Testtől Lélekig ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Testtől Lélekig ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA"

Átírás

1 Testtől Lélekig ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A június 16. napján elhatározott módosításokkal egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések Az Alapítvány neve: Testtől Lélekig Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 2081 Piliscsaba, Kossuth L. u. 43/a. Az Alapítvány telephelye és postacíme: 1021 Budapest, Vadaskerti út 12/B. A épület Az Alapítvány működésének időtartama: határozatlan. Az Alapítvány alapításának éve: Az Alapító neve: Horváth György Az Alapító születési helye, éve: Szombathely, Az Alapító anyja neve: Fekete Rozália Az Alapító lakcíme: 2081 Piliscsaba, Szent László király útja 19. Az Alapítványban nem lehet az Alapítvány kuratóriumának tagja az alapító vagy más olyan személy, aki az alapító hozzátartozója; az alapítóval vagy az alapító meghatározó befolyása alatt álló jogi személlyel vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társasággal munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb szerződéses jogviszonyban áll, vagy az alapítóval egyéb érdekeltségi viszonyban áll. A kuratórium tagjait az alapító jogosult megválasztani és visszahívni. Kuratóriumi tag visszahívásáról az alapító kizárólag konkrét, nyomós okból akkor dönthet, ha a tag tevékenységével vagy mulasztásával közvetlenül veszélyezteti az Alapítvány gazdálkodását, illetve céljának elérését. Az Alapító törvényben biztosított alapítói jogainak gyakorlására cselekvőképességének esetleges elvesztése, továbbá halála esetére Horváthné Berkes Juditot jelöli ki, akinek lakhelye: 2081 Piliscsaba, Szent László Király u. 19., anyja neve: Horváth Ilona.

2 II. Az Alapítvány célja és tevékenysége 1. A Szomatodráma, mint módszer terjesztése. Az Alapítvány legközvetlenebb célja, hogy terjessze a Dr. Buda László pszichiáter, pszichoterapeuta által kidolgozott Szomatodráma módszert. A Szomatodráma egy játékos, kreatív önismereti és terápiás módszer, amely üzenetet közvetít a testtől a tudatig és vissza, egyfajta aktív, érzelemgazdag kommunikáció belső világunkkal (a továbbiakban hivatkozva mint Szomatodráma). Az Alapítvány alapvető célja, hogy a Szomatodrámával kapcsolatos összes (lentebb részletezett) tevékenység szervezeti és infrastruktúrális hátterét és szakmai színvonalát biztosítsa. 2. A Szomatodráma oktatása, rendszeres és egyedi rendezvények, gyógyító események és előadások tartása, konferenciák szervezése. Az Alapítvány olyan programokat szervez és kínál a szakmai és laikus közönségnek, az Alapítványhoz csatlakozó és azon kívülálló személyeknek, melyek egyrészt lehetővé teszik a módszer elsajátítását, másrészt elősegítik a prevenciót, a gyógyulást és a rehabilitációt, emelik az egészségtudatosság szintjét, pozitívan hatnak az egészségmagatartási mintákra, és eközben előmozdítják az egymást támogató és tapasztalatokat megosztó közösségek épülését is. 3. Ismeretterjesztés, kutatás, különféle önismereti és terápiás módszerek integrációja. Az Alapítvány a Szomatodráma mellett számos egyéb önismereti és terápiás lehetőséget, gyógymódot kutat fel, mutat be, ismertet meg és tesz elérhetővé. A különféle (ön)gyógyító módszerek kipróbálását, elsajátítását, gyakorlását, továbbadását, integrációját támogatva segíti a gyógyulni és tanulni vágyókat. 4. Egészségügyi jellegű tevékenység, betegségprevenció, rehabilitáció, az egészségügy tehermentesítése. Az Alapítvány fő célja, hogy fejlessze a magyar lakosság egészségtudatosságát, ösztönözze az embereket öngyógyítási képességeik fejlesztésére, és segítse őket az önmagukért történő felelősségvállalásban. Az önmagukhoz, a testükhöz és a betegségeikhez való közelebb kerülés folyamatában az Alapítvány változatos eszközöket kínál a lelki és testi panaszok önálló felismerésére és értelmezésére: segíti az önmagukkal való őszinte, szeretetteljes kapcsolat megteremtését és az önmagukhoz fűződő negatív viszony pozitív átértékelését. A testi és lelki öngyógyítás képességének elsajátítása a lakosság egészségtudatosabb és magasabb fokú felelősségvállalással együtt járó egészségmagatartását mozdítja elő, amellyel az egészségügyi ellátás jelentős mértékben tehermentesíthető.

3 5. Közösségek építése, beleértve a tevékenységgel összefüggő bel- és külföldi területen tevékenykedő szakmai és/vagy intézményesített közösségeket is. Az Alapítvány célja, hogy a Szomatodráma szemléletmódját alkalmazó szakmai közösségek közti kapcsolattartást, konstruktív párbeszédet és együttműködést támogassa, bel- és külföldön egyaránt. 6. Szociális tevékenység, társadalmi integráció, speciális csoportok segítése. Mivel az Alapítvány által képviselt szemléletmód amely az egészségügyi ellátásról az öngyógyításra, az ádozatszerepről a felelős öngondoskodásra helyezi a hangsúlyt az egyénen túl az egyént körülvevő szűkebb és tágabb társadalmi közegre is pozitív hatással van, a folyamat az emberek között magasabb fokú megértést, toleranciát, együttműködési készséget eredményez. Az Alapítvány a személyes fejlődés támogatásán keresztül segíti az emberi kapcsolatok javulását, egymás megismerését, az egymástól való elidegenedés csökkentését, és a közösségben és közösségépítésben való gondolkodást. A kirekesztettség- érzés, a szégyen, a függőségek, a szenvedélybetegségek, a mentális betegségek és ezek mögöttes lelki folyamatainak kutatásával az Alapítvány megoldási lehetőségeket kíván nyújtani az olyan társadalmi problémákra, mint amilyen például az izoláció, a diszkrimináció és a stigmatizáció, segítve a rehabilitációt és a reintegrációt. A speciális igényű csoportoknak való módszerek kutatása és ingyenes önismereti kurzusok tartása az Alapítvány egyik közhasznú tevékenysége. 7. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, családsegítés, a Szomatodráma alkalmazása gyermekek, szülők, tanárok csoportjainál. Az önismeret, az öngondoskodás és az öngyógyítás elsajátítása minél fiatalabb korban kezdődik, annál hatékonyabban képes beépülni. A Szomatodráma a test és lélek kommunikációját tanítja, amely segíti a gyermekeket is a saját érzéseikhez való közelebb kerülésében és azok artikulációjában. Az olyan problémák, mint amilyen az agresszív viselkedés vagy a szorongás, a Szomatodrámához hasonló játékokkal jól oldhatók. A módszer mások által is elsajátítható programként való kidolgozása pedig pedagógusoknak, gondozóknak, szülőknek nyújt könnyen elsajátítható eszközt a már meglévő gyermekkori viselkedészavarok kezeléséhez. 8. Szomatodráma módszeren alapuló egyéni konzultációk biztosítása. Az Alapítvány támogatja, hogy a csoportos önismereti/terápiás módszerek mellett Dr. Buda László és munkatársai egyéni konzultációk keretében is nyújhassanak segítséget mindazoknak, akik ezt igénylik vagy állapotuk miatt erre rászorulnak. 9. A Szomatodráma módszerével és a szakmai tapasztalatokkal kapcsolatos könyvek kiadása és online kiadványok megjelentetése.

4 Alapítvány célja a tevékenységébe illő, az oktató és ismeretterjesztő munkához tartozó könyvek kiadása, terjesztése, papír alapú és online segédanyagok megjelentetése. 10. Kulturális tevékenység. Az Alapítvány céljai közé tartozik a társadalom művelése, a hazai kultúra fejlesztése, ápolása, a művészeti és terápiás megközelítés és aktivitás integrációja, az ezzel kapcsolatos programok és háttértevékenységek szervezése. 11. Egyéb gazdasági tevékenység, amely az alapító okiratban meghatározott célokkal összefügg, és az Alapítvány céljait nem veszélyezteti. Az Alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. A fenti tevékenységek megfelelnek a évi CLXXV. tv. Alapítványra vonatkozó rendelkezéseinek, továbbá és különösen az évi CLIV. tv. 1. a; f; bekezdésének, és további rendelkezéseinek, továbbá a évi LXXXIV. tv. vonatkozó rendelkezéseinek, és a évi V. tv. rendelkezéseinek. Az Alapítvány határozatlan időre jött létre. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az Alapítvány a fenti célok eléréséhez az alábbi eszközöket kívánja használni: Oktatások, képzések: szakemberképzés mentálhigiénésen felkészült segítők képzése, támogatása az Alapítvány által képzett szakemberek segítése munkájuk során az Alapítvány által képzett szakemberek tapasztalatcseréjének biztosítása (előre megszervezett és azonnali lehetőséget biztosító formában is) Ismeretterjesztés, melynek formái: hanganyag, videó, online anyagok írásos ismeretterjesztő anyagok, fórumok: könyv, újság, újságcikk, internet, honlap, közösségi oldalak rendezvények előadások Egyéni konzultáció, tanácsadás

5 Önismereti csoportok Interaktív közösségi oldalak, honlapok kialakítása és fenntartása Külföldi szakemberek meghívása, tapasztalatcsere Idegen nyelven írott szakanyagok, könyvek fordítása, fordíttatása Kutatás Fejlesztés Könyv-, és újságkiadás Fordítás (idegen nyelven íródott szakanyagok, könyvek) Online ismeretterjesztő anyagok fejlesztése és elérhetővé tétele III. Az Alapítvány legfőbb szerve: a kuratórium 1. A kuratórium tagjai, a kuratórium elnöke: Név: Dr. Buda László Szül.: Baja, Lakcím: 2081 Piliscsaba, Kossuth L. u. 43/a. Adószám: A kuratórium tagjai: Faix- Prukner Csilla (született Prukner Csilla) Szül: Budapest, XII. An.: Veszprémi Erzsébet Lakcím: 1037 Budapest, Folyondár u. 12/a. Adószám: Prokai Dorina Szül.: Budapest, An.: Nemes Ágnes Lakcím: 1163 Bp, Tekla u Adószám: A kuratórium az Alapítvány ügyvezető szerve. A Kuratórium tagjainak megbizatása határozatlan időtartamra szól, tisztségükre korlátlan alkalommal újraválaszthatók. A Kuratórium tagjait az Alapító nevezi ki, az első kuratórium tagjait ebben az alapító okiratban, a kuratóriumi tag megbízatásának a megszűnésével pedig a megszűnéstől számított 60 napon belül meghozott döntésével.

6 3. A kuratórium tagjait az alapító jogosult megválasztani és visszahívni. Kuratóriumi tag visszahívásáról az alapító kizárólag konkrét, nyomós okból akkor dönthet, ha a tag tevékenységével vagy mulasztásával közvetlenül veszélyezteti az Alapítvány gazdálkodását, illetve céljának elérését. Az Alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető pénzügyi szolgáltatás. 4. A kuratórium szükség szerint, de naptári évenként legalább egy ülést tart. A kuratóriumi üléseket a kuratórium elnöke, vagy akadályoztatása esetén bármelyik tagja jogosult írásban összehívni. A meghívót az ülés előtt 8 nappal ajánlott levélben, e- mailben vagy személyes átvétellel kézbesíteni kell. A meghívóban meg kell jelölni az ülés helyszínét és időpontját, valamint a javasolt napirendet, továbbá csatolni kell a szükséges döntés- előkészítő anyagokat. 5. A kuratórium határozatait a jelenlevő tagjai egyszerű szótöbbségével hozza. A kuratórium határozatképes, ha a jelen pont szerint összehívott ülésein a kuratórium tagjai jelen vannak (összes tag). Az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadásához a jelenlévő kurátorok kétharmadának szavazata szükséges. 6. A kuratórium ülése nyilvános, arról jegyzőkönyvet kell készíteni, s abban rögzíteni kell az ülés helyét és időpontját, a kuratórium által hozott döntéseket, annak tartalmát, időpontját, hatályát, valamit azt, hogy a kuratórium egyes tagjai az egyes döntések meghozatala során miként gyakorolták a szavazati jogukat, ki támogatta, és ki ellenezte a határozatot. Ha a kuratórium bármelyik tagja kívánja, a kuratórium üléséről hangfelvételt kell készíteni, illetve a jegyzőkönyvben pontosan ismertetni kell az elhangzott álláspontokat. 7. A kuratórium jelen módosított alapító okirat elfogadását követőn 180 napon belül megalkotja az ügyrendjét, valamint az Alapítvány működési szabályzatát. A kuratórium ügyrendjében részletesen szabályozni kell a kuratóriumi tagok feladat- és hatáskörét, a kuratóriumi ülések összehívásának, levezetésének, a határozatok meghozatalának, dokumentálásának és végrehajtásának a szabályait. A kuratórium tagjai ebben a minőségben végzett tevékenységükért díjazásban nem részesülnek, az Alapítvány érdekében kifejtett tevékenységükkel kapcsolatban felmerült igazolt költségeiket azonban az Alapítvány megtéríti. 8. A kuratórium a támogatási, illetve a vagyonkezeléssel kapcsolatos döntéseinek a végrehajtásával ügyvezetőt bízhat meg. 9. Az Alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.

7 10. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető pénzügyi szolgáltatás. Összeférhetetlenség Az alapítvány valamennyi vezető tisztségviselője köteles írásban nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy (1) nem töltött be 1 (egy) évet elérő időtartamon átvezető tisztséget a megszűnését megelőző 2 (kettő) éven belül olyan közhasznú szervezetnél, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, (2) illetve megfelel a Ptk. 3:22. - ában meghatározott követelményeknek, és nem esik az itt meghatározott kizáró okok alá (tehát nagykorú, cselekvőképes, nem ítélték el jogerősen szabadságvesztés büntetésre, nem tiltották el foglakozástól, nem tiltották el vezető tisztségviselői tevékenységtől). A kuratórium határozathozatalában a évi CLXXV. törvény a szerint nem vehet részt az olyan személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján (a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy (b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben érdekelt (nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás). IV. A kuratórium kizárólagos hatáskörei és eljárási rendje 1. A kuratórium az alapítványi célok érdekében teljes körű rendelkezési joggal rendelkezik az alapítványi vagyon felett. 2. A kuratórium a meghatározott alapítványi célok keretei között jogosult kijelölni konkrét támogatandó célokat, illetve a támogatás módját, mértékét és feltételeit, illetve gondoskodni a támogatás döntésének megfelelő folyósításáról. 3. Az Alapítvány éves költségvetésének és beszámolójának elfogadása. 4. Döntés az alapítványi támogatások odaítéléséről. 5. Határozathozatal mindazon ügyekben, amelyeket a Kuratórium vagy jogszabály hatáskörébe utal. V. A kuratóriumi tagok és hatáskörei és az eljárási rend 1. Az Alapítványt a kuratórium tagjai képviselik, általános hatáskörben és önállóan.

8 2. Az Alaptvány bankszámlája felett a kuratórium tagjai együttesen jogosultak rendezni. 3. Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre és utalványozásra a kuratórium bármely tagja önállóan jogosult. 4. Az Alapítványt a kuratórium bármely tagja önállóan jegyzi oly módon, hogy az Alapítvány kézzel, géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott elnevezéséhez a saját teljes nevét önállóan írja. 5. A Kuratórium elnöke és tagja önállóan jogosultak az Alapítvány képviseletében eljárni. Az elnöknek és a kuratórium tagjainak a képviseleti joga közvetlen, ezen alapító okiraton alapul. VI. A kuratórium elnöke 1. Az Alapítvány képviselője a Kuratórium elnöke, akit akadályoztatása esetén a kuratórium bármely más tagja önállóan jogosult helyettesíteni. 2. Az Alapítvány alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a kuratórium elnöke gyakorolja. VII. Az Alapítvány vagyona és vagyonával való gazdálkodás 1. Az alapítvány induló vagyona Ft.; azaz kettőszázezer forint. Az alapító az Alapítvány induló vagyonát ügyvédi letéti számlán helyezte el, a Magyari Ügyvédi Irodánál, melyet a letéteményes köteles a kuratórium rendelkezésére bocsátani. Az Alapítvány vagyonát képezi mindaz az ingó és ingatlan vagyon, továbbá annak hozadéka (kamat, osztalék stb.), melyet akár az Alapító, akár az Alapítványt egyéb módon támogató személyek (szervezetek) az Alapítvány tulajdonába vagy használatába adnak. Az Alapítványhoz csatlakozni vagyoni juttatás teljesítésével, az alapító okiratban meghatározott feltételekkel lehet. A csatlakozó az alapítói jogok gyakorlására nem jogosult. Az Alapítvány vagyonát céljának megfelelően, az alapító okiratban meghatározott módon kell kezelni és felhasználni. Az alapító és a csatlakozó az Alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti vissza. Ezt a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell az alapító és a csatlakozó jogutódjára is. 2. Az alapítványi vagyon kizárólag az Alapítvány célja által meghatározott körben és módon használható fel. Az Alapítvány teljes vagyona felhasználható az Alapítvány céljának elérése érdekében. Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai és külföldi természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság csatlakozhat, ha az Alapítvány céljával egyetért, és ennek megvalósításához anyagi eszközökkel hozzá kíván járulni.

9 3. Az alapítványi vagyon vállalkozásokkal, befektetésekkel és a vagyon egyéb hasznosításával is növelhető, illetve értékállandósága ily módon biztosítható. 4. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységgel csak másodlagosan, és kizárólag az Alapítvány célja megvalósítása érdekében, annak alárendelten, illetve azt nem veszélyeztető módon foglalkozhat. 5. A vagyon hasznosításából eredő hozam az Alapítvány vagyonát növeli. 6. Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét az alapítók között sem részben, sem egészben nem oszthatja fel, azt kizárólag az Alapítvány céljának a megvalósítására fordíthatja. 7. Az Alapítványtól támogatást bárki igényelhet. A támogatás iránti kérelemben pontosan meg kell jelölni a támogatásban részesíttetni javasolt tevékenységet, valamint azt, hogy az mennyiben szolgálja az Alapítvány céljának a megvalósítását. 8. Az Alapítvány kuratóriuma előírhatja, hogy a támogatást az Alapítvány által erre a célra készített formanyomtatvány alkalmazásával kell igényelni. 9. A támogatás módja: pénzbeli támogatás vagy ösztöndíj nyújtása, illetve a kuratórium által meghatározott, az alapítvány cél megvalósítására alkalmas bármely más mód. 10. Amennyiben az Alapítvány éves bevétele meghaladja az Ft- ot illetve a jogszabály által előírt mértéket az Alapító felügyelő szervet hoz létre az Alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére. Az Alapítvány várható bevételi forrásai Felajánlások (pénz és eszköz formájában) Adományok Pályázatok Részvételi díjak (képzések, bemutatók, előadások, terápiás kezelések, önismereti csoportok, rendezvények) Termékek és szolgáltatások ellenértéke Az Alapítvány kiadásainak várható költségelemei Működési költség: o adminisztrációs költségek o irodafenntartás (irodabérlés, telefon, internet, takarítás, stb.) o dolgozók bére Szakemberek díjazása Rendezvények szervezése (terembérlés, teremfelszerelés, szervezés költségei) Vidéki/külföldi együttműködések kialakításának és fenntartásának költségei (utazás) Honlap fejlesztése, közösségi oldalak létrehozása, működtetése Ismeretterjesztő (online és offline) anyagok, könyvek nyomtatása, kiadása, terjesztése

10 Az Alapítvány munkájának megismertetését segítő anyagok előállításának és terjesztésének költségei (PR és reklámköltségek) VIII. Az Alapítvány megszűnése Az Alapítvány megszűnik, ha a) az Alapítvány a célját megvalósította, és az Alapító új célt nem határozott meg; b) az Alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy c) az Alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet. Az Alapító nem szüntetheti meg az Alapítványt. Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítói jogokat gyakorló személyt vagy szervet a szükséges intézkedések megtétele érdekében, és a megszűnési ok bekövetkeztét közli a felügyelőbizottsággal és a könyvvizsgálóval is. Ha az alapítói jogokat gyakorló személy vagy szerv a megszűnési ok alapján harminc napon belül érdemi intézkedést nem hoz, a kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot. A bejelentési kötelezettség késedelmes voltából vagy elmulasztásából eredő károkért az Alapítvánnyal és harmadik személyekkel szemben a kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek. A jogutód nélkül megszűnő Alapítványnak a hitelezői igények kielégítése után megmaradó vagyonáról a törlését elrendelő határozatban kell rendelkezni. Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó vagyon az alapító okiratban megjelölt személyt illeti, azzal, hogy az Alapítót, a csatlakozót és az egyéb adományozót, továbbá ezek hozzátartozóit megillető vagyon nem haladhatja meg az Alapító, a csatlakozó és az egyéb adományozó által az alapítványnak juttatott vagyont. Az Alapító az általa juttatott vagyonról az Alapítvány jogutód nélküli megszűnésekor az Alapítvány céljával azonos vagy hasonló célú alapítvány vagy egyesület számára rendelkezhet, ha az alapító okirat ilyen esetre a vagyonról nem rendelkezik vagy a rendelkezés teljesítése lehetetlen. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapító okirat, vagy az Alapító nem rendelkezik a megszűnő Alapítvány vagyonáról, vagy ha az alapító okirat által megjelölt személy, vagy az Alapító által megjelölt alapítvány, egyesület a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg. IX. Nyilvántartások vezetése 1. A kuratóriumi ülésekről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyből megállapítható a

11 kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya. A jegyzőkönyvet a kuratórium elnöke távollétében a levezető elnök és a jegyzőkönyv hitelesítésére megválasztott kurátor írja alá. 2. A kuratórium elnöke köteles a kuratórium döntéseiről nyilvántartást vezetni. A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy a kuratóriumi döntés tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. 3. A jegyzőkönyvet az elnök által kijelölt személy tartja nyílván a Határozatok könyvében. A kuratórium üléséről az érdekeltek írásban értesítést kapnak. Az Alapítvány a működésével kapcsolatos valamennyi iratban való betekintést az arra jogosult személynek, előre egyeztetett időpontban illetve a személyi adatok védelméhez fűződő jogok és törvényes érdekek sérelme nélkül lehetővé teszi. Az Alapítvány a működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról internetes honlapján rendszeresen beszámol. X. Záró rendelkezések A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései, valamint az egyesülési jogról továbbá a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV tv.; továbbá a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló évi CLXXXI törvény megfelelő rendelkezései az irányadók. Az Alapítvány módosított Alapító Okiratát a tagok június hónap 15. napján tartott kuratóriumi ülése egyhangú határozattal elfogadta. Az Alapítvány Alapító Okiratát az elnök által megbízott személy a Fővárosi Törvényszékhez a mellékletekkel együtt benyújtja. Budapest, év június hónap 15. napja Dr. Buda László elnök Igazolom, hogy az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapító Okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. Ellenjegyezte:

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Az alapító a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény valamint az egyesülési

Részletesebben

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapító a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:378. -3:404. -ai, valamint a 2011. évi CXXV. tv alapján az alábbi Alapítvány

Részletesebben

MINTA Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása. a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

MINTA Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása. a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva MINTA Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Módosítása a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva amely készült a MINTA Alapítvány Okiratának módosítására az alapítvány alapítóinak év. hónap. napján hozott

Részletesebben

Heim Pál Alapítvány Alapító Okirata

Heim Pál Alapítvány Alapító Okirata Heim Pál Alapítvány Alapító Okirata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Alapító Okirat jelen pontjában meghatározott magánszemély, mint Alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.

Részletesebben

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek, valamint az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44. ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító okirat megfeleltetése a közhasznú jogálláshoz, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Pannon-Palatinus József Nádor Közhasznú Alapítvány

Pannon-Palatinus József Nádor Közhasznú Alapítvány 1 Pannon-Palatinus József Nádor Közhasznú Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT 2014. május 26. 2 ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapítók a Pannon Palatinus József Nádor Közhasznú Alapítvány, (a továbbiakban alapítvány)

Részletesebben

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) Módosított és Egységes Szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Amelyben a jelen Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekû céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekû céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekrõl szóló

Részletesebben

EGYÜTT VAN KIÚT ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

EGYÜTT VAN KIÚT ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA EGYÜTT VAN KIÚT ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 1 A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi

Részletesebben

A GESZTERÉDI ARANYSZABLYA TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A GESZTERÉDI ARANYSZABLYA TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 A GESZTERÉDI ARANYSZABLYA TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alább felsorolt ősalapítók (továbbiakban: Alapítók) a világhírű Geszterédi Aranyszablyának a Magyar Nemzet számára ismertté tétele, Geszteréd

Részletesebben

AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2.

AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2. AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2. 2 PREAMBULUM Alulírott, Alapító attól a felismeréstől vezérelve, hogy az informatikához

Részletesebben

Jobb Veled A Világ Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

Jobb Veled A Világ Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Jobb Veled A Világ Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Készítette és ellenjegyezte: dr. Horváth Anikó ügyvéd Készült: Budapest, 2012. március 12. 2 Jobb Veled A Világ Alapítvány Alapító Okirata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület Alapszabály A Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület 2008. február 27-én alakult és a Fővárosi Bíróság 12886. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 74/A-F. -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997.

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. VitaFutura az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány rövid megnevezése: VitaFutura Közhasznú Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT. VitaFutura az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány rövid megnevezése: VitaFutura Közhasznú Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. VitaFutura az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány rövid megnevezése: VitaFutura Közhasznú Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT. VitaFutura az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány rövid megnevezése: VitaFutura Közhasznú Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány. 2015. június [...] napi hatályú, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány. 2015. június [...] napi hatályú, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA 1 A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány (2510 Dorog, Bécsi út 71.) 2015. június [...] napi hatályú, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA 2 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 2-án

Részletesebben

"KÖZBIZTONSÁGUNKÉRT" KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT. 2014. év

KÖZBIZTONSÁGUNKÉRT KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT. 2014. év "KÖZBIZTONSÁGUNKÉRT" KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT 2014. év Egységes szerkezetű Alapító okirat, mely a jogszabályi változások miatti 2014.... napján elfogadott módosításokat

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben -

ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben - ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben - A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint

Részletesebben

A Cri Du Chat Baráti Társaság Alapszabálya

A Cri Du Chat Baráti Társaság Alapszabálya A Cri Du Chat Baráti Társaság Alapszabálya 1. Név, székhely 1. Az Egyesület neve: Cri Du Chat Baráti Társaság (a továbbiakban: az Egyesület). 2. Angolul: Hungarian Cri Du Chat Syndrome Support Society

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA:

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 2/A. A közalapítvány alapítója: Dorog Város Önkormányzata (2510 Dorog, Bécsi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Ferencvárosi Közösségi Alapítvány. 2014. Ferencváros

ALAPÍTÓ OKIRAT. Ferencvárosi Közösségi Alapítvány. 2014. Ferencváros ALAPÍTÓ OKIRAT Ferencvárosi Közösségi Alapítvány 2014. Ferencváros Alulírott alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi L. törvény 3:378. alapján, tartós cél folyamatos megvalósítására jogi személyiséggel

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A módosítás dőlt betűkkel szerepel. amely abból a célból készült, hogy az

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET - ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET - ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET - ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2015. április 18. napján megtartott közgyűlése a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény

Részletesebben