Az újjászületés éve. Szeged Európa kapuja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az újjászületés éve. Szeged Európa kapuja"

Átírás

1 Szeged Európa kapuja Az újjászületés éve Kiadja és szerkeszti: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Kabinet Információ: A kiadványt a Miniszterelnöki Hivatal Kormányztai Kommunikációs Központja támogatja.

2

3 Szeged újjászületik Kedves Szegediek! 2004 nem akármilyen mérföldkô szeretett városunk életében. 125 évvel ezelôtt szelídnek vélt folyónk, az addigi jólét egyik forrása, haragjában teljesen elpusztította Szegedet. Sorsunk akkor fonódott össze Európával elôször: hisz a szegediek páratlan élni akarása, legendás szorgalma és állhatatossága Európa nagyvárosainak segítségétôl is támogatva élesztette újjá, építette föl a semmibôl, s tette szebbé, mint volt Szegedet. Egy és negyed századdal késôbb Európa és az újjászületés gondolata ismét összefonódik itt, a Tisza partján, amikor egy nagy és erôs szövetség, a világ leggazdagabb kulturális örökségét magáénak tudó, legrégibb demokráciáit tömörítô Európai Unió teljes jogú tagjaként építhetjük gazdaságunkat, fejleszthetjük örökségünket és tehetjük Szegedet ismét szebbé, mint volt. Ezért lett az idei az Újjászületés Éve városunkban. Ennek örömünkre már vannak látható és érezhetô jelei környezetünkben. S ez a kis füzet számba venni szándékozik azt is, ami nem látható. Az eredmények mögötti erôfeszítéseket, a stratégiai célokat, a szándékot és az akaratot, a koncepciót és a döntéseket. Itt, a Tisza partján, ahol kora tavasztól késô ôszig egyetlen nagy, nyitott tetejû színpaddá válik a város, ahol a mediterrán nyüzsgésben idevárjuk a legváltozatosabb mûvészeti ágak legkülönfélébb képviselôit, ahol a nevezetes Virág teraszon egyként van esélyünk világhírû olasz operistával vagy tinédzser szíveket dobogtató pop-csillaggal találkozni, ahol az idén a szokásosnál is nagyobb szabású, látványosabb ünnepet köszöntenek a Dóm téri fanfárok a Szabadtéri Játékokon, ahol a fiatalság hullámzik a Kárász utcán az egyetemi épületek között, a Dugonics téri szökôkútnál és dübörög a rock a feltámasztott Ifjúsági Napokon nos, ott nehéz nem mosolyogni. S tudjuk épp mi ne tudnánk? ha mosolygunk a világra, a világ is visszamosolyog ránk. Polgármesterként és szegediként ezért remélem, hogy velem együtt úgy érzik, 2004-ben, Európában, Szegeden élni jó. Dr. Botka László

4 S z e g e d m e g t a l á l t a a k i u t a t SZEGED MEGTALÁLTA A KIUTAT Szeged újjászületésének feltételeit 2002-ben és 2003-ban kellett megteremteni. A korábbi hibákat helyre kellett hozni, hogy rögzüljenek azok az alapok, amelyekre támaszkodva meg lehetett kezdeni Szeged fejlesztését. A város 2004-es költségvetése már a felemelkedés lehetôségeit teremti meg: szabad út nyílt a város otthonosabbá tételét szolgáló beruházások, befektetôvonzó infrastrukturális fejlesztések elôtt. A város gazdálkodásának rendbetételén túl helyre kellett állítani a helyi demokráciát is, hogy átlátható, a szegedi polgárokat nyitottan szolgáló önkormányzat vezesse Szeged városát az Európai Unióba. a nagyvárosok között sajnos az elsô helyre emelte Szegedet. Ezt a kétes gyôzelmet jelentô eredményt alig több, mint egy év alatt sikerült normalizálni, így 1 milliárd 700 millió forinttal csökkent a szegedi önkormányzat költségvetésének hitelállománya. Mára már sikerült visszaszereznünk önkormányzati tulajdonba a korábban magánkézbe adott cégeket. (Pl.: Városkép Kft., Vivaép Rt., Szepark Kft.) Javuló munkahelyteremtési feltételek A Szegeden beindult fejlesztések és beruházások amellett, hogy növelik Kiút az adósságcsapdából A városvezetés elsô feladata volt, hogy csökkentse az önkormányzat korábban felhalmozott adósságát, amely 2

5 a z ú j j á s z ü l e t é s é v e a város versenyképességét, munkahelyeket teremtenek a szegediek számára. Az M5-ös autópálya építése, valamint az európai jelentôségû logisztikai központ kialakítása városunkba, illetve a régióba vonzza a befektetôket ban már megfigyelhetô volt, hogy megindul a javulás a foglalkoztatottság terén, hiszen több mint 600 új munkahely jött létre végre csökken a munkanélküliség. A 2004-es költségvetéssel új korszak kezdôdött Az idei év költségvetése már azt mutatja, hogy Szeged megmenekült a súlyos, a város életét is megbénító gazdasági nehézségek veszélyétôl, és megnyílt a lehetôség a fejlesztések elôtt et joggal nevezhetjük a fejlesztések évének, hiszen az idén 18 milliárd forintot fordítunk fejlesztésekre, annyit, mint az elôzô ciklus elsô három évében összesen. Több pénz marad a szegedi vállalkozóknál A vállalkozások fejlôdésének alapja, hogy a vállalkozó a megtermelt nyereség minél nagyobb hányadát legyen képes visszaforgatni üzletébe. Ezzel növekszik mozgástere, több terméket állíthat elô, jobb minôségû szolgáltatásokat indíthat, ezzel pedig új munkahelyeket teremt. Az önkormányzat ezért döntött úgy, hogy a saját hatáskörébe tartozó helyi iparûzési adó terén mentességet biztosít a 2 millió forint alatti bevétellel rendel- 3

6 S z e g e d m e g t a l á l t a a k i u t a t kezôknél, illetve, hogy a munkahelyteremtô vállalkozások is adókedvezményben részesülnek. Ez a döntés 10 ezer vállalkozás dinamikus fejlôdése elôtt nyitja meg az utat. Szeged megbecsüli közalkalmazottait A szegedi önkormányzat tisztában van azzal, hogy a város jó mûködéséhez, a szegedi polgárokat érintô szolgáltatások magas színvonalú ellátásához megbecsült közalkalmazottakra van szükség. Ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy a 2002-es 50%- os béremelésen felül, újabb 6%-os Szeged-pótlékot fizet a több mint 6000 pedagógusnak és közalkalmazottnak. Ezzel az önkormányzat az országban egyedülálló intézkedés mellett döntött, ezzel is jelezve, hogy fontosak számára a város mûködését lehetôvé tévô közalkalmazottak. A szegedi önkormányzat a jövôben is kiáll érdekeik mellett. Szeged fejlôdéséhez mûködô városi demokráciára van szükség Az önkormányzat több, mint 42 képviselô a szegediek összessége. Ezért a szegedi városvezetés abból indult ki 2002 ôszén, hogy a választásokkal a hivatalt nem négy évre szóló hûbérbirtokként nyerte el, hanem olyan szolgálatként, amelynek középpontjában a szegediek állnak. Éppen ezért a város fejlôdését érintô döntések elsôsorban nem politikai érdekeket kell, hogy kövessenek, sokkal inkább kell megfelelniük szakmai szempontoknak. 4

7 a z ú j j á s z ü l e t é s é v e A szegedi városvezetés ezért olyan együttmûködésre törekszik minden megválasztott helyi és országos politikussal, amelynek eredményeképpen a szegediek valóban úgy érezhetik, hogy értük, a megoldások megtalálásáért folyik a vita. Ez indokolja azoknak a tanácsadó testületeknek a létrehozását, amelyek egy-egy konkrét szakterülettel foglalkozva a pártpolitikától mentesen végezhetik tevékenységüket a szegediek érdekében. Ezért jött létre az Idegenforgalmi Tanácsadó Testület, az Egyházi Fórum, az Idôsügyi Tanács vagy a Fogyatékosügyi Fórum, amelyek azonban nem csupán a megoldásokat keresik, hanem rendelkezésre állnak a megoldást lehetôvé tévô források is. Miután a városvezetés szolgálat, az önkormányzat kötelessége biztosítani az átláthatóságot, hogy a város lakói értesülhessenek az ôket is érintô döntésekrôl. Ennek szellemében indult útjára a Szegedi Tükör, váltak rendszeressé a polgármester beszámolói, illetve alakult át a város internetes honlapja. Szeged önkormányzata tisztában van azzal is, hogy a városban rendkívül fontos szerepet töltenek be az egyházak, legyen szó akár a hitéleti tevékenységrôl, akár egyes szociális feladatok átvállalásáról. Az utóbbi két évben a korábbiaknál nagyobb összeg, közel 100 millió forint jutott az egyházaknak Szegeden, melynek konkrét felhasználásáról immár maguk az érintettek dönthetnek. Ezen felül a kulturális kincset is jelentô Dóm idén 15 millió forint többletforráshoz jutott. 5

8 S z e g e d ú j j á s z ü l e t é s e SZEGED ÚJJÁSZÜLETÉSE Döntsünk magunk arról, mire fordítjuk városunk pénzét Hogy mire van szükség közvetlen lakókörnyezetünkben, azt csak azok tudhatják igazán, akik nap mint nap megérzik a hiányosságokat, akik naponta szembesülni kényszerülnek a bosszantó kellemetlenségekkel. Ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy a korábbi 25 millió forintról 100 millió forintra emeli a lakóterületi alapot, amelybôl a helyi problémák orvosolhatók. Szándékaink szerint ezt az összeget a képviselôk a választókkal szoros együttmûködésben fordíthatják a közvetlen lakókörnyezet otthonosabbá tételére. Megújuló kulturális lehetôségek a helyi közösségek számára Fejlôdnek a helyi kulturális lehetôségek is. Négy külterületi városrész veheti birtokba új vagy megújult mûvelôdési házát, amelyek a jövôben a kisközösségek találkozóhelyei lehetnek. A kiskundorozsmai, szôregi mûvelôdési ház építése, a gyálaréti, valamint a petôfitelepi mûvelôdési ház felújítása közel 300 millió forintba kerül. Bérlakás-program újjáéledô és újonnan épülô otthonok A rendszerváltás után szerte az országban csökkent az önkormányzatok tulajdonában lévô bérlakások száma. Sokan vannak azonban, akiknek 6

9 a z ú j j á s z ü l e t é s é v e Ft Ft Több mint kétmilliárd az egészségügynek az egészséges Szegedért Mindannyian egészséges városban szeretnénk élni. Ehhez folyamatos korszerûsítésre van szükség, ahhoz, hogy mind a személyi, mind a technikai feltételek adottak legyenek a színvonalas és megbízható ellátás megteremtéséhez. Hamarosan az elmúlt évtized legnagyobb egészségügyi beruházása valósul meg Szegeden, hiszen alaposan megérett az idô a II. Kórház felújítására. A kórház épületeinek felújítása költsége több, mint 1,5 milliárd forint lesz. A mûszerpark cseréjére és korszerûsítésére félmilliárdot fordít a város. Elsô lakást szerzô fiatalok házasok számára adható támogatások összessége változása (két gyermek esetében) szükségük van arra, hogy a város tulajdonában lévô otthonokban élhessenek. Elsô lakáshoz jutni igyekvô fiatalok, szociálisan rászorult nagycsaládosok, mozgáskorlátozottak. Szeged önkormányzata ezért úgy döntött, hogy a lakáshoz jutás önkormányzati támogatásai megemelése mellett, növeli a tulajdonában lévô bérlakások számát, ezzel is lehetôséget teremtve az önálló életkezdésre, a családalapításra, az emberi méltósággal összefé- LAKÁSHOZ JUTÁS TÁMOGATÁSA rô, normális életvitelre. A különbözô célokra szolgáló 150 bérlakást a város részben új lakások építésével, felújítással illetve vásárlással biztosítja. Szeged belvárosa a szegediek közös történelmi öröksége, amellyel kötelességünk felelôsen bánni. Ennek jegyében, 650 millió forint értékben, a II. ütemmel (Kölcsey- Kelemen utca) folytatódik a belváros rekonstrukciója. 280 millióból újul meg a Vasvári Szeged egyik legnépszerûbb, ben alapított oktatási intézménye hírnevéhez méltatlan állapotban van. A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola külsô és belsô felújítására, 7

10 S z e g e d ú j j á s z ü l e t é s e bôvítésére az önkormányzat 250 millió forint címzett támogatást nyert. Ehhez az önkormányzat további harmincmillióval járul hozzá. Sor kerül a homlokzat felújítására, nyílászárók cseréjére, világítás cseréjére, vizesblokkok korszerûsítésére, bôvítésére ra csatorna és szilárd útburkolat mindenhol Hogy városunk európai mércével mérten is lakosainak legteljesebb kényelmét szolgálja, 2006-ra Szeged teljes mértékben csatornázott lesz. A csatornázás ugyanakkor szilárd útburkolatot is jelent mindenhol. Összesen 253 kilométerrel nô Szegeden a szennyvízelvezetô-hálózat. A 33 millió eurós EU-támogatással megvalósuló szegedi szennyvízberuházás egyes szakaszait várhatóan már júniusban átadják. A fejlesztés 11 ezer szegedi ingatlant érint, valamint további csaknem 3 ezer lakás kapcsolódhat a rendszerre Kübekházán, Deszken, Újszentivánon és Tiszaszigeten. Gyorsabb, korszerûbb és csendesebb lesz a szegedi villamos Szeged jellegzetességeihez éppúgy hozzátartoznak a villamosok, mint a Dóm vagy a Szabadtéri Játékok, még ha már nem is figyelünk fel az öreg szerelvényekre, amint naponta szegediek sokaságát juttatják el úticéljukhoz. A város egyik közlekedési tengelyét jelentô Tisza Lajos körúton 1908-ban fektették le a villamosvágányt, amely most - közel száz évvel késôbb - két vágányra bôvül. A körút nyáron kezdôdô korszerûsítését követôen a szegedi belváros közlekedése zökkenômentesebb, gyorsabb, egyúttal biztonságosabb lesz. A teljesen elhasználódott villamosvágányok cseréjét, a körút középsô részének felújítását követôen az itt élôk nagyobb nyugalomra is számíthatnak, hiszen 8

11 a z ú j j á s z ü l e t é s é v e a felújításhoz zajcsökkentô program is kapcsolódik. A körút megújulásával az úttest közepén, két sávon haladhat majd a villamos és autóbuszközlekedés, a fennmaradó egy-egy sávban a mainál biztonságosabban közlekedhetnek a személygépkocsik. A korszerûsítés ugyanakkor figyelembe veszi, hogy a belváros a védett fasorok közti esti sétáknak is teret kell, hogy adjon. Új szív dobog Szeged központjában újjászületik a Szent István tér A Szent István tér jövôje jelképe Szeged újjászületésének, annak, hogy merre fejlôdhet városunk a következô években. Szeged újjáéledô központja jelentôs átalakulás elôtt áll, amely 2005-ig gyökeresen átformálja városunk egyik legfontosabb látványosságának arculatát. Az új európai városközpont az Európai Unió segítségével jön létre. Az önkormányzat több, mint egymilliárd forintot nyert el az EU PHARE-programjából. Az összeghez ezen felül további 200 millió forintot tesz hozzá a város. A díszpark kialakítása barátságos belvárosi zöld szigetet hoz létre, az új piac létrehozása pedig fellendíti a belváros életét. A Vidra utca sétánynyá alakulásával a megújult Szent István tér közvetlenül kapcsolódik a városközpont vérkeringésébe. Fokozottabb figyelem irányul a kiskertes városrészekre A szegediek biztonságérzetének növekedését jelenti, hogy végre kellô fény irányul a kiskertes városrészekre. Elsô lépésben az utcák elnevezést kaptak, melynek köszönhetôen az itt található 6000 ingatlan tulajdonosai 9

12 S z e g e d E u r ó p a k a p u j a bejelentkezhetnek ingatlanjaikba. A nyár végéig 269 közvilágítási lámpaoszlopot szerelnek fel a körtöltésen kívüli szegedi városrészek közterületein. Ezzel a lépéssel folytatódik a kiskertes városrészek közelmúltban kezdôdött fejlesztése. Éppen Szeged ne lehetne fürdôváros? Magyarország több települése méltán híres külföldön is jó minôségû, gyógyhatású források által táplált fürdôirôl. Szeged adottságai lehetôvé teszik, hogy városunk polgárai éppúgy, mint a hozzánk vendégségbe érkezôk, ellátogassanak a megújuló fürdôkbe, és élvezzék azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a magas színvonalú berendezések és a felkészült szakemberek biztosítanak. Az Anna Gyógyfürdô nem csupán 47,6 fokos vize miatt fogadhatja büszkén a vendégeket. Az 1896-ban épült neoreneszánsz stílusú épületben kialakítandó gyógyászati részleg, valamint a testi és lelki egészség megôrzését segítô wellness részleg, a ágyas nappali kórház mind a felüdülni vágyókat szolgálja majd. A másfél milliárd forintos beruházás hamarosan befejezôdik és az így megújult fürdô a társadalombiztosítás által is támogatott szolgáltatásokkal várja a gyógyulni vágyókat. Idén kezdôdik és jövôre ér véget a Termálfürdô rekonstrukciója. A felújítás során teljes egészében felújítják a medencéket, korszerû vízforgató rendszerrel szerelik fel ôket. 10

13 a z ú j j á s z ü l e t é s é v e SZEGED, EURÓPA KAPUJA Matricával az M5-ösön A korábbi idôszak halogatásai után a Medgyessy-kormány március 12-tôl az M5-ös autópályát is bekapcsolta a matricás rendszerbe, ezzel jelentôsen olcsóbbá vált Európa eddigi legdrágább autópályája. A kormány döntése értelmében két irányból, Szeged és Kiskunfélegyháza felôl is tovább épül az M5-ös, amely így 2006-ra bekapcsolja városunkat a korszerû nemzetközi úthálózatba. Az autópálya lehetôség arra, hogy Szeged rohamos fejlôdésnek induljon, hogy külföldrôl nézve ne csupán egy pont legyen a térképen, hanem az, amire hivatott: Európa kapuja. Az autópálya megépítésével Szeged lehetôséget kap arra, hogy bemutassa, mire képes gazdaságban, tudományban, mûvészetben. Az M5-össel nem csupán mi, szegediek és hírünk juthat el messzebbre, de hozzánk is könnyebb lesz megérkeznie a turistának és a befektetônek. Szélesebbre tárjuk Európa kapuját Az Európai Unió létrejöttének egyik legfontosabb mozgatóereje az áruk szabad mozgásának elve volt. Magyarország az Unió keleti határán fontos szerepet tölt be az EU és az EU-n kívüli országok kapcsolatában. Szeged fontossága az országon belül is kiemelkedô, hiszen a hármas határforgalom miatt egyre nagyobb a városunkon átáramló árumennyi- 11

14 S z e g e d, a t u d á s v á r o s a ség. Mindez kedvez Szeged növekvô nemzetközi szerepének és a szegedi vállalkozóknak, valamint az egyre képzettebb helyi munkavállalóknak is. A városban és a régióban mûködô vállalkozások is igénylik, hogy Szegeden egy korszerû, minden igényt kielégítô nemzetközi logisztikai központ létesüljön, amely összekapcsolódva az M5-ös autópálya bôvítésével, városunkat valóban Európa kapujává teszi. A tervek szerint 45 hektáros területen többfunkciós, széles körû nemzetközi szolgáltatásra alkalmas logisztikai centrum létesül. A három ütemben megvalósuló zöldmezôs beruházás elsô ütemének építési-kivitelezési munkálatai ez év ôszén indulnak nyolc hektáros területen. Nemzetközivé váló reptér A szegedi és a megyei önkormányzat összefogásával, valamint pályázati források bevonásával még ebben a ciklusban elkészül a repülôtér beton kifutópályája. A mintegy 800 millió forintos beruházás keretében 1180 m kifutópálya, valamint az azt kiszolgáló létesítmények épülnek és megtörténik a reptér vízrendezése is. Ezzel nemzetközivé válik a repülôtér, mely így 50 fôs gépek fogadására is alkalmas lesz. SZEGED, A TUDÁS VÁROSA A Biopolisz tovább növeli Szeged nemzetközi hírnevét Szeged városa nemzetközi hírûvé vált hatalmas tudásbázisról, amelyet az itt képzett, valamint az itt dolgozó kutatók eredményei jelentenek. Mi 12

15 a z ú j j á s z ü l e t é s é v e sem bizonyítja ezt jobban, minthogy Jacques Chirac francia elnök budapesti látogatásakor megállapodott Medgyessy Péter miniszterelnökkel: kezdeményezik Szegeden egy közös magyar-francia kutatás-fejlesztési intézet létrehozását. Ez Szegednek a gazdasági fejlôdés fôáramába való bekapcsolódását, a meglévô tudományos kapacitások kihasználását, kreatív munkahelyek teremtését jelenti. A tudományos programok közül Szegeden különösen az élettudományok, a biológia, a genetika alapkutató mûhelyei erôsek: eddig azonban az alapkutatási eredményeket olcsón megvásárolták külföldi hasznosítók, és nem Magyarországon került sor a szellemi termékek jövedelmezô áruvá fejlesztésére. Tavaly alakult meg a Biopolisz konzorcium, amely az élettudománnyal foglalkozó kutatóhelyeket, az egyetemet és az önkormányzatot fogja össze. e-szeged: élenjáró technológiákkal, példaszerû együttmûködésben A tudás akkor válik igazi értékké, ha azt a gyakorlatban is alkalmazzák. Szeged azt a célt tûzte ki maga elé, hogy összhangot teremt a város egyre növekvô tudásbázisa, az oktatás és a helyi gazdasági fejlôdés iránya között. Az önkormányzat nemrég írta alá az e-szeged Együttmûködést a Szegedi Tudományegyetemmel és több gazdasági társaság vezetôjével. A megállapodás célja a város, az egyetem és a gazdasági szervezetek informatikai téren történô együttmûködésének biztosítása. A program a városban felhalmozott tudás és a gyakorlati alkalmazás egymásra találását segíti. Az e-szeged együttmûködés jelentôs gazdaságélénkítô, munkahelyteremtô folyamatot indít el, hiszen a jól képzett munkaerô és tudományos bázis vonzóvá teszi Szegedet az idetelepülni szándékozó befektetôk számára. 13

16 S z e g e d a n a p f é ny v á r o s a SZEGED, A NAPFÉNY VÁROSA de példát is mutasson az országhatárokon kívül is. A szegedi tudást Lékó Péter viszi el a világnak Sohasem szenvedtünk hiányt nemzetközi hírnévnek örvendô tudósokban, mûvészekben, sportolókban. Magyarország történelme során már sokszor emelkedett ki Szeged, mint Szeged az európai kultúra középpontjában A Szabadtéri Játékok évrôl-évre ismétlôdô kavalkádja nemzetközi szinten ismertté tette városunk pezsgô kulturális életét, és tömegesen vonzza Szegedre az érdeklôdôket ben Londonból, Berlinbôl, Rómából, Brüsszelbôl, Bécsbôl és Párizsból érkeznek júliusban és augusztusban szuperprodukciók a Dóm téri színpadra. A Szegedi Szabadtéri Játékok idei évadjának programját az uniós csatlakozás jegyében állítottuk öszsze. Szeged újjászületésének és Magyarország EU-csatlakozásának éve 2004, és a város e kettôs ünnepet méltón kívánja megünnepelni. Városunk rangjához méltó figyelmet igyekszik kivívni az Európai Unióban, hogy Szeged ne csupán egy legyen a fejlôdô magyar városok közül, az a város, amely az egész ország számára kivívta a magyar szellem és tudás elismerését. Szeged városa erre a hagyományra támaszkodva támogatja Lékó Péter közelgô profi sakkvilágbajnoki döntôjére való felkészülését. A nemzetközi sakknagymester a szegedi tehetséget adja hírül a világban, saját tudásán keresztül megismertetve városunkat, otthonát. Nyáron a fiatalok Szegedre is jönnek fesztiválozni Az elmúlt években érezhetôen és látványosan megnövekedett a nyá- 14

17 2004 a z újjász ületés éve ri fesztiválturizmus. Hátizsákokkal, sátrakkal felszerelt fiatalok özönlenek Magyarországra, hogy válogathassanak a megélénkült magyar egyaránt köszönhetô a modernizálódó feltételeknek, a programok egyre szélesedô palettájának és a város jó hangulatának. Szeged nem egynapos város többé, a turisták ma már átlagosan két éjszakát töltenek a városban. Ennek köszönhetôen több, mint 10%kal növekedett a vendégéjszakák száma. Városunk sokféle idelátogatónak kínál felüdülést nyújtó elfoglaltságot. A rendezvények, a fesztiválok széles kínálata, a város olyan építészeti és nyár széles programkínálatából. Sze- történelmi kincsei, mint a Dóm éppged számára a tavaly, tíz éves szünet úgy idevonzzák a turistákat, mint az után újraindult Szegedi Ifjúsági Na- egyre színvonalasabb szolgáltatást pok jelentik a nyár leglátványosabb könnyûzenei eseményét. A Szegedi Ifjúsági Napok a hazai fesztiválélet legnagyobb hagyományokkal rendelkezô eseménye, 1967-tôl a rendszerváltásig a leghíresebb multikulturális fesztivál volt Magyarországon. Az ifinapok idején az ország majd minden pontjáról zarándokoltak fiatalok a városba, ahol - akkoriban egyedülállóan - cenzúrázatlanul léphettek fel a zenekarok, köztük a ke- kínáló fürdôk. Az elmúlt idôszakban vésbé tûrtek is ben augusztus felértékelôdött ökoturizmus pedig to között rendezik meg a Szegedi vábbi sikert és megbecsülést hozhat Ifjúsági Napokat, amelyen amatôr ze- térségünknek, hiszen a Tisza, a Manekarok is részt vesznek. ros, valamint a Fehér-tó élôvilága, a holtágak és a színes madárvilág pászeged, a turisták városa ratlan kincset jelentenek az ide látoszeged újjászületésének egyik leg- gatók számára. biztosabb jele az élénk turizmus. Ez 15

18 SZEGED VÁROS NAPJA (Péntek) Helyszín: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Széchenyi tér 9.00 Térzene a szegedi Fricsay Ferenc Fúvoszenekar közremûködésével, Pavanne Táncegyüttes mûsora Díszközgyûlés, Díszpolgári oklevelek átadása Helyszín: Móra Ferenc Múzeum elôtt felállított színpad L&D Majorette felvonulása Nagyáruháztól, végig a Kárász utcán, majd megállnak a Klauzál téren, tovább Széchenyi tér, majd Móra Ferenc Múzeum. A Móra Parkban felállított színpad elôtt mûsor FC POP Duó klasszikus rock-koncertmûsor Szegedi Ifjúsági Napok Tehetségkutató versenyén megismert Dystopia zenekar mûsora ROY ÉS ÁDÁM élô koncert CocoBongo zenekar latinamerikai mûsora (Szombat) Helyszín: Móra Ferenc Múzeum elôtt felállított színpad V. Szegedi Hídi Vásár megnyitója Citroen Karaván rendezvénysorozat egésznapos programjai: autó bemutatók, sportprogramok, játékok, koncertek Családi és gyermek programok a Százszorszép Gyermekház közremûködésével II. Megyefesztivál és Karnevál CITROEN KARAVÁN Baby Gabi fellépése Fiesta zenekar koncertje Bon Bon együttes élôkoncertje TÛZIJÁTÉK Meglepetés Utcabál (Vasárnap) Családi és gyermek programok a Százszorszép Gyermekház közremûködésével Hajnal zenekar folkmusic koncertje Storyville zenekar dixi koncertje Tóth Bagi Band klasszikus rock koncertje Hooligan s élô nagykoncertje 16

É Ő É É Á É Á Ü Ú ű Á ü Á ú ü ú ü Á Á Ú Ü ü ű ú ü ú Ü ű Ü ü ü ű ü ü ű ű ü ü ü ü ü ü ú ü ü ú ű ü ü ü ü ü ü ú Ü ü ü Á Ü ú ü ú ü ü ü ü ü ü ú ü Ú ú ü ü ü ü ú ú ű ú ü ü ú ű ü ü É ú ü ü ü ü ú Á ü ü É Á ü ü ü

Részletesebben

ő ü ő ü ő ü ő Ő ü ő ú ő ű ü ú ő ű ű ű ú ű ő ő ő ő ő Ó Á Á ő ő ő ő ő ő ő ő Ó Ó ü ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ü ü ü ü ü ő Á ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ő ü ő ő ő ü ű ű ű ű ű ú ű ú ű ú ü É ü ő É ű ő ű

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

jött létre a napi 5- 2008 áprilisában nyitotta meg új hívásközpontját a Magyar Telekom a szegedi Tisza Centerben, a Hafnerfatelep

jött létre a napi 5- 2008 áprilisában nyitotta meg új hívásközpontját a Magyar Telekom a szegedi Tisza Centerben, a Hafnerfatelep 2010. MÁRCIUS A VÁROS KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓS LAPJA Próbaüzem a Napfényfürdôben 200 kilométer sugarú körben a legek fürdôje A Napfényfürdô Aquapolisban már több hete tart a próbaüzem, ami többek között abból

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

ó ó ó ú ó ó ó ó ó ú ő ú ú ó ű ü ó ü ő ú ü ű ó ű ű ő ő ó ó ű ő ú ó ű ó ó ó ó ű ü ü ó ü ó ó ü ú ó ó ű ó ú ó ú ő ú ó ű ü ő ő ó ü ó ó ű ó ű ó ó ó ó ú ó ű ó ó ű ü ó ü ű ü ó ü ő ó ű ú ó ű ó ő ó ű ó ó ú ó ű ó

Részletesebben

ú ú ü ű ü ü ú ú ü ű ü ü ú ú ü ü Í ű ű ü ü ü É ú ü ü ü ú ú ú ü ú ű ü ú ü ü Í ü ű ü ü ü Á ű ú ú ü ú Í ü ú Í ú ü ü Í ű Í ü ü É ü ü ü ú ü ü ü ü Í ú ü ű Á ü ü ú ú ü Í ü ű Í ú ú ü ü ü ú ü ű ú ú Á Í Í ú Í Í Í

Részletesebben

ú ü Ü ó í Í í ű ő ő í í í ű ő ó ő ő ő ő ú ő ő í í ó ó ó ó ű ő ő í í ű ü ő ó ő ő ő ó í ő ő ő í ő í ó ü Íí ő ü ű ő ó ő í ő ő ő ó ű ó ó ű ő ő ő ű í ő ú ő ü ó ó ő ó ű ő Ó ü ó ő ű ű ű ő ó ű ő ű ő í ó ű ő ő

Részletesebben

ő ő Í ű ő ő ű ő ő ű ő ő É Á ű ő ű ő ő ő ü Á ü ő ű ő ő ő ü ü ő ű ő ő ü ő ú ő ő ő ű ü ő ü ő ü ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ü ő ő ő ő ű ü ű Í Í ő ü ő Í ü ő ü ő ü ü ü ő ü ű ő ü ü ü ü ü ü ü ő ú ü ő ű ő ő ü ü ü ő ő ő

Részletesebben

Ó ő Á ú ő ő ő ő ű ű ő É ű ő ő ű Á Ó Ó ú Á Ú Ó Ú ű ő ő ú ú ú ő ő ő ú ű ő ű űú ő ő ú ű ő ő ő Ü Ü ő ő ő ú ő Ú ő ú ő ű ő ú ű ú ő ő ő ű ő ű ő ő ő ú Ú őúő Ó Ó ú ő ő ő ő ő ú ő ú ő ő ú ő ő ő ő ű ő ő ú É Ü ú ú

Részletesebben

Ü ő ő Á ű ő ő ő ő ő É Á ű ő ű ű ő ű ű ő ű ő ű É ő ő ő ő ű ő ő ő ő ű ő ű É ő ű ű ő ő ű ű ő Ü ő ű ő ű ő ű ű ű ő ű É ő Ú ű ű ő ű ő Á É Á Ú Ú Ú ő ő ő ű ű ő ő ő Ú ő ő ő ő ő ő ű ő ő ő É ő ő ő ő ő Ú ű ű ő ű ő

Részletesebben

ő ú ú ú ú ő É Á Ő ú ő ű ő ő ü ú Ö É É Á Á Á Á ú ő ü ú ő Ö ú ú Á Á Á ő ü É Á Á ú Ö Ö É É ü Á É Á Ü É Ö Á Á Á Á Ó É Ó Á Á É É É Ü Ö Ú É ú Á É É ü ú Ö Ú É É Ő Ó Ó Ö Ó ú Ő ű ú Ő ű ő ő ú Ö ű ő ő ű É Ő É ű Ü

Részletesebben

ő Á Á Á ő ó Á Ö É Ö Á Á É Ó Á É É ó ő ü ő ü ő ő ó ó ő ó ó ő ó ő ő Ö ü ó ú ó ő Ö ő ü ó ő ő ú ó ő ü ő ő ü ü ő ő ő ő ő ő ő ü ü ó ó ő ü ő ő ü ü ő ü ó ő ó ü ü ő ú ü ő ü ü ő ő ü ó ő ü ó ó ő ü ú ő ó ő ü ó ú ő

Részletesebben

ö ö ö ö ü ő ű ó ö ö ű ó ú ó ű ó ú ó ó ü ó ö ó ó ű ö ó ű ö ö ü ü ó ó ü ü ó ő ó ü ó ü ó ó ó ó ő ő ü ő ü ű ó ó ü ó ö ó ó ű ű ő ű ö ö ü ű ő ü ő ű ő ú ü ö ö ó ó ü ü ó ü ó ű ú ó ú ó ö ű ő ü ö ó ó ó ő ó ö ó ő

Részletesebben

Á Á ó ó ő ó ü ó ó ó ó ó ő ó Á ó Í Í ő ő É Á ó ó ó ó Á ő É ó ő ő ő ő ü ó ő Ö Ö Ö ő ó ő ó ő ő ő ú ő Á Ö É ó ó ő ó Á ő ó ő ő ő ő ó Ö ú ú ú ű ó ó ő ó ú ú ő ó ü ó ó Ö ú ű ó ű ü ű ü ű ű ü ű ü Ö ó ő ó ú ő ó ó

Részletesebben

ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú

ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú ű ú ű ű ű É ű ú É É ú Ó Á ú ú Á ú É É ű ű É ú ú ű ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú ú ú ú É ú ű ű Ú ú É ű ú ú ú ú ú Á Ú ú Ú ű ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú Ú ú ú ű ú ú Á ú ú ú ű ú Ú ú ú ú ű ú ú Ú ú ű

Részletesebben

ű ű ű ű É ű É Ú É É ű Ú É ű ű É É ű ű ű ű É É ű É ű ű ű É ű ű Á Ü Á ű Ú É É ű É ű ű É É ű ű É Á Á ű É É Ü ű Ú Ü ŰŰ ű ű ű Ó Ú ű ű Ö É ű Ú ű ű ű ű ű ű ű Ú Á É Ö Ü ű ű ű É É Á Á Á Á Ú É ű É ű ű Ü É É Ú ű

Részletesebben

É ü ü ü ü ü ú ü ű ü ű ú ű ü ú ü ű ü ü ü ű É ü ű ű Í ú ü ű Í ú ű ü ü Í ú É É ú Á Á É Á Á Á Á Á Á Á É Á Á Á ú Á É É ű Á Á ű Á Á Á É Á Á Á ú Ó É É Ó ú ű É É Á ú Ó ü ű ü ú Í ű ú ű ű ű ű ű ű ú Í ű ü ű Í ű ü

Részletesebben

ú ű ű ü ú Ó ú ü É ú ű ú ú ü ú ű Á ü ú ü ü ű ú ü ü ü ú ü ü ú Ú ü ű ú ü ű ü É ú ú ú ü ú ú Ö ú ü ü ü ü ü ü Á ú ú ú ú ü ü ű ü ú ú ü ü ü ü Ö ü ú ü Ö ü ü ű ű ü ü ü ű ü ÍÓ ú ü ü ü ü ú ü ú ú Á É ú ü ü ű ü ú Á

Részletesebben

ő ő ó ő ó ó ő ő ó ú ó ú ó ő ő ő ó ő ő ő ő ó Á ő Í ó ü ő ó ő ű ó ó ő ő ő ú ő ő ő ü ő ü ó ő ő ü ő ő ő ü ó ó ő ő ó ő ő ü ó ó ü ő ü ő ü ő ő ő ü ő ó ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő Í ó ó ő ó ő ü ő ú ü ő ő ó ő ú ő

Részletesebben

Á Ő É ú ó ő ó ó ó ü ő ö ű ő É ü ö ö ő ű ü ő Á Ő É ö ó ú ó ő ó ö ú ó ú ó ő ó ö ő ó Ü ő ö ó ő Ü ő ü ö ö Ü ö ö Ő É É ó ö ő ö ó ü ö ö ű ő ú ó ő ó ó ó ő ő ó ó ö ó ó ó Ö ü ő ó ó ó ö ö ö ő ú ó ő ó ó ó ü ó ö ű

Részletesebben

ő ő ű ú ő ü ü ü ü ü ü ő ő ü ü ü ü ű ü ü ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ú ű ü ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü ú ü Ö ő ú ű ű ő ő ő É ü ű ő ő ő ű ú ü ű ő ő ő

Részletesebben

ő ú ö ú ű ő Á ö ő Á ö ű ö ő Á ö Á Á ú ö ő ő ő ú ű ö ú ű ő Á ö ö ű ű ő ö Á ö ő ő ö Á ö ű ö ő ő ő ö ő ö ő ű ú ö ő ö Á ö Á Á ö ű ö ö ű ö ő ő ű ő ö ő ő ö ö ű ö ö ú ö ú ö ö ö ű ö Á ő Ü ö ű ö ő ő ö ö ö ö ő ú

Részletesebben

ő Á Ó ő ú ő ő ő ő ü ü ő ü ö ö ű ű ö ő ú ü ő ű ö ő ü ö ö ő ö ő Ú ú ü ö ő ö ü ő ő ü ő ü ü ö ő ű ű ö ö ö ö ö ű ö ő ű ű ö ö ő ü ő ü ő ö ú ú ő ő ú ö ö ü ü ö ő ő ü ő ő Í ü ő ü ő ö ö ő ú ű ö ú ő ő ő ő ű ö ü ö

Részletesebben

ĺ ľ É ĺ ö ľ ę ľ ĺ É Č ľ ł ĺ Ö Ö ö ö Ö Ü ĺ ľé ö ĺ ľ ö Í Ó Ó Ę Ú ľ ö ľ ö ĺ ł Í ĺ ĺĺ Ą ľ ĺĺłĺ Ą ö ĺ Ĺ Ü Íö Ü ĺ ö ł ö ű ö Ü ö Ü ö ń ĺ ö Ó Ą ą Í ń ö ö ű ö Ü ł Ö Ö ö Í ÓÜ Í Í Ö ĺ ń Í ĺ ł Ó Ü ö ö Ü ö Ú ĺ ö ű

Részletesebben

Á Í Ü Ü Á ü Ü Á Á Í Ü Íú Í Ü Ű Í ü ü Í ű ú ú ü ü ü ú ú ű Á É Á Í ú ü ú ü ü Í Í ú Í ú Á É Ő Á ű ű ú ű Í ű ü ű ú ű ú ú Í ü ü ú É ű ü Í Í ú ú Í Ü Ő Á É Á ú ű ú ü Ú Í ü Í ú Í Í ú ú ű ú Í ú ű ű ü ü ü ú ü ü

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

ó Á Á É ó ó ó ó ű ó ó ú ó ó ú ü ó ó ó ü ó ó ó ó ó ó ü Í ű ó ű ú ü ű ó É ó ű ó ó ű ó ü ű ó ó ü ü ó ó ó ó Í ü ó ó ü ó ű ú ó ó ó ü ó ü ú ű ó ú Í Ú ű Í Ö ó Á Á Á Á É Á Á Á É ó ó ó ó ú ó ó ü ü ó ü ó ó ó ó ó

Részletesebben

ő ő ő ő ő ő ő ő ő ú ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ő ő ő ü Ó ő ő Í ő ő ű ő ő ő ő ő ő ő ú ő ű ü ú Á ő ü Ö ü ő ő ő ü ő ü ú ü ú ő ü ű ő Á ő Ó ú ü ő ő ő Ö ő ü ő ő ü ő ü ő ü ő ő ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ú ő ő ő ő ő

Részletesebben

ú Í Ú É Á É É ú ú ü ü Í ÍÍ Á Í Í ú É Í ú ú Í Í ű ú ú ú ú ú ú ü ú Í ú Ö ü ú Í Í ü Í Í É ű ú Í Í Á ú Á Í ú ü Í ú Í ü Í Í ü Í ú Í Í Í Í ú Í Ú Í ü Í ü Í ú Ó Í ü Í É ú É ú Í ü Í ú ú ú ú Í ü ú Í ü ü É Í Í ú

Részletesebben

ú ő ű ű ő ő ő ő ú ő ü ü ü ú ú ü ő Ó ő ü ő ú ü ú ü ő ú ü ú ü ü ü ü ü ú ü ő ü ü ű ü ő ü ü ü ü ú ü ü ő ú ü ő ú ú ü ü ü ü ü ü ő ü ü ü ú ü ü ü Ö ü ú ú ü ü ű ű ü ü ü ő ü ő ü ü ú ú ú Í ü Ü Ö ű ú Ú ú ü ű ü ú ü

Részletesebben

Á Á É ó ú ó ő ö ü ő ó ó ö ö ö ő ó ó ó ő ö ü ő ó É Á ő ó ö É ó ú ö ű ú ó ú ö ő ó ú ó ó ó ó ú Ú ő ú ó ü ó ü É ő ő ő Ö ő ö Á ó ö ó ö ó ö ó Á ő ö Í ó ő ó ó ó ő ő ó ü ó ó ó ö ö ó ö Á ü ú ó ő ő ó ó ü ó É Ö Á

Részletesebben

ú ö Á ö Á Á ő ö ö ő ö ő ű ő ü ú ö ő ő ú ö ö ő ű ő ü Ó ö ö ü ö ú ö ü ü ü ő ö ö ú ü É ő ö ő ő ö ű ú Ü ő ő Á É ő ű Ü ő ő Ű ö ő ű ő ü ű ö ü ö ő ő ő ő ő ö ü ü ő ü ö ö ő ü ö ö ő ö ő ö ö ü ö ü ő ö ő ü ö ö ő ü

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben

É ü Ó É É ö É Á Ó Á É É ö É ü ü ű ö ű ö Á Á ö ő Á ő Á Á Ó ü ö ö ő ű ú ú ő ő ú ú ö ö ű ő ú ü ü ö Ó Á ö ü ö ö ü ő őü ö ö ö ő ű ő ö ö ő ő ö ú ö ö ö ú ö ú ű ö ő ö ö ö Ó ö ö ü ö ö ü ö Í ö ö ö ő ű ú ú ő ő ú

Részletesebben

Í É Á Á É É Á Ó É ú ü ö ű ű ö ű ö Í É É É Á Ő É ú ö ü ú Í Á ü ö ö ö ű ö ú ú ü ö ö ö ü ú ú Ü ö ű ú ö ö ű ü ú ö ö ű ü ö ű ü ö ű ü ö ö ű ö ö ű ö ű ö ö ű ö ű ö ű ö ű ö Á Ú ü ü ú ű ö ö ö ö ö Á ú ú Ü Á É ö ü

Részletesebben

Ű Ő É É Á É Ö Á É É Í É É ö ő Ö ő ö ü ó ő ű ő ű ű ő ú ó ü ő Ü ő ö ö ő ö ő ő ő ö ó ő ö ú ó ó ó ö ö ő ő ű ü ü ő ü ü ü ü ü ó ü ő ő ő ö ő ú ü ő ö ö ő ő ó ú ö ö ö ó ö ó Ü ő ő ö ő ó ó Ü ő ó ő ú ó ő ő ö ő

Részletesebben

ó ű ü É ü ü í É ő É ü ü í ű ő í í ő ő ő ő í ő í ó ú ő ú ü Í ó ü ó í ü í ü ü ú ő ü í ü í ü ü ü Ü É É Ö ü Í í í ú ű ű ü í ú ó í í ó ü ű í ü Ü ü ő í ő ó ü í ó ü ü ű ü ú í ü ű ü ő ó ő í ü ú í ű ó ü ú ő Í ú

Részletesebben

Á Í Á ü É ó ü ÍÉ ó ü ü ó Á ü ó ö ö ó ú ü ü É ú ü ó ó ó ü ü ü É ó ö ö ö ú ü ü ü ö ö ö É É ú ó ö ó ó ő É ö ö ó ó ú ü ó ó Á É ó ó ü ó É ó ó ü ó ó ó ó óű Á ü óű ú ü ú ü ü ú ü ú ü ú ü ö ü ü ó ó ü ó ó ű ü ü

Részletesebben

Á ü ü Á ú ő Á ő ő ő ö ö ö ő ü ü ő ü ő ő ő ű ű ö ő ő ő ü ő ő ő ő Á ő ő Í ú ú ú ú Ö Á É Á Í ú ű Ö ú ú ú ő ü ő ő ü ő ü ü ő ü ő ü É É ű ü ő ő ő ő ü ő ü Í É É Á Ó É ú Ö Ó ú Ö ü ú Í ő ő ő ö ő ü ú ő ö ő ő ü ű

Részletesebben

ú ú í í í í í ó ű í Ö Ú ó ő ő Ö í ó Ó ü Ó Ö í ó Ö íí í ó ó óó ó ó Ó ú ú ú í í ó í ő ó ó ú ú ú ú ó ó ó ó ú ú ő ó í ó ó Ü ú í ü í ü ű í Ü ú í ű í Ú í í í ú í ü Í ű í ü í í ü ú ü í í Í ó ó ó ú Í í ó ú í í

Részletesebben

ĺ ł ę ł łĺ ĺ ĺ ú ő ö ľő ľó ű ó É Ü Á ő ľ ľ ő ľ ú ő ľ í ľ ő ö ĺ ó ő ĺ ő ĺő ú őľ ő ő ü ö ő ó ó ö ć ź ľ ű ť ö ő ű ö ú ú í ö ö ő ĺí ö łí Í í ó ĺő ó ő í ľő ő üľ ľő ó í ö ľő ĺ ó í ó ľ ö ĺ ő ĺ ĺí ő ő ü ö ĺĺ ń

Részletesebben

ő ő ű í ú ő ü ü ü ú ü ü ő ü ü ü ü Ó Ő Ö Ú Í Á Ű Ó É É Á É ü ü ő ü í ő ő í í í ő ő ű í ú ú í ü ú í Á Ö í ő ő ű í ú ű í ő ő ű í ú Ő Ó Ö Ú Í Á ÍŰ Ó É É Á É ű í í ő ő ő ő í ő ő ő ő í ő ő ő í í ü í Ö í í ú

Részletesebben

Á Ö É Ö Á É Ü É é ü é é ö é ö é ö é é é ö Í ó ó ó ö ü é ó ó ó é ó ó ó é ö é é é ó é é é ö Í ó ú Íü é ö é é é ö ö ö é é ü é é ö é é ó ü é ó ú é ü é ü é ó ó ó é é é ö é é ó ó é ü ó é é ö é é é é Í ó ó Í

Részletesebben

ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü

ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü ö Ü ü ö Á ö ö ö ö ö ö ű ö ú ö Ö ú ö ű ű ö Á ö ú ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü ö ö ü ö Ö ö ö ö Ö ü ö ö ű ö ö ö ö Ö ö ö ö Ü Ö ö ö ö ö ö ö ö Ü ö Ü ű ö ú ö ú ö ö Ü ü

Részletesebben

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö ü ú ö Á ü ö ö ö ö ö É ű ű ö ö ö ö ü ö Ó É Á Á Í Á Á ü ö ű ü ü ű ü ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö Á ű ű Á ö ö Á ö ü ü ü ü ü ö ü ö ö ö ö ö ü Í É Ü É Á

Részletesebben

Í ű é ó ú Á ö ő ö é é é á é é ó ú ő ö é ó é á é é é é é é é ó á É É ü ő é é ó á á í á ó á é á ó á é é ü ó é ü ö ó ú ö é ö á ű á í é é é ü é é é ö á á á é ó é é ü á ü á á ú á á á á é é é é ü é é é ó é á

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

Ü Ü ó ó É í í É ó í ó ü ú ó ó í ú í ó ó í í ó ű í ó ú ü í ú ó í ü ó ó í í ü ó í ü ű ú Ö í ü ű ó í ú ű ó í Í ü ó Í ü ó ú ü ú í ü í ű ó í ü ü ü ü ó í Í ű ű í ü Í ű ó í ó ó ü ó ü ó ű ü í ű ó ü ó ó í í ü í

Részletesebben

á á Á Á É É ÉÉ ú í Á Á É ö É Á Á á á é á é á Ű é á á é ő á á á é ú ő ő é á ó é é á í á ó á é ő é á á á é ó í á á ü é é á é á á é á á ó é é ö é Ü Ö Ö á á é é í é ú á ö é ö é é á á é á á é é ő á ő ő á é

Részletesebben

Í Í ú ú ü Í ű Á ú ü ü Á Ú Ó Á ü ü ü Í ü ú ú ú ú ú ü Í ú ü ü Á ú ű ü ü ú Í ü Á ű ü ü É Á ü ü ü Á ü Á Á ü ü Á Ö ü Ö ű Ú Í ú ú Ö Ö Ú ú ü Í Ö ű Ö Ü ú Ö ü Í ü Ü Ö ü É Ö ű Ü ú Á ü ű ű Í Í ű Í ú ú Ó Í É Í Á ü

Részletesebben

ó Ö ü Ö ü í ó ó ü í ó í í í ó í ú ú í í ó í Ú ü í ü Á ü í ú ó ó ó ó ü ü ü Ö í Ü í ü É ó ü ó í í ó í í ú ó ü ó í ó í ü É í í ü ü Ö í Ö ü ó í ó ó ó Á ó ü í Á ó ú ú ú ó ó í ü ü Ö Ö ü Ó í í í ó ó ó ü í ó ú

Részletesebben

Ü ú ő ó ö Ö ó ó ő Ö ú ő ö ó ő ó ö ö ú ó ő ö ö ő ő ö ó ú ő ö ö ő ó ö ó ö ö ö ó ó ö ó ó ú ú ö ő ú ö ó ó ó ö ö ö ö ú ö Ü Á ú ő É ó ő ö ú ő ő ő ú Ö ú ó ó ó ó ú ő ó ö ő ó Ü ú ő ő ö Ü ó ő ó Á Á Ü ő ö ö Ü ö ö

Részletesebben

Á ú ó ú ó őí ö ó ő ő ö ű ú ő ó ű ú ö ö ő ő ö ó ü ö ü ü ó ö ő ö ő ő ü ö ö ü ő ó ö ö ó ő ö ó ó ö ö ö ő ő ö ó ő ő ö ó ő ó ő ő ú ő ó ú ó ő ő ó ö ű ö ó ő ő ö ö ó ő ü ö ő ő ó ó ü ó ö ü ö ö ú ő ő Á ő ő ő ő ő

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

Í Í Ö Ó ü Ö É ü Ü Í Ú Ü Ü Ö Ü Ü ú Ü ú ú Ü Ü Ú Ú ű ű ú Í ú ü É ü ü ü ü ü ü ú Ü ü Ü Ü Ü Ü ú ü Ü Ü Ü Í ü Ü Ü Ü ú Ü Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ü ü Í ü ű ü ü ú Ü Ü ű Ü Ü ú ü Í ű ű ü Ü ű ü É Ü Ü ü ú Ü ú ű ü ú ú Ü ú Ü Ú

Részletesebben

ő ű ő ö é ö é é ő ü é é ö ü ó Ó Ö é ü é ö é Ö é ő ü é ű ő é é ö ó é Á é ő é é ő í ő ö ö ö ű ö é ő ő ő é ü é é í ő é ő ú é ő ó ó é í é ő ü é ü ó ü é ő ü é ő ü ö ő ü ü í é ü ő ő ö é Á é ő é é ő ü ő ő é é

Részletesebben

ő Ö ő í í ó ó ó ú ő ó ó ü ő ö ő ő ó ó ü ó í ő ö ö ö ó ő ó ö ö ő ó ó ó ó ö É ó ó ű ö ü ő ó ó ú ó í ó ő ó ó ő ú ó í í í ó í í ő ó ó ő ü É É Á Á É É ó ő ö ő ő ő ő ö ő ő ö ő ő ő ü ó í ö ó ó ő ú ő ó í ő ö ő

Részletesebben