1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós"

Átírás

1 1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós Önkép-teszt Önkép. Kimondjuk ezt a szót, és automatikusan ugrik be a jelentés. Az a kép amilyennek látjuk magunkat. Látjuk magunkat valamilyennek, az életünk még sem folyik abban a mederben, amelyre az önképünk alapján folynia kellene. Mi lehet a baj? Talán téves az önképünk? Lehetséges. Hogyan lehet téves az önképem, amikor én élek együtt saját magammal, ki ismerhetne jobban engem önmagamnál? Jogos a kérdés, a válasz pedig önmagunkban keresendı. Mi alapján alakul ki az önképe az embernek? Önmagáról gondolkodik, megfigyeli, mit csinál mit nem csinál? Hol volt lusta, mikor hazudott, mikor volt rossz indulatú vagy éppen mikor szeretett, esetleg valaki mást, mint akit kellett volna, mikor csapták be, mikor csinált valami jó üzletet, a másik is jól járt, vagy İ be lett csapva, és mindezeknek a mozgásoknak megfigyeli magában az erkölcsi hozadékát, és levonja a végkövetkeztetést? Ilyen vagyok! Nem, azt hiszem ez a legtöbbünk esetében nem így történik. Az ıszinteség bitang dolog. Az igazság felszabadít, tanítja Jézus és valóban. Szabadok vagyunk-e saját hazugságaink terhe alól? Az elsı és legfontosabb igazság az, hogy önmagunknak ismerjük el, hogy igen olyanok vagyunk amilyenek. Hazugok, csalók, rossz indulatúak, pénzsóvár pénzhajhászok, másoknak rosszat akarók, és egyebeket jobban szeretık mint másokat, tehát személyválogatók, falánkok, pártoskodók és így tovább, sokáig lehetne még felsorolni. Megkönnyíti a valós lelki mőködések felismerését, ha azokon a szavakon illetve hatásukon meditálunk, amelyek a felháborodást keltenek bennünk. Ott vannak a hazugságok, ott kell leginkább hajthatatlanul kíméletlennek lenni önmagunkkal szemben és vállalni, hogy igen én ilyen vagyok, mert ez a dolog annyira nagy hatással van rám, mint egy tornádó a földfelszínre, és ahogy egy tornádó sem véletlenül alakul ki, okai vannak, a bennünk lévı felháborodás sem véletlen, oka van. Ezeket a felháborodásokat kitőnıen használhatjuk jelzırendszerként, ahol elıfordulnak ott dolgunk van önmagunkkal. Az történik az önképünk kialakulása folyamán, hogy cselekedeteink többségében a külsı környezetünknek cselekszünk azért, hogy onnan saját elképzeléseinknek megfelelı visszajelzéseket kapjunk (sikerélmény) amit aztán magunkénak fogadunk el. Hát igen én pontosan olyan jó ember vagyok, ahogyan azt állítják rólam, vagy pontosan olyan semmirekellı, kis értéktelen porszem vagyok, ahogyan állítják rólam A probléma tényének felismerésével, már el is indultál annak a megoldása felé

2 Mindezen külsı véleményekhez társulnak azok az általunk elfogadott vélemények, amelyek már magzati és apró gyerekkorunktól rakódtak személyiségünkre, hitek, hiedelmek melyeket magunk kreáltunk a magunk számára, az anyánk terhessége alatti érzelmi élete, mely alapvetıen meghatározza a világhoz való viszonyunkat. A rossz tanításokból eredı erkölcsi normák, melyekrıl majd felnıtt korban esetleg kiderül, hogy alaptalanok voltak, de már akkora kárt okoztak személyiségünkben, hogy nem látunk lehetıséget a helyreállításra. A világhoz való jó vagy rossz viszonyunk hatásai, amit szintén önmagunknak tekintünk, hiszen mi éltük meg, az én életemmel tehát azonosulok, s ha az életem rossz és sok rossz dolog történt velem, akkor nyilván ezt érdemeltem mert ilyen rossz vagyok én is, ha pedig jó életem volt, akkor ezt teljes joggal megérdemeltem, mert én ilyen jó ember vagyok. Az önvizsgálatot nem tartó emberek önképe tehát hazugságon, mások önkényes véleményén, és a magunk hamis elképzelései alapján épül. Nem mondunk igazat magunknak. Önértékeléseinkben vagy túl nagyra, és jóra értékeljük magunkat, vagy túl kicsinek értéktelennek fogadjuk el magunkat. A helyes önkép tehát elsısorban az igazságon kell, hogy alapuljon. Az önismereti munka tehát nem jelent egyebet, mint az igazság feltárását önmagunkról, önmagunk számára. Gondolkodással legfıképpen és csendes önmegfigyeléssel (meditáció által). Azt tartja a mondás: Ha meg akarod változtatni a világot, kezd önmagaddal. Önmagunk megváltoztatása pedig azzal kell, hogy kezdıdjék, hogy kiderítjük a bennünk élı hazugságok eredetét, kapcsolódásait, hatásait, elkezdjük megismerni önmagunkat, és tudomásul vesszük az igazságot, azt amilyenek valójában vagyunk, és tovább nem törıdünk azzal, amilyennek gondoljuk önmagunkat, mert immár tudjuk, hogy az teljességgel hazugság. Semmiféle fejlıdésre vagy pozitív változásra nem számíthatunk addig, amíg hazugságok terhelik az ember lelkét, azonban ahogy ezekre a hazugságokra fényderül, automatikusan az igazság, a helyes valódi önkép áll a hazugság helyére. A hazugságok, démonok, melyek visszahatnak ránk, miközben belılünk áradnak, illetve jelenlétük jogos mindaddig, míg fel nem göngyölítettük, az aktuálisan megélt hatástól kiindulva vissza felé az ok-okozati láncolaton keresztül. Tehát az elsı lépés, hogy folyamatosan megfigyeljük a bennünk elıtörı hatásokat, jelenségeket, és feltegyük a kérdést, hogy ez miként kapcsolódik hozzám? Mi az alapja a jelenlétének? Az Önkép tesztet azoknak szánom, akik elakadtak az életükben, akik nem tudnak tovább lépni, tehetetlennek érzik magukat. Persze elıbb ezt is be kell, hogy ismerje magának az ember: Igen nem tudok tovább lépni, segítségre van szükségem! Önmagadnak mondd ki ezt: Segítségre van szükségem. Amíg ezt nem tudod kimondani, addig tedd félre az önkép tesztet, mert nem jutsz vele sehová, ha azonban sikerült ezt kimondani, és elfogadni a tényt, elkezdhetsz segíteni magadon, mert a megoldás is te vagy a magad számára. S ha cselekszel magadért és keresed az igazságot, Isten is melléd áll ebben a keresésben. Segíts tehát magadon, az Isten is megsegít Az önkép tesz kérdései csak keretet adnak ahhoz az önismereti munkához, amelynek neki fogtál, a megoldás benned van. A megoldás ugyan is nem más, mint megtalálni az igazságot a hazugság rétegek alatt.

3 Kövesd a kérdések által mutatott irányt, mindenre szánj elég idıt. Elıre szólok, hogy ezzel a tesztel nem fogod megoldani a problémáidat egybıl, hanem elindítasz magadban egy tisztulási folyamatot, amely az emberek többsége számára életen át tartó folyamat. Papaji azt mondja, hogy egyetlen dolgot kell kutatni az embernek, ez pedig a szabadság A benned élı hazugság kötelékeitıl való megszabadulás szabaddá fog tenni téged is. Kezdjük hát el a munkát, kezdjük el megismerni önmagunkat. A következı metódus alakult ki miközben a magam problémáján meditáltam. Automatizmusok Ha az akaratlagos dolgaim nem mőködnek, akkor leírok (tudatosítok) olyan dolgokat amik automatizmusok az életemben és mindig visszatérek akármi legyen is éppen. Írd le ami hirtelen beugrik, majd állj fel és sétálgass a lakásban, vagy ahol írod. Adj idıt, hogy elıtörjenek továbbiak, asszociációs kapcsolatok. Egész akaratrendszerekre derülhet fény, ami ott lappang benned, és nem is tudsz róla Adj idıt a gondolatok és érzések elıtörésére Mit akarok önmagammal, önmagamnak, a világgal, a világban? A megakadt ember, ahogyan én is így voltam, nem tudja mit kellene csinálni a tovább lépéshez. A legnagyobb kérdés, hogy mit akarok tulajdonképpen? Nem tudom, hogy mit akarok speciálisan a saját életemmel, de tudom, hogy mit akarok a világban látni mondjuk. Békét akarok teremteni, háborúmentességet akarok, nyugalmat akarok, segíteni akarok a bajba jutottakon, meg akarom gyógyítani a betegeket, meg akarom szüntetni a szenvedést. Bármennyire is nagyon távolinak tőnik és egy ember ezt nem tudja persze végrehajtani, de ez már akarás. Láthatja magában az ember, hogy van bennem akarás. Írjuk hát le mint saját akaratunkat. De figyeljünk, hogy ne hazudjunk magunknak. Ha nem tudod leírni, hogy én ezt vagy azt akarom, hanem azt írnád, jó lenne, szeretném stb akkor amögött nincs akarás, nincs tenni vágyás. Az akarásban mindig tenni vágyás nyilvánul meg. Ez egy jó önkép magunkról. * Írd le ami hirtelen beugrik, majd állj fel és sétálgass a lakásban, vagy ahol írod. Adj idıt, hogy elıtörjenek továbbiak, asszociációs kapcsolatok. Egész akaratrendszerekre derülhet fény, ami ott lappang benned, és nem is tudsz róla Adj idıt a gondolatok és érzések elıtörésére * Mit nem akarok önmagammal, önmagamnak, a világgal a világban? Az tehát nem tudom, hogy mit akarok az életemben, de azt biztosan tudom, hogy mit nem akarok a saját életemben és a világban. Nagy segítség vissza olvasni a mit akarok kérdésre adott válaszokat, mert azok ellenkezıje egyértelmően sorolható a nem akarásokhoz, azonban ha egyszer állító és egyszer tagadó módon szemléljük ugyan azt a mondatot egészen érdekes új összefüggések kerülnek ki belıle, új akarások és nem akarások. * Írd le ami hirtelen beugrik, majd állj fel és sétálgass a lakásban, vagy ahol írod. Adj idıt, hogy elıtörjenek továbbiak, asszociációs kapcsolatok. Egész akaratrendszerekre derülhet

4 fény, ami ott lappang benned, és nem is tudsz róla Adj idıt a gondolatok és érzések elıtörésére * Mi motivál? Kérdezd ki magad? Adj választ a miértekre, és a felmerülı kérdıszavakra! Az egyik akaratod, mondjuk, hogy nem akarsz háborút: Kérdezd meg: Miért? Válaszolj: Mert életellenes, sok a halott és az egy Istentelen félelmetes állapot. Miért? Mert ahol nincs Isten ott démonok vannak? Miért mondod hogy démonok vannak? Ezt tanították a gyülekezetbe. Miért tanították ezt? Hogy félelmet keltsenek bennem.? Miért akarnak félelmet kelteni? Hogy uralkodhassanak felettem. Honnan tudod, hogy ez a szándékuk? Nem tudom, csak gondolom. Tehát belevetíted saját szándékaidat? Hmmm igen Írd fel: Félelemkeltési szándék van bennem mások iránt Utána majd ezen dolgozol Honnan tudod, hogy a halálban nincs Isten? Ezt tanították. El hitted amit tanítottak? Igen. Miért? Mindenki más is elhitte. Ha sokan hisznek el valamit az igaz? Most már tudom, hogy nem. Tehát régen becsaptak? Igen. Hiszékeny voltál? Igen, de gyerek voltam, nem kérdıjeleztem meg a felnıttek tekintélyét. Tehát tekintélytiszteletbıl voltál hiszékeny? Igen, de ma már nem vagyok hiszékeny. Tehát nem vagy tekintélytisztelı? Nem vagyok tekintélytisztelı. Akkor tehát tiszteletlen vagy? Nem hajtok fejet semmilyen tekintélynek Írd fel: Nem mutatok tiszteletet mások felé.. késıbb ezen dolgozol. Csak megjegyzem, hogy milyen szépen elıjönnek a dolgok, Ha a tiszteletlenséget összehozom a félelemkeltési szándékkal egészen messzemenı következtetéseket vonhatok le belıle Nagy hiba lenne ez Ne következtess, hanem kérdezz tovább. Aki állításokat tesz, az nem kap válaszokat, és félrevezeti saját magát újból ezt ne felejtsd el Döbbenetes lehetıség ez önmagad feltérképezésére. Minden állításoddal, akarásoddal és nem akarásoddal végig kell csinálnod ezt, ha részletesen megakarod ismerni magadat. * Írd le ami hirtelen beugrik, majd állj fel és sétálgass a lakásban, vagy ahol írod. Adj idıt, hogy elıtörjenek továbbiak, asszociációs kapcsolatok. Egész motivációs (hiedelem) rendszerekre derülhet fény, ami ott lappang benned, és nem is tudsz róla Adj idıt a gondolatok és érzések elıtörésére írd le és vedd tudomásul ıket. Ne harcolj ellenük, ne fogalmazz meg ellenakaratot, csak hagyd létezni és a tudatodba emelkedni * A probléma tényének felismerésével, már el is indultál annak a megoldása felé Mi az ami van Nos ez nagyon sokrétő kérdés, de itt mivel az akarás, a patthelyzetbıl való kilépés problémáján indultunk el, fıleg arra kell gondolni, hogy milyen eszközök és erıforrások állnak rendelkezésünkre. Mi az ami van, mi az amim van. Eszközök, lakás, kocsi, munkahely,

5 fizetés, szándékok bármi ami van. Nehéz dolog ezeket felsorolni. Rengeteg rejtett tudásokkal és értékesíthetı jártasságokkal vannak tele az emberek. Csak tudomásul kell venni ıket Erıforrások lehetnek a vágyaink az indulataink, az ismereteink. A tudásokkal kapcsolatban sokszor felmerült bennem is, hogy ááá azt nem is tudom annyira, még fejlıdnöm kell egyébként pedig semmiben nincs komoly elmélyül ismeretem ezért nem is jogosít fel engem semmi arra, hogy tulajdonképpen bármit is csináljak, miközben tele vagyok ötletekkel, kész kidolgozott tervekkel. Nagyon könnyen hazudik az ember magának a képességeirıl. Bennem ez annak köszönhetı, hogy állandóan az iskolázottságról, fıiskoláról és egyetemrıl, meg diplomákról gondolkodtam, villamosmérnök akartam lenni eredetileg, de ahhoz képest semmi nem lettem, a hivatalos iskolarendszer szerint, emlékszem, hogy régebben kifejezetten verseny-vitákat folytattam diplomásokkal, hogy vajon ki tudnak-e fogni rajtam. Tud-e valami olyat mondani nekem a világról, amihez én nem tudok hozzászólni. Ezért én olyan széleskörően tájékozódtam a világról, hogy észre sem vettem, hogy egy átlagos diplomás, szóhoz sem tudott jutni és inkább én láttam el İt tudással, ami persze óriási sikerélmény volt, így a vita, mint sikerforrás meg is maradt bennem erısen, párhuzamosan a világgal kapcsolatos tudások folyamatos győjtésével. Az ismeretek tehát nem kötıdnek semmiféle iskolához, azt az ember magának szerzi meg, és nem szükséges, hogy államilag elismerjék azt vagy sem. Tényleg nem szükséges. Ha bármilyen tudással, ismerettel, jártassággal rendelkezel, azt azonnal sorold fel az erıforrásaid között és fogadd el, hogy igen az mind-mind a te tudásod. * Írd le ami hirtelen beugrik, majd állj fel és sétálgass a lakásban, vagy ahol írod. Adj idıt, hogy elıtörjenek továbbiak, asszociációs kapcsolatok. Hatalmas tudásbázisa van mindenkinek, csak tudomást kellene venni róla, ott lappang benned, és nem is tudsz róla Adj idıt a gondolatok és érzések elıtörésére írd le és vedd tudomásul ıket. Ne harcolj ellenük, ne fogalmazz meg ellenvéleményt, csak hagyd létezni és a tudatodba emelkedni * Mi az ami nincs? A van után teljesen ésszerő megkérdezni magunkat arról, hogy mi az ami nincs. Meg kell fogalmaznunk, hogy mire van szükségünk általában ami megkönnyítené az életünket, de ne korlátozzuk csak az ötleteinkre a lehetıségeket, mert megint csak keretek közé szorítjuk a lehetıségeinket azzal, hogy konkrétan meghatározzuk mi kellene. Bízzuk a sorsra, hogy milyen módon jutunk céljainkhoz, ne korlátozzuk saját önkorlátozó ötleteinkkel. Leírhatjuk, hogy a mindennapjainkhoz kell egy jó kocsi, pénz, jó helyek, ahol végezhetem tevékenységemet. Hagyjuk nyitva, hogy milyen kocsi, milyen helyek, milyen tevékenység.. Ezután * Írd le ami hirtelen beugrik, majd állj fel és sétálgass a lakásban, vagy ahol írod. Adj idıt, hogy elıtörjenek továbbiak, asszociációs kapcsolatok. Végtelen lehetıség áll a rendelkezésedre. Minél inkább rábízod a sorsra, annál gyorsabban jönnek a megoldások Adj idıt a gondolatok és érzések elıtörésére írd le és vedd tudomásul ıket. Ne harcolj ellenük, ne fogalmazz meg ellenvéleményt, csak hagyd létezni és a tudatodba emelkedni * Mire utalnak, mire tanítanak eddigi tevékenységeim?

6 Mire utalnak eddigi tevékenységeim? Nem véletlen, hogy az ember azt tanulja amit, és olyan munkahelyekre kerül ahova. Valamit üzen nekem az eddigi életutam.. Szállítás, szervezés: Elmozdulás, mozgás, cselekvés, elırelépés, haladás Harcmővészet: Elvi keretek, átfolyás, törésmentesség, együttmőködés, képességfejlesztés, érzékek fejlesztése, koordinációs képesség, alkalmazkodás, beszivárgás Cipıjavítás: Szétszedni, javítva összerakni, sokféleség. Szobafestés: Romhalmazból várat építeni, mőveleti sorrend, megtisztítani, elıkészíteni, harmonizálni, esztétika, szépség, látvány, küllem Nem kérdezzük azt, hogy mondjuk, mennyi pénz kellene a mindennapjaim kényelméhez. Ez ugyan is nem lényeges kérdés. Ha az ember a helyén van, a helyén mőködik, rendelkezik az igazság ismeretével önmagáról, akkor ez kérdés és a ráérkezı válaszok önkorlátozóvá válnak. Azt kell tehát megtudni, hogy milyen területeken mozogtunk eddig kényelmesen. Milyen területekre kényszerített az élet, miben szereztünk jártasságot észrevétlenül könnyedén. Ha olyan területen tevékenykedünk, amely jó érzésekkel tölt el bennünket, akkor semmi gond, ha viszont meg vagyunk torpanva, és nem tudunk hová lépni, információt kérhetünk eddigi életutunktól. Az eddigi munka és hobbi tevékenységeink megmutatják, hol tudunk automatikusan mőködni, ebbıl kiderül, hogy milyen dolgok jöhetnek számításba a jövıben, így nem kell erıszakot venni magunkon a megélhetés miatt... Potenciális életfeladataim: Az életfeladat persze messzebbrıl érkezik, mint a fizikai lét önfenntartásának napi igénye, A magam példáján bemutatva valami ilyesmire gondolok: Mit tudok tenni, adott esetben? Bajba jutottak segítése, oktatás, tanítás által. Elemzı módszerek kidolgozása, mozgáskoordináció, mozgás rehabilitáció harcmővészeti módszerekkel. Mőveleti sorrendek felismerése, fokozatosság, romhalmazból várat építeni Tehát ezek azok a területek, amik számításba jöhetnek a továbblépésem kérdésében. Eddigi tevékenységi-területeink üzennek nekünk tehát, ezeket az üzeneteket leginkább asszociatív kapcsolódásokon keresztül kapjuk önmagunkból. Nem kell erıltetni, nem kell akarni, pusztán idıt kell rá hagyni, elcsendesedni, meditálni azokon a kérdéseken, amikre választ szeretnénk kapni. Az ember sokkal több, mint test és gondolatok és érzelmek, és egy olyan magas intelligenciával vagyunk kapcsolatban, amelyrıl problémáinkkal elnyomott állapotunkban nem is álmodunk. Fel fogsz figyelni a felmerülı akadályokra. Ne kételkedj benne, hogy az egy akadály, dolgozd fel a fent említett módon. Kérdezd meg magadat: Mi akadályoz a problémám megoldásában? Meditációs kérdés, majd következıleg, milyen viszony főz az akadályhoz? A leírt tulajdonságok, milyen emlékeket idéznek fel? Milyen az emlékekhez főzıdı viszonyom? Magamon azt figyeltem meg, hogy a korlátok és gátak maguktól felszakadnak, eltőnnek, amint felfedeztem az ok okozati láncolatot bennük.

7 Kezd el a munkát most. A továbbiakban minden kérdést külön lapra írok fel, hogy legyen hely alaposan kidolgozni. Ha akarod, nyomtasd ki ezt a dokumentumot, és töltsd ki Önmagaddal az üres részeket. Mire végzel ezekkel, talán a végtelen bölcsesség fog szárnyai alá venni és egy olyan világot ismerhetsz meg, amirıl eddig még csak nem is gondoltad, hogy létezik: A valódi ÖNMAGADAT.

8 Automatizmusok

9 Tehát mit akarok önmagammal, önmagamnak, a világgal, a világban?

10 Tehát mit nem akarok önmagammal, önmagamnak, a világgal a világban?

11 Mi motivál?

12 Mi az ami van

13 Mi az ami nincs?

14 Mire utalnak, mire tanítanak eddigi tevékenységeim?

15 Potenciális életfeladataim:

16 Nem mindenkinek sikerül egyedül megbirkózni ezzel a nem kis feladattal, Ha úgy érzed, hogy szükséged volna segítségre, hogy nem úgy jönnek a kérdések, ahogy várod, gyere el, kibontjuk együtt a témát. Természetesen a legnagyobb diszkréció mellett. Mindenkinek vannak belsı lelki problémái, sokféle módszer van arra, hogy kiderítse az ember a búját-baját, rengeteg csoportos foglalkozás, de én egy jó kis személyes beszélgetésnél jobbat nem tudok elképzelni. Egy beszélgetést, aminek te vagy a központja, ahol rád figyelek, vagy ha csoportosan vagyunk, akkor mindenki rád figyel. Persze ez is visszavetheti azt a szándékodat, hogy csoportos tesztbe részt vegyél, érdekes energiákat mozgat meg az ember körül a közönség, rendkívüli élmény másokkal közösen megbeszélni dolgokat. Nagy bátorság kell hozzá az tény, de ha ilyenen töröd a fejed, és visszatart az, hogy többen figyelnek, talán legelıször magaddal dolgozz ezen a kérdésen, hogy miért baj az, ha mások is látnak hallanak? Milyen érzéseket hoz elı, mi a problémád ezzel? Aztán várlak, elıbb egy személyes tesztre és ha megjött a bátorságod, magasabb szintre emeljük a dolgot és egy csoportos teszt keretében még nagyobb eredményeket érhetsz el. Szerzı: Ifj Hajdu Miklós E mő szabadon terjeszthetı változtatás nélkül

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Romológiai ismeretek kisebbségi mentálhigiéné 1 címő tantárgy bevezetésének tapasztalatai a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Karán

Romológiai ismeretek kisebbségi mentálhigiéné 1 címő tantárgy bevezetésének tapasztalatai a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Karán Romológiai ismeretek kisebbségi mentálhigiéné 1 címő tantárgy bevezetésének tapasztalatai a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Karán a 2004/2005-ös tanévben *Dr. Mészáros Judit,**Szabóné Kármán

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével Nekem ez az életem Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével A patika igényesen felújított, orvosi rendelôknek is helyet adó épületben található a kisváros egyik terének sarkán. A

Részletesebben

Szeretettel Hargitai Ágnes

Szeretettel Hargitai Ágnes Minden korszakunk lezárása egy számvetéssel ér véget. Bármilyen nehéz időszakot is éltünk meg, jól esik visszatekinteni az elmúlt pillanatokra, hiszen a nehézségek ellenére szebbé is tették életünket.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 7/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 29-34. T A R T A L O M J E G

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása Máté 8:17 Beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig betegségeinket İ viselte, és fájdalmainkat hordozá Ez az Ige idézet az Ószövetségbıl,

Részletesebben

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya avagy a repedt nád és a pislogó gyertya E Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki (Ésa 42:3) redetileg ezt a fejezetet nem akartam megírni, illetve hozzácsatolni a könyvhöz. Ercsi

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni.

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Olvasd el: Lukács

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

LIBERÁLIS TEOLÓGUS MEGTÉRÉSE

LIBERÁLIS TEOLÓGUS MEGTÉRÉSE LIBERÁLIS TEOLÓGUS MEGTÉRÉSE SZABADOS ÁDÁM Eta Linnemann megtérése az én szememben az egyik legcsodálatosabb bizonyíték a Szentlélek újjászülı munkája mellett. Megható egy alkoholista vagy drogfüggı ember

Részletesebben

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára.

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára. Én-térkép! Az Én-ek, olyan állapotok, melyekkel azonosul az ember. Meg kell vizsgálni, hogy milyen viszony fűzi az embert ezekhez az állapotokhoz, illetve mi indította el az adott viszony kialakulását.

Részletesebben

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM tanulás egész SZK_106_29 é n é s a v i l á g életen át modul szerzője: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYM 418 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? (Mk.12;14,) A Hang tanítványi közössége munkája.

szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? (Mk.12;14,) A Hang tanítványi közössége munkája. szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? (Mk.12;14,) A Hang tanítványi közössége munkája. 2011 1 Bokor-porta 2011.10.06. Márk, 12, 12-17. 12. és keresték, hogyan fogják meg de féltek a (nép) tömegtől,

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

Nem teljesen nyilvánvaló például a következı, már ismert következtetés helyessége:

Nem teljesen nyilvánvaló például a következı, már ismert következtetés helyessége: Magyarázat: Félkövér: új, definiálandó, magyarázatra szoruló kifejezések Aláhúzás: definíció, magyarázat Dılt bető: fontos részletek kiemelése Indentált rész: opcionális mellékszál, kitérı II. fejezet

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Tartalomjegyzék... 2... 6 Alapfogalmak tisztázása... 6 Bemelegítés... 11 Nyújtás... 12 Eszközök... 12 Alapozó zsírégetı edzés... 13 Haladó zsírégetı edzés... 14 Naplózás...

Részletesebben

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

J. B. Weisz. Ép testben ép lélek

J. B. Weisz. Ép testben ép lélek J. B. Weisz Ép testben ép lélek Ezt a könyvet önmagamnak is nehéz megírnom. Az a helyzet, hogy igen erős ítéleteket kell mondanom majd magam felett, és olyan részletekre is ki kell térnem, amelyek csapongásba

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2.

Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Induktív érvek Az induktív érvnél a premisszákból sosem következik szükségszerűen a konklúzió.

Részletesebben

Személyes Eredményességi Tréning Szet

Személyes Eredményességi Tréning Szet Személyes Eredményességi Tréning Szet Munkafüzet VAGYOK VALAKI A változtatás kulcsa Én : 1. Ki vagyok én? saját személyiségem feltérképezése 2. Párkapcsolatom 3. Munkám, hobbym 4. Anyagi tisztánlátásom

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ Bevezetés Az európai polgárok átlagéletkora növekszik, ami azt jelenti, hogy a jövıben kevesebb munkaképes korú ember lesz, aki

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

MIÉRT SZERETNÉK SZOCIÁLIS MUNKÁS LENNI?

MIÉRT SZERETNÉK SZOCIÁLIS MUNKÁS LENNI? MIÉRT SZERETNÉK SZOCIÁLIS MUNKÁS LENNI? Érdekesnek tűnik egy dolgozat címét kérdésként feltenni. Ez számomra azt jelenti, hogy nem egy szokványos házi dolgozatról beszélünk. Amióta Kocsis tanárnő feladta

Részletesebben

A tanítás-tanulás két sikertényezője

A tanítás-tanulás két sikertényezője A tanítás-tanulás két sikertényezője BÁCSI János SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája, Szeged bacsi@jgypk.u-szeged.hu Ha feltesszük

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.)

BESZÁMOLÓ. a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.) BESZÁMOLÓ a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.) A korábbi gyakorlatot követve az ülés adminisztratív-szakmai részérıl (EGB és GTR elıírások módosításai, új elıírások kezdeményezése, stb.) Deák

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Módszertani útmutató a felsıfokú szakképzésben részt vevı hallgatók számára az

Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Módszertani útmutató a felsıfokú szakképzésben részt vevı hallgatók számára az B/IV. Külsı szakmai gyakorlat kidolgozása (tananyagának, tematikáinak, módszertani útmutatóinak kidolgozása a külsı szakmai gyakorlaton részt vevı hallgatók számára) Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Módszertani

Részletesebben

Egy éve a BÁNKIn. Közvélemény kutatás v2010.7.24. Ötletgazda: Shadow. Készült a BÁNKI HÖK weblapján keresztül.

Egy éve a BÁNKIn. Közvélemény kutatás v2010.7.24. Ötletgazda: Shadow. Készült a BÁNKI HÖK weblapján keresztül. Egy éve a BÁNKIn Közvélemény kutatás v00.7. Ötletgazda: Shadow Készült a BÁNKI HÖK weblapján keresztül. http://hok.banki.hu Hallgatók a hallgatókért ./mechatronika Tanulni kell sokat, mert hirtelen jönnek

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

Hogyan vezesd jól a céged? 1/12 Írta: Dr. Nemes Imre

Hogyan vezesd jól a céged? 1/12 Írta: Dr. Nemes Imre Hogyan vezesd jól a céged? 1/12 Hogyan vezesd jól a céged? 2/12 HOGYAN VEZESD JÓL A CÉGED? Miről szól ez az írás? Cégvezetőként számos dologra kell odafigyeled azért, hogy a piac diktálta versenyben, a

Részletesebben

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel NEW YORK-i ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ First Hungarian Reformed Church of New York City 344 East 69 th Street New York, NY 10021 : (212) 734-5252 www.elsoreformat.us NT. Fogarasi Anita Deák Lehel Főgondnok:

Részletesebben

Benchmarking könyvtárakban

Benchmarking könyvtárakban Istók Anna: Benchmarking érdemes vajon másoktól tanulni? A Gödöllıi Városi Könyvtár és Információs Központ és az érdi Csuka Zoltán Városi könyvtár tapasztalatai egy új teljesítménymérési módszer bevezetése

Részletesebben

Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében

Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében Az állampolgári jogok országgyőlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény (Obtv.) az országgyőlési biztost a hatóságok,

Részletesebben

Szakmai közélet. Pszichoterápia VITA A GYERMEKEKKEL VÉGZETT PSZICHOTERÁPIÁRÓL VITÁK, HOZZÁSZÓLÁSOK. A gyerekterápia létjogosultsága

Szakmai közélet. Pszichoterápia VITA A GYERMEKEKKEL VÉGZETT PSZICHOTERÁPIÁRÓL VITÁK, HOZZÁSZÓLÁSOK. A gyerekterápia létjogosultsága Szakmai közélet Pszichoterápia VITÁK, HOZZÁSZÓLÁSOK VITA A GYERMEKEKKEL VÉGZETT PSZICHOTERÁPIÁRÓL - - - - - - - - A gyerekterápia létjogosultsága A vitaindító Horgász Csaba gondolata miszerint a gyerekterápia

Részletesebben

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Churchill azt mondta: Ahol a tisztesség véget ér, ott kezdıdik a politika. Az utóbbi napok kiegészítették

Részletesebben

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje.

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje. Kérdés: Mit jelent az, hogy a mostban élni? Válasz: Nem a múltban élést jelenti. Nem a múltban élést, ahol negatív blokkok, negatív gondolatok, negatív érzelmek, félelmek, negatív programok, babonák, negatív

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk 2011/1. számában! 2011. február 15.

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk 2011/1. számában! 2011. február 15. Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk 2011/1. számában! 2011. február 15. - Maga mióta dolgozik a cégnél? - Mióta megfenyegettek, hogy kirúgnak. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a 2011.

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére MÉGIS A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz érte cserébe, MÉGIS A LEGJOBBAT ADD A VILÁGNAK, AMID CSAK VAN! ( a calcuttai gyermekotthon faláról ) Kertész Imre atya emlékére Kertész

Részletesebben

Ha a gyógyítás nem mőködik

Ha a gyógyítás nem mőködik Ha a gyógyítás nem mőködik 2009 Rue Anne Hass, M.A., Intuitive Mentoring és I-Mentoring, www.intuitivementoring.com. Látogasd meg Rue honlapját, ahol további cikkeket találsz Az EFT-rıl és az érzékeny

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/11435. számú országgyőlési határozati javaslat a Magyar Köztársaság és Szerbia és Montenegró között a Magyar Köztársaságban élı szerb kisebbség és a Szerbia és Montenegróban

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk!

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Sokszor nagyon kevés dolgon múlik, hogy egy kapcsolat miképpen alakul. Ugyanazzal az energiával lehet építeni és rombolni is. A lényeg a szándék, illetve

Részletesebben

NEVELİTESTÜLETI VÉLEMÉNY

NEVELİTESTÜLETI VÉLEMÉNY NEVELİTESTÜLETI VÉLEMÉNY GERİCS IBOLYA PÁLYÁZATÁRÓL (Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola intézményvezetıi munkakör betöltésére kiírt pályázati anyagához kapcsolódóan) 1. Általánosságban Gerıcs Ibolya

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Mit mondhat nekünk az, ami látszólag semmit nem mond?

Mit mondhat nekünk az, ami látszólag semmit nem mond? Mit mondhat nekünk az, ami látszólag semmit nem mond? Az emberi figyelem nemegyszer elsiklik kisebb-nagyobb dolgok felett. Nagyon gyakran előfordul, hogy valamit bonyolultnak gondolunk, holott végtelenül

Részletesebben

Dr. Mészáros Attila. Kezdetek. Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció. Az emberi kommunikáció fajtái

Dr. Mészáros Attila. Kezdetek. Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció. Az emberi kommunikáció fajtái Kezdetek Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció 4. Non-verbális kommunikáció A Gutenberg galaxis Fotográfia A közlekedés fejlıdése új kommunikációs igényeket gerjeszt kommunikáció

Részletesebben

Mystery Express. magyar nyelvő, kép nélküli szabályösszefoglaló készítette: Raud

Mystery Express. magyar nyelvő, kép nélküli szabályösszefoglaló készítette: Raud 1 Mystery Express magyar nyelvő, kép nélküli szabályösszefoglaló készítette: Raud Utolsó balszerencsés kalandodat követıen pihenésre vágysz, és úgy határozol, a legendás Orient Express extravagáns luxuskörnyezetével

Részletesebben

LEGFÉLTETTEBB INGATLANOS TITOK

LEGFÉLTETTEBB INGATLANOS TITOK Kizárólag Ingatlanértékesítıknek szóló tanulmány! 3 LEGFÉLTETTEBB INGATLANOS TITOK - avagy mit tegyél, hogy hamarosan a legjobb ingatlanosok között találd magad? - Milyen szabályokat érdemes betartanod,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

A teljesítmény lélektana

A teljesítmény lélektana Brian Tracy Phoenix szemináriuma A teljesítmény lélektana 1. szekció Bevezetı (15:12) Brian Tracy vagyok. Üdvözlöm Önöket a szemináriumon, amelyben a teljesítmény lélektanáról lesz szó. Elgondolkoztak

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

Érveléstechnika-logika 6. óra

Érveléstechnika-logika 6. óra Érveléstechnika-logika 6. óra BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék http://www.filozofia.bme.hu/ Tartalom Deduktív és induktív érvelések Induktív érvelések értékelése Induktív általánosítások Adatok

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

SZAKMAI MEGJEGYZÉSEK

SZAKMAI MEGJEGYZÉSEK SZAKMAI MEGJEGYZÉSEK A DUNA STRATÉGIA HAZAI MEGBESZÉLÉSE ELÉ 1 Fleischer Tamás BEVEZETÉS A Bizottság 2009. október 22-én 14 érintett országot keresett meg a Duna Stratégia megindítására vonatkozó levelével.

Részletesebben

Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk

Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba állította Hérakleitosz. Magyarországon mintha ez a bölcsesség is megdılne, úgy tőnik, folyamatosan

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz

Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz Szilágyi N. Sándor Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 10. rész Hányféle lehetőségünk van

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2.

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2. ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2. Apostolok Cselekedetei 6:1-7 Azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok sokasodának, a görög zsidók közt panaszkodás támada a héberek ellen,

Részletesebben

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04.

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal, lejött hozzátok Abban a pillanatban szólalt meg ez a dal a cédé lejátszómon, amikor belekezdtem ebbe az írásba az angyalokról.

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

környezet megteremtésérõl, amelyben a hallgatag kisgyermeket megszólítják,

környezet megteremtésérõl, amelyben a hallgatag kisgyermeket megszólítják, Útmutató a szülõknek A kilencvenes évek elején a kisgyermekek, óvodások nevelésével foglalkozó hasznos és tanulságos angol könyv szerzõje külön fejezetet szánt az átlagostól eltérõen fejlõdõ gyermekeknek.

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

- Példa: misszionárius és az alkoholista.

- Példa: misszionárius és az alkoholista. Isten egyik legnagyobb vágya, hogy boldogok legyünk. - Ezért szeretné megosztani velünk Önmaga szeretetét. - Ezért szeretne része lenni a mi életünknek. A mi legmélyebb vágyunk, hogy jók legyünk és szerethessünk.

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

El camino A zarándokút. 1. állomás

El camino A zarándokút. 1. állomás 1. állomás Ennek a zarándokútnak az alapjai nagyon sok régi katedrális falára fel van vésve, de nem úgy, mint egy labirintus, hanem mint egy egyszerű út. Nincsenek benne kijárat nélküli zsákutcák. Az emberek

Részletesebben

Tanulási stílus kérdőív

Tanulási stílus kérdőív Szitó Imre(1987) A tanulási stratégiák fejlesztése, Iskolapszichológiai füzetek, 2.sz. ELTE Tanulási stílus kérdőív Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat. Döntsd el, hogy az öt válasz közül melyik

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória SZAKDOLGOZAT Czibere Viktória Debrecen 2009 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Könyvtárinformatikai Tanszék A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának sajátosságai különbözı életkori csoportokban Témavezetı:

Részletesebben

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Bartusné Major Ágnes A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Az iskolaérettségrıl Az utóbbi évek iskolaérettségi vizsgálatai folyamán tapasztalom, hogy néhány szülı

Részletesebben

Van egy. Géber László

Van egy. Géber László Géber László Van egy Van egy különleges jógagyakorlat, a beszédszünet. Néhány órától egykét napig tarthat, és jelentős idegenergia felhalmozódásával jár. Az utóbbi időben gyakran próbálom alkalmazni, illetve

Részletesebben

Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja

Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja Az Echo Televízió egyik, nemrég ismételt adósából két meglepı hírrıl értesültem. Mindkettıt azért találtam különösen meglepınek, mert az eseményeket

Részletesebben

Évindító - 2015. Az új év egy nagy változást hozó időszak lehet, de ahhoz, hogy ez megtörténjen szükség van rád és az elhatározásaidra.

Évindító - 2015. Az új év egy nagy változást hozó időszak lehet, de ahhoz, hogy ez megtörténjen szükség van rád és az elhatározásaidra. Évindító 2015 Az új év egy nagy változást hozó időszak lehet, de ahhoz, hogy ez megtörténjen szükség van rád és az elhatározásaidra. Induljon ez az éved másként, mint eddig! Te vagy az, aki változtatni

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

Különleges helyzetek

Különleges helyzetek Különleges helyzetek Jövedelem nélküli idõszak Egy személy vagy család számára ez az idõszak a legnehezebb. Ha azonban alkalmazod életedben a témáról tanultakat, akkor nagy valószínûséggel ilyen helyzetbe

Részletesebben

CSALÁDOK HELYZETE K É R D İ Í V 2005

CSALÁDOK HELYZETE K É R D İ Í V 2005 Sorszám:... TELEPÜLÉS A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! CSALÁDOK HELYZETE K É R D İ Í V 25 (25549) 5 6 7 8 Település:... MEGYE 9 1 Mintakód: 1 2 3 4 5 6 TELEPNAG 11 TELEP3 12 KÉRDEZİ KÓDJA KÉRDEZTE:... 13 14 15 16

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. október 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

DR. GÖNCZÖL KATALIN egyetemi tanár miniszteri biztos, az Országos Bűnmegelőzési Bizottság szakmai elnöke

DR. GÖNCZÖL KATALIN egyetemi tanár miniszteri biztos, az Országos Bűnmegelőzési Bizottság szakmai elnöke DR. GÖNCZÖL KATALIN egyetemi tanár miniszteri biztos, az Országos Bűnmegelőzési Bizottság szakmai elnöke A TÁRSADALMI BŰNMEGELŐZÉS STRATÉGIÁJÁNAK MEGVALÓSULÁSI FELTÉTELEI A NAGYVÁROSOKBAN Köszönöm a meghívást.

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

AZ EURÓPAI RASSZIZMUS- ÉS INTOLERANCIA-ELLENES BIZOTTSÁG MÁSODIK JELENTÉSE MAGYARORSZÁGRÓL

AZ EURÓPAI RASSZIZMUS- ÉS INTOLERANCIA-ELLENES BIZOTTSÁG MÁSODIK JELENTÉSE MAGYARORSZÁGRÓL AZ EURÓPAI RASSZIZMUS- ÉS INTOLERANCIA-ELLENES BIZOTTSÁG MÁSODIK JELENTÉSE MAGYARORSZÁGRÓL - ELFOGADTÁK 1999. JÚNIUS 18-ÁN - ELÔSZÓ Az Európai Rasszizmus- és Intolerancia-ellenes Bizottság (ECRI) az Európa

Részletesebben

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Lekció: Ef. 4.17-32 2013. ápr. 14. Gazdagrét Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Minél többet hallunk a bölcsességről, annál

Részletesebben

14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése

14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése 14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése Keller László tájékoztatja a a Képvisel -testület tagjait, hogy a napirendet tárgyalta

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

Nemzeti Jogvédõ Alapítvány

Nemzeti Jogvédõ Alapítvány Dr. Gaudi-Nagy Tamás ( Magyar Jelen) Döbbenet: Bíróság mondta ki, hogy a délvidékiek ma is magyar állampolgárok, egy 56-os hõsnek viszont börtönben a helye 2008. október 28. Beszélgetés Gaudi-Nagy Tamással,

Részletesebben

TÉZISEK az erıszakba torkolló tüntetések kezelésérıl

TÉZISEK az erıszakba torkolló tüntetések kezelésérıl TÉZISEK az erıszakba torkolló tüntetések kezelésérıl A közelmúltban a gyülekezési jog gyakorlása körében olyan tüntetésekre került sor, amelyek egyeseket erıszakos cselekmények elkövetésére késztettek.

Részletesebben

Szitó Imre: (2004) Szociálpszichológia (részletek a kéziratból)

Szitó Imre: (2004) Szociálpszichológia (részletek a kéziratból) Szitó Imre: (2004) Szociálpszichológia (részletek a kéziratból) Mások megismerése: benyomások szervezése és oki magyarázatok Mások megismerésének egyik lehetséges módja, hogy tulajdonságokat győjtünk róluk.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester,

Részletesebben

Nemzetközi Navigátor 2010. Nemzetközi Navigátor

Nemzetközi Navigátor 2010. Nemzetközi Navigátor Nemzetközi Navigátor A legalaposabb tudásra tapasztalati úton tehetünk szert. Jobb vezetıvé úgy tudunk válni, ha gyakoroljuk a vezetést. Valódi inspirációt nem a szokványos, bejáratott helyekrıl kaphatunk,

Részletesebben