21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában"

Átírás

1 21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában A beavatás szerepe az emberi élet alakulásában nagyon fontos momentum. Péley Bernadett ennek egy hosszú tanulmányt szentelt a Pszichológia évi számában. Péley leírja M. Eliade híres vallás kutató nyomán, hogy milyen fontos szerepe van a beavatásnak a törzsi társadalmakban. A beavatás fontos - mint majd látható lesz - az egyén önazonosságának kialakításában. A kutatók szerint a beavatás egy bizonyos pozícióból eljutás egy másikba. Ezt rítusok és hiedelmek keretezik, mítoszok adják a tartalmát. Amikor elkezdődik ez a folyamat, akkor úgy hiszik, hogy az istenek cselekszenek, ők teremtik újjá az embert, ők adják az embernek az új pozíciót az életben. Ez egy vezető által zajlik, akit egyesek mágusnak neveznek, mert a transzcadens folyamatoknak már hosszú ideje jó ismerője. Eliade egy egész könyvet szentel ennek a témakörnek, idézi számos még ma is élő törzs életében megtalálható beavatási formákat. Egy ausztrál törzs a Yuinok életén keresztül világítja meg ennek a rítusát. (Eliade. M. Beavatási rítusok, mítoszok.) Az archaikus társadalmak beavatási rítusainak lényegi vonásait Eliade a következőképpen összegzi. Két alapvető kategória különíthető el, a serdülőkori beavatási rítusok és az ún. speciális beavatási rítusok. (Eliade.M.2003) A rítusok során a fiatal belépést nyer a szakrális, szexuális, valamint az ismeretek birodalmába. Csak ezután válik emberi teremtménnyé. Péley hangsúlyozza, hogy a beavatási szokások minden törzs életében egyediek, de azért vannak olyanok is, melyek széles körben elterjedtek. Az etnográfiai leírásokat elemezve ilyennek találta Eliade a körülmetélés szokását. Azok a fiatalok akik részt vesznek a beavatásban, megtanulják az istenekhez kapcsolódó tudást és úgy hiszik, ami velük történik az ennek a már elsajátított természetfeletti hatalom tudásának megnyilatkozása. A szertartás bár földi keretek között zajlik le, de szent térben, időben és helyen. A cselekmény során a teremtés történetét újra dramatizálják, mintha Isten cselekedne. Mindegyik beavatási szertartás tartalmazza a rituális halált, valamint abból való életrekelést, mint szent revelációt és tapasztalatot.

2 A későbbi korokban az egyiptomi Eleuzisz misztériumok gyakorolták ezeket a rítusokat, ami a felső mitológiai hatalom életébe, testének részévé való betagolódást jelenti. Az egyén, aki ebben a folyamatba részesül - egy titok, egy sajátos ismeretnek lesz a birtokában. Van Gennep átmeneti rítusokról beszél. Leírása szerint minden életkorból való átmenetet megelőz egy beavatási szertartás (Van Gennep: Átmeneti Rítusok La. Harmatan). A serdülőkorból csak úgy lehet belépni a teljes jogú felnőtt társadalomba, hogy előtte kemény próbatételen kell átesni. El kell sajátítani a törzs szokásait, és meg kell tanulni annak a népnek minden szokását, amely keretében él. Előtte a fiatalt elzárják és szeparációs keretben, teljes magányban folyik a felkészítése. Ezt követően történik majd a beavatási szertartás. Tehát az átmenet során a szeparáció az elválasztás szempontjából nagyon fontos. A mélylélektan a Beavatási Rítusokról Freud is a pszichoanalízis elméletének megalkotása során kitér a beavatás jelenségére is. Megállapítja, hogy a serdülő az átmeneti rítusokban, az Ödipusz konfliktus megismétlődése során nyer beavatást az életkorban való feljebb lépéshez. Ehhez azonban a fiatalnak meg kell küzdeni a szülőkről való leválás nehézségeivel, valamint az inceszt nehézségekkel, ezenkívül bizonyos tulajdonságokat is el kell sajátítania. Le kell győzni az apától való félelmét, és annak tulajdonságaival kell azonosulnia, továbbá az anya-gyermek kapcsolaton is lazítania kell. Bruno Bettelheim a nagy mesekutató is foglalkozik a beavatási rítussal. Meglátása szerint a fiatalok beavatásának nem a Freud által kijelölt személyiségfejlődési fázisban, az ödipális korban kell megtörténnie, hanem korábban a pre-ödipális időszakban. Bettelheim a beavatást progresszív tanulási folyamatnak, míg Freud ösztönmotiváltnak tekinti. Tehát a szertartás és rítus alatt a fiúk és a lányok külön vonulnak és a vezető útmutatásával megtanulják a törzs szokásait és mitológiai ismereteket. Látható tehát, hogy ez egy tanulási folyamat. A fiatalok azért utánozzák le a felnőttek szokásait, mert úgy gondolják, hogy ezzel beléphetnek közéjük: ezzel magyarázzák a korai szexuális élet megkezdését, valamint a szenvedélyek gyakorlását. Bettelheim hangsúlyozza, hogy a beavatási folyamat során felkeltődik a férfiak irigysége a nők iránt, s ez feszültséget idéz elő bennük, melyet egy regresszív jelenségben, egy önsértésben vezetnek le. Hangsúlyozza továbbá, hogy a beavatás megpróbáltatás, de ki kell a

3 szakrális és tudattalan igényeket elégíteni. Fontos mozzanata a rítusnak, hogy mindez egy vezető segítségével történik, aki tapasztalt és a beavatási fázisokat már korábban átélte. A beavatás folyamata fel kell, hogy oldjon egy ellentmondást, melyet a serdülő átél: gyereknek vagy felnőttnek lenni, saját nemet birtokolni, a másik testébe belépni a képzelet síkján, vagy a másik nemet uralni. Fontos, hogy a serdülő maga is akarjon ezektől az ellentmondásoktól megszabadulni, amely egybe esik a felnőtt társadalom elvárásaival. Végső eredménye az integráció, amikor mindenki azonosul saját nemével. Lényeges megemlíteni Whiting státusz irigység elméletét is. Elmélete szerint a serdülőkor identitás konfliktusa az első életévekben alakul ki. Elgondolása szerint a felnőtt jellemvonásainak megértése és elfogadása azon alapul, hogy az ember a saját helyét és szerepét észleli a társadalmi szerkezetben. A serdülő irigy a felnőtt társadalom értékeire, ezért a felnőtt magatartással, értékrenddel azonosul. Ez Whiting státusirigység elméletének lényege. Elfogadja a pszichoszexuális szakaszokat és az azokhoz kapcsolódó fixációs elméleteket, de helyesebbnek tartja az identitás-konfliktus fogalom alkalmazását. A társadalom által gyermek- és csecsemőkorban előidézett problémák megoldására serdülőkorban tesznek kísérletet a közösségek. A gyerekkor irigyelt szereplői az életkor és a kultúra függvényében változnak. Whiting szerint az irigyelt státus és annak következményeként kialakuló identifikációs folyamat a születés utáni elválasztási szokásokkal szoros összefüggést mutat. Ennek alapján két kultúratípus különíthető el: bölcső- és hátkultúra. A bölcsőkultúrára jellemző, amikor a kiscsecsemőt ágyba fektetjük és ringatjuk, azonban az anya-gyermek kapcsolat nem szoros, viszont gondoskodó magatartást vált ki a felnőtt környezetből. Ebből adódóan a szülőkkel egy függőségi viszony alakul ki, amelyre a viselkedésben a felülkerekedés lesz a jellemző Ez a jelenség kihat a nemi identitás kialakulására is, mely más formában zajlik le mint az ölkultúrát valló népeknél. A hát és öl szokással élő népek gyermekei állandó testkontaktusban vannak az anyával, s így gyorsabban alakítják ki nemi identitásukat. Ez kivételezett státust biztosít a csecsemőnek az anyjánál. Ez később nehézségek forrása is lehet, mert a férfi vonások dominanciájával szemben a női attitűdöket fogja előnybe részesíteni. Whiting fontosnak tartja, hogy a nemi identitás az anyáról való leválással kezdődik. Ennek formája, mint írtam kultúránként váltakozik.

4 C. G. Jung a beavatást mint archetípust határozta meg. Ez a folyamatban három kritikus szakaszt foglal magában (serdülő, közép, időskor.) Jung az emberi életet négy szakaszra osztotta fel. Az élet első felében rakja le az ember az alapokat, gyűjti a tapasztalatokat, a második félben pedig inkább spirituális, meditatív jellegű élettulajdonságokat alakít ki. Jung szerint a beavatás individuációs folyamat, melynek lefolyása kultúránként változik, de a keretek ugyanazok. Jung hangsúlyozza, az embernek kettős célja van: az első a természetes - a gyerekek nemzése és a róluk való gondoskodás, a második pedig kulturális. A kulturális csak akkor valósítható meg, ha az első szakasz feladatait elvégeztük. Egyik negyedből a másikba való átmenet a potenciális krízis időszaka mindenki számára. A beavatást, mint belső folyamatot szemléli, a bölcsebbé válásra teszi a hangsúlyt, célnak a belső folyamatok szemlélését tűzi ki. A gyermek egységben él először a szüleivel, elsajátítja a tulajdonságaikat és érzéseiket, majd ezzel felvértezve halad az élet útján. Később megpróbál leválni szüleiről és saját életet élni. C. G. Jung alapfogalma a kollektív tudattalan. Jung feltételezi, hogy ezek a tudattalanban levő ősképek aktivizálódnak és segítik a krízisen való tovább jutást. Ezek a kollektív tudattalantartalmak az álmokban is megjelennek, s ez jelzi, hogy az egyén az adott feladatokat elvégezte vagy csak e felé halad, útban van. Stevens, Jung tanítványa szerint a mester által vallott tanítások egybevágnak a modern kutatásokkal. Stevens szerint az elaborált serdülőkori átalakulásért felelős archetípusprogramok négy csoportba sorolhatok: 1. szülői kötés oldása, 2. generációk harca, 3. szexuális affektív rendszer aktivizálódása, 4. a felnőtt szerepbe való beavatás. Stevens azt is leírja, hogy a szülő-gyermek egység egy misztikus egység, mely más formákra is áthelyeződik, és ahogy az élet halad előre, úgy alakul át. Egy más minőségű kapcsolattá. Erik Erikson véleménye szerint minden életkorban az átmenetet egy kisebb-nagyobb krízis előzi meg. Serdülőkorban vagy később az ifjúkorban a krízis az identitásért folytatott küzdelem. Csak akkor léphet feljebb a fejlődésben, ha az előző fokozat követelményeit teljesítette. A beavatás egy bizonyos fokon a régi élet halálát, más téren pedig új élet felvételét jelenti. Az ősi gondolat itt ismét megjelenik. Erikson szerint minden életkornak megvan a rítusa. Amikor elsajátítottunk egy lépcsőfokot, a következő életperiódusba léphetünk. A modern társadalomban az iskola jelenti a beavatás egy formáját. Ennek folyamata lassú és hosszú

5 idejű, ezért a társadalom haladékot ad az ifjúnak ahhoz, hogy megtalálja helyét és szerepét a társadalomban. Korábban utaltam Van Gennep átmeneti rítus jelenségére, melynek szerepe az átmeneteknél, a szeparációnál, s ezek szertartásánál fontos. Az átmenet hosszú ideig tartó legyengítés, hogy a gyermekkori emlékek felszínre kerüljenek az emlékezetben, mely után a törzsi ismeretek átadása jön, vagyis bevezetés a titkok világába. P.Blos szerint Freudnak igaza van, amikor az ödipusz-konfliktusra helyezi a hangsúlyt, de a folyamat nem áll meg, hanem folytatódik. A serdülőben az én-ídeál azonosul, és beépíti a szülők tanítását a személyiségébe. Josselson szerint a serdülőkor a Mahler szeparációs - individuációs szakasz újraközeledési krízisének megismétlésének időszaka. Ebben a szakaszban a fiatal leválása szüleiről előrehalad. Fontos, hogy milyen volt korábban az anya-gyermek kapcsolat, mert a serdülő szeretné visszaállítani azt az egységet. Ha nem volt megfelelően jó, a fiatal a nehézségek elől elmenekül, visszavágyik az anyai biztonságos kötelékbe. Ha megfelelő volt ez a kapcsolat, akkor a gyermek a nehézségeket kihívásnak fogja fel, és ezektől nem fut el, hanem azokat megoldja. Josselson megemlíti azt, hogy létezik beavatás nélküli állapot is, amikor valaki nem tudja teljesíteni azt a normát, amit a társadalom a fiataltól elvár, hogy válasszon egy társat magának és egy feladatot, mely által munkálkodik. Vannak, akik nem tudnak házasságot kötni, és a tanulásban sem sikeresek. Ekkor nem volt jó az előző életkori szakaszok (Öidipusz-konfliktus, újraközeledési fázis) minősége. Josselson megemlíti, hogy a kábítószerező fiataloknál pont ez a kvázi beavatás történik. Ez az intézményes beavatás hiányára vezethető vissza, ezért a fiatalok kivonulnak a társadalomból és egymásba kapaszkodnak. Ez egy múltnélküliségben levő állapot meglétét feltételezi. Ez a helyzet hasonlít a régi törzsi népek életére, ahol az ismétlődésen volt a lényeg. A világ teremtését és más mítoszokat folyamatosan ismételték. A természet télen meghalt és tavasszal pedig ébredezett. Az életnek saját ritmusa és felépítése volt, mely érinthetetlennek, szentnek tűnt, azonban a változás alig volt látható. Hosszú ideig a hagyományok statikussá tették ezen népek életét. Hasonlítanak ehhez az állapothoz a szenvedélybeteg gyermekek is, akik egy múlt, és időnélküliségben élnek.

6 A régi törzsek életében volt mindig egy tapasztalt vezető, aki utat mutatott, amit továbbadtak, a beavatás dinamikáját ismerték, annak minden veszélyforrásával együtt. A mai kábítószerező serdülők nem fogadnak el felnőtt tapasztalt vezetőt, aki bevezeti őket a titkok birodalmába. Erikson szerint e fiatal csoportok tagjai egymásba kapaszkodnak, egymás beavatását végzik el. A beavatások sokáig - és még ma is, bár hatásuk kisebb, mint régebben volt - keresztény egyházi keretek között zajlottak le. A közösségbe csak szentségek felvételén keresztül lehetett bekerülni. De a konfirmáció rítusának ma is jelentős hatása van a gyerekfelnőtt átmenetre. Erikson szerint a konfirmáció belső életterv rituális megerősítése, bár hatása már jóval kisebb, mint amilyen korábban volt. A fiatalok korunkban már nem hisznek a különféle felavatási ceremóniáknak. Beavatások ma is léteznek, csak nem mitológiai, vagy keresztény külsőben jelentkeznek, hanem profán formában. Korábban a katonaság töltött be beavatási szeparációs feladatot. A katonaság szervezet, az archaikus társadalmak titkos férfitársadalmának folytatása volt a maga szimbólumaival, titkos hagyományaival, a maga próbatételeivel. Beavatási szertartásokra ma, szekularizált világunkban is szükség van. Pl. egyik szociális státusból átkerül egy másikba, ott új szokásokat kell elsajátítani. Beavatás tehát mindig az új helyzethez való alkalmazkodás. Kérdés: milyen segítséget ad a társadalom ehhez? Hasonló ehhez az iskolából való átmenet a munkahelyre. Amikor belép valaki egy munkahelyre, el kell sajátítania a szokásokat. Be kell tudni illeszkedni. Pl. van olyan munkahely ahol csak akkor fogadnak el valakit, ha az követi az öregek, munkahelyi veteránok akaratát. Beavatás az érettségi, ballagás, a gyermek névadó ünnepsége, a jogosítvány megszerzése is. Az intézmények már nem biztosítják a beavatási rítusokat Henderson szerint az emberekben mégis él a beavatás szükséglete. Az élet kritikus szakaszaiban (házasságkötés, gyermekszületés) a páciensek álmai tele vannak beavatási álmokkal. Az élet újabb szakaszának elérése valószínűleg megköveteli a maga beavatási szimbólumait. Ha a társadalom elfelejt gondoskodni róluk, akkor a Self létrehozza őket. Grunder a beavatásoknak az iskola életében szán fontos feladatott. Ennek lényege az élettörténeti krízismenedzselés. Az életben négy határmezsgyét feltételez, melyek elég bizonytalanok lettek napjaink nyugati társadalmaiban: 1. születés, 2. belépés a serdülőkorba,

7 3. házasodás, 4. halál. A beavatási rítusok feladata ezeknek az élettörténeti állomásoknak az ismételt megszilárdítása, valamint biztonság nyújtása. A rítus célzott eszköz, amely eltávolítja bizonytalan dolgokat és helyükbe újakat helyez. Pl diplomaosztási ünnepség: megítélés, igazolás és minősítés, elbocsátás és felruházás. A rítus még megerősíti a kulturális identitást és a szolidaritást teremt a benne résztvevőknek (egyfelől a végzős diákok és a társadalmi környezet között). A nem szakrális rítus ugyanakkor a végzős iskolások szorongásának csökkentését és érzelmi stabilizációját szolgálja. Grunder szerint, ha az elválás átmenet - bevezetés egységből indulunk ki akkor napjaink beavatási rítusokkal kísért átalakulási folyamatai a következők lehetnek: - mellről való leválasztás, felülés, járás. - az első óvodai nap (az anyáról való leválás). - az első iskola nap, az első osztályzat stb. - a bátorságpróba a fiuknál: avatás a cserkészeknél. - az első felnőtt film, az első menstruáció. - az első gimnáziumi nap, az első szerelem. - az első konfirmáció, az első szülő nélküli utazás. - egyetemi tanulmányok megkezdése, lezárása. (Péley 2001.) Grunder ezeket a nyugati társadalomból vett példákat összehasonlítja a törzsi társadalmakkal. Megállapítja, hogy ez a folyamat a különbségek miatt lehetetlen. A nyugati társadalmakban az iskolás kor jelentősen megnyúlt. A nyugati társadalmakban a beavatás szekvenciásodik és parcializálódik. Részbeavatások történnek. Emiatt megnő a beavatók száma. A törzsi társadalmakban egy tapasztalt vezető avatott be, de ma minden területnek saját vezetője van. Grunder szerint a modern beavatások időben, térben és a teljesítendő feladatokban is széttagolódnak. Erikson ebben látja a veszélyt. Amíg az átmenet csatornája biztosított volt, addig simám ment, de ha sok a választás, akkor a részletek azt az illúziót keltik, hogy még sok idő van az életből és számos választása van az embernek a beavatást késleltetni. Raphael a hatvanas évektől középosztálybeli amerikai populációt tekintett át és fiú férfi közti egyértelmű választóvonalat jelző eseményeket vizsgált. Arra az eredményre jutott, hogy az emberek a húszas-harmincas éveikben is a kamaszkorukat élik. Ez azért van, mert a

8 beavatásnak nincs előírt formája, s így mindenki létrehozza saját beavatási rítusát. Ez azonban bizonytalanságot okoz, hogy valóban megfelelő próbát teljesített-e. A beavatási próbáknak nincs szertartási befejezése, lezárása, s így a férfiasság próbája nyitott végű marad, s így újabb-újabb bizonyítékokat igényel. Raphael azt is elmondja, hogy a törzsi társadalmakkal szemben, ahol minden szilárdan fel volt építve, az átmenetek biztonsággal voltak kivitelezhetők, senki nem lett vesztes, viszont korunk átmeneti rítusai kompetitívek: tehát a vesztesek mellett is vannak vesztesek. A rítusoknak minden életkorban biztonságot, a védelmet kellene szolgálni. Ez a ma gyerekeinél még jobban hangsúlyozva van. Szerinte fontosak a ritualizált órák, iskolai kirándulások, diákszínpadi bemutatók, iskolai ünnepségek. Az iskola ilyenkor, mint kultúra közvetítő eszköz működik, beavatási rítusokat rendez, amelyek a fiatalokat, a gyerekeket a társadalmi valóságba hívja meg. Erre az iskola megfelelő terep, ahol a beavatáshoz szükséges ritualizáció számára megfelelő keretet, biztosít. Azonban látni kell, hatásuk, eredetük, ha nem is olyan, mint a régi beavatási gyakorlat, de legalább benne gyökerezik és hatásából valamit továbbad. Lehetne sorolni az elméleti mozaikokat. Csak érzékeltetni lehet, hogy a kultúra erőteljesen jelen van a pszichológiában, mint ahogy a fent említett elméletekből is kitűnik. Erikson például elment az indián nép közé, hogy fejlődés elméletét megvizsgálja ott is. De meg lehetne említeni a beavatás self-fejlődésével kapcsolatos nézeteket, melyeket Sanders és Sroufe fejtettek ki egy-egy tanulmányukban. Mint látható a beavatási rítus jelen van az életben, legfeljebb más formában, mint néhány évvel ezelőtt. Ezért is érdemes a változásokra, az átalakulásokra figyelni, mert semmi sem vész el csak átalakul, ahogy a fizikában tanultuk a termodinamika törvényével kapcsolatban.

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás 1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás A korrupció latin eredetű szó, mely megrontást, megvesztegetést, valamilyen kártételt, rossz útra csábítást jelent. Az ún. korrupciós

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz A pszichoanalízis avagy a művészetkritikussá lett pszichológus Sigmund Freud (1856-1939) A freudi pszichoanalízis gyökerei - irracionalitás a misztikus tudomány; - racionalitás a racionalizált misztikum:

Részletesebben

Az öngyógyítás útján II.

Az öngyógyítás útján II. Az öngyógyítás útján II. Előző számunkban áttekintettük, hogy miért folytatunk életünk nagy részében (vagy mindvégig!) önvédelmi játszmákat emberi kapcsolataink megvalósításakor. Láttuk, hogy a lélek félelmei

Részletesebben

A születéstől az élhető filozófiáig

A születéstől az élhető filozófiáig A születéstől az élhető filozófiáig A pszichológia új útjainak használata a mindennapokban Fejezetek egy transzperszonális szemléletű pszichológiából Ödipusz, Narkisszosz, Kékszakáll és a többiek írta:

Részletesebben

Pódiumbeszélgetések A 2014 október 21-ei Dr. Barát Gáborral lefolytatott szakmai disputa vitájában elhangzottak tézis-szerű Összefoglalója

Pódiumbeszélgetések A 2014 október 21-ei Dr. Barát Gáborral lefolytatott szakmai disputa vitájában elhangzottak tézis-szerű Összefoglalója Pódiumbeszélgetések A 2014 október 21-ei Dr. Barát Gáborral lefolytatott szakmai disputa vitájában elhangzottak tézis-szerű Összefoglalója - Amikor megterveztük ezt a Szakmai disputát, akkor úgy látszott,

Részletesebben

A vágy titokzatos tárgya

A vágy titokzatos tárgya Fehér Dorottya A vágy titokzatos tárgya Tallér Edina: A húsevõ. Kalligram, Pozsony, 2010 Tallér Edina könyve már a fedőlapját tekintve is figyelmet ébreszt: borítóján vérvörös harisnyába bújtatott, a talajon

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

AZ ÉRETT ÉS EGÉSZSÉGES SZEMÉLYISÉG

AZ ÉRETT ÉS EGÉSZSÉGES SZEMÉLYISÉG 369 FERENCZI ENIKŐ AZ ÉRETT ÉS EGÉSZSÉGES SZEMÉLYISÉG,, A személyiség elérése nem kevesebbet tartalmaz, mint egy különleges egyedi lény teljességének a lehető legjobb kibontakozását. " (C. G. Jung) Talán

Részletesebben

Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében. Kutatási összefoglaló

Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében. Kutatási összefoglaló Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében Kutatási összefoglaló Készült a Védőnők továbbképzése és ismeretterjesztő kampánya az apák gyermekgondozási feladatainak

Részletesebben

Családi szocializáció és fejlődés

Családi szocializáció és fejlődés Családi szocializáció és fejlődés 8-9. óra Miről lesz szó az órán? A személyiségfejlődés két jelentős pszichoanalitikus elmélete: 1. Sigmund Freud pszichoszexuális elmélete 2. Erik H. Erikson pszichoszociális

Részletesebben

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 MONOSTORI JUDIT 1 AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 BEVEZETÉS Az családokról való ismereteink bizonyos dimenziók vonatkozásában igen gazdagok.

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

TÁRSADALOMISMERET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÁRSADALOMISMERET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Társadalomismeret emelt szint ÉRETTSÉGI VIZSGA 0. május 5. TÁRSADALOMISMERET EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM AZ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRTÉKELÉSÉNEK

Részletesebben

A gyermek, aki sosem voltam

A gyermek, aki sosem voltam A gyermek, aki sosem voltam Emlékezések Annette Kuhn Ez a történet egy fényképrõl szól; vagy inkább sok történet egy témára, melyeket sok fényképrõl el lehetne mondani. A képen látható hatéves kislány

Részletesebben

Csoportkultúra, egyéni kultúra és nyilvánosság

Csoportkultúra, egyéni kultúra és nyilvánosság 1 Horváth Beáta Csoportkultúra, egyéni kultúra és nyilvánosság - Az osztályközösség mint új pedagógiai színtér - Az oktatás és a tömegkommunikáció megítélése, elméleti megközelítéseik, illetve az ezeket

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy Örömre ítélve Fotók: Gál Efraim Ha a drog egy fallal körbezárt város, akkor ki engedélyezi vagy tiltja a kijárást? Vajon ha az embernek több száz kulcsa lenne az örömhöz, bárhova bezárhatnák? Nem tudom.

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

,,Az anya az első híd az élethez, a közösségbe. (Adler: életünk jelentése 102. o.)

,,Az anya az első híd az élethez, a közösségbe. (Adler: életünk jelentése 102. o.) Az individuálpszichológia megjelenése a nevelési tanácsadói munkában avagy: ˇBirtokba venni a Napot nem elég, ha nem tudjuk másoknak is odaadni. Készítette: Kolozsvári Katalin pszichopedagógus Óvodai intézményünkben

Részletesebben

A beszélgetésen részt vett Erdélyi Klári és Farkas István

A beszélgetésen részt vett Erdélyi Klári és Farkas István A révész A belső újjászületés felé vezető út felébredést követel, mindenekelőtt annak megakadályozását, ami az önmagam megerősítésében áll. Ez egy döntő próba. Nem lehet egyezkedés az igazsággal. Ez az,

Részletesebben

Családi szocializáció és fejlődés

Családi szocializáció és fejlődés Családi szocializáció és fejlődés Miről lesz szó az órán? A serdülőkor általános jellemzői (kognitív, morális, személyiség-, szociális); szakaszai elakadások, az identitásalakulás folyamata Ifjúkor, fiatal

Részletesebben

ember helye ebben az Univerzumban

ember helye ebben az Univerzumban szka105_23 É N É S A V I L Á G Helyünk az Univerzumban Az Univerzum felépítésének lényege, s az ember helye ebben az Univerzumban Készítette: nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Rozman Gáborné nevelő, Pszichopedagógiai csoport

Rozman Gáborné nevelő, Pszichopedagógiai csoport A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL 12o éves az Aszódi Javító Intézet Beszámoló az intézet múltjáról, jelenéről, jövőjéről és e sajátos színtéren végzett személyiségfejlesztő munkáról. Rozman Gáborné nevelő, Pszichopedagógiai

Részletesebben

Missziói Munkaterv 2012.

Missziói Munkaterv 2012. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen 2Péter 3,9 Missziói Munkaterv 2012.

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Somlai Péter Együttélés és családmodell a magyar társadalomban

Somlai Péter Együttélés és családmodell a magyar társadalomban Somlai Péter Együttélés és családmodell a magyar társadalomban A magyarországi rendszerváltás nagy hatással volt a családok életére is. Megrendült egy korábbi szerkezeti és életvezetési modell érvényessége.

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI Érvényes 2014. március 31-től 1 Tartalom A választott kerettanterv:... 3 A négyosztályos és a nyolcosztályos gimnázium

Részletesebben

SZKA_209_22. Maszkok tánca

SZKA_209_22. Maszkok tánca SZKA_209_22 Maszkok tánca diákmelléklet maszkok tánca 9. évfolyam 207 Diákmelléklet 22/1 AUSZTRÁLIA TOTÓ Jelöld X-szel azokat a válaszokat, amiket helyesnek tartasz! Hány millió négyzetkilométer Ausztrália

Részletesebben

Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 7100. Szekszárd, Szent István tér 10. Telefon: 74/511-950, Fax: 74/511-950 E-mail: dolgozz@udte.

Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 7100. Szekszárd, Szent István tér 10. Telefon: 74/511-950, Fax: 74/511-950 E-mail: dolgozz@udte. Beszámoló 2015 évről A dolgozó ember különös mértékben hasonlóvá lesz Istenhez! Amikor az élő és élettelentermészetet, a szerves és szervetlen anyagot óvja, irányítja, alakítja, amikor gondolatokat szül

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

A minõségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben

A minõségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben Iskolakultúra 1999/6 7 Hoffmann X Rózsa A minõségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben A mögöttünk álló év legtöbbször hallott-olvasott, oktatásüggyel kapcsolatos kifejezése minden bizonnyal a minőségbiztosítás

Részletesebben

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1. A Kormány a) elfogadja a jelen határozat mellékletét képező a Nők

Részletesebben

környezet megteremtésérõl, amelyben a hallgatag kisgyermeket megszólítják,

környezet megteremtésérõl, amelyben a hallgatag kisgyermeket megszólítják, Útmutató a szülõknek A kilencvenes évek elején a kisgyermekek, óvodások nevelésével foglalkozó hasznos és tanulságos angol könyv szerzõje külön fejezetet szánt az átlagostól eltérõen fejlõdõ gyermekeknek.

Részletesebben

Kísérlet helyszíne: Jegyzőkönyv forrása: magnószalag

Kísérlet helyszíne: Jegyzőkönyv forrása: magnószalag Azonosító szám: PA-980308a Téma: Kommunikációs partner neve: A reticuli faj biológiája Kommunikációs partner Ghopal faji besorolása: Ganümeda expler EBS-A2a Kísérlet dátuma: 1998. márc. 08. Közvetítő alany:

Részletesebben

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Erkölcstan tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben

Az önismeret és a döntések szerepe a pályaépítésben

Az önismeret és a döntések szerepe a pályaépítésben Mindig van választás Az önismeret és a döntések szerepe a pályaépítésben Hallgatói jegyzet SZERZŐ: DR. BUDAVÁRI-TAKÁCS ILDIKÓ LEKTOR: KASZÁS JUDIT NYELVI LEKTOR: GÖDÉNY ISTVÁNNÉ SZERKESZTŐ: NÉMETH VIKTÓRIA

Részletesebben

A szerhasználat kapcsolati háttere: h

A szerhasználat kapcsolati háttere: h A szerhasználat kapcsolati háttere: h kötıdési deficitek az anya-gyerek kapcsolatban, a serdülıkori beavatási rítusok r hiánya és s a modern társadalomhoz való alkalmazkodás s nehézs zségei Meskó Norbert

Részletesebben

Zsidóellenes előítéletesség és az antiszemitizmus dinamikája a mai Magyarországon

Zsidóellenes előítéletesség és az antiszemitizmus dinamikája a mai Magyarországon Zsidóellenes előítéletesség és az antiszemitizmus dinamikája a mai Magyarországon Kovács András 1. Bevezetés A kommunista rendszer 1990-ben bekövetkezett bukása, a szabad véleménynyilvánítás jogának és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Biatorbágyi

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

DIGITÁLIS TANANYAG Erkölcstan 5. osztály, 2. fejezet, 8. óra

DIGITÁLIS TANANYAG Erkölcstan 5. osztály, 2. fejezet, 8. óra 1 Óra címe 8. AZ EMBERI ÉLET LÉPCSŐIN Tematikai egység II. Egészséges élet Kerettantervi kapcsolódás Ajánlott időkeret Fejlődés és szükségletek Hogyan változtak testi, lelki, szellemi tulajdonságaim az

Részletesebben

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás?

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás? DRÁMAJÁTÉK TINIKNEK Vári Lili: A KULCS A történet egy vallási középiskolában játszódik. Szereplők: Tanár dr Wieser Tanár Brown Diákok: Jim, Larry, Jeff, Tom és Matthew Első szín (Osztályterem, a diákok

Részletesebben

A populáris ezotéria és az olvasás piaca DOKTORI TÉZISEK

A populáris ezotéria és az olvasás piaca DOKTORI TÉZISEK A populáris ezotéria és az olvasás piaca DOKTORI TÉZISEK I. Az értekezés tárgya Umberto Eco talán a Foucault-inga írása idején a következő tapasztalatáról számolt be: A Buchmesse standjai közt járva feltűnik,

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Kezdés 8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Olyannyira fontos téma a szolgálatra nevelés, hogy talán ezzel kellett volna kezdeni az egész sorozatot. A szolgálat az egyik leghatékonyabb gyógyír a mai tévútra

Részletesebben

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára.

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára. Én-térkép! Az Én-ek, olyan állapotok, melyekkel azonosul az ember. Meg kell vizsgálni, hogy milyen viszony fűzi az embert ezekhez az állapotokhoz, illetve mi indította el az adott viszony kialakulását.

Részletesebben

Esettanulmány. Harmadik nyilvános csatornázás. (Öreg és Margaréta. 2008 nov. 28.)

Esettanulmány. Harmadik nyilvános csatornázás. (Öreg és Margaréta. 2008 nov. 28.) Esettanulmány. Harmadik nyilvános csatornázás. (Öreg és Margaréta. 2008 nov. 28.) Margaréta fogpanaszaira sejtemlékezet tisztító energiákat kértem. (A jobb felső 7-es gyökeréből sugárzik a fájdalom a fülébe,

Részletesebben

Babits és az antikvitás 587

Babits és az antikvitás 587 RITOÓK ZSIGMOND BABITS ËS AZ ANTIKVITÁS ODYSSEUS ÉS A SZIRÉNEK Talán nem kell külön kiemelnem, hogy Babits és az antikvitás viszonyának kérdése nem meríthető ki egy rövid előadás keretében, hiszen az antikvitás

Részletesebben

Vegetarianizmus és spiritualitás

Vegetarianizmus és spiritualitás Sant Rajinder Singh Ji Maharaj Vegetarianizmus és spiritualitás Amikor a vegetáriánus táplálkozásra gondolunk, azt gyakran a fizikai testünk egészségével hozzuk összefüggésbe. Manapság sok orvos ajánlja

Részletesebben

Azért, mert életben vagy, nem jelenti azt, hogy ÉLSZ!

Azért, mert életben vagy, nem jelenti azt, hogy ÉLSZ! Azért, mert életben vagy, nem jelenti azt, hogy ÉLSZ! Hegedüs Erika coach, életvezetési tréner 2013. szeptember 28. CoachOK Szakmai Szövetség Mindannyiunk életében jönnek olyan események, amikor szembesülnünk

Részletesebben

BÁNTALMAZÁS PROTOKOLL

BÁNTALMAZÁS PROTOKOLL BÁNTALMAZÁS PROTOKOLL A protokollt az SOS-Gyermakfalu Magyarországi Alapítványa készítette a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával. Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus

Részletesebben

MEGTAGADÓ IMA A ROMA NÉP SZÁMÁRA

MEGTAGADÓ IMA A ROMA NÉP SZÁMÁRA Salamon Tornáca Misszió Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-70 / 352 9739 MEGTAGADÓ IMA A ROMA NÉP SZÁMÁRA Az Úr a szivünkre helyezte azt,

Részletesebben

Interjú Szántó Zoltánnal, a Budapesti Corvinus Egyetem professzorával

Interjú Szántó Zoltánnal, a Budapesti Corvinus Egyetem professzorával Interjú Szántó Zoltánnal, a Budapesti Corvinus Egyetem professzorával E.: Az Educatio folyóirat aktuális számához kapcsolódva Az összehasonlító helyi fejlesztési tanulmányok angol nyelvű közös mesterszakról

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

A gyermeki játék és a tanulás

A gyermeki játék és a tanulás Körmöci Katalin 1. A gyermeki játék jellemzői Érdemes megvizsgálni a játéktevékenység jellemzőit ahhoz, hogy majdan magát a játéktevékenységet fel tudjuk használni tanulási tevékenységre. Ha a játék jellemzőit

Részletesebben

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Feledy Balázs A szorongás apoteózisa Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Megjelent a Bárka 2013/1. számában Egy kiállítás megnyitására kaptunk meghívót szeptember

Részletesebben

Az elektrosztatika törvényei anyag jelenlétében, dielektrikumok

Az elektrosztatika törvényei anyag jelenlétében, dielektrikumok TÓTH.: Dielektrikumok (kibővített óravázlat) 1 z elektrosztatika törvényei anyag jelenlétében, dielektrikumok z elektrosztatika alatörvényeinek vizsgálata a kezdeti időkben levegőben történt, és a különféle

Részletesebben

Az önmegvalósítás és pozitív önértékelés szükségletei Maslow és Rogers pszichológiájában Gyöngyösiné Kiss Enikő

Az önmegvalósítás és pozitív önértékelés szükségletei Maslow és Rogers pszichológiájában Gyöngyösiné Kiss Enikő Az önmegvalósítás és pozitív önértékelés szükségletei Maslow és Rogers pszichológiájában Gyöngyösiné Kiss Enikő Megjelent: Gyöngyösiné Kiss Enikő, Oláh Attila (szerk.) (2007): Vázlatok a személyiségről

Részletesebben

A két harcmodor kétféle taktikát, játékstílust jelent, és ki-ki eldöntheti, inkább melyikre támaszkodik - vagy inkább mindkettőre.

A két harcmodor kétféle taktikát, játékstílust jelent, és ki-ki eldöntheti, inkább melyikre támaszkodik - vagy inkább mindkettőre. Az 5. századi Anglia: változások, új kor kezdete. A rómaiak eltávoztak, a szászok pedig meghódították a szigetet. A kereszténység még nem erősödött meg, még küzd a kelta vallsásal. A játék ezekben a bizonytalan

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

SZEMLE. Digi, dagi, daganat, kergeti a halakat

SZEMLE. Digi, dagi, daganat, kergeti a halakat SZEMLE Digi, dagi, daganat, kergeti a halakat Az ausztrál szerző, aki írása alapján évtizedek óta foglalkozik az iskolai kegyetlenkedés, a bullying problémájával, hasznos kötettel örvendezteti meg az olvasókat.

Részletesebben

Pszichoterapeuták a homoszexualitásról. Válaszok egy körkérdésre

Pszichoterapeuták a homoszexualitásról. Válaszok egy körkérdésre Thalassa (21) 2010, 4: 117 124 Pszichoterapeuták a homoszexualitásról Válaszok egy körkérdésre Ankétunkban gyakorló pszichoanalitikusokat, terapeutákat kérdeztünk meg arról, milyen tapasztalataik és elgondolásaik

Részletesebben

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 7 I. AZ ELŐRESZÁMÍTÁS FELTÉTELRENDSZERE ÉS VÉGREHAJTÁSA... 10 1. A népesség családi állapot szerinti összetételének

Részletesebben

Pedagógusdinasztiák létjogosultsága pedagógus karrierpályák tükrében Magyarországon

Pedagógusdinasztiák létjogosultsága pedagógus karrierpályák tükrében Magyarországon Pedagógusdinasztiák létjogosultsága pedagógus karrierpályák tükrében Magyarországon Tanulmányom a pedagógusdinasztiák vizsgálatára koncentrál. 1 A tanulmányom elején olyan kérdésekre keresem a választ,

Részletesebben

Tartalom Félelem és pánik, avagy az élet szűkössége Az élet iskolája A félelem általános kezeléséről A félelem formáinak rendszertana

Tartalom Félelem és pánik, avagy az élet szűkössége Az élet iskolája A félelem általános kezeléséről A félelem formáinak rendszertana Tartalom Félelem és pánik, avagy az élet szűkössége 7 Születés és halálfélelem 10 Az élet iskolája 14 Kibékülni a halandósággal 15 A félelem általános kezeléséről 20 Lefagyás és menekülés 20 Rámenősség

Részletesebben

Dr. Kovács Kázmér (a Magyar Ügyvédi Kamara elnökhelyettese): Jogegység ügyvéd szemmel

Dr. Kovács Kázmér (a Magyar Ügyvédi Kamara elnökhelyettese): Jogegység ügyvéd szemmel Dr. Kovács Kázmér (a Magyar Ügyvédi Kamara elnökhelyettese): Jogegység ügyvéd szemmel A Kaposvári Tavaszi Fesztivál kulturális rendezvényei sorában most már hagyományszerûen szervezett kétnapos Jogi beszélgetések

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

EFT Továbbképzés. Biztonságos-e megváltozni? 2011. szeptember 21. 1132 Budapest Visegrádi u. 60. I. 6 www.humanharmony.hu Tel: 270-2281 Fax: 786-6104

EFT Továbbképzés. Biztonságos-e megváltozni? 2011. szeptember 21. 1132 Budapest Visegrádi u. 60. I. 6 www.humanharmony.hu Tel: 270-2281 Fax: 786-6104 EFT Továbbképzés 2011. szeptember 21. Biztonságos-e megváltozni? Human Harmony Életmód Stúdió info@humanharmony.hu 1132 Budapest Visegrádi u. 60. I. 6 www.humanharmony.hu Tel: 270-2281 Fax: 786-6104 Biztonságos-e

Részletesebben

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a 2015. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2015. évi beszámoló elkészítésre került,

Részletesebben

TANULMÁNYOK SZERESD..."* ARTHUR LONG

TANULMÁNYOK SZERESD...* ARTHUR LONG TANULMÁNYOK ARTHUR LONG SZERESD..."* A két nagy parancsolat 1 Isten és ember szeretete, amelyet a vallás lényegének tartunk, látszólag semmiféle bonyolult teológiai vagy filozófiai problémát nem jelent.

Részletesebben

MI A HALÁLÖSZTÖN? * Gilles Deleuze

MI A HALÁLÖSZTÖN? * Gilles Deleuze Thalassa (8) 1997, 1: 32 38 MI A HALÁLÖSZTÖN? * Gilles Deleuze Freud a legközvetlenebbül alighanem fõmûvében, a Túl az örömelven-ben [magyarul: A halálösztön és az életösztönök] adja át magát egy tisztán

Részletesebben

Túlélőkészlet a választásokhoz

Túlélőkészlet a választásokhoz Túlélőkészlet a választásokhoz A Túl az első X-en Tehetsz a jövődért, válassz! középiskolai vetélkedő háttéranyaga Budapest 2015. szeptember 30. TARTALOM I. VÁLASZTÁS, VÁLASZTÓJOG, VÁLASZTÁSI RENDSZEREK...

Részletesebben

II. Gyermeknyelv, anyanyelvelsajátítás

II. Gyermeknyelv, anyanyelvelsajátítás II. Gyermeknyelv, anyanyelvelsajátítás I. Általános kérdések I. Általános kérdések A gyermeknyelv kutatásának ösztönzői: I. Általános kérdések A gyermeknyelv kutatásának ösztönzői: nyelvi ontogenezis tanulmányozása

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Elektromágneses sugárözönben élünk

Elektromágneses sugárözönben élünk Elektromágneses sugárözönben élünk Az Életet a Nap, a civilizációnkat a Tűz sugarainak köszönhetjük. - Ha anya helyett egy isten nyitotta föl szemed, akkor a halálos éjben mindenütt tűz, tűz lobog fel,

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

6. JÉZUS A HELYES SORRENDRŐL TANÍT Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Lukács 10,38-42)

6. JÉZUS A HELYES SORRENDRŐL TANÍT Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Lukács 10,38-42) 6. JÉZUS A HELYES SORRENDRŐL TANÍT Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Lukács 10,38-42) TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Das Evangelium nach Lukas, Göttingen, 1986; Magyarázatos

Részletesebben

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4.

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. A Győri Műszaki SZC Gábor László Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. Győr, 2015. július 1. 1 Tartalomjegyzék 1. A választott kerettanterv megnevezése...4 1.1. Célok, feladatok...4 1.2.

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

A trauma lélektana a korai pszichoanalízis tükrében

A trauma lélektana a korai pszichoanalízis tükrében HATVANI ANDREA A trauma lélektana a korai pszichoanalízis tükrében A trauma fogalma régóta izgatja mind a pszichológiát, mind az irodalom- és a történelemtudományt. Míg a pszichológia és ezen belül a pszichoanalízis

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje.

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje. Kérdés: Mit jelent az, hogy a mostban élni? Válasz: Nem a múltban élést jelenti. Nem a múltban élést, ahol negatív blokkok, negatív gondolatok, negatív érzelmek, félelmek, negatív programok, babonák, negatív

Részletesebben

F. Dárdai Ágnes Kaposi József

F. Dárdai Ágnes Kaposi József FDÆrdai`-KaposiJ_ProblØmaorientÆlt.qxp 2008.07.03. 6:02 Page 353 353 F. Dárdai Ágnes Kaposi József A PROBLÉMAORIENTÁLT TÖRTÉNELEMTANÍTÁS ÉS A FEJLESZTÕFELADATOK BEVEZETÉS A 20. század második feléhez,

Részletesebben

Egy kovács gondolatai - Széljegyzetek éves történéseinkhez - Május Megyer

Egy kovács gondolatai - Széljegyzetek éves történéseinkhez - Május Megyer Egy kovács gondolatai - Széljegyzetek éves történéseinkhez - Május Megyer Menetrend szerint Megyeren kezdjük az évet Kristófnál. Figyelemreméltó itt az eszmeiség. Mindig sikerül így alapot teremtenünk

Részletesebben

2012.11.26. Római jog gyakorlat. Levelező tagozat

2012.11.26. Római jog gyakorlat. Levelező tagozat Római jog gyakorlat Levelező tagozat 1 Feladatok leadása Választási kampány kezdete: 2012. november 26. Választási határidő: 2012. december 07. Leadási határidő papíron: 2012. december 15. min. 1, max.

Részletesebben

Egészségkommunikációs Felmérés - Gyorsjelentés. Eredmények/Felnőtt

Egészségkommunikációs Felmérés - Gyorsjelentés. Eredmények/Felnőtt Egészségkommunikációs Felmérés - Gyorsjelentés Bevezetés Magyarországon a lakosság egészségi állapota rosszabb, mint ami az ország fejlettsége alapján elvárható lenne, ehhez hozzájárul többek között a

Részletesebben

A BESZÉD, MINT MŰALKOTÁS

A BESZÉD, MINT MŰALKOTÁS házi András emlékére Lőrincz Róza neje 1907"; ennek hasonmása szintén használatban van, melyen ez a felirat olvasható: özv. Jakabházi An-drásné Lorinczi Róza emlékére." Jakabházi András és neje sírja az

Részletesebben

Brodzinsky, D.M. Schechter, M.D. (1993): Being Adopted. The Lifelong Search for Self (New York: Anchor Books)

Brodzinsky, D.M. Schechter, M.D. (1993): Being Adopted. The Lifelong Search for Self (New York: Anchor Books) Brodzinsky, D.M. Schechter, M.D. (1993): Being Adopted. The Lifelong Search for Self (New York: Anchor Books) A könyvről A könyv szerzői klinikai pszichológusok, akik évtizedek óta foglalkoznak az örökbefogadás

Részletesebben

Evo. Tervezte: Philippe Keyaerts. Kiadja: EuroGames

Evo. Tervezte: Philippe Keyaerts. Kiadja: EuroGames Evo Tervezte: Philippe Keyaerts Kiadja: EuroGames 3-5 játékos részére, 12 éves kortól, játékidő kb. 1-2 óra 217 453 883 évvel időszámításunk előtt az első dinoszauruszok elhagyták az óceánt, hogy megkezdjék

Részletesebben

Medgyessy Ferenc Gimnázium. Mozgókép és médiaismeret. Házi dolgozat. A televízió hatása a középiskolás korosztályra. Készítette: XY 12.

Medgyessy Ferenc Gimnázium. Mozgókép és médiaismeret. Házi dolgozat. A televízió hatása a középiskolás korosztályra. Készítette: XY 12. Medgyessy Ferenc Gimnázium Mozgókép és médiaismeret Házi dolgozat A televízió hatása a középiskolás korosztályra Készítette: XY 12.X Témafelelős: Fekete József 2011 Bevezetés A televízió korunk kedvelt

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

AGRESSZIÓ AVAGY AZ ISKOLAI AGRESSZIÓ LEHETSÉGES OKAI

AGRESSZIÓ AVAGY AZ ISKOLAI AGRESSZIÓ LEHETSÉGES OKAI AGRESSZIÓ AVAGY AZ ISKOLAI AGRESSZIÓ LEHETSÉGES OKAI A természettudósok számára az agresszió egy sok energiát igénylő, magas feszültség szintű, cselekvésben kifejeződő biológiai jelenség. Ezzel szemben

Részletesebben

Multimédia és felnőttképzés. Dr. Krisztián Béla. krisztb@pte.hu

Multimédia és felnőttképzés. Dr. Krisztián Béla. krisztb@pte.hu Multimédia és felnőttképzés Dr. Krisztián Béla krisztb@pte.hu Pécsi Tudományegyetem, Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet, Humán Menedzsment Tanszék Az információs társadalomnak megfelelően

Részletesebben

TERÁPIÁS JELLEGŰ MÓDSZERTANI AJÁNLÁS az óvodáskori agresszió kezelésére

TERÁPIÁS JELLEGŰ MÓDSZERTANI AJÁNLÁS az óvodáskori agresszió kezelésére NyugiOvi Program Kora-gyermekkori program a megfélemlítés megelőzésére című kiemelt projekthez tartozó ajánlás TÁMOP-5.2.10-15/1-2015-0001 TERÁPIÁS JELLEGŰ MÓDSZERTANI AJÁNLÁS az óvodáskori agresszió kezelésére

Részletesebben

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel Urbán Ágnes Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel És mi, vessenek meg érte, nem ugrottunk félre a pénz elől. írta közleményében Németh Péter, a Népszava főszerkesztője

Részletesebben