Spirituális életúthoz való aforizmák

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Spirituális életúthoz való aforizmák"

Átírás

1 Spirituális életúthoz való aforizmák Kozma Szilárd: METAFIZIKAI AFORIZMÁK l) A bennünk levõ tanító vár reánk miközben mi várjuk õt. 2) A saját nyomoruságukba szorítottak be minket azok a tanítóink és tanáraink, akik a hamis igazságokra megtanítottak. 3) Akármennyit hibáztatok másokat, nekem marad az egész. 4) Az értelmed, nem a földi, hanem az égi fénynek része. 5) A szellem bármely megnyilvánulása ugyancsak szellem. 6) Jótékony kábulatunkban, le s föl hintáztatjuk magunkat és egymást a korházi ágyakkal szegletezett humanizmus varázskerekében. 7) Kérj keveset ahhoz, hogy sokat tudjál adni. 8) Személyes példáddal, sokkal könnyebben megvilágíthatod az igazságot, mint prédikációkkal és elméletekkel. 9) Fogadd el a benned levõ Krisztust és ne a világi Seholban keresd az értelmet. 1O) Isten tagadásánál csak egyetlen nagyobb ostobaság van: Isten létének a bizonygatása. 11) Kopogtass a belsõ ajtón és nyiss rá magadra. l2) NE JÁTSSZ A JÁTÉK ELLEN. 13) Semmi nincs annyira egyedül, mint az egoizmusod. 14) A valódi egoista az, aki hivatásának érzi, hogy mások egoját kéretlenül leleplezze. Figyelj, mert ez a magatartás százszor veszélyesebb az önzésnél! 15) MENJ EL MAGAD FELÉ BÁRMILYEN TÁVOLSÁGBA. (Merülj le vétkeidnek eredõ értelméért bármilyen mélységbe.) 16) ELÕBB NÉZZ JÓL KÖRBE MAGADBAN, MAJD AZUTÁN A VILÁGBAN ÉS MÁSOKBAN IS KÖRBE NÉZHETSZ. 17) NÉZZ BÁTRAN SZEMBE AZZAL, AMI EGYEDÜL CSAK TE LEHETSZ. 18) Azonosulj azzal, amit nem tudsz összetéveszteni semmivel sem. 19) Addig imádkozz, amíg képessé válsz saját imád elfogadására. 20) Tedd, hogy a szükségeid határozzak meg az igényeidet és ne fordítva. 21) Ha nem ébredsz fel, az életeddel a végsõ veszteségedet építed. Így veszíted el, hatvan, vagy kilencven éves korodra az egész életedet. 22) Ne a jóra gondolj, hanem tanulj meg úgy gondolkozni, hogy a jót is könnyen megtehesd. 23) Mondj le a halálró hogy többet ne kelljen gyilkolnod. 24) Hallgasd meg a lelkiismeretedet, hogy képes légy a mások meghallgatására. 25) Inkább veszítsd el a fölösleget, mintsem hogy nyerjél fölöslegesen. 26) Neked könnyebb az éberséget és a kiegyenlítõdést választanod, mint a boldogságnak megkeresni téged. 27) Csak annyit segíts nekik, hogy õk is segíthessenek. 28) Nincs, amiért csalnod magad, hiszen úgysem csalhatod meg a csalást. 29) A legnagyobb erõ és a legtöbb kitartás ahhoz kell, hogy beismerhesd: Nincs, amitõl félned. 30) Harcos nyugalmaddal segítsd látásodat ahhoz, hogy ne félj, és szüntelenül kiegyenlítõdhess. 31) A humanizmusból kiindulva, a sorsa ellen biztosított ember, tudományos öntudatával a civilizált sorvadás irányába halad. 32) Senki sem magányosabb, mint a sikeremberek. 33) Az egyetemes igazságok kimondói nem állnak sorban a szerzõi jogvédõ hivatalok ablakai elõtt. 34) A feltalálók mindent feltalálnak, csak arra nem képesek rátalálni, ami lényeges. 35) Elenyészõen kevés az, amit másoknak hazudunk, ahhoz képes, hogy mennyit hazudunk saját magunknak. 36) A felelõtlen szellemeskedés a gyávák luxusa. 37) Boldogok a bátor szelídek, mert megláthatják magukban az Istent. 38) Csak és csakis a személyes felelõsséged lehet záloga a szabadságodnak. 39) Ismerd be magadnak, hogy te vagy az Isten, kacagj nagyokat a hitetlenségeden, és többé ne neheztelj, és ne panaszkodj senkire és semmire, mert azzal azt éred el, hogy tovább ver az Isten. 40) Az egoizmusodnak el kell válni, neked nem. 41) A semmibõl csak semmi lehet, és a semmi nem létezik, akárcsak az, amitõl úgy érzed, hogy félned kell. 42) Csak azt eresztheted el, amit jól megértettél, jól felfogtál, és jól megfogtál. 43) A tökéletesség a felelõtlenek által létrehozott fikció. Ha az Isten tökéletes lenne, nem létezne a teremtés, és értelmetlenné válna felelõsség keresztje. 44) A valós felelõsséggel rendelkezõ hívõ nem hisz betegségokozó objektív körülményekben, a fölötte álló és rajta kívülálló, kegyelmes és szeszélyes Isten-képzetekben. METAF AFORIZMÁK III. 1) Folyton azt keressük, amit az élet soha nem rejtett el elõlünk: a szeretetet és az õsértelmet, a képzeleti felelõsséget és a felelõsség mágiáját. 2) Valójában csak a hazugságot és az ostobaságot bánthatod meg, a tényleges szeretet és az õs-értelem, a bántó szándékon is derûsen mosolyog. 3) Nagyon nehéz hibáznod, amikor tudod, hogy miként kell hibáznod. 4) Ne kombináld a kombinációkat, hanem az õselemeket próbáld magadban egymásnak megfeleltetni és ezáltal a kiegyenlítõdött egészségbe bekerülni. De vigyázz, mert a tûz az igazságért való bátor harc is az öselemek egyike! 5) Az okok világát az okozatok világa követi, de az okozatok világát már csak az okoskodás, vagyis az ostobaság világa követheti, nem az értelem. 6) A papok akkora port vernek Isten körül, hogy nem látszik tõle az ég. A misztikus tanítók akkorát, hogy attól nem látszik a föld. 7) Az egyéni érdek az ember legnagyobb tévedése. Mert mindössze az egésznek: az abszolút létnek létezik érdeke és ez az egyetemes megváltás. A résznek mindig csak viszonyulása lehet az egész érdekéhez, és ez sem lehet más, mint az egyéni megváltodás. 8) A viszonyulásaid segítenek megtalálni a vonatkozásokat. 9) Könnyebben elháríthatod azt, amit kedvelsz, mint azt, ami nem tetszik neked. Ezért egyszer mindenképpen foglalkoznod kell azzal, amit mindenáron el akarsz kerülni, vagy el akarsz hárítani. Mert mindig te magad vagy az, akivel, és amivel találkoznod kell. 10) Csak akkor vagyunk távol, ha semmiképpen nem tudunk egymásnak jelezni. 11) Mindig az vagyok, amit képzelek a múlt és jövõ nélküli jelenben. 12) A kishitûek nagy akadályokról, fájdalmakról, nagy betegségekrõl, nagy gyötrelmekrõl és sok hátráltatásról panaszkodhatnak. 13) Amit szeretettel fedezünk fel, az szintén szeretet. 14) Az igazságnak is ugyanarra a fényre van szüksége, amire neked. Hát hagyd abba az okoskodást, hogy hatoljon beléd a tényleges fény és a szeretet. 15) A kitartásod legyõzi az állapotodat. 16) Meneküléssel, hárítással, óvatoskodással, biztosításokkal, vagy kitéréssel nem szabadulhatsz meg semmitõl és senkitõl, hisz mindenki és minden te vagy, mert Te vagy az egy, aki Én Vagyok. 17) Betegségeink és visszatérõ konfliktusaink elárulják azt, hogy miben vagyunk gyávák: hogy mit árulunk el képzeletben, gondoltaban és érzésben. 18) Az ember kívül csak azt próbálja elvégezni, amit belül már elmulasztott. 19) Ahhoz, hogy ténylegesen elõreléphess, vissza kell menned oda, ahol az irányt elvétetted. E megfordulás lehetõségét szolgálja az emlékezet. 20) Ha nem használod az egészet, nem is ismerheted meg az Egészet. 21) Semmi sem jöhet létre a semmibõl, és viszont: a semmibõl csak semmi jöhet létre. 22) A szabadság azoknak az ítélete, akik kötelesek keresni a szabadságot. 23) Az abszolútum: a benned levõ lehetõség folyamatos folytatása. 24) Használd azt az utat, amely ismeri az utat, és ne találj ki érdekes, ám fölösleges ösvényeket. 25) Fejtõl fejhez rakva, a dolgok visszanyerik eredeti értelmüket. Lábtól lábhoz rakva nem. Porból por lesz, értelembõl értelem. Nincs értelme a futkosásnak, a biztosításnak és a menekülésnek. 27) Amit a szabadságért tenned kell, az tõled függ,

2 nem a vágyaidtól. 28) Aki megalázkodik, az másokat is meg fog alázni. 29) Akit kiszolgálnak, az kiszolgáltaottá válik és jogosan gyülöli azt, aki õt kiszolgáltatottá tette. Ne kényeztesd hát se magad, se a családtagaidat. 30) Semmi sem jobb és nem szebb annál, mint ami meghaladja benned az õszavart. 31) Érezned kell, nem visszaérezned! 32) Ne állj meg, mert elfáradsz. 33) Az összetévesztés után nem következhet más csak zavar és rombolás. 34) Csak jól megkülönböztetett elemek egyesíthetõk, mint ahogy csak jól elhatárolt és jól meghatározott szabad személyek egyesülhetnek ténylegesen. 35) A világegyetem természete nem racionális és nem szentimentális, hanem mentális. 36) Az értéktöblet igazságán alapuló erkölcs az értelem elkorcsosulását ertedményezi. 37) A pokolhoz vezetõ út jótékonykodással van kikövezve. 38) Egy kóbor állaton sem segíthetsz igazából, addig, amíg saját magadon nem segítettél. Mit akarsz a gyermekeddel? 39) Nem azért születtél, hogy másokon (a világon) változtass, hanem azért, hogy te változz meg. 4O) A konfúziót mindig az illúzió követi. A káprázatot misztika. 41) A bölcs ember sohasem csalódik, mert nincsenek természet- és törvényellenes elvárásai. 42) Ne számoltasd el az Istent, hanem számolj az Istennel. 43) Isten nem arra való, hogy elbújj benne Isten elõl, mert Isten a Te lelkiismereted, amely minden rejtekhelyen rád talál. Ezért soha nem kenyerezheted le Istent, de valójában el sem altathatod a lelkiismeretedet, csak mesterségesen. Ha az utóbbit megteszed: Isten õrizzen magadtól és sorsodtól! 44) Nem létezik égi protekció, ahogy nem léteznek kiválasztott kegyeltek sem. Egyedül a te akaratod az, ami válaszol a kérdésekre. 45) Sok a meghívott, kevés a kiválasztott. Hát válaszd ki magad és gyere vissza az egészbe. 46) Aki meg akarja nyerni életét, elveszti azt, és aki feláldozza életét, megnyeri azt. 47) A szeretet nélküli fény õrültséggé és a fény nélküli szeretet rothadó korrupcióvá válik, amivel Jézus sem egyezett ki egy pillanatig sem. 48) Örködj, hogy a fénnyel és szeretettel vállalt hibáidat tudatosan soha meg ne kelljen ismételned. 49) A szerelem az egységbe, a szeretet a határtalanságba vezet. 5O) A benned levõ Istent nem kell igazolnod senki elõtt. 51) Minden felelõsséget vállalj magadra, hogy ne érjenek meglepetések. 52) Csak aki határozott, az lehet határtalan. 53) A képviselõk szükségképpen képmutatók. 54) Csak azokon tudsz segíteni, akik tudnak és akarnak magukon segíteni. 55) Budhha mondja: Hívek, örvendjetek: amitõl féltek nem létezik. Ez bizonyos görcsöktõl megszabadíthat, de vigyázz, mert amitõl nem félsz, az nagyon is létezik. 56) Az anyák tévképzete miatt az utódok lakolnak meg heted izigelenen. 57) A gyávák nem szelidek és a szelidek nem gyávák. METAFIZIKAI AFORIZMÁK IV. l) A nehézségeken nem az Isten könnyít, hanem a rendeltetés-hárítás ördöge. 2) Azokkal folytasd az utad, akik utolérnek. (Haladj tovább azokkal, akik utolérnek) 3) Óvakodj a jótékonykodóktól, akik a jó tettükkel rád akasztják a rossz lelkiismeretüket. 4) Vizsgálj felül mindent, ami izmussal végzõdik. 5) Az emberiség nagy része a humanizmusból kiindulva, a vak tudomány segítségével a bestializmus felé igyekszik. 6) Az Én utam, nem a te utad, mondja a Seregek Ura. 7) Munka közben és tanulás közben ne feledd, hogy õseid, szüleid és nevelõid a jótékony könnyítési trükkökkel tették tönkre a saját életüket és a te életedet is. 8) Szentimentális etimológiailag annyit jelent, mint mentálisan elítélve. Vigyázz, hogy ne ítéld el magad érzelmeskedéssel: csak a világos beszéd az, ami valódi céljához juttatja az embert. Kit akarsz hát megmenteni kegyes hazugságaiddal? 9) Ne hazudd magadnak, hogy kicsi, esendõ és ártatlan teremtmény vagy, mert egyszer úgy is magadra kell venned nem csak a tetteidért, hanem a vágyaidért és a gondolatodért is a felelõsséget. 1O) Használd az egészet, hogy megérthesd az egészet. 11) Lassabban, amikor repülsz, és gyorsabban, amikor állsz! 12) A beavatás az a személyes megvalósítás, amely a belsõt a külsõvel és a külsõt a belsõvel összeköti. Ez csakis könnyítõ eszközök, és könnyítõ technikák használata nélkül jöhet lét 13) Akkor kezdünk öregedni, amikor lemondunk a bátorságról. 14) A halandók számára erkölcstelen a halál. 15) Az érettség és a szabadság a képzeleti felelõsség függvénye. 16) Könnyelmûen elítéljük azt, amit késõbb nehezen fogunk kibogozni. 17) Ha gondolatban támadod, és hárítani, vagy kicselezni kívánod az erõfeszítést és figyelmet igénylõ sorsfeladataidat, szorosabbra húzod azokat a láncokat, amelyekkel odakötötted magad a korrupció halálkerekére. 18) Az ember kívül azt próbálja elvégezni, amit belül elmulasztott. De hiába. 19) A lelki erõszakoskodás tízszeresen, a gondolati erõszakoskodás százszorosan és a képzeleti erõszakoskodás milliószor veszélyesebb a fizikai erõszakoskodásnál. 18) Merj és ismerj! 19) A pesszimista és a szkeptikus személy, a képzeleti és az akarati lustaságot erõsíti elsõsorban, miközben a beteg ember, velük egyet értve, az erõszakos beavatkozási kényszerének tesz eleget. 20) A következményeket firtasd mindig, és ne elégedj meg az eredmények látszatával, miután megtudtad, hogy mit kerestél. 21) Szereteted a józanság mámorából és nem a kába vágyaidból kell eredjen. 22) Az erõseket is legyõzik a rejtett gyengeségeik. 23) Mivel nem létezik két különbözõ Teremtõ, az élet zavartsága a képzelet korrupttá válásának a következménye, és nem tartozik a kauzális rendeltetés céljai közé. 24) Fogyaszd el a meghatottságaidat, hogy ne kelljen többé velük káros hatást gyakorolnod a környezetedre. 25) Az idõ minõsége tõled függ, nem az idõtõl. 26) Mindazzal, amit azért tettél, hogy ne tedd meg azt ami tényleg számít, a benned élõ Istennel szemben kerülsz folytonosan adósságba. 27) A nehézségeket csak a könnyelmûek tartják számon. 29) Akik arra panaszkodnak, hogy sok a dolguk, nincs idejük a valódi munkára. 30) Nem óvakodnánk a haláltól annyit, ha csakugyan halandók lehetnénk. 31) Minél nagyobb az egoista Bábel-torony, annál nagyobb a halálfélelem. 32) Csak azok titkolóznak, akik nem ismerik az igazságot. 33) Annak, amit felfedezel, vizsgáld meg a gyökerét, és keresd meg a következményeit. 34) Minden eszme-bástya mögött és minden mûvész fátyol alatt esendõ tudattalanodat találod. 35) Azért nincs türelmünk, mert a türelemnek nincs, amit kezdjen a türelmetlenekkel. 36) A meg fel nem vállalt, nem értett és fel nem ismert igazsággal önmagunkat ítéljük el folytonosan. 37) A bölcs tanító, képes visszaadni követõinek az eredendõ szabadságot. 38) Az a beavatott, aki nem kéri, hogy beavassák. 39) Külsõ értékek csak azok számára léteznek, akik uralkodni akarnak a semmi fölött. 40) Amikor felszabadítod magad, a többieket szolgálod, és amikor feláldozod magad a szabadságnak, felszabadítod a többieket. 41) Ne kérj azok számára, akik kéregetnek. 42) Rejtõzködve veszítjük el önmagunkat. 43) Vállald fel a belsõ gyõzelmeid kockázatát. 44) Nézz a hibáiddal szembe, hogy megláthasd az Istent. 45) Ébredj fel, az irány ugyanaz! 46) Ha úgy érzed, hogy nem bírod már, az nem azt jelenti, hogy megmenekültél. 47) Szervezd magad, miközben életet szervezel. 48) Amikor a pénz beszél a lelkiismeretünk helyett, a tudatunk csak ugat. 49) Soha ne hidd el, hogy azért születtél, hogy valamikor nyugdíjas lehess. 50) Ne járj a nyugdíjasok és a kiváltságosok klubjába, mivel a Teremtõ nem ismeri ezt a helyet. 52) Mindig az ember

3 felelõsségtudatához beszélj, amely humorérzékébe van beágyazva. 53) A reakció nem csak az elemek tulajdonsága, hanem az embereké is, mivel a reakció nem csak élet feltétele, hanem a tisztulásnak és a megváltásnak is. Légy reakciókész és ne félj a mások reakciójától, hogy mindig boldog lehess. 54) A harcnak semmi köze nincs a háborúhoz, de a tisztuláshoz igen. Harcolj tehát, hogy háborúba ne sodródjál. 55) Mindig a tisztító reakciót keresd a kegyes hazugságok vészes labirintusai helyett. 56) Éleszd az éberségedet, hogy a megszabadulhass a gyógyítóktól. METAFIZIKAI AFORIZMÁK IV. 1) Mondj le arról, aki lemond rólad. És mondj le arról is, aki s sem akar lemondani rólad. 2) Nem az út hosszú, hanem a belénk rejtett cél, a megváltás tûnik ködösnek. 3) Nézz elõre, hogy tovább láthass. 4) Ne hagyd magad legyõzni az által, amit még nem gyõztél le magadban. 5) Csak az örökkévalóságra érdemes berendezkedni. 6) Örvendj az élet minden mozzanatának, hogy az élet boldog lehessen általad. 7) Ha te nem bírsz valamit elviselni, biztos, hogy az sem viselhet el téged. Akor miért nem harcolsz meg vele? 8) Tanulj, hogy jobban tanulhass, és többet higgyél. 9) Amennyivel többet hiszel, annyival megkönnyíted a szabadságot hozók dolgát. lo) A lét elõre halad és nem saját maga után. Te miért tévelyegsz? 11) Itt minden Te vagy, nem csak az, amit folyton akarsz. 12) Amit Te nem értesz, az megéret téged. 13) Tévedned kell, ahhoz hogy kitisztuljon a látásod. Hát tévedj azért, hogy megtanulhass tévedni is végre. 14) Csak azokat a könyveket keresd, amely könyvek megkeresnek téged. 15) Csak azokat az embereket keresd, akik keresnek téged. 16) Mindig vigyázz, hogy folyton az öröm elõtt örvendj. 17) Nem megszabadulnod kell, hanem felszabadulnod. 18) Tévedned kell, hogy tanulhass, és elõre léphess. De a többszörösen és a tudatosan megismételt tévedésed romba dönti tudatodat. Ezért van a bûn és ezért létezik a vétek. l9) Lassabban, amikor repülsz, és gyorsabban, amikor állsz. 20) Akármennyit vádaskodsz, és vagdalkozol, végül csak meglátod, hogy itt egyedül csak te vagy a saját magad ellensége. 21) Megtanultunk írni, de nem tudjuk, hogy mit teszünk az írás által. Így ne is firtassuk, hogy mi lehet a gondolatainknak következménye. 22) A kezdet szórakoztat, a folytatás maturizál. 23) A csodák nem helyettesíthetik a csodálatos tetteket. 24) Magadat kell felépítened Isten-tudatodig nem az életmûvek Bábeltornyát. Ne hagyd, hogy az életmûvek elkápráztassanak és élõsdiskedjenek benned. 25) Hiába állítanál bármit is, úgysem bocsáthatsz meg azoknak, akik nem látták be és nem értették meg a saját tévedésük valós jelentését. 26) Mindig azokkal haladj, akik utolérnek. 27) Sok tévedést kell önmagadban megértened, ahhoz, hogy a láthatatlan igazsággal végre szembenézhess. 28) Az is te vagy, amirõl még nem tudod, hogy te vagy. 29) Életedben semmi nem véletlen, miután túlhaladsz a véletlenen. 30) Álmodj sokkal többet annál, mint amit az ébredésed nyújthat neked. 31) Vállald a lehetségest a többiekkel és a lehetetlent önmagaddal szemben. 32) Kutasd ki, fedezd fel és alkosd meg! Merj és ismerj! 33) Nem lehetsz soha egyedül azoktól, akik lemondtak az egyedüllétrõl. 34) A nagy megvalósítások a szerénység dicsõségén alapszanak. 35) A siker az utcáé, a dicsõség szíved legtitkosabb kamráé. 36) A világegyetem a bennünk kinyílt tanítás. 37) Addig imádkozz, amíg mindent megtanulsz az imáról. 38) A szabadságnak az alapköve a személyes felelõsségtudat. 39) Én-tudatod az Isten szemefénye, amivel Isten átvilágítja önmagát. 4O) Szereteted a belsõ világosság õsforrása, ami jobban kell, hogy tápláljon, mint a kozmosz napjainak összessége. 41) Aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. 42) A szabadságnak az alapköve a személyes felelõsségtudat. 41) Addig imádkozz, amíg képessé válsz elfogadni saját imádat. METAFIZIKAI AFORIZMÁK V. 1) Válaszd azt az igazságot, ami ellentmond a kellemes tévképzeteknek 2) Aki a gyermekáldástól elzárkózik, az elzárkózik a testvéri szeretet elõl is. És aki a testvéri zeretet elõl elzárkózik az az Isteni áldás elõl zárkózik el. 3) Az anyagi javak és eszközök csak abban az esetben hoznak boldogságot ha egyetemes megváltás-tudatba ágyazott, éber képzelettel párosul a birtoklásuk. 4) Akik a kulcsot megtalálják, nem lehetnek zárkózottak. 5) Csak úgy haladunk tovább, ha megértjük az emlékét a lehetetlen emlékeinknek. 6) A Hit a Fénybe fürdõ Szeretetnek és a Szeretetbe hatolt Fénynek az állandóan újjászületendõ hármas egysége. 7) Minél többet világít a szereteted, annál tovább érsz. 8) A halandók elveszítik mindazt, amit sosem nyernek meg. 9) Vagy a Minden, vagy a maradék. 10) Boldog lehetsz ember: mindig az vár, amit korábban elkerültél. 11) Csak arról mondj le, ami nem tanított meg arra, hogy tényleg lemondj. 12) Mindennap fel kell vállalnod a belsõ és a külsõ korrupcióval a harcot ahhoz, hogy soha ne kényszerülj háborúzni. 13) A harmónia megelõz valamit és következik valami után. 14) Aki megsértõdik, annak nincs felelõsségtudata. 15) Minél inkább védekezel, annál inkább támadsz. 16) A színház az a kocsma, ahol azt játsszodjuk, hogy templomban vagyunk és a templom az a színház, ahol azt hiszük, hogy égi kocsmában vagyunk. 17) Aki hazudik, az mindig fél, hogy leleplezik, és aki fél, az a gondolataiban és képzeletben menthetetlenül támad. Aki leplezetten támad, az Istent támadja, aki nyíltan, az vagy az igazságot, vagy az igazságtalanságot: nem az ellenség dönti el, hogy megsebesül-e. 18) Aki fél az hazudik, és aki hazudik, az fél. Inkább leplezd le magad a megmaradt erõddel, mintsem, hogy rettegésben és betegségben töltsd az életed. 19) Azok jutnak háborúba, akik félelmükben jóságot színlelnek. És azok betegeskednek hosszasan, akik összetévesztik gyávaságukat a szeretettel. 20) Ne gyûlöld, és ne nézd le az ellenfeled, hanem harcolj vele szeretettel és a tied lesz a mennyek országa. 21) Nem meríthet ki az, ami nincs kimerítve. 22) A reakció-készség az eggyütmûködési és a kiegyenlítõdési képesség kialakulásának a feltétele. Az egészségnek, a bodogságnak és a megváltásnak tehát. Ne légy közömbös és ne félj hát a társad, vagy az ellenséged reakciójától, hanem válaszolj azonnal és bátran, ha már lekéstél a kezdeményezésrõl. A bõlcsesség csak azután jön. Kozma Szilárd: METAFIZIKAI AFORIZMÁK l) A bennünk levõ tanító vár reánk miközben mi várjuk õt. 2) A saját nyomoruságukba szorítottak be minket azok a tanítóink és tanáraink, akik a hamis igazságokra megtanítottak. 3) Akármennyit hibáztatok másokat, nekem marad az egész. 4) Az értelmed, nem a földi, hanem az égi fénynek része. 5) A szellem bármely megnyilvánulása ugyancsak szellem. 6) Jótékony kábulatunkban, le s föl hintáztatjuk magunkat és egymást a korházi ágyakkal szegletezett humanizmus varázskerekében. 7) Kérj keveset ahhoz, hogy sokat tudjál adni. 8) Személyes példáddal, sokkal könnyebben megvilágíthatod az igazságot, mint prédikációkkal és elméletekkel. 9) Fogadd el a benned levõ Krisztust és ne a világi Seholban keresd az értelmet. 1O) Isten tagadásánál csak egyetlen nagyobb ostobaság van: Isten létének a bizonygatása. 11) Kopogtass a belsõ ajtón és nyiss rá magadra. l2) NE JÁTSSZ A JÁTÉK ELLEN. 13) Semmi nincs annyira egyedül, mint az egoizmusod. 14) A

4 valódi egoista az, aki hivatásának érzi, hogy mások egoját kéretlenül leleplezze. Figyelj, mert ez a magatartás százszor veszélyesebb az önzésnél! 15) MENJ EL MAGAD FELÉ BÁRMILYEN TÁVOLSÁGBA. (Merülj le vétkeidnek eredõ értelméért bármilyen mélységbe.) 16) ELÕBB NÉZZ JÓL KÖRBE MAGADBAN, MAJD AZUTÁN A VILÁGBAN ÉS MÁSOKBAN IS KÖRBE NÉZHETSZ. 17) NÉZZ BÁTRAN SZEMBE AZZAL, AMI EGYEDÜL CSAK TE LEHETSZ. 18) Azonosulj azzal, amit nem tudsz összetéveszteni semmivel sem. 19) Addig imádkozz, amíg képessé válsz saját imád elfogadására. 20) Tedd, hogy a szükségeid határozzak meg az igényeidet és ne fordítva. 21) Ha nem ébredsz fel, az életeddel a végsõ veszteségedet építed. Így veszíted el, hatvan, vagy kilencven éves korodra az egész életedet. 22) Ne a jóra gondolj, hanem tanulj meg úgy gondolkozni, hogy a jót is könnyen megtehesd. 23) Mondj le a halálró hogy többet ne kelljen gyilkolnod. 24) Hallgasd meg a lelkiismeretedet, hogy képes légy a mások meghallgatására. 25) Inkább veszítsd el a fölösleget, mintsem hogy nyerjél fölöslegesen. 26) Neked könnyebb az éberséget és a kiegyenlítõdést választanod, mint a boldogságnak megkeresni téged. 27) Csak annyit segíts nekik, hogy õk is segíthessenek. 28) Nincs, amiért csalnod magad, hiszen úgysem csalhatod meg a csalást. 29) A legnagyobb erõ és a legtöbb kitartás ahhoz kell, hogy beismerhesd: Nincs, amitõl félned. 30) Harcos nyugalmaddal segítsd látásodat ahhoz, hogy ne félj, és szüntelenül kiegyenlítõdhess. 31) A humanizmusból kiindulva, a sorsa ellen biztosított ember, tudományos öntudatával a civilizált sorvadás irányába halad. 32) Senki sem magányosabb, mint a sikeremberek. 33) Az egyetemes igazságok kimondói nem állnak sorban a szerzõi jogvédõ hivatalok ablakai elõtt. 34) A feltalálók mindent feltalálnak, csak arra nem képesek rátalálni, ami lényeges. 35) Elenyészõen kevés az, amit másoknak hazudunk, ahhoz képes, hogy mennyit hazudunk saját magunknak. 36) A felelõtlen szellemeskedés a gyávák luxusa. 37) Boldogok a bátor szelídek, mert megláthatják magukban az Istent. 38) Csak és csakis a személyes felelõsséged lehet záloga a szabadságodnak. 39) Ismerd be magadnak, hogy te vagy az Isten, kacagj nagyokat a hitetlenségeden, és többé ne neheztelj, és ne panaszkodj senkire és semmire, mert azzal azt éred el, hogy tovább ver az Isten. 40) Az egoizmusodnak el kell válni, neked nem. 41) A semmibõl csak semmi lehet, és a semmi nem létezik, akárcsak az, amitõl úgy érzed, hogy félned kell. 42) Csak azt eresztheted el, amit jól megértettél, jól felfogtál, és jól megfogtál. 43) A tökéletesség a felelõtlenek által létrehozott fikció. Ha az Isten tökéletes lenne, nem létezne a teremtés, és értelmetlenné válna felelõsség keresztje. 44) A valós felelõsséggel rendelkezõ hívõ nem hisz betegségokozó objektív körülményekben, a fölötte álló és rajta kívülálló, kegyelmes és szeszélyes Isten-képzetekben. METAF AFORIZMÁK III. 1) Folyton azt keressük, amit az élet soha nem rejtett el elõlünk: a szeretetet és az õsértelmet, a képzeleti felelõsséget és a felelõsség mágiáját. 2) Valójában csak a hazugságot és az ostobaságot bánthatod meg, a tényleges szeretet és az õs-értelem, a bántó szándékon is derûsen mosolyog. 3) Nagyon nehéz hibáznod, amikor tudod, hogy miként kell hibáznod. 4) Ne kombináld a kombinációkat, hanem az õselemeket próbáld magadban egymásnak megfeleltetni és ezáltal a kiegyenlítõdött egészségbe bekerülni. De vigyázz, mert a tûz az igazságért való bátor harc is az öselemek egyike! 5) Az okok világát az okozatok világa követi, de az okozatok világát már csak az okoskodás, vagyis az ostobaság világa követheti, nem az értelem. 6) A papok akkora port vernek Isten körül, hogy nem látszik tõle az ég. A misztikus tanítók akkorát, hogy attól nem látszik a föld. 7) Az egyéni érdek az ember legnagyobb tévedése. Mert mindössze az egésznek: az abszolút létnek létezik érdeke és ez az egyetemes megváltás. A résznek mindig csak viszonyulása lehet az egész érdekéhez, és ez sem lehet más, mint az egyéni megváltodás. 8) A viszonyulásaid segítenek megtalálni a vonatkozásokat. 9) Könnyebben elháríthatod azt, amit kedvelsz, mint azt, ami nem tetszik neked. Ezért egyszer mindenképpen foglalkoznod kell azzal, amit mindenáron el akarsz kerülni, vagy el akarsz hárítani. Mert mindig te magad vagy az, akivel, és amivel találkoznod kell. 10) Csak akkor vagyunk távol, ha semmiképpen nem tudunk egymásnak jelezni. 11) Mindig az vagyok, amit képzelek a múlt és jövõ nélküli jelenben. 12) A kishitûek nagy akadályokról, fájdalmakról, nagy betegségekrõl, nagy gyötrelmekrõl és sok hátráltatásról panaszkodhatnak. 13) Amit szeretettel fedezünk fel, az szintén szeretet. 14) Az igazságnak is ugyanarra a fényre van szüksége, amire neked. Hát hagyd abba az okoskodást, hogy hatoljon beléd a tényleges fény és a szeretet. 15) A kitartásod legyõzi az állapotodat. 16) Meneküléssel, hárítással, óvatoskodással, biztosításokkal, vagy kitéréssel nem szabadulhatsz meg semmitõl és senkitõl, hisz mindenki és minden te vagy, mert Te vagy az egy, aki Én Vagyok. 17) Betegségeink és visszatérõ konfliktusaink elárulják azt, hogy miben vagyunk gyávák: hogy mit árulunk el képzeletben, gondoltaban és érzésben. 18) Az ember kívül csak azt próbálja elvégezni, amit belül már elmulasztott. 19) Ahhoz, hogy ténylegesen elõreléphess, vissza kell menned oda, ahol az irányt elvétetted. E megfordulás lehetõségét szolgálja az emlékezet. 20) Ha nem használod az egészet, nem is ismerheted meg az Egészet. 21) Semmi sem jöhet létre a semmibõl, és viszont: a semmibõl csak semmi jöhet létre. 22) A szabadság azoknak az ítélete, akik kötelesek keresni a szabadságot. 23) Az abszolútum: a benned levõ lehetõség folyamatos folytatása. 24) Használd azt az utat, amely ismeri az utat, és ne találj ki érdekes, ám fölösleges ösvényeket. 25) Fejtõl fejhez rakva, a dolgok visszanyerik eredeti értelmüket. Lábtól lábhoz rakva nem. Porból por lesz, értelembõl értelem. Nincs értelme a futkosásnak, a biztosításnak és a menekülésnek. 27) Amit a szabadságért tenned kell, az tõled függ, nem a vágyaidtól. 28) Aki megalázkodik, az másokat is meg fog alázni. 29) Akit kiszolgálnak, az kiszolgáltaottá válik és jogosan gyülöli azt, aki õt kiszolgáltatottá tette. Ne kényeztesd hát se magad, se a családtagaidat. 30) Semmi sem jobb és nem szebb annál, mint ami meghaladja benned az õszavart. 31) Érezned kell, nem visszaérezned! 32) Ne állj meg, mert elfáradsz. 33) Az összetévesztés után nem következhet más csak zavar és rombolás. 34) Csak jól megkülönböztetett elemek egyesíthetõk, mint ahogy csak jól elhatárolt és jól meghatározott szabad személyek egyesülhetnek ténylegesen. 35) A világegyetem természete nem racionális és nem szentimentális, hanem mentális. 36) Az értéktöblet igazságán alapuló erkölcs az értelem elkorcsosulását ertedményezi. 37) A pokolhoz vezetõ út jótékonykodással van kikövezve. 38) Egy kóbor állaton sem segíthetsz igazából, addig, amíg saját magadon nem segítettél. Mit akarsz a gyermekeddel? 39) Nem azért születtél, hogy másokon (a világon) változtass, hanem azért, hogy te változz meg. 4O) A konfúziót mindig az illúzió követi. A káprázatot misztika. 41) A bölcs ember sohasem csalódik, mert nincsenek természet- és törvényellenes elvárásai. 42) Ne számoltasd el az Istent, hanem számolj az

5 Istennel. 43) Isten nem arra való, hogy elbújj benne Isten elõl, mert Isten a Te lelkiismereted, amely minden rejtekhelyen rád talál. Ezért soha nem kenyerezheted le Istent, de valójában el sem altathatod a lelkiismeretedet, csak mesterségesen. Ha az utóbbit megteszed: Isten õrizzen magadtól és sorsodtól! 44) Nem létezik égi protekció, ahogy nem léteznek kiválasztott kegyeltek sem. Egyedül a te akaratod az, ami válaszol a kérdésekre. 45) Sok a meghívott, kevés a kiválasztott. Hát válaszd ki magad és gyere vissza az egészbe. 46) Aki meg akarja nyerni életét, elveszti azt, és aki feláldozza életét, megnyeri azt. 47) A szeretet nélküli fény õrültséggé és a fény nélküli szeretet rothadó korrupcióvá válik, amivel Jézus sem egyezett ki egy pillanatig sem. 48) Örködj, hogy a fénnyel és szeretettel vállalt hibáidat tudatosan soha meg ne kelljen ismételned. 49) A szerelem az egységbe, a szeretet a határtalanságba vezet. 5O) A benned levõ Istent nem kell igazolnod senki elõtt. 51) Minden felelõsséget vállalj magadra, hogy ne érjenek meglepetések. 52) Csak aki határozott, az lehet határtalan. 53) A képviselõk szükségképpen képmutatók. 54) Csak azokon tudsz segíteni, akik tudnak és akarnak magukon segíteni. 55) Budhha mondja: Hívek, örvendjetek: amitõl féltek nem létezik. Ez bizonyos görcsöktõl megszabadíthat, de vigyázz, mert amitõl nem félsz, az nagyon is létezik. 56) Az anyák tévképzete miatt az utódok lakolnak meg heted izigelenen. 57) A gyávák nem szelidek és a szelidek nem gyávák. METAFIZIKAI AFORIZMÁK IV. l) A nehézségeken nem az Isten könnyít, hanem a rendeltetés-hárítás ördöge. 2) Azokkal folytasd az utad, akik utolérnek. (Haladj tovább azokkal, akik utolérnek) 3) Óvakodj a jótékonykodóktól, akik a jó tettükkel rád akasztják a rossz lelkiismeretüket. 4) Vizsgálj felül mindent, ami izmussal végzõdik. 5) Az emberiség nagy része a humanizmusból kiindulva, a vak tudomány segítségével a bestializmus felé igyekszik. 6) Az Én utam, nem a te utad, mondja a Seregek Ura. 7) Munka közben és tanulás közben ne feledd, hogy õseid, szüleid és nevelõid a jótékony könnyítési trükkökkel tették tönkre a saját életüket és a te életedet is. 8) Szentimentális etimológiailag annyit jelent, mint mentálisan elítélve. Vigyázz, hogy ne ítéld el magad érzelmeskedéssel: csak a világos beszéd az, ami valódi céljához juttatja az embert. Kit akarsz hát megmenteni kegyes hazugságaiddal? 9) Ne hazudd magadnak, hogy kicsi, esendõ és ártatlan teremtmény vagy, mert egyszer úgy is magadra kell venned nem csak a tetteidért, hanem a vágyaidért és a gondolatodért is a felelõsséget. 1O) Használd az egészet, hogy megérthesd az egészet. 11) Lassabban, amikor repülsz, és gyorsabban, amikor állsz! 12) A beavatás az a személyes megvalósítás, amely a belsõt a külsõvel és a külsõt a belsõvel összeköti. Ez csakis könnyítõ eszközök, és könnyítõ technikák használata nélkül jöhet lét 13) Akkor kezdünk öregedni, amikor lemondunk a bátorságról. 14) A halandók számára erkölcstelen a halál. 15) Az érettség és a szabadság a képzeleti felelõsség függvénye. 16) Könnyelmûen elítéljük azt, amit késõbb nehezen fogunk kibogozni. 17) Ha gondolatban támadod, és hárítani, vagy kicselezni kívánod az erõfeszítést és figyelmet igénylõ sorsfeladataidat, szorosabbra húzod azokat a láncokat, amelyekkel odakötötted magad a korrupció halálkerekére. 18) Az ember kívül azt próbálja elvégezni, amit belül elmulasztott. De hiába. 19) A lelki erõszakoskodás tízszeresen, a gondolati erõszakoskodás százszorosan és a képzeleti erõszakoskodás milliószor veszélyesebb a fizikai erõszakoskodásnál. 18) Merj és ismerj! 19) A pesszimista és a szkeptikus személy, a képzeleti és az akarati lustaságot erõsíti elsõsorban, miközben a beteg ember, velük egyet értve, az erõszakos beavatkozási kényszerének tesz eleget. 20) A következményeket firtasd mindig, és ne elégedj meg az eredmények látszatával, miután megtudtad, hogy mit kerestél. 21) Szereteted a józanság mámorából és nem a kába vágyaidból kell eredjen. 22) Az erõseket is legyõzik a rejtett gyengeségeik. 23) Mivel nem létezik két különbözõ Teremtõ, az élet zavartsága a képzelet korrupttá válásának a következménye, és nem tartozik a kauzális rendeltetés céljai közé. 24) Fogyaszd el a meghatottságaidat, hogy ne kelljen többé velük káros hatást gyakorolnod a környezetedre. 25) Az idõ minõsége tõled függ, nem az idõtõl. 26) Mindazzal, amit azért tettél, hogy ne tedd meg azt ami tényleg számít, a benned élõ Istennel szemben kerülsz folytonosan adósságba. 27) A nehézségeket csak a könnyelmûek tartják számon. 29) Akik arra panaszkodnak, hogy sok a dolguk, nincs idejük a valódi munkára. 30) Nem óvakodnánk a haláltól annyit, ha csakugyan halandók lehetnénk. 31) Minél nagyobb az egoista Bábel-torony, annál nagyobb a halálfélelem. 32) Csak azok titkolóznak, akik nem ismerik az igazságot. 33) Annak, amit felfedezel, vizsgáld meg a gyökerét, és keresd meg a következményeit. 34) Minden eszme-bástya mögött és minden mûvész fátyol alatt esendõ tudattalanodat találod. 35) Azért nincs türelmünk, mert a türelemnek nincs, amit kezdjen a türelmetlenekkel. 36) A meg fel nem vállalt, nem értett és fel nem ismert igazsággal önmagunkat ítéljük el folytonosan. 37) A bölcs tanító, képes visszaadni követõinek az eredendõ szabadságot. 38) Az a beavatott, aki nem kéri, hogy beavassák. 39) Külsõ értékek csak azok számára léteznek, akik uralkodni akarnak a semmi fölött. 40) Amikor felszabadítod magad, a többieket szolgálod, és amikor feláldozod magad a szabadságnak, felszabadítod a többieket. 41) Ne kérj azok számára, akik kéregetnek. 42) Rejtõzködve veszítjük el önmagunkat. 43) Vállald fel a belsõ gyõzelmeid kockázatát. 44) Nézz a hibáiddal szembe, hogy megláthasd az Istent. 45) Ébredj fel, az irány ugyanaz! 46) Ha úgy érzed, hogy nem bírod már, az nem azt jelenti, hogy megmenekültél. 47) Szervezd magad, miközben életet szervezel. 48) Amikor a pénz beszél a lelkiismeretünk helyett, a tudatunk csak ugat. 49) Soha ne hidd el, hogy azért születtél, hogy valamikor nyugdíjas lehess. 50) Ne járj a nyugdíjasok és a kiváltságosok klubjába, mivel a Teremtõ nem ismeri ezt a helyet. 52) Mindig az ember felelõsségtudatához beszélj, amely humorérzékébe van beágyazva. 53) A reakció nem csak az elemek tulajdonsága, hanem az embereké is, mivel a reakció nem csak élet feltétele, hanem a tisztulásnak és a megváltásnak is. Légy reakciókész és ne félj a mások reakciójától, hogy mindig boldog lehess. 54) A harcnak semmi köze nincs a háborúhoz, de a tisztuláshoz igen. Harcolj tehát, hogy háborúba ne sodródjál. 55) Mindig a tisztító reakciót keresd a kegyes hazugságok vészes labirintusai helyett. 56) Éleszd az éberségedet, hogy a megszabadulhass a gyógyítóktól. METAFIZIKAI AFORIZMÁK IV. 1) Mondj le arról, aki lemond rólad. És mondj le arról is, aki s sem akar lemondani rólad. 2) Nem az út hosszú, hanem a belénk rejtett cél, a megváltás tûnik ködösnek. 3) Nézz elõre, hogy tovább láthass. 4) Ne hagyd magad legyõzni az által, amit még nem gyõztél le magadban. 5) Csak az örökkévalóságra érdemes berendezkedni. 6) Örvendj az élet minden mozzanatának, hogy az élet boldog lehessen általad. 7) Ha te nem bírsz valamit elviselni, biztos, hogy az sem viselhet el téged. Akor miért nem harcolsz meg vele? 8) Tanulj, hogy jobban tanulhass, és többet higgyél. 9) Amennyivel többet hiszel, annyival megkönnyíted a szabadságot

6 hozók dolgát. lo) A lét elõre halad és nem saját maga után. Te miért tévelyegsz? 11) Itt minden Te vagy, nem csak az, amit folyton akarsz. 12) Amit Te nem értesz, az megéret téged. 13) Tévedned kell, ahhoz hogy kitisztuljon a látásod. Hát tévedj azért, hogy megtanulhass tévedni is végre. 14) Csak azokat a könyveket keresd, amely könyvek megkeresnek téged. 15) Csak azokat az embereket keresd, akik keresnek téged. 16) Mindig vigyázz, hogy folyton az öröm elõtt örvendj. 17) Nem megszabadulnod kell, hanem felszabadulnod. 18) Tévedned kell, hogy tanulhass, és elõre léphess. De a többszörösen és a tudatosan megismételt tévedésed romba dönti tudatodat. Ezért van a bûn és ezért létezik a vétek. l9) Lassabban, amikor repülsz, és gyorsabban, amikor állsz. 20) Akármennyit vádaskodsz, és vagdalkozol, végül csak meglátod, hogy itt egyedül csak te vagy a saját magad ellensége. 21) Megtanultunk írni, de nem tudjuk, hogy mit teszünk az írás által. Így ne is firtassuk, hogy mi lehet a gondolatainknak következménye. 22) A kezdet szórakoztat, a folytatás maturizál. 23) A csodák nem helyettesíthetik a csodálatos tetteket. 24) Magadat kell felépítened Isten-tudatodig nem az életmûvek Bábeltornyát. Ne hagyd, hogy az életmûvek elkápráztassanak és élõsdiskedjenek benned. 25) Hiába állítanál bármit is, úgysem bocsáthatsz meg azoknak, akik nem látták be és nem értették meg a saját tévedésük valós jelentését. 26) Mindig azokkal haladj, akik utolérnek. 27) Sok tévedést kell önmagadban megértened, ahhoz, hogy a láthatatlan igazsággal végre szembenézhess. 28) Az is te vagy, amirõl még nem tudod, hogy te vagy. 29) Életedben semmi nem véletlen, miután túlhaladsz a véletlenen. 30) Álmodj sokkal többet annál, mint amit az ébredésed nyújthat neked. 31) Vállald a lehetségest a többiekkel és a lehetetlent önmagaddal szemben. 32) Kutasd ki, fedezd fel és alkosd meg! Merj és ismerj! 33) Nem lehetsz soha egyedül azoktól, akik lemondtak az egyedüllétrõl. 34) A nagy megvalósítások a szerénység dicsõségén alapszanak. 35) A siker az utcáé, a dicsõség szíved legtitkosabb kamráé. 36) A világegyetem a bennünk kinyílt tanítás. 37) Addig imádkozz, amíg mindent megtanulsz az imáról. 38) A szabadságnak az alapköve a személyes felelõsségtudat. 39) Én-tudatod az Isten szemefénye, amivel Isten átvilágítja önmagát. 4O) Szereteted a belsõ világosság õsforrása, ami jobban kell, hogy tápláljon, mint a kozmosz napjainak összessége. 41) Aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. 42) A szabadságnak az alapköve a személyes felelõsségtudat. 41) Addig imádkozz, amíg képessé válsz elfogadni saját imádat. METAFIZIKAI AFORIZMÁK V. 1) Válaszd azt az igazságot, ami ellentmond a kellemes tévképzeteknek 2) Aki a gyermekáldástól elzárkózik, az elzárkózik a testvéri szeretet elõl is. És aki a testvéri zeretet elõl elzárkózik az az Isteni áldás elõl zárkózik el. 3) Az anyagi javak és eszközök csak abban az esetben hoznak boldogságot ha egyetemes megváltás-tudatba ágyazott, éber képzelettel párosul a birtoklásuk. 4) Akik a kulcsot megtalálják, nem lehetnek zárkózottak. 5) Csak úgy haladunk tovább, ha megértjük az emlékét a lehetetlen emlékeinknek. 6) A Hit a Fénybe fürdõ Szeretetnek és a Szeretetbe hatolt Fénynek az állandóan újjászületendõ hármas egysége. 7) Minél többet világít a szereteted, annál tovább érsz. 8) A halandók elveszítik mindazt, amit sosem nyernek meg. 9) Vagy a Minden, vagy a maradék. 10) Boldog lehetsz ember: mindig az vár, amit korábban elkerültél. 11) Csak arról mondj le, ami nem tanított meg arra, hogy tényleg lemondj. 12) Mindennap fel kell vállalnod a belsõ és a külsõ korrupcióval a harcot ahhoz, hogy soha ne kényszerülj háborúzni. 13) A harmónia megelõz valamit és következik valami után. 14) Aki megsértõdik, annak nincs felelõsségtudata. 15) Minél inkább védekezel, annál inkább támadsz. 16) A színház az a kocsma, ahol azt játsszodjuk, hogy templomban vagyunk és a templom az a színház, ahol azt hiszük, hogy égi kocsmában vagyunk. 17) Aki hazudik, az mindig fél, hogy leleplezik, és aki fél, az a gondolataiban és képzeletben menthetetlenül támad. Aki leplezetten támad, az Istent támadja, aki nyíltan, az vagy az igazságot, vagy az igazságtalanságot: nem az ellenség dönti el, hogy megsebesül-e. 18) Aki fél az hazudik, és aki hazudik, az fél. Inkább leplezd le magad a megmaradt erõddel, mintsem, hogy rettegésben és betegségben töltsd az életed. 19) Azok jutnak háborúba, akik félelmükben jóságot színlelnek. És azok betegeskednek hosszasan, akik összetévesztik gyávaságukat a szeretettel. 20) Ne gyûlöld, és ne nézd le az ellenfeled, hanem harcolj vele szeretettel és a tied lesz a mennyek országa. 21) Nem meríthet ki az, ami nincs kimerítve. 22) A reakció-készség az eggyütmûködési és a kiegyenlítõdési képesség kialakulásának a feltétele. Az egészségnek, a bodogságnak és a megváltásnak tehát. Ne légy közömbös és ne félj hát a társad, vagy az ellenséged reakciójától, hanem válaszolj azonnal és bátran, ha már lekéstél a kezdeményezésrõl. A bõlcsesség csak azután jön. Kedves Olvasó! Amennyiben ezt az írásomat olvasod, talán arról is van tudomásod, hogy író-asztrológusi életmûvemnek az egyik legfontosabb része a nagy lélegzetû, az élet alapjainál álló és a sorsunk alakulását közvetlenül is befolyásoló Egyetemes Törvényekrõl szóló tanulmányom. E tanulmányban szereplõ harmadik törvény, a kiegyenlítõdés törvénye, személyünkre és életünkre vonatkozón, arról is szól többek között, hogy e törvény alapján semminek, még az ilyen fontos olvasmányoknak sem vehetjük tulajdonképpen a hasznát (tehát a boldogulásunk és az egészségünk: a megváltódásunk szempontjából), amennyiben nem adtunk mi is valamit cserében, az információért, illetve nem járultunk hozza gyakorlatilag is másoknak az információhoz való jutásért és a személyi vonatkozású lényegi információhoz való hozzá jutásunk után, nem hoztunk semmilyen személyes áldozatot. Látod, én áldozatot hozok azzal, hogy ingyenesen közzé tettem ezeket a sokak számára életbevágón fontos információkat amiket, hozzád hasonlón, nagyon sokan hasznosíthatnának, amennyiben pl. meg rendelnék a személyi horoszkópjukat és ez által a gyakorlatban hasznossá tehetnék amit itt meg tudtak elméletben, de egy sötét lelkû és nem kevésbé sötét múlttal és jelennel rendelkezõ erdélyi személy, aki magát anarchista prófétaként (vagyis hamis prófétaként) határozza meg: az agykáros felesége falú széli viskójában és annak a betegnyugdíjából élõsködõ Nagy Atilla Puli, primitív rossz indulatában, arra áldozza ideje és energiája nagy részét, valamint az írni- tudása nagy részét, hogy engem szakmailag, és erkölcsileg hiteltelenítsen és ezzel, a négy gyermekes szép családomat gazdaságilag tönkre tegye. Nagyon szépen kérlek tehát, hogy amennyiben értékesnek és találod ezt az írást, érték-csere és kiegyenlítõdésképpen, mindössze annyit tégy, hogy most azonnal kattints rá a következõ linkekre, amelyben arról írok, hogy milyen indíttatással lettem asztrológus, és hogy igazából miért is szeretne Attila - Puli a cinikus rágalmazásaival, gazdaságilag tönkre tenni: Hálásan köszönöm, barátsággal:

7 Kozma Szilárd

Asztrológusi egyenes Beszéd

Asztrológusi egyenes Beszéd Asztrológusi egyenes Beszéd Kozma Szilárd: Asztrológusi Egyenes Beszéd Egy ismeretségre felszólító facebokos barátnõmtõl levelet kaptam, hogy értékelni ugyan értékeli mind a tárgyi ismereteimet, mind a

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

A kábulattól való megszabadulás szüksége

A kábulattól való megszabadulás szüksége A kábulattól való megszabadulás szüksége Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd karma-asztrológus: A MÁSODIK, AVAGY AZ IGAZI (tényleges)

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Egy helyen a 1O egyetemes törvény

Egy helyen a 1O egyetemes törvény Egy helyen a 1O egyetemes törvény Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: Tíz év után, teljesen újraírt (tisztázott) és kibõvített

Részletesebben

Hetedik Egyetemes törvény: A Karma törvénye

Hetedik Egyetemes törvény: A Karma törvénye Hetedik Egyetemes törvény: A Karma törvénye Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: A Karma törvénye Más nevein: a Hatás és a visszahatás

Részletesebben

Elsõ Egyetemes törvény (A teremtés és a Mágia)

Elsõ Egyetemes törvény (A teremtés és a Mágia) Elsõ Egyetemes törvény (A teremtés és a Mágia) Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma, Szilárd: A teremtés, illetve a teremtõ képzelet, a teremtõi

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck Thalassa (7) 1996, 3: 118 122 KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL (Részlet) Georg Groddeck Nem gondoltam volna, hogy ily KEMÉNY SZAVAKKAL képes MEGDORGÁLNI, Tisztelt Barátném. Ön világos okfejtést követel tõlem, pusztán

Részletesebben

Szerelem és szexualitás

Szerelem és szexualitás Szerelem és szexualitás Kozma Szilárd karma-asztrológus: Asztrológusi szemmel a szerelemrõl, szexualitásról és a házastársi- élettársi viszonyokról. Motto: "A szerelemben fogant és arra alapuló házasság

Részletesebben

A Rák és az AIDS szellemi okairól

A Rák és az AIDS szellemi okairól A Rák és az AIDS szellemi okairól Kozma Szilárd: A szemellenzõvel vizsgált betegségi okok következményei. A Rák szellemi okai A betegségek mentális - metafizikai- oka igazából a hamis információ-áramoltatáshoz:

Részletesebben

Spirituális tisztánlátás, harmadik szem

Spirituális tisztánlátás, harmadik szem Spirituális tisztánlátás, harmadik szem Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: Az asztrológiai sors-logika szerinti lényeg-látás és

Részletesebben

VALLÁSLÉLEKTANI ISMEHETEK JELENTŐSÉGE A HOMILETIKÁBAN

VALLÁSLÉLEKTANI ISMEHETEK JELENTŐSÉGE A HOMILETIKÁBAN VALLÁSLÉLEKTANI ISMEHETEK JELENTŐSÉGE A HOMILETIKÁBAN Leon Fendt német teológus megállapítja, hogy a prédikációban a retorika csak akkor jöhet segítségünkre, ha az alábbi eredmények megvalósításához segít

Részletesebben

Tartalom. I. A kapcsolatok sikerének feltételei. II. A lelkiismeret mint a kapcsolatok egyensúlyérzéke. A német kiadó bevezetője Köszönetnyilvánítás

Tartalom. I. A kapcsolatok sikerének feltételei. II. A lelkiismeret mint a kapcsolatok egyensúlyérzéke. A német kiadó bevezetője Köszönetnyilvánítás Tartalom A német kiadó bevezetője Köszönetnyilvánítás I. A kapcsolatok sikerének feltételei 1. A kötődés 2. Az adás és elfogadás egyensúlya a. A boldogság az adás és elfogadás mennyiségén múlik b. Amikor

Részletesebben

Második egyetemes törvény (A rezgés törvénye)

Második egyetemes törvény (A rezgés törvénye) Második egyetemes törvény (A rezgés törvénye) Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal A Vibráció törvénye Más nevein: a Rezonancia (Hangolódás) illetve

Részletesebben

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje.

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje. Kérdés: Mit jelent az, hogy a mostban élni? Válasz: Nem a múltban élést jelenti. Nem a múltban élést, ahol negatív blokkok, negatív gondolatok, negatív érzelmek, félelmek, negatív programok, babonák, negatív

Részletesebben

Az apaság spirituális funkciója

Az apaság spirituális funkciója Az apaság spirituális funkciója Kozma Botond Szilárd: Az apaság spirituális funkciójáról Gyakorló asztrológusként (Tehát nem csak bizonyos asztrológiai tananyagokat valamikor elsajátító és azokat gyakorlti

Részletesebben

A magzatfoganás és a fogamzásgátolt boldogság titkairól

A magzatfoganás és a fogamzásgátolt boldogság titkairól A magzatfoganás és a fogamzásgátolt boldogság titkairól Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: Metafizikus - asztrológusi szemmel

Részletesebben

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Istennek az a szándéka, hogy boldog életünk legyen itt és most. Miért nem ismeri a legtöbb ember ezt az igazi életet? Isten szereti az embereket, és szeret téged.

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára.

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára. Én-térkép! Az Én-ek, olyan állapotok, melyekkel azonosul az ember. Meg kell vizsgálni, hogy milyen viszony fűzi az embert ezekhez az állapotokhoz, illetve mi indította el az adott viszony kialakulását.

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

FÉNYGYÓGYSZER. Védelem és gyógymód sugárszennyezés, idegméreg, bakteriális- és vírusfertőzés esetére

FÉNYGYÓGYSZER. Védelem és gyógymód sugárszennyezés, idegméreg, bakteriális- és vírusfertőzés esetére FÉNYGYÓGYSZER Védelem és gyógymód sugárszennyezés, idegméreg, bakteriális- és vírusfertőzés esetére Hathor üzenet a Föld számára Tom Kenyon közvetítésében 2011. március 16. Az új-zélandi és az azt követő

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

Kulcsok a megértéshez

Kulcsok a megértéshez Kulcsok a megértéshez Egyre nagyobb az érdeklődés a spirituális ismeretek, a misztikus kapcsolatok, és a nem tudományos gyógyítás iránt. Ez a tény jelzi, hogy valami történik, s ezt sok ember érzi. Valami

Részletesebben

Horoszkóp rendelési lehetõségek horoszkóp-félék és árak szerint

Horoszkóp rendelési lehetõségek horoszkóp-félék és árak szerint Horoszkóp rendelési lehetõségek horoszkóp-félék és árak szerint Kozma Szilárd karma- és család-asztrológus: II. Horoszkóp félék és horoszkóp-rendelési árak. Ami a munka-díjaimat, illetve az egyes horoszkóprendelõknek

Részletesebben

A személyi horoszkópokból kiolvasható, jellegzetes karmák leírása

A személyi horoszkópokból kiolvasható, jellegzetes karmák leírása A személyi horoszkópokból kiolvasható, jellegzetes karmák leírása Kozma Szilárd: A személyi horoszkópokból kiolvasható, karmikus programok asztrológiai leírása: Gyakorló asztrológusi tevékenységem és kutatásaim

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Az öngyógyítás útján II.

Az öngyógyítás útján II. Az öngyógyítás útján II. Előző számunkban áttekintettük, hogy miért folytatunk életünk nagy részében (vagy mindvégig!) önvédelmi játszmákat emberi kapcsolataink megvalósításakor. Láttuk, hogy a lélek félelmei

Részletesebben

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében A mely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot. Szeráfok állanak vala felette:

Részletesebben

Minap kurtán-furcsán váratlanul elment

Minap kurtán-furcsán váratlanul elment I A Remény illata Minap kurtán-furcsán váratlanul elment közülünk Eszes Tamás (Isten nyugosztalja) a Véderő egykori főparancsnoka, ma-holnap én, azután Te következel. Vagy fordítva. A lényegen nem változtat.

Részletesebben

Hatodik törvény. A ritmus és a ciklus törvénye

Hatodik törvény. A ritmus és a ciklus törvénye Hatodik törvény A ritmus és a ciklus törvénye A teremtési folyamatok törvénye. A megnyilvánulási formák törvénye, vagyis az Idõ és a Tér Törvénye. A jelenvalóságnak, illetve a Teljes Jelenlét-tudatnak

Részletesebben

Az ismétlõdés, vagyis a ciklus és a ritmus eyetemes törvénye

Az ismétlõdés, vagyis a ciklus és a ritmus eyetemes törvénye Az ismétlõdés, vagyis a ciklus és a ritmus eyetemes törvénye 6) AZ ISMÉTLÕDÉS, A RITMUS ÉS A CIKLUS, VALAMINT A SORRENDISÉG EGYETEMES (HIERARCHIA) TÖRVÉNYE. teremtési és megváltási folyamatok rendjének,

Részletesebben

A betegségek lelki és szellemi okai asztrológiai megvilágításban

A betegségek lelki és szellemi okai asztrológiai megvilágításban A betegségek lelki és szellemi okai asztrológiai megvilágításban Az asztrológia gyakorlati segitségnyujtási képességérõl Az embernek nem természetes állapota az állandósuló, a krónikussá váló betegség,

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. július 19. Köszönjük Úr Jézus az áldásokat, amivel megáldottál minket, a gyógyulásokat, amit adtál nekünk, valamint az üdvösséget. Köszönjük

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

Részlet: Georg Kühlewind: Figyelem és odaadás, Az én tudománya (Kláris Kiadó, 2002) c. könyvéből, 84 91 oldal 25. Az én

Részlet: Georg Kühlewind: Figyelem és odaadás, Az én tudománya (Kláris Kiadó, 2002) c. könyvéből, 84 91 oldal 25. Az én Részlet: Georg Kühlewind: Figyelem és odaadás, Az én tudománya (Kláris Kiadó, 2002) c. könyvéből, 84 91 oldal 25. Az én Mielőtt egy gondolat egy mondat formájában a tudatban megjelenik, szónélküli lénye,

Részletesebben

Volt feleségem elárult hazatérése

Volt feleségem elárult hazatérése Volt feleségem elárult hazatérése Elárult élet, elárult tudás, elárvult család A volt-feleségem, Emõke, volt- asztrológusnak a következõ írása azért nemekült meg, az www.asztrologosz.com c.portálunkon

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

A Karma jellege és következményei a konstellációk szerint

A Karma jellege és következményei a konstellációk szerint A Karma jellege és következményei a konstellációk szerint Kozma Szilárd: Az állatöv jegyeinek, mint karma - hordozó spirituális erõtereknek az értelmezése. A konstellációk szerinti diszharmonikus magatartások

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

El camino A zarándokút. 1. állomás

El camino A zarándokút. 1. állomás 1. állomás Ennek a zarándokútnak az alapjai nagyon sok régi katedrális falára fel van vésve, de nem úgy, mint egy labirintus, hanem mint egy egyszerű út. Nincsenek benne kijárat nélküli zsákutcák. Az emberek

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Felkészülés ( Bevezetés (

Felkészülés ( Bevezetés ( A Jó Hír Bibliatanulmányok kérdéseket tartalmaznak evangelizációs házi csoportok számára (Glad Tidings Bible studies contain questions for evangelistic house meetings.) Bevezetés ( Biztos van olyan ember,

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

Írta: Gánti Bence - 2005. 07. 02.

Írta: Gánti Bence - 2005. 07. 02. Átmeneti transzállapot és tartós tudatátalakulás Írta: Gánti Bence - 2005. 07. 02. Egy olyan alapvetõ kérdést tárgyalok ebben az írásban, amely sok transzélménnyel kísérletezõ keresõ embert foglalkoztat.

Részletesebben

A Sárkányfarok - Sárkányfej tengely iránya által jelzett metafizikai jelentésekrõl

A Sárkányfarok - Sárkányfej tengely iránya által jelzett metafizikai jelentésekrõl A Sárkányfarok - Sárkányfej tengely iránya által jelzett metafizikai jelentésekrõl Kozma Szilárd: A Sárkánfarok - Sárkánfej tengelyrõl. Amiért a Sárkányfarok - Sárkányfej tengelyrõl még nem írtam eddig,

Részletesebben

Gyermekeim anyjának a tanulságos írásai

Gyermekeim anyjának a tanulságos írásai Gyermekeim anyjának a tanulságos írásai Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal I. fejezet: TEREMTÉS - Fõnök, nem kellett volna ennek már kijönnie?

Részletesebben

1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós

1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós 1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós Önkép-teszt Önkép. Kimondjuk ezt a szót, és automatikusan ugrik be a jelentés. Az a kép amilyennek látjuk magunkat. Látjuk magunkat valamilyennek, az életünk

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben

Terhesség vagy áldás? (I. rész)

Terhesség vagy áldás? (I. rész) Terhesség vagy áldás? (I. rész) Évszázadunk és évezredünk végére, a rövid távon eredményes, ám hosszú távon ökológiai katasztrófát elõidézõ, az ember gondján segíteni és a dolgát könnyíteni akaró, pragmatista

Részletesebben

Személyes Eredményességi Tréning Szet

Személyes Eredményességi Tréning Szet Személyes Eredményességi Tréning Szet Munkafüzet VAGYOK VALAKI A változtatás kulcsa Én : 1. Ki vagyok én? saját személyiségem feltérképezése 2. Párkapcsolatom 3. Munkám, hobbym 4. Anyagi tisztánlátásom

Részletesebben

H úzd meg a határt. 172 II. rész Kortársnyomás

H úzd meg a határt. 172 II. rész Kortársnyomás 172 II. rész Kortársnyomás H úzd meg a határt Minden kategórián belül húzd alá azt az állítást, ami legjobban kifejezi a saját meggyőződésedet. Amelyikről úgy gondolod, hogy legjobban összefoglalja azt,

Részletesebben

A CSODÁK ÜZENETEI. Áldunk téged a benne kapott hívásért, az Őérte való megigazíttatásért, megszentelésért.

A CSODÁK ÜZENETEI. Áldunk téged a benne kapott hívásért, az Őérte való megigazíttatásért, megszentelésért. Pasarét, 2015. október 11. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A CSODÁK ÜZENETEI Énekek: 105,1; 66,1-2. 4. 8; 77,7-8; 468 Lekció: 2Királyok 3,9-18 Alapige: 2Királyok 3,16-17 És monda:

Részletesebben

Bevezetés. MV szerelem 135x200 208(6) press.indd 11

Bevezetés. MV szerelem 135x200 208(6) press.indd 11 Bevezetés Az A férfiak a Marsról, a nôk a Vénuszról jöttek címû könyv szerzôjeként gyakran hallok sikeres szerelmi történeteket egyes emberektôl vagy éppen szerelmespároktól. Gyakorlatilag szinte egyetlen

Részletesebben

Szerelmi és szexualis karma a lilith szerint

Szerelmi és szexualis karma a lilith szerint Szerelmi és szexualis karma a lilith szerint Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Szerelmi karma a jegyek és a horoszkópházak szerint Körülbelül

Részletesebben

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett 1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett Világosságos szentolvasó I. Jézus a tisztulás jelképeként alámerült a Jordán vizében. Nekem a gyónás adja a megtisztulást. Milyen gyakran élek a gyónás lehetõségével?

Részletesebben

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24.

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Nem lenne tanár, és azt is elmondja, miért nem. - Kipróbálná magát külföldön, de imád magyarul énekelni. - Interjú Molnár Ferenc Caramellel cigányságról, kirekesztésrõl,

Részletesebben

A tûz (szenvedély és személyiség) karmáról

A tûz (szenvedély és személyiség) karmáról A tûz (szenvedély és személyiség) karmáról Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: A tûz-karmáról Amikor ezt a tanulmányt, éppen sikeresnek

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti periódust szoktuk rejtett életnek nevezni. Bevezetésként meg kell jegyeznünk, hogy a rejtett

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

SZÓSZÉK ÚRASZTALA SZERTARTÁSOK. Józsa István Lajos 1. Az igaz ember hitből él!

SZÓSZÉK ÚRASZTALA SZERTARTÁSOK. Józsa István Lajos 1. Az igaz ember hitből él! SZÓSZÉK ÚRASZTALA SZERTARTÁSOK Józsa István Lajos 1 Az igaz ember hitből él!»az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem.«de mi nem a meghátrálás emberei

Részletesebben

A 21. század tanulása

A 21. század tanulása A 21. század tanulása 1. A 21. század legjobb üzlete 1. Mi jelenti a legnagyobb biztonságot most Neked? 2. Mit tudnál tenni azért, hogy Te is megtaláld végre az életcélodat? 3. Hogyan birtokolhatod, a

Részletesebben

A kiadvány alapjául szolgáló szöveget Elôször Adrien Parvillers SJ. adta ki 1740-ben XII. Kelemen pápa jóváhagyásával és ajánlásával

A kiadvány alapjául szolgáló szöveget Elôször Adrien Parvillers SJ. adta ki 1740-ben XII. Kelemen pápa jóváhagyásával és ajánlásával A BOLDOGSÁG TITKA Tizenöt ima, melyet a mi Urunk, Jézus Krisztus, Szent Brigittának mondott Rómában, a Szent Pál templomban és napi hét ima a Szent Vér tiszteletére A kiadvány alapjául szolgáló szöveget

Részletesebben

GYÛLÖLETBESZÉD. Röviden a magyar közállapotokról, közigazgatásról, és az igazságszolgáltatás

GYÛLÖLETBESZÉD. Röviden a magyar közállapotokról, közigazgatásról, és az igazságszolgáltatás GYÛLÖLETBESZÉD Röviden a magyar közállapotokról, közigazgatásról, és az igazságszolgáltatás mûködésérõl RÓZSADOMBI ÁLOM 1988-ban vásároltam meg a II. kerület Ady E. utca 7. szám alatti villa 51,45 %-nyi

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

1.RÉSZ 2010 NOVEMBER DECEMBER ÉS AZ

1.RÉSZ 2010 NOVEMBER DECEMBER ÉS AZ 1.RÉSZ 2010 NOVEMBER DECEMBER NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2010 november december M.D.Mercy által az elsõ két hónapban kapott üzenetek

Részletesebben

Linda Bradford Raschke: The mental aspects of trading (A kereskedés mentális szemszöge)

Linda Bradford Raschke: The mental aspects of trading (A kereskedés mentális szemszöge) Linda Bradford Raschke: The mental aspects of trading (A kereskedés mentális szemszöge) A kereskedéssel foglalkozók jó része gyorsan rájön, hogy a siker nem kizárólag a használt stratégián, kereskedési

Részletesebben

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/ Erről az Imakönyvről Az imák, és litániák (dőlt kiemeléssel) amelyek ebben a könyvben találhatóak nem emberi eredetűek. Ezek egy egyszerű hétköznapi nőnek adattak, aki férjezett családanya, Európában lakik,

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Ökoiskola. Ökoiskolaság és szakképzés

Ökoiskola. Ökoiskolaság és szakképzés Ökoiskola Ökoiskolaság és szakképzés Réti Mónika Varga Attila Ökoiskolaság és szakképzés A bevezetõ szövegek szinte mindig általánosságokról szólnak, és emiatt nagy a veszélye annak, hogy csak a felszínt

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Olvasd

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04.

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal, lejött hozzátok Abban a pillanatban szólalt meg ez a dal a cédé lejátszómon, amikor belekezdtem ebbe az írásba az angyalokról.

Részletesebben

Az Igazság az Utolsó Ítéletről

Az Igazság az Utolsó Ítéletről Ching Hai Legfelsõbb Mester tanítványainak lapja IDÕSZAKOSAN MEGJELENÕ SPIRITUÁLIS LAP 13. SZÁM 2002.01.06. Az Igazság az Utolsó Ítéletről Ching Hai Legfelsőbb Mester beszéde külföldi gyakorlók előtt Hsihu

Részletesebben

XIV. A nagy tévedés, a végzetes csalás és a könyvek könyve

XIV. A nagy tévedés, a végzetes csalás és a könyvek könyve XIV. A nagy tévedés, a végzetes csalás és a könyvek könyve XIV. fejezet. Az élet rendeltetése, vagyis a megváltás logikája szempontjából, csak az olyan beszédnek, csak az olyan írásnak és csak az olyan

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

EBED-MELEK DÍCSÉRETE

EBED-MELEK DÍCSÉRETE Pasarét, 2011. október 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Földvári Tibor EBED-MELEK DÍCSÉRETE Lekció: Jer 38,7-13 Meghallotta az etióp Ebed-Melek, a királyi palota egyik tisztje, hogy Jeremiást a ciszternába

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

NINCS MÁS FUNDAMENTUM

NINCS MÁS FUNDAMENTUM Pasarét, 2014. január 19. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NINCS MÁS FUNDAMENTUM Lekció: Máté 7,24-29 Alapige: 1Korinthus 3,11-15 Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül,

Részletesebben

Árpád-házi Szent Margit Plébánia IX. évfolyam / 9. (109.szám) 1182. Budapest, Fogaras utca 16. PLÉBÁNIAI LITURGIKUS LAP Szentlélek eljövetele Majd 40 napja ünnepeltük Urunk Jézus feltámadását. A nagy szikla

Részletesebben

örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/4

örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/4 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/4 Lelket az életbe! Pár nappal ezelõtt szomorúan búcsúzni hívtak a harangok. Hisz szomorú volt a szí- vünk, kinek ne fájt volna belül

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Hogyan vezet Isten Szelleme? 3. Vezetés belsı bizonyosság által

ALAPTANÍTÁSOK. Hogyan vezet Isten Szelleme? 3. Vezetés belsı bizonyosság által ALAPTANÍTÁSOK Hogyan vezet Isten Szelleme? 3. Vezetés belsı bizonyosság által Isten Szelleme által történı vezetésünkrıl hallotok tanítást, ennek a tanításnak a harmadik részét fogjátok hallani. A mai

Részletesebben

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T 2015. ÜZENET 12. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T Legyetek éberek, mert nem tudjátok mikor érkezik az Úr. Mindenért adjak hálát! (reggeli ima: elindulás Jézussal!) a szeretet

Részletesebben