ÖNTÖZİRENDSZER TELEPÍTÉSI SEGÉDLET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖNTÖZİRENDSZER TELEPÍTÉSI SEGÉDLET"

Átírás

1 TELEPÍTSD MAGAD KERTÖNTÖZİD ÖNTÖZİRENDSZER TELEPÍTÉSI SEGÉDLET Telefon:

2 ÖNTÖZİRENDSZER TELEPÍTÉSI SEGÉDLET 2/11 Bevezetı Az öntözés alkalmazása az utóbbi idıszakban széleskörően terjed. Egyrészt ez az emberek igényének köszönhetı, mivel lakókörnyezetünk állapota az utóbbi idıben felértékelıdött. A lakóházakat körülölelı gyepek, fák, cserjék nagy értéket képviselnek, esztétikai, környezeti, védı szerepüket csak teljes épségükben tudják biztosítani. Másrészt a meteorológiai tényezıknek tudható be, mivel a csapadék mennyisége hazánkban a tenyészidıszakban kevés, eloszlása egyenetlen. Lakókörnyezetünkben az öntözırendszer építésének célja, hogy a kertben található fás- és lágyszárú növények, kiegészítve a természetes csapadékot, mesterségesen megkapják a növekedésükhöz optimálisan szükséges vízmennyiséget. Egy jól megtervezett és szakszerően telepített öntözırendszerrel, betanított felhasználókkal akár 50%-os vízmegtakarítás is elérhetı. Megfelelı vízmennyiség A sokéves tapasztalatokat felhasználva megállapíthatjuk, hogy a gyep megfelelı növekedéséhez mm csapadék szükséges a nyári hónapokban, ez napi 4 5 liter vizet jelent négyzetméterenként. A beépített szórófejek mőszaki adatai alapján megállapíthatjuk, hogy 1 óra alatt mennyi vizet képesek kijuttatni az adott zóna szórófejei és számíthatjuk az optimális öntözéshez szükséges üzemidıt. Gazdaságos kijuttatás A rendszer szórófejeinek elhelyezése meghatározza a kijuttatott víz egyenletességét. Amennyiben a szórófejek a szükségesnél ritkábban vannak telepítve, vagy kevésbé gondosan vannak elosztva, akkor a terület bizonyos pontjának megfelelı öntözéséhez más részeket pazarlóan túl kell öntözni. Ha egy zónában öntözzük az árnyékos és napos részeket, úgy az árnyékos terület túl lesz öntözve. A bokros területek kevesebb vizet igényelnek, mint a gyep. A gazdaságos elosztás célja, hogy az adott terepviszonyok és növényzet figyelembevételével mindenhova a megfelelı mennyiségő vizet juttassa ki az öntözırendszer. A gazdaságos kijuttatás titka a szórófejek megfelelı elrendezésében, az öntözési igények szerinti zónákra bontásban, és az ehhez illeszkedı öntözési idık programozásában van. Az öntözırendszer felépítése Egy lakóház körül telepített, általánosnak tekinthetı öntözırendszer felépítése látható az alábbi 1. számú ábrán. A rendszer az ivóvízhálózatra vízórán és fıelzáró szelepen keresztül csatlakozik. A fagycsap beépítése a téli víztelenítés miatt szükséges. A szőrı megakadályozza a vízhálózatból érkezı szenynyezıdések bejutását az öntözırendszerbe. A fı vezérlıszelep vagy más néven mester szelep (master valve) a rendszert függetleníti a hálózati nyomástól - használata opcionális. A szeleposztó rendszerint a talajfelszín alatt elhelyezett mőanyag szelepdobozba van 1. számú ábra: tipikus öntözırendszer felépítése beépítve, amelyet lehetıleg a rendszer geometriai súlypontjához közel helyezzünk el. Nagyobb rendszer esetén több szelepdoboz használata célszerő. Az osztóig az összes alkatrész folyamatosan nyomás alatt van (kivéve fıszelep használata esetén), így itt mindig 10 bar nyomásra méretezett KPE csövet és alkatrészeket használjunk. Az osztóban elhelyezett mágnesszelepeken keresztül jut a víz az öntözési zónákhoz. Külön zónákra kerülnek a különbözı típusú spray, turbinás, MProtator fejek, és a csepegtetıcsı,rendszer. A csepegtetı rendszerben nyomáscsökkentı alkalmazásával biztosítjuk a megengedett 1 3 bar nyomást. Az egyes zónákon a terepviszonyok szerint alkalmazunk automata ürítıszelepeket a rendszer víztelenítéséhez. Egy idıben csak egy zóna üzemelhet, melyrıl az automata gondoskodik. Az automatikát egy könnyen elérhetı, kényelmesen kezelhetı helyen, idıjárástól védve kell elhelyezni. A vezérlıt az elektromos

3 ÖNTÖZİRENDSZER TELEPÍTÉSI SEGÉDLET 3/11 szelepekkel szigetelt rézvezetékkel kötjük össze (nem riasztó kábellel). A vízmentes csatlakozást zsírtöltéső szigetelı alkalmazásával biztosíthatjuk. Az automatához kapcsolódik a csapadék érzékelésére szolgáló esıkapcsoló, amely megakadályozza az öntözést az esıs idıszakokban. Az automaták nagy része 230V hálózati feszültségrıl mőködik, kisebb (1-6 zóna) rendszerekhez elemes (DC 9V) vezérlık is beszerezhetık. Az öntözırendszer építıelemei Felbukkanó (pop-up) szórófejek A használt szórófejeknek három fı típusa ismert: A. Spray típusú szórófejek, állítható és fix szórásképő fúvókákkal. A szórási kép között állítható, felsı szőrıvel szereltek, a kiemelkedés 5 (2 ), 10 (4 ) 15 (6 ), vagy 36 cm (12 ). Csatlakozási méret B 1/2", a szórófejtest átmérıje 50 mm, üzemi nyomás 1,4-3 bar közötti. A fix szórásképő fúvókák különbözı négyszög alakú területet és a körszelet fix részeit (90, 180, 270, 360 ) szórják be. B. Hidromotoros forgó, állítható szögő szórófejek (rotoros szóró fejek) A fúvóka a belül elhelyezett turbina hatására 360 -ban körben, vagy között szektorosan forog, a szórási távolság és a kijuttatott vízmennyiség a fúvókák kiválasztásával szabályozható, mőködésük zajtalan. Csatlakozási méret B 3/4"-1, alsó szőrıvel és opcionálisan antidrén szeleppel szereltek, üzemi nyomásuk 1,4-6,0 bar közötti. A szórófejek lehetnek kiemelkedık (pop up, 10 és 30 cm) és nem kiemelkedık (shrub). A különbözı sorozatú szórófejek szórási távolsága eltérı (10-30), ezt a felhasználási szempontok szerint kell kiválasztani. Salakos teniszpályákhoz az intenzív koptatás elkerülésére acéltestő szórófejeket telepítsünk. A szórófej teteje különbözı kialakítású lehet. Az egyszerő, rugalmas gumilapon túl lehetséges mőfüves és élı gyeptéglás takarású változat beépítése is. Nagyteljesítményő változatai beépített, hidraulikusan vagy elektromosan vezérelt szelepet is tartalmazhatnak. Felhasználási területük parkok, gyepek öntözése, ahol lényeges a zajtalan üzemmód (kórházak, lakóházak). Egyszerőbb változatai szántóföldi körülmények között a kis intenzitású billenıkaros szórófejeket is helyettesítik, mivel olcsók és jó a kijuttatási egyenletességük. Egyes típusok nyomáskiegyenlítıvel és rovarok beköltözése elleni kialakítással is rendelkeznek. C. MP (Matched Precipitaion) Rotator. A fúvókán keresztül kilépı vízsugár a rotort hajtja, melynek állandó sebességérıl egy szilikon géllel töltött fék gondoskodik. Különleges, kettıs vízáram szabályzású szórófej. A szórási szög méretétıl és a szórási távolságtól függetlenül az intenzitás állandó. Mivel az intenzitás azonos, így a kijuttatási egyenletesség romlása nélkül lehet a különbözı beállításokat, szórási távolságokat egymással keverni. A kapható három család (MP 1000, MP 2000, MP 3000) 2,7-9,1 m szórási sugarat fed le, kb. 10 mm/óra intenzitás mellett. Egyetlen mozgó alkatrészt tartalmaz, pray szórófej testekbe szerelhetı. Csepegtetı csı Bokorsorok, kúszócserjék, virágágyások öntözésére használható csövek, amelyekben 20, 30, 50 cm-ként elhelyezett szabadkifolyású vagy nyomás-kompenzált (PC) csepegtetıtestek gondoskodnak az egyenletes vízadagolásról. csepegtetıtest egy labirintus, amelybe a csıbıl lép be a víz és a szabadba távozik. A labirintus úgy viselkedik, mint egy hosszú vékony csı, amiben az átfolyó víz mennyisége kevésbé függ a nyomástól. Egy csepegtetıtest 2, 4, 8 l/óra mennyiségő vizet juttat ki, 1,0 bar névleges nyomáson. 16 és 20 mm-es csıátmérıvel kaphatók. A csepegtetıcsöveket rendszerint a talajra kell fektetni, a talajba beásni csak levegı beeresztı szelep alkalmazásával javasolt. A talajba fektetésre speciális ROOTGUARD változatot fejlesztettek ki, mely megakadályozza a gyökér behatolását a csepegtetı elembe. Lejtıs, hullámos területeken a nyomáskompenzált (PC) változatot kell beépíteni. Nyomáscsökkentı A nyomásszabályozó egy hidraulikus automata, amely rugóterheléső membrános vezérlı részbıl és szelepes beavatkozó részbıl áll. Feladata megakadályozni, hogy a szerelvény utáni csıszakasz nyomása egy meghatározott értéknél nagyobbra növekedjen. A csıhálózatban a szelep után, ügyelve az oldalán feltüntetett folyásirányra, minél közelebb a kijuttató elemekhez helyezzük el. A bemenı nyomás legalább 0,5 barral legyen nagyobb, mint az elvárt nyomás a kimeneti oldalon. A szabályozáshoz szükséges egy minimális vízáram, mely szelepenként különbözı nagyságú, általában minimálisan a megadott teljesítmény 5 %-a. Ez alatt a határ alatt a nyomáscsökkentı nem fog üzemelni, a be- és kimeneti nyomás azonos lesz.

4 ÖNTÖZİRENDSZER TELEPÍTÉSI SEGÉDLET 4/11 Szőrı A szőrık feladata a vízben mindig jelenlevı úszó, lebegı fizikai szennyezıdések összegyőjtése. A miniszórófejek és mikrojetek, mágnesszelepek kiegyenlítı járata, csepegtetetı csövek esetében az elemek átmérıje kicsi, így az eltömıdés megakadályozására finom szőrésre van szükség. A javasolt szőrési finomság mesh. Automata ürítıszelep A csıvezeték egyszerőbb ürítését biztosítja. A szelep zár a zónára bocsátott víz nyomására, a nyomás megszőnésekor a szelep kinyit és lehetıvé teszi a csıszakaszból a víz távozását. Az ürítıszelepet geotextíliával kell borítani és kavicságyat kell alá építeni a biztonságos üzemeléshez. Egy zónán belül kerüljük több ürítıszelep használatát, mert rontja az elektromos szelepek nyitási és zárási tulajdonságait. Elektrohidraulikus szelepek (mágnesszelepek) A rendszer fontos elemei az elektrohidraulikus szelepek, amelyek az egyes zónák vízellátását biztosítják. Normálhelyzetben zárt (N.C., normally closed) és normálhelyzetben nyitott (N.O., normally open) formában gyártják ıket. A víz irányítását a szelep vezérlıkamrájába a fedılapba épített elektromos elemek (szolenoid, vagy egyenáramú forgómotorral mozgatva) végzik. A szolenoidok, a behúzótekercsek gyakorlatilag lineáris elektromos motorok, lehetnek váltó-, vagy egyenáramúak, a felvett teljesítményük 2-6 VA közötti. A nagyobb teljesítményő tekercs nagyobb átfolyási keresztmetszetet biztosít, így az eltömıdésre kevésbé érzékeny. A parköntözési gyakorlatban a 24 V AC feszültséggel mőködı típusok terjedtek el. Minden esetben lehetıség van a kézi vezérlésre (manual override) is. A szelep mőködtetéséhez minimálisan 0,7 bar nyomás és a be és kimeneti oldal között nyomáskülönbség szükséges. Amennyiben a nyomáskülönbség kicsi, a mőködés bizonytalan, ebben az esetben speciális 3-utas szelepet kell alkalmazni. A vezérlıfeszültség ingadozás nem haladhatja meg a ± 10 %-ot (21,6-26,4 V). A fıszelep (master valve) szerepe az öntözırendszer leválasztása a vízhálózatról, így meghibásodások (pl.: valamelyik szelep nem zár le) következményeinek kiküszöbölése. Vezérlı (automatika) Feladatuk az öntözési szakaszok egyenkénti, egymást követı kapcsolása. Elınyük az egyszerő és automata üzem. A beállított idıpontban és idıtartamra automatikusan indítja az öntözést. Fogadja az esıkapcsoló jelét, amely tilthatja az öntözést. Mőködésük független az átfolyó víz mennyiségétıl, így az adagolás nem pontos, a nyomásváltozások miatt az eltérés akár a 30 %-ot is elérheti. Lehetıség van 1-36 db alaphelyzetben zárt szelep vezérlésére egy elektronikával. FIGYELEM: a szivattyút indító mágneskapcsolók behúzótekercse csak segédrelé beépítésével mőködtethetı, mivel azok áramfelvétele meghaladja a vezérlı adottságait. Egyes modellek lehetıséget adnak a szivattyúindítás zónánkénti programozására. Kis teljesítményő kutaknál, kis hálózati víznyomás esetén elınyös, ha a zónák között szünetet lehet beprogramozni. Az öntözés idıpontja beállítható naptári napokra, vagy meghatározott, pl.: 2 napi ciklusra. Lehetıséget adnak az öntözés napi többszöri indítására is. A kezelést egyszerővé teszi a Water budget opció, ezzel valamennyi zóna öntözési idejét %-san tudjuk felezni, vagy duplázni. Az 1 és 6 szelepes vezérlı elektromos ellátása lehetséges 1 db 9 V-os elemmel, mely egy öntözési szezonban képes a rendszer üzemeltetésére. Ebben az esetben speciális (latching) szolenoidot kell használni. Esıkapcsoló Az esı-, vagy nedvességérzékelık beépítése minden rendszerbe ajánlott. Általános megoldás, hogy az érzékelık alaphelyzetben zártak, az elektromos áram átfolyik a kapcsok között. Ebben az esetben az érzékelıt az elektrohidraulikus szelepek közös áramköri ágába is beköthetjük. A bekötés a vezeték mentén bárhol megtörténhet. Csapadék esetén az érzékelı higroszkópos szenzora megduzzad és nyitja az áramkört. Ennek hatására az automatika által kiadott vezérlıfeszültség nem jut el a szelepekhez, azok nem nyitnak ki. Egyenáramú szolenoidoknál ez a megoldás nem használható. A vezérlık újabb generációja az esı-, vagy nedvességérzékelık csatlakozását a fı elektronikus panelon fogadják, ebben az esetben az érzékelı nyitott állapota felfüggeszti a vezérlı mőködését. A tárcsán állítható csapadék lehullása esetén tiltó jelet küld a vezérlınek. Kiszáradása után visszakapcsolja az öntözést.

5 ÖNTÖZİRENDSZER TELEPÍTÉSI SEGÉDLET 5/11 Polietilén csıvezeték A kemény polietilén (KPE) vezetékek telepítése napjainkban egyre nagyobb méreteket ölt. Ez alacsony árának, könnyő kezelhetıségének, korrózióállóságának köszönhetı. Mivel gyártása hosszú tekercsekbe történik, kevés csatlakozóelemet kell a telepítés során felhasználni. Telepítéskor vegyük figyelembe a hıtágulást, ezért enyhén kanyargósan fektessük a csövet, vagy betemetéskor a hımérséklet ne haladja meg a 10 C-ot. Hıtágulása 10 C hımérsékletemelkedés esetén, 100 m hosszon 20 cm. A kereskedelmi forgalomban az átmérı mindig külsı méretet jelent, melybıl ki kell vonnunk a falvastagságot a névleges átmérı ismeretéhez. A csövek ívben is fektethetık, ekkor a minimális hajlítási sugár 20 x d. Földbe temetéskor ügyelni kell, hogy kı vagy más éles tárgy ne kerüljön érintkezésbe a csıvel. Vízkivételi hidráns (vízkonnektor) A vízhálózatból gyakran szükséges vízkivétel különbözı célokra. A hagyományos merevcsöves kiállások akadályozzák a gyep ápolását és nem is esztétikusak. A hidránsok a földbe süllyesztettek és speciális kulccsal nyithatók. Szivattyú A szivattyúk üzemének legfontosabb jellemzıi: - A manometrikus szállítómagasság (H; m), felszíni szivattyúnál értéke legyen min. 40 m. - Az idıegység alatt szállított folyadék térfogata (Q; l/s, l/perc, m3/óra), értéke legyen min. 30 l/perc. - A hajtáshoz szükséges teljesítmény (Pmotor; LE, kw), házi kertben ne legyen több mint 2 kw. - A maximális szívóképesség (Hsmk; m), ez normál járókerék esetében kb. 6 m, jet szivattyúknál kb 8 m. A kereskedelmi forgalomban a maximális folyadékszállítást és szállítómagasságot adják meg. Ezek az értékek azonban éppen ellentétei egymásnak (a vízhozam növekedésével, az elérhetı nyomás csökken), ezért minden esetben meg kell gyızıdni, hogy a megkívánt nyomás mellett mennyi az adott szivattyú szállítása. Vízforrás Az öntözırendszerek mőködésének legsarkalatosabb pontja a megfelelı mennyiségő és nyomású víz szolgáltatása. Felhasználásra a következı vízforrások jöhetnek szóba: ivóvízhálózat, ásott vagy csıkút, felszíni vizek (tó, patak, folyó), víztárolóban tisztított háztartási szennyvíz vagy esıvíz. Legtöbb esetben legegyszerőbb az ivóvízhálózat alkalmazása. A vízbekötéseket általában PE 25 csıvel végzik, és ez meghatározza a lehetıségeket. Nem számolhatunk több mint 2 m 3 /óra vízhozammal 3 bar nyomás mellett. A hálózat nyomása a napszak függvényében változik, legnagyobb a hajnali órákban, így ebbe az idıszakba tervezzük az öntözést. Hátránya, hogy nagy terület esetén az öntözés költsége magas. A vízhálózat kiváltására leggyakoribb a kút készítése. A talajvízre alapozó ásott és csıkutak nagy meglepetéseket okozhatnak. A talajvízszintnek szezonális ingadozása van, mely akár 6 m is lehet. Így a tavasszal megfelelı kút vízszintje nyárra a szivattyú szívómélysége alá süllyed és nem tudunk vizet kiemelni. A mélyebb rétegvizek használata biztonságosabb, ugyanakkor lényegesen drágább. Lehetıleg min. 150 mm átmérıjő kutat kell fúratni, melybe a 4 átmérıjő búvárszivattyú beépíthetı. A búvárszivattyút önálló mőanyag köteles, vagy mőanyag bevonatú acélsodronnyal függesszük a kútba. A felszíni vizek használata egyszerő és olcsó. Ebben az esetben nagyon fontos a szerves anyagot megbízhatóan kiválasztó szőrırendszer kiépítése. A tározókból felhasználható esıvíz alacsony sótartalma miatt kedvezı, de a folyamatos öntözéshez szükséges mérető víztároló hatalmas beruházást igényel. Elıfordul a tisztított szennyvíz használata kiegészítve vízvezetékes, kútból nyert vízzel vagy esıvízzel kombinálva. A biotisztított víz szabad levegıbe permetezésérıl a helyi ÁNTSZ véleményét kell kérni az adott helyszínen.

6 ÖNTÖZİRENDSZER TELEPÍTÉSI SEGÉDLET 6/11 Az öntözırendszer tervezése Az öntözırendszer építésének ARANY szabályai: - a zónák vízszükséglete nem lehet magasabb a rendelkezésre álló forrásnál, - a szórófejek alatt mért nyomás minimum 2 bar legyen, - a spray, turbinás szórófejek, MP Rotator, csepegtetıcsövek, különkülön zónán üzemeljenek. - turbinás szórófejeknél a fúvókákat a lefedett területnek megfelelıen válogassuk össze, - a szórófejek távolságát úgy határozzuk meg, hogy kiválasztott fej vízsugara elérje a szomszéd feje(ke)t. Az öntözıvíz kijuttatásának tervezése két szempont szerint történhet: - A rendelkezésre álló vízforrás szerinti tervezés. Az üzemidı a zónák mőködésének összegével egyenlı (pl. házikertben, parkokban). - A rendelkezésre álló lehetséges üzemidı szerint (pl. teniszpályákon, golfpályákon). Házikertek, közterületek esetében a rendszert a rendelkezésre álló vízhozam alapján tervezzük és a zónák öntözési idejét a beépített szórófejek vízhozamának függvényében határozzuk meg. A késıbb tárgyalt példa is erre vonatkozik. Az alábbiakban egy lakossági öntözırendszer tervezésének lépéseit tartjuk szemünk elıtt, de hasonlóképpen lehetséges más alkalmazások öntözırendszereit is megtervezni. A tervezés fázisai az alábbiak: - A helyszín felmérése, tervrajz beszerzése, vagy elkészítése, - A vízforrás adatainak beszerzése, mérése vagy számítása. - Szórófejek elhelyezése szórási távolságuk alapján. - A szórófejek zónákba csoportosítása. - Csıvezetékek hidraulikai méretezése, szelep-választás. - Vezérlı kiválasztása. - Elektromos vezetékek méretezése. - Öntözési program tervezése. - Telepítési vázlatrajz elkészítése. - Anyaglista készítése.

7 ÖNTÖZİRENDSZER TELEPÍTÉSI SEGÉDLET 7/11 Felmérés Nagyon fontos a megfelelı léptékő méretarányos (pl. 1:100, 1:200) vázlatrajz az öntözendı területrıl, amelynek tartalmaznia kell: - A növényzet elhelyezkedést, - A kerti építmények, burkolatok helyét. A felmérés során tisztázni kell, és megjelölni a vázlatrajzon az alábbiakat: - Vízvétel helye, - elektromos hálózat (230 V), vezérlı helye, - esıkapcsoló helye, - szelepdoboz(ok) helye. Az alábbi vízforrás adatokat legbiztosabb méréssel felvenni: - Statikus nyomás. - Vízmennyiség 2,5 bar üzemi nyomásnál. - Vízmennyiség 3,5 bar üzemi nyomásnál. A kapott mérési eredmények alapján döntjük el, hogy a szórófejek mőszaki adatainak figyelembevételével milyen típusú szórófejet alkalmazunk az öntözırendszerben. A rendelkezésre álló adatok alapján a termékkatalógusból kiválasztott szórófejek szórási tartományait egy körzı segítségével méretarányosan rajzoljuk fel a kerttervre. Szórófejek elhelyezése A szórófejek átfedése nagyobb területeken négyszög vagy háromszög elhelyezéssel szokásos. Kisebb szabálytalan alakú kertekben elsıdleges cél a terület lefedése szórófejekkel. Turbinás szórófejek (rotoros szórófej) A fúvóka a belül elhelyezett turbina hatására 360 -ban körben, vagy között szektorosan forog, a szórási távolság és a kijuttatott vízmennyiség szabályozható, kiemelkedés 10 cm (4 ), mőködése zajtalan. Csatlakozási méret B 3/4", belsı szőrıvel szerelt, üzemi nyomás 1,4-4,5 bar közötti. Telepítés, üzemeltetés: - Telepítéskor a szórófej teteje legyen a talaj szintjében. Gondoljon a terep ülepedésére is! - A szereléshez használjunk teflonszalagot, vagy Gumiám pasztát. - A csatlakozó menetes idomok lehetnek kúpos kialakításúak is. Ebben ez esetben ügyeljünk az összecsavarás erısségére, mivel könnyen szétfeszíthetjük a szórófejet. - Beállítás NELSON: Fogjuk meg a szórófej tetejét és húzzuk fel mindaddig, míg a kihúzott részen egy bemélyedést nem látunk. A rögzítı villát áttolva fixáljuk a fejet. Helyezzük a kulcsot úgy a szórófejre, hogy a fúvóka felett meg tudjuk emelni a tetıt. Csavarjuk ki a fúvókarögzítı csavart, majd a megfelelı fúvókát csúsztassuk a nyílásba. Hajtsuk be a rögzítı csavart a mőanyagház szintjéig. Amennyiben a szórófejet körkörösen üzemelteti, úgy a tengelyen levı lovast hagyja változatlan, a fekete oldalával felfelé állásban. Szektoros üzemeltetéshez fordítsa meg a lovast a szürke oldalával felfelé, majd úgy helyezze vissza, hogy a fúvóka a kívánt szögállás közepére nézzen. Húzza szét a lovas két oldalát a kívánt szög eléréséhez. A lovasok rövidebb szára nézzen a fúvóka felé. Indítsa el a vizet és mőködés közben módosítsa a kívánt szórási szöget. A szórási távolságot a fúvókarögzítı csavar vízsugárba forgatásával tudja szabályozni. A kívánt paraméterek beállítása után helyezze vissza a tetıt úgy, hogy a rajta levı pont a fúvóka irányába nézzen és rögzítse a vandálbiztos csavarral.

8 ÖNTÖZİRENDSZER TELEPÍTÉSI SEGÉDLET 8/11 NELSON X2 500 és X2 600 pop-up turbinás szórófejek Az új turbinás szórófejek szórási szögének beállítása változott az eddig megszokottakhoz képest. Az állítást a tetın keresztül lehet végezni a speciális kulcs segítségével. Illesszük a kulcsot a nyílásba, majd nyomjuk le ütközésig. Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva, a kulcs állásából láthatjuk a beállított szöget. A szórófejet úgy kell telepíteni, hogy a fúvóka a kívánt szög jobb szárán legyen. A szögben állított szórófej nem állítható viszza folyamatos kör mozgásúvá, a kört baljobb irányba mozogva fogja öntözni. A spray szórófejek telepítése, üzemeltetése: - Telepítéskor a szórófej legyen a talaj szintjében. - Telepítéskor a fúvóka tetején levı pont legyen a szórási szög kiinduló pontja, ehhez képest a fúvókát a speciális kulcs segítségével forgassuk el a kívánt szögben. - A szórófejek gyárilag a maximális szórási távolságra vannak beállítva, ezt a tetın levı csavar óramutató járásával egyezı irányú forgatásával max. 20 %-al tudjuk csökkenteni. - A szereléshez használjunk teflonszalagot, vagy Gumiám pasztát. - A csatlakozó menetes idomok lehetnek kúpos kialakításúak is. Ebben ez esetben ügyeljünk a csavarás erısségére, mivel könnyen szétfeszíthetjük a szórófejet. - A szőrıt a fúvóka leszerelésével emelheti ki a mozgó szárból. Sávöntözés A 2 m szélesség alatti keskeny területek öntözése a spray típusú sávszóró-fejekkel oldható meg. Az ívelt határvonalú területek lefedése csak több-kevesebb túlszórással tervezhetık. Bokrok, fák öntözése Gyepes területen belül, vagy azok szélén elhelyezett bokrok, bokorcsoportok, fák öntözése esetén a szórófejek széthúzása az elméleti értékhez képest megengedett, mert a növények levele, szára bevezeti a vizet a gyökérzethez. A fák esetén az öntözést a harmadik dimenzióban magasságban is tervezni kell. A lombok öntözése rendszerint nem kívánatos, és a vízsugarat is megtöri. Különbözı szórófejek esetében többféle fúvókaszög létezik, fák alatti öntözés esetén válasszuk a kisebb értéket. Az alacsony szögő fúvókák használatával a lombok alatt is hatékonyan lehet öntözni, és ezek a szélre is kevésbé érzékenyek. Különálló bokrok, bokorcsoportok, fák öntözésére gyakran gazdaságosabb csepegtetıcsı vagy mikroszórófejek használata. A vízfüggönyös (spray, bubbler) szórófejek esetében a víz a fúvóka résén keresztül jut ki. Szórásképük általában ig beállítható kör, vagy különbözı elhelyezés mellett négyszög alakú. Szórástávolságuk 3-5,5 m, lehetnek felbukkanó, vagy rögzített magasságban telepített változatok. Vízszükségletük magas. Használatuk elterjedt ott, ahol a kis távolságok és erıs tagoltság ellenére egyenletes vízkijuttatás a cél. A szórófejek zónákra osztása A zónára osztás a felrajzolt szórófejek egyidejő öntözési csoportba kapcsolását jelenti. Az egy zónára csatlakoztatott szórófejek egy elektromos szelephez kerülnek, így egyszerre fognak üzemelni. A zónára bontásának több szempontja van: 1. A rendelkezésre álló vízmennyiség elosztása. Tegyük fel, hogy a rendelkezésre álló vízmennyiség 35 l/perc és minden szórófej 11 l/perc vizet igényel. Ha több mint 3 szórófej van az öntözırendszerben, akkor több zónára bontva tudjuk csak üzemeltetni. 2. A vízkijuttató elemek különbözı mértékő vízkibocsátása miatt. Csak azonos típusú (turbinás, spray, MP) szórófej lehet egy zónán. A csepegtetı rendszert is külön zónán kell üzemeltetni.(különleges esetekben pl. javítás esetén turbinás és MP rotator lehet egy zónán) 3. Bokros és gyepes területek szétválasztása az eltérı csapadékigény alapján. 4. A rézsős területet osszuk három részre. Az alsó harmadban 20 %-al kevesebb vizet adjunk, mint a felsı kettıbe. Az öntözıvizet több idıpontra osszuk el. 5. Árnyékolt és napos területek eltérı igényeinek szétválasztása. 6. Különbözı talajtípusok szerinti öntözési igények szétválasztása. Határozzuk meg a fenti szempontok alapján, mely szórófejek kerülnek egy zónára. Egy-egy zóna szórófejeinek összesített vízfogyasztása nem lehet több, mint a felméréskor kapott üzemi nyomáson meghatározott rendelkezésre álló vízmennyiség.

9 ÖNTÖZİRENDSZER TELEPÍTÉSI SEGÉDLET 9/11 Öntözırendszer hidraulikai méretezése Az öntözırendszer tervezés során az egyik legfontosabb tervezési feladat a rendszer hidraulikai méretezése. A megfelelı hidraulikai méretezés hiányában kitesszük magunkat annak a veszélynek, hogy az öntözırendszer nem fog mőködni. A hasraütéses módszer helyett a legfontosabb ismeretek birtokában az egyszerő hidraulikai alaptörvények rendszeres alkalmazásával, minden egyes öntözırendszer telepítése során már elıre biztosak lehetünk a sikerben. Melyek azok az adatok, amelyek biztosítják a teljes hidraulikai biztonságot? 1. Statikus víznyomás 2. Üzemi víznyomás 3. Üzemi vízmennyiség 4. Csıvezetékek, alkatrészek nyomásveszteségei 5. Szórófejek hidraulikai jellemzıi. Csıvezeték méretezés A csıméretezés célja a szükséges vízmennyiségnek megfelelı csıátmérı kiválasztása. A csıvezetékben a csı átmérıjétıl, hosszától, anyagától, alakjától és az átfolyó víz mennyiségétıl függı nyomásesés jön létre. Egy megfelelıen méretezett rendszerben a bárhol mért nyomás eltérés 20%-on belül van. A vízkalapács effektus elkerülése érdekében a mőanyagcsıben megengedett vízsebesség 1,6 m/s. Ez a sebesség és a szükséges vízmennyiség meghatározza a szükséges csıátmérıt. Az elektromos szelep kiválasztásánál ügyeljünk az alábbiakra. - A nyomásesés az elektromos szelepen legyen kisebb, mint az üzemi nyomás 10%-a. - A szelep minimális átfolyása felett legyen az üzemi víz mennyisége. - A záráshoz szükséges minimális víznyomás a zónák váltásakor is álljon rendelkezésre. - A szelep csatlakozási átmérıje legyen azonos vagy eggyel kisebb értékő, mint a csıvezeték mérete (pl. 32 mm csı 1 BSP menet). Házikertekben csak a legnagyobb vízfogyasztású zónát méretezzük és ezt az átmérıt használjuk a többire is. A legtöbb házikertben 32mm Ø, KPE csı elegendı a zónák táplálására, 20mm a fejek bekötésére. A 32mm P10 nyomásfokozatú pedig a fıvezetéknek. 1 mérető átfolyás-szabályzós mágnesszelepet használunk a szórófejes zónákra, és csepegtetı rendszerhez. Az átfolyás-szabályozós 1 mérető szeleppel könnyen beállíthatjuk a zónák optimális mőködését. Vezérlıválasztás A vezérlı kiválasztása a zónára bontás után lehetséges, a vezérlınek legalább annyi zónát kell tudnia vezérelni, amennyi zónánk van az öntözırendszerben. A vezérlı kiválasztásakor a beállítható programok és a rendelkezésre álló indítási idıpontok, valamint az esıkapcsoló csatlakoztatási lehetısége a legfontosabb további szempont. A Water budget / Vízháztartás opcióval rendelkezı vezérlık megkönnyítik az öntözıvíz szezonális állítási feladatát. Lehetséges havi beállítás is. Válasszuk a zárható dobozos vezérlıket, mert kisebb az esély, hogy szakemberek rosszul átprogramozzák a vezérlıt. A vezérlıt ne telepítsük napsütéses helyre. A vezérlıt ne kapcsoljuk rá a hálózatra, míg nem kész a kábelezés és nem gyızıdtünk meg annak hibátlanságáról. Vezeték méretezés A vezérlıkábelek a vezérlıegységtıl a mágnesszelepig futnak, egy-egy elektromos szelephez külön ér fut, és valamennyi elektromos szelepet a közös vezeték köti a vezérlıhöz. Így tehát minden egyes osztóhoz a szelepszám + 1 ér fut. Az elektromos szelepekre jutó feszültség nem csökkenhet 10%-al a 24 V AC üzemi feszültség alá. Az ingadozásnak két oka lehetséges: Hálózati 230 V ingadozása. A vezérlıkábelen esı feszültség. A vezetéken esı feszültség a vezetıanyagától, keresztmetszetétıl, hosszától és az áramerısségtıl függ. A gyakorlatban elıforduló esetekre (2 VA teljesítmény) az alábbi keresztmetszetek alkalmazását ajánljuk: Távolság Min. huzalkeresztmetszet 50 m -ig 0,5 mm m -ig 1,0 mm m -ig 2,5 mm m felett Egyedi méretezés

10 ÖNTÖZİRENDSZER TELEPÍTÉSI SEGÉDLET 10/11 Esıkapcsoló használata Az esıkapcsoló fogadására a modern vezérlıkön külön csatlakozást építettek ki. A csatlakozó részére a normál, esımentes állapot a zárt állás. Gyárilag a kapcsokat huzallal átkötött állapotban szállítják, a huzal eltávolítása esı jelet ad a vezérlınek, így az nem indul automata állásban, kézi vezérlésben azonban legtöbbször ez felülírható. Komolyabb vezérlıkön szimbólum figyelmeztet az esı miatti mőködési szünetre. Öntözési program tervezése Az öntözés idıtartamát az egyes zónák által kijuttatható víz mennyisége és az öntözıvíz-igény határozza meg: Öntözıvíz-igény= a növény vízigénye + veszteségek (párolgás a levegıben, a felszínrıl, elfolyás, leszivárgás). Öntözési idı (óra)= Öntözıvíz-igény (mm, l/m2) / Zónateljesítmény (l/óra) Példa: a zóna által lefedett terület 135 m2, napi öntözıvíz-igény 4 mm, azaz 4 l/m2. A vízforrás, így a zóna teljesítménye 1800 l/óra. A szükséges vízmennyiség= 135*4= 550 l. Öntözési idı= 550/1800= 0,3 óra, 18 perc. A talajok vízbefogadó képessége nem azonos, homokos talajon nagyobb adagot adhatunk egyszerre, agyagos talajon a víztócsák elkerülése érdekében többször rövidebb ideig öntözzünk. A vezérlı, ha százalékosan növeljük az öntözési idıt, úgy 150 % felett megosztja azt két részletre, elkerülendı a tócsásodást. A nappali öntözés párolgási vesztesége 40 % is lehet, míg éjszaka nem megy 20% fölé. Nagyobb vízadag esetén kisebb a párolgási veszteség. Rézsők öntözése többször, kisebb vízadaggal célszerő a megfolyás elkerülésére. A növény nem szereti a túlzottan nagy mennyiségő vizet (mert gyökérzete nem jut oxigénhez), sokkal inkább egyenletes adagolást. A kórokozók (gombák, baktériumok) szaporodásának mérséklésére célszerő a kora hajnali öntözés. Ivóvízhálózat esetén szintén a hajnali idıpont javasolt, mivel ekkor a legnagyobb a nyomás. Anyaglista összeállítása A mőszaki leírás legfontosabb része a részletes anyaglista, amely a kivitelezéshez szükséges valamennyi anyagot tartalmazza. Befejezés Vegyük figyelembe, hogy az öntözırendszer élı rendszer a földdel együtt mozog. Lehet, hogy többször is be kell állítani, finomítani, mire elfogadható lesz az eredmény. Végül: az öntözırendszer nem egy festmény, amit megveszünk és felrakjuk a falra; az öntözırendszert karban kell tartani (szőrıt tisztítani, téliesíteni, vezérlıt beállítani, elemet cserélni stb.).

11 Jegyzet

Mikroöntözés A mikroöntözés gyűjtőfogalom, az ide tartozó öntözési megoldások közös jellemzője, hogy a vízadagoló elemek kis nyomáson (< 2,5 bar), időegység alatt kevés (< 500 l/h) öntözővizet juttatnak

Részletesebben

6. füzet Első osztályú és nemzetközi minősítésű füves labdarúgópályák öntözése 35 db szórófejjel a 115 78 m-es stadionokba

6. füzet Első osztályú és nemzetközi minősítésű füves labdarúgópályák öntözése 35 db szórófejjel a 115 78 m-es stadionokba A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 6. füzet Első osztályú és nemzetközi

Részletesebben

3. füzet Másodosztályú füves labdarúgópályák öntözése 21 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr.

3. füzet Másodosztályú füves labdarúgópályák öntözése 21 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr. A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 3. füzet Másodosztályú füves labdarúgópályák

Részletesebben

Öntözéstechnikai termékek

Öntözéstechnikai termékek Öntözéstechnikai termékek SZÓRÓFEJEK Keskeny kialakítású ( Slim Line) ház Gyárilag beszerelt állítható szórásszögű ( VAN ) fúvókákkal négy sugárméretben kapható: 10,12,15,17 ( 3; 3,6; 4,5; 5,2 m ) Az MPR

Részletesebben

Közterületek öntözése. Amit feltétlenül tudni kell, a megbízható öntözőrendszerek tervezéséhez

Közterületek öntözése. Amit feltétlenül tudni kell, a megbízható öntözőrendszerek tervezéséhez Közterületek öntözése Amit feltétlenül tudni kell, a megbízható öntözőrendszerek tervezéséhez Alapelvek Megbízható teljesítmény Tartósság Kevés látható alkatrész Vandálbiztos kialakítás Stabil vízforrás

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

K-Rain. TeRméKKaTalógus

K-Rain. TeRméKKaTalógus K-Rain TeRméKKaTalógus TaRTalomjegyzéK FoRgó szórófejek MINIPRO 02 RPS50 04 RPS75 06 PROPLUS 08 SUPERPRO 12 PROCOM 16 PROSPORT 20 esőztető szórófejek és FÚVóKÁK K-SPRAY 24 RPS 25 PRO-S 26 ROTARY FÚVÓKÁK

Részletesebben

Telepítési segédlet TORO automata öntözõrendszerek szereléséhez

Telepítési segédlet TORO automata öntözõrendszerek szereléséhez Telepítési segédlet TORO automata öntözõrendszerek szereléséhez Kedves olvasó! Ennek a leegyszerûsített dokumentációnak az a célja, hogy betekintést nyújtson a TORO öntözõrendszerek tervezésébe és kivitelezésébe.

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást!

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást! 2006/I/I.1. * Ideális gázzal 31,4 J hőt közlünk. A gáz állandó, 1,4 10 4 Pa nyomáson tágul 0,3 liter térfogatról 0,8 liter térfogatúra. a) Mennyi munkát végzett a gáz? b) Mekkora a gáz belső energiájának

Részletesebben

SOLARTUBE TL 23 36 45

SOLARTUBE TL 23 36 45 SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŰTŐKÉSZÜLÉK TL 23 36 45 MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2013.10.14. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 3. oldal MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 4. oldal - FŰTÉSI

Részletesebben

DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet

DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet Szerelési és üzemeltetési utasítás DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet A1454 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat! Ne dobja el! A telepítési- vagy kezelési

Részletesebben

FŐTİ-HŐTİ PANELEK Mőszaki információk

FŐTİ-HŐTİ PANELEK Mőszaki információk Általános tudnivalók: FŐTİ-HŐTİ PANELEK Mőszaki információk A Comfort System kft. által forgalmazott gipszkarton panelek használata elsısorban a vadonatúj szerkezeteket és rekonstrukciókat megvalósító

Részletesebben

OPEL ASTRA Kezelési útmutató

OPEL ASTRA Kezelési útmutató OPEL ASTRA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 47 Tárolás... 72 Műszerek és kezelőszervek... 91 Világítás... 137 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal 1 A h szivattyú használata 2 1.1 A kezel felület bemutatása... 2 1.2 A kezel felület használata... 2 1.3 Be- és kikapcsolás... 3 1.4 A h mérséklet

Részletesebben

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató Tartalom 1. Megjegyzések a használati útmutatóhoz 2. Felhasználási terület,

Részletesebben

JÉGKOCKA KÉSZÍT GÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JÉGKOCKA KÉSZÍT GÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JÉGKOCKA KÉSZÍT GÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy a ZB típusú automata jégkocka készít berendezésünket választotta! A jégkészít helyes m ködtetése érdekében használat el tt alaposan olvassa el ezt

Részletesebben

31/1994. (XI. 10.) IKM rendelet. Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról. Hegesztési Biztonsági Szabályzat

31/1994. (XI. 10.) IKM rendelet. Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról. Hegesztési Biztonsági Szabályzat 1. oldal, összesen: 24 1. oldal, összesen: 24 43/1999. (VIII. 4.) GM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló. (XI. 10.) IKM rendelet módosításáról A munkavédelemr l szóló 1993. évi

Részletesebben

A mértékegységek USA-beli egységekben vannak, hacsak másképpen nem jeleztük.

A mértékegységek USA-beli egységekben vannak, hacsak másképpen nem jeleztük. Köszönjük, hogy a RollcarT-V készüléket megvásárolta. Kérjük, gondosan olvassa el ezt a kezelési útmutatót, hogy a gépet megfelelően tudja használni. Ennek elmulasztása személyi sérülést és/vagy anyagi

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv M1090 Marine típusú szelepmotor 3-utas szelepekhez

Felhasználói kézikönyv M1090 Marine típusú szelepmotor 3-utas szelepekhez Felhasználói kézikönyv M1090 Marine típusú szelepmotor 3-utas szelepekhez 99.48.06-B Magyarországi képviselet: Becker Kft 1113 Budapest, Diószegi u. 37 Tel: 372-7332 Fax: 372-7330 e-mail: info@beckerkft.hu

Részletesebben

PB tartályok Biztonsági Szabályzata

PB tartályok Biztonsági Szabályzata PB tartályok Biztonsági Szabályzata I. FEJEZET ALKALMAZÁSI TERÜLET A Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell valamennyi, a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított propán-butángázos tartályos gázellátó

Részletesebben

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona.

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona. MK E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték tervezése, kivitelezése, üzemeltetése Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en) 5895/16 ADD 1 MAR 31 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. február 5. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05 Remeha P 320 Olaj/gáz tüzelésű kazánok Magyar 19/10/05 GÉPKÖNYV - Tartalom Bevezetés...................................................................................3 Leírás......................................................................................4

Részletesebben

Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése.

Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. 1. Bevezetés. A gépek biztonsága tekintetében az EU.ban több szintű szabványrendszer van kialakítva, amely a gépek lehető legszélesebb körét

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 10.1:2015.07.15.

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 10.1:2015.07.15. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. FOGALMAK... 3 3. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK... 4 4. KIÜRÍTÉS... 5 4.1. Általános feltételek... 5 4.2. Elrendezési megoldások, feltételek a kiüríthetőség igazolására... 7

Részletesebben

Elektrohidraulikus állítóm Típus 3274

Elektrohidraulikus állítóm Típus 3274 Elektrohidraulikus állítóm Típus 3274 1. ábra Típus 3274 Beépítési- és kezelési utasítás EB 8340 HU Kiadás 2001. június Tartalomjegyzék Tartalom Oldal Biztonsági el írások 3 M szaki adatok 4 1. Felépítés

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7 747 00 099 03/2004 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logalux L35 200 tároló melegvíz termelő A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ez a termék szerkezetét

Részletesebben

MINERALHOLDING KFT. Orbit Easy-Set-Logic. Parköntözés vezérlőautomatika. Szerelési és használati utasítás

MINERALHOLDING KFT. Orbit Easy-Set-Logic. Parköntözés vezérlőautomatika. Szerelési és használati utasítás Orbit Easy-Set-Logic Parköntözés vezérlőautomatika Szerelési és használati utasítás Magyarországi forgalmazó: Mineralholding Kft. Vízöntő öntözéstechnika üzletág H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 7-9. Tel.:

Részletesebben

AZ EURÓPAI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELÉSI TANUSÍTVÁNY...

AZ EURÓPAI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELÉSI TANUSÍTVÁNY... AZ EURÓPAI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELÉSI TANUSÍTVÁNY... A Hunter Industries cég kijelenti, hogy az EC típusú vezérlőautomatikák megfelelnek az elektromágneses zavarokról szóló 87/336/EEC és az alacsony feszültségű

Részletesebben

TART TECH KFT. 9611 Csénye, Sport u. 26. Tel.: 95/310-221 Fax: 95/310-222 Mobil: 30/9973-852 E-mail: tarttech@mail.globonet.hu www.tart-tech.

TART TECH KFT. 9611 Csénye, Sport u. 26. Tel.: 95/310-221 Fax: 95/310-222 Mobil: 30/9973-852 E-mail: tarttech@mail.globonet.hu www.tart-tech. TART TECH KFT. 9611 Csénye, Sport u. 26. Tel.: 95/310-221 Fax: 95/310-222 Mobil: 30/9973-852 E-mail: tarttech@mail.globonet.hu www.tart-tech.hu HASZNÁLATI UTASÍTÁS Coolkit-TT ködképző hűtőberendezés telepítéséhez

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. módosított változat Készült: 2009-05-25. Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 2/60 Az eljárás célja Jelen Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat)célja, hogy

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

Műszaki katalógus Aquilo padlókonvektorok

Műszaki katalógus Aquilo padlókonvektorok Műszaki katalógus Aquilo padlókonvektorok tartalom padlókonvektorok Típusok áttekintése...3 Aquilo FMK... 4 Aquilo F1T (ventilátorral)...10 Aquilo F1P (fokozott teljesítményű, ventilátorral)...16 Aquilo

Részletesebben

UGRÁLÓDOMB. 1. Általános termékinformáció

UGRÁLÓDOMB. 1. Általános termékinformáció WORLD 2000 Kft. 1. Általános termékinformáció UGRÁLÓDOMB Az ugrálódomb a Blåbjerg trampolin og legeservice aps által kifejlesztett és gyártott termék, melyből a nyugat-európai országokban, az elmúlt 25

Részletesebben

ELHO bálacsomagolók. agrowolf.hu

ELHO bálacsomagolók. agrowolf.hu ELHO bálacsomagolók 2015 Biztosítsa a takarmány minőségét, ELHO bálacsomagolóval Az ELHO-több évtizedes tapasztalatai és gyakorlata alapján gyártja bálafóliázóit, a kisebb függesztett típusoktól kezdve

Részletesebben

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 2006-ra végre egy új rendelettel szabályozták az érintésvédelmi szerelői ellenőrzések és szabványossági felülvizsgálatok rendszeres elvégzését. Az alábbiakban az érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HE 6/1-2005 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS

Részletesebben

B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó

B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó Felszerelési és Felhasználási útmutató 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 BEVEZETŐ...3 Általános jellemzők...3 Leírás...3 Hívási folyamat...4 Műszaki jellemzők...4 Részegységek

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK GEOMETRIAI TARTÁLYHITELESÍTÉS HE 31/4-2000 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK 3. ALAPFOGALMAK 3.1 Tartályhitelesítés 3.2 Folyadékos (volumetrikus)

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Logalux SU60/ SU300/ tároló vízmelegítő Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 0 558 09/006 HU Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44 A 21. század legfontosabb kulcskérdése az energiaellátás. A legfontosabb környezeti probléma a fosszilis energiahordozók elégetéséből származó széndioxid csak növekszik, aminek következmény a Föld éghajlatának

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK

1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK 1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK Az országos és a helyi közutak hálózatot alkotnak. A közúti fejlesztési javaslatok a különböző szintű, az ötévenként, valamint a területrendezési tervek felülvizsgálatakor

Részletesebben

VICTRIX Superior TOP 32 kw

VICTRIX Superior TOP 32 kw Használati útmutató HU VICTRIX Superior TOP 32 kw *1.032471IT* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét és biztonságát

Részletesebben

I. A légfékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés műszaki

I. A légfékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés műszaki A Közlekedési Főfelügyelet közleménye a nemzetközi forgalomban használt autóbuszok (M2 és M3 jármű-kategóriába tartozó gépkocsik) vizsgálatát (is) végző vizsgálóállomásokon alkalmazandó mérő-adatgyűjtő

Részletesebben

FOLYADÉK VÍZ HŐSZIVATTYÚ

FOLYADÉK VÍZ HŐSZIVATTYÚ FOLYADÉK VÍZ HŐSZIVATTYÚ GSWW... /B ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV A folyadék víz hőszivattyúk gazdaságos és hosszú távú megbízható működése alapvetően függ a hőforrás oldal és a hőleadó rendszer helyes tervezésétől

Részletesebben

GARDENA Kerti szivattyú 4000/4 Inox Multi 3 Cikksz 1434 7000/5 Inox Multi 4 Cikksz 1438

GARDENA Kerti szivattyú 4000/4 Inox Multi 3 Cikksz 1434 7000/5 Inox Multi 4 Cikksz 1438 GARDENA Kerti szivattyú 4000/4 Inox Multi 3 Cikksz 1434 7000/5 Inox Multi 4 Cikksz 1438 Vev tájékoztató Üdvözöljük a GARDENA kertben! Kérjük, gondosan olvassa el ezt a vev tájékoztatót és tartsa be utasításait.

Részletesebben

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FUQ71CVEB FUQ100CVEB FUQ125CVEB. MODELLEK (4-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus)

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FUQ71CVEB FUQ100CVEB FUQ125CVEB. MODELLEK (4-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus) SZERELÉSI KÉZIKÖNYV SPLIT RENDSZER Klímaberendezések MODELLEK (-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus) FUQ7CVEB FUQ00CVEB FUQCVEB OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT.

Részletesebben

Elektromágneses szivattyú PMA -1

Elektromágneses szivattyú PMA -1 2.1A-88001-B02 Elektromágneses szivattyú PMA -1 Tartalomjegyzék Oldal Tartalomjegyzék... 2 Biztonsági utasítások... 2 Alkalmazási területek... 3 Felépítés... 3 Üzemeltetés... 4 Összeszerelés és üzembe

Részletesebben

flexotherm Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

flexotherm Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató flexotherm VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH erghauser Str. 40 D-42859

Részletesebben

HERZ Armatúra Hungária Kft. Normblatt 7767/7769 1999. szept. kiadás

HERZ Armatúra Hungária Kft. Normblatt 7767/7769 1999. szept. kiadás Négyjáratú szelep egyfuratú csatlakozóval termosztátüzemhez fűtőtest-csatlakozó alul oldalt Normblatt 7767/7769 1999. szept. kiadás Beépítési méretek, mm HERZ-VTA négyjáratú szelep egycsöves rendszerekhez,

Részletesebben

QYB1 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HIDRAULIKUS NYOMÁSFOKOZÓ GÉP QYB1

QYB1 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HIDRAULIKUS NYOMÁSFOKOZÓ GÉP QYB1 GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

Az én kertem. Az én szenvedélyem. Tavaszi akció

Az én kertem. Az én szenvedélyem. Tavaszi akció 2016 Az én kertem. Az én szenvedélyem. Tavaszi akció GARDENA öntözés Az én kertem. Az én szabadidőm. A kert a pihenés és a szabadidő színtere. Azért, hogy növényeid egészségesek, a gyep üde zöld legyen,

Részletesebben

Szerelési- és szerviz utasítás

Szerelési- és szerviz utasítás 6303 5716 2002/11 HU Szakemberek számára Szerelési- és szerviz utasítás RC20 beltéri szabályozó egység Az üzembe helyezés és a szerviz munkálatok előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó A készülék megfelel

Részletesebben

Szerelési- és üzembehelyezési útmutató Regumaq K kaszkád-kapcsolású frissvízmodulok

Szerelési- és üzembehelyezési útmutató Regumaq K kaszkád-kapcsolású frissvízmodulok Szerelési- és üzembehelyezési útmutató Regumaq K kaszkád-kapcsolású frissvízmodulok A készülékek beépítése és üzembe helyezése előtt jelen szerelési és használati útmutatót gondosan olvassa el és az abban

Részletesebben

BESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI EL ÍRÁS

BESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI EL ÍRÁS BESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI EL ÍRÁS A FÉG KONVEKTOR ZRT. által gyártott gázkonvektorok el írásában leírtak kizárólag megfelel képesítéssel rendelkez gázszerel k részére készültek B ESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI A

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS MÉRŐK HE 11-2009

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS MÉRŐK HE 11-2009 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS MÉRŐK HE 11-2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA... 4 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK... 4 3. ALAPFOGALMAK és MEGHATÁROZÁSOK... 4 3.1 Kerékterhelésmérő...

Részletesebben

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK A S O H A K I N E M H U L O K A P C S O L A T Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Forgalmazó: Vaillant Saunier

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 4 CF-56 VM

KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 4 CF-56 VM KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 4 CF-56 VM Kerámia f z felület elektromos t zhely FIGYELEM!. A készülék üzembehelyezése és használatbavétele el tt kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót..

Részletesebben

Növényvédelem gépesítése IV. Előadás anyag

Növényvédelem gépesítése IV. Előadás anyag TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 Növénytermesztés gépei I. Növényvédelem gépesítése IV. Előadás anyag Dr. Molnár Tamás Géza Ph.D főiskolai docens SZTE MK Műszaki Intézet Növényvédelmi eljárások Feladata:

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ZANUSSI KÉSZÜLÉK CSALÁD N700-AS KÉSZÜLÉKSOR ELECTROLUX LEHEL Kft. - 2 - N700-AS SOROZAT T A R T A L O M FEJEZET

Részletesebben

Használati utasítás. 301 plus

Használati utasítás. 301 plus Használati utasítás 301 plus Tartalomjegyzék W&H szimbólumok...3 1. Bevezetés...4 5 2. Kicsomagolás...6 3. Szállítási terjedelem...7 4. Biztonsági tájékoztató...8 5. Az előlap ismertetése...9 6. A hátlap

Részletesebben

7. REHAU h szivattyú program REHAU rendszertároló

7. REHAU h szivattyú program REHAU rendszertároló 7. REHAU h szivattyú program REHAU rendszertároló 7.1. Áttekintés Igény esetén a tároló szállítható egy polipropilén rétegelválasztó lemezzel, mely segítségével a fels és az alsó tárolótartomány termikus

Részletesebben

279. fejezet A Rallycross és Autocross Versenyautókra vonatkozó Technikai előírások Megjegyzés! Lásd a dokumentum végén!

279. fejezet A Rallycross és Autocross Versenyautókra vonatkozó Technikai előírások Megjegyzés! Lásd a dokumentum végén! 279. fejezet A Rallycross és Autocross Versenyautókra vonatkozó Technikai előírások Megjegyzés! Lásd a dokumentum végén! 1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.1 Fogalom meghatározások Az autóknak mereven zárt, nem

Részletesebben

ÖNTÖZÉSI ISMERETEK. A növények fejlıdésükhöz elsı sorba. fényt, hıt, levegıt, tápanyagot és vizet igényelnek.

ÖNTÖZÉSI ISMERETEK. A növények fejlıdésükhöz elsı sorba. fényt, hıt, levegıt, tápanyagot és vizet igényelnek. ÖNTÖZÉSI ISMERETEK ÖNTÖZÉSI ISMERETEK A növények n nyek vízfogyasztv zfogyasztása sa és s vízigv zigénye A növények fejlıdésükhöz elsı sorba fényt, hıt, levegıt, tápanyagot és vizet igényelnek. A feltételek

Részletesebben

AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER TERVEZÉS SEGÉDLETE

AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER TERVEZÉS SEGÉDLETE AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER TERVEZÉS SEGÉDLETE Az alábbiakban egy egyszerű példa segítségével ismertetjük egy automata öntözőrendszer tervezésének folyamatát. Automata öntözőrendszer tervezés első lépése:

Részletesebben

3/3.5. Műanyag-feldolgozás munkavédelmi kérdései

3/3.5. Műanyag-feldolgozás munkavédelmi kérdései 3/3.5. A műanyag termékek alkalmazása, felhasználása az elmúlt évtizedekben rohamosan fejlődött. Kedvező tulajdonságaik alapján az élet szinte minden területén alkalmazhatók, az iparban pl. maró anyagok

Részletesebben

KFUV1 és a KFUV1A típusú

KFUV1 és a KFUV1A típusú 1106 Budapest, Gránátos u. 6. tel.: (+ 361) 433 1666 fax: (+ 361) 262 2808 TERMÉKISMERTETİ ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KFUV1 és a KFUV1A típusú egycsatornás fixkódos/ugrókódos rádióvevıhöz 1. Alkalmazási lehetıségek:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései Discus kazettás napellenz

Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései Discus kazettás napellenz Ezt az útmutatót a használat és szerelés el tt el kell olvasni! Tartalomjegyzék A HELLA el zetes megjegyzései Discus kazettás napellenz... Általános felhívások... CE jelölés... Biztonsági felhívások...

Részletesebben

1.1.6. Áramkör: a villamos szerkezetek és vezetékek közös táppontról, közös (azonos) túláramvédelmen keresztül táplált együttese (csoportja).

1.1.6. Áramkör: a villamos szerkezetek és vezetékek közös táppontról, közös (azonos) túláramvédelmen keresztül táplált együttese (csoportja). 2 MSZ 172/1-86 Tartalom Oldal 1. Fogalommeghatározások 3 1.1. Általános fogalmak 3 1.2. Érintésvédelem, egyenpotenciálra hozás, érintésvédelmi módok 3 1.3. Gyártmányok, termékek, ezek részei 6 1.4. Vezetők

Részletesebben

Öntanuló Szobatermosztát

Öntanuló Szobatermosztát 2 264 Öntanuló Szobatermosztát 5 működési mód, fűtés/hűtés funkció, menü-rendszerű programozás az egygombos Push and Roll forgatógombbal REV23 Elemes tápellátású szobatermosztát Egyértelmű, grafikus menü;

Részletesebben

M 22 x 1,5 G 3/4" HERZ Armatúra Hungária Kft. Szabályozószelepek. Csatlakozócső. Bypass egységek. Réz- és lágyacélcső. Csőcsatlakozások.

M 22 x 1,5 G 3/4 HERZ Armatúra Hungária Kft. Szabályozószelepek. Csatlakozócső. Bypass egységek. Réz- és lágyacélcső. Csőcsatlakozások. Normblatt Fűtőtest-csatlakozó készletek termosztát- és kézi szabályozó üzemhez HERZ-1000 2003. nov. kiadás Csatlakozócső Szabályozószelepek nem lezárható lezárható Bypass egységek M 22 x 1,5 G 3/4" Csőcsatlakozások

Részletesebben

B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó. Univerzális hangszórós tolatóradar 4 DB LÖKHÁRÍTÓBA SZERELHETŐ SZENZORRAL

B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó. Univerzális hangszórós tolatóradar 4 DB LÖKHÁRÍTÓBA SZERELHETŐ SZENZORRAL B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Univerzális hangszórós tolatóradar 4 DB LÖKHÁRÍTÓBA SZERELHETŐ SZENZORRAL A DOBOZ TARTALMA 4 db ultrahangos szenzor, oldható kábeltoldással

Részletesebben

IK - 435. Vezetıtér és környezete

IK - 435. Vezetıtér és környezete IK - 435 Vezetıtér és környezete 1 mőszerfal 2 vezetı melletti szerelvényfal 3 kombinált karos-irányjelzı kapcsoló 4 kulcsos világításkapcsoló 5 vezetıülés 6 kormányoszlop 7 fıkapcsoló tábla (kívülrıl

Részletesebben

Vezérlők és érzékelők

Vezérlők és érzékelők Vezérlők és érzékelők RAIN STAR PLUS 4 és 6 zónás vezérlők Könnyen átlátható rendszer: a beállítás vagy ellenőrzés során a programválasztó tárcsa és a nyomógombok segítségével könnyen elvégezheti a kívánt

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

"Kincsem Park és Alagi versenypálya öntözőrendszer kiépítése, átalakítása "- tájékoztató szerződésmódosításról

Kincsem Park és Alagi versenypálya öntözőrendszer kiépítése, átalakítása - tájékoztató szerződésmódosításról "Kincsem Park és Alagi versenypálya öntözőrendszer kiépítése, átalakítása "- tájékoztató szerződésmódosításról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés

Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés Tartalomjegyzék 1 A h szivattyú helye 2 1.1 A talapzat... 2 1.2 Betartandó minimális távolságok... 3 1.3 Távolság a medencét

Részletesebben

WST SK 300/400/500-1 solar

WST SK 300/400/500-1 solar 6 720 610 242-00.3O Indirekt fűtésű melegvíztároló WST SK 300/400/500-1 solar Telepítési és karbantartási útmutató szakember számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Biztonsági útmutató és a szimbólumok

Részletesebben

Kék Szériás égéslevegő bevezető és füstgáz elvezető rendszerek méretezése zárt égésterű (nem kondenzációs) kazánokhoz

Kék Szériás égéslevegő bevezető és füstgáz elvezető rendszerek méretezése zárt égésterű (nem kondenzációs) kazánokhoz Kék Szériás égéslevegő bevezető és elvezető rendszerek méretezése zárt égésterű (nem kondenzációs) kazánokhoz Útmutató és tájékoztató Telepítőknek Felhasználóknak Szerelőknek Tartalom: 1.1 Az égéslevegő-

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Használati és szerelési útmutató

Használati és szerelési útmutató Használati és szerelési útmutató Hidromasszázs zuhanykabin GIBRALTAR www.kerra.pl Használati és szerelési útmutató Hidromasszázs zuhanykabin GIBRALTAR Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. A szerelés

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK SZINTMUTATÓCSÖVES TARTÁLYHITELESÍTÉS

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK SZINTMUTATÓCSÖVES TARTÁLYHITELESÍTÉS HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK SZINTMUTATÓCSÖVES HE 31/3-2000 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA...3

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327 GP TÍPUSÚ HİLÉGFÚVÓK CE 0085AQ0327 KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16 Mielıtt a megvásárolt meleg levegıt befúvó készüléket használatba veszik, olvassák el, és tartsák be a Kezelési Utasítás elıírásait. A gyártó,

Részletesebben

Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz

Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz Ez a dokumentum a Kelet-Agro kft szellemi tulajdona. A leírás bármelyik része, vagy egésze csak a Kelet-Agro kft írásos engedélyével másolható vagy

Részletesebben

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet MHK adatbázis 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet (C) 1993-2008 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996.

Részletesebben

TN 230 V. Trumaventfúvóberendezés TEB 12 V. meleg levegő elosztásához és szellőztetéshez. Használati utasítás TEB 12 V TN 230 V

TN 230 V. Trumaventfúvóberendezés TEB 12 V. meleg levegő elosztásához és szellőztetéshez. Használati utasítás TEB 12 V TN 230 V fúvóberendezés Használati utasítás Üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa át a használati útmutatót! A járműtartó arra szolg ál, hogy a gép kezelését rendesen el lehessen végezni Javításokat csak szakember

Részletesebben

Egységes beépítési szabályzat Betoncső

Egységes beépítési szabályzat Betoncső Egységes beépítési szabályzat Betoncső Jelen dokumentáció célja, hogy az építőipari kivitelezésben segítséget nyújtson mind a tervezőknek, mind a kivitelezőknek a szakszerű beépítésben. Beton- és vasbeton

Részletesebben

Kertkapu motor Szárnyas kapukhoz AXOVIA 180B. Beszerelési útmutató Axovia 180B NS 1 216 079 V1. Tartalom

Kertkapu motor Szárnyas kapukhoz AXOVIA 180B. Beszerelési útmutató Axovia 180B NS 1 216 079 V1. Tartalom Kertkapu motor Szárnyas kapukhoz AXOVIA 180B Beszerelési útmutató Axovia 180B NS 1 216 079 V1 Tartalom 1 Biztonságtechnikai javaslatok 2 A készlet tartalma 3 Beszerelés előtt ellenőrizendő 4 Összeszerelés

Részletesebben

Lengőhajtások SQEx 05.2 SQEx 14.2 SQREx 05.2 SQREx 14.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Lengőhajtások SQEx 05.2 SQEx 14.2 SQREx 05.2 SQREx 14.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Lengőhajtások SQEx 05.2 SQEx 14.2 SQREx 05.2 SQREx 14.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési útmutató Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx 14.2

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 1. 2. 3. 4.

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 1. 2. 3. 4. 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 2016.01.01 2017.12.31 8 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Az épített

Részletesebben

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86

Részletesebben

ÁRLISTA. "AMICO 2" 2 kimeneti csatlakozós csapra szerelhet vezérl. 2 független program, 1-240 perc

ÁRLISTA. AMICO 2 2 kimeneti csatlakozós csapra szerelhet vezérl. 2 független program, 1-240 perc EVCS_AMICO1 "AMICO" csapra szerelhet vezérl, 1-240 perc 10 1 12 800 Ft 16 000 Ft EVCS_AMICO2 "AMICO 2" 2 kimeneti csatlakozós csapra szerelhet vezérl. 2 független program, 1-240 perc 10 1 25 600 Ft 32

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás DULCO flex DFBa Tömlőszivattyú

Üzemeltetési utasítás DULCO flex DFBa Tömlőszivattyú Üzemeltetési utasítás DULCO flex DFBa Tömlőszivattyú HU Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat. Ne dobja el. A telepítési- vagy kezelési hibák következtében fellépő károkért az üzemeltető

Részletesebben

PICCOLO-G EURO-6-G EURO-10-G EURO-15-G EURO-25-G GÁZÉGŐK GÉPKÖNYV

PICCOLO-G EURO-6-G EURO-10-G EURO-15-G EURO-25-G GÁZÉGŐK GÉPKÖNYV PICCOLO-G EURO-6-G EURO-10-G EURO-15-G EURO-25-G GÁZÉGŐK GÉPKÖNYV * Nyilvántartási szám: HU-MSZT - 503 / 0095(5)-285(5) MSZ EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) * A tanúsítás a cég minőségirányítási rendszerére

Részletesebben

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK MAGNA3. Telepítési és üzemeltetési utasítás

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK MAGNA3. Telepítési és üzemeltetési utasítás GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK MAGNA3 Telepítési és üzemeltetési utasítás Magyar (HU) Magyar (HU) Telepítési és üzemeltetési utasítás Az eredeti angol változat fordítása. TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Biztonsági

Részletesebben