Elkezdõdött a MIÉRT Partiumi Ifjúsági Konferencia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elkezdõdött a MIÉRT Partiumi Ifjúsági Konferencia"

Átírás

1 A fõszerepben: az ötödikes picurok Több, mint kilenc éve hagyomány már a Kölcsey Ferenc Fõgimnáziumban, hogy az elemi padokból kilépõket, az iskolába frissen érkezõket ünnepséggel, Picuravatóval fogadják be a kölcseys diáktársadalomba. Idén sem volt ez másként: tegnap délután a gimnázium díszterme zsúfolásig megtelt diákokkal. Folytatás a 12. oldalon Konyhamûvészet A naspolyát október végén, november elején kell szüretelni, hazája Közép-Ázsiában, a Kaukázus déli lejtõin van. A Balkán-félsziget országaiban vadon terem, de a kertekben szívesen ültetik. Melegigényes növény lévén a Kárpát-medencénél északabbra nemigen merészkedik. Részletek a 9. oldalon A mai lapszámunkkal Szamos SZATMARI MAGYAR HIRLAP november 10. szombat VIII. (XXX.) évf (2198.) szám 12 oldal ára: 1 lej Elkezdõdött a MIÉRT Partiumi Ifjúsági Konferencia A SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP a magyar helyesírást kitûnõen ismerõ munkatársakat alkalmaz újságírói munkakörbe. További információk a es, ás és a ás telefonszámokon. Kiállítás Tasnádon Csengeri képzõmûvészek alkotásaiból nyílik tárlat ma 13 órától a Tasnád Városi Múzeum kiál - lí tótermében. A Szatmár megyei város múzeuma által szervezett kiállításon festmények, grafikák, szobrok és fotók is megtekinthetõek lesznek. A kiállított munkák között Dorogi Béla, Medgyessy Zoltán, Molnár Melitta, Gavallér Gréta, Deák Erika, Szegedi Eszter, Talpas István, Ercsey Viktor és Fábián Béla alkotásai is fellelhetõek lesznek. Napi jegyzet Sokat akar a szarka Sike Lajos Tegnap este az Astoria szálloda nagytermében került sor a Szatmár Megyei Ifjúsági Tanács által szervezett MIÉRT Partiumi Ifjúsági Konferencia ünnepélyes megnyítójára. A konferencián Szilágy, Bihar, Arad, Máramaros és természetesen Szatmár megyébõl érkezett több, mint 30 fiatalt Őri-Pákay Franciska, a Szatmár Megyei Ifjúsági Tanács elnöke köszöntötte, akinek életére, saját bevallása szerint, nagy hatással voltak az ilyen és ehhez hasonló konferenciák, melyeknek hasznát láthatják a késõbbiekben az élet bármely területén, de kiváltképp azok, akik a továbbiakban politikai pályán akarnak majd érvényesülni. A megnyitó díszvendégének, Kovács Péter RMDSZfõtitkárnak a pályafutás a is ezt igazolja, hiszen õ is önkéntesként kezdte a politizálást 12 évvel ezelõtt, majd a MIÉRT elnöksége után átlépett a felnõtt kategóriába. Folytatás a 2. oldalon Megannyi erényükért tiszteljük embertársainkat, de a szakmaiság az elsõ helyeken áll. Mivel más oldalról alig ismerem, mint kiváló szakembert becsülöm Zazula Béla mérnököt, a Nord Star autósiskola vezetõjét. Ilyen minõségében az elmúlt években két újságban is írtam róla. Néhány éve õ volt az, aki az RMDSZ parlamenti képviselõi (köztük Erdei D. István) kezdeményezte és törvényesített magyarnyelvû sofõrvizsgát, s hozzá a közlekedési ismeretek anyanyelven való megszerzését elsõk közt vezette be. Kiváló eredménnyel bizonyítva a régi igazságot: bármely tudás anyanyelven sajátítható el legkönnyebben! Tanítványainál az átmenési arány mindjárt százalék volt, ami messze meghaladta nemcsak a megyei, de az országos átlagot is. Paradox módon a Székelyföldön nem csak késõbb kezdték a magyar-vizsgát, de az eredmény is jóval gyengébb volt. Folytatás a 2. oldalon Victor Ponta kormányfõ lemondását kéri az Igaz Románia Szövetség Az ellenzéki párt ma azt is kérte, hogy váltsák le azt a négy kormánytagot is, akiket a Feddhetetlenségi Ügynökség korrupcióval vádolt meg. Ma ugyanis az ANI azt közölte, hogy Eduard Hellvig fejlesztési minisztert, Ovidiu Silaghi szállítási minisztert, Liviu Pop tárca nélküli miniszert és Sorin Dan Mihalachet összeférhetetlenséggel és érdekkonfliktussal vádolja. Így például Ovidiu Silaghi nem tud elszámolni 45 ezer euróval, Liviu Pop tárcanélküli miniszter pedig nemcsak érdekkonfliktusba keveredett, de az ANI azzal is vádolja, hogy visszaélt hivatalával. Victor Ponta miniszterelnök magya - rázatot kért a három minisztertõl és a fõtitkárhelyettestõl, és azt kérte tõlük, törvényszéken tisztázzák helyzetüket. Amennyiben a bíróság azt állapítja meg, hogy megalapozottak a Feddhetetlenségi Ügynökség vádjai, leváltja õket a kormányfõ. Azonkívül korrupcióval vádol négy kor mánytagot a Feddhetetlenségi Ügynök ség, magát Victor Pontát is leváltatná az Igaz Románia Szövetség.

2 2 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Külföld-belföld november 10., szombat Napi jegyzet Sokat akar a szarka Folytatás az 1. oldalról Ezt onnan tudom, hogy a Magyar Szó külön is megírta. Számomra furcsa volt, hogy például a csíki székely nehezebben tanulja meg a közlekedési szabályokat anyanyelvén, mint a szatmári magyar! Hacsak nem rovásírással készült az a könyv! Ám ennek nem jártam utána, amit azóta is bánok. Felkaptam a fejem, amikor a tavaszon hallom: Zazula polgármester-jelölt. Ugyan, miért kíván egy kiváló és jól ke resõ szakember politikus lenni? Kérdésemre azt mondta: el tudná vezetni a várost és reális esélyei vannak, hisz sok ezer szatmári neki köszönheti a hajtásit! S feltehetõleg, ezek inkább rá szavaznak, mint Ilyésre vagy Coicara. Nem ez történt!. Mindössze pár száz szavazatot, s vele nagy ruhát kapott, hisz Ilyésre is szor annyian voksoltak. Nagyon elszámolta magát, azt hitte: a szakmai elismerés egyenlõ a politikai elismeréssel! Talán meg se járta a fejét, hogy a politikai pályára külön készülni kell. Nem úgy van az, hogy csak oda állok és kiütöm a tapasztalt politikust. Legalább egy-másfél évvel korábban többször is meg kell mutassa magát egész körzetében. Elszámolták magukat az EMNP azon jelöltjei is, akik a decemberi parlamenti választáson olyan közismert politikusokkal szállnak versenybe, mint Erdei D.István, Pataki Csaba, Kereskényi Gábor. Helyzetüket csak nehezíti, hogy azokat a településeket, ahonnan több szavazatot kapnának, RMDSZ-es polgármesterek vezetik! A hét EMNP-jelölt közül magam mindössze kettõt ismerek, pedig újságíróként sokfelé járok. Akkor hányan ismerik egy nagyobb körzetben Barcza Lehelt, Nagy Istvánt, Lászlóffy Csabát, Magyar Károlyt, Konglovits Évát, aki a tavaszi választáson Kovács Jenõ károlyi polgármester ellenfeleként már kapott egy nagy kötényt? Persze, nem is a gyõzelem a cél, hisz arra eleve nincs esélyük, inkább már irigységbõl is az RMDSZ (vele közösségünk!) ellehetetlenítése, mert az EMNP-re adott szavazatokkal elsõsorban az USL tábora erõsödik. Lám, sokat akar a szarka, de nem bírja a farka! Sike Lajos A kampány elkezdõdött! A regisztrációval védik a külhoni magyarokat Esztétikai- és plasztikaisebészeti magánklinika ÚJ!!! Videodermatoszkópia - rosszindulatú daganatok felismerése arcszépítési technikák sebészeti beavatkozások nélkül: kollagénes injekciók (ajakfeltöltés is), dysport, bõrradírozás, peeling a szemhéjak, az orr, a fülkagylók esztétikai sebészete arcfeszesítés hajátültetés mellplasztika (nagyobbítás, kisebbítés) zsírleszívás sebészeti vagy lézeres visszérkezelés. Elisestet: Szatmárnémeti, Szigetlanka utca 2. szám (Titulescu tér). Naponta óra között telefon/fax: , mobil: Megfelelõ garanciális elemeket kíván beépíteni a magyar kormány a választási regisztráció folyamatába a külhoni ma gyar szavazók adatainak védelme érde ké ben - mondta Semjén Zsolt. A nem zet-politi - káért felelõs miniszterelnök-helyettes ki - emelte: a kezdet kezdetétõl nyilván va lóvá tették, hogy Magyarország senkinek nem ad ki állampolgársági információt, ez vo - nat kozik a választási regisztrációra is. Hozzátette: a választási regisztráció folyamata során figyelmet fordítanak arra, hogy azon országok állam polgárai, akiket emiatt esetleg retorzió érhet, úgy tudjanak regisz trál ni, hogy az ne jusson az adott állam tudo mására. Ugyanakkor megjegyezte: abból jogilag még semmi nem következik, hogy vala kirõl tudják, magyar állampolgár. Vele szemben csak akkor lehetne fellépni, ha azt tudják bizonyítani, hogy az illetõ maga kérelmezte a magyar állampol gár ságot. A Fidesz-KDNP szeptember 17-én benyújtott javaslata szerint a feli rat kozás menetrendje szerint a választási iroda levélben tájékoztatja az embereket a regisztrációról. A négyévenkénti feliratkozás szeptember 1- jétõl - ha a következõ év elsõ felében választás van - a szavazás elõtti 15. napig tart. A választópolgárok ekkor kérhetik felvételüket a névjegy zék be a következõ ciklusban esedékes összes általános és idõközi választásra; aki azonban a két regisztrációs idõszak között válik nagykorúvá, 17 éves kora betöltése után bármikor kérheti felvételét a névjegy zék - be. A Magyarországon élõk ezt szemé lye - sen, a jegyzõnél, vagy az interneten, az ügy félkapun keresztül tehetik meg, illetve szeptember 1-jétõl két héten át a jegyzõnek címzett levélben is re gisz trálhatnak. A magyarországi lakóhellyel nem rendel - ke zõ állampolgárok levélben iratkozhatnak fel, a regisztrációs idõszak alatt bármikor. Ro bert Fico korábban egy újságírói kér dés re, miszerint aggasztja-e Szlovákiát annak lehetõsége, hogy a szlovákiai magyarok szavazhatnának a magyar országi válasz tá so kon, azt vála - szolta: jelenleg sehonnan sem derül ki, mely szlovákiai állampolgárok folyamodtak magyar állampol gár sá g ért. Hozzáfûzte: a magyarországi válasz tások kapcsán felvetõdött a választók elõzetes regisztrációja, amelyet Robert Fico szerint nyilvánosságra kell majd hozni, s így arra is fény derülhetne, hogy mely szlo vák állampolgárok azok, akik magyar állampolgárságot szereztek, s így elveszítik a szlovák állampolgárságukat. Ezt csak úgy kerülhetnék el, ha nem regisztrálják magukat, s nem mennek el szavazni - SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP ISSN: Alapító: Szilágyi Ferenc Szerkesztõség: , Szatmár németi, Mircea cel Bãtrân u. 15. szám Tel./Fax.: Titkárság, információk internet: Kiadó: Solpress Kft., Ügyvezetõ igazgató: Dumitru Pãcuraru Felelõs szerkesztõ: Szabad Mária A terjesztési osztály telefonszáma: November 9-én kezdetét vette a választási kampány. Pontban éjfélkor a Szociál-Liberális Unio (USL) fiataljai, egy hatalmas kampány-bannert helyeztek el a Burgya-sarki keresztezõdésben. A banner felállításánál jelen volt és segédkezett Adrian ªtef, a szatmárnémeti Nemzeti Liberális Párt elnöke, valamint Radu Roca, a Szociál-Demokrata Párt szatmári alelnöke. Ugyancsak november 9-én, a Vádaskodik az Igaz Románia Szövetség November 8-án, csütörtökön, 14 órakor az Igaz Románia Szövetség (ARD) tagjai, Claudiu Ardelean, a Szatmár Megyei Demokrata-Liberális Párt elnökének és George Filip, a Szatmár Megyei Polgári Erõ elnökének társaságában benyújtották a prefektusi hivatalban a Szociál-Liberális Unió kormányzásának fekete mérlegét. Mivel Eugeniu Avram prefektus nem tartózkodott ott, a hivatal iktatójában helyezték el a Szociál- Liberális Unió mézet ígértek, ecetet adtak Hat hónapnyi hazugság, inkompetencia, visszaélés és Románia nem zet - közi hírnevének tönkretétele címmel ellátott dokumentációt. Az ezt követõ sajtótájékoztatón az Igaz Románia Szövetség tagjai rávilágítottak pár olyan ígéretre, amelyeket a Szociál- Liberális Unió (USL) kormány nem tartott be, többek között az élelmiszerek áruforgalmi adójának csökkentésére nemcsak, hogy az ÁFA nem csökkent, hanem az élelmiszerek megdrágultak, sõt, újabb áremelések vannak kilátásban; s a kormány ígéreteivel ellentétben, a közalkalmazottak bérezése sincs még délutáni órákban került sor az USL nagy jelöltbemutató kampányülésére is, ahol volt minden: szónoklatok a dísztribünrõl, lufieregetés, zene, tánc és mulatság. Sz. K. M. teljes mértékben rendezve. Sergiu Bãbãºan felhívta a figyelmet arra is, hogy azon személyek között, akik hozzájárultak az uniós pénztámogatások (13 milliárd euró) befagyasztásához, van egy szatmári is, pedig ez az összeg nagyon sokat segített volna a román gazdaságon. Claudiu Ardelean, a Szatmár Megyei Demokrata-Liberális Párt elnöke kihang - súlyozta: a Szociál-Liberális Unió kormányzásának fekete mérlegét - amely összehasonlítja az USL ígérgetéseit azzal, amit 6 hónap alatt megvalósítottak - azért nyújtottuk be a prefektusi hivatalnak, mert a prefektus a kormány képviselõje. Sz. K. M. Elkezdõdött a MIÉRT Partiumi Ifjúsági Konferencia Folytatás az 1. oldalról Kovács Péter arra kérte a fiatalokat a jelenlévõket, s rajtuk keresztül az otthonmaradottakat is -, hogy az elkövetkezõ négy hétben, a kampány alatt segítsenek a jelölteknek, legfõképpen abban, hogy sikerüljön megváltoztatni a közemberekben a politikusokról kialakult negatív képet. Ki tudunk alakítani egy olyan RMDSZ-t, mely szerethetõ, melynek hinni lehet!. A jelöltek bár igyekeznek minden településre eljutni sajnos idõhiány miatt nem tudnak személy szerint megszólítani minden egyes választópolgárt, nem tudnak eljutni minden lakásba, épp ezért nagyon fontos a MIÉRT-esek tevékenysége, hiszen hitelesen képviselik a jelölteket, hitelesen politizálnak a köz érdekében. Sz. K. M.

3 2012. november 10., szombat Események A savanyú káposzta gazdag vitaminokban SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 3 A prefektusi hivatal honlapja magyar nyelven is A Nagyváradi Táblabíróság elsõ fokon a román diszkriminációellenes tanácsnak adott igazat s ennek értelmében Szatmár megye prefektusi hivatalának magyar nyelvre is le kell fordítania az internetes honlapján közölt információkat. A diszkriminációellenes tanács ko ráb - ban már figyelmeztetésben részesítette a prefektusi hivatalt amiatt, hogy kizárólag román nyelvû az intézmény honlapja, annak ellenére, hogy Szatmár megyében a magyar lakosság aránya meghaladja a 20 %-ot. E figyelmeztetõ határozat ellen nyújtott be bírósági keresetet a prefektúra, amelyet most elutasított a Nagyváradi Táblabíróság. A diszkriminációellenes tanács elnöke, Asztalos Csaba elmondta: november 8-án, csütörtökön kézbesítették a bírói indoklást, amely szerint a prefektusi hivatal nem érvelhet azzal, hogy nincs pénze a fordításra, hisz van költségvetése, s a pénzkiadásokat ebbõl kell biztosítania. A dokumentum szövegébõl az is kiderül, hogy a prefektusi hivatal megkérdõjelezte, egyáltalán hátrányos megkülönböztetésben részesülnek-e a magyarok amiatt, hogy az intézmény honlapja kizárólag román nyelvû. A bíróság elvetette ezt az érvet, megállapítva, hogy a kizárólag román nyelvû tartalom miatt sérül a magyar nemzetiségû személyek - nek a közérdekû információkhoz való hozzáférési joga. A prefektusi hivatal azon érve sem elfogadható, miszerint nem rendelkezik szakképesített fordítókkal, hiszen ilyen személyek hiányában lehetõsége van fordítócégek szol - gáltatásá nak igénybevételére is. Asztalos Csaba szerint a prefektúra vár ha tóan megtámadja az elsõ fokú ítéletet, de szerinte jó esély van arra, hogy az ál ta la vezetett intézmény jogerõsen meg nyer je a pert, hozzátéve: más megyék prefektusi hivatalával is hasonló perben állnak. Sz. K. M. Ovidiu Silaghi miniszter egyáltalán nem érzi sebezhetõnek magát Az õsz végéhez közeledve a szatmári piacok legkelendõbb árucikke a káposzta. Amint belépünk valamelyik élelmiszerpiac területére, káposztaárusok egész hada fogad minket a piac szinte minden szegletében. A káposzta ebben az idõszakban kapható egyrészt a legjobb áron, másrészt a legnagyobb választékban. Az õszi hónapok folyamán a vásárlók általában azért veszik, hogy savanyú káposztát készítsenek belõle, így zsákszámra fogy ez a kelendõ piaci áru. A savanyú káposzta készítésének hagyománya egészen a római birodalom koráig nyúlik vissza, viszont az a módszer, ahogyan akkoriban elkészítették, az idõk során feledésbe merült. Ma szinte egész Kelet-Európában a bajor konyha klasszikus receptjét használják. A piaci kereskedõk szerint ahhoz, hogy jó minõségû, finom savanyú káposztát ké - szítsünk, ép, egészséges, kemény káposz - tafejeket kell vásárolnunk. Néhány napig letakarva érleljük, mert így a káposzta beizzad és szép fehér színe lesz, miután megsavanyodott. Miután a káposzta néhány napig letakarva pihent, egy káposztagyaluval apróra kell szeletelni, és a fûszereket, fõként a sót nem sajnálva hordóba tenni. Egyik árus elmondta, hogy a valódi titok a döngölésben rejlik. Ha erre odafigyel a készítõ, nem lesz panasza a savanyúság minõségére. A szatmári piacokon a káposztafejek kilónkénti ára 1,50 lej, viszont azok, akik nem szeretnének a felszeleteléssel bíbelõdni, már gyalulva is hozzájuthatnak. Ebben a formában általában 10 kg-os mûanyag zsákokban árulják, 15 lejes áron. Mivel árban ugyanúgy jön ki a vásárló, már csak azt kell eldöntenie, hogy maga gyalulná le, vagy inkább készen venné meg. Vannak olyan boltok is a városban, ahol kész savanyú káposztát is lehet vásárolni, 4-5 lej körüli kilónkénti áron. Valóságos vitaminbomba Közterületfenntartó Kft.-t alapít a Városháza A Szatmárnémeti Helyi Tanács tegnapi tanácsülésén hat határozattervezetrõl döntöttek a tanácsosok. A tervezetek kezdeményezõje dr. Coica Costel Dorel polgármester volt. Az elsõ napirendi pontot a HURO-INVEST román-magyar Acronym vállalkozás fejlesztésére vo - natkozó ingatlan beruházások elnevezésû projekt keretében, a saját finan - szírozási hozzájárulás biztosítására vonat - kozóan a tanácsosok hosszabb meg be - szélés és egyeztetés után elfogadták a határozattervezetet. A második napirendi pontban Szatmárnémeti önkormányzatának, az Európai határvárosok a Területi Együttmûködési Európai Csoportosulásban alapító-tagként való részvételét is jóváhagyták továbbá a Szatmárnémeti Közterület Gondnokság Kft. létrehozására vonatkozó tervezetre is rábólintottak. A tegnapi tanácsülésen többek között a Szatmárnémeti Közle ke dés-biztonsági Hivatal megszüntetésére és tevé keny sé - gé nek a Szatmárnémeti Köz terület-fenn - tartó Hivatal hatáskörébe való átru - házásra vonatkozó 149/ es számú helyi tanácsi határozat mó do sí tá - sára, valamint kiegészítésére is sor került. A Szatmárnémeti municípiumi 13256/11- es helyrajzi számmal rendelkezõ ingatlan leválasztási és telekkönyvezési dokumentációjára vonatkozó határozattervezet elfogadásáról is döntöttek, valamint az Kereskényi: A szombati fizetéses parkolást az RMDSZ-frakció javaslatára fogják eltörölni autópark-fejlesztési program keretében, egy használt gépkocsi leírásának és egy új gépkocsi vásárlásának tervezetét is jóváhagyták. A Városi Tanács tegnapi rend kí - vüli ülésén elhatározta a Közterület - fenntartó Kft. létrehozását. Azért volt szükség gazdasági társaság létrehozására, mert a közintézményi formában mûködõ közterület-fenntartó közszolgálat a jelenlegi struktúrájában már nem volt képes rendeltetésszerûen ellátni feladatát. A Városháza, az oktatási intézmények, a városi piacok és egyéb alárendelt intézmények kisebb karbantartási munkálatait lesz hivatott gyorsan és lehetõleg minél Mindamellett, hogy a savanyú káposzta fõként íze miatt közkedvelt savanyúság, vitaminokban is nagyon gazdag. Jelentõs mennyiségû C-vitamint, folsavat, B6- és K-vitamint tartalmaz. A vitaminok között legismertebb a C-vitamin, amelybõl a savanyú káposzta 100 grammonként körülbelül 20 milligrammot tartalmaz. Egy felnõtt ember napi szükséglete 75 milligramm, így egy adag köret formájában elfogyasztott savanyú káposztával a napi szükséglet egyharmada fedezhetõ. A dohányosok, a legújabb vizsgálatok szerint ennek kétszeresét igénylik, azaz napi 150 milligrammot. A vitaminok az emésztésre is jótékony hatással vannak, és elõsegítik a bélflóra karbantartását is. Bajnai Botond kedvezõbb áron elvégezni az új cég. Ehhez persze szükség van új mun ka vál la - lók alkalmazására is, ami a jelenlegi lét - számstop miatt közintézményeknél nem lehetséges, Kft.-nél viszont megengedett - indokolta a tanácsi döntést Kereskényi Gábor, az RMDSZ-frakció vezetõje. Decembertõl ingyenes lehet a parkolás Bár a tanácsülésen ez alkalommal nem fogadták el az RMDSZ-frakció által javasolt szombati fizetéses parkolás eltörlését Szatmárnémetiben, az egykori alpolgármester szerint a bizottságon már átment a határozattervezet, és remél he - tõleg a legközelebbi tanácsülésen pozitív döntés születik ez ügyben, így akkor december elsejétõl péntek 17 óra és hétfõ reggel 8 óra között ingyenesen parkol hat - nak majd a gépjármûvek a megy szék - helyen. Szintén ez a határozattervezet tartalmazta a parkolójegy és bérlet nélkül parkolók büntetésének 50 lejrõl 20 lejre való csökkentését, illetve, hogy a Par ko - lási Felügyelet Szamos-piacon található székhelye mellett immár bármely postahivatalban befizethetõ a bírság. Mivel azonban több tanácsos hiányzott, nem volt meg a kétharmados többség és ezekre a módosításokra is várni kell a következõ tanácsülésig. Barakonyi Gergõ Rendõrségi hírek Vascsõvel verte a szomszédját A 112-es segélyhívószámon jelezte tegnap délután a tasnádi rendõrségen egy rakovai asszony, hogy férjét súlyosan bántalmazta a szomszédjuk. A helyszínre kiérkezõ rendõrök és csendõrök megállapították, hogy az 56 éves G. Zaharia, az elfogyasztott szeszes italok hatására veszekedni kezdett szomszédjával, majd a vita hevében felkapott egy vascsövet és azzal ütlegelte az 59 éves férfi hátát. A sérültet azonnal kórházba Ezt tegnap kora délután tartott sajtóértekezletén jelentette be a jelenlegi közlekedésügyi miniszter és kép vise - lõjelölt Ovidiu Silaghi, miután november 9-én a Nemzeti Integrációs Ügynökség (ANI) bejelentette, hogy a politikus nem tud elszámolni körülbelül eurónyi jövedelemmel. A Nemzeti Integrációs Ügynökség meg - ál lapítása szerint Ovidiu Silaghi köz le ke - désügyi miniszter a május 7. (tiszt ségébe való kinevezésének kezdete) és október 15. közötti idõszakban, feleségével együtt lejnyi, fizetésbõl származó jövedelemre tett szert, ugyanakkor a fent említet idõszakban lejt költöttek és a két összeg közötti különbséggel, a körülbelül euróval nem tudnak elszámolni. A miniszter egyáltalán ezt érzi sebez he - tõnek magát, elmondása szerint az össze - gek közötti különbség annak kö szön - hetõ, hogy õ is, felesége is hitelkártyáikat használták különbözõ vásár lások- kor és számlakifizetésekkor, s a hiteltúllépésekbõl adódik a keresetek és a kia dások közötti különbség. Silaghit mélységesen felháborította, hogy a sajtóból értesült a vádakról és nem az ügynökség jelezte ezt hivatalosan felé. Nem lehet szó nélkül szemet húnyni a tény fölött, hogy az ANIjelentés épp ma került nyilvánosságra. Ma, amikor megkezdõdött a választási kampány. Nem lehet szó nélkül szemet húnyni a fölött sem, hogy az ANI elõbb a sajtót értesítette vizsgálódásainak eredményeirõl, holott a törvények értel mé - ben legelõször a vizsgált személyt kellett volna. Minde zeket figyelembe véve csak azt tudom megállapítani, hogy az ANI lépései teljesen politikai jellegûek és minden professzionalizmustól mentesek. És mélyen antidemokratikusak. nyilat - kozta Ovidiu Silaghi, pontosítva azt is, hogy fellebbezni fog az ANI vádja ellen és feljelentést is tesz az ügynökség vezetõi ellen, mert véleménye szerint ezt az egész vagyonellenõrzési akciót személyes érdekellentétek indították el. Sz. K. M. szállították és megmûtötték, G. Zaharia ellen súlyos testi sértés okozásának vádjával indítottak eljárást. Ismét II. világháborús lövedéket találtak Ezúttal Mezõfényen, a Kiserdõben talált rá egy 33 éves helyi lakos a 85 mmes, erõsen korrodált állapotban lévõ robbanógránátra. A helyszínre kiérkezõ tûzszerészek semmisítették meg a II. világháborús lövedéket. Sz. K. M.

4 4 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Közelkép november 10., szombat Súlyos közlekedési baleset Szatmárnémetiben November 8-án délután az István-tér keresztezõdésében történt hármas köz - lekedési baleset. A helyszínre kiérkezõ rendõrök megállapították, hogy a 31 éves, batarcsi M. Maria úgy hajtott be a keresztezõdésbe, hogy nem adta meg az elsõbbséget a fõ úton, szabályosan közlekedõ gépkocsinak, melyet a 34 éves, szatmárnémeti G. Petruþa vezetett. Az ütközés következtében a szabályosan közlekedõ gépkocsi nekicsapódott egy, a menetiránnyal szemközti sávban, szintén szabályosan közlekedõ gépkocsinak. A 34 éves G. Petruþat súlyos sérülésekkel szállították kórházba, a balesetben résztvevõ mindhárom gépkocsivezetõnél vérvizsgálat készül, esetleges alkoholszintjük megállapítása érdekében. Megnyitja kapuit a nagykárolyi szociális étkezde Veszett kutya és sok vérbajos ló Szatmár megyében A Szatmár Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság (DSVSA) munkatársai, november 2. és 8. között több kereskedelmi és háztáji gazdaságot ellenõriztek, szám szerint 61-et. Ellenõrizték az élelmiszeripari lerakatokat, boltokat, az étkezdéket, az óvodákat, a cukrászdákat, a pékségeket, tej- és húsfeldolgozó üzemeket, állatpatikákat, valamint vásárokat, piacokat. Meggyõ zõdtek arról, hogy megvannak-e a bejegyzési iratok, illetve a megfelelõ higiéniai körülmények, az állatok egészségügyi papírjai. Az élelmiszerek ügyében pedig a csomagolást, a címkézést, a szállítási körülményeket, valamint minden esetben a munkavédelmi eszközöket is ellenõrizték. Sok esetben nem tartották be az elõírt körülményeket, ezért az igazgatóság munkatársai összesen lej büntetést szabtak ki. Ugyanebben a periódusban az igazgatóság munkatársai Tasnád - szántóban egy veszettséggel fertõzött kutyát találtak. Azon személyeket, akik a kutyát vizsgálatra vitték, egy egészségügyi felmérésre kötelezték a járványkórházban, hogy megállapítsák, hogy nem-e fertõzõdtek meg, továbbá 12 ló esetében állapítottak meg vérbajt. Összesen lovat ellenõriztek a megyében, illetve 6 ló elaltatása még folyamatban van. Sok esetben az állattulajdonosok ellenálltak a végzésnek, õket pedig szabály - sértés miatt büntették. A Szatmár Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság mun - katársai külön felhívják az állattartók figyelmét, hogy az egészséges állattartás érdekében tartsák be az elõírt sza - bályokat, máskülönben nem tudnak ré - szesülni semmilyen állami támo ga tásban. Természetesen az ellenõrzések folytatódnak majd a továbbiakban is, annak érdekében, hogy megóvják a lakosság és nem utolsó sorban az állatok egészségét is. Ma óra között, valamint holnap óra között trichi - nellózis vizsgálatra vihetik a gazdák állataikat a Szatmár Megyei Állat - egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság 3-as számú körzetébe, a Kispiachoz. Ma este batyus bál lesz Erdõdön Szatmár megyében 331 üres állás van A Szatmár Megyei Munkaerõ-foglalkoztatási Ügynökség (AJOFM) közleményben tájékoztatta a sajtót a megyében jelenleg szabadon lévõ munkahelyekrõl. Szatmárnémetiben 246, Avasfelsõfaluban 84, Nagykárolyban pedig 1 mun ka - hely vár betöltésre. Ez összesen 331 bejegyzett üres állást jelent a megye területén. Mint mindig, most is a konfekció- és textiliparban van a legtöbb, egész pontosan 201 szabad munkahely. De ezen kívül még keresnek: biztosítási ügynököt, üzletvezetõt, asztalost, cipõfelsõrész készítõt, autószerelõt és autó villanyszerelõt, kamionsofõrt, villamos - mérnököt, géplakatost, elõ- és fõkönyvelõt, programozót, esztergályost, szaká csot, árumozgatót, fodrászt és elárusítót, hogy csak a legkeresettebbeket említsük. Szatmárnémetiben 2 állás elfoglalásához szükséges felsõfokú végzettség, 239- hez elégendõ a középfokú is, és 5 olyan munkahely van, ahova nem kérnek Sok szeretettel várnak mindenkit szombat este, 20 órától, Erdõd Város Rendezvénytermébe (kultúrotthonba), a jótékonysági batyus bálba. A bál bevételét a Drágffy Gáspár Egyháztörténeti Köz pont javára fordítják, de a rendezvény lényege a város közösségének építése lesz. Íme néhány részlet a változatos prog - ramból: igei bevezetõ, Rácz Ervin lelki - pásztorral, aztán dr. Vass Zoltán la boratóriumi fõorvos elõadása következik Hit és gyógyítás címmel. Közben ingyenes orvosi vizsgálatra is sor kerülhet. Gyermekek néptánc-elõadása, felkészítõ Kása Zsolt és Melinda, valamint a Petõfi Kör népdalcsokra, felkészítõ Cucuiat Attila. Aztán a dobraiak humoros elõadásán derülhet a nagyérdemû. Hajnalig tartó mulatságra is sor kerül az elõadások után. A tánczenekar Sztán Tibor zenész vezetésével lép a szinpadra. A szervezõk mindenkit sok szeretettel várnak! semmiféle képesítést. A Szatmár Megyei Munkaerõ-foglalkoztatási Ügynökség tudomásunkra hozta azoknak a külföldi munkahelyeknek a listáját is (65 állás), melyeket néhány európai uniós ország hirdetett meg romániai munkaerõpiac számára. A teljesség igénye nélkül a következõ országok kínálnak munkahelyet a román munkakeresõk számára: Magyarországra 20 kamionsofõrt, Németországba számí - tástech nikai mérnököket, Ausztriába favágót, Spanyolországba esztergályost és fémipari munkásokat, Norvégiába cukrászt és tervezõmérnököt keresnek, valamint Dániába állatfarmra vesznek fel munkásokat. Akik bõvebb információt szeretnének, vagy állást igényelnének, érdeklõdhetnek a Szatmár Megyei Munkaerõ-foglalkoztatási Ügynökség es telefon - szá mán, vagy személyesen a hivatal székhelyén, a Ion Ghica utca 36. szám alatt. Bajnai Botond Tegnap délután ünnepélyes keretek között felavatták a felújított nagykárolyi szociális étkezdét. A dr. ªtefan Vonhaz utcában üzemelõ kantinépület felújítása a hat európai uniós részfinanszírozású városfejlesztési projektek egyike volt. A munkálatokat körülbelül fél év leforgása alatt sikerült teljes mértékben elvégezni. Külsõ és belsõ felújításokat is végez tek, valamint a berendezést is teljes mér ték - ben modernizálták. A megnyitó ün nep - ségen körülbelül negyvenöt meg hí vott vett rész, többek között a város ve - zetõsége és a helyi református, római katolikus és ortodox felekezetek lel ki - pász torai, akik imában mondtak kö szö - ne tet a munka megva lósulásáért. Megál - dották és megszen telték az újonnan átadott létesítményt, valamint kiemelték annak fontosságát, hogy az ige lelki tápláléka mellett mennyire fontos, hogy a város vállalni tudja a szegények testi táplálását. A kantin körülbelül háromszáz személy napi étkeztetését fogja tudni biztosítani elérhetõ áron, az óvodások, az öre gek és a szegények számára. Ko vács Jenõ nagykárolyi polgármes tertõl értesültünk róla, hogy a tervek szerint 2014-ig elkészülne az európai uniós rész - fi nan szí ro zású városfejlesztési projektek további öt tétele is. Ezek a tételek a kö - vetkezõek: 1. Nagykároly Kul tu rális Köz - pont jának újjá születése, 2. Az 1. De cembrie utca áta lakítása, kor sze rûsítése, 3. Az egykori laktanya szo ci ális központtá alakítása, 4. A közterületek moder ni zá - ciója a Mihai Viteazul I. és Mihai Viteazul II. lakóne gye dek ben, 5. Zöldövezetkorszerûsítés, a közvilágítás bõvítése a Mihai Viteazul I., a Mihai Vi tea zul II. és a Republicii lakónegyedekben. A 6. számú projekt volt a Szociális Ét kez de felújítása, melynek költségve té se a hatos lista tételei közül a legalacsonyabb volt. Bajnai Botond Fiatalok vállalkozásismeretre nevelése határon innen és túl Fiatalok vállalkozásismereti nevelése tájékozódás és lehetõség címmel índította útjára a szatmárnémeti Traian Vuia Technikai Kollégium és a vásárosnaményi Wesley János Többcélú Intézmény tegnap délelõtt közös pályázatát. A projektnyitónak a Kölcsey Ferenc Fõgimnázium rendezvényterme adott otthont, itt mutatták be azoknak a tanároknak, iskolaigazgatóknak a Magyarország- Románia Határmenti Együttmûködési Program HU-RO ketében jóváhagyott pályázatot, amelynek célja az oktatási intézmények együttmûködése a tanulók vállalkozásis - meretének fejlesztése terén. A projekt ötletgazdái szerint a legtöbb diák álmainak csúcsa, hogy egyszer valamilyen sikeres vállakozást hozzon létre. A tanulók vállalkozásismeretének fejlesztésére tett partnerkapcsolati javaslatot a projektveztõ magyarországi iskola azonnal felkarolta, hozzá csatlakozott a szatmári középiskola. A pályázatban nyolc tanintézmény mûködik közre, 28 pedagógus felkészítésére kerül sor, 800 különbözõ korú - 13 és 20 év közötti - diák vesz majd részt a megszervezésre kerülõ tevékeny ségek - ben, amelynek elsõ részében oktatók és tanárok három, Magyarországon és Romániában megszervezésre kerülõ gyakorlaton vesznek részt. A projekt három jól behatárolt szinten hajtja végre az alábbi célkitûzéseket: 1. A Mini Company elnevezésû célkitûzés, amelyben év közötti tanulók egy reális vállakozás gyakorlatát tanulják. Ebben elsajátítják egy jövedelmezõ üzlet létrehozásának, lebonyolításának és mûködtetésének feltételeit. A végzett üzleti tevékenységnek a jövedelmezõsége bizonyításra kerül a megtermelt áruk gyakorlati értékesítése alkalmával, a 2012 decemberében és 2013 márciusában megrendezésre tervezett vásárokon. 2. Interaktív vállalkozástan éves diákok számára. A képzés célja a lehetõ legtöbb elméleti ismeret elsajátítása. A tanfolyam tananyagát moduláris rendszerben szerkesztett formában bocsátjuk a diákok rendelkezésére, amelyek új leadási technikákat tartalmaznak, a különbözõ korú diákok oktatási igényei szerint. Az ismeretanyag elsajátításának lemérésére egy vetélkedõ keretében kerül sor, amelyen a résztvevõ iskolák csapatai mérik össze tudásukat. 3.Vállalkozási tanácsadás éves korú fiataloknak. Ennek célja, hogy a vállakozni akaró fiatalok hatékony tanácsadási szolgáltatásokban részesülhessenek a vállalkozásaikkal kapcsolatban ( jogszabályi feltételek, illetékek, marketing, stb.), amely támogatást nyújt a saját vállalkozás alapjainak letételéhez. A pályázat sikere és a felhalmozott tapasztalatok terjesztése hozzásegítenek más tanintézményeket is, hogy alkalmazzák a jövõben a programot és ezeket az új oktatási formákat. A projektvezetõ vásárosnaményi Wesley János Többcélú Intézmény euróból, a Traian Vuia Technikai Kollégium pedig euró értékû uniós támogatásból gazdálkodhat. B. K.

5 2012. november 10., szombat Sport Egy híján megdobta a száz pontot a VSK KOSÁRLABDA SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 5 Hétvégi megyei labdarúgó program LABDARÚGÁS Alighogy csütörtökön késõ este 25 órás utazást követõen hazaérkezett Oroszországból a Vologda elleni Európa Kupa-mérkõzésrõl, pénteken délután már a hazai bajnokságban lépett pályára a Szatmárnémeti VSK nõi csapata. A mérkõzés vállalása ilyen körülmények között sem jelentett semmilyen kockázatot, hiszen az ellenfél a minden mérkõzését elvesztõ Nagyvárad volt, amely eddig meccsenként átlagban 44 pontot szerzett és 83 pontot kapott. A szatmáriak ellen sem sikerült többet, a bihari együttes pontosan annyit dobott, mint az átlaga, viszont egy híján százat kapott. Pedig Dan Fleºeriu edzõ két kosaras (Pãrãu és Szlimák) kivételével a keret minden tagjának játéklehetõséget adott, és az elsõ negyedben könnyedén is játszva már 10 pont volt a különbség. Ezt követõen minden negyedben sikerült még megfejelni ezt a különbséget, és öt perccel a vége elõtt 89:42-es állásnál már csak az volt a kérdés, hogy meglesz-e a száz pont. Végül nem lett meg, Giurgiu utolsó másodpercekben dobott triplája a kilencvenkilencet jelentette. A szatmári Steaua-siker Norvégiában, Vidivereség Svájcban LABDARÚGÁS Csütörtök este a negyedik fordulóval folytatódott az Európa Liga csoportköre, és meglettek az elsõ továbbjutók: már a 32 között van az Internazionale, a Rubin Kazany, az Olympique Lyon, a Metaliszt Harkiv, a Bayer Leverkusen és a Hannover. Nagy lépést tett a továbbjutás felé a Steaua is, amely Norvégiában gyõzve megõrizte vezetõ helyét, és a hátralévõ két fordulóban egy pont is elég számára a csoportelsõséghez. A Videoton a hajrában kapott góllal szenvedett vereséget Svájcban, de még így is a továbbjutást jelentõ második helyen áll csoportjában. Európa Liga, 4. forduló, A csoport: Anzsi Mahacskala Liverpool 1-0, Udinese Young Boys 2-3. Az állás: 1. Anzsi 7 pont, 2. Liverpool 6 (8-7), 3. Young Boys 6 (9-10), 4. Udinese 4. B csoport: Academica Atletico Madrid 2-0, Plzen Hapoel Tel Aviv 4-0. Az állás: 1. Plzen 9 pont (9-3), 2. Atletico 9 (6-3), 3. Academica 4, 4. Hapoel Tel-Aviv 1. C csoport: Fenerbahce AEL Limasszol 2-0, Olympique Marseille Borussia Mön - chengladbach 2-2. Az állás: 1. Fenerbahce 10 pont, 2. Marseille 5 (9-7), 3. Mön - chengladbach 5 (6-6), 4. Limasszol 1. D csoport: FC Bruges Newcastle United 2-2, Girondins Bordeaux Mari - timo 1-0. Az állás: 1. Newcastle 8 pont, 2. Bordeaux 7, 3. Bruges 4, 4. Maritimo 2. E csoport: Molde Steaua 1-2 (Chima Chukwu 56., illetve Chipciu 21., Latov - levici 37.), FC Köbenhavn VfB Stuttgart Nem tûrik a pilóták káromkodásait FORMA 1 Levelet intézett a Forma 1 tizenkét csapatának a királykategória irányító testülete, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA), melyben arra kéri a kommunikációs igazgatókat, tisztázzák versenyzõikkel, mit nem illik mondani élõ egyenes adásban. A múlt hétvégén, Abu-Dhabiban a futamgyõztes Kimi Räikkönen, valamint a listavezetõ Sebastian Vettel is csúnya szavakat használt a verseny leintését együttes kedd reggel ismét útnak indul, ezúttal Franciaországba, ahol szerda este, romániai idõ szerint 21 órakor az Európa Kupa A csoportjában utolsó idegenbeli mérkõzését vívja a Montpellier ellen. Nemzeti Liga, 10. forduló: 0-2 (Ibisevic 76., Harnik 91.). Az állás: 1. Steaua 10 pont, 2. Stuttgart 5, 3. Kö ben - havn 4, 4. Molde 3. F csoport: Napoli Dnyipro Dnyipropetrovszk 4-2, AIK Stockholm PSV Eindhoven 1-0. Az állás: 1. Dnyipro 9 pont, 2. Napoli 6, 3. Eindhoven 4 (4-4), 4. AIK 4 (4-8). H csoport: Neftci Baku Rubin Kazan 0-1, Partizan Belgrád Internazionale 1-3. Az állás: 1. (és már továbbjutott) Internazionale 10 pont (9-4), 2. (és már továbbjutott) Rubin Kazany 10 (6-2), 3. Netfci 1 (1-5), 4. Partizan 1 (1-6). G csoport: FC Basel Videoton 1-0 (Streller 80.), Sporting Lisszabon Genk 1-1 (van Wolfswinkel 64., illetve Plet 91.). Az állás: 1. Genk 8 pont, 2. Videoton 6, 3. Basel 5, 4. Sporting 2. I csoport: Athletic Bilbao Olympique Lyon 2-3, Hapoel Kirjat Shmona Sparta Prága 1-1. Az állás: 1. (és már tovább - jutott) Lyon 12 pont, 2. Sparta 7, 3. Kiryat Shmona 2, 4. Bilbao 1. J csoport: Lazio Panathinaikosz 3-0, Tottenham Maribor 3-1. Az állás: 1. Lazio 8 pont, 2. Tottenham 6, 3. Maribor 4, 4. Panathinaikosz 2. K csoport: Metalist Harkiv Rosenborg 3-1, Bayer Leverkusen Rapid Wien 3-0. Az állás: 1. (és már továbbjutott) Lever - ku sen 10 pont (8-0), 2. (és már tovább - ju tott) Metaliszt Harkiv 10 (7-2), 3. Rosenborg 3, 4. Rapid Wien 0. L csoport: Hannover Helsingborg 3-2, Twente Levante 0-0. Az állás: 1. (és már továbbjutott) Hannover 10 pont, 2. Levante 7, 3. Twente 3, 4. Helsingborg 1. követõen míg a finn versenyzõ a dobogón, addig a harmadikként befutó Vettel a hivatalos sajtótájékoztatón károm ko - dott kétszer is. A FIA levelében felhívja a figyelmet arra, hogy a nyomdafestéket nem tûrõ szavak a csapatot, annak szpon - zorait, valamint magát a sportágat is kelle - metlenül érinthetik. A szövetség tudja, hogy a küzdelmek hevében a versenyzõk idõnként hajlamosak gondolkodás nélkül kinyilvánítani érzelmeiket, ám felhívja a figyelmet arra, hogy más sportágakban mégis kezelni tudják az ilyen dolgokat. Szatmármémeti VSK Nagyváradi CSM 99:44 (22:12, 26:9, 25:17, 26:6). A szatmári pontszerzõk: Lucas 32 (1x3), Drye 17, Nagy 12 (2x3), Freeman 10, Whittington 6, Ivan 6, Giurgiu 5 (1x3), Kovacsevics 4, Orosz 4, Moldoveanu 2, Nem könnyen, de nyert az Oli Aranyosgyéresen LABDARÚGÁS Ha nehezen is, de begyûjtötte tegnap délután a három pontot a Szatmárnémeti Olimpia harmadik ligás csapata, amely egygólos gyõzelmet aratott Aranyosgyéresen. A mérkõzés egyetlen találatát Ma rinaº szerezte az elsõ félidõben, miután egy Dragoº-sal való kény sze rítõzés után öt méterrõl talált a hazai hálóba. Nehéz talajon, egy nehéz mérkõzés volt, a hazai csapat jó erõkbõl áll, a tabellán elfoglalt helyük nem tük rözi az együttes valós képességeit. Az ellenfélnek volt négy nagy helyzete, kétszer a gólvonalról kellett mentenünk, igaz nekünk is meg voltak a lehetõségeink. A második félidõben Botos kapufát lõtt, emellett Dragoº, Dãnilã és Hanus hagyott ki ígéretes lehetõségeket összegzett Csík Tibor vezetõedzõ. III. Liga, 11. forduló, 5. csoport: Aranyosgyéresi Seso Szatmárnémeti Olimpia 0-1 (Marinaº 33.). Az Olimpia össze állítása: ªuta Glodean, Sabãu, Iuhas, Ho - morozan, Gavrilescu (Molnar), Pop Mihai (Botos), Villand, Hanus (Roa tiº), Marinaº, Dragoº (Dãnilã). További eredmények: Petrozsényi Jiul Tordai FCM 1-1, Zilahi FC Gyulafehérvári Europa 1-0, Kolozsvári Sãnãtatea Fugyivásárhelyi CS 0-1, Dési Unirea Vaj dahunyadi FC 0-1, Pankotai ªoimii Mára marosszigeti Pli mob 2-0. A Borossebes állt. A 12. forduló (no vember 16.): Borossebes Olimpia, Gyulafehérvár Petrozsény, Fugyivásárhely Zilah, Vajdahunyad Sãnãtatea, Máramarossziget Dés, Pankota Aranyosgyéres. A Torda áll. Az utolsó, 13. forduló (november 23.): Aranyosgyéres Borossebes, Petrozsény Fugyivásárhely, Zilah Vajdahunyad, Sãnã - tatea Máramarossziget, Dés Pankota, Olimpia Torda. A Gyulafehérvár áll. A bajnokság állása 1. Vajdahunyad Fugyivásárhely Olimpia Zilah Dés Pankota Borossebes Europa Sãnãtatea Aranyosgyéres Petrozsény Máramarossziget Torda Federer már elõdöntõs Londonban TENISZ Elsõként Roger Federer jutott be a Londonban zajló ATP-világbajnokság elõdöntõjébe, miután két szettben nyert David Ferrer ellen. A spanyol teniszezõ azzal a tudattal várhatta a Roger Federer elleni mérkõzést, hogy korábban még nem tudott meccset nyerni svájci ellenfele ellen. Ferrernek ezúttal sem volt sok esélye, Federer az elsõ szettet magabiztosan hozta, majd a második játszmában ugyan rövidítésig vitték a Szmutku 1. A 10. forduló további mérkõzései, szombat: Gyulafehérvár Bukaresti Olimpia, Sportul Studenþesc Temesvár, Arad Brassó, Sepsi szentgyörgy Kolozsvár, Marosvásárhely Rapid, Alexandria Craiova. felek, a svájci 1 óra és 48 percnyi játék után megnyerte a találkozót. Federer 2 gyõzelemnél tart az A csoportban két fordulót követõen, ezzel biztosan kiharcolta a továbbjutást az elõdöntõbe. Megszerezte a tornán elsõ sikerét Juan Martín Del Potro, aki a kissé enervált Janko Tipsarevics ellen diadalmaskodott, utóbbi második vereséget szenvedte el. ATP-vb, B csoport: Del Potro (argentin, 6.) Tipsarevic (szerb, 8.) 6:0, 6:4; Federer (svájci, 2.) Ferrer (spanyol, 4.) 6:4, 7:6 (7-5). A negyedik ligában a tavaszi idénybõl elõrehozott elsõ fordulót, az ötödik ligában pedig az õszi szezon utolsó elõtti fordulóját rendezik meg a hét végén. IV. Liga, 16. forduló, A csoport, szombat, zárójelben a megfigyelõ és a játékvezetõk: Szatmárudvari Apa (Tãtaru M. Rebegea Cip., Por C-tin, Pop Em.), Szamosdob Avasújváros (Kegyes T. Marinaº Ad., Gavrilescu Dan, ªuta M.). Vasárnap: Pálfalva Batiz (Cseh S. Petz I., Horváth L., Kiss Zs.), Aranyosmeggyes Avasfelsõfalu (Paºca D. Câmpan M., Costea P., Petreuº Alex.), Szamosdob Pusztadaróc (Ciarnãu N. Bujor I., Neichi., Costea D.), Lázári Vetés (Pál J. Báthory I., Haris Ar., Donca B.). A Sárközújlak Mikola mérkõzést elhalasztották, míg a Szatmárzsadány áll. B csoport, szombat: Tasnád Kismajtény (Halics J. Mándi A., Alfater R., Mihai M.), Óvári Kaplony (Ziman C. Kegyes E., Neichi S., Costea D.), Érkávás Bábca (Dumitraº Gh. Raþ Seb., Ignat C., Haris Ar.). Vasárnap: Piskolt Csomaköz (Borz I. Gavrilescu D., Marinaº Ad., ªuta M.), Börvely Kálmánd (Pataki Z. Iuhas C., Nagy Sz., Peter Al.), Érendréd Szaniszló (Török Z. Rad B., Blaga R., Moisa Fl.), Nagymajtény Mezõpetri (Nãstruþ L. Bogdan R., Merkly Cs., Giraþi Cr.), Csanálos Mezõfény (Cionca Gh. Mureºan M., Coman M., Matei Cl.), V. Liga, 12. forduló, A csoport, vasárnap: Domahida Tasnádszántó (Petz E., Miron C., Schwartzkopf Zs.), Mezõterem Ákos (Meninger G. Ciceu M., Ciocoi M., Rédai Ar.), Gencs Szopor (Kegyes Ad. Kovács A., Bauer Ad., Tóth K.), Bogdánd Erdõd (Rozs Z. Chiº Fl., Juhász T., Ardelean V.), Krasznabéltek Hadad (Turtureanu I. Alec Cr., Tãbãcaru S., Trella Z.), Királydaróc Decebal (Kuki K. Kegyes E., Por C-tin, Pop E.), Tasnád II Marna (Morar N. Szilágyi B., Pop S., Dragoº B.). B csoport, szombat: Atletic Szárazberek (Buzaº A. Pop L., Pop Mih., Kopriva Zs.). Vasárnap: Bikszád Nagytarna (Foitoº R. Ignat C., Bâlc Cs., Moldovan A.), Szamosdara Avasújfalu (Boc A. Lupcsa Zs., Bauer J., ªuta Vl.), Egri Kökényesd (Szabó Gy. Rebegea Cip., Kallós T., Pop Cas.), Madarász Szatmárhegy (Chiorean D. Botos R., Kopriva T., Andreica Cr.), Borválaszút Meggyesgombás (Chiorean R. Priner I., Lupcsa Ar., Bura I.). A Vetési Arsenal áll. A váradiakat fogadja a szatmári alakulat KÉZILABDA Az eredetileg közölt programmal ellentétben a háromhetes szünet után folytatódó másodosztályos férfi kézilabda bajnokságban ma nem lesz szabadnapos a Szatmárnémeti VSK együttese, hanem 11 órától hazai pályán fogadja a Nagy - váradi CSM alakulatát, amely a veretlen Nagybánya mögött második a tabellán. Közben a B csoport mezõnye apadt, ugyanis az Aradi HC a héten visszalépett a bajnokságból. A nagy váradiak elleni mérkõzést a Barbu/Badiu kolozsvári bírópáros vezeti. A osztály, 7. forduló, B csoport: Szatmárnémeti VSK Nagyváradi CSM, Fogarasi HCM Segesvári Naþional, Besztercei Gloria Nagybányai Extrem, Nagyszentmiklósi Unirea Nagybányai HCM. A Piteºti-i HC Argeº és a Craiovai U áll. Az oldalt szerkesztette Romász János

6 6 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Interjú november 10., szombat Nem azért utazom, hogy biciklizzek, hanem azért biciklizem, hogy utazhassak interjú Lénárt Ferenccel Két napja annak, hogy Szatmárné me - tiben járt az orosházi Lénárt Léna Ferenc, aki stoppal és kerékpárral már a fél világot bejárta. Indiába, Dardzsilingbe tekert Kõrösi Csoma Sándor sírjához, 2008-ban Pekinbe útja négy és fél hónapot tartott, hogy átadja a magyar sportolóknak a Ma gyar Olimpiai Bizottság hivatalos zász - laját, és keresztül-kasul bejárta már egész Európát. Az utazás szenvedélyérõl, izgalmas kalandokról és arról is beszélgettünk, hogy mi mindent rejt egy világutazó hátizsákja. - Hogyan lesz valakibõl világutazó? Egy reggel csak felkelt és eldöntötte, hogy holnaptól bejárja a fél világot, ráadásul kerékpárral?! - Ez egy nagyon érdekes dolog, hiszen sem mi közöm nem volt sokáig a bringához. A sztorinak az a lényege, hogy idõsebbek között nõttem fel, amikor én éves voltam, akkor a körülöttem levõ emberek már a húszas éveiket taposták, és olyan progresszív muzsikákat hallgattak, ami rám is nagy hatást gyakorolt. Akkor még nem nagyon értettem, hogy valójá - ban mirõl is szól, de éreztem, hogy valami nagyon jó és elkezdtem kutatni, hogy ugyan honnan is jönnek ezek a dolgok. Hozzá kell tennem azt is, hogy általános iskolásként engem nem nagyon érdekelt Petõfi és Arany, hanem az amerikai beat írók mûveit bújtam folyton. A blues meg a dzsessz hallgatása késõbb pedig adott egy olyan szabad ság vágyat, ami elindított ezen az úton. Lassan kezdett kitágulni a világ, bejártam Jugoszláviát, ami nekünk akkor nyugatnak szá mított és tényleg az is volt. Motorral, bicik livel, stoppal jártam az országot, és idõ vel egyre nagyobb sza - bad ságot kap tam. Már a 80-as évek elején eljutottam Hollandiába, Németor szágba, Franciaországba és kezdett a világ kiteljesed ni, köz ben meg láttam a külön b séget, hogy mennyi re más minden ezekben az orszá gok ban, mint nálunk. Amikor Pá rizs - ban jártam, akkor sem feltétlenül csak az Eiffel-torony érdekelt mint az átlag tu ris - tákat hiszen Párizsban van eltemetve La Fontaine, Oscar Wilde, Moliére, Edith Piaf is. Gyakorlatilag én elõször a nagy ked - vencemért, Jim Morriso n ért mentem oda. - Milyen dolgok keltik fel az érdeklõdését egy-egy út során? - Kultúra, gasztronómia és minden érdekel. Most is úgy gondolom, hogy aki nagyon sok országban járt, az sok mindent tapasztalt és jóval nyitottabb ember lesz. Idõközben szereztem egy-két irigyet is, de ez benne van. Én nem arra költöm a pénzem, hogy hifi-berendezést vegyek vagy plazmatévét, hanem én életformára, utazásra áldozok. Soha nem úgy éltem, ahogy a társadalom akarta, hanem ahogy én szerettem volna. Nem vagyok halhatatlan, szóval ezt a kis életemet tényleg úgy szeretném élni, ahogy nekem jól esik. Irigyeim meg mindig is lesznek, de nem nagyon érdekel. Van egy szenzációs film, az Easy Rider (Szelíd motorosok). A hatvanas évek Amerikájában játszódik az egész, amikor elég vaskalaposak voltak az emberek. Bemegy a film két fõszereplõje Peter Fonda és Dennis Hopper, két hosszúhajú hippi egy kocsmába. Ott van egy részeges ügyvéd is akit Jack Nicholson alakít és azt mondja nekik, hogy nem azért nem szeretnek titeket itt, mert hoszszú hajatok van, hanem azért, mert õk is ilyenek akarnak lenni, ilyen szabadok, csak nem merik bevallani. Hát nálam ugyanez a helyzet. - Mikor volt a legelsõ útja és hol járt? - A legelsõ utam 1980 körül volt, egy Jugoszláv körút motorral és akkor lettem igazi utazásfüggõ. Egy nagyobb társaság - gal voltam, õk már azóta megállapodtak: Indulás Kuusankoskiból Két keréken Lettország felé csa lád, munka, egy üveg sör, tévénézés, híradó hát én nem. Majdnem ötven éves vagyok, a hajam az ugye már elment, de annyi. Érzem magamon fizikálisan is, hogy jól vagyok, a mai napig járok focizni minden vasárnap és bírom a hosszú utakat is. - Hogyan szeret jobban utazni: társasággal, esetleg egyedül? - Társaságban soha, esetleg ketten. Ne - kem a társasággal való utazás, mindig úgy tûnt, hogy az olyan úttörõtáboros. Ezt akkor tapasztaltam meg igazán, amikor voltam az El Camino zarándokúton, amin azért mentem végig, mert kénytelen voltam. Szerintem én vagyok az egyedüli ember, akinek hányingere volt tõle, mert az egész egy show business. Ha egyedül járod végig az más, de úgy, hogy a hátad mögött hangoskodnak, kiabálnak, ott az a tömeg, úgy az egész nem ér semmit. Nagyon kevés olyan ember van a világon, mint én, akik így utazgatnak. Nem érzem soha egyedül magam. Ha például biciklivel indulok útnak, van úgy, hogy megál - lok egy fogatlan néninél, mert valami mi att érdekesnek találom, és akkor ott ma radok egy-két napig. Megnézem, hogy milyen az élete, mit csinál, és mindenrõl felvételt készítek. Az útifilmjeim alapanyagát min - dig én készítem, az utómunkát, a vágást már más. Romániában, amikor forradalom volt, 1989-ben kijöttem szán kóz ni és Gyergyószentmiklóson ragadtam. Testközelbõl szemlélhettem a drámai eseményeket, s a magyarországi sajtót is tudósítottam a történésekrõl. Aztán volt olyan, hogy a 80- as évek elején ellopták az útlevelemet, mire én felmentem a hegyekbe birkát legeltetni, ameddig meglett az okmány, vagy eladtam egy farmerdzsekit jó pénzért a vonaton akkor erre még nem nagyon lehetett kapni aztán egy hónapig lófrál - tam Erdélyben stoppal Ilyen kalandok mellett, ha jönne még velem valaki, biztos nem mehetne így, nem tudna alkalmazkodni. Engem maga az út érdekel. Úgy szoktam mondani, én nem azért utazom, hogy biciklizzek, hanem azért biciklizem, hogy utazhassak. Nem kell sehová siet - nem, a magam ura vagyok és bicajról min - dent jobban meg tudok figyelni, meg tu - dok ismerkedni eldugott közösségekkel, olya nokkal, amilyenekkel egyébként soha nem hozna össze a sors. - Legutóbbi útja Indiába vezetett Kõrösi Csoma Sándor sírjához, Románián, Bulgárián, Törökországon, Iránon keresztül Dardzsilingbe. - Az utóbbi idõben Ázsia-orientált let - tem, mert szétuntam az agyam Európában. Kilépsz az ajtón, ott vannak a szu permarketek, jók az utak Persze ki - hí vások itt is vannak, mert azért volt Európában is olyan, hogy útközben maj d nem elvágták a torkomat, amibõl nagy diplomáciai botrány is lett, de az ázsiai utakat komolyabban túl kell élni. Kazahsztán - ban, Mongóliában, Kínában jártam, átmen tem a Góbi sivatagon is. Ázsia olyan katarzis kerékpárral, hogy ezt nem lehet leírni. Európa kicsit sterilebb. - Mi ragadta meg az ázsiai országokban? - A kultúra, a vendégszeretet, ami igazán megfogott. Bemész a jurtába, eszel-iszol, Léna a békéért és az állatokért az se érdekli õket, hogy ki vagy, vagy hogy honnan jöttél. Egy jurtának például nem lehet rálépni a küszöbére, mert akkor megtámadnak a rontó szellemek. Közös tányér van, ha lassú vagy, akkor éhen maradsz. Indiában három hónap alatt tizenhat kilót fogytam, mert nem tudtam mit enni, nagyon furán fõznek. Ázsiában óriási távolságok vannak, nem találkozol napokig emberekkel, jönnek a vadlovak, a tevék, sokáig azt sem tudod, hogy éppen merre jársz. Befogadnak mindenütt, sok - szor már terhes is, annyira akarnak segí - teni az ottani emberek. Rögtön leültetnek, elõkerülnek a helyi ételkülönlegességek, a pálinka. Emberformák, más karakterek, életfelfogás és hatalmas vendégszeretet. Ott hallottam elõször egy mongoltól azt is, hogy neked órád van, nekem idõm. - Mit visz magával egy ilyen hosszú túrára? Mit rejt a hátizsák? - Nagyon komoly, minõségi dolgokat, amelyek már támogatásra szorulnak. Nem az a lényeg, hogy sokat vigyél, hanem hogy minõségit. Nagyon jó szigetelõ ruhák kel - lenek. Fényképezõgép, több akkumulátor, napelemes töltõ, víztisztító készülék, zseb - lámpa, nagyon jó minõségû sátor és hálózsák, vízálló dolgok, svájci bicska, amin minden van. Az elõkészületekkel is van elég gond, hiszen rengeteg vízumot kell egy-egy ilyen út elõtt beszerezni. - Aki ilyen sokat utazik, sokféle emberrel és mentalitással is találkozik. Milyen ex - trém helyzetekbe bonyolódott? - Irán egy brutális ország. Egy nagyon híres olasz cég ajánlott fel számomra egy szuper napszemüveget, amit a Tour de France-on is használnak, homoktól, szél - tõl, naptól véd és nagyon drága. Egy iráni reptéren, ahol megálltunk, jöttek a fegyveresek, elvették a szemüvegemet és an - nak annyi volt. Kértem, hogy adják vissza, erre a géppuskát felhúzták és beletolták a hasamba. Hát öregedtem negyven évet. Kínában elhagytam az útlevelemet, azt se tudtam, hol vagyok, vagy mi van. Amikor az ember négy hónap alatt tizen egyezer kilométert biciklizik tizennyolc különbözõ országban, akkor számíthat rá, hogy meg is támadhatják. Azért az utazásaim legele - jén nem voltak ilyenek, viszont manapság már azt látom, hogy egy ember élete, annyi, mint egy gyufaszál. - Mi a helyzet a szuvenírekkel? - Izgalmasak Albániában a bunkerek, abban a pici országban bunkerek vannak mindenhol. Mész az utcán, mindenütt betonbunkerek lövõréssel, és olyan iszonyúan masszívak, hogy fel sem lehet rob bantani. Persze ma már pincének használják, de akkor is. Van bunkeres kulcstar - tójuk, olyan, mint amikor Párizsból hazahozol egy Eiffel-tornyosat, csak onnan bunkeressel jössz el. - Ha éppen nem úton van, mivel tölti szabadidejét? - Ezelõtt tizenkét évvel alapítottunk egy kutyamenhelyet Orosházán, gyönyörû kenneljeink vannak, jó körülmények között tartjuk az ebeket. Német partnerek támogatnak és nagyon remek az egész. - Cserey Csaba Csabcsi meghívására érkezett immár másodszor Szatmár né - metibe. Két éve Orosházáról kerékpá ro - zott el városba. Most vetítéssel egy be kötött elõadásokat tartott három helyszínen Honnan a Csabcsival való ismeretség? - A segesvári állomáson megkérdeztem tõle, hogy hogyan lehet Gyergyószentmiklósra jutni. Ez a sors keze volt, hiszen pont a húgához igyekeztem. Egy teljesen ismeretlen embert szólítottam meg, aki õ volt. És azóta is barátok vagyunk. Kovács Eszter

7 2012. november 10., szombat Egészségvilág A munka- és életkedvet is befolyásolja az õsz Az õsz sok ember számára kritikus idõszak: a meleg, nyári napokat lassan felváltják a sötétebb, hûvös hónapok. Ilye nkor sokan egész nap ágyban marad nának és téli álomra szenderülnének, a borús életkedv pedig meglátszik hangulatunkon, munkamorálunkon. SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 7 A siker titka: ha a tanulás saját ügy Akkor sikeresek a diákok, ha a tanulást saját ügyüknek érzik mondta Karl Gebauer göttingeni pedagógus, több képzési és nevelési kötet szerzõje múlt csütörtökön Budapesten, a Goethe Intézet rendezvényén. Kiránduljunk A mozgás nagy segítségére lehet az embernek ebben az idõszakban. Azonban ha egyben friss levegõn is szeretnénk lenni, akkor a napsütéses hétvégéken menjünk el valahova kirándulni, a mozgás és a szabad levegõn töltött idõ kikapcsol, megmozgat, a természet közelsége energiával tölt fel. Nem muszáj hatalmas túrákra kényszeríteni magunkat bár ha van kedvünk és idõnk hozzá, akkor miért is ne, elég, ha családdal, vagy barátokkal szervezünk sétát. Ajánlatos kihasználni az õszt kirándu - lásokra, az egyik legrosszabb, amit ilyenkor tehetünk, hogy a munkával töltött hétköznapok után a négy fal közé húzódunk és félálomban a tévét nézzük. Sokan érzik, hogy eleinte nehéz kimoz - dulni a szabadba, azonban ha mégis sikerül rávennünk magunkat, rájövünk, hogy sokkal jobban feltöltõdünk energiával, mintha otthon üldögélnénk. Figyeljünk az étrendre Nyáron a legtöbben ösztönösen egész - ségesebben táplálkoznak, az elénk kerülõ számtalan lédús, frissítõ gyümölcsnek is köszönhetõen. Sajnos azonban ahogy hûvösebbre fordul az idõ, mellõzzük ezeket, pedig ilyenkor lenne a gyümölcsök és friss zöldségek fogyasztására a legnagyobb szükségünk. Nemcsak azért, mert így felkészíthetjük magunkat a télre és megelõzhetjük a megfázást és az influenzát, hanem gyorsan fel is töltõdhetünk energiával. Válasszunk olyan táplálékokat, melyek nem emelik meg hirtelen a vércukorszintet, hanem folyamatosan magasan tartják. Hogy miket érdemes fogyasztani? Elsõsorban olajos magvakat, mivel rengeteg ásványi anyagot és vitamint tartalmaznak, többek között B-vitaminokat, melyek feltöltik az embert energiával és a hangulatunkra is remek hatással vannak. Ezen kívül a hüvelyesekrõl se feledkezzünk el, fõleg a babról ne, mivel fantasztikus hatással van az energiaszintre, ráadásul kiváló fehérjeforrásként elûzi a fáradtságot, javítja a koncentrálóképességet, valamint nagyszerû közérzetet biztosít. Ősszel általában a reggelek a legne - hezebbek, azonban ha például rostban gazdag gabonapehellyel indítjuk a napot, akkor gyorsan erõre kapunk, mivel a szervezet szinte azonnal elkezdi a feldolgozását. Laktató, fogyókúrás és kedély - javító, fõleg, ha mellé nem kávét, hanem zöld teát fogyasztunk. Mûteni kellene az elhízott tiniket? Viseljünk színes ruhadarabokat Sokan esnek abba a hibába, hogy õsszel egy csapásra elmúlik a színek iránti rajongásuk, és sötét árnyalatokat öltenek magukra. Holott köztudott, hogy amit viselünk, az nagy hatással lehet a hangulatunkra. A barna, fekete, szürke, borongós színek viselésével csak fokozzuk az életkedv hiányát. Így ha reggelente visszahúz az ágy, keressünk vidám, élénk színû darabokat fõleg narancssárgát és pirosat, az életvidám színek viselése segít javítani a hangulatunkon. Az illatokkal is segíthetünk a hangulatunkon, ha illatosítót használunk, nem csak kellemes illat lengi be a lakást, de fel is töltõdünk. Érdemes illóolajokat párologtatni, azonban nem mindegy, hogy mit, ugyanis van olyan, amelyik álmosít, és van, amelyik felpörget. Ősszel legin kább az utóbbira van szükségünk, így szerez zünk be egy párologtatót, töltsük meg vízzel, és csepegtessünk bele pél dá ul citrom-, narancs-, vagy eukaliptuszolajat. Amennyiben aromaterápiás fürdõt készítünk, akkor is használhatjuk az illóolajokat, de ekkor tejben vagy mézben oldjuk fel, és úgy adjuk hozzá a vízhez. Elõtte érdemes bõrpróbát végeznünk, mivel némelyik enyhén allergizálhat. Utoljára 18 éves korban lehet megállítani az elhízást, állítja egy új kutatás. Az ovisokat is fogyókúrára fognák. A magyar nõk 19 százaléka számít elhízottnak, de Amerikában még súlyosabb a nál beavatkozásra van szükség. Ha idõpont, amikor a hízóban lévõ fiatalok- helyzet, ott rendszeresen foglalkoznak máshogy nem megy, akkor mûtéttel. azzal, hogyan lehetne visszaszorítani az egyre extrémebb súlygyarapodást. Egy Mégis diétázzon az ovis? idei konferencián annak az elõadónak a mondandója gerjesztette a legnagyobb hul lámokat, aki azt állította, hogy a 18 éves korban végzett fogyasztó mûtét meg - elõz heti a késõbbi elhízás következ - ményeit. Egy idõ után visszafordíthatatlan Egy amerikai kutató évtizedeken át követett felnõtteket, akiknek a test - tömegindexük már gyerekkorukban elérte a 40-es értéket, azaz elhízottnak minõsültek. (Az ideális testsúly a közötti érték, a túlsúlyos 25 30, afölött már elhízásról van szó.) A vizsgálat eredményei szerint a résztvevõk 47 éves korára a vesebetegség elõfordulása átlagosan hatszorosára nõtt, a cukorbetegség és a magas vérnyomás, valamint az asztma másfélszer lett gyakoribb. A súlyos elhízás a visszeres zavarokat csaknem hétszeres gyakoriságúvá fokozta, és jelentõsen romlott ezeknek az egyébként még nem idõs embereknek a járóképessége is. Az elõadó szerint a 18. életév az a kritikus Bár a fogyókúrát egészen kis gyerekeknél általában nem javasolják, helyette a sportolást ajánlják, most svéd és holland kutatók arra jutottak, hogy igenis van értelme a 3 5 év közötti gyerekeket diétára fogni. A hollandok sikeresen fogyasztottak le több tucat óvodást. A svédek azt vizsgálták, hogy tíz év alatt, vagy inkább az alsós gimiseknél hatékonyabb a fogyókúra. Végül azt álla pították meg, hogy érdemes fiatalabb korban elkezdeni, mivel így jobb eredményeket lehet elérni. Sok szülõ ugyanakkor tiltakozik min - denféle drasztikus beavatkozás ellen, és természetesen itt nem is az esztétikai kívánalmak az elsõdlegesek, inkább az egészség lehet az elfogadható szempont. Az oktatás jövõjérõl szóló rendezvé - nyen Karl Gebauer úgy fogalmazott: a gyerekeknek a tanuláshoz a hajtóerõt a kí váncsiság és az aktivitásuk adja. Rámutatott: ha harmonikus a szülõ és a gyerek kapcsolata, az megnyugtatja a gyereket, ami elõsegíti a tanulást, csakúgy, mint az, ha a szülõ értékeli a gyerek teljesítményét. A szakértõ meg je- gyezte: a tanároknak érezniük kell, mi iránt érdeklõdnek igazán a gyerekek; emellett ha engedik õket játszani, egész életükre szóló élményeket szerezhetnek nekik. Ezáltal a konfliktuskezelés elsajátításán kívül empatikus képességeiket is fejleszthetik, ami szintén hozzájárulhat a tanulás hatékonyságának fokozásához. A játék során már az óvodásokkal is meg lehet ismertetni a tanulási folyamatokat, ezzel meg teremt hetõk a késõbbi absztraktabb tanulás alapjai állapította meg. Egy amerikai szociológust idézve a pedagógus kiemelte: az egymással való bánásmódunk a kölcsönös empátiánkon nyugszik, ami az emberek lényébõl fakad, a gyerekek pedig másfél éves koruktól kimu - tathatóan képesek együtt érezni valakivel. Reinhard Kahl hamburgi újságíró állás - pontja szerint a tanulás a kiteljesedett élet fontos eleme, egy életre szóló projekt, amellyel életpá lyánkat építjük fel Csökkentsük az ártalmas sófogyasztást! A tengeri só és a konyhasó bár mikroelemeikben különböznek, a fõ alkotóelemeikben a nátriumban és a kloridban megegyeznek. Mivel a túlzott nátriumbevitel magas vérnyomást okoz, aki nem akar leszokni a sózásról, inkább csökkentett nátriumtartalmú sóval próbálkozzon. Különbözõ sótípusok léteznek, attól függõen, honnan származik a só (tengeri só, kõsó), vagy hogy finomítják-e (finomított, finomítatlan), továbbá hogy milyen szemcseméretû (durva, kristály, finom). A só származási helye befolyásolja a mikroelemtartalmát, de a fõ alkotórésze minden esetben a nátrium és a klorid. Magas vérnyomást a túlzott nátriumbe - vitel okoz, ebbõl a szempontból a tengeri só használata a konyhasó helyett semmi féle elõnnyel nem jár áll a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének (MDOSZ) legfrissebb hírlevelében olvasható az Origón. A só, azaz a nátrium-klorid két alkotórésze a nátrium (40%) és a klór (60%). A nátrium a klórral és a káliummal együtt a szervezet folyadékháztartását szabályozza. Jelentõs szerepe van az ingerületátvitelben, így az ideg- és izommûködésben, valamint a vérnyomás sza bályozásában és egyes enzimek aktiválásában. A nátrium a szervezet számára az egyik legfontosabb makroelem, azonban napi 1,5-2 grammnyi mennyiség elégséges belõle egy egészséges felnõtt számára. Napi nátriumbevitelünk csaknem teljes egészében a konyhasóból származik, és 2 gramm nátrium 5 gramm konyhasónak (NaCl) felel meg. A túlzott sóbevitel következményei A magas vérnyomás (hipertónia) mely a magyar felnõtt lakosság közel egyharmadát érinti egyik legfontosabb kockázati tényezõje a túlzott sóbevitel, azaz ha túl sok sót fogyasztunk, magas lesz a vérnyo má - sunk, ez az összefüggés mindkét nemnél, minden életkorban fennáll. Az agyvérzések és a szívkoszorúér-betegségek nagy százalé - kának hátterében is a magas vérnyomás áll. Ezek a betegségek felelõsek a magyar lakosság halálozásának több, mint feléért. A fokozott sóbevitel azonban a magas vérnyomástól függetlenül is növeli az agyvérzés, a vesebetegség, valamint a bal kamrai izomtömeg-vastagodás kialakulá - sának kockázatát. Vizsgálatok igazolták, hogy a csökkentett sótartalmú étrend mellett a hipertónia kialakulásának gyakorisága százalékkal volt kisebb. Magas vérnyomásos betegeknél a sófo gyasztás visszafogásával a vérnyomás 2-8 Hgmm-rel csökkenthetõ, mellyel a stroke (agyvérzés vagy szélütés) okozta halálozásban 22 százalékos, a szívinfarktus következtében kialakuló halálozásban 16 százalékos kockázatcsökkenés érhetõ el. Tippek sócsökkentéshez Vásárláskor mindig olvassuk el az élelmiszerek címkéjét. Számoljunk azzal, hogy 1 gramm nátrium 2,5 gramm sónak felel meg ig az Európai Unió területén nem kötelezõ jelölni a címkén az élelmiszerek sótartalmát, azonban addig segítséget nyújthat, hogy minden címkén az adott élelmiszer összetevõit csökkenõ mennyiségben kell feltüntetni. Amennyiben az összetevõknél az elsõ helyen a konyhasó szerepel, feltételezhetõ, hogy az adott élelmiszer sótartalma magas, mert konyhasóból tartalmazza a legtöbbet. A kevésbé sós íz megszokásához kö - rülbelül 3-4 hét szükséges, ezért fokozatosan csökkentsük a só mennyiségét. Tegyük el az asztalról a sószórót, így elkerülhetjük, hogy bárki is automatikusan, kóstolás nélkül sózzon. Sót és sót tartalmazó ételízesítõt egyszerre ne használjunk. Fõzéskor só helyett használjunk erõteljes ízû, friss fûszernövényeket (bazsalikomot, majorán nát, kakukkfüvet stb.). Fõzzünk friss alapanyagok felhasználásával és korszerû konyhatechnikai eljárások alkalmazásával, mert ezekkel az étel íze intenzívebb, és ily módon sótartalma csökkenthetõ.

8 8 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Gyereksarok november 10., szombat Majmos, cicás történet Volt egy icipici erdõszéli falucska.ott lakott Karmosharcos Zebulon, a cica, gazdájával, Kedveshegyi Kele mennel. A kamra olykor kiürült Kelemenéknél, ilyenkor alig alig mutatkozott egér, de a cica nem esett kétségbe.elment meglátogatni az erdei egereket. Azok nem tartoztak ugyan a rokonságához, de ki mondja, hogy csak a rokonokat lehet meg - látogatni?! Meg lehet látogatni az ismerõsöket is, márpedig Zebulon sok egeret ismert. Éppen az erdõben kutatta egérismerõseit, amikor, egy rózsaszín hajnalon, különös valaki jelent meg veres nadrágban. Olyat még nem látott az erdõ, de csak azért, mert addig sohasem látott majmot! A majom nagyon magabiztosan viselkedett. Egy vaddisznóra ráparancsolt, hogy döngesse meg a vadcseresznyefát! A vaddisznó eleinte ellentröfögött, de a majom meggyõzte, hogy haszna lesz ebbõl: egyrészt neki is jut vadcseresznye, másrészt õ kinevezi Kerekerdõ Bölcs Elefánt jának. Igaz, orrmánya rövidecske, de hát kis erdõ kis ormány, nagy erdõ nagy orrmány! A vaddisznónak nem sok cseresznye jutott, mert a majom gyorsan elkapkodta elõle a nagyrészét, de büszke címe megmaradt. A szõrös muki másokat is elõléptetett az erdei ranglétrán. Néhány csigabigáért cserébe a feketerigó így lett Kerekerdõ Hatalmas Túzokja. A túzok ugyan nagytestû pusztai madár, de Kerekerdõ még sohasem látott túzokot, a majom pedig felsorolt húsz okot is arra, hogy miért érdemelte ki a rigó a túzok rangját, ezek közül csak a legelsõt említem most: a puszta az puszta, az erdõ az erdõ, erdõben túzokfaj másként keresendõ! A siklókígyó néhány madártojásért Kerekerdõ Óriáskígyója lett, de leg nagyobbat mégis Karmosharcos Zebulon lépett elõre, mert õt a majom amikor a cica karmait megtekintette egybõl kinevezte Kerekerdõ Félelmetes Orosz lánjának, és megparancsolta: minden állat féljen tõle! A legtöbb már addig is félt, csak a vaddisznó nem akart félni a cicától, ám röfögõjére hullt felülrõl egy nagy faág, és akkor már õ is hajlandó volt. A majom elmondta a cicának, hogy milyen nagy úr volt õ Kereksátoros Uramiéknál. Ő volt a fõvilágszám, és annyi banánt kapott! A cica megkérdezte tõle: Úgy meg szeretted az erdõt, hogy már a világért sem mennél vissza a Ke ressátoros Urak hoz? A világért nem, de banánért igen vallotta be a majom. Ez az erdõ nem igazi erdõ, mert itt nincsen banán. Ám nem tudom, hogy most hol kerekez - hetnek Kereksátoros Uramiék. Haza sietett a cica és beszélt gazdájának a veresnadrágos szõrösmukiról. Kedveshegyi Kelemen a ütött: homlokára Az az állat csak majom lehet! Bémegyek a városkába, hátha valaki keresi elveszett majmát. Egyszer egy komám elkóborolt kutyát talált, kapott egy harapást, utána meg egy nagy veresbankót. Elõbbit a kutyától, utóbbit a kutya gazdájától, részint kárpótlásul, amiért megharapta a kutya, részint pedig azért, mert megtalálta a kutyát, pedig nem is a koma talált rá a kutyára, hanem a kutya a komára! Messze volt a városka, az út nagyon sároska, de érdemes volt odamennie Kelemennek. Már az állomáson találkozott egy falragaszszal, azon vigyorgó majom volt, meg egy versike: Ez a majom Karacsuk. Az okos szájat becsuk: majmot keres és talál, kit cirkuszunk visszavár! HÉTSZÁZ PENGŐ JUTALOM! ezt ígéri versdalom. Ráadás: egy papagáj. Hozd a majmot! Siess már! A versikét egy magát nagyra tartó önbabérkoszorús költõ írta: Szépenszóló Szilárd, állatetetõ és cirkuszköltõ, az igazgató megbízásából, két pár tormás lóvirsliért, meg egy kancsó sörért. Ó, boldog békeidõk, amikor ilyen szépen honorálták a költõket! Kedveshegyi Kelemen a meglepetéstõl csak egy idõ után csukta be a száját.no nem a falragasztól, vagy a rajta levõ csodás költeménytõl lepõdött meg, hanem a mellette levõ leány, Csipkedõs Rózsika szépségétõl. A leány úgy tett, mintha a falragasz érdekelné olyan nagyon, ám valójában félszemmel a daliás legényt, Kedveshegyi Kelement nézte.szó szót váltott.kelemen és Rózsika együtt mentek el a cirkuszigazgatóhoz, aki adott nekik két kosarat, majomcsalogató banánnal telten. No, a veresnadrágos majmot nem is kellett csalogatni!a banánt falta falta, és mire az utolsót is befalta, még azt is hagyta, hogy a cirkuszigazgató kövér felesége ölelgesse. Kiderült: jobb szeret a cirkuszban lenni, mint az erdõben! Sok minden egyéb is kiderült, így például Csipkedõs Rózsikáról, miután feleségül ment Kedveshegyi Kelemenhez, az, hogy csak kedvesen csipkedõs, sokkal inkább csókot kérõs. Odaköltözött az erdõszéli falucskába, Kele - menhez és Zebulon cicához. A cicáról kide - rült: ha olyan kitûnõ háziasszony süt fõz, mint Ró zsika, akkor a cica jobban szeret otthon lenni, mint az erdõben. A hétszáz pengõrõl kiderült az, amit min - denki tudott: nagyon nagy pénz, és ha okosan használják fel, akkor szépen fiadzik. A papagájról kiderült, hogy túl ságo san cirkuszszeretõ, vissza repült a kerek sátor la kói - hoz, de a cirkuszigazgató küldött kárpótlásul Kelemenék nek egy ménkû nagy ládát, amibe akár tíz kisördög is belebújhatott volna, de csak kettõ bújt bele, két ikerördögöcske, azok sem rögtön, hanem a Kedveshegyi házaspár lakodalmának harmadik évfordulóján, az egyiket Ked veshegyi Karcsinak hívták, a másikat Kedveshegyi Évácskának. No és még valami kiderült: van úgy, hogy két ikerördögöcske olykor tízzel is felér! (Lelkes Miklós) Labirintus Marcinak be kell fejeznie az autóversenyt. Segíts neki megtalálni a helyes utat. Kakukktojás Keretezd be melyik jármû nem illik a többi közé. Különbségkeresõ Légy ügyes és találd meg a hét apró eltérést a két rajz között! Összekötõs színezõ Kösd össze a számozott pontokat és megtudod, ki pihen a virágkupacon, majd színezd ki szépen!

9 2012. november 10., szombat Konyha SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 9 Konyhamûvészet Naspolya Kistermetû fa vagy többnyire tövétõl ágas bokor, amely a kertekben kettõs célt is szolgálhat: ízes gyümölcse akkor fogyasztható, amikor nem vagyunk bõviben a gyümölcsnek, ezért joggal soroljuk a gyümölcstermõ növények közé. De besorolhatjuk a díszcserjék társaságába is, hiszen molyhos, lándzsás levelei, sûrû lombja, csinos alakja, valamint 3-5 cm átmérõjû, május közepén nyíló fehér virágai erre is jogot adnak. A 2 3 cm hosszú, kemény almatermés a vacokból fejlõdik, jellemzõ rá a besüllyedt csúcs körül koronaszerûen kiálló öt csészelevél-maradvány. A termés halványan barnászöld, majd megbarnul, csak az erõs fagy puhítja ehetõre. Magjai kemények. A naspolyát október végén, november elején kell szüretelni.. A naspolya hazája Közép- Ázsiában, a Kaukázus déli lejtõin van. A Balkán-félsziget országaiban vadon terem, de a kertekben szívesen ültetik. Melegigényes növény lévén a Kárpát-medencénél északabbra nemigen merészkedik. A téli hónapok értékes növénye, mert gyümölcsének igen magas a C-vitamin tartalma, érésének idején más hazai gyümölcs már ritkán található. A naspolya gyümölcse utóérõ, vagyis a fáról leszedve frissen nem fogyasztható. Ha a fáján hagyják, hogy egyszer vagy kétszer megcsípje a dér, akkor édesebb lesz. Elõbb leszedve meglágyul, és akkor nyersen meg lehet enni. Mint gyümölcs, lekvárt lehet fõzni belõle. Gyümölcsének magas pektin tartalma miatt zselé fõzhetõ belõle. Szívós fája a faszobrászati és a faipari célokra alkalmas. Levele és kérge nagy mennyiségû csersav tartalma miatt régebben cserzésre használták. A népi gyógyászatban kérgének fõzetét vérzések csillapítására alkalmazták. Magvainak fõzete vesekõ elhajtására alkalmas. Naspolyalekvár Hozzávalók (4 fõ): 2 kg érett naspolya; 40 dkg cukor. Elkészítés: A naspolyákat mossuk át jó alaposan, majd rakjuk fel egy nagyobb lábosban fõni. Adjunk hozzá nagyjából fél liter vizet. A kezünkkel, vagy egy fakanál segítségével nyomkodjuk szét a gyümölcsöket, és sûrûn kevergetve fõzzük addig, amíg a naspolyák teljesen szét nem fõnek (kb perc). Ezután az egész masszát nyomkodjuk át egy nagyobb lyukú szûrõn, ami a gyümölcs héját és a magokat felfogja. A leszûrt gyümölcspéphez öntsük hozzá a cukrot és tegyük vissza a tûzre. Kevergetve fõzzük sûrûre és forraljuk legalább 10 percig. Ezután töltsük kis üvegekbe, melyeket egybõl lezárunk, és végül 24 órára száraz dunsztba teszünk. Naspolyaszelet Hozzávalók: Az alaphoz: 50 g holland kakaópor; 50 g finomliszt; 70 g porcukor; 2 tojássárgája; 50 g vaj; 2 evõkanál tejföl; csipet só; 1 teáskanál sütõrum; pár csepp vanília kivonat. Töltelék: 0,5 kg naspolya; 1 evõkanál keményítõ (nem púpos); 1 evõkanál méz. A tetejére: 2 tojásfehérje; 40 g porcukor;pár csepp ecet vagy citromlé. Elkészítés: A naspolyát megmossuk és kevés vízben puhára fõzzük. Leöntjük róla a vizet. Beletesszük a krumplinyomóba és átpaszírozzuk. Kihûtjük, majd hozzáadjuk a keményítõt és a mézet, elkeverjük. A sütõt 180 fokra elõmelegítjük. A lisztet, kakaót összeszitáljuk, beletesszük a csipet sót. A tojássárgához adjuk a puha vajat és a porcukrot, habosra mixeljük. Beletesszük a tejfölt, vaníliát, rumot és elkeverjük. Fokozatosan adagoljuk a kakaós lisztet. A végén sûrû, krémes massza lesz belõle. Belesimítjuk a sütõtálba, elegyengetjük a tetejét. Óvatosan rásimítjuk a naspolyás tölteléket is. Betesszük a sütõbe, 15 percig sütjük. Közben a tojásfehérjét habbá verjük, mikor már habos, beleteszszük az ecetet is, nagyon kemény habot készítünk. Ekkor a porcukrot fokozatosan hozzáadjuk és fényesre mixeljük. Kivesszük a süteményt, a tetejére simítjuk a tojáshabot, villával megcifrázzuk a tetejét és 5-7 percre visszatesszük a forró sütõbe. Ha kész, kihûtjük és recés késsel óvatosan felszeleteljük kockákra. Puha, intenzíven csokis, krémes süti lesz belõle. Naspolyás csúsztatott palacsinta Hozzávalók: 15 dkg liszt; 3 dkg cukor; 2 tojás; 1 citrom reszelt héja; 1 narancs reszelt héja; 1/2 cs vaníliás cukor; tej; csipet só; naspolyalekvár. Elkészítés: A lisztet csomómentesre keverjük a tojások sárgájával, a narancs és citrom héjjal, vaníliás cukorral és annyi tejjel, hogy sûrû tésztát kapjunk. Beletesszük a felvert tojás habját. Az elsõ palacsinta mindkét oldalát megsütjük, megkenjük naspolyalekvárral és sorba rétegezzük. A többi palacsintának csak az egyik oldalát sütjük, úgy csúsztatjuk mindig egymásra, mint a hagyományos csúsztatott palacsintánál. Ezután 180 fokon 5-10 percig sütjük. Libás finomságok nemcsak Márton-napra Aszalt szilvával töltött libacomb petrezselymes burgonyával Hozzávalók (4 fõ): 4 db libacomb (kb. 40 dkg/db); 8 szelet vastag, zsíros bacon; 40 dkg magozott aszalt szilva; 5 dkg kristálycukor; 1 ü merlot vörösbor ( a gyümölcsössége miatt ); 1,5 kg burgonya; 1 köteg petrezselyem; 20 dkg vaj; friss rozmaring; friss kakukkfû; 3-4 gerezd fokhagyma; 1 citrom; 1 chilipaprika; 1 kis rúd fahéj; só; bors. Elkészítés: A libacombok felsõ csontját kivesszük, az alsót megtisztítjuk, a húst róla feltoljuk. Sózzuk, borsozzuk, félretesszük pihenni. Az aszalt szilvát 2-3 dl vörösborban feltesszük párolni, hozzáadjuk a fahéjat, a chilit, és az édességét beállítjuk a cukorral. A burgonyát megfõzzük, utána megtisztítjuk. A fokhagymát is megtisztítjuk, hajszálvékonyra felszeleteljük. A petrezselymet apróra vágjuk. A libacombokba darabonként 7-8 szem párolt aszalt szilvát töltünk a felsõ csont helyére. Kiterítünk egy kb. 30 cmes alufóliát és ráteszünk átlósan 2 szelet bacont. Ráhelyezzük a libacombot, és a baconnal összefogjuk, megformázzuk. Úgy csomagoljuk, ahogy a töltött káposztát. Az alufólia alját felhajtuk és a két oldaláról ráhajtjuk a széleit. A csont kilóg. Rányomjuk az alufóliát, plusz talpat készítünk neki. Egy kisméretû tepsibe helyezzük, mellé tesszük a zöldfûszereket, felöntjük a maradék vörörsborral úgy, hogy a fólián belülre is bõven jusson. Mivel állítva sülnek a combok, az aláöntött borban párolódnak a sütés közben. Kb. 3 órát sütjük fokon. Óránként lejjebb vesszük a hõmérsékletet. A megmaradt aszalt szilváról a bort visszaforraljuk, a végén hideg vajjal besûrítük, fényesítjük. A maradék vajat közben felolvasztjuk, a szeletelt fokhagymát rádobjuk. Kis idõ után mehet rá a petrezselyem is, majd a burgonya. Összepirítjuk. Sóval, borssal ízesítjük, majd a citrom levével egy kicsit pikánssá tesszük, tálaljuk. Ludaskása gerslivel Hozzávalók (4 fõ): 1 kg libaaprólék (szárnytõ, zúza, szív, stb.); 25 dkg árpagyöngy (gersli); 1 szál petrezselyem; 1 szál sárgarépa; 10 dkg zeller; 10 dkg karalábé; 10 dkg gomba; 10 dkg zöldborsó; 10 dkg reszelt sajt; 1 kis fej vöröshagyma; 3 gerezd fokhagyma; só; õrölt bors. Elkészítés: Az árpagyöngyöt megmos - suk, beáztatjuk, hideg vízben 1 órát hagyjuk állni. A libaaprólékot feltesszük fõni az apróra összevágott zöldségekkel (kivétel a gomba és a zöldborsó, azt majd 1 órai fõzés után kell beletenni) annyi vízben, hogy ellepje, fûszerezzük, fedõ alatt pároljuk. Mikor a hús és a zöldségek is megfõttek, leszûrjük. Az árpagyöngyrõl leöntjük a vizet. A hús leszûrt levét ráöntjük a gerslire (annyit, hogy ellepje), és percig fedõ alatt fõzzük. Mikor már megpárolódott, a hússal és zöldségekkel összekeverjük. Almás libasült Hozzávalók (8 fõ): 1 kg ranettalma; 100 g porcukor; 1 dl calvados; 8 sütni való alma; 1 citrom; vaj; 1 fahéjrúd; 1 hagyma; 1 maréknyi zsályalevél Elkészítjük: Pucoljuk meg és magozzuk ki az almákat. A ranettalmát szeleteljük fel, hintsük meg a porcukorral és öntöz zük meg a calvadossal. A sütni való almákat hagyjuk egészben és facsarjuk rá a citromot. A vajon fahéjrúddal süssük meg, amíg aranysárga nem lesz. A megtisztított liba belsejét fûszerezzük sóval és borssal. Töltsük meg az almaszeletekkel, az összevágott hagymával és zsályalevéllel. Elõmelegített sütõben 2 óráig süssük, közben locsolgassuk. Tálaljuk a sült almákkal. Libaaprólékleves maceszgombóccal Hozzávalók (4 fõ): 1 liba apróléka; 3 libazúza; 3 libaszív; 1 fej hagyma; 1 gerezd fokhagyma; 2 sárgarépa; 2 petrezse - lyemgyökér; fél zeller; 1 csokor petre zse lyem; 1/2 mokkáskanál majo - ranna; 3 szem bors; kis darabka gyömbér; 1 tojás; 2 evõkanál olaj; 10 dkg macesz dara. Elkészítés: A libaaprólékot feldaraboljuk, leszedjük a bõrét, hogy a leves ne legyen nagyon zsíros. A feldarabolt aprólékot, zúzát, szívet megmossuk. A hagymát, fokhagymát meghámozzuk és egész ben hagyjuk. A zöldséget meg - tisztítjuk, megmossuk, hasábra vágjuk. A petrezselymet megmossuk, összekötöz - zük. A fûszereket kis gézzacskóba kötjük, hogy a fõzés befejezésekor egyben kive - hes sük. Az elõkészített aprólékot a fûszerekkel nagyobb fazékba tesszük és felöntjük annyi vízzel, amennyi kb. egy tenyérnyire ellepi. Felforraljuk, leszedjük a habját, majd gyöngyözõ forrással tovább fõzzük kb. 1 óra hosszat. A tojást tálkába ütjük, lazán felverjük, hozzáadjuk az olajat, ezzel kicsit tovább habosítjuk. Hozzákeverjük a macesz darát, sózzuk, borsozzuk és jól összekeverjük. Félretesszük, hogy amíg a leves fõ, jól megduzzadjon. Egy óra elteltével megsózzuk a levest, beletesszük a hagymát, a fokhagymát, a zöldségeket, a petrezselymet, és puhára fõzzük. Egy liter sós vizet felforralunk. A maceszmasszából vizes kézzel diónyi gombócokat formálunk, beletesszük a vízbe, majd lefedve, lassú tûzön kb. 15 perc alatt puhára fõzzük. A gombócok fõzés közben kb. duplára dagadnak. A levest a maceszgombóccal, zöldségekkel és a libaap rólékkal együtt, forrón tálaljuk.

10 10 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Mazsola november 10., szombat Így néz ki a fájdalommentesen letéphetõ sebtapasz Van, akinek csak pár másodperces kellemetlenséget okoz, de csecsemõknél vagy idõseknél akár komolyabb bõrproblémákat is eredményezhet a ragtapasz eltávolítása. Amerikai kutatók azonban most kifejlesztettek egy olyan ragtapaszt, amely tökéletesen rögzít, ugyanakkor fájdalommentesen eltávolítható. Az egészségügyi intézményekben használt ragtapaszok megfelelõen rögzítenek ugyan, de eltávolításuk rendszerint fájdalommal jár - a különösen érzékeny bõrûeknél pedig akár hámszövet-károsodást, gyulladást vagy sebesedést is okozhatnak. Az Egyesült Államokban évente több, mint másfélmillió sérülést okoz a ragtapasz eltávolítása, fõként csecsemõknél és idõseknél. Az amerikai Brigham and Women's Hospital szakemberei éppen ezért olyan ragtapasz kifejlesztésére vállalkoztak, amely tökéletes rögzítés mellett fájdalommentesen eltávolítható. A jelenleg használatos ragtapaszok esetében eltá volításkor a rögzítõ ("ragasztó") réteg és a bõrfelület találkozásánál roncsolódik a hámszövet; az új termék háromrétegû felépítése viszont lehetõvé teszi, hogy a tapasz villámgyorsan és fájdalommentesen leváljon a bõrrõl - mondta el a kutatás vezetõje. A Proceedings of the National Academy of Sciences címû szakportálon megjelent tanulmány kiemeli, hogy a fájdalommentesen eltávolítható ragtapasz az eltávolításkor felszakadó zónát a bõr és a rögzítõ anyag találkozása helyett a ragasztó és a hordozóanyag közé beiktatott harmadik rétegbe helyezi át, így eltávolításkor a bõr nem sérül. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a ragtapasz levételekor a felsõ részt ugyan letépjük, de az alsó, könnyen lehúzható réteg a bõrön marad, így nincs fájdalomérzet. Ezt a bõrön maradó ragasztóréteget ujjal egyszerûen fel lehet görgetni, és az összetekert anyag szinte magától leválik a bõrrõl. A kutatás vezetõje elmondta, hogy a fájdalommentesen levehetõ ragtapasz kifejlesztése sokak szemében felesleges hívságnak tûnhet, de az újszülött osztályokon a felnõttek bõrére tervezett ragtapaszok, sebtapaszok használata igen komoly problémát jelent. Az újszülöttek sérülékeny bõre nehezen bírja a ragtapasz eltávolítását, ezért találmányuk komoly elõrelépést jelenthet az ilyen jellegû bõrproblémák megelõzésében. Kiderült, miért nem megy a nõknek a húzódzkodás Nem ritka még a versenyszerûen sportolóknál sem, hogy bár fizikai erõnlétük kitûnõ, a húzódzkodás nem megy nekik. Szakemberek vizsgálatokkal igazolták, hogy fõként nõknél a húzódzkodáshoz az edzettségen kívül más is kell. Testnevelésórák és edzettségi felmérések széles körben elterjedt eleme a húzódzkodás, amely azonban még a kiváló erõnlétû, fitt és izmos embereknek is gondot okozhat: nem biztos, hogy akár egyet is el tudnak végezni a gyakorlatból. Katonáknál, rendõröknél a húzódzkodás sokszor felvételi követelmény, az Egyesült Államokban pedig a nyolcadik osztá - lyosok erõnléti felmérésén a fiúknál tíz, míg a lányoknál két húzódzkodás elvégzése maximális pontszámot ér. Szakemberek szerint azonban a húzódzkodás nem igazán jó fokmérõje az edzettségi szintnek és az erõnlétnek, mert a legtöbben annak ellenére sem képesek rá, hogy tökéletes kondícióban vannak. A Dayton Egyetem szakemberei vizsgálatukkal azt próbálták megha - tározni, hogy mennyire ad pontos képet az erõnlétrõl a húzódzkodás képessége. A kutatásba 17 normál testsúlyú nõt vontak be, akik a vizsgálat kezdetén egyetlen húzódzkodást sem tudtak elvégezni. A résztvevõk három hónapon keresztül heti 3 alkalommal olyan edzésen vettek részt, amely célzottan a húzódzkodáskor leginkább dolgozó bicepszet és széles hátizmot erõsítette. A három hónapos edzésprogram végére a nõk felsõteste 36 százalékkal erõsödött, míg testzsírjuk 2 százalékkal csökkent. Ennek ellenére a záró felmérésen a 17 résztvevõ közül mindössze négynek sikerült legalább egy húzódzkodást végrehajtani. Rövid karúak elõnyben A kutatókat meglepte az eredmény, mivel meg voltak gyõzõdve arról, hogy a speciális edzésprogram hatására mindenki teljesíteni fogja a feladatot. A szerény sikerbõl arra következtettek, hogy a húzódzkodáshoz nem elég a jó kondi és az izmos felsõtest, hanem több tényezõ (pl. erõ, alacsony testzsírszázalék és kis testmagasság) együttes megléte szükséges. Edzettségtõl függetlenül elmondható: ha húzódzkodásról van szó, a nõk rendszerint kudarcot vallanak, igaz a gyakorlat sokszor a férfiakon is kifog. Kiváltképp nehéz helyzetben vannak azok, akik nehezek vagy magasak, hiszen azonos izomerõ mellett nagyobb súlyt kell mozgatniuk, a hosszú karúak testének pedig lényegesen nagyobb utat kell megtennie, mire álluk a rúd fölé kerül. Nyolc dolog, ami felpörgeti a munkanap végét Egy sikeresen lezárt munkanap megalapozza a következõt és a karrierünket is lendületbe hozhatja. Az, ahogyan befejezünk egy mun - kanapot, alapvetõen meghatározza azt, ahogyan elkezdjük a következõt állítják a Forbes magazin szakértõi. A munkanap befejezése és kezdése olyan kritikus pontok, amelyek keretbe helyezik az egész napi tevékenységet és döntõ jelentõségûek, függetlenül attól, hogy mi történik napközben. Olyan ez, mint egy találkozásnál az elsõ és utolsó benyomás: meghatározza a munkához való hozzáállásunkat, attitûdünket és hatékonyságunkat. Készítsünk haladási listát! Ha nem vagyunk megelégedve a nap végén az elvégzett tennivalókkal, addig ne hagyjuk el az irodát, ameddig tervet nem készítettünk róla, hogy mikor és hogyan fogjuk pótolni a lemaradást. Ha ezt nem tesszük meg, a következõ nap még jobban lemaradunk, és lassan összecsapnak majd a fejünk felett a hullámok. Ha van valami, amit a nap végén még gyorsan befejezhetünk, feltétlenül tegyük meg, ezzel is idõt spórolunk másnap reggel. Képzeljük el a másnap reggelt! Az irodából való távozás elõtt vessünk egy pillantást a másnap reggeli elsõ teendõre. Tudatosítsuk magunkban, ha fontos telefonhívás vagy üzleti találkozó elõtt állunk. Gondolkozzunk el rajta, hogy mi az a dolog, amit nagyon várunk a másnappal kapcsolatban. Ez segít lezárni a mai napot, feldobja a hangulatunkat és felkészít a kihívásokra. Egyeztessünk a fõnökkel és a kollégákkal! A nap végén váltsunk egykét szót a fõnökünkkel, és beszéljük meg vele, hogyan haladunk az adott projekttel. A munkatársakkal is feltétlenül beszélgessünk a nap végén, hogy leellenõrizzük, hogy mennyire haladnak, és mindenki tisztában van-e a feladatával és a határidõkkel. Takarítsunk ki! Senki sem szeret reggel rendetlenségbe érkezni, ezért nagyon fontos, hogy indulás elõtt takarítsuk le asztalunkat. Dobjuk ki a szemetet, rendezzük el az iratokat és töröljük le a monitort. Másnap reggel a friss kezdet érzetével vághatunk neki a napnak! A munkanap végén az postafiókunkból is töröljünk minden felesleges üzenetet, reklámot és egyéb zavaró tényezõt, amely másnap reggel elvonhatja a figyelmünket. Szánjunk erre a célra minimum 15 percet a nap végén. Végezzünk adminisztrációs munkát! A munkanap végén már nem zavarhatjuk telefonon az ügyfeleket, illetve nincs lehetõség más, személyes jelenlétet igénylõ munka elvégzésére. Ilyenkor elvégezhetjük a papírmunkát és az olyan feladatokat, amelyekhez magányra vagy visszavonulásra van szükség, mint pl. jelentés vagy összefoglalók megírása, ötletgyûjtés projektekhez. Zárjuk le a feladatokat! Gyõzõdjünk meg róla, hogy nem hagytunk hátra semmilyen feladatot, amellyel munkaidõ után sürgõsen kereshetnek minket, vagy amely félbehagyása problémákat okozhat. Nincs annál rosszabb, mint amikor úgy érezzük, hogy egy nyomasztó teendõ nehezedik a fejünk felett. Hagyjunk pozitív üzenetet! Jegyezzünk meg másoknak a nap végén egy olyan dolgot, ami jól ment, dicsérjük meg egy kollégánkat az elért eredményért vagy küldjünk köszönõ üzenetet egy ügy - félnek. A lényeg, hogy találjunk valamit, ami miatt jól érezzük magunkat és elégedetten hagyjuk el a munkahelyet. Kapcsoljunk ki! Elköszönve a kollé - gáktól jelezzük, hogy másnap reggelig nem vagyunk elérhetõek és lehetõleg kapcsoljuk ki az okostelefonunkat. Fontos, hogy családunk számára teljes figyelmet tudjunk szentelni és ne legyünk folyamatos készenlétben. Megdõlni látszik a horror hétfõ mítosza Lehet, hogy a legtöbben a hétfõket utálják a legjobban, de a legfrissebb felmérési adatok szerint a keddek, a szerdák és a csütörtökök legalább olyan siralmasak tudnak lenni, mint a hét elsõ napja. Egy önkéntes részvételével készült amerikai felmérés szerint a legtöbb embernek semennyivel sem rosszabb a kedve hétfõn, mint a többi munkanapon, természetesen a péntek kivételével. A hétvége közeledtével persze sokkal jobb hangulatba kerülnek az emberek, pénteken pedig általában kieresztik az egész héten halmozódott stresszt. Bár a hétfõ reggeli búskomorságról Facebookon zaklatják a páciensek az orvosokat Kérdezõsködnek, panaszkodnak vagy flörtölni próbálnak a betegek az orvosokkal a közösségi oldalakon. Egyre több orvos kér segítséget Nagy- Britanniában az Egészségügyi Védelmi Szövetségtõl amiatt, mert a betegei a Facebookon és más közösségi oldalakon zaklatják, vagy épp ben, SMS-ben bombázzák üzenetekkel. Vannak, akik kérdéseket tesznek fel vagy az egészségügyi állapotukra pa - naszkodnak, de a legtöbb gondot azok a páciensek okozzák, akik belehabarodtak az orvosukba, és ezeken a kommuni - kációs csatornákon keresztül próbálják elcsábítani. Akadnak, akik beérik némi szóló történetekkel egy egész könyvet meg lehetne tölteni, a legtöbb esetben a hétfõk semmivel sem rosszabbak a többi hétköznapnál - nyilatkozta Arthur Stone pro - fesszor, a Stony Brook Egyetem tudósa. A 'horror hétfõ' kulturális mítosza rendkívül túlzó, ennek ellenére makacsul tartja magát a mai napig. Stone professzor és kollegái a Gallup által végzett telefonos interjúk adataiból flörtöléssel, de vannak olyanok is, akik szexuális viszonyt kezdeményeznek, vagy dolgoztak. A megkérdezettek elmondása szerint a péntek, a szombat és a vasárnap a legkevésbé stresszes napok, és ezeken a napokon a legjobb az emberek általános kedélyállapota. Stone szerint a vasárnapról hétfõre tapasztalható hirtelen hangulatváltozás okozhatta a hétfõk vesztét és a mítosz kialakulását. A kutatás részletes leírása a Journal of Positive Psychology címû szaklap - ban volt olvasható. épp azt állítják, hogy már le is feküdtek a doktorral. Akadnak olyan szakemberek, akiknek sikerül megszakítaniuk mindenféle kapcsolatot a zaklató betegekkel, de arra is volt már példa, hogy egy orvosról hat hónapos vizsgálat után derült csak ki, hogy egy nõi páciense hamisan állította, hogy lefeküdt vele. A szervezet adatai szerint az utóbbi öt évben háromszorosára nõtt az ilyen ügyben segítséget kérõ orvosok száma, akiknek csaknem a háromnegyede férfi.

11 2012. november 10., szombat Kultúra Szatmárnémeti a városiasodás útján ( század) SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 11 Várják a kiváló diákok jelentkezését a tehetségtámogató központba Kiválósági központot hoztak létre kiemelkedõ tanulmányi eredményekkel bíró szatmári diákoknak, ahol a tanórák után szaktanárokkal alapozhatják meg és fejleszthetik még tovább a tudásukat. A Szatmár megyei tanárok november 12-ig, míg a kiemelkedõ eredményekkel bíró diákok november 16-ig jelentkezhetnek derül ki a Szatmár Megyei Tanfelügyelõség tájékoztatásából. Szatmárnémeti története hosszú múltra tekint vissza, mégis a modern város viszonylag késõn, a középkor és az újkor fordulóján született. A török elleni háborúk, valamint a kuruc-labanc harcok nyomán csaknem teljes egészében elpusztultak a település középkori eredetû épületei, az újjászületés kezdetét a két ikerváros, Szatmár és Németi egyesülése jelentette 1712-ben. Ez a 300 éves év - forduló nyújtja az alkalmat, hogy a Szat - már Megyei Múzeum idõszaki kiállítást rendezzen az újkori városfejlõdés kez - deteit bemutató, kutatók által frissen feltárt történeti és térképészeti forrásokból. Egy térképsorozat a természeti kör nye - zetet és a Szamos folyót ábrázolja a 18. és a 19. század fordulójáról. A város közép - kori topográfiája és a mai utcahálózat összefüggései a Burai Béla tanár által készített térképen láthatók, míg a középkori és a koraújkori város ké pet a 16. és 17. századi metszetek mu tat ják be. A szatmári vár a török veszély elmúltával, valamint a Habsburg-ellenes felkelések lezárásával (1711. évi szatmári béke) el vesztette katonai szerepét, az erõdítmény helyét lassanként polgári épületek foglalták el. Két 1803-ban készült térkép mutatja be a várost közel egy évszázaddal a vár lerombolása után. Látható rajtuk a Do boló-domb, vagy ahogy késõbb neve z - ték a Vár-domb, mellette az egykori jezsuita rend ház, késõbb az elsõ püspöki re zi den - cia épülettömbje, az 1860-as években elbontott Nepomuki Szent János kápolna, az egykori Sóhivatal épületei és a tiszt vi se lõk házai, valamint a barokk plébánia tem - Vándorok a Túr Menti Védett Területeken Kihasználva a védett területek által nyúj tott biztonságot, zavartalanságot és táplálkozási lehetõséget, számos vándor - ma dár pihen a Túr Menti Védett Terü le - teken. A következõ napokban-hetekben több olyan madárfaj is megfigyelhetõ, amelyek nem költenek hazánkban, de a telelõ he lyeik felé tartó õszi migrációjuk alkalmával megpihennek a Túr Menti Védett Te rületeken. Különösen a nagy víz felületek, mint amilyenek az Újberki halas tavak és a Kányaházi vízgyûjtõ, bizto - sítanak tökéletes élõhelyet számukra. Ezek a területek elsõsorban biztonságot és zavartalanságot nyújtanak a mada rak - nak, így kipihenhetik az eddig megtett út fáradalmait és erõt gyûjthetnek a hátralévõ útra. Másodsorban egy terülj-terülj plom épülete (a Székesegy ház helyén). Külön felmérések és épí té szeti ter vek állítanak emléket néhány, mára már eltûnt, de egykor jelentõs szerepet játszó épü letnek: a Sóhivatal és sóraktárak, vala - mint az állami gabonatárolók épületei; a jezsuita konvent és a barokk plébánia tem - plom; a régi városháza egy része; a németi görög katolikus templom elsõ épü lete; valamint a Kálvária templom elsõ és a felújítás után született második terve. A kiállítás mindeddig ismeretlen ko ra - be li képi források segítségével tárja fel a város múltbéli arcát. Minden helytörténet iránt érdeklõdõ látogatót szeretettel vá - runk a Szatmár Megyei Múzeum idõszaki kiállításán (V. Lucaciu sugárút, 21 sz.). Szõcs Péter régész-történész és Diana Iegar történész, Szatmár Megyei Múzeum A szatmári Surányi Botond bejutott az élõ showba A román X-faktor nagy reménysége a szatmári születésû Surányi Botond, bár most már nem egyéniben, hanem csapatban folytatja a versenyt. A vasárnap sugárzott mûsorban, az elsõ élõ showban bizonyíthatnak csapatukkal, a Nord X-szel a to vábbjutásért. A csapatban Botond mellett énekel még a márama ros szi geti Slavia Hojda és a marosvásárhelyi Tudor Gliga. A csapatok mentora Delia, aki az N&D zenekarban énekelt éveken ke resztül, a asztalkám ez a védett terület, hiszen a tavak és vízpartok, nádasok és hatalmas gyepte rületek elegendõ mennyiségû és változatos táplálékforrásként szolgálnak. A meg figyelhetõ fajok közül fontos meg - em líteni a piroslábú cankókat, aranyliléket, sár galábú sirályokat, nagy és kis kócsa go kat, fütyülõ récéket, nyílfarkú récéket, bíbiceket, nagy kárókatonákat, valamint a nagy és kis bukókat. Kie me - lendõ a ma dár sokaság közül egy lúdfaj, a nagy lilik. Mint azt Kiss István, az Erdélyi Kárpát Egyesület Szatmárnémeti madár szak értõje és egyben a Túr Menti Védett Terü letek természetvédelmi õre elmondta: az elmúlt idõszakban volt olyan periódus, amikor as egyedszámú nagy lilik csapat pihent meg az Újberki legutóbbi adásban elmondta, hogy van keresnivalójuk a pályán a srácoknak, és hogy nagy reményeket fûz hozzájuk. halastavak környékén. A nagy lilikek elõszeretettel szakítják meg térségünkben az km hosszúságú ván dor út - jukat és pihennek meg a védett terü le - teken. Tudni kell a nagy lilikrõl, hogy ez a faj sem költ hazánkban. Migrációjukat Észak-nyugat Szibéria térségeibõl kezdik és Franciaország, Németország, valamint a Kárpát-medence az úticéljuk. A Túr Menti Védett Területekre nemsokára meg fognak érkezni az itt telelõ madárfajok is, felejthetetlen pillanatokat okozva a madarászoknak és a természetjáróknak. A nálunk átvonuló és telelõ madárfajok fennmaradása és biztonsága érdekében is fontos, hogy megõrizzük a védett területek természetes állapotát. K.E. Tudor Todut, a szatmári Mihai Eminescu Fõgimnázium tanulója, a fiatal elõadók kategóriájában került be az élõ showmûsorba, õt Dan Bittman választotta ki a Mentorok Házáig jutók közül. Surányi Botond egyébként a mûsor válogatóján a színpadon kérte meg a barátnõje kezét, aki persze azonnal igent mondott neki. A tehetségkutató következõ adására, az elsõ élõ showra, vasárnap kerül sor tól az Antena 1 mûsorán. Amint arról már az elmúlt héten is beszámoltunk, kiválósági központot hoztak létre kiemelkedõ tanulmányi eredményekkel bíró szatmári diákoknak. Szatmár megyén kívül Olt és Bákó kapta meg erre az engedélyt az elmúlt hónap folyamán a tanügyminisztériumtól. Egyre több kiemelkedõ teljesítményt elérõ diák van Szatmár megyében, nyilat - kozta Roman Mariana fõtanfelügyelõ. Ezért gondolták úgy a tanfelü gyelõség szak em berei, hogy az eredményességükön egy kiválósági központtal lehetne még jobban segíteni, ahol kiváló szakem - berekkel készülhetnének a különbözõ megyei, országos és nemzetközi tantárgyversenyekre, megmérettetésekre. A 2010/2011-es tanévben például 11 elsõ díjat szereztek a Szatmár megyei tanulók az országos versenyeken, 18 második díjat és négy harmadik díjat, a 2011/2012-es tanévben ezzel szemben már 50 elsõséget tudhattak magukénak a diákok, 34 második helyezést és 25 harmadik díjat. Azért, hogy a tanulók még jobban tudjanak teljesíteni és tovább tudjanak fejlõdni, a központban nyújtott tevékenységekkel akarják õket támogatni. Tizenhárom tehetségtámogató csoport indul A kiválósági központnak a szatmár né - meti Mihai Eminescu Fõgimnázium ad helyet ettõl a tanévtõl. Itt a diákok a tanórák után legkevesebb nyolc, legtöbb 15 fõs csoportokban tanulhatnak. Olyan tantárgyakból lehet itt majd szakember segítségével tovább fejlõdni, mint a matematika, fizika, kémia, történelem, biológia, csillagászat vagy éppen asztrofizika. Amint azt a Szatmár Megyei Tanfelü - gyelõség tájékoztatójából megtudtuk, nyolc különbözõ tantárgyból összesen tizenhárom csoportot indítanak: mate ma - tikából négy csoportot alakítanak, hatvan diák részvételével, fizikából és csillagászatból két csoport indulhat harminc tanulóval, szintén harminc diákot képez - hetnek román nyelv és irodalomból két csoportban, míg kémiából, biológiából, történelembõl, magyar nyelv és irodalomból, valamint informatikából egy-egy csoport indul, egyenként legfeljebb 15 tanulóval. A részvételért a tanárok és diákok egyaránt vizsgáznak A pedagógusi csapatot és a központ vezetését a tanfelügyelõség versenyvizs - gát követõen fogja betölteni. A diákokat is különbözõ kritériumok alapján fogják kiválogatni, számít az iskolai eredményük, de kreativitási és intelligencia teszten is részt kell venniük, valamint egy szóbeli interjút rendeznek számukra. A felméréseket a Szatmár Megyei Tan fel ü - gyelõség által kijelölt bizottság fogja Roman Mariana végezni, melynek tagjait két pszicho ló - gus, két szaktanár és egy tanfelügyelõ alkotja. Azok a tanárok, akik oktatni kívánnak a tehetségtámogató központ - ban, november 12-ig jelentkezhetnek egy formanyomtatvány kitöltésével. Ezeket a szaktanfelügyelõktõl igényelhetik. A diákok az iskoláikban, tanáraiktól kaphatják meg a jelentkezési lapot, amelyet novem - ber 16-ig kell visszajuttatni a szaktan - felügyelõkhöz. Az oktatókat interjú keretében és a portfóliójuk alapján november 12-én délután fél háromtól, a Mihai Eminescu Fõgimnáziumban választja ki a bizottság. Az eredményeket másnap délután teszik közzé. A diákoknak oktatóikhoz hasonlóan szintén vizsgázniuk kell. Az ismeretfelmérésre szintén a fõgimnáziumban, novem - ber 17-én reggel kilenctõl kerül sor. Az eredményeket pedig aznap este nyolctól teszik közzé. Másnap fellebbezésre is lehetõség van, amennyiben valaki elégedetlen az eredménnyel. A végsõ listát, amely a bejutók nevét tartalmazza, november 20-án, délután teszik közzé. Két hét múlva ünnepélyes megnyitó Valamivel több, mint két hét múlva, november 24-én reggel kilenc órától, a Mihai Emnescu Fõgimnáziumban lévõ székhelyen nyitják meg ünnepélyes ke re - tek között a kiválósági központot. Az órák rögtön ezután, délelõtt tíz órától kezdõd - nek. Amint azt a tanfelügyelõség illetékeseitõl megtudtuk, a tanév folyamán a köz - pontban tanuló, kiemelkedõ ered mé nyeket elérõ diákokat és felkészítõ tanáraikat a lehetõségekhez mérten ingyenes táborozással, bel- és külföldi kirándulásokkal, pénzdíjakkal igyekeznek majd jutalmazni. B. Krisztina

12 12 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Bulvár november 10., szombat Kos A pénzügyei az elképzelései szerint alakulnak. Vigyázzon arra, hogy a hirtelen hangu - lat tól vezérelve ne essen a költe ke - zés csapdájába, mert abból baj lehet! Bika A családjával érzelmi konf - lik tusba kerülhet. Fontos, hogy megbeszéljék a felmerülõ problémákat, mert ha elzárkóznak ez elõl, az csak elmélyíti a távol ságot. Ikrek Legyen óvatos a közleke - désben. Rejtett hibák bukkanhatnak fel az autójában. Figyeljen oda minden apró jelre és ha bármit tapasztal, inkább nézesse meg szakemberrel! Rák Lehet, hogy ez egy kicsit nehezebb nap lesz, mint a többi. Elsõsorban pénzügyi nehéz - sé gekre számíthat. Elõfordulhat, hogy az otthonába vásárol vala mit. Oroszlán Érzelmileg visszafogottá válhat, sõt, talán szomorú is lehet ezen a napon, mert a dolgok nem feltétlenül az elképzelései szerint alakulnak. Legyen türelmes! Szûz Próbálja ma kicsit lazáb ban venni a dolgokat, és ne ragasz - kodjon ahhoz, hogy feltétlenül Ön - nek legyen igaza. Nem kell minden helyzet bõl gyõztesen kike rülni! Mérleg Ez a nap nem feltétlenül alakul örömtelien az Ön szá - mára, mert nem tudja megvalósí - tani az elképzeléseit, a vágyait, viszont szüksége lesz a kitartására! Skorpió A hivatásában támadhatnak problémái. Nagyon sok lehe tõ - sége van, most mégis fontos, hogy a jó célt válassza. Fel kell tudnia mérni, hogy mi elõnyös az Ön szá mára. Nyilas Eddig szívesen tevé keny - ke dett a háttérben, de most kénytelen lesz felvállalni nyilvá - nosan is a munkáit, mert a jelenlegi pozícióból már nem tud haladni. Bak Most semmiképp ne álljon ellen a változásoknak, elsõsorban Önmagában kell néhány dolgot felismernie és megváltoztatnia ahhoz,hogy a dolgai gördülékenyen menjenek. Vízöntõ Váratlan pénzügyi prob lémák - kal találhatja szemben magát, és lehet, hogy le kell monda nia a kellemes programokról is, hogy megoldja ezeket a felmerülõ kérdéseket. Halak A családjával kerülhet ezen a napon váratlan konfliktusba, de tudatosan, odafigyelve megoldja a helyzetet, bár sajnos legbelül még nem nyugszik meg igazán. Sudoku Párperces Petõfi versei Vízszintes: 1. A költemény címének elsõ része (zárt betû: É). 11. Nikkel és urán vegyjele. 12. Magasból potyogó. 13. Daliás. 15. Véd. 16. Kutyahangot adó. 18. Trópusi növény. 20. A költemény címének második része (zárt betû: M). Humor Az a jelenet, amelyben Bruce Lee legyõzte Chuck Norrist, a filmtörténet legdrágább vizuális effektje volt. Inflációval korrigált értéken számítva, ez az effekt többe került, mint Paraguay éves bruttó nemzeti összterméke. * Egy díjkiosztó gálán valaki rátámadt Chuck Norrisra, de õ sikeresen megvédte a testõreit. * A közhiedelemmel ellentétben az Erõnek három oldala van: a jó oldal, a sötét oldal és Chuck Norris. * Egy idõben az a szóbeszéd járta, hogy Chuck Norrist legyõzte egy kalóz. De ezt a hazugságot maga Chuck Norris terjesztette el, hogy még több kalózt csalogasson magához. A kalózok sose voltak túl ravaszak. * A Titanic katasztrófáját valójában Chuck Norris okozta, mikor unalmában egy jéghegyet tolt maga elõtt úszás közben keresztül az óceánon. * Chuck Norris egy ötoldalú kockával is tud 6-ost dobni. Ige Hála pedig az Istennek, a ki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az õ ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk. (2Kor 2,14) Függõleges: 1. Menni kezd. 2. Francia ostrom. 3. Dáridózik. 4. Tiló mássalhangzói. 5. Bátor igéje. 6. Költõi sóhaj. 7. Orosz büntetõtábor. 8. Páros nyél! 9. Ritka nõi név. 10. Bogár. 14. Ehelyt. 17. Nóta magánhangzói. 18. Protaktínium vegyjele. 19. Ez is j! Debreczeni Éva A vaskos bõrû krokodilok egy új kutatás szerint érzékenyebbek az érintésre, mint az emberek. Amerikai kutatók az aligátorok és krokodilok állkapcsa mentén található, kúp alakú bütyköket vizsgálták meg. Felfedezték, hogy a dudorokat specializálódott sejtek alkotják, érzékenyebbek az emberi ujjbegyeknél. A kutatók szerint az érzékeny pontok fontos szerepet játszanak a vízi hüllõk lenyûgözõ reakcióidejében a vadászat során. A Vanderbilt Egyetem egyik kutatója szerint a krokodilok állkapcsa egyedülállónak tûnik és már-már az emberi kéz taktilis funkcióinak némelyikét hordozza. Mivel a krokodilok mellsõ végtagjai túl rövidek a markoláshoz, állkapcsukat használják az anyai gondoskodásra finoman feltörik vele a tojásokat és utódaikat a szájukban szállítják. Ez a viselkedés arra utal, hogy a krokodilok, aligátorok és a család más tagjai állkapcsa, a jól ismert óriási harapási erõ mellett nagyon szabályozott mozgásokra is képes. A krokodilfajok állkapcsát fekete dudorok pettyezik, a kutatók azonban mostanáig nem tudták kideríteni, mi lehet a rendeltetésük eme képzõdményeknek. A bütykökrõl ko - rábban azt feltételezték, hogy elektromos vagy mágneses mezõt érzékelõ recep - torok, folyadék kiválasztásra alkalmas pórusok vagy a sótartalmat detektálják. A laboratóriumban a kutatók egyike Lombikbabát vár Ördög Nóra Ördög Nóri és Nánási Pál végre gyermeket vár. A kritikus 12. hétig azonban õ maga nem akart semmit mondani errõl. Persze ennek is oka van: Ördög Nóra és párja ugyanis három és fél éven át hiába várta a gyermekáldást, így végül a párnak nem volt más választása, mint speciális orvosi segítséget kérni. Tudom, milyen az elsõ egy év reménytelen próbálkozása után szembesülni a ténnyel, hogy orvosilag most már meddõ párnak számítotok. Tudom, milyen érzés, amikor csak magadban tudod keresni a hibát, mert az orvos azt mondja, tulajdonképpen nincs szervi oka a sikertelenségnek. Tudom, milyen az, amikor eluralkodik az õsi félelem: mi van, ha nem is lehet gyerekem? írta le mai bejegyzésében az Angyalmûhely címû blogban a mûsorvezetõnõ mindazt, amit átélt, mielõtt végül a lombikprogramot hívták segítségül. Egy mûtét, tucatnyi vérvétel, cifra vizsgálatok, inszeminációk és 2 sikertelen lombik után a 3. sikeres beavatkozás végeredményével a pocakomban most azt mondom, nagyon nagy szükségem volt erre az önismereti utazásra, amit végigcsináltam vallott tovább a bejegyzésben Nóra, aki boldogabb már nem is lehetne. Büszke vagyok a növekvõ pocakomra, büszkén viselem a pluszkilókat jelentette ki a kismama, akirõl kedvese egy nagyon sokatmondó képet tett fel saját oldalára, nyilvánosan is köszöntve a Nóra hasában cseperedõ jövevényt. Az RTL Klub mûsorvezetõnõje még mindig nem reagált a bulvár megke re - sésére, örömteli magánéletét féltõn óvja. Blogbejegyzésében viszont sokat mesél arról, mennyi ideig reménykedett és hitt abban, hogy igen, egyszer sikerülni fog. Ha valaki akart már igazán, szívbõl, õszintén gyereket, akkor pontosan tudja, nem telik el nap, hogy ne jutna eszébe. És nem telik el hónap, hogy ne csalódna, ha nem sikerül. Az elengedést nem lehet aggyal irányítani. Az igazi elengedéshez olyan mély meggyõzõdés és kiábrándultság kell, ameddig szerencsére én nem jutottam el. Mert mindig hittem abban, hogy egyszer anyuka leszek! A HARAG GYÖRGY TÁRSULAT novemberi mûsorterve 12-én, hétfõn 11 órakor - A tökmag és a hórihorgas bemutató - Iciri piciri bérlet, Pódiumterem 13-án, kedden 10 órakor - A tökmag és a hórihorgas - Iciri-piciri bérlet, Pódiumterem 12 órakor - A tökmag és a hórihorgas - Iciri-piciri bérlet, Pódiumterem 14-én, szerdán 10 órakor - A tökmag és a hórihorgas - Iciri-piciri bérlet, Pódiumterem 18 órakor - Világjobbítók - Harag György bérlet 15-én, csütörtökön 19 órakor - Világjobbítók - Nagyvárad 19-én, hétfõn 10 órakor - A tökmag és a hórihorgas - Iciri-piciri bérlet, Pódiumterem 12 órakor - A tökmag és a hórihorgas - Iciri-piciri bérlet, Pódiumterem 20-án, kedden 10 órakor - A tökmag és a hórihorgas - Iciri-piciri bérlet, Pódiumterem 12 órakor - A tökmag és a hórihorgas - Iciri-piciri bérlet, Pódiumterem Érzékeny a krokodilok és aligátorok állkapcsa letesztelte, hogyan reagálnak ezek a képzõdmények számos stimulációra. Nem észlelt reakciót a sótartalomra vagy elektromos mezõkre, azonban az érintés kulcsfontosságú reakciókiváltónak bizonyult. A bütykök belsõ struktúrájának elemzése felfedezte, hogyan is mûköd - nek. Kiderült, hogy számos speciali záló - dott receptorsejt típus található bennük, melyek nagy része hasonlít az emberi bõrben lévõkhöz. Mikroszkóp alatt vizsgálva számos szabad idegvégzõdést talált a bütykök felszíne közelében, a bõr alsóbb rétegeiben pedig nyomás- és rezgésérzékeny struktúrákra bukkant, majd megvizsgálta az idegi struktúrákat és kiderítette, hogy a vizsgált nílusi krokodilok és mississippi aligátorok állkapcsukban idegek érzékeny hálózatával rendelkeznek, amely áthalad a koponyán, mielõtt a dudorokban végzõdne. Úgy véli, ez az elrendezõdés a hálózat javarészt koponyán belüli elhelyezkedése segíthet megvédeni az idegeket a vadászat vagy önvédelem agresszív pillanatai folyamán.

13 2012. november 10., szombat Hirdetés SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 13 Újszülöttek Reimer Viktória Papp Alesia Mária Görci Diego Miklós Bányász Csenge Csilla Mezei Nikolász Verdes Paula Larissza Lakatos Jázmin Keresztes Krisztián Zaszlati Diána Kis Gábor Dávid Zah Hugó Varga Robert Demeter Krisztián Jókívánság Sárközújlakra, VIG VIKTÓRIÁNAK, 4. szü letésnapja alkalmából nagyon sok boldogságot, jó egészséget, örö - mök ben gazdag, hosszú életet kívánnak szülei: Ervin és Gabi, testvére, Jácint. Szeretõ szívvel köszöntünk ma téted, / Adjon a Jóisten erõt, egészséget. / Csillogó szemedet könny soha ne érje, / Szeretõ szívedet a bánat elkerülje. / Szívünk szeret, ezt ne feledd, / A legtöbb, amit adhatunk, a családi szeretet. Börvelybe, TÓTH ALEX PATRIKNAK, 3. születésnapja alkalmából jó egészséget, sok boldogságot és felhõtlen gyermekkort kívánnak szülei és nagyszülei. Eljött újra a születésed napja, / Hozzád szól szeretõ szívünk szava. / Sok-sok jót és szépet kívánunk neked, / De a legfontosabb: jó egészséget. / Legyen életed nyugodt és felhõtlen, / Soha ne borítsa el bánat vagy gyötrelem. / Az égben lakó Jóisten nagyon vigyázzon rád, / Egyengesse utadat egy életen át, / S ha néha mégis megbánt az élet, / Éltessen a remény, hogy mi nagyon szeretünk téged. Szamosdobra, ASZTALNOK NOÉMINEK és võlegényének, NICUNAK, házasságkötésük alkalmából sok szerencsét, jó egészséget és sok boldogságot kívánnak szülei, testvére és a család. Kéz a kézben haladtok az élet sûrûjében, / A Jóisten lenéz rátok, tudja, mit kívántok. / Egészség, szerencse, szeretet és béke, / Ez legyen életetek állandó vendége. Dabolcra, TOBÁK RÉKA ANETTNEK, névnapja alkalmából jó egészséget, sok örömet kívánnak szerettei. Nem kérünk a Jóistentõl kincset, gazdagságot, / Csak neked egészséget és boldogságot. Dabolcra, TOBÁK DÉNES TAMÁSNAK, születésnapja alkalmából erõt, egészséget, vágyai beteljesülését kívánják szerettei. E szép nap alkalmából köszöntünk ma téged, / Adjon a Jóisten sok-sok boldog évet. / Mindazok, akik téged nagyon szeretnek, / Sok ilyen szép napot kívánnak neked. Olaszországba, ZIMBRU RÉKÁNAK, névnapja alkalmából jó egészséget, sok boldogságot kíván nõvére és családja. E szép nap alkalmából köszöntünk ma téged, / Adjon a Jóisten sok-sok boldog évet. / Mindazok, akik téged nagyon szeretnek, / Sok ilyen szép napot kívánnak neked. Házasságkötések Szegedi Mihály Belluska Mária Petyke József Gyula Gajdos Angéla Anikó Halmiba, SZILÁGYI SZIMONETTÁNAK, 20. születésnapja alkalmából sok örömet, boldogságot, erõt, egészséget kívánnak keresztszülei Dabolcról. A nap ma oly fényesen ragyog, / Ma minden azt suttogja: Boldog szüle tés - napot! / Mindazok, akik igazán szeretnek, / Sok ilyen szép napot kívánnak neked. Ingatlaneladás Eladó háromszobás földszinti blokklakás a 16-os lakónegyedben, felújítva, hõközponttal ellátva. Irányár: euró. Telefon: Eladó a József Attila utcában két család részére is alkalmas emeletes ház garázszsal. Telefon: Eladó háromszobás, kétkonyhás, fürdõszobás családi ház, 10 ár telekkel, 20 m utcafronttal, a Siretului utca 6. szám alatt. Telefon: Eladó háromszobás lakás a Károlyi úton és 5,5 ár lanka a Pirosberekben. Telefon: Eladó háromszobás ház a Grigore Ureche utcában, 427 nm-es telekkel, euróért. Telefon: Eladó a Batizi úton egy második emeleti kétszobás blokklakás. Telefon: , Eladó garázs a Traian sugárúton. Telefon: , Eladó ház és telek a Toamnei utca 41. szám alatt. Telefon: , Eladó sürgõsen két család részére nagy ház, az udvarban emeletes nyári konyhával. Telefon: , Eladó az Alexiu Berinde (volt Abatorului) utca 13. szám alatt egy 115 nm területû ház 13 ár telekkel + három fázis bevezetve (14kW), 100 nm mûhely. Telefon: Eladó Nagykárolyban, az Igniºului utcában, a 3. Számú Általános Iskola mellett, harmadik emeleti, kétszobás blokklakás. Irányár: euró. Telefon: Eladó jutányos áron 18 ár szõlõ, házzal együtt, Nagykárolyban. Telefon: Eladó Nagykárolyban kilencedik emeleti, kétszobás tömbházlakás, mûködõ lifttel. Irányár: euró. Telefon: Eladó Nagykároly központjában négyszobás blokklakás, elõnyös áron. Telefon: Eladó Nagykárolyban 22 ár szõlõ, a ianculeºti-i oldalban, kétszobás, konyhás, elõszobás házzal, valamint pincével és borházzal. Telefon: , Eladó Nagykárolyban 20 ár építkezésre alkalmas telek, a Teremi úton, az aszfalt mellett. Telefon: , Eladó Túrterebesen, a 615. szám alatt ház 50 ár kerttel. Telefon: , Eladó Erdõdön, a Gyûrûsi út mellett borospince és egy pianínó. Telefon: Eladó Börvelyben az 52-es házszám alatt kétszobás, konyhás ház, 10 ár telekkel. Telefon: , Eladó ház Börvelyben, a Vasút utca 69-es szám alatt. Telefon: Eladó a túrterebesi szõlõhegyen, az Úrvölgyben 40 ár szõlõ. Telefon: Eladó Erdõdön, az Eroilor utcában 23 ár építkezésre alkalmas terület, 14 m utcafronttal. Irányár: euró. Telefon: , este 8 óra után. Eladó vagy bérbe adó Gencsen, a fõút mellett 20 ár építkezésre alkalmas telek. Telefon: Eladó Gencsen, a 248. szám alatt, közel a fõúthoz 1 ha terület házzal. Telefon: Eladó 0,40 ha a meggyesi hegyen: 0,10 ha szõlõs+0,30 ha szilvás; építkezési lehetõség, villany a közelben. Telefon: Eladó Lázáriban, az új lakónegyed végében 50 ár földterület. Telefon: Eladó Pusztadarócon, a 189. szám alatt kétszobás, konyhás, fürdõszobás ház 20 ár kerttel. Telefon: Eladó Krasznaterebesen a Mare u. 56. szám alatt felújított ház 0,64 ha telekkel, euróért. Telefon: , Eladó Pálfalván lakható régi ház két utcafronttal, régi fenyõbútor: kredenc, sifony, dupla ágy, egy asztal, két szék és egy régi íróasztal (100 év). Telefon: Eladó Börvelyben elsõ emeleti, kétszobás blokklakás, termopán ablakkal, szalagparkettával, csempével és vas bejárati ajtóval. Irányár: 9200 euró. Telefon: Eladó Kálmándon, a fõúton, ház, 33 ár területtel. Telefon: , Eladó 1,8 ha tölgy- és cserfaerdõ a tasnádi strandtól 5 km-re, köves út mellett, hivatalos papírokkal, kétszeri kivágási engedéllyel. Telefon: , Eladó kétszobás elsõ emeleti blokklakás Sárközújlakon, az Unirii negyedben. Telefon: , Eladó Tasnádon, a Câmpului utca 90. szám alatti kétszobás ház, 7 ár területen. Irányár: euró. Telefon: Eladó Kökényesden, a Fõút 205. szám alatti új építésû, 245 nm-es, központi fûtéses, tetõteres családi ház: 4 szoba, konyha, ebédlõ, elõszoba, 2 fürdõszoba, gardrób, 2 balkon, garázs; teljes berendezéssel vagy anélkül, 10 ár udvarral és 13 ár kerttel. Telefon: Eladó a petei Peco mellett 86 ár házhely. Telefon: Eladó 37 ár föld Kökényesden (a Doboséban). Telefon: Eladó vagy elcserélhetõ ház Peleskén, a fõúton. Telefon: Eladó Tasnádon családi ház és hozzá tartozó építkezési telek, a strandhoz közel, fõúton, Tudor Vladimirescu u. 19- es szám alatt. Irányár: euró. Telefon: , óra után. Eladó Szatmárhegyen, a Csillag (Stelelor) utcában 50 ár belterület. Telefon: Eladó Kökényesden két parcella szántóföld (58 és 43 ár). Telefon: , Eladó kétszobás, teraszos, pincés víkendház a Szõlõshegyen, gyümölcsössel és 39 ár szõlõssel. Telefon: Eladó Sárközön házhely, alap lerakva, a Salcâmilor utcában 0,68 ha területtel. Telefon: , Eladó Erdõdön 14 ár terület a szõlõsök között. Telefon: Eladó 26 ár telek Kaplonyban, háromszobás fürdõszobás házzal, vízzel és gázzal bevezetve. Telefon: Eladó ház Csárdán (Kisdengelegen). Telefon: vagy Eladó Csomaközön, a Károlyi utcában, kétszobás, konyhás, teraszos ház, 5 ár területen. Telefon: Eladó Lázáriban, a futballpályával szemben 55 ár föld. Telefon: Eladó Nagypeleskén ház vagy elcserélem egy apartmanra. Telefon: Eladó Szatmárhegyen 20 ár belterület, víz és villany bevezetve, közel a fõúthoz. Telefon: , 17 óra után. Eladó Vetésen, a Fõutca 330. szám alatt ház. Telefon: Eladó Szatmárhegyen két belterület (19, illetve 44 ár). Telefon: Eladó Csengerbagoson (Boghiº) háromszobás ház kerttel, gyümölcsfákkal, szõlõvel, terasszal. Irányár: euró. Telefon: Eladó Halmiban, a Zorilor utca 47. szám alatt ház. Telefon: Eladó Tamásváralján ház, 30 ár földdel. Telefon: , Eladó Tamásváralján ház, 1 hektár földdel. Telefon: , Eladó Túrterebesen, a Fõ utca 2. szám alatt háromszobás, fürdõszobás, konyhás, spájzos ház nagy pincével, nagy terasszal, garázzal, melléképületekkel (csûr, disznóól, fásszín), szõlõssel, üres telekhellyel. Irányár: euró. Telefon: Eladó Sándorhomokon, a 254. szám alatt, 200 méterre az erdõtõl ház 35 ár telekkel. Irányár: euró. Telefon: , Eladó Kispeleske bejáratánál, közvetve a fõút mellett jutányos áron 0,50 ha földterület, akár építkezési lehetõséggel. Telefon: Eladó Dabolcon, a 30. szám alatt háromszobás, konyhás, verandás, kamrás ház, 30 ár kerttel. Irányár: euró, alkudható. Telefon: Eladó Kismajtényban, Nagykároly alatt, a Korparéten 1 ha 20 ár föld, vagy akár megmûvelésre bérbe is kiadó. Telefon: Eladó Vetésben 14 ár házhely. Irányár: euró. Telefon: Eladó Pusztadarócon téglaház, 10 ár, azonnal beköltözhetõ. Telefon: Gépjármû Eladó Opel Ascona kitûnõ állapotban, 4 téli gumi, 1,6 motor. Irányár: 800 euró. Telefon: Eladó 1995-ös, 1,6 benzines, sérült Ford Escort, motor és kapcsolószekrény kitûnõ állapotban. Telefon: Eladó kínai traktor. Telefon: Eladó Csomaközön 1998-as Dacia 1310, mûszaki vizsga 2014-ig, irányár 500 euró. Telefon: Eladó 1986-os John Deere 3140-es traktor és 2527-es gyomirtó gép, 28 méteres karral, TeeJet, gyártási év Telefon: , Eladók tárcsák és ekék minden méretben, részletre is. Telefon: Eladó 445-ös traktor, eke, tárcsa és utánfutó. Telefon: , Eladó 1996-os évjáratú VW Passat 1,9 TDI, klíma, alufelni, forgalomba beíratva. Ára: 2690 euró. Telefon: Eladó Pusztadarócon kétsoros CSU. Telefon: Eladó Belarus 55-ös traktor. Telefon: Eladó 1997-es Dacia novemberig érvényes mûszakival, márciusig érvényes biztosítással, irányár: 750 euró. Telefon: Eladó Class kombájn, 1992-es Ford Transit, Java kettes, mind kitûnõ állapotban. Telefon: , Eladó 2001-es nyolcszemélyes VW Transporter 2004-es dízelmotorral, 3850 euróért. Telefon: Eladó egy kétfejes forgatható eke, valamint egy szénaforgató gép. Telefon: Eladó 2003-as Skoda Octavia 1.9 TDI kitûnõ állapotban, km-ben, ABS, AC, ESP, ülésfûtés, alufelni. Irányár 5000 euró. Telefon: Eladó 1994-es VW T4, 1,9 TDI, 6 személy + áruszállítás, jó állapotban. Telefon: Eladó 2 tonnás utánfutó. Telefon: Eladó VW Golf 2-es. Telefon: Eladó 2000-es Daewoo Tico. Telefon: Eladó jó állapotban lévõ, beíratott Opel Astra Caravan 1.7-es TDI motorral. Gyártási év Mûszaki vizsga 2014-ig ér vé - nyes. Ár: 3150 euró. Telefon: Eladó 1995-ös Opel Vectra 1,7 TD 1500 euróért. Telefon: Eladó 2004-es Dacia Logan 1,6 i megütve, km-ben. Telefon: Eladó 1995-ös metálkék Golf 3-as kitûnõ állapotban, rendezett iratokkal. Irányár: 1900 euró. Telefon: Eladó 2004-es kombi Dacia 1400-as km-ben, 2014-ig érvényes mûszakival és biztosítással. Irányár: 6000 lej. Telefon: Apróhirdetési szelvény 1 LEJ Pénzváltó Exchange 1 euró vétel 4,515 eladás 4,525 USA-dollár vétel 3,560 eladás 3, forint vétel 1,590 eladás 1,600 Szöveg: csak magánszemélyeknek 20 szavas hirdetés Az elõfizetést igazoló nyugta 5 nap ingyenes hirdetésre jogosítja fel az elõfizetõt.

14 14 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Hirdetés november 10., szombat Eladó 2002-es ezüstmetál Opel Astra TD 3100 euróért. Telefon: Eladó 1987-es Dacia 1310-es. Telefon: , Eladó Dacia 1310-es vagy elcserélném kétszemélyes motorra, robogóra. Szamosdob 30. szám, Kopeczky Zsolt. Eladó kitûnõ állapotban lévõ, 2000-es gyártmányú, ezüstszínû, beíratott, ig mûszakival rendelkezõ Volkswagen Passat. Irányár: 4150 euró, alkudható. Telefon: Eladó Yamaha Virago 535 köbcentis chopper motorkerékpár, kitûnõ állapotban, km-ben (3000 futott csak Romániában) saját részre hozva Németországból, extrákkal, bõr oldaltáskákkal, eredeti színében, rendezett papírokkal, megvigyázott állapotban. Irányár: 1850 euró, vagy elcserélem VW Golf IV-es TDI-re + különbözet. Telefon: , Eladó kínai kistraktor 18-as tárcsával és ekével együtt. Irányár: 2200 euró. Telefon: Eladó 2008-as, beíratott, fehér, motorinás Mercedes Sprinter 315 CDI, 2148 köbméteres, 110 kw, km (valós érték), légkondis, elsõ tulajdonostól. Irányár: euró. Telefon: , Eladó 1997-es Honda Shadow 750C chopper motorkerékpár, nagyon jó állapotban, lila, km-ben. Irányár: 3300 euró. Telefon: Eladó fehérorosz MTZ 80 jó állapotban lejért, tárcsa 4200 lejért, sínes eke 1800 lejért. Telefon: Eladó háromköldökös csöves román eke és kétköldökös Lemken forgóeke. Telefon: Eladó MZ motorkerékpár, kitûnõ állapotban. Telefon: Eladó 2007-es Opel Combo 1.3 CDTI, 5 literes fogyasztás vagy elcserélem 3,5 tonnás áruszállítóra. Irányár: 3500 euró. Telefon: Eladó 2008 októberi Daewoo Matiz, magánszemélyre bejegyezve, kitûnõ állapotban, km-ben. Telefon: Eladó 2001-es benzines, full extrás, 1,6- os Skoda Octavia 4600 euróért. Telefon: Eladó 2008-as áruszállító Dacia Logan km-ben. Telefon: Eladó 2001-es Alfa Romeo 156, 140 LE, 103kW, 1,8 benzines, manuális klíma, elektromos ablakemelõ, szürke szín. Irányár 2900 euró. Telefon: Eladó román bálázó sok pótalkatrésszel, ára 2000 lej. Telefon: Eladó 1996-os VW Transporter T4, 2.4 dízel, 7 literes fogyasztás vagy elcserélem 3,5 tonnás áruszállítóra. Irányár: 3300 euró. Telefon: Az EXCLUSIV LV Kft. bérbe ad autóbuszokat, mikrobuszokat kirándulásokhoz alkalmazottak munkahelyi utaztatását vállalja. Eladó bontott VW Touran Caddy fényszóró, hibátlan, karcmentes állapotban. Telefon: Eladó egy 80 lóerõs szimpla meghajtású International traktor, kétfejes, forgatható ekével és szénagyûjtõvel 5000 euró. Telefon: Eladó 2002-es klímás, ötajtós Fiat Punto 2199 euró. Telefon: Eladó 2004-es Dacia Combi 1310-es, 5 sebességes, téli-nyári külsõkkel, injektoros motorral, jó állapotban. Ára 5000 lej. Telefon: Eladó 2001-es saját névre bejegyzett VW Golf 1.6, klíma, távirányítós centrálzár, elektromos tetõablak és tükör, szervizkönyv stb. Telefon: Eladó 2001-es benzines Opel Agila sok extrával. Irányár: 2550 euró. Telefon: Eladó 1999-es évjáratú, gázzal és benzinnel mûködõ Dacia 1310-es. Telefon: Eladó Steyr traktor ekével, tárcsával, kaszálógéppel, két pótgumival. Irányár: 4300 euró. Telefon: Eladó bejegyzetlen 1999-es Ford Transit 2,5 D, billenõplatós, dupla kabinos, dupla kerekû, 3,5 tonnás kisteherautó, jó állapotban. Telefon: Eladó U650-es traktor, jó állapotban és kombájn. Telefon: Eladó 2000-es Dacia 1310-es 2013 decemberéig érvényes mûszakival, jó állapotban, irányár: 1000 euró. Telefon: Eladó Belarus T25-ös, 28 lóerõs traktor ekével. Telefon: Eladó 2005-ös metálszürke, kétajtós VW Golf V, klíma, ABS, ESP, elektromos ablakok és tükrök, 10 légzsák stb. Irányár: 4760 euró. Telefon: Eladó 1993-as VW Vento 1,8 benzines. Irányár: 1800 euró. Telefon: Eladó két U 650-es traktor és egy eke. Telefon: Eladó bejegyzetlen 1998-as középmagas, hosszú Ford Transit 2,5 Diesel mikrobusz (haszongépjármû), 6 személyes + raktér, körbe ablakos. Telefon: Eladó 1999-es bejegyzetlen Ford Transit 2,5 TD, dupla kabinos, platós, dupla kerekû, 101 LE motorral Mezõfényen. Telefon: , Eladó gardályos Pannónia motoros kerti kistraktor, jó állapotban. Irányár: 1200 lej. Telefon: Eladó 2008-as Ford Transit Diesel, 7 személyes, rakteres, ponyvázva 2,10 x 3,30 m. Irányár: euró. Telefon: Eladó 2005-ös Skoda Fabia. Telefon: , Eladó 2 db Sachs lengéscsillapító, kódja , megfelelõ VW Golf 5-öshöz és Skoda Octaviához. Telefon: , Telefon: ; Mikola. Sürgõsen eladó Yamaha XV 535 Virago, kitûnõ állapotban, érvényes mûszakival. Irányár: 1700 euró.telefon: , Eladó 14-es alufelniszett Mazdára. Telefon: Eladó VW Vento 1,9 Diesel. Telefon: Eladó SPC mûtrágyaszóróval. Telefon: Eladó Staier traktor forgatható ekével. Telefon: Vegyes Eladók kg-os hízók, Bianka fehér- és vörösbor és kukorica, Csanáloson. Telefon: Eladó jó állapotban lévõ, alig használt kéményes gázkonvektor a 14-es lakónegyedben. Telefon: Eladó két bútor. Telefon: Eladó abrikter. Telefon: , Eladó Kálmándon 3 öthetes tacskókölyök. Telefon: Eladó Szamosdarán disznó. Telefon: Eladó fehér- és vörösbor. Telefon: Eladó takarmányrépa. Telefon: Eladó régi típusú, fekete étkezõ és világos hálószoba bútor. Telefon: , Eladó Nagykárolyban jutányos áron 18 ár szõlõ házzal együtt, egy db 3 szárnyas ablak, 170 x 155cm, 2 db 2 szárnyas kisablak, 70 x 90 cm, egy bejárati ajtó, 100 x 210 cm, háromkarikás gáztûzhely, butéliák, ötfiókos fagyasztó és Ileana varrógép. Telefon: Eladó nemes tuja, cm, bukszus, élõsövények és hibiszkusz. Telefon: Eladó C1-es búzavetõmag, Renen és Arlequin fajták, kezelve vagy kezelés nélkül. Telefon: Eladó Börvelyben hófehér menyasszonyi ruha moletteknek. Telefon: Eladó nagyon jó állapotban lévõ kéményes konvektor. Telefon: BOA LINES Rendszeres járat: Szatmárnémeti Józsefháza és Apa Külföldi és belföldi kirándulások, mikrobusszal. Cégek számára: alkalmazottak ingáztatása, elõnyös áron. Telefon: , DANISEB Ren d sze res járat Szat már né meti és Nagykároly között Telefon: , Eladó egyszemélyes ágy. Telefon: Eladó egy inox szõlõdaráló és 80 literes prés. Telefon: Eladó kenyérbúza. Telefon: Eladó Kálmándon egy cserépkályha, egy üvegcsillár, egy szõlõprés és bontásból ajtók, ablakok. Telefon: Eladó 2 t szemes málé. Telefon: Eladó Kaplonyban málé. Telefon: Eladó 10 t szemes málé. Telefon: Eladó: szõlõprés, daráló, boroshordók, kétszemélyes, új gyapjúpaplan, élelmiszeripari szakkönyvek román nyelven. Telefon: Eladó 50 m 4x6-os MCG elektromos kábel és egy 25 literes alumínium kanna. Telefon: Eladó egy tízéves kanca, kiváló hámos, valamint egy herélt, egyéves csikó. Telefon: Eladók: díszcserjék, smaragdtuják, sövénytuják, 25 féle virágzó és örökzöld díszcserje. Helyben megtekinthetõ, kiválasztható. Beültetést, tanácsadást is vállalok. Szatmárhegy, telefon: Eladó boxer kiskutya 100 euróért. Telefon: Eladó Lázáriban egy 140 kg-os húsdisznó. Telefon: , , Eladó tölgyfa sózókád és két tölgyfa szõlõskád. Telefon: Eladó daru fejõstehén és egy kétéves elsõ elõhasú piros-tarka tehén. Telefon: Eladó kétéves kancacsikó és egyéves agár. Telefon: , Eladók Túrterebesen használt bútorok. Telefon: , , Eladó 400 liter vörösbor. Telefon: Eladók fiatal tehenek, 4-5 hónapos borjak. Telefon: Eladó két turbókonvektor és egy turbóbojler. Telefon: Eladó Gencsen, a 396. szám alatt 4 m hosszú, 3 méter magas, 1,20 méter széles vasgóré. Telefon: Eladó: tömör, belsõ ajtó (208x89) 280 lejért; szürke színû Platinium színes televízió távirányító nélkül 220 lejért; kétrészes, 50-es méretû menyasszonyi ruha 400 lejért. Telefon: Eladó: Neumann varrógép; Csajka 3 többfázisú varrógép; villanyhegesztõ, oxigénhegesztõ palackkal; elektromos, több funkciójú köszörûgép; kézi és motoros fúrógép, kisszekér. Telefon: Eladó Gencsen 10 darab 7 hetes malac. Telefon: Eladó malac Szatmárhegyen. Telefon: Eladó 100 kg-os húsdisznó Mikolában. Telefon: Eladó jó állapotban lévõ citera. Telefon: Eladó nagybillentyûs, ötoktávos Korg IS 50B szintetizátor és 2001-es Dacia. Telefon: Bármilyen esemény, a legelegánsabb környezetben: Poesis Esküvõk, keresztelõk, családi események, 100 fõig esküvõi menü - 85 lej/személy alapártól keresztelõi menü - 65 lej/személy alapártól halotti tor - 20 lej/személy alapártól Foglalás és rendelésfelvétel a ös telefonszámon, illetve a címen. Hidegtálak 99 lejtõl (4 személy számára) MC DANIELS Arni Sol Kft. Szatmárnémeti, Lucian Blaga út 66. Napi rendszeres járat Szatmárnémeti Nagykároly és Szatmárnémeti Újberek között. Telefon: Személyszállítás hetente Olaszországba, Spanyolországba, Francia o r - szágba, Portugáliába. Bérbe adunk 17 személyes mikro - buszt, vagy személyes kisbuszt. Telefon: 0261/766310, , , Rendszeres járat Szatmárnémeti Udvari; Szatmárnémeti Aranyosmeggyes; Szatmárnémeti Szamoskrassó Szamoslippó, Szatmárnémeti Avasfelsõfalu között. Telefon: Megrendeléseket a ös telefonszámon, illetve a címre várnak.

15 2012. november 10., szombat Hirdetés SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 15 Eladó raklap. Telefon: Eladó 2 db új pinceajtó: egyik kültéri, üveggel, tömítéssel, 164x138, a másik beltéri, teli, 170x94. Telefon: Eladó egyszemélyes sírhely a vasúti református temetõben. Telefon: Eladó jó állapotban lévõ, régi típusú Arctic hûtõszekrény. Telefon: Eladó Electrolux gázbojler és egy 56-os võlegényi ruha. Telefon: Eladó egy 5,5-ös háromfázisú motor vagy elcserélem egy 2,2-es monofázisúra. Telefon: Eladó Dacarbazin Lanchema 200. Telefon: Eladók Pusztadarócon kg közötti disznók. Telefon: Eladó Nagykárolyban nõi kerékpár 80 lej, két perzsaszõnyeg és jégdaráló koktélokhoz. Telefon: Eladó menyasszonyi ruha. Telefon: Eladó 160 kg-os disznó Lázáriban, a 257. szám alatt. Telefon: Eladó 7 éves pej kanca, Nagykárolyban. Telefon: Eladó 140 kg-os disznó Szamosdarán.Telefon: Eladó Csomaközön, az 540-es házszám alatt 2 tonna étkezési krumpli, tavalyi termés. Telefon: Eladó két, 100 kg-os disznó Mikolában. Telefon: Eladó Börvelyben hófehér, vállpántos, fûzõs menyasszonyi ruha tartozékokkal: kesztyû, fátyol, koszorú. Telefon: Eladó kétéves 2 hónapos fejõstehén bikaborjúval. Telefon: Eladó homok, kavics, mosott kavics kis tételben. Telefon: Eladó 44-es menyasszonyi ruha. Telefon: , Eladó felfûrészelt tûzifa, házhoz szállítva. Telefon: Eladó feldarabolt tûzifa, házhoz szállítva. Telefon: Eladó egy kétéves kanca csikó. Telefon: Eladó homok, kavics, mosott kavics, házhoz szállítva. Telefon: Eladó betonkeverõ, hézagos tégla (rendelésre is). Telefon: Eladók használt, mûködõ HP 1740-es 17 colos, 44 cm átmérõjû monitorok, 150 lej/db. Telefon: Eladó kukorica és burgonya. Telefon: Eladó Szilágypérben nemes fehér- és vörösbor, 5 lej/ liter. Telefon: Eladó Nagykárolyban egy masszív, fából készült szekrénysor (2,70 m), egy férfi mountain bike és egy kicsi színes televízió. Telefon: Eladó Nagykárolyban egy kisebb és egy nagyobb konvektor, mindkettõ jó állapotban. Telefon: Eladók Pusztadarócon kg-os húsdisznók. Telefon: Eladó étkezési burgonya, bálázott széna és szalma. Telefon: Telefon: , Eladó Nagykárolyban fürjtojás. Telefon: Eladó Gencsen egy 180 kg-os disznó, árpa és tengeri. Telefon: Eladó széna. Telefon: Eladó szép menyasszonyi ruha, két oldalt fûzõvel, méret után lehet igazítani, kedvezõ áron. Telefon: , Eladó jó minõségû pálinka. Telefon: Eladó vetõ- és étkezési burgonya. Telefon: Eladó háromfiókos disznóól góréval. Telefon: Eladó bálázott búzaszalma, Sárközújlakon. Telefon: , Eladó 130 kg-os disznó, Gencsen, a Temetõ utca 46 szám alatt. Vásárolok nagy tételben fehér csíkos napraforgómagot. Telefon: Utazás Személyszállítás Ausztria-Németország - ba/ból, kívánt címre kétnaponta. Telefon: Személyszállítás kívánt címre; Olaszország-Románia. Telefon: , Személyeket szállítok Magyarország- Ausztria-Németország irányába, háztól házig. Telefon: Egyéb Szõnyegtisztítás szállítással. Telefon: Keresem a kapcsolatot olyan személlyel, aki vastagbélmûtéten esett át. Telefon: (csütörtök- szombat- keddcsütörtök szombat). Hentest keresek december 8-i disznóvágásra, Szatmárnémetibe. Telefon: Kalapjavítás és tisztítás. Deltei u. 2. szám, telefon: Idõs házaspár gondozására 45 év körüli hölgyet keresünk (elõny a hajtási!). Telefon: Lakodalmakra, keresztelõkre fényképezést, videózást vállalok, profi felszereléssel. Telefon: Vállalom mosógép, hûtõszekrény és más elektromos cikk javítását háznál, egyéves A SZATMÁRI KERESKEDELMI, IPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAMARA meghívja Önt, hogy vegyen részt a megye legrangosabb gazdasági eseményén SZATMÁR MEGYEI CÉGEK 2012-es TOPLISTÁJA Mioriþa vendéglõ november 16. Érdeklõdni a Kereskedelmi, Iapri és Mezõgazdasági Kamara székhelyén, a Decebal utca 4. szám alatt, illetve a 0261/ es és a as telefonszámokon lehet. garancia. Telefon: , Hangulatos, minõségi, színvonalas élõzenét vagy gépzenét szolgáltatunk, bármilyen alkalomra. Telefon: Kútfúrást vállalunk, egy év garanciát biztosítunk. Telefon: , Háznál javítok minden márkájú színes televíziót olcsón, garanciát vállalok, kiszállás falura is. Telefon: Kõmûvesmunkát, házfelújítást és festést is vállalok. Telefon: , Háznál javítok színes televíziót, LCD-t garanciával, vidékre is kiszállok. Telefon: Háznál javítok színes televíziót, garanciával, vidékre is kiszállok. Telefon: Házépítést, külsõ és belsõ kõmûvesmunkákat vállalunk cégeknél és magánszemélyeknél is. Telefon: , Idõs, beteg gondozását vállalom a saját lakásomon, Mogyoróson (Mãriuº). Telefon: , Kútfúrás. Telefon: Vezetéstechnika-oktatás, kedvezményes áron, Nagy Lászlóval. Telefon: , Vállaljuk mosógépek javítását háznál, garanciával, kiszállás falura is. Telefon: Gyerekfelügyeletet vállalok Szatmáron. Telefon: Kétévesnél idõsebb gyermek felügyeletét vállalom, lehetõség szerint a 14-es, 15-ös vagy 16-os lakónegyedben élõ családnál. Telefon: Földet, homokot stb. szállítok házhoz, 2,5 köbméterig. Telefon: Fogsor (protézis) javítását vállalom. Telefon: , Tapasztalt kõmûves vállal falazást, vakolást, csempe- és padlócsemperakást, valamint különbözõ javításokat, reális áron. Telefon: Ácsmunkát vállalok (tetõ, terasz, csatornázás). Telefon: Homokot, kavicsot szállítok, kõmûves munkát vállalok A-tól Z-ig. Telefon: Beteggondozást, fõzést, takarítást, vasalást vagy gyerekfelügyeletet, egyszóval bármit elvállalok, kérem jelentkezzenek. Telefon: , Fiatal pár vállalja idõs hölgy vagy úr gondozását (akár ágyban fekvõ betegét is), lakás ellenében. Telefon: Fiatal házaspár ház és kert gondozását vállalja ott lakás ellenében, falun. Telefon: Álláshirdetés Lapterjesztõt keresünk Béltekre és Lázáriba. Telefon: Állásajánlat A színház technikai alapismeretekkel, ritmusérzékkel rendelkezõ munkatársat keres hangtechnikusi állás betöltésére. Amit kínálunk: tisztességes bérezés, csapatmunkára alkalmas feltételek, kielégítõ technikai felszereltség, rugalmas munkaidõ, betanulási lehetõség, jó munkaközösségi hangulat. Jelentkezni hétköznap 10 és 15 óra között a es telefonszámon lehet. Elhalálozás Szabó Margit Borsy Júlia Purgye Erzsébet Imre Julianna Rehn Jolán Juhász Ferenc Megemlékezés Leírhatatlan fájdalommal és könnyes szemmel emlékezem arra a hat hónappal ezelõtti szomorú napra, amikor a kegyetlen halál elragadta mellõlem szeretõ, drága férjemet, ZELICSKOVICS JÁNOS, volt kökényesdi lakost. Elvitted a derût, a fényt, a meleget, / Csak egy sugarat hagytál, az emlékedet. / A te szíved pihen, a miénk vérzik, / Mert a fájdalmat csak az élõk érzik. / Eszembe jutnak az együtt töltött napok, / Fülemben újra felcsendül a hangod. / Azt mondják, hogy az idõ gyógyít, de feledni nem lehet, / A könnyek most kínozzák a szívemet. / Őrzöm a hangod minden csengését, míg a szívem a földön dobog. / Hiányodat feldolgozni soha nem fogom. / Csak próbálkozom élni nélküled, de ez nagyon nehéz, / Vigaszként emlegetem minden percben a neved. / Remélem, hogy majd találkozom veled. A Jóisten adjon örök nyugodalmat. A te soha nem feledõ bánatos feleséged, Margit. Fájdalomtól megtelt szívvel és könnyes szemmel emlékezünk arra a hat hónappal ezelõtti napra, amikor örökre eltávozott közülünk a szeretett édesapa, após és nagyapa, ZELICSKOVICS JÁNOS, volt kökényesdi lakos. A te szíved nem fáj, de a miénk vérzik, / Mert a fájdalmat csak az élõk érzik. / Ha kimegyünk a temetõbe, ránézünk sírod kövére,/ Szorgalmas munkádnak ez lett a bére. / Neked szól ma a templom harangja, / Érted imádkozunk halkan, zokogva. / Már hat hónapja, hogy a temetõt járjuk, / Megnyugvást lelkünkben még ma sem találunk. / Most hulló könnyekkel állunk sírod mellett, / A koporsó bezárta drága kincsünket. / Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet. / Érted hulló könnyeink soha el nem fogynak, / Adjon a Jóisten örök nyugodalmat. Soha nem feledünk, örökké hiányozni fogsz. Bánatos fia, Zsolt, menye, Ilona, két imádott unokája: Mátyás és Panna Fájó szívvel emlékezünk arra a hat hónappal ezelõtti szomorú napra, amikor ZELICSKOVICS JÁNOS, volt kökényesdi lakos örökre eltávozott körünkbõl. Elmentem tõletek, nem tudtam búcsúzni, / Nem volt idõ arra, el kellett indulni. / Búcsúztam volna tõletek, de erõm nem engedte, / Így búcsú nélkül kellett elválnom tõletek. / A fejfa tövében édes a nyugalom, / Ott enyhül minden kín és fájdalom. Emlékét örökké megõrzi testvére, Annuska és családja. Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk arra a nyolc évvel ezelõtti napra, amikor a kegyetlen halál elragadta az élni akaró drága gyermeket, SZABÓ ZSOLT, volt szatmárhegyi lakost. Fiatal életed hamar véget ért, / Istenem, Te tudod, miért. / Egy célod volt, a családodért élni, / Ezt csak a halál tudta széttépni. / Nem vársz már bennünket ölelõ kezekkel, / Nem örülsz már nekünk szeretõ szíveddel. / Örök álom zárta le drága két szemed, / Pihenni tért dolgos két kezed. / E földön küz döttél, de már nem lehet, / Odaát a csend ölel át és a szeretet. / Fájó szívünk mindig dobog érted, / Örökké szeretünk és nem feledünk téged, / Mert te számunkra soha nem leszel halott, / Szívünkben élni fogsz, mint a csillagok. Emlékét megõrzi szeretõ édesanyja és testvére. Fájó szívvel emlékezünk arra a két évvel ezelõtti napra, amikor a kegyetlen halál elragadta a szeretõ férjet, édesapát, apóst és nagyapát, id. ERNYEI BÁLINT, volt halmi lakost. Minden évben eljön a nap, mely számunkra fájó emlék marad. / Ahogy telnek az évek, mind jobban fájnak az emlékek. / Az élet csendben megy tovább, / De emléked õrizzük egy életen át. Emlékét megõrzi szeretõ családja.

16 16 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP november 10., szombat Márton-napi vetélkedõ a Református Gimnáziumban Márton-nap alkalmából idén is családos délutánt, vetélkedõt szervezett a Szatmárnémeti Református Gimnázium hetedik osztálya. A legszebb gésa és szamuráj Csütörtök este zsúfolásig telt diákokkal, tanárokkal, szülõkkel, barátokkal és ismerõsökkel a Dana hotel mögötti sátor, ez adott ugyanis otthont a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Fõgimnázium idei gólyabáljának. Tegnap délután öt órától Szent Márton napja alkalmából mulatságot szervezett a Szatmárnémeti Református Gimnázium hetedik osztálya, Kun Noémi osztály - fõnök diákjai. Már a díszteremhez vezetõ folyosóról kiderült, hogy mennyit készültek a diákok, mert több tíz újrahasznosítható anyagból készült lampiont, libát és rajzokat állítottak ki. A családias hangulatú rendezvényen, melyet ezúttal is Jékel Zsuzsanna némettanárnõ rendezett, a hetedikesek csoportokban különbözõ szellemi és ügyességi próbákon vettek részt. Mindegyik csoport segítségére volt egy szülõ, egy testvér vagy unokatestvér és a gimnázium egy tanára is. A vidám hangulatú Márton-napi vigasságon közösen kicsik és nagyok jókat derülhettek a tréfás feladatokon. Az öt, nyolc és tíz tagból álló csapatnak színes feladatokat kellett megoldania. Volt lúdtoll-forgatás, azaz igazi lúdtollal kellett írniuk a diákoknak, Márton-napi körképet is bemutattak, volt Libavacsoracsata, amelyben a hetedikeseknek kellett kitalálniuk egy libából készült receptet, a Liba tollhegyen próba során olyan mûvet kellett elõadniuk, amiben egy liba is szerepel, a nagysikerû X-Faktor mintájára pedig L-Faktor tehet ségkutató is volt, amelynek során egy libadalt kellett elõadni. Természetesen a versenyszámokat pon - toz ták is, a zsûrit pedig Gál Gyöngyi ma - gyar- és romaoktatásért felelõs szaktan felügyelõ, Békéssy Erzsébet, a Szatmár Megyei Környezetvédelmi Ügynökség vezetõje és Nt. Nagy Sándor esperes alkotta. Természetesen a napok óta lázasan készülõ hetedikesek jutalma sem maradt el, hiszen édességekben és díszoklevélben részesült mindenki. Az idén már negyedik alkalommal meg rendezett vigasságon minden résztvevõ remekül és hasznosan tölthette el a délutánját, a rendezvény záró momentumaként pedig a diákok ezúttal is felvonultak saját készítésû lampionjaikkal, német nyelvû Márton-napi dalokat énekelve. B. K. A fõszerepben: az ötödikes picurok A hagyományok szerint a diákság, illetve a KÖFEDISZ által szervezett, évrõl évre egyre nagyobb sikernek örvendõ mulatságon hat kilencedik osztály és azok tanulói mérhették össze tudásukat, rátermettségüket. A megmérettetés elõtt Pataki Enikõ, a fõgimnázium igazgatója köszöntötte a jelenlévõket és fejezte ki örömét, hogy nem kevesebb, mint nyolcszázan tisztelték meg jelenlétükkel az iskola számára oly fontos eseményt. Ezt követõen pedig átadta a szót az iskola egykori tanít - ványának, Kereskényi Gábor parlamenti kép viselõjelöltnek, a szatmárnémeti RMDSZ elnökének. Kereskényi rövid beszédében elmondta, hogy számára a középiskolai évek élete egyik legmeghatározóbb szakaszt jelentették és arra buzdított minden jelenlévõ diákot, hogy élvezzék és használják ki, a bár megpróbáltatásokkal fûszerezett, mégis kalandos és szép középiskolai éveket: Amikor megérkeztem a gólyabálra, rögtön bevillantak diákéveim és eszembe jutott az én gólyabálom is. Bár akkor a rendezvényt még az iskola dísztermében, majd az azt követõ bulit a pincében tartották, örömmel gondolok vissza rá. A középiskolai évek meghatározó szakasza volt életemnek, ma is szeretettel emlékezem vissza egykori tanáraimra, diáktársaimra. Azt kívánom minden diáknak, hogy használják ki ezeket a szép éveket, és reménykedem abban, hogy a négy év eltelte után õk is büszkék lesznek arra és nem felejtik soha, hogy egykor kölcseys diákok voltak. Az eseményen ugyan - akkor Maskulik Csaba RMDSZ-es helyi tanácsos, szenátorjelölt és Szász Piroska RMDSZ-es megyei tanácsos, Szatmár megyei helyettes fõtanfelügyelõ, parlamenti képviselõjelölt is részt vett. Bemutatkoztak az osztályok, megválasztották a legszebbeket Az idei gólyabálról sem hiányozhatott a kilencedikes osztályok bemutatkozása, a diákok azt is bizonyíthatták, mennyire bíznak meg új osztályfõnökeikben. Bekötött szemmel kellett az utasításokra végigsétálniuk egy akadálypályán, és kitkit a maga osztályfõnöke vezetett végig a IX. A osztály közösségét Deák Márta, a IX. B-t Polacsek Annamária, a IX. C-t Kozák Anikó, a IX. D-t Bozga Anda, a IX. E osztályt Gál Éva, míg a IX. F osztályt Kovács Erika. Az est további részében természetesen a bálkirálynõ és bálkirály címekért küzdõ tíz lány, illetve nyolc fiú is színpadra lépett. Mivel az est témája Japán volt, a versenyzõk is ennek megfelelõen gésáknak, illetve szamurájoknak, karate-meste - reknek álcázták magukat. Számtalan izgalmas, de ugyanakkor vicces próbán, szituációs játékon, mûveltségi kvíz során bizonyíthatták nem csupán tudásukat, hanem magabiztosságukat és rátermett - ségüket is. Az est színvonalát különbözõ produkciók emelték. A jó hangulatot és a felhõtlen szórakozást pedig a Szomszédnéni Produkciós Iroda két humoristája, Bálint Ferenc, azaz BF és Tóth Szabolcs TSZ biztosította. Az est legvégén pedig felkerült a korona a legszebbeknek és legrátermettebbeknek a fejére: a Kölcsey Ferenc Fõgimnázium legszebb gólyalányának Sipos Yvettet szavazták meg, míg a bálkirály Sándor Balázs lett. A képzeletbeli dobogó második fokára Nevezi Petra és Bíró Ádám, a harmadik fokára pedig Fürtös Diána és Varga Elõd állhatott fel. Az iskolaközösség azonban nem csak a helyszínen, hanem interneten is szavazhatott a legszebbekre, a Facebookos szavazást az összegyûjtött voksok alapján Semeniuc Stephanie és Muncsán Tamás nyerte. B. Krisztina Az egyik legnehezebb és legje - lentõsebb váltás az iskolások életében, amikor az elemi osztályok barátságos közegébõl át kell lépjenek ötödikbe, ahol már nem a tanítónõ, hanem szaktanárok oktatják õket. Immár hagyománnyá vált, hogy a középiskolák igyekeznek hangulatos programokat szervezni a friss ötödikeseknek is, nemcsak a kilencedik osztályosoknak. Tegnap délután fél hattól a Kölcsey Ferenc Fõgimnáziumban Sárándi Annamária osztályfõnök harmincegy ötödik osztályos diákjáé volt a fõszerep, akik a nyolcadik osztályosok által szervezett ünnepségen mutatkozhattak be társaiknak. Az iskola dísztermében elõször a VI- VIII. osztályos diákok produkcióit láthatta a közönség, majd az ötödikesek picuravató vetélkedõjére került sor. A teremben sok érdeklõdõ szempár szegezõdött a kicsikre és nagyobbakra, hiszen nem csak a diáktársak és tanárok, hanem a szülõk, nagyszülõk és testvérek is részt vettek a vidám beavatáson. Mivel a picuravató idei témája az olimpia volt, ezért a VI-VIII. osztályosok olimpiai indulóval is készültek, de mindegyik osztályközösség egy-egy ér de - kes produkciót is bemutatott. A nyolca - dikosok egy tréfás jelenettel készültek, a hetedikesek egy powerpointos bemutatóval mutatták be az iskola életét, míg a hatodikosok néptáncelõadással rukkoltak elõ. Ezután vette kezdetét a várva várt picuravató. Az ötödikesek feladatai között szerepelt két régi olimpiai szám felelevenítése, ezért versíró és kötélhúzó versenyen kellett bizonyítaniuk, de egy sor más, mókás ügyességi és kreatív feladatot is meg kellett oldaniuk. Óriási sikere volt annak a versenyszámnak is, amelyben a tanáraikat kellett felismerniük gyermekkori képeik alapján. A rendezvény fénypontja természe - tesen ezúttal is a picuravatás volt: minden ötödikes diák egy-egy oklevelet kapott, és hivatalosan is a fõgimnázium diákjaivá fogadták õket. B. Krisztina A munkás kezek imádkozó kezek is voltak Az idei esztendõben ünnepelt sváb betelepítés 300. évfordulója alkalmából nagyszabású kiállítás nyílt tegnap délután 5 órától a Szatmár Megyei Múzeum képzõmûvészeti részlegén, a Vécsey-házban. A Duna-medence svábjai. A XVIII. századi betelepítések nevet viselõ tárlat keretében tárgyakkal, térképekkel és információs pannókkal illusztrálták, hogy milyen szokásokat és hagyományokat hoztak magukkal a svábok, mi az, amit itt honosítottak meg, illetve, hogy hogyan õrizték meg vallásukat és nyelvüket. A Szatmár Megyei Múzeum tulajdonában levõ kegyképek és egy kézzel rajzolt térkép is ki lett állítva, amibõl kitûnik, hogy milyen lakatlan volt ez a vidék háromszáz évvel ezelõtt. A tárlat elsõ állomása a németországi Ulm volt, ezt követte Szatmárnémeti, de tervbe van véve az is, hogy az elkövetkezendõ idõszakban a többi partnerintézményként résztvevõ múzeumban is bemutatják a kiállítás anyagát, így várhatóan az aradi Múzeum Komlexum, a temesvári Bánsági Múzeum, a Reºiþa-i Bánsági Múzeum, a novi sadi Vajdasági Múzeum (Szerbia) és a pécsi Janus Pannonius Múzeum (Magyarország) látogatói is megtekinthetik majd. A megnyitón Liviu Marta, a Szatmár Megyei Múzeum igazgatója köszöntötte a szép számban összegyûlt résztvevõket, a múzeumok képviselõit, muzeológusokat, politikai elöljárókat, a Német Demokrata Fórum résztvevõit és mindenkit, akik azért gyûltek össze a Vécsey-házban ezen a késõ délutánon, mert többet szeretnének megtudni ennek a népcsoportnak a történelmérõl és kultúrájáról. Nekünk, szatmáriaknak nagyon sokat jelent ez a kiállítás. Szeretném megköszönni a múzeumok vezetõinek és a muzeológusoknak, hogy idõt és energiát áldoztak arra, hogy összeállítsák ezt a remek kiállítást mondta a múzeum igazgatója. Sorin Martin-Vereº, a prefektus kabinetfõnöke is üdvözölte a résztvevõket, majd a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye képviseletében Ft. Hársfalvi Ottó általános helynök háromnyelvû köszöntõjét hallgathatták meg az egybegyûltek ben a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye fennállásának 200. évfordulóját ünnepeltük. Ahhoz, hogy mindez megvalósulhasson, szükséges volt a 18. században a svábok betelepítése, akik vallásosak voltak lelkük mélyéig és nemcsak magukkal hozták, de ápolták is hitüket. Nekik köszönhetjük az olyan szentjeink tiszteletét, mint Szent Flórián, Szent Vendel vagy éppen Szent Erasmus, illetve a fogadott ünnepeket a téli idõszakban, de a 20. század második felében nagyon sok katolikus püspök is sváb gyökerekkel rendelkezett. A munkás kezek imádkozó kezek is voltak mondta Ft. Hársfalvi Ottó a tárlat megnyitóján. A kiállítás keddtõl szombatig 9 és 17, míg vasárnap 10 és 12 óra között látogatható. Egy felnõttjegy 3 lej, egy gyermekjegy 2 lej, míg a nyugdíjasoknak ingyenes a belépés. Kovács Eszter

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ V. év fo lyam 5. szám 1575 Ft 2008. május 30. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Kormányrendeletek 57/2008. (III. 26.) Korm.

Részletesebben

Az RMDSZ jelöltjei a kistermelõk érdekeit is felkarolják

Az RMDSZ jelöltjei a kistermelõk érdekeit is felkarolják Modernizálódik a katasztrófavédelmi kommunikációs rendszer A Szamos Sürgõsségi Helyzetek Felügyelõségén átadták azt a új kommunikációs rendszert, melynek segítségével pontosabban tudják nyomon követni

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. no vem ber 29.

LVII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. no vem ber 29. LVII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. no vem ber 29. FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az értesítõ utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2007. évi elõ fi

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet.

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet. ÍGY VÁLASZTOTTUNK Az igazi munka csak most kezdõdik! Tervek és lehetõségek az országgyûlési választás után A választókerületünkben élõk Sági Istvánt, városunk képviselõ-testülete pénzügyi és városfejlesztési

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2012. 14. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2012. 14. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2012. 14. hét Erdély Önálló magyar vonal a MOGYE-n Elfogadta a kormány azt a határozatot, amely egy új kart hoz létre a magyar és angol tannyelvű szakok számára a Marosvásárhelyi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL t zs ö K ta á B é g i Ön k o r m á ny za ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 1. Évfolyam 2. Szám 2007. október Önkormányzati Híreink Tisztelt Bátaiak! A falunknak év végéig rendelkeznie kell településrendezési tervvel.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

SZATMARI MAGYAR HIRLAP

SZATMARI MAGYAR HIRLAP Szatmárnémetiben a világ egyik legkisebb Bibliája Tegnap délben nyílt meg az a tárlat, amely Biblia-kiadványokat mutat be. Tavaly Kolozsváron aratott nagy sikert a bemutató, idén pedig a Sola Scriptura

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával JELENIDÕBEN Május vége és június eleje között felbolydult a magyar média, az írott sajtótól a tévécsatornákon keresztül az internetes portálokig. Bár az adatvédelem jogi témája látszólag unalmas és érdektelen,

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

Az újjászületés éve. Szeged Európa kapuja

Az újjászületés éve. Szeged Európa kapuja Szeged Európa kapuja Az újjászületés éve Kiadja és szerkeszti: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Kabinet Információ: +36 62 564-247 www.szegedvaros.hu A kiadványt a Miniszterelnöki Hivatal Kormányztai

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. január 9-ei rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. január 9-ei rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. január 9-ei rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről: Egyed

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS EGYEZTETÉSI ANYAG

BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS EGYEZTETÉSI ANYAG BALATONALMÁDI 1 EGYEZTETÉSI ANYAG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS EGYEZTETÉSI ANYAG MEGBÍZÓ Balatonalmádi Város Önkormányzata 8220 Balatonalmádi, Széchenyi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

Meg kell õrizni. a nyugdíjak reálértékét!

Meg kell õrizni. a nyugdíjak reálértékét! V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA l WWW. BUDAVAR. HU l Országgyûlési Meg kell

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 31. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 31. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2015. 31. hét Erdély Ponta: Orbán bántó és provokáló alak Victor Ponta sértőnek nevezte a magyar miniszterelnök Romániával szemben tanúsított magatartását. A román kormányfő

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. április 23. napján 13:10 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. április 23. napján 13:10 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. április 23. napján 13:10 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: - d./ határozata: 54,

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

15/2014. számú. 2014. június 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

15/2014. számú. 2014. június 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 2336-2/2014. 15/2014. számú 2014. június 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 96-117/2014. (VI. 25.) sz. Kth. 8-9/2014.

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 10. szám 2010. október 28. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. október 27-i üléséről a Városháza Nagytermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. október 27-i üléséről a Városháza Nagytermében. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd 30/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. október 27-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester,

Részletesebben

XVIII Републичко такмичење фризера Чланак на 11. страни

XVIII Републичко такмичење фризера Чланак на 11. страни билтен општине чока год. VIII број 66. април 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 66. szám 2014. április Општина Чока и СКГО заједничким снагама до акционог

Részletesebben

M ár meg isházasodik, ha tizenöt-tizenhat éves

M ár meg isházasodik, ha tizenöt-tizenhat éves M ár meg isházasodik, ha tizenöt-tizenhat éves Mióta van itt, itt született T-n? Én T-n születtem, idevalósi vagyok, és1989 júniusától vagyok iskolaigazgató. Hány roma gyerek jár körülbelül az iskolába

Részletesebben

EZ TÖRTÉNT. A többi, már megvalósított projekt címe is magáért beszél: Egészséges vagyok, mint a makk, Huszárgyerek, huszárgyerek.

EZ TÖRTÉNT. A többi, már megvalósított projekt címe is magáért beszél: Egészséges vagyok, mint a makk, Huszárgyerek, huszárgyerek. EZ TÖRTÉNT ESZTÉTIKAI TANÁCSKOZÁS AZ ÓVODÁBAN Egyetlen gramm tapasztalat többet ér egy tonna teóriánál John Dewey Lokálpatrióta szemlélet csíráinak kialakítása a projektpedagógia módszereivel címmel tartottak

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2007/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2883 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. no vem ber 5 9. Meg je le nik minden héten. X. évfolyam, 2007/45. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt elõ

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 1848 hôsei példát mutattak: érdemes összefogni a közös célokért

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 1848 hôsei példát mutattak: érdemes összefogni a közös célokért VONATKERTI BUSZÁLLOMÁS Várhatóan májustól fogadja az utasokat az új létesítmény (6-7. oldal) MEGÚJULT A BAKA-KÚT Vize a gyomorbántalmakban szenvedôknek kiváló (15. oldal) A bajai önkormányzat lapja XII.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Izsó Gábor

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dobossy Bea tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közgyűlésről hangfelvétel készül.

JEGYZŐKÖNYV. Dobossy Bea tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közgyűlésről hangfelvétel készül. JEGYZŐKÖNYV A Magyar Biliárd Szövetség Pool Szakágának 2015. május 30. napján, 1145 Budapest, Szugló utca 65. szám alatt (Tájfun Biliárdszalon és Étterem ) 16.00 órai kezdettel megtartott közgyűléséről.

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

Jegyzőkönyv. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el: Jegyzőkönyv amely készült 2012. augusztus 30. napján 16 órakor Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának a Községháza hivatalos helyiségében megtartott

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. április 18-án tartott rendkívüli ülésének határozatairól.

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. április 18-án tartott rendkívüli ülésének határozatairól. TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. április 18-án tartott rendkívüli ülésének airól Határozatok száma 20411-91/2013. (IV. 18.) VFB. sz. 20411-92/2013. (IV. 18.) VFB. sz.

Részletesebben

366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet

366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2-55/2010/JT 366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLETEK NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLETEK NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLETEK NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Készült: 2013. március 1. napján a 18 órakor

Részletesebben

Kiállítás GYÖNYÖRÛ HÍMZÉSEK, GOBELINEK A KÉZIMUNKÁK MARTFÛI NAGYMESTEREITÕL

Kiállítás GYÖNYÖRÛ HÍMZÉSEK, GOBELINEK A KÉZIMUNKÁK MARTFÛI NAGYMESTEREITÕL AKTUÁLIS Kiállítás GYÖNYÖRÛ HÍMZÉSEK, GOBELINEK A KÉZIMUNKÁK MARTFÛI NAGYMESTEREITÕL Az elmúlt esztendõ legújabb kézimunkáit tárják népmûvészetet kedvelõ közönségük elé a martfûi Díszítõmûvészeti és Gobelinkör

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2005. január 1. december 31.

BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2005. január 1. december 31. 2005 tord 1-9 fej.qxd 3/12/2006 3:56 PM Page 1 BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2005. január 1. december 31. 2005 tord 1-9 fej.qxd 3/12/2006 3:56

Részletesebben

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendeletek: 12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól. napirend

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól. napirend TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól Határozatok száma 483-365/2012. (XII.20.) VFB.sz. határozat 483-366/2012. (XII.20.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 51 2513-2/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es

Részletesebben

Tizenöt kísérlet a szuverenitásvesztés ellensúlyozására. Nemzeti parlamentek az Európai Unióban

Tizenöt kísérlet a szuverenitásvesztés ellensúlyozására. Nemzeti parlamentek az Európai Unióban Tizenöt kísérlet a szuverenitásvesztés ellensúlyozására. Nemzeti parlamentek az Európai Unióban Gyõri Enikõ Az Országgyûlésben 1 a 2002. decemberi alkotmánymódosítás 2 értelmében 2003 õszén kezdõdtek meg

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. december 23. Ára: 3970 Ft 16. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 2002. december Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét, hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2007/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 673 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. február 4 8. Meg je le nik minden héten. XI. évfolyam, 2008/6. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt elõ fi

Részletesebben

Alacsony részvétel mellett, döntetlen közeli eredmény Csepelen és Soroksáron

Alacsony részvétel mellett, döntetlen közeli eredmény Csepelen és Soroksáron Oldal 1 EP választások 2014 Alacsony részvétel mellett, döntetlen közeli eredmény Csepelen és Soroksáron Sok szempontból is kiegyensúlyozott eredmény született az Európai Parlamenti választásokon. Egyrészt

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS A költségmegtakarítás mellett munkahelyeket is megõriz az önkormányzat az általános iskola és a középiskola összevonásával Kevesebb iroda, kevesebb vezetõ a

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 39. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 39. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2013. 39. hét Erdély Magyarország Megtartották a Kárpát-medencei magyar felsőoktatási tanévnyitót Az Óbudai Egyetem és hat külhoni felsőoktatási intézmény, egymással videókonferenciával

Részletesebben