Az RMDSZ jelöltjei a kistermelõk érdekeit is felkarolják

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az RMDSZ jelöltjei a kistermelõk érdekeit is felkarolják"

Átírás

1 Modernizálódik a katasztrófavédelmi kommunikációs rendszer A Szamos Sürgõsségi Helyzetek Felügyelõségén átadták azt a új kommunikációs rendszert, melynek segítségével pontosabban tudják nyomon követni Szatmár megye folyóinak vízállását, illetve könnyebben tudják figyelmeztetni a lakosokat tûzvész és árvíz esetén. Folytatás a 3. oldalon Az erõszak ellen szerveztek felvonulást A családon belüli erõszak létezik, beszéljünk róla címmel indult kampánysorozat a Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal alárendeltségébe tartozó Szociális Közszolgálati Osztály (SPAS) szervezésében november 25-én. A rendezvény pedig december 10-én zárul, az Emberi Jogok Világnapján. Folytatás a 6. oldalon SZATMARI MAGYAR HIRLAP november 28. szerda VIII. (XXX.) évf (2213.) szám 12 oldal ára: 1 lej Az RMDSZ jelöltjei a kistermelõk érdekeit is felkarolják Karácsonyi vásár A nagykárolyi Down Alapítvány idén is megszervezi immár hagyományos karácsonyi kirakodóvásárát december 2-án, vasárnap a Szent László Közösségi Házban. A 12 és 18 óra között tartandó vásáron az alapítvány által foglalkoztatott, értelmileg sérült gyermekek által készített dolgokat tekinthetik meg, illetve jelképes áron meg is vásárolhatják az érdeklõdõk. A szervezõk minden érdeklõdõt szeretettel várnak. Szatmárnémeti és környéke õstermelõivel, no meg a vásárlókkal találkozott a Nagypiacon, a Szamos-piacon, a 17-es lakónegyed piacán és a Kispiacon Kereskényi Gábor és Szász Piroska parlamenti képviselõjelölt és az RMDSZ megyei és városi tanácsosokból, vidékfejlesztési szakemberekbõl és önkéntesekbõl álló csapata. Hamis és felszínes ígéreteket tesznek a pártok a kampányban Traian Bãsescu bírálta a pártok vezetõit, a kampányban elhangzó hazugságaik miatt. Nem a valós gondokra összpontosítanak, s nem is azokra javasolnak megoldásokat a pártok a december 9-i választások elõtti kampányban hangsúlyozta az államfõ. Traian Bãsescu kiemelte: az USL különösen vad kampányt folytat, ezért felszólította õket, hogy legalább az államelnöki intézmény elleni támadásaikat fejezzék be. Hangsúlyozta: Victor Ponta kettõs nyelvezetet használ, egyféle módon beszél, nagy harcos módon itthon, s az általa támadott nyugaton sokkal csendesebb. Ezért Bãsescu szerint Ponta úgy viselkedik, mint annak idején Ceauºescu. A másik USL-vezetõrõl, Crin Antonescuról (aki az USL egyik kampánygyûlésén nemrégiben álomba merült) azt mondta: Antonescu elmondta a úgymond figyelmeztetését, majd dobott egy hátast és elaludt. Ez aztán erõfeszítés! Az államfõ jelezte: senkit nem fog csak azért kormányalakításra felkérni a választások után, mert a kampányban sok rablómesével jött. Bãsescu kitért az uniós, illetve a hazai gazdasági ügyekre is. Elmondta, hogy eddig egyetlen párt sem javasolt hiteles hazai költségvetés- tervezetet Részletek a 3. oldalon 2013-ra. Jelezte, hogy legutóbbi brüszszeli tárgyalásain kis szurkálódásokat kapott az itteni állapotok miatt. Arról is beszámolt, hogy jövõ júniusig a nemzetközi emberjogi bíróságon kell bemutatnia Romániának azt a készülõ törvénytervezetet, amely arról rendelkezik, hogyan kárpótolják azokat, akik államosították az ingatlanaikat. Szerinte itt minimum 17 milliárd eurónyi kártérítés jöhet szóba. Napi jegyzet Széchenyi idõszerûsége Mandula Tibor Történelmünk számos olyan magyar gondolkodót tart számon, akik aggódó politikusként munkálkodva tették dolgaikat a nemzet felemelkedéséért, politikai függetlenségének elnyeréséért. Ezek sorából emelkedett ki Széchenyi Istvána legnagyobb magyar-, kinek kultusza örven de - te sen fellobbanóban van az ifjúság körében is. Ennek bizonysága a személyéhez kapcsolódó emlékünnepségek, a Széchenyi-vetélkedõk, s egyéb, a legnagyobb magyarnak kijáró tisztelgõ rendezvények. Ő nem a születéstõl nézte az embert, hanem a kultúra szeretetébõl. A munkásság példaadásában, s a haza mérhetetlen szereteté - ben. Széchenyi gazdasági politikájának elöljáró gondolata a nemzeti haladás volt. Folytatás a 2. oldalon Naponta kétszázan veszik át élelmiszertámogatásukat Ellátogattunk a Szatmárnémeti Szociális Gondozói Hivatal lerakatához, érdeklõdve az EU által finanszírozott élelmiszer-ellátmány kiosztásának folyamatáról. A személyzet beszámolójából kiderült, hogy naponta személy jelentkezik az élelmiszer-támogatásért. Folytatás a 12. oldalon

2 2 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Politika november 28., szerda Napi jegyzet Széchenyi idõszerûsége Folytatás az 1. oldalról Összhangban akarta végezni a megerõsítés e munkáját, a nemzetgazdasági tényezõi között, igazságosan megosztott figyelemmel. Az igazi összhang kérdése azonban az õ szemében nem azon fordult meg, hogy a mezõgazdaság, ipar, kereskedelem a maga külön súlyában mit nyer, mennyire izmosodik, hanem azon, hogy a háromnak kölcsönös mûködése révén erõsödik, boldogul, nyer-e súlyában az igazi nemzeti alap: a népek milliója. Hirdetõje volt a szabad forgalomnak, de a világért sem akarta azt, hogy a szabad forgalom révén lelketlen spekulációk egész vidékek népét kiûzhessék õseik tûzhelyérõl. Ő a kereskedelmi szer - vezetek kifejlesztésén munkálkodott, hogy azok nemzeti feladatokat szolgálhassanak. De a nemezeti feladatokat nem abban látta, hogy a magyar kereskedelem nyakára zúdítsa a magyar fogyasztónak az idegen rongyot, a magyar kis- és háziipart agyonnyomja, és abban keresse életcélját, hogy a közvetítést a termelõ és fogyasztó között méreg drá - gává tegye. Széchenyi erõs magyar ipart akart, de ezt nem úgy képzelte el, hogy idehaza leányvállalatokat állítsunk fel a bécsi gyáraknak s így kiöljük velük a nemzeti ipart. Gondolata nem a rész, hanem az egész volt, mezõgazdaságban, iparban, kereskedelemben egyaránt. A magyarság nyers erejének kibontakozását akarta elõsegíteni, mert Széchenyinek minden gondolata nemzeti volt. Szûrõdjenek át a közgazdasági tevékenység minden ágazatába Széchenyi eszméi, de senki ne nyúljon hagyományaihoz nemes ihlet nélkül, különösen pedig ne akarjon belõlük erõt meríteni a spekulációimádat. Nem õ az oka annak, hogy kereskedelmi programjából az utókor csak a kalmárszellemet vette át, nemzeti irányok nélkül. Széchenyi úgy jelenik meg elõttünk, mint a hitelintézetekért harcoló közgazdász, a részvényjegyzésben biztonsággal eligazodni tudó pénzügyi szakember, a mérnökökkel felkészült módon tárgyaló királyi biztos, a vasúthálózatot korszerû módon láttató miniszter, s kora magyar társadalmáért aggódó politikus. Egyszóval: a sokoldalú gondolkodó. Sorsa volt, hogy alkosson, javítson, orvosoljon, csak önmagában ne lásson egyebet, mint a közromlás okát. Személyérõl a tettek beszélnek: az Új- Magyarország, melynek alapjait õ vetette meg. Reformterveinek két sarkallatos pontján fordul meg új államiságunk: azon, hogy szabadnak és biztosnak akarta látni a birtokot, s a másikon, hogy biztosítsa s nemesebbé tegye fajtáját. Amazzal vagyonosodásunknak rakta le az alapját, emezzel az erõs jövõ perspektíváját nyitotta meg. Metternich mondta legtalálóbban róla: Abból a fából volt faragva, melybõl a gondviselés nagy államférfiakat szokott teremteni. Egy hibája volt csak: a szerfelett nagy szíve. Arisztokrata volt a tervalkotásban, irányításban, vezetésben, de elsõ a kötelesség a demokratizmusában. Példaadó volt a munkában, mérhetetlen hazaszeretetében. Jó volna ezt az örökséget a fiataloknak is átvenni, megtanulni, ápolni és továbbadni. Mandula Tibor Elfogadták a választási regisztrációt A jövõben csak azok szavazhatnak a magyar országgyûlési, az önkormányzati és az európai parlamenti választásokon, akik elõzetesen kérik felvételüket a választói névjegyzékbe. A magyar par la - ment hétfõn név szerinti szavazással fogadta el a kormánypártok által kez deményezett új választási eljárási törvényt, amely a korábban már az alkotmányba emelt elõzetes regisztráció részletes szabályait tartalmazza. A feliratkozás a következõ ciklus összes választására érvényes lesz. A regisztrációs idõszak a szavazást megelõzõ 15. napon lezárul, majd a voksolás után újrakezdõdik. A határon túli magyar állampolgárok levélben vagy az interneten regisztrálhatnak a választásokra. A Fidesz eredeti javaslatával szemben az alaptörvény nem egyszerûen lehetõvé teszi az elõzetes regisztráció bevezetését, hanem rögzíti, hogy a választójog csak feliratkozás után gyakorolható, és a névjegyzékbevétel alapvetõ szabályait is tartalmazza. A névjegyzéket minden országgyûlési választás elõtt meg kell majd újítani, kivéve, ha a voksolást a parlament feloszlása vagy feloszlatása miatt tartják. A kormánypártok választási eljárási törvényjavaslata a Magyaror - szágon élõknek is lehetõséget adna a levélben történõ regisztrációra, ám az alkotmánymódosításban ez nem szerepel. Feszültség a jobboldalon Ki az erõsebb, a PDL vagy az ARD? Blaga vagy Ungureanu? Feszültséget okoz a román jobboldalon az, hogy a választások elõtt létrehozott Igaz Románia Szövetség (ARD) rosszabbul áll a közvéleménykutatásokban, mint legnagyobb tagpártja, a Demokrata Liberális Párt (PDL). Vasile Blaga, a PDL elnöke, az ARD társelnöke a párt egy belsõ felmérésre hivatkozva állította azt, hogy a PDL-re a meg - kérdezettek 27 százaléka voksolna, míg az ARD-re csak 25 százalék. A legutóbb nyilvánosságra hozott közvéleménykutatások lényegesen rosszabb eredményt jósolnak a jobboldali szövetségnek: alig százalékot, a kormányzó Szociál-liberális Szövetség Egyre kevesebb a magyar Romániában Csökken Romániában a magyarok lélekszáma, de mivel ugyanilyen negatív trend érvényesül az ország összlakosságának számát illetõen is, a magyarok részaránya alig változik - derült ki Veres Valér kolozsvári szociológus hétfõ esti brüsszeli elõadásából, amelyet az erdélyi magyarság asszimilációja témakörének szentelt. A kutató Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselõ és a brüsszeli Balassi Intézet meghívására tartott elõadást a Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseleti Irodájának, a HUNINEU-nak a székházában. A 2011-es népszámláláson az ország lakosságából 16 millió 870 ezren (88,6 százalék) vallották magukat románnak, 1 millió 238 ezren (6,5 százalék) magyar - nak, 619 ezren pedig (3,2 százalék) romának, illetve cigánynak. Emellett számos más nemzetiség él Romániában, így például ukránok, németek, törökök. Az elõzõ, 2002-es népszámlálás óta a magyarok száma közel 197 ezer fõvel csökkent. A magyarok részaránya azonban csak 0,1 százalékponttal volt alacsonyabb 2011-ben, mint közel egy évtizeddel korábban ben a magyarok részaránya még az ország lakosságának 7,1 százalékát tette ki, ben 6,6, 2011-ben pedig 6,5 százalékát. A Veres Valér által ismertetett adatok szerint a román-magyar vegyes házasságok 27,5 százalékában lesz magyar az ilyen házasságból származó közös gyermek. A normális, vagyis asszimilációmentes állapot az lenne, ha ezen családok 50 százalékában nevelnének magyar nemzeti identitású gyermekeket. A kutató beszámolt az erdélyi ma - gyarok identitáselemeinek változá sairól, a regionalitás tudatának erõsödésérõl is. Míg 2007-ben a válaszadók 16,6 százaléka vallotta magát erdélyinek, 27 százaléka erdélyi magyarnak, 29 százaléka pedig magyarnak, a 2010-es felmérés alapján 29,6 százalékra emelkedett a magukat erdélyiként meghatározók aránya, és eközben 24,4 százalékra csökkent mind az erdélyi magyar definíciót választók aránya, mind pedig azok aránya, akik jelzõ nélküli magyarnak vallották magukat ben 7 százalék, 2010-ben 9 százalék mondta magát székelynek ben még a válaszadók 61 százaléka (USL) 60 százalék körüli támo - gatottságával szemben. A Hotnews közéleti portál szerint a PDL politikusai elsõsorban Mihai Razvan Ungureanu volt miniszterelnöknek, az ARD társelnökének teljesítményével elégedetlenek, akitõl hatékonyabb média-jelenlétet reméltek. teljesen egyetértett azzal az állítással, hogy magyarnak született, és ez büszkeséggel tölti el, 2010-ben azonban már csak 39,1 százalék értett teljesen egyet ezzel a kijelentéssel. A válaszadók közel 60 százaléka nem gondolja azt, hogy magyar származása hátrányt jelentene számára ben a megkérdezettek 4,6 százaléka, 2010-ben már csak 3,3 százaléka értett egyet maradéktalanul azzal az állítással, hogy magyarsága hátrányt jelent. A 2007-es adatfelvétel során a válaszadók 46,6 százaléka Romániát, 31 százaléka pedig Erdélyt tekintette hazájának, míg Magyarországot mindössze 3,7 százalék ben a hazájukként Romániát megjelölõk aránya 40 százalékra csökkent, ám lényegesen megemelkedett - 45,5 százalékra - az Erdélyt válaszolók aránya. Más, lényeges elmozdulás e tekintetben nem történt. Bár létezik az egységes kárpát-medencei magyar nemzettudat, (...) ez nem a Magyarországgal való azonosulás útján történik - olvasható a kolozsvári szociológus által a rendezvény résztve - võinek kiosztott összegzõ tájékoztatóban. SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP ISSN: Esztétikai- és plasztikaisebészeti magánklinika ÚJ!!! Videodermatoszkópia - rosszindulatú daganatok felismerése arcszépítési technikák sebészeti beavatkozások nélkül: kollagénes injekciók (ajakfeltöltés is), dysport, bõrradírozás, peeling a szemhéjak, az orr, a fülkagylók esztétikai sebészete arcfeszesítés hajátültetés mellplasztika (nagyobbítás, kisebbítés) zsírleszívás sebészeti vagy lézeres visszérkezelés. Elisestet: Szatmárnémeti, Szigetlanka utca 2. szám (Titulescu tér). Naponta óra között telefon/fax: , mobil: Alapító: Szilágyi Ferenc Szerkesztõség: , Szatmár németi, Mircea cel Bãtrân u. 15. szám Tel./Fax.: Titkárság, információk internet: Kiadó: Solpress Kft., Ügyvezetõ igazgató: Dumitru Pãcuraru Felelõs szerkesztõ: Szabad Mária A terjesztési osztály telefonszáma: Választási hírek Bemutatta az RMDSZ a mezõgazdasági és vidékfejlesztési programját Tánczos Barna, a szövetség Hargita megyei szenátorjelöltje azt mondta, az RMDSZ fokozottan figyel a munkahelyteremtésre, a termõföldek védelmére illetve a mezõgazdasági adórendszer megreformálására. Az RMDSZ szerint támogatni kell a családi gazdaságokat és a kisgazdaságokat létrehozó fiatalokat, ezért finanszírozná a gépesítést, támogatná a szövetkezeti vagy egyesületi rendszerben kialakított tárolási és feldolgozási felületek kiépítését és segítene a célirányos kiírások elõkészítésében. A mezõgazdaság adóreformját illetõen Kelemen Hunor szövetségi elnök azt mondta, adókedvezményben kell részesíteni a háztáji és a családalapú mezõgazdasági termelõket. Az RMDSZ szerint hatékonyabban kellene monitorizálni az ipari méretû gazdaságokat, hogy ne magánszemélyként, hanem vállalkozóként mûködjenek, mert a családalapú termelõkkel ellentétben az ipari méretû gazdaságok adókötelesek. Mihai Razvan Ungureanut jelölné miniszterelnöknek az Igaz Románia Szövetség Adriean Videanu, az ARD kampány - fõnöke tegnap azt mondta, a PDL és a választási szövetség is a volt miniszter - elnököt, Mihai Razvan Ungureanut bízná meg kormányalakítással. Adriean Videanu azonban hangsúlyozta, ha egyik politikai alakulat sem szerzi meg a szavazatok 50 százalékát, akkor a miniszterelnök személyérõl az államfõ dönt. Múlt héten Vasile Blaga, a PDL elnöke azt mondta, hogy az ARD-nek akkor van esélye kormányra kerülni, ha elnyeri a szavazatok több mint 25 százalékát. Ezzel szemben az USL arra számít, hogy a szavazatok 55 százalékát szerzi meg, így õ alakít kormányt. Ebben az esetben Victor Pontat nevezik ki újból miniszterelnöknek. Bírálta tegnap Traian Basescu államfõ a pártokat, mert felszínes és legtöbbször hamis ígéreteket tesznek a választási kampányban Az államelnök azt állapította meg, hogy a pártok választási programjaiban nem a valós problémákra javasolnak megoldást. Mi több, az államfõ szerint még egyetlen költségvetési tervezetet sem mutattak be, amely indokolttá tenné, hogy kormányzati szerepet vállaljanak. Az államelnök tegnap azt mondta, a választási ígéretek alapján nem lehet kormányt alakítani.

3 2012. november 28., szerda Események Az RMDSZ jelöltjei felkarolják a kistermelõk érdekeit is SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 3 Módosult az áfa- behajtási rendszert érintõ adótörvény Folytatás az 1. oldalról A találkozó tanulságait, a termelõk igényeit és az RMDSZ ezekkel kapcsolatos álláspontját Kereskényi Gábor foglalta össze: Az öntözési rendszer hálózatának hiánya következtében a mezõgazdaság az idõjárás alakulásának függvénye. Ez nagymértékben súlytotta idén is a kistermelõket, hiszen nagy szárazság volt. Ugyancsak gondot jelent, hogy a hazai állami támogatás jóval alacsonyabb, mint a magyar, a szlovák vagy a lengyel, ezért az ezekbõl az országokból beáramló termékek tönkreteszik a kistermelõinket. Az csak hab a tortán, hogy a szupermarketek szinte szóba sem állnak a kistermelõkkel, így a biotermékek csak nagyon ritkán kerülhetnek a bevásárlóközpontok polcaira. Arra is minimális az esély jelen pillanatban, hogy a kister - melõk EU-s forrásokból fejlesszék gazdaságaikat, hisz jelenleg inkább a nagyobb gazdaságok részesülnek támogatásban. A képviselõjelölt kijelentette, az RMDSZ-nek hosszú távú elképzelései vannak a mezõgazdaság terén, ezeknek egyik alappillére a kistermelõk jogállásának megfelelõ szabályozása, lét - bizonytalanságuk megszüntetése. Mó - dosítani kell a hitelezési rendszert, mert a kistermelõknek minimális esélyük van arra, hogy bankhitelt kapjanak. Elfogadhatatlan az is, hogy a termelõk ne tudják, mi lesz velük, ha elérik a nyugdíjkorhatárt - tette hozzá Keres - kényi. Az RMDSZ városi tanács frakció javaslatára a Piacfelügyelõség nagyobb figyelmet fordít az elkövetkezõkben arra, hogy inkább a termelõk, mintsem a viszonteladók kapjanak piaci helyeket, valamint tavasszal javítani kívánnak a piaci körülményeken is. Idõszakos informáló gyûlést tartottak az adózók számára a Szatmárnémeti Helyi Adóügyi Igazgatóság gyûléstermében tegnap délelõtt, továbbá eligazítást is tartottak a Szatmár megyei kereskedelmi ügynökök számára. Az eligazítás témája az áfa- behajtási rendszert érintõ 2012/15- ös kormányrendelet módosítása az adótörvényben a 2012/1071-es kor mán y- határozattal, mely valójában az adótörvény módszertanán változtat. A törvényújításokat Dan Maier, a Szatmárnémeti Helyi Adóügyi Igazgatóság vezérigazgatója ismertette, valamint Angela Marinescu irodavezetõ, aki elmondta lapunknak, hogy január 13-tól lép érvénybe az új törvény, amely a kisvállalkozók érdekeit nagyban fogja szolgálni. Nagy volt az érdeklõdés a Szatmárnémeti Helyi Adóügyi Igazgatóság gyûlésén, hiszen a 150 férõhelyes teremben alig fértek el a megyében dolgozó adóügynökök. Továbbá olyan eszszenciális problémákat taglaltak az áfabehajtási rendszert érintõ adótörvényt módosító kormányhatározat kapcsán, hogy végül is ki kell majd alkalmazza az új áfa-behajtási rendszert, valamint melyek azok az esetek, amelyek során nem alkalmazható a rendszer. Konkrét példákat próbáltak felsorakoztatni, illetve eseteket, hogy az adózási rendszer, illetve az áfa-behajtási rendszer milyen behatárolható függvények során módosulhat még. A következõ informáló gyûlésre, melyen folytatják majd a tegnapi témát december 4-én kerül sor. Addig persze sok mindent kell még tisztázni, hiszen mindenkinek érdeke, hogy az áfa- behajtási rendszert érintõ törvény mindenki számára átlátható legyen. B. G. Modernizálódik a katasztrófavédelmi kommunikációs rendszer A Szamos Sürgõsségi Helyzetek Felügyelõségének székhelyén hétfõn adták át azt a új kommunikációs rendszert, melynek segítségével a felügyelõség pontosabban tudja nyomon követni Szatmár megye folyóinak és patakjainak vízállását, illetve gyorsabban és könnyebben tudja majd figyelmeztetni a lakosokat tûzvész és árvíz esetén. Szintén e projekt keretében modernizálták a tûzoltóság és a SMURD egységei közötti kommunikációs rendszert, illetve GPS-t szereltek minden tûzoltóautóba és SMURD rohammentõbe. Ezek segítségével a mûholdas rendszer rögtön jelzi a legrövidebb utat és további hasznos információkat is közöl a mentést végzõknek. Régóta tervben volt, most végre sikerült kicserélni a folyókon és patakokon különös tekintettel a Túrra és Krasznára elhelyezett riasztókat. Az új, digitális hidro-meteorológiai monitorizációs rendszer a vízszint változásait figyeli és rögzíti majd. Kedden pedig, szintén a Szamos Sürgõsségi Helyzetek Felügyelõségének székhelyén, Az Észak-Erdélyi Sürgõsségi Ellátási Rendszer alapvetõ felszerelésekkel való ellátásának javítása elnevezésû projekt második beszerzési szakaszának zárópontjaként bemutatták a speciális, mobil-kommunikációs és ellenõrzõrendszerrel felszerelt diszpécserközpontot. A körülbelül euró értékû csodaautó belsõ tere két részre van osztva: az egyikben számítógépekkel ellátott minigyûlésterem, míg a másik részében a számítógépterem és a szerverek találhatóak, ahol három szakember végzi majd feladatát. A diszpécserközpont közvetlen mûholdas kapcsolattal és saját áramfejlesztõvel rendelkezik, ami különösképpen akkor fontos, ha nagyobb katasztrófák helyszínére kell kimennie, hogy a helyszínen irányítsa és koordinálja a mentési munkálatokat. Elektrotechnikai felszereltségének ultramodernségét az is jól példázza: ha bármilyen okból összeomlana a 112-es segélyhívó-rendszer, ez az egy diszpécserközpont át tudja venni mind a hat megye (Szatmár, Máramaros, Kolozs, Beszterce- Naszód, Bihar és Szilágy) segélyhívásait és megoldani azokat. A speciális, mobil-kommunikációs és ellenõrzõrendszerrel felszerelt diszpécserközpont fõ állomáshelye jelenleg Máramaros megye, de bevetésre oda irányítják, ahol épp szükség van rá. Amint azt Strâmb Gheorghe ezredes, projektigazgató elmondta: Az Észak-Erdélyi Sürgõsségi Ellátási Rendszer alapvetõ felszerelésekkel való ellátásának javítása elnevezésû projekt keretében a jövõben szeretnének újabb uniós pénzforrásokat megpályázni, még legalább egy ilyen speciális, mobilkommunikációs és ellenõrzõrendszerrel felszerelt diszpécserközpont beszerzésére. Sz. K. M. Hamarabb csenget a pénzespostás! Tegnapi ülésén döntött arról a kormány, hogy az ünnepekre való tekintettel, a nyugdíjasok karácsony elõtt kapják meg járulékukat. A döntés értelmében a december 7 19 közötti idõszakban kerül kifizetésre az összes Rendõrségi hírek nyugdíj. Hasonló döntés született tavasszal is, amikor áprilisban, a húsvéti ünnepek elõtt csengetett mindenkinél hamarabb a pénzespostás. Sz. K. M. Bankautomatákból loptak A Bûnügyi Nyomozócsoport munkatársai azonosították azt a két fiatalembert, akik több szatmárnémeti bankautomata pénzkiadó nyílására felszerelték azt a ragasztószalaggal és fogóval ellátott fémrudacskát, melynek segítségével lejt loptak el. A nyomozás során kiderült, hogy a 21 éves, vetési L. Eugen és a 25 éves, bákói C. Adrian három automatából lopott is, másik kettõben pedig elhelyezték a pénzfogót. A két férfit 24 órás elõzetes letartóztatásba helyezték. A rendõrség ugyanakkor felhívja a bankautomatákat használók figyelmét a következõ biztonsági elõírások betartására: mielõtt behelyeznék a bankkártyát az automata leolvasójába, gyõzõdjenek meg róla, hogy nincsenek-e az olvasóba, a billentyûzetre vagy a pénzkiadó nyílásra utólag ráillesztett eszközök; ellenõrizzék, hogy az automata fenti részén (tetején) nincsenek-e olyan tárgyak, amelyeknek semmi keresnivalójuk ott (cigarettadoboz, könyv, üdítõitalos doboz, stb), ugyanis ezekben mini-videokamerák lehetnek elrejteve a PIN-kód megállapítása céljából; amikor beütik a PIN-kódot, kezükkel takarják el a billentyûzetet, ezzel is megakadályozva, hogy egy másik személy vagy elrejtett videokamera rögzítse azt. Nagyon fontos! Ha minden lépést helyesen elvégzett és mégsem sikerült a kért összeghez hozzájutni, mindenképp maradjanak a bankautomata közelében, amíg nem tisztázódik a helyzet. Letartóztatták a tolvajokat A Szatmár megyei bíróság ügyészei 29 napos elõzetes letartóztatásba helyezték a 20 éves V. Csabát és a 19 éves E. Csabát, akik rablás céljából betörtek egy 57 éves, patóházi lakos házába és fizikailag is bántalmazták az áldozatot. Hármaskoccanás November 26-án Avasfelsõfaluban, a Victoriei utcában koccantak össze az autók és egy 49 éves gyalogos is könnyebben megsérült. A helyszínelés során kiderült, hogy a 27 éves B. Ioan lajosvölgyi lakos nem tartotta be a kötelezõ távolságot, amikor gépkocsijával megelõzött egy másik autót és összekoccant vele, majd visszacsapódva nekiment egy szabályosan leparkolt autónak is. Sz. K. M.

4 4 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Vidéki panoráma november 28., szerda Batiz a metropoliszövezet nélkül is a fejlõdés útján jár Sok munkát ígér a jövõ év Börvely számára Roca Iosif, Batiz polgármestere Lapunk megkérdezte Batiz polgármesterét, Roca Iosifot, hogy mit szól ahhoz, hogy községük nem kapott meghívást azokra a gyûlésekre, ahol a metropoliszövezet aktuális ügyeit tárgyalták. Mi nem haragszunk, azért mert nem kaptunk meghívást sem a gyûlésekre, és ezáltal az övezethez való csatlakozáshoz sem. Nem tudom, hogy egészen pontosan mit foglal magába ez a dolog, annyi információnk van errõl, amennyit a 215-ös számú törvény leír a metropoliszövezetekrõl általában. Én felteszem a kérdést, hogy melyek voltak azok a kritériumok, amelyek segítségül szolgáltak a települések kiválasztásában. Batiz, bár nem érzi létfontosságú szükségét az övezethez való csatlakozásnak, ám ha a kialakulóban lévõ egyesülés, szövetség, vagy minek is nevezzük, mégis szükségesnek tekintené Batiz község csatlakozását, abban az esetben nyitottak vagyunk a társulásra mondta Roca Iosif polgármester. Milyennek látja ön Batiz jelenlegi fejlettségi szintjét, a környékbeli községekhez viszonyítva? Batiz valamelyest elõbbre haladott fejlettségi szinten áll, mint a megye községei általában. És én nagyon boldog lennék, ha minden község rövid idõn belül elérné ezt a fejlettségi szintet, amin mi vagyunk. Batiz számára mindig is fontos szerepet töltött be az infrastruktúra, mert ha ez kellõen ki van építve, akkor egy biztos alapunk lehet a továbbfejlõdésre. Az infrastruktúra ne csak az utakat, a közvilágítást vagy a kanalizálást jelentse, hanem minden lehetséges szempontot vegyünk figyelembe. Úgy az utak minõségére, úgy a higiéniára, úgy az oktatásra vagy a közszolgáltatásokra és még sorolhatnánk, mindenre oda kell figyelnünk. Mivel ez az utóbbi években mindig szempont volt a batiziak számára, ezért tart ott Batiz, ahol. Melyek azok a fejlesztések, amelyekrõl érdemes beszámolni? A község infrastruktúrája 90%-ban készen van. Most a kanalizáláson dolgozunk az APASERV közremûködésével, jelenleg ez a legnagyobb projektünk. Ez a munka egy Interkommunitáris Fejlesztési Egyesületnél (ADI) leadott projekttel jöhetett létre. Itt 13 kilométernyi szennyvízés csatornahálózat kialakításáról van szó, valamint egy 4 kilométernyi bekötõ részrõl, ami a szatmári szennyvíztisz - títóhoz fog vezetni. Ez a munkafolyamat 2014-es határidõre van beütemezve. Továbbá 2003 óta a vízhálózatot 10,3- ról 16,5 kilométerre bõvítettük és a földgáz 17 kilométeres területen be van vezetve óta a községben van 12 kilométernyi aszfaltos út, és 15 kilométernyi útszakaszon van közvilágításunk is, ami azt jelenti, hogy a község szinte minden villanyoszlopára égõk vannak szerelve, amelyek egész éjjel biztosítják az utcák világítását. Hat hónap alatt felépíttettünk egy multifunkcionális kultúrotthont, amiben már idén rendezvények voltak szervezve. Ez egy nagyon modern és korszerû épület, amely egy háromszáz személybõl álló ünnepség lebonyolítására tökéletesen alkalmas, mindemellett két vendégszoba is ki van alakítva benne, hogy a távolról érkezõknek legyen hol megszállniuk, ha Batizra érkeznek. Ezt az épületet önerõbõl sikerült megépíteni. Továbbá az év másik nagy munkálata a labdarúgópálya felújítása volt, aminek a finanszírozását az állam támogatta. Az idei évben sikerült befejezni a község parkosítási munkálatait, ugyanis ahol csak lehetséges volt igyekeztünk zöld övezetet létrehozni. Batizon mindig hangsúlyos szerepet kapott a zöld, ezért évente hársfát is elültetünk, így a községet belengõ illat is igen kellemes, valamint az év nagy részében zöldben pompázik a környezetünk. Továbbá méteres szakaszon készítettünk új járdákat, amit a jövõben még tovább szeretnénk folytatni, a gyerekeknek új játszóteret hoztunk létre, a község minden egyes közlekedési jelzése szabályszerûen, a közlekedési hatóságok jóváhagyásával ki van cserélve és felújítva, a községben 600 méterrel bõvítettük a villanyhálózatot, iskoláinkban készen van a központi fûtés, valamint a belsõ illemhelyek kialakítása is elkészült. Az iskoláink számára iskolabuszokat béreltünk, hogy azoknak a gyerekeknek se jelentsen gondot az utazás megoldása, akik más településekrõl jönnek Batizra. Az iskoláinkba összesen 400 diák jár, ami bizonyítja, hogy jól felszerelt épületekben dolgozunk, ezért községünk fiataljai nem vágynak el más iskolákba. Milyen tervekkel tekint Batiz a jövõ évre? A következõ évben mindenképpen a kanalizálást végére szeretnénk pontot tenni, valamint folytatni a járdák modernizálását, és természetesen a kanalizálás befejeztével az egész községben minden utat szeretnénk leaszfaltozni. Továbbá tervben lenne egy kerékpárút kialakítása is Batiztól egészen Szatmárnémetiig, a régi vasútvonal helyén. Az év folyamán létrehozunk két új utcát is, amelyre harminc házhelyet különítünk el. Ezt szükségesnek látjuk, mert 2003 óta Batiz lélekszáma 400 fõvel bõvült. Ez is bizonyítja azt, hogy Batizon jó élni. A lakosság kevés esetben hagyja el a községet, sõt, több olyan család is van, akik beköltöztek. Nagyon örülünk, hogy egy ilyen méretes fellendülés ment végbe a községben 2003 óta. Ugyanis a polgármesteri hivatal munkája példát mutat a lakosságnak, ezáltal ösztönözve õket az együttmûködésre és folyamatos munkára nyilatkozta lapunknak Roca Iosif. Bajnai Botond Kiss Zoltán polgármester, a frissen felújított hivatal épülete elõtt Börvely polgármesterével, Kiss Zol - tánnal beszélgettünk, arról érdeklõdve, hogy jelenleg milyen önkormányzati munkálatokon, projekteken és terveken dolgoznak a községben. Jelen pillanatban úgy állunk, hogy azokat a munkákat, amiket elkezdtük, sikeresen be is fejeztük, amik pedig tervben vannak, nem kezdõdtek még el mondta a polgármester. Befejezõdött a polgármesteri hivatal külsõ és belsõ felújítása, központi fûtés lett beszerelve, valamint a belsõ berendezést is modernizáltuk. Ez a munkálat önerõbõl valósult meg. A polgármesteri hivatal az év folyamán leaszfaltoztatott összesen bõ egy kilométernyi járdát, olyan helyeken, ahol már nagyon nagy szükség volt rá. Iskolák, óvodák és orvosi rendelõk elõtt. A több mint száz éves óvoda-napközi épületének felújítását is elkezdtük, valamint a tetõszerkezet is kijavításra került. A községben van még egy óvoda, melynek belsejét idén sikerült rehabilitálni. Továbbá a község összes óvodája és iskolája (összesen 5 épület) el van látva már a téli tüzelõvel, sõt, még a következõ hetekben további fa tartalékok is érkezni fognak. Ezek lennének azok a munkák és projektek, amiket az elmúlt hetekben és hónapokban megvalósítottunk mondta a polgármester. A jövõre tekintve mire lehet számítani? Jelenleg a pályázataink újraélesztésén dolgozunk. Ilyen pályázat a község kanalizálásának kiépítése. Ez a projekt már a végsõ fázisban van, ami a papírok elrendezését illeti. Ha az idõ engedi, akkor már idén el is fogjuk kezdeni a munkálatokat. Tíz hónap fog a rendelkezésünkre állni, hogy határidõre készen lehessünk a munkával, és mindezt úgy szeretnénk megvalósítani, hogy a lakosság életét minél kevésbé zavarja a dolog. Ha ezzel készen vagyunk, akkor tizennégy kilométernyi aszfaltot tervezünk önteni a község utcáin, mert egy ilyen kanalizálási munkálat a közutakat is megviseli, ugyanis sok helyen kell majd kárt tenni az aszfaltban a csövek lefektetéséhez. De így egy kalap alatt mind a két munkára sor kerülhet, és a szennyvízhálózat kialakítása mellett új, jó minõségû utakon történhet a közlekedés a község egész belterületén. Az aszfaltozás munkálatai egy három pontból álló két és fél millió eurós pályázat egyik része lenne. A projekt másik két pontját követve a kultúrotthont tervezzük felújítani, valamint szeretnénk építeni egy After School épületet is. Ez az After School egy amolyan iskola utáni iskola szerepét tölti be. Ahhoz, hogy ez a nagyszabású projekt elkészüljön, a község is be kell szálljon egy önerõbõl származó összeggel, amit csak támogatások útján tudunk összegyûjteni, mert elég nagy összegrõl van szó. Továbbá részt veszünk egy határon átnyúló projektben is, aminek ezen a héten volt a nyitókonferenciája. Itt egy olyan pályázatunk van letéve, ami egy dzsipet és egy hidraulikus létrát biztosítana a község számára. Júniusban letettünk egy LEADER pályázatot is, ami egy eurós támogatást jelentene a polgármesteri hivatal számára, ami minden bizonnyal februárban meg is érkezik. Ebbõl az összegbõl egy hóekét fogunk vásárolni, amit az önkormányzat buldoexkavátorára tudunk rászerelni, ezzel könnyítve a téli hótakarítást. Továbbá ez az összeg fedezné egy nagy kapacitású fûnyíró, két fûkasza és két egyszerû fûnyíró megvásárlásának költségeit, valamint az 1995 óta nem mûködõ fúvószenekart szeretnénk újjáéleszteni ebbõl az összegbõl. Tizenhat személy lenne, akik biztosítani tudnák a rézfúvósok mûködését a községben. A zenekarról 1933-ból van írásos feljegyzés, ami arra enged következtetni, hogy csaknem százéves hagyományt éleszthetnénk fel, ha sikerrel járnának terveink. Valamint végezetül lenne még egy megvalósításra váró projektünk, ami nagy lépés lenne községünknek. Arról van szó, hogy Börvely és Tiborszállás (magyarországi, határmenti település) között, közösen az ottani önkormányzattal szeretnénk leaszfaltozni az utat, hogy itt is határátkelõ nyílhasson, mert jelen pillanatban nagyot kell kerülnünk. Ez egy nagy elõrelépés lenne községünk számára, mert a határátkelõ befektetõket is vonzhat, akik munkalehetõséget biztosíthatnának lakosainknak. Reményeink szerint hamarosan beindulhat a folyamat megvalósítása. Télre készülve A polgármesteri hivatal felkészült a téli úttisztításokra, megszervezték a munkát, és beszerezték a szükséges só és homok mennyiséget is. Továbbá megtudtuk, hogy karácsonyra a polgármesteri hivatal 420 ajándékcsomaggal szeretné megajándékozni a község gyermekeit. A csomagok kiosztására az iskolákban kerül majd sor. A polgármester hálás az együttmûködésért Végezetül a polgármester köszöni a segítséget és támogatást azoknak, akikkel az elõzõ mandátumában együtt dolgozott, valamint hálás a lakosság bizalmáért és együttmûködéséért. Igyekszik mindent megtenni azért, hogy Börvely község még inkább elõbbre haladjon, és ez a fejlõdés minden szempontból a lakosság javát szolgálja. Kiss Zoltán polgármester elmondta, hogy Börvely szülöttjeként átérzi azt, hogy mekkora szüksége van a településnek a fejlõdésre és az elõrehaladásra. Továbbá köszönetét fejezi ki a megye vezetõségének is, akik segítették és támogatták a község mindennemû munkálatait, ezért a polgármester az elkövetkezendõkben is számít a megyei vezetés együttmûködésére. Közlemény Börvely község lakosaihoz november 28-án, szerdán délután 6 órától, a börvelyi mûvelõdési házban falugyûlést tart a helyi RMDSZ, ahová minden lakost szeretettel várnak. A gyûlésen a polgármester a hivatal éves beszámolóját is megtartja. Bajnai Botond

5 2012. november 28., szerda Sport Közel kétszázan a szatmári páston VÍVÁS Péntek reggeltõl három napra benépesül Szatmárnémetiben a Csipler Sándor Vívóterem, ugyanis ekkor rajtol a tõrözõk részére a December 1 Kupa, amelyet a rendszerváltás elõtti Elõre Kupa utódaként immár 35. alkalommal szerveznek meg. A viadalt három korosztályban rendezik meg, péntek reggel a 9-10 éves fiúk küzdelmével indul a viadal, aznap még a hasonló korosztályú lányok, valamint a éves fiúk versenyét bonyolítják le. Szombaton a és a éves lányok, valamint a éves fiúk megmérettetése kö vetkezik, a vasárnapi zárónapon pedig a éves fiúk és lányok lépnek pástra. Dan ªuta, a szervezésben oroszlánrészt vállaló Sportklub tõredzõje elmondta, hogy a visszajelzések alapján igen népes mezõny részvétele várható, a három nap során mintegy 200 gyerek indulhat a versenyen. Én nem is nagyon emlékszem arra, hogy ennyien jöttek volna, Romániából itt lesznek a bukarestiek, a kolozsváriak, a konstancaiak és a ploieºti-iek, és igen sok magyarországi klub képviselteti magát. Budapestrõl a Honvéd, az MTK, a Törekvés és a Csepel küldi el vívóit, de jönnek még Nyíregyházáról és Szigetszentmiklósról is. Az elmúlt években nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki a magyarországi egyesületekkel, hiszen mi is rendszeresen részt veszünk az ottani korosztályos megmérettetéseken. Kuriózumként elõször jönnek vívók Kuvaitból is, akik egy ott tevékenykedõ marosvásárhelyi edzõ, Buzan Liviu irányításával érkeznek. Természetesen a hazai páston mi is lehetõséget adunk a Sportklub minden olyan gyerekének, akik már megérettek a versenyzésre nyilatkozta Dan ªuta. Az egy évvel ezelõtti versenyen a szatmári tõrözõk a különbözõ korcsoportokban egy aranyat (Aldea Rebeca), két ezüstöt (Ardelean Alexandru, Aldea Iulian), valamint egy bronzot (Silaghi Briana) szereztek, akiket akárcsak most Lengyel Éva, File Attila, Izsáki Arnold, Ardeleanu Zsuzsa, Simona Surducan és Dan ªuta készített fel. Amalia Tãtãran a burgosi Világkupára készül A December 1 Kupán a párbajtõrözõk viadalát is megrendezik, de õk csak a jövõ hét végén lépnek pástra. Csiszár Ferenc és Nagy Lehel tanítványai közül azonban a viadal korosztályából már egy ideje kiöregedett Amalia Tãtãrannak most szombaton egy rangos viadala lesz, ugyanis Romániából egyedül õ indul majd a Burgosban rendezendõ junior (20 éven aluliak) Világkupán. A 18. életévét Tizenkét ország városaiban az Eb? LABDARÚGÁS A nemzeti szövetségek körében széles körû támogatást élvez az az elképzelés, hogy a 2020-as Európa-bajnokságnak ne országok, hanem városok legyenek a házigazdái. A kontinentális szövetség (UEFA) végrehajtó bizottságának két - napos brüsszeli tanácskozása elõtt a német szervezet fõtitkára, Helmut Sandrock arról beszélt a ZDF televíziónak, hogy eleinte meglepte a sportvezetõket az ötlet, de az azóta lezajlott egyeztetéseken kiderült: sokan támogatják, hogy 12 különbözõ ország városaiban legyenek nyolc év múlva az Kiemelkedõ volt Vilanova száz napja LABDARÚGÁS Tavaly is benépesült Szatmárnémetiben a Csipler Sándor Vívóterem a December 1 Kupán Eb-meccsek. Az UEFA vezetõ testülete várhatóan december elején vitatja meg az eredendõen Michel Platini elnöktõl származó javaslatot, és jövõ év elején születhet végleges döntés a kérdésben. A 2020-as Eb iránt Törökország érdeklõdik, illetve Skócia, Wales és Írország közös pályázatot tervez. A törökök azonban csak akkor kandidálnak, ha Isztambul alulmarad a 2020-as nyári olimpia rendezéséért folyó versenyben. Mostanáig vagy egy, vagy közösen két ország adott otthont a négyévenkénti futballtornának. A következõ, 16-ról 24 csapatosra növelt Európa-bajnokságot Franciaország rendezi 2016-ban. Száz nappal ezelõtt mutatkozott be Tito Vilanova az FC Barcelona kispadján, ezen idõszak alatt a 44 éves szakember irányításával a gárda eddig 21 mérkõzést játszott, 18-at megnyert, egyszer döntetlenre végzett és két alkalommal szenvedett vereséget. A Vilanova-érában az együttes 61 találatot szerzett, ez mérkõzésenként 2,9-es gólátlagot jelent, a gólok több mint egyharmadát, egészen pontosan 23-at Lionel Messi rúgott. A legutóbbi három Aranylabda-szavazáson diadalmaskodó argentin zseni - mint a mezõnyjátékosok közül a legtöbbet foglalkoztatott - összesen percet töltött a pályán. Őt csak a kapus Victor Valdés elõzi meg, aki - egyetlen Király Kupa-ta - lálkozót kihagyva percet szerepelt. A Josep Guardiola helyét nyáron átvevõ tréner egy rekordot máris a magáénak tudhat: a Barcelona még soha nem kezdte ilyen jól a bajnoki szezont, a gárda eddigi 13 összecsapásából 12-õt megnyert, egyszer pedig döntetlenre végzett. Ezzel a mérleggel ráadásul beállította a vonatkozó spanyol rekordot is, amelyet eddig egyedül tartott az õsi rivális Real Madrid az 1991/92-es szezonban mutatott hasonlóan nagyszerû rajtjának köszönhetõen. július 15-én betöltõ lány tavaly ilyenkor remekül vívott az észak-spanyolországi városban, ahol a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Nehéz lesz megismételni ezt a teljesítményt, de ha a nyolcba kerül, az már nagyon jó, ha a tizenhatba, az elfogadható eredmény lenne. Minden más eredmény csalódás. Most nem lesznek annyian, mint legutóbb Pozsonyban, de várhatóan erõs mezõny gyûl össze, hiszen ott lesznek az olaszok, németek, franciák, oroszok nyilatkozta Csiszár, aki péntek reggel indul el Kasztília egykori történelmi fõvárosa felé. Tãtãran a nemrégi pozsonyi (Bratislava) Világkupán a 200 fõs mezõnyben a 21. helyen zárt, ami a korosztályos világranglistán újabb négy pontot jelentett számára. A szatmári lány ezzel a 409 párbajtõrözõt tartalmazó rangsorban a 18. helyen áll 49 ponttal, az elsõ helyet az orosz Gudkova foglalja el (162 pont), a második a honosított izraeli Alona Komarov (126), a harmadik pedig az orosz Julia Bakareva (118). A listán a Tãtãran után következõ legjobb romániai párbajtõrözõ Veres Gréta, õ a 113. helyen áll. Veres a Sportklub párbajtõrözõje volt, de az õsszel Bukarestbe távozott, ahol a Steauánál fogja folytatni, az átigazolása még nem történt meg, de folyamatban van. Az év utolsó junior Világkupa-versenye egyébként december 15-én lesz a németországi Laupheimben, ott Tãtãran mellett még indul majd Veres és a szintén steauás Adela Danciu is. Kétgólos vereséget szenvedett a Steaua Brassóban LABDARÚGÁS Az õszi idény utolsó fordulójában elszenvedte szezonbeli második vereségét is az éllovas Steaua, amely Brassóban kapott ki, így maradt a hétpontos elõnye az Astra elõtt. A bajnokság még nem ér véget, ugyanis lejátszanak még három fordulót a tavaszi idénybõl. I. Liga, 17. forduló: Brassó Steaua 3-1 (Batin 15. tizenegyesbõl, Pãun 61., Buga 85. tizenegyesbõl, illetve Rusescu 24. tizenegyesbõl), Turnu Severin Konstancai Viitorul 2-2 (Vancea 14., 49., illetve Banzar 8., Dicã 51.), Vaslui Iaºi 3-0 (Varela 56., M. Niculae 68., 91.). A következõ forduló, péntek: Kolozsvári U Târgu Jiu (DigiSport 1, 18.00), Chiajna Steaua (Antena 1/DolceSport, 20.00). Szombat: Brassó Viitorul (DigiSport 1, 18.00), Szászmedgyes CFR (DigiSport 1, 20.30). Vasárnap: Piatra Neamþ Petrolul (DigiSport 1, 18.00), Vaslui Rapid (DigiSport 1, 20.30). Hétfõ: Galac Iaºi (DigiSport 1, 18.00), Astra Beszterce (DolceSport, 19.00), Dinamo Turnu Severin (DigiSport 1, 20.30). A bajnokság állása 1. Steaua Astra Târgu Jiu Vaslui Kolozsvári CFR Petrolul Dinamo Rapid Brassó Chiajna Viitorul Galac Szászmedgyes Piatra Neamþ Kolozsvári U Iaºi Beszterce Turnu Severin SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 5 Tízmillió dollárba került az ütközés FORMA 1 Az elsõ látásra hétköznapi verseny bal - e setnek tûnõ interlagosi incidens Nico Hülkenberg és Lewis Hamilton között pontosan tízmillió dollárjába került a McLarennek, így a wokingi gárda nem csak amiatt bánkódhat, hogy brit ver seny - zõjük nem ért célba utolsó náluk töltött versenyén. Hamilton az élen állt a Brazil Nagydíj versenyén, amikor a mögötte autózó Hülkenberg megpróbálta korábban elveszített elsõ pozícióját visszaszerezni, azonban a manõvernek ütközés lett a vége. Ennek következtében a McLaren kiesett, a német versenyzõ pedig bokszutca-áthajtásos büntetést kapott. Az eset a McLaren számára nem csak abba került, hogy versenyzõjük utolsó velük teljesített futamán az élrõl esett ki, de jelentõs összeget is veszítettek emiatt. Mivel Hamilton kiesett, Hülkenberg pedig az ötödik helyen ért célba, mindkét Ferrariversenyzõ, Fernando Alonso és Felipe Massa is két-két helyet lépett elõre, ami a konstruktõri világbajnokság második helyét jelentette a csapat számára. Ez pedig azért jelent problémát a McLaren számára, mert a konstruktõri második helyezés elvesztése miatt pontosan 10 millió dollárnyi pénzösszegtõl estek el. Bõkezû jutalmakat oszt ki a Red Bull FORMA 1 A Red Bull Racing 2012-ben zsinórban harmadszor zsebelte be mind a kon struk - tõri, mind az egyéni bajnoki címet. A Mil - ton Keynes-i alakulat igen kellemes pré miummal hálálja meg a csapattagok munkáját, fejenként 10 ezer fontot kap mindenki, írja a Daily Telegraph. Az idényvégi dolgozói prémium összesen milliókat ad ki, de ez valójában eltörpül az F1 bevételeibõl szétosztott pénz mel lett, a Red Bull bajnokként körülbelül 80 mil lió dolláros nyereménypénzt kap majd. CFR Dinamo meccs az elõdöntõért LABDARÚGÁS A tegnap esti Petrolul Chiajna mérkõzéssel kezdõdött meg a Román Kupa negyeddöntõje, ma még két mérkõzést, holnap pedig egyet rendeznek. A rangadónak a CFR Dinamo mérkõzés számít, ugyanis Kolozsváron a bajnoki címvédõ hazai csapat és a kupát legutóbb elhódító bukaresti alakulat csap össze az elõdöntõért, ugyanakkor mindkét csapat számára a kupa jelentené a biztos európai kupaszereplést jövõre. A kolozsvári klub külföldi játékvezetõket kért a mérkõzésre, a Központi Játékvezetõi Bizottság (CCA) viszont elutasította a kérést, de a középbíró személyét csak ma hozzák nyilvánosságra. Nagyon kiélezett meccsnek ígérkezik a bajnokságban második helyen álló Astra és a Rapid fõvárosi találkozója is. Román Kupa, negyeddöntõ, szerda: Kolozsvári CFR Dinamo (DigiSport 1, 20.30), Piatra Neamþ Galac (DigiSport 1, 17.45). Csütörtök: Rapid Astra (DigiSport 1, 20.30). A Petrolul Chiajna mérkõzés tegnap este, lapzárta után ért véget. Az oldalt szerkesztette Romász János

6 6 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Közelkép november 28., szerda Szép összeg gyûlt a jótékonysági esten Hangulatos és színes jótékonysági gálamûsort és jótékonysági estet állított össze a Református Gimnázium, melyre ezen a szombaton került sor. A jóakaróknak köszönhetõen majdnem 12 ezer lej gyûlt össze, az esten befolyt összeget pedig az új épületszárny rendbetételére fordítják. A szatmárnémeti Református Gimnázium már több alkalommal is szervezett karitatív célú rendezvényt, de idén elsõ alkalommal rendezte meg az Együtt a Refiért jótékonysági estet, melynek fõvédnöke Nt. Nagy Sándor nagykárolyi esperes volt. A díszteremben megrendezett vidám, közel egyórás mûsorban a tanintézmény minden évfolyama megcsillogtatta a te - het ségét, rátermettségét, hiszen a leg - kisebbektõl egészen a végzõs, tizen kettedikes tanulókig mindenki képviseltette magát. Az iskola növendékei vidám, de népies felé húzó össze - állításában voltak népdalok, néptánc, de népmesék is elhangzottak. A gálamûsor után a tornateremben bállal folytatódott a jótékonysági est. Az esten zsúfolásig telt a díszterem mindazokkal, akik tenni akartak valamit a gimnáziumért. Az összefogásnak köszönhetõen lej gyûlt össze, amelyet az új épületszárny felújítására fordít az iskola. Erre szükség is van, hiszen meg kell oldani a padlócserét, a nyílászárók cseréjét, a festést és nem utolsó sorban a fûtésés vízrendszer korszerûsítését. Mint megtudtuk, ebben az épületrészben kapnak helyet jövõre a mostani apróságok, akik jövõre elsõs és másodikos kisdiákok lesznek, valamint a legapróbbak, az új elõkészítõ osztályos gyerkõcök. Ezek mellett pedig három multimédia termet is berendezne itt a közeljövõben a tanintézmény. A felújítási munkálatok viszont csak tavasszal kezdõdnek, ugyanis ezeket nem érdemes a hideg, téli idõszakban lebonyolítani. A jótékonysági est szervezõi megkö - szönik mindenkinek a segítséget, a támogatást! B. Krisztina Az ECOINFO elnevezésû HURO projekt konferenciával zárult Megszavazták a szabadnapokat Ez év december 24-ét és 31-ét szabad - nappá nyilvánította a kormány, a keddi ülésen elfogadott határozat alapján. A határozat azokra érvényes, akik a köz szfé - rában dolgoznak, és nem alkalmazható olyan munkahelyek esetén, ahol a tevékenységet nem lehet megszakítani a Hotel Korona *** termelési folyamatok jellemzõi miatt, vagy ha a tevékenység speciális. Hivatalos források szerint ez a két szabadnap ledolgoztatható jövõ év elején, január 12- én és 19-én. A határozatot a magán szfé - rában is alkalmazhatják, amennyiben így döntenek a szakszervezetek. Hajdúszoboszló 4200, Hajdúszoboszló, József Attila utca Web: telefon: / MIKULÁS HÉTVÉGE! december 7 9. között A Mikulás teljesítette feladatát és most szállodánkban piheni ki magát! Jöjjön el Ön is, relaxáljon és ünnepelje velünk Szent Miklós ünnepét! A tegnapi nap folyamán, a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmûködési Program , kereteiben megvalósított Információ, mint gazdasági erõ, röviden ECOINFO nevû projekt záró-konferenciával ért véget. Az esemény a szatmári Astoria étteremben került megrendezésre, ahol ebben a HURO projektben résztvevõ tagok, valamint a konferencia iránt érdeklõdõk gyûltek össze. A konferencia tíz órától vette kezdetét. A projekt célja az volt, hogy a megyék peremein, a magyar-román határ két oldalán levõ településeket az elektronikus hírközlés a rádiós és internetes hírszolgáltatás összekösse. A projektben két cég vett részt. Romániából az Entraction2050 nevet viselõ szervezet, valamint Magyarországról a Bio-szil Nonprofit KFT. Mint megtudtuk, a közös együttmûködés 18 hónapos kifutási idõre volt beütemezve, de bizonyos okok miatt még egy hónappal bõvült ez a határidõ. Így a projekt november 30-ával hivatalosan is lezárul. A konferencia nyitásaként Uray Károly köszöntötte a vendégeket, valamint röviden vázolta az Információ, mint gazdasági erõ nevet viselõ projekt céljait, mûködését és eredményeit. A második elõadást Dányádi Erika, a Bio-szil Nonprofit KFT. ügyvezetõ igazgatója tartotta meg. Beszámolt a KFT. tevékenységérõl, a pályázatokban való aktív részvételrõl, valamint összegezte azokat a célokat, amelyeket megvalósítani igyekeztek a rendelkezésükre álló 19 hónap ideje alatt. A projekt eredményeképpen létrejött egy kapcsolódó weboldal is, amely romániai és magyarországi községek híreit és hirdetéseit közölte. A weboldalról részletes beszámolót tartott Hitter Csaba, ugyanis az általa vezetett cég lett megbízva a weboldal elkészítésével. A honlapra összesen 54 község, 34 magyarországi és 20 romániai település alapinformációi és hírei kerültek fel román és magyar nyelven. Számos olyan község került fel a világhálóra, amelyeknek egyáltalán nem volt internetes honlapjuk. Továbbá beszámoltak a projektben résztvevõ 4 kereskedelmi rádió tevé keny - ségérõl is, Romániában három, míg Ma - gyarországon egy rádió vett részt, melyek rádiónként hírösszeállítást sugároz - tak. A továbbiakban Egyedi Zsolt röviden ismertette a Kapcsolatok és eredmények címû dokumentumfilmet, ami a projekt alakalmával készült el, és két héttel ezelõtt Nagykárolyban vetítették le. Ezt követõen a határmenti együttmûködés gyakorlati tapasztalatairól számoltak be a Szatmár megyei, valamint a Szabolcs- Szatmár-Bereg megyei pályázók. A konferenciát kötetlen beszélgetés zárta, amely közben a résztvevõk megebédeltek. Uray Károlyt kértük meg, hogy nyi lat - kozzon lapunknak a tapasztalatokról, és értékelje az elért eredményeket. Úgy gondolom célunkat elértük, igaz nehézségek árán sikerült csak elindítani ezt a projektet, de végül minden jól alakult, és nem buktunk bele. Sikerült információt közölni, és információt cserélni a határmenti régiókkal, amiben segítsé - günk re voltak a rádiótársaságok és az erre a célra készült weboldal is. Szeretnénk tovább folytatni az együttmûködést, így a projekt befejezésével is, tudniillik a weboldal tovább üzemel, és a rádiótársaságok már tanácskoznak a további határmenti hírek sugárzásának ügyében is, mert az eddigi visszajelzések mind pozitívak voltak mondta Uray Károly. Bajnai Botond Különleges ajánlatunk: félpanziós ellátás 2 Aqua-Palace belépõ/fõ 1 relaxációs masszázs/fõ a szálloda wellnes-részlegének használata ingyenes parkolás december 8-án este Mikulás-bál (élõzene, vacsorával és italokkal /sör, bor, üdítõitalok, kávé) Mikulás-AJÁNDÉK 3 nap / 2 éjszaka: 80 euró/fõ + IFA A gyermekek számára érvényes, különleges ajánlatról érdeklõdjön a es telefonszámon. Az erõszak ellen szerveztek felvonulást A családon belüli erõszak létezik, beszéljünk róla címmel indult kampány so - rozat a Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal alárendeltségébe tartozó Szociális Közszolgálati Osztály (SPAS) szervezé - sében november 25-én. A rendezvény pedig december 10-én zárul az Emberi Jogok Világnapján. A program 16 napja alatt számos megmozdulásra kerül sor a világ 150 országában. Hétfõn, november 25-én a Nõk Elleni Erõszak Világnapján indított programsorozat megnyitóján, a polgármesteri hivatal gyûléstermében több érdekvédelmi egyesület is jelen volt. Világszinten ennek a 16 napos erõszakmentes kampánynak a kezdete 1991-re nyúlik vissza, hiszen az akkori kezde - ményezõk úgy gondolták, hogy nagyon sok nõ szorul segítségre. Azóta pedig minden évben töretlenül megrendezésre kerül ez a felvilágosító kampány a világ számos országában. Szatmárnémetiben az erõszak-megelõzési kampány még 2011-ben, a Szociális Közszolgálati Osztály koordinálása alatt indult be, hogy visszaszorítsák a családon belüli erõszakos esetek számát. A tavalyi év során számos olyan kezdeményezés, illetve megmozdulás történt, ami az erõszakmegelõzést illeti: fotókiállítások, segéd - anya gok terjesztése, lakossági fel vi lágosítások, továbbá színházi elõadások azok emlékére, akik családon belüli erõszaknak estek áldozatul. Hétfõn a rendez - vényen több interaktív játékban vehettek részt az érdeklõdõk. Tegnap pedig felvonulásra került sor, 14 órai kezdettel a Corneliu Coposu sétánytól, a Szabadság (Libertãþii) teret körbejárva. Számos szatmárnémeti általános és középiskola képviseltette magát az erõszak ellen tiltakozva. Szinte mindenki kezében látható volt egy az erõszak ellen tiltakozó transzparens. Adrian ªtef, a Szatmár Megyei Tanács elnöke is jelen volt az erõszak ellen szervezett tiltakozáson. A szervezõktõl megtudtuk, hogy minden lehetséges eszközt be kell vetni annak érdekében, hogy megelõzzék az erõszakos jellegû megnyilvánulásokat. B. G.

7 2012. november 28., szerda Kultúra SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 7 Száz évig a Háromszék Táncegyüttes elõadása December 5-én, szerdán 19 órától látható a Szatmárnémeti Északi Szín - házban a Száz évig címû Fodor Sándor Netti emlékére készült elõadás, a sepsiszentgyörgyi Háromszék Tánc - együttes vendégjátékában. Felnõtteknek 15 lejbe, diákoknak és nyugdíjasoknak 8 lejbe kerül egy belépõjegy. Jegyek a színház jegypénztárában igényelhetõek. A produkcióban nyújtott teljesítményért a Heveder zenekar megkapta 2012-ben a Nagyváradi Szigligeti Színház különdíját, míg a Duna Televízió különdíját a Háromszék Táncegyüttes kapta a legjobb elõadásért az Erdélyi Magyar Hivatásos Tánc együttesek Találkozóján, Nagyváradon. Az a száz esztendõ, amikor a kalotaszegi és más tájak zenészdinasztiái mindent megtanultak az öregektõl, zenét, hagyományaink tiszteletén alapuló életvitelt, a tudás átadásának felelõsségét, már nem tér vissza, de a tõlük felgyûjtött anyag alapján megismerhetõ és továbbadható mindaz, ami népzenei anyanyelvünk öröksége. Ez a gondolat vezérelte Könczei Árpádot, amikor kalotaszegi muzsikusok zenei hagyatékára épített elõadást tervezett meg, a Három szék Táncegyüttest pedig azért választotta, mert a társulat mellett mûködõ Heveder zenekar közvetíti a leghûbben a hagyományos hangszeres erdélyi muzsikát. A XX. századi neves kalotaszegi zenészegyéniségektõl tanuló, és sokukat túlélõ virtuóz prímás, Fodor Sándor Netti szólását, miszerint (húzni kell) Száz évig, a rendezõ az elõadás címeként emeli ki, jelezve, kiknek állít emléket egy olyan produkcióban, mely fikció ugyan, de a valóságból táplálkozik. Az elõadásban közremûködik a Heve - der zenekar (a Háromszék Táncegyüttes zene kara): Faza kas Levente (hegedû), Mol nár Sza bolcs (hegedû), Faza kas Albert (brá csa), Szi lá gyi László (brá csa, har mo nika), Bajna György (cselló, nagy - bõgõ), énekel: Erõss Judit, tán co sok: Kis györgy Enikõ, Pilin ger Mónika, Tõkés Edit, Fülöp Csaba, Péter Elõd, Tõkés Zsolt. K. E. Zenés adventi istentiszteletek Zenés adventi istentiszteleteket ren - dez nek Szatmárnémetiben, a baptista imaházban (Eorilor Revoluþiei István tér 9. szám). Az elsõ alkalomra csütörtökön, november 29-én kerül sor délután hat órától. Az eseményen igét hirdet Pardi Félix kémeri lelkipásztor. Egy nappal késõbb, pénteken szintén délután hat órára várják az érdeklõdõket, szolgálatot végez Király Tibor nyugal - mazott lelkipásztor. December elsején a már megszokott órában a zenés istentiszteleten Révész Árpád magyarországi regionális evangélista hirdet igét. Vasárnap, december másodikán bemerítési istentisztelet lesz reggel kilenc órától, amelyen ismét Révész Árpád magyarországi regionális evangélista igehirdetését lehet meghallgatni. Ugyanazon a napon délután öt órától pedig a Dinu Lipatti Filharmóniában szolgál Révész Árpád evangélista, az eseményen szolgál az összevont gyermekkórus és a gyülekezet énekkara. A belépés ingyenes. B. K. Adventi beszélgetésre hív a szatmári RMDSZ nõi tagozata Tuti tippek a boldogsághoz címmel szervezi meg a szatmári RMDSZ nõi tagozata elsõ rendezvényét, ahol a Nõk Lapja munkatársával, Vadas Zsuzsával beszélgethetnek az érdeklõdõk. Alig egy hónapja tartotta a szatmári RMDSZ nõi tagozata alakuló ülését, ahol a tettek mezejére lépni kívánó hölgyekkel telt meg az RMDSZ székháza. A lelkesedés kicsit sem látszik hanyatlani, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a december harmadikán megszervezendõ beszélgetõ est, melynek meghívottja Vadas Zsuzsa. Az õ neve a Nõk Lapja olvasói számára nem ismeretlen, hiszen húsz esztendeje meghatározó szerzõje a lapnak. Újságíróként ötven éve van a pályán. Vidéki lapoknál kezdte, dolgozott a Magyar Rádió hírszerkesztõségénél, majd a Petõfi Népénél lett a lap budapesti tu - dó sítója. Az Ifjúsági Magazin olvasó - szerkesztõje, a Képes Hét magazin rova tának szerkesztõje, a Képes Vasárnap fõmunkatársa volt. Írásai rendszeresen megjelentek a Magyar Ifjúság, a Képes Újság, a Népszava, a Rádióújság, a Tapszínházi magazin és az Elite hasábjain. Két könyve is megjelent: az Úti dilik 40 év a világ körül, és a Tuti dilik: 50 év a sajtó körül, melyet már most meg lehet vásárolni, elõbbit Ft. értékben, míg utóbbit Ft-os áron. Érdeklõdni lehet személyesen, a Kölcsey Ferenc Fõgimnázium titkárságán, illetve a es telefonszámon. Az Úti dilik személyes hangú útleírások füzére, a Tuti dilik pedig nem szabályos pályarajz, melyet maga a szerzõ ismertet: hogyan lett újságíró, merre járt, kikkel talákozott, mirõl írt és hogyan az elmúlt évti ze - dekben, merre csavargott a világban? Tehát öt évtized tapasztalatait osztja meg Vadas Zsuzsa, sõt, még azt is meg - tudhatjuk december haramadikán, hétfõn 18 órától, a Kölcsey Ferenc Fõgim - názium ebédlõjében, hogyan érdemes világot látni. Advent közeledtével pedig a hátrányos helyzetû gyerekekkel foglalkozó alapítványok és egyesületek gondozásában lévõ fiatalok által készített képeslapokat, karácsonyi díszeket lehet megvásárolni, melyek a helyszínen lesznek kiállítva. A felajánlott össze ge ket az említett gyerekek gondozására fordítják. Az RMDSZ nõi tagozata meglepetéssel is készült az újságíró és persze minden résztvevõ számára: Cserey Csaba, azaz Csabcsi dobkoncerttel üdvözöl minden kedves érdeklõdõt. A részvétel természetesen díjmentes. Könyvbemutató és történelmi elõadás csütörtökön A Szent István Kör november 29-én, csütörtökön 17 órától könyvbemutatót és történelmi elõadást szervez A Szent István Kör történelmi elõadás keretében mutatja be dr. Bura László idén, Sakkfigurák címmel megjelent könyvét, amely Scheffler János és Bogdánffy Szilárd püspökök koncepciós perérõl szól. A szerzõ a két boldoggá avatatott mártír püspök meghurcoltatásáról gyûjtötte össze a levéltárak hozzáférhetõ anyagát. Az egyházak megtörése az elnyomó kommunista államhatalom kiemelt célja volt és elérése érdekében minden eszközt felhasznált. A könyvet bemutató dr. Nagy Mihály levéltáros elõadásában mintegy keretként szól a korszak egyházi politikájáról és a koncepciós perek anatómiájáról. A szerzõ, dr. Bura László szerint a könyvben bemutatott iratok pontosan bemutatják, hogy milyen is az, amikor a semmibõl csinálnak valamit, színtiszta kitaláció volt minden. A könyv maga azért is érdekes, mert ez egy társadalomrajz, egy jogi ügynek a bemutatása, ami arra való, hogy az ember, ha elolvassa, látja, hogy tulajdonképpen mi is volt a háttérben. A címet sokáig nem adtam meg, aztán ráakadtam egy részre, ahol teljesen világossá vált, hogy hogyan is néztek ki elõre maguknak embereket, és hogyan is mozgatták õket, pont úgy, mint egy sakkjátszmában. Az elõadására és könyvbemutatóra november 29-én, csütörtökön órakor kerül sor, a szatmárnémeti római katolikus püspökség konferenciatermében. A szervezõk minden érdeklõdõt szeretettel várnak. K. E.

8 8 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Bulvár november 28., szerda Kos Olyan feladatokra összpon - tosítsa gondolatait, amelyeket könnyedén, vidáman meg tud oldani. Az apró sikerélmények hozzásegítik az akadályok leküzdéséhez. Bika Szinte ólomlábakon jár az idõ, ha kedvetlenül lát feladataihoz. Ami nem megy, azt ne erõltesse! Keresse a változatosságot és az izgalmakat, amelyek lelkesítik. Ikrek Hajlamos arra, hogy csak a saját feladataira koncentrál jon és elhanyagolja barátait. Pedig fon - tos a társasági élet. Tegye félre ügyeit és oldódjon fel. Rák A tél érezhetõen közeleg. Lehet, hogy autója javításra szorul, vagy valamit cserélni kell benne. Tévesen ítéli meg a helyzetet, amivel csak pénzt veszít. Oroszlán A takarításnak, rendte vés - nek kedvez a mai nap. Mielõtt lehetetlen prog ramot iktatna be, beszélje át elképzeléseit a párjával. Szûz Elrontja a gyomrát valami - vel, amit pedig kerülnie kel le - ne. A legegyszerübb gyógymód olyan étrend összeál lítása, amelyben az egészséges alapanyagok dominálnak. Mérleg Azt tapasztalja, hogy az egész - sége javul, annak ellenére, hogy többször stresszhatás érte. Nem jellemzõ Önre, hogy másokon vezeti le a feszültségét. Skorpió A mai napot barátai társa sá - gá ban töltheti. Persze csak ak - kor vegye ki a részét a vidám sá g ból, mulatozásból, ha ehhez kedve van. Az es té je a szerelem jegyében telik. Nyilas Csak a ma befejezhetõ feladatain dolgozik. Nem akar túl sok mindent elintézni. Ma délel tt egy kis bevásárlás elég lesz, a többi feladatot napolja. Bak Egyik percben kirobbanó jókedve van, átölelné az egész világot, ám a másik percben hirtelen zárkózottá válik. Uralkodjon szélsõ - séges hangulatán. Vízöntõ Jól tenné, ha titkait megosz - taná a legjobb barátjával és egybõl megszabadulna a nyomasztó érzéseitõl. Sõt, a legegyszerübb megoldás is eszébe ötlik. Halak Egy kis testmozgás nem ártana. Néha a céltalan bo lyongás közben születnek a legjobb gondolatok. Vidámabban, higgadtabban tekint a következõ tennivalókra. Sudoku 1020 megfejtés Párperces Arany János versei Vízszintes: 1. A költemény címének elsõ része (zárt betû: Y ). 9. Idegen hold. 10. Jud, Lion Feuchtwanger regénye. 11. Világbajnokság. 12. Számnév. 14. Párosan szít! 15. Római három. 17. Nem éles. 19. Zola regénye. 21. Fafajta. 22. A költemény címének második része (zárt betû: N) Humor Anyósa temetésérõl érkezik haza a férj, amikor hatalmas vihar támad. Dörög az ég, villámlik és a szél egy cserepet is a fejére sodor a ház tetejérõl. A férj felnéz, jól megszemléli a viharos égboltot és így szól: Na, úgy látszik felért! * Egy tyúk és egy kakas kergetõzik. A tyúk gondolkozik: Ha megállok, könnyûvérûnek hisz, ha nem állok meg, hülyének hisz, akkor inkább elesek. * Két egér beszélget a kamrában: Rád esik a margarin! RÁMAmargarin? * Miért karikásak az ördög szemei? Mert az ördög sosem alszik. * Ki az abszolút peches ember? Aki magába roskad és mellé esik. Ige Monda néki Jézus: Nem mondtam-é néked, hogy ha hiszel, meglátod majd az Istennek dicsõségét? (Ján 11,40) Függõleges: 1. Fehér megyei falu, Kemény Zsigmond író szülõhelye. 2. A berber oroszlán másik neve. 3. Repülõgéptípus. 4. Gyakorító képzõ. 5. Németh László regénye. 6. Nedü fele! 7. A hideg ételek díszítésénél, fényezésénél használt kocsonyaszerû anyag. 8. Akkád-babiloni istennõ. 13. Igeképzõ. 16. Ruhadarab. 18. Make Your Own. 20. Egymást követõ betûk az ábécében. Debreczeni Éva Judy szerint jöhet a második Sok nõ életében az a legboldogabb idõszak, amikor otthon van a kicsi gyermekeivel. Judynak éppen most van része benne. Nap nap után örömmel figyeli, amint nem egészen egyéves Maja lánya kúszik-mászik. Egyre nyitottabb a világra, gyorsan tanul, egyre önállóbb. Úgy érzi, kislányával teljes az élete. Szeret ném hamarosan megaján dé koz ni Maját egy kistestvérrel. Felõlem akár most is jöhetne, hiszen ha egynek jut, jut kettõnek is, de Balázs más véleményen van errõl. Szeretne mindent megadni a gyermekeinknek, ezért elõbb rendez nünk kell a hátteret. Most mind ketten azért dolgozunk, hogy megteremt sük a biztos alapokat gyermekeink számára mondta az énekesnõ. Az utolsó koponyahordozó benáresi aszkéták Turistariogató fogásnak is beillene az indiai Aghori-szekta egyre fogyatkozó kép viselõinek a bemutatása. Ismeretterjesztõ filmek idõrõl idõre elõveszik a hinduk szent városában, a Gangesz-parti Benáresben szanszkrit neve Varanasi élõ aszkéták, európaiak számára hátborzongató emberevõ szokásait. Az igazi aghori emberi koponyából készült edénybõl eszik, iszik. Nem véletlenül hívják, hívták a benáresi aszkétákat ko po - nya hor do zók nak. Persze az sem éppen kényes szemeknek való látvány, ahogy az aghorik a Gangesz partján füstölgõ halottégetõ máglyák hamuját a bõrükbe dörzsölve tisztítják meg testüket és lelküket. A koponyákból pedig idõnként emberhúst esznek. A tûzben hamvadó tetemek elcsent maradványaiból csapnak rituális lakomát. Azért nem kannibálokról van szó. Az aghorik a halottak húsát Siva isten húsaként tisztelik és nem éhük csillapítása, inkább hitük gyakorlása, lelkük megtisztulása miatt fogyasztják, mert ezzel az anyag állandó átalakulására emlékeztetik magukat. Az igazi aghori nem törõdik azzal, hogy mit fogyaszt el, vizeletet is iszik és székletet, hányást vagy a hullák püffedt húsát is megeszi. Ehhez képest nem tartják tiszta aszkétáknak õket, mert elutasítják a szigorú önsanyargatást. Állítólag az emberáldozatoktól sem riadtak vissza, sõt, saját testük egy-egy darabját is hajlandóak voltak feláldozni, és Azt állítja egy német férfi, hogy meg akarta õt ölni a barátnõje. Ráadásul nem is akárhogy: a melleivel. Tim 34 esztendõs, 180 centi magas és 80 kiló. Barátnõje, Franziska 33 esztendõs, alacsonyabb a férfitõl, de 20 kilóval nehezebb. Szerelmük azért ért véget, mert a férfi szerint a nõ meg akarta õt ölni szex közben, méghozzá a melleivel. Az aktus után meztelenül ült rajtam. A melleit csókolgattam, amikor váratlanul a kebléhez nyomta a fejem. Nem kaptam levegõt, már lilultam, amikor minden erõmet összeszedve lelöktem magamról és átrohantam a szomszédba mesélte Tim. A helyi újság beszámolója szerint a pár négy évvel ezelõtt ismerkedett meg, szerelem volt elsõ látásra. Tim ügyvédi karrierje felfelé ívelt, Franziskának azonban nem a halálrítusokon felül kemény hatha-jóga gyakorlatokat végeztek. Száz-százötven évvel ezelõtt még száz-kétszáz aghori élt Benáresben, manapság húsznál is kevesebben lehetnek. Mellel akart ölni a mázsás barátnõ Rajongói fogából csináltatott melltartót és ékszereket magának az extravagáns amerikai énekesnõ, Kesha. A popsztár sohasem volt a megszokott dolgok híve. Lady Gagához hasonlóan imádja az extrém ruhadarabokat és a meghökkentést. Ezek után barátai már egyáltalán nem csodálkoztak, amikor Kesha felhívást intézett rajongóihoz, arra kérve õket, hogy küldjenek neki fogakat. A bizarr kérés után nem sokkal a legkülönbözõbb emberi tépõ- és rágófogak árasztották el a sztár postaládáját. A Tik Tok énekesnõje csak fejenként egy fogat kért, de már így is több mint ezer darab érkezett. A kiváló alapanyagot látva Kesha úgy döntött, melltartót és fejdíszt csináltat belõlük, a maradékból pedig nyaklánc és fülbevalók készültek. Azóta folyamatosan hordom õket nyilatkozta Kesha. Az énekesnõ új kislemeze, a Die Young november 26- án jelent meg, Warrior címû új albuma december 3-án kerül a polcokra. Mint mondja, a lemez címadó dalát és még sok mást a rajongók inspirálták, õk azok, akik lelkesedéssel töltik el. Imádom õket, õk a családom. Az egész albumot nekik volt munkája és a lány ezt nehezen viselte. Meg akart ölni, ebben biztos vagyok. Ezt el is ismerte nekem, igaz, csak telefonon keresztül. Állítása szerint a lehetõ legszebb halált szánta nekem, de azt nem tudom, miért mondta Tim. Franziska tagadja a vádakat. Hogy pontosan mi történt, a bíróságon dõl el. Fogakból extrém ékszerek és ruhák készítettem. Valahányszor csak rossz kedvem van, megbeszélek egy találkozót valamelyikükkel és eszembe juttatják, miért is csinálom ezt az egészet. mondta Kesha.

9 2012. november 28., szerda Hirdetés SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 9 Újszülöttek Tempfli Cynthia Jókívánság Kökényesdre, MIHOC SE BAS - TIÁNNAK, 6. születésnapja alkalmából boldog gyermekkort, erõt, egészséget kívánnak nagyszülei: Manyi mama és Jani tata. Légy olyan boldog, mint amilyen szép vagy, / Legyen életedben százmillió szép nap. / Ne tudd meg soha mi az a bánat, / Kerüljön el téged minden, ami fájhat. / Kacagj, nevess csillogó szemekkel, / Ezért imádkozunk összetett kezekkel. / Kísérjék utadat fényes szerencsecsillagok, / Szívbõl kívánunk boldog születésnapot. Kökényesdre, MIHOC SEBAS - TIÁNNAK, 6. születésnapja alkalmából sok boldogságot, felhõtlen gyermekkort kívánnak szülei: Klaudia és János, nénje, Edina, bátyja, Ati, keresztszülei: Csilla és Feri, unokaöccse, Márk. A nap az égen ma neked ragyog, / Hisz ma van a születésnapod. / Rövid e pár sor, de benne van a lényeg, / Senki sem szeret úgy, ahogy mi szeretünk téged. Szatmárnémetibe, HAIDUC LEONAR - DÓNAK, 11. születésnapja alkalmából Istentõl megáldott, hosszú, boldog életet, erõt, egészséget, sok boldogságot kívánnak szülei: Rita és Tibi, testvére, Deniske. Ezelõtt tizenegy évvel boldog volt egy anya és egy apa, / Mert egy kisfiút adott nekik az Ég Ura. / Ezek a szülõk ma is nagyon boldogok, / Kisfiukat köszöntve, könny szökik a szemükbe. / Hálásan emelik tekintetüket az égre, / És kérik a Jóistent, hogy e csillogás a szemükben, életük végéig elkísérje. Szatmárnémetibe, HAIDUC LEONARDÓNAK, 11. születésnapja alkalmából jó egészséget, boldog gyermekkort, jó tanulást kíván Margó mama és András tata. Ma reggel jókedvvel ébredtünk, / Hiszen ma kisunokánkat ünnepeljük. / Ma tölti szemünk fénye a tizenegy évet. / Áldjon meg az Isten, segítsen téged. / Minden álmod, vágyad beteljesüljön, / Egészséges legyél, mindig boldog, / Soha ne legyen semmire gondod. / Köszönjük Istenünk, hogy megadtad õt nekünk, / Hisz õ a szemünk fénye nekünk. / Kisunokánk, mi szeretünk és imádunk, / Boldog születésnapot kívánunk. Ingatlaneladás Eladó központi, második emeleti, kétszobás, bútorozott, berendezett apartman. Telefon: Eladó a Ganea utcában negyedik emeleti, kétszobás, termopán ablakos-ajtós, központi fûtéses blokklakás euróért. Telefon: Eladó háromszobás földszinti blokklakás a 16-os lakónegyedben, felújítva, hõközponttal ellátva. Irányár: euró. Telefon: Eladó a József Attila utcában két család részére is alkalmas emeletes ház garázszsal. Telefon: Eladó háromszobás, kétkonyhás, fürdõszobás családi ház, 10 ár telekkel, 20 m utcafronttal, a Siretului utca 6. szám alatt. Telefon: Eladó háromszobás lakás a Károlyi úton és 5,5 ár lanka a Pirosberekben. Telefon: Eladó háromszobás ház a Grigore Ureche utcában, 427 nm-es telekkel, euróért. Telefon: Eladó a Batizi úton egy második emeleti kétszobás blokklakás. Telefon: , Eladó garázs a Traian sugárúton. Telefon: , Eladó ház és telek a Toamnei utca 41. szám alatt. Telefon: , Eladó sürgõsen két család részére nagy ház, az udvarban emeletes nyári konyhával. Telefon: , Eladó az Alexiu Berinde (volt Abatorului) utca 13. szám alatt egy 115 nm területû ház 13 ár telekkel + három fázis bevezetve (14kW), 100 nm mûhely. Telefon: Eladó Nagykárolyban, az Igniºului utcában, a 3. Számú Általános Iskola mellett, harmadik emeleti, kétszobás blokklakás. Irányár: euró. Telefon: Eladó jutányos áron 18 ár szõlõ, házzal együtt, Nagykárolyban. Telefon: Eladó Nagykárolyban kilencedik emeleti, kétszobás tömbházlakás, mûködõ lifttel. Irányár: euró. Telefon: Eladó Nagykároly központjában négyszobás blokklakás, elõnyös áron. Telefon: Eladó Nagykárolyban 22 ár szõlõ, a ianculeºti-i oldalban, kétszobás, konyhás, elõszobás házzal, valamint pincével és borházzal. Telefon: , Eladó Nagykárolyban 20 ár építkezésre alkalmas telek, a Teremi úton, az aszfalt mellett. Telefon: , Eladó (csere is érdekel) Hadadnádasdon ház. Telefon: Eladó Teremen, a 323. szám alatt ház. Telefon: Eladó Szamosdobon 1 ha 20 ár szántóföld. Telefon: Eladó Túrterebesen, a 615. szám alatt ház 50 ár kerttel. Telefon: , Eladó Börvelyben az 52-es házszám alatt kétszobás, konyhás ház, 10 ár telekkel. Telefon: , Eladó ház Börvelyben, a Vasút utca 69-es szám alatt. Telefon: Eladó a túrterebesi szõlõhegyen, az Úrvölgyben 40 ár szõlõ. Telefon: Eladó Erdõdön, az Eroilor utcában 23 ár építkezésre alkalmas terület, 14 m utcafronttal. Irányár: euró. Telefon: , este 8 óra után. Eladó vagy bérbe adó Gencsen, a fõút mellett 20 ár építkezésre alkalmas telek. Telefon: Eladó Gencsen, a 248. szám alatt, közel a fõúthoz 1 ha terület házzal. Telefon: Eladó 0,40 ha a meggyesi hegyen: 0,10 ha szõlõs+0,30 ha szilvás; építkezési lehetõség, villany a közelben. Telefon: Eladó Lázáriban, az új lakónegyed végében 50 ár földterület. Telefon: Eladó Pusztadarócon, a 189. szám alatt kétszobás, konyhás, fürdõszobás ház 20 ár kerttel. Telefon: Eladó Krasznaterebesen a Mare u. 56. szám alatt felújított ház 0,64 ha telekkel, euróért. Telefon: , Eladó Pálfalván lakható régi ház két utcafronttal, régi fenyõbútor: kredenc, sifony, dupla ágy, egy asztal, két szék és egy régi íróasztal (100 év). Telefon: Eladó Börvelyben elsõ emeleti, kétszobás blokklakás, termopán ablakkal, szalagparkettával, csempével és vas bejárati ajtóval. Irányár: 9200 euró. Telefon: Eladó Kálmándon, a fõúton, ház, 33 ár területtel. Telefon: , Eladó 1,8 ha tölgy- és cserfaerdõ a tasnádi strandtól 5 km-re, köves út mellett, hivatalos papírokkal, kétszeri kivágási engedéllyel. Telefon: , Eladó kétszobás elsõ emeleti blokklakás Sárközújlakon, az Unirii negyedben. Telefon: , Eladó Tasnádon, a Câmpului utca 90. szám alatti kétszobás ház, 7 ár területen. Irányár: euró. Telefon: Eladó Kökényesden, a Fõút 205. szám alatti új építésû, 245 nm-es, központi fûtéses, tetõteres családi ház: 4 szoba, konyha, ebédlõ, elõszoba, 2 fürdõszoba, gardrób, 2 balkon, garázs; teljes berendezéssel vagy anélkül, 10 ár udvarral és 13 ár kerttel. Telefon: Eladó a petei Peco mellett 86 ár házhely. Telefon: Eladó 37 ár föld Kökényesden (a Doboséban). Telefon: Eladó vagy elcserélhetõ ház Peleskén, a fõúton. Telefon: Eladó Tasnádon családi ház és hozzá tartozó építkezési telek, a strandhoz közel, fõúton, Tudor Vladimirescu u. 19- es szám alatt. Irányár: euró. Telefon: , óra után. Eladó Szatmárhegyen, a Csillag (Stelelor) utcában 50 ár belterület. Telefon: Eladó Kökényesden két parcella szántóföld (58 és 43 ár). Telefon: , Eladó kétszobás, teraszos, pincés víkendház a Szõlõshegyen, gyümölcsössel és 39 ár szõlõssel. Telefon: Eladó Sárközön házhely, alap lerakva, a Salcâmilor utcában 0,68 ha területtel. Telefon: , Eladó Erdõdön 14 ár terület a szõlõsök között. Telefon: Eladó 26 ár telek Kaplonyban, háromszobás fürdõszobás házzal, vízzel és gázzal bevezetve. Telefon: Eladó ház Csárdán (Kisdengelegen). Telefon: vagy Eladó Csomaközön, a Károlyi utcában, kétszobás, konyhás, teraszos ház, 5 ár területen. Telefon: Eladó Lázáriban, a futballpályával szemben 55 ár föld. Telefon: Eladó Nagypeleskén ház vagy elcserélem egy apartmanra. Telefon: Eladó Szatmárhegyen 20 ár belterület, víz és villany bevezetve, közel a fõúthoz. Telefon: , 17 óra után. Eladó Vetésen, a Fõutca 330. szám alatt ház. Telefon: Eladó Szatmárhegyen két belterület (19, illetve 44 ár). Telefon: Eladó Csengerbagoson (Boghiº) háromszobás ház kerttel, gyümölcsfákkal, szõlõvel, terasszal. Irányár: euró. Telefon: Gépjármû Eladó új, 49 köbcentis robogó. Telefon: Eladó Németországból hozott traktor vontatásra kialakított, ötödik kerékkel, könnyen forduló platformás szekér. Telefon: Eladó 1987-es Dacia 1310-es, új motorral, új gumiabroncsokkal (nyári) 2014 A SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP a magyar helyesírást kitûnõen ismerõ munkatársakat alkalmaz újságírói munkakörbe. További információk a es, ás és a ás telefonszámokon. májusáig érvényes mûszakival. Irányár: 1000 euró. Telefon: , Eladó 2003-as Opel Zafira 2000 DTI, 7 személyes, forgalomba bejegyezve. Telefon: Eladó frissen behozott 2002-es, Euró IVes Skoda Fabia Elegance, 1,4 benzines, full extra. Ára 2590 euró. Telefon: Eladók: bejegyzetlen 7 személyes, billenõplatós Iveco 3,5T és két Ford Transit (platós és kisbusz), es évjáratúak. Telefon: Eladó U 650-es traktor ekével. Telefon: , Eladó 1995-ös, 1,6 benzines, sérült Ford Escort, motor és kapcsolószekrény kitûnõ állapotban. Telefon: Eladó Csomaközön 1998-as Dacia 1310, mûszaki vizsga 2014-ig, irányár 500 euró. Telefon: Eladó 1986-os John Deere 3140-es traktor és 2527-es gyomirtó gép, 28 méteres karral, TeeJet, gyártási év Telefon: , Eladók tárcsák és ekék minden méretben, részletre is. Telefon: Eladó 445-ös traktor, eke, tárcsa és utánfutó. Telefon: , Eladó 1996-os évjáratú VW Passat 1,9 TDI, klíma, alufelni, forgalomba beíratva. Ára: 2690 euró. Telefon: Eladó Pusztadarócon kétsoros CSU. Telefon: Eladó Belarus 55-ös traktor. Telefon: Eladó 1997-es Dacia novemberig érvényes mûszakival, márciusig érvényes biztosítással, irányár: 750 euró. Telefon: Eladó Class kombájn, 1992-es Ford Transit, Java kettes, mind kitûnõ állapotban. Telefon: , Eladó 2001-es nyolcszemélyes VW Transporter 2004-es dízelmotorral, 3850 euróért. Telefon: Eladó egy kétfejes forgatható eke, valamint egy szénaforgató gép. Telefon: Eladó 2003-as Skoda Octavia 1.9 TDI kitûnõ állapotban, km-ben, ABS, AC, ESP, ülésfûtés, alufelni. Irányár 5000 euró. Telefon: Eladó 1994-es VW T4, 1,9 TDI, 6 személy + áruszállítás, jó állapotban. Telefon: Eladó 2 tonnás utánfutó. Telefon: Eladó VW Golf 2-es. Telefon: Eladó 2000-es Daewoo Tico. Telefon: Eladó jó állapotban lévõ, beíratott Opel Astra Caravan 1.7-es TDI motorral. Gyártási év Mûszaki vizsga 2014-ig érvényes. Ár: 3150 euró. Telefon: Eladó 1995-ös Opel Vectra 1,7 TD 1500 euróért. Telefon: Eladó 2004-es Dacia Logan 1,6 i megütve, km-ben. Telefon: Eladó 1995-ös metálkék Golf 3-as kitûnõ állapotban, rendezett iratokkal. Irányár: 1900 euró. Telefon: Eladó 2002-es ezüstmetál Opel Astra TD 3100 euróért. Telefon: Eladó 2004-es kombi Dacia 1400-as km-ben, 2014-ig érvényes mûszakival és biztosítással. Irányár: 6000 lej. Telefon: Eladó 1987-es Dacia 1310-es. Telefon: , Eladó Dacia 1310-es vagy elcserélném kétszemélyes motorra, robogóra. Szamosdob 30. szám, Kopeczky Zsolt. Eladó kitûnõ állapotban lévõ, 2000-es gyártmányú, ezüstszínû, beíratott, ig mûszakival rendelkezõ Volkswagen Passat. Irányár: 4150 euró, alkudható. Telefon: Eladó Yamaha Virago 535 köbcentis chopper motorkerékpár, kitûnõ állapotban, km-ben (3000 futott csak Romá - niá ban) saját részre hozva Németor - szágból, extrákkal, bõr oldaltáskákkal, eredeti színében, rendezett papírokkal, megvigyázott állapotban. Irányár: 1850 euró, vagy elcserélem VW Golf IV-es TDIre + különbözet. Telefon: , Eladó MZ motorkerékpár, kitûnõ állapotban. Telefon: Apróhirdetési szelvény 1 LEJ Pénzváltó Exchange 1 euró vétel 4,515 eladás 4,530 USA-dollár vétel 3,500 eladás 3, forint vétel 1,610 eladás 1,615 Szöveg:... csak magánszemélyeknek 20 szavas hirdetés Az elõfizetést igazoló nyugta 5 nap ingyenes hirdetésre jogosítja fel az elõfizetõt.

10 10 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Hirdetés november 28., szerda Eladó kínai kistraktor 18-as tárcsával és ekével együtt. Irányár: 2200 euró. Telefon: Eladó 2008-as, beíratott, fehér, motorinás Mercedes Sprinter 315 CDI, 2148 köbméteres, 110 kw, km (valós érték), légkondis, elsõ tulajdonostól. Irányár: euró. Telefon: , Eladó 1997-es Honda Shadow 750C chopper motorkerékpár, nagyon jó állapotban, lila, km-ben. Irányár: 3300 euró. Telefon: Eladó fehérorosz MTZ 80 jó állapotban lejért, tárcsa 4200 lejért, sínes eke 1800 lejért. Telefon: Eladó háromköldökös csöves román eke és kétköldökös Lemken forgóeke. Telefon: Eladó 2007-es Opel Combo 1.3 CDTI, 5 literes fogyasztás vagy elcserélem 3,5 tonnás áruszállítóra. Irányár: 3500 euró. Telefon: Eladó 2008 októberi Daewoo Matiz, magánszemélyre bejegyezve, kitûnõ állapotban, km-ben. Telefon: Eladó 2001-es benzines, full extrás, 1,6- os Skoda Octavia 4600 euróért. Telefon: Eladó 2008-as áruszállító Dacia Logan km-ben. Telefon: Eladó 2001-es Alfa Romeo 156, 140 LE, 103kW, 1,8 benzines, manuális klíma, elektromos ablakemelõ, szürke szín. Irányár 2900 euró. Telefon: Eladó román bálázó sok pótalkatrésszel, ára 2000 lej. Telefon: Eladó 1996-os VW Transporter T4, 2.4 dízel, 7 literes fogyasztás vagy elcserélem 3,5 tonnás áruszállítóra. Irányár: 3300 euró. Telefon: Eladó bontott VW Touran Caddy fényszóró, hibátlan, karcmentes állapotban. Telefon: Eladó egy 80 lóerõs szimpla meghajtású International traktor, kétfejes, forgatható ekével és szénagyûjtõvel 5000 euró. Telefon: Eladó 2002-es klímás, ötajtós Fiat Punto 2199 euró. Telefon: Eladó 2004-es Dacia Combi 1310-es, 5 sebességes, téli-nyári külsõkkel, injektoros motorral, jó állapotban. Ára 5000 lej. Az EXCLUSIV LV Kft. bérbe ad autóbuszokat, mikrobuszokat kirándulásokhoz alkalmazottak munkahelyi utaztatását vállalja. Telefon: Eladó 2001-es saját névre bejegyzett VW Golf 1.6, klíma, távirányítós centrálzár, elektromos tetõablak és tükör, szervizkönyv stb. Telefon: Eladó 2001-es benzines Opel Agila sok extrával. Irányár: 2550 euró. Telefon: Eladó 1999-es évjáratú, gázzal és benzinnel mûködõ Dacia 1310-es. Telefon: Eladó Steyr traktor ekével, tárcsával, kaszálógéppel, két pótgumival. Irányár: 4300 euró. Telefon: Eladó bejegyzetlen 1999-es Ford Transit 2,5 D, billenõplatós, dupla kabinos, dupla kerekû, 3,5 tonnás kisteherautó, jó állapotban. Telefon: Eladó U650-es traktor, jó állapotban és kombájn. Telefon: Eladó 2000-es Dacia 1310-es 2013 decemberéig érvényes mûszakival, jó állapotban, irányár: 1000 euró. Telefon: Eladó Belarus T25-ös, 28 lóerõs traktor ekével. Telefon: Eladó 2005-ös metálszürke, kétajtós VW Golf V, klíma, ABS, ESP, elektromos ablakok és tükrök, 10 légzsák stb. Irányár: 4760 euró. Telefon: Eladó 1993-as VW Vento 1,8 benzines. Irányár: 1800 euró. Telefon: Eladó két U 650-es traktor és egy eke. Telefon: Eladó gardályos Pannónia motoros kerti kistraktor, jó állapotban. Irányár: 1200 lej. Telefon: Eladó 2008-as Ford Transit Diesel, 7 személyes, rakteres, ponyvázva 2,10 x 3,30 m. Irányár: euró. Telefon: Eladó 2005-ös Skoda Fabia. Telefon: , Eladó 2 db Sachs lengéscsillapító, kódja , megfelelõ VW Golf 5-öshöz és Skoda Octaviához. Telefon: , Mikola. Sürgõsen eladó Yamaha XV 535 Virago, kitûnõ állapotban, érvényes mûszakival. Irányár: 1700 euró.telefon: , Eladó 14-es alufelniszett Mazdára. Telefon: Eladó VW Vento 1,9 Diesel. Telefon: Telefon: ; A hirdetések tartalmáért a hirdetõ felel! Eladó SPC mûtrágyaszóróval. Telefon: Eladó Staier traktor forgatható ekével. Telefon: Vegyes Eladó Szamosdarán, a 110. szám alatt egy kg közötti disznó. Telefon: Eladó szén házhoz szállítással Nagykárolyban és környékén. Telefon: , Eladó négy kg közötti disznó Szamosdarán a 95. szám alatt, Csucsunál. Telefon: Eladó Kálmándon két cserépkályha, olcsón. Telefon: Eladó: szemes málé, zab és kg közötti disznók levágásra. Telefon: Eladó Pusztadarócon egy piros elõhasú tinó és egy kg közötti húsdisznó. Telefon: Eladó Csanáloson egy 170 kg-os hízó. Telefon: Eladó Nagykárolyban egy 1909-es kiadású református Biblia. Telefon: , Eladó Nagykárolyban zománcozott spór. Telefon: Eladók Pusztadarócon 120 kg körüli húsdisznók. Telefon: , Eladó egy bakkecske vagy elcserélem fejõsre, valamint egy kandalló és egy gyerekágy. Telefon: , Szamosdobon, a Magyar utcában Kopeczkynél. Eladó új fûtõtest. Telefon: Eladó tehén és malac Gencsen. Telefon: Eladók kg-os hízók, Bianka fehér- és vörösbor és kukorica, Csanáloson. Telefon: Eladó Kálmándon 3 öthetes tacskókölyök. Telefon: Eladó takarmányrépa. Telefon: Eladó Nagykárolyban jutányos áron 18 ár szõlõ házzal együtt, egy db 3 szárnyas ablak, 170 x 155cm, 2 db 2 szárnyas BOA LINES Rendszeres járat: Szatmárnémeti Józsefháza és Apa Külföldi és belföldi kirándulások, mikrobusszal. Cégek számára: alkalmazottak ingáztatása, elõnyös áron. Telefon: , DANISEB Ren d sze res járat Szat már né meti és Nagykároly között Telefon: kisablak, 70 x 90 cm, egy bejárati ajtó, 100 x 210 cm, háromkarikás gáztûzhely, butéliák, ötfiókos fagyasztó és Ileana varrógép. Telefon: Eladó nemes tuja, cm, bukszus, élõsövények és hibiszkusz. Telefon: Eladó C1-es búzavetõmag, Renen és Arlequin fajták, kezelve vagy kezelés nélkül. Telefon: Eladó nagyon jó állapotban lévõ kéményes konvektor. Telefon: , Eladó egyszemélyes ágy. Telefon: Eladó egy inox szõlõdaráló és 80 literes prés. Telefon: Eladó kenyérbúza. Telefon: Eladó Kálmándon egy cserépkályha, egy üvegcsillár, egy szõlõprés és bontásból ajtók, ablakok. Telefon: Eladó 2 t szemes málé. Telefon: Eladó Kaplonyban málé. Telefon: Eladó: szõlõprés, daráló, boroshordók, kétszemélyes, új gyapjúpaplan, élelmiszeripari szakkönyvek román nyelven. Telefon: Eladó 50 m 4x6-os MCG elektromos kábel és egy 25 literes alumínium kanna. Telefon: Eladó egy tízéves kanca, kiváló hámos, valamint egy herélt, egyéves csikó. Telefon: Eladó boxer kiskutya 100 euróért. Telefon: Eladó Lázáriban egy 140 kg-os húsdisznó. Telefon: , , Eladó tölgyfa sózókád és két tölgyfa szõlõskád. Telefon: Eladó daru fejõstehén és egy kétéves elsõ elõhasú piros-tarka tehén. Telefon: Eladó kétéves kancacsikó és egyéves agár. Telefon: , Eladók Túrterebesen használt bútorok. Telefon: , , Eladó 400 liter vörösbor. Telefon: Eladók fiatal tehenek, 4-5 hónapos borjak. Telefon: Eladó két turbókonvektor és egy turbóbojler. Telefon: Eladó Gencsen, a 396. szám alatt 4 m hosszú, 3 méter magas, 1,20 méter széles vasgóré. Telefon: Eladó: tömör, belsõ ajtó (208x89) 280 lejért; szürke színû Platinium színes televízió távirányító nélkül 220 lejért; kétrészes, 50-es méretû menyasszonyi ruha 400 lejért. Telefon: Eladó: Neumann varrógép; Csajka 3 többfázisú varrógép; villanyhegesztõ, oxigénhegesztõ palackkal; elektromos, több funkciójú köszörûgép; kézi és motoros fúrógép, kisszekér. Telefon: Eladó Gencsen 10 darab 7 hetes malac. Telefon: Eladó malac Szatmárhegyen. Telefon: Eladó 100 kg-os húsdisznó Mikolában. Telefon: Bármilyen esemény, a legelegánsabb környezetben: Poesis Esküvõk, keresztelõk, családi események, 100 fõig esküvõi menü - 85 lej/személy alapártól keresztelõi menü - 65 lej/személy alapártól halotti tor - 20 lej/személy alapártól Foglalás és rendelésfelvétel a ös telefonszámon, illetve a címen. Hidegtálak 99 lejtõl (4 személy számára) MC DANIELS Arni Sol Kft. Szatmárnémeti, Lucian Blaga út 66. Napi rendszeres járat Szatmárnémeti Nagykároly és Szatmárnémeti Újberek között. Telefon: Személyszállítás hetente Olaszországba, Spanyolországba, Francia o r - szágba, Portugáliába. Bérbe adunk 17 személyes mikro - buszt, vagy személyes kisbuszt. Telefon: 0261/766310, , , Rendszeres járat Szatmárnémeti Udvari; Szatmárnémeti Aranyosmeggyes; Szatmárnémeti Szamoskrassó Szamoslippó, Szatmárnémeti Avasfelsõfalu között. Telefon: Megrendeléseket a ös telefonszámon, illetve a címre várnak.

11 2012. november 28., szerda Hirdetés SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 11 Eladó jó állapotban lévõ citera. Telefon: Eladó raklap. Telefon: Eladó nagybillentyûs, ötoktávos Korg IS 50B szintetizátor és 2001-es Dacia. Telefon: Eladó 2 db új pinceajtó: egyik kültéri, üveggel, tömítéssel, 164x138, a másik beltéri, teli, 170x94. Telefon: Eladó egyszemélyes sírhely a vasúti református temetõben. Telefon: Eladó jó állapotban lévõ, régi típusú Arctic hûtõszekrény. Telefon: Eladó Electrolux gázbojler és egy 56-os võlegényi ruha. Telefon: Eladó egy 5,5-ös háromfázisú motor vagy elcserélem egy 2,2-es monofázisúra. Telefon: Eladó Dacarbazin Lanchema 200. Telefon: Eladók Pusztadarócon kg közötti disznók. Telefon: Eladó Nagykárolyban nõi kerékpár 80 lej, két perzsaszõnyeg és jégdaráló koktélokhoz. Telefon: Eladó menyasszonyi ruha. Telefon: Eladó 160 kg-os disznó Lázáriban, a 257. szám alatt. Telefon: Eladó 7 éves pej kanca, Nagykárolyban. Telefon: Eladó 140 kg-os disznó Szamosdarán.Telefon: Eladó Csomaközön, az 540-es házszám alatt 2 tonna étkezési krumpli, tavalyi termés. Telefon: Eladó két, 100 kg-os disznó Mikolában. Telefon: Eladó Börvelyben hófehér, vállpántos, fûzõs menyasszonyi ruha tartozékokkal: kesztyû, fátyol, koszorú. Telefon: Eladó kétéves 2 hónapos fejõstehén bikaborjúval. Telefon: Eladó homok, kavics, mosott kavics kis tételben. Telefon: Eladó 44-es menyasszonyi ruha. Telefon: , Eladó felfûrészelt tûzifa, házhoz szállítva. Telefon: Eladó feldarabolt tûzifa, házhoz szállítva. Telefon: Eladó egy kétéves kanca csikó. Telefon: Eladó homok, kavics, mosott kavics, házhoz szállítva. Telefon: Eladó betonkeverõ, hézagos tégla (rendelésre is). Telefon: Eladók használt, mûködõ HP 1740-es 17 colos, 44 cm átmérõjû monitorok, 150 lej/db. Telefon: Eladó kukorica és burgonya. Telefon: Eladó Szilágypérben nemes fehér- és vörösbor, 5 lej/ liter. Telefon: Eladó Nagykárolyban egy masszív, fából készült szekrénysor (2,70 m), egy férfi mountain bike és egy kicsi színes televízió. Telefon: Eladó Nagykárolyban egy kisebb és egy nagyobb konvektor, mindkettõ jó állapotban. Telefon: Eladók Pusztadarócon kg-os húsdisznók. Telefon: Eladó étkezési burgonya, bálázott széna és szalma. Telefon: Telefon: , Eladó Nagykárolyban fürjtojás. Telefon: Eladó Gencsen egy 180 kg-os disznó, árpa és tengeri. Telefon: Eladó széna. Telefon: Eladó szép menyasszonyi ruha, két oldalt fûzõvel, méret után lehet igazítani, kedvezõ áron. Telefon: , Eladó jó minõségû pálinka. Telefon: Eladó vetõ- és étkezési burgonya. Telefon: Eladó háromfiókos disznóól góréval. Telefon: Eladó bálázott búzaszalma, Sárközújlakon. Telefon: , Eladó 130 kg-os disznó, Gencsen, a Temetõ utca 46 szám alatt. Vásárolunk régi és új tollat. Telefon: Bérbeadás Kiadó kétszobás blokklakás a Carpaþi I. negyedben. Telefon: Utazás Személyszállítás Ausztria-Németország - ba/ból, kívánt címre kétnaponta. Telefon: Személyszállítás kívánt címre; Olasz - ország-románia. Telefon: , Személyeket szállítok Magyarország- Ausztria-Németország irányába, háztól házig. Telefon: Egyéb Elhalálozás Minõségi fényképezés, videózás kedvezõ áron. Telefon: Idõs házaspár gondozására 45 év körüli hölgyet keresünk (elõny a hajtási!). Telefon: Lakodalmakra, keresztelõkre fényképezést, videózást vállalok, profi felszereléssel. Telefon: Vállalom mosógép, hûtõszekrény és más elektromos cikk javítását háznál, egyéves garancia. Telefon: , Hangulatos, minõségi, színvonalas élõzenét vagy gépzenét szolgáltatunk, bármilyen alkalomra. Telefon: Kútfúrást vállalunk, egy év garanciát biztosítunk. Telefon: , Háznál javítok minden márkájú színes televíziót olcsón, garanciát vállalok, kiszállás falura is. Telefon: Kõmûvesmunkát, házfelújítást és festést is vállalok. Telefon: , Háznál javítok színes televíziót, LCD-t garanciával, vidékre is kiszállok. Telefon: Háznál javítok színes televíziót, garanciával, vidékre is kiszállok. Telefon: Házépítést, külsõ és belsõ kõmûvesmunkákat vállalunk cégeknél és magánszemélyeknél is. Telefon: , Idõs, beteg gondozását vállalom a saját lakásomon, Mogyoróson (Mãriuº). Telefon: , Kútfúrás. Telefon: Vezetéstechnika-oktatás, kedvezményes áron, Nagy Lászlóval. Telefon: , Vállaljuk mosógépek javítását háznál, garanciával, kiszállás falura is. Telefon: Gyerekfelügyeletet vállalok Szatmáron. Telefon: Földet, homokot stb. szállítok házhoz, 2,5 köbméterig. Telefon: Fogsor (protézis) javítását vállalom. Telefon: , Tapasztalt kõmûves vállal falazást, vakolást, csempe- és padlócsemperakást, valamint különbözõ javításokat, reális áron. Telefon: Ácsmunkát vállalok (tetõ, terasz, csatornázás). Telefon: Homokot, kavicsot szállítok, kõmûves munkát vállalok A-tól Z-ig. Telefon: Beteggondozást, fõzést, takarítást, vasalást vagy gyerekfelügyeletet, egyszóval bármit elvállalok, kérem jelentkezzenek. Telefon: , Gépzene különbözõ rendezvényekre. Telefon: Fiatal pár vállalja idõs hölgy vagy úr gondozását (akár ágyban fekvõ betegét is), lakás ellenében. Telefon: Fiatal házaspár ház és kert gondozását vállalja ott lakás ellenében, falun. Telefon: Gyümölcsfametszést vállalok. Telefon: Háznál javítok hûtõszekrényt, garanciával. Telefon: Idõsgondozást vállalok Németországban. Telefon: Élõ fa kivágását és felaprítását vállaljuk láncfûrésszel, baltával. Telefon: Vállalok hangosítást különbözõ rendezvényekre, minõségi felszereléssel, amely igény esetén ki is bérelhetõ. Telefon: Háztartási munkát vállalok Nagykárolyban. Telefon: Kavicsot, építkezési anyagot szállítok minden mennyiségben, 2,5 köbméteres kamionnal. Telefon: Álláshirdetés Nagykárolyi cég reklámújság-kihordót alkalmaz. Telefon: , Újságkihordót keresünk Tasnádon. Telefon: Fogászati asszisztenst keresünk meghatározott idõre. Önéletrajzokat az címre várunk. A kenyérgyár elárusítónõt alkalmaz. Károlyi út 14. szám, telefon: , Nagykárolyi cég alkalmaz : - kereskedelmi végzettségû, számítógépes ismeretekkel rendelkezõ munkatársnõt, adatfeldolgozói munkakörbe ; - területi képviselõt. Önéletrajzaikat várjuk az alábbi címre: Elhalálozás Kövendi Péter Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa és nagyapa, KIRNER TIBOR életének 68. évében hirtelen elhunyt. Temetése ma, november 28-án 14 órakor lesz a Rodnei utcai temetõben, római katolikus szertartás szerint. A gyászoló család Részvétnyilvánítás Őszinte részvétünket fejezzük ki a Takács és a Horga családnak a szeretõ szívû férj, édesapa, nagyapa, HORGA TEODOR elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Drága, TIBI, nyugodj békében! Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganõnknek, Takács Gabriellának, Horga Tibornak és családjaiknak, a szeretõ szívû édesapa és nagyapa, HORGA TEODOR elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodj békében, emléked legyen áldott! A Lázári Polgármesteri Hivatal munkaközössége Őszinte együttérzéssel osztozunk Enyedi Bertalan mester mély fájdalmában, melyet édesanyja elvesztése miatt érez. Az Euro Prima E munkacsoportja Köszönetnyilvánítás Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk, özv. ENYEDI ROZÁLIA temetésén részt vettek, sírjára koszorút és a kegyelet virágait helyezték. A gyászoló család Megemlékezés Szemünkben könnyekkel, szívünkben örökké tartó fájdalommal emlékezünk arra a huszonhárom évvel ezelõtti napra, amikor a halál elragadta tõlünk az élni akaró drága jó édesapát, nagyapát, VASAS LAJOS, Lengye Anikó és István volt halmi lakost. Emlékét örökké megõrzik szívükben bánatos gyermekei, unokái és családjaik. Szomorú szívvel emlékezünk arra a hat hónappal ezelõtti napra, amikor a kegyetlen halál elragadta tõlünk a szeretõ férjet, édesapát, apóst és nagyapát, SZALAY BÁLINT (BANDI), volt nagykárolyi lakost. És már nem vársz bennünket ragyogó szemekkel, / Nem örülsz nekünk szeretõ szíveddel. / Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod, / Hiába szólítunk, hangod már nem halljuk. / Olyan csend van nélküled, hogy szinte mégis hallani, / Amit utoljára szerettél volna mondani. / De nem haltál te meg, még mindig élsz nekünk, / Csak messze távoztál, ahol nem érinthetünk. / Bennünk él arcod, végtelen szereteted, / Amit tõlünk soha senki el nem vehet. / Mert nem az a fájdalom, mi könnybe, jajba fúl, / Hanem amit szívünkbe rejtve õrzünk életünk végéig, szótlanul. Emlékét örökre szívükben õrzik: bánatos felesége, gyermekei, veje, menye és unokái.

12 12 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP november 28., szerda Közel kétezer nézõje volt a SPOT-nak Véget ért az immár hatodik alkalommal megszervezett nagykárolyi SPOT Színmûvészeti Egyetemek Nemzetközi Fesztiválja, amely idén is számos izgalmas elõadást tartogatott az érdeklõdõk számára. Élménybeszámoló a Pentaktív rendezvényrõl Paul Sarvadi fõszervezõ szerint idén is beváltotta a hozzáfûzött reményeket és lehetõségeikhez mérten jövõre is minden képpen megszervezik a színházi fesztivált. A november között megrendezett színmûvészeti egyetemek seregszemléjének a Iuliu Maniu Mûszaki Kollégium sportterme, illetve a Károlyikastély adott otthont. Az idei szûkös anyagi háttér miatt most csak az országból érkeztek egyetemisták, a határon túlról egyedül az Újvidéki Egyetem dráma tanszékének másodéves diákjai mutatkoztak be a fesztiválon a Jászai Mari-díjas Hernyák Györgynek, a Szabadkai Népszínház fõrendezõjének irányításával. Bukarestbõl idén sikerült elhívni a I. L. Caragiale Színház- és Filmmûvészeti Egyetem két évfolyamát, míg a Craiovai Egyetemrõl a színházmûvészeti tanszék végzõsei és mesterizõi érkeztek. A nagykárolyi esemény programján több magyar nyelvû elõadás is szerepelt: egyebek közt Tersánszky Józsi Jenõ Kakukk Marcija, Csehov Cseresznyéskertjét pedig két nyelven, magyarul és románul adták elõ a kolozsvári színmûvészeti egyetem hallgatói. A résztvevõ évfolyamokon kívül idén is érkeztek teatrológusok Nagyszebenbõl és Kolozsvárról, akik kritikákat, riportokat írtak a SPOT napilapjába. Ezen felül voltak még egyéni és interaktív elõadások, koncertek, valamint más érdekességek is az egyhetes fesztiválon. A közel száz fellépõ mellett szép számmal voltak érdeklõdõk a produkciókra, sok esetben kevésnek bizonyultak a nézõk számára fenntartott ülõhelyek. A hét nap alatt bemutatott 19 elõadásra hozzávetõleg közel kétezren voltak kíváncsiak tudtuk meg Paul Sarvadi fõszervezõtõl. K. E. AIDS elleni felvonulás az újfõtéren Ma az újfõtéri Corneliu Coposu sétányon tájékoztató akciót és felvonulást szervez a Romániai Vöröskereszt Szatmárnémeti Fiókszervezete, amellyel az AIDS elleni küzdelemre szeretnék felhívni a lakosok figyelmét. Délután 4 órától az újközpontban sétálók talál koz - hatnak a szatmári Vöröskereszt önkén - teseivel, akik a halálos kórra vonatkozó információkkal, szórólapokkal, illetve óvszerekkel látják el az érdeklõdõket, majd tól piros masnis az AIDS elleni küzdelem jelképe szolidaritási felvonulást szerveznek, amelyhez bárki csatlakozhat. December elsején tartják az AIDS elleni világnapot. Az Egészségügyi Világszervezet ( WHO) 1988-ban döntött errõl, hogy ezzel is felhívja a figyelmet a halálos kór elleni világméretû összefogás fontosságára. A HIV-fertõzöttek száma Kedves gyermekek! Minden évben sok-sok levelet kapok tõletek, amelyben elsoroljátok, milyen ajándékot szeretnétek tõlem kapni. Ezeknek a leveleknek én nagyon örvendek és igyekszem is teljesíteni a kívánságokat de most én is kérek tõletek valamit. Rajzoljatok nekem egy karácsonyi képeslapot! Ezt a képeslapot nem csak én várom nagyon, hanem a Szatmári Magyar Hírlap szerkesztõsége is, ezért kérlek benneteket, küldjétek el az õ címükre: Szatmárnémeti, Mircea cel Bãtrân utca 15. szám, a te neveddel (melyet a képeslapra is felírsz!) és a szüleid telefonszámával kitöltött szelvénnyel együtt, hogy még több ajándék kerülhessen a fényesre pucolt cipõkbe. A szelvények ugyanis sorsolásra kerülnek! A RETRO BABAM KÖNY VESBOLT jóvoltából az elsõ díj egy 40 lej értékû könyvvásárlási utalvány és 100 lej értékû édességcsomag; második díj egy 40 lej értékû könyvvásárlási utalvány és 50 lej értékû édességcsomag, harmadik díj egy 50 lej értékû édességcsomag. Legyetek ügyesek és ne feledjétek: csak a jó gyermekeknek teljesítem minden kívánságát! A Mikulás Beküldési határidõ: december 4., 10 óra. Sorsolás: december 4-én, 12 órakor. világviszonylatban meghaladja a negyvenmillió fõt. A gyógyíthatatlan betegséget elsõsorban a gumióvszer nélküli szexuális aktus során lehet megkapni, valamint fertõzött vér által. Kelet-Afrikában például a felnõtt lakosság százaléka fertõzött, bár a megelõzésnek köszönhetõen mostanra 25 százalékkal lett kevesebb a friss HIV-fertõzések száma 2001-hez képest. A fertõzöttek jelentõs részének nincs is tudomása a betegségérõl, ugyanis a tünetek átlagosan a fertõzés után 5 évvel jelentkeznek, idõközben viszont továbbadhatják a vírust. A HIV (emberi immunhiány vírusa) fokozatosan leépíti az immunrendszert, így idõvel halálos kimenetelû fertõzések, daganatok jelentkezhetnek. K. E. Neved:... Címed:... Életkorod:... Szüleid telefonszáma:... A Romániai Magyar Cserkészszövetség egyik legnépszerûbb országos rendezvénye zajlott le a hétvégén, november 23. és 25. között, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban. A hagyományosan megszervezett program neve Pentaktív, amely egy beszédes név, ugyanis a résztvevõk ötféle tevékenységet próbálhattak ki a hétvége folyamán. A 17 helységbõl érkezõ 26 cserkészcsapat tagjainak legnagyobb része már péntek este elhelyezkedett a szálláshelyén. A kisebbeknek rövid volt ez az este, ugyanis csak a következõ két nap programjairól kaptak részletesebb információkat, a vezetõknek viszont fontos megbe szé - lésen kellett részt venniük, amely bár hosszúra, de eredményesre sikeredett. Szombat reggel a legaktívabbak már korán felkeltek, hogy elmenjenek Ma - gyar lapádra disznót vágni, majd hozzák el a kollégiumhoz feldolgozásra. Eközben a lányok a konyhában szorgoskodtak, hogy minél hamarabb lehessen elfogyasztani a finom reggelit. Ezt követõen elkezdõdtek a délelõtti programok: a cser - készek érdekes kézmûves foglalkozásokat próbálhattak ki, belekóstolhattak a ke - nyérsütés rejtelmeibe és megtapasztalhatták, hogy hogyan kell feldolgozni a disz nóhúst. A bõséges ebéd után két nagyon különleges verseny következett. A Goblen munkák az Alkotóházban A Szatmár Megyei Tanács, a Hagyományos Kultúrát Megõrzõ és Támogató Központ, illetve a Szatmári Kép zõ - mûvészek Egyesületének szervezésében holnap délután 5 órától a szatmári születésû Váradi Katalin goblen munkáiból nyílik kiállítás az Alkotóház Galériájában (1. December út 11. szám). Váradi Katalin 2008-ban csatlakozott az egyesülethez. A kereskedelmi munkát hagyta ott, hogy háziasszony és anya legyen, és szabadidejében nagy szenvedélyének, a goblennek hódolhasson. A goblen is mûvészet, amit tûvel és cérnával alkotnak meg. A téma és a színek finomsága jellemzi Váradi munkáit, ez különbözteti meg a kereskedelemben kapható goblenektõl. A goblenmûvész alkotásai során a tradíciókat összekapcsolta az új digitális technikákkal, és újabban rendõrök leállították a forgalmat, így a versenyzõk biztonságos körülmények kö - zött száguldhattak az általuk épített csurigával. A csurigaversenyt az úgyne ve zett pinewood derby-autók megmérette tése követte. Ez utóbbiakat is a résztvevõk készítették igénybe véve a fantáziájukat és kézügyességüket. A szombat estét disznótoros vacsorával és újabb vezetõi meg be - széléssel zárták. Vasárnap egy öku menikus istentisztelettel, majd az eredmények kihirdetésével zárták a sikeres ren dez vényt, amely idén 225 résztvevõt számlált. La katos Aliz, 117. sz. Dónát cscs. Romániai Magyar Cserkészszövetség, Kolozsvár nem szemekkel, hanem pixelekkel dolgozik, úgy hogy 100 öltés kerül 1 négyzetcentiméterre. Körülbelül 10 ezer öltésbõl áll egy alkotás, és több hónapig készül. Az eseményen a szatmári Mûvészeti Iskola diákja, Hutzel Levente, Budean-Mihály Judit diákja közremûködik. A tárlat december 19-ig lesz megtekinthetõ. K. E. Naponta kétszázan veszik át az élelmiszer-támogatásukat Ellátogattunk a Szatmárnémeti Szo ciá - lis Gondozói Hivatal (SPAS) Jiului utcai lerakatához, érdeklõdve az Európai Unió által finanszírozott élelmiszer-ellátmány kiosztásának eddigi folyamatáról. Az étolaj szállítmány még a mai napig sem érkezett meg az országba, viszont a többi tíz tételt továbbra is átvehetik a jelentkezõk. A lerakatban dolgozó sze mély - zet beszámolójából kiderült, hogy napi szinten átlagosan személy jelentkezik az élelmiszer-támogatás átvétele ügyé ben. A termékek kiosztása november 12. óta tart, és mostanáig a kedvez mé - nyezettek közel egyharmada igényelte a támogatást. Ez összesen fõt jelent. Ebben az évben az Európai Unió élelmiszer-támogatásából nyugdíjas, 894 bejegyzett és be nem jegyzett munkanélküli, súlyos fogyatékkal élõ személy, és 165 szociális kedvezményezett részesül, ami összesen személyt jelent. A listán azok a kedvezményezettek szerepelnek, akik szeptember 31-ig benyújtották igénylési kérvényeiket. Az olaj kivételével az igénylõk átvehetik a 14 kilogramm lisztet, 4 kilogramm má - lélisztet, 0,8 kilogramm száraztésztát, 0,5 ki lo gramm kekszet, 6 kg rizset, 1 kg száraz babot, 0,96 kilogramm borsót, 0,8 kilogramm paradicsomsûrítményt, 0,8 kilogramm paradicsompasztát és 3 kg kristálycukrot. Amikor megérkezik az étolaj is, a Szatmárnémeti Szociális Gondozói Hivatal (SPAS) ígérete szerint a sajtóban tájékoztatni fogják a lakosságot. Akik eddig átvették a termékeket, azok egy külön listára kerültek fel, annak érde ké - ben, hogy utólag is átvehessék az étolajat. A lerakat munkaprogramja ezen a héten némiképp változni fog, ugyanis csütörtökön a megszokott 9-14 órai program helyett csak déli 12 óráig lehet átvenni a támogatást, pénteken pedig zárva lesz a lerakat, de hétfõtõl újra beindul a heti ötnapos, 9-14 óra közötti munkaprogram tájékoztattak bennünket a SPAS munkatársai. Bajnai Botond

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 25. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 25. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2015. 25. hét Erdély Egyházi restitúció: jelentést sürget egy amerikai kongresszusi bizottság Az amerikai képviselőház költségvetési bizottsága egy módosító indítvánnyal beiktatta

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS A költségmegtakarítás mellett munkahelyeket is megõriz az önkormányzat az általános iskola és a középiskola összevonásával Kevesebb iroda, kevesebb vezetõ a

Részletesebben

Megy-e? Ma az ellenzék kezében van a legnagyobb hatalom önkormányzatireform-ügyekben. Tartalomjegyzék. Jegyzet. Localinfo Önkormányzati Havilap

Megy-e? Ma az ellenzék kezében van a legnagyobb hatalom önkormányzatireform-ügyekben. Tartalomjegyzék. Jegyzet. Localinfo Önkormányzati Havilap Localinfo Önkormányzati Havilap Tartalomjegyzék! Reflektorban a közigazgatási reform! Önkormányzati választás 2006! Brüsszelbõl jelentjük! Közbeszerzési tanácsok! Testvérvárosi kapcsolatok! Liberalizált

Részletesebben

AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ

AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ CSÁKÓ MIHÁLY Az ezredforduló munkaerõpiaci kihívásai a Kárpát-medencében 1 Bevezetés: a kérdés, jelentõsége, megközelítése AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ kihívások két szempontból

Részletesebben

Kétharmados többsége van az RMDSZ-nek a megyei tanácsban

Kétharmados többsége van az RMDSZ-nek a megyei tanácsban Hargita Megye Tanácsa havi tájékoztatója XII. évfolyam 5. szám 2012. július Kétharmados többsége van az RMDSZ-nek a megyei tanácsban 3. oldal Szülőföldjük történelméről tanulhatnak az iskolások Szeptembertől

Részletesebben

SZATMARI MAGYAR HIRLAP

SZATMARI MAGYAR HIRLAP Szatmárnémetiben a világ egyik legkisebb Bibliája Tegnap délben nyílt meg az a tárlat, amely Biblia-kiadványokat mutat be. Tavaly Kolozsváron aratott nagy sikert a bemutató, idén pedig a Sola Scriptura

Részletesebben

AKTUÁLIS. RENDÕRSÉGI HÍREK Garázdaság, betörés, sírrongálás. Büntetés helyett ajándék kerékpárlámpák

AKTUÁLIS. RENDÕRSÉGI HÍREK Garázdaság, betörés, sírrongálás. Büntetés helyett ajándék kerékpárlámpák AKTUÁLIS RENDÕRSÉGI HÍREK Garázdaság, betörés, sírrongálás Büntetés helyett ajándék kerékpárlámpák Cserényi Iván õrsparancsnok jelentése alapján: Január 1-jén egy Virág úti lakossal szemben garázdaság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

Célunk a vidéki térségek életminõségének emelése.

Célunk a vidéki térségek életminõségének emelése. Miért a mezõváros? Miért most? Miért itt? Célunk a vidéki térségek életminõségének emelése. Mind az emberek, mind a természeti környezet életminõségének emelése. Közép-Kelet-Európában és így Magyarországon

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 29. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 29. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2013. 29. hét Magyarország Év végére meglesz az ötszázezredik magyar állampolgár a határon túlról Év végére meglesz az ötszázezredik magyar állampolgár a határon túlról - jelentette

Részletesebben

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február Pontot TETT-ek az alszerzõdések végére 3. oldal TETT HÍRLAP BÁTASZÉK BÁTAAPÁTI CIKÓ FEKED MÓRÁGY MÕCSÉNY VÉMÉND V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február EZÉRT TET(T)SZIK NEKEM A TELEPÜLÉSEM... Fogalmazásíró

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.22. péntek A miskolci rendőrség előtt demonstráltak helyi szocialisták Emberközelibb politikát Európában! A költség el van vétve Fenyegető igazságtalanság Széll-el szemben Kaposváron Nagykátán

Részletesebben

Megint reform. Tartalomjegyzék. Tartalom Jegyzet. Sírjunk vagy nevessünk? A kormány nem adja fel: 2007 végén újabb dokumentumot. Reflektorban a reform

Megint reform. Tartalomjegyzék. Tartalom Jegyzet. Sírjunk vagy nevessünk? A kormány nem adja fel: 2007 végén újabb dokumentumot. Reflektorban a reform Tartalom Jegyzet Tartalomjegyzék Reflektorban a reform Parlamenti munka Tanyaprogram készül Szabálysértési reform Közbeszerzési tanácsok Európai Unió Környezetbarát feszutiválok Négyes metró Pályázatfigyelõ

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 16. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 16. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2015. 16. hét Erdély Újraválasztották Kelemen Hunort az RMDSZ élére Újabb négy évre Kelemen Hunort választotta elnökévé az RMDSZ pénteken, a szövetség Kolozsváron tartott 12.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Városok-e a városok? Tartalom Jegyzet

Tartalomjegyzék. Városok-e a városok? Tartalom Jegyzet Tartalom Jegyzet Tartalomjegyzék Reflektorban az információszabadság Európai Unió Parlamenti munka Panelfelújítások ÁSZ-jelentés Közigazgatási Hivatalok A monoki példa Újabb városok Pályázati tanácsok

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RENDÕRSÉGI HÍREK. Milyen volt városunk közbiztonsága 2006-ban? Vigyázzunk jobban értékeinkre! 2007. április. 2.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RENDÕRSÉGI HÍREK. Milyen volt városunk közbiztonsága 2006-ban? Vigyázzunk jobban értékeinkre! 2007. április. 2. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Milyen volt városunk közbiztonsága 2006-ban? Vigyázzunk jobban értékeinkre! Február végén tárgyalta a képviselõtestület a város közbiztonságának helyzetérõl, a közbiztonság érdekében

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.04.04. szerda A civil társadalmat erősítené az EU a keleti partnerországokban Komoly előrelépések az EU keletei partnersége terén Túllőhet a célon az EU szigorú termékcímkézése Nemzeti Eszközkezelő

Részletesebben

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával JELENIDÕBEN Május vége és június eleje között felbolydult a magyar média, az írott sajtótól a tévécsatornákon keresztül az internetes portálokig. Bár az adatvédelem jogi témája látszólag unalmas és érdektelen,

Részletesebben

Újabb vigyázó szemek. media13.hu. Díszpolgárjelölés. Büdzsé 2016. A TV13 mûsorából. Térfelügyelet Havi 300 intézkedést kezdeményeznek az operátorok

Újabb vigyázó szemek. media13.hu. Díszpolgárjelölés. Büdzsé 2016. A TV13 mûsorából. Térfelügyelet Havi 300 intézkedést kezdeményeznek az operátorok media13.hu XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ANGYALFÖLD-ÚJLIPÓTVÁROS-VIZAFOGÓ 2016. JANUÁR 22. Díszpolgárjelölés Az önkormányzat idén is várja a helyi lakosok és civil közösségek javaslatait, illetve jelöléseit a

Részletesebben

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet.

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet. ÍGY VÁLASZTOTTUNK Az igazi munka csak most kezdõdik! Tervek és lehetõségek az országgyûlési választás után A választókerületünkben élõk Sági Istvánt, városunk képviselõ-testülete pénzügyi és városfejlesztési

Részletesebben

J e g y zőkönyv FFB-18/2011. (FFB-37/2010-2014.)

J e g y zőkönyv FFB-18/2011. (FFB-37/2010-2014.) FFB-18/2011. (FFB-37/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 2011. június 6-án, hétfőn, 8 óra 36 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 567. számú tanácstermében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 31. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 31. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2015. 31. hét Erdély Ponta: Orbán bántó és provokáló alak Victor Ponta sértőnek nevezte a magyar miniszterelnök Romániával szemben tanúsított magatartását. A román kormányfő

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 10. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 10. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2013. 10. hét Magyarország Rétvári: Fontos eredmények a nemzetpolitikában A külhoni magyarok egyszerűsített honosítását, a Határtalanul! tanulmányi kirándulási programot és

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2014. 52. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2014. 52. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2014. 52. hét Erdély Magyarország Stratégiai fontosságú a szakképzés Fel kell hívni a figyelmet, hogy a szakképző intézmények stratégiai fontosságúak, meg kell alapozni a magyar

Részletesebben

Válaszkeresés a társadalmi problémákra Bugán Antal pszichológussal Balogh József beszélget

Válaszkeresés a társadalmi problémákra Bugán Antal pszichológussal Balogh József beszélget 2008 / Tél F o r s p o n t S z o c i o l ó g i a, p s z i c h o l ó g i a, p e d a g ó g i a Válaszkeresés a társadalmi problémákra Bugán Antal pszichológussal Balogh József beszélget A 21. század pszichológiája

Részletesebben

WRC autó is ott száguld majd az évzárón

WRC autó is ott száguld majd az évzárón A felújítás kezdete óta az idei Szilveszter Rallye lesz az első verseny a Hungaroringen WRC autó is ott száguld majd az évzárón Hivatalosan még csak nemrég van lehetőség az idei, 17. alkalommal megrendezendő

Részletesebben

HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL. A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga

HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL. A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga ÖSSZEÁLLÍTOTTA HODOSSY GYULA Lilium Aurum, 2002 ISBN 80-8062-146-2 HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 4. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 4. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2015. 4. hét Erdély Magyarország Folytatódik a Kőrösi Csoma Sándor Program Folytatódik a diaszpóra magyarságának megerősítését célzó Kőrösi Csoma Sándor Program, amelyre február

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 11. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 11. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2013. 11. hét Erdély Tízezrek a marosvásárhelyi tüntetésen Marosvásárhelyen esőben kezdődött meg vasárnap délután a székely szabadság napja elnevezésű autonómiatüntetés, amelyen

Részletesebben

Meg kell õrizni. a nyugdíjak reálértékét!

Meg kell õrizni. a nyugdíjak reálértékét! V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA l WWW. BUDAVAR. HU l Országgyûlési Meg kell

Részletesebben

Kutatási beszámoló. a KDOP-3.1.1/D2/13-k2-2013-0004 jelű, Szociális város-rehabilitáció Szárazréten elnevezésű projekt hatásának mérése

Kutatási beszámoló. a KDOP-3.1.1/D2/13-k2-2013-0004 jelű, Szociális város-rehabilitáció Szárazréten elnevezésű projekt hatásának mérése Kutatási beszámoló a KDOP-3.1.1/D2/13-k2-2013-0004 jelű, Szociális város-rehabilitáció Szárazréten elnevezésű projekt hatásának mérése 2015. május Tartalomjegyzék I. A kutatás háttere... 3 II. Az empirikus

Részletesebben

Az erdélyi magyar kulturális intézményrendszerrõl

Az erdélyi magyar kulturális intézményrendszerrõl A KULTÚRA VILÁGA Csata Zsombor Kiss Dénes Kiss Tamás Az erdélyi magyar kulturális intézményrendszerrõl A kutatási programról Erdélyben a kulturális kataszter felmérése két régióra osztva történt. A csíkszeredai

Részletesebben

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl Szlovák magyar együttmûködés I. KÖZÖS TUDOMÁNYPOLITIKAI LEHETÕSÉGEK ÉS GONDOK Az uniós tagság közös elõnyei Piacgazdaság és az állami fenntartású kutatásszervezet

Részletesebben

POLGÁRMESTERE 2309 Lórév, Dundity A. u. 43. Telefon/fax: 24/482-544

POLGÁRMESTERE 2309 Lórév, Dundity A. u. 43. Telefon/fax: 24/482-544 L Ó R É V K Ö Z S É G POLGÁRMESTERE 2309 Lórév, Dundity A. u. 43. Telefon/fax: 24/482-544 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 50/A. (4) bekezdés alapján a helyi önkormányzati képviselők

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Népszavazás Omnibusz 2008/02 A kutatás dokumentációja 2008 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Czeglédi Tibor Dencső Blanka Fáklya Éva Németh Valéria

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 42. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 42. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2013. 42. hét Erdély Magyarország Oktatási és gazdasági kérdésekről tárgyaltak a MÁÉRT szakbizottságokban Október 8-án ülésezett a MÁÉRT Oktatási és Kulturális Szakbizottsága,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

A TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM KIALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON

A TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM KIALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON Szociológiai Szemle 2007/3 4, 278 283. A TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM KIALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON FARAGÓ Péter MTA Szociológiai Intézet H-1014 Budapest, Úri u. 49.; e-mail: peter.farago@meh.hu Tamás Pál (szerk.):

Részletesebben

Rákosmentét építjük!

Rákosmentét építjük! Az összefogás visz elôre INTERJÚ RIZ LEVENTE POLGÁRMESTERREL Riz Levente: Folytatjuk a fejlesztéseket! Nyolc éve vezeti Rákosmente önkormányzatát. Hogy tudná röviden összegezni ezt a nyolc évet? Számomra

Részletesebben

Az Országgyûlés 1993 júniusában közel 100%-os többséggel

Az Országgyûlés 1993 júniusában közel 100%-os többséggel KUTATÁS KÖZBEN PAVLOVICS ATTILA GYUROK JÁNOS Kisebbségek érdekképviselet Pécsi regionális tapasztalatok Az Országgyûlés 1993 júniusában közel 100%-os többséggel elfogadta 1 a nemzeti és etnikai kisebbségek

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ I. 2-110./2008. Tárgy: Dr. Buzás Péter polgármester Üi.: Bakai Ildikó tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Makó Város Önkormányzati

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2012. 14. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2012. 14. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2012. 14. hét Erdély Önálló magyar vonal a MOGYE-n Elfogadta a kormány azt a határozatot, amely egy új kart hoz létre a magyar és angol tannyelvű szakok számára a Marosvásárhelyi

Részletesebben

ti1.us Hivatela É,rkez it : 2013 L05,

ti1.us Hivatela É,rkez it : 2013 L05, ti1.us Hivatela Baráth Zsolt országgyűlési képviselő 4ar,,v-sr< r ~ : 1 / ( 7f -3 É,rkez it : 2013 L05, Írásbeli kérdés Dr. Kövér László úrnak, az Országgy űlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

AKTUÁLIS. Beszámoló a város közbiztonsági helyzetérõl "Hiszek benne, hogy el kell rettenteni a bûnelkövetõket"

AKTUÁLIS. Beszámoló a város közbiztonsági helyzetérõl Hiszek benne, hogy el kell rettenteni a bûnelkövetõket AKTUÁLIS Beszámoló a város közbiztonsági helyzetérõl "Hiszek benne, hogy el kell rettenteni a bûnelkövetõket" A város közbiztonságának helyzetérõl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrõl, valamint

Részletesebben

Aprogram ugyan a hátrányos helyzetû diákoknak szólt, de a hátrányok közül elsõsorban

Aprogram ugyan a hátrányos helyzetû diákoknak szólt, de a hátrányok közül elsõsorban Iskolakultúra 2006/7 8 Fehérvári Anikó Liskó Ilona Felsõoktatási Kutatóintézet, Professzorok Háza Az Arany János Program tanulói Az Arany János Tehetséggondozó Programot (AJP) az Oktatási Minisztérium

Részletesebben

KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához

KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához A 296/2006.(XI.28.) Kt. sz. melléklete KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához A szociális területen alkalmazott két f jogszabály

Részletesebben

Székelyföld területi autonómiája

Székelyföld területi autonómiája Márton János Székelyföld területi autonómiája Koncepciók és esélyek 1. Bevezetõ A 2003-as év eseményei közel tízéves hallgatás után újra terítékre hozták a romániai magyar közösség autonómiájának kérdését.

Részletesebben

Washington, 1989 július 17. (Amerika Hangja, Esti híradó)

Washington, 1989 július 17. (Amerika Hangja, Esti híradó) Item: 2461 Kiad sor: 07/17/1989 17:33:45 Om Fejléc: kiad rvk1002 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra! Rövid Cím: Interjú Mark Palmerrel Washington, 1989 július 17. (Amerika Hangja, Esti híradó)

Részletesebben

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15.

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. 1994-2009 15 évesek lettünk! EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. ÉVFORDULÓJÁT A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR Képeink a 2008. év legrangosabb

Részletesebben

Nagy Attila Tibor Az EU-elnökség és a magyar belpolitika

Nagy Attila Tibor Az EU-elnökség és a magyar belpolitika Nagy Attila Tibor Az EU-elnökség és a magyar belpolitika Rendkívüli volt a magyar európai uniós elnökség fél éve abban az értelemben legalábbis mindenképpen, hogy Magyarország először töltötte be az Európai

Részletesebben

S zlovákiában azok a települések számítanak szórványnak, amelyekben a magyar

S zlovákiában azok a települések számítanak szórványnak, amelyekben a magyar Lampl Zsuzsanna NEMZETI IDENTITÁS TÖMBBEN ÉS SZÓRVÁNYBAN S zlovákiában azok a települések számítanak szórványnak, amelyekben a magyar nemzetiségû lakosság részaránya nem éri el a tíz százalékot, viszont

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 121. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 19., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 121. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 19., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 121. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 19., szerda Tartalomjegyzék 2011. évi CXXXIII. törvény A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 30470 215/2011.

Részletesebben

Tájékoztató folyamatban lévõ, illetve hamarosan kezdõdõ beruházásokról

Tájékoztató folyamatban lévõ, illetve hamarosan kezdõdõ beruházásokról Tartalomból: Húsvéti köszöntõ Tájékoztató folyamatban lévõ, illetve hamarosan kezdõdõ beruházásokról Baba-Mama Börze Foltos otthon - a bekecsi Folt-Varázs Kör Házi sütemények versenye Március idusa Bekecsen

Részletesebben

Az integrált vidékfejlesztés lehetôségei Magyarországon

Az integrált vidékfejlesztés lehetôségei Magyarországon BÍRÓ NAGY András Túl a magyar ugaron Az integrált vidékfejlesztés lehetôségei Magyarországon 2007. április Tartalom 1. VEZETÔI ÖSSZEFOGLALÓ 4 2. BEVEZETÉS 10 3. MIÉRT KELL FEJLESZTENI A VIDÉKET? 16 4.

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 173/2013. (I.30.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 173/2013. (I.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/538-8/2013. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 173/2013. (I.30.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben

AKTUÁLIS. Adventi várakozásban

AKTUÁLIS. Adventi várakozásban AKTUÁLIS A Jobbik Magyarországért Mozgalom 2003 óta hagyománnyá vált keresztállítási missziójához egyre több településen mûködõ szervezetük kapcsolódik. Az idén ötven helyen állítottak keresztet Advent

Részletesebben

Cigánypénzek, káoszprojektek 2011. March 05.

Cigánypénzek, káoszprojektek 2011. March 05. Cigánypénzek, káoszprojektek 2011. March 05. Nem lehet pontosan tudni, hogy a rendszerváltás óta mennyit költöttek a kormányok összesen a roma integrációra. Ennek oka, hogy rengeteg foglalkoztatási és

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

Tehát a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) alapja hibás, ezért nem lehet azt változtatással (reformmal) továbbéltetni. Ezért II.

Tehát a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) alapja hibás, ezért nem lehet azt változtatással (reformmal) továbbéltetni. Ezért II. Melyik gondolkodási mód elıtt áll történelmi lehetıség? I. Vértes András, a GKI (Gazdaságkutató Intézet) elnöke kedden (2010. június 29-én) Budapesten sajtótájékoztatót tartott, amelyen a kormány 29 pontos

Részletesebben

Települési Információs Hírlevél

Települési Információs Hírlevél Települési Információs Hírlevél VIII. Évfolyam 1. Szám 2005. április-június SÁ R M ELL É K Köszöntjük községünk legifjabb polgárait: Született: Pantocsek Leon Dániel /Arany J. u. 10./ Koller Dóra /Dózsa

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! Maga ez a kötet nem más, mint egy elsõsorban az Ifjúságról szóló civil jelentés. Ennek a Parlament hasonló jelentésével egyidejûleg

Tisztelt Olvasók! Maga ez a kötet nem más, mint egy elsõsorban az Ifjúságról szóló civil jelentés. Ennek a Parlament hasonló jelentésével egyidejûleg UISZ jelentes.qxd 2006. 10. 21. 16:40 Page 4 Tisztelt Olvasók! Több okból vállaltam el, hogy e könyvnyi lapszámot mindenki figyelmébe ajánlom, akinek felelõssége és dolga van gyermekeink és ifjúságunk

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A kiadvány megjelenését támogatta: Tartalomjegyzék Bevezetés...5 Az

Részletesebben

2014. február. Beled Város Önkormányzatának hírei P Á L Y Á Z A T

2014. február. Beled Város Önkormányzatának hírei P Á L Y Á Z A T 2014. február Beled Város Önkormányzatának hírei P Á L Y Á Z A T Beled Város Önkormányzata pályázatot ír ki 2014. június 6-7-8-án megrendezésre kerülő Pünkösdi Fesztivál és Vásár szórakoztató és vendéglátó

Részletesebben

MKKSZ. Az MKKSZ Országos Választmányának BESZÁMOLÓJA

MKKSZ. Az MKKSZ Országos Választmányának BESZÁMOLÓJA MKKSZ Az MKKSZ Országos Választmányának BESZÁMOLÓJA 4 Az MKKSZ Országos Választmányának beszámolója A Magyar Köztisztviselõk és Közalkalmazottak Szakszervezete Országos Választmányának beszámolója az MKKSZ

Részletesebben

J e g y zőkönyv AIÜB-V-5/2011. (AIÜB-V-8/2010-2014.)

J e g y zőkönyv AIÜB-V-5/2011. (AIÜB-V-8/2010-2014.) AIÜB-V-5/2011. (AIÜB-V-8/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság Az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reformot

Részletesebben

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett és a közmeghallgatás napirendjét egyhangú (6 igen) szavazattal az alábbiak szerint határozta meg:

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett és a közmeghallgatás napirendjét egyhangú (6 igen) szavazattal az alábbiak szerint határozta meg: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 22-én, 17:00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradt:

Részletesebben

Eladó: dr. Vajda László fcsoportfnök, FVM, EU Koordinációs Fosztály

Eladó: dr. Vajda László fcsoportfnök, FVM, EU Koordinációs Fosztály Az EU vidékfejlesztési politikája 2007 és 2013 között volt a témája annak a háttérbeszélgetésnek, amelyet a Miniszterelnöki Hivatal EU Kommunikációs Fosztálya szervezett újságíróknak 2005. június 29-én.

Részletesebben

Nádas Kitti: Mint az anyai szeretet

Nádas Kitti: Mint az anyai szeretet AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HÍRLEVELE 2011.. FFEEBBRRUUÁÁRR Nádas Kitti: Mint az anyai szeretet TÁMOP-5.5.5/08/1 - A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése

Részletesebben

Emlékeztető A 4-es metró Kelenföldi pályaudvari állomása és folytatása nyugati irányban című tanácskozásról

Emlékeztető A 4-es metró Kelenföldi pályaudvari állomása és folytatása nyugati irányban című tanácskozásról Emlékeztető A 4-es metró Kelenföldi pályaudvari állomása és folytatása nyugati irányban című tanácskozásról A tanácskozásra 2004. szeptember 7-én került sor a XI. kerületi Polgármesteri Hivatalban a Levegő

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 39. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 39. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2013. 39. hét Erdély Magyarország Megtartották a Kárpát-medencei magyar felsőoktatási tanévnyitót Az Óbudai Egyetem és hat külhoni felsőoktatási intézmény, egymással videókonferenciával

Részletesebben

Terület- és településrendezési ismeretek

Terület- és településrendezési ismeretek Terület- és településrendezési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: László László Budapest 006. október A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI JÓZSEF

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fekete János, Fülöp Zsolt

JEGYZŐKÖNYV. Fekete János, Fülöp Zsolt Szám: 17/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 27-én (kedden) 17. 00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Jelen lévő képviselők: dr. Dietz

Részletesebben

I. Bevezető. II. Nemzetközi jogi környezet - saját jogrend

I. Bevezető. II. Nemzetközi jogi környezet - saját jogrend I. Bevezető Az Európai Unió tagállamai az elmúlt évtizedben egyre nagyobb hangsúlyt fektettek arra, hogy nyelvi jogokhoz kötődő, kötelezően betartandó erejű jogszabályokat alkossanak. Ennek ellenére, nem

Részletesebben

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 23-án (szerdán)16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 23-án (szerdán)16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 23-án (szerdán)16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Ügyiratszám: 166-15/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Horoszkóp rendelési lehetõségek horoszkóp-félék és árak szerint

Horoszkóp rendelési lehetõségek horoszkóp-félék és árak szerint Horoszkóp rendelési lehetõségek horoszkóp-félék és árak szerint Kozma Szilárd karma- és család-asztrológus: II. Horoszkóp félék és horoszkóp-rendelési árak. Ami a munka-díjaimat, illetve az egyes horoszkóprendelõknek

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben