A MISKOLCI EGYETEM SZÁMÍTÓGÉPES TANULMÁNYI RENDSZERÉNEK ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MISKOLCI EGYETEM SZÁMÍTÓGÉPES TANULMÁNYI RENDSZERÉNEK ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A MISKOLCI EGYETEM SZÁMÍTÓGÉPES TANULMÁNYI RENDSZERÉNEK ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Miskolc 2014.

2

3 3.10. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM SZÁMÍTÓGÉPES TANULMÁNYI RENDSZERÉNEK ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Egyetem Szenátusának 70/2014. sz. határozata. Készült 20 példányban. sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.

4 Kiadásért felelős: Dr. Szakály Dezső egyetemi főtitkár Kiadja a Miskolci Egyetem ME Sokszorosító Üzeme: Nyomdaszám: Miskolc-Egyetemváros, március 27. A szabályzat gondozásáért felelős: Óváriné Dr. Balajti Zsuzsanna tanulmányi rektorhelyettes

5 Tartalomjegyzék Oldalszám: Fejezetszám F e j e z e t c í m Old. szám Vált. szám Bevezetés dátuma Általános rendelkezések 3 I. A szabályzat célja és hatálya 3 Felhasználói körök 4 II. Az SZTR adatbázisába bekerülő adatok köre 5 Az adatbázisba bekerülő adatok felvételének formája, az adatok forrása, az adatbevitelre jogosultak köre, az adatbevitel módja 6 Adathelyesbítés, adatváltozás 8 Adatbiztonság 9 Hozzáférési jogosultságok 9 Jogosultsági szintek 10 III. Feladatok szervezetenként, illetve felhasználói típusonként 11 Adatellenőrzés 16 Adattovábbítás 17 Üzenetküldés az SZTR rendszerben 17 Záró rendelkezések 18

6 Oldalszám: 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. (1) A Miskolci Egyetem mindenekelőtt a tanulmányi, általánosan az igazgatási, gazdasági ügyvitelt kiszolgáló, a szükséges adatszolgáltatásokhoz segítséget nyújtó Számítógépes Tanulmányi Rendszert (a továbbiakban: SZTR) használ. (2) Az SZTR-t fegyelmi felelősség terhe mellett csak a jelen szabályzatban részletezett ügyintézésre, feladatok ellátására szabad használni. (3) Az SZTR moduláris felépítésű, funkcionalitása bővíthető, az egyes feladatok elvégzéséhez jogosultsági szintek kerülnek meghatározásra. (4) 2 Az SZTR nem csak a hallgatók, hanem a velük kapcsolatban az SZTR-be bejegyzést foganatosító valamennyi személy adatait tartalmazza, olyan mértékben, hogy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesíthető legyen. (5) 3 A Miskolci Egyetem döntéseinek meghozatalához felhasználja az SZTR-ben lévő adatokat, az adatvédelemre és a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával. (6) Jelen szabályzat a Neptun.Net Egységes Felsőoktatási Tanulmányi Rendszerhez készült. Új SZTR, vagy a jelenlegihez képest nagymérvű változásokat tartalmazó új verzió bevezetése esetén a szabályzatot a szükséges mértékben aktualizálni kell. I. fejezet A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA 2. (1) Az SZTR (a továbbiakban: SZTRÜSZ) célja, hogy meghatározza az intézmény által használt SZTR működtetésében és használatában azokat az elveket, amelyek biztosítják a használatra jogosult közösség számára a rendeltetésszerű, jogszerű és üzembiztos használatot. (2) 4 A SZTRÜSZ feladata továbbá, hogy meghatározza azokat a jogosultsági szinteket, amelyeken keresztül a felhasználók a számukra előírt nyilvántartási, döntéshozatali és egyéb, hatáskörükbe utalt feladatokat az SZTR-ben el tudják végezni. (3) A jogosultsági szinteken keresztül egyértelműen szabályozhatók azok a feladatok és felelősségi körök, amelyek alapján az SZTR adatainak naprakészsége és pontossága biztosítható. 1 A cím és a szabályzat számai módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2011. számú határozatával, január 1. napjától 2 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2011. számú határozatával, január 1. napjától hatályos 3 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2011. számú határozatával, január 1. napjától hatályos 4 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2011. számú határozatával, január 1. napjától hatályos

7 Oldalszám: 4 (4) A SZTRÜSZ a Miskolci Egyetem belső használatra szóló dokumentuma. (5) Az adatvédelem és adatbiztonság szabályozásával, valamint egyes adatkategóriák értelmezésével a Miskolci Egyetem Adatvédelmi Szabályzata és Informatikai Biztonsági Szabályzata foglalkozik részletesen. (6) A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyetem minden az SZTR-t jogosultan használó közalkalmazotti, hallgatói, illetve bármilyen egyéb jogviszonyban álló természetes személyre, továbbá mindazokra, akik valamely engedély vagy felhatalmazás alapján jogosultak az SZTR használatára, a rendszerbe való belépésre, az abban lévő adatok megtekintésére, adatbevitelre, adatmódosításra vagy adattovábbításra, illetőleg a rendszer üzemeltetésére, karbantartására. A jelen szabályzat hatálya alá tartozó személyek kötelesek a szabályzat rendelkezéseit maradéktalanul betartani. Felhasználói körök 3. (1) Az SZTR szakmai felügyeletét ellátó magasabb vezető: az egyetemi rendszergazdával és a rendszer fejlesztőjével kapcsolatot tartó vezető, aki felelős az egyetemi koordinációért, kommunikációért, aki gondozza jelen szabályzatot és ügyel annak betartására. (2) SZTR üzemeltetési felelős: a rektor által megbízott vezető, aki felelős a Neptun.Net rendszergazdai teendőinek ellátásáért, a rendszer egyetemi szintű üzemeltetéséért; közvetlen kapcsolatban áll a rendszeradminisztrátorokkal; a kari, nem kari egység felelősökkel. (3) Rendszeradminisztrátor: a rendszer szoftver és hardver elemeinek üzemeltetéséért, az adatkezelés jogszerűségéért felelős személy. (4) Kari tartalmi felelős: az SZTR üzemeltetéséhez szükséges elvi és elméleti információk megadásában kompetens, a dékán/intézetigazgató (továbbiakban: dékán) által megbízott személy. (5) Kari informatikai felelős: kari/intézeti (továbbiakban: kari) szinten a dékán/igazgató által kijelölt személy, aki az SZTR kari, intézeti/tanszéki működtetéséért, a jelen szabályzat betartásáért felelős, és az intézeti/tanszéki adminisztrátorokat informatikai segítséggel támogatja. A kari informatikai felelős egyben kari adminisztrátori joggal is rendelkezik. (6) Kari adminisztrátor: az adott karon oktatók, valamint a karon oktatott tantárgyat felvett hallgatók adatai tekintetében a rendszer kari szintű üzemeltetéséért, a kari szintű adatkezelés jogszerűségéért felelős, a dékán által kijelölt személy. (7) 5 Tanulmányi ügyintéző: az oktatási egységek, illetve az Egyetemi Ügyfélszolgálati Központ tanulmányi adminisztrációval foglalkozó alkalmazottai. (8) Intézeti/tanszéki adminisztrátor: az adott intézet/tanszék által oktatott tantárgyak, meghirdetett kurzusok, vizsgaalkalmak kezelésére, az ezekből elért eredmények bevitelére jogosult személy. 5 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 70/2014. számú határozatával, április 1. napjától hatályos

8 Oldalszám: 5 (9) 6 Egyetemi Ügyfélszolgálati Központ ügyintézője: az Egyetemi Ügyfélszolgálati Központ előadója a különböző jogcímeken kifizetett ösztöndíjak számfejtéséhez, GIROn keresztül történő kifizetéséhez, a diákigazolványok igényléséhez, megrendeléséhez, átadásához, nyilvántartásához szükséges felhasználói jogosultsággal rendelkezik. (10) 7 Kollégiumi ügyintéző: a hallgatók kollégiumi beköltözésének, a kollégisták nyilvántartásával, évközi mozgásuk adminisztrációs feladatainak ellátásával, illetve a kollégiumi díjak kiírásával, a díjak befizetésének ellenőrzésével a kollégiumi igazgató által megbízott személy. (11) 8 Egyéb ügyintéző: olyan ügyintéző, aki a rendszer funkcionalitásából csak speciális feladatokhoz tartozó jogosultságot kap (pl. Humánpolitikai Iroda alkalmazottai, pénzügyi előadók), illetve a rendszer adataihoz csak olvasási joggal férhet hozzá (pl. Központi Kezelőiroda, Rektori Hivatal erre feljogosított munkatársai, az AVIR rendszer fejlesztői). (12) Oktató: oktatói jogosultsággal rendelkező oktatói vagy tanári (továbbiakban: oktató) státuszú személy, aki kurzusokhoz rendelve kezelheti a kurzust felvett hallgatók tanulmányi adatait. (13) Hallgató: hallgatói, doktorjelölti, vendéghallgatói (továbbiakban: hallgatói) státuszú személy, aki a jogosultságával elvégezheti a személyes adataiban bekövetkezett változások módosítását, tanulmányi félévekre regisztrálhat, tantárgyakat vehet fel, vizsgaalkalmakra jelentkezhet, és megtekintheti a megszerzett eredményeit. Pénzügyi befizetéseihez az SZTR pénzügyi felületeit használhatja. (14) Egyéb személy: adatszolgáltatási kötelezettség miatt az SZTR-be felvitt személy, aki külön jogosultsággal nem rendelkezik, pl. kutató. II. fejezet AZ SZTR ADATBÁZISÁBA BEKERÜLŐ ADATOK KÖRE 4. (1) Az adatbázisba az alábbi adatalanyok adatai kerülnek be: a) a Miskolci Egyetemen közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló jogviszony alapján oktatói tevékenységet végző személyek, akik oktatói státusz besorolással rendelkeznek; b) a Miskolci Egyetemmel közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, nem oktatói státusz besorolással rendelkező azon személyek, akiknek feladatkörébe tartozik az SZTR bármilyen formájú használata; c) a Miskolci Egyetemmel közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló kutatók, akiknek az adatait a Felsőoktatási Információs 6 Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2011. számú határozatával, január 1. napjától hatályos 7 Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2011. számú határozatával, január 1. napjától hatályos 8 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2011. számú határozatával, január 1. napjától hatályos

9 Oldalszám: 6 Rendszerbe (továbbiakban: FIR) történő adatszolgáltatási kötelezettség miatt az SZTR-ben szerepeltetni kell; d) a Miskolci Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló személyek. (2) 9 Az adatbázisba a fentebb felsorolt adatalanyok következő adatai kerülnek be: a) A Miskolci Egyetemen oktatói státuszba besorolt személyek esetén a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvényben (a továbbiakban: Nftv.) meghatározott személyi, jogviszony és munkakör adatok. b) A nem oktatói státuszba besorolt személyek esetében az adatbázisban kötelezően kitöltendőnek jelölt személyi, illetve a jogosultságot meghatározó munkahelyi adatok. c) A hallgatói jogviszonyban álló személyek esetében az Nftv.-ben meghatározott személyi, lakcím és szakazonosítók, valamint a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos előképzettségi, nyelvvizsga, tanulmányi, pénzügyi, kollégiumi elhelyezési adatok. (3) 10 Az SZTR pénzügyi moduljába bekerülő adatokat úgy kell meghatározni, hogy azok feleljenek meg a jelen szabályzat 1. sz. mellékletében rögzített Hallgatói tartozások analitikus nyilvántartása, értékelése és feladása előírásainak. Az adatbázisba bekerülő adatok felvételének formája, az adatok forrása, az adatbevitelre jogosultak köre, az adatbevitel módja 5. (1) 11 Az adatbázisba bekerülő adatok felvételére minden esetben írásbeli dokumentáció alapján kerülhet sor. Szóbeli közlés alapján az adatbázisba semmilyen adat nem kerülhet be. (2) 12 Az oktatói, illetve nem oktatói státuszba besorolt személyek adatainak forrása az adatalanytól bekért, és a szükséges adatokat tartalmazó nyilatkozat. Oktatók esetében az adatbevitelre a Humánpolitikai Iroda előadója jogosult, akinek feladata a FIR adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan a közalkalmazotti jogviszonyban, illetve a megbízási szerződéssel foglalkoztatott oktatói/tanári/kutatói státuszú alkalmazottak jogviszony és munkaköri adatainak, illetve az adatokban bekövetkezett változásoknak az SZTR-ben történő rögzítése, illetve az adatok karbantartása. Nem oktatók esetében adatbevitelre munkalap alapján a rendszeradminisztrátor jogosult. (3) 13 A hallgatói jogviszonyban álló személyek esetén az adatok forrása a felvételi adatállomány, pótfelvett, átvett vagy doktori képzésre felvett hallgató esetén a hallgató által beadott jelentkezési lap, valamint a Miskolci Egyetem határozatai és közlései, az 9 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 70/2014. számú határozatával, április 1. napjától hatályos 10 Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2011. számú határozatával, január 1. napjától hatályos 11 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2011. számú határozatával, január 1. napjától 12 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2011. számú határozatával, január 1. napjától 13 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2011. számú határozatával, január 1. napjától

10 Oldalszám: 7 Egyetemi Ügyfélszolgálati Központ által bekért adatlap, a hallgató személyi okmányai, írásbeli nyilatkozatai, illetve a rendelkezésre álló egyéb dokumentumai. (4) Az adatbázisba bevitt adatok nem térhetnek el az adat forrásául szolgáló iratban szereplő adattól. Az adatok egyezőségéért az adatbevitelt végző személy felelősséggel tartozik. (5) Amennyiben az adatok forrásául szolgáló iratban szereplő adat értelmezhetetlen, olvashatatlan, ellentmondásos vagy hiányos, az adat nem vihető be az adatbázisba. Ilyen esetben az adat forrásául szolgáló irat kijavítását, illetve kiegészítését kell kérni az adatalanytól. Az irat adatainak kiegészítése az eredeti irat kiegészítésével történik azzal, hogy a kiegészítést csak az adatalany, vagy az eredeti irat kiállítója végezheti el, és a kiegészítés tényét és időpontját sajátkezű aláírásával igazolja. Az adatok kijavítása, illetve kiegészítése szóbeli közlés alapján nem történhet. (6) Az adatok bevitele során olyan körülményeket kell biztosítani, hogy az adatforráshoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá. (7) Az adatok bevitele után az adat forrásául szolgáló iratokat a Miskolci Egyetem Iratkezelési Szabályzatának megfelelően kell tárolni és megőrizni. (8) 14 A kari adminisztrátor és a tanulmányi ügyintéző feladata azon adatok bevitele, amelyek forrása: a) 15 az adott hallgató leckekönyve vagy egyéb tanulmányokkal kapcsolatos dokumentumai (pl. papír alapú vizsgalap), b) forrása az adott hallgató írásbeli nyilatkozata, c) a saját karon a hallgatóval kapcsolatban keletkeznek, d) a saját dékáni hivatalban a tanrenddel kapcsolatosak, pl. tanterv, tantárgyi előfeltételek. (9) Az intézeti/tanszéki adminisztrátor feladata azon adatok bevitele, amelyek az intézetben/tanszéken a hallgatóval kapcsolatban keletkeznek, valamint az intézet/tanszék által oktatott tantárgyakkal kapcsolatosak. (10) 16 (11) A Dékáni Hivatal feladata a FIR adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan a megbízási szerződéssel foglalkoztatott ( óraadók ) oktatói/tanári/kutatói státuszú dolgozók jogviszony és munkaköri adatainak, azok változásainak adatlapon történő jelentése a Humánpolitikai Iroda felé. Az adatlap megbízott általi kitöltése, aláírása, a Dékáni Hivatalba történő leadása a feladatellátás megkezdése előtti szerződés aláírásának a feltétele. (12) 17 A Miskolci Egyetem Informatikai Szolgáltató Központjának (a továbbiakban: ISZK) feladata azon adatok konvertálása, amelyeknek forrása a felvételi adatállomány. 14 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 70/2014. számú határozatával, április 1. napjától hatályos 15 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2011. számú határozatával, január 1. napjától 16 Törölve a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2011. számú határozatával, január 1. napjától hatályos 17 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 70/2014. számú határozatával, április 1. napjától hatályos

11 Oldalszám: 8 (13) A fentiekben leírt feladatok elvégzéséhez szükséges munkakörülmények és feltételek biztosítása az adatbevitelt végző személy gazdálkodási egységvezetőjének kötelezettsége. Adathelyesbítés, adatváltozás 6. (1) 18 Tekintettel az adatok pontosságának, teljességének, időszerűségének és valódiságának követelményére, az adatbázisban szereplő adatok helyesbítésére, illetve az adatok változásának átvezetésére az adatkezelés időtartama alatt bármikor mód van. (2) Az adatok helyesbítése történhet az adatalany (oktató, tanár, kutató, hallgató) kérésére, illetve akkor, ha az adatkezelő hivatalból észleli, hogy az adatbázisban nem valós adat szerepel. Az adatkezelő által kezdeményezett adathelyesbítés esetén az adathelyesbítés megtörténtéről (a törölt és a bevitt adat pontos megjelölésével) az adatalanyt a helyesbítés napján, írásban értesíteni kell. Ez az értesítés történhet az adatalany részére az SZTR-ben küldött üzenettel is. (3) Az adatalany kérésére történő helyesbítés esetén a valótlan adat törlésére, és a valós adat bevitelére csak az adatalany írásbeli bejelentése alapján kerülhet sor. Az adatalany bejelentéséhez köteles csatolni az általa bejegyezni kért adat valódiságát alátámasztó dokumentumot vagy annak másolatát. (4) Az adatbázisban szereplő adatok megváltozása esetén a változás tényét és a megváltozott adat pontos tartalmát az adatalanyok kötelesek írásban 5 munkanapon belül bejelenteni az adatkezelő részére. A bejelentéshez csatolni kell a megváltozott adat igazolására szolgáló dokumentumokat vagy azok másolatát. A bejelentés elmulasztásával, vagy késedelmes teljesítésével kapcsolatos jogkövetkezmények az adatalanyt terhelik. (5) Az adatkezelő által kezdeményezett adathelyesbítés esetén a valótlan adat törlésére és a valós adat bevitelére csak akkor kerülhet sor, ha a törölni kívánt adat valótlansága minden kétséget kizáró módon megállapítható, és a bevinni kívánt adat valódiságát igazoló dokumentum az adatkezelő rendelkezésére áll. (6) Az adatalanyoknak az adat helyesbítésére, illetve az adatváltozásra vonatkozó írásbeli bejelentését a kari adminisztrátorhoz vagy a dékáni ügyintézőkhöz kell eljuttatniuk, akik gondoskodnak a bejelentések beérkezésének dokumentálásáról, megőrzéséről és SZTRbe történő haladéktalan felviteléről. (7) 19 Amennyiben az adathelyesbítés, illetve az adatváltozás tényével, tartalmával vagy időpontjával kapcsolatban az adatkezelő és az adatalany között vita van, abban az esetben a felek kötelesek egyeztetést tartani. Az adatbázisban rögzített adatváltoztatások vitás esetekben történő visszakeresése az ISZK feladata. (8) Az adatalany által bejelentett adathelyesbítést, illetve adatváltozást az adatkezelő, illetve az adat bevitelére jogosult a bejelentés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül 18 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2011. számú határozatával, január 1. napjától 19 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 70/2014. számú határozatával, április 1. napjától hatályos

12 Oldalszám: 9 köteles végrehajtani. Az ennek elmulasztásával, illetve késedelmes teljesítésével kapcsolatos jogkövetkezmények az adatkezelőt és az adott adat bevitelére jogosult személyt terhelik. Adatbiztonság 7. (1) 20 A rendszer adatbiztonsági követelményeinek betartásáért az ISZK, mint az SZTR szervereinek és hálózatának üzemeltetője a felelős. Ezen tevékenysége során köteles biztosítani azt, hogy a rendszer az alábbi adatbiztonsági követelményeknek folyamatosan megfeleljen. (2) A rendszer üzemeltetője a) kizárólagosan engedélyezi a jogosultak számára a szerverekhez történő hozzáférést, b) gondoskodik a szükséges, rendszeres karbantartásról, c) gondoskodik arról, hogy az adatbázis-szerver megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben kerüljön elhelyezésre, d) biztosítja, hogy az adatbázis-szerver közvetlen hálózati úton ne legyen elérhető, és a rendszer feltörése hálózati hozzáféréssel ne legyen lehetséges, e) biztosítja, hogy minden felhasználó csak egyéni azonosítás után léphessen a rendszerbe, f) 21 a fejlesztő által biztosított lehetőségeket felhasználva gondoskodik arról, hogy a legutóbbi adatmódosítás tényét, időpontját és elvégzőjét naplózza a rendszer. Hozzáférési jogosultságok 8. (1) Az SZTR-ben kezelt személyes adatokhoz való hozzáférés a célhozkötöttség és az önrendelkezés elvén, valamint a jogszabályok rendelkezésein alapul. Minden felhasználó a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I., II., III. kötetében, illetve mellékleteiben meghatározott feladata alapján, a meghatározott adatkezelési célhoz szükséges mértékben és ideig férhet hozzá az adatokhoz. (2) Minden adatalany jogosult megismerni a rendszerben kezelt adatainak teljes körét, továbbá a kari informatikai felelőstől, illetve a helyettesítésére jogosult személytől felvilágosítást kérni az adatkezelés céljáról, az adatok továbbításáról, az adattovábbítás címzettjéről és időpontjáról, s e joga csak törvényben szabályozott esetekben korlátozható. (3) A Miskolci Egyetem közalkalmazottainak és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottainak neve, beosztása, munkaköre, illetőleg az általuk 20 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 70/2014. számú határozatával, április 1. napjától hatályos 21 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2011. számú határozatával, január 1. napjától

13 Oldalszám: 10 meghirdetett és/vagy oktatott tárgyak a rendszerben bárki által korlátozás nélkül megismerhetők. (4) A rendszer felhasználói jogosultsági szintjük alapján az egyes adatfajtákhoz csak olvasási, vagy írási és olvasási jogosultsággal férhetnek hozzá. (5) A megismert adatokról az adott adattal kapcsolatban hozzáférési jogosultsággal rendelkező személy nyomtatványt készíthet. A nyomtatást végző személy köteles gondoskodni a kinyomtatott adatok célhozkötöttségen alapuló felhasználásáról, továbbá arról, hogy a kinyomtatott adatok ne kerülhessenek illetéktelenek tudomására. (6) A hozzáférési jogosultságok gyakorlása az SZTR-ben személyre szóló kód és jelszó alkalmazásával történik. (7) 22 A felhasználók személyre szóló jogosultságukat, illetve személyes kódjukat a dékán által kijelölt kari informatikai felelőstől igénylik írásban. A hallgatók hozzáférési jogosultságának megállapítása, illetve kódjuk generálása adataiknak a rendszerbe való bevitelét követően, külön kérés nélkül történik. Az oktatók és más foglalkoztatottak jogosultságának igénylését szervezeti egységük vezetője igazolja és továbbítja a kari informatikai felelősnek. (8) A személyre szóló kódot a rendszer automatikusan generálja az adatalany személyes adataiból. A kódot a kari informatikai felelős az adatalannyal írásban közli. A felhasználók jogosultságuk átvételével egyidejűleg nyilatkozatban vállalják hozzáférési jogosultságuk jogszerű felhasználását. (9) A személyre szóló jelszó a jogosultság megadásakor közölt induló jelszó. A jelszót a felhasználónak a rendszerbe történő első bejelentkezésekor meg kell változtatnia. A kari adminisztrátor a felhasználót a kód közlésével egyidejűleg felszólítja a jelszó mielőbbi megváltoztatására. Jogosultsági szintek 9. (1) Az adatkezelés törvényességéért és a jelen szabályzat betartásáért felelős SZTR üzemeltetési felelős, és az SZTR szoftver és hardver üzemeltetésében résztvevő munkatársak, mint rendszeradminisztrátorok a rendszerben tárolt összes adathoz, beleértve a pénzügyi adatokat is, írási és olvasási jogosultsággal hozzáférhetnek. (2) A kari informatikai felelős és a kari adminisztrátor az adott karon oktató közalkalmazottak, a megbízásos jogviszonnyal rendelkező oktatók/tanárok/kutatók, valamint a kar által oktatott tantárgyat felvett hallgatók összes adatához, hallgatóknál beleértve a pénzügyi befizetési adatokat is, írási és olvasási jogosultsággal hozzáférhet. (3) 23 A tanulmányi ügyintézők a hozzájuk rendelt karon oktatók, illetve az adott karra beiratkozott és a hozzájuk rendelt hallgatók összes adatához, beleértve a pénzügyi adatokat is de kivéve az ösztöndíjjal kapcsolatos adatokat -, írási és olvasási jogosultsággal hozzáférhetnek. Meghatározott körben a tanulmányi ügyintézők más, 22 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2011. számú határozatával, január 1. napjától 23 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2011. számú határozatával, a 70/2014. számú határozatával, április 1. napjától

14 Oldalszám: 11 hozzájuk nem rendelt oktatási egységek hallgatóinak adataihoz is hozzáférhetnek olvasási jogosultsággal. (4) Az intézeti/tanszéki adminisztrátor olvasási joggal hozzáférhet az intézet/tanszék oktatóinak adataihoz, továbbá az intézetben/tanszéken oktatott tárgyat felvett hallgatók személyi adatainak korlátozott köréhez, valamint tanulmányi adataihoz. Írási joggal hozzáférhet az intézet/tanszék által oktatott tárgyak adataihoz, e tárgyak hallgatóinak tanulmányi adataihoz, valamint az intézeti/tanszéki oktatók munkaköri adataihoz. (5) 24 Az Egyetemi Ügyfélszolgálati Központ és a kollégiumok ügyintézői írási és olvasási joggal hozzáférhetnek a hallgatók személyi és pénzügyi adataihoz. (6) Az oktató olvasási joggal hozzáférhet az általa oktatott hallgatók személyi adatainak korlátozott köréhez, valamint írási és olvasási joggal ezen hallgatók általa oktatott tárgyainak érdemjegyeihez. (7) 25 A hallgató olvasási joggal hozzáférhet saját adataihoz, valamint írási és olvasási joggal a tárgyfelvételre és vizsgajelentkezésre vonatkozó adatokhoz. (8) A Pénzügyi Osztály illetékes ügyintézői számla kiadás céljából hozzáférhetnek a hallgatók pénzügyi, és a hallgatók pénzügyi befizetőinek adataihoz. (9) 26 A Rektori Hivatal, a Központi Kezelő Iroda, a Könyvtár, Levéltár, Múzeum, kollégiumok, AVIR fejlesztők, az ISZK számítástechnikai szolgáltatásokkal foglalkozó, erre felhatalmazott ügyintézői, munkatársai olvasási joggal hozzáférhetnek a hallgatók személyes adataihoz. (10) 27 A Humánpolitikai és Jogi Iroda dolgozói írási és olvasási joggal hozzáférhetnek az oktatók/tanárok/kutatók FIR adatszolgáltatáshoz szükséges személyi, jogviszony és munkakör adataihoz. III. fejezet FELADATOK SZERVEZETENKÉNT, ILLETVE FELHASZNÁLÓI TÍPUSONKÉNT 10. (1) 28 Az SZTR üzemeltetésének szakmai felügyeletét az Informatikai Szolgáltató Központ Igazgatója látja el, a tanulmányi tartalommal kapcsolatos egyeztetési feladatokat, szakmai felügyeletet a tanulmányi rektorhelyettes teljesíti, amely tevékenység során közreműködnek az SZTR üzemeltetéséhez szükséges személyi és dologi feltételek pénzügyi fedezetének megteremtésében. 24 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2011. számú határozatával, január 1. napjától 25 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2011. számú határozatával, január 1. napjától 26 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2011. számú határozatával, a 70/2014. számú határozatával, április 1. napjától 27 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 70/2014. számú határozatával, április 1. napjától hatályos 28 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2011. számú határozatával, a 70/2014. számú határozatával, április 1. napjától

15 Oldalszám: 12 (2) 29 Az SZTR üzemeltetésének felelőse az ISZK igazgatója, aki az üzemeltetés tekintetében teljeskörű irányítási jogkörrel rendelkezik. Feladatai a következők: a) az SZTR egyetemi szintű koordinációja, a rendszer működtetésében, fejlesztésében, karbantartásában közreműködő szervezetek munkájának összehangolása, b) az SZTR üzemeltetési rendjének kialakítása, egyeztetése a felhasználókkal, c) az SZTR-rel kapcsolatos széleskörű kommunikáció, információk biztosítása, d) féléves tanulmányi eseménynaptár elkészítése, amely a regisztrációs héthez viszonyítva tartalmazza az SZTR-ben elvégzendő adminisztrációs feladatok időpontjait, e) az üzemeltetéshez szükséges személyi feltételek meghatározása és biztosításának felügyelete, f) az üzemeltetéshez szükséges dologi feltételek meghatározása és biztosításának felügyelete. (3) 30 Az ISZK feladatai az SZTR üzemeltetésében: a) az SZTR üzemeltetése, üzemeltetési felügyelet ellátása, b) koordináció, együttműködés az SZTR felhasználóival, c) hibajelenségek kivizsgálása, közreműködés azok megoldásában, d) az SZTR szoftver rendszerének használatával kapcsolatos oktatások szervezése, e) továbbfejlesztési elképzelések koordinációja a kari és egyetemi igények alapján, f) 31 új verziók tesztelése, új modulok bevezetése, valamint az új funkciók, modulok bevezetésével kapcsolatos írásbeli tájékoztatók elkészítése, rendelkezésre bocsátása, oktatások szervezése, oktatási segédletek biztosítása, g) kapcsolattartás és képviselet a fejlesztővel és az adatszolgáltatásokat fogadó szervezetekkel, h) ISZK jogosultsághoz kötött adatlekérdezések elkészítése, és a felhasználók segítése tanácsadással a saját jogosultságú lekérdezések elkészítésében, i) az SZTR weblapjának karbantartása, j) az adatvédelmi szabályok betartása, különös tekintettel a személyes adatok védelmére, k) online Help Desk rendszer kiépítése. (4) 32 A kari informatikai felelősök SZTR-beli adminisztrációs feladatai: a) az SZTR folyamatos kari működésének biztosítása az éves tanulmányi eseménynaptár és a hatályos egyetemi és kari szabályzatok alapján, b) 33 kari szinten az SZTR tanulmányi moduljainak szakmai felügyelete a kari tartalmi felelőssel együttműködve, 29 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 70/2014. számú határozatával, április 1. napjától hatályos 30 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 70/2014. számú határozatával, április 1. napjától hatályos 31 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2011. számú határozatával, január 1. napjától 32 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 70/2014. számú határozatával, április 1. napjától hatályos

16 Oldalszám: 13 c) a karhoz tartozó dékáni és tanulmányi ügyintézők és intézeti/tanszéki adminisztrátorok SZTR-rel kapcsolatos problémáinak összegyűjtése és továbbítása az ISZK felé, együttműködés a probléma megoldásában, d) 34 a tanulmányi ügyintézők tájékoztatása a módosításokról és a fejlesztésekről az ISZK által rendelkezésre bocsátott írásbeli tájékoztatók, oktatási segédletek felhasználásával, e) a tanulmányi ügyintézők munkájának összefogása, koordinálása, f) az SZTR-ben tárolt adatok ellenőrzése, g) h) mintatantervek karbantartása, i) j) az adatvédelmi szabályok betartása és betartatása, különös tekintettel a személyes adatok védelmére. (5) A kari adminisztrátorok SZTR-beli feladatai: a) a kari képzések, szakirányok adatainak karbantartása, b) 35 közreműködés a felhasználók SZTR-beli jogosultságának kialakításában, c) a hallgatók ügyintézőkhöz rendelése, d) az SZTR-ben tárolt, a saját karhoz tartozó adatok szükség szerinti javítása, e) 36 a nem saját karhoz tartozó szervezeti egységek által oktatott tárgyak saját kari képzés mintatantervhez rendelése, f) kurzusok meghirdetésének, az előkövetelmények beállításának ellenőrzése, g) statisztikák, szűrések elkészítése, h) az adatvédelmi szabályok betartása és betartatása, különös tekintettel a személyes adatok védelmére. (6) 37 A tanulmányi ügyintézők SZTR-beli adminisztrációs feladatai: a) személyi adatok karbantartása, ellenőrzése, b) hallgatók képzéshez rendelésének ellenőrzése, c) beiratkoztatás elvégzése, d) hallgatók naprakész státuszrendezése, e) 38 a hallgatók pénzügyi kötelezettségeinek előírása hallgatói szerződések, határozatok, szabályzatok és egyéb bizonylatok alapján, az elektronikus számla kiállítása, az 1. sz. mellékletben leírtak szerint, 33 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2011. számú határozatával, január 1. napjától 34 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2011. számú határozatával, január 1. napjától 35 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2011. számú határozatával, január 1. napjától 36 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2011. számú határozatával, január 1. napjától 37 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 70/2014. számú határozatával, április 1. napjától hatályos 38 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2011. számú határozatával, január 1. napjától

17 Oldalszám: 14 f) 39 hallgatók felszólítása a fennálló tartozások teljesítésére, díjtartozás esetén a vizsgajelentkezés letiltása, a tartozás kiegyenlítése után a tiltás feloldása, a hallgatói tartozásállomány listájának elkészítése negyedévente és megküldése a Pénzügyi Osztálynak, g) hallgatók tárgyfelvételének ellenőrzése, h) 40 adott félévben felvett tárgyak eredményeinek átlagolása, i) 41 a záróvizsga eredményeinek rögzítése, j) 42 a diploma megszerzésének rögzítése 30 napon belül, k) 43 igazolások kiadása tanulmányi ügyekben (pl. jogviszony igazolás), l) 44 a papír alapon és elektronikus úton beérkezett kérelmek kezelése, továbbítása, m) kapcsolattartás az adminisztrációban résztvevő más felhasználókkal, n) az adatvédelmi szabályok betartása, különös tekintettel a személyes adatok védelmére. (7) Az intézeti/tanszéki előadók SZTR-beli adminisztrációs feladatai: a) a képzéseken akkreditált tárgyak adatainak (óraszám, teljesítési követelmény, kredit, tárgyleírás, tantárgyi tematika) felvitele az SZTR-be, b) az adott félévre vonatkozó kurzusok meghirdetése és karbantartása, különös tekintettel a helyes előkövetelmény beállításokra, és a speciális csak vizsga kurzusok meghirdetésére, c) vizsgaalkalmak kiírása a hatályos egyetemi és kari szabályzatok alapján, d) 45 gyakorlati és félévközi jegyek, félév végi aláírások, vizsgaeredmények oktatók/tanárok/kutatók által történő bevitelének technikai támogatása, e) vizsgalapok kezelése, f) vizsgaidőszakban vizsgajelentkezések és módosítások koordinálása, g) az oktatók/tanárok/kutatók publikációs adatainak folyamatos karbantartása, havi rendszerességgel történő adatkérés alapján, h) kapcsolattartás az adminisztrációban résztvevő más felhasználókkal, i) az adatvédelmi szabályok betartása, különös tekintettel a személyes adatok védelmére. 39 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2011. számú határozatával, január 1. napjától 40 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2011. számú határozatával, január 1. napjától 41 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2011. számú határozatával, január 1. napjától 42 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2011. számú határozatával, január 1. napjától 43 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2011. számú határozatával, január 1. napjától 44 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2011. számú határozatával, január 1. napjától 45 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2011. számú határozatával, január 1. napjától

18 Oldalszám: 15 (8) 46 Az Egyetemi Ügyfélszolgálati Központ előadóinak SZTR-beli adminisztrációs feladatai: a) ösztöndíj kifizetések lebonyolítása, b) hallgatói szakazonosítók (TAJ-szám, adóazonosító jel) karbantartása, ellenőrzése, c) igazolások kiadása a pénzügyi kifizetésekről, d) diákhitellel kapcsolatos szűrés és adatszolgáltatás, e) adatszolgáltatások az SZTR-ben lévő adatok alapján a fenntartó minisztérium, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, és a karok hallgatói szervezetei felé, f) kapcsolattartás az adminisztrációban résztvevő más felhasználókkal, g) az adatvédelmi szabályok betartása, különös tekintettel a személyes adatok védelmére. (9) A Pénzügyi Osztály illetékes előadóinak SZTR-beli adminisztrációs feladatai: a) a hallgatói befizetések számláival kapcsolatos ügyintézés, b) kapcsolattartás az adminisztrációban résztvevő más felhasználókkal, c) az adatvédelmi szabályok betartása, különös tekintettel a személyes adatok védelmére. (10) A Kollégiumok előadóinak SZTR-beli adminisztrációs feladatai: a) a hallgatók kollégiumi elhelyezésének nyilvántartása, b) 47 kollégiumi díjfizetések pénzügyi kezelése, a hallgatók kollégiumi díjfizetési kötelezettségeinek előírása szerződések, határozatok és egyéb bizonylatok alapján, a befizetésekről elektronikus számla kiállítása, az 1. sz. mellékletben leírtak alapján, c) 48 a hallgatók felszólítása a fennálló tartozásuk teljesítésére, a hallgatók kollégiumi díj tartozása esetén a vizsgajelentkezés letiltása, illetve feloldása, d) kapcsolattartás az adminisztrációban résztvevő más felhasználókkal, e) az adatvédelmi szabályok betartása, különös tekintettel a személyes adatok védelmére. (11) Az oktatók/tanárok/kutatók SZTR-beli adminisztrációs feladatai: a) 49 saját adatainak ellenőrzése, változás esetén az intézeti/tanszéki adminisztrátor (publikációs lista), ill. Humánpolitikai és Jogi Iroda (személyes és munkaviszony adatok) által történő javíttatása, b) a félévközi követelmények bevitele, c) 50 a hatáskörbe tartozó papír alapú és elektronikus úton érkezett kérelmek elbírálása, véleményezése, d) a vizsgaidőpontok kiírása saját kurzuson, 46 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2011. számú határozatával, január 1. napjától 47 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2011. számú határozatával, január 1. napjától 48 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2011. számú határozatával, január 1. napjától 49 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2011. számú határozatával, a 70/2014. számú határozatával, április 1. napjától 50 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2011. számú határozatával, január 1. napjától

19 Oldalszám: 16 e) félévközi eredmények, aláírások, gyakorlati- és vizsgajegyek bevitele, f) kapcsolattartás az adminisztrációban résztvevő más felhasználókkal, g) az adatvédelmi szabályok betartása, különös tekintettel a személyes adatok védelmére. (12) A hallgatók SZTR-beli adminisztrációs feladatai: a) az SZTR üzeneteinek rendszeres figyelése, az ennek elmulasztásából eredő hátrányos következmények a hallgatót terhelik, b) 51 regisztráció, a saját személyes adatok ellenőrzése, javítása, illetve a módosítás kezdeményezése a 6. -ban foglaltak alapján, a rendszer által biztosított egyéb funkciók használata, c) olyan elérhetőségek megadása, amelyek segítségével az adminisztrációban résztvevő személyek tanulmányi ügyekben a hallgatót telefonon, ben vagy levélben értesíthetik, d) adatváltozás esetén adatmódosítás kezdeményezése, e) tantárgyfelvételi időszakban tantárgyak felvétele kurzusjelentkezéssel, f) jelentkezés vizsgaalkalmakra (aláíráspótlás, gyakorlatijegy pótlás, beszámoló, vizsga, szigorlat), g) ösztöndíjak/kifizetések utalásának követése, h) költségtérítési díjak/befizetések utalásának követése, i) térítési és mulasztási díjak határidőn belüli teljesítése gyűjtőszámlán keresztül, j) az egyetem szervezeti egységei által bekért adatszolgáltatási kötelezettségekhez szükséges adatok határidőre történő megadása. Ennek elmulasztásából eredő jogi és pénzügyi következmények a hallgatót terhelik. k) 52 Egy hallgató törvényesen csak egy SZTR (Neptun) azonosítóval rendelkezhet. Több azonosító használata esetén e tényt haladéktalanul jelenteni kell a kari informatikai felelősnek, vagy annak akadályoztatása esetén az SZTR üzemeltetési felelősnek. Amennyiben a több SZTR azonosító használatával kapcsolatban fegyelmi vétség gyanúja merül fel, e tényt haladéktalanul jelenteni kell a fegyelmi eljárás elrendelésére jogosult személynek. (13) Az SZTR adminisztrációban résztvevő felhasználókat a munkavégzésükkel kapcsolatban fegyelmi és anyagi felelősség terheli a munkaköri leírásukban megadottak szerint. Adatellenőrzés 11. (1) Az adatvédelemmel kapcsolatos előírások, így különösen jelen szabályzat rendelkezéseinek betartását az adatkezelést és adatfeldolgozást végző szervezeti egységek vezetői folyamatosan ellenőrzik. 51 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2011. számú határozatával, január 1. napjától 52 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2011. számú határozatával, január 1. napjától

20 Oldalszám: 17 (2) Az egységvezető törvénysértés észlelése esetén haladéktalanul intézkedik annak megszüntetéséről. Különösen súlyos visszaélés esetén az illetékes kari vagy egyetemi szervezetnél fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezi a felelősség megállapítására. Adattovábbítás 12. (1) 53 Az SZTR-ből egyedi adatok személyazonosításra alkalmas módon az alábbi adatkezelőknek továbbíthatók: a) b) c) az Nftv. felhatalmazása alapján az oktatók/tanárok/kutatók és a hallgatók meghatározott adatai a Felsőoktatási Információs Rendszernek; d) a diákigazolványról szóló kormányrendelet felhatalmazása alapján a rendeletben megjelölt adatokat a diákigazolvány kibocsátójának; e) a szakmai és tanulmányi felügyeletet ellátó személyek engedélye alapján olyan szervezeteknek, amelyek a hallgatói kollégiumi jelentkezéseket és ösztöndíj igényléseket kezelik (pl. Unisys rendszer). (2) A rendszerben tárolt adatok statisztikai felhasználás céljára a Rektor, ill. a felügyeletet ellátó vezető engedélyével személyazonosításra alkalmatlan módon más adatkezelőnek továbbíthatók. Üzenetküldés az SZTR rendszerben (1) Az SZTR-en keresztül egyes felhasználóknak, a felhasználók meghatározott körének, vagy valamennyi felhasználónak üzenet küldhető. (2) Az egyes felhasználóknak szóló üzenetet a jelen (3) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve bármely felhasználó jogosult küldeni. A felhasználók meghatározott körének, illetve valamennyi felhasználónak szóló üzenet küldésére jogosultak: a) rendszeradminisztrátor b) kari adminisztrátor c) 55 tanulmányi ügyintéző d) intézeti/tanszéki adminisztrátor e) Egyetemi Ügyfélszolgálati Központ ügyintézője f) kollégiumi ügyintéző g) egyéb ügyintéző. 53 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2011. számú határozatával, a 70/2014. számú határozatával, április 1. napjától 54 Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2011. számú határozatával, január 1. napjától hatályos 55 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 70/2014. számú határozatával, április 1. napjától hatályos

21 Oldalszám: 18 (3) Az üzenet küldése annak tárgya és célja szerint korlátozott. Az SZTR-ben az alábbi tartalmú üzenet küldhető: a) tanulmányi ügyekkel kapcsolatos üzenet, b) térítések fizetése, juttatások igénylése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés, c) ösztöndíj felhívások, d) tanulmányi versenyekkel kapcsolatos felhívások, e) a Miskolci Egyetem képzéseiről szóló felhívások, tájékoztatások, f) közérdekű, sport, kulturális vagy egyetemi közéleti eseményről szóló tájékoztatás, g) szakmai gyakorlat, álláslehetőség, h) hagyományápolás, i) a Miskolci Egyetem működéséhez kapcsolódó információk (pl. diplomás pályakövetési rendszer működtetése), j) a ME-HÖK és a Diák Iroda feladatainak ellátásához szükséges információk, k) regisztrált hallgatói öntevékeny csoport által kért, működési körébe tartozó információk. (4) Kétség esetén az üzenet csak a tanulmányi rektorhelyettes jóváhagyását követően továbbítható. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 14. (1) 56 Az Adatvédelmi Felelős és az Informatikai Biztonsági Felelős gondoskodik az ISZK közreműködésével az SZTR adatvédelmének rendszeres ellenőrzéséről, a műszaki, illetőleg a jogi környezet változásai miatt szükséges változtatások végrehajtásáról és dokumentálásáról. (2) A szabályzatban foglalt karra, kari informatikai felelősre és a dékán által kijelölt kari adminisztrátorra vonatkozó rendelkezéseket a Bartók Béla Zeneművészeti Intézetre és a Felnőttképzési Regionális Központra, az ott dolgozó informatikai felelősökre, és a BBZI és FRK igazgatói által kijelölt adminisztrátorokra is alkalmazni kell. (3) Jelen szabályzatot a Miskolci Egyetem Szenátusa a 68/2008. számú határozattal fogadta el, és módosította a 6/2009. számú, a 320/2011. számú, illetve a 70/2014. számú határozatokkal. (4) Ezen szabályzat a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata I. kötet mellékletét képezi. Miskolc-Egyetemváros, március 27. Prof. Dr. Torma András rektor a Szenátus elnöke 56 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 70/2014. számú határozatával, április 1. napjától hatályos

22 Oldalszám: SZÁMÚ MELLÉKLET A HALLGATÓI TARTOZÁSOK ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSA, ÉRTÉKELÉSE ÉS FELADÁSA (1) A számvitelről szóló évi C. törvény 29. -a szerint követelésnek minősülnek azok a pénzértékben kifejezett szerződésen, jogszabályon alapuló jogszerű fizetési kötelezettségek, melyeket a vállalkozó (jelen szabályzat esetében a Miskolci Egyetem) már teljesített, a másik fél (jelen szabályzat esetében a hallgató) által elismert, elfogadott szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódnak. (2) Szolgáltatásnyújtáshoz sorolandó minden olyan követelés, mely az Egyetem hallgatóival és tanulóival szemben került előírásra, pl. költségtérítés, térítési díj, tanfolyamdíj, kollégiumi díj, mulasztási díjak stb. (3) Az Egyetem hallgatóival/tanulóival szemben előírt követelések esedékességét a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszer szabályai határozzák meg. 2. (1) A követelésekről év közben folyamatos analitikus nyilvántartást kell vezetni. Amennyiben a költségvetési szerv nem rendelkezik olyan nyilvántartási rendszerrel, melynek használatával egy-egy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a főkönyvi, mind az analitikus nyilvántartásban, a követelésekkel kapcsolatos gazdasági események főkönyvi könyvelése a mennyiségben és értékben folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásokból a követelés változásának jogcíme szerint készített összesítő bizonylat alapján történhet. (2) Elkülönítetten kell kimutatni a tárgyévben keletkezett, illetve a költségvetési évet megelőző év(ek)ben keletkezett követelésállományt. (3) A követelés változásának legfontosabb jogcímei: a) előírása, b) helyesbítése, c) pénzügyi teljesítés, d) követelés kivezetése. (1) A hallgatói tartozás analitikai tartalma: a) hallgató neve, b) azonosítója, c) a szerződés sorszáma, d) a követelés-előírás bizonylatszáma (pl. elektronikus számla száma), Az 1. számú melléklet beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 320/2011. számú határozatával, január 1. napjától

23 Oldalszám: 20 e) a követelés-kivezetés bizonylatának száma, f) követelés előírás/kivezetés jogcíme, g) követelés előírás/kivezetés kelte, h) záró állomány. (2) A hallgatói tartozások nyilvántartása az SZTR rendszerben történik. (3) A követelés-előírás alapbizonylatai: a) hallgatói szerződés (szigorú számadású), b) határozat (szigorú számadású), c) egyéb bizonylat (pl. jegyzőkönyv). (4) Az előírt követelésekről számviteli bizonylatot kell kiállítani, mely a Miskolci Egyetemen a számla tartalmával egyező, tehát minden követelésről az SZTR rendszer által generált elektronikus számlát kell készíteni. 4. (1) A SZTRÜSZ 10. (6) bekezdés e) pontja és a (10) bekezdés b) pontja szerint a követelés előírását, módosítását és kivezetését az érvényesítési feladatokkal írásban megbízott pénzügyi-számviteli végzettségű közalkalmazott végezheti a Miskolci Egyetem Kötelezettségvállalási Szabályzatában leírtak alapján. (2) A követelés módosítása, kivezetése esetén az SZTR automatikus üzenetet küld az analitikai nyilvántartást vezető egység vezetője által ellenőrzésre kijelölt felhasználójának. 5. (1) A követeléseket bekerülési értéken kell állományba venni a tőkeváltozással szemben. Bekerülési érték: az elfogadott, elismert számlázott forint összeg. (2) A mérlegben/analitikában a követelést csak addig lehet kimutatni, amíg pénzügyileg vagy egyéb módon nem rendezték, illetve a behajthatatlan követelést le nem írták. (3) A szolgáltatásnyújtásból származó követelések között a beszámolási évben nyújtott szolgáltatások hallgató által elismert, a beszámolás évét követő év január 15. napjáig számlázott forintösszegét kell a mérlegben kimutatni. Ez azt jelenti, hogy követelést tárgyévre a tárgyévet követő év január 15. napjáig lehet kimutatni. 6. (1) A hallgató/tanuló által történő elismerés dokumentumai: a) a Számviteli Politikában meghatározott fordulónapra vonatkozóan ajánlott küldeményként megküldött egyeztető levél a hallgató által elfogadottnak minősül, ha a levélre a megadott határidőn belül nem érkezik válasz, vagy elfogadó válasz érkezik, b) a mérleg fordulónapját követő, de a beszámoló készítését megelőző időpontban történő pénzügyi teljesítés a hallgató részéről.

24 Oldalszám: 21 (2) A realizálhatóság szempontjából a hallgatók tartozását a beszámoló készítése során minősíteni kell az alábbiak szerint: a) A teljes értékű követelés feltételei: aa) teljesítésével kapcsolatban mennyiségi és minőségi kifogás nem merült fel, vagy ab) a tartozás összegét elismerték. b) Határidőn túli követelés esetén a teljes értékű követelésre vonatkozó feltételek fennállnak, de határidőn belül nem történik meg a kiegyenlítés; c) Kétes követelésnél a teljes értékű követelés feltételei csak részben állnak fenn, pl. kifogásolt a tartozás összege vagy jogcíme (1) Amennyiben a hallgató a vele szemben támasztott követelés jogcímét és/vagy összegszerűségét vitatja, a hallgató vitatását (fellebbezés, egyeztető levélre írt kifogás stb.) és a követeléssel kapcsolatban keletkezett dokumentációt a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszer 91. -ában írt eljárási rend alapján továbbítani kell a tanulmányi rektorhelyetteshez. A hallgatóval szemben fennálló követelés jogszerűségét a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság bírálja el. (2) A Hallgatói Jogorvoslati Bizottság határozatát írásban közli a hallgatóval és a felterjesztő analitikát vezető egységgel. Az analitikát vezető egység ügyintézője a határozat tartalma szerint jogosult a vitatott követelést kivezetni vagy módosítani az SZTR rendszerben. Amennyiben a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság határozatában megállapítja, hogy a követelés jogszerű, a hallgatót felhívja, hogy fizetési kötelezettségének 15 napon belül tegyen eleget. Amennyiben a hallgató e határozat ellenére sem teljesíti fizetési kötelezettségét, és perindítási jogával sem élt, az analitikát vezető egység továbbítja a követeléssel kapcsolatban keletkezett dokumentációt a Humánpolitikai és Jogi Irodának. (3) Azokat az adósokat (ideértve a hallgatókat), akik tartozásukat elismerték, vagy nem vitatták, de azt továbbra sem fizették meg, az analitikát vezető egységeknek kötelessége a behajtás érdekében két alkalommal tértivevényes levélben felszólítani a teljesítésre. A fizetési felszólítás eredménytelensége esetén a követelés behajtása érdekében a keletkezett dokumentációt továbbítani kell a Humánpolitikai és Jogi Irodának. (4) A Humánpolitikai és Jogi Iroda negyedévente, a negyedévet követő hónap 5. napjáig írásban tájékoztatja az analitikai nyilvántartást vezető egységeket az átadott követelések jogi sorsáról (pl. a követelést behajthatatlannak minősítették, a követelés részben vagy egészben megtérült stb.). A követelésekben beállott változásokat a Humánpolitikai és Jogi Iroda írásbeli tájékoztatása alapján az analitikát vezető egységek vezetik át az SZTR rendszerben. 58 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 70/2014. számú határozatával, április 1. napjától hatályos

25 Oldalszám: (1) A Miskolci Egyetem könyveiben és a könyvviteli mérlegben nem szerepelhetnek olyan követelések, amelyek pénzügyi teljesülésére már nincs esély (behajthatatlan követelések). (2) A 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdésének 1. pontja értelmében behajthatatlan követelés az a követelés, amely a) a számvitelről szóló évi C. törvény 3. (4) bekezdés 10. pont a)-d), f) és g) alpontja szerinti követelés azzal az eltéréssel, hogy nem tekinthető behajthatatlannak a követelés, ha a végrehajtás közvetlenül nem vezetett eredményre és a végrehajtást szüneteltetik, b) a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott kis összegű követelések tekintetében az olyan követelés, amelynél a fizetési meghagyásos eljárással vagy a végrehajtással kapcsolatos ráfordítások nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével, és c) az olyan követelés, amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása igazoltan nem járt eredménnyel. (3) A behajthatatlanság tényét és mértékét minden esetben bizonyítani kell. (4) A jelen (2) bekezdésének b) pontjában rögzítettek alapján a hallgatóval szemben a követelések behajthatatlanságát az alábbiak szerint kell megítélni: a) Az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók esetében az esedékes tartozás megfizetése érdekében vizsgajelentkezés letiltása, a soron következő félévre történő bejelentkezés letiltása, az oklevél kiadásának előfeltétele a tartozás megfizetése a Hallgatói Követelményrendszerben foglaltak alapján. b) A hallgatói jogviszony megszűnését követően személyenként összesítetten a ,- Ft-ot el nem érő tartozás esetén a követelést behajtásra előírni nem kell. c) Amennyiben a 7. (3) bekezdés szerinti fizetési felszólítás címzett ismeretlen helyre költözött, vagy címzett ismeretlen jelzéssel érkezik vissza, a személyenként összesítetten ,- Ft-ot el nem érő tartozás esetén a követelést behajtásra előírni nem kell. Amennyiben a személyenként összesített tartozás a ,- Ft-ot eléri vagy meghaladja, a rendelkezésre álló adatok alapján a személyi adat- és lakcímnyilvántartást végző közigazgatási szervhez kell fordulni az új lakcím felkutatása érdekében. Ha az új lakcím felkutatása nem járt eredménnyel, és a követelés összege a ,- Ft-ot nem éri el, a követelést behajtásra előírni nem kell. (5) Az előző bekezdés b) és c) pontjában foglalt esetekben a Humánpolitikai és Jogi Iroda teszi meg a behajthatatlannak minősítésre a javaslatot a gazdasági főigazgató felé. A gazdasági főigazgató visszajelzést küld döntéséről. A hallgatói tartozás SZTR-ből való kivezetését az analitikát vezető egység foganatosítja a Humánpolitikai és Jogi Irodától kapott értesítés alapján. 59 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 70/2014. számú határozatával, április 1. napjától hatályos

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Semmelweis

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA /2011. (..) számú SE szenátusi határozat Tartalomjegyzék

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYSÉGES FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYI RENDSZER [NEPTUN EFTR] MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYSÉGES FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYI RENDSZER [NEPTUN EFTR] MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL 46/2011. (IV. 28.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYSÉGES FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYI RENDSZER [NEPTUN EFTR] MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL BUDAPEST 2011. 1 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a

Részletesebben

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete. az adatvédelemről. A rendelet célja. A rendelet hatálya

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete. az adatvédelemről. A rendelet célja. A rendelet hatálya Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete az adatvédelemről Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 3. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 483/1300/3-2/2011. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT az 1-5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Tartalomjegyzék Bevezető rész... 4 A szabályzat hatálya... 4 I.... 6 A SZEMÉLYI IRATOK KEZELÉSE

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/II. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE (4) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ)

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARA FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSRE VONATKOZÓ KOOPERATÍV KÉPZÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARA FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSRE VONATKOZÓ KOOPERATÍV KÉPZÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARA FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSRE VONATKOZÓ KOOPERATÍV KÉPZÉSI SZABÁLYZATA 2009 1.3.5.1. sz. Egyetemi szabályzat A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSRE

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2015. október

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2015. október SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT 2015. október N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM INFRASTRUKTURÁLIS RENDSZEREK MODELLEZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE MULTIDISZCIPLINÁRIS MŰSZAKI TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT átdolgozásának tervezete 2013. február

Részletesebben

Egyetem SZABÁLYZAT. 2011. április 1/99

Egyetem SZABÁLYZAT. 2011. április 1/99 SZE SZMSZ-HKR-TVSZ Hatályos: 2011.04.05. - Széchenyi István Egyetem S ZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER T TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZATT 2011. április M:\WORD\SZABALY\Egyetemi

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BÉLYEGZŐINEK KÉSZÍTÉSE, NYILVÁNTARTÁSA ÉS HASZNÁLATA

A MISKOLCI EGYETEM BÉLYEGZŐINEK KÉSZÍTÉSE, NYILVÁNTARTÁSA ÉS HASZNÁLATA A MISKOLCI EGYETEM BÉLYEGZŐINEK KÉSZÍTÉSE, NYILVÁNTARTÁSA ÉS HASZNÁLATA Miskolc, 2012 5.5. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BÉLYEGZŐINEK KÉSZÍTÉSE, NYILVÁNTARTÁSA ÉS HASZNÁLATA A Miskolci Egyetem

Részletesebben

Mens Mentis EgészségCentrum Korlátolt Felelősségű Társaság - 1119 Budapest, Fehérvári út 85. -

Mens Mentis EgészségCentrum Korlátolt Felelősségű Társaság - 1119 Budapest, Fehérvári út 85. - MU-07-01 B E L S Ő A D A T V É D E L M I E L J Á R Á S R E N D az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó

Részletesebben

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 4. sz. melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT -2011- 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A SZABÁLYZAT

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2016. április 21. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a személyi adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: adatvédelmi törvény)

Részletesebben

SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE

SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE Miskolc, 2015 1.1.36. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 298/2015. SZ. HATÁROZATA.

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ)

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben és

Részletesebben

NEPTUN.NET HALLGATÓI

NEPTUN.NET HALLGATÓI NEPTUN.NET HALLGATÓI WEB modul Funkcionális leírás Budapest, 2005 SDA Stúdió Kft. 1/49/ TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 4 2. Belépés a rendszerbe... 5 3. Üzenetek... 5 3.1. Üzenetek megtekintése... 5 3.2.

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK ÉS VENDÉGFOGADÁSOK SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK ÉS VENDÉGFOGADÁSOK SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK ÉS VENDÉGFOGADÁSOK SZABÁLYZATA Miskolc, 2012 7.9. sz. Egyetemi szabályzat A MISKOLCI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK ÉS VENDÉGFOGADÁSOK SZABÁLYZATA A

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATÁRÓL

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATÁRÓL Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 Fax: 82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 1/2012. (IX.18.) számú polgármesteri utasítás S E G E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon Tiszaföldvár-Homok ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA Készítette: Szabó Mihály kollégiumvezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 SOPRON 205 Változatszám: Kiadás dátuma: A példány

Részletesebben

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND VI. RÉSZ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND 1. fejezet A KÉPZÉS SZERKEZETI ÉS TARTALMI EGYSÉGEI Képzési program 262. (1) A Főiskolán a képzés a képzési program alapján folyik, melyet a Szenátus fogad el.

Részletesebben

Az adatvédelem szabályai, a közérdekű és a közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

Az adatvédelem szabályai, a közérdekű és a közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje Melléklet a 29/2014. (XI.25.) számú Főigazgatói Utasításhoz Az adatvédelem szabályai, a közérdekű és a közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: Budapest Főváros XIII. kerület Egyesített Óvoda Budapest, 1134 Angyalföldi út 1-3. Angyalkert Tagóvoda Az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ VENDÉGHALLGATÓK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ VENDÉGHALLGATÓK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ VENDÉGHALLGATÓK RÉSZÉRE 1. Vendéghallgatói jogviszony létesítéséhez szükséges dokumentumok: 1 Jelentkezési lap, melyben a hallgató kérvényezi a vendéghallgatói jogviszony létesítését a Dunaújvárosi

Részletesebben

A szolgáltató Nyíregyházi Főiskola. A Bologna rendszerű tanulmányi tanácsadás fejlesztése

A szolgáltató Nyíregyházi Főiskola. A Bologna rendszerű tanulmányi tanácsadás fejlesztése A szolgáltató Nyíregyházi Főiskola A Bologna rendszerű tanulmányi tanácsadás fejlesztése NEPTUN adminisztrátor: Az adott intézet/tanszék által oktatott tantárgyak, kurzusok meghirdetését és kezelését végző

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) *

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) * TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) * Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 I. RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE... 3 TANULMÁNYI ÜGYEKBEN ELJÁRÓ SZERVEK ÉS SZEMÉLYEK...

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE 3. kiadás 0. módosítás 2 (24). oldal Dunaújváros 2015 3. kiadás 0. módosítás 3 (24). oldal Tartalomjegyzék 1. A Kollektív Szerződés célja

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. január 17-én (kedden) 15.00 órai kezdettel

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. január 17-én (kedden) 15.00 órai kezdettel E L Ő T E R J E S Z T É S Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. január 17-én (kedden) 15.00 órai kezdettel a Kakucs községi Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartandó képviselő-testületi

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 4. függelék 1. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. A PPKE JÁK Állam- és Jogtudományági Doktori Tanácsa figyelembe véve az alábbiakban foglalt

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE A Tanulmányi és vizsgaszabályzat kari kiegészítése 62. (17) Korrekciós vizsga: sikeres vizsga javítása ugyanabban a félévben. Egy félévben egy tárgy

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Tartalomjegyzék 1. A SZABÁLYZAT TÁRGYA... 2 2. ALKALMAZÁSI TERÜLET... 2 3. VONATKOZÓ SZABÁLYZÁSOK... 2 4. ALKALMAZANDÓ ESZKÖZÖK... 2 5. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK... 3 6. ILLETÉKESSÉG, FELELŐSSÉG, HATÁSKÖR...

Részletesebben

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008 (IV. 25.) rendelete a közoktatási intézmény adatszolgáltatási rendjéről

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008 (IV. 25.) rendelete a közoktatási intézmény adatszolgáltatási rendjéről Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008 (IV. 25.) rendelete a közoktatási intézmény adatszolgáltatási rendjéről (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 26/2011.(IX.1.) rendelettel

Részletesebben

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma. A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma. A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma 2.SZ. MELLÉKLET A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2016. II. 1 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

A TANULMÁNYI ÉS VISZGASZABÁLYZAT FŐBB MÓDOSÍTÁSAI. - összefoglaló a tanulmányi szervezetek szakmai felkészítő napjára - 2014. szeptember 23.

A TANULMÁNYI ÉS VISZGASZABÁLYZAT FŐBB MÓDOSÍTÁSAI. - összefoglaló a tanulmányi szervezetek szakmai felkészítő napjára - 2014. szeptember 23. A TANULMÁNYI ÉS VISZGASZABÁLYZAT FŐBB MÓDOSÍTÁSAI - összefoglaló a tanulmányi szervezetek szakmai felkészítő napjára - 2014. szeptember 23. 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat A módosítás a 2014/2015.

Részletesebben

LAST-MILE KFT. ADATVÉDELMI-ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA. 2012. november 29.

LAST-MILE KFT. ADATVÉDELMI-ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA. 2012. november 29. A LAST-MILE KFT. ADATVÉDELMI-ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 2012. november 29. oldal 1 / 17 1. A szabályzat célja Jelen Szabályzat célja, hogy a Last-Mile Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) hogy meghatározza

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 9. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER BUDAPEST, 2014. november TARTALOMJEGYZÉK Az egyetem, mint munkáltató kötelességei 1.... 3

Részletesebben

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv.

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv. 1 ÓCSA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000./XI.8./ sz. ÖK. rendelete Ócsa Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjéről Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2013. 1.34. sz. Egyetemi szabályzat KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 362/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 20

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. IX. 5 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem szabályzata a diákigazolványokról

A Pécsi Tudományegyetem szabályzata a diákigazolványokról A Pécsi Tudományegyetem szabályzata a diákigazolványokról Pécs 2012. Hatályos: 2012. június 28. PREAMBULUM A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 3. kiadás 0. módosítás 2 (34). oldal A Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 105-2015/2016.(2016.04.26.) számú határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek

Általános Üzleti Feltételek Általános Üzleti Feltételek Tartalomjegyzék Hatályos: 2016. augusztus 16-tól Tevékenységi engedély száma: 22/1992 Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. Cégjegyzékszáma: 01-10-041042 Székhelye:

Részletesebben

Társasági Adatvédelmi és Adatbiztonsági SZABÁLYZAT

Társasági Adatvédelmi és Adatbiztonsági SZABÁLYZAT BKV Rt. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 2006. 1. Melléklet Budapesti Közlekedési Részvénytársaság Társasági Adatvédelmi és Adatbiztonsági SZABÁLYZAT 2006. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. sz. melléklete Érvényes: 2013. szeptember 1.

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013 szeptemberétől és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013 szeptemberétől és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013 szeptemberétől és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére Tisztelt Hallgatók! Az Önök munkáját, tájékozódását megkönnyítendő állítottam össze ezt a listát a jogszabályok,

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA PÉCS 2015 A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Doktori Iskola Doktori Szabályzata

Részletesebben

Hatályos: 2015. 08.01-jétől

Hatályos: 2015. 08.01-jétől Hatályos: 2015. 08.01-jétől I. Általános rész Jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő, vagy Társaság) megfeleljen az információs önrendelkezési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6. A foglalkoztatási jogviszony alanyai... 6

TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6. A foglalkoztatási jogviszony alanyai... 6 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AZ ÓZDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERE

AZ ÓZDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERE AZ ÓZDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERE 2015 1 Tartalom Jogi háttér... 4 A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 A FELNŐTTKÉPZÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE... 5 1. MINŐSÉGPOLITIKA... 6 1.1.

Részletesebben

5. A biztosítás díja: a részvételi díj 5%-a.

5. A biztosítás díja: a részvételi díj 5%-a. Fakultatív útlemondási biztosítási szabályzat 2007.01.01 1. Biztosított Biztosított az a természetes személy, aki az utazási iroda által szervezett utazásra jelentkezik, és az előleg befizetésével egyidejűleg

Részletesebben

III. fejezet. III./I. fejezet

III. fejezet. III./I. fejezet III. fejezet Az Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatáról (a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje)

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Demarcsek Györgyné igazgató Nyíregyháza, 2009. augusztus 28. Iktatószám: Jóváhagyta: Demarcsek György

Részletesebben

UTASÍTÁSA. az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2016. évi bankszámla-hozzájárulásáról.

UTASÍTÁSA. az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2016. évi bankszámla-hozzájárulásáról. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY PAPP KÁROLY r. altábornagy Szám: AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY /2016. ( ) ORFK UTASÍTÁSA az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2016.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ Fogalom meghatározások: Fizetési számla: a Pannon Takarék Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) által a Számlatulajdonos részére vezetett, a Szerződésben

Részletesebben

CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS ÉS BÉLYEGZŐHASZNÁLAT, NYILVÁNTARTÁS SZABÁLYZAT

CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS ÉS BÉLYEGZŐHASZNÁLAT, NYILVÁNTARTÁS SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS ÉS BÉLYEGZŐHASZNÁLAT, NYILVÁNTARTÁS 2015. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (9). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 51-2014/2015. (2015.02.10.) sz. határozatával

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat A Tagok személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme érdekében A Szolgáltató az Előfizetők személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi elõírásokkal összhangban

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014.10.01-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 A szabályzat célja, tartalma, kapcsolódó jogszabályok A számvitelről

Részletesebben

KÉRELEM egészségügyi szakdolgozók részére

KÉRELEM egészségügyi szakdolgozók részére Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK MŰKÖDÉSI NYILVÁNTARTÁSA KÉRELEM egészségügyi szakdolgozók részére A kérelem benyújtható: - postán, ajánlott küldeményként a 1245 Budapest,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), valamint a felsőoktatásban

Részletesebben

I. fejezet. A hallgatók jogai és kötelezettségei. A hallgatói jogviszony

I. fejezet. A hallgatók jogai és kötelezettségei. A hallgatói jogviszony I. fejezet A hallgatók jogai és kötelezettségei A hallgatói jogviszony 1. (1) Az egyetem hallgatója az alapképzésben, mesterképzésben, doktori képzésben, főiskolai és egyetemi szintű képzésben, felsőfokú

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat 1 1. Általános rendelkezések A Magyar Köztársaság Országgyűlése Magyarország európai uniós jogharmonizációs kötelezettségeinek teljesítése érdekében megalkotta az információs önrendelkezési

Részletesebben

Felhívás állami projektértékelői szakértői névsorba történő regisztrációra

Felhívás állami projektértékelői szakértői névsorba történő regisztrációra Felhívás állami projektértékelői szakértői névsorba történő regisztrációra Magyarország a Széchenyi 2020 fejlesztési program keretében mintegy 12 000 Mrd forint európai uniós fejlesztési forrást használhat

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Ignite koncertjegy nyereményjáték szabályzat

Ignite koncertjegy nyereményjáték szabályzat Ignite koncertjegy nyereményjáték szabályzat Részvételi feltételek és játékszabályzat Ignite koncertjegy nyereményjáték A Fehérvár AV19 Ignite koncertjegy nyereményjátékára (a továbbiakban: Játék ) az

Részletesebben

COMPLEX CÉGADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

COMPLEX CÉGADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI COMPLEX CÉGADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmező rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Előfizető:

Részletesebben

Szerzők. Dr. Bachmann Bálint Horváth Ildikó Dr. Szabó Éva Dr. Fülöp Attila Gunszt Dezsőné Kukai Annamária 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó

Szerzők. Dr. Bachmann Bálint Horváth Ildikó Dr. Szabó Éva Dr. Fülöp Attila Gunszt Dezsőné Kukai Annamária 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó Szerzők Dr. Bachmann Bálint Horváth Ildikó Dr. Szabó Éva Dr. Fülöp Attila Gunszt Dezsőné Kukai Annamária INTÉZMÉNYI FEHÉR KÖNYV A DUÁLIS ÉPÍTŐMÉRNÖK BSC KÉPZÉSHEZ 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó ISBN

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. április 23. napjától) Tartalomjegyzék A felnőttképzési szabályzat célja... 3 Érvényességi terület... 3 A felnőttképzési

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/3/2015. (VIII.17) határozata a Selejtezési szabályzatról

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/3/2015. (VIII.17) határozata a Selejtezési szabályzatról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/3/2015. (VIII.17) határozata a Selejtezési szabályzatról 1. A Semmelweis Egyetem Kancellárja elfogadja a Selejtezésről szóló szabályzatot. 2. Jelen határozat végrehajtásáért

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK a Provident Pénzügyi Zrt. által nyújtott kölcsön mellé igénybe vett otthoni szolgáltatás keretében nyújtott Csoportos balesetbiztosításról 1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ALANYAI 1.1.

Részletesebben

Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum Edelény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 15. napjától Bertóthyné Csige Tünde jegyző 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2013.

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2013. MAGYAR RENDVÉDELMI KAR ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja és hatálya... 3 1.1 A szabályzat célja... 3 1.2 Személyi hatály... 3 1.3 Tárgyi hatály... 3 1.4

Részletesebben

Szerzők. Dr. Kvasznicza Zoltán Horváth Ildikó Dr. Gyurcsek István Dr. Szabó Anita Gunszt Dezsőné 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó

Szerzők. Dr. Kvasznicza Zoltán Horváth Ildikó Dr. Gyurcsek István Dr. Szabó Anita Gunszt Dezsőné 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó Szerzők Dr. Kvasznicza Zoltán Horváth Ildikó Dr. Gyurcsek István Dr. Szabó Anita Gunszt Dezsőné INTÉZMÉNYI FEHÉR KÖNYV A DUÁLIS VILLAMOSMÉRNÖK BSC KÉPZÉSHEZ 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó ISBN 978-963-429-007-0

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 21. szám 126. évfolyam 2011. október 21. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítás Oldal 41/2011. (X. 21. MÁV Ért. 21.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola. Nemzetközi Mobilitási Szabályzat 2016.

Eszterházy Károly Főiskola. Nemzetközi Mobilitási Szabályzat 2016. Eszterházy Károly Főiskola Nemzetközi Mobilitási Szabályzat 2016. Tartalom I. Általános rendelkezések... 4 A szabályzat hatálya... 4 A szabályzat célja... 4 A Főiskola nemzetközi mobilitási tevékenységének

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. II. 1 2015. IX. 4. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat,

Részletesebben

A TMPK és a BMF karok közös képzéseinek ügyrendje

A TMPK és a BMF karok közös képzéseinek ügyrendje A Budapesti Műszaki Főiskola Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központja gépészmérnök, villamosmérnök, had- és biztonságtechnikai mérnök, műszaki menedzser, könnyűipari mérnök valamint mérnök informatikus

Részletesebben

A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának

A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA TÁMOP-1.1.2-11/1 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régióban)

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Ikt. sz.: 487/1000/245-2/2013 A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg Debrecen 2013. december 10. Tartalom: Preambulum...4

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2016. április

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2016. április SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2016. április N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

Általános feltételek

Általános feltételek Általános feltételek a és az akkreditált felnőttképzést folytató intézmény között létrejött Együttműködési megállapodáshoz 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen Általános feltételek (továbbiakban: ÁF) a

Részletesebben

Rázd, hogy egy hétig rázhasd! nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Rázd, hogy egy hétig rázhasd! nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Rázd, hogy egy hétig rázhasd! nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A játék szervezője: Az Sió ECKES Élelmiszergyártó és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 8600 Siófok, Május

Részletesebben

Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata

Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata 2012. (Elfogadva az Építőmérnöki Kar Kari Tanácsa a 2012. május 9-i ülésén) 2/39 A munkavédelemről szóló, 1993.

Részletesebben

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE)

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) 6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. (1) A jelen Szabályzat hatálya kiterjed: a Liszt

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Győr A Szenátus által elfogadva 2013. június 24-én TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 4 Általános rendelkezések... 5 1. A doktori fokozatszerzés

Részletesebben

Gyakornoki program pályakezdők támogatása GINOP-5.2.4-16 Tájékoztató kivonat

Gyakornoki program pályakezdők támogatása GINOP-5.2.4-16 Tájékoztató kivonat Gyakornoki program pályakezdők támogatása GINOP-5.2.4-16 Tájékoztató kivonat I. Támogatás célja A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben,

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat Az SZMSZ 5. számú melléklete II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola Bátonyterenye, Zrínyi út 1. Adatkezelési Szabályzat Készítette: Horváthné Tajti Ágnes igazgató 2013 szeptember 01. Tartalom

Részletesebben