A évi költségvetés mellékletei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2009. évi költségvetés mellékletei"

Átírás

1 A évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi tervezett pénzforgalmi mérlege 2. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésében tervezett állami támogatás és SZJA bevételek 2.1. sz. melléklet Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege összefoglaló tábla 3. sz. melléklet 4. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának évi költségvetésében tervezett bevételek Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként 4.1. sz. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi oktatási célfeladatainak előirányzata 4.2. sz. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata 4.3. sz. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi sport célfeladatainak előirányzata 4.4. sz. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi idegenforgalmi célfeladatainak előirányzata 4.5. sz. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi külügyi és EUs célfeladatainak előirányzata 4.6. sz. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi kulturális célfeladatainak előirányzata 4.7. sz. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi egészségügyi és szociális célfeladatainak előirányzata 4.8. sz. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi szociális ellátására tervezett kiadásai 4.9. sz. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata helyi évi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási alapja 5.1. sz. melléklet 5.2. sz. melléklet 6. sz. melléklet 7. sz. melléklet 8. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei bevételének előirányzata évi Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei kiadásának előirányzata 2009.évi Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek évi létszám adatai Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai 9. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok 10.1.sz. melléklet 10.2.sz. melléklet 10.3.sz. melléklet 10.4.sz. melléklet 10.5.sz. melléklet 10.6.sz. melléklet 10.7.sz. melléklet 11. sz. melléklet 12. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának évi költségvetése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzatának évi költségvetése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzatának évi költségvetése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Örmény Kisebbségi Önkormányzatának évi költségvetése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ukrán Kisebbségi Önkormányzatának évi költségvetése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzatának évi költségvetése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzatának évi költségvetése Megállapodástervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a SzabolcsSzatmárBereg Megyei Önkormányzat által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadásátvételére Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása 13. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 1. oldal

2 1. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi tervezett pénzforgalmi mérlege 2. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésében tervezett állami támogatás és SZJA bevételek 2.1. sz. melléklet Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege összefoglaló tábla 14. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi előirányzat felhasználási ütemterve Tájékoztató táblák 15. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege 16. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évben kötvényből megvalósítandó feladatai sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évben hitelből megvalósítandó feladatai 17. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai 18. sz. melléklet 19. sz. melléklet Tájékoztató a évben igénybevehető kedvezmények és mentességek várható összegéről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények mutatószámai alapján számított normatív állami hozzájárulás és önkormányzati támogatás alakulása években 20. sz. melléklet évi intézményi költségvetési keretszámok összehasonlítása 21. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008 évi pénzügyi mérlege 22. sz. melléklet Tájékoztató a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Üzleti tervében szereplő körzetenkén elvégezendő feladatokról ( út, járda, csapadékvíz) Grafikonok 1. sz. ábra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek alakulása években 2. sz. ábra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadásainak alakulása években 3. sz. ábra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi kiadásainak megoszlása 4. sz. ábra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételei 2009 évben 5. sz. ábra Az intézményi mutatószámok alapján igényelt állami támogatás és az önkormányzati támogatás aránya 6. sz. ábra Kiadások megoszlása években 2. oldal

3 Bevételek Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi tervezett pénzforgalmi mérlege 1. sz. melléklet ezer Ftban! Kiadások Intézmény működ. bevétel ,0 Működési kiadások ,0 intézmények ,2 személyi juttatások ,9 polgármesteri hivatal ,0 munkaadót terhelő járulékok ,0 Önkorm. sajátos műk. bev ,5 dologi kiadások ,7 illetékek ,1 egyéb folyó kiadás ,3 helyi adók ,2 ellátottak pénzb. jutt ,0 átengedett közp. adók ,3 egyéb műk. c. tám. kiad ,6 SZJA ,1 gépjármű adó ,0 luxusadó Áfa befizetés ,5 termőföld bérbea. adó egyéb saj.bev. bírság ,0 86,0 84,0 125,3 önk. saj. felh. és tőke bev ,8 pénzügyi befektetések bevételei ,0 97,5 norm. kötött felh. támogatás ,0 Felhalmozási kiadások ,2 központositott támogatások beruházás ,8 CÉDE évi eredeti évi eredeti Felhalm. és tőkejel. bev tárgyi e. és immat.j.ért Központi költségv. támog norm. állami hozzájárulás elt. % évi eredeti évi eredeti elt. % városfejlesztési kiadások ,9 felhalmozási célu pe. átad ,4 Átvett pénzeszközök ,1 felújítás ,3 TBtől működ.c. átvett működési c. egyéb átv. önkorm. működ.c. átvett felhalmozás c. átvett pe ,6 146,2 100,0 214,3 előző évi pénzmaradvány átvétele Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: ,5 Költségvetési pénzforgalmi kiadások össz.: ,6 Kölcsönök bevételei ,6 Kölcsönök kiadásai ,1 Pénzmaradvány felhasználás ebből: előző évi kötvény kibocsátásból ,0 tagi kölcsönök dolg. lakástámog. kiad ,0 100,0 betétbe helyezet összeg ,4 első lakáshoz jut. támog ,6 Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások hosszúlejáratú hitelek bevételei ,8 hosszúlejáratú hitelek törlesztése ,8 rövid lejáratú hitelek bevételei ,7 rövid lejáratú hitelek törlesztése ,6 kötvény kibocsátás Finansz. bevétel összesen: ,6 Finansz. kiadások összesen: ,6 Költségvetési bevételek összesen ,0 Költségvetési kiadások összesen ,8 Pénzforgalom nélküli bevétel Tartalékok (pénzforgalom nélküli kiadás) ,4 általános tartalék ,5 céltartalék kisebbségi önkorm. tartalék ,0 kötvényből tárgyévet követő években megvalósuló feladatokra ,3 Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli kiadás Bevételek összesen ,0 Kiadások összesen ,0 Szja+ állami támogatás

4 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésében tervezett állami támogatás és SZJA bevételek 2.sz.melléklet Ftban! Jogcímek Mutató/teljesítmén y mutató évi tervezett normatíva Ft/mutató évi várható állami hozzájárulás Településüzemeltetési, igazgatási feladatok Települési sportfeladatok Körzeti igazgatás alap hozzájárulás 1 okmányiroda működési kiadásai gyámügyi igazgatási feladatok építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált.fela. 17, gyermekjóléti központ 3 szociális étkeztetés nyugdíjmin. 150 %át meg nem haladó jöv nyugdíjmin. 300 %át meghaladó jövedelem házi segítségnyújtás nyugdíjmin. 150 %át meg nem haladó jöv nyugdíjmin. 150 %át meghaladó jövedelem jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 127 időskorúak nappali intézm.ellátása fogyatékos és demens személyek nappali ellátása Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás fogyatékos személyek bentlakásos int. ellátása 40 pszich.és szenvedélybetegek bentlakásos int.ell demens betegek bentlakásos intézményi ellátása otthont nyújtó ellátás 40 Időskorúak ápológondozó otthoni ellátása decemberben is részesült hozzájárulásban és a jövedelemvizsgálatot nem folytatták le nyugdíjmin. 150 %át meg nem haladó jöv nyugdíjmin. 150 %át meghaladó jövedelem Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajl. ápológond Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás 500 ingyenes intézményi étkeztetés 49 Közoktatási alaphozzájárulás Óvodai nevelés 8 hónap 398,10 Óvodai nevelés 4 hónap 331,40 Iskolai oktatás iskolai oktatás az 1 8. évfolyamon 8 hó 527,00 iskolai oktatás az 1 8. évfolyamon 4 hó 499,00 iskolai oktatás az évfolyamon 8 hó 885,10 iskolai oktatás az évfolyamon 4 hó 867,50 Iskolai szakképzés szakmaielméleti képzés 8 hó 182,70 szakmaielméleti képzés 4 hó 198,50 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág 8 hó 16,90 zeneművészeti ág 4 hó 16,90 képző és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ág 8 hó 0, képző és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ág 4 hó 0, Kollégiumok közoktatási feladatai kieg. hozzájárulás építésügyi igazg.feladatokhoz Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatok nyugdíjmin %a közötti jövedelem Szoc. és gyermekvéd.bentlak. és átmeneti elh. Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elh.nyújtó szociális int kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hó 95, oldal

5 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésében tervezett állami támogatás és SZJA bevételek 2.sz.melléklet Jogcímek Mutató/teljesítmén y mutató évi tervezett normatíva Ft/mutató évi várható állami hozzájárulás kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hó 99, Általános iskolai napközi foglalkozás általános iskolai napközis foglalkozás 8 hó 15,20 általános iskolai napközis foglalkozás 4 hó 14,20 iskolaotthonos oktatás 8 hó 33,50 iskolaotthonos oktatás 4 hó 32,20 Közoktatási kiegészítő hozzájárulás Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés iskolai gyakorlati oktatás a szakk. és szakisk. 910 évf. 8 hó 808, iskolai gyakorlati oktatás a szakk. és szakisk. 910 évf. 4 hó 381, Szakképzés, szakmai gyakorlati képzés egyévf. és többévf. képzés közbenső képz.évf. 8 hó 118, egyévf. és többévf. képzés közbenső képz.évf. 4 hó 64, első szakképz.évf., ha a képzés hosszabb egy évnél 8 hó 488, első szakképz.évf., ha a képzés hosszabb egy évnél 4 hó 298, utolsó szakképz.évf., ha a képzés egy évnél hossz. 8 hó 398, utolsó szakképz.évf., ha a képzés egy évnél hossz. 4 hó 199, tanulószerz. nem önk.tanműhelyben való képz. 8 hó 605, tanulószerz. nem önk.tanműhelyben való képz. 4 hó 328, Sajátos nevelési igényű gyerm., tan. nevel., okt. SNI és eü. okok miatt magántanuló 8 hó 11,33 SNI és eü. okok miatt magántanuló 4 hó 3,33 gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 8 hó 2,67 gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 4 hó 1,33 Testi, érzékszervi, középsúlyos ért.fogy. 8 hó 60, Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos ért.fogy. 4 hó 28, Beszéd, enyhe értelmi fogy., viselk.fejl.zav. 8 hó 236, Beszéd, enyhe ért.fogy., viselk.fejl.organ.ok.4 hó 111, Megism.funkció, viselk.fejl.nem organikus ok 8 hó 106, Megism.funkció, viselk.fejl.nem organikus ok 4 hó 53, Nem magyar nyelven folyó nev. okt. roma kisebbségi okt. nemz., etn. kisebbségi óvodai nevelés, iskolai okt. roma kisebbségi oktatás, kieg. kisebbségi oktatás 8 hó 110, nemz., etn. kisebbségi óvodai nevelés, iskolai okt. roma kisebbségi oktatás, kieg. kisebbségi oktatás 4 hó 52, kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbs.nev.okt. 8 hó 33, kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbs.nev.okt. 4 hó 16, Nemzetiség nyelvű, két tanítási nyelvű, nyelvi felkészítő oktatás két tanítási nyelven folyó oktatás 8 hó 209,33 két tanítási nyelven folyó oktatás 4 hó 111,67 nyelvi felkészítő oktatás 8 hó 168,00 nyelvi felkészítő oktatás 4 hó 67,33 Pedagógiai programok támogatása párhuzamos ( művészeti ) oktatás a évf. 8 hó 270,00 párhuzamos ( művészeti ) oktatás a évf. 4 hó 143,33 Arany János Tehetséggondozó Program 8 hó 110,00 Arany János Tehetséggondozó Program 4 hó 56,00 Arany János Tehetséggondozó Progr.koll. 8 hó 110, Arany János Tehetséggondozó Progr.koll. 4 hó 56, Pedagógiai módszerek támogatása minősített alapfokú műv.okt. zeneműv.ágon 8 hó 530, minősített alapfokú műv.okt. zeneműv.ágon 8 hó 265, minősített alapfokú műv.okt.képzőiparműv.ágon 4 hó 64, minősített alapfokú műv.okt.képzőiparműv.ágon 4 hó 32, Középiskolába, szakiskolába bejáró tan.ellátása Intézm.társulás ált.isk.bejáró tanulók támog. 8 hó 70, Intézm.társulás ált.isk.bejáró tanulók támog. 4 hó 32, Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások kieg. hj. 56.évf. Gyvt.ben rész. ingyenes étk. 397, Tanulók ingyenes tankönyvellátása középiskolába bejáró tan.ellátása 8 hó 3 050, középiskolába bejáró tan.ellátása 4 hó 1 505, Óvodában, iskolában, kollég. szervezett kedv.étk. normatív kedvezm. étk. részesülők (50%; ingyenes) 4 748, , oldal

6 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésében tervezett állami támogatás és SZJA bevételek 2.sz.melléklet Jogcímek Mutató/teljesítmén y mutató évi tervezett normatíva Ft/mutató évi várható állami hozzájárulás Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához Koll., diákotth.lakhatási feltételek megteremt. 8 hó , , Koll., diákotth.lakhatási feltételek megteremt. 4 hó 636, I. NORMATIV ÁLL. TÁMOG.ÖSSZ. : NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK Kiegészítő tám. egyes közokt. feladatok ellátásához ped.szakvizsga és továbbképzés, felkész. támog , pedagógiai szakszolgálat 39, diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása , Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támog II. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK I+II. Ö S S Z E S E N : Szja átengedett része Szja kiegészítés Szja összesen MINDÖSSZESEN EZER FTBAN oldal

7 Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege Összefoglaló tábla Ftban! 2.1. sz. melléklet Jogcímek évi eredeti állami évi tervezhető állami hozzájárulás hozzájárulás Eltérés Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Közművelődési és közgyűjteményi feladatok Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás) Közoktatási alaphozzájárulások Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások I. NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű éretts.való felk. támog Pedagógiai szakszolgálat Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása II. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN: III. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS SZJA ÖSSZESEN:

8 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának évi költségvetésében tervezett bevételek B E V É T E L I F O R R Á S M E G N E V E Z É S E évi eredeti évi eredeti Eltérés % Működési bevételek 3. sz. melléklet ezer Ftban! Gondozási dij Étkezési téritési dij ,0 90,5 Egyéb Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij Anyakönyvi szolg.dija ,0 83,5 100,0 Áfa bevételek, visszatérülések ,0 Kamatok ,6 Összesen: ,0 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek ,1 113,1 Helyi adók Iparüzési adó Épitményadó ,0 110,0 Idegenforgalmi adó ,0 Pótlékok, bírságok ,0 102,2 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Gépjármüadó ,1 100,0 Luxusadó Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója ,0 105,3 Különféle bírságok Környezetvédelmi bírság ,0 Helyszíni és szabálysértési bírság ,0 Talajterhelési díj ,3 Egyéb sajátos folyó bevétel Lakbér + üzemeltetés ,9 Egyéb ,0 Összesen: Felhalmozási és tőkejellegü bevételek ,5 Tárgyi eszközök és imm.javak értékesitése Nem lak.c.szolg.helyis.értékesitése Telekértékesités ,8 12, ,1 Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei Lakás és lakóingatlan értékesitése Önk.lakótelek értékesités ,9 61,1 Egyéb ingatlan értékesítés ,8 Lakásvételár hátralék Haszonbétet ,6 100,0 78,8 Pénzügyi befektetések bevételei Osztalékok, hozamok, részvény eladás Egyéb vagyoni értékű jog Összesen: ,9 Központi költségvetési támogatás Normativ állami támogatás Normativ kötött felh. támogatás ,5 93,0 Központositott előirányzatok CÉDE Céltámogatás Összesen: ,0 Átvett pénzeszközök Megyei Önkormányzattól átvett Müködésre átvett pénzeszköz(szociális célú) ,0 204,6 TÁMOP, ÁROP pályázat Évi bérintézkedés NYITÖT müködésre átvett ,3 Nyírturai tagiskola miatti átvétel ,5 Településrendezésből származó bev Fejlesztési feladatokhoz átvett pe ,8 Felújítási feladatokhoz átvett pe ,4 Panelprogram ,8 Interreg Önkormányzati adatvagyon Volán ,0 Összesen: ,7 Ideiglenesen átadott pénzeszköz visszatérülése Lakásvásárlási, épitési kölcsön ,6 Egyéb kölcsönök LTP befizetés viziközmű hitel ,0 116,4 Térségi Hulladékgazdálkodási KFt tagi kölcsön visszafiz Tagi kölcsön visszafizetés ,0 TISZK tagi kölcsön visszafizetés, pályázati pénzeszköz Összesen: ,3 Pénzmaradvány felhasználás ,7 Hitelek Hosszú lejáratú ,8 Kötvény kibocsátás Rövid lejáratú ,7 Bevételek mindösszesen ,1

9 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként 4. sz. melléklet Sorszám Feladatok M e g n e v e z é s 1. Városszépítő akció , Kisegítő mg.i szolgáltatás , Állategészségügyi feladatok , Köztisztasági feladatok Egyéb városüz. feladatok , Zöldfelület fenntartás , Játszótéri berendezések beszerzése , Belvízelvezetés , Település vízellátás , Közvilágítás, szökőkutak közint. kivil , Intézményi világítás korszerűsítés , Közhasznú foglalkoztatás, közmunka ,4 13. Közutak, hidak fenntartása , Gépbeszerzés Állatpark Kft val közösen fenntartott karantén Illegális szemétlerakók felszámolása Építésiigazgatási és környezetvédelmi hatóság Városüzemeltetés összesen , Útszabályozás+útnyílvántartás ,3 19. Környezetvédelmi célfeladatok , Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.) ,4 21. Lakbértámogatás ,0 22. Lakásfelújítás ,2 23. Lakáshasználatbavételi díj ,0 24. Társasházi lakások üzemeltetése , NLC kezelés , Egyéb önk. tul. ing. felújítás Repülőtér üzemeltetés ,0 28. Belváros, honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez ,0 29. Panelfelújítási program ,0 30. Területelőkészítés , Ingatlanvásárlás Szakértői, tervezési díjak ,8 33. Temetőfenntartás ,0 34. Ipari Park nonprofit Kft vásárolt szolgáltatás ,9 35. Informatikai nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás ,0 36. Szabolcs Volán Zrt , Nyírsuli nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh.célú pe. átad ,2 38. Városkép nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás ,0 39. Állatpark nonprofit Kft vásárolt szolg. felh.célú pe. átad ,1 40. Sóstó Rt. Vásárolt szolg., felh.célú pe. átad ,0 41. TISZK HEFOP Projek önrész TISZK I. működésre (Nyírvidék TISZK) ,7 43. TISZK II. programiroda ÚJ TISZK (Nyírség TISZK) Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Ellátottak pénzbeli juttatásai Dologi, egyéb folyó kiadás 45. Szigligeti gyermektábor fenntartása ezer Ftban Tartalék Egyéb felh. Müködési Müködési célú Felh. célú pe. célú kiadás, Kiadások évi kiadás Felújítás Beruházás pe. átadás átadás tagi Felhalmozási mindösszesen eredeti összesen kölcsönök kiadás Eltérés % összesen ,4 Ebből évről áthúzódó 9. oldal

10 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként 4. sz. melléklet ezer Ftban Sorszám Feladatok M e g n e v e z é s Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Ellátottak pénzbeli juttatásai Dologi, egyéb folyó kiadás Tartalék Egyéb felh. Müködési Müködési célú Felh. célú pe. célú kiadás, Kiadások évi kiadás Felújítás Beruházás pe. átadás átadás tagi Felhalmozási mindösszesen eredeti összesen kölcsönök kiadás Eltérés % összesen Ebből évről áthúzódó 46. Továbbszámlázott kiadások Önkormányzati adatvagyon felhasználás Egyéb vagyoni kiadások , Vagyonbiztosítás ,0 50. Római Katolikus templom térburkolás Kisvállalkozások támogatási alapja Vagyoni kiadások Rendszeres pénzbeni ellátás ,3 53. Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás ,5 54. Lakbértámogatás ,3 55. Lakásvásárlási támogatás ,6 56. Oltalom hajléktalan ellátás ,8 57. Kertvárosi Evangélikus Egyházközség ,2 58. Periféria Egyesület ,6 59. Szoció East Egyesület ,3 60. Bursa Hungarica ,0 61. Rés Alapítvány ,0 62. Szent Kamill Életet az Életnek Alapítv ,0 63. Idősügyi Tanács ,0 64. Hétszínvirág Bölcsőde ,6 65. Szociális és egészségügyi célfeladatok , Roma Integrációs program megvalósítása Humanet Alapítvány ,1 68. UTBACT II: Projekt Tiszalöki Református Egyház , Talentum alapítvány ,0 Szociális kiadások összesen: Kulturális célfeladatok , Oktatási célfeladatok , Ifjúsági célfeladatok ,8 74. Külügyi és EUs célfeladatok ,0 75. Sport célfeladatok , Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány ,0 77. Esélyt az Ifjúságnak Alapítvány "Egyenlő bánásmód és szolidaritás a közoktatásban 78. Nyíregyházán" pályázat "Komptencia alapú oktatás fejlesztése Nyíregyháza" 79. pályázat Studium Alapítvány Idegenforgalmi célfeladatok , Thália Alapítvány nívódíj Városi lőtér ,3 84. NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt ,0 Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő 85. progr. rendezvények ,9 Oktatási, Kulturális és Sport ö , Igazgatási kiadások , oldal

11 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként 4. sz. melléklet ezer Ftban Sorszám Feladatok M e g n e v e z é s Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Ellátottak pénzbeli juttatásai Dologi, egyéb folyó kiadás Tartalék Egyéb felh. Müködési Müködési célú Felh. célú pe. célú kiadás, Kiadások évi kiadás Felújítás Beruházás pe. átadás átadás tagi Felhalmozási mindösszesen eredeti összesen kölcsönök kiadás Eltérés % összesen Ebből évről áthúzódó 87. Hivatali étkezde , Nyh. és Térsége Hulladékgazd. Társ ,0 Hivatal müködésének kiadásai , Kisebbségi önkormányzatok , Képviselő testület kiadásai , Polgármesteri keret , Kitüntetések ,0 93. Céljutalom, intézményvezetők jutalma ,0 94. Megyei Önkormányzatnak átadott pe ,9 95. Megyei Jogú Városok Szövetsége ,0 96. Első Nyírségi Fejl.Társulás ,0 97. Közbiztonsági megállapodás ,0 98. Közbiztonsági Alapítvány ,6 99. REÁL EXPO Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja , Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing , ebből városi film készítés e Ft 102. Település részönkormányzat , Dolgozók lakásépítés vásárlás , Nyírségi Többcélú Társulás , Külügyi Tanácsadó Testület működtetése , Orosi népszavazás költsége Régiókért Alapítvány támogatása Önkormányzati egyéb feladatok , Polgárvédelmi kiadások ,0 Hivatali költségvetés összesen , Városfejlesztési kiadások , Felújítások , Intézményi kiadások , Kiadások összesen: , ÁFA befizetés , Kamatfizetés , Kezelési költség , Tagi kölcsön , Tartalék , Kötvényből megvalósuló feladatok tartaléka , Céltartalék, államháztartási tartalék Mindösszesen: , Hitelek törlesztése ,6 Finanszírozási műveletekkel együtt , oldal

12 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi oktatási célfeladatainak előirányzata 4.1. sz. melléklet Sorszám 1. Tehetséggondozás Feladatok felsorolása M e g n e v e z é s 2. Intézményi évfordulók támogatása Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési Működési Dologi Tartalék célú pe. kiadás Felújítás átadás összesen Szakvez.tanárok órakedvezm Orzságos szakmai tanulm.versenyek tám Etnikai, hátrányos helyzetű képesség kibontakoztató, integrált felk.program tám Pályázati önerő (Közoktatási Közalapítvány stb.pályázataihoz) Sajátos nev.igényű tan.integrált nev.eszk.fejl Sajátos nevelési igényű óvodás gyerm. integrált nev.pály.útján tört.tám Szakmai ellenőrzéshez, átszervezéshez, pedagógiai dokumentumok jóváhagyásához szakértői tev. igénybevétele évről áthúzódó (Commitment) Beruházás Felh. célú pe. átadás Egyéb felh. célú kiadások Szakmai és inform.fejlesztési feladatok évről áthúzódó (bútor, berendezés) Tehetséggondozó versenyek rendezésének 11. támogatására Ö S S Z E S E N Felhalmozási kiadás összesen

13 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi oktatási célfeladatainak előirányzata 4.1. sz. melléklet ezer Ftban! MINDÖSZ SZESEN

14 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata 4.2. sz. melléklet Sorszám 1. Feladatok felsorolása M e g n e v e z é s Működési Működési Dologi Tartalék célú pe. kiadás Felújítás Beruházás átadás összesen DÖK, civil ifj.szerv.pályázat Drog megelőzési pr.pály.kef Diákpolg. Iroda programjai Diákpolg. Iroda telefon, Internet, irodabútor Ifjúsági Tanács Ifjúsági Ház működtetése ezer Ftban! NYÍRDIÁKNAPOK támogatása Ifjúsági Koncepció ütemtervének megvalósítása "Biztonságosan egy életúton" program KEF Működési pályázat (SZCSM tám.) Csángó fiatalok táboroztatása 12. Önkormányzati ifjúsági rendezvények, továbbképzések Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Ellátottak pénzbeni juttatásai Felh. célú pe. átadás Egyéb felh. célú kiadások Ö S S Z E S E N Felhalmozási kiadás összesen MINDÖSZ SZESEN

15 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi sport célfeladatainak előirányzata 4.3. sz. melléklet Sorszám Feladatok felsorolása M e g n e v e z é s 3. Kiemelt egyéni sportágak Városi Olimpiai Alap 6. Egyéb csapat és egyéni sportágak 7. Nyíregyházi Városi Diáksport Egyesület 8. Szabadidősport Egyéb támogatások 11. Kiemelkedő sportrendezvények Működési Működési célú Dologi Tartalék kiadás Felújítás Beruházás pe. átadás összesen EBk, VBk jutalmazási rendszere 13. Sport ösztöndíj rendszer 14. Úszás oktatás támogatása Mobil műjégpálya támogatása (jégidő 15. vásárlás) Tenisz utánpótlás támogatás Nőiférfi Főiskolai Kézilabda VB. 18. KeletNyugat Kosárlabda Gála 19. Országos ADIDASstreetball bajnokság Teke Világkupa Kézilabda Gála Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Ellátottak pénzbeni juttatásai Kiemelt csapatsportágak: röplabda, kosárlabda (KGY hat.tal elf.), kézilabda Labdarúgás (KGY hat.tal elfogadva) Parasport, fogyatékosok sportja évről áthúzúdó (Polg.Lövész Egy.) Utánpótlásnevelés támog.(nyírsuli Kht.) U 19es Labdarúgó Európabajnokság Veterán Atlétikai Európabajnokság Junior Atlétikai Európabajnokság Egyéb felh. Felh. célú célú pe. átadás kiadások Ö S S Z E S E N Felhalmozási kiadás összesen

16 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi sport célfeladatainak előirányzata 4.3. sz. melléklet ezer Ftban! MINDÖSZ SZESEN

17 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi idegenforgalmi célfeladatainak előirányzata 4.4. sz. melléklet Sorszám Feladatok felsorolása M e g n e v e z é s 1. Idegenforgalmi kiállítások és vásárok 2. Idegenforgalmi kiadványok Működési Működési Dologi célú pe. kiadás Felújítás Beruházás átadás összesen ezer Ftban! évről áthúzódó Idegenforgalmi reklám, hirdetés Idegenforgalmi tájékoztató tábla Idegenforgalmi felkészítő tanfolyam Idegenforgalmi szakember találkozó 7. Pályázati önerő évről áthúzódó Műemlék villamos üzemeltetése évről áthúzódó Idegenforgalmi (TDM) Iroda létrehozása évről áthúzódó Információs kártyarendszer Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Felh. célú pe. átadás Egyéb felh. célú kiadások Felhalmozási kiadás összesen MINDÖSZ SZESEN évről áthúzódó Ö S S Z E S E N

18 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi külügyi és EUs célfeladatainak előirányzata 4.5. sz. melléklet Sorszám Feladatok felsorolása M e g n e v e z é s Működési Működési Dologi Tartalék célú pe. kiadás Felújítás Beruházás átadás összesen 3. Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb) Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Ellátottak pénzbeni juttatásai Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.előseg.) Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős Pályázati alap (tanulmányi ösztöndíjak támog.) Pályázati önerő ("Aktív Európai Polgárságért testvérvárosi tev. tám.kiírt pály.) Felh. célú pe. átadás Egyéb felh. célú kiadások Ö S S Z E S E N Felhalmozási kiadás összesen

19 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi külügyi és EUs célfeladatainak előirányzata 4.5. sz. melléklet ezer Ftban! MINDÖSZ SZESEN

20 Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata évi kulturális célfeladatainak előirányzata 4.6. sz. melléklet Sorszám Feladatok felsorolása M e g n e v e z é s Működési Működési Dologi Tartalék célú pe. kiadás Felújítás Beruházás átadás összesen ezer Ftban! 1. Városi mecenatúra Városi közgyűjtemények támog Közművelődési megállapodások 4. Városi rendezvények, társadalmi ünnepek 5. Pályázati önerő 6. Kulturális kiadványok Köztéri alkotások létrehozása, felújítás Egyéb ( koszorúk, szakmai fórumok, szakértői díja) Bemutatkozás a KözépEurópai Kulturális Intézetben Versenyek és tehetséggondozás Személyi juttatás Személyi juttatás járulékai Ellátottak pénzbeni juttatásai Felh. célú pe. átadás Egyéb felh. célú kiadások Könyvtár dolgozóinak szakmaiút tám évről áthúzódó Móricz Zs. Alapítvány támogatása Ö S S Z E S E N Felhalmozási kiadás összesen MINDÖSZ SZESEN

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű 2 Telep.önk.felad. -Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 1 01 01 170 316 471 605 004 170 316 471 605 004 3 Körzeti igazgatás: - okm.irodák műk. és gyámügyi ig.: - alap-hj.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119/2009. (V. 25.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119/2009. (V. 25.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 119/2009. (V. 25.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közoktatási intézményei alapító okiratának módosításáról és az intézmények alapító

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év 1. számú melléklet../2005.(..) Makó ör. adatok ezer forintban Cím Alc Megnevezés Bevételi Módosítás Módosított száma előirányzat előirányzat Működési

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek I II III Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg IA Pénzügyi mérleg - Bevételek IB Pénzügyi mérleg - Kiadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ évi várható

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ évi várható AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ 1.sz. melléklet Megnevezés 2008. évi eredeti ei. 2008. évi várható 2009. évi javaslat I. 2009. évi javaslat II. Működési bevételek 393 176 395 447 426 593

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

1.sz.melléklet. Beleg Önkormányzat 2004 évi bevételeiről és kiadásairól. M e g n e v e z é s 2004 2005 2006. Bevételek

1.sz.melléklet. Beleg Önkormányzat 2004 évi bevételeiről és kiadásairól. M e g n e v e z é s 2004 2005 2006. Bevételek 1.sz.melléklet Beleg Önkormányzat 2004 évi bevételeiről és kiadásairól M e g n e v e z é s 2004 2005 2006 Bevételek Saját bevételek Intézmányi müködés bevétele 1660 1760 1870 Helyi adók 1000 1200 1200

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI 1. melléklet a 23/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok!

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! 21. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban BEVÉTELI JOGCÍMEK 29. Évi eredeti előirányzat 21. Évi terv előirányzat I.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2008. (II. 12.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2008. (II. 12.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2008. (II. 12.) KGY r e n d e l e t e a 2008. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól A Közgyűlés az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi kiadásai. Az önkormányzat 2010.

Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi kiadásai. Az önkormányzat 2010. Az önkormányzat 2011. évi bevételei 1. oldal 1.sz. mell. ezer Ft előirányzat Eredeti Módosított M e g n e v e z é s e Iskolai étkeztetés Int.ell.d. 5 000 5 000 2 871 562913-1 Lakóingatlan bérbeaadása Int.

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Fajlagos összeg (Ft) MEGNEVEZÉS Fő Összeg (Forintban) A helyi önkormányzatok normatív

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ II.sz.mell. CÍMREND I.1. Önkormányzati Hivatal Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ I.3.Szociális Szolg. Közp. I/4.1.Cigány KÖ I/4.2.Horvát KÖ I/4.3.Német

Részletesebben

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527 1. számú melléklet a 9/2008.(VI. 25. ) önkormányzati rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi módosított költségvetési mérlege 1000 Ft-ban Sor. Megnevezés 2008.évi Pótel irányzat Módosított

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2009. (II. 17.) KGY r e n d e l e t e a 2009. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól A Közgyűlés az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege 1 1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege Önkormányzat 2008/2007. 2008. évi Sor. Megnevezés Eredeti el irányzata

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2011.(III.18.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2010.évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2010.(II.18.)

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

Összesen: Ft

Összesen: Ft Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások megalapozó felmérése a 2010. évre Ócsa Város Önkormányzat Összesen: 487 391 241 Ft 1 / 29 oldal Egyéb: 233 670 455 Ft Mutató A helyi

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Az önkormányzat bevételei

Az önkormányzat bevételei Összehasonlító táblázat 2010-2012. Az önkormányzat bevételei 2010.12.31. 1 Intézményi működési bevételek 298 432 315 181 222 104 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 152 424 142 967 93 580 1.2.

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeket

Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeket költségvetésének 1. mód. melléklet a 4/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez evételek forrásonként z adatok ezer forintban! Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzata Költségvetési mérleg 2009. évi költségvetés módosítás. Ezer Ft-ban Bevétel

Szerencs Város Önkormányzata Költségvetési mérleg 2009. évi költségvetés módosítás. Ezer Ft-ban Bevétel Költségvetési mérleg 2009. évi költségvetés módosítás 1.sz. melléklet Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat I. Működési bevételek 1 016 485 I. Működési kiadások 2 573 165 II. Támogatások,

Részletesebben

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.10.) rendelethez Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi címrendje

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.10.) rendelethez Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi címrendje 1. sz. melléklet Büssü Községi Önkormányzat címrendje CÍM ALCÍM JOGCÍMCSOPORT ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT KIEMELT ELŐIRÁNYZAT Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások Felújítás Fejlesztés Önkormányzatok

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata

Leányvár Község Önkormányzata I.1.számú melléklet Bevételek 2014. évi Mérleg Kiadások 2013 2014 % 2013 2014 % Intézm. működési bev. 7 922 13 968 176 Személyi juttatások 11 025 14 075 128 Önk. saj. működési bev. 42 860 47 360 110 Munkaadót

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2012.év

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2012.év Megnevezés Bevétel Kiadás Megnevezés Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. sz. melléklet A. Működési költségvetés bevételei összesen 708 515 1 254 143 1 254 178 A. Működési költségvetés kiadásai összesen

Részletesebben

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek 1. sz.melléklet Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege Bevételek Intézményi működési bevételek 10 854 10 854 5 791 53,35% Helyi adók 21 750 21 750 7 041 32,37% Egyéb sajátos

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

A Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes évi költségvetésének

A Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes évi költségvetésének Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010. (IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.12.) rendeletének módosításáról Vaszar Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: Személyi jellegű. Bérek Egyéb

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: Személyi jellegű. Bérek Egyéb ./2011. (.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 2010. évi költségvetés CÍMREND Jogcímcsoport: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.5.) rendelethez Kisgyalán Községi Önkormányzat évi címrendje

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.5.) rendelethez Kisgyalán Községi Önkormányzat évi címrendje 1. sz. melléklet Kisgyalán Községi Önkormányzat címrendje CÍM ALCÍM JOGCÍMCSOPORT ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT KIEMELT ELŐIRÁNYZAT Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások Felújítás Fejlesztés

Részletesebben

(3) Az irányító szerv a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

(3) Az irányító szerv a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg: Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(V.26.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) évi rendeletének módosításáról Kerekegyháza

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Előirányzat. 1. Szabályozott bevételek. 2. Polgármesteri Hivatal saját bevételei:

Előirányzat. 1. Szabályozott bevételek. 2. Polgármesteri Hivatal saját bevételei: Ezer Ft-ban 1. Szabályozott bevételek 1.1 Normatív állami hozzájárulás 1.2 SZJA részesedés 1.3 Helyi iparűzési adó 1.4 Idegenforgalmi adó 1.5 Adópótlék és bírság bevétel ( Fővárosi Önkormányzattól) 1.6

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban - 516

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban - 516 5. számú melléklet a 8/2011. (IV.29) számú önkormányzati rendelethez Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban 1 Óvodai intézményi étkeztetés 2 Iskolai

Részletesebben

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet táblázat 3. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11.

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként (e Ft-ban) .sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított

Részletesebben

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén 2009. 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mőködési

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

1.. 2.. A bevételek főösszege: ebből: 3..

1.. 2.. A bevételek főösszege: ebből: 3.. Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 7/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.11) rendelet módosításáról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata az

Részletesebben