JEGYZŐKÖNYV. 76/2012. (XI.30.) Kgy H a t á r o z a t A közgyűlés ülésének napirendje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. 76/2012. (XI.30.) Kgy H a t á r o z a t A közgyűlés ülésének napirendje"

Átírás

1 2176-8/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés november 30-i üléséről Az ülés helye: Érsekcsanád, Veránka-sziget, Erzsébet Üdülő társalgója. Jelen vannak: Dr. Balogh László, Bányai Gábor, Domján Gergely, Gáspár Zsolt, Gyenes Attila, Ikotity István, Jankovszki Zoltán, Dr. Molnár Gábor, Nyitray András, Rausch Sándor, Rideg László, Suhajda Krisztián, Szántó István, Dr. Vakulya István (14 fő) Igazoltan távol: Adonyi Enikő, Fercsák Róbert, Horváth Roland, Jekő Attila, Nagy Ferenc, Szabó Sándor, Szedmák Tamás, Szűcs Imre, Temerini Ferenc, Varga Nelli (10 fő) Köszönti a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés tagjait, az ülés résztvevőit. A közgyűlés ülését megnyitja, jelenléti ívek alapján megállapítja, hogy a megyei közgyűlés határozatképes, megállapítja, hogy senki nem jelezte napirend előtti felszólalási szándékát. Javasolja, hogy a közgyűlés fogadja el a kiküldött meghívóban 15. napirendi pontként jelzett napirendet, melynek megtárgyalására a tegnapi napon az idő előrehaladta miatt már nem volt lehetőség. A Megyei Közgyűlés 14 igen szavazattal (10 fő nem szavazott) döntött: 76/2012. (XI.30.) Kgy H a t á r o z a t A közgyűlés ülésének napirendje 1. Bács-Kiskun megye közötti időszakra vonatkozó területfejlesztési koncepció II. javaslattevő fázis előkészítésének vitája 2. Egyebek 1. sorsz. napirend: Bács-Kiskun megye közötti időszakra vonatkozó területfejlesztési koncepciója II. javaslattevő fázis vitája A napirendhez készült vitaanyagot november 27-én ben küldtük meg valamennyi képviselőtársamnak. Ez a tervezet képezi a vita alapját, várom véleményüket, javaslatukat a koncepcióhoz. A megye területfejlesztési koncepciójának vitáját az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepció fő irányainak ismeretét követően tudjuk érdemben lefolytatni. Köszönti Dr. Czene Zsolt osztályvezető urat a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal dolgozóját. Kéri, hogy ismertesse meg a közgyűlés tagjait az országos koncepció fő irányaival.

2 - 2 - A jegyzőkönyv mellékletében 1 szereplő diákon keresztül ismertette az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepció fő irányait. Nyitray András: A tervek szövegezésében nagyon sok az idegen kifejezés. Látja, hogy ez egy tendencia, a szakma ragaszkodik az idegen szavakhoz a magyar kifejezések helyett. Kevesli a tervben a patrióta jelleget, a kis- és középvállalkozások fejlesztése erősíthetné a patrióta gazdaságot. Nem lehet azonban az egyetlen cél pl. a megyében sem, hogy a vállalkozások a Mercedes beszállítójává válnak. Sajnos a megyében kevés a jól működő prosperáló üzem, hiányolja az olyan nagyobb ipari üzemeket, mint a korábbi kádgyár és fémmunkás üzem. Látható, hogy a magyar ipar sajnos leépült, a multik egyre jobban felvásárolják a magyar vállalkozásokat, így előbbutóbb, ha ez ellen hathatós lépések nem történnek, az ipari termékekben is exportra szorul az ország. Dr. Balogh László: Az előadás alapján úgy látja, hogy hagyományos programok készülnek, melyekkel nem lehet előbbre jutni. Kérdezi, hogy lesznek-e decentralizált források, mi az alapja a decentralizált forrásoknak. Korábban voltak a régiók. Maradnak-e a régiók, vagy nem. Az elmondottakból úgy látszik, hogy a fejlesztési rendszer a nagyvárosokra, az úgynevezett pólusokra alapoz. Amennyiben a fejlesztési rendszer a pólusokon jelenik meg, akkor a nagyvárosokban kerül felhasználásra a fejlesztési pénzeszköz. Mi lesz a köztes terekkel, a megyékkel, akik össze tudják fogni a kistelepülések fejlesztési programjait is. Lesz-e decentralizált forrás. A kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a nemzetgazdasági tervezési hivatal munkatársa kormányzati köztisztviselő, így az elhangzott véleményeket közvetíti a döntéshozók felé. Elfogadja azt a kritikát, hogy a terveknek közérthetőeknek kell lenni. Igyekeznek a lehetőségekhez mérten magyar kifejezéseket használni. A jelenlegi fejlesztési tervkoncepció tartalmaz minden patrióta elemet, a helyi gazdaság fontosságát hangsúlyosan jeleníti meg. Azonban a helyi gazdasággal kapcsolatosan nem minden kérdéskör tartozik a fejlesztési tervek körébe. A vidékstratégiában és az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióban is hangsúlyos terület a helyi gazdaság. A társadalmi egyeztetés során valószínű, hogy még hangsúlyosabbá válhatnak ezek az elemek. Decentralizált forrás elvileg lesz a tervben, azonban arról nincs információja, hogy ez hogyan oszlik meg a 19 megye között. A pólusokról szólva mindig egy szakmai dilemma és elvi szinten megjelenik a tervben a pólusokhoz kötődés. A megyei önkormányzati képviselőknek a területfejlesztési koncepcióban nem a nagyvárosok fejlesztése a célja, hanem a vidék, a települések felzárkóztatása. Ha az elég szűkös forrásokból csak a nagyvárosokat fejlesztik, akkor növekedni fog a vidék fejlesztési hátránya. A tervkészítés során még a társadalmasítást megelőzően reméli, hogy az országos terv nem a 23 nagyvárosra koncentrál, hanem a vidék, a Dr. Czene Zsolt előadása a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete

3 - 3 - település áll majd a középpontjában. Amennyiben csak a nagyvárosok fejlesztése történik, akkor növekszik a települések lemaradása és az a területfejlesztés kudarcát jelenti. A LEADER-program egy jó területfejlesztési módszer a pólusok ellensúlyozására. A területfejlesztés más mint a városfejlesztés, többet kell, hogy jelentsen annál, minthogy egy-egy nagyobb várost, pl. Kecskemétet, Szegedet több száz milliós támogatással fejlesszék. A Mercedes kecskeméti beruházása a várost segítette, ennek a nagyberuházásnak nincs a távolabbi területekre hatása, csak magára a városra. Nyitray András: A Mercedes kecskeméti gyárába jelenleg nincsenek magyar és megyei beszállítók. Ahhoz, hogy beszállító lehessen egy cég, legalább 10 év szükséges. A kecskeméti gyárban is külföldi cégek végeznek beszállítói munkát. Ismereteink szerint a takarítás az egyetlen terület, ahol magyar cég tevékenykedik. Dr. Balogh László: A mindenkori kormány felelőssége az, hogy a magyar vállalkozókat felkészítse arra, hogy nagy nemzetközi cégek beszállítói lehessenek. Az Audi, a Suzuki és a Mercedes beszállítói között 5-6 Bács megyei vállalkozást is lehet találni. Rausch Sándor: Az előadás során elhangzott, hogy a területfejlesztési terveknek több szintje létezik. Szó volt megyei és nagyvárosi szintekről is. Kérdése, hogy a nagyvárosok részei-e a megyei tervnek, vagy külön számol velük a tervezés. A as uniós tervkészítési időszak terveinek elkészítése során olyan tervvel kell előállni, amelyhez sikerül a pénzösszegeket is hozzárendelni. Jobb tervet kell készíteni, mint a megelőző időszak tervei, hiszen több milliárd Euróhoz nem sikerült hozzájutni amiatt az országnak, hogy nem voltak jó tervek. Az új tervek elkészítésére rövid idő áll rendelkezésre, nehezíti a tervkészítést, hogy az unió döntéshozói vitáznak arról, hogy milyen pénzforrás álljon rendelkezésre. Az integrált területi forrásoknál általános célokat kellene megfogalmazni, mert az általános céloknak könnyebb a megfelelés, egyszerűbb forrást összpontosítani ezekre a célokra. Nehéz úgy dönteni és jó tervet készíteni, ha nem ismert a forrás összege. A tervek szerint, ha lesz Szolnok, Szeged és Kecskemét közlekedésének fejlesztésére 100 milliárd forint, akkor ugyanennyi forrás juthat a százezres városokon kívüli vidéki közlekedés megszervezésére. Mindebből következik, hogy a városok önmagukban olyan forrásösszeghez jutnak, amelyekből meg lehetne oldani a megye egészének közlekedését és növekedni fog a vidék és a nagyvárosok közötti fejlettségbeli különbség. Dr. Balogh László: Az elmondottak alapján elmondható, hogy ugyanazok a kérdések vetődnek fel, mint a korábbi tervkészítési időszakban. Úgy gondolja, hogy a politikai lobbi fogja eldönteni a fejlesztési irányokat.

4 - 4 - Domján Gergely: A nagyvárosokon kívül működni kell a vidéknek is, a falvaknak is élni kell. A közlekedésen kívül minden másnak szerepe van abban, hogy a vidék élni tudjon, de szükségesek hozzá a források is. Amennyiben a tervek a városokat fejlesztik, szükséges lesz az ottani lakótelepek, iskolák bővítésére is akkor, ha vidékről a lakosság a városokba áramlik. A városok lélekszáma már elérte azt a határt, amivel nem tud élhető teret biztosítani. A falvak ugyanakkor kiürülnek, az ott felépített iskolák, épületek, közösségi terek kihasználatlanokká válnak, a lakóházak kiürülhetnek. A következő 7 éves időszak terveinek összeállítása során nagyon fontos olyan célok meghatározása, mely segíti a vidéken élőket. A felvetődött kérdéseknek örül, azokra csak szakmai választ tud adni, hiszen a kormányzat felelőssége és lehetősége a tervezés irányainak meghatározása. Az országos fejlesztési koncepciónak az a célja, hogy az ország egésze fejlődjön és ne csak a városok, hanem a vidék is fejlődési pályára kerüljön. Élhető Magyarországban gondolkodnak a szakmai tervek összeállítása során. A nagyváros is része a megyének. Emlékezete szerint a mai napon dönteni kellett volna a kormánynak a kiemelt beruházásokról. Megismerhető-e már ez a döntés. A homokhátsági program a vidékfejlesztési vagy a területfejlesztési célrendszerből nyerhet el támogatást? A homokhátság egy komplex program, melybe a vízutánpótláson keresztül a mezőgazdasági programokon át egy komplex vidékfejlesztés valósulhat meg közel 1 millió ember életét érintve. A kiemelt beruházásokról szóló javaslatról nincs információja. Véleménye szerint a homokhátság nemcsak az egyik, vagy másik programforrásból részesedhet, hanem a tervezés során komplex programként kell kezelni. Dr. Szigeti László: Magyarország más közép-európai országokkal közösen az unión belül azért harcol, hogy a kohéziós alapok és források az elkövetkezendő 7 éves költségvetési ciklusban se csökkenjenek. Az elhangzottak is azt támasztják alá, hogy az országon belül is ezt az elvet kell képviselni, a vidéket kell támogatni, annak a felzárkózására kell ezekből az alapokból fejlesztési forrást fordítani. A determinációkról lehet-e beszélni, arról, hogy melyik terület milyen mértékű forrásban részesül. Konkrétan kormányrendeletben, kormánydöntésben nem jelentek meg a forrás mértékek, informálisan annyi ismerete van erről, hogy a gazdaságra a rendelkezésre álló forrásoknak közel 60 %-át kívánják fordítani, beleértve a terület- és vidékfejlesztést is.

5 - 5 - Dr. Kecskés László: Az Európai Unió elhúzódó költségvetési vitája okozhatja-e a tervezési folyamat időbeli elcsúszását? A város és térsége kérdése kapcsán elmondható, hogy különböző tervezési szintek vannak, a jövőben a járásokkal is számolni kell. A statisztikai kistérség, mint fejlesztési egység megszűnik. Ezen a területen is változás van. Kéri a szakmai segítséget a kormányrendelet és az NTH által kiadott útmutató értelmezéséhez. Az Európai Unió vitája okozhat csúszást a tervezési folyamatban. Az ország abban érdekelt, hogy számára minél kedvezőbb uniós szabályok szülessenek. A mai napig a terv elfogadás belső menetrendje még nem változott. Azonban jó lenne ismerni az uniós kereteket a belső tervek elkészítéséhez. A vidék- és területfejlesztés összhangját meg kell teremteni, a két tervnek közelíteni kell egymáshoz. A várostérség a funkcionális fejlesztési egység alsó szintje. Rausch Sándor: Az ország egész területe elmaradott térségnek minősül Pest megye kivételével. Pest megyében is vannak olyan települések, akik kifejezetten szegények, de Budapest gazdasági mutatói miatt nem tartoznak a hátrányos helyzetű települési körbe. Megyénkben a Mercedes gazdasági eredményei átírhatják a megye gazdasági mutatóit, ugyanakkor a gyárnak csak Kecskemét közvetlen környékére, mintegy 10 km-es körön belül lévő településekre van tényleges hatása. Hátrányba kerülhetnek a Mercedes gazdasági eredményei miatt a tőle 100 km-re lévő települések azzal, hogy elveszíthetik a hátrányos helyzetű besorolást. Megköszöni Dr. Czene Zsolt, a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal osztályvezetőjének az Országos Fejlesztési Koncepció fő irányairól szóló előadását és a feltett kérdésekre adott válaszát. Felkéri Horváth Marianna területfejlesztési szakértőt, hogy adjon tájékoztatást a területfejlesztési koncepció megyei jövőképéről és célrendszeréről. Horváth Marianna területfejlesztési szakértő előadásának diavetítés anyaga megegyezik a közgyűlés tagjai számára a napirendhez megküldött írásos anyaggal. Nyitray András: A koncepcióban hangsúlyosan ki kell emelni a hazai járműipar és annak beszállítói köre erősítését. A hazai ipar preferálásának hangsúlyosan szerepelni az anyagban, nem csak az északi részén a megyének, hanem a déli részen is fejlődni kell az ipari termelésnek. Ezt célként 30 év alatt el kell érni. Horváth Marianna: A határok megnyitása a déli rész vállalkozásainak fejlődésében segíthet, a tudás és kapcsolatrendszer támogathatja mindezt. Dr. Kecskés László: Javasolja, hogy a képviselők amennyiben változtatni kívánnak a koncepció jövőkép és célrendszerén, akkor azt szövegszerűen fogalmazzák meg.

6 - 6 - Dr. Balogh László: Sajnálja, hogy nincsen meg az a jogszabályi háttér, amely alapján látni lehetne, hogy mi a feladata a közgyűlésnek. Nem látszik, hogy döntési kompetenciája lenne. Pillanatnyilag véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet, azonban nem tudni, hogy a források elosztásában részt vesz-e és az sem, hogy mindehhez milyen szervezet áll rendelkezésére. A vita érdemi részében úgy gondolja, hogy meg kell határozni, hogy melyek azok az égető kérdések, melyekkel a jövőben foglalkozni kell. Egyfajta lobbi irányt kell meghatározni és azt, hogy a kormányzattól mit kér a megye. Meg kell fogalmazni a célokat, hogy azok a nemzeti stratégiába is bekerüljenek. Véleménye szerint három fontos terület van, mellyel a nemzeti fejlesztési tervnek is foglalkoznia kell, ez a vízstratégia, az élelmiszer és az energia. El kell készülni egy nemzeti vízstratégiának, mely a felszíni és a felszín alatti vizek hasznosításáról szól. Ha elkészül ez a stratégia, akkor lehet érdemi kérdésekről is beszélni. A vízstratégián belül el kell dönteni, hogy az országban hogyan szeretnék a vízmegtartást kérdését, a termálvíz hasznosítás sorsát megoldani. A vízstratégiához kapcsolódóan megkerülhetetlen kérdés a homokhátság problémaköre. A homokhátság programnak be kell kerülnie a tervekbe. A klímaváltozás által súlyosan érintett térség a homokhátság, mint a klímaváltozás és vízhiány okozta problémakör, be kell, hogy kerüljön a nemzeti fejlesztési tervbe is. Azt kéri, hogy a megyének legyen ambíciója a homokhátság program továbbvitelére. Fontos azonban a pénz. Ha megfelelő pénzeszköz nem áll rendelkezésre, jó lenne a megyei főiskolákra építeni - a kecskeméti és bajai főiskolák gesztorságot adni nekik. Szeretne egy élelmiszerláncot látni, mely az egyszerű termelőtől az exportőrig terjedne. Fontos szerepe lehetne az élelmiszertermelésben az öngondoskodásnak, a kézműves termékek eladhatók legyenek. Az egyéni termelőtől a közösségbe szerveződésen át jussunk el a nagy országos hálózatokig, az exportra termelőkig. Fontosnak tartja, hogy a megyei intézményekbe a megyében megtermelt élelmiszerek kerüljenek. A programokban mindig keresik a zöldenergiát, azonban a legkézenfekvőbb a víz. A víz hasznosításához azonban elkerülhetetlen a vízállandóság a Dunán és a Tiszán. A vízállandóság biztosításához vízlépcső szükséges. A vízlépcső megépítése energiát termel. A foglalkoztatottság területén építeni kell a jelenlegi adottságokra, de meg kell vizsgálni, hogy a hagyományos iparágakban hogyan lehet a jövő munkahelyeit megteremteni. Az oktatás területén a duális képzést jónak tartja, különösen úgy, ahogy Kecskeméten csinálják, amikor a piac és a képzés találkozik. Ismerni kéne a szándékokat a közlekedés fejlesztése területén, az M8, M9-es autópályákról. Amennyiben ezek a fejlesztések nem valósulnak meg, akkor a kétszámjegyű utak felújítására kell koncentrálni. A vízi közlekedés területén fontos a bajai kikötő fejlesztése, ugyanúgy a vasúti közlekedésben a teherszállítás fejlesztési lehetőségeinek a megteremtése. Mindkét terület környezetvédelmi szempontból is előnyös. Végezetül a lovas turizmus megyei fejlesztéséről szól. Sajnálatos, hogy a megye nem szerepel az ország lovas turizmus térképén akkor, amikor itt volt először lovas oktatás, sérült gyerekek lovas programmal történő kezelése, több nemzetközi lovasverseny. Fontos, hogy a megye felkerüljön a lovas turizmus térképekre. Kéri, hogy az anyagban is szerepeljen mindez. Szántó István: A koncepcióban a megfogalmazott mezőgazdasági célok szépek, de nem látja, hogy a megyének milyen hatása lehet ezeknek a céloknak a megvalósítására. A vízzel kapcsolatos problémák körében el kell mondani, hogy a vízzel gazdálkodni kell és nem elengedni az országból.

7 - 7 - Horváth Marianna: A terv készítése során a szakértők dilemmája volt, hogy maradjanak-e a tervben azok a kérdések, amelyekre nincs a megyének hatása. Véleménye szerint azonban szerepelni kell ezeknek a kérdéseknek a tervben, mert üzenetértékük van. Valószínű, hogy a Duna-Tisza csatorna 2030-ig nem tud megvalósulni. A jövőképben nem kell azt kizárni, hogy a megye bármely részében a járműiparon kívül beszállítók települjenek. Jelenleg a megyében Fajszon a Suzuki számára készítenek alkatrészt, Jánoshalmán az Audinak és a BMV-nek. A megye déli része szempontjából fontos a határon átnyúló együttműködés, az itteni települések fejlesztéséhez kell az ipar betelepülése is. Sajnos a megújuló energiák kiaknázása az ehhez szükséges eszközök előállítása külföldi know-how-val történik. Sajnálatos, hogy nem Magyarországon történik a zöldenergia hasznosításához szükséges eszközök gyártása. Amikor zöldenergia hasznosításról beszélünk, nem csak a módszert kell ez alatt érteni, hanem az előállításához szükséges eszközrendszer ipari megvalósítását is. A homokhátság problémakörének szerepelni kell az anyagban, hiszen ez a mi problémánk, melyre a kormányzat figyelmét fel kell hívni. Utolsó lehetőség komplex forrás megszerzésére, a homokhátság programra a 2020-ig terjedő uniós költségvetési ciklus. Véleménye szerint a vízlépcső kérdése megkerülhetetlen, mert nélküle nincs vízállandóság és állandósulnak azok a problémák, melyek a vízhiányhoz köthetők. Véleménye szerint a megyének fel kell hívni a figyelmet azokra a területekre is, melyekre csekély a befolyása. Célul kell kitűzni például a mezőgazdaságban az állattenyésztés és növénytermesztés egyensúlyának a megteremtését. Mindez figyelemfelhívásul is szolgál. A megyei stratégia az alapja az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepciónak. Domján Gergely: A megyei területfejlesztési tervnek egységes egészként magába kell foglalnia valamennyi részelemet, pl. a vízzel kapcsolatos terveket, melyeket hallottuk, hogy egyes városok pl. Baja már előkészítettek. A megyei agrárkamara felvette a kapcsolatot a Kereskedelmi és Iparkamarával. Az iparkamarának 1800 regisztrált tagja van. A kamarai tagok különböző iparágakban dolgoznak, nem csak Kecskemét és környéke ipari üzemeiről kell beszélni, hanem a megyében más területen is számos vállalkozás végez fontos ipari tevékenységet. Horváth Marianna: A közgyűlés számára kiküldött anyag 1. pontjában a megye jövőképéről szóló részben javasolja azt a pontosítást, hogy a KKV szektor teljesítménye alapján a feldolgozóiparban (ezen belül pl. gépiparban, mezőgazdasági gépgyártásban, műanyagiparban) Bács-Kiskun megye a jól képzett humán erőforrás és a minőségi pontos beszállítói kör révén elismertséget szerzett szöveg kerüljön a tervbe. Az anyagban úgy szerepel, hogy a megye északi részén a járműipari beruházásokhoz kapcsolódó helyi beszállítói hálózat működik. Véleménye szerint nem szükséges a területi lehatárolás, hiszen a megye déli részén is működnek járműipari beszállítói vállalkozások.

8 - 8 - Dr. Balogh László: Véleménye szerint a beszállítóvá váláshoz pénz és tudás szükséges. A kérdés az, hogy tudja-e ezt biztosítani jövő. Horváth Marianna: Az elhangzottak úgy foglalhatók össze szövegszerűen A megye teljes területén a járműipari beruházásokhoz kapcsolódó beszállítói hálózat működik, a kis- és középvállalkozói szektor teljesítménye alapján a feldolgozóiparban (ezen belül pl. gépiparban, mezőgazdasági gépgyártásban, műanyagiparban) Bács-Kiskun megye a jól képzett humán erőforrás és a minőségi pontos beszállítói kör révén elismertséget szerzett. A környezeti problémák témakörét átfogja a homokhátság program. Rausch Sándor: Véleménye szerint a mostani vita arra szolgál, hogy minden képviselő elmondhassa az eddig elkészült javaslattevő fázisról a véleményét. Fontosabb dolog ez annál, minthogy szövegszerű megfogalmazásokkal töltsék az időt. Álláspontja szerint a pontos szövegszerű megfogalmazásokat mindenki küldje el ben a koncepciókészítőknek. A területfejlesztési koncepció talán egyik legfontosabb eleme a megye jövőképének megfogalmazása. Álláspontja szerint itt minden szónak, mondatnak jelentősége van. Meghatározzák a koncepció további részét is. Rideg László: Az eddigi vita során szóba került a gépipar. Említené, hogy Kiskőrösön különösen fejlett bizonyos gépgyártás, a fitnesz gépekhez gyártanak alkatrészeket. Ezen kívül autóipari beszállítói vállalkozások is működnek. A jövőkép mezőgazdasághoz kapcsolódó részében fontosnak tartja, hogy a kertgazdálkodásból kiemelésre kerüljön a szőlőtermesztés, a megtermelt és helyben feldolgozott bor. A hagyományok, a nemzetiségi kultúra autentikus egész éven át húzódó fesztivál kulturális turizmus szolgáltatásokat ki kellene egészíteni a vallási turizmus (zarándokturizmus) szolgáltatásokkal, hiszen ez az a terület, amelyre jelentős fejlesztés irányul. A turizmus említett kérdéskörét ki kell egészíteni a tematikus vonzerők fejlesztésével, itt szerepelhet a történelmi témapark. A megye városai és a vidék közötti kapcsolatról szóló pontokban úgy tűnik, hogy többet fordítanánk a városok infrastrukturális fejlesztésére, a vidéken meg a gazdaságot kívánjuk fejleszteni. Suhajda Krisztián: Felhívja arra a figyelmet, hogy amikor az iparról szól az anyag, fontos a műanyag feldolgozó iparnak a megjelenítése, hiszen Soltvadkerten nagy kapacitású ilyen feldolgozó cég működik. Említést kell erről a kérdésről tenni az anyagban. Ikotity István: A koncepcióban úgy gondolja, hogy a kitörési pontokat és javaslatokat is meg kell fogalmazni. A mezőgazdaságban igyekezni kell minőségi egyedi termékekkel előállni, hiszen a világban növekszik a kereslet a biogazdálkodás során előállított termékekre, valamint az egyedi termékekre. A nyugati országrészben van példa arra, hogy

9 - 9 - öko- és szelídgazdálkodással állítanak elő termékeket és Svájcba exportálják. Fontos lenne az, hogy az erre való törekvés megjelenjen a koncepcióban. Horváth Marianna: Az ökoo, bio- és szelídgazdálkodással előállított mezőgazdasági termékek kapcsán el kell mondani azt, hogy ezek a termékek csak akkor versenyképesek, ha mögöttük nagymértékű marketing tevékenység áll. A tervben nevesíteni kell az öko-, bio- és szelídgazdálkodással előállított mezőgazdasági termékeket és azt, hogy mindennek módszertani és termelési központja a megye. Rausch Sándor: A mezőgazdasági termelők piacra jutását kellene segíteni megfelelő eszközrendszerrel. Hováth Marianna: Véleménye szerint az elnök által felvetetteket a hálózatosodás kérdései között kell szerepeltetni. Bányai Gábor, elnök: A turisztikai fejlesztések között a termál- és gyógyvizek hasznosításánál a balneológiai területet súlypontosan meg kell jeleníteni a jövőképben. Dr. Szigeti László: A koncepció és benne a jövőkép elkészítése a szakértők és a hivatal feladata. Fel kell dolgozni a vitában elhangzott véleményeket és javaslatokat és szövegszerűen megjeleníteni a koncepcióban, melyekről a testület a koncepció elfogadásakor dönt. Dr. Kecskés László: A jövőkép után a célokkal kell foglalkozni. A célrendszer átfogó, specifikus és horizontális célokból áll. A célrendszert úgy kell megfogalmazni, hogy azok illeszkedjenek az Európai Unió célrendszeréhez. Az átfogó célok között az az egyik fő cél, hogy a megye társadalmi és gazdasági súlya növekedjék a Kárpát-medencében és az európai térben. Területi felzárkózás a megye belső kohéziójának erősítése, mint átfogó cél azt jelenti, hogy a megye egésze fejlődjön, az elmaradott térségek zárkózzanak fel a fejlettebb területekhez. Egészséges és megújuló társadalom, ez a cél azt jelenti, hogy az egészséges társadalom, mint nemzeti cél megyénkben is megvalósuljon. A megújuló társadalom, mint cél esetében azt értjük, hogy a népesség fogyása álljon meg. A specifikus céloknál van egy gazdasági célrendszer, mely a versenyképesség erősítésére az innovatív gazdaság, a KKV szektor megerősítését tűzi ki elérendő célként. Van a klímaváltozással és benne a homokhátság kérdéskörével foglalkozó specifikus cél, van egy térségi funkcionális és infrastrukturális kapcsolatok fejlesztésére vonatkozó célrendszer és végül az intézményi infrastrukturális célok. A specifikus célokat követően a horizontális célok kerülnek meghatározásra, melyeket minden más cél megvalósítása során figyelembe kell venni. Ezek a területi kohézió, az esélyegyenlőség, partnerség és többszintű kormányzás, fenntartható fejlődés. A célok után következnek a prioritások.

10 A specifikus célok között szerepel Kecskemét és Kiskunfélegyházi vonzáskörzet járműipar beruházási képzési és alkalmazott kutatási igényeinek kiszolgálása. A vita alapján elmondható, hogy nem csak a járműiparra és nem csak a megye egy-egy körzetére, hanem az egész megyében a gépiparra igaz ez a megállapítás. Dr. Kecskés László: A prioritások meghatározásánál nagyon fontos szempont az, hogy olyan prioritásokat kell nevesíteni, melyek megvalósíthatók. A célrendszerben szerepel a vállalkozások együttműködése, az európai térségi integrációt elősegítő eszköztár megerősítése, bővítése. Bács-Kiskun megye agrármegye. Fontos, hogy a prioritások között szerepeljen az agrár innovációs képesség kibontakoztatása. A vízmegtartó infrastruktúra fejlesztését ki kellene egészíteni a vízpótló infrastruktúrával. A Duna-Tisza közi hátságon a Duna és Tisza folyókon kell mindennek a vízzel kapcsolatos infrastruktúra-fejlesztésnek megvalósulnia. Az élhető és életképes vidék prioritásai között szerepelni kell, hogy a helyben termelt mezőgazdasági termékeket a közszféra intézményeiben étkeztetésre kell felhasználni. Mindennek a fejlesztése egy kiemelt cél. A makro-térségi integrációt gátló hiányzó infrastrukturális fejlesztések között szerepeltetni kell az M8-as, M9-es, 44-es, 51-es és 52-es főutak fejlesztését. Suhajda Krisztián: Az élhető és életképes vidék prioritásai között szerepelni kell, a mezőgazdasági termékek feldolgozásának belső és külső piacra jutását támogató fejlesztéseknek, az intézményekben a helyben termelt áruk felhasználásának. Az általa elmondottak korábban már a vitában is más formában elhangoztak. Megköszöni a területfejlesztési koncepció szakértőinek a vitában nyújtott segítségét, a képviselők valamennyi javaslatát. Kéri dr. Szigeti László főjegyzőt, hogy ismertesse a napirendhez kapcsolódó határozat-tervezetet. Dr. Szigeti László: A közgyűlés megtárgyalta Bács-Kiskun megye területfejlesztési koncepciójának II. javaslattevő fázisának előkészítését. A közgyűlés a vitában elhangzott észrevételeket, javaslatokat elfogadva, felkéri a közgyűlés elnökét, hogy azokat építtesse be a koncepcióba. A Megyei Közgyűlés 14 igen szavazattal (10 fő nem szavazott) döntött: 77/2012. (XI.30.) Kgy H a t á r o z a t Bács-Kiskun megye közötti időszakra vonatkozó területfejlesztési koncepciója II. javaslattevő fázis előkészítésének vitája A közgyűlés megtárgyalta Bács-Kiskun megye területfejlesztési koncepció II. javaslattevő fázisának előkészítését. A közgyűlés a vitában elhangzott észrevételeket, ja-

11 vaslatokat elfogadva, felkéri a közgyűlés elnökét, hogy azokat építtesse be a koncepcióba. Felelős: Bányai Gábor elnök Határidő: december 15. A napirend végére érve mindenkinek megköszöni a munkát, a testület ülését bezárja. Kmf. Bányai Gábor megyei közgyűlés elnöke Dr. Szigeti László megyei főjegyző

JEGYZŐKÖNYV. 53/2012. (IX.28.) Kgy. H a t á r o z a t A közgyűlés ülésének napirendje

JEGYZŐKÖNYV. 53/2012. (IX.28.) Kgy. H a t á r o z a t A közgyűlés ülésének napirendje 2176-6/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 28-i üléséről Az ülés helye: Megyeháza, Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. Jelen vannak: Adonyi Enikő, Bányai Gábor, Domján

Részletesebben

5. szám Kecskemét 2014. október 29.

5. szám Kecskemét 2014. október 29. BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA 5. szám Kecskemét 2014. október 29. I. SZEMÉLYI RÉSZ TARTALOMJEGYZÉK 63/2014. (X.22.) Kgy. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak:

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Jegyzőkönyv Készült: 2009. április 2-án 9.00 órakor, Szolnokon, a megyeháza Külső-Szolnok termében megtartott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Gazdasági Bizottsága üléséről Jelen vannak: 1. Szádvári

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2007. december 14-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Búsi Lajos, Dobos László, Farkas András Andor, Kovács Sándor,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen vannak: Végh Rudolf polgármester

Részletesebben

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK A../ tárgysorozata B./ jegyzőkönyve C./ határozatai: Ópályi 9/2011.(II.07.)

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA II. JAVASLATTEVŐ FÁZIS Kecskemét 2013 Tartalom 1. A MEGYE JÖVŐKÉPE... 3 2. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK ALAPELVEI... 6 3. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Attila- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Attila- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat V á r o s K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t E g é s z s é g ü g y i és S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/260, Fax: 06 23 310-135 E-mail:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 2009. január 5-én 15.30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Miklós Tamás polgármester, Eitner József, Gángó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

5. sz. JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (II. számú módosítás)

5. sz. JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (II. számú módosítás) NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 5. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Közgyűlésének 2014. június 5-én, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay teremben megtartott soron kívüli ülésén. Jelen vannak:,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pénzügyi és Adóügyi Iroda irodavezetője Baloghné Juhász Erzsébet Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda irodavezetője

Jegyzőkönyv. Pénzügyi és Adóügyi Iroda irodavezetője Baloghné Juhász Erzsébet Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda irodavezetője Jegyzőkönyv Készült: Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 16-án a Városháza nagytárgyalójában megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 1998. december 10-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykáta Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Nagykáta,

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító II-2/455-2/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. március 22-én megtartott Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket. Megállapítom, hogy az Országos Választási Bizottság

Részletesebben

Iktatószám: 1418-14 /2016.

Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Község, Pálmonostora Község és Gátér Község Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 13-án a Körjegyzőségi Hivatal Pálmonostori Kirendeltsége

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Iván Roland aljegyző dr. Hegyeshalmi Angéla fogszakorvos

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Iván Roland aljegyző dr. Hegyeshalmi Angéla fogszakorvos JEGYZŐKÖNYV Készült Tök község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 10-én (szerdán) 18 óra 30 perckor a Művelődési Házban (2073 Tök, Kútvölgy 14.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft.

SZIGETSZENTMIKLÓS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft. SZIGETSZENTMIKLÓS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Szigetszentmiklós Város Önkormányzata AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft. AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a Városháza nagytermében tartott, 2008. november 25-i üléséről Jelen vannak: 11 települési képviselő: Antal Ferenc, Daróczi

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 135/2013. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2015. 02. 04. Jegyzőkönyvet készítette: Talapka Gergő jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 573-5/2015. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezése Iktatószám:

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.február 10-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz. I-1/4-9/2011. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. március 19. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató Budapest, 2008. március Közreműködő szakértő:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 16- án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1/2013. (V. 09. ) sz. határozat

Jegyzőkönyv. 1/2013. (V. 09. ) sz. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gyálon, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban 2013. május 9 én a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás ülésén Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint Az

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/38-59/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 19-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester, Kozári

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Balatoni Szövetség 2015. november 3-án Tihanyban megtartott Közgyűléséről

JEGYZŐKÖNYV a Balatoni Szövetség 2015. november 3-án Tihanyban megtartott Közgyűléséről JEGYZŐKÖNYV a Balatoni Szövetség 2015. november 3-án Tihanyban megtartott Közgyűléséről Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint Napirend: A mellékelt meghívó szerint Balassa Balázs elnök: Bejelenti,

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8/2009. Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 29-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Ács Város Képviselő-testületének, 2011. március 24-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti képviselő-testületi

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2012. augusztus 22-i ülésének jegyzőkönyve 52/2012. (VIII.22.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

B. KONCEPCIÓ. VIII. SWOT analízis

B. KONCEPCIÓ. VIII. SWOT analízis Vitaanyag! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció megújítása B. KONCEPCIÓ VIII - IX - X. fejezetei módosítva 1. változat 2010. február 1. 1 B. KONCEPCIÓ VIII. SWOT analízis A megye társadalmi-gazdasági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 15-én 18 órakor Képviselő-testületének üléséről. kezdődő Csetény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester úr ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyhez az alábbi módosításokat javasolja:

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester úr ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyhez az alábbi módosításokat javasolja: 51 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. március 30-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2013. január 25-i üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2013. január 25-i üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: a 2013. január 25-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács Sándor, Leel-Őssy György, Molnár Imre,

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-én 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-én 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/19/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-én 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-5/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. május 28-án 14.00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. május 28-án 14.00 órakor megtartott nyílt üléséről. Szentgotthárd Város Önkormányzata Szentgotthárd 1073-12/2008. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. május 28-án 14.00 órakor megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Készült: a Kulturális Bizottság 2007. február 20-án a Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott ülésén.

Készült: a Kulturális Bizottság 2007. február 20-án a Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott ülésén. Készült: a Kulturális Bizottság 2007. február 20-án a Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a Kulturális Bizottság Hajdu Imre, a bizottság elnöke Lendák Lajos Zoltán Stumpf

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én (csütörtökön) 13.00 órai kezdettel a Hivatal Dísztermében tartott üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. december 16-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. április 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KINCSESBÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELJES FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: Kincsesbánya Község Önkormányzata 8044 Kincsesbánya, Kincsesi út 39. FELELŐS TERVEZŐ: Fehér Vártervező

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2008. december 16-án 14.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2008. december 16-án 14.00 órakor megtartott üléséről AJ K A V ÁROS ÖNKO R M ÁN YZ AT A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 0 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-135 fax:(88) 212-794 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 01/00010-012/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a képviselő-testület

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 02. 13. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-9/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Szám: 568/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Remitzky Zoltán polgármester dr. Holocsi Krisztián

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 9-én 15 órakor megkezdett üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 9-én 15 órakor megkezdett üléséről. Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-9/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. június 9-én 15 órakor megkezdett üléséről. Jelen vannak: Major Gábor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 6289-1/2009. 8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 82-86/2009. (V.13.) sz. Kth.)

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2013. február 14-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2013. február 14-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2013. február 14-i rendkívüli nyílt üléséről Időpontja: 2013. február 14. 19:15 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: a jelenléti

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez 172/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. 173/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról A LIFE-VOLUME

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a Városháza tanácskozótermében tartott, 2009. március 31-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 12 települési képviselő:

Részletesebben

Bihar Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020. 2016. május

Bihar Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020. 2016. május 1 Bihar Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 2016. május Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia hozzájárulása az EU2020 és a Vidékfejlesztési

Részletesebben

Urbanisztika és vidékfejlesztés

Urbanisztika és vidékfejlesztés Urbanisztika és vidékfejlesztés Nemzeti Vidékstratégia a vidék felemelkedéséért és a fenntartható agrárjövőért Dr. Czene Zsolt főosztályvezető 2011. 10. 27. XVII. Országos Urbanisztikai Konferencia, PécsP

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól. napirend

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól. napirend TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól Határozatok száma 483-365/2012. (XII.20.) VFB.sz. határozat 483-366/2012. (XII.20.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESREMPEHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 30-án megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.5.) Önkormányzati Rendelet 2013. évi költségvetési

Részletesebben

102/2012.(VIII.24.) Bentlakásos intézmények kiváltása pályázatához bélapátfalvai

102/2012.(VIII.24.) Bentlakásos intézmények kiváltása pályázatához bélapátfalvai Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. augusztus 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. február 25. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. február 25. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. február 25. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. augusztus 27-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. december 29.-én (kedden) 14.00 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében megtartott soron kívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery Ildikó Anikó

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM. 2014. november 7.

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM. 2014. november 7. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014. november 7. Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT... 10 1.1 A tervezési intézményi háttere... 10 1.2 A tervezési folyamat

Részletesebben

mn,~pt< n 1 l E.l... 1 :: oszarn: BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

mn,~pt< n 1 l E.l... 1 :: oszarn: BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai ÖnkormányzdvK"jf; ;-;yi~~l'o~t~~)ü:1~~os x. KER fl LET T T 00 00 00 1.. fitb,;, 'H'!d

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte.

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587. Szám: 39-40/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-32/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. november 21-én (csütörtökön) 17 órakor a

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. szeptember 8-án 11 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-5/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2010. április 22. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2002. április 16-án megtartott rendkívüli ülésén Gyömrőn, a Szabadság tér 1.sz. alatt lévő tanácskozó teremben.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi napirend fogadja el:

Jegyzőkönyv. A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi napirend fogadja el: Jegyzőkönyv Készült: 2009. február 5-én 9.00 órakor, Szolnokon, a megyeháza Külső-Szolnok termében megtartott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Gazdasági Bizottsága üléséről Jelen vannak: 1. Szádvári

Részletesebben