TÁMOP INNOVÁCIÓ A Szivárvány Óvodában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ A Szivárvány Óvodában"

Átírás

1 TÁMOP INNOVÁCIÓ A Szivárvány Óvodában Az idő, az idő múlása Interaktív tábla az óvodában Készítette: Füzi Otília Szivárvány Óvoda Algyő

2 Bevezetés Interaktív tábla az óvodában Kell-e interaktív tábla az óvodába? Ha igen, mire lehet használni? Hogyan vezessük be az óvodai nevelésbe az új eszközt? Sok ehhez hasonló kérdés fogalmazódik meg minden olyan óvópedagógusban, aki interaktív tábla vásárlás, használat előtt áll. Interaktív tábla. Mi az és mire jó? Az interaktív tábla egy interaktivitásra alkalmassá tett tábla, tehát egy nagy vezérlő felület, ami irányítja a számítógépet, és a táblán végzett műveletek a számítógépen rögzíthetők. Használhatjuk többek között: Különböző objektumok(kép, rajz, szöveg) megjelenítésére, mozgatására, átméretezésére, Csoportosításra bármely adott szempont szerint Minden művelet, próbálkozás visszavonható Feladatok gyors ellenőrzésére a megoldás előkészítésével. Hagyományos írásra, Színes demonstrációra, 1 Az algyői Szivárvány Óvoda akkor lett interaktív tábla tulajdonos, amikor 2006-ban az akkor meghirdetett HEFOP as pályázaton lehetősége nyílt egy Polyvision tábla megvásárlására, a szükséges eszközökkel együtt (laptop, projektor). Fontos a magasság Mivel ez egy falra szerelhető tábla, és nem állványos, ezért nagyon fontos döntés a magasság megválasztása. Én a csoportban dobogót is használok az alacsonyabb gyerekek 1 (Bedő Andrea - Schlotter Judit: Az interaktív tábla Budapest, Műszaki Kiadó, o.) 2

3 miatt, de mivel már nagy csoportosok a gyerekek most már szinte mindenki eléri a tábla felső részét is. Biztonság mindenek előtt Használatba vétel előtt első lépésként a gyerekekkel megbeszéltük a biztonsági szabályokat: mire kell figyelni játék közben a táblánál, a projektorra is fokozottan kell figyelni. Elmeséltem, hogy mire tudjuk majd használni a táblánkat, miért jó, ha van ilyen a csoportszobánkban. Azt is meg kellett szokniuk a gyerekeknek, hogyan kell a tábla elé állni, ahhoz, hogy ne árnyékolják le a táblát, mivel a mi projektorunk nem közelről vetítő projektor, ezért elég gyakran előfordul, hogy nem láttuk a táblát, ki kellett tapasztalni minden gyereknek, hogy egy kicsit oldalról kell megközelíteni a táblát, és akkor minden látható lesz. Mivel jobb vezérelni: ujjal vagy tollal? Ezek után elég sok időt töltöttünk annak megtapasztaltatásával, hogy hogyan lehet irányítani, vezérelni a táblát. Kipróbáltuk kézzel is, vaktollal is. Azt tapasztaltam, hogy a gyerekeknek könnyebb a vaktollas megoldás, sokszor előfordult, hogy kézzel szaggatott vonal keletkezett ott, ahol folyamatos vonalnak kellett volna lennie, vagy a képek, figurák mozgatása közben elejtették a képet. A vaktollas megoldás azért is szimpatikusabb számomra, mivel az írásmozgás koordináció fejlesztésén belül a ceruza fogását is gyakorolják közben, és erősödik a három ceruzatartófogó ujj. Egy tábla - egy gyerek: a dilemma feloldása Tábla használat közben újabb probléma állt elő, nevezetesen, hogy a táblát egyszerre csak egy gyerek használhatja, /ma már létezik többvezérlős tábla is/ ezért ezt is meg kellett oldani. 3

4 Táblázni az esetek többségében épp ezért, csak mikrocsoportban szoktam, tehát így eleve kevesebb lesz a várakozási idő. Amíg egy gyerek megold egy játékos feladatot a táblánál, addig a többi előre ki is gondolhatja, hogyan kell megoldani a következő részfeladatot. Időnként ugyanazt a feladatot (amennyiben ez lehetséges) papíron vagy más eszközökkel megoldják/eljátsszák a többiek is, így össze tudjuk hasonlítani a megoldást, ki volt gyorsabb, ki oldotta meg helyesen, stb. Másrészt azt gondolom, hogyily módon türelemre is nevel a tábla motiváló hatása. Továbblépés az alapozás után Kezdetben sokat színeztünk, rajzoltunk a táblán, így gyakorolhatták a tábla irányítását, nagy mozgások fejlesztése is megvalósult, hiszen a tábla felületén tájékozódni, rajzolni sokkal több odafigyelést, nagymozgást igényel a gyerekektől. Lassan-lassan mindenki meg szokta hogyan lehet nyomot hagyni, mozgatni elemeket a táblán. 4

5 AZ INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉSE: Az idő, az idő múlása című projekthét feldolgozása interaktív táblával KÉSZÍTETTE: Füzi Otília KIBRÓBÁLÁS IDŐSZAKA: AZ INNOVÁCIÓ RÖVID BEMUTATÁSA: Az idő, idő múlása c. témahét feldolgozása nagy csoportban IKT eszközökkel. A gyerekek alkalmazható tudáshoz juttatása, évszakok, hónapok, napszakok, óra fogalmak tartalmasítása. Ismeretek rendszerezése interaktív tábla segítségével. CÉL: Évkör megismerése, az időérzék alakítása Évszakok, hónapok sorrendiségének rögzítése Napszakok változásának érzékelése az óra segítségéve Napszakok változásának megfigyeltetése, sorrendiség felfedeztetése képek, hangok segítségével Gondolkodási műveletek gyakorlása játék közben Az időmérő eszköz, az óra bemutatása Interaktív tábla használatának a fejlesztése FELADATOK: Anyanyelvi feladatok: a képolvasás, az élmények elbeszélése, a saját napirend elmesélése által a kommunikációs készség, a mondanivaló összefüggő elmesélésére való nevelés. a relációs szókincs bővítése kötőszavak helyes használatára nevelés beszédértés fejlesztése szókincsbővítés Zenei nevelés feladatai: komolyzene megszerettetése zenehallgatás közbeni asszociációk kifejezésére nevelés 5

6 hallásfejlesztés Külső világ tevékeny megismerése: Matematikai nevelés: számképek felismerése számlálás készségének fejlesztése Környezeti nevelés: az idő, illetve időjárással kapcsolatos fogalmak tartalmasítása időérzék fejlesztése az óra leolvasásának elsajátítása (egész óra) Vizuális nevelés feladatai: improvizációs készség fejlesztése szabad asszociációk vizuális kifejezésére nevelés finommotorika fejlesztése Mese vers feladatai: a Hónapsoroló c. vers elsajátítása, memória fejlesztése helyes beszédlégzésre, hangejtésre szoktatás TERÜLET: Külső világ tevékeny megismerése FELELŐS: Füzi Otília SIKERKRITÉRIUMOK: A gyerekek ismerik az évkört, az évszakok, hónapok neveit. Mindenki megjegyezte a hónapok neveit, és azok követési sorrendjét A gyerekek megértették az ok-okozati összefüggéseket a nappalok éjszakák váltakozásában Le tudják olvasni az óráról az egész órát 6

7 Tudják használni a különböző névutókat, relációs szókincsük bővült Mindenki megfelelően meg tudja ítélni az időjárást, illetve a megfelelő öltözék használatát 7

8 AZ INNOVÁCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA ELŐKÉSZÍTŐ MUNKA Tevékenység Felelős Érintett Időpont/ Eszköz/ határidő módszer Gyűjtőmunka Internet, Füzi - szakkönyvek Otília tanulmányozása Tervezés Füzi Otília - Vázlat Activstudio szoftver Szerkesztés Füzi Paint - Otília Photoshop Audacity Internet Szerkesztés Füzi Word - Otília szövegszerkesztő Elvárt eredmény A projekt témájának megfelelő szakirodalom összegyűjtése, áttanulmányozása Az interaktív tananyag vázlata Az interaktív tanyanyag elkészítése Használati instrukciók az interaktív tananyaghoz Keletkezett dokumentumok Interaktív tananyag /activestudio szoftver/ Használati instrukciók az interaktív tananyaghoz Innovációs sablon 8

9 Az idő múlása, az idő c. interaktív tananyag felhasználásához instrukciók 1. Slide: Melyik évszak jellemző ezekre a képekre? Ellenőrzési lehetőség: húzzuk el a piros foltot. 2. Slide: Húzzátok a megfelelő időjárásjelet a megfelelő évszak képe mellé! Indokoljátok meg a választásotokat! 3. Slide: Nézzük meg, milyen idő van most? Keressük meg a térképen, hogy hol lakunk mi? Karikázzuk be a helységnevet! Készítsük el Magyarország időjárás jelentését! 9

10 További lehetőség: Játszunk tévéset! 4. Hogyan öltözködünk a különböző évszakokban? Társítsd a gyerekeket az évszakokhoz! 5. A szekrény különböző tárgyakat rejt, osztályozzuk évszakok szerint! 10

11 6. Hallgassuk meg együtt, milyen hangokat, dallamot rejtenek a fülek. /Antonio Vivaldi A négy évszak/ A mű hallgatása közben érzett élmények, érzések megfogalmazása Ki mit látott a zene hallgatása közben? Slide: Zenei improvizáció-zeneképzelet: rajzoljatok azt a táblára, ami éppen eszetekbe jutott a zenehallgatása alatt! 11

12 13. Slide: Rakd sorrendbe, a számoknak megfelelően, az évszakokat ábrázoló képeket! 14. Slide: Vajon milyen fa lehet ez? Képolvasás Slide: Figyeljétek meg, mit történik a következő képeken, és miről szól ez a vers!/óvónő olvassa az egyre bővülő Hónapsorolót. 12

13 28. Slide: A kártyákat osztályozzuk az szerint, hogy melyik évszakhoz tartoznak! Figyeljetek az évszakokat jelölő színekre! 29.Slide: Figyeljük meg a gyerekek napirendjét! Képolvasás Meséljétek el ti is, hogyan indul és telik a napotok! 13

14 30. Slide: Napszakok Tedd a különböző napszakok fotóit a csipeszre, helyes sorrendben! Ellenőrzési lehetőség: Ha elakadnál a nagyítóval benézhetsz a lila függöny mögé. 31. Slide: hallgassuk meg, milyen hangokat rejtenek a fülek! Vajon melyik napszakra jellemzőek ezeket a hangok? Mikor halljuk őket? Kössük össze a megfelelő napszak képével! 14

15 32. Slide: Tedd helyes időrendi sorrendbe a képeket! Ellenőrzési lehetőség: a csiga és a varjú megmutatja, hogy jól dolgoztunk-e? Húzd elő! Slide: Melyik napszak képét húznád a kislány mellé? Miért? 36. Slide: A fotóalbumban rejtőzködő képeket húzzuk elő, és tegyük helyes sorendbe. 15

16 Azokra a képekre, amelyekre nincs szükségünk dobjuk bele a kukába! 37. Slide: Mi történik az almával? Tegyük a képeket időrendi sorrendbe! 38. Slide: Történet/képolvasás Meséljétek el a képek alapján, hogy mi történt a főszereplővel? 16

17 39.Slide: Összekuszálódtak a képek, tegyük helyes sorrendbe! Használjuk a megjelölt szavakat! 40. Slide: Mivel mérjük az időt? Figyeljük meg ezeket az eszközöket, miben különböznek egymástól? 41. Slide: Pótold a hiányzó számokat az óra lapjáról. 17

18 42. Slide: Olvasd le a pontos időt az óráról, majd tégy annyi csörgőórát a vonalra, amennyit az óra mutat Slide: Számold meg a faleveleket! Állítsd be az órát a falevelek számának megfelelően, válaszd ki a megfelelő óramutatót! ESZKÖZSZÜKSÉGELET Interaktív tábla, projektor, tanári laptop, hangszóró Interaktív tananyag 18

19 Forrásanyag A tananyagban használt képek forrásjegyzéke: Napszakok (29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 43, 44) Magyarország. térképe (3) étkező kislány (33, 34, 35) fotóalbum (36) A más oldalakon megjelenő képek a szoftver saját galériájából származnak, vagy saját grafikák. 19

20 Munka közben 20

21 21

TÁMOP 3.4.2 A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetének Óvoda tagozatán IKT eszközökkel támogatott foglalkozások

TÁMOP 3.4.2 A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetének Óvoda tagozatán IKT eszközökkel támogatott foglalkozások TÁMOP 3.4.2 A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetének Óvoda tagozatán IKT eszközökkel támogatott foglalkozások Az idő múlása Interaktív tábla az óvodában Szerkesztette: Tóth Ágnes 1

Részletesebben

Számolási eljárások: Számok bontása és 10-re való pótlás

Számolási eljárások: Számok bontása és 10-re való pótlás Matematika A 1. évfolyam Számolási eljárások: Számok bontása és 10-re való pótlás 50. modul Készítették: Bóta Mária Kőkúti Ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 50. modul számolási eljárások: számok bontása és

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV Módszertani ajánlások Tankönyv első kötet Összehasonlítások Kompetenciák, fejlesztési feladatok:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

A RÉSZ ÉS EGÉSZ. modul adaptációja látássérült tanulók együttneveléséhez SZÖVEGÉRTÉS- SZÖVEGALKOTÁS. A modult készítette: Papp Zita, Szendrődi Szilvia

A RÉSZ ÉS EGÉSZ. modul adaptációja látássérült tanulók együttneveléséhez SZÖVEGÉRTÉS- SZÖVEGALKOTÁS. A modult készítette: Papp Zita, Szendrődi Szilvia A RÉSZ ÉS EGÉSZ AKADÁLY NÉLKÜL modul adaptációja látássérült tanulók együttneveléséhez SZÖVEGÉRTÉS- SZÖVEGALKOTÁS Alap VII.3 AdGY A modult készítette: Papp Zita, Szendrődi Szilvia Az adaptációt készítette:

Részletesebben

Az interaktív tábla néhány módszertani lehetősége a közoktatásban és a tanárképzésben

Az interaktív tábla néhány módszertani lehetősége a közoktatásban és a tanárképzésben Iskolakultúra Online, 2, (2008) 176-187 Iskolakultúra Online Az interaktív tábla néhány módszertani lehetősége a közoktatásban és a tanárképzésben Kelemen Rita * Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi

Részletesebben

Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség)

Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség) Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség) Nekem először nem tetszett a kompetencia matek, de márciusban már belejöttem. Nagyon tetszett

Részletesebben

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei Einhorn`.qxp 2008.07.03. 6:01 Page 147 147 Einhorn Ágnes FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei A feladat a tanulási-tanítási folyamat legfontosabb alapegysége, mégis

Részletesebben

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Feladatgyűjtemény Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Tukacs Anita Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2011 Tukacs Anita A tananyag megjelenését a TÁMOP 412-08/1/B-2009-0003 A kompetencia-alapú

Részletesebben

GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK

GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK 0611. MODUL GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK Hány eset van? KÉSZÍTETTE: PINTÉR KLÁRA 0611. Gondolkodási módszerek Hány eset van? Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez

Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez Kedves Kolléga! Resseau szerint a játék maga a tanulás, ahol ez nem uralkodó elem, ott a tanulás nehezített, akadályozott. Fontos, hogy sokféle játékot tanítsunk meg a gyerekeknek. Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA El sz Csahóczi Erzsébet Csatár Katalin Kovács Csongorné Morvai Éva Széplaki Györgyné Szeredi Éva TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA 7. évfolyam II. kötetéhez TEX 014. június. 0:43 (1. lap/1. old.) Matematika

Részletesebben

Szorzás 3-mal, 6-tal, 9-cel; 3, 6, 9 egyenlő részre osztás; A harmad és hatod előállítása, leolvasása

Szorzás 3-mal, 6-tal, 9-cel; 3, 6, 9 egyenlő részre osztás; A harmad és hatod előállítása, leolvasása Matematika A 2. évfolyam Szorzás 3-mal, 6-tal, 9-cel; 3, 6, 9 egyenlő részre osztás; A harmad és hatod előállítása, leolvasása 43. modul Készítette: Szitányi Judit MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf A DÁN/EJO hatkötetes sorozatának V. része Rolf Gollob/Peter Krapf Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára Fedezzük fel a gyermekjogokat! Tanóravázlatok

Részletesebben

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET Bevezetés Jelen tanterv a NAT 2003-ban leírt célok és fejlesztési követelmények alapján készült. A középiskolai szakasz követelményeinek meghatározásánál a középszintű érettségi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Németh Márta. Az eszközök készítése során az egyéni sajátosságoknak megfelelő kritériumok figyelembevétele

MUNKAANYAG. Németh Márta. Az eszközök készítése során az egyéni sajátosságoknak megfelelő kritériumok figyelembevétele Németh Márta Az eszközök készítése során az egyéni sajátosságoknak megfelelő kritériumok figyelembevétele A követelménymodul megnevezése: Általános gyógypedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul

Részletesebben

Az óra menete. Beszívjuk a levegőt, 2 másodpercig benntartjuk, majd kilégzéskor következő hangokat hangoztassuk:

Az óra menete. Beszívjuk a levegőt, 2 másodpercig benntartjuk, majd kilégzéskor következő hangokat hangoztassuk: Az óra feladatai, idő I. Előkészítés.00 1. Köszönés 1 Az óra menete Eszközök, módszerek helyes artikuláció.01 helyes testtartás Forduljatok a vendégeink felé! Köszöntsétek őket: csak fejbólintással csak

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez.

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Misz József, Szokolai Tibor A szakmai

Részletesebben

Kreatív feladat: a tehetséges érdeklődőknek szánt feladat. Megoldása tényleg nehezebb, valamilyen speciális ötletet, alkotó fantáziát igényel.

Kreatív feladat: a tehetséges érdeklődőknek szánt feladat. Megoldása tényleg nehezebb, valamilyen speciális ötletet, alkotó fantáziát igényel. A feladatok egy-egy témakör (pl. ciklus, eljárás) köré összpontosulnak. Nem egy-egy foglalkozásra készültek. Feldolgozásuk rugalmasan kezelhető. Az első két témakör gyorsan feldolgozható. A nehezebb problémákra

Részletesebben

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest 2011 Írta Rácz Zsuzsanna Közreműködtek Gelencsérné Tamási Márta

Részletesebben

te,én,mi és az emberi jogok az Amnesty International Magyarország képzése te, én, mi ÉS az emberi jogok

te,én,mi és az emberi jogok az Amnesty International Magyarország képzése te, én, mi ÉS az emberi jogok te,én,mi és az emberi jogok az Amnesty International Magyarország képzése Ha mindig csak azokkal beszélgetünk, akik olyanok, mint mi, akkor nagyon keveset fogunk tudni a világról. Köszönet a borsodnádasdi

Részletesebben

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita Kézikönyv Az én világom 1. tanításához A kiadványt az Oktatási Hivatal TKV/4084-15/2013 határozati számon 2013. 04. 05-tól 2018. 08. 31-ig tankönyvvé nyilvánította.

Részletesebben

Mi az az IKT? PIL Akadémia bevezető

Mi az az IKT? PIL Akadémia bevezető Mi az az IKT? Az IKT (angolul ICT) az információs és kommunikációs technológiákat jelöli. Ha azt halljuk, hogy IKT, gyakran nem gondolunk másra, mint a számítógépekre és / vagy az interaktív táblákra.

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ INFORMATIKÁBA 1. rész TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS AZ INFORMATIKÁBA 1. rész TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS AZ INFORMATIKÁBA 1. rész TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS AZ INFORMATIKÁBA 1. RÉSZ... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 1 AZ INFORMÁCIÓ... 2 Az információ fogalma... 2 Közlemény, hír, adat, információ... 3 Az információ

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Falus Katalin Knausz Imre EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET OKTATÓI MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2009 Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0255. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- innovatív intézményekben PROJEKT GYŰJTEMÉNY

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0255. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- innovatív intézményekben PROJEKT GYŰJTEMÉNY PROJEKT GYŰJTEMÉNY A KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE ÉS MEGSZERETTETÉSE TÉMAKÖRBEN. - Innováció - Készítette: Horváth Jánosné Madarászné Bognár Tímea Aranykapu Óvoda Jánossomorja 2010. 1 A projekt gyűjtemény

Részletesebben

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II.

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. Varga Olga A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

több, kevesebb, ugyanannyi

több, kevesebb, ugyanannyi Matematika A 1. évfolyam több, kevesebb, ugyanannyi 5. modul Készítette: c. neményi eszter matematika A 1. ÉVFOLYAM 2. modul több, kevesebb, ugyanannyi MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

MÉRÉSEK, KERÜLET, TERÜLET, FELSZÍN

MÉRÉSEK, KERÜLET, TERÜLET, FELSZÍN 0532. MODUL MÉRÉSEK, KERÜLET, TERÜLET, FELSZÍN A terület fogalmának kialakítása Készítette: Pusztai Julianna 0532. Mérések, kerület, terület, felszín A terület fogalmának kialakítása Tanári útmutató 2

Részletesebben