2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. [ H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. I d e í r h a t j a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. [ H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. I d e í r h a t j a"

Átírás

1 A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA [ H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. I d e í r h a t j a 1 a c é g c í m é t ]

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ A MINŐSÉGRŐL ISKOLÁNK BEMUTATÁSA MÚLTUNK JELENÜNK AZ ÖNKORMÁNYZATI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ ELEMEI AZ EDDIGI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATUNK HATÁSA INTÉZMÉNYÜNKRE A szervezet szintjén Az egyén szintjén Külső partnereink szerint Beethoven MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATUNK Jövőképünk A VEZETÉS SZEREPE, FELELŐSSÉGE ÉS ELKÖTELEZETTSÉGE A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROG- RAMBAN A VEZETÉS SZEREPE, FELELŐSSÉGE A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MŰKÖDTETÉSÉBEN JOGI MEGFELELÉS BIZTOSÍTÁSA A jogi megfelelés biztosításának célja: JOGI KÖVETELMÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK RENDSZERE DOKUMENTUMOK KIADÁSA, KEZELÉSE Közlönyökre és szabályzatokra vonatkozó előírások TERVEZÉS Stratégiai tervezés ÉVES TERVEZÉS Rövid távú feladatok Középtávú feladatok Hosszú távú feladatok AZ ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS RENDJE Az ellenőrzés Az intézmény belső működési rendjének biztosítása A Kodály Zoltán Általános Iskola szervezeti struktúrája A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA FORMÁLIS INFORMÁCIÓS RENDSZERE Vezetői Tanács Igazgatóhelyettes Szülők Tanácsa, szülők Minőségügyi felelős Munkacsoportok vezetőii Gazdasági ügyintéző Nevelőtestület Tanulók Technikai dolgozók A PARTNERKAPCSOLATOK IRÁNYÍTÁSA IRÁNYÍTOTT ÖNÉRTÉKELÉS KAPCSOLATTARTÁS A KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT PARTNEREKKEL A partnerek azonosítása A partnerek igényeinek és elégedettségének mérése KOMMUNIKÁCIÓ A PARTNEREKKEL Intézményi kommunikáció a partnerkapcsolatokban Panaszkezelés AZ ELSŐ OSZTÁLYOSOK BEIRATKOZÁSI RENDJE INTÉZMÉNYI MARKETING ERŐFORRÁSOK

3 Eljárásrend az emberi erőforrások kiválasztási és betanulási rendjének működtetésére pedagógus esetében Eljárásrend az emberi erőforrások kiválasztási és betanulási rendjének működtetése nem pedagógus esetében TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZER CÉLJA, MŰKÖDTETÉSE A szakmai fejlesztés célja A folyamat leírása: A továbbképzés belső szabályozása A továbbképzés külső szabályozása A BELSŐ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉNEK LEÍRÁSA AZ IMIP 8. FEJEZETÉNEK 4. PONTJÁBAN TALÁLHATÓ Az ösztönzőrendszer működtetése EGYÉB ERŐFORRÁSOK BIZTOSÍTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA A gazdasági erőforrások biztosítása Eszköz, felszerelés, épület biztosítása Munkakörnyezet biztosítása AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDTETÉSE BESZERZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE Az eljárás leírása A beszerzések végrehajtása, felügyelete A beszerzés megvalósulásának értékelése Terven kívüli rendkívüli beszerzések GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI FELADATOK DOKUMENTUMKEZELÉSI ELJÁRÁS BIZTONSÁGOS INTÉZMÉNY AZ EGÉSZSÉGES ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAKÖRÜLMÉNYEK BIZTOSÍTÁSA A biztonságos intézmény működtetése folyamatának leírása MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PREVENCIÓS TEVÉKENYSÉG Eljárások a tanulói egészség és mentálhigiéné területén Mentálhigiénés szemléletformálás és prevenció NEVELÉS - OKTATÁS A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK A NEVELÉS-OKTATÁS FOLYAMATAINAK BELSŐ SZABÁLYZÓ DOKUMENTUMAI Szervezeti és Működési Szabályzat Belső működési szabályzatok Pedagógiai program Helyi tanterv Továbbképzési program Éves munkatervek Osztályközösségekben zajló folyamatok: A tanórán kívüli tevékenységeket szabályzó dokumentumok Rendezvények szervezésének folyamata TANMENET KÉSZÍTÉS A tanmenet tervezése A tanmenet ellenőrzése A tanmenet fejlesztése A tanmenet módosítása TANKÖNYVEK, TANESZKÖZÖK Jogszabályi háttér A tankönyvek, taneszközök ellenőrzése A tankönyvek, taneszközök beválásának igazolása MÉRÉSEK, ELLENŐRZÉSEK, ÉRTÉKELÉSEK RENDSZERE A MÉRÉSEK, ELLENŐRZÉSEK, ÉRTÉKELÉSEK RENDSZERE INTÉZMÉNYÜNKBEN A NEVELŐ OKTATÓ MUNKA ELLENŐRZÉSE ÉS MÉRÉSE Ellenőrzés Mérés

4 Értékelés AZ ELLENŐRZÉS ÉS AZ ÉRTÉKELÉS KAPCSOLATRENDSZERE Mérés, ellenőrzés, értékelés célrendszere Minőségirányítással kapcsolatos mérések A szülők körében végzett mérések További partnerek igényei és elvárásainak mérése a partnerazonosítás alapján Az intézmény rendezvényei, programjai mérése A MÉRÉSEK, ELLENŐRZÉSEK ÉRTÉKELÉSEK RENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA MŰKÖDÉSI TERÜLETEKKÉNT, SZINTENKÉNT ÉS PARTNERCSOPORTONKÉNT A pedagógus és vezető értékelési rendszer kialakításának célja és feltételei Az értékelés alapelvei Az értékelés területei és követelményei Az értékelés részletes leírása A kiemelkedő elvárásokhoz kapcsolható területek A nem pedagógus alkalmazottak értékelési rendszere TANULÓI ELLENŐRZÉSEK, MÉRÉSEK, ÉRTÉKELÉSEK AZ INTÉZMÉNYBE JÁRÓ GYERMEKEKRE VONATKOZÓ MÉRÉSEK A tanulók körében végzett mérések, ellenőrzések rendszere az iskolában Az ismeretek, képességek mérésének területei: Sajátos nevelési igényű tanulók mérése A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE IRÁNYÍTOTT ÖNÉRTÉKELÉS AZ ÖNÉRTÉKELÉS TERÜLETEI AZ IRÁNYÍTOTT ÖNÉRTÉKELÉS RÉSZTVEVŐI: AZ ÖNÉRTÉKELÉS ESZKÖZEI: AZ IRÁNYÍTOTT ÖNÉRTÉKELÉS ELŐKÉSZÍTÉSE, TERVEZÉSE AZ IRÁNYÍTOTT ÖNÉRTÉKELÉS ELEMZÉSÉNEK FOLYAMATA Vizsgált területek: Az adottságok felmérése terén alkalmazott módszerek: Az eredmények összegyűjtése terén alkalmazott módszerek: A BELSŐ AUDITOK MEGSZERVEZÉSE A folyamat meghatározása Eljárás a minőségirányítási rendszer egészére A minőségirányítási rendszer átvizsgálása Az átvizsgálás lezárása MELLÉKLETEK

5 BEVEZETŐ A többször módosított évi LXXIX. törvény a Közoktatásról 40. (10.) szerint a közoktatási intézmény a feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. Mindezt a rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell meghatározni. Ebben megfogalmazza az intézmény működésének hosszútávra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. A fent meghatározott törvény, valamint a 3/2002-es OM rendelet értelmében készítettük el az iskolai minőségirányítási programunkat. 1. A MINŐSÉGRŐL Minőségnek nevezzük azokat a jellemzőket, amelyek az oktatást alkalmassá teszik a felhasználók kifejezett és rejtett igényeinek minél teljesebb kielégítésére. Nem csak az oktatásban, hanem minden emberi munkában, teljesítményben is szükség van viszszajelzésre, megerősítésre és/vagy hibajelzésre. Tudnunk kell, mit hogyan csinálunk, mit kell megőriznünk, min kell változtatnunk, hogyan haladjunk tovább. Mindehhez a minőségirányítás folyamatában nyolc alapelvet tartunk szem előtt: Partnerközpontúság: A szervezetek a vevőiktől/partnereiktől függenek, ezért meg kell érteniük a jelenlegi és jövőbeli vevői igényeket, és törekedni az elvárások teljesítésére. Támogató vezetés: A vezetők hozzák létre a szervezet céljának és irányításának egységét és azt a belső környezetet, melyben a munkatársakat teljes mértékig be lehet vonni a szervezet céljainak elérésébe. A munkatársak bevonása: A szervezet lényegét minden szinten a munkatársak jelentik, és teljes bevonásuk teszi lehetővé képességeik felhasználását a szervezet javára. Folyamatszemléletű megközelítés: A kívánt célt hatékonyabban lehet elérni, ha a tevékenységeket és a hozzá kapcsolódó erőforrásokat folyamatként kezelik. Rendszerszemlélet az irányításban: Az egymással összefüggő folyamatok rendszerként való szemlélete és irányítása hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet eredményesen és hatékonyan valósítsa meg céljait. 5

6 Folyamatos fejlesztés: A szervezet állandó célja legyen átfogó, teljes működésre vonatkozó folyamatos fejlesztés. Tényeken alapuló döntéshozatal: Az eredményes döntések az adatok és egyéb információk elemzésén alapulnak. Kölcsönösen előnyös kapcsolatok a közvetlen és közvetett partnerekkel: A szervezetek és a partnerek kölcsönösen függenek egymástól, értékteremtő képességeik a kölcsönösen előnyös kapcsolatok révén növekszik ISKOLÁNK BEMUTATÁSA Iskolánk Hatvan város legfiatalabb oktatási intézménye. A korábban 6. Sz. Általános Iskolaként ismert intézmény szeptember elsején nyílt meg. Az épületben 16 tanterem, különböző szaktantermek (ének zene, tánc, nyelvi labor, földrajz biológia, kémia fizika, technika, számítástechnika, videó terem), ebédlő, programok lebonyolítására alkalmas tágas aula, könyvtár, 1200m 2 -es sportcsarnok található MÚLTUNK A nevelőtestület tettrekészségét, progresszivitását mutatja, hogy rövid időn belül több szakmai-pedagógiai-szerkezeti innovációt vezetett be. Ének-zene emelt szintű oktatás 1987-től évfolyamonként egy osztályban indult. A NAT bevezetése idején az értékközvetítő programmal összhangban elsősorban a művészeti tárgyak oktatása ének-zene, furulya, tánc, színjátszás, vizuális kultúra révén vált egyre ismertebbé a városban. Az értékközvetítő és képességfejlesztő programot (ÉKP), 1988 szeptemberétől vezettük be. Minden osztály ezzel a módszerrel kezdett el dolgozni. Azokban az időkben erőt és fáradtságot nem kímélve kapcsolódtunk be úgy érezzük eredményesen 13. követő iskolaként az ÉKP-s mozgalomba. Az Új Magyar Iskoláért Pedagógiai Egyesület (UMIPE) alapító tagja volt iskolánk, majd 1991-ben Észak-Magyarországi Regionális Központtá vált. A Jászberényi Tanítóképző Főiskola hallgatói számára külső gyakorlóhelyként működtünk ( ) ben engedélyt kaptunk a szerkezeti változtatásra. Beindítottuk a 6 osztályos gimnáziumi képzést. Városunk önkormányzata 1995-ben anyagi okokra hivatkozva visszavonta az engedélyt. Két osztályunk 1998-ban és 1999-ben sikeres érettségi vizsgát tett ben kezdte munkáját a Kodály Zoltán Iskolai Alapítvány. 6

7 A hatvani Kodályban folyó könyvtári munka és a Könyvtárhasználat című tantárgy oktatása egyre nagyobb elismerést és érdeklődést vált ki a régióban és az ország különböző pontján. Modern, felújított iskolai könyvtárunk és forrásközpontunk közel 9000 könyvtári egységnek ad helyet JELENÜNK Tanítványaink a beiskolázási körzeten túl a város minden pontjáról és vidékről járnak be. Szüleik között megtalálható a többdiplomás, magasan képzett és az általános iskolát el nem végzett, a nagy jövedelmű vállalkozó és a munkanélküli, a segítőkész, érdeklődő és a passzív, érdektelen egyaránt. Feladatunk, hogy a sokféle, eltérő képességű és érdeklődésű gyermekben megtaláljuk, felismerjük az egyéni fejlesztés lehetőségeit, sikerélményhez juttassuk abban, amiben tehetséges, ösztönözzük képességei fejlesztésére, csökkentsük hátrányait. Valljuk, hogy minden gyermek tehetséges valamiben. Oktató-nevelő munkánk célja, hogy segítse diákjainkat abban a folyamatban, amelyben művelt emberré, szabad és gazdag személyiséggé, felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberré válnak. Az intézmény tanulólétszáma 8 éve stabil, fő között mozog. Integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók száma 6 fő. Iskolánkban az első két évfolyamon egész napos formában tanítunk. Harmadik osztálytól a tanórák befejezése után napközi és tanulószoba működik. Az órákra való felkészülés után a gyerekek értelmes elfoglaltsággal (fejlesztő játékok, számítógép-kezelés) tölthetik idejüket. Az iskola betonozott udvarát a szülők, pedagógusok, tanulók által telepített növények teszik hangulatosabbá, barátságosabbá. A délutáni órákban a diákok részt vehetnek szakköri munkában, tagjai lehetnek fejlesztő és hátránykompenzáló programoknak. A képességfejlesztő programban egyéni képességeiknek és tempójuknak megfelelően, csoportokban sajátíthatják el a tananyagtartalmat. Sportéletünk nagyon változatos, színes és sikeres. Sokszínű programokat nyújt tanulóik számára a diákönkormányzat is. Az iskolai belső programokon kívül hagyomány teremtett a minden tanulóra kiterjedő őszi egynapos iskolai kirándulások megszervezésével. Sok gyermekközösségünk vesz részt a tanév folyamán egy hetes, az ország különböző részén szervezett erdei iskolában. Nyaranta egyhetes táborozáson vehetnek részt diákjaink. 7

8 Az osztályok munkáját, közös életét kirándulásokkal, színházlátogatásokkal és más szabadidős programokkal tesszük érdekesebbé, tartalmasabbá. Partnereink közül a Szülők Tanácsával, és a Kodály Zoltán Iskolai Alapítvány kuratóriumával alakítottunk ki szoros és alkotó jellegű együttműködést. Jó és folyamatos, élő az iskola kapcsolata a városi óvodákkal, alap és középfokú iskolákkal és egyéb szervezetekkel. Iskolánk tanulói versenyképesek. Az elmúlt években különféle versenyen, vetélkedőn vettünk részt, s egyre több országos eredménnyel büszkélkedhetünk. E mellett szívesen közreműködünk települési ünnepeken, nevezetes alkalmakon, évfordulókon. A Comenius 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Programban az első pályázati körben nyertesként a Comenius I. modelljét építettük ki. A Comenius minőségirányítási program megvalósítása során gyűjtött tapasztalatainkat felhasználva helyi innováció eredményeként Minőségirányítási kézikönyvet alkottunk. A város oktatási intézményei összevonásának 4 éve alatt is megőrizte az iskola a 25 év alatt kialakított saját arculatát, így értékeinket megőrizve és továbbfejlesztve végeztük és végezzük nevelési-oktatási és benne minőségügyi feladatainkat AZ ÖNKORMÁNYZATI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉ- NYÜNKRE VONATKOZÓ ELEMEI A Hatvan Városi Önkormányzat iskolánkra az alábbi feladatokat határozta meg. A működési költségek biztosítását elősegítően az intézmény helyiségrendszerének kihasználása, hasznosítása; a hatékony gazdálkodás érvényesítése az osztályok, csoportok, csoportbontások szervezésekor, a humán erőforrás feladatellátásának, továbbképzésének biztosításakor; az iskola és környezete közlekedésbiztonságában történő együttműködés; a szervezeti kultúra fejlesztése elsősorban a szakmai helyi kapcsolati tőkére vonatkoztatva, az intézményi arculatot megjelenítő jegyek kellő környezeti kommunikációja; nyolcadik osztály elvégzését igazoló bizonyítvány megszerzése az általános iskolai tanulmányok alatt; a nevelési feladatok teljesítése a pedagógiai programban foglaltak szerint; komfortélmény biztosítása, értékközvetítés a tanórai és a tanórán kívüli iskolai foglalkozások során; a valamiben tehetségek felismerése s fejlesztése; 8

9 a pályaorientáció, a pályaválasztás, továbbtanulás sikeres előkészítése valamennyi nyolcadik évfolyamot végzett tanuló beiskolázását tekintve; a szociokulturális hátránnyal érkezők differenciált foglalkoztatásának, napközis elhelyezési lehetőségének biztosítása a bevezető szakaszon; a szociálisan rászoruló tanulók szervezett étkezési lehetőségének elősegítése AZ EDDIGI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATUNK HATÁSA IN- TÉZMÉNYÜNKRE A szervezet szintjén Jelentősen fejlődött a szervezeti kultúra. Az elemzések, a vélemények ütköztetése, a vitakultúra módszertani eszköztára bővült. A problémák felszínre kerültek, s javítandó területekként intézkedési tervek születtek azok kiküszöbölésére. Felerősödött a már korábban is jellemző vonásunk: mind többet foglalkoztunk a jó és a jobb megoldások iskolai meghonosításán illetve azok helyi innovációs folyamatok közbeni kifejlesztésén. Megerősödött és módszertani eszköztárral kibővülve ismételten a mindennapok része lett az önértékelés iránti igény. A nyitott önértékeléstől az irányított önértékelésig terjedő út során a hibák, az elégedetlenségek feltárásán túl az objektív adatokkal igazolt elismerések, az elégedettségek pozitív megerősítést adtak a szervezet minden tagjának a küldetésnyilatkozatunkban és iskolai alkotmányunkban megfogalmazott célok teljesítéséhez. Konkrét adatokat elemzését követően, konkrét tények alapján születtek pedagógiai döntések az intézkedési tervek elkészítésétől annak megvalósításáig, a fejlesztendő területek meghatározásán túl azok kijavítását célzó feladattervek megalkotásáig. A minőségfejlesztési folyamat során megismert és alkalmazott módszerek a szervezeti tanulás eredményeképpen már megjelentek a pedagógiai reáltevékenység rendszerünk számos területén (kisebb részüket már a tanítási órán is kipróbáltuk). Tovább erősödött a tantestületünket már korábban is jellemző innovációs késztetés és hangsúlyosabbá váltak az innovációs törekvések a fejlesztési folyamatokban. Tudatosabbá vált az alkotó jellegű belső párbeszéd a feladatok eredményesebb, szervezettebb megvalósításáért. 9

10 A belső partnerek nyitottabbá váltak a feladatok előkészítésekor, a tervezéskor, a megvalósításkor és az értékelés során alkalmazott szervezetfejlesztő módszerek hatására. A célok tudatos követése, a tudatosság megjelenése valamennyi folyamat irányítása közben átláthatóbbá, rendszerszerűbbé tette az iskolai folyamatainkat. Az elemző technikák és a minőségfejlesztés során alkalmazott módszerek tanulása, az okkeresés pl. az iskolánk működését teszi hatékonyabbá. Javult a munkahelyi légkör, szélesebb körű lett és mélyebb a szakmai kommunikáció tartalma Az egyén szintjén Tények, adatok alapján születnek a pedagógiai döntések, amelyekben a pedagógus átélheti annak az élményét, hogy alkotó részese a folyamat előkészítésének, tervezésének, megvalósításának és értékelésének. A munkatársak mind nagyobb számú bevonásával az egyén fontossága érezhetővé vált a program 2-3. szakaszában. A pedagógusok szükségesnek tartják ma már intézményünkben a minőségirányítás folyamatát. A rendszerbe, feladattervbe foglalt munka átláthatóvá, tervezhetővé, ellenőrizhetővé tette az egyének és a csoportok által felvállalt feladatokat, melyeket az igényfelmérést követően megalkotott hosszú- közép és rövid távú célok megvalósítása érdekében terveztünk meg Külső partnereink szerint A külső partnereink véleménye szerint nyitottabb, átláthatóbb, aktív párbeszédet keresőnek látják iskolánkat. Látványosan javult az iskolánk PR-ja. Javult az intézményünk fenntartói megítélése is. A partnereink elismerik az iskolánk minőségfejlesztési munkáját, ezt jelzik a különböző szervezetek visszajelzései is. Nőttek a beiskolázási mutatóink. Mindezeket figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy a minőségirányítás tevékenységrendszere, módszer-együttese és szemlélete beépült iskolánk mindennapjaiba a tervezésekbe a szabályozásokba a folyamatokba 10

11 a végrehajtásba az ellenőrzésbe-értékelésbe azaz a saját működésünk fejlesztésébe a partneri igények és az iskola fő stratégiai céljainak és küldetésnyilatkozatunkban megfogalmazott céloknak a minél eredményesebb és sikeresebb megvalósítási folyamatába. Az ember arra született, hogy keresse a szépet, hogy kövesse a jót, és cselekedje a legnemesebbet. Beethoven 1.4. MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATUNK 1. A fejlesztések során kialakult képesség-együttesünkkel szervezetünk tudjon megfelelni a folyamatosan változó külső és belső partneri elvárásoknak. 2. Az élethelyzetekhez alkalmazkodni és másokra hatni tudó harmonikus személyiségek nevelése a célunk egy olyan iskola keretei között, ahol a kultúra teljes körére építve olyan pedagógiai reál-tevékenységrendszert szervezünk, amely: személyiségközpontú leköti a tanulókat komfortélményt biztosít számukra fokozza teljesítményüket a differenciált tanulásszervezéssel tágítja érdeklődésüket a különböző szakkörök szervezésével megalapozza, majd fejleszti művészeti képességeiket kiemelten az ének-zene, a képzőművészet, a kézművesség és a táncművészet területén lehetőséget teremt a családi eredetű hátrányok részbeni enyhítésére alkalmat ad a valamiben tehetséges gyerekek felismerésére és fejlesztésére a sport területén és a könyvtári kutatómunka segítségével esélyegyenlőséget teremt felkészít a továbbtanulásra, magasabb iskolafokon a követelmények teljesítésére o fogékonnyá teszi a tanulókat a környezeti problémák iránt, és kialakítja az aktív részvétel igényét környezetünk megóvásának feladataiban Iskolánk legyen autonóm, eredményesen működő, versenyképes, az ÉKP alternatív pedagógiát követő fejlesztésekkel adaptáló, sokszínű, a társadalmi és a szülői-tanulói elvárásoknak megfelelő, biztonságos és valamennyi partnere és szereplője számára minőséget nyújtó intézmény. 11

12 Jövőképünk A Kodály Zoltán Általános Iskola olyan intézménnyé kíván válni, amelyre partnerei joggal lehetnek büszkék. Célunk, hogy a leghatékonyabb módszerek kiválasztásával felkészüljünk a tudásalapú társadalom igényeinek kielégítésére. Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik kötődnek városukhoz és a világban is jól tájékozódnak. Érdeklődők, nyitottak a makro- és mikrokörnyezetükhöz, önmagukat értékelni, másokat elfogadni tudók, akik társaikkal együttműködve sikeresen élnek. 12

13 2. A VEZETÉS SZEREPE, FELELŐSSÉGE ÉS ELKÖTELEZETT- SÉGE A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMBAN 2.1. A VEZETÉS SZEREPE, FELELŐSSÉGE A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MŰKÖDTETÉSÉBEN Az intézmény vezetője elkészíti a minőségirányítási tervet. Szervezetet hoz létre és működtet a minőségfejlesztési terv végrehajtására. Elkészíti, és rendszeresen felülvizsgálja az intézmény stratégiai terveit. Biztosítja a működés feltételeit, lehetőséget biztosít a jogi követelmények megismerésére és biztosítja a jogszerű működését. Megteremti az intézményi dokumentumok összhangját a változó jogszabályokkal. Kapcsolatot tart fenn és koordinálja a partnerekkel az együttműködést. Biztosítja az intézményben jogaik gyakorolását. Menedzseli az intézményt. Személyes példamutatással segíti a rendszer megvalósulását. Felügyeli a rendszer működését. Az intézmény igazgatója és vezetősége kinyilvánítja teljes elkötelezettségét: A partneri igények és elvárások teljesítésének tudatosításában az intézmény tevékenységének minden szintjén. A minőségpolitika és a minőségügyi célok meghatározásában, betartásában, elérésében, valamint rendszeres felülvizsgálatában. A minőségirányítási rendszer időszakos átvizsgálásában. A rendszer mindenkori kifogástalan működéséhez szükséges erőforrások biztosításában. Az intézmény működését szabályozó külső, belső jogrendszer betartásában. A küldetésnyilatkozat, a pedagógiai program, éves munkatervek készítésében. A minőségirányítási rendszer időszakos átvizsgálásában, érékelésében. Az iskola vezetői felelősek azért, hogy az általuk irányított szakterület beosztottaiban fejleszszék a minőségtudatot, a szakmai hozzáértést. Az iskola minden vezetője és beosztottja felelős azért, hogy a minőségügyi előírásokat maradéktalanul betartsák, a hiányosságokat haladéktalanul jelezzék a hatáskörrel feljogosított munkatársaknak és aktívan vegyenek részt az iskolai tevékenység folyamatos javításában. 13

14 2.2. JOGI MEGFELELÉS BIZTOSÍTÁSA A jogi megfelelés biztosításának célja: Az intézményvezetés feladata arról gondoskodni, hogy az intézmény jogszerűen működjön. Ennek érdekében meghatározza azt az eljárást, ami biztosítja az intézmény használói számára, hogy az intézmény működését szabályozó jogi dokumentumok (törvények, különböző szintű rendeletek) hozzáférhetőek legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai ismerjék és betartsák. A minőségügyi dokumentumok egymáshoz való viszonyát az alábbi ábra szemlélteti. Alapító okirat, PP, (NP, Ht), MIP, SZMSZ Minőségirányítási kézikönyv Eljárásrend, eljárásleírások Szabályzatok Munkaköri leírások, munkautasítások Bizonylatok Folyamatszabályozás Az intézmény azonosította folyamatait és meghatározta egymáshoz való viszonyukat az alábbiak szerint: 14

15 JOGI KÖVETELMÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK RENDSZE- RE Szabályozás szintje Dokumentum megnevezése Jellege Hozzáférés helye Dokumentum kezelése Jogi szabályozás A közalkalmazotti törvény Törvény Végrehajtási utasítás Miniszteri rendelet Törvény A közoktatási törvény Végrehajtási utasítás Tanév rendje intézményvezetőnél intézményvezetőnél intézményvezetőnél intézményvezetőnél Alapdokumentumok Fő szabályozó dokumentumok A Munka Törvénykönyve Törvény intézményvezetőnél Törvény a gyermekek védelméről Törvény intézményvezetőnél A szociális igazgatásról és ellátásról intézményvezetőnél Hatvan Város középtávú ifjúsági Önkormányzati terv intézményvezetőnél koncepciója Hatvan Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciója Önkormányzati terv intézményvezetőnél Alapító Okirat Okirat intézményvezetőnénöke az alapítvány el- SZMSZ Szabályzat intézményvezetőnél intézményvezető Pedagógiai program Stratégiai terv könyvtárban intézményvezető Minőségirányítási Szabályzat könyvtárban minőségügyi felelős kézikönyv Éves munkaterv Munkaterv intézményvezetőnél intézményvezető Gyermek- és ifjúságvédelmi Szabályzat titkárság gyermek- és ifjúlős terv ságvédelmi fele- Iratkezelési sza- Szabályzat titkárság gazdasági ügyin- bályzat Partneri igény és elégedettségi mérés eljárásrendje Eljárási utasítás könyvtárban téző minőségügyi felelős Vezetői ellenőrzé- Eljárási utasí- intézményveze- intézményvezető 15

16 Részterületek szabályozása si terv tás tőnél Vezetői ellenőrzési terv Eljárási utasítás intézményvezetőnél Irányított önértékelés Eljárási uta- könyvtárban eljárásrendje sítás Tanulók mérése, értékeléssítás Eljárási uta- könyvtárban Továbbképzési terv Eljárási utasítátőnél intézményveze- Beiskolázási terv Eljárási utasítátőnél intézményveze- Kiválasztás és betanulási rend Mentálhigiéné és prevenció Biztonságos intézmény megteremtése Munka-, tűz- és érintésvédelem Belső működési rend Munkaköri leírások munkarend Nem programszerű területi műveleti utasítása intézményvezetőnél Eljárási utasítás Eljárási utasítás Eljárási utasítás Szabályzat intézményvezetőnél intézményvezetőnél intézményvezetőnél intézményvezetőnél Házirend Szabályzat intézményvezetőnél Kötelező foglalkozások Szabályzat intézményveze- rendje tőnél Létesítmények, helységek használati rendje Rendezvényterv Munkaterv intézményveze- Beszerzési terv Felújítási terv Munkaterv Munkaterv tőnél intézményvezetőnél intézményvezető minőségügyi vezető minőségügyi felelős intézményvezető intézményvezető gyermek- és ifjúságvédelmi felelős intézményvezető munkavédelmi felelős intézményvezető intézményvezető munkaközösség vezető intézményvezető intézményvezető intézményvezető Karbantartási terv Munkaterv intézményvezetőnél karbantartó Iskolai Sportkör Szabályzat titkárság munkaközösség alapszabályzata vezető Kollektív Szerződés Szabályzat intézményvezetőnél szakszervezeti titkár Közalkalmazotti Szabályzat Szabályzat intézményvezetőnél közalkalmazotti tanács elnöke DÖK szabályzat Szabályzat intézményvezetőnél DÖK vezető Szülők Tanácsának SZMSZ-e Szabályzat irattár Szülők Tanácsának elnöke 16

17 Munkautasítások Iskolai könyvtár Szabályzat irattár könyvtáros tanár SZMSZ-e Balesetvédelmi szabályzat Szabályzat irattár munkavédelmi felelős Házipénztár szabályzat Szabályzat titkárság gazdasági vezető Leltározási szabályzat Szabályzat titkárság gazdasági vezető Selejtezési szabályzat Szabályzat titkárság gazdasági vezető Bizonylati szabályzat Szabályzat titkárság gazdasági vezető Védőnői munkaterv Munkaterv titkárság védőnő Munkaközösségi munkatervek Munkaterv intézményvezetőnél Éves ellenőrzési Munkaterv intézményvezetőnél terv Beiskolázási terv Munkaterv intézményvezetőnél Órafelosztás Munkaterv intézményvezetőnél Éves értékelés Munkaterv intézményvezetőnél szempontjai Partnerazonosítás Eljárásrend intézményvezetőnél eljárásrendje Intézkedési terv Munkaterv intézményvezetőnél Korrekciós terv Munkaterv intézményvezetőnél Bizonylatok Éves költségvetés Bizonylat intézményvezetőnél Kommunikációs adatbázis Prioritási szempontok Eredmények összesítése partnerekként Megbízási szerződések Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv intézményvezetőnél Önkormányzati jóváhagyással 17

18 2.3 DOKUMENTUMOK KIADÁSA, KEZELÉSE Az iskolába érkező hivatalos küldeményeket az igazgató vagy az általa megbízott dolgozó bontja fel. Minden beérkezett hivatalos iratot (ügyiratot), valamint az iskolában hivatalból kezdeményezett, intézkedést igénylő ügyiratot, jegyzőkönyvet iktatószám alkalmazásával iktatni kell. Az iktatás az iktatókönyvben, naptári évenként újra kezdődő növekvő sorszámos rendszerben történik: iktatókönyv rovatait pontosan ki kell tölteni. Az ügyirat tárgyát úgy kell megállapítani, hogy az ügy lényegét röviden és szabatosan fejezze ki, és annak alapján a helyes mutatózás elvégezhető legyen. Az iskolában az Iratkezelési szabályzat alapján történik az ügyiratok csoportosítása Közlönyökre és szabályzatokra vonatkozó előírások Intézményünk Magyar Közlöny Oktatási Közlöny információit az Internet segítségével ismeri meg: A közlönyökben megjelent változásokról a felelősök értesítik az érintetteket, melynek módszere a következő: az érintettek tájékoztatása 2 héten belül történjen meg sürgős esetekben fénymásolattal az érintetteket aznap vagy a következő munkanapján mindenkit érintő esetben tantestületi megbeszélésen szóban közölni, majd egy példányt 2 hétre kitenni a faliújságra, melynek figyelemmel kísérése, mindenki számára munkaköri kötelesség a technikai dolgozókat is érintő tételek estén előre megbeszélt időpontban szóbeli tájékoztatás 18

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015 A KISKÖZÖSSÉG ÓVODA Intézményi Minőségbiztosítási Programja 2010-2015 Készítette: Ocskó Zoltánné óvodavezető Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége, 2010. 08. 31-én Jóváhagyta: az intézmény fenntartójának

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám:

Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám: Változásköteles példány! Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám: Módosítási szám: 1 Készítette:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső nevelési igazgatóhelyettes igazgató Hatálybalépés

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

Továbbképzési program

Továbbképzési program AVASTETŐI ÁLTALÁNOS, MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Továbbképzési program 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. Továbbképzési program a 2008. szeptember

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV Bersek József Általános Iskola Kőszeg 2017.01.01. 2017.12.31. Jogszabályi háttér: Az intézményi önértékelést az Önértékelési kézikönyvben rögzítettek szerint kell végezni. Az intézményi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV

INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV Martfűi József Attila Általános Iskola (intézmény neve) INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV A(z) (5435 Martfű Május 1. út 2. sz. alatt működő) Martfűi József Attila Általános Iskola (intézmény

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 1/16 Szollnokii Szollgállttattásii Szakközép-- és Szakiiskolla FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Iskolacentrum székhelye: 5000 Szolnok, Béla király u. 4. Az intézmény fenntartója: Klebersberg

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő,

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola Minőségirányítási programja Név Aláírás Időpont Készítette (igazgató) Minőségirányítási vezető Lipták Lajos Lipták Lajos Jóváhagyta (a fenntartó

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u

Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u 2012 Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u. 5. 2012.06.01. A projekt címe: Mintaadó és szolgáltató referencia-intézmény Gyömörén Intézmény: Háry László Általános Iskola, 9124 Gyömöre, Rákóczi

Részletesebben