Óvoda-iskola átmenet programjának kidolgozása, a helyi sajátosságoknak megfelelően

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óvoda-iskola átmenet programjának kidolgozása, a helyi sajátosságoknak megfelelően"

Átírás

1 Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert u. 17. Tel: 62/ Fax: TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Algyőn TÁMOP óvodai innováció Óvoda-iskola átmenet programjának kidolgozása, a helyi sajátosságoknak megfelelően Készítette: Bakosné Szöllősi Ágnes óvodapedagógus

2 Mottó:,, A gyermek fejlődésének szabadsága nem azt jelenti, hogy egyszerűen magára hagyjuk, hanem segítő szeretettel köréje emeljük a megfelelő környezetet. Minél tökéletesebb a környezet, annál kevesebb beavatkozásra van szükség a felnőtt részéről. Montessori 2

3 Tartalomjegyzék I. Településünk és óvodánk bemutatása oldal Óvodánk személyi feltételei oldal Csoportom erősségei oldal Szociális háttér oldal Óvodaképünk oldal II. Az innováció célja oldal III. Az óvoda iskola átmenet oldal Az óvoda-iskola átmenet értelmezése oldal Fejlődés jellemzői óvodáskor végére oldal Mit tehet az óvoda az átmenet megkönnyítésére oldal Az óvoda iskola átmenet könnyítésére szolgáló programunk célja oldal Mit kell átgondolnia az óvónőnek mikor a gyermekek iskolába kerülnek? oldal Mit tehet az iskola az átmenet megkönnyítésére? oldal Az óvoda iskola átmenet nehézségeinek csökkentésére a következőket alkalmazzák az Algyői Iskolában oldal Iskolára alkalmassá tétel oldal Az óvónők feladata a gyermek iskolára való alkalmassá tétele során oldal Az óvoda iskola átmenet előkészítése a programcsomagban oldal A kompetencia alapú készség és képességfejlesztés nevelési területekbe építése oldal Az óvoda iskola átmenet konkrét lépései oldal IV. Az innovációs projekt kidolgozása az átmenet megkönnyítésére oldal Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében az Algyői Szivárvány Óvodában és az Algyői Általános Iskolában az alábbi tevékenységformák (kapcsolatok) kerültek bevezetésre oldal V. Kapcsolattartási formák: Látogatás az iskolában oldal Irodalomjegyzék oldal Mellékletek oldal Kérdőív szülőknek Szülői kérdőív értékelése Kérdőív tanítónőknek 3

4 I. Településünk és az Óvodánk bemutatása Óvodánk Algyőn, Dél-Alföld napsütötte vidékén, a Tisza partján helyezkedik el. A Tisza töltés lába egészen udvarunkig ér, változatos, gazdag környezet áll a gyermekek rendelkezésére. Az udvaron árnyékot adó fák, folyamatosan nyíló virágok, sokféle növény, madár teremtenek sajátos hangulatot. Óvodánknak a Szivárvány nevet adtuk, amely arra emlékeztet, hogy a gyermek születésével egy újabb sokszínű egyéniség lépett életünkbe. A gyermek fizikai, szellemi fejlesztőségét mi szülők és pedagógusok ajándékul kaptuk, s nagy felelősség hárul ránk, amikor sokrétű színes összetételben biztosítjuk az egyénre szabott fejlődést. A 3-6 éves korú gyermekeket úgy vezetjük be a közösségben való együttélésbe, hogy eközben érzelmileg, értelmileg, szociálisan gazdagodjanak, egyéni képességeik kibontakozzanak. Tesszük ezt abban a hitben, hogy nekünk kell őriznünk, a mi felelősségünk a gyermekeink boldogsága. Az óvoda fenntartója Algyő Nagyközség Önkormányzata. Az intézmény saját költségvetéssel, részben önálló gazdálkodással működik. Szakmai, pedagógiai tekintetben önálló. Óvodánk személyi feltételei - óvodapedagógusok száma 18 fő - nevelőmunkát közvetlen segítő munkatárs dajka: 8 fő - nevelőmunkát közvetetten segítő technikai dolgozó: 4 fő - konyhai dolgozó: 2 fő - óvodai titkár: 1 fő - utazó megbízott gyógytornász, aki heti 6 órában foglalkozik a gyermekekkel: 1 fő - utazó, megbízott logopédus, aki heti 3 órában foglalkozik a gyermekekkel: 1 fő Jelenleg 8 csoport elhelyezésére, 196 fő kisgyermek nevelésére van lehetőség. Két nagycsoport, két kiscsoport (3-4 évesek), két kis-középső csoport (4-5), egy középső csoport (4-5 évesek), két nagy csoport (5-6-7 évesek) és egy vegyes csoport működik az óvodánkban (3-4-5 évesek). 4

5 A termek, öltözők, mosdók elhelyezése funkcionális, világításuk, fűtésük korszerű. A 8 terem két épületben és egy mobil csoportszobában található. A tágas udvaron biztosítottak a játék, mozgás, levegőzés feltételei. Az óvodai épületek felszereltsége az eszköznormának megfelel. Az épület, a bútorzat és a játékeszközök folyamatosan kerülnek felújításra, cserére. Csoportom erősségei Jelenleg 26 fős tiszta nagycsoportban dolgozom. A gyermekek változó szociális hátérrel rendelkeznek. A csoporton belül 6 hátrányos helyzetű -HH- kisgyermek található, akik gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. Logopédiai fejlesztésben 8 kisgyermek részesül. Gyógytestnevelésre 5 kisgyermek jár. A csoportszobánk esztétikusan berendezett, ahol az interaktív tábla is, mint innovációs eszköz megtalálható. A gyermekek kedvenc helye a babakonyha, és az építősarok. Szekrényeink polcosak a gyermekek méreteihez igazodnak, így a játékeszközök megfelelő helyen elérhető magasságban vannak. Biztosított a szabad mozgáslehetőség, a bútorok mozgatása. A csoportszoba felszerelései között megtalálhatóak a Montessori pedagógiáját és a kompetencia alapú nevelést támogató fejlesztő eszközök és játékok (varázsládika), mely a mindennapi munkánkat segítik. Szociális háttér Településünkön a munkanélküliek száma megemelkedett. Ez a szociális helyzet a családoknál érezteti hatását. A szülők ingerültek gyerekeikkel, türelmetlenebbek, de az is előfordul, hogy túl nagyok az elvárások. A miliőártalmak a gyermekek későbbi tanulására is kihathatnak. A különböző tanulási zavaroknak lehetnek okai a biztonságos hátterek hiánya. Az óvodának és az iskolának kell átvállalni azt a feladatot, amiben a gyermekek nevelése irányul megvalósul. Ebből is látszik, hogy fontos a családias légkör kialakítása, kiépítése a két intézmény között is. Biztonság, az odafigyelés a személyes kapcsolatok megkönnyítik az intézmények átjárhatóságát. A mi feladatunk, hogy örömmel és teljes odafigyeléssel járjanak a gyermekek az intézményekbe, s ne jelentsen gondot számukra az új környezet és az új légkör. Óvodaképünk - a gyermekek személyiségének, képességeinek megfelelő differenciált fejlesztése - a gyermekek személyiségfejlődésének nyomon követése - a csapatépítés gyermekek, szülők és óvodapedagógusok között 5

6 - a partnerek, a szülők elégedettségének megőrzése és növelése - az óvodapedagógusok módszertani ismereteinek bővítése, motiváltsága - az óvodapedagógusok és a dolgozók szemléletváltása - a tárgyi erőforrások fejlesztése - óvoda iskola átmenet megkönnyítése - a kompetencia programcsomagnak a helyi programba való kiemeltebb beillesztése - inkluzív nevelés II. Az innováció célja Az algyői Szivárvány Óvoda és az Algyői Általános Iskola közös céljai: - az óvoda és az iskola közötti átmenet megkönnyítése - az óvodás és kisiskoláskor pedagógiai folyamatainak egységes értelmezése és kezelése - a sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű gyermeke hátránykompenzálása, oktatási esélyegyenlőség érvényesítése - folyamatos szakmai tapasztalatcsere szakmai látogatás - a felmerülő igények kezelésére az átmenet folyamatos továbbfejlesztése Munkánkat, az alábbi területeken kapcsoljuk össze: - környezeti nevelés - Népszokások, hagyományok - Szabadidős tevékenységek - Anyanyelvi nevelés - Egészséges életmódra nevelés - DIFER III. Az óvoda-iskola átmenet 1. Az óvoda iskola átmenet értelmezése A gyermekeink döntő többsége a családi és az óvodai nevelés eredményeként, valamint saját belső fejlődésének lehetőségeit megvalósítva 6-7 éves korra alkalmassá válnak az iskolakezdésre. Az iskolaérettség tartalma, szintje természetesen nem csak a gyerekek fejlődésétől-fejlettségétől függ, hanem az iskolák elvárásától is. Az iskola pedagógiájának és koncepciójának szerves része kell, hogy legyen a tanulás, a csoportokban történő közvetett irányítás, a szervezett életrend, amelyet a gyerekek nem egyformán képesek elfogadni. Ezért 6

7 megkísérlik harmonikussá, zökkenőmentessé tenni az átmenetet. Ez úgy valósulna meg, ha nem csak a gyermekek alkalmazkodását várnák el, hanem hogy az iskolák is illeszkedjenek a gyerekek életkori és egyéni jellemzőihez. Az iskolában a játék ugyanúgy jelen kell, hogy legyen a gyermekek életében továbbra is. Nem csupán járulékos tényező, amely csak szünetekben, napközis időben kap teret, hanem szervesen beépüljön a tanulás folyamataiba is. A gyerekekre figyelő iskolában mindazok az értékek, amelyek az óvodai nevelés egész időtartamában az élet természetes részének tekinthetők mint pl. a segítségnyújtás, a megértés, a tolerancia, a konfliktusok békében való megoldásra való törekvése. 2. Fejlődés jellemzői az óvodáskor végére A tapasztalatok és a kutatások egybehangzóan igazolják, hogy az óvónők nagy biztonsággal becsülik meg egy-egy gyermek iskolai beilleszkedésének sikerességét. Az óvónők az óvodai nevelés egész folyamatában készíti fel a gyerekeket az iskolára. Az eredmény -, amelyben a családnak van döntő szerepe az 1. osztályt váró, vidám, érzelmileg kiegyensúlyozott és a szükséges képességekkel rendelkező gyerek. Alapkövetelmények, melyeket egy iskolaérett gyermekkel szemben elvárhatunk: - az életkorának megfelelő testi és szellemi fejlettség - fejlett kommunikációs készséggel rendelkezik- tud-e akar e beszélni? - kifejezőkészség szóban és rajzban alapszínek ismerete, megnevezése - tudás utáni vágy - kialakult felelősség és szabálytudat - alkalmazkodó képesség-szociális érettség - önállóság (kijelölt feladat esetében, tisztálkodás, öltözködés és étkezés során) - kreativitás - aktív figyelem ( perc) - irányok, arányok, méretek meghatározása, megnevezése - saját nevének, címének megnevezése - családi viszonyok meghatározása - mozgáskoordinációs kifinomultság (finom mozgások- írás) - kellően elsajátított magatartásformák, illemszabályok 7

8 3. Mit tehet az óvoda az átmenet megkönnyítésére Az óvoda iskola kapcsolatában arra törekszünk, hogy az átmenetet minél zökkenő mentesebbé tegyük. Fontosnak tartjuk, hogy az iskola megismerje nevelőmunkánkat, módszereinket, eszközeinket, melyek segítségével úgy neveljük és fejlesztjük óvodásainkat, hogy környezetükben jól eligazodjanak, és képesek legyenek az iskolai tanulmányaik megkezdésére. A jó kapcsolat alapja a tisztelet és megbecsülés egymás munkája iránt. Az óvoda iskola átmenet könnyítésére szolgáló programunk célja: Szorongásmentes óvodai légkör biztosítása. Az óvodában kialakított jó szokások továbbvitele Óvodai módszerekre, játékosságra épülő tanulási helyzetek teremtése a.) Mit kell átgondolnia az óvónőnek, mikor a gyermekek iskolába készülnek? Nagycsoportban minden iskolába készülő gyermekkel kapcsolatban gondoljuk át a gyerekek jellemzőit. Az átgondoláshoz segítségünkre lehetnek a gyerekekről készült készített feljegyzések a gyermekek rajzai, munkái, a szülővel folytatott beszélgetések emlékeztetői. 4. Mit tehet az iskola az átmenet megkönnyítésére? Olyan iskolai légkör kialakítására kell törekedni, ahol az elsős gyermekek fokozatosan szokhatnak hozzá az iskolás élethez, munkához, ahol jól érzik magukat. Ennek megvalósulásához a legfontosabb a szorongásmentes, bizalom teli, biztonságot nyújtó légkör, amelyben az ismeretszerzés nem kényszer, hanem örömforrás. A termek kialakításánál, berendezésénél is figyelembe kell venni az életkori sajátosságokat: helyet kapnak az oviban már jól megszokott játékok, a mesesarok pihenőkuckó, és a kiscsoportos foglalkozásra alkalmas helyek. a.) Az óvoda iskola átmenet nehézségeinek csökkentésére a következőket alkalmazzák az Algyői Iskolában: a képességek fejlettségi állapotának feltérképezése a gyerekek közötti differenciák figyelembevétele egyénre szabott, differenciált minőségi oktatás elfogadó, segítő, együttműködő szemlélet állandó motiváció, játékosság az órákba építve személyes kapcsolattartás az óvoda-iskola között szülőkkel való napi kapcsolattartás sikerélményhez juttatás, pozitív értékelés szöveges értékelés 8

9 Oktató-nevelő munka célja, hogy a gyermekek szívesen járjanak iskolánkba, a tudásnak értéke legyen, s nyitott, érdeklődő, testileg - lelkileg egészséges fiatalok kerüljenek ki. Folyamatosan segítik a tanulók egyéni képességeinek kibontakoztatását. Gyermekeket kreativitásra, önállóságra, reális önértékelésre nevelik! Sok-sok játékkal, képesség- és készségfejlesztéssel alapozzák meg elsőben az olvasás, írás tanulását. Késleltetetten tanulják a gyerekek az olvasást, ez azt jelenti, hogy egy alapozó előkészítő időszak után október környékén kezdik a betűtanulást. Természetesen, aki tud már olvasni, az neki való feladatokat kap. A matematika tanulásánál is tevékenységekkel: kirakással, mozgással, megformázással, leszámolással, kopogással és mindenféle érzékszervi tapasztalással megerősítve alapozzák meg a számfogalmat, a műveleteket. A kézműveskedés, a rajzolás, mozgásos játékok a tanulás fontos részei. 5. Iskolára alkalmassá tétel A gyermekeknek testileg is alkalmasnak lennie arra, hogy az iskolai életben részt vehessenek. Fontos, hogy a gyermekek túl legyenek az első megnyúlási fázison. Testi fejlettség nemcsak a súlyt és a magasságot jelenti, hanem a csontrendszer, az izomrendszer, valamint a keringési rendszer életkorának megfelelő fejlettségét is. A központi idegrendszer fejlettsége ebben az életkori szakaszban már a nagyobb kiegyensúlyozottság jeleit mutatja, a gyermek szellemileg is alkalmassá válik az iskolai életre. Elengedhetetlen, hogy bizonyos feladattudattal rendelkezzen, melynek lényeges alkotóeleme az akarat. Kellő kötelességtudattal és feladattartással rendelkezzen. Emellett az önuralom is fontos előfeltétele az osztályközösségben való tanulásnak. Ebben az időszakban a gyermek képes arra is, hogy fegyelmezetten uralkodjék mozgásvágyán, érzelmein, indulatain, és egyre inkább koordinálja, szabályozza mozgásait. Vonatkozik ez a finom mozgásokra is, melyek kellő fejlettsége elengedhetetlen feltétele az írás megtanulásának is. Összegzésként elmondható, hogy a gyermek akkor válik az iskolára alkalmassá, ha már arra is képes, hogy a vele egykorúak társaságában beilleszkedjen, és csoportkötelékben tudjon ismereteket elsajátítani. Kellően nyitott és vágyik a változásra, várja a varázslatot, hogy igazi iskolás lehessen. a.) Az óvónők feladata a gyermek iskolára való alkalmassá tétele során: munkánk során tudatosodjék bennünk, hogy ez a feladat folyamat jellegű, a gyermek óvodába fogadásával veszi kezdetét. A gyermekek adottságainak, képességeinek, készségeinek figyelembevételével tervezzük meg a gyermekek fejlesztését. 9

10 Figyelembe vesszük a gyermekek érési folyamatait. Az életkori és egyéni sajátosságokból kiindulva a gyermekeket megismerve oldjuk meg a 3-7éves életszakasz feladatait úgy, hogy előkészítjük a következő életszakaszt. A játékba integráljuk be a nevelés többi eszközét. Ellátogatunk az iskolába, megismerjük az iskola elvárásait. Ellátogatunk a gyermekekkel az iskolába Felelősségteljesen, szakmailag kompetens módon döntünk az egyes gyermekek iskolára való alkalmassága felől. Minden információs segítséget megadunk a szülők számára gyermekük fejlettségéről, fejlesztéséről. Meglátogatjuk a gyermekeket az iskolában. Kezdeményezzük a kölcsönös hospitálási lehetőségeket. 6. Az óvoda iskola átmenet előkészítése az óvodai programcsomagban Fontosnak tekintjük a nyitott óvodát és az iskolát, szűkebb környezet igényeihez igazodva a gyermekek nevelését és családi nevelés kiegészítését. A nyitottság elsősorban a családokkal és a két intézmény közötti szorosabb kapcsolatot jelenti. Feladataink: - a személyiség harmonikus fejlesztése - a személyiségi autonómia alapjainak lerakása - saját szükségletek kifejezési képességének kialakítása - társakkal való együttműködés megvalósítása - másság (különbözőség) tolerálása - értelmi gazdagság 10

11 Derűs, élmény gazdag környezetet alakítunk ki, ezzel a gyermeki szabadságot biztosítva fejlesztjük személyiségüket, még nagyobb hangsúlyt fektetve az egyedi, a másság, különbözőség elfogadására. Az értelmi fejlődésben - építve a gyermekek tapasztalataira, élményeire, érdeklődésére, kíváncsiságára-fontosnak tartjuk azt, hogy rendelkezzenek az ismeretek elsajátításához szükséges alapvető készségekkel (problémamegoldó gondolkodás, logikai műveletek végzésének képessége, pszichikus funkciók megfelelő működése) A kompetencia alapú készség és képességfejlesztés nevelési területekbe építése Az továbblépéshez új készségek és képességek kialakítása és fejlesztése szükséges a következő területeken: - óvoda-iskola átmenet - inkluzív pedagógia (befogadó) - érzelmi, erkölcsi nevelés Az óvodai és az iskolai nevelés egymásra épül. Az algyői általános iskola nyertes pályázata segíti az iskolával való együttműködést, az egymásra épültség ezáltal, biztosított. Az óvoda-iskola átmenet kérdéskörének újra értelmezése új feladatot, korszerűbb pedagógiai módszerek alkalmazását teszi szükségessé. Egymásra épülő szakmai programot dolgozunk ki az iskolával. Ismeretközpontú oktatásról, a kompetenciák fejlesztésére kell helyezni a hangsúlyt. Kezdeményezzük a szakmai fórumokat, bemutatókat a helyi iskolával és más óvodákkal, hogy ne csak elméletben, hanem gyakorlatban is szerezzenek tapasztalatokat a nevelőmunkáról az óvónők. Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítésének a differenciálás az útja, mind az óvodában, mind az iskolában, amiben benne van a másság jelenlétének természetessége, sajátosságainak elfogadása, az egyénhez igazított fejlesztése. A befogadó inkluzív - pedagógia alkalmazásával, olyan környezetet kell kialakítani az óvodába, ahol a másság elfogadása mindenkinek természetessé válik. 11

12 2008-as tanévtől kiemelt feladatként kezeljük az SNI gyermekek fejlesztését. SNI gyermekek befogadására készülve, a feltételeket figyelembe véve tervet készítettünk, a bevezetés lépéseit meghatároztuk. 7. Óvoda iskola átmenet konkrét lépései Ha az óvónő a gyermekről kialakított összkép és a részletekre vonatkozó szempontok alapján úgy gondolja, hogy a gyermekek fejlettsége megfelelő, akkor javasolhatja az első osztályt megkezdését. Amennyiben az óvónőnek kétségei vannak, bizonytalan, mert az összkép vagy egyes tevékenységek, képességek jelentősen elmaradnak a nagycsoport végére várhatóaktól, a gyermek beszédhibás, esetleg érzelmi sérülés miatt komolyabb magatartási probléma, vagy egyéb pszichés tünet áll fenn, a külső szakember, gyermekorvos, gyermekpszichiáter, logopédus, segítségét kérheti. Érdekes és tanulságos a volt nagycsoportosok követése az első osztályban. Ha mód nyílik rá érdemes, az elsős gyermekekről iskolai beilleszkedéséről visszajelzést kérni. Az erre vonatkozó kérdőív a mellékletben található! IV. Az innovációs projekt kidolgozása az átmenet megkönnyítésére CÉLOK: Az óvoda és az iskola közötti átmenet megkönnyítése. Az óvodás és a kisiskolás kor egységes pedagógiai folyamatként történő kezelése. A sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek hátrányainak kompenzálása, oktatási esélyegyenlőség érvényesítése mindkét intézményben Folyamatos szakmai tapasztalatcsere, szakmai támogatás TERÜLETEK: Környezeti nevelés, népszokások, szabadidős tevékenységek, anyanyelvi nevelés, testi nevelés, egészséges életmódra nevelés, DIFER mérés 12

13 ÁLTALÁNOS FELADATOK: Az eredmények fenntarthatósága, erősítése és a további fejlesztési lehetőségek megvalósítása érdekében: - Az innováció kipróbálása és a beiskolázási gyakorlat erősítése - Együttműködési terv kidolgozása az óvoda iskola átmenet programja megvalósítása érdekében - Közös munkacsoport létrehozása, amely az óvoda iskola átmenetét koordinálja - Intézmények közötti folyamatos kapcsolattartás az átmenet megvalósítása érdekében - További pályázati lehetőségek kihasználása a pedagógusok módszertani támogatásának, megújulásának érdekében - DIFER mérések elvégzésének segítése, az eredmények beépítése a két intézmény, nevelési (oktatási) folyamatába - Mindkét intézmény pedagógusai legyenek nyitottak a megújulásra a nyitottság - Az eddig megszerzett ismeretek birtokában, a már meglévő tapasztalatok átadásával mind a két intézmény pedagógusai erősítik az intézményen belüli belső integrációt és a kompetencia alapú nevelést-oktatást. Az óvoda-iskola közötti átmenet segítése: - a tanév, nevelési év programjának egyeztetése az átmenet támogatására - műhelymunka- szakmai műhelyek, team munkák - módszerek tapasztalatok cseréje - DIFER mérés az óvodában és az iskolában is - nyílt napok szervezése a leendő tanítónők részére, a szülőknek, és az óvó néniknek, a leendő elsősöknek az iskolában - hospitálások, esetmegbeszélések az intézmények között - közös programok megvalósítása a jelen innovációs program szerint FELELŐS: óvodavezető, iskolaigazgató 13

14 ÉRINTETTEK, BEVONTAK KÖRE: leendő elsősök és óvodapedagógusai, leendő elsős tanító nénik A LEBONYOLÍTÁS IDŐPONTJA: 2009/2010 tanév SIKERKRITÉRIUMOK: - Az óvoda és az iskola közötti szakmai párbeszéd elkezdődik és eredményes együttműködés alakul ki - A gyermekek továbbhaladása továbbra is a következő fokra biztosítottá válik az eredményesség és problémamentesség hatja át - A gyermekek zökkenőmentes sikeres iskolakezdésének és esélyegyenlőségének megteremtése megvalósul - Az iskolaérettség kritériumai közösen, egységes szempontok alapján kerülnek meghatározásra - A gyermekeket óvodás és iskolás korukban egységes pedagógiai szemlélet veszi körül - A hospitálások és az esetmegbeszélések mindkét fél számára pozitív előrehaladást jelentenek - A közös tervezett programok megvalósulnak - A célirányos fejlesztéseink segítségével szilárd alapokra helyezzük az iskolaérettség készségeit - A szociális készségek fejlesztésével együttműködésre elfogadásra szabálykövetésre alkalmas gyermekeket nevelhetünk - Elkerüljük az iskolai kudarcok kialakulását - Érzékelhetően javul a gyermekek közérzete az első napokban az iskolában - Javulnak tanulási eredményeik - Nő az iskola elégedettsége az óvodával szemben - Nő az óvodai dolgozók elégedettsége az iskolával kialakított kapcsolatról 14

15 1.A tanítónők látogatása az óvodában Ismerkedés a leendő első osztályos gyermekekkel. A tanítónők ismerjék meg a leendő első osztályos gyermekeket különböző helyzetekben (gondozási teendők, foglalkozás alatt) A látogatás megszervezése és levezetése, a kölcsönös tapasztalatok összegyűjtése, elemzése A gyermekek felkeltése a látogatásra A tanítónők fogadása A bemutatkozó látogatás levezetése Beszélgetések a tapasztalatokról Beszélgetés a gyerekekkel a látogatás során szerzett élményekről igazgatónő vezető óvónő Óvodapedagógusok, tanítónők, iskolás gyermekek, óvodás gyermekek Minden évben tavaszi hónapban Egyeztetés az óvodapedagógusokkal, hogy mikor lehet látogatni és hány alkalommal) Sikerül mindkét fél számára megfelelő időpontot egyeztetni A bemutatkozó foglalkozás és a kölcsönös ismerkedés megvalósul Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében az Algyői Szivárvány óvodában és az Algyői Általános Iskolában az alábbi tevékenységformák (kapcsolatok) kerültek bevezetésre. Kapcsolat Cél Feladat Tevékenység Felelős Érintett Időpont határidő Eszközök módszerek Elvárt eredmény Keletkezett dokumentumok: - feljegyzés a csoportnaplóban - jelenléti ív - fényképek 15

16 2. Kapcsolat: Óvodások látogatása az iskola épületében Cél: Kölcsönös ismerkedési lehetőség biztosítása a gyermekek és leendő tanítójuk között, a gyermekek iskolától és iskolakezdéstől való félelemének csökkentése, az iskola iránti vágy felkeltése Feladat: Az iskola épületének, és helyiségeinek bemutatása, megtekintése Felelős: Igazgató, óvodavezető Érintettek: Óvodapedagógusok, tanítónők, iskolás gyermekek, óvodás gyermekek Gyakoriság: évente egyszer tavasszal Megvalósítás: 2010.február 3. Kapcsolat: Beiratkozás Cél: A gyermek iskolai jogviszonyának kialakítása, érzelmi kötődés az iskolához és a leendő tanító nénikhez Feladat: a szülők tájékoztatása az iskolai beiratkozás időpontjáról és feltételeiről. Az óvodában felhívó jellegű plakáttal hirdetjük az iskolai beíratás dátumát és a beíratáshoz szükséges dokumentumokat jelöljük. Átadjuk a gyermekek részére kiállított óvodai szakvéleményt. Felelős: csoportvezető óvónők, iskolai igazgatója által megbízott felelős Érintettek: leendő első osztályos gyermekek szülei, iskola igazgatója, leendő elsős tanító nénik Gyakoriság: Évente két nap március hónapban Megvalósítás: 2010.március 17-én és 18-án. 16

17 4. Kapcsolat: Tájékoztató szülőértekezlet az óvodában Cél: A leendő elsős tanítónők bemutatása. A beiskolázási körzetbe tartozó óvodások szüleinek megismerése. Felmerülő kérdésekre való válaszadás. Feladat: A nagycsoportos gyermekek szüleinek tájékoztatása az értekezletről, a helyszín biztosítása. A leendő első osztályos tanító nénik részvétele az óvodai szülői értekezleten alkalom nyílik a kötetlen beszélgetésekre, arra, hogy megismerkedjenek a szülők az iskola szakmai programjukkal, betekintést nyerjenek a tankönyveikbe és a tanítási módszereikbe. Bizalom elnyerése intézményük felé. A propagandaanyag kiosztása a szülőknek. Módszerek: szervezés, meghívó készítés, beszélgetés, érvelés, bemutatás Sikerkritérium: Megfelelő számú résztvevő és elégedett szülők. A beiskolázandó gyermekek magas létszáma Felelős: óvodavezető, igazgatónő Érintettek: leendő első osztályos gyermekek szülei, iskola igazgatója, leendő elsős tanító nénik, óvodapedagógusok Gyakoriság: évente egy alkalom Megvalósítás: 2010.január Kapcsolat: Óvodapedagógusok és a tanítónők közös konzultációja Cél: Ismerjék meg a pedagógusok az iskolába kerülő gyermekek DIFER méréseinek eredményeit. Sikeres tapasztalatcsere. Feladat: Ismerkedés az iskolát kezdett elsősök DIFER szűrésének eredményeivel. Alapkészségek bemeneti mérése, egyéni és csoportos fejlesztési tervekre épülő szakmai munka megbeszélése. Közös koncepciók, fejlesztési célok, feladatok megbeszélése a következő tanévre vonatkozóan. Együttműködés a képességmérésekben. Felelős: igazgatónő, óvodavezető, fejlesztő pedagógusok 17

18 Érintettek: tanítónők, óvodapedagógusok Gyakoriság: évente egy alkalommal Megvalósítás: szeptember 6. Kapcsolat: Szülői értekezlet az iskolában Cél: Az iskola bemutatása a szülőknek és a kiállítás megtekintése. A tanítónők megismerése. A szülők kapjanak választ kérdéseikre Feladat: A nagycsoportos gyermekek szüleinek tájékoztatása az értekezletről. Tájékozódás az iskola helyi pedagógiai programjáról. A szülők segítséget, illetve gyakorlati tanácsokat kapnak a gyermekek sikeres iskolakezdése érdekében. Felelős: igazgatónő Érintettek: a leendő elsősök szülei, óvodavezető, óvodapedagógusok, tanítónők, igazgatónő Gyakoriság: évente egy alkalommal Megvalósítás: január Kapcsolat: Gergely-járás (Iskolába hívogató) Cél: Iskolába hívogató műsor megtekintése a gyerekekkel. Szereplési lehetőség megteremtése. Az óvodások és az iskolások közös élményszerzési lehetőségének biztosítása. Népi hagyományok ápolása. Közös kulturális élményszerzés. Feladat: Kapcsolatfelvétel az óvodával. Műsorterv elkészítése. A műsor helyszínének biztosítása az óvodában. Az újra találkozás alkalmával ismerősként üdvözöljék a tanító néniket. Előzetes ajándékkészítés a szereplőknek és a tanító néniknek! 18

19 Ajándék: könyvjelző Módszerek: szervezés, meghívó készítés, bemutatás, szereplés, fényképezés Felelős: óvodavezető, igazgatónő Érintettek: nagycsoportosok, óvó nénik, iskolások leendő tanító nénik Gyakoriság: évente egy alkalommal Gergely napkor Megvalósítás: 2010.március 12. /A tanító néni köszönti az óvodás gyermekeket/ 19

20 / Iskolába hívogató/ /Az iskolások búcsúznak az ajándékba kapott könyvjelzővel/ 20

21 8. Kapcsolat: Rendhagyó testnevelés órák Cél: A testnevelő tanár néni módszereinek megismerése a közösen tartott foglalkozások alkalmával. A gyerekek megismertetése az iskolai tornateremmel, a tornateremben elhelyezkedő helyiségekkel, tornaeszközökkel. Feladat: Játékos tornagyakorlatokkal, mozgásos játékokkal a sportolás megszerettetése. A tornatanárnővel előre megbeszélt és tervezett foglalkozások együttes vezetése. Felelős: óvodavezető, igazgatónő Érintettek: testnevelő tanár néni, óvónők, leendő elsős gyermekek Gyakoriság: hetente egy alkalommal Megvalósítás: 2009/2010 tanév pénteki napjain 9. Kapcsolat: Szakmai találkozó, munkadélután Cél: Az óvoda és az iskola sikeres együttműködésének és a zökkenőmentes óvoda- iskola átmenet feltételeként létrehozott tapasztalatcserék megbeszélése. Innovatív megoldások keresése a felmerülő problémákra a gyermekek érdekeit figyelembe véve. Az óvoda és az iskola közötti partneri kapcsolatok mélyítése. Feladat: Felkészülés az értekezletre, helyszín biztosítása, team-munka lebonyolítása, közös megoldások keresése a beszélgetések során. Időpont egyeztetés. Fényképezés dokumnetálás. 21

22 Módszerek: szervezés, beszélgetés, magyarázat, elemzés, vita Felelős: igazgatónő, óvodavezető Érintettek: az iskola pedagógusai, óvodapedagógusok Gyakoriság: évente egyszer Megvalósítás: április 13. (publikációk- Hírmondó cikkek) 22

23 MUNKADÉLUTÁN Az algyői Szivárvány Óvoda és Általános Iskola partneri kapcsolatának mélyítésére az óvoda iskola átmenet megkönnyítésére, megsegítésére került sor 2010.április 13-án délután. A munkadélutánt vezette: Patyi Erika mentor Az óvoda-iskola átmenet hosszú évek óta komoly pedagógiai-elvi és gyakorlati-problémakör. Elvi, mert állandó kérdés, hogy melyik fél közelítsen a másikhoz, gyakorlati abban a tekintetben, hogy az átmenet milyen módon valósuljon meg. Az integráció kérdésköre - bármennyire is más, mint az óvoda-iskola átmenet a kompetencia alapú programcsomagban széles értelmezést kap, és ezért igen szorosan összefügg azzal. Minden egyes gyerek valahogy és valamikor eléri az iskolára alkalmasságot, csak nem egyformán, nem egy időben, nem egy ütemben, nem egyforma megtámogatottságban, esetleg más nem hétköznapi iskolában. (Dr. Bakonyi Anna) Ebben az évben nagyon pozitívan értékelendő, hogy, innovációs pályázatunkkal is segíteni szeretnénk az óvoda-iskola átmenetet. (iskolaérettség elérését támogató pedagógiai munkát, iskolaválasztás támogatását, gyermekek fejlődésének után követését). Beindult egy hangos párbeszéd a szakemberek, pedagógusok között, ami nem hárítja a felelősségeket, hanem meg akarja oldani a problémát közös pontok keresésével. A két intézmény pedagógusainak együttműködése nélkülözhetetlen, ezért tartjuk fontosnak, hogy az elvek és a módszerek egyeztetése, a tapasztalatcserék a gyermekek fejlődését mozdítják elő! " Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat A magad embersége által. Móricz Zsigmond Bakosné Szöllősi Ágnes Óvodapedagógus ( Algyői Hírmondó áprilisi szám) 23

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET PROJEKT TERVE 2014./2015.

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET PROJEKT TERVE 2014./2015. ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET PROJEKT TERVE 2014./2015. Az közötti átmenet program célrendszere: 1. Értékek Elvek Célok Mutatók Sikerkritériumok Zökkenőmentes átmenet Megfelelő tudás, neveltségi szint megadása

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése

A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése Melléklet a 2016. június 26-i jegyzőkönyvhöz: A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése (Az intézmény fenntartói értékelése, különös tekintettel

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II.26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye:... ir.sz.... (település)... (utca, hsz.) Születési

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1.

tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS KAR M E L L É K L E T AZ ÚTMUTATÓHOZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv Lépésről- lépésre Munkaterv 2014/ 2015. nevelési év Készítette: pedagógus Lépésről-lépésre munkaközösség vezető Lépésről-lépésre munkaközösség munkaterv 2014/2015. nevelési év A Lépésről-lépésre munkaközösség

Részletesebben

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV AZ ÓVODA LOGÓJA ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV csoport részére TARTALOMJEGYZÉK A gyermekek névsora és óvodai jele... 6 A gyermekek névsora korcsoport szerint... 7 Születésnapok nyilvántartása...

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV JANUÁR)

AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV JANUÁR) AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV 2011. JANUÁR) Összeállította: Ladányiné Sütő Tünde Budapest 2011. január 1 Az óvoda iskola átmenet tapasztalatai 2010/2011. Elégedettségi mérést az

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév 2012. 2013. TEVÉKENYSÉG I I II I II III IV V VI VII VIII EREDMÉNYESSÉGI KRITÉRIUM ÉRINTETT ÉVFOLYAM(OK) Kapcsolatfelvétel a programban

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve Képesség kibontakoztató program Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve 2009-2010 Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató munkacsoport munkájáról Iskolánkban kiemelt figyelemmel kísérjük

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben