2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. [ H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. I d e í r h a t j a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. [ H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. I d e í r h a t j a"

Átírás

1 A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA [ H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. I d e í r h a t j a 1 a c é g c í m é t ]

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ A MINŐSÉGRŐL ISKOLÁNK BEMUTATÁSA MÚLTUNK JELENÜNK AZ ÖNKORMÁNYZATI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ ELEMEI AZ EDDIGI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATUNK HATÁSA INTÉZMÉNYÜNKRE A szervezet szintjén Az egyén szintjén Külső partnereink szerint Beethoven MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATUNK Jövőképünk A VEZETÉS SZEREPE, FELELŐSSÉGE ÉS ELKÖTELEZETTSÉGE A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROG- RAMBAN A VEZETÉS SZEREPE, FELELŐSSÉGE A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MŰKÖDTETÉSÉBEN JOGI MEGFELELÉS BIZTOSÍTÁSA A jogi megfelelés biztosításának célja: JOGI KÖVETELMÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK RENDSZERE DOKUMENTUMOK KIADÁSA, KEZELÉSE Közlönyökre és szabályzatokra vonatkozó előírások TERVEZÉS Stratégiai tervezés ÉVES TERVEZÉS Rövid távú feladatok Középtávú feladatok Hosszú távú feladatok AZ ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS RENDJE Az ellenőrzés Az intézmény belső működési rendjének biztosítása A Kodály Zoltán Általános Iskola szervezeti struktúrája A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA FORMÁLIS INFORMÁCIÓS RENDSZERE Vezetői Tanács Igazgatóhelyettes Szülők Tanácsa, szülők Minőségügyi felelős Munkacsoportok vezetőii Gazdasági ügyintéző Nevelőtestület Tanulók Technikai dolgozók A PARTNERKAPCSOLATOK IRÁNYÍTÁSA IRÁNYÍTOTT ÖNÉRTÉKELÉS KAPCSOLATTARTÁS A KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT PARTNEREKKEL A partnerek azonosítása A partnerek igényeinek és elégedettségének mérése KOMMUNIKÁCIÓ A PARTNEREKKEL Intézményi kommunikáció a partnerkapcsolatokban Panaszkezelés AZ ELSŐ OSZTÁLYOSOK BEIRATKOZÁSI RENDJE INTÉZMÉNYI MARKETING ERŐFORRÁSOK

3 Eljárásrend az emberi erőforrások kiválasztási és betanulási rendjének működtetésére pedagógus esetében Eljárásrend az emberi erőforrások kiválasztási és betanulási rendjének működtetése nem pedagógus esetében TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZER CÉLJA, MŰKÖDTETÉSE A szakmai fejlesztés célja A folyamat leírása: A továbbképzés belső szabályozása A továbbképzés külső szabályozása A BELSŐ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉNEK LEÍRÁSA AZ IMIP 8. FEJEZETÉNEK 4. PONTJÁBAN TALÁLHATÓ Az ösztönzőrendszer működtetése EGYÉB ERŐFORRÁSOK BIZTOSÍTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA A gazdasági erőforrások biztosítása Eszköz, felszerelés, épület biztosítása Munkakörnyezet biztosítása AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDTETÉSE BESZERZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE Az eljárás leírása A beszerzések végrehajtása, felügyelete A beszerzés megvalósulásának értékelése Terven kívüli rendkívüli beszerzések GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI FELADATOK DOKUMENTUMKEZELÉSI ELJÁRÁS BIZTONSÁGOS INTÉZMÉNY AZ EGÉSZSÉGES ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAKÖRÜLMÉNYEK BIZTOSÍTÁSA A biztonságos intézmény működtetése folyamatának leírása MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PREVENCIÓS TEVÉKENYSÉG Eljárások a tanulói egészség és mentálhigiéné területén Mentálhigiénés szemléletformálás és prevenció NEVELÉS - OKTATÁS A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK A NEVELÉS-OKTATÁS FOLYAMATAINAK BELSŐ SZABÁLYZÓ DOKUMENTUMAI Szervezeti és Működési Szabályzat Belső működési szabályzatok Pedagógiai program Helyi tanterv Továbbképzési program Éves munkatervek Osztályközösségekben zajló folyamatok: A tanórán kívüli tevékenységeket szabályzó dokumentumok Rendezvények szervezésének folyamata TANMENET KÉSZÍTÉS A tanmenet tervezése A tanmenet ellenőrzése A tanmenet fejlesztése A tanmenet módosítása TANKÖNYVEK, TANESZKÖZÖK Jogszabályi háttér A tankönyvek, taneszközök ellenőrzése A tankönyvek, taneszközök beválásának igazolása MÉRÉSEK, ELLENŐRZÉSEK, ÉRTÉKELÉSEK RENDSZERE A MÉRÉSEK, ELLENŐRZÉSEK, ÉRTÉKELÉSEK RENDSZERE INTÉZMÉNYÜNKBEN A NEVELŐ OKTATÓ MUNKA ELLENŐRZÉSE ÉS MÉRÉSE Ellenőrzés Mérés

4 Értékelés AZ ELLENŐRZÉS ÉS AZ ÉRTÉKELÉS KAPCSOLATRENDSZERE Mérés, ellenőrzés, értékelés célrendszere Minőségirányítással kapcsolatos mérések A szülők körében végzett mérések További partnerek igényei és elvárásainak mérése a partnerazonosítás alapján Az intézmény rendezvényei, programjai mérése A MÉRÉSEK, ELLENŐRZÉSEK ÉRTÉKELÉSEK RENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA MŰKÖDÉSI TERÜLETEKKÉNT, SZINTENKÉNT ÉS PARTNERCSOPORTONKÉNT A pedagógus és vezető értékelési rendszer kialakításának célja és feltételei Az értékelés alapelvei Az értékelés területei és követelményei Az értékelés részletes leírása A kiemelkedő elvárásokhoz kapcsolható területek A nem pedagógus alkalmazottak értékelési rendszere TANULÓI ELLENŐRZÉSEK, MÉRÉSEK, ÉRTÉKELÉSEK AZ INTÉZMÉNYBE JÁRÓ GYERMEKEKRE VONATKOZÓ MÉRÉSEK A tanulók körében végzett mérések, ellenőrzések rendszere az iskolában Az ismeretek, képességek mérésének területei: Sajátos nevelési igényű tanulók mérése A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE IRÁNYÍTOTT ÖNÉRTÉKELÉS AZ ÖNÉRTÉKELÉS TERÜLETEI AZ IRÁNYÍTOTT ÖNÉRTÉKELÉS RÉSZTVEVŐI: AZ ÖNÉRTÉKELÉS ESZKÖZEI: AZ IRÁNYÍTOTT ÖNÉRTÉKELÉS ELŐKÉSZÍTÉSE, TERVEZÉSE AZ IRÁNYÍTOTT ÖNÉRTÉKELÉS ELEMZÉSÉNEK FOLYAMATA Vizsgált területek: Az adottságok felmérése terén alkalmazott módszerek: Az eredmények összegyűjtése terén alkalmazott módszerek: A BELSŐ AUDITOK MEGSZERVEZÉSE A folyamat meghatározása Eljárás a minőségirányítási rendszer egészére A minőségirányítási rendszer átvizsgálása Az átvizsgálás lezárása MELLÉKLETEK

5 BEVEZETŐ A többször módosított évi LXXIX. törvény a Közoktatásról 40. (10.) szerint a közoktatási intézmény a feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. Mindezt a rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell meghatározni. Ebben megfogalmazza az intézmény működésének hosszútávra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. A fent meghatározott törvény, valamint a 3/2002-es OM rendelet értelmében készítettük el az iskolai minőségirányítási programunkat. 1. A MINŐSÉGRŐL Minőségnek nevezzük azokat a jellemzőket, amelyek az oktatást alkalmassá teszik a felhasználók kifejezett és rejtett igényeinek minél teljesebb kielégítésére. Nem csak az oktatásban, hanem minden emberi munkában, teljesítményben is szükség van viszszajelzésre, megerősítésre és/vagy hibajelzésre. Tudnunk kell, mit hogyan csinálunk, mit kell megőriznünk, min kell változtatnunk, hogyan haladjunk tovább. Mindehhez a minőségirányítás folyamatában nyolc alapelvet tartunk szem előtt: Partnerközpontúság: A szervezetek a vevőiktől/partnereiktől függenek, ezért meg kell érteniük a jelenlegi és jövőbeli vevői igényeket, és törekedni az elvárások teljesítésére. Támogató vezetés: A vezetők hozzák létre a szervezet céljának és irányításának egységét és azt a belső környezetet, melyben a munkatársakat teljes mértékig be lehet vonni a szervezet céljainak elérésébe. A munkatársak bevonása: A szervezet lényegét minden szinten a munkatársak jelentik, és teljes bevonásuk teszi lehetővé képességeik felhasználását a szervezet javára. Folyamatszemléletű megközelítés: A kívánt célt hatékonyabban lehet elérni, ha a tevékenységeket és a hozzá kapcsolódó erőforrásokat folyamatként kezelik. Rendszerszemlélet az irányításban: Az egymással összefüggő folyamatok rendszerként való szemlélete és irányítása hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet eredményesen és hatékonyan valósítsa meg céljait. 5

6 Folyamatos fejlesztés: A szervezet állandó célja legyen átfogó, teljes működésre vonatkozó folyamatos fejlesztés. Tényeken alapuló döntéshozatal: Az eredményes döntések az adatok és egyéb információk elemzésén alapulnak. Kölcsönösen előnyös kapcsolatok a közvetlen és közvetett partnerekkel: A szervezetek és a partnerek kölcsönösen függenek egymástól, értékteremtő képességeik a kölcsönösen előnyös kapcsolatok révén növekszik ISKOLÁNK BEMUTATÁSA Iskolánk Hatvan város legfiatalabb oktatási intézménye. A korábban 6. Sz. Általános Iskolaként ismert intézmény szeptember elsején nyílt meg. Az épületben 16 tanterem, különböző szaktantermek (ének zene, tánc, nyelvi labor, földrajz biológia, kémia fizika, technika, számítástechnika, videó terem), ebédlő, programok lebonyolítására alkalmas tágas aula, könyvtár, 1200m 2 -es sportcsarnok található MÚLTUNK A nevelőtestület tettrekészségét, progresszivitását mutatja, hogy rövid időn belül több szakmai-pedagógiai-szerkezeti innovációt vezetett be. Ének-zene emelt szintű oktatás 1987-től évfolyamonként egy osztályban indult. A NAT bevezetése idején az értékközvetítő programmal összhangban elsősorban a művészeti tárgyak oktatása ének-zene, furulya, tánc, színjátszás, vizuális kultúra révén vált egyre ismertebbé a városban. Az értékközvetítő és képességfejlesztő programot (ÉKP), 1988 szeptemberétől vezettük be. Minden osztály ezzel a módszerrel kezdett el dolgozni. Azokban az időkben erőt és fáradtságot nem kímélve kapcsolódtunk be úgy érezzük eredményesen 13. követő iskolaként az ÉKP-s mozgalomba. Az Új Magyar Iskoláért Pedagógiai Egyesület (UMIPE) alapító tagja volt iskolánk, majd 1991-ben Észak-Magyarországi Regionális Központtá vált. A Jászberényi Tanítóképző Főiskola hallgatói számára külső gyakorlóhelyként működtünk ( ) ben engedélyt kaptunk a szerkezeti változtatásra. Beindítottuk a 6 osztályos gimnáziumi képzést. Városunk önkormányzata 1995-ben anyagi okokra hivatkozva visszavonta az engedélyt. Két osztályunk 1998-ban és 1999-ben sikeres érettségi vizsgát tett ben kezdte munkáját a Kodály Zoltán Iskolai Alapítvány. 6

7 A hatvani Kodályban folyó könyvtári munka és a Könyvtárhasználat című tantárgy oktatása egyre nagyobb elismerést és érdeklődést vált ki a régióban és az ország különböző pontján. Modern, felújított iskolai könyvtárunk és forrásközpontunk közel 9000 könyvtári egységnek ad helyet JELENÜNK Tanítványaink a beiskolázási körzeten túl a város minden pontjáról és vidékről járnak be. Szüleik között megtalálható a többdiplomás, magasan képzett és az általános iskolát el nem végzett, a nagy jövedelmű vállalkozó és a munkanélküli, a segítőkész, érdeklődő és a passzív, érdektelen egyaránt. Feladatunk, hogy a sokféle, eltérő képességű és érdeklődésű gyermekben megtaláljuk, felismerjük az egyéni fejlesztés lehetőségeit, sikerélményhez juttassuk abban, amiben tehetséges, ösztönözzük képességei fejlesztésére, csökkentsük hátrányait. Valljuk, hogy minden gyermek tehetséges valamiben. Oktató-nevelő munkánk célja, hogy segítse diákjainkat abban a folyamatban, amelyben művelt emberré, szabad és gazdag személyiséggé, felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberré válnak. Az intézmény tanulólétszáma 8 éve stabil, fő között mozog. Integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók száma 6 fő. Iskolánkban az első két évfolyamon egész napos formában tanítunk. Harmadik osztálytól a tanórák befejezése után napközi és tanulószoba működik. Az órákra való felkészülés után a gyerekek értelmes elfoglaltsággal (fejlesztő játékok, számítógép-kezelés) tölthetik idejüket. Az iskola betonozott udvarát a szülők, pedagógusok, tanulók által telepített növények teszik hangulatosabbá, barátságosabbá. A délutáni órákban a diákok részt vehetnek szakköri munkában, tagjai lehetnek fejlesztő és hátránykompenzáló programoknak. A képességfejlesztő programban egyéni képességeiknek és tempójuknak megfelelően, csoportokban sajátíthatják el a tananyagtartalmat. Sportéletünk nagyon változatos, színes és sikeres. Sokszínű programokat nyújt tanulóik számára a diákönkormányzat is. Az iskolai belső programokon kívül hagyomány teremtett a minden tanulóra kiterjedő őszi egynapos iskolai kirándulások megszervezésével. Sok gyermekközösségünk vesz részt a tanév folyamán egy hetes, az ország különböző részén szervezett erdei iskolában. Nyaranta egyhetes táborozáson vehetnek részt diákjaink. 7

8 Az osztályok munkáját, közös életét kirándulásokkal, színházlátogatásokkal és más szabadidős programokkal tesszük érdekesebbé, tartalmasabbá. Partnereink közül a Szülők Tanácsával, és a Kodály Zoltán Iskolai Alapítvány kuratóriumával alakítottunk ki szoros és alkotó jellegű együttműködést. Jó és folyamatos, élő az iskola kapcsolata a városi óvodákkal, alap és középfokú iskolákkal és egyéb szervezetekkel. Iskolánk tanulói versenyképesek. Az elmúlt években különféle versenyen, vetélkedőn vettünk részt, s egyre több országos eredménnyel büszkélkedhetünk. E mellett szívesen közreműködünk települési ünnepeken, nevezetes alkalmakon, évfordulókon. A Comenius 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Programban az első pályázati körben nyertesként a Comenius I. modelljét építettük ki. A Comenius minőségirányítási program megvalósítása során gyűjtött tapasztalatainkat felhasználva helyi innováció eredményeként Minőségirányítási kézikönyvet alkottunk. A város oktatási intézményei összevonásának 4 éve alatt is megőrizte az iskola a 25 év alatt kialakított saját arculatát, így értékeinket megőrizve és továbbfejlesztve végeztük és végezzük nevelési-oktatási és benne minőségügyi feladatainkat AZ ÖNKORMÁNYZATI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉ- NYÜNKRE VONATKOZÓ ELEMEI A Hatvan Városi Önkormányzat iskolánkra az alábbi feladatokat határozta meg. A működési költségek biztosítását elősegítően az intézmény helyiségrendszerének kihasználása, hasznosítása; a hatékony gazdálkodás érvényesítése az osztályok, csoportok, csoportbontások szervezésekor, a humán erőforrás feladatellátásának, továbbképzésének biztosításakor; az iskola és környezete közlekedésbiztonságában történő együttműködés; a szervezeti kultúra fejlesztése elsősorban a szakmai helyi kapcsolati tőkére vonatkoztatva, az intézményi arculatot megjelenítő jegyek kellő környezeti kommunikációja; nyolcadik osztály elvégzését igazoló bizonyítvány megszerzése az általános iskolai tanulmányok alatt; a nevelési feladatok teljesítése a pedagógiai programban foglaltak szerint; komfortélmény biztosítása, értékközvetítés a tanórai és a tanórán kívüli iskolai foglalkozások során; a valamiben tehetségek felismerése s fejlesztése; 8

9 a pályaorientáció, a pályaválasztás, továbbtanulás sikeres előkészítése valamennyi nyolcadik évfolyamot végzett tanuló beiskolázását tekintve; a szociokulturális hátránnyal érkezők differenciált foglalkoztatásának, napközis elhelyezési lehetőségének biztosítása a bevezető szakaszon; a szociálisan rászoruló tanulók szervezett étkezési lehetőségének elősegítése AZ EDDIGI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATUNK HATÁSA IN- TÉZMÉNYÜNKRE A szervezet szintjén Jelentősen fejlődött a szervezeti kultúra. Az elemzések, a vélemények ütköztetése, a vitakultúra módszertani eszköztára bővült. A problémák felszínre kerültek, s javítandó területekként intézkedési tervek születtek azok kiküszöbölésére. Felerősödött a már korábban is jellemző vonásunk: mind többet foglalkoztunk a jó és a jobb megoldások iskolai meghonosításán illetve azok helyi innovációs folyamatok közbeni kifejlesztésén. Megerősödött és módszertani eszköztárral kibővülve ismételten a mindennapok része lett az önértékelés iránti igény. A nyitott önértékeléstől az irányított önértékelésig terjedő út során a hibák, az elégedetlenségek feltárásán túl az objektív adatokkal igazolt elismerések, az elégedettségek pozitív megerősítést adtak a szervezet minden tagjának a küldetésnyilatkozatunkban és iskolai alkotmányunkban megfogalmazott célok teljesítéséhez. Konkrét adatokat elemzését követően, konkrét tények alapján születtek pedagógiai döntések az intézkedési tervek elkészítésétől annak megvalósításáig, a fejlesztendő területek meghatározásán túl azok kijavítását célzó feladattervek megalkotásáig. A minőségfejlesztési folyamat során megismert és alkalmazott módszerek a szervezeti tanulás eredményeképpen már megjelentek a pedagógiai reáltevékenység rendszerünk számos területén (kisebb részüket már a tanítási órán is kipróbáltuk). Tovább erősödött a tantestületünket már korábban is jellemző innovációs késztetés és hangsúlyosabbá váltak az innovációs törekvések a fejlesztési folyamatokban. Tudatosabbá vált az alkotó jellegű belső párbeszéd a feladatok eredményesebb, szervezettebb megvalósításáért. 9

10 A belső partnerek nyitottabbá váltak a feladatok előkészítésekor, a tervezéskor, a megvalósításkor és az értékelés során alkalmazott szervezetfejlesztő módszerek hatására. A célok tudatos követése, a tudatosság megjelenése valamennyi folyamat irányítása közben átláthatóbbá, rendszerszerűbbé tette az iskolai folyamatainkat. Az elemző technikák és a minőségfejlesztés során alkalmazott módszerek tanulása, az okkeresés pl. az iskolánk működését teszi hatékonyabbá. Javult a munkahelyi légkör, szélesebb körű lett és mélyebb a szakmai kommunikáció tartalma Az egyén szintjén Tények, adatok alapján születnek a pedagógiai döntések, amelyekben a pedagógus átélheti annak az élményét, hogy alkotó részese a folyamat előkészítésének, tervezésének, megvalósításának és értékelésének. A munkatársak mind nagyobb számú bevonásával az egyén fontossága érezhetővé vált a program 2-3. szakaszában. A pedagógusok szükségesnek tartják ma már intézményünkben a minőségirányítás folyamatát. A rendszerbe, feladattervbe foglalt munka átláthatóvá, tervezhetővé, ellenőrizhetővé tette az egyének és a csoportok által felvállalt feladatokat, melyeket az igényfelmérést követően megalkotott hosszú- közép és rövid távú célok megvalósítása érdekében terveztünk meg Külső partnereink szerint A külső partnereink véleménye szerint nyitottabb, átláthatóbb, aktív párbeszédet keresőnek látják iskolánkat. Látványosan javult az iskolánk PR-ja. Javult az intézményünk fenntartói megítélése is. A partnereink elismerik az iskolánk minőségfejlesztési munkáját, ezt jelzik a különböző szervezetek visszajelzései is. Nőttek a beiskolázási mutatóink. Mindezeket figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy a minőségirányítás tevékenységrendszere, módszer-együttese és szemlélete beépült iskolánk mindennapjaiba a tervezésekbe a szabályozásokba a folyamatokba 10

11 a végrehajtásba az ellenőrzésbe-értékelésbe azaz a saját működésünk fejlesztésébe a partneri igények és az iskola fő stratégiai céljainak és küldetésnyilatkozatunkban megfogalmazott céloknak a minél eredményesebb és sikeresebb megvalósítási folyamatába. Az ember arra született, hogy keresse a szépet, hogy kövesse a jót, és cselekedje a legnemesebbet. Beethoven 1.4. MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATUNK 1. A fejlesztések során kialakult képesség-együttesünkkel szervezetünk tudjon megfelelni a folyamatosan változó külső és belső partneri elvárásoknak. 2. Az élethelyzetekhez alkalmazkodni és másokra hatni tudó harmonikus személyiségek nevelése a célunk egy olyan iskola keretei között, ahol a kultúra teljes körére építve olyan pedagógiai reál-tevékenységrendszert szervezünk, amely: személyiségközpontú leköti a tanulókat komfortélményt biztosít számukra fokozza teljesítményüket a differenciált tanulásszervezéssel tágítja érdeklődésüket a különböző szakkörök szervezésével megalapozza, majd fejleszti művészeti képességeiket kiemelten az ének-zene, a képzőművészet, a kézművesség és a táncművészet területén lehetőséget teremt a családi eredetű hátrányok részbeni enyhítésére alkalmat ad a valamiben tehetséges gyerekek felismerésére és fejlesztésére a sport területén és a könyvtári kutatómunka segítségével esélyegyenlőséget teremt felkészít a továbbtanulásra, magasabb iskolafokon a követelmények teljesítésére o fogékonnyá teszi a tanulókat a környezeti problémák iránt, és kialakítja az aktív részvétel igényét környezetünk megóvásának feladataiban Iskolánk legyen autonóm, eredményesen működő, versenyképes, az ÉKP alternatív pedagógiát követő fejlesztésekkel adaptáló, sokszínű, a társadalmi és a szülői-tanulói elvárásoknak megfelelő, biztonságos és valamennyi partnere és szereplője számára minőséget nyújtó intézmény. 11

12 Jövőképünk A Kodály Zoltán Általános Iskola olyan intézménnyé kíván válni, amelyre partnerei joggal lehetnek büszkék. Célunk, hogy a leghatékonyabb módszerek kiválasztásával felkészüljünk a tudásalapú társadalom igényeinek kielégítésére. Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik kötődnek városukhoz és a világban is jól tájékozódnak. Érdeklődők, nyitottak a makro- és mikrokörnyezetükhöz, önmagukat értékelni, másokat elfogadni tudók, akik társaikkal együttműködve sikeresen élnek. 12

13 2. A VEZETÉS SZEREPE, FELELŐSSÉGE ÉS ELKÖTELEZETT- SÉGE A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMBAN 2.1. A VEZETÉS SZEREPE, FELELŐSSÉGE A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MŰKÖDTETÉSÉBEN Az intézmény vezetője elkészíti a minőségirányítási tervet. Szervezetet hoz létre és működtet a minőségfejlesztési terv végrehajtására. Elkészíti, és rendszeresen felülvizsgálja az intézmény stratégiai terveit. Biztosítja a működés feltételeit, lehetőséget biztosít a jogi követelmények megismerésére és biztosítja a jogszerű működését. Megteremti az intézményi dokumentumok összhangját a változó jogszabályokkal. Kapcsolatot tart fenn és koordinálja a partnerekkel az együttműködést. Biztosítja az intézményben jogaik gyakorolását. Menedzseli az intézményt. Személyes példamutatással segíti a rendszer megvalósulását. Felügyeli a rendszer működését. Az intézmény igazgatója és vezetősége kinyilvánítja teljes elkötelezettségét: A partneri igények és elvárások teljesítésének tudatosításában az intézmény tevékenységének minden szintjén. A minőségpolitika és a minőségügyi célok meghatározásában, betartásában, elérésében, valamint rendszeres felülvizsgálatában. A minőségirányítási rendszer időszakos átvizsgálásában. A rendszer mindenkori kifogástalan működéséhez szükséges erőforrások biztosításában. Az intézmény működését szabályozó külső, belső jogrendszer betartásában. A küldetésnyilatkozat, a pedagógiai program, éves munkatervek készítésében. A minőségirányítási rendszer időszakos átvizsgálásában, érékelésében. Az iskola vezetői felelősek azért, hogy az általuk irányított szakterület beosztottaiban fejleszszék a minőségtudatot, a szakmai hozzáértést. Az iskola minden vezetője és beosztottja felelős azért, hogy a minőségügyi előírásokat maradéktalanul betartsák, a hiányosságokat haladéktalanul jelezzék a hatáskörrel feljogosított munkatársaknak és aktívan vegyenek részt az iskolai tevékenység folyamatos javításában. 13

14 2.2. JOGI MEGFELELÉS BIZTOSÍTÁSA A jogi megfelelés biztosításának célja: Az intézményvezetés feladata arról gondoskodni, hogy az intézmény jogszerűen működjön. Ennek érdekében meghatározza azt az eljárást, ami biztosítja az intézmény használói számára, hogy az intézmény működését szabályozó jogi dokumentumok (törvények, különböző szintű rendeletek) hozzáférhetőek legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai ismerjék és betartsák. A minőségügyi dokumentumok egymáshoz való viszonyát az alábbi ábra szemlélteti. Alapító okirat, PP, (NP, Ht), MIP, SZMSZ Minőségirányítási kézikönyv Eljárásrend, eljárásleírások Szabályzatok Munkaköri leírások, munkautasítások Bizonylatok Folyamatszabályozás Az intézmény azonosította folyamatait és meghatározta egymáshoz való viszonyukat az alábbiak szerint: 14

15 JOGI KÖVETELMÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK RENDSZE- RE Szabályozás szintje Dokumentum megnevezése Jellege Hozzáférés helye Dokumentum kezelése Jogi szabályozás A közalkalmazotti törvény Törvény Végrehajtási utasítás Miniszteri rendelet Törvény A közoktatási törvény Végrehajtási utasítás Tanév rendje intézményvezetőnél intézményvezetőnél intézményvezetőnél intézményvezetőnél Alapdokumentumok Fő szabályozó dokumentumok A Munka Törvénykönyve Törvény intézményvezetőnél Törvény a gyermekek védelméről Törvény intézményvezetőnél A szociális igazgatásról és ellátásról intézményvezetőnél Hatvan Város középtávú ifjúsági Önkormányzati terv intézményvezetőnél koncepciója Hatvan Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciója Önkormányzati terv intézményvezetőnél Alapító Okirat Okirat intézményvezetőnénöke az alapítvány el- SZMSZ Szabályzat intézményvezetőnél intézményvezető Pedagógiai program Stratégiai terv könyvtárban intézményvezető Minőségirányítási Szabályzat könyvtárban minőségügyi felelős kézikönyv Éves munkaterv Munkaterv intézményvezetőnél intézményvezető Gyermek- és ifjúságvédelmi Szabályzat titkárság gyermek- és ifjúlős terv ságvédelmi fele- Iratkezelési sza- Szabályzat titkárság gazdasági ügyin- bályzat Partneri igény és elégedettségi mérés eljárásrendje Eljárási utasítás könyvtárban téző minőségügyi felelős Vezetői ellenőrzé- Eljárási utasí- intézményveze- intézményvezető 15

16 Részterületek szabályozása si terv tás tőnél Vezetői ellenőrzési terv Eljárási utasítás intézményvezetőnél Irányított önértékelés Eljárási uta- könyvtárban eljárásrendje sítás Tanulók mérése, értékeléssítás Eljárási uta- könyvtárban Továbbképzési terv Eljárási utasítátőnél intézményveze- Beiskolázási terv Eljárási utasítátőnél intézményveze- Kiválasztás és betanulási rend Mentálhigiéné és prevenció Biztonságos intézmény megteremtése Munka-, tűz- és érintésvédelem Belső működési rend Munkaköri leírások munkarend Nem programszerű területi műveleti utasítása intézményvezetőnél Eljárási utasítás Eljárási utasítás Eljárási utasítás Szabályzat intézményvezetőnél intézményvezetőnél intézményvezetőnél intézményvezetőnél Házirend Szabályzat intézményvezetőnél Kötelező foglalkozások Szabályzat intézményveze- rendje tőnél Létesítmények, helységek használati rendje Rendezvényterv Munkaterv intézményveze- Beszerzési terv Felújítási terv Munkaterv Munkaterv tőnél intézményvezetőnél intézményvezető minőségügyi vezető minőségügyi felelős intézményvezető intézményvezető gyermek- és ifjúságvédelmi felelős intézményvezető munkavédelmi felelős intézményvezető intézményvezető munkaközösség vezető intézményvezető intézményvezető intézményvezető Karbantartási terv Munkaterv intézményvezetőnél karbantartó Iskolai Sportkör Szabályzat titkárság munkaközösség alapszabályzata vezető Kollektív Szerződés Szabályzat intézményvezetőnél szakszervezeti titkár Közalkalmazotti Szabályzat Szabályzat intézményvezetőnél közalkalmazotti tanács elnöke DÖK szabályzat Szabályzat intézményvezetőnél DÖK vezető Szülők Tanácsának SZMSZ-e Szabályzat irattár Szülők Tanácsának elnöke 16

17 Munkautasítások Iskolai könyvtár Szabályzat irattár könyvtáros tanár SZMSZ-e Balesetvédelmi szabályzat Szabályzat irattár munkavédelmi felelős Házipénztár szabályzat Szabályzat titkárság gazdasági vezető Leltározási szabályzat Szabályzat titkárság gazdasági vezető Selejtezési szabályzat Szabályzat titkárság gazdasági vezető Bizonylati szabályzat Szabályzat titkárság gazdasági vezető Védőnői munkaterv Munkaterv titkárság védőnő Munkaközösségi munkatervek Munkaterv intézményvezetőnél Éves ellenőrzési Munkaterv intézményvezetőnél terv Beiskolázási terv Munkaterv intézményvezetőnél Órafelosztás Munkaterv intézményvezetőnél Éves értékelés Munkaterv intézményvezetőnél szempontjai Partnerazonosítás Eljárásrend intézményvezetőnél eljárásrendje Intézkedési terv Munkaterv intézményvezetőnél Korrekciós terv Munkaterv intézményvezetőnél Bizonylatok Éves költségvetés Bizonylat intézményvezetőnél Kommunikációs adatbázis Prioritási szempontok Eredmények összesítése partnerekként Megbízási szerződések Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv intézményvezetőnél Önkormányzati jóváhagyással 17

18 2.3 DOKUMENTUMOK KIADÁSA, KEZELÉSE Az iskolába érkező hivatalos küldeményeket az igazgató vagy az általa megbízott dolgozó bontja fel. Minden beérkezett hivatalos iratot (ügyiratot), valamint az iskolában hivatalból kezdeményezett, intézkedést igénylő ügyiratot, jegyzőkönyvet iktatószám alkalmazásával iktatni kell. Az iktatás az iktatókönyvben, naptári évenként újra kezdődő növekvő sorszámos rendszerben történik: iktatókönyv rovatait pontosan ki kell tölteni. Az ügyirat tárgyát úgy kell megállapítani, hogy az ügy lényegét röviden és szabatosan fejezze ki, és annak alapján a helyes mutatózás elvégezhető legyen. Az iskolában az Iratkezelési szabályzat alapján történik az ügyiratok csoportosítása Közlönyökre és szabályzatokra vonatkozó előírások Intézményünk Magyar Közlöny Oktatási Közlöny információit az Internet segítségével ismeri meg: A közlönyökben megjelent változásokról a felelősök értesítik az érintetteket, melynek módszere a következő: az érintettek tájékoztatása 2 héten belül történjen meg sürgős esetekben fénymásolattal az érintetteket aznap vagy a következő munkanapján mindenkit érintő esetben tantestületi megbeszélésen szóban közölni, majd egy példányt 2 hétre kitenni a faliújságra, melynek figyelemmel kísérése, mindenki számára munkaköri kötelesség a technikai dolgozókat is érintő tételek estén előre megbeszélt időpontban szóbeli tájékoztatás 18

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám:

Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám: Változásköteles példány! Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám: Módosítási szám: 1 Készítette:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső nevelési igazgatóhelyettes igazgató Hatálybalépés

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015 A KISKÖZÖSSÉG ÓVODA Intézményi Minőségbiztosítási Programja 2010-2015 Készítette: Ocskó Zoltánné óvodavezető Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége, 2010. 08. 31-én Jóváhagyta: az intézmény fenntartójának

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 2011 I. Általános rendelkezések 1. A Dugonics András Piarista

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola Minőségirányítási programja Név Aláírás Időpont Készítette (igazgató) Minőségirányítási vezető Lipták Lajos Lipták Lajos Jóváhagyta (a fenntartó

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 1/16 Szollnokii Szollgállttattásii Szakközép-- és Szakiiskolla FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Iskolacentrum székhelye: 5000 Szolnok, Béla király u. 4. Az intézmény fenntartója: Klebersberg

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2014 2015 tanévben

Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2014 2015 tanévben Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2014 2015 tanévben Az intézmény környezete, partnerek o A Kelemen László Szakközépiskola Szeged városában működik 2006 óta, fő profilként a színészképzést

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Iskola és diákönkormányzat egymás mellett

Iskola és diákönkormányzat egymás mellett Iskola és diákönkormányzat egymás mellett Előadó: Petróczi Gábor igazgató, közoktatási szakértő címzetes főiskolai docens Ságvári Endre Gimnázium, 3700 Kazincbarcika Jószerencsét u. 2. Tel: 48-510-050,

Részletesebben

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre A tankönyvrendelés helyi rendje 2014/2015-ös tanévre Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény A tankönyvvé nyilvánítás,

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2015. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben