Műtárgy kivitelezéséről szóló szerződés. Zmluva o dielo. Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, Štúrovo. Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, Štúrovo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Műtárgy kivitelezéséről szóló szerződés. Zmluva o dielo. Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo. Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo"

Átírás

1 Műtárgy kivitelezéséről szóló szerződés Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, Štúrovo Zmluva o dielo Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, Štúrovo VADAS ÜDÜLŐKOMOPLEXUM vízi csúszdáinak és kapcsolódó létesítményeinek kivitelezése Realizácia vodných toboganov a príslušných zariadení REKREAČNÝ KOMPLEX VADAŠ 19/1

2 I. SZERZŐDŐ FELEK I. ZMLUVNÉ STRANY 1.1 Megrendelő: Vadaš, s.r.o., Pri Vadaši 2, Štúrovo 1.1 Objednávateľ: Vadaš, s.r.o., Pri Vadaši 2, Štúrovo Képviselője: Ing. Endre Hogenbuch, ügyvezető Tárgyalásra megbízott kéviselők: a) műszaki ügyekben: Ľudovít Gálik, Július Németh b) szerződéses ügyekben: Ing. Endre Hogenbuch Azonosító száma: Közösségi adószáma: SK Bejegyezve a Nitra Járási Bíróság Kereskedelmi cégjegyzékében, Sro. részlegen és 2077/N betétlapszámon mint Megrendelő a továbbiakban Megrendelő másrészről: 1.2 Kivitelező: ELEVEN Magyar-Amerikai Kft Budapest Remetehegyi u 153. Zastúpený: Ing. Endre Hogenbuch, konateľ Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach a) technických: Ľudovít Gálik; Július Németh b) zmluvných: Ing. Endre Hogenbuch IČO: IČ DPH: SK Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č.2077/n ako Objednávatel ďalej len ako Objednávateľ a zo strany druhej: 1.2 Zhotoviteľ: ELEVEN Magyar-Amerikai Kft Budapest Remetehegyi u 153. Képviselője: Szűcs Gyula, ügyvezető Tárgyalásra megbízott kéviselők a) műszaki ügyekben: Konfár József Zastúpený: Gyula Szűcs, konatel Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach a) technických: József Konfár 19/2

3 b) zmluvných: Gyula Szűcs b) szerződéses ügyekben: Szűcs Gyula IČ DPH: Közösségi adószáma: Banki kapcsolat: HU Bejegyezve a budapesti Járási bíróság cégjegyzékében cégjegyzékszámon mint Kivitelező a továbbiakban mint Kivitelező, alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: Bankové spojenie: HU Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Budapest, oddiel Sro, vložka ako Zhotoviteľ ďalej len ako Zhotoviteľ, doleuvedeného dňa a na doleuvedenom mieste, za nasledujúcich podmienok: II. KIINDULÁSI ALAPOK ÉS ADATOK 2.1 Jelen szerződés megkötésének alapja a kivitelező által án benyújtott árajánlata. 2.2 Kiindulási adatok: Az építmény neve: Vízi csúszdák kiépítése Építés helyszíne: Štúrovo-Párkány, TK Vadaš területe č.p. 4598/1, 4598/ Befektető : Vadaš, s.r.o A végrehajtásának határideje: kezdete: a szerződés aláírása után befejezés és átadás legkésőbb: III. SZERZŐDÉS TÁRGYA 3.1 Megrendelő megrendeli jelen szerződésben és mellékleteiben rögzített feltételekkel a műtárgy megépítését. 3.2 Megrendelő vállaja, hogy a szerződésben foglalt kötelezettségeket, különös tekintettel annak pénzügyi és biztosítéki fejezetére határidőben és pontosan teljesíti II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa Východiskové údaje: Názov stavby: Výstavba toboganov Miesto stavby: Štúrovo, areál TK Vadaš, č.p. 4598/1, 4598/ Investor : Vadaš, s.r.o Termíny vykonania: začatie: po podpise zmluvy dokončenie a odovzdanie najneskoršie: III. PREDMET ZMLUVY 3.1 Objednávateľ objednáva za podmienok uvedených v tejto zmluve, respektíve v jej prílohách vybudovanie diela. 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že povinnosti uvedené v zmluve, s obvzláštnym dôrazom na jej finančnú kapitolu a kapitolu finančnej záruky, splní v termíne a riadne. 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje 19/3

4 3.3 Kivitelező vállalja, hogy jelen szerződésben rögzített feltételekkel, műszaki tartalommal és minőségben a létesítményt megépíti és Megrendelőnek határidőben használatra átadja. IV. SZERZŐDÉS RÉSZLETES MŰSZAKI TARTALMA a odovzdá Objednávateľovi na používanie v termíne, s technickým obsahom, v kvalite a za podmienok uvedených v tejto zmluve. IV. DETAILNÝ TECHNICKÝ OBSAH ZMLUVY 4.1 Vízi csúszdák, indító tornyok és csúszdakellékek műszaki tartalma Vízi csúszdák és a hozzá tartozó tartó szerkezetek a POLIN Waterparks & Pool Systems én kelt Alt-12 terve szerint (1.sz. melléklet) megépítése illetve a meglévő s 5 jelű csúszda áthelyezése, továbbá a projektdokumentáció mértéke szerint: a szerkezeti tervezése, statikája, medence technológiája, elektromos hálózat telepítése, villámhárítók, a vízi csúszdák gépházára, a vízvezetékre és a szennyvízre való csatlakozás. A csúszdarendszerek részletes műszaki leírását jelen szerződés 1. sz melléklete és 2. sz melléklete tartalmazza. Megrendelő átadja a kivitelezőnek a jogerős építési engedélyeket. A kivitelezés feltételei az építési engedélyben mind a megrendelő, mind a kivitelező számára kötelező érvényű. 4.2 Csúszdatartó szerkezetek és csúszdatorony acélszerkezetek beton alaptesteinek kivitelezése A Megrendelő által december 16-án átadott pályázati kiírással és műszaki dokumentációval összhangban. A kivitelezéshez szükséges megfelelő mennyiségű és minőségű beton biztosítása a Megrendelő kötelezettsége és költsége. 4.1 Technický obsah toboganov, štartovacích veží a príslušenstva toboganov Vybudovanie vodných toboganov a k nim prislúchajúcich nosných konštrukcií na základe projektu Alt-12 POLIN Waterparks & Pool Systems zo dňa (príloha č. 1), respektíve premiestnenie toboganu s označením s 5 ako aj podľa projektovej dokumentácie v rozsahu: architektúra, statika, bazénová technológia, elektroinštalácia, uzemnenie, hromozvod, napojenie strojovne toboganov na vodu a kanalizáciu Detailný technický popis je obsiahnutý v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2 tejto zmluvy Objednávateľ odovzdá zhotoviteĺovi právoplatné stavebné povolenie. Podmienky realizácie v stavebnom povolení sú záväzné tak pre objednávateľa ako aj pre zhotoviteľa. 4.2 Realizácia betónových základových telies, podporných toboganových konštrukcií a oceľových konštrukcií toboganových veží V súlade s obsahom technickej dokumentácie a súťažných podmienok poskytnutých Objednávateľom dňa 16. decembra Zabezpečenie betónu potrebného pre realizáciu vo vhodnom množstve a vhodnej kvalite je povinnosťou a nákladom Objednávateľa. 4.3 Medence átépítése (Csobbanó medence) A Megrendelő által december 16-án átadott pályázati kiírással és műszaki dokumentációval összhangban. A kivitelezéshez szükséges megfelelő mennyiségű és minőségű beton biztosítása a Megrendelő kötelezettsége és költsége. 4.3 Prestavba bazénu ( Dojazdový bazén ) V súlade s obsahom technickej dokumentácie a súťažných podmienok poskytnutých Objednávateľom dňa 16. decembra Zabezpečenie betónu potrebného pre realizáciu vo vhodnom množstve a vhodnej kvalite je povinnosťou a nákladom Objednávateľa. 4.4 Technológia bazénu a kropenia toboganu 4.4 Medence és csúszdanedvesítés technológiája 19/4

5 (Medence és vízi csúszda technológia) A Megrendelő által december 16-án átadott pályázati kiírással és műszaki dokumentációval összhangban. A lábmosók (úsztató) biztosítása a megrendelő kötelezettsége és költsége. (Technológia pre bazény a tobogany) V súlade s obsahom technickej dokumentácie a súťažných podmienok poskytnutých Objednávateľom dňa 16. decembra Zabezpečenie umývačov nôh (brodítko) je povinnosťou a nákladom objednávateľa. 4.5 Gépház kialakításának műszaki tartalma A Megrendelő által december 16-án átadott pályázati kiírással és műszaki dokumentációval összhangban. A kivitelezéshez szükséges megfelelő mennyiségű és minőségű beton biztosítása a Megrendelő kötelezettsége és költsége. A technológiai rész beszállításának része a gépház és az elektromos telepítés kiviteli terve is. 4.6 Térburkolatok (Szilárd felületek) A Megrendelő által december 16-án átadott pályázati kiírással és műszaki dokumentációval összhangban. A kivitelezéshez szükséges megfelelő mennyiségű és minőségű beton, ill. térburkoló kő biztosítása a Megrendelő kötelezettsége és költsége. 4.7 Vízellátás, a vízi csúszdák szennyvízcsatornái illetve a gépházai A Megrendelő által december 16-án átadott pályázati kiírással és műszaki dokumentációval összhangban. A kivitelezéshez szükséges megfelelő mennyiségű és minőségű beton, ill. térburkoló kő biztosítása a Megrendelő kötelezettsége és költsége. 4.5 Technický obsah vytvorenia strojovne V súlade s obsahom technickej dokumentácie a súťažných podmienok poskytnutých Objednávateľom dňa 16. decembra Zabezpečenie betónu potrebného pre realizáciu vo vhodnom množstve a vhodnej kvalite je povinnosťou a nákladom Objednávateľa. Súčasťou dodávky technologickej časti bude aj realizačný projekt strojovne a elektroinštalácie. 4.6 Zámkové dlažby (Spevnené plochy) V súlade s obsahom technickej dokumentácie a súťažných podmienok poskytnutých Objednávateľom dňa 16. decembra Zabezpečenie betónu, respektíve zámkovej dlažby, potrebnej pre realizáciu vo vhodnom množstve a vhodnej kvalite je povinnosťou a nákladom Objednávateľa 4.7 Prívody vody, kanalizácia toboganov a strojovne toboganov V súlade s obsahom technickej dokumentácie a súťažných podmienok poskytnutých Objednávateľom dňa 16. decembra Zabezpečenie betónu, potrebnej pre realizáciu vo vhodnom množstve a vhodnej kvalite je povinnosťou a nákladom Objednávateľa. 4.8 Elektromos munkarész A Megrendelő által december 16-án átadott pályázati kiírással és műszaki dokumentációval összhangban. A fő csatlakozó elektromos vezetéket AYKY-J 4 x 240, hossza 75 fm, a kivitelező biztosítja. A kábelelosztások, földelések, villámhárítás nem volt része az árajánlatnak, így a kivitelező árajánlatot nyújt be a Megrendelőnek jóváhagyásra. 4.8 Elektromontáže V súlade s obsahom technickej dokumentácie a súťažných podmienok poskytnutých Objednávateľom dňa 16. decembra Hlavný prívodný kábel typu AYKY-J 4 x 240 v dĺžke 75 bm zabezpečí objednávateľ. Kabelové rozvody, uzemnenia, hromozvod nebolo súčasťou cenovej ponuky, t.j. zhotoviteľ predloží cenovú ponuku objednávateľovi na odsúhlasenie 19/5

6 V. Megrendelő és a Kivitelező jogai és kötelességei V. Práva a povinnosti Objednávateľa a Zhotoviteľa 5.1 Megrendelő jogai és kötelességei: 5.1 Práva a povinnosti objednávateľa: A Szlovákiában hatályos építési, szakhatósági és használatbavételi engedélyek megszerzése a Megrendelő kötelessége és költsége (kivétel a csúszdák TÜV engedélyezése). Az engedélyek kiadásának esetleges késedelméből Získanie stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia je povinnosťou a nákladom Objednávateľa (výnimku tvoria TÜV povolenia toboganov, ktoré zabezpečí na vlastné náklady zhotoviteľ). Prípadné škody vzniknuté z omeškania alebo z nezískania potrebných povolení znáša Objednávateľ. (s výnimkou povolenia TÜV) Vhodnosť, úplnosť a súlad projektu s platnými technickými normami zabezpečených Objednávateľom zaručuje Objednávateľ. Náklady na odstránenie činiteľov zabraňujúcich plnenie diela, ktoré nie sú uvedené v projektoch, znáša Objednávateľ Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi potrebné údaje pre riadne plnenie diela vagy meghiúsulásából eredő károk Megrendelőt terhelik. (kivétel TÜV engedély) A Megrendelő által biztosított tervek megfelelőségét, teljességét azoknak a szabványokkal való egyezőségét Megrendelő szavatolja. A terveken nem szereplő, a teljesítés akadályozását jelentő tényezők elhárításának költségeit Megrendelő viseli Megrendelő a biztosítja Kivitelezőnek a műtárgy határidőre történő kivitelezéséhez szükséges adatokat (pl. (napríklad talajmechanikai szakvélemény) A Megrendelő biztosítja Kivitelezőnek azokat az építési anyagokat, amelyeket jelen szerződés szerint saját költségére kell biztosítania. Ezzel együtt Megrendelő ellenőrzi és dokumentálja a minőségi megfelelőségüket Megrendelő gondoskodik: - A leszállított anyagok, csúszdaelemek és acélszerkezetek biztonságos tárolására alkalmas terület biztosításáról - belső közlekedési utak biztosításáról - WC, mosdó, raktár ás irodakonténer biztosításáról - áram és víz vételezési lehetőségének biztosításáról - A keletkezett hulladékok/ veszélyes hulladékok elszállításáról - A komplex próbához, a próbaüzemhez, illetve a végleges használatbavételhez szükséges medencevíz feltöltésének biztosításáról kolaudáciu 19/6 pôdnomechanická expertíza) v termíne Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť na stavbu zhotoviteľovi materiály, ktoré podľa tejto zmluvy má zabezpečiť vo vlastnej réžii. Zároveň objednávateĺ skontroluje a zdokumentuje ich kvalitatívnu vhodnosť Objednávateľ sa postará: - O zabezpečenie priestranstva vhodného pre bezpečné skladovanie dodaných materiálov, toboganových dielcov a oceľových konštrukcií. - O zabezpečenie vnútorných prepravných trás - O zabezpečenie WC, skladu a kancelárskeho kontajnera - O zabezpečenie možnosti napojenia sa na elektrický prúd a vodovod - O odvoz vzniknutých odpadov/nebezpečných odpadov - O zabezpečenie bazénovej vody, potrebnej pre komplexné skúšky a skúšobnú prevádzku, respektíve pre

7 - Szükség szerint a megfelelő vízkémiához szükséges vegyszerek, továbbá a személyzet és a termálvíz biztosításáról Megrendelő az pont szerint nyújtott szolgáltatásokért jogosult számlát kiállítni a Kivitelezőnek a Szerződéses ár 1%-os ( azaz egy százalék) mértékéig, melyet Kivitelező aktuális számláiból kompenzálással fizet meg Megrendelőnek Felek rögzítik, hogy Kivitelező teljesítési határideje meghosszabbodik azon időtartammal, amely időtartam alatt Megrendelő ezen szerződésből folyó kötelezettségeinek teljesítésével késedelemben van - Podľa potreby o zabezpečenie chemických prostriedkov potrebných pre vhodnú vodnú chémiu, takisto personál, pitnú a termálnu vodu Objednávateľ je oprávnený fakturovať zhotoviteľovi za poskytnuté služby podľa bodu sumu vo výške 1%, (slovom jeden) zo zmluvnej ceny, ktorý zaplatí Zhotoviteľ z jeho aktuálnych faktúr kompenzáciou Zmluvné strany sa dohodli, že termín dokončenia diela sa predlžuje o ten časový interval, kým je Objednávateľ v omeškaní s plnením jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy 5.2 Kivitelező a Megrendelő felé irányuló kötelezettségei: 5.2 Práva a povinnosti zhotoviteľa: A Kivitelező feladata a műtárgy kivitelezése tárgyi és időbeli koordinációja, így mindenekelőtt: Úlohou Zhotoviteľa je vecná a časová koordinácia realizácie diela, a to v prvom rade: Kivitelező kötelessége saját építési naplójának munkaterület átadásátvételkori megnyitása, folyamatos vezetése szlovák nyelven és a helyszínen tartása A Kivitelező vállalja az építéshelyi kockázatot is, valamint vizsgálja, és figyelembe veszi az építéshelyi viszonyokat a kivitelezés során Kivitelező köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre látható akadály időben megszűntethető legyen, és ennek érdekében Megrendelő figyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívja A Kivitelező a kivitelezés időtartama alatt köteles a vagyonvédelmi, a munka- és tűzrendészeti, zajvédelmi, munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásokat betartani, illetve betarttatni. A kivitelezéssel kapcsolatos építészrendészeti, munkabiztonsági, tűzvédelmi és Povinnosťou Zhotoviteľa je otvorenie stavebného denníka pri odovzdávaní-preberaní staveniska, jeho nepretržité vedenie v slovenskom jazyku a jeho udržiavanie na mieste Zhotoviteľ prijíma aj riziko miesta staveniska, ako aj pri realizácii preskúma a prihliada na podmienky na stavenisku Zhotoviteľ je povinný svoju prácu zorganizovať tak, aby bolo možné včas zamedziť každej predvídateľnej prekážke. Zároveň je povinný objednávateľa včas upozorniť na danú prekážku Zhotoviteľ je počas realizácie povinný dodržiavať a zabezpečiť dodržiavanie predpisov na ochranu majetku, protipožiarnu ochranu, protihlukovú ochranu, ochranu bezpečnosti práce, ochranu životného prostredia. Dôsledky z porušenia stavebných predpisov, bezpečnosti práce, protipožiarnej ochrany a ochrany životného 19/7

8 környezetvédelmi előírások megszegéséből származó következmények a Kivitelezőt terhelik Felek rögzítik, hogy Kivitelező a teljesítés érdekében alvállalkozókat alkalmazhat, és azok szabályos, szakszerű munkavégzésével kapcsolatos előírásokat betartatja Felek rögzítik, hogy a teljesítés érdekében több alvállalkozó vesz/vehet részt a munkafolyamatokban, ezért Kivitelező kijelenti, hogy a többi alvállalkozóval együttműködik a szerződés teljesítése érdekében, továbbá minden szempontból megóvja a vele egy időben vagy előtte dolgozó alvállalkozó munkáját Kivitelező oly módon gondoskodik a munkák szervezéséről és kivitelezéséről, hogy azáltal se a Megrendelőnek, se harmadik félnek kárt ne okozzon. Ellenkező esetben az összes okozott kárt köteles megtéríteni, a Megrendelőnek okozott egyéb károkkal együtt Kivitelező a munkák végzése során csakis kellő szakismerettel és gyakorlattal rendelkező személyeket alkalmaz, akik képesek feladataik megfelelő és szerződés szerinti megvalósítására. A munkavállalók szabályos alkalmazásáért a Kivitelező teljes felelősséggel tartozik Kivitelező a szerződés teljesítése során, a munkahelyen foglalkoztatott létszámának irányításához megfelelő személyt alkalmaz, aki a napi teljes munkaidőben a helyszínen tartózkodik. Ezen irányító személy köteles az alábbiakat maradéktalanul betartani: - a hozzárendelt dolgozók személyi biztonságát, munkakörülményeit biztosítani, - ezen személyeket a rájuk vonatkozó jogszabály szerinti munkavédelmi oktatásban részesíteni, prostredia znáša Zhotoviteľ v plnom rozsahu Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ môže v záujme plnenia diela zamestnať subdodávateľov pričom za ich výkon a dodržiavanie právnych predpisov zodpovedá, ako by prácu vykonával sám Zmluvné strany sa dohodli, že v záujme plnenia diela sa pracovných postupov zúčastní/môže zúčastniť viac podnikateľov. Preto Zhotoviteľ vyhlasuje, že s ostatnými podnikateľmi bude spolupracovať, ďalej že z každého hľadiska bude chrániť prácu s ním v jednom čase alebo pred ním pracujúceho podnikateľa Zhotoviteľ pri plnení diela dbá na to, aby svojim konaním nespôsobil škodu ani Objednávateľovi, ani tretím osobám. V opačnom prípade je povinný uhradiť každú spôsobenú škodu, spolu s inými škodami, spôsobených Objednávateľovi Zhotoviteľ počas vykonávania prác smie zamestnať len osoby disponujúce s potrebnými odbornými znalosťami a praxou, ktorí sú schopný vykonávať svoje úlohy riadne a podľa zmluvy. Za zamestnanie zamestnancov v súlade s právnymi predpismi zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu Zhotoviteľ počas plnenia zmluvy zamestná osobu pre riadenie prác na pracovisku (stavbyvedúceho), ktorá počas celej pracovnej doby sa zdržiava na mieste stavby. Táto riadiaca osoba je povinná zabezpečiť dodržiavanie nasledovných: - zabezpečiť bezpečnosť a pracovné podmienky jemu priradených pracovníkov, - týmto osobám zabezpečiť školenie BOZP podľa platných právnych predpisov, - je povinný okamžite nahlásiť Objednávateľovi každé zranenie a nehodu 19/8

9 - a területen bekövetkező minden sérülést, balesetet azonnal köteles jelenteni Megrendelőnek, saját felelőssége fenntartása mellett Kivitelező kijelenti, hogy dolgozói és alvállalkozóinak dolgozói, hivatalosan bejelentett munkaviszonnyal rendelkeznek Kivitelező köteles képviseltetni magát a munkahelyi koordinációt szolgáló megbeszéléseken, és az ott megbeszélteket a munkák ütemszerű végrehajtása érdekében a maga területén megtenni A felhasznált építőanyagok, beépítések, részek, eszközök és berendezések fajtáját, minőségét és gyártmányát a Megrendelővel a kivitelezés előtt ismertetni és engedélyeztetni kell abban az esetben, ha azok eltérnek a tervekben előírtaktól Amennyiben Kivitelező egyenértékű terméket kíván felhasználni, akkor a Kivitelező köteles a teljesítési jegyzékben rögzített terméket és az általa javasolt, egyenértékű terméket mintaként bemutatni A Kivitelező köteles a Megrendelő követelésére alátámasztható és egyértelmű igazolást bemutatni az adott eszköz, gyártmány vagy termék egyenértékűségére vonatkozólag. Egyenértékűnek tekinthetők az eszközök, termékek, gyártmányok akkor, ha - a felhasznált anyagok minősége, - a kivitelezés pontossága, - a formai kialakítás, - az élettartam, - a karbantartási költségek, - a javítási költségek, - a pótalkatrészek értékelési szempontjai alapján egyenértékűnek bizonyulnak és a fenti szempontok mindegyike alapján, megfelelnek a technika jelenlegi szintjének A munkák elkészülte után Kivitelező elkészíti az átadási dokumentációt szlovák nyelven, ktoré sa stali na stavenisku, pri udržaní svojej zodpovednosti Zhotoviteľ vyhlasuje, že jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov disponujú pracovnou zmluvou podľa platných právnych predpisov Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa pracovných porád s cieľom pracovnej koordinácie. Zároveň je povinný dohodnuté záležitosti realizovať v snahe dodržiavania harmonogramu prác Zhotoviteľ je povinný druh, kvalitu a výrobu použitých stavebných materiálov, zástavieb, častí, nástrojov a zariadení pred ich zabudovaním ukázať Objednávateľovi. V prípade, že tie sa líšia od projektovaných materiálov, objednávateľ ich musí odsúhlasiť pred zabudovaním V prípade, ak Zhotoviteľ plánuje použiť ekvivalentný produkt, Zhotoviteľ je povinný ukázať vzorku produktu na zozname plnení ako aj zhotoviteľom navrhovaný ekvivalent Zhotoviteľ je povinný na žiadosť Objednávateľa predložiť nespochybniteľné potvrdenie o ekvivalentnosti daného nástroja, výrobku alebo produktu. Nástroje, výrobky a produkty je možné považovať za ekvivalentné, v prípade, ak - kvalita použitých materiálov, - presnosť vyhotovenia, - tvarové prevedenie, - životnosť, - náklady na údržbu, - náklady na opravy, - náhradné diely na základe vyhodnocovacích kritérií sa ukážu ako rovnocenné, a na základe každého vyššie uvedených kritérií, zodpovedajú súčasnej úrovne techniky Po vyhotovení prác Zhotoviteľ pripraví odovzdávací protokol v slovenskom jazyku, ktorého obsah je nasledovný: Tri exempláre realizačného projektu 1 exemplár uzavretý stavebný denník 19/9

10 melynek tartalma az alábbi: - Kivitelezési terv 3 példány - lezárt építési napló 1 példány - Felhasznált anyagok minőségi tanúsítványai - kivitelező nyilatkozata a befejezésről - kivitelezői nyilatkozatok - garanciavállalási nyilatkozatok - megfelelőségi nyilatkozatok - használati utasítások - Berendezések üzemeltetési rendje, a Megrendelő személyzetének képzése, a teljes vizsgák kivitelezéséről szóló feljegyzés - Az elektromos és villámhárító vezeték felülvizsgálata, vízvezetékek nyomáspróbája, szennyvízcsatorna vízhatlansága - Műszaki kísérő dokumentáció A kivitelezett műtárgy kárfelelősségét (sérülését, megsemmisülését, elvesztését) egészen a szerződés tárgyának jegyzőkönyvszerű átadásig a Kivitelező viseli. VI. Műszaki ütemezés, szerződés teljesítési határideje: 6.1 Felek a jelen szerződés teljesítési határidejét, vagyis a Megrendelő részére jelen szerződés tárgyát képező műtárgy próbaüzemi átadását legkésőbb május 25-i átadási határidőben határozták meg. A próbaüzem hosszáról a felek megállapodnak. A próbaüzem csúszda szabványossági szempontból történő megkezdhetőségét Kivitelező a próbaüzem idejére érvényes TÜV vizsgakönyvvel biztosítja. 6.2 Sikeres próbaüzem befejezését követően Kivitelező jelen szerződés szerinti résszámláját kibocsátja és Megrendelő azt befogadja, ha az összhangban áll a jogszabályokkal. Sikeres a próbaüzem, ha nem merültek fel gondok és a Kivitelező a végleges TÜV vizsgakönyvet Megrendelőnek átadja. 6.3 Fenti határidők betartásának feltételei: A munkaterület átadása a szerződés kötését követő 5 munkanapon belül, de nem később mint január 31-ig megtörténjen A csúszdák gyártásának indításához szükséges Megrendelői kötelezettségek határidőben történő teljesítése, különös tekintettel a szerződés szerint meghatározott előleg megfizetésére, a csúszdák színeinek meghatározására. Az adatszolgáltatás legkésőbbi véghatáridőt Certifikáty kvality použitých materiálov vyhlásenie zhotoviteľa o ukončení vyhlásenia zhotoviteľa vyhlásenia o zárukách vyhlásenie o zhode návod na používanie - Prevádzkový poriadok zariadení, školenie personálu objednávateľa, záznam o vyhotovení kompletných skúšok - Revízie elektro a hromozvodov, tlakové skúšky vodovodov, nepriepustnosť kanalizácie - Technickú sprievodnú dokumentáciu Nebezpečenstvo škody (poškodenie, zničenie, strata) na zhotovovanom diele znáša až do protokolárneho odovzdania predmetu zmluvy zhotoviteľ. VI. Technický harmonogram, termín plnenia zmluvy: 6.1 Zmluvné strany určili termín plnenia tejto zmluvy, t.j. odovzdanie diela tvoriaceho predmet tejto zmluvy Objednávateľovi na skúšobnú prevádzku najneskôr na deň 25. mája O dĺžke skúšobnej prevádzky sa zmluvné strany dohodnú. Možnosť začatia skúšobnej prevádzky zabezpečí Zhotoviteľ certifikátom TÜV, platnej na obdobie skúšobnej prevádzky. 6.2 Po úspešnom ukončení skúšobnej prevádzky Zhotoviteľ vystaví svoju čiastkovú faktúru podľa tejto zmluvy a Objednávateľ ju príjme, ak je v súlade s právnymi predpismi. Skúšobná prevádzka je úspešná v prípade, ak sa nevyskytli problémy a Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi konečný certifikát TÜV. 6.3 Podmienka dodržania vyššie uvedených termínov: Odovzdanie staveniska sa musí uskutočniť do 5 pracovných dní po uzavretí zmluvy, ale nie neskôr ako do 31. januára Plnenie záväzkov Objednávateľa potrebných pre spustenie výroby toboganov v termíne, s obzvláštnym zreteľom na zaplatenie preddavku podľa tejto zmluvy a určenie farieb toboganov. Najneskorší termín poskytnutia údajov, ktorý nemá vplyv na konečný termín je 31. január /10

11 nem befolyásoló időpontja: január 31. A Megrendelő által biztosítandó anyagok határidőben, megfelelő mennyiségben és minőségben történő rendelkezésre bocsátása. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő ezen kötelezettségének teljesítéshez a közösen elfogadott ütemterv szolgál alapul, de az aktuális igényeket Kivitelező a szükségességet megelőzően legkésőbb 72 órával írásban (faxon és az Építési naplóban) közli Megrendelővel. Kivitelező írásban történő bejelentése az Építési naplóban külön is igénybejelentésnek minősül, telefaxos bejelentés akadályoztatása esetén. 6.4 Akkor tekintendők a határidők teljesítettnek, ha a közösen felvett jegyzőkönyvekben a teljesítések mindkét fél részéről igazolásra kerülnek. 6.5 A Kivitelező vétkességéből eredő határidő túllépés esetére, azaz kivitelező nem adja át ig próbaüzembe megrendelőnek a létesítményt vagy a próbaüzem alatt olyan hibákra derül fény, melyek megrendelőt gátolják a létesítmény rendeltetésszerű üzemelésében ( bejegyezve az építkezési naplóban) felek az alábbi kötbér megfizetésében állapodnak meg: május 26 és június 30 közötti időszakban történő teljesítés esetén napi 250 Euró azaz kettőszázötven Euró július 1 és augusztus 31. közötti időszakban történő teljesítés esetén erre az időszakra napi euró azaz Egyezer euró A kötbér a végszámla összegéből vonandó le. 6.6 A határidő-túllépés annyi napra nézve igazolt, ameddig, az építkezés haladását akadályozó késedelemért a Megrendelő felelős, feltéve, hogy a Kivitelező a Megrendelő figyelmét írásban kifejezetten felhívta az ezzel járó határidő-túllépésre. Az ezen okból szükséges határidő módosítást felek közös jegyzőkönyvben megállapodás alapján rögzítik. amennyi ideig a Kivitelező vis major miatt az építési munkák folytatásában akadályozva van. Csak a következők tekintendők vis majornak: háború, földrengés, egyéb katasztrófa, árvíz (azonban a munkagödörben felgyülemlett csapadék miatt magas talajvízszint vagy vízállásszint nem számít vis majornak). A rossz időjárás, a 3 napnál rövidebb rendkívüli időjárási viszonyok vagy egyéb rendkívüli körülmények nem indokolhatják Včasné, riadne dodanie materiálov na stavbu, ktoré má zabezpečiť Objednávateľ, so zreteľom na ich množstvo a kvalitu. Strany sa dohodli, že pre splnenie tohto záväzku Objednávateľa slúži ako podklad spoločne prijatý harmonogram, ale aktuálne požiadavky oznámi Zhotoviteľ Objednávateľovi najmenej 72 hodín pred potrebou písomne (faxom a v Stavebnom denníku). Písomné oznámenie požiadavky Zhotoviteľom v Stavebnom denníku sa považuje za oznámenie aj samostatne, v prípade prekážok pri oznámení faxom. 6.4 Termíny sa považujú za splnené vtedy, ak sa v spolu spísaných zápisniciach, plnenia potvrdia obidve strany. 6.5 Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nesplní predmet zmluvy v uvedených termínoch, t.j. neodovzdá dielo včas do skúšobnej prevádzky resp. ak počas skúšobnej prevádzky vyskytnú prekážky ktoré by bránili riadnemu užívaniu diela objednávateľom (zapíšu sa do stavebného denníku), zaväzuje sa zhotoviteĺ zaplatiť zmluvnú pokutu nasledovne: 250 Euro (slovom dvestopäťdesiat) za každý deň omeškania v období od do Euro (slovom jedentisíc) za každý deň omeškania v období od do Zmluvná pokuta sa odráta z hodnoty konečnej faktúry. 6.6 Prekročenie termínu je ospravedlnené na toľko dní, pokým je za omeškanie napredovania výstavby zodpovedný Objednávateľ, a ak ho Zhotoviteľ vyslovene písomne upozornil na tým súvisiace prekročenie termínu. Zmenu termínu z tohto dôvodu zmluvné strany potvrdia v zápisnici. Pokým Vyššia moc bráni v pokračovaní stavebných prác. Za Vyššiu moc sa považujú len nasledovné udalosti: vojna, zemetrasenie, iná katastrofa, povodeň (ale vysoká hladina podzemnej vody alebo hladina vody stavu, zhromaždená v pracovnej jame v dôsledku zrážok sa nepovažuje za vyššiu moc). Zlé počasie alebo mimoriadne poveternostné podmienky alebo iné mimoriadne okolnosti kratšie ako 3 dni nie sú dôvodom na predĺženie termínu. 19/11

12 a határidő hosszabbítási igényt. VII Pénzügyi megállapodások A Kivitelező díja a szerződés tárgya teljesítéséért ,48,- Euró (azaz Hatszázötvenezer egyszáztíz Euró 48 cent) ÁFA nélkül tehát ,58 Euró (azaz Hétszáznyolvanezer egyszázharminckettő Euró és 58 cent) 20 % ÁFÁ-val együtt 7.1 A szerződéses ár tartalmazza a Kivitelező valamennyi áruszállításának és teljesítésének, valamint mellékszolgáltatásának azon költségeit, amelyek a szakszerű, maradéktalan megvalósításhoz szükségesek, akkor is, ha ezek nem kerültek részletesen felsorolásra. 7.2 A Kivitelezői díj tartalmazza továbbá a hatósági előírásoknak megfelelő biztonsági intézkedések ráfordításait, valamint a munkaterület és környékének tisztántartásához szükséges összes intézkedés költségeit, a csomagoló-, hulladék-, veszélyes hulladék- és maradék anyagok Megrendelő által biztosított konténerbe deponálásának költségét. 7.3 Kivitelező kijelenti, hogy a munkára adott ajánlatát és a szerződés összegét a terület megismerése és a közös műszaki egyeztetések után adta és állapította meg. 7.5 Amennyiben a műtárgy kivitelezése során módosul a munkák vagy a beszállítások mértéke, a műszaki megoldások vagy többletmunka érvényesítés történik (a Megrendelő olyan teljesítést kér, amely nem része az árajánlatnak), a szerződő felek módosítják az ár nagyságát. A változások értékelését a szerkezetben lévő kalkuláció alapján végzik, amely megfelel a pályázati ajánlat árkalkulációjának vagy a Cenekon cég Cenkros nevű szoftverével. Az érintett munkákat nem szabad megkezdeni, mielőtt a Megrendelő nem igazolja vissza, hogy elfogadja a benyújtott kalkulációt. Megrendelő vállalja, hogy a Kivitelező által benyújtott ajánlatot 2 munkanapon belül elbírálja. A megrendelés nélkül végzett munka minden esetben a szerződéses árban szereplő szerződésszerű munkának minősül. Kivitelező igazolja, hogy meggyőződött az építkezés helyi adottságairól és a VII Finančné dohody Cena zhotoviteľa za splnenie predmetu zmluvy je ,48,- Euro. (Slovom Šesťstopäťdesiattisícjedenstodesať Euro a 48 centov) bez DPH teda ,58 Euro. (slovom Sedemstoosemdesiattisícjedenstotridsaťdva Euro a 58 centov) vrátane 20 % DPH 7.1 Zmluvná cena obsahuje všetky náklady na prepravu tovaru a plnení, ako aj vedľajších plnení Zhotoviteľa, ktoré sú potrebné pre odbornú, bezozvyškovú realizáciu, a to aj vtedy, ak sa tie detailne neuviedli. 7.2 Zmluvná cena tiež obsahuje náklady na bezpečnostné opatrenia, v súlade s právnymi predpismi, ako aj náklady všetkých opatrení potrebných pre udržanie čistoty na pracovisku a v jeho okolí, ako aj náklady na deponáciu baliaceho, odpadového, nebezpečného odpadového a zvyškového materiálu do kontajnera, zabezpečeného Objednávateľom. 7.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že svoju ponuku na vykonanie diela a hodnotu diela podľa zmluvy zadal a určil po oboznámení sa s oblasťou a po vzájomných technických rokovaniach. 7.5 Ak počas realizácie diela dôjde k zmene rozsahu prác a dodávok, k zmene technických riešení alebo k uplatneniu naviac prác (Objednávateľ požaduje plnenie, ktoré nebolo súčasťou cenovej ponuky), upravia zmluvné strany výšku ceny. Ocenenie zmien sa vykoná na základe kalkulácie v štruktúre, zodpovedajúcej cenovej kalkulácii podľa súťažnej ponuky alebo pomocou kalkulácie softwarom Cenkros fy. Cenekon. Naviac práce sa nesmú začať, pokým Objednávateľ nepotvrdí, že prijíma predloženú kalkuláciu. Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľom predloženú ponuku odsúhlasí / odmietne do 2 pracovných dní. Práca vykonaná bez objednávky sa v každom prípade považuje za zmluvnú prácu, obsiahnutú v zmluvnej cene podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa presvedčil o miestnych podmienkach stavby a o pracovných okolnostiach a pri vypracovaní svojej ponuky na tie prihliadol. 19/12

13 munkakörülményekről, és ezeket az ajánlatának elkészítésekor figyelembe vette. 7.6 A vállalkozási díj a beépítésre kerülő anyagokat is tartalmazza. A beépítésre kerülő anyagok árainak emelkedése a Kivitelezői díjra nincs kihatással, az egységárak befejezési határidő figyelembevételével prognosztizáltak. Az építési naplóban a szerződés rögzített áras összegét érintő, vagy a teljesítés határidejére is kiható pótmunkát elrendelni nem lehet, azt érvényesen csak a Kivitelező központjához címezve lehet eszközölni. 7.7 A vállalkozási díj indokolt esetben elmaradó munkarészekkel csökkenhet, melyek elszámolása a költségvetésben szereplő egységárak figyelembevételével a felek közötti megállapodás alapján történik. Az elmaradó munkarészek nem érinthetik az egyes csúszdák külön-külön szerkezeti kialakítását és vonalvezetését, melyek nem módosíthatóak. Az elmaradó munkarészekről a Generál tervezőnek minden esetben nyilatkozni kell, mi szerint az megszűnő munkák, nem befolyásolják az építmény rendeltetésszerű használatát és a teljességet. 7.8 Kivitelező a szerződés alapját képező árajánlatban szereplő szerkezetektől és építőanyagoktól csak megrendelő, vagy műszaki ellenőrének előzetes írásos jóváhagyása esetén, a 7.5. pont szerinti értékelés bemutatása esetén jogosult eltérni. 7.9 Pénzügyi ütemterv: Felek az alábbi pénzügyi ütemtervben állapodnak meg I. előlegszámla január 31-ig történő utalással ,- Euró azaz Harmincezer Euró Végszámla a műtárgy átadás-átvétele után ,58- Euro (azaz Hétszázötvenezer százharminckét Euró 58 cent) ÁFÁ-val Felek a Végszámla fizetési határidejében az alábbiak szerint állapodnak meg: 7.6 Zmluvná cena obsahuje aj materiály na zabudovanie. Zvyšovanie cien materiálov nemá vplyv na zmluvnú cenu, jednotkové ceny sú prognostikované s prihliadnutím na termín dokončenia. V stavebnom denníku nie je možné prikázať naviac prácu, ktorá by vplývala na zmluvnú cenu, alebo na termín realizácie, takúto požiadavku je možné uplatniť len adresovaním listu do strediska Zhotoviteľa, alebo dodatkom k zmluve potvrdeného obojstranne. 7.7 Zmluvná cena sa v opodstatnenom prípade môže znížiť o nevykonané práce, ktorých vyúčtovanie sa uskutoční s prihliadnutím na jednotkové ceny uvedené v cenovej ponuke, na základe dohody medzi stranami. Nevykonané práce sa nemôžu týkať jednotlivých konštrukčných vyhotovení toboganov a ich vedenia trás, ktoré nie je možné modifikovať. K nevykonaným prácam sa vždy musí vyjadriť autor projektu, či nevykonané práce nemajú vplyv na riadnu prevádzku stavby a jej celistvosť. 7.8 Zhotoviteľ je oprávnený na zmenu konštrukcií a stavebných materiálov, uvedených v cenovej ponuke a v projektovej dokumentácii, tvoriacej základ zmluvy len na základe predbežného písomného súhlasu Objednávateľa alebo jeho stavebného dozoru a to len po predložení ocenenia v zmysle bodu Finančný harmonogram: Strany sa dohodli na nasledovnom finančnom harmonograme I. zálohová faktúra na sumu ,- Euro (slovom tridsaťťisíc) s úhradou do 31. januára Konečná faktúra po odovzdaní a prevzatí diela, ,58- Euro vrátane DPH, (slovom Sedemstopäťdesiattisícjedenstotridsaťdva Euro 58 centov) Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom harmonograme úhrady konečnej faktúry: Fizetési határidő Platobný termín 19/13

14 1. A ,58- Euró (azaz Háromszázhuszonötezer hatvanhat Euró 58 cent) összeg kiegyenlítése banki átutalással július 15-ig. 2. A ,58- Euró (azaz Háromszázhuszonötezer hatvanhat Euró 58 cent) összeg kiegyenlítése banki átutalással augusztus 31-ig. 3. A ,- Euró (azaz százezer Euró) összeg kiegyenlítése banki átutalással július 31- ig Felek megállapodnak, hogy Kivitelező a végszámla harmadik törlesztőrészlet fenti fizetési határidő előtti fizetése esetén az előre hozott összegre és naptári napokra vetített évi 7% azaz Hét százalék kamatlábnak megfelelő skontót nyújt Megrendelőnek. A skontó összege a teljes számlakiegyenlítéskor esedékes, melyről Kivitelező jóváíró számlát bocsát ki Megrendelő felé Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Kivitelező a mindenkori szlovák jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő késedelmi kamat felszámítására jogosult, melyet Megrendelő elismer és megfizet. 1. Úhrada sumy ,58- Euro (slovom tristodvadsaťpäťtisícšesťdesiatšesť Euro 58 centov) bankovým prevodom do 15. júla Úhrada sumy ,- Euro (slovom Tristodvadsaťpäťtisícšesťdesiatšesť Euro) bankovým prevodom do 31. augusta Úhrada sumy ,- Euro (slovom jednostotisíc) bankovým prevodom do 31. júla Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade úhrady tretej splátky konečnej faktúry v hodnote euro pred vyššie uvedeným termínom poskytne zhotoviteľ objednávateľovi na skôr zapletenú sumu skonto zodpovedajúci 7 % - nej (slovom sedem) ročnej úrokovej sadzby prepočítanej na toľko kalendárnych dní, o koľko sa úhrada realizovala pred konečnou splatnosťou. Hodnota skonta je splatná pri celkovej úhrade faktúry, o ktorej Zhotoviteľ vystaví Objednávateľovi dobropisnú faktúru Zmluvné strany sa dohodli na penále z omeškania z hodnoty dlžnej sumy, v prípade oneskorenej platby objednávateľom, a to vo výške dvojnásobku základnej ročnej úrokovej sadzby podľa NBS, prepočítanej na toľko kalendárnych dní, o koľko sa úhrada realizovala neskôr. Toto právo zhotoviteľa objednávateľ uzná a penále zaplatí Fizetési biztosítékok Az ellenérték teljes kifizetéséig a Szerződés tárgyát képező létesítmény Kivitelező tulajdonát képezi A végleges használatbavételhez szükséges, angol nyelvű TÜV engedély átadására a teljesítés igazolás kiadásával és a végszámla befogadásával egyidőben kerül sor Felek megállapodnak, hogy a szerződéses határidőtől 30 nappal történő elmaradás esetén, Kivitelező a létesítmény működését Platobné zábezpeky Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na objednávateľa až po úplnom zaplatení zmluvnej ceny Odovzdanie povolenia TÜV v anglickom jazyku, potrebného pre kolaudáciu stavby, sa uskutoční naraz s vydaním potvrdenia o plnení a prijatím konečnej faktúry objednávateľom Zmluvné strany sa dohodli, že ak objednávateľ omešká so zaplatením faktúry zhotoviteľa o viac ako 30 dní, zhotoviteľ je oprávnený zakázať prevádzku zariadenia, 19/14

15 megtilthassa, azt lezárja vagy a beépített berendezéseket leszerelje, elszállítsa. Ezen intézkedés jogosságát, illetve a Megrendelő visszavonhatatlan hozzájárulását ezen intézkedések szükség szerinti megtételéhez felek közjegyzői okiratban rögzítik VIII. Teljesítésigazolás, számlázás: 8.1 Számlázás a Megrendelő által igazolt teljesítés alapján történik, kivétel ez alól az előlegszámla, melynek kiállításához teljesítésigazolás nem szükséges. A számla kötelező melléklete (kivéve az előlegszámlát) az elvégzett munkák jegyzéke, amelyet a megrendelő műszaki építésze igazol vissza. 8.2 A teljesítésigazolás a csúszdák végleges TÜV tanúsítvánnyal együtt történő átadásával egy időben kerül kiállításra. 8.3 A teljesítésigazolás kiadása csak indokolt esetben tagadható meg, szerződésszerű teljesítésre vonatkozó teljesítésigazolás megtagadása joggal való visszaélésnek minősül. Nem tagadható meg a teljesítésigazolás kiadása, ha a műtárgy jelen szerződéssel összhangban, rendeltetésszerű használatra alkalmas. zariadenie uzavrieť alebo zabudované zariadenie demontovať a odviesť. Oprávnenosť týchto opatrení, respektíve neodvolateľný súhlas Objednávateľa s týmito opatreniami potvrdia zmluvné strany v notárskej zápisnici. VIII. Potvrdenie o plnení, fakturácia: 8.1 Fakturácia sa uskutočňuje na základe plnenia, potvrdeného Objednávateľom, výnimku tvorí zálohová faktúra, k vystaveniu ktorej nie je potrebné potvrdenie o plnení. Povinnou prílohou faktúry (okrem zálohovej) je súpis vykonaných prác potvrdený stavebným dozorom objednávateľa. 8.2 Potvrdenie o plnení sa vystaví v jednom čase s odovzdaním a prevzatím s certifikátom TÜV. 8.3 Vydaniu potvrdenia o plnení je možné odoprieť len v odôvodnenom prípade. Zabránenie vydania potvrdenia o plnení pri riadnom ukončení diela podľa zmluvy sa považuje za zneužitie práva. Nie je možné zamietnuť vydanie potvrdenia o plnení v prípade, ak je zariadenie spôsobilé na prevádzku v súlade so touto zmluvou. IX. Munkavégzéssel kapcsolatos rendelkezések: IX. Ustanovenia súvisiace s výkonom prác 9.1 Kivitelező kijelenti, hogy az összes olyan személyi és tárgyi eszköz, amely a jelen szerződés megfelelő minőségű határidőben történő teljesítéséhez szükséges, rendelkezésére áll. 9.2 Külföldiek munkavégzése esetén az ehhez szükséges engedélyeket saját költségén a Kivitelező szerzi be. A külföldi munkavállalókra vonatkozó bármely jogszabályi vagy szerződéses rendelkezés megszegéséből eredő kár a Kivitelezőt terheli. 9.3 Amennyiben a munkaterületen több Kivitelező is dolgozik egyidejűleg, a Kivitelező haladéktalanul köteles jelezni, ha más Kivitelező tevékenysége őt a tevékenységében akadályozza, illetve az a tevékenységét a munka-, és balesetvédelmi szabályok megszegésével végzi. 9.4 A Kivitelező alvállalkozó igénybevételére jogosult Megrendelő egyidejű értesítése mellett. 9.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje všetkými technickými, technologickými a personálnymi prostriedkami, potrebnými riadnemu a včasnému plneniu zmluvy V prípade zamestnania cudzích štátnych príslušníkov, potrebné povolenia zabezpečí Zhotoviteľ na vlastné náklady. Prípadnú škodu z titulu porušenia akéhokoľvek právneho predpisu vzťahujúceho sa na zamestnávanie cudzích štátnych príslušníkov, znáša Zhotoviteľ. 9.3 Pri súbežnom výkone prác na stavenisku viacerými subjektmi, Zhotoviteľ je povinný bezodkladne hlásiť objednávateľovi, ak činnosť tretej strany ho v jeho činnosti obmedzuje, respektíve ak tretia strana pri výkone svojej činnosti porušuje predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 9.4 Zhotoviteľ je oprávnený využiť služby subdodávateľov. 19/15

16 9.5 Kivitelező építési napló vezetésére köteles a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően. Az építési naplóban minden olyan körülmény vagy feltétel rögzítésre kerül, amely a szerződés tárgyát képező munka megvalósítása szempontjából jelentőséggel bír. A Megrendelő képviselője köteles az építési naplót megtekinteni, észrevételezni és azt aláírásával ellátni. Az építési naplót Kivitelező csak szlovák nyelven köteles vezetni. 9.6 A kivitelezéshez szükséges anyagok biztosítása a szerződésben rögzített és a Megrendelő által biztosítandó anyagok kivételével a felek külön írásbeli megállapodásának hiányában a Kivitelező feladata. Anyagokat beszerezni, beépíteni vagy más módon felhasználni csak a tervekben szereplő mennyiségben és minőségben, a Megrendelő előzetes ellenőrzését követően lehet. 9.7 Megrendelő helyszíni képviselője (építési napló, felmérési napló bejegyzésre jogosult): Július Németh műszaki építész tel / Ľudovít Gálik VADAŠ s.r.o. építési osztályának vezetője tel / Kivitelező helyszíni képviselője (építési napló, felmérési napló bejegyzésre jogosult): Szűcs Gyula ügyvezető Tel: Konfár József - Műszaki vezető Tel.: X. Munkavédelem, környezetvédelem, minőségirányítás: 9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s platnými právnymi predpismi. V stavebnom denníku sa uvedie každá taká okolnosť alebo podmienka, ktorá je z hľadiska výkonu prác, tvoriace predmet zmluvy, významná. Zástupca Objednávateľa je povinný stavebný denník kontrolovať, pripomienkovať a podpísať. Stavebný denník je povinný viesť Zhotoviteľ len v slovenskom jazyku. 9.6 Zabezpečenie materiálov, potrebných pre realizáciu, s výnimkou materiálov, ktoré podľa zmluvy zabezpečí Objednávateľ - za absencie osobitnej písomnej dohody strán - je úlohou Zhotoviteľa. Materiál je možné zaobstarať, zabudovať alebo použiť iným spôsobom len v množstve a v kvalite uvedenej v projektoch a po predbežnej kontrole Objednávateľom. 9.7 Miestny zástupca Objednávateľa (oprávnený na zápis do Stavebného denníka a do Prieskumného denníka): Július Németh stavebný dozor tel / Ľudovít Gálik vedúci OUaO VADAŠ s.r.o. tel / Miestny zástupca Zhotoviteľa (oprávnený na zápis do Stavebného denníka a do Prieskumného denníka): Szűcs Gyula konateľ Tel: Konfár József - Technický riaditeľ Tel.: X. Ochrana zdravia pri práci, ochrana životného prostredia, riadenie kvality: 10.1 Kivitelező jelen szerződéssel kapcsolatos tevékenysége során köteles betartani a munkavédelemről és a tűzvédelemről szóló jogszabályok, továbbá a vonatkozó szabványok és biztonsági előírások rendelkezéseit Kivitelező köteles a Megrendelő képviselőjének munkavédelmi ellenőrzését segíteni, intézkedéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať počas realizácie tejto zmluvy právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj predpisy protipožiarnej ochrany Zhotoviteľ vyhlasuje, že v prípade kontroly zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci objednávateľom, poskytne potrebnú súčinnosť, príjaté opatrenia považuje za záväzné Kivitelező kijelenti, hogy a szerződés teljesítése 10.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že počas realizácie során arra törekszik, hogy a munkavégzés predmetu zmluvy sa bude usilovať, aby výkon környezetterhelés mentes legyen. práce bol bez negatívneho dopadu na životné 19/16

17 prostredie. XI. Garanciális feltételek, garanciális idő, hibákból eredő felelősség: 11.1 A szerződő felek jelen szerződés tárgyára 60 hónapos garanciális időben állapodtak meg az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásától számítva, kivéve a berendezésekre és anyagokra, ahol a gyártó garanciális ideje rövidebb (ezekre a beszállításokra a gyártó garanciája vonatkozik A kivitelező felelős azokért a hibákért, amelyekkel a műtárgy az átadás-átvételkor rendelkezik. Az átadás-átvétel után jelentkező hibákért a Kivitelező csal akkor felelős, ha azok a kötelességei megsértése miatt keletkezetek Kivitelező nem felelős a műtárgy azon hibáiért, amelyeket a megrendelő által nyújtott alapvetések és tárgyak miatt keletkezett, és a kivitelező minden gondossága kifejtése esetén sem tudta megállapítani azok alkalmasságát, vagy arra figyelmeztette a megrendelőt, és az azok alkalmazása mellett kitartott A műtárgy érintett részének garanciális ideje megszakad a megrendelő jogának érvényesítése napján a rejtett hibák eltávolítására (a reklamáció befejezésének napján) Hiba alatt értendő a minőségi eltérés, a műtárgy paramétereiben vagy terjedelmében való eltérés, amelyet jelen szerződésben, az építkezési engedély projektjében, a kiviteli tervekben, a műszaki szabványokban és a jogszabályi előírásokban határoztak meg Rejtett hibának azok a hibák minősülnek, amelyeket a megrendelő nem állapíthatott meg a műtárgy átvételekor, és amelyek a garanciális időben fordulnak elő. Ezeket a hibákat a Megrendelő reklamálni köteles a Kivitelezőnél, haladéktalanul azok megállapítása után írásos formában a kivitelező jogosult képviselőjének történő átadással Hiányos munkának nevezhető a befejezetlen munka a kivitelezési projekttel szemben Kivitelező köteles a reklamációra a kézhezvételétől számított 7 munkanapon belül reagálni, és megállapodni a Megrendelővel a reklamált hiba megszüntetésének módjában és megfelelő határidejében Kivitelező köteles megszüntetni a reklamált hibát a lehető legrövidebb műszaki időn belül. XI. Záručné podmienky, záručná doba, zodpovednosť za vady: Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe na predmet tejto zmluvy v dĺžke 60 mesiacov od podpisu odovzdávacieho preberacieho protokolu, okrem zariadení a materiálov, kde je záruka výrobcu kratšia (na tie dodávky sa vzťahuje záručná doba výrobcu) Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania a prevzatia. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie skrytých vád (dňom doručenia reklamácie) Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve, v projekte pre stavebné povolenie, v realizačných projektoch, v technických normách a v právnych predpisoch Skryté vady sú tie, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela, a ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote. Tieto vady je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti realizačným projektom Zhotoviteľ je povinný reagovať na reklamáciu do 7 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej vady Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v čo najkratšom technicky možnom čase A műtárgy átadás-átvételkor megállapított hibák és hiányos munkák megszüntetése után a Po odstránení vád a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela pripraví zhotoviteľ 19/17

18 Kivitelező feljegyzést készít, amelyet a Kivitelező és Megrendelő felelős képviselői is visszaigazolnak Minden reklamált rejtett hiba megszüntetése után a kivitelező feljegyzést készít, amelyet a szerződő felek felelős képviselői igazolnak vissza. XII. Minőségi követelmények: 12.1 Kivitelező a kivitelezési munkát a vonatkozó műszaki szabványok és jogszabályok szerint végzi Kivitelező köteles a szerződés tárgyát első osztályú minőségben kivitelezni. Amennyiben a munkák megítélésében véleménykülönbség van, a szerződő felek független minőség tanúsító szervezet bevonásával határozzák meg a minőséget. A bevizsgálás költségeit, a minőséget tévesen megítélő fél fizeti Kivitelező köteles minden felhasznált anyagról és beszállításról, szerkezetről a gyártó és forgalmazó vállalatokról a minőségi tanúsítványt beszerezni és azokat az építési műtárgy átadás-átvételi jegyzőkönyvéhez csatolni. záznam, ktorý potvrdia zodpovední zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa Po odstránení každej reklamovanej skrytej vady pripraví zhotoviteľ záznam, ktorý potvrdia zodpovední zástupcovia zmluvných strán. XII. Požiadavky kvality: 12.1 Zhotoviteľ realizuje predmet zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi a technickými normami Zhotoviteľ je povinný realizovať predmet zmluvy v prvotriednej kvalite. V prípade rozdielnosti názorov ohľadne kvality odvedených prác, zmluvné strany určia kvalitu zainteresovaním nezávislého orgánu pre certifikovanie kvality. Náklady s tým súvisiace znáša strana, ktorá kvalitu posúdila chybne Zhotoviteľ je povinný o každom použitom materiály a dodávke, o konštrukciách, o výrobných a distribučných podnikoch zaobstarať certifikát kvality a tie pripojiť k protokolu o odovzdaní a prevzatí stavebného diela. XIII. A szerződés tárgya átadás-átvétele 13.1 A Kivitelező köteles a Megrendelőt a munkák befejezéséről írásban tájékoztatni, legalább 5 nappal a valós befejezésüktől, vagy az építési naplóba történő bejegyzéssel Az átvétel csak Megrendelő által kifogásolt, lényeges, rendeltetésszerű használatot gátló hiányosságok esetén tagadható meg. XIV. Záró rendelkezések 14.1 A felek megállapodtak, hogy a hivatalos kommunikációs eszköz a telefax. Megrendelő fax-száma 00421/36/ Kivitelező fax-száma / A szóbeli nyilatkozatok akkor tekinthetők érvényesnek, ha azokat a felek 2 napon belül írásban megerősítik. A felek kommunikációs eszköze a 9.7. pont szerint az építési napló Jelen szerződés tartalmát a felek üzleti titokként kezelik, arról kívülálló személynek a másik fél előzetes hozzájárulása nélkül felvilágosítást nem adnak A szerződő felek kijelentik, hogy jogosultak a XIII. Odovzdanie - prevzatie predmetu zmluvy 13.1 Zhotoviteľ je povinný písomne informovať Objednávateľa o ukončení prác, najmenej 5 dní pred ich skutočným ukončením. alebo zápisom v stavebnom denníku Prevzatie diela je možné odmietnuť len v prípade nedostatkov, ktoré bránia riadnej prevádzke. XIV. Záverečné ustanovenia 14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že oficiálnym komunikačným prostriedkom je telefax. Číslo faxu Objednávateľa 00421/36/ Číslo faxu Zhotoviteľa / Slovné vyhlásenia sa považujú za platné v prípade, ak ich zmluvné strany do 2 dní písomne potvrdia. Komunikačným prostriedkom zástupcov zmluvných strán podľa bodu 9.7. je stavebný denník S obsahom tejto zmluvy zaobchádzajú strany ako s obchodným tajomstvom, tretej strane o nej bez predbežného súhlasu druhej strany informácie neposkytujú Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnení pre 19/18

19 szerződés aláírására és az általuk képviselt gazdasági társaság ellen csődeljárás nem indult, fizetésképtelenségét bírósági határozat nem állapította meg A felek megállapodtak, hogy Kivitelező a szerződéses feltételek módosítása nélkül a szerződés tárgyának kivitelezését más kivitelezőre átruházhatja. Abban is megállapodtak, hogy ilyen esetben a szerződést az új kivitelezőre írják át. XV. Vitás kérdések megoldása és a bírói illetékesség kikötése 15.1 A jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseiket a felek megkísérlik bírósági eljáráson kívül, tárgyalásokkal megoldani A megoldás sikertelensége esetén bármelyik szerződő fél jogosult a Szlovák Köztársaság illetékes bíróságán benyújtani a beadványát Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Kereskedelmi Törvénykönyv határozatai az irányadók Jelen szerződés szlovák és magyar nyelven egyenértékű fordításban készült és 19 (azaz tizenkilenc) számozott oldalt és 2. mellékletet (4+1 oldal) tartalmaz A felek jelen szerződést elolvasták, és azt mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen írják alá Jelen szerződés annak szerződő felek részéről történő aláírása napján válik hatályossá és érvényessé a közjegyzői jegyzőkönyv után. podpis tejto zmluvy a voči spoločnosti, ktorú zastupujú, nebol vyhlásený konkurz, ich platobnú neschopnosť súd neurčil Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ môže bez zmeny zmluvných podmienok realizovanie predmetu zmluvy previesť na iného zhotoviteľa. Zároveň sa dohodli, že v takom prípade sa zmluva prepíše na nového zhotoviteľa. XV. Riešenie sporných otázok a výkon súdnej právomoci 15.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné sporné otázky, súvisiace s touto zmluvou, sa snažia riešiť mimosúdnou cestou, prostredníctvom rokovaní Ak sa spor neodstráni dohodou, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená predložiť žalobu na príslušný súd Slovenskej republiky Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka Táto zmluva bola vyhotovená v slovenskom a maďarskom jazyku v rovnocennom preklade a obsahuje 19, (slovom devätnásť) očíslovaných strán a 2. prílohy (4 + 1strany) Strany si túto zmluvu prečítali a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. po spísaní notárskej zápisnici Budapest, V Budapešti, dňa. Objednávateľ Ing. Endre Hogenbuch Zhotoviteľ Gyula Szűcs Objednávateľ Ing. Endre Hogenbuch Zhotoviteľ Gyula Szűcs 19/19

Vzorová kúpna zmluva IAD uzatvorená podľa 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

Vzorová kúpna zmluva IAD uzatvorená podľa 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka Vzorová kúpna zmluva IAD uzatvorená podľa 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka Minta adásvételi szerződés fa internetes aukciója (FIA) amely a Kereskedelmi törvénykönyv 409. paragrafusa és az azt követő

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 25/2006. számú törvénye A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Részletesebben

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. A KÖZBESZERZÉSRŐL O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. A KÖZBESZERZÉSRŐL O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 1 A Tt. 25/2006. számú törvénye A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Részletesebben

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22.

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22. 1 A Tt. 145/1995 sz. törvénye Zákon č. 145/1995 Z.z. A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH Elfogadva 1995. június 2 z 2 júna 1995 Módosítva: Tt. 123/1996., hatályos 1996. július 1-től Tt.

Részletesebben

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés 1 SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő ( 2026 Visegrád, Gizella telep) Képviseli: Vogel Ferencné gazdasági

Részletesebben

MANDÁTNA ZMLUVA. o poskytovaní právnych služieb. č. R -14536/2012

MANDÁTNA ZMLUVA. o poskytovaní právnych služieb. č. R -14536/2012 MANDÁTNA ZMLUVA o poskytovaní právnych služieb č. R -14536/2012 ktorá bola uzavretá podľa právnych predpisov Maďarska, a to Občianskeho zákonníka - zákona číslo IV. z roku 1959 a zákona číslo XI. z roku

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS amely a SZK Kereskedelmi Törvénykönyvének Tgy. 513/1991 sz. törvénye 409 érvényes hangzásában, és a szerzıi jogról és a szerzıi joghoz kapcsolódó jogokról

Részletesebben

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III.

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. UNIVERZITA MATEJA BELA Filozofická fakulta Katedra hungaristiky Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. Zborník príspevkov z medzinárodnej

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

~ 1 ~ Építési szerződés. Építőipari kivitelezési tevékenységre

~ 1 ~ Építési szerződés. Építőipari kivitelezési tevékenységre ~ 1 ~ Építési szerződés Építőipari kivitelezési tevékenységre amely létrejött egyrészről. (anyja neve:., szül. hely és idő:., szem. ig. száma:, adóazonosító jele:.., állandó lakcíme: megrendelő (továbbiakban

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához ELİTERJESZTÉS A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához Tisztelt Képviselı-testület! A Vodafon Magyarország Zrt megbízásából az IMM-ROHR Kft (Budapest)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft. (székhelye és levelezési címe: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 6., Tel.: +36 1 3540664,65, fax: +36 1 3024840, e-mail: info@lagrotta.hu,

Részletesebben

ÉPíTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

ÉPíTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS , ÉPíTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő), képviseli: Dr. Kovács

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata M12. számú melléklet Közcélú közvilágítási használati szerződés és üzemviteli megállapodás 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERZŐDŐ

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 1. oldal 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. (1) bekezdésének

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 7/2011 1/9 1. Megnyitó Jelen van 8 képviselő. Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 8 és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi

Részletesebben

A jelen szerződés létrejött egyrészről VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Bélapátfalva Város Önkormányzat címe: 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. képviseli: Ferencz Péter polgármester mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6. Levelezési címe: 3304 Eger, Sánc u. 6. Képviseli: Grédics Szilárd igazgató

Részletesebben

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról...

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2015/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2 Utasítások 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA 409/2013. (XI. 21.) Kt. határozat melléklete SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (1173 Budapest, Pesti út 165.,

Részletesebben

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete 78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete MEGÁLLAPODÁS amelyet létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Székhely: 1173 Budapest, Pesti út 165. Képviseli: Riz Levente

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről, Mezőberény Város Önkormányzata (székhelye: 5650 Mezőberény, Kossuth L. tér 1. adószáma: 15345352-2-04, számlavezető neve: K&H Bank Zrt, bankszámla száma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Jelen Általános Szerződési feltételek (ÁSZF) elválaszthatatlan mellékletét képezi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01.

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01. MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015. szemptember 01. Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1. A Szolgáltató neve, címe... 6 1.2.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2009. július 1. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1/13 A általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Értelmezı rendelkezések... 2 3. Általános rendelkezések... 2 4. A Szerzıdés tárgya, terjedelme, minısége...

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Kötegyán háziorvosi, fogorvosi rendelő, védőnő szolgálat épület felújítása, bővítése Vállalkozási szerződés kivitelezésére indított egyszerű közbeszerzési eljáráshoz amely létrejött a közbeszerzésekről

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015. 1./ A szerződések megkötése

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015. 1./ A szerződések megkötése ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015 1./ A szerződések megkötése Jelen Általános Szállítási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései kihatnak minden olyan szerződésre, amely egyrészről a Kingspan

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 242/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Részletesebben

Alapvetı szerzıdéses adatok:

Alapvetı szerzıdéses adatok: B É R L E T I S Z E R Z İ D É S amely létrejött Budapesten, egyrészrıl a MEVA Zsalurendszerek Zrt. (cégbejegyzés száma:, címe: 1047 Budapest, Labdarúgó u. 19., telefon: 272-2222, fax: 369-5885 képviselıje:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl:

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: GYİRI NEMZETI SZÍNHÁZ Székhely: 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7. Adószám: 15467012-2-08 Számlaszám: OTP 11737007-15467012 Képviseli: Forgács Péter igazgató

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(39) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 47-2013/2014.(2014.04.01.) számú határozatával 2014.04.01. napján fogadta el. Hatályos:2014.április

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. (szerződésminta)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. (szerződésminta) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (szerződésminta) amely létrejött egyrészről Ügyfél megnevezése (név, cégnév): Ügyfél nyilvántartási száma: Ügyfél adószáma: Ügyfél bankszámlaszáma: Ügyfél székhelye: Képviselő neve,

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Melléklet MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ amely létrejött a BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Budafok Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata (1221

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK 1. A Grand Tours Kft. (a továbbiakban Kft.) működési engedélyének száma R-0007/92/1999. A működéshez előírt vagyoni biztosítékról a QBE Insurance (Europe) Limited Magyar országi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal (székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., törzsszám: 722337, adószám: 15722335-2-10, bankszámla

Részletesebben

561-1/2009/11 VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

561-1/2009/11 VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS 561-1/2009/11 VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ (1061 Budapest, Andrássy út 22.), mint Megrendelı, valamint a TUNING EXTRA Kft. (2251 Tápiószecsı, Deák Ferenc u.

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H.

KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H. SEFAG-AB09168 mely létrejött egyrészről: SEFAG-AB09168 KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H. a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. (székhely: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21., cégjegyzékszám:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Szerződésszám: 60386-6/2015/START Besz. terv: T-11 660 és 661 sor CPV kód: 31681410-0; 50220000-3;

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus RH/6/2016. (II.23.) sz. határozatával) 2016. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Az EDIMART Tolmács-és Fordításszolgáltató általános szerződési feltételei (a továbbiakban: ÁSZF)

Az EDIMART Tolmács-és Fordításszolgáltató általános szerződési feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) Az EDIMART Tolmács-és Fordításszolgáltató általános szerződési feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) Az EDIMART Tolmács- és Fordítóiroda Kft. Megrendelőinek garantált, áttekinthető feltételeket biztosít. A

Részletesebben

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.5. számú melléklete M.5. számú melléklet Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése Törölt: 0. március 1-jétől Hatályos:

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Újhartyán Város Önkormányzata Székhelye: 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Képviseletében: Schulcz József Polgármester mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

Részletesebben

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. december 15. I. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA ÉS TÁRGYA

Részletesebben

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉSZÜLT: 2013.05.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA:

Részletesebben

Hatályba lép: 2014. március 15.-én

Hatályba lép: 2014. március 15.-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám: 11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 12/2014 (IV.29.) számú

Részletesebben

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 PL PL 3 6 CZ HU SK Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4 Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 Návod na pou itie 15 18 UNIVERZÁLNY MOTOR MA II / MI 4 Pøed uvedením do provozu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK Jelen Általános Vételi Feltételek (ÁVF) Vevő és Eladó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák a Megrendelésben foglalt feltételekkel együtt.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Készítés dátuma: 2008. október 15. Utolsó módosítás dátuma:

Részletesebben

KIVONAT. A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 07-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 07-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből. KIVONAT A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 07-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal, ellenszavazat

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. /2012. (XI. 16.) KT. határozata

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. /2012. (XI. 16.) KT. határozata SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2012. (XI. 16.) KT. határozata az egészségügyi alapellátás fejlesztésére, egészségház átalakítására vonatkozó egyszerősített tervezési szerzıdésrıl

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.805/ 13 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Betatherm webáruház - ÁSZF - 2016. Betatherm webáruház Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS A szerzıdés 5 számozott oldalból áll

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS A szerzıdés 5 számozott oldalból áll VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS A szerzıdés 5 számozott oldalból áll amely létrejött egyrészrıl Óbuda Békásmegyer Önkormányzat Cím: 1033 Budapest, Fı tér 3. Tel: 4378-647 Pénzforgalmi jelzıszám: Raiffeisen Bank

Részletesebben

B/6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG A SZERZŐDÉSI JOGBAN (ADÁSVÉTEL, VÁLLALKOZÁS, MEGBÍZÁS, BIZTOSÍTÁS)

B/6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG A SZERZŐDÉSI JOGBAN (ADÁSVÉTEL, VÁLLALKOZÁS, MEGBÍZÁS, BIZTOSÍTÁS) EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG ALAPELVI SZINTEN 4. (1) A polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel:

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Tulajdonos: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben

Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje

Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje 1./ Az intézmény tevékenysége A Budakalász Gimnázium esti és levelező tagozatú gimnáziumi oktatást biztosít elsődlegesen nagykorú fatal felnőttek

Részletesebben

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) (képviseletében eljár: ), a továbbiakban MVH Bankszámlaszám:..

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a REGÁLIANUS CO.D Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.regalianusklima.hu weboldalon

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1980 Budapest, Akácfa u. 15. Telefon: +36-1/461-6500/42843 Fax: +36-1/322-6438 KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti M3

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Vállalkozási szerződés a Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító Program tárgyú projekt (KEOP-1.3.0/09-11-2011-0017) kiviteli terv készítési és kivitelezési munkáira -egyösszegű, rögzített áras, átalánydíjas-

Részletesebben

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 38/1994_ (VI_28-) sz_ önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről A Budapest

Részletesebben

Tanúsítási eljárás Szabályzata

Tanúsítási eljárás Szabályzata Magyar Termék Nonprofit Kft. 2541 Lábatlan Rákóczi Ferenc út 105. Tanúsítási eljárás Szabályzata A PÉLDÁNY SORSZÁMA: A PÉLDÁNY TULAJDONOSA NÉV: MUNKAKÖR: TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2010.11.02. 1/22.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Budapest III. kerület Óbuda Békásmegyer Önkormányzata Címe: 1033 Budapest, Fő tér 3. Képviseli: Bús Balázs polgármester Adószám:15503004-2-41 Számlaszám:12001008-0013-1713-00100007

Részletesebben

MEGBÍZÁSIszERzönÉS. (a továbbiakban együttes említésük során: Felek) kötöttek egymással az alulírott napon és feltétel ekkel.

MEGBÍZÁSIszERzönÉS. (a továbbiakban együttes említésük során: Felek) kötöttek egymással az alulírott napon és feltétel ekkel. MEGBÍZÁSIszERzönÉS amelyet egyrészről a név: Kaposvári Egyetem székhely: 7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. képviselő: Prof. Dr. Babinszky László rector intézményazonosító: Fl 27153 adószám: 15329774-2-14 mint

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/2002. (V. 7. ) sz. önkormányzati rendelete a szociális ellátások és a gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról szóló 9/2000. (III. 7.) sz. önkormányzati rendelet

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kivonat. 1. A Kbsz. célja és hatálya

Kivonat. 1. A Kbsz. célja és hatálya Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. Tel: 37/372-025 Fax: 37/ 372-018 e-mail: gytarjanpolghiv@pr.hu Kivonat Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Bács Volán Autóbuszközlekedési ZRT. 6500 Baja, Nagy István utca 39. A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Elıkészítette: Ellenırizte: Jóváhagyta: Módosítás száma: 4. Pál Tamás technológus Németh Ferenc

Részletesebben