Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014"

Átírás

1 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi fő tevékenységet egy sokkal szervezettebb, szabályozottabb életrend váltja fel, az iskolai tanulás. A napok erősen napirendhez kötöttek. Új környezet veszi körül, eddig ismeretlen felnőttekkel és gyerekekkel kerül kapcsolatba. Számára idegen feladathelyzetekkel és elvárásokkal találkozik. A tanítóknak sokféle lehetőségük van arra, hogy a gyerekek iskolai életbe való beilleszkedését megkönnyítsek, lehetővé téve, hogy az elsősök eddigi életük természetes folytatásának érezzék mindazt, ami az iskolában történik. Ezért fontos, hogy a tanító: ismerje a gyerekek óvodai tevékenységeit, a környezetet, amelyben napjaikat töltötték, az óvodai szokásokat, és azokat a képességeket, amelyekkel az iskolába lépéskor a gyerekek rendelkeznek. 2. Az óralátogatások célja A látogatások és a megbeszélés célja egyrészt azt volt, hogy tapasztalatot szerezzünk arról: miféle módszerei vannak a tanítónak az óvoda iskola átmenet problémáinak csökkentésére, milyen módon tájékozódik az osztályába járó gyerekek fejlettségéről, képességeiről, hogyan tervezi a lassabban haladó gyerekek segítését. Célunk volt továbbá, a jó tanítói gyakorlat megerősítése. 3. Tapasztalatok 3.1. Tanulást támogató környezet kialakítása Az előző évek tapasztalatai alapján mondhatjuk, hogy a tanítók sok ötletes díszítéssel, barátságos rajzokkal, szemléltetőeszközökkel, az önkiszolgáláshoz nélkülözhetetlen tárgyak praktikus elhelyezésével teremtenek hangulatos környezetet az osztályukban. Sokan 1

2 alakítanak ki pihenő beszélgető játszósarkot, ahová a gyerekek elvonulhatnak szabadidejükben beszélgetni, játszani. Az így kialakított tanteremrész lehet a frontálistól eltérő munka szervezésekor egy-egy foglalkozás helyszíne, vagy a reggeli beszélgetések színhelye. Egy-egy ilyen kis sarok az óvodai élet hangulatát hozza a tanterembe, lehetőséget ad az óvodai tevékenység folytatására, és körülményeiben kapcsolatot teremt a két intézmény között a gyermek számára 3.2. A tanulási folyamat szervezése, tervezése A tanítónak nemcsak a környezet kialakításában kell tekintettel lennie a kisiskolások szükségleteire, hanem a képességek fejlesztésében is. A képességekhez igazodó tanítás elengedhetetlen feltétele a tanulókról szerzett sokféle tudás. A tanítók az iskola hagyományainak és módszertani felkészültségüknek megfelelően gyűjtenek információt az osztályukba beiratkozott gyerekekről: játék közbeni megfigyeléssel, a tanítók által összeállított képességet vizsgáló lapok kitöltetésével, a DIFER képességvizsgáló teszt eredményeinek elemzésével, a családról, óvodáról, élményekről készített rajzok elemzésével, egyéni beszélgetések alapján, óvónővel, szülővel való beszélgetésből, szülői értekezleteken az iskolakezdés előtt, közös programok, kirándulások szervezésével. A gyerekek megismerésének két fontos szakasza van a jelenlegi gyakorlatban: az egyik az iskolába lépés előtt, az óvodával kialakított kapcsolat során tájékozódás a gyerekek életéről, szokásairól, a másik a tanévkezdés első néhány hete alatti tanulói megfigyelés. Egyre több tanító látogat foglalkozásokat az óvodákban azzal az igénnyel, hogy jobban megismerje az ott folyó munkát, szokásokat, személyesen beszélgessen az óvónővel a gyerekekről. Ez egy nagyon fontos lépés az óvoda-iskola közötti kapcsolat mélyítésére, és alapvető szemléletváltást tükröz az előző évek gyakorlatához képest. A látogatás üzenete: a tanítóknak nemcsak elvárásaik vannak az óvodával szemben a gyerekek iskolai életre történő felkészítésével kapcsolatban, hanem igényük is, az óvoda feladatainak megismerésére. Az ott szerzett tapasztalatokat szeretnék felhasználni a gyerekek egyéni fejlesztéséhez. Néhány iskolában kialakult gyakorlat, hogy októberben tanítási órára és beszélgetésre hívják az óvónőket és a dadusokat. 2

3 A tanítók a tanévkezdés időszakában 2 4 hetet szánnak a gyerekek megfigyelésére, a tanuláshoz szükséges értelmi képességek és szociális készségek feltérképezésére és azok fejlesztésének megtervezésére. Ebben az időszakban a szociális készségek megfigyelésének legfontosabb tevékenysége a játék, amely lehetőséget ad arra, hogy: a gyerekek a hozzájuk legközelebb álló tevékenység során ismerkedjenek egymással és tanítójukkal, ugyanakkor a játék során kialakított szokások, a játék szervezése, a lebonyolítás szabályai segítik a tanulási helyzetek szokásrendjének alapozását, valamint az osztályközösség életéhez kapcsolódó szabályok megismertetését is. Nagyon fontos az egy osztályban tanító kollégák együttműködése: a közös szabályok és az egységes elvárások kialakítása. Ezt a meglátogatott pedagógusok is megerősítették. Alapvető elvárás, hogy a tanítók a tanmeneteikben elegendő időt tervezzenek az előkészítő időszakra, a megfigyelési feladatok elvégzésére. Azt tapasztaltuk, hogy azok a tanítók tudnak ennek az elvárásnak leginkább megfelelni, akik maguk készítik tanmeneteiket. Azoknak a kollégáknak, akik a tankönyvkiadók által összeállított tanmeneteket használják javasoltuk: vizsgálják felül, hogy elegendő időt biztosít-e az általuk használt tanmenet az előkészítő időszakra, javasoltuk továbbá, hogy saját tapasztalataikat és a tanmenetjavaslatot felhasználva egyéni tanmenet részletet készítsenek erre az időszakra. A tanítók az alapkészségek eredményes elsajátításához szükséges képességek fejlettségéről a tanítási gyakorlatban bevált feladatlapok, tesztek segítségével tájékozódnak. A legtöbb iskolában a fejlesztőpedagógussal és a logopédussal együttműködve végzik ezt a munkát. A mérés, a megfigyelés ebben az időszakban a tanítói munka egyik fontos feladata, ami önmagában kevés, ha az elkövetkező hónapokban nem épít a tanító a tapasztalatokra, nem tervez az adott képesség fejlesztéséhez megfelelő feladatokat. A tanítók elmondása alapján ez a munka legnehezebb része. A tanulási folyamat tervezése, szervezése a tanítás alapvető feladata. Az elsős tanítónak különösen sok időt fordítanak a tanítási órákra történő felkészülésre: sok szemléltetőanyagot, tevékenykedtetésre alkalmas eszközöket készítenek, játékot, mondókákat terveznek az órákra. Két kerületi iskolában 30 perces órákat szerveznek az elsősök számára, máshol 45 percesek a tanítási órák. Az iskolai - tanulási szokások kialakításában az elsős tanítónak kiemelt szerepe van: megismerteti a gyerekekkel az iskolai szokásokat, a munkavégzéssel kapcsolatos alapvető 3

4 elvárásokat, és segíti azok beépülését a gyerekek hétköznapjaiba. Ehhez hosszú, kitartó, következetes munkára van szükség. Ezzel minden tanító egyetért, a következetesség a pályakezdő kollégáknak még gondot okoz. Egyre több tanító tartja fontosnak a kooperatív tanulásszervezést, amelynek alapozására jó példákat láttunk a meglátogatott órákon. Többen elmondták, hogy elsőseik számára nem idegen ez az együttműködési forma, többen már az óvodából hozzák magukkal a párban, csoportban végzett munka élményét. A tanítók jó érzékkel építettek ezekre az óvodából hozott képességekre. Az óralátogatások célja volt, hogy beszélgessünk arról, hogyan tervezi a tanító a lassabban haladó gyerekek segítését. Azt tapasztaltuk, hogy a kollégák az előkészítő időszakban felmérték, kik igényelnek nagyobb odafigyelést. A fejlesztést tervezik: egyéni fejlesztéssel differenciált munkában, a tanuláshoz szükséges képességek fejlesztésével a fejlesztőpedagógus és/vagy a logopédus segítségével, a Nevelési Tanácsadó szakembereinek és az iskolapszichológus bevonásával. 4. Összegzés Azt tapasztaltuk, hogy a tanítók sokat tesznek azért, hogy a gyerekek szeressenek iskolába járni, megszeressék a tanulást, és jó közösséggé formálják osztályukat. Az óralátogatások: jó lehetőséget biztosítottak az egyéni tanácsadásra, néhány kollégának javasoltuk, látogasson órát a vele párban dolgozó kollégájánál, javasoltuk a párhuzamos osztályban való hospitálást is. 5. Javaslatok A tanítási órákat követő óramegbeszélések alkalmat adtak arra, hogy az alábbi tanítói feladatokra felhívjuk a figyelmet. Fontos, hogy a tanító: az óra elején mondja el a gyerekeknek, mi fog történni az adott tanítási órán, mit fognak tanulni, gyakorolni, ismételni, és mit vár tőlük az előttük álló 45 percben, fogalmazzon egyszerű, rövid utasításokat, és győződjön meg arról, hogy a gyerekek megértették az adott feladatot, 4

5 figyeljen arra, hogy a tanítói beszéd és a gyerekek megnyilvánulása egyensúlyban legyen; beszéljenek többet a gyerekek, építsen a tapasztalati tanulásra; tevékenykedtessen, tervezzen többféle munkaformát, biztosítson a feladat sikeres megoldásához nyugodt körülményeket, megfelelő időt és munkaeszközöket, értékelje a gyerekek munkáját a feladat megoldása után. Javasoltuk azt is, hogy az alsós munkaközösség minden tagja ismerje meg az óralátogatás tapasztalatairól készített szaktanácsadói összegzést. A es tanévben az óralátogatást követő beszélgetés témái Az osztályod bemutatása az általad választott szempontok alapján. A legfontosabb tanítói faladataid az első félévre. A os tanév óralátogatási tapasztalatainak megállapításai - mely területeken mutatnak hasonlóságot pedagógiai gyakorlatoddal, - mely területeken van jelentős változás a munkádban a leírtakhoz képest? Miféle szaktanácsadói segítséget kérsz a munkádhoz? 5

KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM

KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM A GYŐRI KAPUI TAGISKOLÁBAN I. Az alkalmazás feltételei I. 1. Integrációs stratégia kialakítása: I. 1. 1. Általános helyzetelemzés Városunkban a kohászat megszűnése

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

Pedagógiai Program. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Elfogadta: Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nevelőtestülete 2015.

Pedagógiai Program. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Elfogadta: Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nevelőtestülete 2015. Pedagógiai Program Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Elfogadta: Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nevelőtestülete 2015. Mondd, mi sosem lehetünk egyidősek? Akkor se, ha nagyon akarjuk? Akkor se, ha én

Részletesebben

Integrációs Program Ütemterve. 2014/2015 tanév

Integrációs Program Ütemterve. 2014/2015 tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Tel: 7 Tel: 74/496-782 e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu Integrációs Program Ütemterve 2014/2015 tanév Készítette: Ősze Józsefné

Részletesebben

A természettudományos tárgyak megalapozása 1

A természettudományos tárgyak megalapozása 1 Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt A természettudományos tárgyak megalapozása 1 A gyerekek előzetes

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

AZ AMERIKAI ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ AMERIKAI ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mottó: Aki egy évre lát előre, magot vet Aki több évre, fát ültet Aki több nemzedékre gyereket nevel AZ AMERIKAI ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015.

MUNKATERV 2014/2015. MUNKATERV 2014/2015. Intézmény OM- azonosítója: 034457 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető: Egri Gyöngyi Legitimációs eljárás Szülői szervezet nevében: Volomné Bodnár Ilona Alkalmazotti közösség nevében:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA,

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA, HPP-08/2013 Az úrhidai Gróf Batthyány Lajos Általános Iskola Géza Fejedelem Tagiskolája nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA, melyet az iskola nevelőtestülete 2013. március 27-én fogadott el. 1. Az

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék Bevezető 5 Küldetésnyilatkozat 6 Helyzetelemzés 7 Családi háttér 7 A tanulóközösség

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA Általános Iskola 3842 HALMAJ

GÁRDONYI GÉZA Általános Iskola 3842 HALMAJ GÁRDONYI GÉZA Általános Iskola 3842 HALMAJ FŐ ÚT 17. (OM: 029020) Pedagógiai program Érvényes: 2013.szeptember 01-től 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

Pedagógiai program. AQUINCUM Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Aquincum Bilingual Primary School. 1031 Budapest Arató Emil tér 1.

Pedagógiai program. AQUINCUM Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Aquincum Bilingual Primary School. 1031 Budapest Arató Emil tér 1. 2013 Pedagógiai program AQUINCUM Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Aquincum Bilingual Primary School 1031 Budapest Arató Emil tér 1. N E V E L É S I P R O G R A M... 5 1. NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁNK PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

A GYÓGYPEDAGÓGIAI GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE

A GYÓGYPEDAGÓGIAI GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0005 MENTOR(h)ÁLÓ PROJEKT MÁTÉNÉ HOMOKI TÜNDE A GYÓGYPEDAGÓGIAI GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUS-KÉPZŐ KAR, GYÓGYPEDAGÓGUS-KÉPZŐ INTÉZET 2011

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

Útmutató a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány gyakorlatához

Útmutató a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány gyakorlatához Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Gyógypedagógia Tanszék Útmutató a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány gyakorlatához 2009/2010. tanév Készítette: Meggyesné Hosszu Tímea 1 I. A Tanulásban akadályozottak

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20. 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.2 A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ INTÉZMÉNY MOTTÓJA: A jó cselekedet pedig csak az, ha a mi felebarátunkat segítjük, tartjuk, tápláljuk, tanítjuk, neki jó példát adunk, mindezeket a mi felebarátunknak

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 1. Jogszabályi háttér A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. -a, valamint a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Tanulás egész életen át

Tanulás egész életen át Tanulás egész életen át Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete A modult szerzője: Nahalka István MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott

Részletesebben

Integrációs stratégia. 2010/2011-es tanévre

Integrációs stratégia. 2010/2011-es tanévre Integrációs stratégia 2010/2011-es tanévre Szikszai György Református Általános Iskola OM: 102612 6900 Makó, Szikszai u. 4. Tel./Fax: 06-62-212-782 E-mail: szikszaigy.hu Internet: www.szikszaigy.hu 1 Tartalom

Részletesebben

Készítette: Kovácsné Budai Éva Algyő, 2010. május 16.

Készítette: Kovácsné Budai Éva Algyő, 2010. május 16. Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert u. 17. Tel: 62/517-194 Fax: 517-195 Email: szivarvanyovi@vnet.hu TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0049 Differenciált fejlesztés a Hátrányos helyzetű tanulók számára a tanulási

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben