M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület január 28-án 14 órakor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2010. január 28-án 14 órakor"

Átírás

1 Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) , (66) Web site: M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület január 28-án 14 órakor kezdődő ülésére a Városháza Nagytermébe. Napirend: * 1. A Gyomaendrődi Ligetfürdő szauna kert, gőzkabin és pihenőtér kialakítása 2. A évi költségvetési rendelet módosítása 3. Ivóvíz-ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatási díjakról szóló rendelet módosítása 4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 5. A helyi adókról szóló 21/2000. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosítása 6. Az elemi csapás okozta lakáskárok helyreállításához nyújtott önkormányzati támogatásról szóló 33/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosítása 7. Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítása 8. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló rendelet módosítása 9. A lakásingatlanok kényszerintézkedésével kapcsolatos önkormányzati elővásárlási jog gyakorlásának bevezetése valamint bérlakás állomány növelésének lehetősége 10. Zaj-és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítása I. forduló 11. Piaci alapú önkormányzati befektetés a Gyomaszolg Ipari Park Kft. gazdasági társaságba 12. Beszámoló az orvosi ügyelet évi munkájáról 13. A Városi Egészségügyi Intézmény laboratóriumának működtetése 14. A Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény intézménynevének névváltozása 15. Alapító okiratok felülvizsgálata, a Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetési jogának átadása 16. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Sportkoncepciójának időtartamra történő elfogadása 17. "Belvízrendezés az élhetőbb településekért" Konzorciumi szerződés módosítása 18. Vállalkozási szerződés jóváhagyása 19. Mindenki Ebédel Pályázat testvérvárosi találkozó megszervezésére 21. Szakmai gyakorlatszerzés támogatása BMTT pályázat 22. A Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft. kérelme 23. Lemondás fel nem használható TEKI támogatásról 24. TEKI 2008, Településrendezési terv készítése Gyomaendrődön - Lemondás fel nem használható támogatásról * A napirendek előterjesztései letölthetők a város honlapjáról -

2 25. A Gyomaendrődi FC kérelme évi teljesítmény követelmény 27. Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének évi munkaterve 28. Beszámoló a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv teljesítéséről 29. Tájékoztató Kner Izidor születésének 150. évfordulójára kiadott bélyeg vásárlásáról valamint a Kner Nyomdaipari Múzeum 2010-es évi önkormányzati támogatásáról 30. Tájékoztató Márton Gábor, az Önkormányzat saját halottjának temetési költségeiről 31. Tájékoztató a Beiskolázási Szabályzat mellékletét képező ütemtervről 32. Bejelentések Az Ötv. 12. /4/ bekezdése alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt ülésen kerül sor. 33. Gyomaendrőd Város Önkormányzata-Budapest Priv-Invest közötti megbízási szerződés jóváhagyása (zárt ülés) 34. Intézményvezetők vezetői pótlékának módosítása (zárt ülés) 35. Fellebbezés személyi térítési díj ügyben (zárt ülés) 36. Fellebbezés az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatás elutasítása tárgyában (zárt ülés) Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Gyomaendrőd, január 21. Várfi András s.k. polgármester * A napirendek előterjesztései letölthetők a város honlapjáról -

3 ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület január 28. napján tartandó rendes üléséhez

4 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról a i ülésre 513/2008. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: A Gyomaközszolg Kft. részére nyújtott tulajdonosi kölcsön rendezése Határidő: értelem szerint, felelős: Várfi András, végrehajtva: január 28. Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala a szemétszállítási díjhoz kapcsolódó e Ft összegű önkormányzati díjkompenzációt december 22-én átutalta a Gyomaközszolg Kft.-nek. A Gyomaközszolg Kft. a korábban Gyomaendrőd Város Önkormányzata által nyújtott tulajdonosi kölcsöntartozásából e Ft-ot december 30-án fizetett vissza, a fennmaradó 4641 e Ft tulajdonosi kölcsön visszafizetése december 29-én történt meg. 23/2009. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: KEOP pályázati projekt megállapodás kiegészítése Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: január 20. A KEOP "Szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben c. pályázat megvalósítására vonatkozó megállapodás kiegészítésének aláírása megtörtént. 63/2009. (II. 26.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Településrendezési tervek felülvizsgálata Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: január 21. A Képviselő-testület által rögzített felülvizsgálandó területekre a tervező javaslatot tett, melyet a Képviselő-testület júniusi ülésén véleményezett. 65/2009. (II. 26.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Népliget utca forgalomszabályozása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: január 21.

5 A Népliget utca és környékének forgalom szabályozásában szeptember 1-től megtörtént a változás. 179/2009. (IV. 30.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás létrehozása Határidő: , felelős: JEGYZŐ, végrehajtva: január 21. Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulási Megállapodás megkötésre került. 272/2009. (VI. 25.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: A 15055/34 hrsz.-ú ingatlan telekhatár-rendezése Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: december 28. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete figyelemmel az 540/2008.(XII.18.)Gye.Kt. határozatának megfelelően megtörtént a telekhatárrendezés, illetve a telekhatár-rendezési eljárás során létrejött önkormányzati tulajdonú földrészlet tulajdonjogának kártalanítása 700 eft összegben. A tényleges birtoklást megállapító és tulajdonjogi viszonyokat rendező szerződés, illetve az önkormányzati tulajdonú 15055/34 hrsz.-ú ingatlan kártalanításáról szóló megállapodás december 18.-án aláírásra kerültek. A kártalanítási összeg hiánytalanul megfizetésre került. 336/2009. (VIII. 27.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Ingatlan felajánlások Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: december 31. Az érintettek megkapták a testületi döntésről szóló határozatot és az tudomásul vették. A 3469/1;2;3 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosai a jelentés készítés időpontjáig nem tettek nyilatkozatot. A 082/4 és 082/20 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosai nem fogadták el az önkormányzat vételi ajánlatát. 363/2009. (X. 1.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. elemző jelentésének elfogadása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: december 31. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadta a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. elemző jelentését. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítása alapján a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. a fejlesztési javaslatait részletes költségvetéssel kidolgozta a fejlesztések megtérülésének számításaival. A társaság a fejlesztési javaslatokat a decemberi ülésére beterjesztette, illetve a jelenlegi januári ülésen megtárgyalásra kerül. 376/2009. (X. 1.) Képviselő-testületi határozat

6 Tárgy: Hivatali gépjármű csere engedélyezése Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: január 28. Két gépjármű beszerzése történt meg (Opel Combo és Opel Astra). A két gépjármű beszerzésével kapcsolatban 800 e Ft előleg kifizetésére október 30-án került sor. A évi V. rendeletmódosítással a 800 e Ft előleg a évi költségvetési rendeletbe beépítésre került, melyet a Képviselő-testület január 28-i ülésén tárgyal. A két gépjármű bruttó bekerülési összege 7540 e Ft, mely összeget csökkenti a Peugeot gépjármű 1400 e Ft összegű beszámítási ára, így a évi Költségvetési rendeletbe a fennmaradó 5340 e Ft kerül beépítésre, melynek forrása a évi pénzmaradvány. 382/2009. (X. 1.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Kner Imre Gimnázium kollégium épületének felújítására pályázat benyújtása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: január 21. A KEOP pályázat benyújtásra került. 417/2009. (X. 29.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Víziközmű vagyon egyeztetése Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: december 31. A Békés Megyei Vízművek Zrt. által kezdeményezett december 31. állapotra vonatkozó vízi közművagyon egyeztetést, és az annak eredményeképpen történő módosítások jóváhagyásáról szóló Képviselő - testületi döntést megkapta a társaság. A módosítások az önkormányzat és a Békés Megyei Vízművek Zrt. könyveiben átvezetésre kerültek. 420/2009. (X. 29.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: A kibocsátott kötvény kamatkockázatának mérséklése Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: január 28. A korábban kibocsátott kötvény kamatkockázatának mérséklése érdekében a pénzintézeti ajánlatok bekérése megtörtént, melyről a Képviselő-testület decemberi ülésén döntött a szakértői értékelés figyelembevételével ( a Képviselőtestület nem élt a kamatfixálás lehetőségével). K. m. f. Várfi András polgármester Dr. Csorba Csaba jegyző

7 A kivonat hiteléül: Jakucs Mária

8 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület január 28-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: A gyomaendrődi Liget fürdő szaunakert, gőzkabin és pihenőtér kialakítása Készítette: Csényi István Előterjesztő: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő - testület! A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft január 14.-i felügyelő bizottsági ülésén többek közt megtárgyalásra került a szaunakert, gőzkabin és pihenőtér kialakítása. A fejlesztési elképzelést a felügyelő bizottság támogatja. Az előterjesztéshez mellékeleve lett a fejlesztési elképzelés részletézése, a gazdaságossági megtérülési számítások és munkák kivitelezésének árajánlata. Az árajánlatot a győri Komfortcentrum Bútorüzlet adta. Az árajánlat alapján a kivitelezési munkák összesített nettó értéke: ,- Ft. A beruházást, mint tulajdonos által aktivált beruházás, vagy mint bérelt ingatlanon végzett beruházásként lehetne megvalósítani. A fejlesztés finanszírozásához a társaságnak nincs elegendő forrása. Az üzemeltető álláspontja szerint ezért 20 millió Ft összegben tulajdonosi hozzájárulásra vagy az önkormányzat részéről vissza nem térítendő fejlesztési támogatásra lenne szükség. A tulajdonosi hozzájárulás, kölcsön biztosítása esetén a 20 millió Ft -ot a Kft. egy éven belül nem tudná visszafizetni. Ez gazdaságossági számításokkal alá van támasztva, melyet a könyvvizsgáló is igazol. A felügyelő bizottsági ülésen a beruházás forrásbiztosítása és megvalósítására vonatkozóan az alábbi javaslat hangzott el. A beruházást Gyomaendrőd Város Önkormányzata valósítsa meg, ezáltal a tulajdonos által lesz aktíválva a beruházás. A beruházás forrássa a évi költségvetés tárgyalásakor legyen kijelölve. A beruházás hasznosságát, gazdaságossági, megtérülési számításait és az ahhoz szükséges forrásképzés javaslatait a mellékletek tartalmazzák. A döntés meghozatala a helyi szabályozás alapján Képviselő - testületi hatáskörbe tartozik. A Véleményező Bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, és az alábbi határozati javaslatot terjeszti a T. Képviselő - testület elé. Döntéshozói vélemények Pénzügyi és Gazdasági Bizottság A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja, hogy a beruházást Gyomaendrőd Város Önkormányzata valósítsa meg. A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. legyen megbízva a beruházás teljes körű lebonyolításával. A T. Képviselő - testület hatalmazza fel a polgármestert a beruházással megvalósuló létesítmény bérbeadására vonatkozó bérleti szerződés megkötésére és aláírására. Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 6 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. Döntési javaslat "A gyomaendrődi Liget fürdő szaunakert, gőzkabin és pihenőtér kialakítása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. 2

9 Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint tulajdonos a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. által bemutatott és számításokkal alátámasztott Gyomaendrődi Liget Füdő szaunakert, gőzkabin és pihenőtér kialakításával egyetért az alábbi feltételekkel. 1. A fejlesztési beruházás megvalósítója: Gyomaendrőd Város Önkormányzata. 2. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.-t bízza meg a beruházás teljes körű lebonyolításával. 3. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete utasítja Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.-t, hogy a beruházás lebonyolítását kezdje meg a forrás kijelölésétől függetlenül. 4. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete felhatalmazza a Polgármestert a beruházással megvalósuló létesítmény bérbeadására vonatkozó bérleti szerződés megkötésére és aláírására. 5. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete a beruházás forrását a 2010 évi kötségvetés tárgyalásakor jelöli ki. 6. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete utasítja a jegyzőt a 2010 évi költségvetési rendelet megalkotásánál vegye figyelembe a Gyomaendrődi Liget Füdő szaunakert, gőzkabin és pihenőtér kialakítása fejlesztési beruházás kiadásait. Határidők, felelősök: Határidő: Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Csényi István 3

10

11

12

13

14

15 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület január 28-i ülésére 2. napirendi pont Tárgy: A évi költségvetési rendelet módosítása Készítette: Tóthné Gál Julianna Előterjesztő: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete II. 26.-i ülésén elfogadta a város évi költségvetését a 7/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít. A költségvetés módosítását szükségessé tette: A Képviselő-testület által hozott döntések, Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai, Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai. A költségvetési főösszeg E Ft összeggel nőtt. Főbb előirányzat változások a következők: A költségvetési rendeletbe az évi XXXVIII. Törvény 64. (5) bekezdése értelmében beépítésre került a normatív támogatások közé a októberi normatíva lemondás E Ft-os összege. Ezen összeg a Térségi Szociális Gondozási Központ E Ft-os normatíva visszafizetési kötelezettségét, az alapfokú oktatási intézményeknél E Ft-os összeget, a Kner Imre Gimnáziumnál E Ft összeget, a Térségi Humánsegítő Szolgálatnál 327.-E FT összeget, továbbá az iparűzési adó változása miatti E Ft SZJA csökkenést tartalmazza. Beépítésre került a kötött felhasználású normatív támogatások közé a év második felében megigényelt időskorúak járadéka, ápolási díj, rendelkezésre állási támogatás, adósságcsökkentési támogatás, normatív lakásfenntartási támogatás és a közcélú foglalkoztatás támogatás összege, E Ft értékben. Mivel az eredeti költségvetésben meg kell tervezni a támogatási célú működési pénzeszközátvételnél az év során megigényelendő állami normatíva összegét, így jelen módosítás során csökkentésre került a rendszeres segélyre átvett pénzeszközök összege. A központosított támogatások között jelentkezik a szakmai és informatikai célok támogatására biztosított E Ft, a lakossági közműfejlesztés támogatására, az érettségi vizsgák megszervezésének támogatására, továbbá az alapfokú művészetoktatás támogatására biztosított összeg. A tartalékból kivezetésre kerültek a megfelelő kiadás nemekre a különböző alapok (polgármesteri alap, sportalap, vállalkozói alap, idegenforgalmi alap) felhasznált összegei. A fejlesztéseknél beépítésre került a megnyert pályázatokkal kapcsolatos beruházási összegek évi része, ezzel egyidejűleg a saját erő összegét a tartalékból kivezettük. Mivel az év során rövidlejáratú hitelfelvételre nem került sor, így annak előirányzata is kivezetésre került. Az intézményeknél a saját bevétel növekedések, a pályázatokon elnyert támogatási összegek, továbbá a az októberi és az év végi normatíva visszafizetési kötelezettség miatti módosítások kerültek beépítésre. Az intézmények költségvetésébe beépítésre került a tényleges mutatók figyelembevételével a évi normatíva év végi elszámolása, továbbá a MÁK ellenőrzés által feltárt évi normatív támogatás visszafizetési kötelezettség rendezése. Az intézmények többségénél év során a tényleges ellátotti létszám alulmaradt a tervezett létszámadatokhoz viszonyítva, egyedül a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskolánál alakult a tervezettnek megfelelően a tanulói létszám, ezért itt nem keletkezett visszafizetési kötelezettség. A többi intézménynél a normatíva visszafizetési kötelezettség évben az alábbiak szerint alakult: Intézmény neve E Ft Kis Bálint Általános Iskola Kner Imre Gimnázium Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 297 4

16 Térségi Humánsegítő Szolgálat 327 Térségi Szociális Gondozási Központ A Mák által végzett évi normatíva felülvizsgálat helyszíni ellenőrzése során az alábbi visszafizetési kötelezettségek keletkeztek, melyre vonatkozóan az intézmények vezetői észrevételt nem tettek, így ezen összeg visszafizetése megtörtént az Államkincstár felé. Intézmény neve E Ft Kis Bálint Általános Iskola 93 Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 504 Térségi Szociális Gondozási Központ 700 A évi felülvizsgálat azonban még nem fejeződött be, a helyszíni vizsgálattal nem érintett területek ellenőrzése jelenleg is tart. A vizsgálat lezárását követően tájékoztatjuk a T. Képviselő-testületet a MÁK ellenőrzés megállapításairól. Összességében megállapítható, hogy a és évi normatíva visszafizetési kötelezettségüket a Térségi Szociális Gondozási Központ kivételével az intézmények ki tudták gazdálkodni, a saját költségvetésükből biztosították a normatíva visszafizetés összegét. A Térségi Szociális Gondozási Központ összes normatíva lemondása E Ft. Ezen összegből az intézmény saját költségvetéséből 1.862,- E Ft-ot tudott kigazdálkodni, 6.407,-E Ft összegre fedezetet biztosított az önkormányzat tartalékában elhelyezett és évi beköltözési hozzájárulás 60%-át ezen forrás az intézmény kiadásainak finanszírozására használható fel - képező összeg, a fennmaradó 7.522,- E Ft összeget az önkormányzatnak kell biztosítania. Az önkormányzat ennek forrását a évben keletkezett többlet adóbevételből jelöli ki. Az intézményeknek a tervezés során fokozott figyelmet kell fordítani a várható ellátotti létszám alakulására, annak érdekében, hogy az év során ilyen nagy összegű visszafizetési kötelezettség ne keletkezzen, a visszafizetést az intézmény saját költségvetéséből biztosítsa, továbbá azon okból is, hogy az évi XXXVIII. törvény 64/a -ban foglalt előírások szerint a jogtalanul igénybe vett támogatás után igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot. A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe V. előirányzat változás címén. Döntéshozói vélemények Pénzügyi és Gazdasági Bizottság A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet módosításának elfogadását. Döntési javaslat "A évi költségvetési rendelet módosítása " Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2010. (.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelete módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében 5

17 eljárva a következőket rendeli el. 1. A évi költségvetésről szóló 7/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. -ában szereplő bevételek főösszege E Ft-ra módosul, a rövid lejáratú hitelfelvétel 0-ra csökken, részletezve az 1. számú melléklet szerint. 2. A évi költségvetésről szóló 7/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelet rendelet 3. -ában meghatározott működési kiadások előirányzata E Ft-ra nő, részletezve a 2. számú mellékletben. 4. A évi költségvetésről szóló 7/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelet rendelet 4. -ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege E Ft-ra módosul, részletezve a 3. számú melléklet szerint. 5. A évi költségvetésről szóló 7/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelet 5. -ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege E Ft-ra módosul, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás E Ft-ra, a kölcsönök nyújtása E Ft-ra változik. Feladatonként részletezve a 4. számú melléklet tartalmazza. 6. A évi költségvetésről szóló 7/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelet rendelet 6. -a szerint az önkormányzati tartalék összege E Ft-ra módosul, a tartalék részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. Záró rendelkezések 7. Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba. Gyomaendrőd, január Várfi András s.k. polgármester Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - 6

18 Indoklás A évi költségvetésről szóló 7/2009. (III. 5.) KT rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata IV. módosított előirányzat V. módosított előirányzat változás Cím Alcím Előir. szám szám szám Cím neve Alcím neve Előir. neve Változás 1. Költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású tám Központosított támogatás Címzett- és céltámogatások 5. TEKI támogatás 6. Céljellegű decentralizált támogatás 7. Vis maior támogatás 8. Egyéb központi támogatás 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 1. Helyi adók 1. Iparűzési adó Építményadó 3. Telekadó 4. Magánszemélyek kommunális adója 5. Idegenforgalmi adó 6. Pótlékok, bírságok bevétele 2. Átengedett központi adók 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA jöv.kül.mérséklése SZJA normatív módon elosztott 4. Gépjármű adó 5. Termőföld bérbeadása 3. Különféle bírságok 4. Egyéb sajátos folyó bevételek 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 2. Mezőőri járulék bevétele 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése 2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 3. Pénzügyi befektetések bevételei-osztalékok 4. Koncesszióból származó bevételek Oktatási ágazat 4. Kis Bálint Általános Iskola 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 5. Rózsahegyi K. Ált. Iskola 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 6. Kner Imre Gimnázium 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 1

19 7. Városi Egészségügyi Intézmény 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 8. Térségi Gondozási Központ 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 9. Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Családsegítő Központ 1. Saját bevétel (pályázatok) 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felh.célú bev.(pályázatok) 4. Előző évi pénzmaradvány 2. Városi Könyvtár 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 3. Városi Zene- és Művészeti Iskola 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 4. Katona J.Műv.Központ Endrődi Tájház és Helytört.Gyűjtemény 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 5. Cigány Kisebbség 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 6. Német Kisebbség 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Kölcsönök visszatérülése Lakáshitel visszafizetés Belvíz kölcsön visszafizetés Margaréta Óv.kölcsön visszafiz. Vizit Betegszállító Kft.kölcsön visszafiz. Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz. Közköltséges temetés visszat 1300 Békési Kistérségi Társulás kölcsön vf. Gyomaszolg Kft tul.kölcsön vfiz Gyomaközszolg Kft tul.kölcs Kölcsönök visszatérülése összesen: 11. Egyéb finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hitelfelvétel Bevétel változás összesen:

20 Működési költségvetési kiadások változása 3. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Eredeti előirányzat IV. Módosított előirányzat V.Módosított előirányzat Változás cím Kis Bálint Általános Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen keresetkieg.rendezése közoktatás fejlesztési támogatás felhasználása Normatíva lemondás-október Fürdő használat TÁMOP elszámolás IPR jó gyakorlat Drogprevenc.pály Tempus ösztöndíj Csárdaszállás telephely rendezés Köt.kedv.étk.rendezése Normatíva vfiz. miatt átcsoportosítás Saját bev.növ.felh Változás cím Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen keresetkieg.rendezése közoktatás fejlesztési támogatás felhasználása Normatíva lemondás Úszásoktatás-fürdő használat közhasznú fogl,útravaló pály.felh IPR átvezetés Köt.ill.kieg.IPR átvezetés gyógytestnevelés kistérségi f saját bev.növ.-ből közp. Pótlékcsökkentés normatíva elszámolás átcsoportosítás Csárdaszállás telephely 0 keresetkieg.rendezése kistérségi norm.felhaszn év végi rendezés Köt.ill.kieg.IPR Változás cím Kner Imre Gimnázium Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen keresetkieg.rendezése Normatíva lemondás-október érettségi vizsgák támog.felhasználá Úszásoktatás-fürdő használat Normatíva elszámolás miatt bevétel növ, átcsop.fejl-re Változás

21 7. cím Egészségügyi Int. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen keresetkieg.rendezése Átvett pe.ing Alapítványtól OEP finanszírozás miatti csökk saját bevétel növekedés Változás cím Térségi Gondozási Központ Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen keresetkieg.rendezése Közérdekű felajánlás felhasználása Beköltözési hj.felhasználása Városi karácsonyra pe.felh Norm.lemondás visszavez Pénzeszközátvétel felhasználása Változás cím 1. alcím Térségi Humánsegítő Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Pszihológus bérre átcsop Normatíva lemondás Változás cím 2. alcím Városi Könyvtár Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Változás cím 3. alcím Városi Zene- és Művészeti Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen központosított tám. Felhasználása Változás cím 4. alcím Katona J.Műv.Központ Endrődi Tájház és Helytört.Gyűjt. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen tájház pály.elszám.rend Változás cím 5. alcím Cigány Kisebbségi Önk. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen feladat típ. támogatás 4 4 saját bev, átvett pe.felhasználása Változás cím 6. alcím Német Kisebbségi Önk. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen feladat típ. támogatás 3 3 átvett pe.felhasználása Változás

22 9. cím 7. alcím Polgármesteri Hivatal ig. és egyéb feladat Szem.jutt. Mu.ter.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Állattenyészt.szolg. 0 Változás Kisegítő mezg.szolg Változás Mezőőri szolg. közlekedés térítés átcsop Változás Erdőgazdálkodás 0 Változás Lapkiadás 0 Változás Magasépítő ipar 0 0 Változás Mélyépítő ipar 0 0 Változás Útépítés 0 Változás Állati hulla ártalmatlanítás 0 Változás Közutak üzemeltetése 0 Változás Tourinform Iroda túlóra átcsop rendezvény bevétel felhasználása Változás Saját ingatlan haszn. ÁFA befizetés Változás Gyámhivatal 0 0 Változás Igazgatási tevékenység keresetkiegészítés rendezése átcsop.jub.jutalom miatt testvérvárosi kapcsolatokra pe CKÖ táborra pe.megelől keresetkiegészítés rendezése turisztikai alap felhasználása Kat.plébánia pe.átad családalapítási támogatás Változás Okmányiroda 0 0 Változás Orszgyűl. képviselőválasztás 0 Változás

23 Orvosi ügyelet 0 Változás Képviselők tiszteletdíja 0 Változás Önk.képviselővál. 0 Változás Vállalkozói iroda 0 Változás Tűzvédelem és kat.elhár. 0 Változás Polgárvédelmi tev. 0 Változás Máshová nem sor.szerv.tev. 0 Változás Önkorm.ellátó szolg. átcsop.jub.jutalom miatt Változás Belvízkárelhárítás 0 0 Változás Ápoló gondozó ell. 0 0 Változás Városgazdálkodás helyi közlekedés norm.tám.felhaszn városüzemeltetés plusz kiadásaira Gyomaközszolg jegyzett tőke emelés Változás közmunka,közcélú munkavégzés közmunka átcsop vasút tisztasági pr.átadott pe Változás Térségi közmunkaprogram 0 0 Változás Telep.vízellátás 0 Változás Közvilágítás 0 0 Változás Önkorm.elszám. 0 Változás Óvodai nevelés óvodák felújítása átcsop Úszásoktatás Változás Ált.Iskola tám. Úszásoktatás-Szt.Gellért Isk szállítási szolg Változás

24 Nappali r.iskolai okt.+bethlen tám. Úszásoktatás Változás Kompetencia pály. TÁMOP TÁMOP pály.átcsoportosítás Változás Oktatási célok és egyéb fel. 0 Változás Fogorvosi szolgálat 0 Változás Közegészségügyi szolg. (Szúnyogirtás) szúnyoggyérítés térségi elszámolása Változás EÜ ellátás egyéb fel. +(Tüdőszűrés) 0 Változás EÜ ellátás egyéb fel. 0 0 Változás Nevelőotthoni ellátás gondozási díj Változás Bölcsőde bölcsöde tám Változás Rendszeres pénzb.ell. ápolási díj járulék átvez gyermektartásdíj megelőlegezés Változás Rendszeres gyv.tám. gyermekvédelmi támogatás Változás Munkanélküli támogatás 0 Változás Eseti pénzb.ell. mozgáskorlátozott támogatás közköltséges temetésre átcsop családalapítási támogatás Változás Eseti gyv.tám Óvodáztatási támog Változás Magtárlaposi beruh. műk.kiadásai átcsoportosítás Változás Szennyvíz elvezetés szenyvíz kamatfiz Változás Település tisztasági szolg. 0 Változás Települési hulladék átcsoportosítás hulladékkezelés Változás Közösségi Ház 0 0 Változás Közművelődés váll.tám. 0 Változás

25 Képtár 0 Változás Egyéb kult.és szórakozt.tev. fordítás, egyéb rendezvény ktsg múzeum referens pály Képtár tám. Hely polg.alapból tám polg.alapból úszóverseny, testvérváros Schönek, Müosz, Változás Múzeum (Tájház) 0 0 Változás Túraútvonal 0 Változás Sport vállalkozás támog. 0 0 Változás Katona J.Műv.Kp.és Tájház 0 Változás Máshová nem sorolt kult.tev. 0 Képtár tám. hely Változás Máshová nem sorolt sporttev. továbbszámlázott szolgáltatás alapok kötött felh.felosztása Változás Temetkezés szállítási szolg Változás Fürdő TU-DAL pályázat Úszásoktatás Intézményeinknek Úszásoktatás miatt tám.csökk Változás Diáksport 0 Változás Összesen: Polg.Hiv. összesen: Mindösszesen:

26 Felújítás Eredeti előirányzat IV. Módosított előirányzat V. Módosított előirányzat változás 252 Cím Alcím Előir. Cím neve szám szám szám Alcím neve Előirányzat neve Változás 6. Oktatási ágazat 1. Kis Bálint Ált.Isk évi pénzmaradvány felhasználása-óvoda mos 128 Hősök úti épület tornaterem nyílászárói cseréje évi pénzmaradvány felhasználása- homlokzatf Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola átvezetés fejlesztésre Kner Imre Gimnázium Konyha ÁNTSZ által előírt felújítás, fürdősz.felúj. 123 Gép felújítás 400 Kerítés felújítás 348 Járda felújítás Városi Egészségügyi Intézmény Kerékpártároló felújítása Térségi Szoc. Gond. Központ Polgármesteri Hivatal 2. Városi Könyvtár Városi Zene- és Művészeti Iskola Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Útfelújítás Katona J.Műv.H.fűtéskorszerűsítés 591 Endrődi Közösségi Ház homlokzat felújítás Óvodák felújítása átcsop.dologi kiadásra Sportcsarnok felúj.közbesz.ajánlattétel, terv 218 Felújítás változás összesen: 252 9

27 Fejlesztés és egyéb kiadások változása Fejlesztési.kiad. Felh. célú pe.átad. Felhalm. egyéb kiadásai Összesen Eredeti előirányzat IV. Módosított ei V. Módosított ei Változás Cím Alcím Előir. Cím neve szám szám szám Alcím neve Előirányzat neve Változás 6. Oktatási ágazat 1. Kis Bálint Általános Iskola évi pénzmaradvány felhasználása-eszközbesz 676 Szakmai és informatikai pály.-ból eszközbeszerzés Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Játszótér beruh Kner Imre Gimnázium Kollégium fürdőszoba kial.munkák 955 IKT pály.kapcs.multimédiás eszközállomány fejl Járda ép Városi Egészségügyi Intézmény átcsoportosítás felújításra kerékpártárolóra Térségi Gondozási Központ 5. Térségi Humánsegítő Sz. közoktatás fejlesztési támogatás felhasználása 300 Városi Zeneiskola Katona J.Műv.Központ Endrődi Tájház és Helytört.Gyűjt. Tájház raktárhelyiség kialakítása 11. Polgármesteri Hivatal közoktatás fejlesztési támogatás felhasználása Fürdő gyógyvíz tanulmányterv Gépjármű vásárlás 800 Belvíz VII. ütem TÁMOP kompetencia alapú pály. eszközbesz. 800 központosított támogatásból eszközbeszerzés Magtárlaposi u. ingatlan beruh.-daop.4.1.3/a Fejlesztési kiadás összesen: Polgármesteri Hivatal Beköltözési hjozzájárulás vfiz Régi Viziközmű csat.érd.hj.vfiz. 50 Szent Imre Katolikus Plébánia kőkeret felúj.-ra pe.átad Lakossági közmű 15% pe.átadás 38 Otthonteremtési támogatás Belvíztámogatás 200 Önk.lakás - lelépési díj 98 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: Polgármesteri Hivatal 4. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Vállalkozói alapból kölcsön nyújt Tulipános Óvodának kölcsön nyújt Ipari Park tul.kölcsön Közköltséges temetés Felhalmozás egyéb kiadásai összesen: Felhalmozási kiadás összesen:

28 6. Céltartalék Eredeti előirányzat IV. Módosított előirányzat V. Módosított előirányzat Változás Cím Alcím Előir. Cím neve szám szám szám Alcím neve Előirányzat neve Változás 11. Polgármesteri Hivatal 4. Működéssel kapcsolatos tartalék Polgármesteri alap -120 Kitüntetési alap -200 Civil szervezetek támogatási kötött felhaszn.0,75 % -852 Sportalap 1,6-400 Állati hulla ártalm.2008.évi -394 SZJA kieg.csökkenés Hulladéklerakó bérleti díj maradvány Óvodák törvényességi szakmai ellenőrzése -660 Előző évi pénzmaradvány Kis Bálint I évi normatíva vfiz. köt évi normatíva vfiz.köt évi norm elsz Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: Felhalmozással kapcsolatos tartalék Vállalkozói alap Beköltözési hozzájárulás 10 % tart.hely Beköltözési hozzájárulás 60 % tart.hely Turisztikai alap -670 Ipari park csarnok Városi örökség megőrzése s.e. (Kner I.Gimn.és Hivatal épülete) Hulladéklerakó per költség Gye-re eső rész Általános tartalék - pályázati alap Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Polgármesteri Hivatal összesen: Céltartalék változás összesen:

29 1. számú melléklet Cím szám Alcím szám Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai évben Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve Adatok E Ft-ban 2009.évi eredeti Módosított ei. előirányzat IV. Módosított előirányzat V. 1. Költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású tám Központosított támogatás Címzett- és céltámogatások TEKI támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Vis maior támogatás Egyéb központi támogatás 0 1. Önkormányzat költségvetési támogatása összesen Önkormányzati sajátos működési bevételek 1. Helyi adók 1. Iparűzési adó Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommuná Idegenforgalmi adó Pótlékok, bírságok bevétele Talajterhelési díj-környezetv Átengedett központi adók 0 1. SZJA helyben maradó része SZJA jöv.kül.mérséklése SZJA normatív módon elosztott 0 4. Gépjármű adó Termőföld bérbeadása 0 3. Különféle bírságok 0 4. Egyéb sajátos folyó bevételek 0 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 2. Mezőőri járulék bevétele Önkormányzati sajátos működési bevételek ös Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése 0 2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése (Faház ért.) 0 3. Pénzügyi befektetések bevételei-állam Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Költségvetési bevételek összesen: Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei 4. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz működés Felhalmozási célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.össz Kner Imre Gimnázium 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Kner Imre Gimnázium összesen: Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Városi Egészségügyi Intézmény összesen: Térségi Szociális Gondozási Központ 1

30 1. számú melléklet 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan műk.intézmények 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Térségi Humánsegítő Szolgálat össz Határ Győző Városi Könyvtár 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Határ Győző Városi Könyvtár összes Városi Alapfokú Művészetokt.Int. 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Városi Alapfokú Művészetokt.Int.öss Katona J.Műv.Központ Endrődi Tájház és Helytört.Gyűjtemény 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Katona J.Műv.Központ Endrődi Tájház Cigány Kisebbség 1. Saját bevétel Műk.c.pe.átvét Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Cigány Kisebbség összesen: Német Kisebbség 1. Saját bevétel Műk.c.pe.átvét Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Német Kisebbség összesen: Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. öss Polg.Hiv. összesen: 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal összesen: Kölcsönök visszatérülése Lakáshitel visszafizetés Elemi kár hiteltörlesztés Belvíz kölcsön visszafizetés Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsö egyéb kölcsön vf. 0 Békési Kistérségi Társulás kölcsön vf. 0 Gyomaszolg Kft tul.kölcsön vfiz.290/2008. (VII.7.)Kt.h. 0 Gyomaközszolg Kft tul.kölcsön vfiz Közköltséges temetés vissza Kölcsönök visszatérülése összesen: Egyéb finanszírozási bevételek 0 Önkormányzat bevétel összesen Rövid lejáratú hitelfelvétel Tartozás kötvénykibocsátásból 0 2

31 Polgármesteri Hivatal évi bevételeinek részletezése 1/c. számú melléklet Szakf. Cím szám Alcím szám Előir. szám Megn ev. Cí m nev Alcím neve Előir. neve évi eredeti ei. Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V. e Polgármesteri Hivatal saját bevétel Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Alaptevékenység bevételei-igazgatá Áru -és készletértékesítés Fűnyírás Hirdetés Sokszorosítás, fénymásolás Pályázati díj Névadó,esküvő Adatszolgáltatás Közter.felügyelői bírság Ellenőrzési díj Gondozási díj bevétel 242 Holtágak haszonbére Tourinform iroda bevétele Tájház bevétele Új intézmény bevétele Földhaszonbér Bérleti díj Bérleti díj polgárvédelem Közterületfoglalás Egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások be Szellemi és anyagi infrastr.magáncélú használata Kamatbevétel Kamatbevétel kötvény Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés ÁFA bevétel-befizetendő ÁFA visszatérülés Fordított Áfa Hulladéklerakó bérleti díj bev Saját bevétel összesen: Polgármesteri hivatal műk.c.pe.átvétel Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét Rendszeres segély átvett pénz Gyermektartásdíj megelőlegezés Mozgáskorlátozott támogatás Mezőőri jár. átvett pénz Közhasznú tám.bev.70% tám évi keresetkiegészítés Támogató szolgálat műk.c.pe. Átvétel Tanyagondnoki szolg.norm.tám Kistérségi normatíva-kistérségtől átvett pe.-szoc Kistérségi normatíva-kistérségtől átvett pe.-oktatá Népszavazásra átvett peszk Térségi közmunkapr.pály.pe.átv Térségi közmunkapr.pe.átv.cssz Térségi közhasznú t re áth Közhasznú t. 20 fő 3 hó Közcélú támogatás Tájház 3 pályázati pénz műk.része( évi 13. havi korrekció(hivatal, m Testvérvárosi kapcs.pály. pe CKÖ megelőlegezett pe.visszau Térs.Szoc.G.K.pályázati pe.-szoc Rákszűréssel kapcs.átvett pe TÁMOP pályázat "kompetencia AROP 1.A.2./A pályázat bev

32 Műk.célú pénzeszközátvétel ö Polgármesteri hivatal felh.c.pe.átvét Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson belülről Kirendeltség épüle Településrendezé Fürdő gyógyvíz ta Belvíz V. ütem Lévai, Kálvin felúj Blaha u.2-6.felúj.pály.pe Hősök u. felúj.darft tám Fűzfás zug pály.p évben be ne Temat.túraútv Otthonteremtési támogatás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Beköltözési hozzájárulás Közérdekű felajánlás 598 Belvíztám. 200 Tájház 3 pályázat utca DAOP pály Magtárlaposi ép.b.daop pály Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről 8 db belterületi út lakossági hj Szennyvízberuh.érdekeltségi Útépítési hozzájárulás (előző Új közösségi tér kialakítása (H Forgalom csillapítására, gyalogosok véd.beruh. Településfejlesztési konc.+digitális térkép Felh.célú pénzeszközátvétel ö Előző évi pénzmaradvány ebből Működési pm Felhalmozási pm pm.változás: szabad pm. -műk.c körny.véd.befiz.kapcs.-műk.célú Tourinform I.áthúzódó műk.célú R.K.Iskola feladatnöv. műk.célú Hivatal áthúzódó műk.célú Kötvény fel nem használt rész Előző évi bekölt.hozzájárulás /c. számú melléklet 4

33 2.számú melléklet Cím Alcím Gyomaendrőd Város Önkormányzatának évi működési kiadásai Előir. Cím Alcím Előirányzat neve évi eredeti ei. Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V. szám szám szám neve neve Oktatási ágazat Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda összese Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. összese Kner Imre Gimnázium 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása Kner Imre Gimnázium összesen: Oktatási ágazat összesen 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 0 7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen Térségi Szociális Gondozási Központ 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 0 8. Térségi Szoc.Gondozási Központ összese Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 0 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat öss Határ Győző Városi Könyvtár 1. Személyi juttatás

34 2.számú melléklet 2. Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 0 2. Városi Könyvtár összesen: Városi Alapfokú Műv.okt.Int. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 0 3. Városi Alapf.Műv.okt. Int. összesen Katona J.Műv.Központ Endrődi Tájház és Helytört.Gyűjtemény 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása Katona J.Műv.Központ Endrődi Táj Cigány Kisebbség 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása 0 5. Cigány Kisebbség összesen: Német Kisebbség 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 0 6. Német Kisebbség összesen: Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása 7. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. ös Polgármesteri Hivatal összesen 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása 0 9. Polgármesteri Hivatal összesen: Működési kiadások mindösszesen 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Ellátottak juttatása Működési kiadások mindösszesen:

35 Szakfel. szám Cím Alcím Előir. Polgármesteri Hivatal évi működési kiadásai Adatok E Ft-ban Cím Alcím 2009.évi Módosított Szakfel. Előirányzat neve eredeti ei. előirányzat IV. Módosított előirányzat V. szám szám szám neve neve 9. Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Állattenyészt.szolg. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: Kisegítő mezg.szolg. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Mezőőri szolg. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: Erdőgazdálkodás 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: Lapkiadás 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Magasépítő ipar 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen Mélyépítő ipar 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás 0 4. Pénzeszk.átad., egyéb tám. 0 Összesen Útépítés 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás 0 4. Pénzeszk.átad., egyéb tám. 0 Összesen Állati hulla ártalmatlanítás 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: Helyi közutak üzemeltetése 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen /a. számú melléklet 7

36 Tourinform Iroda 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Saját ingatlan haszn. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás (ÁFA kia Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: Gyámhivatal 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: Igazgatási tevékenység 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám Összesen: Okmányiroda 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám. 0 Összesen: Orsz.gyűlési.képviselővál. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám Összesen: Orvosi ügyelet 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pe.átadás Összesen: Képviselők tiszteletdíja 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás 0 4. Pénze. átad., egyéb tám. 0 Összesen: Önk.képviselővál.(Népszav 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás 0 4. Pénze. átad., egyéb tám Összesen: Vállalkozói iroda 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám Összesen: Tűzvédelem és kat.elhár. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: /a. számú melléklet 8

37 Polgárvédelmi tev. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Máshová nem sor.szerv.tev. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Önkorm.ellátó szolg. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: Belvízkárelhárítás 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Ápoló gondozó ell. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Városgazdálkodás 1. Személyi jut.(közhaszn Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Pénzeszköz átad.gyomai Rk.plébánia (100) 0 Összesen: Közcélú foglalk. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Térségi közmunkapr. Pály. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Telep.vízellátás 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Közvilágítás 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Önkormányzat elszámolásai 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Óvodai nevelés 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: /a. számú melléklet 9

38 Ált. Iskola 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Nappali r.okt.tan.támogatása 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Nappali r.szaképz.megsz.okt. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Oktatási célok és egyéb fel. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Fogorvosi szolgálat 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás (ÁFA) Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Közegészségügyi szolg. (Szúnyogirtás) 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: EÜ ellátás egyéb fel. (Tüdőszűrés) 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Eü-i ellátás egyéb fel. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Nevelőotthoni ellátás 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Bölcsőde 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Rendszeres szociális pénzb.ell. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: /a. számú melléklet 10

39 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Munkanélküliek ellátása 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Eseti pénzbeli ell. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Magtárlaposi beruházás műk.kiad. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Szennyvíz elvezetés 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás (Kamat) Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Települési hulladék 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Települési hulladék 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Közösségi Ház 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Közművelődés váll.tám. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Képtár 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: /a. számú melléklet 11

40 Egyéb kult.és szórakozt.tev. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Múzeumi tevékenység (Tájház) 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Túraútvonal 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Sport vállalkozás tám. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Katona J.Műv.Kp.és Tájház 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Máshová nem sorolt kult.tev. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Máshová nem sorolt sporttev. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Temetkezés 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Fürdő 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Diáksport Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egy Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.ö /a. számú melléklet 12

41 3. számú melléklet Cím Alcím Előir. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai évben Cím Alcím Előirányzat neve évi eredeti ei. Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V. szám szám szám neve neve Oktatási ágazat Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda Járda felújítás óvoda évi pénzmaradvány felhasználása-óvoda mosdó felúj Hősök úti épület tornaterem nyílászárói cseréje évi pénzmaradvány felhasználása- homlokzatfelújítás Külső vakolat helyreállítása óvoda Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. Világításkorszerűsítés alsó tagozatos ép.(bérleti díj) Népliget úti ép. Újravezetékelése Nyílászárók cseréje(aló és felső tag.) Villámhárító berendezés Tisztasági meszelés Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk. összesen: Kner Imre Gimnázium Konyha ÁNTSZ által előírt felújítás, fürdősz.felúj Gép felújítás 400 Kerítés felújítás 348 Járda felújítás Kner Imre Gimnázium összesen: Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény Kerékpártároló felújítása Városi Egészségügyi Intézmény összesen: Térségi Szociális Gondozási Központ Térségi Szociális Gondozási Központ összesen: Intézmények felújítási kiadásai összesen: Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: Határ Gy.Városi Könyvtár Határ Győző Városi Könyvtár összesen: Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6. Nyílászáró csere Városi Alapfokú Műv.oktatási Intézmény összes Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Járda felújítás Út felújítás Kerékpárút felújítás Katona J.Műv.H.fűtéskorszerűsítés Selyem úti óv.épület felúj Csemetekert óv.épület felúj Napsugár Óv. Épület felúj Margaréta óv.épület felúj Tulipános Óv.épület felúj Vásártéri óv.épület felúj Lévai, Kálvin felúj Hősök u. felúj. DARFT tám Blaha u.2-6 Idősek Otthona felújítás pály.-ból Fűzfás zug Kirendeltség ép felúj Tájház múzeumi ref.pály.ép.felúj Tájház Zrínyi u.ingatlan felúj

42 3. számú melléklet Ivóvíz rekonstrukciós alap Endrődi Közösségi Ház homlokzat felújítás Sportcsarnok felúj.közbesz.ajánlattétel, terv 218 Németzug szivattyú felúj Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen: Felújítási kiadás mindösszesen:

43 Cím Alcím Előir. 4. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai évben Cím Alcím Előirányzat neve 2009.évi eredeti ei. Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V. szám szám szám neve neve Oktatási ágazat 4. Kis Bálint Általános Iskola évi pénzmaradvány felhasználása-eszközbesz.-projektor vás Szakmai és informatikai pály.-ból eszközbeszerzés 473 Csárdaszállás telephelyen kazán vás., torony csúzdával besz Kis Bálint Általános Iskola összesen: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Játszótér beruh Számítástech.eszközbeszerzés Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola öss Kner Imre Gimnázium Kollégium fürdőszoba kial.munkák 955 IKT pály.kapcs.multimédiás eszközállomány fejl Járda ép Kner Imre Gimnázium összesen: Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény Ultrahang készülék I.részlet Előző évi pénzmaradványból eü.gépműszer vás Defibrillátor Városi Egészségügyi Intézmény összesen: Térségi Szociális Gondozási Központ Szoc.program beszerzés Központ-mozgáskorlátozott WC kialakítás Őszikék Idősek Otthona-mosoda kialakítás Internet hálózat kiép. Ételszállító gk. belső bélelése Konyha fejlesztés Térségi Szociális Gondozási Központ összesen: Intézmények fejlesztési kiadásai összesen: Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat Szakmai informatikai pály.eszközbeszerz közoktatás fejlesztési támogatás felhasználása 300 TÁMOP program eszközbesz Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: Határ Gy.Városi Könyvtár 7. Jogtiszta szoftverek vásárlása, vonalkód, kémény 2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen: Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény központosított támogatásból eszközbeszerzés Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény össze Cigány Kisebbség 7. Fejlesztés- TÁMOP pályázatból eszközbesz Cigány Kisebbség összesen: Katona J.Műv.Központ Endrődi Tájház és Helytört.Gyűjt. Tájház raktárhelyiség kialakítása Német Kisebbség összesen: Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Belterületi útépítés Út-és parkoló tervek készítése (elkerülő) Fő u. Bajcsi út kerékpárút terv Külterületi utak tervezési díja Parkoló építés (Hősök, Semmelweis) Népliget út szélesítése Régi hulladéklerakó folyamatos ell.ktg Endrődi és Áchim utca szennyvízcsat.ép Belvíz I.holtágak rehab.földrészletek tulajdonjog Belvíz I.ütem vízjogi üzem.eng Helyi örökségvédelem Településrendezési terv felülvizsgálata Belvíz V. ütem Belvíz VI.külterületi holtágak Belvíz VII. ütem

44 4. számú melléklet Belvíz II.vízjogi üzem.eng Vásártér burkolt fel.kial Kerékpárút ingatlan terület megszerzés Lámpatestek felszerelése (Gyóni, Dobi) Közvilágítás bővítése Fürdő gyógyvíz tanulmányterv Fürdő gyógyvízzé min.elj.ktg Régi játékok átalakítása Új játszótér építése Helyi védett természeti ter-ek fenntartása, fejles Téli díszvilágítás szerelés és üzemeltetés Fák telepítése, geodéziai felmérés, tereprendez Fürdő hőcserélő r Hullámtéri bekötő csat Tájház múzeumi ref.pály.ép.beruh Informatikai fejlesztések(int.végp.és POLISZ) AROP 1.A.2./A pályázat immateriális javak besz TÁMOP kompetencia alapú pály. eszközbesz Túraútra kilátó építése Rácz féle ingatlan vás Magtárlaposi u. ingatlan beruh.-daop.4.1.3/a Digitális térkép Temető bővítése közoktatás fejlesztési támogatás felhasználása Gépjármű vásárlás 800 Képviselők laptop Műszaki ellenőrzések (belvíz V, kirend.felúj.) Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen: Fejlesztési kiadás összesen: Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 8. Felhalmozási célú pénzeszközátadások Belvíz III.Megyének peszk.átad Első lakáshozjutók támogatása Gye-i FC sportpálya világítás bérleti díja Holtág egyesületeknek felh.c.pe.átad.-környeze Lakossági közmű 15% pe.átadás Régi Viziközmű csat.érd.hj.vfiz. 50 Otthonteremtési támogatás Beköltözési hjozzájárulás vfiz Belvíztámogatás 200 Ivóvíz min.jav.peszk átadás Tem.túraútvon. Natúrpark Egy Polgár Önkormányzatnak pe.átad -Polgármesteri alapból Önk.lakás - lelépési díj 98 Gye és mikrotérsége hulladéklerakó rekult. Kondorosnak pe átad Szent Imre Katolikus Plébánia kőkeret felúj.-ra pe.átad Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összes Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 9. Kölcsönök nyújtása Első lakáshoz jutók kölcsöne Elemi kárra kamatmentes kölcsön Közköltséges temetés Tulipános óvodának kölcsön nyújt. 930 Ipari Park tul.kölcsön Vállalkozói alapból kölcsön nyújt Kölcsönök nyújtása összesen: Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat CKÖ Tanoda mikrohitel törlesztés 10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése: 10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz: Felhalmozási kiadás mindösszesen:

45 Egyéb finanszírozás kiadásai 4. számú melléklet 17

46 5. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának évi tartalékai Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cím Alcím évi eredeti Módosított Módosított Előirányzat neve szám szám szám neve neve ei. előirányzat IV. előirányzat V. 9. Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 11. Működéssel kapcsolatos tartalék Közcélú foglalkozás kötött tám Polgármesteri alap Kitüntetési alap Ösztöndíj Ifjúsági alap Civil szervezetek támogatási kötött felhaszn.0,75 % Sportalap 1, Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap Állati hulla ártalm.2008.évi Rendezvények alapja SZJA kieg.csökkenés Óvodák törvényességi szakmai ellenőrzése Hulladéklerakó bérleti díj maradvány Zeneiskola normatíva visszafizetés Kis Bálint I évi normatíva vfiz. köt Előző évi pénzmaradvány évi normatíva vfiz.köt évi norm elsz Tájház pm.felhaszn Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: Felhalmozással kapcsolatos tartalék Turisztikai alap Belvíz kölcsön törlesztés Fogorvosi gép értékesítése Csat.érd.hj évi érdekeltségi hj. tartalékba helyezés Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele Önrevízióval kapcs.teki visszafiz.köt. -Fürdő Beköltözési hozzájárulás 10 % tart.hely Beköltözési hozzájárulás 60 % tart.hely Polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése (AROP) s Új közösségi tér kialakítása (Hétszínvirág) s.e Kerékpárút építés (Kodály-Hármas Körös híd) Fő úti kerékpárút ép.(gyomai) Külterületi utak építése saját e Gye és mikrotérsége hulladéklerakóinak rekultiv Szelektív zöldhulladék gyűjtés bevezetése ( Ipari Parkban inkubátorház tervezése 95% Ipari park csarnok Ipari Park közmű bővítés Autóbusz megálló pályázat saját erő Gye-Cssz-Mb kerékpárút építés 99,6% Városi örökség megőrzése s.e. (Kner I.Gimn.és Hiva Új hévízkút bekötése+komplex fűtési rendszer kial.sa Belvíz VI.külterületi holtágak Fogy.nappali ellát.kial.saját erő (Magtárlaposi ép.reko Blaha 2-6. felújítása önerő nélküli Hulladéklerakó per költség Gye-re eső rész Kötvény fel nem használt része Temető bővítés saját erő (és ter.vásárlás) rész Belvíz IV.ütem tervezés Szennyvíztisztító telep kap.bővítés és felúj.előkész. s Egészségügyi komplexum kial. Saját erő Sebes Gy.útfelúj. Saját erő-35% Sportcsarnok felújítás saját e Fürdő tervek Katona J.Műv.Kp.átalakítása Vállalkozói alap Integrált köz.tér kial Kis B.Ált.Isk.Fő úti ép fejl Múzeumok fejl.(képtár, Műv.Kp.) Lovas, vadászturizmus, kikötő kial Térs.Szoc.Gond.Kp.infrastr.fejl.+R.K.kollégium TEUT Hősök útja felújítása pály.saját erő 0 0 TEKI pály Járdakészítés saját erő CÉDE pály Közcélú foglalkoztatás eszközbesz.pály.saját erő Gye.Város Polg.Hiv.komplex akadálymentesítése pály.saját erő Zöldpark Kft.alaptőke átut Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen Polgármesteri Hivatal összesen: Céltartalék összesen: Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 12. KT.tv. 52 (1) alapján képzett állami tartalékok 12. Általános tartalék - pályázati alap Tartalék összesen

47 6. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzat évi költségvetésének mérlege költségvetésének mérlege Adatok E Ft-ban Megnevezés 2009.évi eredeti ei. Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V. Bevétel összesen Rövid lejáratú hitelfelvétel Tartozás kötvénykibocsátásból Működési kiadás összesen Felújítás összesen Fejlesztés összesen Tartalék Egyéb finanszírozás kiadásai Kiadás mindösszesen

48 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület január 28-i ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Készítette: Liszkainé Nagy Mária Ivóvíz-ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatási díjakról szóló rendelet módosítása Előterjesztő: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! 1. Az ivóvíz-ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapodásáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII.29.) KT rendelet módosítása A Képviselő-testület novemberi ülésén tárgyalta első fordulóban a évre vonatkozó víz- és csatornadíjak módosítását. Az alapdíjakban változás nem tervezett a szolgáltató. A évre a Békés Megyei Vízművek Zrt által javasolt, a évi vízdíj képzésnek megfelelően évre kialakított vízdíjat mindkét bizottság elfogadta és javasolta a T. Képviselő-testületnek elfogadásra. A csatornadíjak megállapításáról novemberben a Képviselő-testület elé a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata került, mely jelentősen eltért egymástól, de a december testületi ülésre a két bizottság a díjváltozásokra vonatkozó javaslatban egyetértett, hogy szegmentálással kerüljön meghatározásra a csatornadíj is. A decemberi testületi ülés napján a Békés Megyei Vízművek Zrt. jelezte, hogy a szennyvízcsatorna ágazatra kalkulált díjak nem megfelelőek, a tervezett árbevételüket, a költségeket nem fedezi. A szegmentálás kiszámítása során hiba történt, valamint az előző évi 3 %-os nyereség-terveztük helyett a évre 5 %-ot terveztek be. Ivóvíz díj hatósági 289,80 önkormányzati 246,90 lakossági 175,90 Csatorna díj hatósági 452,60 önkormányzati 414,10 lakossági 315,00 2. Rekonstrukciós munkák A Pénzügyi bizottság az első fordulós tárgyaláskor a rekonstrukciós munkák összegét a évi rekonstrukciós források fedezetéig javasolta meghatározni, illetve amennyiben az éves keretet meghaladja, úgy azt az összeget a Vízművek Zrt a következő év rekonstrukciós alap terhére megelőlegezi. A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság díj megállapítási javaslata alapján a várható rekonstrukciós forrás a jövő évre: 45 millió Ft., a teljes összeget nem javaolta adott évben elkölteni. A rekonstrukciós forrás egyrészt azt a célt szolgálja, hogy az éves tervezett munkák és a váratlanul jelentkező problémák megoldásának fedezetét biztosítsa és távlati célok megvalósítására alapot képezzen. ( pl. szennyvíztisztító telep fejlesztése, Dél-alföldi Ivóvíz-javító program sajáterőforrás ) A Békés Megyei Vízművek Zrt által meghatározott ivóvizes rekonstrukciós munkák összege: eft szennyvizes rekonstrukciós összeg: eft regionális rendszeren: eft A rekonstrukciós munkákra a évben a rekonstrukciós forrás max. 80 %-át javasolja a Városfenntartó, 7

49 Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság felhasználni, és a fennmaradó összeget a évben rekonstrukciós forrásból fel nem használt összeggel tartalékba javasolja helyezni. A Vízművek Zrt-vel történt egyeztetés alapján kijelölésre kerültek a legfontosabb, legsürgetőbb munkák listája. (1.sz. melléklet) A Pénzügyi és Gazdasági, valamint a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság az előterjesztés második fordulóban történő egyetértett azzal, hogy az egy év alatt képződő többlet bérleti díjból keketlező rekonstrukciós alap nem kerüljön 100 %-ban felhasználásra az adott évben, hanem későbbi fejlesztésekre tartalékoljunk. A évben a ívóvíz-ellátási és szennyvíz-elveztési szolgáltatás díjainak megállapításáról szóló rendeletünk februárjában lép hatályba. A januári bevétel kiesés, különbözet fedezeteként a rekonstrukciós alapot javasoljuk kijelölni. 1.sz. melléklet Ivóvízrekonstrukció Csomópontok kialakítása: tervezett költség eft Fő út Szabadság utca 650 Kossuth utca- Pásztor J. utca 450 Bajcsy-Zs. utca- Kossuth utca 650 Mester-Csejti utca 200 Aquahenger II/A telep épület felújítás Összesen: Szennyvízes rekonstrukció Aknafedlapok cseréje 10 db 800 Vásártéri ltp. Csatornavez. Cseréje NA m A jelű átemelő nyomóvezeték csere F jelű átemelő biofilter beépítés H jelű átemelő biofilter beépítés Összesen: Regionális rendszer évi rekonstrukció össz: Döntéshozói vélemények Pénzügyi és Gazdasági Bizottság A Bizottság a Rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. A Pénzügyi bizottság az 1 sz. mellékletben rögzített munkák elvégeztetését javasolja a Képviselő-testületnek kijelölni, eft összegben. A tárgyi évben a rekonstrukciós alapban képződött összeg fel nem használt részét a későbbi feljesztésekre javasolja tartalékolni. 8

50 Ügyrendi és Jogi Bizottság A Bizottság a Rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság A Bizottság a Rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. A Bizzottság az aknafedlapok cseréje nélkül az 1 sz. mellékletben rögzített munkák elvégeztetését javasolja a Képviselő-testületnek kijelölni, eft összegben. A tárgyi évben a rekonstrukciós alapban képződött összeg fel nem használt részét a későbbi feljesztésekre javasolja tartalékolni. 1. döntési javaslat "Ivóvíz-ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatási díjakról szóló rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (.) önkormányzati rendelete az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében és az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el. 1. A az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Záró rendelkezés 2. (1) Ez a rendelet február 1. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti a 31/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelet. 1. melléklet a./2010.(.) önkormányzati rendelethez a) Vízszolgáltatási alapdíjak február 1-től Víz- és szennyvíz szolgálatási díjak Vízmérő mérete Értékesítési irány Alapdíj (Ft/db/hó) Lakossági 520 Nem lakossági Lakossági és nem lakossági b) Fogyasztott mennyiségtől függő vízdíjak (Ft/m3) február 1-től 9

51 Ivóvízdíjak Hatósági Önkormányzati Lakossági ,80 246,90 175,50 c) Fogyasztott mennyiségtől függő szennyvízdíjak (Ft/ m3) február 1.-től Csatornadíjak Hatósági Önkormányzati Lakossági ,60 414,10 315,00 d) A folyékony hulladék - kezelőműbe kiszállított szippantott kommunális szennyvíz fogadási - díja február 1- től 678,90 Ft/m3 A mellékletben szereplő árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Határidők, felelősök: Határidő: Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária 2. döntési javaslat "Rekonstrukciós munkák " Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Közművesítés, infrastruktúra A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Megszavazandó alternatívák: A) alternatíva Gyomaendrőd Város Képviselő-testület az alábbi rekonstrukciós munkákat határozza meg a évre: Ivóvízrekonstrukció Csomópontok kialakítása: tervezett költség eft Fő út Szabadság utca 650 Kossuth utca- Pásztor J. utca 450 Bajcsy-Zs. utca- Kossuth utca 650 Mester-Csejti utca 200 Aquahenger II/A telep épület felújítás Összesen: Szennyvízes rekonstrukció Aknafedlapok cseréje 10 db 800 Vásártéri ltp. Csatornavez. Cseréje 10

52 NA m A jelű átemelő nyomóvezeték csere F jelű átemelő biofilter beépítés H jelű átemelő biofilter beépítés Összesen: Regionális rendszer évi rekonstrukció össz: A víz- és csatornadíjak év februári beveztése miatt a szolgáltató januári bevétel kiesésének fedezetére a rekonstrukciós alapot jelöli ki a Képviselő-testület. A többlet bérleti díjból rekonstrukciós alapban képződött összeg tárgyévben fel nem használt részéből későbbi fejlesztések megvalósítása érdekében tartalékalapot képez a Képviselő-testület. Határidők, felelősök: B) alternatíva Határidő: Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária Gyomaendrőd Város Képviselő-testület az alábbi rekonstrukciós munkákat határozza meg a évre: Ivóvízrekonstrukció Csomópontok kialakítása: tervezett költség eft Fő út Szabadság utca 650 Kossuth utca- Pásztor J. utca 450 Bajcsy-Zs. utca- Kossuth utca 650 Mester-Csejti utca 200 Aquahenger II/A telep épület felújítás Összesen: Szennyvízes rekonstrukció Vásártéri ltp. Csatornavez. Cseréje NA m A jelű átemelő nyomóvezeték csere F jelű átemelő biofilter beépítés H jelű átemelő biofilter beépítés Összesen:

53 Regionális rendszer évi rekonstrukció össz: A víz- és csatornadíjak év februári beveztése miatt a szolgáltató januári bevétel kiesésének fedezetére a rekonstrukciós alapot jelöli ki a Képviselő-testület. A többlet bérleti díjból rekonstrukciós alapban képződött összeg tárgyévben fel nem használt részéből későbbi fejlesztések megvalósítása érdekében tartalékalapot képez a Képviselő-testület. Határidők, felelősök: Határidő: Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária 12

54 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület január 28-i ülésére 4. napirendi pont Tárgy: Készítette: Keresztesné Jáksó Éva A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő: Dr. Csorba Csaba jegyző Véleményező bizottság: Humánpolitikai Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Fenti tárgyú rendelet módosítására két okból kerül sor: 1. A Képviselő-testület döntött a 003. tanyagondnoki körzet kialakításáról, melynek megfelelően szükséges módosítani a rendeletet. A decemberi közmeghallgatáson úgy határozott a testület, hogy kialakítja harmadik tanyagondnoki körzetét az eddig kimaradt külterületi területek és Nagylapos, mint egyéb belterület bevonásával. A testület döntött arról is, hogy két tanyagondnoki körzetben a Térségi Szociális Gondozási Központ, egy körzetben pedig a Hétszínvirág Nonprofit Szolgáltató Bt. biztosítja a tanyagondnoki szolgáltatást. A testületi döntést követően kialakításra került a három körzet, ezt követően pedig egyeztetett egymással a két szolgáltató. A Térségi Szociális Gondozási Központ által ellátott két körzet Öregszőlő teljes területét és a szomszédos Tanya II. és III. kerületét, míg a Hétszínvirág Bt. által ellátott körzet a Tanya IV., V., VI., VII., valamint Nagylapos területét foglalja magában. A két szolgáltató költséghatékonyabban tudja működtetni a szolgáltatást az így felosztott körzetekben. 2. A Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője írásban jelezte, hogy módosítani szükséges az intézmény élelmezési nyersanyagköltségét. - Az intézményben lezárult az élelmezési közbeszerzési eljárás, a kedvező ajánlat lehetővé teszi a nyersanyagköltség csökkentését, hasonlóan, mint a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda esetében. Az új költségek a rendelettervezet 2. számú mellékletében szerepelnek. Az alábbi táblázatban összehasonlításra kerülnek a évi és a évi költségek: Nyersanyagköltség normák évi évi Óvoda 4-6 éves Ft 130.-Ft Idősellátás 60 év felett reggeli 175.-Ft 140.-Ft ebéd 295.-Ft 275.-Ft vacsora 185.-Ft 175.-Ft A nyersanyagnorma összegének csökkentése a évre számított intézményi térítési díjak összegére kedvező hatást gyakorol, mivel az intézmény összes kiadásán belül csökken az élelmiszervásárlás költsége, ami az intézményi önköltséget fogja csökkenteni. térítési díját - Az intézmény elvégezte a számításokat a szolgáltatási önköltség tekintetében és az alapján meghatározta a február 1. napjától bevezetni javasolt intézményi térítési díjakat. A Sztv a értelmében az intézményi térítési díjat önköltség számítás alapján kell megállapítani. Az önköltség számítás folyamata a következő: az elmúlt év kiadásait (munkabér, munkaadói járulék, dologi kiadás) szembeállítjuk a tárgyévre vonatkozó állami normatívák összegével. A szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete adja az intézményi térítési díjat. A szolgáltatási önköltség, a szolgáltatás kapcsán felmerülő ráfordítások egy szolgáltatási egységre számított értéke. A 35 %-os intézményi térítési díj emelkedésben jelentős szerepet játszott egyik oldalon az állami normatívák összegének nagy mértékű csökkenése másikoldalon az, hogy évben emelkedtek az intézmény ráfordításai az ÁFA változás, az energiaárak emelkedése miatt. Az intézmény bérjellegű kiadásainál a Kjt.által meghatározott bérektől illetve a soros előrelépésektől nem térhet el, valamint a szakmai képesítési elvárásoknak is meg kell felelnie az intézménynek, tehát az előírt százalékban kell a megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező munkavállalót alkalmazni. A Humánpolitikai Bizottság elfogadta az intézmény által meghatározott intézményi térítési díjakat, azonban az Ügyrendi Bizottság nem támogatta a közel 35 %-os térítési díjemelkedést. A Bizottsági üléseket követően az intézmény új számításokat végzett, tekintettel arra, hogy a fenntartónak a szociális igazgatásról és a szociális 13

55 ellátásokról szóló évi III. törvény 115. (10) bekezdésében foglaltak alapján jogában áll a számított önköltségen alapuló intézményi térítési díjak összegénél alacsonyabb összegű intézményi térítési díjat megállapítani. Az intézmény a évi intézményi térítési díjakat az idősotthon vonatkozásában %-kal emelte meg, és ennek megfelelően változtatta meg kompenzáció mértékét, melyeket a rendelettervezet 3. számú melléklete tartalmazza. Az alábbi táblázat tartalmazza a évi és évi alkalmazott/ alkalmazni javasolt térítési díjak összehasonlítását: évi évi alkalmazott alkalmazott térítési díj térítési díj Eltérés % Otthonközeli ellátás Szociális étkeztetés GYOMAENDRŐD 150 % alatti ÁFA Ft/adag 400,-+ÁFA Ft/adag -3 % 150 % % között ÁFA Ft/adag 300 % fölött ÁFA Ft/adag átlag áfa Szociális étkeztetés HUNYA 150 % alatti ÁFA Ft/adag 390,-+ÁFA Ft/adag -5 % 150 % % között ÁFA Ft/adag 300 % fölött ÁFA Ft/adag átlag áfa Szociális étkeztetés kiszállítási díja 68.- Ft/nap 50,- Ft/nap -27 % Házi segítségnyújtás 150 % alatt 0.- Ft/óra 170,- Ft/óra 150 % felett Ft/óra Időskorúak nappali ellátása étkezés nélkül 20.- Ft/nap 30,- Ft/nap - 39 % + 50 % Fogyatékos személyek nappali intézményi + 50 ellátása étkezés nélkül 20.-Ft Ft/nap 30,- Ft/nap %/ Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel 520.-Ft Ft/nap 350,- Ft/nap -33 % 6/ Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás Őszikék Idősek Otthona ( Gyomaendrőd, Mirhóháti út 1-5.) Rózsakert Idősek Otthona (Gyomaendrőd, Blaha u. 2-6.) Szent Imre Idősek Otthona (Gyomaendrőd, Kondorosi út a/ átlagos szintű ápolást, gondozást igénylő + 10 ellátás Ft/fő/nap 2.250,- Ft/fő/nap % Ft/fő/hó ,- Ft/fő/hó % + 10 c/ demens betegek részére Ft/fő/nap Ft/fő/nap % Ft/fő/hó ,- Ft/fő/hó % d/1-2 ágyas, előteres, önálló vizesblokkos +10 szoba Ft/fő/nap 2.360,- Ft/fő/nap %

56 Ft/fő/hó ,- Ft/fő/hó % 7/ Átmeneti elhelyezés (Gyomaendrőd, Blaha 2-6.) a/ átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás Ft/fő/nap 2.250,- +10 Ft/fő/nap % Ft/fő/hó ,- Ft/fő/hó % 8/ Emelt szintű elhelyezés Őszi Napsugár Idősek Otthona (Gyomaendrőd, Mirhóháti út 8.) a/ 4 óra gondozási szükségletet meg nem haladó ellátottak részére Ft/fő/nap 3.010,- +10 Ft/fő/nap % Ft/fő/hó ,- Ft/fő/hó % b/ dec.31-én már ellátott, 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel +10 rendelkező ellátottak részére Ft/fő/nap 2.910,- Ft/fő/nap % Ft/fő/hó ,- Ft/fő/hó % +11 c/ demens ellátottak részére Ft/fő/nap 2.640,- Ft/fő/nap % Ft/fő/hó ,- Ft/fő/hó % Támogató Szolgálat Szociálisan rászorultak részére Személyi segítés Ft/óra 280,- Ft/óra +16 % Szállítás 40.- Ft/km 100,- Ft/km % Személyi segítés szociálisan nem rászorultak részére Ft/óra 350,- Ft/óra +16 % Szállító szolgálatás a 2./2009.(I.30.)Gye Kt. R. 12/A. Alapján 70.- Ft/km 175,- Ft/km +250 % 9/ Vendégétkezés reggeli rezsi+áfa ebéd 295+rezsi.-+áfa vacsora rezsi+áfa Ft+rezsi+áfa Ft/adag -20 % Ft+rezsi+áfa Ft/adag -7 % Ft+rezsi+áfa Ft/adag -6 % Egyszeri beköltözési hozzájárulás összegét - A Gyomaendrőd Mirhóháti u. 8. szám alatt működő Őszi Napsugár emeltszintű elhelyezést biztosító idősek otthona működési engedélyének módosítása Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Intézményi Társulás 38/2009. (XI.25) határozatában foglaltaknak megfelelően 50 - ről 42 férőhelyre - megtörtént. Az egység így január 1. napjától 42 férőhellyel működik. A működési engedély módosítás következtében a következők szerint alakulnak a lakrészek férőhelyei: Ø FÖLDSZINT 5 db 10 m 2 alatti egyágyas teakonyhás lakrész 1 db 12 m 2 feletti egyágyas teakonyás lakrész 2 db 12 m 2 feletti egyágyas teakonyha nélküli lakrész 6 db kétágyas teakonyha nélküli lakrész 15

57 Ø EMELET 5 db 10 m 2 alatti egyágyas teakonyhás lakrész 5 db 12 m 2 feletti egyágyas teakonyha nélküli lakrész 6 db kétágyas teakonyha nélküli lakrész A jelenleg hatályos beköltözési hozzájárulások összegei között még nem szerepel a 12 m 2 fölötti alapterületű egyágyas szobákra vonatkozó beköltözési hozzájárulás, ezért kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogyszíveskedjen azt a következő javaslatunk szerint meghatározni és a hatályos beköltözési hozzájárulásokat az alábbi meghatározásokkal kiegészíteni. FÖLDSZINT Ø 12 m 2 feletti alapterületű szobával egyágyas teakonyhás lakrész ,-Ft Ø 12 m 2 feletti alapterületű szobával egyágyas teakonyha nélküli lakrész ,-Ft EMELET Ø 12 m 2 feletti alapterületű szobával egyágyas teakonyhás lakrész ,-Ft Ø 12 m 2 feletti alapterületű szobával egyágyas teakonyha nélküli lakrész ,-Ft Indokolás 1. A R. 7. -ában került rögzítésre, hogy városunkban 2 körzet került kialakításra, a harmadik körzet létrehozásával szükséges a kialakult helyzetet rögzíteni a rendeletben. 2. A R. mellékleteinek módosítására a 003. tanyagondnoki körzet kialakítása, a nyersanyagköltség csökkenése, a térítési díjak változása és az egyszeri beköltözési hozzájárulás összegeinek kiegészítése miatt került sor. Kockázatelemzés: A helyi rendelet módosításában kockázat nem jelentkezik, a 003. tanyagondnoki körzet kialakításával az összes külterületen és az egyéb belterületen élő gyomaendrődi lakos számára elérhető a tanyagondnoki szolgáltatás. Az élelmezési nyersanyagköltségek csökkentése majd a 2011.évi intézményi térítési díjak összegét fogja kedvezően befolyásolni az önköltség számításakor. A évi térítési díjak kiszámítása a Sztv.-ben foglaltak szerint történt meg, élve a fenntartó azon jogával, hogy a számított intézményi térítési díjnál alacsonyabb összegű intézményi térítési díjat alkalmazzon. Az alacsonyabb térítési díjak emeli az intézmény önkormányzati támogatás összegét. Az egyszeri beköltözési hozzájárulások további differenciálásával az egyes lakrészek közötti minőségbeli különbségeket juttatjuk kifejezésre a beköltözési hozzájárulások összegében. Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és elfogadásáról dönteni. Döntéshozói vélemények Humánpolitikai Bizottság A Humánpolitikai Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testület számára a rendelettervezet elfogadását. Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság A Bizottság tárgyalta az előterjesztést és nem támogatta az idősotthoni ellátás intézményi térítési díjainak közel 35 %-os emelését. A napirend elnapolását és a térítési díjak újbóli megállapítását javasolta a Képviselő-testület számára. Az ülést követően az intézmény a térítési díjak 10 %-os emelésével újabb számításokat végzett, mely számításokat figyelembe vettük a rendelettervezet elkészítésekor. Döntési javaslat "A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2010. (..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) bekezdésében meghatározott 16

58 hatáskörében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el. 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 7. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Gyomaendrőd Város közigazgatási területén három tanyagondnoki szolgáltatást nyújtó körzet működik, melynek részletes leírását, e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (2) A tanyagondnoki szolgáltatás keretében az alábbi szociális alapellátási feladatok a meghatározóak, melyek térítésmentesek: a) idősek étkeztetésében való közreműködés, étel kiszállítása, b) bevásárlás lebonyolítása: élelmiszer, tüzelő, c) házigondozó ellátotthoz történő szállítása, d) betegek orvoshoz szállítása, gyógyszer felíratás, kiváltás, e) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése. 2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 1., 2., 3 és 4. melléklete helyébe az 1., 2., 3. és 4. melléklete lép. Záró rendelkezések 3 (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel február 1-n lép hatályba. (2) E rendelet 1. -a és 1. melléklete március 1-n lép hatályba. (3) Hatályát veszti a 11/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a és a 38/2009. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 2. és 7. -a. Gyomaendrőd, január Várfi András s. k. Dr. Csorba Csaba s. k. polgármester jegyző 1. melléklet a /2010 ( ) önkormányzati rendelethez Tanyagondnoki körzetek Közterület neve Terjedelme Lakos 001. körzet (Térségi Szociális Gondozási Központ) Álmosdomb utca Teljes 43 Bacsalaposi út Teljes 26 Diófa utca Teljes 55 Határ út Teljes 2 Kis utca Teljes 21 Kör utca Teljes 104 Polyákhalmi út Teljes 52 Szőlőskert utca Teljes 61 17

59 Ugari út Teljes 36 Összesen körzet (Térségi Szociális Gondozási Központ) Iskola utca Teljes 94 Kondorosi út Teljes 42 Páskumi út Teljes 31 Szarvasi út Teljes 68 Tanya II. Teljes 132 Tanya III. Teljes 33 Összesen körzet (más szolgáltató) Csejti utca Teljes 25 Korvin Ottó utca Teljes 7 Mester utca Teljes 71 Nagylaposi MÁV lakás Teljes 5 Simai utca Teljes 18 Tanya IV. Teljes 4 Tanya V. Teljes 75 Tanya VI. Teljes 35 Tanya VII. Teljes 82 Templomzug Teljes 2 Tóth Árpád utca Teljes 33 Vasúti őrházak Teljes 1 Vasútsor utca Teljes 9 Összesen: melléklet a /2010 ( ) önkormányzati rendelethez A Térségi Szociális Gondozási Központ élelmezési nyersanyagköltsége Reggeli: Ebéd: Vacsora: 140,- Ft/nap 275,- Ft/nap 175,- Ft/nap 18

60 Egész napi: 590,- Ft/nap, mely az intézmény által biztosított munkahelyi és vendég étkeztetésre is vonatkozik. Vendégétkeztetés keretében a 3-6 éves korosztály számára biztosított ebéd nyersanyagköltsége 130.-Ft/adag. 3. melléklet a /2010 ( ) önkormányzati rendelethez A Térségi Szociális Gondozási Központ intézményi térítési díjai február 1-től E l l á t á s i f o r m a évi III. tv szerint számított intézményi térítési díjak évre Önkormányzati kompenzáció Szolgáltatási egység évben alkalmazott Intézményi térítési díjak Otthonközeli ellátás Szociális étkeztetés GYOMAENDRŐD 595,- +ÁFA 195,- 400,-+ÁFA Ft/adag Szociális étkeztetés HUNYA 390,-+ÁFA ,-+ÁFA Ft/adag Szociális étkeztetés kiszállítási díja 50, ,- Ft/nap Házi segítségnyújtás 170, ,- Ft/óra Időskorúak nappali ellátása étkezés nélkül 530,- 500,- 30,- Ft/nap Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezés nélkül 110,- 80,- 30,- Ft/nap Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel 350, ,- Ft/nap 6/ Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás Őszikék Idősek Otthona ( Gyomaendrőd, Mirhóháti út 1-5.) Rózsakert Idősek Otthona (Gyomaendrőd, Blaha u. 2-6.) Szent Imre Idősek Otthona (Gyomaendrőd, Kondorosi út 19

61 a/ átlagos szintű ápolást, gondozást igénylő ellátás 2.975,- 725, ,- Ft/fő/nap , , ,- Ft/fő/hó c/ demens betegek részére Ft/fő/nap , ,- Ft/fő/hó d/1-2 ágyas, előteres, önálló vizesblokkos szoba ,- Ft/fő/nap 7/ Átmeneti elhelyezés (Gyomaendrőd, Blaha 2-6.) ,- Ft/fő/hó a/ átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás 2.420, ,- Ft/fő/nap 8/ Emelt szintű elhelyezés Őszi Napsugár Idősek Otthona (Gyomaendrőd, Mirhóháti út 8.) , ,- Ft/fő/hó a/ 4 óra gondozási szükségletet meg nem haladó ellátottak részére 3.775,- -765, ,- Ft/fő/nap , , ,- Ft/fő/hó b/ dec.31-én már ellátott, 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező ellátottak részére 2.915, ,- Ft/fő/nap , ,- Ft/fő/hó c/ demens ellátottak részére 2.640, ,- Ft/fő/nap Támogató Szolgálat Szociálisan rászorultak részére , ,- Ft/fő/hó Személyi segítés 276, ,- Ft/óra Szállítás 105, ,- Ft/km Személyi segítés szociálisan nem rászorultak részére 350, ,- Ft/óra Szállító szolgálatás a 2./2009.(I.30.)Gye Kt. R. 12/A. Alapján 150, ,- Ft/km 9/ Vendégétkezés 20

62 reggeli ebéd vacsora 140.-Ft+rezsi+áfa Ft/adag 275.-Ft+rezsi+áfa Ft/adag 175.-Ft+rezsi+áfa Ft/adag 4. melléklet a /2010 ( ) önkormányzati rendelethez A Térségi Szociális Gondozási Központ egyszeri beköltözési hozzájárulásai Őszi Napsugár Idősek Otthona Mirhóháti u Földszint a.: egyágyas, teakonyhás lakrész Ft/fő b.: 12 m 2 feletti alapterületű szobával egyágyas teakonyhás lakrész ,-Ft/fő c.: 12 m 2 feletti alapterületű szobával egyágyas teakonyha nélküli lakrész ,-Ft/fő d.: kétágyas, teakonyha nélküli lakrész Ft/fő e.: kétágyas, teakonyhás lakrész Ft/fő 2. Emelet a.: egyágyas, teakonyhás lakrész Ft/fő b.: 12 m 2 feletti alapterületű szobával egyágyas teakonyhás lakrész ,-Ft/fő c.: 12 m 2 feletti alapterületű szobával egyágyas teakonyha nélküli lakrész ,-Ft/fő d.: kétágyas, teakonyha nélküli lakrész Ft/fő e.: kétágyas, teakonyhás lakrész Ft/fő Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - 21

63 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület január 28-i ülésére 5. napirendi pont Tárgy: A helyi adókról szóló 21/2000. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosítása Készítette: Enyedi László Előterjesztő: Dr. Csorba Csaba jegyző Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humánpolitikai Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A helyi adókról szóló évi C. törvényt (Htv.) módosította a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló évi LXXVII. törvény. A legfontosabb változás, hogy a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket január 1-től kezdődő adóéveket érintően az APEH gyakorolja. Ugyanezen törvény a Htv. 43. (2) és (3) bekezdését akként módosítja, hogy az önkormányzat adórendelete a helyi iparűzési adóra vonatkozóan nem tartalmazhat eljárási szabályokat. Fenti rendelkezések alapján szükségessé vált a helyi adókról szóló 21/2000. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosítása, ugyanis rendeletünk az alábbi szabályozást tartalmazza: 27. (3) A 26. (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ideiglenes iparűzési tevékenység végzése után fizetendő napi átalányt: a.) piacokon és vásárokon Gyomaendrőd Város Jegyzőjének megbízottja a piac és vásár megrendezése napján, b.) ideiglenes iparűzési tevékenység céljából helyiséget bérbe adó személy a terembér, bérleti díj átvételével egyidejűleg, c.) ideiglenes iparűzési tevékenység végzése céljából közterület-foglalási engedélyt kiadó személy az engedély kiadásával egyidejűleg köteles beszedni, és az önkormányzat számlájára legkésőbb a beszedést követő napon köteles befizetni. Mivel az iparűzési tevékenységet ideiglenes, alkalmi jelleggel folytató adózó, január 1-től, bejelentési és adó befizetési kötelezettségét egyaránt az APEH felé kell, hogy teljesítse, szükségessé vált a helyi adókról szóló 21/2000. (VII.18.) önkormányzati rendelet idézett rendelkezésének hatályon kívül helyezése. Az SZMSZ szerint: A Képviselő-testület általában két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az első fordulóban felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő szakértői javaslatot és kisebbségi bizottsági, valamint lakossági véleményt is tartalmazó tervezetet kell döntésre a második fordulóban beterjeszteni. Jelen esetben a két forduló tartása nem szükséges, mivel a módosítás magasabb jogszabály megváltozása miatt szükséges. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az adórendelet módosításának tervezetét szíveskedjen megtárgyalni, és döntését meghozni. Döntéshozói vélemények Humánpolitikai Bizottság A Humánpolitikai Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek a rendelettervezet elfogadását. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselőtestületnek a rendelettervezet elfogadását. Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek a rendelettervezet elfogadását. Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek a rendelettervezet 22

64 elfogadását. Döntési javaslat "A helyi adókról szóló 21/2000. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: Adóügyek A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő- testületének.../2010. (...) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 21/2000. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében és a helyi adókról szóló évi C. törvény 5. -ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el. 1. Hatályát veszti a helyi adókról szóló 21/2000. (VII. 18.) önkormányzati rendelet 27. (3) bekezdése és a 27/2002. (XII.27.) önkormányzati rendelet 8. -a. Záró rendelkezések 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba. Várfi András s. k. Polgármester Gyomaendrőd, január 11. Dr. Csorba Csaba s. k. Jegyző Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - 23

65 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület január 28-i ülésére 6. napirendi pont Tárgy: Az elemi csapás okozta lakáskárok helyreállításához nyújtott önkormányzati támogatásról szóló 33/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosítása Készítette: Debreceni Zoltánné, Keresztesné Jáksó Éva Előterjesztő: Dr. Csorba Csaba jegyző Véleményező bizottság: Humánpolitikai Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A rendelet módosítását az illetékekről szóló évi XCIII. törvény módosítása tette szükségessé január 01. napjától a törvény módosítása következtében az ingatlan-nyilvántartás eljárás során megszűnt az önkormányzatok személyi díjmentessége, illetve tárgyi mentességet sem élvezünk. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás során a jelzálog bejegyzésének illetve módosításának díja ingatlanonként Ft, a törlés díja ingatlanonként Ft. Az elemi csapás okozta lakáskárok helyreállításához, és az elő lakás megszerzéséhez nyújtott önkormányzati támogatások esetében évente az ingatlan-nyilvántartási eljárás során fizetendő díj január 01. napjától évente Ft többlet kiadást jelent az Önkormányzat számára. A költségek áthárításával, a költségek megfizetése helyett is támogatás állapítható meg a költségvetési előirányzat erejéig. Fentiek miatt szükségesnek tartjuk azt, hogy az ingatlan-nyilvántartási eljárás díját a támogatott személyekre hárítsa át az önkormányzat, mely döntést át kell vezetni az elemi csapás okozta lakáskárok helyreállításához nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló rendelet (továbbiakban: R.) szövegén. Indoklás 1. A R. 5. (1) bekezdésének d) pontjában, mely rendelkezik arról, hogy a támogatott ingatlanra az Önkormányzat javára jelzálogjogot kell bejegyeztetni, további e) pontban rögzíteni kell azt is, hogy az ingatlan-nyilvántartási eljárás díját a támogatott személy köteles megfizetni. 2. A R. 7. (1) bekezdése a megállapodás tartalmi elemeit szabályozza. Az eddigi szabályozás a kivitelezéshez igazodó folyósítás időpontjait tartalmazta, azonban a részmunkák dátumait előre meghatározni nem tudjuk, csak a teljes helyreállítási vagy építési munka befejezési időpontját tudjuk meghatározni, mely időpontig a támogatott köteles elvégezni a teljes helyreállítást/építést. 3. Rendelkezni kell arról, hogy a rendelet megfelel az Európai Unió jogának. 4. A R. 1. számú mellékletében található támogatási szerződésben is szükséges rögzíteni, hogy az ingatlannyilvántartási eljárás díját a támogatott személy köteles megfizetni. Kockázatelemzés: A helyi rendelet módosításában kockázat nem jelentkezik, mert az illetékekről szóló évi XCIII. törvény módosítása következtében felmerülő költség nem az Önkormányzatnál jelentkezik, azt a támogatott személyekre áthárítja az Önkormányzat. Az elemi csapás okozta lakáskárok helyreállításához nyújtott támogatás biztosítása - hasonlóan az első lakás megszerzéséhez nyújtandó támogatáshoz -, az Önkormányzat által önként nyújtott támogatás, és a költségek áthárításával, több kérelmező számára állapítható meg támogatás. Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és elfogadásáról dönteni. Döntéshozói vélemények Humánpolitikai Bizottság A Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testület számára a rendelettervezet elfogadását. Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság A Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testület számára a rendelettervezet elfogadását. 24

66 Döntési javaslat "Az elemi csapás okozta lakáskárok helyreállításához nyújtott önkormányzati támogatásról szóló 33/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2010. (..) önkormányzati rendelete az elemi csapás okozta lakáskárok helyreállításához nyújtott önkormányzati támogatásról szóló 33/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. Az elemi csapás okozta személyi tulajdonú lakáskárok helyreállításához nyújtott önkormányzati támogatásról szóló 33/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 5. (1) bekezdés a következő e) ponttal egészül ki: e) az ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatban felmerült költségeket bejegyzés, törlés a támogatott személyek viselik. 2. A elemi csapás okozta személyi tulajdonú lakáskárok helyreállításához nyújtott önkormányzati támogatásról szóló 33/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 7. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A megrongálódott lakás helyreállítását, új lakás építését, vagy lakás vásárlását szolgáló támogatás felhasználásának feltételeiről az önkormányzat nevében a polgármester és a károsult megállapodást köt. A megállapodásban rögzíteni kell a támogatás összegét, a helyreállítási munkák befejező dátumát, a felhasználás célját, a rendeltetésszerű felhasználás igazolásának iratait, dokumentumait, a nem rendeltetésszerű felhasználás jogkövetkezményeit, ki kell kötni az építéshatóság ellenőrzési jogosultságát. 3. A R. további 10. -sal egészül ki: Az Európai Unió jogának való megfelelés 10. Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja: a) a Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról, 11. cikk (1) bekezdés d) pont és 21. cikk, b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24. cikk. 4. A melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Záró rendelkezések 5. (1) Ez a rendelet kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba. (2) Hatáylát veszti a 42/2009. (X. 2.) önkormányzati rendelet 3. -a. Gyomaendrőd, január Várfi András s. k Dr. Csorba Csaba s. k. polgármester jegyző 1. melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez Támogatási szerződés minta TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött Gyomaendrőd Város Polgármestere (Gyomaendrőd Szabadság tér 1. sz.), valamint.. név (an.:, szi.: 19...) Gyomaendrőd,.. szám alatti lakosú, lakóházat építő/helyreállító között az alábbi feltételek mellett: 1.) Gyomaendrőd Város polgármestere a./2008. (.) Gye. Kt rendelet alapján, a Gyomaendrőd, u... sz.. hrsz. alatti lakóház elemi kár ( ) okozta károsodása helyreállításához.,- Ft, azaz:. forint vissza térítendő támogatási összeget nyújt. A kamatmentes hitel futamideje:.. hó A hitel törlesztése támogatási szerződés megkötését követő hónap 1. napjától esedékes. Az első havi törlesztő részlet összege (20 év. hó nap) Ft, azt követően 20 év... hó... 25

67 napjától 20 év.. napjáig.,- Ft. 2.) A támogatás folyósítása a helyreállítási munkákról benyújtott számla és a megkötött szerződés alapján történik. 3.) Az építésügyi hatóság, vagy a műszaki ellenőr a számla, a szerződés valódiságát, valamint a helyreállítási munkák menetét folyamatosan ellenőrzi. Az ellenőrzések során a támogatott köteles tevékenyen, segítő módon közreműködni. 4.) A támogatási összegnek rendeltetéstől eltérő felhasználása, vagy az elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén, a már folyósított összeget és a Ptk (2) bekezdése szerinti kamatait 30 (harminc) napon belül egy összegben vissza kell fizetni Gyomaendrőd Város Önkormányzatának számú költségvetési elszámolási számlájára. 5.) Tudomásul veszem, hogy a megítélt támogatási összeg folyósítása részletekben, számla, szerződés alapján történik, s hogy a helyreállítási munkákat a 3.) pontban meghatározott személyek, szervek ellenőrizhetik. 6.) Kötelezem magamat arra, hogy a helyreállítási munkákat 20. év... napjáig elvégzem, és az azt követő 15 (tizenöt) napon belül a támogatási összeggel elszámolok. Tudomásul veszem, hogy amennyiben ezen kötelezettségemet elmulasztanám, a hivatal a 4.) pontban meghatározott visszafizetésre kötelez. 7.) A támogatott/tak hozzájárulnak ahhoz, hogy a helyreállított lakásra (ingatlanra), a kölcsön visszafizetésének az idejére - új családi ház építése esetén - telekre, illetve az épülő új családi házra mely természetben Gyomaendrőd,. szám alatt, a gyomaendrődi..hrsz. alatt van nyilvántartva a jelzálogjogot és az elidegenítési és terhelési tilalmat (...,- Ft, azaz: 00/100 forintra) bejegyezzék Gyomaendrőd Város Önkormányzata javára. Az ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatban felmerült költségeket bejegyzés, törlés vállaljuk. 8.) A biztosítással nem rendelkező, illetve a WMA-hoz nem csatlakozott károsult támogatottat kötelezem arra, hogy a helyreállított, újjáépített, vásárolt ingatlanára - legalább 10 év időtartamra értékkövető biztosítási szerződést köt (rendkívüli időjárás, vihar, tűz), az árvíz és belvíz által károsult ingatlan tulajdonos pedig csatlakozik a WMA-hoz. 9.) A szerződéskötés határideje, a 6) pontban jelölt elszámolási határidővel azonos, melyet a Humánpolitikai Osztályon be kell mutatni. Tudomásul veszem, hogy amennyiben nem történik szerződéskötés, illetőleg a WMA-hoz való csatlakozás, vagy 10 éven belül szerződés felmondásból, a díj nem fizetéséből eredően megszűnik, akkor a támogatást időarányosan vissza kell fizetni. Alulírott támogatott a fentieket tudomásul veszem és hozzájárulok a jelen szerződésben az általam közölt személyes és különleges adataimnak felvételéhez és ezen adatok kezeléséhez. Tudomásul veszem, hogy jelen eljárás kérelmemre indult, így adatszolgáltatásom önkéntes, az adatok kezelése hozzájárulásomon alapul. 9.) A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk-ban, és az évi III. tv-ben foglaltak az irányadóak. A szerződést átolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratunkkal mindenben egyezőt aláírjuk. Gyomaendrőd, 20. év... hó nap Várfi András polgármester Támogatott: Név:.. Név: Sz.sz.: Sz.sz.:. Anyja neve:.. Anyja neve: Lakcíme:.. Lakcíme: Alulírott.ügyvéd (5500 Gyomaendrőd,..) a mai napon a jelzálogjog bejegyzési kérelmet ellenjegyeztem. Gyomaendrőd, 20.. év.. hó. nap.. Ügyvéd Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - 26

68 27

69 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület január 28-i ülésére 7. napirendi pont Tárgy: Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítása Készítette: Debreceni Zoltánné, Keresztesné Jáksó Éva Előterjesztő: Dr. Csorba Csaba jegyző Véleményező bizottság: Humánpolitikai Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A rendelet módosítását az illetékekről szóló évi XCIII. törvény módosítása tette szükségessé január 01. napjától a törvény módosítása következtében az ingatlan-nyilvántartás eljárás során megszűnt az önkormányzatok személyi díjmentessége, illetve tárgyi mentességet sem élvezünk. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás során a jelzálog bejegyzésének illetve módosításának díja ingatlanonként Ft, a törlés díja ingatlanonként Ft. Az elemi csapás okozta lakáskárok helyreállításához, és az elő lakás megszerzéséhez nyújtott önkormányzati támogatások esetében az ingatlan-nyilvántartási eljárás során fizetendő díj január 01. napjától évente Ft többletkiadást jelent az Önkormányzat számára. A költségek áthárításával, a költségek megfizetése helyett is támogatás állapítható meg a költségvetési előirányzat erejéig. Fentiek miatt szükségesnek tartjuk azt, hogy az ingatlan-nyilvántartási eljárás díját a támogatott személyekre hárítsa át az önkormányzat, mely döntést át kell vezetni az első lakás megszerzéséhez nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló rendelet (továbbiakban: R.) szövegén. Ugyanakkor a maximálisan adható támogatás összegét Ft-tal javasolta a Humánpoltikai Bizottság megnövelni, így kompenzálva a megnövekedett ügyféli terheket. Indoklás 1. Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény módosítása következtében felmerülő költségeket a támogatott személyekre áthárítja az Önkormányzat, ugyanakkor a maximálisan adható támogatás összegét Ft-tal megnöveli, így kompenzálva a megnövekedett ügyféli terheket. 2. A R. 6. -ában, mely rendelkezik arról, hogy a támogatott ingatlanra az Önkormányzat javára jelzálogjogot kell bejegyeztetni, rögzíteni kell azt is, hogy az ingatlan-nyilvántartási eljárás díját a támogatott személy köteles megfizetni. 3. A R. 11. (1) bekezdését hatályon kívül kell helyezni, mert az első lakás megszerzésséhez nyújtandó önkormámyzati támogatás esetében a Képviselő-testület a kérelmek elbírálására vonatkozó hatáskörét a Humánpoltikai Bizottságra ruházta át, mely hatáskör tovább nem ruházható. 4. A R. 1. számú mellékletében található szerződésben vissza nem térítendő önkormányzati támogatás nyújtására valamint a R. 2. számú mellékletében található kölcsönszerződésben is szükséges rögzíteni, hogy az ingatlannyilvántartási eljárás díját a támogatott személy köteles megfizetni. Kockázatelemzés: A helyi rendelet módosításában kockázat nem jelentkezik, mert az illetékekről szóló évi XCIII. törvény módosítása következtében felmerülő költség nem az Önkormányzatnál jelentkezik, azt a támogatott személyekre áthárítja az Önkormányzat, ugyanakkor a maximálisan adható támogatás összege Ft-tal növekszik, így kompenzálva a megnövekedett ügyféli terheket. Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és elfogadásáról dönteni. Döntéshozói vélemények Humánpolitikai Bizottság A Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testület számára a rendelettervezet elfogadását. Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság A Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testület számára a rendelettervezet elfogadását. 28

70 Döntési javaslat "Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2010. (..) önkormányzati rendelete az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. A z első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Családonként az alábbi pontokban meghatározott összeghatárokig lehet támogatást megállapítani lakóházas ingatlan vásárlása, építése illetve bővítése esetén: "a) A lakásépítéshez megállapítható támogatás összege maximum ,-Ft, melyből ,-Ft kamatmentes hitel, ,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatásként adható. A megítélt támogatás abban az esetben folyósítható, ha az építkezés az alap-lábazat készültségi fokot elérte. b) Lakásvásárlás esetén a támogatás összege a vételár 30%-a, legfeljebb azonban ,-Ft., melyből ,-Ft kamatmentes hitel, ,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatásként adható. A támogatás abban az esetben folyósítható, ha az adásvételi szerződés egy példánya becsatolásra kerül." 2. Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A támogatások összegei és járulékai erejéig az érintett ingatlanra az ingatlan nyilvántartásba jelzálogjogot valamint ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni. (2) Az ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatban felmerült költségeket - bejegyzés, törlés a támogatott személyek fizetik. 3. Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. (1) bekezdése hatályát veszti. 4. Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. és 2. melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. melléklete lép. Záró rendelkezések 5. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti a 12/2004. (V.12.) önkormányzati rendelet 3. -a és a 9/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelet 5. és 6. -a. Gyomaendrőd, január Várfi András s. k. Dr. Csorba Csaba s. k. polgármester jegyző 1. melléklet. önkormányzati rendelethez Szerződés minta a vissza nem térítendő önkormányzati támogatás nyújtásához Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel.: Üi.sz.: VI.../... S Z E R Z Ö D É S vissza nem térítendő önkormányzati támogatás nyújtására 1. Alulírott... /sz.:..., an.:... / építtető/vásárló és házastársa... /ln.:..., sz.:..., an.:.../ Gyomaendrőd,... sz. alatti lakosok elismerjük, hogy Gyomaendrőd Város Képviselő- 29

71 testületének Humánpolitikai Bizottsága.../... (...) határozata, és a../.. (...) KT rendelet.. /./ bekezdése alapján a gyomaendrődi... hrsz. sz. alatt épülő/vásárolt lakóház megszerzéséhez... Ft, azaz... forint önkormányzati kedvezményt nyújt részünkre. 2. Hozzájárulunk ahhoz, hogy a... Ft, azaz... forint összegű önkormányzati kedvezmény biztosítására a../. (...) KT. rendelet.. / / bekezdésében meghatározott időpontig, és a feltételek nem teljesülése esetén felszámításra kerülő kamatok erejéig a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom a gyomaendrődi ingatlan nyilvántartásban a... hrsz. alatt felvett ingatlanra, Gyomaendrőd Város Önkormányzata javára bejegyeztessék. Az ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatban felmerült költségeket bejegyzés, törlés vállaljuk. 3. Kötelezzük magunkat arra, hogy a használatbavételi engedélyt/tulajdoni lapot...év...hó..nap kötelesek vagyunk benyújtani Gyomaendrőd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben ezen kötelezettségünket elmulasztanánk, a hivatal a../... (...) KT. rendelet.. / / bekezdése értelmében jár el. 4. Tudomásul vesszük, hogy az önkormányzati kedvezmény összegére az ingatlan nyilvántartásba ezen szerződés 2./ pontjában rögzített és bejegyzett terhek feloldása iránt a hivatal a kamatmentes hitel visszafizetése után intézkedik. 5. Alulírott támogatottak a fentieket tudomásul vesszük és hozzájárulunk a jelen szerződésben az általunk közölt személyes és különleges adatainknak felvételéhez és ezen adatok kezeléséhez. Tudomásul vesszük, hogy jelen eljárás kérelmünkre indult, így adatszolgáltatásunk önkéntes, az adatok kezelése hozzájárulásunkon alapul. Gyomaendrőd,..év... hó... nap Gyomaendrőd Város Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottság elnökének megbízásából: osztályvezető Igénylők aláírása: Név:... Név:... Leánykori neve:... sz.sz.:... sz.sz.:... Lakcím:... Lakcím:... Alulírott.ügyvéd (5500 Gyomaendrőd,..) a mai napon a jelzálogjog bejegyzési kérelmet ellenjegyeztem. Gyomaendrőd, év.. hó. nap.. Ügyvéd 2. melléklet önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel.: Üi.sz.: VI.../... Kölcsönszerződés minta KÖLCSÖNSZERZÖDÉS Mely létrejött Gyomaendrőd Város Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottsága, (továbbiakban hitelező) és... (sz.:... an.:...) és felesége... /sz.... an.:...) Gyomaendrőd,... u.... szám alatti lakosok (továbbiakban igénylők) között, a Gyomaendrőd,... szám alatti lakóházas ingatlan építéséhez/vásárolásához...- Ft kamatmentes hitelt állapított meg a Gyomaendrőd Város Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottság.../... (...) határozata alapján, a következő feltételek mellett: 1./ A hitelező a fent megjelölt célra, az igénylő részére...- Ft, azaz:... forint összegű helyi támogatást nyújt, mely kamatmentes hitel. 30

72 2.) A kölcsön visszafizetésének futamideje maximum 10 (tíz) év. Az 1.) pontban meghatározott kölcsön, és a KT. számú rendelet 4. (6) bekezdésében meghatározott többletterhek törlesztése a hitelnyújtást követő év január 01. napjától esedékes.... év január hó 01. napjától... év december 31. napjáig... Ft/hó, mely összegből... Ft a hitelnek a havi törlesztő részlete,... Ft/hó az önkormányzatot terhelő nyolc ezrelék összegének havi részlete,... Ft/hó pénzfeladással kapcsolatos kiadások havi összege. Ezt követően az adott évre esedékes havi törlesztő részletek összegét a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya minden év január 10. napjáig közli az igénylőkkel. A törlesztő részleteket Gyomaendrőd Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára kell teljesíteni minden hónap 15. napjáig. 3./ A hitelező a támogatást születendő vállalt gyermekre való tekintettel nyújtja. Az igénylő kötelezi magát, hogy a gyermek/ek/ születését. éven belül vállalja. A négy illetve nyolc év kezdő időpontjának lakásépítésnél a lakásra vonatkozó használatbavételi engedély kiadásától, lakásvásárlásnál az adásvételi szerződés aláírásának napjától kell számítani. Az időpont a terhesség időszakára meghosszabbodik, ha a terhességet a határidő lejáratát követő 30 napon belül orvosi bizonyítvánnyal igazolja. Gyermek megszületéseként kell elfogadni az örökbefogadást, a bíróságnak vagy hatóságnak a kedvezményezett vérszerinti gyermekének a háztartásban kerüléséről szóló határozatát. 4./ Amennyiben az igénylő nem tesz eleget vállalt kötelezettségének úgy a kötelezettség nem teljesítésétől számított 3 (három) hónapon belül köteles visszafizetni a támogatást, a meghiúsulás időpontjától a 2/2004. (II. 10) KT rendelet 4. (5) bekezdése szerint számított kamatösszeggel együtt. 5./ Az igénylők hozzájárulnak ahhoz, hogy a megszerzett lakásra (ingatlanra), a kölcsön visszafizetésének az idejére - új családi ház építése esetén - telekre, illetve az épülő új családi házra mely természetben Gyomaendrőd,... szám alatt, a gyomaendrődi... hrsz van nyilvántartva a jelzálogjogot és az elidegenítési és terhelési tilalmat bejegyezzék Gyomaendrőd Város Önkormányzata javára. Az ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatban felmerült költségeket bejegyzés, törlés vállaljuk. 6./ Az adósok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az 5./ pontban megjelölt lakásnak a kölcsön visszafizetési határidejét megelőzően történt elidegenítése esetén a még fennálló kölcsön összegét és járulékait készpénzben kiegyenlítik. 7./ Az adósok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala - ha az adósok fizetési kötelezettségüket nem teljesítik - jogosult munkabérüket, illetve járandóságukat letiltatni, illetve a kölcsönszerződést bírósági úton érvényesíteni. 8./ A jelen szerződésben foglaltakat az aláírók az aláírás napjától kezdődő hatállyal kötelezőnek elismerik. 9./ Alulírott igénylők a fentieket tudomásul vesszük és hozzájárulunk a jelen szerződésben az általunk közölt személyes és különleges adatainknak felvételéhez és ezen adatok kezeléséhez. Tudomásul vesszük, hogy jelen eljárás kérelmünkre indult, így adatszolgáltatásunk önkéntes, az adatok kezelése hozzájárulásunkon alapul. Gyomaendrőd, hó... nap Gyomaendrőd Város Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottság elnökének megbízásából: osztályvezető Igénylők aláírása: Név:... Név:... Leánykori neve:... sz.sz.:... sz.sz.:... Lakcím:... Lakcím:... Alulírott.ügyvéd (5500 Gyomaendrőd,..) a mai napon a jelzálogjog bejegyzési kérelmet ellenjegyeztem. Gyomaendrőd, 20.. év.. hó. nap.. 31

73 Ügyvéd Gyomaendrőd, január 11. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - 32

74 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület január 28-i ülésére 8. napirendi pont Tárgy: Készítette: Keresztesné Jáksó Éva A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló rendelet módosítása Előterjesztő: Dr. Csorba Csaba jegyző Véleményező bizottság: Humánpolitikai Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A rendelet felülvizsgálatát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) január 01. napján hatályba lépő módosítása tette szükségessé. A törvénymódosítás érintette az adósságkezelési szolgáltatás szabályait: Adósságnak ismeri el a nemcsak a hitelintézettel kötött, de az abból átváltott szabad felhasználású kölcsönszerződésből fennálló hátralékot. A helyi rendelet nem vonta be ezen adósságfajtát az adósságkezelési szolgáltatásba. Nem javaslom a helyi rendeletet bővíteni a jövőben sem, tekintettel az önkormányzat forráshiányos költségvetési helyzetére, valamint arra a tényre, hogy évről (105 fő) 2009 évre (150 fő) 30 %-kal nőtt az adósságcsökkentési támogatásban részesülők száma ben 7 személynek a maximum Ft összegű támogatás lett megállapítva. 3 személy volt, aki vállalta az egyösszegű visszafizetést, és 7 főnek meg kellett szüntetni a támogatást és a felvett támogatás visszafizetésére kellett kötelezni ben már három személynek jött jogos javaslat a megszüntetéshez. Jellemző adósság a villanyszámla tartozás. Általában 12 hónapig tart egy-egy személy támogatása, a szolgáltatás időtartama maximum 18 hónap. A legtöbb ügyfélnek Ft között van a tartozása, de előfordult a tavalyi évben Ft-os illetve Ft-os tartozás is. A Sztv. törvény módosítása emelte az adósságcsökkentési támogatás maximálisan megállapítható mértékét Ft-ról Ft-ra. A támogatás összege nem haladhatja meg az adósságkezelésbe bevont adósság 75 %-át, maximum a Ft-ot. A helyi rendelet módosításával az adósság 50 %-ában határoznánk meg a támogatás mértékét, így egy-egy személy részére kevesebb támogatás állapítható meg, ugyanakkor több személyt tudunk bevonni a szolgáltatásba, melyre sajnos szükség van, hiszen láthatjuk, hogy egyik évről a másikra 30 %-kal nőtt az igénylők száma. Az önkormányzatnak meg kell határozni az éves keretet, mellyel tudja segíteni a rászorultakat, melynek összegét a forráshiányos költségvetési helyzetre tekintettel nem emelhetjük meg 30 %-kal, ezért is szükséges az egyes személyeknél adható támogatás összegének csökkentése. A Sztv. törvény módosítása csökkentette azt az időtartamot, melynek lejárta után újból bevonható a kérelmező a szolgáltatásba 12 hónapról 6 hónapra. Több olyan kérelmező van, aki már harmadjára és még több, aki másodjára is részt vesz az adósságkezelésben. A várakozási idő csökkentésével várhatóan még többen jönnek vissza. Sok ügyfél eleve számít az újra igényelhetőségre és ehhez képest nem fizeti a számláit. A várakozási idő csökkentése is növeli a szolgáltatásban résztvevő személyek számát. A törvénymódosításból adódó felülvizsgálat mellett áttekintésre került a rendelet egésze és a legutolsó felülvizsgálat óta eltelt időszak gyakorlati tapasztalatainak megfelelően is módosításra került a rendelet, mely módosításokat részletesen a rendelettervezet tartalmazza. Indoklás 1. (1) A R. 2. (1) c) pontja kimondta, hogy az a személy támogatható, akinek hat havi tartozása a kérelem benyújtását megelőző 18 hónap alatt keletkezett. A Sztv. nem rendelkezik ilyen feltételről, az Önkormányzat nem állapíthat meg több feltételt a törvényben meghatározott jogosultsági feltételeknél, ezért a rendelet szövegéből törölni kell a tartozás keletkezésének időbeli behatárolását. (2) A R. 2. (1) d) pontja meghatározza a jövedelemhatárokat, itt szükséges utalni arra, hogy a jogosultság megállapításához a jövedelmek igazolásánál a Sztv a szerint kell eljárni. (3) A R. 2. (1) f) pontja tartalmazza a kérelmező vagyoni helyzetére vonatkozó rendelkezést, mely szabályozás szigorúbb feltételt ír elő, mint a Sztv. vagyonra vonatkozó rendelkezése. Az önkormányzat szigorúbb előírást nem tartalmazhat, ezért szükséges a rendelkezés módosítása a Sztv. előírásainak megfelelően. (4) A R. 2. (1) g) pontja az adósság egyösszegben vagy részletekben történő megfizetésének feltételeire vonatkozott, szigorúbb feltételt írt elő, mint a Sztv., ezért azt hatályon kívül kell helyezni. 2. A R. 5. (1) bekezdése szabályozza a támogatás mértékét, melyet a törvénymódosításnak megfelelően határoztunk meg. 3. A R ában található eljárási határidőket a Ket. módosításához kell igazítani és célszerű munkanapokban megállapítani. 4. A R.12. -ában található eljárási határidőket a Ket. módosításához kell igazítani és célszerű munkanapokban 33

75 megállapítani. 5. A R.13. (1) bekezdésének c) pontja a Sztv. rendelkezésétől eltérő feltételt ír elő, melyet a Sztv.-ben található szabályozáshoz kell igazítani. 6. A R.15. -ában található eljárási határidőket a Ket. módosításához kell igazítani és célszerű munkanapokban megállapítani, valamint a gyakorlati tapasztalatoknak megfelelően kell rendezni az eljárási szabályokat tanácsadó feladatát pontosan kel körülhatárolni. 7. Rendelkezni kell arról, hogy a rendelet megfelel az Európai Unió jogának. 8. A rendelet mellékletében található kérelemnyomtatványon apróbb pontosításokat kell elvégezni, így a mellékletek csatolásánál célszerű a jövedelemigazolások tartalmára részletes tájékoztatást nyújtani. Kockázatelemzés: A Sztv. módosítása illetve igénybevevők számának folyamatos emelkedése kockázatot jelent az Önkormányzat számára a szűkülő költségvetési források mellett. E kockázat csökkentesét szolgálja a rendelet módosítása oly módon, hogy az adósság 50 %-ában határoznánk meg a támogatás mértékét, így egy-egy személy részére kevesebb támogatás állapítható meg, ugyanakkor több személyt tudunk bevonni a szolgáltatásba. Az önkormányzat így egy-egy adósság megfizetésében kevesebb részt vállal, ezzel is erősíti az ügyfél személyes felelősségét. Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és elfogadásáról dönteni. Döntéshozói vélemények Humánpolitikai Bizottság A Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testület számára a rendelettervezet elfogadását. Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság A Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testület számára a rendelettervezet elfogadását. Döntési javaslat "A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2010. (..) önkormányzati rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. (1) A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. (1) c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: c) akiknek a (3) bekezdésben meghatározott adósságai egyikénél legalább 6 havi tartozás, és összességükben meghaladják az forintot, (2) A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. (1) d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) akiknek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén a 200%-át a jövedelemigazolások tartalmára a Sztv ában foglaltak az irányadók, (3) A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. (1) f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: f) akik nem rendelkeznek a Sztv. 4. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal, (4) A R. 2. (1) g) pontja hatályát veszti. 2. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az adósságkezelési szolgáltatás nyújtásánál a kezelendő adósságok összegének felső határa Ft. Az 34

76 adósságcsökkentési támogatás mértéke a kezelésbe vont adósság 50 %-a, maximum Ft. 3. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 11. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az adósságkezelési szolgáltatási kérelmek ügyében a döntési jogkört átruházott hatáskörben a Polgármester gyakorolja. (2) A döntést az adósságkezelési tanácsadó javaslatának figyelembevételével határozatba kell foglalni. A határozatban rendelkezni kell: a) az adósságkezelési szolgáltatásba vont adósságok összességéről, b) az adósságcsökkentési támogatás összegéről és a folyósítás módjáról, adósságtípusonként felosztva, c) az adósságkezelés időtartamáról, d) tájékoztatást a támogatott mulasztásának jogkövetkezményeiről. (3) A határozatban kötelezni kell a támogatott személyt, hogy a) 10 munkanapon belül kössön megállapodást az adósságkezelési tanácsadóval, b) 22 munkanapon belül igazolja, hogy az adósság önrészének befizetése megtörtént, vagy a támogatott a hitelezővel a részletfizetésről megállapodott, (4) Az előző bekezdés a), b), pontjában foglalt határidőknek a támogatott részéről történő elmulasztásával a határozat érvényét veszti. 4. A A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 12. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az adósságcsökkentési támogatás folyósítása a határozatban foglalt kötelezettségek teljesítésének igazolását követő 10 munkanapon belül egy összegben vagy havi részletekben történik az adós vállalásától függően. 5. A A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 13. (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: illetőleg az adósságkezelési szolgáltatás igénybevétele alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének 3 hónapig nem tesz eleget. 6. (1) A A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 15. (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: döntés előkészítése, javaslattétel, mellékletek beszerzése és a hiánytalan, a mellékletekkel felszerelt kérelem 5 munkanapon belüli továbbítása a Polgármesteri Hivatal Kirendeltsége felé, (2) A A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 15. (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: adósságkezelési megállapodás az adóssal a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő 10 munkanapon belül, (3) A A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 15. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: folyamatos kapcsolattartás az adóssal legalább az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt. (4) A A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 15. (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: az adós törlesztési kapacitásának kiszámítása az önrész teljesítéséhez, 7. A R. további 18. -sal egészül ki: Az Európai Unió jogának való megfelelés 18. Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja: a) a Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról, 11. cikk (1) bekezdés d) pont és 21. cikk, b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24. cikk. 8. A A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Záró rendelkezések 9. (1) Ez a rendelet kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti a 18/2004. (VI.28.) önkormányzati rendelet 6.és 7. -a és a 22/2005. (X. 12.) önkormányzati rendelet 12. -a. Gyomaendrőd, január Várfi András s. k. Dr. Csorba Csaba s. k. 35

77 polgármester jegyző 1. melléklet / (... )önkormányzati rendelethez Kérelem minta Kérelem az adósságkezelési szolgáltatáshoz Név: Leánykori név:. Születési hely: Születési idő:.. Anyja neve: TAJ:... Foglalkozás: Munkahely:... Havi jövedelem:... Lakcím: Kérem Gyomaendrőd Város Polgármesterét, hogy részemre (családomnak) állapítson meg adósságkezelési szolgáltatást. A velem egy lakásban életvitelszerűen lakó személyek adatai: Név Rokoni kapcsolat Szül. év, hó, nap Havi jövedelem * Egy főre eső jövedelem:.. *A jövedelmet annál a személynél kell feltüntetni, akire tekintettel folyósítják. Egyéb forrásból származó jövedelem, illetve velem egy lakásban lakó személy jövedelme: haszonbér állatállományból, földművelésből telek, üdülő hasznosításából, (hely, nagyság) A támogatni kívánt lakáson kívül további ingatlan és ingó vagyon (kérelmező, családtagok):. Lakáshasználatom jogcíme: tulajdonos, főbérlő, albérlő, egyéb: A lakás összes alapterülete: helységei: Helyiség megnevezése, alapterület: Az általam lakott lakáson fennálló adósságaim: vezetékes gázdíj Ft időponttól áramdíj..ft időponttól víz- és csatornadíj.ft... időponttól közös költség hátralék társasházaknál Ft..időponttól lakbérhátralék Ft...időponttól Összesen:...Ft Kijelentem, hogy jövedelmem lakáshasznosításból, illetve a velem egy lakásban élő személynek lakás hasznosításból származó jövedelme van nincs Kijelentem, hogy az általam lakott lakásra tartási, életjáradéki szerződés vagy öröklési szerződés Van nincs kötve. 36

78 Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy fentiek a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a kérelmet nem töltöttem ki valós adatokkal, vagy hiánytalanul, vagy a szükséges mellékleteket nem csatoltam, kérelmemet érdemi felülvizsgálat nélkül elutasítják. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat (a velem egy lakásban élő hozzátartozóim személyes adatait) a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából kezeljék. Gyomaendrőd... kérelmező: személyi ig. száma:.. A kérelemhez mellékelni kell: az adósságkezelési támogatás körébe vont tartozások összegéről, keletkezésének időszakáról szóló igazolást, a hátralék keletkezésének okáról szóló nyilatkozatot, dokumentumokat, bérleti jogviszonynál a bérleti szerződés másolatát. a lakásban életvitel szerűen együttlakóknak a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelmének igazolását, - havi rendszerességgel járó nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, - nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagát. Gyomaendrőd, január 11. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - 37

79 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület január 28-i ülésére 9. napirendi pont Tárgy: Készítette: Keresztesné Jáksó Éva A lakásingatlanok kényszerintézkedésével kapcsolatos önkormányzati elővásárlási jog gyakorlásának bevezetése valamint bérlakás állomány növelésének lehetősége Előterjesztő: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humánpolitikai Bizottság december 21-i testületi ülésen napirendi pontként szerepelt a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelmében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló évi XLVIII törvény rendelkezéseiről szóló tájékoztató. A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: "Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakásingatlanok kényszerintézkedésével kapcsolatos önkormányzati elővásárlási jog gyakorlásának bevezetéséről valamint a bérlakás állomány növelésének lehetőségéről, a Humánpolitikai Bizottság konkrét javaslatáról - mely szerint a "Sikeres Magyarországért" Bérlakás Hitelprogram igénylésével történjen a bérlakás állomány növelése - a évi költségvetés készítésével párhuzamosan a januári testületi ülésen dönt." A határozat értelmében a lakásingatlanok kényszerintézkedésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk a Képviselő-testületet: Megkerestük a Békés megyében székhellyel rendelkező pénzintézeteket és adatokat kértünk arra vonatkozóan, hogy tartanak-e nyilván követelést lakáshitellel kapcsolatban, melynek fedezete gyomaendrődi lakóingatlan. Három pénzintézet tett eleget megkeresésünknek, 12 olyan gyomaendrődi ügyfélt tartanak nyílván akinek hátraléka halmozódott fel a hitel törlesztése során. Azonban azt nem tudjuk megmondani, hogy ez várhatóan mennyi kiadást jelenthet az Önkormányzat számára évben. Kockázatot jelenthet az Önkormányzat számára, hogy amennyiben az ügyfelek nem fogják tudni fizetni a lakbért, melynek fedeznie kellene az önkormányzat által felvett hitel havi törlesztő részletét és kamatát, abban az esetben a városnak erre a feladatra is újabb forrást szükséges biztosítania. A Képviselő-testületnek körültekintően kell eljárnia az esetleges hitelfelvétellel kapcsolatban, hiszen a következő költségvetési évtől kezdődően jelentkezik folyamatos kötelezettségként a kibocsátott kötvény törlesztése is. Az önkormányzat a évhez képest szinten tartja a szociális kiadásokat, a forráshiányos költségvetési helyzetben azonban nem képes annak olyan mértékű megemelésére, hogy e feladatot is el tudja látni, mely önként vállalt feladat, hiszen az Önkormányzatok dönthetnek arról, hogy bevezetik-e vagy sem évben 50 millió forint forrásra van szükség, 10 millió forintos ingatlanárral számolva 5 gyomaendrődi családon tud segíteni az önkormányzat. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a lakásingatlanok kényszerintézkedésével kapcsolatos önkormányzati elővásárlási jog gyakorlásának bevezetéséről az alábbi két alternatíva közül dönteni: Az Önkormányzat forráshiányos költségvetési helyzetére tekintettel, javaslom a Tisztelt Képviselő-testület számára, hogy ne éljen a lakásingatlanok kényszerintézkedésével kapcsolatos önkormányzati elővásárlási jog gyakorlásának bevezetésével. Javaslom a Képviselő-testület számára, hogy éljen a lehetőséggel a lakásingatlanok kényszerintézkedésével kapcsolatos önkormányzati elővásárlási jog gyakorlását vezesse be, annak szabályait önkormányzati rendeletben szabályozza a február 25-i ülésén. A feladat-ellátásához szükséges anyagi erőforrást - mely évben 50 millió forint -a Magyar Fejlesztési Bank által nyújtott Sikeres Magyarországért" Bérlakás Hitelprogram igénylésével biztosítsa. A Képviselő-testület decemberi határozatának értelmében döntenie kell a bérlakás állomány növelésének lehetőségéről, a Humánpolitikai Bizottság konkrét javaslatáról - mely szerint a "Sikeres Magyarországért" Bérlakás Hitelprogram igénylésével történjen a bérlakás állomány növeléséről. Humánpolitikai Bizottság konkrét javaslata az volt, hogy amennyiben Gyomaendrőd Város Önkormányzatának rendelkezésére áll lakásalap - melyet további bérlakások építésére kell fordítani - akkor Gyomaendrőd Város Önkormányzata a "Sikeres Magyarországért" Bérlakás Hitelprogram "A nem lakás célú épületállomány bérlakás célú átalakítása" hitelcél igénybevételével a Sallai úti önkormányzati ingatlan valamint az Endrődi ú. 3. szám alatti ingatlan átalakításával bővítse az idősek és fiatalok számára épített költségalapú bérlakás állományt. A pénzügyi osztály tájékoztatása szerint csak a költségalapú bérlakások esetében áll rendelkezésre lakásalap, azt azonban nem további, hanem a már meglévő költségalapú bérlakások felújítására lehet fordítani. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. Hősök úton fekvő telkén 5 db önkormányzati bérlakás építésére nyílna lehetőség, mely lakásoknak előzetesen 50 millió forintra tervezzük a bekerülési költségét. 38

80 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a bérlakás állomány bővítésének lehetőségéről az alábbi két alternatíva közül dönteni: A fent leírtakra valamint az Önkormányzat forráshiányos költségvetési helyzetére tekintettel, javaslom a Tisztelt Képviselő-testület számára, hogy a költségvetési évben ne foglalkozzon a bérlakás állomány bővítésének lehetőségével. Javaslom a Képviselő-testület számára, hogy a bérlakás állomány bővítésének lehetőségét a Gyomaszolg Ipari Park Kft. bevonásával tekintse át, javaslatát terjessze elő a március 25-i testületi ülésre, azzal, hogy az építkezéshez szükséges anyagi erőforrást - 50 millió forint - a Magyar Fejlesztési Bank által nyújtott Sikeres Magyarországért" Bérlakás Hitelprogram igénylésével biztosítsa. Döntéshozói vélemények Humánpolitikai Bizottság A Bizotttság az előterjesztést megtárgyalta és mind az 1. döntési javaslat, mind 2. döntési javaslat esetében az "A" alternatíva elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselő-testület számára. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság A Bizotttság az előterjesztést megtárgyalta és mind az 1. döntési javaslat, mind 2. döntési javaslat esetében az "A" alternatíva elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselő-testület számára. 1. döntési javaslat "A lakásingatlanok kényszerintézkedésével kapcsolatos önkormányzati elővásárlási jog gyakorlásának bevezetése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Megszavazandó alternatívák: A) alternatíva Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat forráshiányos költségvetési helyzetére tekintettel nem él a lakásingatlanok kényszerintézkedésével kapcsolatos önkormányzati elővásárlási jog gyakorlásának bevezetésével. Határidők, felelősök: B) alternatíva Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete él a lakásingatlanok kényszerintézkedésével kapcsolatos önkormányzati elővásárlási joggal, annak szabályait önkormányzati rendeletben szabályozza a február 25-i ülésén. A feladat-ellátásához szükséges anyagi erőforrást - mely évben 50 millió forint - a Magyar Fejlesztési Bank által nyújtott Sikeres Magyarországért" Bérlakás Hitelprogram igénylésével biztosítja Határidők, felelősök: 2. döntési javaslat Határidő: Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva "A bérlakás állomány növelésének lehetősége" Tervezett döntéstípus: határozat 39

81 Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Megszavazandó alternatívák: A) alternatíva Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat forráshiányos költségvetési helyzetére tekintettel a költségvetési évben nem foglalkozik a bérlakás állomány bővítésének lehetőségével. Határidők, felelősök: B) alternatíva Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete áttekinti a bérlakás állomány bővítésének lehetőségét a Gyomaszolg Ipari Park Kft. bevonásával. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. javaslatát köteles előterjeszteni a március 25-i testületi ülésre, azzal, hogy az építkezéshez szükséges anyagi erőforrást - 50 millió forint - a Magyar Fejlesztési Bank által nyújtott Sikeres Magyarországért" Bérlakás Hitelprogram igénylésével biztosítsa. Határidők, felelősök: Határidő: Felelős: Várfi András 40

82 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület január 28-i ülésére 10. napirendi pont Tárgy: Zaj-és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítása I. forduló Készítette: Dr. Mihalcsik Sára Előterjesztő: Dr. Csorba Csaba jegyző Véleményező bizottság: Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A Testület a november hónapban tartott Képviselő-testületi ülésen a 450/2009. (XI. 26.) Gye. Kt. határozatával döntött a Zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozásának újragondolásáról, és arról, hogy a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság tegyen javaslatot az Önkormányzat hatáskörébe tartozó feladatok újraszabályozására. Ennek az oka a következő volt: Október 1-én hatályba lépett a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet, a kereskedelmeről szóló évi CLXIV. törvény felhatalmazása alapján. Emiatt felülvizsgáltuk a zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/1997. (VI. 27.) KT rendeletet, figyelembe véve zaj-és rezgésvédelemmel kapcsolatos, a zaj-és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj-és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj-és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVm-EüM együttes rendelet rendelkezéseit. A felülvizsgálat során megállapításra került, hogy ezen rendeletek nem adnak felhatalmazást az Önkormányzat számára arra, hogy a rendeletben szabályozott bármely kérdéskörön belül az Önkormányzat helyi rendeletet alkosson. Az akkor hatályban lévő helyi rendelet felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy e rendeleten belül jogszabály alkotásra az Önkormányzatanak mindösszesen a mozgó hangos hirdetés és mozgó árusítás során hangerősítő berendezéssel kapcsolatos tevékenységgel kapcsolatosan volt szabályozási jogköre azzal, hogy az egész rendeletet felül kell vizsgálni és érdemes egy új rendeletet alkotni. Ennek a felülvizsgálatnak köszönhetően született meg az új rendelet tervezete. A Ötv. 16. (1) bekezdése szerint a képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot. Az Alkotmánybíróság több határozatában rámutatott arra, hogy az önkormányzati rendeletekben a kötelező erejű jogszabályi rendelkezések megismétlése szükségtelen. Kimondta viszont azt, hogy amennyiben önkormányzati rendelet a szabályozásába jogszabályban foglalt taxációt vesz át, abban az esetben annak a jogbiztonság érdekében teljes körűnek kell lennie. (9/1996. (II. 23.) AB) Ezt szintén alátámasztja a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XIII. 14.) IRM rendelet 16. (2) bekezdése, mely szerint: A jogszabály tervezetében olyan jogszabály szövegét, amellyel az Alkotmány alapján nem lehet ellentétes, sem szó szerint, sem tartalmilag nem lehet idézni, ehelyett hivatkozást kell alkalmazni. A zaj-és rezgésvédelemmel kapcsolatos rendeletek szabályozása szűk teret ad az Önkormányzatoknak. Az évi XX. törvény szerint: 85. (1) A települési önkormányzat képviselőtestületének feladat- és hatáskörébe tartozik: e) helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítása; A környezeti zaj-és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet kimondja, hogy hatálya nem terjed ki: a) sem a közterületi rendezvényekre b) sem a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységekre. Erre más, a jogszabályi hierarchiában feljebb álló jogszabály sem tartalmaz szabályozást, ezért az Önkormányzatnak kell rendeletet alkotni rá. A 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet (SZMSZ) 7. (1) bekezdése szerint A Képviselő-testület az Ügyrendi és Jogi Bizottság javaslata alapján egyes hatásköreinek gyakorlását bizottságaira, illetve a polgármesterre ruházhatja, és vissza is vonhatja, e hatáskör gyakorlásához utasítást adhat. A Rendeletben foglaltak a Képviselő-testület hatáskörébe tartoznak, azonban a Testület azt a polgármesterre ruházhatja, érdemes azt megtennie a szükséges intézkedések megkönnyítése végett. A Rendelet betartatása érdekében szankciót is érdemes alkalmazni. A Rendelet betartásával kapcsolatos feladat-és hatáskör az ártuházást követően a Polgármestert illeti, aki ennek érdekében közterület felügyelői közreműködést vesz igénybe mivel a Közterület-felügyeletről szóló törvény szerint a közterület-felügyelő feladatai közé tartozik: Közreműködni az épített és természetes környezet védelmében. A Szabáylsértési törvény szerint : 41

83 1. (1) Szabálysértés az a jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek elkövetőit az e törvényben meghatározott joghátrány fenyeget. Aki a közterület használatára vonatkozó rendelkezéseket megszegi vagy megkerüli, és a cselekmény súlyosabb jogszabályi elbírálás alá nem esik, szabálysértést követ el, és pénzbírsággal sújtható. Az SZMSZ szerint: " A Képviselő-testület általában két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az első fordulóban felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő szakértői javaslatot és kisebbségi bizottsági, valamint lakossági véleményt is tartalmazó tervezetet kell döntésre a második fordulóban beterjeszteni." Ez a rendelet első fordulós vitája. A jelen előterjesztésben már figyelembe vettük a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javaslatát, mely szerint a kertépítéssel és zöldfelület fenntartással kapcsolatos és egyéb, magánszemélyek háztartási igényeinek kielégítését szolgáló zajt keltő tevékenység végzésének időbeni felső határa egységesen óra legyen, mely a helyi sajátosságoknak megfelel. Döntéshozói vélemények Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság A Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek, hogy a rendelettervezetet ítélje második fordulóra alkalmasnak, azzal hogy a Kertépítéssel és zöldfelület fenntartással kapcsolatos és egyéb, magánszemélyek háztartási igényeinek kielégítését szolgáló zajt keltő tevékenység időbeli határát órára maximalizálják. Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság A Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek, hogy a rendelettervezetet ítélje második fordulóra alkalmasnak, azzal hogy a második fordulóra még alaposabban át kell gondolni a rendeletet. Döntési javaslat "A zaj-és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló rendelet elfogadása I. forduló" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület a rendelettervezetet jelen határozatával II. fordulós vitára alkalmasnak ítéli. TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2010. (...) önkormányzati rendelete a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) bekezdésében, az évi XX. tv. 85. (1) bekezdése e) pontjában meghatározott feladatkörében és a szabálysértésekről szóló évi LXIX. Törvény 1. -ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el. A rendelet hatálya 1. E rendelet Gyomaendrőd Város közigazgatási területére terjed ki. 2. E rendelet Gyomaendrőd Város közigazgatási területén tartózkodó természetes, ill. jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetre terjed ki. 3. Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre a 284/2007. (X. 28.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. E Rendelet hatálya kiterjed továbbá a közterületen végzett rendezvények, illetve magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységek zajforrásaira. 4. E Rendelet szempontjából zajforrásnak minősül a környezeti zaj-és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm rendeletben foglaltakon túl: a) bármilyen hangszóró, műsorforrás, beleértve az élőzene, vagy élőműsor szolgáltatását is (hangerősítő eszközökkel illetve azok nélkül); b) a szabadidő eltöltésére szolgáló tevékenységek (sport, kultúra, zene); 42

84 c) a mozgó (járműre szerelt) hangos hirdetéssel és mozgó árusítás során hangerősítő berendezéssel kapcsolatos tevékenységek. Korlátozó rendelkezések 5. (1) Mozgó (járműre szerelt) hangos hirdetés és mozgó árusítás során hangerősítő berendezéssel történő termékkínálat, reklámozás munkaszüneti napokon 9 és 12 óra, munkanapokon 7 és 17 óra között folytatható. Az önkormányzati és állami hivatalok, oktatási, bentlakásos szociális, valamint gyermekek napközbeni elhelyezését biztosító intézmények 200m-es körzetén belül csak munkaszüneti napokon óra között. Hitéleti intézmények (templom, stb.), temetők 200 m-es körzetén belül munkaszüneti napokon tilos, munkanapokon óráig lehetséges. 6. Kertépítéssel és zöldfelület fenntartással kapcsolatos és egyéb, magánszemélyek háztartási igényeinek kielégítését szolgáló zajt keltő tevékenység csak a következő időpontokban végezhető: a) munkanapokon között b) szombaton: 9.00 óra között. c) vasárnap és ünnepnapokon pedig óráig. 7. Az 5. -ban és a 6. (a-c) pontjaiban meghatározott tevékenység végzésénél be kell azonban tartani a a környezeti zaj-és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet rendelkezéseit. 8. (1) Helyhez kötött hangerősítő berendezést alkalmazó, szabadtéri műsorszórás és óra között folytatható. (2) Szabadtéri koncert az állami, valamint az önkormányzat által szervezett ünnepségek programjához kapcsolódó koncertek és engedélyezett rendezvények kivételével és óra között tartható. 9. (1) Különleges zajokozást előidéző alkalmi rendezvények csak és óra között engedélyezhetők. (2) E rendelet alkalmazásában: különleges zajokozás: minden olyan tevékenység, amely szabadtéren valósul meg, hallható hangtartományba eső hanghullámokat eredményez és ez a hangkibocsátás mások nyugalmát zavarhatja, de nem minősül hangosító berendezésnek. Különleges zajokozásnak minősülnek különösen a szabadtéri sport-, kulturális, szórakoztató, élőzenei rendezvények, bemutatók, térzenék, ünnepségek, riasztóberendezések. Eljárás rendje 10. A Rendelet ban foglalt előírások betartásával és engedélyezéssel kapcsolatos feladat-és hatáskörének gyakorlását a Képviselő-testület a jelen rendelettel a mindenkori polgármesterre telepíti. 11. A Rendelet ban foglalt előírások betartatásával kapcsolatos feladat-és hatáskörének gyakorlásához a polgármester a Gyomaendrőd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalához tartozó közterület felügyeletet veszi igénybe. 12. A közterület felügyelete a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Törvényben (Ket.) foglaltaknak megfelelően jár el. Szabálysértési rendelkezések 13. Aki a R ban foglaltakat megszegi szabálysértést követ el és Ft-ig terjedő bírsággal sújtható. Záró rendelkezések 14. (1) Ez a rendelet kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba,. (2) Hatályát veszti a zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/1997 (VI. 27.) önkormányzati rendelet, a zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/1997 (VI. 27.) önkormányzati rendeletet módosító 24/2007. (VI. 28.) önkormányzati rendelet és a 34/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelet. 15. E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek és a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelvnek megfelel. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE- 43

85 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület január 28-i ülésére 11. napirendi pont Tárgy: Készítette: Csényi István Előterjesztő: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Piaci alapú önkormányzati befektetés a Gyomaszolg Ipari Park Kft. gazdasági társaságba Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő - testület! Gyomaendrőd Város Képviselő testülete a novemberi ülésén döntött ( 482/2009.(XI.26.) Gye. Kt. határozat ) arról, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Gyomaszolg Ipari Park Kft. gazdasági társaságba piaci alapú befektetést kíván megtenni az alábbi formában. 1. Telekvásárlás az ipari parkból 10 ha nagyságban, vételár ajánlat ( nettó 290 Ft/m2 ) 29 millió Ft, 2. Tőkeemelés: 81 millió Ft. Gyomaendrőd Város Képviselő testülete utasította a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-t, hogy a 81 millió Ft tőkeemelési befektetési elgondolást részletesen, a jelen piaci viszonyokra épülő, üzleti tervekkel alátámasztott számításokkal bemutatva dolgozza ki. Gyomaendrőd Város Képviselő testülete, mint tulajdonos hozzájárult ahhoz, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 30 millió Ft hitelt vegyen fel befektetési célok megvalósítása érdekében. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. elkészítette a 81 millió Ft-os tőkeemelési befektetési elgondolását. A befektetési elgondolás a Gyomaendrődi Ipari Parkban létesítendő pályázaton támogatást nyert inkubátorház saját erő biztosítását részletezi. Az önkormányzati befektetés megalapozottsága érdekében szakvélemény lett kérve Cséffai János bejegyzett okleveles könyvvizsgálótól, illetve az ITLS Intradelog Szolgáltató Kereskedelmi Kkt-tól. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. befektetési elgondolása, illetve a szakvélemények mellékelve lettek az előterjesztéshez. A szakvélemények 3 verziót taglalnak részletesen kockázatelemzéssel alátámasztva. I. Tőkeemelés /testületi ülés határozata szükséges hozzá/ ,- Ft Telekértékesítés az Önkormányzat részére ,- Ft Összesen: ,- Ft II. Tőkeemelés /testületi ülés határozata szükséges hozzá/ ,- Ft Telekértékesítés az Önkormányzat részére ,- Ft Összesen: ,- Ft III. Tőkeemelés /testületi ülés határozata szükséges hozzá/ ,- Ft Telekértékesítés az Önkormányzat részére ,- Ft Összesen: ,- Ft A szakvélemények a III. verziót javasolják elfogadásra. Az önkormányzatnak ebben az esetben kell a legkevesebb pénzeszközt kiadni ( átadni ) a Kft. részére. Az adott közművesítetlen telekár felel meg leginkább a piaci értéknek. A kifizetett telekárat más gazdasági tevékenységet végző gazdasági társaságba a vételártól kedvezőbb áron lehet apportálni (nem pénzbeli hozzájárulásként átadni). Amennyiben a Kft az eredmény 50 %-át fejlesztési tartalékba helyezi, és a lekötött tartalékba átvezeti, a legkevesebb Társasági adót fizeti. Az Önkormányzat is ebben a formában fizeti a legkevesebb áfá-t. Nem csak az Önkormányzat a teherviselője a beruházásnak, hanem a Kft is, mintegy %-os mértékben, ami felelőssebbé teszi beruházás lebonyolításában és az épület komplexum hasznosításában egyaránt. 44

86 A Kft ügyvezetőjétől kapott információ szerint az épületegyüttesre 4 évig van elidegenítési tilalom! Ez azt jelenti, hogy az ötödik, de a biztonságot is figyelembe véve a hatodik évben eladhatóvá válik, és egyösszegben is megtérülhet akár dupla értékben is a saját erőből történő beruházási érték. A helyi szabályozás alapján az ügyben a T. Képviselő testület jogosult dönteni. A Véleményező bizottságok az előterjesztést megtárgyalták és az alábbi határozati javaslatot terjesztik a T. Képviselő - testület elé. Döntéshozói vélemények Pénzügyi és Gazdasági Bizottság A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot 3 igen, 1nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta. Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 3 igen és 3 tartózkodás mellett nem hozott döntést. Döntési javaslat "Piaci alapú önkormányzati befektetés a Gyomaszolg Ipari Park Kft. gazdasági társaságba" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Képviselő testülete az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Gyomaszolg Ipari Park Korlátolt Felelősségű Gazdasági Társaságba a társaság befektetési elgondolása, valamint a szakvélemények ajánlásai alapján az alábbi piaci alapú befektetéseket teszi meg Közművesítetlen területvásárlás az ipari park területéből a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-től m2 nagyságban, vételár ajánlat ( nettó 460 Ft/m2 ) Ft. + Áfa ,- Ft, összesen ,- Ft. Tőkeemelés a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-be: eft. Gyomaendrőd Város Képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére, illetve a szerződések megkötésére. Határidők, felelősök: Határidő: Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Csényi István 45

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99 ~ 1 ~ BEFEKTETÉSI KOCKÁZATI HATÁSTANULMÁNY DAOP /A pályázat vállalkozói inkubátorház beruházás támogatáshoz vvv H G Y U L A, H o r v á t h F e r e n c u. 1 5 / A

100 ~ 2 ~ BEFEKTETÉSI KOCKÁZATI HATÁSTANULMÁNY DAOP /A pályázat vállalkozói inkubátorház beruházás támogatáshoz 1. Megvalósulás feltételei, folyamata, miért fontos, kivitelezhetőség, alátámaszthatóság 3. oldal 2. Gazdasági számítások, megtérülés elemzése 6. oldal A befektetés pénzeszközei Befektetés megtérrülése Megtérülési idő Befektetés hozama 3. Üzleti és marketingterv készítése 10. oldal Célkitűzések Projektcég bemutatása Piaci összegzés Lehetőségek és problémák Verseny Pénzügyiterv Kockázatok Megtérülés 4. Önkormányzat, mint pénzügyi befektető megjelenése a projektben 15. oldal 5. Tőkeemelés, vételár meghatározása (könyvizsgálói szakvélemény) 17. oldal I. verzió II.verzió III.Verzió Végső kunklúzió 6. Mellékletek 21. oldal vvv H G Y U L A, H o r v á t h F e r e n c u. 1 5 / A

101 ~ 3 ~ 1.) Megvalósulás feltételei, folyamata, miért fontos, kivitelezhetőség, alátámaszthatóság Egy adott időszakon belül a gazdasági alanyok (vállalatok, háztartások, szervezetek) rendelkezésre álló jövedelme és kiadásaik között különbség lehet, tipikus esetben különbség van. A gazdasági alanyok egy része nem költi el teljes egészében jövedelmét, hanem annak egy részét megtakarítja. Mások kiadásai az adott időszakban meghaladják bevételeiket, a többletkiadást vagy korábbi megtakarításaiból, vagy hitelből finanszírozzák. A megtakarítások a modern áruviszonyok közepette pénzben történnek. Ennek két fő formája: likvid pénz tartása pénzügyi befektetés A likvid pénz elköthető formában áll rendelkezésre, tranzakciókra (áruvásárlásra, számlák kiegyenlítésére, adófizetésre stb.) adott formájában felhasználható. A likvid pénz fő formái: a készpénz és a látra szóló betét. A likvid pénzt általában nem megtakarítási céllal tartanak a vállalatok és a háztartások, hanem a folyó kiadások fedezeteként, de elvileg nem kizárt a készpénz, vagy a látra szóló betét egyenlegének felhalmozása. Az ilyen felhalmozás ellen szól egyrészt a kamat vesztesség, másrészt az infláció. Sokkal tipikusabb, hogy a gazdasági alanyok megtakarításaikat kamat vagy más hozadék (pl. osztalék, árfolyam-nyereség) reményében befektetik. Pénzügyi befektetés: A likvid pénz elköthető formában áll rendelkezésre, tranzakciókra (áruvásárlásra, számlák kiegyenlítésére, adófizetésre stb.) adott formájában felhasználható. A likvid pénz fő formái: a készpénz és a látra szóló betét. A pénzügyi befektetésekre térve az alábbi fő csoportokat lehet megkülönböztetni: végső soron befektetésnek tekinthető a bankbetét is, de elsősorban a részvény, kötvény, befektetési jegy ilyen. Pénzügyi befektetési lehetőség, amelyet inkább hosszabb távra érdemes választani. A részvények vásárlásával egy-egy cég tulajdonrészének egy kis részletét szerezzük meg. A pénzügyi befektetések főbb válfajai: határidős bankbetétek értékpapírok biztosítás, nyugdíjpénztár stb. A pénzügyi befektetések mellett a befektetések másik fő formája a beruházás, ami tárgyi eszközök (termelő berendezések, gépek, telkek stb.) állományának növelése szintén a jövőbeni hozam reményében. A modern árugazdaságban a beruházások jelentős hányadát hitelből finanszírozzák. E hitelek forrását mások megtakarításai képezik. A pénzügyi rendszer (bankok, befektetési társaságok, biztosító társaságok, nyugdíjpénztárak, önkormányzatok stb.) összegyűjtik a megtakarításokat és azokat kihitelezik a beruházóknak. Az ingatlanbefektetések megtérülése viszonylag hosszútávú, sőt, a kivitelezési kockázat a befektetés tervezett költségkeretein és időtávján belül is igen magas. Az ingatlan fejlesztése, értékesítése, hasznosítása a piaci viszonyok változásával párhuzamosan nehézségekbe ütközhet. Az előzőekben megfogalmazott kockázatok miatt az ingatlanpiacon realizálható hozamok tehát nem feltétlenül összehasonlíthatóak egyéb alternatív befektetések hozamaival. Az ingatlanfejlesztések mindazonáltal a legismertebb és leglátványosabb hozzáadott értékteremtő befektetések, melyek direkt és indirekt haszna is jelentősen magasabb szokott lenni, mint az - általánosan összehasonlítási alapként használt - bankbetéti kamatok. vvv H G Y U L A, H o r v á t h F e r e n c u. 1 5 / A

102 ~ 4 ~ Ingatlanbefektetés általános kockázatai: Gazdasági és politikai környezetből adódó kockázatok Likviditási kockázatok Értékváltozásból, hasznosításból származó kockázatok Ingatlanbefektetés speciális kockázatai: Operatív kockázatok (projekt menedzsment, cash-flow menedzsment) Üzemeltetési kockázatok (bérbeadottsági mutató változása) Hozam (osztalék) fizetési feltételek kockázata Befektetés jövedelme: Általában kamat (pl. államkötvényeknél) vagy osztalék (pl.részvényeknél) formájában megjelenõ rendszeres jövedelem lehet. Az egyszeri jövedelem a befektetés értékesítésével megszerezhetõ bevételt jelenti. Befektetés kockázata: A befektetés jövõbeli hozamának bizonytalanságát jelenti. Különbözõ típusú kockázatokat különböztethetünk meg, pl. fizetésképtelenségi kockázat, amely annak a lehetõségét jelenti, hogy a kibocsátó nem tudja teljesíteni fizetési kötelezettségét vagy árfolyamkockázat, amely a piaci értékpapírok árfolyamának jövõbeli alakulásával kapcsolatos bizonytalanság. Fontos még a kamatláb-kockázat, amely általában a fix hozamú értékpapírok esetében jelentkezik akkor, amikor a piaci kamatszint növekedésekor a befektetés hozama elmarad a piacitól. Azok az eszközök, melyeket a vállalkozó azzal a céllal fektetett be más vállalkozónál, adott át más vállalkozónak, hogy ott tartás jövedelemre tegyen szert, vagy befolyásolási, irányítási, ellenőrzési lehetőséget érjen el. Ezek az eszközök a vállalkozó elképzelése szerint csak egy évnél hosszab idő elteltével tehetők készpénzzé. Hosszú távú pénzügyi döntések, melyek a cégek működésére hosszú távon hatnak. A hosszú távú pénzkiadások tartoznak e területre, azok melyek a cég hosszú élettartamú eszközeinek megszerzését teszik lehetővé, így ezt most más néven tőkekiadásnak nevezzük. A cég működését ezek az eszközök hosszú távon szolgálják, és immateriális javak, befektetett eszközök és tárgyi eszközök formáját alkothatják. A befektetések értékelése A befektetések értékelésénél azt a triviálisnak tűnő összehasonlítást kell elvégezni, hogy a befektetés várható hozamait szembesítjük a befektetés értékével, csakhogy miután a hozamok és a befektetés nem egy időpontban jelentkeznek a közvetlen összehasonlítás hamis képet ad. A jelenérték számítás módszerével egy időpontra kell tehát számolni az összehasonlítandó adatokat. A nettó jelenérték mutatója: A befektetés gazdaságos, ha a nettó jelenérték pozitív. Ugyanilyen logikával lehet a fizikai beruházások gazdaságosságát megítélni. vvv H G Y U L A, H o r v á t h F e r e n c u. 1 5 / A

103 ~ 5 ~ Szokásos mutatók még: Jövedelmezőségi index: a hozamok jelenértékének és a befektetés értékének aránya. A befektetés gazdaságos, ha a jövedelmezőségi index nagyobb, mint 1. A jövedelmezőségi index tulajdonképpen azt is megmutatja, hogy a befektetés hányszoe térül meg a beruházás futamideje alatt. Megtérülési idő: Belső megtérülési ráta: a befektetés átlagos évi hozama. Szokásos jelölése: IRR (Inter Rate of Return). Egy befektetés gazdaságos, ha a belső megtérülési ráta nagyobb, mint a banki kamatláb. A várható pénzbevételek alapvetően két forrásból táplálkoznak a jövedelemtermelő ingatlanok esetében a használatból, illetve működtetésből származó jövevedelmek; valamint az ingatlan értékesítéséből származó bevétel. Az ingatlan értékének meghatározásához mindkettő előrebecslésére szükséges. A becslések azonban mindíg bizonytalanok, akár a pénzbevételekre, akár a várható árbevételre vonatkoznak. A bevétel (cash flow), vagy nettó pénzbevétel becsléséhez a fentiek mellett a várható kiadásokat is figyelembe kell venni. Ezek közül a legfontosabbak: a működtetési költségek, a finanszírozási költségek és az adók. Nyilvánvaló, hogy a pénzbevételek és a pénzkiadások alakulása egyaránt számos feltételes tényező függvénye. Például egy ingatlanból származó bevétel függ a bérleti díjak alakulásától, ami viszont az adott ingatlanpiacon (ipari, iroda ingatlan) létező kreslet-kínálat alakulásától, kialakítástól, komfortfokozattól speciális igényeknek megfelelőségétől, stb. függ. A kiadások a működtetés, karbantartás költségeitől, és az adóktól függnek elsősorban. A magánbefektetőknek tehát azonosítani kell azokat a tényezőket, amelyektől valószínűleg függenek a pénzbevételek és pénzkiadások, ezek figyelembe vételével kell megbecsülni a várható pénzáramlásokat, s végül az időtényező figyelembe vételével ezeket azonos értékű - jelenbeli, vagy jövőbeli - pénzekké kell átszámítani. A beruházási döntést meghatározó alapvető tényező a várható jövedelmek nagysága mellett a kockázat nagysága. Az ingatlanberuházás számos bizonytalansági elemet kénytelen elviselni. A bizonytalanság mértéke nagyon eltérő lehet. Az ezzel járó gazdasági kockázat nagysága ugyanakkor számszerűsíthető. Ugyancsak bizonyítható, hogy a befeketôk akkor vállalnak nagyobb kockázatot, ha a várható jövedelem is nagyobb. Ezért a várható eredményeknek más, hasonló kockázattal járó befeketési lehetőségek eredményeivel való összehasonlítása is fontos. vvv H G Y U L A, H o r v á t h F e r e n c u. 1 5 / A

104 ~ 6 ~ 2.) Gazdasági számítások, megtérülés elemzése A befektetés pénzeszközei: Inkubátorház beruházási döntésének sajátosságai: - A beruházásokkal megvalósított létesítmények általában hosszú élettartalmúak, így a működésükkel kapcsolatos bevételek és kiadások is hosszabb időtávon jelentkeznek. A beruházási döntések a jövőben végbemenő folyamatokra vonatkoznak, amikről az információk hiányosak, ezért mindig valamilyen bizonytalanság jelentkezik. Ez az információhiány és az ehhez kapcsolódó kockázat egymástól nem elválasztható jelenségek. - Az állóeszközök mobilitása korlátozott. A létesítmények, épületek, tárgyi eszközök újraértékesítése csak veszteséggel képzelhető el, az eredeti bekerülési értékhez képest. - A beruházások során létrehozott eszközökhöz, azok működéséhez speciális költségek kapcsolódnak, pl. üzemeltetési, fenntartási és rekonstrukciós költségek, amik szintén elég variábilisak. A lehetséges befektetési lehetőségeket (tőkebevitelt) a mellékelten csatolt könyvvizsgálói jelentés taglalja. A könyvvizsgálói szakvélemény (IV.748-/2009) a III. verzió megvalósulását javasolja, ami lényegében megegyezik a november 26-i testületi ülésre előterjesztett Határozati javaslattal. A preferált III. verzió elemei: 1.Telekvásárlása önkormányzati finanszírozású társasági adó levonása után lesz felhasználható 2.Tőkeemelés önkormányzati finanszírozású 3.Beruházási kölcsön banki finanszírozású Gyomaszolg Kft felhasználható kerete: Ft+ÁFA Ft Ft Ft Ft Tehát az önkormányzatnak összesen Ft-ot kell utalnia. Ehhez jön még a Ft banki hitel (Gyomaszolg Kft veszi fel), ami összesen: ft bruttó összeg. A különböző verziók pénzügyi fedezeti eszközei az alábbiak: Telek vásárlás (infrastruktúra nélküli telekrészek) A preferált III. verzió elemzése: (könyvvizsgálói jelentés ezt javasolja) Méret: m2 Közmű ellátottság: nincs Könyvszerinti érték:138,8 Ft/m2 Javasolt vételár: 460Ft/m2 Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat tulajdonába kerülő telken a Gyomaszolg Kft értékesítési árbevétele a társasági adó után: Ft ez Ft+ÁFA összegbe kerül az önkormányzatnak. vvv H G Y U L A, H o r v á t h F e r e n c u. 1 5 / A

105 ~ 7 ~ Kockázatok: - telek infrastruktúrafejlesztés előtt áll, tehát további beruházást igényel - telek tovább értékesítésének ideje előre nem kalkulálható - várható értékesítési árbevétel bizonytalan Előnyök: - vállalkozásba bevihető apportként magasabb áron - az ipari parkban szabad telek tulajdonjogához jut az önkormányzat Megjegyzés: A telek vételár meghatározása kapcsán a piaci árakkal szemben a tőkeátadás operatív pénzügyi szempontjai a meghatározók. A telektulajdon az ipari parkon belül a tovább értékesítés szempontjából stratégiai akadály lehet. Új befektető betelepülésekor a telekár megtérülése nem elsődleges fontosságú, az a betelepülés elősegítésekor nem vagy csak korlátozottan érvényesithető, a további gazdasági eredmények, ill. betelepítés sikerének érdekében. Mindegyik könyvvizsgálói verzió tartalmaz telekvásárlást, az I-es és a III.-as (preferált) megegyeznek, a II.-es verzió javaslata szerint az önkormányzat az összes szabad területet megvásárolja a Gyomaszolg Kft-től 125 mioft-ért. Tőkeemelés A könyvvizsgálói jelentés I. verziója Ft, a II. verzió Ft tőkeemelést javasol, a III. verzió pedig Ft-ot. Kockázatok: - Gyomaszolg Kft osztalékfizetési képessége - befektetés valóságos megtérülési ideje eltérhet a kalkulált értéktől - bérleti négyzetméter árak alakulása változó - hasonló funkciójú épületek üresedési mutatójának alakulása a megtérülési évek alatt eltérő lehet Előnyök: - egyedi, új szolgáltatás jelenik meg piacon - 50%-os EU forrással finanszírozott projekt - jelentős a vagyongyarapodás - később tovább értékesíthető az épület - kedvező hozam realizálható dolgozik a pénz - visszafizetési fedezet meg van: a tőkefogadó vállalkozás nyereségtermelő pézügyi helyzete stabil A Gyomaszolg Kft saját tőke forrása 255 mioft-t tett ki 2008-ban es adat még nem áll rendelkezésre, változásként kell említeni, hogy feladat megosztások történtek és további gazdálkodó szervezetek lettek kialakítva a Kft-ből történő kiválással. A Kft rendelkezik további 57 mioft idegentőkével is. A saját tőke egy jelentősebb részét tárgyi eszközök és földterület apport teszi ki, illetve számottevő az eredmény tartaléka, ami 163 mioft. Jelentős likvid pénzeszközök azonban nincsenek. vvv H G Y U L A, H o r v á t h F e r e n c u. 1 5 / A

106 ~ 8 ~ Beruházási kölcsön: A preferált III. könyvizsgálói verzió harmadik és egyben utolsó eleme egy Ft-os beruházási kölcsön. Mivel ezt a kölcsönt a Kft venné fel a könyvvizsgálói jelentés szerint, ennek a kockázatát nem elemezzük. Meg kell azonban említeni, hogy Ft banki hitel forintban 11,25%-12% közötti kamatlábak mellet érhető el. A deviza hitel ennél kedvezőbb 3-4%-os kamatlábat jelent. Az általunk megkérdezett bankok (2) hitel ajánlata alapján a 17 éves futamidő (2 türelmi és 15 év) jelentős visszafizetési terhet jelent évente a Kft részére. Befektetés megtérülése: A befektetés bekerülési költsége: Pályázatban nem elszámolható ktsg: Mindösszesen: Forrás összetétel: Vissza nem térítendő támogatás 50% Tőkeemelés Gyomaszolg Kft sajátforrása Hitel Ft+ÁFA Ft+ÁFA Ft+ÁFA Ft Ft Ft (telek eladásból) Ft Ft A megtérülési idő tulajdonképpen megmutatja, hogy a befektetett tőke a vállalkozás működésének hányadik évében térül meg. Megérülési idő meghatározása: Jelenlegi aktuális alapráta+100 bázispont % melynek irányadó értéke 9,37%. Évek Diszkonttényező Eredmény BM RÁTA Megtérülési idők Könyvszerinti érték , , , Ft , , FT , , Ft , , , , , , , , , , , , , , , , , , vvv H G Y U L A, H o r v á t h F e r e n c u. 1 5 / A

107 ~ 9 ~ A beruházás megtérülésénél az amortizációs költségek nem tartoznak a tényleges működési költségek közé, így a gazdaságossági számításokban nem terhelik a beruházási tervvázlatot olyan költségek, amelyek valójában nem kerülnek levonásra a vállalattól. A megtérülés számításánál a költségekre és árbevételekre vonatkozó adatokat az inkubátorház pályázati anyagából vettük át. A beruházás megtérülési ideje a 8. évben történik meg. Ez a megtérülés belátható időtávon belüli, meghaladja ugyan a piaci elvárások optimális 5 év-es megtérülési idejét, de még mindig 10 év alatt van, ami igen jónak mondható. Befektetés hozama: A hozam a befektetésnek a befektetett tőkére vetített relatív jövedelmét kifejező százalékos mutató. A befektetés hozam vizsgálatánál mérlegelni kell a befektetés előtti vagyon és a befektetés megtérülése utáni vagyon nagyságát. Jelen esetben a beruházás évi megvalósulásával a vállalkozás egy új 2.000m²-es inkubátorházzal gazdagodik. Az inkubátorház megvalósulási értéke Ft+ÁFA. A befektetett tőke megtérülése a nyolcadik évben valósul meg, ami év. A beruházás ezek után jövedelmet termel a tulajdonosok számára. A beruházás a tulajdonosok vagyoni helyzetét a 2010.évtől növeli, ami a 2018.évben a könyvszerinti érték alapján 159 mioft. Mivel a beruházást a Gyomaszolg Kft az Önkormányzat idegen tőke juttatásával közösen valósítja meg, a hozam a befektetések arányában, a kettőjük között oszlik meg. Ez alapján elmondható, hogy az önkormányzat 70 mioft-os tőke juttatása kb 50%-s részt tesz ki a beruházás megvalósításában. Ebben az esetben, a létrehozott új vagyonelem 159 mioft ötven százaléka, ennek a tőkének a hozadéka. Hozam kalkuláció: 2018-ban az inkubátorház értéke: Tőkebefektetés: Töke hozama: Megtérülési idő: Ft+ÁFA Ft.+ÁFA 159 mioft (vagyongyarapodás) 8 év Ezek alapján a számított tőkére eső hozam 9,8% évente a befektetés évétől számítva. vvv H G Y U L A, H o r v á t h F e r e n c u. 1 5 / A

108 ~ 10 ~ 3.) Üzleti és marketing terv Célkitűzések: Az inkubátorház létrehozásának hosszú távú célja, hogy az ipari parkba betelepülők igényeit minél szélesebb körben (első sorban szolgáltatás) lefedje, új befektetőket, betelepülőket csábítson, integrálja a településen működő vállalkozásokat. Az ipari park az igényeket követő korszerű üzleti és ipari környezetével, további szinergiákat kiaknázva a betelepült / betelepülő vállalkozások között, ezáltal növelve az ipari park működési hatékonyságát, betelepültek számát, és a hozzájuk köthető bevételek nagyságát. A projekt cég: Az ipari parkot működtető és az inkubátorház projektjét jegyző Gyomaszolg Kft. 71 fővel végzi munkáját. A Gyomaszolg Kft fő tevékenységi körei: magas és mély építőipari kivitelezés építőipari szakipari munkák kész betonértékesítés szállítás, gép bérbeadás ipari terület bérbeadása, őrzése önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése köztisztasági tevékenység település tisztasági tevékenység önkormányzati utak kezelése kertészet, parkgondozás árvíz -és belvízvédekezés, csapadékvíz elvezetés, szivattyúzás közterületek tisztántartása teljes körű temetkezési tevékenység Ipari Park területének bérbeadása, értékesítése A projekt csapat: Egeresi András - projektvezető, (ügyvezető - Gyomaszolg Kft.) Gépészmérnök-közgazdász, több mint 35-éves szakmai tapasztalattal. Korrábbi munkahelyei: Budapesti Mezőgazdasági Gépgyár gyártástechnológiai csop.vez. Réthy Pál Rendelőintázet müszaki osztályvezető, majd gazdasági igazgató Számos projekt operatív résztvevője, munkásságáért több kitüntetéssel és elismeréssel. Paróczai Zoltán projekt menedzser (fő építésvezető - Gyomaszolg Kft.) Magasépítő mérnök, majd 20 éves szakmai multtal. Korábbi munkahelyei: Gyomaendrőd Város PM-Hivatala Városüzemeltetés műszaki ügyintéző Gyomaendrőd Város PM-Hivatala Építési Osztály ügyintéző Szaniszló András gazdasági menedzser (számviteli csoportvezető - Gyomaszolg Kft.) Közgazdász. Gyomaszolg Kft könyvelő asszisztens, majd számviteli csoportvezető. vvv H G Y U L A, H o r v á t h F e r e n c u. 1 5 / A

109 ~ 11 ~ Piaci összegzés: A Gyomaszolg Gyomaendrőd Város Önkormányzata Kivitelező és Szolgáltató Kft december 31-én kezdte meg működését, majd évben névváltozást hajtott végre, ettől kezdve Gyomaszolg Ipari Park Építő és Szolgáltató Kft néven működik. A Gyomaszolg Ipari Park Kft tulajdonosa 100%-os tulajdoni hányaddal Gyomaendrőd Város Önkormányzata ben kezdődött meg az Ipari Park kialakítása és november 30-án került befejezésre, átadásra. A rendszerváltással elkezdődött ipari termelés átstruktúrálódása az ipari parkok létjogosultságát támasztják alá. Az ipari parkokban előállított termékek hozzáadott értéke magasabb és fontos jellemzőjük, hogy gazdaságosabban és gyorsabban állíthatóak elő. Az ipari parkok megyei összehasonlítását nem végezték el, így nehéz objektív képet kapni az ipari parkok piaci részesedéséről, vagy rangsorolásáról, ugyanakkor megállapítható a fejlettebben iparosodott települések előnye ezen a piacon is. A megye 9 ipari parkja jelentős szerepet játszik a megye ipari termelésében, de mindenhol van még kiaknázható potenciál. Az eltolódás jellemzően egy, a fő betelepült vállalkozás profiljának irányába történik, ahol a többi betelepült vállalkozás a beszállítók, ill. kiszolgálók (első sorban szolgáltatók) szerepét tölti be. Másutt az ipari parkok domináns betelepülő(k) hiányában integrátorok, szakmai, fejlődési koncepció nélkül működnek. A Gyomaendrődi Ipari Park kitörési pontja egy magas infrastruktúrális és technológiai fejlesztés/fejlettség, ami kedvezővé teheti a parkot profilteremtő cégek megtelepüléséhez. Az elmozdulás egyik motorja felsőoktatási és kutatási intézetekkel felvett kapcsolat, együttműködés lehetősége, ami hosszú távon ún. todományos-technológiai park megvalósulásának irányába mutat. A kutatás-fejlesztés és az erre specializálódott vállalkozások meghonosítása szinte biztos sikert eredményez! (Finnország ben úgy döntött, hogy a GDP-arányos K + F ráfordításokat tíz év alatt (1992-re) 1,2%-ról 2,2%-ra növeli. Az ezredfordulón már 3% felett jártak, ami Finnországot (e szerint a mutató szerint) a világ egyik vezetõ K + F államává tette.) Ezzel párosulnia kell a versenyképes bér és szolgáltatási költségeknek, mely a meg lévő erőforrások gazdaságos kezelésével illetve korszerű fejlesztésével érhető el. Az ipari parkok fejlődésének következő lépése az inkubátorházak létesítése, betelepítése. Az inkubátorházak fő feladata olyan új vállalkozások integrálása, amely cégek beilleszthetőek az ipari park működésébe akár beszállítói vagy szolgáltatói státuszban. A létrehozás és betelepítés kapcsán szükséges a betelepülő vállalkozások hosszútávú stratégiába illeszthetőségének vizsgálata. Lehetőségek és problémák: Lehetőségek: Energetikai fejlesztések Mezőgazdaságra épülő feldolgozóipar meghonosítása Innovatív technológiákat meghonosító vállalkozások betelepítése Agrárlogisztika fejlesztése Inkubátorház konvertálhatósága Problémák: problémát jelenthet speciális igényekkel rendelkező kisvállalkozások betelepítése magas kezdeti forrásigények nem vár kockázatok Verseny: A Békés megyében lévő ipari parkok (9 db.) összterülete mintegy 420 hektár. A legkisebb alapterületű a békéscsabai (19 ha) és a legnagyobb a sarkadi (165 ha). Az infrastruk-turálisan kiépített azonnal igénybe vehető területek szinte mindegyik ipari parknál hektár körüli. Inkubátorházzal jelenleg kettő ipari parknak van a megyében (Békéscsaba, Szeghalom). A gyomaendrődi ipari park versenyelőnyének ismertetése: Az Ipari Park és az Inkubátorház bővíthetősége: Szükség esetén az Ipari Park és az Inkubátorház bővíthető. Az Ipari Park és az Inkubátorház nagy hozzáadott értéket előállító cégek gazdasági beágyazódásához járul hozzá. Természetesen az igények növekedése esetén adott a bővítési feltételek lehetőségei adottak. Kedvező piaci pozíció: Regionális szinten, hasonló méretben ilyen komplex szolgáltatást nyújtó komplexum nem lesz. Biztos pénzügyi háttér: A Gyomaszolg Kft. a projekt megvalósításához szükséges pénzügyi háttérrel rendelkezik. Autópálya (28km), repülőtér (10 km) közelsége vvv H G Y U L A, H o r v á t h F e r e n c u. 1 5 / A

110 ~ 12 ~ Célok: Az inkubátorház 100%-os kihasználtsága, új betelepülők megjelenése Az inkubátorházból az ipari parkba (saját terület) kinőtt vállalkozás(ok). Az inkubátorház program népszerűsége, mely további igényeket vet fel. Pénzügyi terv: A teljes beruházás értéke nettó Ft, melyet 50%-ban vissza nem térítendő állami támogatásból ( Ft), 50%-ot következők szerint tervezzük megfinan-szírozni: Tőkeemelés /Testületi ülés határozata szükséges hozzá/ ,- Ft Telekértékesítés az Önkormányzat részére ,- Ft Beruházási hitel ,- Ft A pénzügyi ütemezés módosítása alapján I. félévében a támogatás 0,98 %-a, III. negyedévben a 88,79 %-a, IV. negyedévben 10,23 %-a kerül lehívásra a tervek szerint. MEGTÉRÜLÉSI IDŐ nyereségből (üzemi eredményből): évek ÖSSZESEN üzemi eredmény eft megtérülési idő/év 9,3 Eredménykimutatás az adatok ezer Ft-ban kifejezve Tényadatok Tervadatok Belföldi értékesítés nettó árbevétele vvv Megjegyzés: a 2009-es év tény adatok nem állnak rendelkelkezésre, ezért azok is terv adatként szerepelnek. H G Y U L A, H o r v á t h F e r e n c u. 1 5 / A Inkubátorház bevétele Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke ELÁBÉ Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY REDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele oszt-ra, rész-re. Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

111 ~ 13 ~ Kockázatok KOCKÁZATI TÉNYEZŐ Műszaki kockázatok HATÁS BEKÖVETKEZÉS VALÓSZÍNŰSÉGE KOCKÁZATKEZELÉSI STRATÉGIA Rejtett problémák közepes csekély Alapos és részletes előzetes elemzések és felmérések Technikai károk csekély csekély Megfelelő szerződéskötés Időjárás magas közepes Megfelelő ütemezés, pufferidők beépítése Teljesítési problémák közepes csekély Megfelelő szerződéskötés Jogi kockázatok Jogszabályi környezet változása csekély csekély Társadalmi kockázatok Helyi lakosság ellenállása csekély csekély Pénzügyi-gazdasági kockázatok Díjfizetés közepes csekély Költségvetés közepes közepes Fenntartás magas csekély Intézményi kockázatok Új szereplő belépése közepes közepes Menedzsment közepes csekély A jogszabályok változásának folyamatos követése Megfelelő és részletes kommunikáció a lakosság irányába Csomagok és csomagkedvezmények kialakítása Alapos, szakértők bevonásával készített költségterv Helyzetelemzés, szervezői és közvetítői hálózat kiépítése, csomagrendszer kialakítása Szervezői és közvetítői hálózat kiépítése, csomagrendszer kialakítása, szolgáltatások folyamatos fejlesztése Folyamatos kétirányú kommunikáció, elvárások és jogkörök tisztázása vvv H G Y U L A, H o r v á t h F e r e n c u. 1 5 / A

112 ~ 14 ~ Megtérülés: Évek Árbevétel Működési kltsg. Eredmény Diszkonttényező BM. RÁTA A M N=A-M D= 1/(1+kr)i 9,37% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , JELENÉRTÉK ÖSSZESEN / Ft BERUHÁZÁS / Ft A beruházás teljes megtérülése hozzáadott értékből, 9,37%- PM rendelet szerinti megtérüési rátával számolva huszonhat év. Ugyanakkor az állami támogatás rész (133mio. Ft) megtérülésszámítására nincs szükség, hiszen a beruházás megvalósulásával a támogatási hányad eléri célját. Ezért érdemes, a saját erő rész megtérülésének vizsgálatára fókuszálni. Megjegyzés: Az üzletitervben az inkubátorház alap és kiegészítő szolgáltatásainek pontos meghatározására és beárazására van szükség. A marketingterv a pályázati anyagban szerepel, azonban a betelepülési kockázatok csökkentése szempontjából fontos lehet (betelepülési) szándék nyilatkozatok beszerzése. Erre vonatkozólag nem találtunk adatokat a pályázati anyagban és szeretnénk felhívni a figyelmet ennek fontosságára. A szándéknyilatkozatok beszerzése már a beruházást megelőzően megkezdhető és elvégzendő feladat. vvv H G Y U L A, H o r v á t h F e r e n c u. 1 5 / A

113 ~ 15 ~ 4.) Önkormányzat, mint pénzügyi befektető a projektben (miért éri meg befektetni) Az önkormányzat pénzügyi forrásainak felelősséggel történő kezelése fontos feladat. A pénzügyi tevékenység eredménye jelenleg is pozítiv. Azonban az önkormányzatok egyre jobban fordulnak a tőkebefektetések irányába, hogy a kötvény és betét hozamaikon felüli eredményt érjenek el. Ma már nem idegen az a gondolkodás, hogy a megtakarításokat hatékonyabb módon kezeljék, és ez által beruházásokat finanszírozzanak. Magánbefektető szempontjai: - tualdonosi kontrol - rendszeres adatszolgáltatás és transzparencia a beruházásról - opciós jogok kezelése pl. eladási vagy vételi opció kikötése - exit meghatározása: a befektető elvárja, hogy a beruházáskor már látszania kell az értékesítés lehetséges módjainak. A fenti szempontok közül az opciós eladási vagy vételi jog biztosítása garantálja a befektető pénzhez jutását. Az első három szempont jelen beruházásnál teljes kontrolt biztosít a beruházó részére. A magán befektetői elv szerint a beruházás legrövidebb időn belüli megtérülése a profit és a befektetés kockázata együttesen befolyásolja a döntést. A beruházás tényleges hozama a működés során keletkező jövedelmek és a létrejött vagyongyarapodás összegeként határozható meg. A tanulmányunkban ezt az elvet követve határoztuk meg a hozamot, így jutottunk el a 8. évi megtérülésig, illetve a 159 mio Ft-os vagyongyarapodás értékéhez. A befekteéssel kapcsolatos legfontosabb kérdések / döntések a közeli és távoli jövőre nézve: A közeli jövő: Tőkeemeléssel kapcsolatos Testületi döntés: igen/nem A finanszírozás önerőmegoszlásának elfogadása híján a támogatási rész nem biztosított, így a támogatási szerződést nem aláírható. A távolabbi jövő: Biztonsági okokból a projekt szolgáltatásainak meghatározása, beárazása, betelepülők megkeresése, szerződések megkötése szükséges, a gazdasági számítások megvalósulásához. Az ütemezés szerint tervezett 60% - 80% - 100%-os betelepítés meghiúsulása, vagy a betelepítési szándéktól eltérő betelepítettség veszélyezteti a projekt költségeit, megtérülését. Az önkormányzatnak a következőket kell befektetőként mérlegelnie: Telekvétel: A tranzakció kapcsán technikai tőkejuttatás valósul meg, profit nélkül. Bár ez könyv szerinti értéknövekményhez vezet, hosszú távon negatívan hathat vissza. Megtérülés: Ft-os teljes önrész megtérülése a nyolcadik évben, a Ft megtérülése a harmadik évben valósul meg, amennyiben minden a terveknek megfelelően alakul. Tőke hozam: A jelen számítások alapján a tőkére jutó éves hozam: 9,8% Osztalék: ,- Ft/év. Lásd bővebben 12. oldal (eredményterv) vvv H G Y U L A, H o r v á t h F e r e n c u. 1 5 / A

114 ~ 16 ~ A telek vételár meghatározása kapcsán a piaci árakkal szemben a tőkeátadás operatív pénzügyi szempontjai a meghatározók. A telektulajdon az ipari parkon belül a tovább értékesítés szempontjából stratégiai akadály lehet. Új befektető betelepülésekor a telekár megtérülése nem elsődleges fontosságú, az a betelepülés elősegítésekor nem vagy csak korlátozottan érvényesithető, a további gazdasági eredmények, ill. betelepítés sikerének érdekében. A preferált III. könyvizsgálói verzió harmadik és egyben utolsó eleme egy Ft-os beruházási kölcsön. Mivel ezt a kölcsönt a Kft venné fel a könyvvizsgálói jelentés szerint, ennek a kockázatát nem elemezzük. Meg kell azonban említeni, hogy Ft banki hitel forintban 11,25%-12% közötti kamatlábak mellet érhető el. A deviza hitel ennél kedvezőbb 3-4%-os kamatlábat jelent. Az általunk megkérdezett bankok (2) hitel ajánlata alapján a 17 éves futamidő (2 türelmi és 15 év) jelentős visszafizetési terhet jelent évente a Kft részére. A könyvvizsgálói szakvélemény első oldalán (16. oldal jelen tanulmányban) a Gyomaszolg Ipari Park Kft ügyvezető igazgatója szerint az Inkubátorház beruházási költsége mintegy Ft, amely létesítményben a terv szerint m2 ipari csarnok, 300 m2 iroda és szociális létesítmények kerülnek elhelyezésre. Az Intradelog KKt. rendelkezésére juttatott és a pályázathoz becsatolt Üzleti és Marketing Terv Inkubátorház létrehozására Gyomaendrődön DAOP /A című anyag 47. oldala (4.sz. táblázat) költségelőirányzatban foglaltak szerint a beruházás összköltsége a következők szerint alakul: Befektetés megtérülése: A befektetés bekerülési költsége: Pályázatban nem elszámolható ktsg: Mindösszesen: Ft+ÁFA Ft+ÁFA Ft+ÁFA vvv H G Y U L A, H o r v á t h F e r e n c u. 1 5 / A

115 ~ 17 ~ 5.) Tőkeemelés, vételár meghatározása Hivatkozással a november 27-én kelt, fenti iktatószámú és tárgyú ügyiratukra az alábbi számítási anyagok bemutatásán keresztül teszem meg summázott szakvéleményemet. A Gyomaszolg Ipari Park Kft ügyvezető igazgatója szerint az Inkubátorház beruházási költsége mintegy Ft, amely létesítményben a terv szerint m2 ipari csarnok, 300 m2 iroda és szociális létesítmények kerülnek elhelyezésre m2-es üzemcsarnok 800 m2/hó*12 hó = ,- Ft 300 m2-es irodahelyiség m2/hó*12 hó = ,- Ft Összes tervezett bérleti díj: ,- Ft 50 %-os kihasználtság esetén: ,- Ft Beruházáshoz szükséges pénzügyi fedezetek az alábbiak szerint biztosíthatók: I. lehetőség (verzió) Tőkeemelés /Testületi ülés határozata szükséges hozzá/ Telekértékesítés az Önkormányzat részére Támogatási összeg /50%-os/ Összesen: ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft A telekértékesítéssel járó, felmerülő, olyan költséghányadok, amelyek felmerülése az adóhivatal, az államkincstár fele történő befizetést tartalmazza. Hátsó nem közművesített telek m2 * 460 Ft/m2 = ,- Ft A fenti összeg áfá-val ,- Ft * 25 % = ,- Ft Önkormányzatnak eladott telekérték = ,- Ft A külön helyrajzi számon szereplő m2 közművesítetlen telket az Önkormányzatnak készletre kell venni. Az Önkormányzatnak összességében ,- Ft-ot kell átutalni. Amennyiben az üzlet 2010-ben bonyolódna le, és az Áfa törvény 88 (1) bekezdése alapján dönthet úgy is az Önkormányzat, hogy a 86 (1) bekezdés j.) és k.) pontjában említett termék értékesítését, adókötelessé teszi. Ebből eredően az Áfa visszaigénylésére is jogosulttá válhat. A bejelentkezés előző év december 20-ig az APEH igazgatóságnál kell tennie, ha ilyen döntés születne. Az Önkormányzatnak a telek értékesítéskor ezen összegre még 25 % áfá-t kell számítani, vagyis az eladási ár haszon nélkül (minimum) 575,- Ft/m2 összességében ,- Ft. Amennyiben valamely vállalkozásba nem pénzbeli hozzájárulásként /apportként/ viszi be, nem terheli áfa-fizetési kötelezettség, marad az eredeti vételári érték ( ,- Ft). Természetesen ez nem jelenti azt, hogy az apport érték nem lehet magasabb, mint a vételár, amennyiben az apport értéket befogadó társaság azt elfogadja /alku tárgya/. Vagyoni hozzájárulás esetén, tehát az Önkormányzatot elvileg nem érheti veszteség. A Gyomaszolg Ipari Park Kft-nél a felszámított ,- Ft áfa befizetési kötelezettség jelentkezik, ami nála nem jelent veszteséget, hiszen azt az Önkormányzat megfizeti. vvv H G Y U L A, H o r v á t h F e r e n c u. 1 5 / A

116 ~ 18 ~ A Kft-nél jelentkező ráfordítási összeg: Telek eladási ár (áfa nélküli) értékesítési bevétel Telekkönyv szerinti nyilvántartási ára ( m2 * 138,8332,- Ft/m2) Eredményelhatárolás felszabadítása mintegy Értékesítési eredmény Társasági adó 2010-ben 19 % amely összeg befizetésre kerül az APEH-nak ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft A Kft-nek az értékesítéskori ,- Ft-os árbevételből a Társasági adóbefizetése utána beruházásra fordítható ,- Ft maradna meg, vagyis az adóbefizetés többletkiadást eredményez. Az adó mértékét 50 %-kal lehet csökkenteni, amennyiben a képződő eredmény 50 %-a fejlesztési tartalékként az eredménytartalékból a lekötött tartalékba kerül átvezetésre. Ekkor az adó befizetési összeg ,- Ft-ra, kerekítve ,- Ft-ra mérsékelhető. E fenti összeggel csökkenthető az önkormányzati áfa nélküli vételár. Az Önkormányzat által tőkeemelésként átadandó 100 millió Ft, megtérülés éveinek kiszámítása 100 %-os kihasználás (bérbeadás) esetén a megtérülés éveinek számításához: A bevétel ,- Ft Écs-i leírás, melyet a Kft-nél fejlesztésre lehet fordítani *2% Ebből 19 % társasági adó ,- Ft * 19 % = ,- Ft Ft ,- Ft Maradvány: ,- Ft amely összeg az Önkormányzat részére osztalékként minden évben kifizethető, ha a Kft jelen összeget elkülönítetten kezeli, és nem éli fel. A megtérülési időt fenti adatok szerint 10 évben lehet meghatározni. Amilyen mértékben kevesebb (vagy csökken), a kihasználási arány, ugyanolyan mértékben nő a megtérülési időszak. II. lehetőség (verzió) Az Önkormányzat megvásárolja a Kft-től az összes szabad területet, a Képviselő testületi ülés elé november 26-án előterjesztett anyag 2. oldalán Verzió II. megjelölésű pont szerinti formában: Közművesített terület m2 * 850,- Ft/m2 = ,- Ft Közművesítetlen terület m2 * 470,- Ft/m2 = ,- Ft Összesen m ,- Ft Az eladási, illetve vásárlási értékből a beruházásra fordítható összeg kiszámítása: Terület eladásból származó Kft bevétele ,- Ft Elhatárolt bevétel visszavezetése az eladás miatt ,- Ft Összesen bevétel ,- Ft Eladott terület könyvszerinti értéke: Közművesített telek m2 * 787,- Ft/m2 = ,- Ft Közművesítetlen telek m2 * 138,8332,- Ft/m2 = ,- Ft Könyvszerinti érték összesen: Eladási ár és nyilvántartási ár közötti eredmény ( ) ,- Ft ,- Ft Az eredményből 50 %-ot elkülönítünk fejlesztési tartalékba ,- Ft Adó alap ,- Ft Társasági adó ( től) ,- Ft * 19% ,- Ft Beruházásra fennmaradó összeg ( ) ,- Ft Szükséges tőkeemelés (kerekítve) Az Önkormányzatnak a telekért fizetni kell a Kft részére ,- Ft ,- Ft Összességében kifizetésre kerülne ( ) ,- Ft vvv H G Y U L A, H o r v á t h F e r e n c u. 1 5 / A

117 ~ 19 ~ Az Önkormányzat által megvásárolt terület felett, ezt követően szabadon rendelkezik, és mint az I. verziónál leírtam, el is adhatja, és apport értékként újabban alakuló társaságba beviheti. Eladáskor viszont áfa terheli, míg apportként történő vagyoni hozzájárulásnál nem kell áfá-t felszámolni. Az Önkormányzat által megvásárolandó telek m2 Átlagos megvételi ára m2-ként áfá-val 648,42- Ft/m2 Átlagos megvételi ára m2-ként áfa nélkül 518,74- Ft/m2 Megbontva: közművesített telek ára 984,00- Ft/m2 közművesítetlen telek ára 173,54- Ft/m2 A közművesített telekár kissé magasnak tűnik a jelen piaci helyzetben. A tőkeemelés megtérülésének ideje 100 %-os kihasználtság esetén 5 év. Amennyiben ettől rosszabb vagy gyengébb a bérleti díj bevétel mértéke, úgy a megtérülési időszak is meghosszabbodik. III. lehetőség (verzió) Az Önkormányzat az 1-es verzióban felvázolt formában csak a közművesítetlen telket vásárolja meg, az ott feltüntetett áron, és értékben áfás áron számítva ,- Ft amelyből a Kft-nek adózás után beruházásra maradna a szükséges összeg tőkeemeléssel kerülne kiegészítésre az Önkorm. részéről a különbözetet a Kft venné fel beruházási hitel formájában Önk. felhalmozási pénzeszközből Gyomaszolg Kft részére kerülne utalásra ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft A tőkebefektetés 9,5 év alatt térülne meg a tervezett bérleti díjakból, amennyiben az tervezett mértékben realizálódik. A Kft ,- Ft-os beruházási hitelfelvételét az általam megkérdezett banki információk és az interneten keresztül elért különböző bankok információi alapján számítottam ki banki hitelfelvételi kalkulációs, számítógépes adott feldolgozással kiszámolva 14 % THM-et mutat. Futamidőt a Kft ügyvezető igazgatójának közlése szerint 15 évben (2 évi türelmi idő mellett) határoztam meg. Így 17 év elteltével a jelenlegi konstrukciók mellett ,- Ft-ot kell visszafizetni. Az Önkormányzatnak a tőkeemelés visszafizetését követően, az utolsó 5 évben átlagban mintegy 8 millió Ft-os eredmény marad a Kft-nek, amennyiben azt az Önkormányzat nem vonja el. A legmagasabb hitel (tőke és kamat visszafizetési kötelezettség évente ,- Ft, majd ez évről-évre csökkenő tendenciát mutat, és az utolsó évben a visszafizetési kötelezettség ,- Ft-ra mérséklődik. vvv H G Y U L A, H o r v á t h F e r e n c u. 1 5 / A

118 ~ 20 ~ Végső konklúzió: A három lehetőségből a harmadikat javaslom a Polgármester úrnak, a Tisztelt Képviselő Testületnek elfogadni, az alábbiak miatt, amely 9 millió Ft-os eltéréssel megegyező a november 26-i testületi ülésre előterjesztetett Határozati javaslattal, tekintettel arra, hogy a Társasági adó befizetését is biztosítani kell a Kft részére. A harmadik lehetőség verzió szerint kell legkevesebb pénzeszközt kiadni (átadni) az Önkormányzatnak a Kft részére. I. verzió szerint: ,- Ft II. verzió szerint: ,- Ft III. verzió szerint: ,- Ft Az adott közművesítetlen telekár felel meg leginkább a piaci értéknek. A kifizetett telekárat más gazdasági tevékenységet végző gazdasági társaságba a vételártól kedvezőbb áron lehet apportálni (nem pénzbeli hozzájárulásként átadni). Amennyiben a Kft az eredmény 50 %-át fejlesztési tartalékba helyezi, és a lekötött tartalékba átvezeti, a legkevesebb Társasági adót fizeti. Az Önkormányzat is ebben a formában (nyel le) fizet legkevesebb áfá-t. Nem utolsó sorban, de nem csak az Önkormányzat a teherviselője a beruházásnak, hanem a Kft is, mintegy %-os mértékben, ami felelőssebbé teszi beruházás lebonyolításában és az épület komplexum hasznosításában egyaránt. A Kft ügyvezetőjétől kapott információ szerint az épületegyüttesre 4 évig van elidegenítési tilalom! Ez azt jelenti, hogy az ötödik, de a biztonságot is figyelembe véve a hatodik évben eladhatóvá válik, és egyösszegben is megtérülhet akár dupla értékben is a saját erőből történő beruházási érték. Kérem a Polgármester urat, a jegyző urat, hogy szakértői javaslatomat szíveskedjenek elfogadni és a Képviselő Testület elé elfogadásra előterjeszteni. Maradok tisztelettel: Békéscsaba, december 7. Cséffai János Bejegyzett könyvvizsgáló MKVK vvv H G Y U L A, H o r v á t h F e r e n c u. 1 5 / A

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege

Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a./2014. (VII..) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege A B C D Megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014.I.mód. 1 Intézményi működési bevétel

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok!

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! 21. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban BEVÉTELI JOGCÍMEK 29. Évi eredeti előirányzat 21. Évi terv előirányzat I.)

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére

Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére Kisbér Város Polgármestere Kisbér Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére Tárgy: 2009. évi költségvetési rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI 2013.év II. Költségvetési Előirányzat Tiszalök Városi Önkormányzat 1.sz. melléklet Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI Feladat finanszírozás 318 308 0 318 308 Intézményi tevékenység bevétele

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

(3) Az irányító szerv a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

(3) Az irányító szerv a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg: Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(V.26.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) évi rendeletének módosításáról Kerekegyháza

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2011.(III.18.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2010.évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2010.(II.18.)

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Az önkormányzat bevételei

Az önkormányzat bevételei Összehasonlító táblázat 2010-2012. Az önkormányzat bevételei 2010.12.31. 1 Intézményi működési bevételek 298 432 315 181 222 104 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 152 424 142 967 93 580 1.2.

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.21.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2012.évi költségvetés megállapításáról szóló 6/2012.(III.07.)

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A 2008 évi pénzmaradvány ának növelése miatt

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki.

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki. Nadap Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 /2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Nadap Község

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete Bekecs Községi önkormányzat 12/2009.(VI.02.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított LEKI és CÉDE

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI 1. melléklet a 23/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

Részletesebben

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat költségvetési terve az alábbi pontokon módosul: Központi

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek 3. számú függelék Intézményi működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2200 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 140 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2340 0

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Újszász Város Önkormányzat 17/2009.(XII.02.) rendelete

Újszász Város Önkormányzat 17/2009.(XII.02.) rendelete Újszász Város Önkormányzat 17/2009.(XII.02.) rendelete A módosított 2/2009.(II.18.) Újszász Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról Újszász Város Képviselő-testülete

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben