A évi költségvetés mellékletei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2009. évi költségvetés mellékletei"

Átírás

1 A évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi tervezett pénzforgalmi mérlege 2. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésében tervezett állami támogatás és SZJA bevételek 2.1. sz. melléklet Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege összefoglaló tábla 3. sz. melléklet 4. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának évi költségvetésében tervezett bevételek Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként 4.1. sz. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi oktatási célfeladatainak előirányzata 4.2. sz. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata 4.3. sz. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi sport célfeladatainak előirányzata 4.4. sz. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi idegenforgalmi célfeladatainak előirányzata 4.5. sz. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi külügyi és EUs célfeladatainak előirányzata 4.6. sz. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi kulturális célfeladatainak előirányzata 4.7. sz. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi egészségügyi és szociális célfeladatainak előirányzata 4.8. sz. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi szociális ellátására tervezett kiadásai 4.9. sz. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata helyi évi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási alapja 5.1. sz. melléklet 5.2. sz. melléklet 6. sz. melléklet 7. sz. melléklet 8. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei bevételének előirányzata évi Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei kiadásának előirányzata 2009.évi Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek évi létszám adatai Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai 9. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok 10.1.sz. melléklet 10.2.sz. melléklet 10.3.sz. melléklet 10.4.sz. melléklet 10.5.sz. melléklet 10.6.sz. melléklet 10.7.sz. melléklet 11. sz. melléklet 12. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának évi költségvetése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzatának évi költségvetése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzatának évi költségvetése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Örmény Kisebbségi Önkormányzatának évi költségvetése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ukrán Kisebbségi Önkormányzatának évi költségvetése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzatának évi költségvetése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzatának évi költségvetése Megállapodástervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a SzabolcsSzatmárBereg Megyei Önkormányzat által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadásátvételére Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása 13. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 1. oldal

2 1. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi tervezett pénzforgalmi mérlege 2. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésében tervezett állami támogatás és SZJA bevételek 2.1. sz. melléklet Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege összefoglaló tábla 14. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi előirányzat felhasználási ütemterve Tájékoztató táblák 15. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege 16. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évben kötvényből megvalósítandó feladatai sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évben hitelből megvalósítandó feladatai 17. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai 18. sz. melléklet 19. sz. melléklet Tájékoztató a évben igénybevehető kedvezmények és mentességek várható összegéről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények mutatószámai alapján számított normatív állami hozzájárulás és önkormányzati támogatás alakulása években 20. sz. melléklet évi intézményi költségvetési keretszámok összehasonlítása 21. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008 évi pénzügyi mérlege 22. sz. melléklet Tájékoztató a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Üzleti tervében szereplő körzetenkén elvégezendő feladatokról ( út, járda, csapadékvíz) Grafikonok 1. sz. ábra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek alakulása években 2. sz. ábra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadásainak alakulása években 3. sz. ábra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi kiadásainak megoszlása 4. sz. ábra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételei 2009 évben 5. sz. ábra Az intézményi mutatószámok alapján igényelt állami támogatás és az önkormányzati támogatás aránya 6. sz. ábra Kiadások megoszlása években 2. oldal

3 Bevételek Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi tervezett pénzforgalmi mérlege 1. sz. melléklet ezer Ftban! Kiadások Intézmény működ. bevétel ,0 Működési kiadások ,0 intézmények ,2 személyi juttatások ,9 polgármesteri hivatal ,0 munkaadót terhelő járulékok ,0 Önkorm. sajátos műk. bev ,5 dologi kiadások ,7 illetékek ,1 egyéb folyó kiadás ,3 helyi adók ,2 ellátottak pénzb. jutt ,0 átengedett közp. adók ,3 egyéb műk. c. tám. kiad ,6 SZJA ,1 gépjármű adó ,0 luxusadó Áfa befizetés ,5 termőföld bérbea. adó egyéb saj.bev. bírság ,0 86,0 84,0 125,3 önk. saj. felh. és tőke bev ,8 pénzügyi befektetések bevételei ,0 97,5 norm. kötött felh. támogatás ,0 Felhalmozási kiadások ,2 központositott támogatások beruházás ,8 CÉDE évi eredeti évi eredeti Felhalm. és tőkejel. bev tárgyi e. és immat.j.ért Központi költségv. támog norm. állami hozzájárulás elt. % évi eredeti évi eredeti elt. % városfejlesztési kiadások ,9 felhalmozási célu pe. átad ,4 Átvett pénzeszközök ,1 felújítás ,3 TBtől működ.c. átvett működési c. egyéb átv. önkorm. működ.c. átvett felhalmozás c. átvett pe ,6 146,2 100,0 214,3 előző évi pénzmaradvány átvétele Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: ,5 Költségvetési pénzforgalmi kiadások össz.: ,6 Kölcsönök bevételei ,6 Kölcsönök kiadásai ,1 Pénzmaradvány felhasználás ebből: előző évi kötvény kibocsátásból ,0 tagi kölcsönök dolg. lakástámog. kiad ,0 100,0 betétbe helyezet összeg ,4 első lakáshoz jut. támog ,6 Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások hosszúlejáratú hitelek bevételei ,8 hosszúlejáratú hitelek törlesztése ,8 rövid lejáratú hitelek bevételei ,7 rövid lejáratú hitelek törlesztése ,6 kötvény kibocsátás Finansz. bevétel összesen: ,6 Finansz. kiadások összesen: ,6 Költségvetési bevételek összesen ,0 Költségvetési kiadások összesen ,8 Pénzforgalom nélküli bevétel Tartalékok (pénzforgalom nélküli kiadás) ,4 általános tartalék ,5 céltartalék kisebbségi önkorm. tartalék ,0 kötvényből tárgyévet követő években megvalósuló feladatokra ,3 Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli kiadás Bevételek összesen ,0 Kiadások összesen ,0 Szja+ állami támogatás

4 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésében tervezett állami támogatás és SZJA bevételek 2.sz.melléklet Ftban! Jogcímek Mutató/teljesítmén y mutató évi tervezett normatíva Ft/mutató évi várható állami hozzájárulás Településüzemeltetési, igazgatási feladatok Települési sportfeladatok Körzeti igazgatás alap hozzájárulás 1 okmányiroda működési kiadásai gyámügyi igazgatási feladatok építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált.fela. 17, gyermekjóléti központ 3 szociális étkeztetés nyugdíjmin. 150 %át meg nem haladó jöv nyugdíjmin. 300 %át meghaladó jövedelem házi segítségnyújtás nyugdíjmin. 150 %át meg nem haladó jöv nyugdíjmin. 150 %át meghaladó jövedelem jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 127 időskorúak nappali intézm.ellátása fogyatékos és demens személyek nappali ellátása Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás fogyatékos személyek bentlakásos int. ellátása 40 pszich.és szenvedélybetegek bentlakásos int.ell demens betegek bentlakásos intézményi ellátása otthont nyújtó ellátás 40 Időskorúak ápológondozó otthoni ellátása decemberben is részesült hozzájárulásban és a jövedelemvizsgálatot nem folytatták le nyugdíjmin. 150 %át meg nem haladó jöv nyugdíjmin. 150 %át meghaladó jövedelem Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajl. ápológond Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás 500 ingyenes intézményi étkeztetés 49 Közoktatási alaphozzájárulás Óvodai nevelés 8 hónap 398,10 Óvodai nevelés 4 hónap 331,40 Iskolai oktatás iskolai oktatás az 1 8. évfolyamon 8 hó 527,00 iskolai oktatás az 1 8. évfolyamon 4 hó 499,00 iskolai oktatás az évfolyamon 8 hó 885,10 iskolai oktatás az évfolyamon 4 hó 867,50 Iskolai szakképzés szakmaielméleti képzés 8 hó 182,70 szakmaielméleti képzés 4 hó 198,50 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág 8 hó 16,90 zeneművészeti ág 4 hó 16,90 képző és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ág 8 hó 0, képző és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ág 4 hó 0, Kollégiumok közoktatási feladatai kieg. hozzájárulás építésügyi igazg.feladatokhoz Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatok nyugdíjmin %a közötti jövedelem Szoc. és gyermekvéd.bentlak. és átmeneti elh. Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elh.nyújtó szociális int kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hó 95, oldal

5 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésében tervezett állami támogatás és SZJA bevételek 2.sz.melléklet Jogcímek Mutató/teljesítmén y mutató évi tervezett normatíva Ft/mutató évi várható állami hozzájárulás kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hó 99, Általános iskolai napközi foglalkozás általános iskolai napközis foglalkozás 8 hó 15,20 általános iskolai napközis foglalkozás 4 hó 14,20 iskolaotthonos oktatás 8 hó 33,50 iskolaotthonos oktatás 4 hó 32,20 Közoktatási kiegészítő hozzájárulás Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés iskolai gyakorlati oktatás a szakk. és szakisk. 910 évf. 8 hó 808, iskolai gyakorlati oktatás a szakk. és szakisk. 910 évf. 4 hó 381, Szakképzés, szakmai gyakorlati képzés egyévf. és többévf. képzés közbenső képz.évf. 8 hó 118, egyévf. és többévf. képzés közbenső képz.évf. 4 hó 64, első szakképz.évf., ha a képzés hosszabb egy évnél 8 hó 488, első szakképz.évf., ha a képzés hosszabb egy évnél 4 hó 298, utolsó szakképz.évf., ha a képzés egy évnél hossz. 8 hó 398, utolsó szakképz.évf., ha a képzés egy évnél hossz. 4 hó 199, tanulószerz. nem önk.tanműhelyben való képz. 8 hó 605, tanulószerz. nem önk.tanműhelyben való képz. 4 hó 328, Sajátos nevelési igényű gyerm., tan. nevel., okt. SNI és eü. okok miatt magántanuló 8 hó 11,33 SNI és eü. okok miatt magántanuló 4 hó 3,33 gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 8 hó 2,67 gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 4 hó 1,33 Testi, érzékszervi, középsúlyos ért.fogy. 8 hó 60, Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos ért.fogy. 4 hó 28, Beszéd, enyhe értelmi fogy., viselk.fejl.zav. 8 hó 236, Beszéd, enyhe ért.fogy., viselk.fejl.organ.ok.4 hó 111, Megism.funkció, viselk.fejl.nem organikus ok 8 hó 106, Megism.funkció, viselk.fejl.nem organikus ok 4 hó 53, Nem magyar nyelven folyó nev. okt. roma kisebbségi okt. nemz., etn. kisebbségi óvodai nevelés, iskolai okt. roma kisebbségi oktatás, kieg. kisebbségi oktatás 8 hó 110, nemz., etn. kisebbségi óvodai nevelés, iskolai okt. roma kisebbségi oktatás, kieg. kisebbségi oktatás 4 hó 52, kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbs.nev.okt. 8 hó 33, kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbs.nev.okt. 4 hó 16, Nemzetiség nyelvű, két tanítási nyelvű, nyelvi felkészítő oktatás két tanítási nyelven folyó oktatás 8 hó 209,33 két tanítási nyelven folyó oktatás 4 hó 111,67 nyelvi felkészítő oktatás 8 hó 168,00 nyelvi felkészítő oktatás 4 hó 67,33 Pedagógiai programok támogatása párhuzamos ( művészeti ) oktatás a évf. 8 hó 270,00 párhuzamos ( művészeti ) oktatás a évf. 4 hó 143,33 Arany János Tehetséggondozó Program 8 hó 110,00 Arany János Tehetséggondozó Program 4 hó 56,00 Arany János Tehetséggondozó Progr.koll. 8 hó 110, Arany János Tehetséggondozó Progr.koll. 4 hó 56, Pedagógiai módszerek támogatása minősített alapfokú műv.okt. zeneműv.ágon 8 hó 530, minősített alapfokú műv.okt. zeneműv.ágon 8 hó 265, minősített alapfokú műv.okt.képzőiparműv.ágon 4 hó 64, minősített alapfokú műv.okt.képzőiparműv.ágon 4 hó 32, Középiskolába, szakiskolába bejáró tan.ellátása Intézm.társulás ált.isk.bejáró tanulók támog. 8 hó 70, Intézm.társulás ált.isk.bejáró tanulók támog. 4 hó 32, Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások kieg. hj. 56.évf. Gyvt.ben rész. ingyenes étk. 397, Tanulók ingyenes tankönyvellátása középiskolába bejáró tan.ellátása 8 hó 3 050, középiskolába bejáró tan.ellátása 4 hó 1 505, Óvodában, iskolában, kollég. szervezett kedv.étk. normatív kedvezm. étk. részesülők (50%; ingyenes) 4 748, , oldal

6 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésében tervezett állami támogatás és SZJA bevételek 2.sz.melléklet Jogcímek Mutató/teljesítmén y mutató évi tervezett normatíva Ft/mutató évi várható állami hozzájárulás Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához Koll., diákotth.lakhatási feltételek megteremt. 8 hó , , Koll., diákotth.lakhatási feltételek megteremt. 4 hó 636, I. NORMATIV ÁLL. TÁMOG.ÖSSZ. : NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK Kiegészítő tám. egyes közokt. feladatok ellátásához ped.szakvizsga és továbbképzés, felkész. támog , pedagógiai szakszolgálat 39, diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása , Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támog II. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK I+II. Ö S S Z E S E N : Szja átengedett része Szja kiegészítés Szja összesen MINDÖSSZESEN EZER FTBAN oldal

7 Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege Összefoglaló tábla Ftban! 2.1. sz. melléklet Jogcímek évi eredeti állami évi tervezhető állami hozzájárulás hozzájárulás Eltérés Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Közművelődési és közgyűjteményi feladatok Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás) Közoktatási alaphozzájárulások Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások I. NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű éretts.való felk. támog Pedagógiai szakszolgálat Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása II. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN: III. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS SZJA ÖSSZESEN:

8 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának évi költségvetésében tervezett bevételek B E V É T E L I F O R R Á S M E G N E V E Z É S E évi eredeti évi eredeti Eltérés % Működési bevételek 3. sz. melléklet ezer Ftban! Gondozási dij Étkezési téritési dij ,0 90,5 Egyéb Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij Anyakönyvi szolg.dija ,0 83,5 100,0 Áfa bevételek, visszatérülések ,0 Kamatok ,6 Összesen: ,0 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek ,1 113,1 Helyi adók Iparüzési adó Épitményadó ,0 110,0 Idegenforgalmi adó ,0 Pótlékok, bírságok ,0 102,2 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Gépjármüadó ,1 100,0 Luxusadó Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója ,0 105,3 Különféle bírságok Környezetvédelmi bírság ,0 Helyszíni és szabálysértési bírság ,0 Talajterhelési díj ,3 Egyéb sajátos folyó bevétel Lakbér + üzemeltetés ,9 Egyéb ,0 Összesen: Felhalmozási és tőkejellegü bevételek ,5 Tárgyi eszközök és imm.javak értékesitése Nem lak.c.szolg.helyis.értékesitése Telekértékesités ,8 12, ,1 Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei Lakás és lakóingatlan értékesitése Önk.lakótelek értékesités ,9 61,1 Egyéb ingatlan értékesítés ,8 Lakásvételár hátralék Haszonbétet ,6 100,0 78,8 Pénzügyi befektetések bevételei Osztalékok, hozamok, részvény eladás Egyéb vagyoni értékű jog Összesen: ,9 Központi költségvetési támogatás Normativ állami támogatás Normativ kötött felh. támogatás ,5 93,0 Központositott előirányzatok CÉDE Céltámogatás Összesen: ,0 Átvett pénzeszközök Megyei Önkormányzattól átvett Müködésre átvett pénzeszköz(szociális célú) ,0 204,6 TÁMOP, ÁROP pályázat Évi bérintézkedés NYITÖT müködésre átvett ,3 Nyírturai tagiskola miatti átvétel ,5 Településrendezésből származó bev Fejlesztési feladatokhoz átvett pe ,8 Felújítási feladatokhoz átvett pe ,4 Panelprogram ,8 Interreg Önkormányzati adatvagyon Volán ,0 Összesen: ,7 Ideiglenesen átadott pénzeszköz visszatérülése Lakásvásárlási, épitési kölcsön ,6 Egyéb kölcsönök LTP befizetés viziközmű hitel ,0 116,4 Térségi Hulladékgazdálkodási KFt tagi kölcsön visszafiz Tagi kölcsön visszafizetés ,0 TISZK tagi kölcsön visszafizetés, pályázati pénzeszköz Összesen: ,3 Pénzmaradvány felhasználás ,7 Hitelek Hosszú lejáratú ,8 Kötvény kibocsátás Rövid lejáratú ,7 Bevételek mindösszesen ,1

9 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként 4. sz. melléklet Sorszám Feladatok M e g n e v e z é s 1. Városszépítő akció , Kisegítő mg.i szolgáltatás , Állategészségügyi feladatok , Köztisztasági feladatok Egyéb városüz. feladatok , Zöldfelület fenntartás , Játszótéri berendezések beszerzése , Belvízelvezetés , Település vízellátás , Közvilágítás, szökőkutak közint. kivil , Intézményi világítás korszerűsítés , Közhasznú foglalkoztatás, közmunka ,4 13. Közutak, hidak fenntartása , Gépbeszerzés Állatpark Kft val közösen fenntartott karantén Illegális szemétlerakók felszámolása Építésiigazgatási és környezetvédelmi hatóság Városüzemeltetés összesen , Útszabályozás+útnyílvántartás ,3 19. Környezetvédelmi célfeladatok , Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.) ,4 21. Lakbértámogatás ,0 22. Lakásfelújítás ,2 23. Lakáshasználatbavételi díj ,0 24. Társasházi lakások üzemeltetése , NLC kezelés , Egyéb önk. tul. ing. felújítás Repülőtér üzemeltetés ,0 28. Belváros, honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez ,0 29. Panelfelújítási program ,0 30. Területelőkészítés , Ingatlanvásárlás Szakértői, tervezési díjak ,8 33. Temetőfenntartás ,0 34. Ipari Park nonprofit Kft vásárolt szolgáltatás ,9 35. Informatikai nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás ,0 36. Szabolcs Volán Zrt , Nyírsuli nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh.célú pe. átad ,2 38. Városkép nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás ,0 39. Állatpark nonprofit Kft vásárolt szolg. felh.célú pe. átad ,1 40. Sóstó Rt. Vásárolt szolg., felh.célú pe. átad ,0 41. TISZK HEFOP Projek önrész TISZK I. működésre (Nyírvidék TISZK) ,7 43. TISZK II. programiroda ÚJ TISZK (Nyírség TISZK) Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Ellátottak pénzbeli juttatásai Dologi, egyéb folyó kiadás 45. Szigligeti gyermektábor fenntartása ezer Ftban Tartalék Egyéb felh. Müködési Müködési célú Felh. célú pe. célú kiadás, Kiadások évi kiadás Felújítás Beruházás pe. átadás átadás tagi Felhalmozási mindösszesen eredeti összesen kölcsönök kiadás Eltérés % összesen ,4 Ebből évről áthúzódó 9. oldal

10 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként 4. sz. melléklet ezer Ftban Sorszám Feladatok M e g n e v e z é s Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Ellátottak pénzbeli juttatásai Dologi, egyéb folyó kiadás Tartalék Egyéb felh. Müködési Müködési célú Felh. célú pe. célú kiadás, Kiadások évi kiadás Felújítás Beruházás pe. átadás átadás tagi Felhalmozási mindösszesen eredeti összesen kölcsönök kiadás Eltérés % összesen Ebből évről áthúzódó 46. Továbbszámlázott kiadások Önkormányzati adatvagyon felhasználás Egyéb vagyoni kiadások , Vagyonbiztosítás ,0 50. Római Katolikus templom térburkolás Kisvállalkozások támogatási alapja Vagyoni kiadások Rendszeres pénzbeni ellátás ,3 53. Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás ,5 54. Lakbértámogatás ,3 55. Lakásvásárlási támogatás ,6 56. Oltalom hajléktalan ellátás ,8 57. Kertvárosi Evangélikus Egyházközség ,2 58. Periféria Egyesület ,6 59. Szoció East Egyesület ,3 60. Bursa Hungarica ,0 61. Rés Alapítvány ,0 62. Szent Kamill Életet az Életnek Alapítv ,0 63. Idősügyi Tanács ,0 64. Hétszínvirág Bölcsőde ,6 65. Szociális és egészségügyi célfeladatok , Roma Integrációs program megvalósítása Humanet Alapítvány ,1 68. UTBACT II: Projekt Tiszalöki Református Egyház , Talentum alapítvány ,0 Szociális kiadások összesen: Kulturális célfeladatok , Oktatási célfeladatok , Ifjúsági célfeladatok ,8 74. Külügyi és EUs célfeladatok ,0 75. Sport célfeladatok , Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány ,0 77. Esélyt az Ifjúságnak Alapítvány "Egyenlő bánásmód és szolidaritás a közoktatásban 78. Nyíregyházán" pályázat "Komptencia alapú oktatás fejlesztése Nyíregyháza" 79. pályázat Studium Alapítvány Idegenforgalmi célfeladatok , Thália Alapítvány nívódíj Városi lőtér ,3 84. NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt ,0 Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő 85. progr. rendezvények ,9 Oktatási, Kulturális és Sport ö , Igazgatási kiadások , oldal

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1.sz.m.Bevételek Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei (eft) 2 0 0 9. é v 2 0 1 0. é v 1. Intézményi működési bevételek 91. 26.sor 97 224 0 91 600 188 824 123 324 0 96 936 220 260 117%

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt: 1737 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 140-166/2011. c./ rendeletei: 27-33/2011. Napirend előtt: Nyíregyháza

Részletesebben

1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeiről és kiadásairól

1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeiről és kiadásairól 1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat bevételeiről és kiadásairól S.sz. M e g n e v e z é s 2004. évi eredeti előir. ezer Ft 2004. évi módosított előir. Me: eredeti

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei és módosításai

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei és módosításai 1. (1.)sz.m.Bevételek 1/119 211.7.11 Dunaharaszti Önkormányzat 211. évre tervezett bevételei és módosításai (eft) Fordulónap: 211.5.31. 211. é v Megnevezés Intézményi kör Európai Unió támogatási rendszere

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE Az önkormányzat éves költségvetését a Közgylés 2007.

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/( 08.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata a évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályiról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013. Vác Város Önkormányzat 21/2013. (IV.26.) sz. rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójához

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójához Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójához A Kormány elfogadta, majd benyújtotta az Országgyűlésnek a Magyar Köztársaság 2012. évi Költségvetéséről

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. július 7., kedd. 3. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. július 7., kedd. 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. július 7., kedd 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. július 7., kedd 3. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Szigetszentmiklós Város a 1.1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó

Részletesebben

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s 215.évi terv B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 2 986 646 Működési

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Rendeletek 2. A Közgyűlés 2013. május 30-ai ülésén hozott határozatok 43

I. Rendeletek 2. A Közgyűlés 2013. május 30-ai ülésén hozott határozatok 43 Érdi III. évfolyam. 10. szám 2013. Június 6. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 18/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. június 1., kedd. 3. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. június 1., kedd. 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. június 1., kedd 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. június 1., kedd 3. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

2006. október 2. II. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal

2006. október 2. II. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. október 2. II. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal 35/2006. (X. 2.) rendelet az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.20.)

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE Az önkormányzat éves költségvetését a Közgylés 4/2008.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati

Részletesebben

Költségvetés 2010. Munkaad terh jár 65 783. 8 986 1 600 2. Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön

Költségvetés 2010. Munkaad terh jár 65 783. 8 986 1 600 2. Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön Költségvetés 2010. 1.a. számú melléklet Adatok: e Ftban 2009. év 2009. év Ssz B E V É T E L E K : Eredeti Tény Ssz K I A D Á S O K Eredeti Tény 1. Intézményi bevételek 16 043 24 161 16 675 1. Intézményi

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-15. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-15. mellékletekben foglaltaknak megfelelően Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

Részletesebben