Kalotaszegi népgyógyászati adatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kalotaszegi népgyógyászati adatok"

Átírás

1 m 977. január GYÓGYSZERÉSZET 5 ka Lm )B co- ~o- a- ~rm, l3- lo- io- io- ;s" al :nt q,r. tatei ng innd cch.,-er nt.. óa ció bet a ve- o.y - ása ;er lolyrn loligy sán ára eg- aló ~lyi ház és iint kat z:eti gyi um be- etz:űj tán slat teiége zni, zba r-or- :ndnos ' '! -~" Gyógyszerészet 2 5-''. 977 Kalotaszegi népgyógyászati adatok KÓCZIÁN GÉZA, SZABÓ ISTVÁN ÉS DR SZABÓ LÁSZLÓ A szerzők a roniáriiai Kalotaszegen végeztek etnobotanikai és népgyógyászati gyűjtést Az itt élo magyar és ronián nép igen, sok régi szokást é.s gyógyrnódot őrzött neg. Több rri int száz növériyi és sok egyéb eredetű szert használnak fel ember- és állatgyógyászati célra. A közlemériyberi a iövény i és egyéb eredetű, orvoslásra használt szereket hatástan i csoportosításban, kritizálható formában közlik. A közölt adatok nemcsak n.éprajzi, hanen gyógyszeészi, orvostörténeti jelentőségűek is * Egy etnikum néprajzának füntos része orvosi folklórja. A gyógyítást, egészségügyi felvilágosítást végző szakembernek napi nunkájában is segítséget nyújthat népe, különösen pedig működési területe népgyógyászatának ismerete A gyógyítónak megfelelő kapcsolatot kell teremtenie betegével Nem elegendő a megfelelő diagnózis felállítása, a hatásos gyógyszer kiválasztása; a gyógyítónak ismernie kell betegét, meg kell értenie problémáit A nép az orvosi segítség mellett, sokszor vele párh-uzamosan, inég ma is igénybe veszi ősi gyógymódjait A népgyógyászati szerek között akadnak veszélyes, mérgezők is, Nen biztos, hogy negfelelően kerül egymás mellé a hivatalos gyógyszer és a népgyógyászati szer a kettős gyógykezelésben''. "'-,Rácz és 'n,nkoiái sai" Gy6gyn0Vériyek cíiriu-:mun:. kájukban a következőket írják a népgyógyászatról:,,egészében véve a népgyógyászat ma inár idejét múlt jellegű Kezelési eljárásai elvesztették jelentőségüket, túlhaladottak, sokszor megbízhatatlanok A népgyógyászat viszont kitűnő kiindulási alapot szolgáltat a tudományos kutatások részére" [ l] A népgyógyászatban használatos eljárások jelentős része ősi megfigyelésekből, tapasztalatokból származik, több gyógymód pedig a tudományos gyógyászatból került a népgyógyászatba [, 2]. Különösen azok az ősi megfigyeléseken alapuló gyógymódok érdekesek, amelyekkel ma is hatásosan tudja a nép betegségeit gyógyítani Az egyszerű, tanulatlan ember is von le következtetéseket megfigyeléseiből Nagyon értékesek azok a következtetések, anelyek egsejtik az igazságot A nép gyógyszer kincsének jelentős része növényi eredetű [lj. A gyógynövények számos hatóanyagát isnerjük, de sok hatóanyag szerkezete ismeretlen még, és felderítésre vár elég sok gyógyászatilag aktív anyag hatásnechanizmusa is Lil modern gyógyszerkutatás is felhasználhatja a népgyógyászat adatait. Elfelejtett, mellőzött gyógynövények kerülhetnek így be a tudományos gyógyászatba Rácz és nlnkatársai a következőket írják a kék iringóról Gyógynövén-yek chnű nunkájukban: Régi népgyógyászati szer, melynek alkalmazása feledésbe merült, majd az erdélyi felhasználás alapján ellenőrizték hatását, és így került be a tudományos gyógyászatba" [] A népgyógyászati szer csak akkor válik gyógyszerré, ha ellenőrzik hatását, megbízhatóan adagolható, az orvos által megállapított diagnózisra az orvos írja elő a használatát. A hivatalos gyógyszer valamilyen hivatalos szabvány szerint ellenőrizhető, -vizsgálható. A népgyógyászat még ma is alkalmaz mágikus, misztikus eljárásokat, amelyek gyógynövényekhez is kapcsolódhatnak Többségüknek van valami magyarázható ésszerű magva [] 973 augusztusában a Kászoni-medencébe [3], 974 augusztusában Gyimesvölgyében [ 4] végeztünk etnobotanikai és népgyógyászati gyűjtést 975 júliusában ismét a Román Szoeialista Köztársaság területén, Kalotaszegen gyűjtöttünk népgyógyászati és etnobotanikai adatokat. Kalotaszeg történeti és földrajzi egység, eredetileg csak a Kalota és a Sebes-Körös közötti terület [5, 6, 7, 8] Szabó szerint néprajzi és nyelvi szempontból a terület legnyugatibb helységei Bánffyhunyad és Magyarókereke, az északi határ az Almás mentén Bábony, V~áralnás és Középlak vonala, keleten a Nádas mentén Kisbács az utolsó kalotaszegi község, délen a határt Nagykapus, Kiskapus és Gyerőmonostor vonala jelzi [7] Az így kiterjesztett területet Szabó négy részre osztja:. Felszegre, 2. Alszegre, 3. Nádas mentére, 4 Kapus mentére A terület helységei jórészt Kolozs (Cluj), részben Szilágy (Salaj) megyéhez tartoznak közigazgatásilag. Lakói magyarok és románok A békében és testvériségben élő két nép kultúrája állandóan hatott és ma is hat egymásra [8] Adataink Bánffyhunyad (Huedin) =Bh, Bikal ( Bicalat) = Bi, Gyerőmonostor ( M anástireni) = =Gy, Jegenye (Leghia) =J, Középlak (Ouzaplac) = K, Kalotaszentkirály-Zentelke ( Síncrai Zmn) = KSzZ, Valkó (Váleni)=V helységekből származnak (A helységek r9vidítés jelei a későbbi utalásokban szerepelnek.) Ertékes adatokat kaptunk Boca. Joan középfül di ( Fildu de M ijloc) román parasztgyógyítótól, aki kedden, a bánffyhunyadi piac napján, Kelemen lstván hunyadi gazda konyhájában fogadja betegeit. Boca Ioan neve NagyviLradtól Kolozsvárig ismert. A növényeket az adatközlők segítségével a helyszínen határoztuk meg [9, 0,, 2]. Latin és magyar hivatalos neveik mellett magnetofon segítségével feljegyeztük népi elnevezésüket és felhasználásuk módját.

2 6 GYÓGYSZERÉSZET 2. évfolyam. szám A feldolgozás smán anyagunkat hatástani csopmtosítás szerint taglaljuk [3, 4, 5], szem előtt tartva az adatközlők használati utasításait Teljes kritikát csak akkm adhatnánk a gyűjtött anyagról, ha a gyógymódokat megismételve e!lenőrizhetnénk a hatást, isnenénk minden hatóanyagot, azok hatásmechanizmusát l\íinden csoportosítás valanenyie nesterséges Az adatközlők elbeszélése szerint egyes szereket besoroltunk bizoyos hatástani csoportba. Ezek a besmolások nem jelentik azt, hogy ninde esetben hatásosak is a szerek, de a nép olyan hatásúnak tartja. Az adatokat összehasonlítottuk néhány szakkönyv [,, 3, 4, 7, 8, 9, 2, 22], magunk [3, 4] és Giynaeus [20] más területeken gyűjtött adataival. Teljes gyűjtenényünket egőrzésre a Néprajzi Múzeumnak adtuk át. Közleményünkben ezúttal - az előbb vázolt jelek segítségével - csak a helységekre utalunk. Külön tárgyaljuk az ember- és állatgyógyászatban folhasznált szereket, és külön a mérgező növéyeket. Növényi és egyéb eredetű népgyógyászati\ szerek A) Embergyógyá<zal A központi idegrendszerre hatók a) Kábító, fajdalomcsillapító Altatóként, nyugtatóként (hypnoticurn et sedativ~"n) Papve somn'iferum L. - rnák A rnák gubóját, gubáját, haját" (Papveris caput) megfőzték teának, cukoral vagy tejjel ízesítve adták csecsenőknek, gyernekeknek, Gyel'Őnonostoron betegeknek, öregeknek altatóként, nyugtatóként Az adatközlők többsége a gyógymódot Vt-Jszélyesnek tartja. Isne'ik ká os voltát (hozzászokás veszélye, túladagolásko nérgezés, esetl0g halálozás, tornpítja a gye eket'') Elvétve ina is használatos az eljáás (Bh, Bi, Gy, J(SzZ, V), A rnákalkaloidok központi idege;ndsze i bénító hatása isnert. A gyógy,.n_ód ártq)n,s,_)~dej_~_!; n_úl t eljárás [l] Altatóként való felhasználását többen leírták'[l, 3, 4,, 4, 5, 6, 7, 8, 9] Fájdalomcsillapítóként ( analgeticum) Hyoscya m,us niger L. - beléndek, bölény, belén" lviagját (Hyoscyani senen) foró vízbe teszik, fejüket betaka va a gőzt inhalálják fogfájás esetén I\..:ipároltattain a íoganat, s hullott ki a féreg" ("\T) A növényi hioszciainint, szkopolanlint t.ai talnaz. l{_özponti idegcndszeri bódító hatása isne t, az ősi időkben is felhasználták bájitalok, kábítószei ek, boszo kánykenőcsök készítésére [l 3, 4-] A gyógymód Edély nás teületén is isnct [3]. Rácz et al szeint a rnagvakat t szuvas fügba teszik [l] Elavult, veszélyes gyógynód Hedera lwl?:x L. - boiostyán, rnacicina izna" (BI) Teát főznek bi:jőlc (levi:-jléből), különösen fejfájásia" (Bl) Borza Al. (Dictiona etnobot-anic; 968) enlítést tesz hisztéia, hallucináció esetén való husználatái ól b) Psychotoniirneticu.n.Ahopa belladonna L - nadiagulya,,,nataguna, fakascscesnye". Az alkohol észegítő hatásának fükozására, élvezeti szeként használják. l\fataguna. pálinkába teszik lakodalmakko, hogj bolonduljanak neg" (i7) Li\._ nad agulya fő alkaloidja a hioszcianin, amely jó- észt a.tiopinná alakul, szubtoxikus dózisokban 8"\ e- zibilis pszichotikus tüneteket vált ki [4] Rendkívül veszélj es kábító-halucinogén anyag Maddgané, niadársza.r". Az adatközlők szeint hasonló céllal teszik a pálinkába, rnint a nadragulyát Rúgjanak bé hanarébb, kevesebbet isznak" (V). N épgyógyászatta.l foglalkozó cnbernek is n~ghökkentő ez a javallat" A nadarak ürülékének ilyen hatású lell ásával nen találkoztunk; a hatást bizonyítani' nen tudjuk e) Nyugtatóként ( sedativmn) Hypericun per/0aturn L - 0báncfű, sunatoae, ságavüág, csengő fű, ságafű" A herbát főzik ineg teának. Az idegeket erősít,i" (Bh) Az adatközlő elbeszélése szeint egy ronán gyógyszekutató vendégétől hallotta, hogy a növény egyik hatóanyagát az ideggyógyászat is felhasználja. A növényt addig nem ismer te, a.zóta gyűjti, násoknak is ajánlja idegnyugtatóként A h~peioint antidepesszív szeként használják [l] A tudonányos g;yógyászat szere hibásan vált ebben az esetben népi gyógyszeré 2 8irnaizomgörcs-oldólc (spasmolytica) a) Alkaloidtartalrnú Chclidonium majus J_,. - vérehulló fecskefű, cinadónia, kutyatej, ságaviiág" A herbáját pálinká.ban áztatják 2-3 napig. A kivonatot használják gyon0giii es esetén (Bi) [l, 6, 7, 8]. A fecskefű több alkaloidot tartalmaz; hatásuk hasonló a papavein gö csoldó hatásához, tehát közvetli:-jnill a sünaizona hatnak. A csak elővigyázattal szabad használni, ne t cős hatású, ieij-dkívül rnérgező <h ogból készül [ l] b) Ill6olajat, rnás jelüktaktiv anyrxgokat tartalrnazók ( aetheolea carninativa, spasniolytica, antibiotica) A különböző szekezetü hatóanyagok közvetlenül a sirnaizona fejtik ki göcsoldó hatásukat, ani a V<-Jgyületck kapilláaktivitásával aányosan változik [3, 4] A göcsoldó hatás nellett ellenkező hatással is i endelkeznek: hely eállítják a sünaiznok csökkent tónusát. l{iegészítő hat,ásuk a fc tőtlenítő képesség, a gyullu,dásos folyanatok negnyugtatása [l]._clúllca rnillefoliton IJ ,--- cickaúnk, czeje\ eíí Íí'i, ozelevellí virág, ezerlevelű teafű, egérfarok, coada f,lol'icelului, nacskafaok'' A vüágzatokat (M'illefolii flores) főzik neg tt-;á.nak gyonogöcs esetén (Bi, V) [l,, 6, 8] Alliiun cepa L - vöröshagyna, veeshagyna., pi~ roshagyna, ciapa" A egtisztított hagynát (Allii cepac bulbus) egészben vagy csak néhány hagynalovelet főznek neg teának gyono-bél görcse esetén. I-Iasználják könénnyel (Carvi fiuctus) és ánizzsal (Anisi vulgais fuctus) együtt is (Bh, Bi, Gy, J, KSzZ,'V) [4].A lliuni sativuni IJ - íokhagyn~a A tnegtisztított hagynát (Allii bulbus) n:resen fogyasztják gyomorgörcs esetén (Bh) [6] OapsitYun annuum L - paprika Papikás pálinkát isznak gyonorgöres esetén (V). A papikaőrlenény kapszaicin és illóolaj nellett sok nás anyagot is ta. talinaz Az e ős pálinkák a gyono ban vé bőséget okoznak, enyhítik a simaizongörcs okozta frtjdalna.kat [3]. Ny~Ukahátya-izgató hatásuk is van Ffosszabb ideig való használatuk fekélyes, gyulladt nyálkahátyával Iendolkező betegekben a gyulladást fokozza; használata. ebben az esetben káros [l] Caun catv'i L -könény, könénd, kömén". A kö- nénynagot (Ca.\.ihuctus) negfőzik teának gyerrnekek szánáa.. A felnőttek könénynagos pálinkát fogyasztanak gyonor-bél göie:,s esetén {Bh, Bi, Gy, J, K, \l) [l, 2, 4,, 3, 4, 6, 7, 8, 9]. Centau.riuni spp - ezerjófű, ointóia, csintóia, pot- occaus" (főleg C unibf,lla.tun) Hc báját teának főzik inog vagy pálinkás ki-yonatát használják gyonorgöcs esetén (J, l{szz, \T) [l, 6, 7, 8]

3 .m 977. január GYÓGYSZERÉSZET 7 \T). itő í,sú ::Jll.e, ieg l] az iaát ~yyik löis ló!cs á:z al ül 3, is cti- e- tó ul- f u,,da. ak pi~ llii 8n. lisi 4]. ott OI nit ;ok an ~ta rn cdt tist :ek V) ia- {.Ö sz- otlik rcs i '!! 0'fataegus spp galagonya A virágot (Orataegi flos) és a termést (Cataegi fructus) főzik neg teának gyonorgöcs esetén (Bi). Göcsoldó tulajdonsága~ főként koszorúét bántahnakban használható [l]. Daucus ca'rota L. - mm ok. Hasgörcse muroklevet" (Bh) A negeszelt gyökér levét isszák Hypericuni per foraturn L. - or bánofű, sárgavir ág, sárga.fű, csengőfű, sunatoae'' Hebáját teának ineg főzve használják gyon0-, vese-, epegöcs esetén (Bi, Bh, Gy) [l, 3, 4, 8] Juglans 'fegia L - dió A dióbélből kisajtolt levet vesegörcs oldátáa használják (Bi). _ZW_atricaria chanionilla L. - katnilla, székfűvüág, szegfűvirág, mu et-el". A vüágzatot (Ohamomillae flos) főzik neg teának gyomor-, bélgörcs esetén (BI, Bh, Bi, J) [l, 4, 3, 4, 6, 7, 8 Mentha crispa L. - füdonenta,,,keti füdorninta" Herbáját főzik ineg teának gyomo-, bélgörcs esetén (Gy, V) [l, 3, 3, 4, 6, 7, 8] Jlifentha longifolia (L.) Nath - lónenta, vad fodo- nünta" Használata inegegyezik a fodormentáéva.j (V) Peucedanum oreoselinum (L.) l\:oench - cit0nkocsord, vadpetrezselyem" A na.got főzik ineg teának gyomogörcs esetén (Bi) Petroselinurn crispuni (Mill.) Nym. - petrezselyen Hasfájás, gyonorgörcs esetén a megnelegített he bá.t hasra teszik (Gy). Pinipinella anisurn L - anzs Kisgyeunekeknek gyonorgörcs esetén a temésből (Anisi vulgaris fructus) teát lőznek (Bh) [l, 3, 4, 6, 7, 8]. Piper nigrun L - bors Gyomorgörcs esetén borsos pálinkát isznak (J, V). Fekelyeseknek ta tós használata át. Sambucus nigra L - bodza, bozafa, borza, soc". A vüágzatból (Sanbuci flos) készült, cuko:al ízesített teát gyonofájás esetén használják (Bi) Egyéb anyagok Tökmagolaj A disznótök (Cucurbita pepo) nagjából előállított olajat használják gyonofájásra, gö cse (Bi). Káuiforos pálinka. Gyonorgöcs esetén isszák, a pálinkába. kánfort raknak (KSzZ) Sz,ilvapálin,ka Gyomogöcs esetén isszák (\T). A kán fü a gyonürban kellemes melegséget okoz, fájdalnat csillapít, a bélben is göcsoldó, inint a többi oarninativun Az alkohol vérbőséget okoz, enyhíti a sinaizon- göcs okozta fájdalnakat [3 Görcsoldó eljárások Meleg uhát tesznek a hasra göcs esetén (Bh) Pálinkás rongyot tesznek a hasra göcs esetén (V). A vegetatív beidegzés azonos gerincagyi segnentun ból kapó belső szervek és bői teületek között szoros összefüggés van A_z előbbiek fájdajrna kisugá zik a negfelelő bőrteülete (Head zóna); viszont az utóbbira ható hőingerek befülyásolják a belső szervek sünaizotnzatát, a hideg spasrnust okoz, a neleg pedig görcsoldó hatású" [3]. Ugyanígy hat a neleg a pet-rezselyenjevél is a görcsre, ha a hasra teszik Teakeverékek Alliun cepa + Oaruni carvi (Bh, Gy, J, KSzZ, V) Allium cepa + Pimpinella anú;un (Bh, Bi). Szélhajtó (carminativun) a savanyú káposzta leve (J) A káposzta (B ass'ica oleacea L. va r.;apitata f alba et ubra) savanyításkor sót és több fűszert (A.nethun graveolen'3 L. - kapo, Alliuni cepa L. - vööshagyna, Piper ni,qruni L - bos, Satureja hortenwis L. -- csombod stb) aknak a káposztával együtt a hodóba 3. A -szívre és érrendszer'e ható szerek a) Szívelégtelen,ségre, asthrna cardiale, tachycadia kezelésére ( cardioton,icum et sedat ivuni) Leonurus cadiaca L. - szútós gyöngyajak, gyöngyajak, gyöngyajakfű". Her báját főzik. neg teának enyhe szíverősítőnek, nyugta.tónak (Eh, Bi), használják asth na cardiale esetén is (V) [l, 4, 8] Asthrna cardiale esetében Majorana horten8is lviünch - rnajoánna Hebájából teát készítenek (J) Tachycardia esetén Achillea nillefoliun L - ciokafu.k Herbájából készítenek teát, azt isszák (BI) Citru'3 linion Burrn - oit 0n l\íeghánozva, megcukqzva nyersen eszik gyors. szívverés esetén (Bi) Tacliycadiában a vagustónus gátolt, az acoeleansizgalom fokozódik. Dr. Bencze Béla-Dr Gábot Auél Életveszélyes állapotok körzeti 0 vosi ellátása" cílnű nunkájukban a következőket hják: Egységes therápia nillcs; némi túlzással szólva: szinte nincs olyan gyógysze, anit ne próbáltak volna ná felhasználni a rohan negszüntetésée, és ainely legalább egyetlen esetben eredményes ne lett volna" [23] b) A hypertonia és arteriosclerosis gyógyító szerei Alliuni sativurn L._ - fokhagyna l\-ieghánozva nye - sen eszik (Bi, Gy, J, V), vagy összetörik, szesszel felöntik, állni hagyják, éhgyonorra 0-5 cseppet vesznek be rnagas vél'nyonás és érehneszesedés esetén (Bh) [l, 6] Népies sze a nagas vérnyonás betegségében, hatását klinikailag is bebizonyították Rendsze-esen kell fogyasztani" (Rácz et al, 975) [l] Oichorium intybus L. katángkóó. 2-3 szálat (Cichoii. he ba) fél lite vízben inegfőznek, egyszeire 50 g-ot fogyasztanak belőle (V) [8] Eugenia cayophyllata Thunb - szegfűszeg. Teát készítenek belőle; nagas vényornás ellen használják (Bi) Hypericuni per foratum L - 0 báncfű A he báját főzik meg teának inagas vérnyonás esetén (Gy) [8] Laniiun albuni L. -fehér á vacsalán, á vacsalyánt" IIeibájából híg teát készítenek, ~endszeresen isszák víz helyett nagas vérnyonás kezelésée (KSzZ) Laurus nobilis L - babér A babélevelet (Laui íülium) főzik neg teának magas vényonás esetén (J) Mentha crispa L. - füdorrenta A hebából készült teát víz helyett isszák érelneszesedés esetén (Bi) _.Phaseolus vulgaris L ~ fehéi paszuly Magas vérnyonás ellen a fehér paszuly hajából" (Phaseoli legumen) csonboddal (Satureja hortensi8) együtt te4t készít~jnek vagy a babszemeket (nagot) lisztté őrlik, -2 szennyit vagy evőkanálnyit fogyasztanak napont~ (Bh, J) [8] Pr'unuB spinosa L. - kökény. A negszárított levelekből vagy bogyókból, vagy nindkettőből (Pruni spinosae foliun et fructus) teát főznek rnagas vérnyonás ellen ( J) L 8] Ribes nigruni L - feket e ibizli A levelét (Ribis nigri fülium) főzik neg teának nagas vényonás esetén (Bh, Bi) Rasa canina L. - csipkéi ózsa, csipke" A csipkebogyót (Cynosbati fi u0tus) főzik meg teának magas vér' nyomás esetén (J, l{szz) [8). Sature,ja hortensis L - csonbod, cinbru". A he- bát főzik neg teának naga.s vényonás esetén (Bh, Bi, Gy, J, \T). :Fokhagyná.val ( Alliun Bavituni), fagyöllgygyel ( V is;urn albun) és szilvapálinkával együtt is használatos A. gyógynód egy bánffyhunyadi cigány szárrnazású népi gyógyítótól ( cigánydokto ") szárnazik, a.kit i:öbbszö ítéltek el ku'uzslásé t (\T). A növény herbájából készült teát vényomásenelőként szokták használni [IS] Itt vényonáscsökkentőkkel együtt használják, talári tonizálószerként Urtica dioica L. - csalán, csalyánt", uzici". A he:fbát főzik ineg teának nagas vérnyomás esetén (V) [8). Viscuni albuni L - fehér fagyöngy, vadkörtefa gyünölcse" A gyümölosfáról való fehér fagyöngyöt (bogyót) megszá ítják, összetöik, pálinkába teszik, a. kivonatból 3 X 20 cseppet vesznek be éhgyonorra (Bh). A leveleket használják inegszárítva teának (Bh), a-negszárított bogyót főzik neg teának' (J), a megszárított

4 8 GYÓGYSZERÉSZET 2. évfolyam szám bogyót főzik neg osonbodda.l együtt teának Cil) A gyógymód szintén a bánffyhunyadi cigá.nydoktor tól" szánazik, ő terjesztette el (V) A központi ideg!'endszere ható vérnyomáscsökkentő és szívre ható szer [l].. Zea rnays L. - kukoica A kukoicahaj" (l\íaydis stigma) negszáítva, negfőzve teának használatos nagas vényonás esetén (Bi) [8 Egyéb anyagok Töknagolaj. A disznótök (Oucurbita pepo) nagjából előállított olaj használatos rnagas vényomás esetén (Bi) Főként diétás ételek készítéséhez használják Szilvapál,inka. Az érett szilva ( Prunu8 doui.ebtica) erjesztésével készített nenes pá.la.t, tisztán hatásosnak tartják nagas vérnyonás esetén ("'\!). A gyógymód Románia nás területein is szokásos; reggel éhgyon0ra isznak neg egy kupica szilvapálinkát A szívet és érendsze t egter helő hyper tonia első- endű jelentőségű népbeü-jgség [24] A hypetoniabetegség patonechaniznusa csak egyes - nen is inindig összefüggő - i észleteiben isnet" [25]. A hype- tonia-esetek 90%-ában biztos etiológiai nornentun nem deíthető ki; ez a prüne hypertonia A betegségek 0%-ában kideíthető a vérnyonás-enelkedés oka [26] A hype toniát a tudonányos gyógyászat több táadásponton póbájja befolyásolni, gyógyítani. Az itt felscnolt népi szeek között találunk központi tánadáspontú anyagot; ilyen a Vi.scum albtun vérnyonáscsökkentő hatóanyaga Az itt leíi t készítnények adagolása. bizonytalan Találunk a szerek között vizelethajtó hatású drogokat. Isnel'etes, hogy a vizelethajtók közvetve vérnyomáscsökkenést okoznak. A gyógytea használata nen ésszerű, ugyanis korlátozni kell a felesleges fülyadékbevitelt JYiás fülyadékokból tehát csak korlátozott. rnennyiséget, vagy egyáltalán senmit sem szabad fogyasztani [ l] A hype tonia kozolésében a tudonányos gyógyászat nttgy jelentőséget tulajdonít a pszichoterápiának, inely nek feladata a hypertoniás beteg szoiüngásának feloldása [26]. A népi anxiolyti0un" itt a. reggel éh gyonorra nogivott csekély inennyiségű szilvapálinka (,. kávé, tea, alkóhol nérsékelt élvezete negonged het6") [26] e) A hypotonia szerei l'runus spinosa L. - kökény l?ibes nigrum, L. - fekete iibizli Mindkét növény gyünöl0séből készült bo t, küliinkülön vagy együtt használják alacsony vényonás esetén (Bi) Alacsony vényonás akutan a shoc:k-szindrona. kii lönböző f(nnáiban alakul ki Krónikus hypotensio általában szekunde jelenség; táplálkozási za.va, c:achexia, ta tós fekvés, szívg:yengeség, ao tastenosis, ide-g- endsze i negbotcgedések, nellékvesekél'e-jg-elégtelenség következnénye [2ö] Az alkohol enyhe analeptikus hatása isne~ L A hasi vér-edények összehúzódása következtében a vényonás enelkedik [la, 4] A fekete ibizli boa az alkoholon kívül C--vitanint, B-vitaninokat, citonsavat és ná.s gyürnölcssavakat, is tatahnaz JYiindkét ho étvágyjavító, "0bo áló hatású 4.. Húgyhajtók, vizelet}'erti5tlenítők ( dinretica, urodesinficientia i.nterna) illóolajat vagy más veseizgató anyagokat tartalmaznak Avena sativa L - zab. A zabszerrle-jt főzik eg teá nak (V). Citiullu'3 lanatus L -gö ögdinnye, dinnye". A nagját főzik neg teának. A dinnyét a bánffyhunyadi piacon szerzik be (V) Equi'3eturn aivense L - nezei zsútló, coada calului, csikófurok" He bájá.t főzik neg teának (BI, Bi) A rnagya lakosság általában DE-!Ill isnei liatr'icaria, chauonilla L - kanilla. A virágzatot (Chanonillae flos) főzik neg teának (Bh) Petroselinu. cr'i8pun, (l\fill.) Nyn. - petezselyem A petrezselyem gyökeét (Gy) és nagját (V) főzik neg te-jának[i, lő, 8] Peucedanun oreoseli'nuni (L.) l\{ocnch - citroni kocsord, vadpctezselyen" A hebáját főzik neg teának (V) [2] Prunus aviuni L - cseesznye A cseesznyeszáat" (P uni a.vii stipes) főzik neg teának (Bh, Gy, V) [, 2, l 8] Prunuf3 cerasus L - neggy. A neggyszáat" (Puni ceasi stipes) főzik ineg teának (Bh) [l, 2, 8] Rosnarinu8 officinalis L - oznaring, házi ozs- narint" Herbáját főzik neg teának (V) Zea. rnays I_, - kukorica A kukorica haját" (l\aydis stigna) főzik nieg teának (V) [l, 8] J{evMék a pete;i:selyern és a dinnyenag negfózve te-jána.k ( Petroselinuni cr'ispuni + Citrnllus lanatns) C\T) 5 A légúti rnegbetegedéseki e hatók a) Köhögésc,illapító és köptető hatású szeek a/ Nyákos és lceser ű növényi részekből készült köhögéscsillapítók A vena sativa L. - zab. A zabszenf!t főzik neg teának (Bh, Bi, Gy, V) [4, 9] Ta,r_a:racuni offi,cinale L. - gycmckláncfű. A csöves tőkocsányt főzik neg teának köhögés ellen (K.SzZ) ' ussüago far/ara L. - inartilapú, partilapú". A rnegszárított levelekből (Fafaae foliurn) főznek teát légosőhu ut, asztna f setében (Bi) [l, 2,, 8]. Zea nays L - kukorica. A kukoicaszenet főzik neg teának; cukorral vagy nézzel isszák (Eh, Bi, Gy, V) a/2 Egyéb eredetű köhögéscsillapítók Méz \-íagában vagy különböző te-;ákkal eg:yütt használják köhögés, ineghülés esetén (Bh, Bi, Gy,,J, KSzZ, V) Szamátej. A sza.náköhögés (petussis) esetén tartották hatásosnak. Nyesen, negcukozva itták és isszák ina is Szanátejet kerítenek a föld ÜJnekiből is, hogy igyék, ne t attól ineggyógyul" (Bh, Bi, Gy, J, KSzZ, V) A cukrozott szanártej va.lanennyüe enyhíti a kínzó köhögést A fő ok a szarnárköhögés f;s a szanál'tej fogahnak összekapcsolása; azt hiszik, hogy a szanáköhügést a szaná valanülyen anyagcse etenékével lehet gyógyítani. Szanárgané A szanátej pótlására használják Szanár nen nindig van, hogy legyen neki teje, szanágané az van több" (V). A sza.náganéjt negszáítják, hártyaszitán átszitálják s tejbe rakva,,cukoral fogyasztják az így készült szaátcjet". Altalába. a szegényebb enbeek szanáteje" ez Ugyancsak pertussis ellen javasolják. Babonás, átajnas gyógynód. a/3. Izzasztó anyagokat tartabnazó növériyek P'ipe nigun L - bos Flűlésko, negfázásko fü- alt bcnba vagy egnelegített pálinkába iakják (Bh, Bi) -lobirl/ia p8eudoacacia I - akácfa. Az akácíaviiágot (Acaciae flos) nagában vagy teakeverékekben használ~ ják, köhögésre, izzasztónak (Bi, Gy, KSzZ, V) [2, 8] Rosa canina L - csipkeózsa. A csipkebogyót főzik neg teának. ]\{agában vag.)- teakcvciékckbcn használják (Bh, VT). Használata közisne t Rubu8 idaeu8 L. - iná.lna, nálnafa" Izzasztónak a levelek~t (Rubi idaei foliun) főzik ineg teának; inagában vagy teakeverékekben használják (Bh, "\l) [8] San.bucu'3 niga I_, - bodza, borz-a.fa, boza" A virágzatot (Stunbuci flos) főzik ineg teának; inagában vagy teakeverékekben használják (Bh, Bi, Gy, J, KSzZ, V} Használata közisnc t Thea ~inensis L - tea, 0osztea". l\fagában '\-agy kevei ékekben használatos (Bh) [6, 7]

5 )' zám 977 január GYÓGYSZERÉSZET 9 rem. neg on- neg at" l, 2, uni ozs- ay- 'Szv e (V) Tilia i?pp főleg 7' cordata -hásía. A hásfuviágot (Tiliae flos) nagában vagy keverékekben használják (Bh, Bi, K, KSzZ, V) Használata közisne t Urtica dioica I.J. - csalán, csalyánt, uzic:a" A levelet (U ticae foliun), a kórét" (levél nélküli szárat) és a gyökeet (Urticae iadix) főzik neg teának (Bi, \T) TT acciniuni niyrtillus L. - fckete áfony a, áfinya" A levelet (J\íytilli foliun) főzik ineg teának (Bi, V) a/4 Szaponintartalmú köptetők (más hatóanyagot is tartalmaznak) Eryngiun planui L - kék üingó, sl".aná tövis, kék iringló, scai nagaesc'' A vüágzatot vagy a hebát főzik neg teának. Régen főként pe tussis kezelésére használták. Használják cukoa.l, inézzel ízesítve (Bh, J, KSzZ, V) [l] Teba,8cun an'ihú-.cinn Schott - oszták ököüukkóró, ságavüá.g" A vii ágját féízik ineg t0ánnk; cuko- al, nézzel ízesítik (Gy) a/5 Illóolajat tartalmazó növények ( aetherolea) A_z illóolajok a tüdőn ke;iesztül választódnak ki, a. högőkben enyhén izgatnak, a szelnéciót fükozzák, a csillószőrök nozgását elősegítik, clfolyósítjá.k a váladékot, idült hu utban gyulladást okoznak, ezzel E:léísegítik a gyógyulást Gátolják á baktéiunok fejl6dését [l, 3, 4] Achillea niülefoliuni L. - e::ickafak. A hebáját. főzik incg teának, köhögése, asztná.a (\T) [2, 8] A.lliu'ln cepa L - vöröshagyrna A hagyná.t fózik. ineg tt,tí.nak H_as:.r.ná,Ja.tos szer a hagynahüh-jp": lite- es c.:supot t.elea.knak llle-jgt.isztít.ott ha:gynával, vizet öntenek, najd addig főzik, aníg a lé e::sés,,;ényi lesz, euk"0t tesznek bele, szil upot készítenek belőle (Bh, Gy, J, KSzZ, V) [9] Annoracia lapathifolia Uste i - tortna. A gyökei ét inegreszelik, tisztán vagy fekete ietekkel és nézzel eszik. Használják etek nélkül is inézzcl Köhögésre, t,üdőbaji a (tube culosis pulnonun) használatos (Bh, 3i, Gy, J, V) [4]. CarvAn ca'vi L - köény. A könénytnagot. (Ca. vi fl uctus) fozik ncg teának; nagá.ba.n vagy keverékekhen használják köhögés, aszt.na ellen (Bh, Bi, J, KSzZ, Hypericuni per foratun L 0 báncfű A he báját főzik neg teának (V) Jl.atricaria r,hanunnilla L. kajnilla A vüágzatát főzik neg teának (Bh, Bi, Gy, J, V) Használata közisne t Mentha crispa L - füdounenta. A he bát főzik heg teának. \iás te ületen a Ment ha longifolia használat..os ilyen célra [4] P'icea abies (L) Kaist - luc.:fenyő, bad". }Jinus silvestr'..s L - e<lei fenyő, ba<l, cseten:ye" Aíin<lkét növény tobozát ( ft-jnyőkö Le, csetenyekörto") fiatalon vízzel és inézzel öss~eíőzve tüdőbaj (tube culosis) ollon használták U gyanc.:sa.k szil upot főztek a. fiatal hajtásokból, ügyekből, azaz a badnak a j~ivisiből" (Pini tu iones) Ezt a készítnényt is a tüdőbajosok használták (\T). A gyógynód Edély nás te Ü letein is használatos volt [l, 4] llaphanus sativu.:s L, cv. niger J\ Iill.. DC f, subglobosus Al. - fekete retek. A -rnegtisztított, kivájt ietekbe mé zet yagy cuk"0t tesznek, állni hagyják, ez levet enged, ezt isszák ineg köhögés esetén (Bh, Bi, Gy, V). Használatos tuberculosis, szaárköhögés (pertussis) és aszta (asthna. bonchiale) esetén is i;;alvia officinalis L. - zsálya ~4.. he bát főzték ineg t~a~ak,. na.gában vagy keve ékekben fügyasztották tudőbaj (tubeiculosis) ellen \ía köptetőként használatos (Gy, J) Erre a célra nás vidéken a S vf3rticillata baszná.latos [ 4] Sa.tuTeja horten:f'i.. L. --csonbod, ciinbu" A he- báját főzik neg teának l-cöhögés e, usztn:a ellen használják (V) [4, 8] b) A különböző légúti megbetegedések népi gyógyszerelése b/l Asthma bronchiale A_lliuni cepa L. - hagyrna Ca.run ca.r~:i L. - könény A inegtisztított hagynál (Allii cepae bulbus) és a kötnénynagot (Cavi fructus) összefőzik teának (J). Raphanus sa t?'.vn.:s L, cv, ni'ge \fill DC. f. "Subglobo.sns Al. fe.,kete retek Használatát a köptetőknél közöltük 8atu,rej'a hortensis L - cso)nbod. A herbát főzik eg t.eának (V) Tus<;'lago far fara L - na t.ilapú J{asználat.át rt köhögésc:sillapítóknál közöltük U rtica dioica L. - csalán. A he bát főzik neg teának (\T) Tiburnun. opulus L. - kányabangita, gána" Alt: \ f-j]es ágat főzik neg teának, tüdőasztna, szívtágulás elltjn (\T). Nyugtató, cjjyhe göcsoldó hatása van [l] b /2 B onchit i ~ A_ ni ftdsoolt köptetőkön kívül: atrú:cuia, chan0úlla L - kanülla Szénaniur'l:a.. lviindkettőt inhaláció a használják (Bh) b /3. Pn.eunionia Anorac-ia lapathi.folin Ust.ei - t.ojjna A mfjgtszell gyökoet ongy közé akják; szoktak eszf-jlt burgonyát (6'ola nuni tuberosun) is tenni nellé, kötésként felrakják a tiid6tájékut Lázesillapítóként is használatos; a te nyéc és a ta.ipa kötik (Bh, Bi, Gy, KSzZ, \T) I-Cözisnet a uustá'0s (Brassfra.. ni[pa) kötés ilyen esetben [l, 3, 4J A helyi hatáson kívül távolhatásként reflexesen izgatja a légző- és vasonoto-központot A bő e ek tágulata valószínűleg tehernentesíti a kisvé kö t [l, l 3, 4 J Szokásos el já ás a hidegvizes boi'o gatás és a. jegelés is (V) b /4 Tubei culosis pulinonuni ( gürnőlcór,,,tüdőba:i'') G, Oz inrner [2 J 0 vosi vonatkozású népr:jzi adatok a Kalotaszegről" cünű tanullnányába apt írja, hogy nem kapott a tuberculosis gyógyítására vonatkozó adatot. Szerinte a betegséget kizárólag mvosokkal gyógyíttatták Nekünk a következő adatokat sikerült összegyűjtenünk: Alliun cepa J - hagyna Avas szalonnáva..l t::oszik (Bh).4llúnn sativu L. - fügha.gyna. 3-4 geuzdet ettek ineg éhgyon0a (Bi) Arrnoac:a lapatlo:foz.ia Ustei - tona.. A Loa gyökei it inegeszislik, uu!zzel, tojással eszik (Gy) A re SZE-Jlt f,0nát inézzel összekeverik, két órára. a sütőbe teszik, s ezt Lszik (.T) A isszelt tonát rnéhtnézzcl használták (V) Bra"S8ica oleracea L. va capitata f alba E-Jt rubra - káposzta'. A sa'\- a.nyű kápos?.:ta levét használta cg:y kelee:..eli enbc, s ncggyógyult (V). A káposzta savanyításako a következő fűszereket és egyéb növényeket rakják a hordóba káposztával együtt: Alliun cepa L - vööshagyna; A_nathun graveolens L - kapo; Beta '!;u,lgaris L. cv conddi'l:a Alef - cékla; Cydonia oblonga l\:iill - büsa.jna; Piper nigrun L - bos; Satue-jq hortensis T.J - cson~bod; Zea mays L. - kukoica. Picea abies (L.) Karst - lucfenyő Pinus silve.stri':i L - edeifen;y6. Használatukat az illóola.j-ta ta.lnú köptetőknél leíl tuk (V) Robinia psendoacacia L - akác Salv ia officinali.s L. - zsálya Sauibucu'o; nigra L. - bodza J{én ( büdö_skőviiág")

[Erdélyi Magyar Adatbank] A MEZŐSÉGI DETREHEMTELEP NÉPI GYÓGYÁSZATA

[Erdélyi Magyar Adatbank] A MEZŐSÉGI DETREHEMTELEP NÉPI GYÓGYÁSZATA KESZEG VILMOS A MEZŐSÉGI DETREHEMTELEP NÉPI GYÓGYÁSZATA A közösség, amelynek népi gyógyászati tudásanyagát vizsgálom, egy mezőségi falu, Detrehemtelep. Viszonylag fiatal, 80 éves, román és magyar lakosságú

Részletesebben

Etnofarmakológiai adatok a Szatmár-megyei Túrterebesről. Ethnopharmacological data from Túrterebes, Szatmár county

Etnofarmakológiai adatok a Szatmár-megyei Túrterebesről. Ethnopharmacological data from Túrterebes, Szatmár county Etnofarmakológiai adatok a Szatmár-megyei Túrterebesről Ethnopharmacological data from Túrterebes, Szatmár county Tóth Mónika, dr. Papp Nóra PhD Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Farmakognóziai

Részletesebben

DIPLOMAMUNKA. Elıdeink öröksége: békési és székelyföldi települések etnobotanikai értékelése

DIPLOMAMUNKA. Elıdeink öröksége: békési és székelyföldi települések etnobotanikai értékelése SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR BIOLÓGUS SZAK DIPLOMAMUNKA Elıdeink öröksége: békési és székelyföldi települések etnobotanikai értékelése Szerzı: Erdei Anna Témavezetı: Dr.

Részletesebben

Növények a csíkszentdomokosi ember- és állatgyógyászatban

Növények a csíkszentdomokosi ember- és állatgyógyászatban Növények a csíkszentdomokosi ember- és állatgyógyászatban Hozzáadta: PÁLFALVI Pál www.szekelyfoldert.info :: Székelyföld (Kivonat) A szerzõ a Hargita megyei Felcsíkimedence legészakibb településén Csík-szentdomokoson

Részletesebben

GYÓGYNÖVÉNYEK NÉPI HASZNÁLATA A SZÉKELYFÖLDI LÖVÉTÉN

GYÓGYNÖVÉNYEK NÉPI HASZNÁLATA A SZÉKELYFÖLDI LÖVÉTÉN GYÓGYNÖVÉNYEK NÉPI HASZNÁLATA A SZÉKELYFÖLDI LÖVÉTÉN SZAKDOLGOZAT Készítette: BORIS GYÖNGYVÉR biológia BSc hallgató Témavezető: Dr. Papp Nóra PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék Belső konzulens: Dr. Kevey Balázs

Részletesebben

10. DiodQódusztttli. a gyógyító növények. dr. Oláh Andor

10. DiodQódusztttli. a gyógyító növények. dr. Oláh Andor 10. dr. Oláh Andor DiodQódusztttli a gyógyító növények A 10. biofüzetről Az már közismert, hogy a fokhagymában és a vöröshagymában mennyi vitamin van, de hogy a cékla például milyen sok ásványi anyagot,

Részletesebben

RAB JÁNOS TANKÓ PÉTER TANKÓ MAGDOLNA

RAB JÁNOS TANKÓ PÉTER TANKÓ MAGDOLNA RAB JÁNOS TANKÓ PÉTER TANKÓ MAGDOLNA NÉPI NÖVÉNYISMERET GYIMESBÜKKÖN Gyimesből 1968-ban Rácz Gábor és Holló Gábor 1, majd utóbb Kóczián Géza és munkatársai 2 közöltek etnobotanikai adatokat. Saját anyagunk,

Részletesebben

ETNOBOTANIKAI GYÛJTŐÚTON HÁROMSZÉKEN

ETNOBOTANIKAI GYÛJTŐÚTON HÁROMSZÉKEN 15-jakab_01-HAZEMBER 23.qxd 2013.07.12. 12:10 Page 249 Jakab Lászlóné ETNOBOTANIKAI GYÛJTŐÚTON HÁROMSZÉKEN Mottó helyett: Hol a haza? Öt évig éltem kényszerlakhelyen, ahol úgy szenvedtem a honvágytól,

Részletesebben

NÖVÉNYEK SZEREPE A NÉPI GYÓGYÁSZATBAN TAKTASZADÁN

NÖVÉNYEK SZEREPE A NÉPI GYÓGYÁSZATBAN TAKTASZADÁN 249 NÖVÉNYEK SZEREPE A NÉPI GYÓGYÁSZATBAN TAKTASZADÁN SZABÓNÉ FUTÓ RÓZSA Taktaszada Borsod megye szerencsi járásában, a Takta folyócska jobbpartján fekvő község, 2400 magyarnyelvű lakossal. 1 A község

Részletesebben

TÁMOP- 3.2.3/A-11/1. Fűben-Fában orvosság Üllési gyógynövényes könyv

TÁMOP- 3.2.3/A-11/1. Fűben-Fában orvosság Üllési gyógynövényes könyv TÁMOP- 3.2.3/A-11/1 Fűben-Fában orvosság Üllési gyógynövényes könyv 2 Bevezető Múltban gyökerezik a jövő Fűben-fában orvosság nagyanyáink praktikái - Gyógynövények a természetben A gyógynövények ismerete

Részletesebben

Tartalom. 1. A gyógynövényekről. 1.1. A gyógynövények gyógyító tulajdonságai, egy kis történelem. 1.2. A gyógynövények szedése és tartósítása

Tartalom. 1. A gyógynövényekről. 1.1. A gyógynövények gyógyító tulajdonságai, egy kis történelem. 1.2. A gyógynövények szedése és tartósítása Tartalom 1. A gyógynövényekről 1.1. A gyógynövények gyógyító tulajdonságai, egy kis történelem 1.2. A gyógynövények szedése és tartósítása 1.3. A gyógynövények felhasználása, elkészítése 1.4. A gyógynövények

Részletesebben

FITOTERÁPIA. Gyógynövénygyógyászat. Vizsgára felkészítő segédanyag 2010.

FITOTERÁPIA. Gyógynövénygyógyászat. Vizsgára felkészítő segédanyag 2010. FITOTERÁPIA Gyógynövénygyógyászat Vizsgára felkészítő segédanyag 2010. Szerkesztette, és a fotókat készítette: Mester Ildikó A jegyzet segítséget nyújt a fitoterapeuta szakmai vizsgára való felkészülésben.

Részletesebben

Gyógy- és Fűszernövény mintagazdaság létrehozása a Gyógynövények Völgyében

Gyógy- és Fűszernövény mintagazdaság létrehozása a Gyógynövények Völgyében Gyógy- és Fűszernövény mintagazdaság létrehozása a Gyógynövények Völgyében Készítette: Fatér Balázs István fbi@gyogynovenyekvolgye.hu 06-30/894-64-93 Magyar neve Latine nomen Gyűjtendő rész Gyűjtési idő

Részletesebben

ÖSSZEGYŰJTÖTT MORZSÁK

ÖSSZEGYŰJTÖTT MORZSÁK ÖSSZEGYŰJTÖTT MORZSÁK Lajos Atya és Szabó György (a füvesember) tanácsaiból és egyéb hasznosságok HADD TERJEDJEN A JÓ, - VETNI KELL, BÁRKI IS ARAT. Minden rét és mező, valamennyi hegyoldal és lankás mind

Részletesebben

A fekete bodza. Legendás bokor, sokáig az összes többi növény védelmezőjének tartották. Manapság inkább sokoldalú felhasználása miatt becsülik nagyra.

A fekete bodza. Legendás bokor, sokáig az összes többi növény védelmezőjének tartották. Manapság inkább sokoldalú felhasználása miatt becsülik nagyra. A fekete bodza Legendás bokor, sokáig az összes többi növény védelmezőjének tartották. Manapság inkább sokoldalú felhasználása miatt becsülik nagyra. A fekete bodza Latin neve Sambucus nigra. Közeli a

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV A 8. ÉVFOLYAMOS BIOLÓGIA TANÍTÁSÁHOZ

TANÁRI KÉZIKÖNYV A 8. ÉVFOLYAMOS BIOLÓGIA TANÍTÁSÁHOZ NAGYNÉ HORVÁTH EMÍLIA TANÁRI KÉZIKÖNYV A 8. ÉVFOLYAMOS BIOLÓGIA TANÍTÁSÁHOZ Celldömölk, 2011 Biosz8.indd 1 AP 081131 ISBN 978-963-464-929-8 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó írásbeli hozzájárulása

Részletesebben

ÖSSZEGYŰJTÖTT MORZSÁK

ÖSSZEGYŰJTÖTT MORZSÁK ÖSSZEGYŰJTÖTT MORZSÁK Lajos Atya és Szabó György (a füvesember) tanácsaiból és egyéb hasznosságok HADD TERJEDJEN A JÓ, - VETNI KELL, BÁRKI IS ARAT. Minden rét és mező, valamennyi hegyoldal és lankás mind

Részletesebben

Házi Praktikák. Megfázás és influenza. tüneteinek enyhítésére

Házi Praktikák. Megfázás és influenza. tüneteinek enyhítésére Megfázás és influenza tüneteinek enyhítésére Tartalomjegyzék Előszó...3 Megfázás és influenza...4 Mi a különbség?...4 Mikor kell orvoshoz fordulni?...4 Egy kis kitérő az antibiotikumokról...5 C-vitamin

Részletesebben

FARMAKOGNÓZIAI HÍREK

FARMAKOGNÓZIAI HÍREK FARMAKOGNÓZIAI HÍREK független hírújság (megjelenik kéthavonta) ALAPÍTVA: 2006-ban 2009. DECEMBER IV. évf. 14. szám Kiadó: Pécsi Tudományegyetem ÁOK, Gyógyszerésztudományi Szak, Farmakognóziai Intézet

Részletesebben

A kiadvány megjelenését támogatta:

A kiadvány megjelenését támogatta: A kiadvány megjelenését támogatta: Copyright Dzsar Kft., 2015 Minden jog fenntartva! Borító: Lukács Emese, fotó: MyZoo A KUTYAHERBA I. című online könyv mindenkor aktualizált változata ingyen letölthető

Részletesebben

Röszke füvészkertje. Gyógyító növények közvetlen környezetünkben

Röszke füvészkertje. Gyógyító növények közvetlen környezetünkben Röszke füvészkertje Gyógyító növények közvetlen környezetünkben 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16 17. 18. 19. 20. Röszke füvészkertje Gyógyító növények közvetlen környezetünkben 2012.

Részletesebben

Traditional and wild Promoting traditional collection and use of wild plants to reduce social and economic disparities in Central Europe

Traditional and wild Promoting traditional collection and use of wild plants to reduce social and economic disparities in Central Europe Traditional and wild Promoting traditional collection and use of wild plants to reduce social and economic disparities in Central Europe TANANYAG a vadon termő növények gyűjtéséről, felhasználásáról, az

Részletesebben

NUTRITION & HEALTH. XII. évfolyam, 2. szám * A Magyar Egészségvédelmi Fórum tudományos hírlevele * 2006. július

NUTRITION & HEALTH. XII. évfolyam, 2. szám * A Magyar Egészségvédelmi Fórum tudományos hírlevele * 2006. július TÁPLÁLKOZÁS ÉS EGÉSZSÉG NUTRITION & HEALTH XII. évfolyam, 2. szám * A Magyar Egészségvédelmi Fórum tudományos hírlevele * 2006. július Prof. Szedlák-Vadócz Valéria M.D. PhD: Prosztataproblémák (Prostatahypertrophia/hyperplasia,

Részletesebben

VARGA GYULA A NÉPI TÁPLÁLKOZÁS HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN

VARGA GYULA A NÉPI TÁPLÁLKOZÁS HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN VARGA GYULA A NÉPI TÁPLÁLKOZÁS HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN DEBRECEN, 1993 VARGA GYULA A NÉPI TÁPLÁLKOZÁS HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN DEBRECEN, 1993 A kötet lektora:

Részletesebben

A HAGYOMÁNYOS ORVOSLÁS ÉVSZÁZADAI IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS (SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM, SZENTENDRE, 2000)*

A HAGYOMÁNYOS ORVOSLÁS ÉVSZÁZADAI IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS (SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM, SZENTENDRE, 2000)* A HAGYOMÁNYOS ORVOSLÁS ÉVSZÁZADAI IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS (SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM, SZENTENDRE, 2000)* I. Hagyományos orvoslás a honfoglalás-, és Árpád korban A finnugor eredetű és nyelvű előmagyarság Urál

Részletesebben

Tartalomjegyzék: 7. Zárásul... 41. Írta: Trepinszki József, vezető mézkedvelő, mezbarlang.hu. 1.oldal

Tartalomjegyzék: 7. Zárásul... 41. Írta: Trepinszki József, vezető mézkedvelő, mezbarlang.hu. 1.oldal Tartalomjegyzék: 1. Bevezetőnek... 2 2. Mi is a méz... 2 3. Okulásul egy kis történelem... 3 4. Miért egyek mézet?... 5 5. Különböző mézfajták jellemzői és hatásai... 7 Akácméz... 7 Aranyvessző (szolidágó)

Részletesebben

Óda a Korolenhez. A lélek és az epehólyag. Karácsonyi receptjeink 2011/12. Mikor vegyük elő terméktapasztalatok. Takács Mária cikke

Óda a Korolenhez. A lélek és az epehólyag. Karácsonyi receptjeink 2011/12. Mikor vegyük elő terméktapasztalatok. Takács Mária cikke 2011/12 www.energyklub.hu Óda a Korolenhez Mikor vegyük elő terméktapasztalatok A lélek és az epehólyag Takács Mária cikke Karácsonyi receptjeink Édes és sós sütemények 2011. december Újdonság Aktuális

Részletesebben

Fogalmak. Fogalmak. Gyógyn. A drogok elnevezése 2. Főben, fában orvosság

Fogalmak. Fogalmak. Gyógyn. A drogok elnevezése 2. Főben, fában orvosság Fogalmak Főben, fában orvosság Kinorányi nyi Éva Cserepes Ház H 2014. 09. 20. A gyógynövény fogalma - Azok a növények, amelyeket a világon a hivatalos gyógyászat, a népi gyógyászat vagy a természetgyógyászat

Részletesebben

A természetgyógyászat kézikönyve

A természetgyógyászat kézikönyve A természetgyógyászat kézikönyve A Achillea niülefolium: 1. Cickafark élelmiszerek valós állapotát, de gyakran értékes tápanyagok lebomlásához és a szer- Acidózis: mindazon jelenségek összessége, vezet

Részletesebben

Piero Bressan és Roberto Chiej Gamacchio HOMEOPÁTIA. Szerek, receptek, kezelési javaslatok KOSSUTH KIADÓ

Piero Bressan és Roberto Chiej Gamacchio HOMEOPÁTIA. Szerek, receptek, kezelési javaslatok KOSSUTH KIADÓ Piero Bressan és Roberto Chiej Gamacchio Szerek, receptek, kezelési javaslatok KOSSUTH KIADÓ MEGISMERÉS ÉS INTUÍCIÓ A diagnózis és a kúra a gyógyító tevékenység két fő eleme az egészség helyreállításának

Részletesebben