Szerelem és szexualitás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerelem és szexualitás"

Átírás

1 Szerelem és szexualitás Kozma Szilárd karma-asztrológus: Asztrológusi szemmel a szerelemrõl, szexualitásról és a házastársi- élettársi viszonyokról. Motto: "A szerelemben fogant és arra alapuló házasság a legnagyszerûbb és legcélszerûbb szerzõdés, ami két felnõtt között köttetik meg, annak az érdekében és abból a tiszta célból, hogy egymást kölcsönösen és odaadással segítsék a megváltás eléréséért való törekvésükben. Ez az egyetlen világos út, ami az Isteni Igazság Szelleméhez és a tényéleges boldogsághoz elvezethet." A Duna Televízió egyik korareggeli magazin mûsorából értesültem arról, hogy a szervátültetési piacon általában a beültetésre alkalmas vesék képezik a legnagyobb hiánycikket és egyben a legnagyobb üzleti forgalom tárgyát is. A bejelentésen nem azért nem lepõdtem meg, mert, legalábbis a stúdióba invitált szakember szerint, az új vesékbeültetésével, a sebészek nem annyira az élet-halál kérdéseket oldják meg, hanem az új vese egy jobb, normálisabb életvitelt, egy jobb életminõséget tesz lehetõvé a "szerencsés" vese-betegek számára. Hanem azért, mert asztrológusként, és személyes tapasztalatok szintjén is, nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is rég óta tudom, hogy a vesék jó vagy rossz mûködése, akárcsak a többi központi deréktájéki szerveknek és az egész közép-derék testrésznek az egészségi állapota is (deréktájéki izmok és gerinccsigolyák pl.) a szerelmi-szexuális viszonyaink harmonikus, vagy diszharmonikus mivoltáról tanúskodik, vagyis: ezen szervek jó, vagy rossz állapota a szerelmi párkapcsolati (élettársi) életünk és viszonyrendszerünk minõségétõl függ. Egészen pontosan: e szerveknek és testrészeknek az ép, vagy káros állapota (nem örökletes betegségek, született testi hibák, vagy károsodások esetén), a szerelmi - szexuális partnereinkkel (élettársainkkal) szemben intenzíven és tartósan átélt pozitív, vagy negatív érzelmeinknek a függvénye és következménye. Azt, hogy milyen analogikus kapcsolat létezik a naprendszer bolygói által megtestesített teremtõi õserõk, a tizenkét napjegy által megtestesített spirituális erõterek, valamint az emberi szervek és a különbözõ testrészeink között, az egészségi asztrológiáról szóló tanulmányomban terjedelmesen és részletesen okfejtve, elmagyaráztam. A vesék és általában a testünk középtájéka, a Mérleg jegy által megtestesített spirituális erõtérhez és a személyi horoszkópokban az annak megfelelõ gyakorlati életkört jelzõ VII. ház által megtestesített (az elkötelezett élettársi viszonyok horoszkópháza) lelki élményekhez, belsõ átélésekhez, e viszonyrendszerek igen összetett problémaköréhez tartozik. Tudván tehát, hogy mekkora számarányban, vagyis, hogy milyen nagy gyakorisággal találkozom (Az általánosan ismert családi és családalapítási - esetenként magzatfoganási, illetve nemzési problémák mellett, második nagyságrendû arányban!) az élettársi viszony és félreértésébõl és az két - három házastársi viszonyban "kiérlelõdött" nõ és férfinemû élettársakhoz való, intenzíven átélt negatív (agresszív) viszonyulásokból (az élettársra való nyílt, vagy fojtott haragból, csendes neheztelésbõl, annak akaratával, hibáival, egész személyiségével szembeni öntudatlan, vagy tudatos, de elfojtott lázongásból) származó "kegyetlen" sorsproblémákkal és az, azoknak megfelelõ vese, húgyhólyag deréksérv, stb., betegségekkel, a Tvstúdióba invitált szakemberek által közölt statisztikai tények egyáltalán nem leptek meg. Gyakorló kauzálisasztrológusi tapasztalatom szerint ugyanis, a legtöbb betegség, a legtöbb családi és személyi konfliktus, a számtalan elrontott életsors, valamint a legtöbb lelki és fizikai nyomor, de a legtöbb társadalmi zavar abból származik, hogy nem ismerjük a szerelem és a harmonikus élettársi viszonyon belül megélhetõ folyamatos szexuális viszonyoknak az életerõt adó, életalkotó: képzelet irányító és képzelet finomító-nemesítõ jelentõségét (illetve a zavarosan megélt, az elfojtott, vagy a "magyarázhatatlanul" hiányzó szexualitás káros hatását). És ennek következtében, nem ismerjük a saját lét-teremtõ, életadó szellemi lényünket sem. Az általános zavar abból származik, hogy az emberi lényünk lényegét képezõ õsalappal: a vallás által Istennek (vagy akár Taonak, Jahvenak, Nirvánának, vagy Allahnak) nevezett Teremtõvel való viszonyunkat személytelen kapcsolatnak képzelvén, összezavarjuk, és ennek a zavarnak a tovább gyûrûzése, a szerelemben és a párkapcsolatban végzetes is lehet. Miközben a boldogságról, egyéni temperamentum szerint és kultúra szerint nagyon eltérõ képzeteink vannak, és égtájanként-földrészekként összetévesztjük a válogatott szexuális kéjelgések és más, széles körû élvezetei lehetõségek megszerzési lehetõségével, ráadásul, a civilizációban a teljes kényelemmel és biztonsággal is összetévesztjük - vagyis a természetellenes állapotokkal -, miközben, és ugyanakkor, egyesek számára ez egyet jelent a korlátlan nyüzsgési, beavatkozási, befolyásolási és hatalomgyakorlási lehetõségek halmazával, aközben az Istent is összetévesztjük egy minket az elõbbi boldogságképzetektõl teljesen eltérõ, számunkra felfoghatatlan és elérhetetlen (magasztosan égi és elvontan steril) erkölcs és boldogság irányába terelõ, kényszerítõ, vagy szelíden manipuláló és a botlásainkat megértõen szemlélõ és megbocsátó (modern kori kereszténység), vagy azokat kegyetlenül büntetõ (iszlám), Nobel-díjas tudóssal, és/vagy a személyes titkainkat és bûneinket lesõ, fürkészõ és megint csak szelíden leleplezõ detektívvel, vagy azokat kegyetlenül büntetõ ítélõbíróval. E téves boldogság- képzeteink és céljaink elérésére törekedve és a vallott, vagy tagadott istenképeink között szédelegve, tévelyegve és imbolyogva válunk megmagyarázhatatlanul és kétségbeesetten boldogtalan, feszült, és elégedetlen, de az évek és elnyûtt házasságok számával fordítottan arányosan reménykedõ, illetve lemondó, kiábrándult, elfásult és közönyös élet- és házastársakká. A kivétel igen kevés, és az is inkább megjátssza mások elõtt (leginkább a gyermekei elõtt), az Isten elõtt és végül önmaga elõtt a boldogot. A testi tüneteket kezelõ orvostudomány egyelõre mást mond, de a kauzális gondolkozás megbízhatóságáról meggyõzõdött

2 asztrológus számára világos, hogy a számtalan nemi eredetû vérbetegségek és az un. nõi betegségek, a méhdaganat, a méhrák, a petefészek-gyulladások, méhen kívüli terhességek, a frigiditás, a szexuális kielégülési képtelenség, a különbözõ fertõzések, férfiaknál a korai magömlés, a (korai) impotencia, a prosztatagyulladás és a prosztata-rák, a heregyulladás, a hererák, mindkét nemnél a húgyhólyag és a veseproblémák, a mandulagyulladás, a különbözõ nemi fertõzések és az AIDS, mind oda vezethetõek vissza, hogy igazából nem tudjuk, hogy élvezetszerzésen (kéjes kielégülésen) és (egyre kevésbé!) gyermeknemzésen kívül, mihez is kezdjünk a párunkkal, a szerelemmel és a szexualitással, hogyan rendezzük úgy a más nemû személyekkel, illetve az élettársunkkal való viszonyunkat, hogy ne kelljen drámai és sokszor tragikus kimenetelû probléma- és konfliktuskörként megélnünk, mindazt ami a számunkra "elképesztõen más"-tudatú, másképpen érzõ és gondolkozó személyekkel folytatott, harmonikusnak vágyott, de végül mindig drámaira, ha nem tragikusra sikeredõ viszonnyal jár? Nincs amit csodálkozni azon, ha a könyvstandokról napok alatt elfogy a szexuális ponyvairodalomnak minden fantázia-dús, misztikus egzotikumokkal színezett, különbözõ mágikus praktikák leírását tartalmazó és azonnal elérhetõ boldogságot, csodálatos élményeket ígérõ, "szex-beavatási kézikönyve", amelyekben hemzsegnek az olyan megemészthetetlen keleti varázsigék és egzotikus mantrák (imák), amelyeknek az elolvasásától és személytelen, szeretet nélkül való ismételgetésétõl még senkinek nem sikerült egészségessé válni, megmenteni és harmonizálni a szakadó félben levõ házasságát, vagy más jellegû párkapcsolatát. De normálisabb és boldogabb sem lett senki e mantrák értelem nélküli szajkózásától és gyakorló asztrológusként teljesen tisztában vagyok azzal, hogy az üdvösségét" sem nyerte el ezekkel senki. Az üdvösségre nagyon sokat hivatkoznak e megváltó mantráknak a nemi erõt növelõ varázshatalmát dicsõítõ és persze, más egzotikus szex- trükkökkel és módszerekkel is kufárkodó, misztikus mesterek. E "misztikus tanítások" semmivel sem üdvösebbek a modern szexológusok által ajánlott öncélú, személytelen, szellemidegen, lelketlen és életidegen szexuális tornagyakorlatoknál. Annál a kínai és szanszkrit kifejezésekkel cifrázott, és a születési képletbõl kiolvasható örökletes szellemi programokat figyelmen kívül hagyó "taoista elméletnél", amely szerint a férfi önuralmával teljesen és örökre meg kell szüntesse és el kell fojtsa mag-kilövellési ingerét a nagyobb szexuális gyönyör, illetve a nagyobb egészség és az örök üdvösség elérése érdekében, már csak egy budapesti "szex-kultúrát" ígérõ bulvárlap által közölt olvasói levél szórakoztatóbb, amelyben egy fiatal hölgy leírja, hogy valósággal szerelmes lett a vibrátorába és amióta azt megvette, már nem képes a férfiak közeledését elfogadni, ugyanis ez a finom kis nyugati találmány intenzívebb gyönyörökben részesíti õt, mint a korábban általa Budapesten felkeresett összes keleti és nyugati szex-mester együttvéve. Ahhoz, hogy a szerelmet és a szexualitást, mint életerõ- és egészségforrást, harmónia és boldogságállapotot meg tudjuk élni és így tartós értékké- és élet-értelemmé tenni, az abszolútumnak a teremtett természeti Világgal, (a Teremtménnyel) szembeni elsõdlegességének a tényét kell elfogadnunk és ebbõl is kell kiindulnunk. Ennek az elsõdlegességnek az alapján viszont mindannak, amit önmagunk személyérõl és a többi ember személyérõl, a szellemi és a természeti mivoltunkról tudunk, az eddigiekhez képest fordított a jelentése. Ebbõl a perspektívából például a szerelemrõl kiderül, hogy egyáltalán nem egy szeszélyesen, vagy véletlenszerûen megnyilvánuló, bûvös vonzerõ, hanem egy olyan, a másik személlyel való minél közelebbi és közvetlenebb kapcsolatot igénylõ elfojthatatlan mély-tudati és elemi érzelmi állapot, amely az érzelmi, mentális és spirituális fejlõdésünkhöz - finomodásunkhoz szükséges, sajátos életfeladataink felvállalását hivatott kikerülhetetlenné tenni. Ezért a szerelem pontosan annyira fontos képesség mint az életösztön, vagy a halálfélelem. A szerelmi vonzó-erõ tehát az egyéni Sors-beváltásunknak az eszköze, egy olyan sors provokáció, amely rákényszerít minket a rendeltetésünk beteljesítését lehetõvé tevõ lelki és szellemi tapasztaltok megszerzésére és intenzív átélésére. Amennyiben természetes körülmények között élnénk és természetesen is éreznénk tehát, a szerelemnek kellene biztosítani a sorsfeladatainkkal összhangban álló érzelmi-tudati tapasztalatok átélését és lehetetlenné tenni azoknak a kikerülését. Ezért történik az, hogy amikor gazdasági okokból, hamis "erkölcsi" okokból, vagy más okok miatt, vagy egyszerûen gyávaságból: a felelõtlenséggel összetévesztett szabadságunk elvesztése miatti félelmünkbõl, elutasítjuk, elfojtjuk a szeretett lénnyel való találkozást és azt kerülve hagyjuk lassan kihûlni a szerelmi érzéseinket, vagyis akkor, ha tudatosan megtagadjuk és meggátoljuk a szerelmi érzések kibontakozását, valósággal rosszul vagyunk" (-Persze, ha rosszul járunk vagyis, ha tévesen járunk el!) és "belébetegedünk" az elfojtás következményeibe és idõvel el kezd fájni a szívünk, a torkunk, a gerincoszlopunk deréktáji része, a vesénk, a nemi szervünk, a húgyhólyagunk. II. Valahányszor szombaton vasárnap éktelen dudálást hallok a tömbházunk elõtt, tudom, hogy modern lakodalmas menet vonul el a csíkszeredai Virágok útján. Ilyenkor nem tudok másra gondolni, mint arra, hogy vajon az önmagukról és élettársukról, illetve az egyéni és élettársi sors-feladataikról mit sem sejtõ és a boldogságukat a jövendõ házastársuktól, vagyis "a másik jóságától": megértésétõl, figyelmességétõl és szerelmi hûségétõl remélõ házastársak - tíz, öt, három, vagy mindössze egyetlen év múlva fogják-e beadni a bíróságra a válási keresetüket? Több mint kétezer személyi horoszkóp értelmezõ megbeszélésének a során számomra kiderült, hogy nem véletlen az, hogy a házastársak képtelenek boldoggá válni, önmagukat és élettársukat igazából boldoggá tenni. Sõt: egy bizonyos idõ elteltével az élettársak és a házastársak úgy vélik és egyesek meg is vannak gyõzõdve róla, hogy élettársuk a boldogságuknak az akadályozóivá, egészségüknek a megrontójává változott. És ez természetes is, hiszen, aki nem tud semmi lényegeset saját magáról és kívülrõl, külsõ tényezõktõl várja a boldogságát, aki nem képes tehát önmagától boldog lenni, az hiába is várja, hogy mások, vagy más: a szerelme, a szex-partnere, a házastársa õt boldoggá tegye. Persze, ezért a hetven nyolcvan százalékos élettársi, házastársi kudarcért nem az a magát boldognak képzelõ, de spirituális tájékozatlansága miatt valójában szerencsétlen menyasszony és võlegény a hibás, aki a város központjában álló tömbházsorok lakóinak a hétvégi nyugalmát felverõ, tülkölõ, dudáló, sípoló és riadó-szirénázó autóinak egyikében ülve azt képzeli, hogy a másik segítségével megnyerte az életet! A hibás az egész nyugati civilizációnak az élet megnyeréséi lehetõségének a tévképzetén alapuló szellemi alapállása, amely mind az alapjaiban elhibázott termelõi - fogyasztói erkölcsével, valamint a különbözõ állami, vagy felekezeti iskoláiban, fõiskoláin és egyetemein oktatott úgynevezett humán és reál tanaival, a személytelen étlenyerési technikák temérdek rendszereit tanította és tanítja

3 a fiataloknak, csak éppen azt nem, hogy a boldogsághoz és az egészség megõrzéséhez nem külsõ (természettudomány) és nem más-ismeretre: nem anyag-ismeretre, nem biológiai ismeretre és nem tömeg- és individuum- ismeretre van szüksége (pszichológia, szociológia), hanem a lét és az élet kauzális okához, vagyis a teremtés õsi okához, a teremtés céljához és rendeltetéséhez kötött, a teremtés kauzalitására és logikájára alapozott önismeretre. Pontosabban: általános lét-rendeltetés ismeretre és egyedül a személyi horoszkópokból (És semmi másból nem!) kiolvasható egyéni rendeltetés-ismeretre, személyi sors-program ismeretre. Az általános rendeltetés ismeretet a metafizika és a spirituális szellemtudományok adják meg, az egyénit a kauzális asztrológia, illetve a személyi horoszkóp. Nézzük meg hát a párkapcsolat, illetve a szerelem és a szexualitás asztrológiáját és metafizikáját: A hétvégi kurzusokon beavatott naiv tudatlanok, valamint a huncut szélhámosok által mûvelt és a közönséges fekete-mágiával rokon jósolgató asztrológiával ellentétben, a kauzális asztrológiában nem a kényelmes, problémamentes kapcsolat-lehetõséget, az eleve konfliktus- és problémamentesnek ígérkezõ, provokáció-nélküli alaphelyzetet tekintjük harmonikus élettársi viszonyt ígérõ kilátásnak. Ellenkezõleg: a kihívó alaphelyzetet, a másik személy belsõ tulajdonságai és meghatározódásai által változásra és változtatásra provokált lelki állapotot jelzõ állapotokat (un. asztrológiai sajátosságokat) tekintjük a hosszú távon is tényleges boldogsághoz vezetõ, kreatív élettársi viszonyt ígérõ alaphelyzetnek. Azt a provokált helyzetet tehát, amely biztosítja a rejtett személyi tulajdonságok és képességek, valamint az egyéni kreatív tulajdonságok és energiák felszínre törését, azok kibontakozását és kiegyenlítõdését, vagyis a kiegyenlítõdési képességek fejlõdését két ellentétes nemû személy között. Hibás tehát az olyan asztrológiai törekvés, amely - Akárcsak a szerencsés égi konjunktúrák vadászata esetében, illetve a jóslások esetében, ahol a pozitívnak képzelt asztrológiai hatásokat, illetve a pozitív bolygóbefolyásokat keresgéli és ezeket az egoizmust szolgáló, realitás nélküli okoskodásokat veszi figyelembe. - a harmonikus párkapcsolat lehetõségének jelenként kizárólag a házastársak (élettársak) személyi horoszkópja közötti harmonikus fényszögeket keresi és erre alapozza a következtetéseit. A szerelmi kapcsolatokban, de fõképp a hosszú távú élettársi (házastársi) viszonyokban az olyan kapcsolat minõsül tartósnak és egészségesnek, amelyben az egyik félnek az Ascendensével, Napjegyével, vagy/és a Sárkányfarkával szembe fekvõ, vagy azzal, azokkal együtt álló Ascendenssel, vagy konstellációval (Napjeggyel) rendelkezõ személyre esik a választás. Ennek, a párkapcsolatoknak kreatív dinamikát adó, tehát a gyakorlatban hosszú távon állóképes viszonyrendszert biztosító, asztrológiai helyzet- elvárásnak és feltételnek az alapján érthetõ az is, hogy miért oly nehéz, az egészséges provokáció pozitív hatását figyelembe vevõ alapállás nélkül az élettársi boldogságot hosszú távon fenntartani még azokban az esetekben sem, amikor a feleket úgymond az Isten is egymásnak teremtette. Persze, a két ellentétes nemû személy közötti kiegyenlítõdés elérésének és a harmonizációs lehetõségek elõállásának az elsõ feltétele még csak nem is asztrológiai, hanem pszichológiai és nagyon kell vigyázni arra, hogy, aminként az anyóstól, vagy apóstól, vagy testvértõl sógortól nem, úgy a két élettárs egymás részérõl se fogadjon el olyan törekvéseket, amelynek során a házastársak egyike a másik (zsarnok) irányítójává, kéretlen nevelõjévé és személyi vonásainak, öntudatának a hívatlan átalakítójává válik. Egészséges személyi tudattal rendelkezõ, szellemileg fejlõdni képes személyek esetében ugyanis, a külsõleg irányított nevelhetõség, a szülõi és a tanári pedagógiai hatás megszûnik a 21-ik életév után, és csak az un. infantilis személyi tudattal rendelkezõ felnõttek (házas-felek) esetében marad fenn az alakíthatóság. Azoknak a személyeknek, akiknek az egészséges öntudata normális kifejlõdését a szülõk, vagy a nevelõk, tudatosan, vagy önkéntelenül megakadályozták az által, hogy dicsérgetésekkel, vagy más, a személyi tulajdonságaikra és képességeikre vonatkozó hamis információ-adással manipulálták és elferdítették, és persze azzal, hogy gyermekkorukban kényeztették, a nehézségektõl megkímélték és ötletszerû szeszélyeit, kívánságait feltételek nélkül teljesítették, vagy az által, hogy zsarnoki módon elnyomták az önállóságra való törekvéseit. Eleve kudarcra ítélt tehát az a házasság és az a család, amit nem két önálló, autonóm, személyi tudattal és akarattal rendelkezõ, szavaiért és cselekedeteiért (és adott helyzetekben, a tudatos hallgatásáért és a nem-cselekvéseiért is!), de még a gondolataiért és a képzelgéseiért is(!), felelõsséget vállalni képes személynek az egységesülési, kiegyenlítõdési és kiegészítõdési vágyára és szándékára alapozódik elsõsorban. Másodsorban azt is tudnia kell(ene), mind a szerelmes pároknak, mind a házastársaknak, hogy eredetileg maga az õsteremtés is (a kauzális és spirituális teremtés tehát, nem a fizikusok "véletlen", vagyis ok nélküli Nagy Bummja!), az önnön ellentéteivel kiegyenlítõdött és így a Lilith által keltett õs-zavaraitól és feszültségeitõl megszabadult abszolút lét-állapot újjáteremtõdése érdekében jön létre. Ebbõl viszont egyenesen következik az is, hogy a szerelem és a szexualitás, valamint az élettársi viszony, nem önmagáért van, nem a benne rejlõ élvezeti lehetõségek határtalan és öncélú kiaknázása annak a célja és alapja, hanem mindhárom alá van rendelve a lét õsokának: az egyetemes kiegyenlítõdést lehetõvé tevõ teremtés megvalósulásának, illetve az új kiegyenlítõdési lehetõségeket magában hordó új élet sarkadási lehetõségének. Mert a magzatfoganás esetében, nem szaporodási kényszerrõl van szó, ahogyan azt a biológusok állítják, hanem minden új élet-csirában és sors-lehetõségben rejlõ, számlálhatatlan kiegyenlítõdési lehetõségeknek a megszületésérõl, létesülésérõl: az újabb és újabb megváltódási lehetõségrõl! Következésképen, nem a biológiai szaporodás, de nem is az azt szolgáló fennkölt szerelem és a szexuális élvezet- vágy volt és van elõbb, hanem az egyetemes megváltás feltételét jelentõ teremtésnek- és újrateremtõdésnek az ugyancsak egyetemes szüksége, amit az ember is magában hord, ha tud errõl, ha nem, és ha akarja ezt, ha nem. (Az új és új lét- és életformák létrehozásának a szükségét). Gazdag annak a jelenségnek a költõi, drámai és prózai irodalma, hogy az elején nagyszerû, un. tiszta szerelemre alapozott élettársi viszonyok és házasságok, valamilyen megmagyarázhatatlan, misztikus okból kifolyólag tönkremennek. Senkinek nem jutna eszébe, hogy "az ideális házastársak" pusztán azért kényszerülnek elválni, és azért válnak egymás ellenségeivé, válogatott pszichológiai és néha testi gyötrelmekben is részesítvén egymást és válogatatlan vese- és húgyhólyag betegséget, deréktájéki csigolya-meszesedést és csigolyakopást szerezve be közben, mert mindkettõnek, vagy csak az egyik félnek az akaratából, éveken át, ellenkeztek a teremtés szükségére vonatkozó egyetemes (Isteni) törvénynek. Hogy visszaéltek tehát, a biológia és az orvostudomány által lehetõvé tett

4 magzatfoganás elleni védekezés valamelyik módszerével. De nem csak azért haszontalan minden misztikus vagy materialista koncepciók szerint megírt szex bedekker és öncélú szexuális élvezeteket ígérõ szexológiai, vagy misztikus tudományos könyv, mert a sikerorientált szerzõk a különleges élvezetek kicsikarási lehetõségeire, valamint a csábítóan izgalmas és zagyva, "misztikus szex-átélési" technikák sikerére alapozzák az eget-rengetõ orgazmusokat eredményezni képes csodás tanaikat. Hanem azért is, mert nem adnak választ arra az alapvetõ kérdésre, hogy mi lesz az utódnemzés problémájával egy olyan párkapcsolat esetében, amelyben a nõ - vagy fiatal lány- még nem akar gyermeket szülni, de, vallásos, vagy spirituális meggyõzõdése következtében, fogamzásgátló tablettával, vagy más technikai eszközzel sem akar "védekezni" a "teherbe esés" ellen? Annál a sajátosan nyugati joga-elméletnél, amely a férfi magömlése teljes visszafojtásának, visszaszorításának a technikája véli egy kalap alatt elintézettnek az orgazmus-produkálás és a magzat-foganási lehetõség kizárásának a problémáját, csak a középkori bájitalos kuruzslási eljárások nevetségesebbek. És nem csak azért, mert pontosan a misztikusok - akik minden olyan kérdést, amire valójában nem tudják az igazi választ, a Karma tõrvényével magyaráznak - vétenek többek között, pontosan a Karma tõrvénye ellen is, amikor ezzel az ósdi mechanikai módszerrel a "teherbe-esés" elleni "védekezésre" buzdítják, vagyis a Sors-tõrvénye beteljesedésével való szembefordulásra buzdítják a híveiket. Nem csak azért tehát, mert metafizikai tudatlanságukban ki akarják cselezni az õsi sors-teremtés és a Sors-törvényét, hanem azért is, mert a szexuális inger alatt álló merev, vagy félmerev férfi hímvesszõbõl kiszüremlõ folikulin is tartalmaz bõségesen olyan férfi ivarsejteket, amelyek minden ügyeskedés ellenére, képesek a méhbe jutásra és a nõi petesejt megtermékenyítésére. Nem hiába tettem idézõjelbe a védekezés és a teherbe-esés kifejezéseket. Ugyanis az, aki védekezik a TEREMTÉS és a KARMA TÖRVÉNYE ellen, annak nincs is, valós spirituális tájékozottságból eredõ metafizikai tudása. Az nem rendelkezik teljes személyi-tudattal, és nem tudja, hogy amennyiben valakinek a tudata és a képzelete nem zavaros, vagyis aki nem szédül és kábul sem testi, sem lelki, sem szellemi szinten, és a személyis integritása megõrzéséhez szükséges harci és reakció készség arányos gyakorlásán kívül, huzamosan nem erõszakoskodik sem tettben, sem szóban, de fõképpen gondolatban és képzeletben senkivel és semmivel, azzal a személlyel szemben az egyetemes törvények szellemében nem erõszakoskodik még maga az Abszolútum (az Isten) sem! Amiért tehát a keleti és a nyugati szex-tanításokat egyaránt kárhoztatni lehet, az a magzat-foganás elleni védekezés koncepciójának az elfogadása és gyakorlása. Vagyis az alapkorrupció szerinti gondolkozás és életvezetés. Az a személy ugyanis, aki akár mechanikus módszerekkel, akár farmokologiai eszközökkel, akár a szexuális aktus megszakításával, vagy az ejakuláció elfojtással, illetve a szexualitás teljes megtagadásával, és akár egy-két gyermek szülõjeként is, de még "védekezik" a magzatfoganás ellen, vagyis a lét és az egyetemes teremtés elsõ tõrvénye ellen és ezáltal szembe fordul a Teremtõvel, az lehet buzgó keresztény, vagy rendelkezhet misztikus Joga mester és guru címekkel, de még nagyon távol áll attól az igazi hittõl, ami a természeti törvényekkel való harmonikus együttlétet és az egyetemes törvényekkel való együtthatást jelenti. Az ilyen személy tudhat bármilyen misztikus praktikát és idézheti kívülrõl a szentírást, vagy Buddha beszédeit, mert egyáltalán nem rendelkezik még egyetemes felelõsségtudattal. Nem tudja, hogy amennyiben õ nem kábul és erõszakoskodik sem tettben, sem szóban, de legfõképpen gondolatban és képzeletben, azzal szemben, az egyetemes törvények szellemében, nem erõszakoskodhat sem a természet, sem más ember, de még maga az Abszolútum (az Isten) sem. Metafizikailag lehetetlen az, hogy egy lelkileg, szellemileg és spirituálisan is éber, egészséges személyi tudattal rendelkezõ, a teremtés pozitív értelmében hívõ személy (nõ) úgymond ártatlanul "teherbe essen" az õ személyes, határozottan fenntartott és zavartalan szabad akarata (hit-képzete) ellenére! Amennyiben valaki nem akar még gyermeket nemzeni (és hozni) a világra, mert a ciklus és a ritmus törvénye figyelembevételével (is!) úgy véli, hogy nem jött el annak a szubjektív ideje, nem kell félnie a "teherbe"-eséstõl mert az egyetlen ok ami miatt õ "teherbe eshet" az pontosan az õ egyéni zavartságából és az egoizmusából táplálkozó, teremtés ellenes magatartása, az önféltésébõl eredõ szellemi-lelki ellenállása és e mentális ellenállás által létrehozott szorongások és feszültségek. A személyiség tudattalan szférájában gyökerezõ, gyûjtõnéven karmikus determinációkként emlegetett, negatív késztetések és negatív képzetek által manipulált (serkentett) képzeletnek a teremtõi erejével (mágikus hatásával) tisztában levõ lány, illetve az egyetemes lét- és felelõsségtudattal összhangba hozott személyi felelõsségérzetével, önmagáról és a saját élete rendeltetésérõl (szellemi céljáról) határozott képzeteket kialakítani képes és tiszta akaraterõvel rendelkezõ nõ, nem lehet áldozata a tudattalan képzeletében, vagy a partnere tudattalanjában tenyészõ gyermek-õsképzeteknek. Az õ tudattalan és a tudatos képzeletével közvetlen kapcsolatban álló természeti és asztrális léterõk nem használhatják fel az akarata érvényesítésével másokat nem támadó és nem hátráltató nõt egyszerû "szülõ edénynek". De a határozott személyiségtudattal és szellemi akaraterõvel rendelkezõ szeretkezõ férfit sem, egyszerû (fizikai) megtermékenyítõ eszköznek, önkéntelen "donornak". A különbség a teherbeesés és az áldott állapotba kerülés között tehát, a kollaboráció, az együttmûködés fogalmával határozható meg. Az a személy, aki tudatos szellemi és szerelmi életet folytatva, felelõsségteljes szeretettel gyakorolva természetes vágyait, létrehív az élettársa és a saját lelkében, vagyis az õ tudattalanjában (is) létezõ szellemi teremtõerõk révén egy új emberi struktúrát: az õk jövendõ gyermeke spirituális anyagát, annak a nõnek, vagy férfinak szerelmi aktus természetes következménye, vagyis a gyermek materializálódása, nem teher, hanem áldás. Ugyanakkor annak, aki az önkényes boldogság-ambíciója és az annak megfelelõ élvezet-vágyai által hajtva szédeleg, és a saját személyére és emberi rendeltetésére vonatkozó egyetemes tájékozódás nélkül és ennek megfelelõ éber életvitel nélkül, öntudatlanul, vagy tudatosan erõszakoskodik a spirituális (képzeleti) és a szellemi (gondolati) szférákban, az ugyancsak öncélú élvezet-szerzés és öncélú élvezetet szolgáló gazdasági, vagy politikai haszonszerzés érdekében, (tehát felelõsségtudat nélkül éli meg életének a szerelemmel és a szexualitással kapcsolatos részét), még rendezett életkörülmények között is, teherként fog jelentkezni és "viselkedni" egy esetleges gyermekfogamzás. És az öncélú élvezeteket szolgáló, minél nagyobb gazdasági haszonszerzésre beállított civilizációban tehernek is nevezik és teherként is, kezelik ma azt az állapotot, amit a régi magyarok még áldásnak neveztek és aként is kezeltek. Metafizikailag lehetetlen tehát: vallásos

5 kifejezéssel: nincs megadva a lehetõség semmiféle külsõ isteni, természeti, vagy démonikus erõnek, hogy az ember úgymond ártatlanul "teherbe essen" az õ személyes, határozottan fenntartott és szilárd szabad akarata és képzelete ellenére. Amennyiben nem akar még gyermeket nemzeni (és hozni) a világra valaki, mert úgy érzi, hogy ez megzavarná õt a további fejlõdésében, és egyetemes személyiségtudata kiteljesedésében, nem kell félnie a teherbeeséstõl, mert az egyetlen ok ami miatt õ még "teherbe eshet" az nem más mint az õ élet-kábulata, a fény- és szeretet-hiányból eredõ valós odaadási képtelensége, illetve az anyagi lemondások képzetétõl és ezzel a nagyobb élvezetek elvesztésétõl való félelme, a kényelem- és szabadságvesztéstõl való öntudatlan szorongása. Az egyetemes felelõsségtudatára alapozott odaadási képessége segítségével erõs személyiség-tudatot kialakító és így tiszta akaraterõvel rendelkezõ nõ tehát, már nem lehet áldozata a saját, vagy a partnere tudattalan képzeletében tenyészõ negatív ("Jaj, nehogy megtörténjen"!) gyermek-õsképzeteknek. Az ilyen nõ már szeretkezhet bátran és szeretet-teljesen és teljes odaadással, és nem csak menstruáció idején, vagy negatív holdfázisok alkalmával, mert õ soha nem esik teherbe, ha nem akar magzatot foganni, de spirituális áldottként, természetileg is áldottá válik, amikor és valahányszor az egyetemes törvényekkel összhangban úgy érzi, hogy a természeti erõkkel kollaborálva (És nem azoknak áldozataként!) természeti szinten is áldottá, vagyis teremtõvé kell válnia. Ez a különbség a teherbeesés és az áldott állapotba kerülés között. Ugyanis az a nõi személy aki tudatosan, felelõsségteljes szeretettel éli ki természetes vágyait, létrehoz magában, vagyis a tudattalanjában mûködõ teremtõerõk révén egy új emberi lelket, az õ jövendõ gyermekét, annak a szeretkezés következménye, vagyis a gyermek materializálódása és az õ spirituális megismerési lehetõségeit meghatványozó várandós állapota: áldás. És ezért, számára a szülés nem egy tragédia, hanem teremtés és egyben újjászületés. Miközben annak, aki a hamis boldogsági (élvezeti, kényelmi) képzetei és egy felette és rajta kívül álló, öt irányító, öt manipuláló, vagy büntetõ "Objektív" Istennek a képzete között támolyogva, szédelegve, tévelyegve, találomra, egyetemes tájékozódási- és odaadási készség és átlátszó életvitel nélkül, egyéni felelõsségtudat nélkül éli meg az életének ezt a legfontosabb részét, annak tudatában természetes, hogy teherként jelentkezik egy esetleges magzatfoganás és még akkor is teherbe esik, ha spirállal, vagy fogamzásgátló tablettákkal védekezik (Asztrológusként éppen elég ilyen esettel találkoztam!) és annak megfelelõ lesz a "terhessége" és az állítólagos szülése is. Azért illettem az állítólagos jelzéssel az ilyen terhes-szülést, a mert az egyáltalán nem nevezhetõ egyéni és személyes szülésnek, amikor a gyermeket, mint egy daganatot kioperálják (császár-metszés), vagy kipréselik, kiszivattyúzzák valakibõl az orvosok! Hogy megtudjuk, hogy mi a helyzet a második generációs császármetszett gyermekekkel, illetve azokkal a (fõként nõ nemû!) gyermekekkel és felnõttekkel, akiknek nem csak az édesanyja, hanem a nagymamája is császármetszéssel "szült", el kell olvasni azokat a pszichológiai megfigyeléseket, amelyeknek a hivatalos szakirodalomban egyelõre meg nem szabad megjelentetni (Játék-alagutakban való átkelés során jelentkezõ félelem, természetellenes klausztrofóbia, indokolatlan pánik-hajlamok és "veszélyesen hiperaktív", egészen pontosan: természetellenesen agresszív viselkedés.). A jelen témához nem kötõdik szorosan, de a mesterségesen - "lombikban" - fogant és embrióként utólag az anya méhébe beültetett második generációs utódok pszichikai és pszichiátriai helyzetérõl szóló megfigyeléseket is csak un. szakmai szamiszdat irodalom formában lehet elolvasni, de érdemes.) A probléma abban áll, hogy a Teremtés elsõ törvényét: a Mágia törvényét figyelmen kívül hagyó természettudomány által félrevezetett ember (nõ), már el sem tudja képzelni, hogy, akárcsak a nõk tudatában gyermek- és kamaszkorban természetesen és "szabadon tenyészõ" egészséges gyermek-képzetek, pontosan a félelemben elfojtott és az erõszakosan elhárítani akaró racionális gondolkozása közben létrejött negatív, és elhárítónak képzelt negatív gyermek- és terhességképzetek (gondolatképek) is mind, de mind behatolnak ("lesüllyednek") a nõk mágikus teremtõ erõvel rendelkezõ tudattalan érzés és képzeletvilágába. Ez a mágikus teremtõerõvel, sõt: mágikus idézõ-erõvel is, rendelkezõ képzeletvilág viszont, nem ismeri sem a NEM - fogalmát, sem más elhárító, vagy tagadó fogalmi formulákat, hanem csak az intenzív félelem-érzelmek inger-hatásait érzékeli (még ha diszharmonikusak is azok!). És akárcsak a pozitív "baba- és anyaképzetek", pontosan ezeknek az intenzív ellen-érzelmeknek, ellenképeknek, vagyis a magzat-ellenes és anyaság-ellenes félelem-képzeteknek a hatására (a tudattalan képzeltvilágában rejlõ asztrális léterõk által, amelyek kapcsolatban állnak az egyetemes hiány-információt tartalmazó kauzális lét-központtal), akárcsak a szerelmi vágy-érzéseknek, illetve a kiegyenlített érzelmi és szexuális vágyaknak a hatására, a nõ mágikus erejû (tudattalan) képzeltvilága létrehoz egy olyan spirituális struktúrát: "egy olyan lelket", amely összhangban áll a nõ idõleges (a biológiai fogantatást megelõzõ idõszakra jellemzõ!) pszichomentális és spirituális állapotával és színezetével. És tulajdonképpen így fogan meg a nem materiális lét-síkikon és így indul el a biológiainál magasabb létszínvonalakon egy nem várt gyermekfogamzás, amely során a férfi millió ivarsejtjei közül egynek a nõi petesejtbe történõ behatolása csak a biológiai megvalósulási lehetõséget biztosítja. A fogamzás tehát nem materiális, hanem kauzális (õs-oki) és spirituális (teremtõ képzeleti) szintekrõl indul el minden esetben, és ahhoz, hogy igazából megtörténhessen, az ember akarva- akaratlanul, akár azaz ellen- akaratban létezve is, de személyesen is részt vesz ebben a lélek-teremtésben. Ezért, valójában nem is lehetséges az ártatlanul, vagyis az õ akaratától (ellen-akaratától) függetlenül teherbe esõ ember (nõ) létezése. Mint ahogy statisztikai adatok szerint, furcsán, csaknem természet-ellenesen kevés azon nõk száma, akik erõszakos szexuális aktus következtében teherbe is essenek. Az, hogy magzatfoganás jön-e létre, vagy nem jön létre, egy - egy erõszakos nemi behatolás esetén, annak a függvénye, hogy különbözõ, gyakorlatilag indokoltnak vélt okokból, a gyermekáldás elleni védekezést vélte az illetõ nõ úgy megoldani, hogy még a szexuális aktust is elkerülte, holott éppen az õ esetében nagyobb karmikus szükséglet az anyává válás, mint a más nõk esetében, vagy mindössze azért mert az anyai ági õsszüleitõl férfi-ellenes karmikus programot, magyarul: önkéntelen férfi gyûlöletre való hajlamot örökölt. És ezt, a tudattalan idea-világában rejtõzõ, a személyisége titkos zugaiba rejtett, férfiellenes mentális és képzeleti agresszivitást, a szokásosnál intenzívebben élte át az erõszakot megelõzõ idõszakban. Hiába a sok szexuális boldogságot ígérõ misztikus bedekker és hiába a sok fogamzásgátló reklám, mert nem miden szerelmi - szexuális partner, vagy élettárs nélküli nõ van felkészülve és "technikailag bebiztosítva" a nem szívesen fogadott, de "biológiailag

6 bármikor lehetséges" fogamzás ellen. Olyan állapotban viszont sok nõ van, amelyben fél, vagy esetleg úgy véli, hogy nem fél, de természetszerûleg öntudatlanul mégis szorong a teherbeeséstõl. Annak a valószínûsége viszont igen magas, hogy bármikor és bárholt találkozhat egy olyan férfival, aki iránt ellenállhatatlan lelki és testi vonzalmat érez. Aki tehát elemien hat az õ központi és potenciális anyai érzés- és vágyvilágára és ezeket az érzelmeket és vágyakat viszonozza is. Sõt: mivel a Fény megtestesüléseként a férfi dolga az, hogy hódítson és átvilágítvamegtermékenyítsen, ha nem is olyan intenzív és ellenállhatatlan ez az vágy, akkor is isten- és természet adta kötelessége azt a nõt, akiben az elemi kiegyenlítõdésre való vágyat megérzi, "táncba hívni", amennyiben erre helyzet is alkalom adódik. Ezt a lehetõséget tehát egy akárcsak átlagosan is egészséges nõ, nem tudja (mivel hogy a teremtés logikája szerint nem is kell!) kikerülni és elhárítani. Mivel valójában nem is tudhatja, hogy mi történik, amikor enged "a természet parancsának", és "egy pillanatra elveszti a józan eszét" és mindamellett, hogy látszólag mindössze egy jelentéktelenül jó", vagy esetleg kellemetlen szexuális élményben volt része, vagy a zavaros helyzete természetes következményeként, mindössze egy szükséges rossz élmény marad számára az aktus, az eleve "teremtést szolgáló" mágikus erejû tudattalan képzeletvilága által korábban létrehozott spirituális struktúra kihasználja a lehetõséget és egy emberi magzatban materializálódik. És hiába, hogy a férfi is csak egyet "élvezett" (Hogy más ilyen események jellemzésére használatos, klasszikus és felettébb felemelõ kifejezéseket itt ne említsek), mert a következmény ugyanaz: biológiailag hozzá járult a nõnek a teljesen fölöslegesen negatív elõjelû (Jaj, nehogy megtörténjen!) képzeletvilága által már korábban létrehozott - és folyamatosan alakítgatott, árnyalt spirituális struktúrának a materiális megvalósulásához. Metafizikai megvalósítás szempontjából tehát - amennyiben a hitet egy olyan átélt és gyakorolt tudásrendszernek, vagyis használható metafizikai értéknek és szellemi ténynek (és használata alapján: eszköznek) tekintjük, aminek semmi köze a naiv hiszékenységhez, (vagyis a vallásos szentimentalizmushoz) -, bármilyen védekezési forma, vagy akárcsak a gondolkozási ügyeskedés is, ami a "teherbeesés" lehetõségét hivatott megakadályozni, érvénytelenné teszi az egész metafizikai alapállásunkat. És így, az egész metafizikai tudásunk is, szószátyárkodó filozófiává és fölöslegesen ködösítõ miszticizmussá, esetleg középkori dilettáns varázslók nevetséges okkultizmusává alacsonyodik. A megoldás persze nem az, hogy e sorok olvasása után, mindenkinek, aki a metafizikai alapállás ébersége szerint akarja folytatni az életét, azonnal félbe kell szakítson mindenféle (európai-keresztény szokássá vált) védekezési praktikát, hanem az, hogy tudnunk kell azt, hogy egyszer, valamikor a spirituális letisztulásunk megfelelõ színvonalán, elérjük majd azt az állapotot, amelyben a hitünk, azaz lényegünkké vált tudásunk felszabadít minket mindenfajta védekezési mechanizmus gyakorlásától, feloldván azt a szakadék szerû nagy ellentmondást, vagyis azt az alapvetõ és semmivel sem ellensúlyozható, feloldhatatlan korrupciót, ami a szellemi meggyõzõdésünk és a szexuális életgyakorlatunk között tátong. III. Amint fennebb említettem - mivel az egyetemes teremtést és a magzatfoganást sem a természettudomány, sem a vallás nem képes analogikusan egybekapcsolni -, a fogamzásgátló szereket és tablettákat gyártó cégek reklámival vetélkedõ misztikus szex-mesterek, Tantra-Joga és a Taoizmus szexuális vonatkozású tanaival a "civilizált nyugaton" üzérkedõ szexguruk olyan misztikus zagyvaságokat fogadtatnak el a gazdasági hajszában metafizikailag nullává vált nyugati polgárokkal (Lásd a Svédországban politikai menedékjogot kapott család- és gyermek nélküli, hírhedt bukaresti joga mester, Gregorian Bivolaru tanait), amelyek szerint a misztikus életenergiák elnyerése érdekében kötelezõ a férfiaknak az ejakuláció teljes és örökérvényû megszüntetése. Ezeket a metafizikai realitásnak és a teremtési törvényeknek teljesen ellentmondó szamárságokat azok, az egyéni sors-programjuk (Karmájuk) következtében gyenge (kevés) szexuális energiával gyenge szexuális potenciállal - rendelkezõ guruk állítják, akiknek a Nap, a Mars, a Vénusz vagy a Plútó által diszharmonikusan fényszögelt Szaturnuszuk a VIII., a VII. vagy az I. Horoszkóp-házukban áll, és mindemellett nem ismerik, vagy nem értik azokat az egyetemes törvényeket, amelyek az egész létünket és életünket szabályozzák. Vagyis éppen azokat amelyekre a tanaikat alapozzák és amelyek, többek között az emberi személyen keresztül is, és így az õ személyükön keresztül (is) érvényesülnek. A misztikus szex-guruk tehát nem ismerik a Lét elsõ törvényét: a Teremtés törvényét, sem a bennük levõ és az általuk is megnyilvánuló Teremtõ és a teremtés közötti KIEGYENLITÕDÉS (a Szükség és a Bõség) Törvényét, valamint a Polaritás Törvényét, a Ciklus Törvényét, de ha jól belegondolunk, nem ismerik még a Ritmus Törvényét és az Abszolútum törvényét sem. Vagy ha ismerik, akkor egytõl egyig szélhámosok, mivel ezzel az általuk hirdetett és mûvelt, férfi-erõnek a visszafojtási szükségérõl szóló, teremtésellenes tannal és gyakorlati eljárással tudatosan vétkeznek ellenük. A nemek egyetemes törvénye, valamint a szükség-és a bõség törvénye, más néven: A Kiegyenlítõdés Egyetemes Törvénye szempontjából ugyanis, nem szabad elfojtani az Õsprincípiumok bármelyike természetes megnyilvánulását sem (Ebben az esetben a Jang principíumét), és semmiféle élet-energia takarékoskodásra nincs szükségünk. Mindenki pontosan annyi energiával rendelkezik, amennyi szükséges ahhoz, hogy a saját egyéni életfeladatait és az általános emberi feladatait beteljesítve boldog és egészséges életet éljen! És ugyanúgy: nincs szükségünk a fékeveszett, természetellenes és természet-veszélyeztetõ, mindössze az öncélú élvezetek számát és intenzitását, valamint azok védelmét (õrzését) szolgáló anyagi eszközök termelésére és az ebbõl eredõ pazarláshoz vezetõ gazdasági hajszára sem! A teremtés és az ember rendeltetése, illetve a rendeltetés megtörténésének elsõ feltétele szempontjából, amely alapján a teremtésnek elsõ sorban meg kell történnie - létre kell jönnie, az egészséges és mindkét fél részérõl odaadással átélt szexuális aktust követõ sperma kiömlésének visszafogása egyenértékû annak a földre szórásával, vagyis az Onán vétkével. Ha tényleg üdvözítõ lenne a sperma kilövellés elfojtása, ahogy a keleti szex-guruk állítják, akkor olyan fizikai alkattal és velünk született automatikus képességekkel rendelkeznénk, amely alapján, számunkra a sperma teljes és végleges visszafogása természetes lenne. Persze, mint minden esetben, az igazság most is valahol a középen található és amennyire nem egészséges -sõt egyes konstellációk esetében (a Skorpió, a Halak, és a Rák szülötteire) és bizonyos erõsebb szexuális vonatkozású karmával rendelkezõ egyénekre nézve egészségtelen és egyenesen veszélyes az ilyen misztifikált tanítások betartása- éppen annyira igaz az is, hogy az a mód, ahogyan nyugaton a szexualitásunkat megéljük, az a lelki közömbösségnek és a technologizált barbarizmusnak a legsötétebb

7 kicsapódása. Lényegében mirõl is van szó? - A férfiak által képviselt Jang (fény, tapasztalati ismeret, határozott, maszkulin) princípium eleve ritmust, szakadást és szakaszosságot, rövidebb és ismételtebb idõszakosságot, változást, változatosságot, idõbeliséget is jelent. A nõk által képviselt feminin (Jin, szeretet, egységhez való visszacsatolódás, határtalan, feminin) princípium állandóságot, folyamatosságot, mély elmerülést, átadást, odaadást, felolvadást, idõtlenséget (legalábbis annak teljesebb átélését) jelenti. Ebbõl az egyetemesen (tehát MINDIG ÉS MINDENÜTT) érvényesülõ, egymástól merõben eltérõ alaphelyzetbõl adódik a szexuális élmények és a szexuális információs-energetikai áramlások két féle természete. Vagyis tudnunk kell azt és számon kell tartanunk, hogy a fény és a tapasztalati ismeret, a megtermékenyítés és az individuális sokszerûség princípiumát megtestesítõ férfi természete: a célratörõ, megtermékenyítõ, rövid, szakaszos, töredezett, többszörösen ismétlõdõ, önmegõrzõ, félig éber és ugyanakkor felszínes porzó természet. Ezzel szemben a nõk által megtestesített szeretet és a központi bölcsesség princípiuma, vagyis az állandóság és a folytonosság, valamint a folytonos egységhez kötõdés, az egységbe olvadás princípiumát megtestesítõ nõk szexualitása mély, lassú, nehezebben oldódó, megtermékenyülõ, álmatag, önátadó és ugyanakkor állandóság felé hajló arra törekvõ, annak ellenére, hogy látszatra a külsõségek szerint él. És ez akkor is így van, ha gyakran adódnak ezzel ellentétes példák, kivételek és eltérõ esetek. Ahhoz tehát, hogy teljesen összehangolódjanak és a puszta szexuális gyönyör-élményen túl, az egybeolvadás a fizikai gyönyörén túl, a kiegyenlítõdés spirituális szinten is megvalósulhasson, azaz ahhoz, hogy az isteni egységtudatot a fizikai, az érzelmi, a mentális és a spirituális testük szintjén is megvalósíthassák, a férfinak meg kell tanulnia ellenõrzés alá venni a robbanás szerû, hirtelen kisülésre beállított ejakuláció- készségét és azt lehetõleg minél több ideig visszatartva, a teljes egybeolvadástegyesülést (egységesülést) nem csak érzéki-érzelmi (asztrális) szinten, de fizikai és ezáltal spirituális síkon is megvalósítani. Pontosabban: mint kezdeményezõnek (- Tehát nem mint irányítónak, hanem mint a megtermékenyítõ hatalom képviselõjének) neki kell a kezdetben biztosítania a teljes egyesülési lehetõség megvalósulásához szükséges körülményeket a férfias tudatossága és önfegyelme megõrzése által. Ebben a tudatos és felelõsségteljes törekvésében viszont a férfi a nõben egy megértõ és odafigyelõ partnerre kell találjon, aki õt a partneri kapcsolatuk elején, ebben a lenyugvási lassulási törekvésében, türelemmel segíti és bátorítja. A spirituális energetikai központok (a csakrák) harmonikus mûködésének és a testünk energetikai feltöltõdése szempontjából ez azt (is) jelenti, hogy a szexuális aktus által nem csak az egymás szeméremcsonti - szexuális csakráinak a mûködését élénkíti fel a két ember, hanem azokon felül is, több spirituális energia központot tudnak aktiválni és ezeknek a spirituális-energetikai központoknak - amelyek a fizikai testünk és a spirituális dimenziók közötti közvetlen kapcsolatot és energia-áramlást biztosítják -, a mûködését felerõsíteni a szexuális aktus spirituális szintre való emelése segítségével, el egészen a fejtetõn elhelyezkedõ korona- csakráig, ami a spirituális egység-érzékelési képesség elérését és kifejlesztését lehetõvé teszi. A szerelem hatására ugyanis, a két ellentétes nemû személy spirituális energia központjai (csakrái) egymáshoz kapcsolódik. Az auratesteik egymásba hatolnak és valósággal eggyé válnak, nem ismervén el és nem lévén tekintettel faji, gazdasági és más (családi, politikai, vallásos, kulturális, stb.) jellegû, általunk értelmesnek képzelt, elõítéletekre, vagy megfontolásokra. A pánikbetegségek nagy része kimondottan oda vezethetõ vissza, hogy az illetõ személyek gyakorlati - racionális megfontolásból, illetve az együttélés nehézségei miatt, elváltak attól a személytõl, akivel az együttélési nehézségek ellenére együtt kellett volna maradni és a szellemi-lelki megújhodást a személyiség építés szolgálatába állítva, a kiegyenlítõdést megvalósítani. Már volt szó arról korábban, hogy az ember és a teremtés spirituális rendeltetése szempontjából, a szexuális vágy nem csak egy ösztönösen mûködõ szaporodási kényszer, hanem egy olyan egyetemes vonzóerõ megnyilvánulása és megtestesülése, aminek a szexuális gyönyör a mindössze a biológiai kiegyenlítõdést visszajelzõ következménye, ami az egyetemes egységbe kapcsolódást, az isteni kiegészülést, valamint a kiegyenlítõdés legközvetlenebb elérési és átélési lehetõségét szolgálja biológiai szinten. Bár a testünkkel érezzük, a szexuális gyönyör nem fizikai, hanem mentális élmény, akárcsak a fájdalom. A szerelmi-szexuális gyönyör- érzés tulajdonképpen az egyetemes lét-alkotási folyamatban való közvetlen és személyes részvételi érzésnek a testi szinten is megnyilvánuló szellemi élménye. Azt a lelki-szellemi állapotot és azt az ellenállhatatlan vonzerõt, amit általában a szerelem kifejezéssel illetünk, sors-kapcsolatként és sors harmonizációs lehetõségként kell kezelni. Annak következtében viszont, hogy az emberek nem tudják, hogy mit jelent a Sors és mit jelent metafizikailag az, ha bizonyos emberpár két része ellenállhatatlan vonzalmat érez egyik a másik iránt, bizonyos esetekben tragédiaként éljük át ezt az állapotot, ahelyett, hogy megpróbálnánk ezt a vonzalmat az egyetemes törvények logikája szerint megélni. Hiszen a Hangoltság szerinti Vonzás törvényén kívül, még kilenc egyetemes törvény létezik, amely az életünk rendeltetés szerinti megélését igényli és biztosítja! Joggal állíthatjuk, hogy valami nincs rendben, amennyiben nem ismerjük és következésképpen nem is tudjuk vezetni az életünket e mindenható törvények szerint! Ezért, tudnunk kell, hogy a testi, lelki, szellemi, idea és kauzális dimenziók szintjén is kiegyenlítõdõ szerelmet, amit a mûvészek megsejtenek, de türelmetlenségük következtében és spirituális ismereteik hiányossága, vagy zavaros volta miatt, valójában soha át nem élnek, csak úgy akaratból és elszántságból, vagy netalán "szerencsébõl megvalósítani lehetetlen. Hiszen a felek nem ismerik sem a saját, sem a másik (A személyi horoszkópjukban a Lilith. A Sárkányfarok és a Vénusz, vagy a Mars negatív fényszögei által jelzett) rejtett szexuális sóvárgásaik és ide vonatkozó, esetleges pszichológiai problémáik (gátlásaik) valamint a családtagjaikhoz fûzõdõ viszonyaik természetébõl eredõ személyiségi zavaraik természetét. Ezen ismereteknek a teljes hiányában, ha két, a külvilággal szembeni elvárásaikra hagyatkozó egyén e sorsszerû vonzódást érezve, próbálkozik a harmonikus párkapcsolat megvalósításával, annak a következménye csakis az egymás szellemi-lelki és végül fizikai (egészségi) meggyötrése lesz. A biológiailag és lelkileg kielégítõ, de szellemileg nem a páros létalapítás feltételei szerint egyeztetetett kapcsolatok esetében ez, a szellemi harmónia-hiány miatti gyötrés - gyötrõdés annál intenzívebb, mivel csupán egymás egoizmusát képesek felerõsíteni, érzelmi és érzéki (természetes) kielégülési vágyát képesek egymás számára felsrófolni. Bár másképp érzékelik ezt, a válás idején a korábban élvezetet nyújtó, testi-lelki kötõdések végsõ megszûnése jobban fáj mint a spirituális kapcsolatok korábban végbement

8 elhalása. A szerelem felemelõ élményére alapuló és hosszas együttéléseket követõ válások esetében, mindig az a partner - élettárs ragaszkodik jobban a másik személyéhez, aki tulajdonképpen elrontotta, illetve, lényegében meg sem valósította a kapcsolatot a spirituális mélyrétegekben. Az tehát, amelyik megakadályozta annak spirituális dimenziókban történõ kiegyenlítõdését, mivel a Lilith és a Sárkányfarok, valamint a Negatív fényszögei által jelzett tulajdonságai miatt, még nem érett meg az összes dimenziók teljességben átélhetõ kapcsolatra. Neki még tapasztalatokat kell szereznie egy, vagy több új, és másféle kapcsolatból is, és ezért egy, vagy több, más és új, ellentétes nemû személlyel kell mindazt, ami addig történt más helyzetekben, más tapasztalási (és fejlõdési) lehetõségekkel átélnie. Ezért nem tud a válásba belenyugodni és foggal - körömmel ragaszkodik a bomlófélben levõ kapcsolatának a vissza-szervezéséhez és helyre-állításához, mivel fél újabb, számára ismeretlen területekre behatolni, újabb, az egoizmusát feloldani hivatott tapasztatokban részt venni, és öntudatlanul azt szeretné, ha a másik fél, aki a válást kéri, vagy legalábbis kezdeményezi, átvenné az õ Sorsát, hogy az megtanulja õ helyette mindazt, amit neki kell személyesen, újabb tudatos erõfeszítések és (spirituális tisztulást, tisztánlátást igénylõ) lemondások árán megtanulnia. Persze, egészen más ragaszkodási okokról és árnyaltabb és metafizikailag sokkal összetettebb és mélyebb motívumokról van szó, amennyiben gyermekek is születnek a kapcsolatból. Mert természetes ugyanis, ha az a szülõ, aki nagyobb felelõsséget érez a gyermekek minél kiegyensúlyozottabb neveléséért, és nem enged a Lilithje által gerjesztett öncélú más szexuális és érzelmi élményekre való sóvárgásainak, ragaszkodván a család épen maradásához, nem akarja, hogy a másik fél elhagyja a családot, annak ellenére, hogy esetleg neki fáj a másik hûtlenkedése, vagy a családi kötelékektõl és felelõsségektõl való irracionális szabadulási vágya. A válás kérdése viszont még ennél is árnyaltabb metafizikai szempontból. Azért írtam az imént kényszerû megszüntetést, mert egyetlen olyan elválás sem igazi, amely a további együttélés képtelenségébõl, az együttlét egyre fokozódó tragikus természete teszi szükségessé, és ezért nem magától adódóan és természetesen jön létre, hanem csak azért mert az egyik fél enged a karmájából eredõ más szerelmi szexuális élményekre való sóvárgásainak, vagy például, mert az anyjának, az apjának, vagy a testvérének kibékíthetetlen ellenérzései vannak és rossz véleménye az élettárssal szemben. Ilyenkor a változni és fejlõdve tovább lépni képtelen személy számára, az oldódni képtelen egoizmusa (És amely, pl. nem engedi, hogy gyermeket, vagy egy újabb gyermeket hozzon a világra) egy idõre bezárul az egyetemes egységbe lépés kapuja, amíg egy újabb sors (szerelmi, vagy szellemi) provokáció meg nem nyitja azt újra. Ezért az olyan elválás, amely haraggal, sértettséggel, gyûlölettel, bosszúvággyal, az igazi tények felõl való hazugsággal, a tárgyi tények elferdítésével, az egyik, vagy mindkét fél önérzetének és önbecslésének megsértésével, megalázásával történik, nem igazi elválás és hiába szentesítik a bíróságon a válást, egy válóper esetében, a két ember az aurák, vagyis a magasabb létdimenziók szintjén, soha nem lesz elválva egyik a másiktól. Õk továbbra is vágyakozni fognak egymás után tudat alatt, és a következõ párkapcsolataikban is ugyanolyan, az együttélési - harmonizálódási nehézségekkel kell szembenézzenek, egy csupán a külsõleg különbözõ, de lényegileg ugyanolyan problémákkal rendelkezõ személlyel, mint amelytõl elváltak. IV. Az idõben erõsödõ és gazdagodó vonzalmak és kötõdések következtében létrejövõ szerelmek tartós boldogságot hozó beteljesedése csak az olyan, a sorsfeladataikat tudatosan vállalni és megélni akaró, hosszú távon és nem csak eredményekben, hanem következményekben is gondolkozni képes személyek között lehetséges, akik elemi egoizmusukat: gõgjüket, hiúságukat, önérzetüket, félelmeiket (gyávaságukat és egészségetlen vakmerõségüket), felületességüket, felelõtlenségüket, közönyüket, az ellenségképekben való gondolkozásukat és a többi emberrel és a természeti léttel szembeni egyoldalú elvárásaikat magukban felszámolták annak érdekében, hogy a társukat (és általában minden embert) a világegyetem szellemi bázisával (az istennel) folyamatos kapcsolatban álló, velük egyenértékû szellemi lényként: az övéktõl eltérõ, de spirituális lényegében értékében és értelmében, velük azonos fontosságú sors-programmal rendelkezõ (isteni) személyként elfogadhassák. Olyan személyek között lehetséges a tartósan boldog egyesülés, akik komolyan véve a minél nagyobb fokú kiegyenlítõdési (megváltódási) élet-rendeltetésüket, minél nagyobb és teljesebb összehangolódási képességre törekedve, folyamatosan leleplezik az önkéntelen (belsõ) negatív késztetéseikbõl eredõ gyengeségeiket és sokszor még önmaguk elõtt is rejtett (képzeleti) személyi ambícióikból, vagy komplexusaikból eredõ elemi agresszivitásukat és ezáltal létrehozzák a harmonizálódási lehetõségek feltételeit. Akik minden irányba nyitottá tett tudatukkal, tájékozottságukkal, a metafizikai ismereteik személyes átélésén keresztül elért hitükkel, a személyes felelõsség vállaláson alapuló szabad akaratuk szerint gondolkoznak és cselekszenek. Mindez kivételesen ritka esetekben történik meg. Kevés az esélye annak, hogy a korábbiakban felvázolt sorsvonalak keresztezõdése folytán két olyan ember legyen szerelmes egymásba az elsõ látásra, akik spirituális tudatossággal, vagy e tudatosság megszerzését célzó akarattal rendelkeznek. Az elején még az ilyen fázis- eltolódási nehézségeken felemelkedni, illetve a kezdeti vonzást tudatossággal párosítani és magasabb szintekre emelni képes személyek közötti találkozások is csak a kiegyenlítõdõ személyes sors-programok részei. Ritkán találkoznak emberek az igazi szerelmi megvalósulás azonnali lehetõségével. Hiszen hiába lesi a jósoló, vagy a klasszikus asztrológia a két képletben a harmonizálódási lehetõségeket jelentõ pozitív fényszögeket a két fél horoszkópjának az elemei között, mert azt a bizonyos rend kívüli vonzódást, ami a kapcsolatnak az alapja és elõfeltétele éppen, hogy a karmák jellegét jelzõ két Lilithnek és Sárkányfaroknak az egyik a másik Lilithjével és Sárkányfarkával, illetve Napjával és Ascendensével szembeni provokált helyzete és állapota jelzi. Ha nincs ugyanis karmikus provokáció a két személy között, nem is jön létre komolyabb vonzódás, hanem csak fizikai, maximum pszichikai vonzalom. A karmikus pontok viszont éppen a személyiségünk (Auránk) legmélyebb és legfinomabb rétegeiben rejlõ negatív tulajdonságainkat jelzik! Ráadásul, a kreatív spirituális egyesülés a szerelem által nem más, mint egy folytonos elõrelépés a belsõ személyi összhangba kerülés folyamatában, hiszen más, ide vonatkozó karmikus feladataink is vannak (Pl. szülõi feladataink), amelyeket fel kell vállalnunk és be kell teljesítenünk. Ezért többnyire az történik, hogy ha két ellentétes nemû, hasonló, vagy ellentétes sors-programmal rendelkezõ személy, a szellemi-lelki letisztulás igénye és a másik iránti tényleges

9 felelõsségvállalás igénye nélkül találkozik (Figyelem: ez egyáltalán nem a másik fizikai féltését és a másik miatti aggodalmaskodást jelenti, hanem az önmagával és a másikkal szembeni egyenlõ arányban gyakorolt morális igényességet!), az egymás iránti lelki affinitásuknak köszönhetõen, annál még csak jobban felsebzik és tönkreteszik egymást mintha csak egy futó kalandban vennének részt. A politikai (gazdasági-kulturális) érdekek szerint irányított társadalmi koncepciók által létrehozott zûrzavaros körülmények, és a régi családtagok felõl érkezõ lelki hatások, "vonzások és taszítások" hatás-mechanizmusában, egy bizonyos (esetenként változó) idõszak elteltével, a két ember (vagy az egyikük) elõbb utóbb sértetté, háttérbe szorítottá, kijátszottá, majd a másiktól tehát kívülrõl - remélt és elvárt boldogság elmaradásával türelmetlenné és kíméletlenné válik. És sokszor éppen az összehangolódási vágynak, a minden körülmény ellenére és azonnal érvényesülni akaró nyomására, és végül a szerelem már csak arra lesz jó, hogy degradálja mindkettõnek a személyiségét. Ilyenkor a materialista társadalmi körülmények között tényleg csak a válás lehet az egyetlen kiút, különben a két lélek, egymással szembeni ambíciójában véglegesen felégetné és szétbontaná egyik a mást. A jézusi tanok eredeti, metafizikai tartalmával és ezáltal azok egyetemes érvényességével szembefordult kereszténység csak leplezi materialista civilizáció konvenciórendjében élõ személyek párválasztási és párban élési zavarodottságát nehézségeit. A szerelmes felek szerepe és viselkedése, még az anyagi függetlenség, vagyis a teljes emancipáció és a hivatalosan legalizált prostitúció keretében is a vadászott féllé, akit a másik csábítva, ügyeskedve, fortélyoskodva, pszichologizálva, spekulálva, stratégiázva, udvarolva (tehát alakoskodva, szépelegve), külsõ férfias, vagy nõies bájaival, csábítói, vagy éppen a nyers erejével, pénzével, vagy társadalmi helyzetével visszaélve, elkápráztat, meggyõz, megvásárol, meghódít, bekerít és megszerez, így téve azt a "magáévá": birtoktárgyává, gyermekei apjává, vagy anyjává, feleségévé, szexuális tárgyává. Ez a szeretet nélküli udvarlás és flörtölés (egészen fiatal nõismerõsömtõl hallottam a légyfogás kifejezést...) jelenben a valamikori keresztény Európa talaján létrejött nyugati kapcsolatteremtési úzus, ez a morális közmegegyezés, ez az általánosan elfogadott játékrend és forgalmi szabály. És még akkor is ha a nyugati játékrendben egyre gyakoribb az eset, amikor is a nõk és a férfiak között a szerepek felcserélõdnek a bekerítendõ vadat és a hódítási irányt illetõen. E helyzet szellemi oka az, hogy a biztonságra és az öncélú élvezetszerzésre, valamint a kényelmi szempontok szerint, a látványos (mennyiségi) produkciók hajszolására, a hódításra és a védelemre, a párt (rész) és vallásos ideológiákra, a tudományos (pszichológiai) rejtõzködésre-alakoskodásra és azoknak megfelelõ hazugság-szisztémáira alapozott civilizációnkban, a komoly párkapcsolatot kialakítani szándékozó nõ úgy indul a párkapcsolatban, hogy tudatalattijában ott bujkál, a "Ez vajon hogy fog viselkedni majd az aktus után" és a kellemetlen nehézségeket okozó "teherbe maradás" kérdése. Kivételt ez alól a modell alól csak a kalandorok és a közönyösek, vagy az öngyilkos-jelöltek, valamint az alkoholtól és más kábítószerek fogyasztásától permanens felelõtlenségben élõ nõk képeznek, akik épp úgy nem jöhetnek számításban egy tartós és boldog párkapcsolat megvalósításában mint a testükkel kereskedõ örömlányok, vagy a lét és az élet rendeltetését teljesen félreértõ és ezáltal a sorsukat egészen elhibázó apácák. Az, hogy a nõ egyenrangú félnek, vagyis a szabad akaratával rendelkezõ szellemi lénynek tudja magát, azért fontos, mert a párkapcsolatban és a szexualitásban a hierarchia nem más mint a felelõs személyesség maximális megvalósulási lehetõsége és képessége. Ahogy Hamvas Béla írja: a házasság az igazság helye. Annak a személynek tehát, akivel párkapcsolatot élek, az én életemben az elsõ helyet kell tudnia elfoglalni mindig és minden körülmény között, mindaddig amíg spirituális tudatossággal és felelõsségvállalással vele együtt élek. Ez viszont nem valósítható meg önállótlansággal, vagyis a régi (gyermekkori) családtagokhoz való tartozási érzésekkel, elintézetlen sors- adósságokkal, vagyis anélkül, hogy mindkét személy elsõdlegesen valósítsa meg minden társadalmi, szociális és családi álkötelezettséggel szemben az együttélésnek a karmikus kibontakoztatásához szükséges egyéni szabadságát, azaz a gyakorlati és a lelki (pszichológiai) feltételeit. Mert nem lehet teljes párkapcsolat az, amelyben az én életemben, vagy a másik fél életébe (életvitelébe, életstílusába, életprogramjába) bárkinek is lehet beleszólása, legyen az akár az édesanyja, édesapja, vagy édes testvére is! Mert csak két ember, két polaritás egységesülhet az isteni hármasban: Én - Te és Mi ketten Együtt az Egységben. Ennek a hármas egységnek az egyedüli elemei õk ketten - a nõ és a férfi- és az olyan új minõségû, önálló szellem, ami a kettõjük egyesülésébõl, egymás tökéletes áthatásából, mint új karakterû magas szellemi erõtér jön létre. Ezért nem teljes értékû szerelmi egyesülés az, amelybe még beleszólhat az anya, az apa, a testvér, a nagybácsi, a gyermek, a rokonság, a barát, vagy barátnõ, a pártvezér, a pap, vagy a vallási, a nemzeti, a közösségi, esetleg a népi és a gazdasági érdek. Metafizikai és karmikus értelemben mindig és mindenkor kell érvényesülnie a személy teljes körû felelõssége által garantált szabad választási lehetõségének, amely egy valamelyest is felébredt emberpár esetében egyértelmûen egy és egyetlen ellentétes nemû ember felé kell irányuljon, ahhoz, hogy az általuk képviselt és megtestesített világalkotó, maszkulin és feminin létprincípiumok a spirituális Én-tudatok szinteken is egyesülhessenek és áthatolják egymást. Más szóval csak és csakis egy jól tisztázott (elhatárolt, megnevezett és meghatározott) és elkülönített anya- apa- testvér- barát-gyermek-, stb., viszonyrendszerben lehetséges a harmonikus páros élet és csakis így valósulhat meg természetesen a szexuális élet öröme és folytonos boldogság-érzetet adó maximalitása is. Ahogy a szexuális aktus közben is, csak egyetlen emberrel egységesülhetek ténylegesen (a több személyes szexuális játékokról mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy az egységesülésrõl szólnak!), ugyanúgy a mindennapi életben is, a szellemi és a lelki élet teljességében is - bármennyire is képesnek kell tennem magamat megosztani és megsokszorozni a figyelmemet mások iránt és mások felé-, egységesülni és egyesülni csak és csakis az én egyetlen, igazi partneremmel (szerelmemmel, élettársammal) vagyok képes mindenkor és mindenben. Nem csak metafizikai evidencia, de pszichológiailag is bebizonyított tény, hogy az aki nem vállal és nem él teljes és harmonikus párkapcsolatot, az a szülõi, gyermeki, testvéri, baráti és rokoni minõségét, ilyen jellegû karmikus feladatait sem képes megélni a megfelelõ teljességben. Aki rossz férj és rossz feleség, vagyis rossz szeretõ - És mennyi szellemi töltettel rendelkezik ez a magyar fogalom! - az automatikusan rossz anya, rossz apa és rossz gyermek is, hiába tesz meg mindent és puszilgatja agyon a gyermekeit, vagy a szüleit. Persze a dolog fordítva is igaz: És ugyanúgy: rossz anya, rossz

10 apa és rossz testvér, vagy rossz felnõtt gyermek az, aki beleszól, vagy érzelmi, esetleg gazdasági zsarolással befolyást gyakorol és beleszól két egymásra talált személynek a szerelmi, illetve az élettársi viszonyába. A bajok forrása ezek nem-tudásából is ered és a zavar, a zaklatottság, a feszültség, pontosan úgy, mint az életrend felbomlása a szellem-eredeti hierarchikus rendnek a felbomlásból, elsõsorban a szerelmi- házassági- szexuális párkapcsolatok téves alapjából, a szerelmes és a házasfelek zavaros és hamis családi kötõdéseibõl, vagyis hibás feltételeibõl indul. V. De mielõtt a szerelem és a szexualitás szellemi körének a rejtelmeibe jobban behatolnánk, az asztrológiailag provokált kapcsolatnak az idõ teltével unalmassá váló kényelmes viszonnyal szembeni "égi" igényeknek a tudatosítása után, valamint a normális élettársi viszonyok elõfeltételének az ismertetése után, vissza kell még térnünk a személyi horoszkópban a Lilithnek a pozíciója által feltárható, az általánostól eltérõ szexuális késztetéseinkhez, annak érdekében, hogy ne essünk az idealista miszticizmusnak, a lelki sivársághoz vezetõ pragmatikus - materialista szexológiánál is veszélyesebb csapdájába. Hiába beszélünk ugyanis a szellemi tudatossággal megélt társas viszonyon belüli, egészség-adó szexualitásról, illetve az indiai Tantra Joga és a kínai Taoizmus által feltárt gyönyör-fokozási módszerekkel együtt vallásos élményeket nyújtani képes keleti filozófiákról, ha a gyakorlatban képtelenek vagyunk még csak egy állandó és harmonikus kapcsolatnak is a létrehozására, mivel a személyiségünk mélyén és a partnerünkben munkálkodó rejtett Lilith- hatások és Sárkányfej-hatások nem ismerése ezt lehetetlenné teszik. Mivel a pszichológia és a szexológia az emberek személyében kihagyhatatlanul jelen levõ kauzális (Egyetemes) Lilithet nem ismeri és holmi állati ösztönökre visszavezetett általános és elvont (személytelen) libidóval jelöli meg a Lilith felszíni hatásait, a keresztény vallás viszont egyenesen az ördögre fogja ezeket a hatásokat, a szerzeteseken, az apácákon és a papokon kívül, vagyis a szent-jelölteken kívül, mindenki által óhajtott "házasság szentségének az elérésére tulajdonképpen mindenki képtelen. És ez azért van így, mert a Lilith ismerete nélkül mindenki képtelen az áttetszõség megvalósítására. Mivel nem tudnak a Lilithnek a tudatosítás nélkül kivédhetetlen negatív és zavaró hatásáról, a tudatuk legmélyén, a tudattalan vágyaiknak és képzeletüknek a rejtett zugaiban tehát, a vallásos, vagy misztikus képzelgéssel vegyített nyugati tudományos gondolkozáshoz szoktatott élet- és házastársak, ha önkéntelenül és öntudatlanul is, de mind arra sóvárognak, és abban reménykednek, hogy a házasságkötéssel még nem zárult le egy-két, házasságon kívüli szexuális kalandban való részesülési lehetõség. Bevallom: annak ellenére, hogy már önálló praxist folytató asztrológus voltam, amikor megnõsültem, de mivel a Lilithrõl akkoriban vajmi keveset tudtam, egészen pontosan: semmi lényegeset azon kívül, hogy a képletekbe bejelöltem és valamiféle negatív Vénusz-Jupiteri tulajdonságairól írtam is néhány szót, annak függvényében, hogy milyen konstellációban találtam egy horoszkópon belül, a mélytudattalan képzeletvilágom szintjén, számomra akkor még nem volt világos, hogy a házasságkötés azt is jelenti, hogy a feleségemen kívül, soha más nõvel nem fogok szeretkezni. Csak másfél évvel a házasságkötésünk után kezdett ez az önmagammal szembeni elvárás, égi igény körvonalazódni, majd egyértelmû lenni a számomra, de mivel a Lilithem éppen, hogy a Mérlegben áll, még eltelt három év, amíg egyértelmû és határozott elvárás lett önmagammal szemben. Persze, a fanatizmus veszélyeit is ismertem már, következésképpen ez ostobán határozott tiltást jelentett, amit egészen biztos, hogy megszegtem volna, hanem szüntelen magamra vételét és alkalmazását mindannak, amit mások számára is a Lilithel és a Vénusszal kapcsolatosan mások számára feltártam és tanácsoltam. (A Vénuszom teljesen negatívan fényszögelt a Skorpióban.) A rejtett reménykedésnek a jellegét és természetét tehát, a személyi horoszkópokban mindig a Lilith és a Vénusz pozíciójából tudjuk kiolvasni. A másságra és újdonságra való öncélú sóvárgást megtestesítõ Lilith-õserõ, minden embernek, tehát minden nõ és férfi házastársnak is, ott lapul a spirituális struktúrája, vagyis a képzelet- és érzésvilága legmélyén és mintegy alulról manipulálja a gondolatait és tetteit. A leghûségesebb és legvallásosabb házastárs is tud errõl a sóvárgó reménységrõl. Az, aki erõsen hûséges szeretne lenni élettársához, valósággal meg van rémülve tõle, más viszont, jogosnak találja a maga részérõl ezt a rejtett sóvárgást, de ugyankkor jogtalannak, sõt vérlázítóan felháborítónak tartja ugyanazt az élettársa társa részérõl, amennyiben kiderül. Élettársának és a szerelmének a más személyekkel való szexuális kapcsolatba való kerülési sóvárgását, a legtöbb ember sejti ugyan, de mivel nagyon fél tõle, nem akarja tudomásul venni. Ez a sejtelmes, rejtett tudás az alapja a rejtett féltékenységnek, valamint az ártatlan nõk csípõs nyelvének, vagy véletlenül elejtett férfi-lélek mérgezõ szavainak, és ez a misztikus tudásunk az alapja, gyökere és háttere a nõkkel szemben elkövetett, családon belüli irracionális agresszivitásnak is. Nem létezik egyetlen horoszkóp sem Lilith nélkül! Mindkét fél úgy érzi, hogy ez a mással való szeretkezési sóvár-remény rendjén van az õ részérõl, de ugyanakkor vérlázító igazságtalanságként éli meg azt, hogy az õ élettársának is lehetnek ilyen rejtett vágyai. A pszichológusok is kimutatták azt a tényt, hogy a nõk háromszor annyit képzelegnek a rendezett (törvényes) párkapcsolaton kívüli szexuális élményekrõl, mint a férfiak. A primitív féltékenység, amely a párok szabad akarata által alkotott egységes (családi) szellemnek, illetve az anya teremtõ képzeletének a zavartalanságát hivatott biztosítani (a férfi részérõl) és nem az otthoni lét-biztonságnak és a család épségének a biztonságát (a nõ részérõl), abban gyökerezik, hogy mindannyian, és magunkból kiindulva, tudunk a másikban létezõ Lilitherõrõl és tudattalanul erõsen félünk tõle. Ezért, önkéntelenül is el szeretnénk tiporni, fel szeretnénk égetni, minden eszközzel (fenyegetõzéssel, veréssel) ki szeretnénk irtani a másikból ezt, a természetes õs-sóvárgást, aminek a kiirtása valójában lehetetlen. A Lilith hatásait ugyanis csak megértésre, illetve kölcsönös bizalomra alapuló õszinte kibeszélések segítségével lehet semlegesíteni, olyan kölcsönös és õszinte feltárással, aminek a vállalása mindkét házastársnak a szabad akaratán illetve a szerelmével, vagy a házasságával - családjával szemben érzett felelõsségén múlik. A legtöbb, amit tehetünk egy házasságban, nem a másiknak az ajándékokkal és fölös figyelmességgel, kedveskedéssel való lekenyerezése, magunkhoz láncolása, hanem az õszinte feltárulkozás és ezzel együtt a segítségnyújtás abban, hogy a társunk gátlástól és az utólagos bántódástól való félelem nélkül, õszintén feltárulkozhasson elõttünk. A legtöbb férfi viszont, ezt a problémát úgy véli elintézni, hogy miközben olyan nõt szeretne élettársul kapni, akiben nincsenek efféle szajha - hajlamok, nem csak hogy felmenti magát, de természetesnek is veszi, hogy neki nagyon

11 sokszor más nõkön jár az esze és a képzelete. Mivel mind a házasságom elõtti élettársi viszonyomban, mind a házasságom korábbi szakaszában, volt alkalmam ennek az önkéntelen és öntudatlan sóvárgásnak a hatásait és a hatás-mechanizmusát magamon megfigyelni és a nõi vonatkozásait az Emõkével, valamint a barátnõinkkel való beszélgetések segítségével feltérképezni, ma már hamar elintézem, ha bennem felüti a fejét, és nem hagyom, hogy a fantáziámat az ötletek szintjénél mélyebben megmérgezze. Tudom jól, hogy Emõkének még nem ilyen egyszerû a dolog, de azt is tudom, hogy az õszinte beszélgetések alkalmával lehetõvé váló finom leleplezéseknél - feltárásoknál nem tehetek egyebet. Mert ha türelmetlenségemmel megijeszteném, vagy durva elvárásokkal arra szorítanám, hogy elrejtse elõlem és esetleg önmaga elõl is, ezeket a képzeletét zavaró, önkéntelen szexuális fantázia-vágyképeket, az egész családra nézve végzetes lenne. Sem a Lilith hatásától való ösztönös félelem, sem a Lilithnek a dogmatikus erkölcsi uralása, de a semmibe vevése sem vezethet párkapcsolati harmóniához, mert minden uralási, ellenõrzési - vagy elfojtási kísérlet, csakúgy mint a nem számolás a Lilithnek a társunk személyében való jelenlétével, menthetetlenül a primitív féltékenységhez, a meghittség és a derû elvesztéséhez, majd a kapcsolat lelki-szellemi alapjának a felmorzsolódásához, párunknak a szóbeli sértegetéséhez, szélsõséges esetben pedig a tettleges bántalmazásokhoz vezet. E probléma feloldásában nem segít csak a Teremtést kiprovokáló, Egyetemes Lilith - jelenség megértése, valamint a teljes nyitottság és a teljes õszinteség. Valamint annak az elfogadása, hogy a párunknak is éppen annyira normálisan a természetéhez tartozik a más, ellentétes nemû személyekkel való, önkéntelen szexuális közösülési vágya, mint a mi természetünkhöz. Az egész emberiségnek tudomásul kellene vennie, hogy nem létezik Lilith nélküli horoszkóp és így nem létezik öntudatlan sóvárgások nélküli, vagy ezek elfojtott állapota esetén: veszélyes (érzékelhetõ, vagy nem érzékelhetõ) monomániáktól befolyásolatlan ember. Ha ezt az objektív tényt sikerült elfogadni és az adott feszültségeket néven nevezni, vagyis a különféle rejtett, titkolt és szégyellt mással való szexuális élményekre való vágyaink természetét a személyi horoszkópban álló Lilith helyzetének a vizsgálatával megnevezni, már csak az marad hátra, hogy ki-ki magában eldöntse, hogy a folytonos zavartságot, a személyi szétszóródást, a határozatlan sokszerûséget és az ezzel járó kábult életet választja-e, vagy a szerelmi párjával történõ testi, lelki és szellemi egységesülést, a harmonikus és boldog életet? Ez, az önmagunknak és az egymásnak feltett kérdésre adandó õszinte válaszunk fogja meghatározni a kapcsolatunk természetét, minõségét és kimenetelét. Ezért is, ajánlatos nem sietni ezzel az életbe vágó kérdésnek a megválaszolásával, annak érdekében, hogy az minél õszintébb és határozottabb lehessen. A kérdésnek az elkötelezõdés szerinti megválaszolása esetében is, hosszú évekig tart, amíg pl. egy, az én, vagy az Emõke Lilithjéhez hasonlóan erõs Lilithel rendelkezõ személy esetében, a kivédhetetlen és elfojthatatlan sóvárgás ne zavarja meg a lelki világunkat, a teremtõ képzeletünket és, kellõ éberség hiányában, az élettárshoz (házastárshoz) való szexuális viszonyunkat. Sõt: az egész családhoz való viszonyrendszerünket! Annak függvényében, hogy a Lilith milyen napjegyben és milyen horoszkóp-házban van és hogy milyen fényszögeket kap a bolygóktól, olyan, egyesek által a tudattalan érzés-és képzeletviláguk mélységes mélyére süllyesztett, és megint mások által botrányosan felvállalt, szexuális tulajdonságokra és öncélú és élvezet-vágyakra következtethetek, amelyek bizonyos esetekben jóval meghaladják a normalitás és a természetesség határait. Ez a legkevesebb konkrét információ, amivel egy asztrológus a Lilith vizsgálatával segítséget nyújthat pl. egy fiatal házaspárnak, hiszen a szélsõséges és a rendkívüli esetek csak a jéghegynek a csúcsát képezik. A csapongó természetû személyek, akik elfogadják azt az ostoba népi-tudományos magyarázatot, hogy õket a vérük hajtja bele mennek mindenféle furcsa és szélsõséges szexuális kalandba, fonák élethelyzetbe és szélsõséges élvezetszerzési lehetõségbe. Ezek nem is fordulnak asztrológushoz. A szélsõséges tapasztalataik alapján, e személyeknek az a tévképzetük erõsödik, hogy õk képtelenek a pozitív szexuális mentalitás- változtatásra. A horoszkóp értelmezés során, olyan Lilith jellegû szexuális vágyak és problémák is a felszínre kerülnek és kapják meg igazi nevüket, mint a homoszexualitásra, a leszbikus viszonyra, a pedofiliára, vagy az impotenciára és a frigiditásra való hajlam. Ezek a korábban ferdének, de a liberális humanizmus térhódításának köszönhetõen egyre inkább természetes másságként elfogadott, zavaros szexuális hajlamok majdnem mindannyiunk rejtett természetében léteznek, akár a rákos sejtburjánzásra való hajlamok, anélkül, hogy különösebb gondot okoznának. Ezeknek a képzet-zavart okozó hajlamoknak a fel nem fedése és a nem tudatosítása idõvel növeli a rejtõzködési késztetéseink felerõsödését és a párunkkal szembeni titkolózás és szövetkezés elkezdését és menthetetlenül a szerelem és a párkapcsolat megromlásához, a szexuális - pszichikai problémák halmozódásához, elvastagodásához, az elhallgatott bajok (csendes neheztelések és rejtett gyûlölködések) megkérgesedéséhez vezetnek. Körülbelül két és fél ezer sors-képlet feltárás után és a szakirodalomban, vagy a sajtóban nyilvánosságra hozott jellegzetes esetek asztrológiai tanulmányozása- elemzése után, teljes felelõsségtudattal ki merem jelenteni, hogy asztrológiai feltárás és a vonatkozások különbözõ életkörökhöz kapcsolt tudatosítása nélkül (pszichológiai, pszichiátriai, vagy vallásos úton pl.) teljességgel lehetetlen az erõsen fényszögelt Lilith által jelzett problémák feloldása és meghaladása. Enélkül viszont nem létezhet tartósan harmonikus párkapcsolat. Fõként a Víz jegyekben (Halak, Rák, Skorpió), vagy a víz-jegyeknek megfelelõ horoszkóp házakban álló Lilith esetében. Mindhárom csillagjegyben álló, negatívan fényszögelt Lilith, a szokásostól eltérõen erõs pedofiliára és más, szexuális perverziókra való hajlamot is jelezhet, akárcsak a Mérlegben álló Lilith esetében. A Rákban álló Lilit, a nõk esetében önkéntelen megtermékenyülési vágyat, illetve a teherbeeséstõl való irracionális félelmeket jelez, minden különösebb (esztétikai, intellektuális, szexuális vonzerõ, stb.) igényektõl, vagy más, konkrétnak és racionálisnak tûnõ szempontok miatti elutasítástól függetlenül. Ezek a nõk nem csak a lehetséges szexuális élvezetszerzési lehetõség miatt vonzódnak minden erõsebb, vagy furcsább férfihez aki a környezetükbe kerül, hanem azért, mert önkéntelenül meg szeretnének termékenyülni tõle, de ugyanakkor, eközben és ezzel párhuzamban, az iszonyatig menõen félnek is a megtermékenyüléstõl. Ez az ellentmondásos izgalmi állapot különösen meg tudja zavarni a teremtõ képzeletüket és ha nem is teljesül be a kaland-vágyuk, az állandó (megszokott, vagy megunt) partnerüktõl ilyenkor rendszerint úgy is megtermékenyülnek, ha valamely ismert és bevált fogamzásgátló módszerrel védekeznek. A Rák -

12 Lilithel rendelkezõ férfiak viszont öntudatlanul majdnem minden meglátott nõt meg szeretnének öntudatlanul termékenyíteni, miközben ugyanakkor, irracionálisan rettegnek is attól, hogy minden általuk megérintett nõ azonnal lebubázik nekik és nem várt apai felelõsséget akar varrni a nyakukba. A Skorpióban álló Lilithel rendelkezõ nõk félnek elfogadni minden komolyabb párkapcsolati kihívást (szerelmet), mert a mély érzelmekkel járó drámai katarzis élményétõl rettegnek és minden sejtjükkel el akarván azt kerülni, azt sem bánják, ha a környezetük szajhaként, illetve szélhámosként ítéli meg õket, csak hogy az igazi, mély és elkötelezett szerelmet ne kelljen komolyan venniük. E sors-taktikázás ellenére, a legváratlanabb helyzetekbe és a legkevésbé alkalmas személyekkel esnek bele a szerelem csapdájába és akkor még nagyobb a baj, mert nem csak hogy a drámai élményektõl való félelmük miatt nem képesek odafigyelni az õszinte szerelemnek a szellemi képességet fokozó erejére, hanem a családi környezetük sem fogadja el a helytelennek talált, vagy éppenséggel megbotránkoztató viszonyukat. A Halakban álló Lilith esetében, férfiak és nõk egyaránt, ártatlan áldozatok szeretnének lenni a nappali éber tudatuk elõl elrejtett mélytudati érzelmek és képzetek szintjén, önkéntelenül (lelki és fizikai mazochizmus) és egyben félnek is ettõl. Õk azok, akiket a más nemû személyek állandóan megaláznak és meggyaláznak és sem õk sem a környezetük nem érti, hogy miért hagyják magukat néha a szó szoros értelmében és eltaposni. Õk azok, akik csak azért hibáznak, hogy legyen amiért a partnerük bántsa, szélsõséges esetben, hogy durván bántalmazza õket. Ha ez az irracionális lelki vágyuk nem valósulhat meg a szerelmi, vagy a családi viszony keretében, mert a partner nem provokálható, illetve nem lehet ilyesmire rá venni, és erre nem kapható (fizikai alkat, társadalmi pozíció, stb.), akkor a borsos árú, de polgárilag rendezett (fél-törvényesített) szadista - mazochista szexuális szolgáltatásokat veszik igénybe. És ezt a hamis, megjátszott testi és lelki áldozattá válást azért élik meg, hogy tényleges és lényegi (sors-jelentõségû) áldozatot ne kelljen vállalniuk és hozniuk. Mivel a valóságos szellemi odaadástól, illetve az áldozattá válástól félnek titokban és nem merik teljes-õszintén odaadni magukat a szerelemnek, a legtöbb esetben kábítószerezés, de legalábbis alkoholizmus lesz a hamis egységalkotásra való feltáratlan hajlam következménye. Nekik ugyanis magas fokú szellemi éberségre és szeretet-áramoltatási képesség megszerzésére van szükségük, nem mesterségesen szerzett, szenvedés-élményekre, az általánostól eltérõ mértékû szeretet- szomjuk (egységélmény) kielégítése érdekében (a szeretet - hiánynak a szenvedés-élménnyel való betömésére.) Sejtik, hogy amennyiben õk nem mernek teljes odaadással szeretni valakit, õket sem szeretheti senki igazán és ezért tudatosan, vagy öntudatlanul büntetetni kívánják magukat, ahelyett, hogy az odaadási képesség és a tényleges gyakorlati áldozatvállalási készség megszerzése érdekében tudatos erõfeszítéseket tennének. Az öncélú szexualitást gyakorló és a kultikus életrendjét a gazdasági értékrenddel felcserélõ civilizációban a Lilith áldozatainak a száma rohamosan növekedik. A Lilithnek a személyi horoszkópban elfoglalt pozíciója és fényszögei által kimutatható rejtett szexuális sóvárgásainknak az anyai ági örökletes programokból eredõ más negatív szellemi tulajdonságainkkal való kapcsolatából erednek az összes veszélyes negatív tulajdonságaink és késztetéseink, mivel ezek, a személyi horoszkópokban a Lilith és a Sárkányfarok pozíciója és fényszögei által jelölt önkéntelen késztetések és sóvárgások manipulálják és irányítják a háttérbõl a sorsidézõ, mágikus erejû képzeletünket. És a képzeletünk viszont az értelmünket és az akaratunkat. Az önkéntelen félrevezetésre: hazudozásra, árulásra, csalásra és az önáltatásra, öncsalásra való hajlamaink (dh. Jupiter vagy Neptunusz). A kényelemre, a féltékenységre és a birtoklási mániára, illetve a csalóka kompromisszumok árán létrehozható és fenntartható látszatboldogság elfogadására, a meghasonlásra: vagyis a korrupcióra való késztetéseink (Vénusz). Az öncélú sikerekre, gyõzelemre, diadalra, és a szélsõséges élményekben részesítõ kalandokra a való vágyakozásaink (Nap és Mars). A röghöz kötött nyerészkedési és ésszerû spekulációra: a gazdasági nyereséget hozó, jó fogások és kezelési módok kieszelésére való hajlamaink (Merkúr, Uránusz). A látványos és hatásos, de lényegében hamis szeretet-élményt eredményezõ érzelgõsségre, érzelmes ömlengésekre, a patetikus meghatódásokra (a részleges, alacsonyszintû szeretetre és a zavaros lelki izgalmakra), a misztikus és irracionális fantáziálásra, illetve a kábulási vágyra: a szellemi tévelygésre és a lelki támolygásra való késztetéseink (Hold és Neptunusz). A szintén megható és a biztonság benyomását-érzetét keltõ, de valójában az élet végi elbutuláshoz: a szellemi csõdhöz és teljes bukáshoz vezetõ, és a negatív szuggesztiók - képzetek létrehozása és intenzív átélése miatt károsan ható, hamis kötõdéseink és hamis felelõsségérzetünk (aggodalmaskodás, sajnálkozás, stb., ami a Szaturnusz pozíciójából, fényszögeibõl és a Lilithel való kapcsolatából olvasható ki). Az elõbbi törekvéssel és mentalitással teljesen ellentétes, semlegességnek látszó, de csak a közönyösséget és a kegyetlenséget tápláló érzelmi és lelki kötelék-mentességre törekvés, az öncélú változásra és változtatásra való nyugtalansági érzeteket kielégíteni hivatott élvezeti cikkek feltalálására és e csoda-tevõ eszközök elkészítésére és kipróbálására ösztökélõ kötetlenségre és elkötelezetlen állapotokra való törekvések (Uránusz). De mindezen negatív sos-és életviszonyulásunkat messze meghaladja a gyökeres személyi átalakulás elleni elemi irritáció, a lelki, szellemi és spirituális - belsõ változás és gyökeres újjászületés ellenes érzelmeket keltõ irracionális harag, a sors- nehézség ellenes és Istenellenes belsõ lázadás és csendes neheztelés (Plútó). Nem kell csodálkozzunk azon, hogy önkéntelenül és öntudatlanul, de annyi szerencsétlen sorshelyzetet és nyomorúságot elõidézõ tettet hajtunk végre nap mint nap a környezetünkben és a párkapcsolatban. Ne gondoljunk másra, csak arra, hogy az olyan személy, aki nem alakítja ki a maga számára a hiba- belátási készséget és önleleplezési képességet, mennyit hazudik napjában magának arról, hogy õ miért kell ezt és azt megtegye, miközben valójában a Lilithje által jelzett másra másságra való sóvárgása, a más nemû személyekkel való, öncélú szexuális egyesülési - egységesülési vágya hajtja és mozgatja õt majd minden tettében és gondolatában. E negatív és öncélú késztetéseket viszont, akárcsak a szexuális perverziókra való hajlamokat, hiába fojtjuk el magunkban és hiába ítéljük el és hiába büntetjük meg egymást a polgári törvényhozás segítségével e szörnyû tettek elkövetése után. Ezeket a hajlamokat nem büntetni és elítélni kell, illetve nem lefojtani kell, hanem az asztrológiai tudatosítás segítségével a felszínre hozva, megnevezni és feloldani. Csak a személyre vonatkozó, konkrét veszélyes helyzetek jellegének a tudatosításával, elõre-látásával:

13 elõre-értésével lehet megelõzni e hajlamok felerõsödését. Én például nagyon megharagudtam az elsõ horoszkópomat elkészítõ asztrológusra, amiért az a Mérlegben álló Lilithem kapcsán, a lányokkal szemben érzett, lehetséges pedofil hajlamok felõl tájékoztatott és hetekig nem akartam elfogadni ennek még csak a gondolatát sem. Szerencsére néhány hónap múlva, amikor felfedeztem az ott leírtaknak a szélesebb körû és mélyebb metafizikai, okokozati értelmezési lehetõségeit, és ennek az alapján és ezek racionális megértése segítségével gyakorolni kezdtem a saját magammal szembeni mély õszinteséget, tényként fogadtam el, hogy igenis létezik bennem egy olyan szerû irracionális kívánság, hogy ha lehetne, minél fiatalabb nõkkel és akár lányokkal is szeretkezzek. Ma, e két mondatos figyelmeztetésnek köszönhetem, hogy tiszta szívû apja tudok lenni a négy gyönyörû kislányomnak, mert tudom, hogy azoknak a tisztátalan vágyaknak a kivitelezési lehetõségét szolgáló technikai ötlete, ami ködös álmaimban, ha egyre ritkábban is, de még mindig felüti a fejét néha, a valóságban soha nem fog megtörténni. Szerencsémre és szerencsénkre - tehát, az asztrológiai feltárás segítségével én még idejében felismerhettem a Mérleg-Lilithem által jelzett szerelmi szexuális problémáimat, vagyis azt, hogy amennyiben tudatosan nem törekszem erre, örök szerelmi csalódottságra, a szerelmi boldogság elérésének a képtelenségére lettem volna elitélve, és feltehettem és pozitívan meg válaszolhattam azt a kérdést, hogy meg akarok-e tenni minden szükséges erõfeszítést annak érdekében, hogy az általam szabadon választott második feleségemmel együtt maradva (Nem másokkal együtt és nem külön - külön) megkíséreljem a párkapcsolati élettársi boldogságot elérni. Ennek a belsõ pozitív válasznak, a hozzá való pozitív viszonyulásomnak a minden dimenzió szintjén történõ megszilárdulása lett az eredménye. És ennek ellenére is, a Mérleg Lilithem által jelzett, házasság kötés elõtti és a házasság elsõ évében még fenn álló, másokkal való szexuális boldogságba kerülési vágyaim mágikus kisugárzása, amit megszüntettem ugyan a Lilith igazi megértésének a teljes körû megértése után, azt eredményezte, hogy az anyósom már a házasságunk elejétõl uszítani kezdte ellenem a feleségemet, és pontban a házasságunk 1O évfordulója után, sikerült is, nyolc hónapig egymástól elválasztani és a családunkat szétbontani. Addig, amíg a nálam fiatalabb anyósom szívinfarktust nem kapott és ez a tény a feleségemben felébresztette a kételkedést és az õt a korábbi metafizikai tudatosságához visszavezetõ felelõsséget arra vonatkozóan, hogy szét kell-e bontania a családot, vagyis, be kell-e teljesítenie a negatív sors-programját, csak azért, hogy az anyjának igaza legyen? Neki ugyanis a Rákban áll a Lilithje és a Holdja együtt áll az Oroszlán-napjával. A Sárkányfejével együtt álló Plútója viszont (A Skorpió ura), a Mérlegben áll, tehát elõbb utóbb rá kellett ébredjen a párkapcsolatra vonatkozó Isteni igazságra a Bak Lilithel rendelkezõ édesanyja által számára tanított és sugallt kegyetlen, világi igazságokkal szemben. Ahhoz, hogy két egymáshoz karma szintjén is vonzódó ellentétes nemû személy az összehangolódásnak a maximális fokát elérje (a közös öröm-élmény érdekében történõ lényegi egymásra-figyelést és segítségnyújtást tudatosan és becsvágy mentesen gyakorolja), a folyamatos Fény-áramlásnak kell létrejönnie gyakorlatilag, amelyben és amely által spirituális szinten is tudatosodik mindkét félben az a tény, hogy õ a másiknak a spirituális élettársa, lelki és szellemi társa. Hogy õk együtt, egymásnak a fény-adáson keresztül történõ, belsõ megváltás eléréséhez segítõ társai, az egymás megváltó segítségei, és nem az ingyenes boldogság-adományozói. Az, hogy mindkettõnek a társa, akárcsak õ, egy olyan bonyolult testi-lelki és szellemi összhangteremtési problémákkal küszködõ emberi lény akárcsak õ - még akkor is, ha annak, esetleg az övénél is erõsebb sóvárgásokat kell legyõznie! És semmiképpen nem az õ boldogságát szolgáló "húsvér ember", akinek az õ ellentmondásos kívánságait kell teljesítenie és akivel szemben neki mindenféle elvárásai lehetnek, akár egy szolgával, vagy egy géppel szemben. Hogy még a kettejük szexuális boldogsága is mindkettõnek a saját belsõ világával és külsõ kapcsolatai közötti összhangteremtési törekvésén múlik (És amiben egymásnak mindössze segédkezhetnek a maximális õszinteség segítségével.) és nem azon, hogy az élettársa milyen mértékben képes teljesíteni az õ élvezet-kívánságait. De még csak azon sem, hogy mennyire képes tolerálni a Lilith, a Sárkányfarok, valamint a Bolygók negatív fényszögei által jelzett sóvárgásait, vágyait, szeszélyeit, fóbiáit, félelmeit, és a nõi elõdeitõl öröklött és az õ mély tudattalan világába bevésett boldogság-képzeteit. IV. A keleti misztikusok tehát hiába tanítják a szellemi tudatossággal megélt szexualitás szabályait, azoknak tehát, akik a termelés-fogyasztás eszmekör által uralt civilizációban élnek, mert õk képtelenek a szellemi finomodáshoz szükséges konfrontációk között a harmonikus kapcsolatok létrehozására és fenntartására, mivel a saját személyük mélyén és a partnerükben munkálkodó rejtett Lilith- hatások ezt lehetetlenné teszik, ha nem tárják fel nekik a személyi horoszkópjuk segítségével részletesen és pontosan azok természetét és õk, az asztrológiai feltárás segítségével nem oldják fel - a párkapcsolat zavartalanságát lehetetlenné tevõ - lélekre, szellemre és a képzeletre gyakorolt karmájuk hatásait. Érdekes tanulság megfigyelni néhány olyan jellegzetes Lilith- zavart, amelyet a Lilith, a Sárkányfarok, vagy a Plútó durva fényszögelése jelez, a horoszkópházak által megtestesített gyakorlati életterületek szerint: A Lilith, vagy a Sárkányfarok a Kosnak megfelelõ életterületen, vagyis a személy és a külvilág közvetlen kapcsolatát jelképezõ I. házban arra utal például, hogy a személy önkéntelenül, vagy tudatosan, akaratlanul, vagy céltudatosan, de minden gesztusával, szavával és gondolatával, folyamatosan csábítja a körülötte levõ másnemû személyeket. Mihelyt egy (vagy több) ellentétes nemû személlyel kerül kapcsolatba, bármilyen semleges témáról, vagy viszonyról legyen szó közöttük, minden cselekedete, gesztusa, esetleg még szavai is automatikusan alárendelõdnek ennek az önkéntelen és öncélú csábítási (szereplési, figyelem felvonási, bódítási és hódítási) késztetésnek. Ezt, a többnyire szándéktalan és önkéntelen viselkedést, a vele kapcsolatba kerülõ személyek általában "készpénznek" veszik és néha a botrányig, vagy a nemi erõszakoskodásig is elmenõ kellemetlen helyzetekbe hozhatják õt. Ha tudatosítja ezt a problémáját és megérti azt, hogy e problémás élethelyzeteket is elõidézõ személyi tulajdonsága által, meg kell ismernie valami fontosat, ami a szexualitás rejtett funkcióival kapcsolatos, feloldhatja és meghaladhatja, a sok esetben a nemi erõszakig is fajulható drámai élethelyzeteket, a néha az egész személyének az elutasítását - megvetését is okozó csábítói késztetéseit. Ezzel, a mindenkit önkéntelenül csábító természetének a tudatosítása és nyílt felvállalása segítségével a negatív a hatásokat feloldhatja és a kényelmetlen helyzeteket elkerülheti anélkül, hogy a környezetét vagy a sorsát

14 kelljen okolnia a konfliktusai, kényelmetlen helyzetei miatt. Az a személy, akinek Lilith, vagy a Sárkányfarok a Bikával analogikus kapcsolatban álló, annak a gyakorlati megvalósulását jelentõ II. horoszkóp házban áll, a létfontosságú anyagi szükségletek létrehozásának, megszerzésének és használati módjának az életkörében áll, élete elsõ periódusában, úgymond állati természetességgel, mindenféle szemérem és gátlás nélkül, szeretné gyakorolni a szexualitását. Vagy, sokszor a szemérmetlenségig elmenõ bátorsággal (nem csak hogy nyíltan felvállalva, de az épp érvényben levõ társadalmi - kulturális szokásrend ellen is lázadva) akarja kiélni a szexuális késztetéseit, vagy ennek a másik végleteként, természetellenesen elfojtja, elrejti az ilyen jellegû vágyait és sóvárgásait. Olyan perverziók formájában élné ki ezeket a rejtett vágyakat, amelyek kapcsolatosak a birtoklási ösztönnel. Szereti mások személyét birtok tárgyként kezelni és ugyanakkor azt is, ha õt kezelik szexuális birtoktárgyként. A szerelmet, a szexualitást és a partneri kapcsolatokat önkéntelenül összekeveri a vagyon -és birtokszerzéssel, illetve a pénz - és lakásszerzéssel. Úgy képzeli, hogy a szex-partnere, vagy a szerelme egyben az õ üzlettársa, vagyon- és birtokszerzõ társai is kell legyen, vagy legalábbis olyan személy, aki õt eltartja, vagy valamilyen módon öt a vagyonhoz és a pénzszerzéshez hozzá juttatja. Szélsõséges esetekben gazdag szeretõkre sóvárog és vadászik (legalábbis fantázia szinten), illetve nem képes elválni a pénzkeresõ élettársától akkor sem, ha semmiféle szerelmi szertõi vágyat nem érez már az iránt, vagy, a prostitúció gyakorlásával, illetve prostituáltak dolgoztatásával tartja fenn magát és esetleg a családját is. Ez akkor is úgy van, ha a horoszkópja többi vonásának és családi - társadalmi helyzetének köszönhetõen nem került még és nem is fog kerülni a fent leírt végletes helyzetek egyikébe és azok ellentéteként, erõsen szabályozott és rendezett párkapcsolati viszonyban, vagy magányos aszkézisben él. Ezt a helyzetét ugyanis, mindössze az elõbbiektõl való félelmében tartja fenn. Tudattalanja legmélyebb rétegei szintjén a pénzzel és a lakással, illetve a megélhetéssel és a birtokkal kapcsolatos elképzelései összefonódnak a szexuális szerelmi vágyaival és ezért a birtok szerzõ késztetések határozzák meg és befolyásolják a szexuális vágyait is. Ez a Lilith pozíció mindenképp anyagi érdekekhez kötött tisztázatlan szexuális - szerelmi viszonyok gyakorlására való hajlamokra utaló jel, még azokban az esetben is, ha látszatra a legártatlanabb és/vagy a világ legerkölcsösebb személyérõl van szó. E személyeknek az életfeladata az, hogy megtanulják megkülönböztetni a szerelemi viszonyokat és a szexualitást az anyagi helyzettõl és érdekektõl. Akinek a Lilith az Ikreknek megfelelõ életterületet jelképezõ III. házban áll, élete elsõ felében vagy óvakodik, vagy titokban vágyakozva- borzongva fél és mereven elhatárolja magát a közvetlen szexuális tapasztalási lehetõségektõl, a valóságos szerelmi viszonyok megélésétõl. Lehetséges mindennek az ellentétes véglete is, vagyis az, hogy igen korán, esetleg már gyermekkorában elkezdi a szexuális életet, szélsõséges esetben, valamelyik ellentétes nemû rokonával, vagy családtagjával. Az utóbbi esetben öncélúan fogja halmozni a szexuális élményeit, tapasztalatait anélkül, hogy valamilyen szellemi értelmet fedezne fel a szexualitásban a gyönyörszerzésen és a gyermeknemzésen kívül. A férfi-nõ viszonyról különféle vicceket és "eredeti" elméleteket gyárt, vagy másoktól átvett érdekes és olvasott tudományos elméleteket és nézeteket vall a szexualitásról abból a rejtett célból kifolyólag, hogy õ személyesen ne kelljen mélyen alámerüljön a saját szexuális problémáinak a számára kellemetlen és esetleg lelki fájdalmat is okozó, rejtett okainak a megértéséig, értelmezéséig. Lehetséges az is, hogy teljesen zavarosan és irracionálisan éli meg a saját szexualitását, sõt: irracionális események alanya és tanúja (szemlélõje) is lehet akarva-akaratlanul, mint például a testvérek közötti szexuális vágyak megnyilatkozása és kielégítése, vagy azoknak drámai elfojtásából eredõ tragédiáknak. Ezen élményei által kényszerítve lesz arra, hogy a természeti törvények felett uralkodó és azokat vezérlõ (egyetemes) szellemi törvényeket felkutassa és felfedezze. Amennyiben nem fél és szorong a közvetlen szexuális élményektõl, gyakran átesik a ló túlsó felére és azt képzeli, hogy nem tapasztalt eleget még hetven évesen sem, és állandóan újabb és újabb szexuális kapcsolatra vágyik azzal a képzettel, hogy azáltal ismereteit gyarapíthatja, tapasztalatait bõvítheti és steril elméleteit ellenõrizheti, elmélyítheti, pontosíthatja. Mindebben van is némi igazság, de csak addig van szüksége ilyen jellegû, "házon és családon kívüli" szexuális tapasztalatokra, élményekre, amíg képessé válik spirituális tudatosság szintjén megérteni és így átélni a saját szexualitása által felvetett szellemi- lelki (párkapcsolati, családi és társadalmi) problémákat. Az a személy akinek a Lilith, vagy a Sárkányfarok a Ráknak megfelelõ IV. házban áll, az élete elsõ szakaszában képtelen a rendezett körülmények és tisztázott családi viszonyok között harmonikus és kielégítõ szexuális életet folytatni. Sõt lehetséges a közvetlen családtagok (szülõk, testvérek) valamelyikével gyakorolt egy, vagy több "törvénytelen" viszony, esetleg az ilyen jellegû viszonyra való rejtett sóvárgás, vagy annak a kénytelen eltûrése, elszenvedése a személy részérõl gyermekkorában valamely idõsebb, vagy felnõtt családtag (testvér) részérõl. Férfi esetében, az anya, vagy az idõsebb nõvér, esetleg nagynéni iránt érzett önkénytelen szexuális vonzódás lehetséges (vagy a saját lánya iránt), nõ szülött esetében az apa, nagybácsi, vagy idõsebb fiútestvér iránt. Ha szülõ az illetõ, akkor az általa alapított családon belül pedig saját gyermekei iránt. Ezek a horoszkóp által is kimutatható hajlamokat incesztusra való hajlamként, illetve oidipuszi komplexusként ismeri a tudományos szakirodalom. Az is megtörténhet, hogy mindez mély gátlásosság alá van zárva és inkább gyûlölködésben, vagy az illetõ családtagtól való irracionális félelmekben, a vele való közvetlen érintkezéstõl való irtózatban, annak önkéntelen kerülésében, borzongató nyugtalanságban jut kifejezésre. Annak a személynek, akinek a Lilith a IV. házban áll, folyamatosan kell törekednie a családi viszonyokon belüli rejtett szexuális vonzódások tisztázására, felismerésére, néven nevezésére. A családi feszültségek és zavarok szexuális jellegének a felismerése, elismerése, pontos meghatározása, és megnevezése általi feloldására és meghaladására. Törekednie kell a családi viszonyok törvényességének a felállítására és megõrzésére. Ehhez szüksége van a tisztázott családi viszonyok és szerepkörök pontos meghatározására és betartására, a szellemi nyíltságra, a becsületességre, az õszinteségre és az önmagával szembeni erélyességre. Nem vonatkozik ide szorosan, de a saját vagy a mások (gyermekei, testvérei) családjának a szétbontására irányuló öntudatlan és önkéntelen késztetéseit is jelzi ez a karmikus pozíció. Az a személy, akinek a Lilith az Oroszlánnak megfelelõ V. házban áll, általában nem képes a felszínre hozva õszintén és természetesen megélni a szexualitását (vágyait, ösztöneit, rejtett

15 késztetéseit) a lelkileg elkötelezett és a hagyományos családi viszonyok között, hanem csak a kötetlen, a személyileg és társadalmilag el nem kötelezett, kaland szerû és szórakozás szerû intim viszonyokban. Rejtett személyi vonásait, különbözõ képességeit és tehetségeit is csak akkor képes a felszínre hozni és kiteljesíteni, ha lehetõsége nyílik egy vagy több, családi vagy társadalmi elkötelezõdés által nem feszélyezett kötetlen szerelmi-szexuális viszonyban folyamatosan részt venni. Általában vagy mereven elárkozik ettõl, vagy öncélúan fecsérli ezeket a kreatív energiákat, különbözõ szexuális jellegû vagy a szexualitással kapcsolatban álló, szórakoztató kalandokban. A másik végletben elvonul a világtól és önmagát sanyargatva titkolózik, vagy olyan ködös célú titkos társaságokat alapít, amelyben neki valamiféle irányító - vezetõ szerepe lehet. Amennyiben nem fecsérli tehetségét szórakoztató szexuális, vagy politikai kalandokban, akkor idejekorán és idejekorán és tapasztalatlanul beleugrik egy házassági viszonyba, amivel "rendezett" társadalmi helyzetbe ágyazza magát a belsõ szexuális bizonytalansága elõl. Ez elõbb-utóbb fel fog bomlani, mert mindaddig nem találhatja meg a belsõ nyugalmát és biztonságát, ameddig több oldott és külsõ elkötelezettség nélküli intim párkapcsolatban ki nem ismeri önmaga rejtett késztetéseit, tudat alatt mûködõ vágyait és szenvedélyeit, saját rejtett személyiségét. Amíg e tapasztalatai által meg nem tanulja azt, hogy melyik az a határ, ameddig elmehet vágyai kielégítésének az igényében, hogy mi az, amit elfogadnak tõle a partnerei és mi az amit nem. És viszont: mi az, amit õ képes elfogadni a szexuális partnereitõl és mi az, amit nem. Az a személy akinek a Lilith, vagy a Sárkányfarok a Szûznek megfelelõ VI. házban áll, hajlamos a prüdériára és irracionális szemérmeskedésre, törekszik a szexualitásnak az ész általi túlzott irányítására, vagy ennek az ellentétes végleteként, a legirracionálisabban éli azt meg. Az abszurditásig menõen ésszerû elméleti keretek és konvencionális szabályok közé akarja szorítani saját és partnerei szexualitását. Esetleg tudományos módszerek, trükkök, technikák - technológiák és terápiák (pl. racionális táplálkozás, nyers energia-fokozó torna gyakorlatok, vagy plasztikai sebészeti beavatkozások) segítségével akarja rendszerezni és hasznossá tenni a párja és a saját szerelmi érzéseit. Szélsõséges esetben, ugyancsak racionális indokokkal megkísérli elfojtani, visszafejleszteni, elsimítani szexuális vágyait, mint egy számára kellemetlen és fölösleges természeti "rendellenességet", ami zavarja õt és amire az õ elképzelései szerint, neki nincs szüksége. De nagyon téved, mert a Lilithnek ez a helyzete épp arra utal, hogy meg kell tanulnia a szexualitást a spirituális rendeltetés szerinti logika alapján megérteni és így megélni. Rossz mentalitása következtében nagyon felháborodik, amikor szexuális vágyai bizonyos helyzetekben elemi erõvel felszínre törnek, áttörve az általa felállított ésszerû határokon, meghazudtolva minden a szexualitást szabályozni hivatott intézkedés hatékonyságát. Szélsõséges esetekben a kolostorba vonulás gondolata foglalkoztatja. Lehetséges mindennek a szöges ellentéte is, a rendetlenség, a csapodárság, a perverziókig elmenõ renyheség és tisztátalanság, valamint az ellenséges magatartás a partneri viszonyok tisztaságával és tisztázódásával szemben. Életfeladata az, hogy racionális erõszakoskodás helyett, képessé váljon a magasrendû szellemi logika szerint, kultikus odaadással és organikus rendezettséggel megélni a szerelmet és a szexualitást. Akinek a Lilith, vagy a Sárkányfarok a Mérlegnek megfelelõ életterületet jelképezõ VII. házban áll, az minden partneri és szexuális kudarcáért az adott partnert teszi felelõssé és mindig a partnerétõl várja el, hogy õt a partnere boldoggá tegye, de olyan kényelmet és biztonságot adó elõfeltételek és körülmények között, amiket õ akar meghatározni és amely feltételeket és (kényelmes és romantikus) körülményeket a partnernek általában nem áll módjában és természetében teljesíteni. Ezért õ soha nem elégedett az élettársával és bármilyen jó tulajdonságokkal és képességekkel is rendelkezne az, mindig az marad a kényszerképzete, hogy az élettársát ki kell cserélni, és nem neki kell, a szeszélyes és változó elvárásaihoz és boldogság-elõfeltételeihez kötött szerelmi viszonyulását megváltoztani. Életfeladata a belsõ bizonytalanságának a megszüntetése, az odaadás képességének és a partnerrel szembeni empátiának, a partner iránti felelõsségérzetnek a kifejlesztése, a partnerre való odafigyelési és a partner hibáiban való tükrözõdési képességnek az elsajátítása. Az a személy akinek a Lilith, vagy a Sárkányfarok a Skorpiónak megfelelõ VIII. házban áll, a titkos, de szenvedélyes szerelmi vágyaiból és rejtett, de tüzes sóvárgásaiból eredõ szexuális - szerelmi problémái, állandóan a tragikusan megrázó élmények és veszteségek nyomán fellépõ lelki-szellemi átváltozások folyamatos sorozatait kénytelen megélni. Ha sikerül erre, a sokszor maga elõtt is rejtett, tiltott szenvedélyességére ráébrednie, akkor tudatos törekvések útján fel tudja oldani, ha nem, elõbb utóbb tönkre fogja tenni az un. szerelmi és szaporító szerveit. Általában lelki szenvedéseket okozó, zavaros és zaklatott szerelmi-szexuális viszonyokat folytat és különbözõ, rendkívülinek és természet-ellenesnek mondható érzelmi-vagy szervi - biológiai problémák valamelyik végletes megjelenési formájával is küzd. Ezek ellentéteként, lehetséges a szerelmi érzések átélési képtelensége, a szexuális élvezet elérési képtelenségéig elmenõen (nõknél: a férfiaktól való iszony, orgazmus hiány, férfiaknál: a nõk irracionális gyûlölete, ejakuláció-képtelenség, vagy korai magömlés), vagy fordítva: a természetestõl eltérõen erõs szexuális étvágy, amely szexuális kiszolgáltatottsághoz vezet, az ilyen jellegû függõségi viszonyoknak a másokat is zavaróan érintõ tragikus átéléséig (szexuális kötõdési szenvedélyek), valamint az azonos nemûekkel folytatott szexuális perverzióra való hajlamok csillapíthatatlan kiélési vágyáig elmenõen. Szerelmi kapcsolataiban tragédiaként átélt veszteségek és mély kiábrándulások is érhetik, amennyiben nem koncentrál egész lényével a szerelem és a partneri kapcsolat szellemi lényegére és nem tesz meg mindent a veszélyesen szenvedélyes szellemi - lelki mentalitása gyökeres megváltoztatása érdekében. Romantikus szerelmi vágyai és ábrándjai szárnyán magasra ível, de majd mindig a földre sújtva és lelkileg, szellemileg kifosztottan találja magát mindaddig, amíg nem hajlandó észrevenni, hogy szerelmi igényei és mély szexualitása olyan szellemi törvényeknek és céloknak van alárendelve, amilyenekre õ korábban még csak nem is gondolt. A csalódások és a veszteségek, a tragikus jellegû események élményei hatására kénytelen lesz jobban odafigyelni partnereinek valóságos szellemi-lelki személyiségére és azzal összhangba kerülve, saját szellemével felülkerekedni a nyers ösztönein, érzéki-érzelmi vágyain és sóvárgásain. Kénytelen a szerelmi partnereit az õ egoista vágyainak a kielégítését szolgáló eszköznek tekintõ nyers késztetéseit a spirituális tudatosságának alárendelni, a szerelemi érzéseiben és a szexuális aktus során is a partnere szellemével, annak a spirituális személyiségével is egyesülni. Az olyan személy akinek a Lilithje, vagy a Sárkányfarok a Nyilassal

16 kapcsolatos IX. házban áll, kizárólag csak a metafizikai ismereteinek gyarapításával és ezeknek az ismereteknek a gyakorlatba ültetésével lesz képes elérni a szerelmi boldogságát. És viszont: a valóságról alkotott képe is csak a szexuális problémáinak az õszinte felvállalásán és tisztázásán keresztül tisztul ki, vagyis õ, csak a tudattalan sóvárgásainak, ösztöneinek és minden jellegû erotikus késztetésének a felszínre hozásával és a pontos megismerés segítségével történõ feloldásával lesz képes a valóság-látásra. Élete elsõ szakaszában önkéntelenül szépíti a valóságot és még önmagának is azt hazudja, hogy boldog, holott a szíve csordul ki a keserûségtõl, vagy minden értelmi és minõségi megfontolás nélkül létesít szerelmi - szexuális viszonyokat és csodálkozik, hogy az igényesebb partnerei ezen fel vannak háborodva. De az is lehet, hogy dogmatikusan - erkölcsösen közelít saját szexualitásához (és ilyen jelleg életviszonyok között is él ), esetleg erõsen vallásos életet él, vagy túlságosan laza, világias és liberális körülmények között, esetleg bonyolultan zavart erkölcsi viszonyok között, ami általában a szülõknek az ilyen jellegû (az irracionalitásig elmenõ következetlen és rendezetlen szerelmi-szexuális szokásaival), erkölcsi magatartásából is következhet. Ezért kénytelen lesz saját intuíciójára és tájékozódási képességére hagyatkozva felfedezni valami szellemi rendet a szexualitásban és a szerelmi életben, amely nem alapulhat vallásos dogmatételeken, erõszakos és személyidegen erkölcsön. Vigyáznia kell, nehogy irracionális idealításba, egzotikus misztifikációk és káprázatok ködfátylába, a valóságtól elszakított képzelgésekbe hajszolja magát, amelyektõl a valóságos szexuális élete sivár, kicsinyes és szürke helyzetbe ragad, hogy inkább elfojtja, letagadja, vagy önmaga elõtt is elhazudja annak tényleges felvállalását. Meg kell tanulnia megkeresni az arany középutat az ideális, misztikus- vallásos, képzelgés, a dogmatikus önsanyargatás, valamint a nyers biológiai szinten gyakorolt szexualitás között. Amíg ezt el nem éri, kudarcok, kiábrándulások és állandó erkölcsi krízisek és betegségek fogják kísérni a szerelmi-szexuális életét. Ha valakinek a Lilithje, vagy a Sárkányfarka az egyetemes törvényeknek a közösségi viszonyokban történõ alkalmazását megtestesítõ Bak csillagképnek megfelelõ X. házban áll, a törvényesség látszata megõrzése és a törvényesség álarca mögött, önkéntelenül és öntudatlanul, mindig a törvénytelen állapotok átélési lehetõségére sóvárog. A világi törvényesség fedezete mögött a spirituális, vagyis a lényegi törvényesség megbontási lehetõségére vágyakozik és törekszik. Ezért, õ csak és csakis úgy tudja megismerni és kiteljesíteni a saját partneri személyiségét, a törvénytelen szexuális sóvárgásaihoz, tiltott erotikus késztetéseihez (is) szorosan kapcsolódó rejtett tudattalan tartalmait, ha a szerelmiszexuális életét kívül belül törvényesíti és nem csak az érvényben lévõ társadalmi- erkölcsi normákhoz, szabályokhoz igazítja, hanem elsõsorban az egyetemes törvényekhez is. Ennek viszont az ellenkezõjét éli meg élete elsõ periódusában és alantas sóvárgásaitól befolyásolt szexuális képzeletével obskúrus, a közösség elõl elrejtett, dugdosott, az adott közösség, vagy társadalom által valamiért és valamiképpen üldözött, elítélt vagy tiltott, de legalább is, nem kívánatos (erkölcstelen) szexuális életet folytat, de legalább is arra sóvárog. Ha nem testi szinten, akkor lelki szinten. De mindennek a másik véglete is lehetséges, aminek folytán a szexualitását önkéntelenül a társadalom színpadára akarja kivinni és ott, a közönség elõtt és a közösséggel együtt szeretné megélni intim dolgait, el egészen a közbotrányokat okozó ön-mutogatási, vagy a partnere meztelensége mutogatási jelenetekig elmenõen. - Lásd az ide tartozó sztriptíz és az exhibicionizmus jelenségeit. Élete nehéz feladatkörébe tartozik az arányosság és az igazi, spirituális törvényesség felfedezése, meghatározása és betartása mind a társadalmi nyilvánosság és a magánszféra, mind az intim érzelmi - szexuális élet kölcsönös és egymással összefüggõ viszonyrendszerében. Meg kell tanulnia azt, hogy amennyiben az egyetemes törvények szellemében (különösen a Kiegyenlítõdés, a Nemek, a Polaritás, a Fejlõdés, valamint a Megváltás törvényének a szellemében) éli meg a partneri életét és a szexualitását, akkor az élete más területein is képes valós és tartós eredményeket elérni. És ugyanakkor azt is, hogy abba, ami közötte és partnerei között történik, nem kell ugyan a közösséget és a társadalmat belekeverni, de összhangnak és megfelelésnek kell lennie az intim élete és a társadalmi közösségi cselekvései, un. szereplései között. Sõt: azt is, hogy minden ellentétes nemû, vonzó személy nem kell az õ szeretõje (szerelmi, vagy alkalmi szexuális partnere) legyen, hogy õ attól függetlenül is lehet értékes személy, ha nem az övé a legszebb férj, vagy feleség a világon, de az sem lehet számára közömbös, hogy szégyellnivaló, vagy egyenesen közbûnözõ férje, vagy élettársa van. Illetve azt, hogy a tényleges boldogság nem feltételezi sem a világi törvényesség látszatának megõrzését, sem a spirituális törvényesség megbontását, hanem ezeknek a fordítottja: az igazi arányosság biztosíthatja a keretet és az alapot a tényleges boldogság, az igazi kiegyenlítõdés és egészség eléréséhez. Ameddig ezt nem realizálja, mindig arra fog törekedni tudattalanul és önkéntelenül, hogy mind a saját, mind a szerettei (gyermekei, testvérei) törvényes házastársi viszonyát komprommitálja és megbontsa. Amennyiben valakinek a születési képletében a Lilith, vagy a Sárkányfarok a Vízöntõnek megfelelõ XI. házban tartózkodik, az, a többi vonatkozás mellett, egyértelmûen az örvény szerûen veszélyes, kaotikus és törvénytelen szerelmi szexuális képzelgésre és rendkívüli és természetellenes szexuális vágyakozásra való hajlamokra, valamint az önkéntelen és öntudatlan párkapcsolati érzelmi függetlenségi rögeszmék szerinti élet folytatása utáni sóvárgásra utal. Egészen konkrétan, arról van szó, hogy szereti bele képzelni magát olyan, az emberiség többsége által törvénytelennek ítélt, kalandos helyzetekbe és ezek kapcsán, ezek elérési lehetõségérõl, szeret magának felállítani olyan, látszólag racionális és pragmatikus gondolati rendszereket (konstrukciókat), amelyekrõl jól tudja, hogy egy adott határon túl annyira veszélyesek lehetnek, hogy nem csak érzelmi káoszt okozhatnak, hanem esetleg még az ép gondolkozási képességét is veszélyeztethetik. Meg kell tanulja mindezt megelõzni, illetve, a személyi felelõsség szellemében megélni a szabadságról alkotott képzeteit, a személyi felelõsség alá rendelni a sokszínû és sokirányú, nem egyszer irracionális, vagy törvénytelen szerelmi szexuális vonzalmait és késztetéseit. (Esetleges perverziókra való hajlamait) Ha a szabadelvû gondolkozása mellett, az erkölcsi gátlástalanság, az irracionális következetlenség, a felelõtlenség és a vakmerõség jellemzi érzelmi-szexuális késztetéseit, akkor már kora ifjúságában ("kamaszkorában"), kietlenségi és hiábavalósági érzések és a depressziós állapotok érik utol idejekorán, hanem (szélsõséges esetekben) még halálos kimenetelû nemi betegségekkel való, balesetszerû fertõzõdési lehetõségek áldozata is lehet. Meg kell tanulnia olyan módon felszabadítani magát élete elsõ idõszakában jelentkezõ esetleges gátlásai, félelmei alól, hogy ez a felszabadulás ne vezessen szexuális elfajuláshoz és

17 elvaduláshoz, érzelmi kötetlenséghez és következetlenséghez. Ezért az érzelmi érzések, a személyes odaadási és odafigyelési képessége kifejlesztése, valamint a szerelmi, élettársi partner iránti felelõsségérzetének a kialakítása érdekében kell tennie tudatos erõfeszítéseket. Szabadság-szeretetnek képzelt függetlenségi igénye (kötödés- és felelõsség nélküli cselekvési lehetõség- igénye) és az élet minden szintjein érvényesülõ kommunikációs (kapcsolatlétesítési, együttmûködési) késztetései, szexuális-érzelmi anarchizmusba sodorhatják. Ez, szélsõséges esetekben, a "csoportos szex"-tõl és a több partnerrel folytatott viszonytól az állatokkal és erre gyártott intelligens gépekkel is létrehozható perverz szexuális "játékok" (un. kiberszex) létrehozásába, kipróbálásába és szenvedélyes gyakorlásába is besodorhatják. De kielégülés helyett, csak gyarapszik a szomjúsága, érzelmi és szellemi kielégülést és megnyugvást már nem képes találni sem a személytelen szexualitásban, de még az esetleges igényes, minõségi szerelmi viszonyokban sem. Mindez növeli a kiábrándulási érzéseit, ami idegrendszeri, mentális (elmegyógyászati) betegségekhez (jobb esetben csak nemi betegségekhez), az AIDS-vírus okozta fertõzéshez, vagy melankóliakórhoz vezet. A spirituális tudatosodás útján kellene felszabadítania magát, nem biológiai szinten átélt olcsó kalandok hajszolása által vagy különbözõ szexuális érzeteknek a technikai eszközök segítségével való beidézése által. Sok Lilith- és szabadság-problémás személy ugyanis, ezáltal véli elérni a felelõsség-mentes szexuális függetlenségét. Ha valakinek a Lilithje, vagy a Sárkányfarka a Halaknak megfelelõ XII. házban áll, élete elsõ szakaszában (kamaszkorában, ifjú korában és érett felnõtt kora elsõ felében) homályos, zavaros és ködös (misztikus) elképzelései vannak a szerelemrõl és a szexualitásról. Vagy idealista fantazmagóriákat táplál a szerelemrõl és a szexualitásról, vagy nagyon sötét képzetei vannak arról, aminek következtében, az életnek ezen a területén nem képes megkülönböztetni a (saját és a mások) fantáziájának termékeit a realitástól. Egy nagy ûr, illetve szakadék szerû eltérés keletkezik az idealista szerelmi-szexuális vágyai, a romantikusan fennkölt szerelmi álmai és a gyakorlatban ténylegesen megélt szexuális - érzelmi tapasztalatai között. Ezért a szeretetéhsége, lelki kielégületlensége egyre fokozódik és, vagy kiábrándul az egészbõl, elsorvasztván az ilyen jellegû vágódásait az élettel és partnereivel szemben, vagy mindenféle pótszerekhez, pótmegoldásokhoz menekül a mértéktelen alkohol és a kábítószer fogyasztásától a lealacsonyító alkalmi szerelmi viszonyokba (esetleg perverziók gyakorlásába) való menekülésig. Jobb esetben, a környezetétõl meg nem értett, attól többnyire elutasított Don Qihotte-ként folytatja a habókos szerelmi fantáziálást. Ennek a hiábavalósági és kielégületlenségi érzések elviselhetetlen felfokozódása lesz a következménye, ami az öngyilkossági gondolatokig vagy önrombolási hajlamok kialakulásáig, esetleg súlyos depressziók, hormonális problémák vagy a melankólia kór eluralkodásáig is elmehet. Életfeladata a tényleges és gyakorlati áldozatképesség megszerzése, a megható szeretet-prédikálás helyett, valamint a diszkrét (mentális és képzeleti) szeretetáramoltatás képességének az elsajátítása. Meg kell tanulnia úgy odaadnia magát az egyetemes léterõknek, valamint a partnereinek, hogy közben ne adja fel spirituális önvalóját képezõ személyes felelõsségét, a szellemi személyiségét. Életfeladata a szellemi éberség kialakítása, a misztikus, vallásos és tudományos káprázatoktól való megszabadulás és szerelmi - szexuális élete tisztába tétele, a lelki szellemi zavarosságának és a fantazmagóriák gyártására való hajlamának a feloldására tett erõfeszítései által. Ezek tudomásulvétele után viszont, azt is kell tudni, hogy az asztrológia által Lilithnek nevezett karmikus õserõ és a személyi horoszkópokban karmikus pontként megjelölt szexuális másságra - újdonságra való különbözõ sóvárgásoknak az erõszakos ellenõrzésére és elfojtására tett kísérlet, akárcsak a Lilith-tulajdonságokkal szembeni közömbösség és felületesség, igen veszélyes következményeket eredményezhet. Bármilyen uralási, vagy ellenõrzési - elfojtási kísérlet, csakúgy mint a Lilith megnyilvánulásának a saját személyünkben, vagy a társunk személyében való felületes kezelése, nem a Lilith-tulajdonságok feloldásához, hanem éppen fordítva: a Lilith által jelzett karmikus spirituális zavar növeléséhez, a másik fél sorsprogramja kibontakozásának és magvalósításának a megakadályozásához: uralkodási vágyaink a túltengéséhez, vagy a féltékenységhez, a megcsalástól való félelem poklához vezet. Nem segít csak a teljes nyitottság és a teljes õszinteség, valamint annak az elfogadása, hogy a páromnak épp oly normálisan a természetéhez tartozik a más, ellentétes nemû személyekkel való, önkéntelen szexuális közösülési vágya, mint az én személyi természetemhez. A legostobább õsi magatartásunk, hogy miközben magamnak megengedem ezt, a Lilith által létrehozott lelki és fizikai állapotot, addig a társamból tûzzel-vassal szeretném kiirtani. Ha az adott feszültségeket sikerült néven nevezni, vagyis a különféle titkolt és szégyellt vágyakozásoknak a természetét az asztrológiai képletben álló Lilith helyzetével sikerül meghatározni, már csak az marad hátra, hogy eldöntsem: a szétszóródást, a sokszerûség és az ezzel járó zavartság - kábaság irányába akarok-e haladni, vagy a választott élettársammal történõ egységben-élés és a teljes kiegyenlítõdés irányába? VI. A Lilith által befolyásolt teremtõ erejû (mágikus) képzeletnek a figyelmen kívül hagyásával, a felvilágosult ember, nem csak a szexuális - szerelmi életét és a számára lényegesen fontos élettársi viszonyát teszi tönkre, hanem az egész életét, az Egész- ségét. Pedig életünknek e két legfontosabb alap-tényezõje elválaszthatatlan egymástól. Harmonikus, folytonos és kielégítõ szerelmi-szexuális élet nélkül a felnõtt ember élete részleges, tehát nem egész: nem egészséges. És fordítva: Egészséges szervezet nélkül a szerelmi szexuális életünk is zavart, feszült, csonka és ezért rossz lelki állapotokat okozó tényezõ marad. Sajnos, csak akkor ébredünk rá, hogy milyen fontos az egészségünk, amikor huzamos ideig betegek vagyunk és csak akkor jövünk rá, hogy mennyire fontos lett volna jobban oda figyelni a párkapcsolatunkra, illetve a párunknak a valós személyiségére és a lelki világára, a szellemi igényeire, amikor már elhagytak minket, vagy amikor visszavonhatatlanul el kell válnunk. És nem csak az a baj, hogy egyedül kell maradnunk, hanem, hogy emiatt még a szép családunkat is fel kell bontanunk. Nem véletlenül éri utol a magára maradó, vagy a gyermekeivel, de párja nélkül maradó embert a kétségbeesés, vagy az életerõt és egészséget sorvasztó alkoholizmus, a depresszió, sõt: a melankólia kór, vagy a pánik betegség. Amennyiben megismerkedtünk a Lilith szerelem- és életrontó hatásaival, megismerkedhetünk a párkapcsolat metafizikájával is. A szerelemben és a szexualitásban, illetve az élettársi viszonyban, az ember a teremtés negatív energiáit is tartalmazó kauzális Fénynek és Szeretetnek az egyesülését, vagyis a mindenkori teremtési folyamatokat éli át sarkítottan szellemi, lelki és fizikai szinten, azokat

18 ismétli meg lényegében, még akkor is, ha minden esetben más és az elõzõtõl esetleg eltérõ, sajátos egyéni formában. A szerelemben, lelki és szellemi szinteken és a szexuális aktussal testileg is, a Lilith- jelenség által különválasztott két létteremtõ õsprincípiumnak: a kauzális Fénynek és Szeretetnek egy harmadik, egymással kiegyenlített minõségben, a Logosz- teljességben történõ újra-egyesülésének a megvalósulását éljük át és valósítjuk meg, amennyiben hajlandóak vagyunk az õszinteségre és a személyi hibabelátásra. Ezt az új, harmadik minõséget: az egységet képezõ pár által alkotott teremtõi egységet kellene átélnünk és megvalósítanunk az emberi párkapcsolatban: a szerelemben. De a lényünk legmélyebb rétegeibe rejtett Lilith-zavarban, vagyis a mindig valami újra és valami másra való sóvárgásainknak a kielégítéséért, illetve külsõ eszközökkel és feltételekkel elérhetõnek vélt, öncélú élvezetnek képzelt boldogság eléréséért folytatott hajszában és nyüzsgésben, nem vagyunk képesek igazából még önmagunkra sem odafigyelni, nem hogy az élettársunkra, vagy a szerelmi partnerünkre. Manapság még a szexuális aktus nyugodt átélésére sem hagyunk magunknak idõt, nem hogy az egymás lelki és szellemi problémáinak a megbeszélésére és feloldására. Mindent csinálunk a szerelmi és az élettársi kapcsolatainkban, csak éppen nem világítjuk át (Fény), és nem egységesülünk (Szeretet). A boldogságát a termelõi-fogyasztói civilizációban hajszoló ember ugyanis, soha nem ér rá az élettársával való hosszabb idõtöltésre ( lelkizésre ), vagy egyenesen fölösleges tehernek tartja egy elkötelezett élettársi viszony fenntartását. Oda süllyedt, hogy pénzért keres magának különbözõ szexuális kielégülési formákat, amelyekben már nem is mindig fontos, hogy a kielégülés eszköze ellentétes nemû személy, vagy, hogy egyáltalán ember legyen. De azok a személyek is, akik megsejtik hogy az igazi boldogság nem a párkapcsolat és a szexualitás gépesített és személytelen formái között keresendõ, hanem a lelki, a szellemi és a spirituális szférákban, ma az egzotikus elméletekkel kombinált szex-tornagyakorlatok tudósainak (szexológusok), a misztikus mestereinek és guruinak a befolyása, illetve ez elméletek befolyása alá kerül, mindaddig, amíg rá nem jön, hogy a misztikus szex-technikák alkalmazása mellett is épp olyan sivár maradt az élete mint azelõtt, még akkor is, ha idõközben revelációként élhetett meg egy - egy, a korábbi szexuális élményeitõl jelentõsen eltérõ, eget rengetõ orgazmusban végzõdõ szexuális aktust. A pánik betegség, vagy a melankólia-kór kialakulásának egyik oka az, hogy a felettes Én-nek nevezett (Személyi horoszkópokban a Jupiter, a Szaturnusz és a Plútó egysége által megtestesített), úgynevezett szellemi lelkiismeretünk valósággal ránk ijeszt, mivel érzékeli, hogy kényelembõl, illetve konfliktus- és konfrontációkerülési késztetéseinknek engedve letértünk a helyes életutunkról. Hogy olyan, az életfeladataink beteljesítése szempontjából fontos, életpályát hagytunk el, amelyet nem kellett volna. De fõképpen akkor, ha olyan élettárstól akarunk elválni, illetve már elváltunk, akitõl nem kellett volna, még akkor sem, ha gyakorlatilag lehetetlennek látszott ez együttélés. Mivel az amitõl, vagy akitõl racionálisnak látszó, un. gyakorlati megfontolások alapján elváltunk, éppen azokban a tapasztalásokban részesített volna, amelyek segítségével olyan új lelki és mentális, vagy ideatikus képességeket alakíthattunk volna ki, amelyek által megszabadulhattunk volna a karmánktól. Olyan tapasztalási lehetõségeket nyújtott volna tehát a szeretett személy akitõl elválunk, amire éppen szükségünk van. Olyan, a személyi sors-feladatoknak megfelelõ szellem-lelki struktúrával rendelkezett, hogy a vele való együttélési harmónia megteremtése érdekében, éppen olyan erõfeszítéseket kellett volna tenni, amelyek mindkettõnket hozzásegítettek volna a negatív tulajdonságaink feloldásában és olyan képességek kialakulásában, amelyek elengedhetetlenek a teljes harmónia-készség és a tényleges boldogság elérésében. VII. Az sem mellékes, hogy mindezt, többek között, csak és csakis természetes táplálkozással és az egyetemes törvényekkel összhangban álló, egészséges élet-képzelettel és ennek megfelelõ étrend betartásával érhetjük el. Sípoló légcsõvel, ziháló, fujtató és fuldokló tüdõvel, köhögéses légzéssel, krákogással, böfögési és szelelési kényszerekkel, reumás, diszkosz-(és egyéb) sérves derékkal, alacsony vagy magas vérnyomás következtében elõálló szédülési-ájulási, rosszulléti ingerekkel, szívelégtelenséggel, infarktus veszéllyel, gerinc-problémákkal és vesegörcsökkel, akárcsak szexuális szervi problémákkal (pl. merevedési zavarokkal, vagy befogadási képtelenséggel) nem lehet az elvárt, teljes kiegyenlítõdést biztosító, szexuális aktust azonnal megvalósítani. Az sem igaz viszont, hogy mindezen nyavalyákkal a szervezetében, meg sem kísérelheti a harmonikus szexuális élet megvalósítását a politikai-gazdasági ideológiák terrorisztikus létterében és az esztétikai élvezeteket biztosító tudományos elméletek bûvöletében elszédített, önmagától elidegenített és beteggé tett ember. Sõt! Az egészségi károsodások nem is hozhatóak rendbe teljesen a jó vagy rossz, de valamelyes kiegyenlítõdést mégis csak biztosító, ismételt szexuális aktusok gyakorlati megélése nélkül. És ugyanúgy, ahogy az utódok egészségére, szellemi és lelki épségére jótékonyan, vagy károsan hat, nem csak a táplálkozásunk, hanem a folyamatosan fenntartott és intenzíven átélt szellemi-lelki magatartásunk formája (minõsége) is, ugyanúgy tehát ahogy a jövendõ gyermekeink egészsége szempontjából káros lehet nem csak az anyának, hanem az apának az egészségre is károsan ható tápanyagok, italok és mesterséges izgatószerek, valamint a túlzásba vitt gyógyszerek fogyasztása, ugyanúgy hat vissza a szexuális - szerelmi életünkre is mindaz ami az egészséges és természetes táplálkozással és viselkedéssel ellentétes. Párhuzamosan kell tehát a harmonikus párkapcsolat és a szexuális élet helyreállítását megkísérelni, az élet -és az étrend természetes és egészséges helyreállításával. Ehhez viszont mindenekelõtt le kell szoknunk a neveltetésünkkel belénk rögzült egészségtelen táplálkozási szokásokról (elsõsorban a rendszeres, vagy gyakori alkohol és kávéfogyasztásról, valamint a hús és a mesterségesen elõállított cukorfogyasztásról), amely táplálkozási szokások a környezetünkben normálisnak számítanak. Nem csak betegen, de túltápláltan, vagy elgyengülten sem lehet folytatni normális és morális szexuális életet (-és itt a szerelmet emlegetni, egyenesen gyalázkodás számába megy!), még akkor sem ha elfogadjuk azt a hamis globális szempontot, amely szerint a túltápláltság az bizonyos életkorral együtt jár és ezért természetes. Ha rákenjük nyomorúságos állapotunkat a természetre, vagy a korra, a tökünk függetlenül létezõ és ránk negatívan ható külsõ körülmények következményére, az objektív élethelyzetek által létrehozott, hátrányos léthelyzetekre, ne csodálkozzunk, hogy egyesek, a partnerüket is el akarják fogyasztani, mint a paprikás csirkesültet, vagy a sütemény -és az italkülönlegességeket. Az egészséges táplálkozás és a természetes étrend egy következõ beavatási lecke témakörét képezi, de annyit jó tudni, hogy a húsfogyasztás következtében a szervezetünkbe juttatott állati hormonokkal

19 (hullaméreggel) a szervezetében egyetlen férfi sem képes spirituális szinten megtestesíteni a Fény õserejét, nem képes a magas frekvenciájú rezgéseket folyamatosan fenntartani a személyében. A folyamatos oldottságot adó spirituális biztonságérzet az a magas frekvenciájú rezgési állapot, vagyis a zavartalan szellemi éberség, a szexuális férfierõnek a zavartalan megnyilvánulásának: a jó szexuális potencialitásnak az elõfeltétele. Ehhez nem drága áron árult gyógyszerek, mesterséges szexuális erõt keltõ izgatószerek (afrodiziákumok) fogyasztása szükséges, amelyek idõleges szexuális erõt biztosítanak ugyan, de utána annál inkább a szexuális tehetetlenség és az impotencia nyomorába taszítják a Fény világalkotó õsi erejét megtestesítõ szexuális erõnek a megnyilvánulását ilyen primitív szinten megélõ személyeket, hanem józan ésszel és világos szellemmel megtisztított ét -és életrend. Csak ez adhatja vissza az öncélúan pragmatikus, a természetnek az egyetemes törvények által fenntartott rendjébe kontárként beavatkozó és eredmény-centrikus, a nõ és férfi természetes kiegyenlítõdésének és kölcsönös lelki-szellemi- spirituális megtermékenyülésének a képességét a szerelemben. Mert, amiként korábban már számtalanszor utaltam rá, annak ellenére, hogy a szexualitás van a teremtésért (az életért) és nem az élet (a teremtés) a szexuális élvezetek átélési lehetõségéért, de mindezzel együtt, nem csak utódképzés, nem csak fizikai megtermékenyülés történik a férfi és a nõ szexuális aktusa közben, de nem is csak a hormonkészlet felfrissítésével járó szexuális élvezet, hanem kölcsönös spirituális megtermékenyülés, amelynek során a nõ feltöltõdik Jang - energiákkal a férfi meg Jin - energiákkal és amelynek során a két fél újra kiegészül: egész lesz, ami által nem csak kielégülnek, hanem elsõ sorban kiegészülnek: egészek lesznek. És ez által jobban megérti egyik a mást, jobban meg érti az élete értelmét és ezáltal az egész világegyetem léte rendeltetését, alapját és célját. Mindez nem történhet meg egy nyugodt életrendet, egy nyugalmas gondolat -és érzésvilág állandósítása nélkül, amihez elengedhetetlen a táplálékbeszerzési gondok okozta stresszállapotok felszámolása és megszûntetése. Ez viszont nem oldható meg a tradicionális táplálkozással, a zöldségek és a gyümölcsök fölösleges kifõzésével és megsütésével, a húsfogyasztás egészség-romboló következményérõl nem is beszélve. Az általánosan említett káros hatások mellett, a húsfogyasztás a szexuális erõ tartós megnyilvánulásához (hosszú fennmaradásához) szükséges oldott állapottal ellentétes állapotban, feszült állapotban tartja és a kellettnél agresszívebbé (türelmetlenebbé, izgatottabbá, irritáltabbá) teszi mind a két felet, de különösképpen a férfit. Ezért van az például, hogy nagyon sok esetben a legfennköltebb humanista és esztétikai eszméket hirdetõ mûvészek, a karitatív akciók odaadó aktivistái, valamint a leg pedánsabb család és társadalomtervezõk és családvédõk válnak a legelvadultabb szadistákká, õrjöngõkké és dúvadakká egy-egy, a szokottól eltérõ (családon kívüli) szexuális élményszerzés közben, amely borzalmasan primitív viselkedés és az élvezet érdekében elkövetett alantas tettek eltitkolása érdekében még a gyilkosságtól sem riadnak vissza. És ezt az eldurvulást lehetetlen ellenõrizni miután az egzaltációs folyamat már beindult, akármennyi szexológiai lexikontól okosodtam meg, vagy költészettõl, romantikus irodalomtól és klasszikus zenétõl hatódtam meg azelõtt. És ugyanúgy: lehetetlen megvalósítani a szexuális aktus egyik természeti következményeként jelentkezõ gyermekáldás szellemi (tudatos - akarati) irányítását, illetve az egyetemes teremtõ-erõkkel való pozitív együttmûködést, aminek eredményeképp akkor születik gyermek egy szerelmi viszonyból, amikor mindkét fél azt teljes szívébõl, lelkébõl és teljes elméjébõl akarja és nem akkor, amikor - tudatosan, vagy öntudatlanul - éppen ettõl retteg, egy egészségtelen szervezettel, illetve a levágott állatok húsban található, a mi szervezetünk számára hamis genetikai információt jelentõ idegen hormonokkal és más, kábulatot okozó és éberség-csökkentõ anyagokkal (alkohollal, nikotinnal, más, kábulatot okozó vegyi, vagy természeti anyagokkal, az ideg- és agymûködésre ható gyógyszerekkel) a szervezetemben. A lét-teremtõ és életteremtõ - életadó egyetemes szellemi erõkkel való személyi kapcsolatunk és (öntudatlan, vagy tudatos) tudatos együttmûködésünk a kínai gyógyászatból, de az indiai jogából is ismert energiaközpontjainkon, a csakráinkon keresztül is megtörténik. Ezek a csakrák közül, a legfontosabbak az emberi testnek a gerincoszlop és a fejtetõ által képezett energiatengelyén helyezkednek el és a központjuk helyileg megegyezik az egészségünket, vagyis a vitális erõket és a szellemi-lelki egyensúlyunkat leginkább befolyásoló, tehát a legfontosabb hormonokat termelõ mirigyek elhelyezõdésével. Ez, a mirigyek helye és a csakra- központok közötti megegyezés koránt sem véletlen. Itt, ezekben a pontokban történik ugyanis, mind a fajunkra és a személyünkre vonatkozó kozmikus információknak a biológiai információkká való változtatása (a kozmikus információk befogása-befogadása: idegen kifejezéssel: kapálása), mind a biológiai állapotunkkal szorosan összefüggõ érzelmi és gondolati személyi információknak az egyetemes létezést mûködtetõ és újjáteremtõ egyetemes szellemi erõ- és információ központok által értelmezhetõ (dekódolható) mentális és spirituális információvá történõ átalakítása. Érthetõ tehát, hogy nem csak az zavarja meg az egyetemes létezést és így a földi életet is irányító és újjászülõ spirituális központokkal való kapcsolatunkat és önkéntelen együttmûködésünket, ami látható és érzékelhetõ módon megzavarja az elménket (gondolatainkat) és az idegrendszerünket, hanem azok a szervezetünkben zavart, illetve hamis állapotot létrehozó anyagok, vagy un. gyógyszerek is, amelyek a hormonrendszert befolyásolják, vagy módosítják. Ezek a világegyetemmel folytatott információcserénket zavaró anyagok közül elsõsorban pontosan az állatok húsában található un. hullaméreg a legjelentõsebb, amelyet az állat genetikai és faji struktúrájának megfelelõ információkat hordozó hormonok termelnek ki, annak a biológiai kimúlásakor. Szó sem lehet tehát arról, hogy az egészségünket, a jó életkörülményeinket, valamint a vágyaink és igényeink szerint gyermeknemzési - magzatfoganási képességeinket, mesterséges beavatkozások nélkül befolyásolni tudhatnánk, elsõsorban az elménk és az idegrendszerünk természeti állapotát alapjaiban elferdítõ, azt módosító, akárcsak finom alkoholos italok formájában is fogyasztott kábítószerekkel és gyógyszerekkel, illetve, a húsfogyasztással együtt lenyelt állati hormonokkal! És ez pláne lehetetlen, mesterségesen elõállított hormonokkal befolyásolt szervezettel. De még kevésbé elérhetõ egy sok éves gyógyszerszedés következtében legyengült és krónikusan gyengévé vált szervezettel, csakúgy mint egy folyamatos gyógyszer- és mesterséges vitaminszedéssel látszat-egészségi állapotban tartott szervezettel. Az egészség, a boldogság és a pozitív sorsbeteljesülés ugyanis, egyáltalán nem a természetellenes és ezért: Isten ellenes, világi szokásrenddel és életvitellel való kiegyezési képesség kérdése. Nem a létrontással szembeni elnézõ tolerancia, a megértésnek nevezett korrupt kiegyezési, és elnézési-képesség kérdése. Nem a

20 partnerrel szembeni türelemnek nevezett, kegyes hazugságok halmazát eredményezõ konfliktuskerülõ gyávaság, vagy a partner érzékenysége kímélésének nevezet, ugyancsak gyávaságból és õszinteség-félelembõl eredõ, korrupt magtartás kérdése, amiként a boldogság-hiány sem elsõ sorban ezek ellenkezõjének: a türelmetlenségnek, az agresszivitásnak a kérdése. Ezek ugyanis, csak látszatra valós okok, igazából mindössze okozatok. Az igazi boldogság ugyanis, vagy a boldogság-hiány nem partneri megértésen, vagy nem megértésen, türelmen, vagy türelmetlenségen nyugszik, áll vagy bukik, hanem a tényleges és teljes kiegyenlítõdési törekvésen, vagy annak a hiányán. A szerelmi boldogság megvalósulása, vagy realizálhatatlansága is, a tényleges világosság-hiányból (egyéni felelõsségre alapozott igazság- és értelem érvényesítés hiányból) és szeretet hiányból (odaadás, önátadás, áldozatkészség- és õszinteség hiányból) eredõ zavarosságnak vagyis a létkábulatnak a kérdése, illetve a világosságnak és a helyénvalóságnak: a gerincességnek a kérése. A türelmetlenség, a félelem és az agresszivitás, és ezek szélsõséges esetében a kegyetlenség csak következménye a hazudozásnak, az önáltatást követõ partner-áltatásnak, a káprázatnak és a kábulatnak, a rejtõzködésbõl eredõ zavarosságnak. A Lilith ugyanis még a teremtés elõtt megjelenik az Abszolútumban, miközben a negatív Nap, Mars és Uránusz csak a teremtõi "kilökõdésben" jelenik meg. Nem az agresszivitástól és az egyéni "másság" meg nem értésétõl kell tehát félni (a békétlenségtõl félteni a boldogságot), mert a felnõtt embernél a félelem a mulasztás, illetve a késés tudattalantudatának a következménye, hanem a belsõ éberség-vesztéstõl! Egészen pontosan: az éberségre törekvés elhárítástól, annak a feladásától. A partnerem - élettársam félelme, vagy türelmetlensége az én belsõ (Nem, dehogyis a külsõ: Az ember kívül csak azt végzi el, amit belül elmulaszt elvégezni" - Hamvas Béla!) mulasztásaimon, igazság- és szeretet igénylésem elmaradásán is múlik. Udvarlással, hízelgéssel, széptevéssel, ajándékozással, vigasztalással, sõt: a partnerrel szembeni oktalan szigorúsággal, duzzogással és pufogással, de még az utóbbiak ellenkezõjével: simogatással, öleléssel, csókkal és még szeretkezéssel sem lehet helyettesíteni a gyávaságból, vagy lelki lustaságból eredõ belsõ mulasztásokat, hanem csak fokozni a mulasztás által okozott sors-zavart, vagyis az "egész-ségtelen" élethelyzeteket és létállapotokat. Kedves Olvasó! Amennyiben ezt az írásomat olvasod, talán arról is van tudomásod, hogy író-asztrológusi életmûvemnek az egyik legfontosabb része az egyetemes törvényekrõl szóló nagy lélegzetû, az élet alapjainál álló és a sorsunk alakulását közvetlenül is befolyásoló Egyetemes Törvényekrõl szóló tanulmányom. E tanulmányban szereplõ harmadik törvény, a kiegyenlítõdés törvénye, személyünkre és életünkre vonatkozón, arról is szól többek között, hogy e törvény alapján semminek, még az ilyen fontos olvasmányoknak sem vehetjük tulajdonképpen a hasznát (tehát a boldogulásunk és az egészségünk: a megváltódásunk szempontjából), amennyiben nem adtunk mi is valamit cserében, az információért, illetve nem járultunk hozza gyakorlatilag is másoknak az információhoz való jutásért és a személyi vonatkozású lényegi információhoz való hozzá jutásunk után, nem hoztunk semmilyen személyes áldozatot. Látod, én áldozatot hozok azzal, hogy ingyenesen közzé tettem ezeket a sokak számára életbevágón fontos információkat amiket, hozzád hasonlón, nagyon sokan hasznosíthatnának, amennyiben pl. meg rendelnék a személyi horoszkópjukat és ez által a gyakorlatban hasznossá tehetnék amit itt meg tudtak elméletben, de egy sötét lelkû és nem kevésbé sötét múlttal és jelennel rendelkezõ erdélyi személy, aki magát anarchista prófétaként (vagyis hamis prófétaként) határozza meg: az agykáros felesége falú széli viskójában és annak a betegnyugdíjából élõsködõ Nagy Atilla Puli, primitív rossz indulatában, arra áldozza ideje és energiája nagy részét, valamint az írni- tudása nagy részét, hogy engem szakmailag, és erkölcsileg hiteltelenítsen és ezzel, a négy gyermekes szép családomat gazdaságilag tönkre tegye. Nagyon szépen kérlek tehát, hogy amennyiben értékesnek és találod ezt az írást, érték-csere és kiegyenlítõdésképpen, mindössze annyit tégy, hogy most azonnal kattints rá a következõ linkekre, amelyben arról írok, hogy milyen indíttatással lettem asztrológus, és hogy igazából miért is szeretne Attila - Puli a cinikus rágalmazásaival, gazdaságilag tönkre tenni: Hálásan köszönöm, barátsággal: Kozma Szilárd

A magzatfoganás és a fogamzásgátolt boldogság titkairól

A magzatfoganás és a fogamzásgátolt boldogság titkairól A magzatfoganás és a fogamzásgátolt boldogság titkairól Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: Metafizikus - asztrológusi szemmel

Részletesebben

Terhesség vagy áldás? (I. rész)

Terhesség vagy áldás? (I. rész) Terhesség vagy áldás? (I. rész) Évszázadunk és évezredünk végére, a rövid távon eredményes, ám hosszú távon ökológiai katasztrófát elõidézõ, az ember gondján segíteni és a dolgát könnyíteni akaró, pragmatista

Részletesebben

Egy helyen a 1O egyetemes törvény

Egy helyen a 1O egyetemes törvény Egy helyen a 1O egyetemes törvény Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: Tíz év után, teljesen újraírt (tisztázott) és kibõvített

Részletesebben

Az ismétlõdés, vagyis a ciklus és a ritmus eyetemes törvénye

Az ismétlõdés, vagyis a ciklus és a ritmus eyetemes törvénye Az ismétlõdés, vagyis a ciklus és a ritmus eyetemes törvénye 6) AZ ISMÉTLÕDÉS, A RITMUS ÉS A CIKLUS, VALAMINT A SORRENDISÉG EGYETEMES (HIERARCHIA) TÖRVÉNYE. teremtési és megváltási folyamatok rendjének,

Részletesebben

A betegségek lelki és szellemi okai asztrológiai megvilágításban

A betegségek lelki és szellemi okai asztrológiai megvilágításban A betegségek lelki és szellemi okai asztrológiai megvilágításban Az asztrológia gyakorlati segitségnyujtási képességérõl Az embernek nem természetes állapota az állandósuló, a krónikussá váló betegség,

Részletesebben

Elsõ Egyetemes törvény (A teremtés és a Mágia)

Elsõ Egyetemes törvény (A teremtés és a Mágia) Elsõ Egyetemes törvény (A teremtés és a Mágia) Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma, Szilárd: A teremtés, illetve a teremtõ képzelet, a teremtõi

Részletesebben

Hatodik törvény. A ritmus és a ciklus törvénye

Hatodik törvény. A ritmus és a ciklus törvénye Hatodik törvény A ritmus és a ciklus törvénye A teremtési folyamatok törvénye. A megnyilvánulási formák törvénye, vagyis az Idõ és a Tér Törvénye. A jelenvalóságnak, illetve a Teljes Jelenlét-tudatnak

Részletesebben

A személyi horoszkópokból kiolvasható, jellegzetes karmák leírása

A személyi horoszkópokból kiolvasható, jellegzetes karmák leírása A személyi horoszkópokból kiolvasható, jellegzetes karmák leírása Kozma Szilárd: A személyi horoszkópokból kiolvasható, karmikus programok asztrológiai leírása: Gyakorló asztrológusi tevékenységem és kutatásaim

Részletesebben

A Rák és az AIDS szellemi okairól

A Rák és az AIDS szellemi okairól A Rák és az AIDS szellemi okairól Kozma Szilárd: A szemellenzõvel vizsgált betegségi okok következményei. A Rák szellemi okai A betegségek mentális - metafizikai- oka igazából a hamis információ-áramoltatáshoz:

Részletesebben

Második egyetemes törvény (A rezgés törvénye)

Második egyetemes törvény (A rezgés törvénye) Második egyetemes törvény (A rezgés törvénye) Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal A Vibráció törvénye Más nevein: a Rezonancia (Hangolódás) illetve

Részletesebben

Asztrológusi egyenes Beszéd

Asztrológusi egyenes Beszéd Asztrológusi egyenes Beszéd Kozma Szilárd: Asztrológusi Egyenes Beszéd Egy ismeretségre felszólító facebokos barátnõmtõl levelet kaptam, hogy értékelni ugyan értékeli mind a tárgyi ismereteimet, mind a

Részletesebben

Szerelmi és szexualis karma a lilith szerint

Szerelmi és szexualis karma a lilith szerint Szerelmi és szexualis karma a lilith szerint Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Szerelmi karma a jegyek és a horoszkópházak szerint Körülbelül

Részletesebben

A Karma jellege és következményei a konstellációk szerint

A Karma jellege és következményei a konstellációk szerint A Karma jellege és következményei a konstellációk szerint Kozma Szilárd: Az állatöv jegyeinek, mint karma - hordozó spirituális erõtereknek az értelmezése. A konstellációk szerinti diszharmonikus magatartások

Részletesebben

Hetedik Egyetemes törvény: A Karma törvénye

Hetedik Egyetemes törvény: A Karma törvénye Hetedik Egyetemes törvény: A Karma törvénye Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: A Karma törvénye Más nevein: a Hatás és a visszahatás

Részletesebben

Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal. Mintaszintézisek I.

Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal. Mintaszintézisek I. Mintaszintézisek I. Kozma Szilárd: Egy nyugati országba emigrált (általam ismeretlen) zongoramûvész horoszkóp-szintézise. Született: Oroszország távoli részén, 1947 augusztusban. Mielõtt a horoszkóp szintetikus

Részletesebben

A Sárkányfarok - Sárkányfej tengely iránya által jelzett metafizikai jelentésekrõl

A Sárkányfarok - Sárkányfej tengely iránya által jelzett metafizikai jelentésekrõl A Sárkányfarok - Sárkányfej tengely iránya által jelzett metafizikai jelentésekrõl Kozma Szilárd: A Sárkánfarok - Sárkánfej tengelyrõl. Amiért a Sárkányfarok - Sárkányfej tengelyrõl még nem írtam eddig,

Részletesebben

A Kos-Lilithje és a Bika Sárkányfarka irányítja Gerle Évát

A Kos-Lilithje és a Bika Sárkányfarka irányítja Gerle Évát A Kos-Lilithje és a Bika Sárkányfarka irányítja Gerle Évát Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Az asztrológiai sorsképletekben halmozottan található,

Részletesebben

A konstellációk spirituális értelmezése

A konstellációk spirituális értelmezése A konstellációk spirituális értelmezése Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: Az állatöv napjegyeinek, mint spirituális erõtereknek

Részletesebben

Két interjú a meddõségrõl és az áldásról

Két interjú a meddõségrõl és az áldásról Két interjú a meddõségrõl és az áldásról Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Ordody Eszternek a Decens magazin szerkesztõjének az interjúja Kozma

Részletesebben

Volt feleségem elárult hazatérése

Volt feleségem elárult hazatérése Volt feleségem elárult hazatérése Elárult élet, elárult tudás, elárvult család A volt-feleségem, Emõke, volt- asztrológusnak a következõ írása azért nemekült meg, az www.asztrologosz.com c.portálunkon

Részletesebben

XXI. A Világ Világossága

XXI. A Világ Világossága XXI. A Világ Világossága 21 A Világ Világossága A panaszkodó ragaszkodó, ravaszkodó ragadozó. Ki tudja, az idõ melyik beomlott kútjának a fenekére rekedt sors-játszmáit ismételjük újra és újra a fogyónak

Részletesebben

Spirituális tisztánlátás, harmadik szem

Spirituális tisztánlátás, harmadik szem Spirituális tisztánlátás, harmadik szem Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: Az asztrológiai sors-logika szerinti lényeg-látás és

Részletesebben

Az apaság spirituális funkciója

Az apaság spirituális funkciója Az apaság spirituális funkciója Kozma Botond Szilárd: Az apaság spirituális funkciójáról Gyakorló asztrológusként (Tehát nem csak bizonyos asztrológiai tananyagokat valamikor elsajátító és azokat gyakorlti

Részletesebben

Az otthonszülésre való felkészülés elõnyei

Az otthonszülésre való felkészülés elõnyei Az otthonszülésre való felkészülés elõnyei Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: Hogy a szülés elõtt álló kismamák személyi horoszkópjának

Részletesebben

A kábulattól való megszabadulás szüksége

A kábulattól való megszabadulás szüksége A kábulattól való megszabadulás szüksége Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd karma-asztrológus: A MÁSODIK, AVAGY AZ IGAZI (tényleges)

Részletesebben

A tûz (szenvedély és személyiség) karmáról

A tûz (szenvedély és személyiség) karmáról A tûz (szenvedély és személyiség) karmáról Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: A tûz-karmáról Amikor ezt a tanulmányt, éppen sikeresnek

Részletesebben

Beavatás a misztikába

Beavatás a misztikába Beavatás a misztikába Kozma Szilárd: Asztrológusi szemmel a misztikus tanok és a metafizikai gondolkozás különbségérõl Motto: 1. "Vak vezet világtalant", 2. "Gyümölcsérõl ismeritek meg a fát" (Názáreti

Részletesebben

Gyermekeim anyjának a tanulságos írásai

Gyermekeim anyjának a tanulságos írásai Gyermekeim anyjának a tanulságos írásai Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal I. fejezet: TEREMTÉS - Fõnök, nem kellett volna ennek már kijönnie?

Részletesebben

Aggresszió és szeretet

Aggresszió és szeretet Aggresszió és szeretet Ma is megvan a Tusnádfürdõi központi szálloda-parkban az a sétány alatti - talán már akkor sem használt, de mára betömött - pincebejárat, amelynek a 2,5-3 méteres tetejérõl, négy

Részletesebben

Levélváltás 4. Kedves Ágota!

Levélváltás 4. Kedves Ágota! Levélváltás 4. Annak érdekében, hogy jobb kórképem legyen a férje szintéziséhez, meg azért is, mert az emberek nem értik, hogy mire jó az én munkám, ha sem nem jósolok, sem nem hadovázok misztikus asztrológiai

Részletesebben

Horoszkóp rendelési lehetõségek horoszkóp-félék és árak szerint

Horoszkóp rendelési lehetõségek horoszkóp-félék és árak szerint Horoszkóp rendelési lehetõségek horoszkóp-félék és árak szerint Kozma Szilárd karma- és család-asztrológus: II. Horoszkóp félék és horoszkóp-rendelési árak. Ami a munka-díjaimat, illetve az egyes horoszkóprendelõknek

Részletesebben

Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal. Az apaság mágiája

Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal. Az apaság mágiája Az apaság mágiája APA II. A kutató szellem, mindennel bátran szembe néz. Még Isten örv Pál apostol. Mindenrõl lemondtam, mindent elengedtem, elbocsátottam és felelõsségeket tartottam meg. (A szerzõ) Amennyiben

Részletesebben

Spirituális életúthoz való aforizmák

Spirituális életúthoz való aforizmák Spirituális életúthoz való aforizmák Kozma Szilárd: METAFIZIKAI AFORIZMÁK l) A bennünk levõ tanító vár reánk miközben mi várjuk õt. 2) A saját nyomoruságukba szorítottak be minket azok a tanítóink és tanáraink,

Részletesebben

Az egészség helyreállítása természetes táplálkozás

Az egészség helyreállítása természetes táplálkozás Az egészség helyreállítása természetes táplálkozás Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal KOzma Szilárd: A természetes táplálkozásról, avagy: nem

Részletesebben

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban.

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban. LILITH A sumér hitvilágban Lilith a nagy magasságok szelének istennője, akit gonoszsága miatt száműztek az édenkertből. A világ teremtésében játszott szerepe azonban nem tisztázott. Az ókori Keleten keveréklényként

Részletesebben

A boldogság emlék* A tanulmány eredetileg előadás formájában hangzott el Pécsett, a Pszichológiai Kultúra Hete rendezvényén, 1985 októberében.

A boldogság emlék* A tanulmány eredetileg előadás formájában hangzott el Pécsett, a Pszichológiai Kultúra Hete rendezvényén, 1985 októberében. Pressing Lajos M A BOLDOGSÁG MINT MISZTÉRIUM A boldogság emlék* élyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! 1 Arra kértek, hogy a mai estén a boldogságról beszéljek Önöknek. Én azonban nem kívánok arról szólni,

Részletesebben

környezet megteremtésérõl, amelyben a hallgatag kisgyermeket megszólítják,

környezet megteremtésérõl, amelyben a hallgatag kisgyermeket megszólítják, Útmutató a szülõknek A kilencvenes évek elején a kisgyermekek, óvodások nevelésével foglalkozó hasznos és tanulságos angol könyv szerzõje külön fejezetet szánt az átlagostól eltérõen fejlõdõ gyermekeknek.

Részletesebben

rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét, és benne a magyar

rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét, és benne a magyar Orwell, a testvér 59 rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, mint az értékrend megteremtése és kifejezése, tudatosítása és örökítése. Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét,

Részletesebben

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása L E C T O R I U M R O S I C R U C I A N U M Bevezetés az egyetemes bölcsességtudományba és a rózsakeresztes útba - 2. este Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása Az ember, a Föld, az

Részletesebben

XIV. A nagy tévedés, a végzetes csalás és a könyvek könyve

XIV. A nagy tévedés, a végzetes csalás és a könyvek könyve XIV. A nagy tévedés, a végzetes csalás és a könyvek könyve XIV. fejezet. Az élet rendeltetése, vagyis a megváltás logikája szempontjából, csak az olyan beszédnek, csak az olyan írásnak és csak az olyan

Részletesebben

A minõségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben

A minõségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben Iskolakultúra 1999/6 7 Hoffmann X Rózsa A minõségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben A mögöttünk álló év legtöbbször hallott-olvasott, oktatásüggyel kapcsolatos kifejezése minden bizonnyal a minőségbiztosítás

Részletesebben

Pszichoterapeuták a homoszexualitásról. Válaszok egy körkérdésre

Pszichoterapeuták a homoszexualitásról. Válaszok egy körkérdésre Thalassa (21) 2010, 4: 117 124 Pszichoterapeuták a homoszexualitásról Válaszok egy körkérdésre Ankétunkban gyakorló pszichoanalitikusokat, terapeutákat kérdeztünk meg arról, milyen tapasztalataik és elgondolásaik

Részletesebben

AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás

AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás 102 AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás A Felszámolás a holokauszt és a rendszerváltás könyve. B., az egyik fõszereplõ Auschwitzban, koncentrációs táborban születik, neve a combjába tetovált fogolyszám

Részletesebben

21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában

21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában 21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában A beavatás szerepe az emberi élet alakulásában nagyon fontos momentum. Péley Bernadett ennek egy hosszú tanulmányt

Részletesebben

A születéstől az élhető filozófiáig

A születéstől az élhető filozófiáig A születéstől az élhető filozófiáig A pszichológia új útjainak használata a mindennapokban Fejezetek egy transzperszonális szemléletű pszichológiából Ödipusz, Narkisszosz, Kékszakáll és a többiek írta:

Részletesebben

Bevezetés az asztrológiába. Mi az asztrológia? Meddig terjed az érvényessége?

Bevezetés az asztrológiába. Mi az asztrológia? Meddig terjed az érvényessége? Bevezetés az asztrológiába Ez a munka nem jöhetett volna létre Hajnal Albert máig kiadatlan munkájának, az Astrosophia Hermetica címő tanulmány kéziratának, ennek a nagyszerő, egységes, jól szerkesztett,

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

- a tanulmányi épületet nyugati irányban bõvítõ, a menzaudvart elépítõ változatot; (16)

- a tanulmányi épületet nyugati irányban bõvítõ, a menzaudvart elépítõ változatot; (16) Gyõr, Széchenyi István Egyetem új oktatási épület és könyvtár A pályamûvek általános értékelése Az egyetem beépítési struktúrája a közlekedési magok erõteljes formai-szerkezeti hangsúlyozásával és az épületelemek

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Régióról egy gyermek- és ifjúsági vizsgálat tükrében 1

A Közép-Magyarországi Régióról egy gyermek- és ifjúsági vizsgálat tükrében 1 MAGYAR VALÓSÁG LAKI LÁSZLÓ BÉKÉS ZOLTÁN A Közép-Magyarországi Régióról egy gyermek- és ifjúsági vizsgálat tükrében 1 A szerzõk azoknak a társadalmi folyamatoknak az összefüggéseit vizsgálják a Közép-Magyarországi

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

A titokzatos emberi tényezõ határai

A titokzatos emberi tényezõ határai KÖNYVEKRÕL, FOLYÓIRATOKRÓL SZABÓ GÁBOR A titokzatos emberi tényezõ határai (Barcsi Tamás: Az ember méltósága. Attraktor kiadó, Máriabesnyõ Gödöllõ 2005) A magyar etikai-antropológiai szakirodalom régóta

Részletesebben

XIX. Balog Ádám magyaros boldogulása

XIX. Balog Ádám magyaros boldogulása XIX. Balog Ádám magyaros boldogulása Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Ha minden apa úgy vehetne részt a szülésben, ahogy én részt vettem (Ahogyan

Részletesebben

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14.

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14. 2013 Pedagógiai program Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3600 Ózd Bem út 14. 1 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI,

Részletesebben

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán Aranycsengettyû A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lapja XII. évfolyam 3. szám 2010. Május, Pünkösd Az Úr legyen veletek! (Ruth könyve 2. rész 4. vers) Egyszerûen szép bibliai köszöntés

Részletesebben

Három arcél a Nyugat harmadik nemzedékébõl

Három arcél a Nyugat harmadik nemzedékébõl HáromarcélaNyugatharmadiknemzedékébõl Jékely A Poundon és Elioton nevelkedett olvasó valószínûleg idegenkedik Jékelytõl, mert versei nem a jéghegyelv szerint mûködnek: a szavak a megszenvedettcsöndhelyétiskiakarjáktölteni,ökonomikusszabatosságukban

Részletesebben

Ökoiskola. Ökoiskolaság és szakképzés

Ökoiskola. Ökoiskolaság és szakképzés Ökoiskola Ökoiskolaság és szakképzés Réti Mónika Varga Attila Ökoiskolaság és szakképzés A bevezetõ szövegek szinte mindig általánosságokról szólnak, és emiatt nagy a veszélye annak, hogy csak a felszínt

Részletesebben

A SZERVEZETI TANULÁS FORMÁI ÉS MOZGATÓRUGÓI. Hogyan tanulnak a vegyes vállalatok a külföldi anyacégtõl? I. rész. 1. fejezet

A SZERVEZETI TANULÁS FORMÁI ÉS MOZGATÓRUGÓI. Hogyan tanulnak a vegyes vállalatok a külföldi anyacégtõl? I. rész. 1. fejezet tord szabo1.qxd 6/12/2003 10:26 AM Page 33 I. rész A SZERVEZETI TANULÁS FORMÁI ÉS MOZGATÓRUGÓI 1. fejezet Hogyan tanulnak a vegyes vállalatok a külföldi anyacégtõl? A tanítás hosszú út, a példa rövid.

Részletesebben

Mágia és a kereszténység

Mágia és a kereszténység Mágia és a kereszténység Kozma Szilárd: Az Egyetemes Törvények megnyilvánulása és alkalmazási lehetõségei a mindennapi életünkben (A jelen tanulmánynak létezik egy hangos változata is A MÁGIA gyökerének

Részletesebben

Cigánykártya tanfolyam

Cigánykártya tanfolyam Cigánykártya tanfolyam A cigánykártya lapjainak ismertetése http://ciganykartyatanfolyam.blogspot.hu 1 Ajándék Alapállapotban az ajándékozás, a pozitív érzelmek kimutatása, az őszinte odaadás és nyitott

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál

DR. IMMUN Egészségportál A skizofrénia A skizofrénia A skizofrénia kifejezést szinte mindenki hallotta már valahol. Az emberek zöme azonban mégsem tudja biztosan, mi is ez, mi az oka, és hogyan gyógyítható. Mit jelent a skizofrénia

Részletesebben

személyiségváltozás háttere és szexuális viselkedés a börtönben

személyiségváltozás háttere és szexuális viselkedés a börtönben A BÁNYAI MIKLÓS személyiségváltozás háttere és szexuális viselkedés a börtönben Pasztorális szempontok Az alábbi tanulmány alapja az az önkéntes és anonim kérdõíves felmérés-, illetve kísérletsorozat,

Részletesebben

Adigitális mûsorszórás magyarországi hatásának elõrejelzése több pillérre kell,

Adigitális mûsorszórás magyarországi hatásának elõrejelzése több pillérre kell, Kováts Ildikó INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM, EMBERI TÉNYEZÕ, CIVIL TÁRSADALOM, MÉDIA ADALÉKOK A MAGYARORSZÁGI DIGITÁLIS MÛSORSZÓRÁS ELÕREJELZÉSÉHEZ Bevezetõ Adigitális mûsorszórás magyarországi hatásának elõrejelzése

Részletesebben

Társadalmi válságok. Benyhe István. A globalizmus 8 igazsága, amelyek talán nem is olyan erõs igazságok

Társadalmi válságok. Benyhe István. A globalizmus 8 igazsága, amelyek talán nem is olyan erõs igazságok 2 2009. június Tanulmány Benyhe István Társadalmi válságok Jared Diamond amerikai kutató a társadalmak túlélésével foglalkozik. Természettudós lévén, nagy történelmi léptékben tekinti át az emberi civilizációt,

Részletesebben

A kötetet keresse az Alexandra Könyváruházakban!

A kötetet keresse az Alexandra Könyváruházakban! Élettitkok 1 Mi a szeretet? Mi a szerelem? Hogyan lehetek boldog, sikeres ember? Sokan keressük a választ az élet legnagyobb kérdéseire nap mint nap. Ranjeet Singh Dhillon segítségével azonban új nézőpontból

Részletesebben

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak,

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak, P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2013 1 Tartalom Tartalom... 2 Pedagógiai hitvallásunk:... 4 Nevelési terv... 6 I. Iskolánkról... 6 1.1. Alapelvek, célok, értékek...11 1.2. Az emberi magatartás általános

Részletesebben

1. A nem világnyelven folyó tudományos könyvkiadás problematikussága általában

1. A nem világnyelven folyó tudományos könyvkiadás problematikussága általában Miklós Tamás A tudományos könyvkiadás lehetõségei 1. A nem világnyelven folyó tudományos könyvkiadás problematikussága általában Bár a magyar tudományos könyvkiadás ma elevennek, gazdagnak látszik, jó

Részletesebben

Vegetarianizmus és spiritualitás

Vegetarianizmus és spiritualitás Sant Rajinder Singh Ji Maharaj Vegetarianizmus és spiritualitás Amikor a vegetáriánus táplálkozásra gondolunk, azt gyakran a fizikai testünk egészségével hozzuk összefüggésbe. Manapság sok orvos ajánlja

Részletesebben

Tegnap úgy volt, hogy kevésbé a hideg, inkább sajnos a divat miatt vettem föl a kabátomat.

Tegnap úgy volt, hogy kevésbé a hideg, inkább sajnos a divat miatt vettem föl a kabátomat. ÍRÓPORTRÉ Rovatunkban kortárs magyar írók életmûvét mutatjuk be néhány oldalnyi terjedelemben az élõ klasszikusoktól a legtehetségesebb fiatalokig. A tárgyalt alkotók kiválasztása elkerülhetetlenül szubjektív,

Részletesebben

Láma Csöpel GYÓGYÍTÓ ERŐTÉR. Tudat-test energiamező. egészség-tudat AZ INFORMATIKA KORÁBAN és az ősi gyökerű műveltségekben TUDATÉPÍTÉS

Láma Csöpel GYÓGYÍTÓ ERŐTÉR. Tudat-test energiamező. egészség-tudat AZ INFORMATIKA KORÁBAN és az ősi gyökerű műveltségekben TUDATÉPÍTÉS TUDATÉPÍTÉS Láma Csöpel GYÓGYÍTÓ ERŐTÉR Tudat-test energiamező egészség-tudat AZ INFORMATIKA KORÁBAN és az ősi gyökerű műveltségekben Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Alapvető szemléletváltás Földünkön

Részletesebben

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz KARD ÉS TOLL 2006/3 A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz Oszti Judit A konfliktusok kezelése, a háború, az erõszak társadalmi megítélése eltérõ a különbözõ

Részletesebben

Fiatalok és közéleti szerepvállalás

Fiatalok és közéleti szerepvállalás uisz2004tavasz_90-.qxd 1/25/2004 12:02 PM Page 107 Bánszegi Zsuzsa Fiatalok és közéleti szerepvállalás A FIATALOK RÉSZVÉTELI ELOSEGÍTÉSE AZ IFJÚSÁGI MUNKÁBAN Egyre többet beszélünk helyi és országos szinten

Részletesebben

Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata

Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata mari szerzői kiadása - Budapest 2012 ISBN 978-963-08-4652-3 Semmilyen jog nincs fönntartva!

Részletesebben

A változás kora - avagy ıszintén az emlegetett "dimenzióváltásról"

A változás kora - avagy ıszintén az emlegetett dimenzióváltásról A változás kora - avagy ıszintén az emlegetett "dimenzióváltásról" Mivel rengeteg rémhír, félelemkeltı kör-email és médiumi közvetítés terjed egyre jobban az ún. "dimenzióváltással" kapcsolatban, ezért

Részletesebben

Moszkva és Washington kapcsolatai

Moszkva és Washington kapcsolatai NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 13 BIZTONSÁGPOLITIKA 13 Sz. Bíró Zoltán Az orosz amerikai viszony alakulásáról Moszkva és Washington kapcsolatai a Szovjetunió felbomlását (1991. december) követõ bõ másfél

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97 Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája Pedagógiai program 2015. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy

Részletesebben

Gogol,Tolsztoj,Csehov

Gogol,Tolsztoj,Csehov Gogol,Tolsztoj,Csehov Szerzõ dezs Gogol: A köpönyeg, Tolsztoj: Ivan Iljics halála, Csehov: A csinovnyik halála Gogol: A köpönyeg, Tolsztoj: Ivan Iljics halála, Csehov: A csinovnyik halála Az orosz realizmus

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA ÚJSÁGÍRÓI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS TRÉNING. Hallgatói elméleti anyag. 2012. tavasz

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA ÚJSÁGÍRÓI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS TRÉNING. Hallgatói elméleti anyag. 2012. tavasz BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA ÚJSÁGÍRÓI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS TRÉNING Hallgatói elméleti anyag 2012. tavasz www.bkf.hu / Karriercentrum / Tréningek / Letölthető állományok Szakirodalom: Németh

Részletesebben

A TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM KIALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON

A TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM KIALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON Szociológiai Szemle 2007/3 4, 278 283. A TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM KIALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON FARAGÓ Péter MTA Szociológiai Intézet H-1014 Budapest, Úri u. 49.; e-mail: peter.farago@meh.hu Tamás Pál (szerk.):

Részletesebben

Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja

Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja Hogy ez a könyv létrejöhetett, a szerző kézirata hasznosulhatott, abban a legnagyobb érdeme dr. Faragó Katalinnak, Szergényi

Részletesebben

Az SVKI stratégiai és védelmi kutatócsoportja

Az SVKI stratégiai és védelmi kutatócsoportja NB03_bel.qxd 2009.04.08 5:43 du. Page 70 70 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2009. ÁPRILIS Karácsony Veronika Nõk a haderõben, 2008 Az SVKI stratégiai és védelmi kutatócsoportja 2008 õszén kérdõíves vizsgálatot folytatott,

Részletesebben

Hölderlin. Életpályája

Hölderlin. Életpályája Hölderlin Életpályája Friedrich Hölderlin (1770 1843) a német költészet és az egyetemes világirodalom egyik legnagyobb lírikusa, a legtisztább eszményekért rajongó költô. Míg élt, kevés elismerésben volt

Részletesebben

Fertõ Imre: Az agrárpolitika modelljei. Osiris tankönyvek. Osiris Kiadó, Budapest, 1999, 200 oldal

Fertõ Imre: Az agrárpolitika modelljei. Osiris tankönyvek. Osiris Kiadó, Budapest, 1999, 200 oldal KÖNYVISMERTETÉS Közgazdasági Szemle, XLVII. évf., 2000. december (1027 1031. o.) Fertõ Imre: Az agrárpolitika modelljei Osiris tankönyvek. Osiris Kiadó, Budapest, 1999, 200 oldal Fertõ Imre könyvének nincs

Részletesebben

MolnÆr--lajegyzet -11-03.qxd 2013.11.06. 18:05 Page 99

MolnÆr--lajegyzet -11-03.qxd 2013.11.06. 18:05 Page 99 MolnÆr--lajegyzet -11-03.qxd 2013.11.06. 18:05 Page 99 Molnár Gábor Tamás HANG ÉS LÁTVÁNY FÜST MILÁN ELBESZÉLÕ PRÓZÁJÁBAN Elõadásomban Füst Milán néhány rövidprózai elbeszélésének és kisregényének alapján

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Az Igazság az Utolsó Ítéletről

Az Igazság az Utolsó Ítéletről Ching Hai Legfelsõbb Mester tanítványainak lapja IDÕSZAKOSAN MEGJELENÕ SPIRITUÁLIS LAP 13. SZÁM 2002.01.06. Az Igazság az Utolsó Ítéletről Ching Hai Legfelsőbb Mester beszéde külföldi gyakorlók előtt Hsihu

Részletesebben

A vágy titokzatos tárgya

A vágy titokzatos tárgya Fehér Dorottya A vágy titokzatos tárgya Tallér Edina: A húsevõ. Kalligram, Pozsony, 2010 Tallér Edina könyve már a fedőlapját tekintve is figyelmet ébreszt: borítóján vérvörös harisnyába bújtatott, a talajon

Részletesebben

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz A pszichoanalízis avagy a művészetkritikussá lett pszichológus Sigmund Freud (1856-1939) A freudi pszichoanalízis gyökerei - irracionalitás a misztikus tudomány; - racionalitás a racionalizált misztikum:

Részletesebben

SORSKÉRDÉSEK és a SEGÉLYEZÉSI IPAR

SORSKÉRDÉSEK és a SEGÉLYEZÉSI IPAR SORSKÉRDÉSEK és a SEGÉLYEZÉSI IPAR Beszélgetés Majoros Márta szociálpszichológussal, narkológussal mélypont SORSRONTÓ SZENVEDÉLYEK A dohányzás, az alkohol, a kémiai szerek használata után a játékfüggõség

Részletesebben

Molière: A fösvény. A téma. Expozíció

Molière: A fösvény. A téma. Expozíció Molière: A fösvény A téma Figyeljük meg, betartja-e az író a hármas egység követelményét! Hol történik a cselekmény? Változik-e a színhely az egyes jelenetek, illetve felvonások között? Mennyi idõ alatt

Részletesebben

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 2004/2 Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 A Gyülekezeti hétvégérõl 2.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.21. COM(2010) 799 végleges 2010/0385 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes

Részletesebben

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl Szlovák magyar együttmûködés I. KÖZÖS TUDOMÁNYPOLITIKAI LEHETÕSÉGEK ÉS GONDOK Az uniós tagság közös elõnyei Piacgazdaság és az állami fenntartású kutatásszervezet

Részletesebben

A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Mezőkövesd, Gróf Zichy János út 18. Tel/Fax: 49/505-280, e-mail: szechenyi@mezokovesd.t-online.hu Honlap: www.szechenyi-mk.sulinet.hu OM: 201 750

Részletesebben

Ha az ember Csoóri Sándorról készül portrét írni, akkor nem a készen. újraírása a cél, mivel ekkor éppen a vers mint olyan siklana ki a kezeink

Ha az ember Csoóri Sándorról készül portrét írni, akkor nem a készen. újraírása a cél, mivel ekkor éppen a vers mint olyan siklana ki a kezeink ÍRÓPORTRÉ Rovatunkban kortárs magyar írók életmûvét mutatjuk be néhány oldalnyi terjedelemben az élõ klasszikusoktól a legtehetségesebb fiatalokig. A tárgyalt alkotók kiválasztása elkerülhetetlenül szubjektív,

Részletesebben

Írta: Bízikné Plagányi Erzsébet. Az empátiáról és a kommunikációról. A nevelőszülői tanácsadó szerepe

Írta: Bízikné Plagányi Erzsébet. Az empátiáról és a kommunikációról. A nevelőszülői tanácsadó szerepe Írta: Bízikné Plagányi Erzsébet Az empátiáról és a kommunikációról A nevelőszülői tanácsadó szerepe Az állami gondoskodásban élőkkel való foglalkozás nagyfokú empátiás és szociális érzékenységet, probléma-megoldási

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 1. A filozófiának, a nyelvészetnek és a pszichológiának évszázadok óta visszatérô kérdése, hogy milyen a kapcsolat gondolkodás vagy általában a megismerési folyamatok és nyelv,

Részletesebben