Az Ön kézikönyve TEFAL CLASSIC VITALY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön kézikönyve TEFAL CLASSIC VITALY http://hu.yourpdfguides.com/dref/3251469"

Átírás

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: Pípadn pouzívejte ohnivzdorné rukavice. Tlakový hrnec pouzívejte pouze k urceným úcelm. Pi pouzití tlakového hrnce vzniká petlak. Nesprávným pouzíváním mze dojít k pekypní vody a následným popáleninám. Ped pouzitím se prosím ujistte, zda je hrnec správn uzavený. Tlakový hrnec nikdy neotevírejte silou. Ujistte se, ze tlak uvnit hrnce byl beze zbytku vypustn. V tlakovém hrnci nikdy nevate bez tekutiny, mohlo by dojít k váznému poskození. Pouzívejte výhradn tepelné zdroje vhodné pro tlakové hrnce. Nenaplujte tlakový hrnec více nez ze 2/3. U potravin, které bhem vaení zvtsují svj objem, jako nap. rýze, lustniny nebo kompoty, nenaplujte hrnec více nez z poloviny. Vaíte-li maso se silnou kzí (nap. telecí jazyk), která mze bhem vaení v tlakovém hrnci nabobtnat, nikdy ji po uvaení nepropichujte. Mohli byste se opait. Propíchnte proto maso ped pípravou. Vaíte-li potraviny jako hrách ci rebarboru, tlakovým hrncem ped otevením lehce zatepejte, aby nedoslo k náhlému vystíknutí. Ped kazdým pouzitím zkontrolujte, zda nejsou ventily ucpané. V tlakovém hrnci nikdy nefritujte potraviny v oleji pod tlakem. Pi manipulaci s bezpecnostním systémem se omezte na pokyny uvedené v kapitolách Údrzba a cistní. Pouzívejte pouze originální náhradní soucástky znacky TEFAL urcené pro Vás model. To platí zejména pro hrnec a víko. Vzhledem k tomu, ze lihové výpary jsou vysoce holavé, dbejte zvýsené opatrnosti, pokud pipravujete pokrmy s pouzitím alkoholu. V tlakovém hrnci není mozno uchovávat potraviny ped pípravou ani po píprav. Ped otevením víka se ujistte, ze ventil jiz není pod tlakem. Tyto pokyny pecliv ulozte. 4 Nákres A Casový spínac B Otvor pro vypoustní páry C Dlouhá rukoje víka D Bezpecnostní ventil E Indikátor tlaku F Tlacítko pro uvolnní vzduchu G Indikátor polohy casového spínace 1 -Vlastnosti Prmr dna hrnce -reference Kapacita Vnitní prmr hrnce Prmr dna Nerezové modely Classic Vitaly H Tsnní víka* I Parní kos* J Trojnozka* K Dlouhá rukoje hrnce L Hrnec M Krátká rukoje hrnce *podle daného modelu 4 Minimální hladina naplnní Vzdy pidejte minimální pozadované mnozství tekutiny, nejmén 25 cl (1 sálek). Vaení v páe Minimální mnozství tekutiny ciní 75 cl (3-4 sálky) Polozte parní/vitaminový kos na trojnozku urcenou k tomuto úcelu (podle modelu) obr. 5 5 Maximální hladina naplnní Nikdy nenaplujte tlakový hrnec více nez ze 2/3 výsky hrnce obr. 6. Pro urcité potraviny Pi píprav potravin, které bhem vaení zvtsují svj objem, jako nap. rýze, lustnin nebo kompot, nenaplujte tlakový hrnec více nez z poloviny obr Pouzití casového spínace (A) Vyjmutí casového spínace Ped vyjmutím casového spínace (A) nechte pístroj vychladnout. Zatlacte na stedovou cást casového spínace a soucasn ho otocte do polohy O podle indikátoru polohy (G) obr. 8. Casový spínac vyjmte. Nasazení casového spínace Nasate casový spínac tak, aby 0 ukazovala na symbol (G). Zatlacte na stedovou cást casového spínace a otocte ho do pozadované polohy. 4,5 l 6l 8l 10 l 22 cm 22 cm 25 cm 25 cm 18 cm 18 cm 20 cm 20 cm P20506 P20507 P20514 P20715 P20706 P20707 P20714 P20515 Modely ze série Classic a Vitaly mají maximální provozní tlak 80 kpa a maximální bezpecnostní tlak 140 kpa. Vhodné tepelné zdroje 1 Plynový sporák 2 Elektrický sporák 3 Sklokeramická deska 4 Halogenová deska 5 Indukcní zóna Tlakové hrnce ze série Classic a Vitaly jsou vhodné pro vsechny varné desky i indukcní zóny. U elektrického sporáku je nutno dbát na to, aby prmr plotny ml stejný nebo vtsí prmr, nez je dno hrnce. Pi pouzití sklokeramické desky musí být dno hrnce cisté a bez usazenin. Pi pouzití plynového sporáku zamezte tomu, aby plamen pesahoval pes okraj hrnce. Píslusenství znacky TEFAL V pípad nutnosti výmny díl nebo pi poteb opravy se prosím obrate na servisní stedisko firmy TEFAL. Je dovoleno pouzít pouze originální soucástky znacky TEFAL vhodné pro daný model. 2 -Otevení Pidrzte jednou rukou krátkou rukoje hrnce (K) a do druhé ruky uchopte rukoje víka (C). Palcem posute tlacítko pro uvolnní vzduchu (F) na stranu obr. 1 Palec ponechte na tlacítku pro uvolnní vzduchu, otácejte víko proti smru hodinových rucicek, dokud se neuvolní a pak ho zdvihnte obr Zavírání Polozte víko na hrnec a dbejte na to, aby oba trojúhelníky na víku a na rukojeti hrnce (K) lezely proti sob obr. 3. Otácejte víkem ve smru hodinových rucicek, dokud slysiteln nezaklapne obr. 4. Pokud není mozno víko uzavít, zkontrolujte prosím, zda je tlacítko pro uvolnní vzduchu (F) posunuto dozadu. Není-li tomu tak, posute tlacítko palcem dozadu. Model Classic Model Vitaly Vaení citlivých potravin a vaení pro uchování maximálního mnozství vitamín Piktogram na casovém spínaci (A) nastavte na symbol resp. * podle indikátoru polohy (G). Vaení masa a rozmrazování Nastavte piktogram na casovém spínaci (A) na symbol resp. * podle indikátoru polohy (G). Uvolnní páry Nastavte piktogram na casovém spínaci (A) na symbol podle indikátoru polohy (G).

3 Pro model Vitaly: Jedinecný patentovaný systém spolecnosti TEFAL (vitamínový kos), který vám umozní: optimální uchování vitamín rychlejsí vaení v páe nez s bzným tlakovým hrncem. 5 7 První pouzití Naplte hrnec ze 2/3 vodou. Postavte parní kos na dno hrnce a umístte pod parní kos trojnozku. Uzavete tlakový hrnec. Nastavte casový spínac (A) do polohy resp. *. Umístte hrnec na tepelný zdroj a zahívejte pi nejvyssí mozné teplot. Jakmile z ventilu zacne vystupovat pára, ztlumte pívod tepla a nechejte vodu 15 minut vait. Po 15 minutách zdroj tepla vypnte. Hrnec pidrzte pod tekoucí chladnou vodou. Jakmile poklesne tlak na indikátoru tlaku (E), není tlakový hrnec pod tlakem. Nastavte casový spínac (A) do polohy. Nyní mzete hrnec otevít. Umyjte tlakový hrnec vodou a osuste ho. Poznámka: Výskyt skvrn uvnit hrnce není píznakem oxidace kovu. Jedná se pouze o usazeniny vápníku. Pro jejich odstranní pouzijte abrazní houbicku a ocet edný s vodou. 8 Ped vaením Ped kazdým pouzitím vyjmte casový spínac (A) (viz paragraf 6) a ujistte se na jasném svtle, ze otvor pro vypoustní páry (B) není ucpaný. Pípadn ho vycistte zubním párátkem obr. 9. Nasate casový spínac (A) do polohy odpovídající danému receptu. Postavte tlakový hrnec na zdroj tepla nastavený na maximální teplotu. 9 Bhem vaení Vaení zacíná v okamziku, kdy z otvoru rovnomrn vychází casovým spínacem (A) pára a ozývá se pitom neperusované sycení. Tlumte teplotu. Doba varu uvedená v kuchace se zacíná mit od tohoto okamziku. Po uplynutí doby varu vypnte pívod tepla. *podle daného modelu Vnjsí stranu hrnce cistte houbickou. Hrnec a kos mzete mýt v mycce na nádobí. V pípad výskytu mlécného zbarvení uvnit hrnce mzete pouzít k vycistní ocet nebo speciální cisticí pípravek na uslechtilou ocel. Cistní víka Víko omyjte pod vlaznou tekoucí vodou pomocí houbicky a saponátu. Pokyny pro uzivatele 1 Pára vystupující z casového spínace je velice horká. 2 Jakmile zacne stoupat ukazatel tlaku, není mozno tlakový hrnec jiz otevít. 3 Tlakový hrnec stejn jako ostatní kuchyské pístroje nikdy nenechávejte bhem provozu bez dozoru, zejména, pokud jsou poblíz dti. 4 Pozor, proud páry je velice horký. 5 K penásení hrnce vzdy pouzívejte úchytky. 6 V tlakovém hrnci neuchovávejte zádné potraviny. Nikdy nepouzívejte vodní roztok chlóru nebo cisticí prostedky s obsahem chlóru. 7 Víko tlakového hrnce není mozno mýt v mycce na nádobí. Víko nikdy neponoujte do vody. 8 Jednou za rok vymte tsnní. 9 Ped cistním nechte tlakový hrnec vychladnout a zcela ho vyprázdnte. 10 Po 10 letech byste mli nechat zkontrolovat tlakový hrnec v servisním stedisku firmy TEFAL.! TEFAL má odpov na Vase otázky 1. Víko nejde zavít: Zkontrolujte, zda je tlacítko pro uvolnní vzduchu (F) posunuto dozadu. 2. Pokud doslo k zahátí tlakového hrnce bez obsahu tekutiny: Nechte tlakový hrnec zkontrolovat v servisním stedisku firmy TEFAL. 3. Pokud indikátor tlaku nestoupá a bhem varu nevystupuje z ventilu pára: V prvních minutách je to normální. Pokud i nadále nevystupuje zádná pára, zkontrolujte, zda je -tepelný zdroj nastavený na maximální teplotu a pípadn nastavte vyssí teplotu -uvnit hrnce dostatecné mnozství tekutiny -casový spínac nastaven na, resp. nebo resp..* - tlakový hrnec správn uzavený, - zda není tsnní nebo okraj hrnce poskozen. 4. Pokud indikátor tlaku stoupl a bhem varu nevystupuje z ventilu pára: Pidrzte tlakový hrnec pod tekoucí studenou vodou. Vycistte casový spínac a otvor pro vypoustní páry obr. 8 a zkontrolujte klapku bezpecnostního ventilu, kter&azahátí v troub) díly podléhající opotebení: tsnní, úchytky, kos. Tuto záruku mze poskytnout jen servisní stedisko spolecnosti TEFAL. Kde se nachází nejblisí servisní stedisko, zjistíte ze seznamu servisních stedisek. Výborné recepty pro tlakový hrnec Classic a Vitaly Maso a zelenina Vepové maso s hráskem a rajcaty Podávejte vse s horkou rýzí. Pro 5 osob Doba pípravy: 15 min. Doba varu: 30 min. 25 min. 2 kg omytého hrásku, 500 g vepového masa nakrájeného na kosticky, 3 karotky, 1½kg cerstvých rajcat, 4 strouzky cesneku, sl, pep, pl sklenky rostlinného oleje, 3 sklenice vody, 1 svazek koriandru. Rajcata oloupejte, nakrájejte do misky a rozmixujte je rucním mixérem. Maso uvate v tlakovém hrnci. Tlakový hrnec uzavete. Jakmile ventil zacne sycet, snizte teplotu a nechejte maso vait po dobu 20 minut. Maso vyjmte a hrnec ocistte. Vlozte karotky, hrásek a olej, hrnec postavte na zdroj tepla a míchejte po dobu cca 5 minut. Pidejte rajcata, cesnek, koriandr a vodu a hrnec uzavete. Jakmile ventil zacne sycet, snizte teplotu a vse vate po dobu 15 minut. Plnná kapusta Pro 5 osob Doba pípravy: 30 min. Doba varu: 15 min. 12 min. 1 celá hlávka kapusty (cca 1½ kg), pl sálku oleje, 8 oloupaných a nasekaných strouzk cesneku, sáva z plky citrónu, 1 velká lzíce rajcatového protlaku, 1 kávová lzicka susené máty. Nápl: 1½ sklenice rýze, pl kila mletého masa, sl, pep.

4 Odíznte kosál a uvolnte jednotlivé listy kapusty. Povate je po dobu jedné minuty ve vod a poté nakrájejte na stedn velké kousky. Pipravte nápl a listy naplte tak, ze je polozíte na podlozku, doprosted dáte nápl a listy svinete. Naplnné listy kapusty vlozte do tlakového hrnce a pidejte olej. Rajcatový protlak zete ve 3 sklenicích vody, pidejte cesnek a susenou mátu a smsí polijte naplnné listy kapusty. Tlakový hrnec uzavete. Jakmile ventil zacne sycet, snizte teplotu a nechejte vait po dobu 15 minut. Poté vypuste páru z hrnce. Vyjmte plnné kapustové listy, pelijte je omáckou a podávejte s jogurtem. 7 Tabulka s dobou varu pro zeleninu Cerstvá zelenina Artycoky Kvták Brokolice Zampióny na plátky celé Cekanka Hrásek Fazole Zelené fazolky Hrách (lustnina) Kadeávek krájený listy Polosuché fazole Brambory krájené Karotka Dýn (pyré) Pórek edkvicky Rýze pára var var pára pára var pára pára var var pára pára var pára var pára pára pára pára var var 18 min. 15 min. 3 min. 3 min. 1 min. 1 min.30 1 min min. 7 min. 10 min. 6 min. 7 min. 20 min. 10 min. 6 min. 6 min. 8 min. 2 min.30 7 min. 6 min. 7 min. 16 min. 15 min. 3 min. 3 min. 1 min. 1 min.30 1 min min. 6 min. 10 min. 6 min. 7 min. min. 7 min. 6 min. 5 min. 8 min. 2 min.30 5 min. 6 min. 7 min. Rzicková kapusta Cervená epa Celer Chest Spenát Hrách (lustnina) Psenice Cuketa pára pára pára var var pára var var var pára var 7 min. 7 min min min. 6 min. 5 min. 10 min. 10 min. 5 min. 5 min. 5 min. 4 min. 3 min. 3 min. 14 min. 15 min. 6 min min. 14 min. 15 min. 5 min. 2 min. Mrazená zelenina Artycoky srdícka Brokolice Kvták Fazole Zampióny Hrásek Fazole ploché Celé karotky Krájená karotka Krájený pórek Rzicková kapusta Spenát (listy) Bílé fazole Cuketa pára pára pára pára pára pára pára pára pára pára pára pára pára pára 6 min. 3 min. 5 min. 8 min. 6 min. 4 min. 6 min. 10 min. 6 min. 24 min. 6 min. 9 min. 12 min. 11 min. 5 min. 3 min. 4 min. 6 min. 5 min. 4 min. 5 min. 8 min. 5 min. 20 min. 6 min. 7 min. 10 min. 8 min. Podílejme se na ochran zivotního prostedí! Vás pístroj obsahuje cetné zhodnotitelné nebo recyklovatelné materiály. Svte jej sbrnému místu nebo, neexistuje-li, smluvnímu servisnímu stedisku, kde s ním bude nalozeno odpovídajícím zpsobem. 8 Dôlezité bezpecnostné pokyny Pozorne si, prosíme, precítajte tieto pokyny a v prípade pochybností nazrite do návodu na obsluhu. Podobne ako u vsetkých ostatných hrncov na varenie, nepouzívajte tlakové hrnce nikdy bez dozoru, ak sú nablízku deti. Nikdy nevkladajte tlakový hrniec do predhriatej rúry. Ak je tlakový hrniec pod tlakom, pohybujte ním vemi opatrne. Nedotýkajte sa horúcich plôch a na uchopenie hrnca pouzívajte len rukoväte a tlacidlá. Prípadne pouzívajte ohovzdorné rukavice. Tlakový hrniec pouzívajte len na urcené úcely. Pri pouzití tlakového hrnca vzniká pretlak. Nesprávnym pouzívaním môze dôjs k prekypeniu vody a následným popáleninám. Pred pouzitím sa láskavo uistite, ci je hrniec správne uzavretý. Tlakový hrniec nikdy neotvárajte násilne. Uistite sa, ci tlak vo vnútri hrnca bol úplne vypustený. V tlakovom hrnci nikdy nevarte bez tekutiny, mohlo by nasta vázne poskodenie. Pouzívajte výhradne tepelné zdroje vhodné pre tlakové hrnce. Nenapajte tlakový hrniec viacej nez do 2/3. Pri potravinách, ktoré pocas varenia zväcsujú svoj objem, ako napr. ryza, strukoviny alebo kompóty, nenapajte hrniec viac nez do polovice. Ak varíte mäso s hrubou kozou (napr. teací jazyk), ktorá by sa mohla v priebehu varenia v tlakovom hrnci nafúknu, nikdy ju po uvarení neprepichujte. Mohli by ste sa opari. Prepichnite preto mäso este pred prípravou. Ak varíte potraviny, ako napríklad hrach ci rebarboru, pred otvorením tlakovým hrncom zahka zatraste, aby nenastalo náhle vystreknutie. V tlakovom hrnci nikdy nefritujte potraviny v oleji pod tlakom. Pri manipulácii s bezpecnostným systémom dodrziavajte pokyny uvedené v kapitolách Údrzba a cistenie. Pouzívajte iba originálne náhradné súciastky znacky TEFAL urcené pre Vás model. To platí predovsetkým pre hrniec a veko. Vzhadom na to, ze liehové výpary sú vemi horavé, dbajte o zvýsenú opatrnos, ak pri príprave pokrmov pouzijete alkohol. V tlakovom hrnci sa nemajú uchováva potraviny pred prípravou ani po nej. Pred otvorením veka sa uistite, ze ventil uz nie je pod tlakom. 9 Tieto pokyny starostlivo uschovajte. Nákres A Casový spínac B Otvor na vypúsanie pary C Dlhá rukovä veka D Bezpecnostný ventil E Indikátor tlaku F Tlacidlo na uvonenie vzduchu G Indikátor polohy casového spínaca 1 Vlastnosti Priemer dna hrnca referencie Kapacita Vnútorný priemer hrnca H Tesnenie veka* I Parný kôs* J Trojnozka* K Dlhá rukovä hrnca L Hrniec M Krátka rukovä hrnca *poda daného modelu Priemer dna Nerezové modely Classic Vitaly 4 Minimálna hladina naplnenia Vzdy pridajte minimálne pozadované mnozstvo tekutiny, najmenej 25 cl (1 sálka). Varenie v pare Minimálne mnozstvo tekutiny predstavuje 75 cl (3-4 sálky). Polozte parný/vitamínový kôs na trojnozku urcenú na tento úcel (poda modelu) obr Maximálna hladina naplnenia Nikdy nenapajte tlakový hrniec viacej nez do 2/3 výsky hrnca obr. 6. Pri urcitých potravinách Pri príprave potravín, ktoré v priebehu varenia zväcsujú svoj objem, ako napr.

5 ryza, strukoviny alebo kompóty, nenapajte tlakový hrniec viacej nez do polovice obr Pouzitie casového spínaca (A) Vyatie casového spínaca Pred vyatím casového spínaca (A) nechajte prístroj vychladnú. Zatlacte na stredovú cas casového spínaca a súcasne ho otocte do polohy O poda indikátora polohy (G) obr. 8. Casový spínac vyberte. Nasadenie casového spínaca Nasate casový spínac tak, aby 0 ukazovala na symbol (G). Zatlacte na stredovú cas casového spínaca a otocte ním do pozadovanej polohy. 4,5 l 6l 8l 10 l 22 cm 22 cm 25 cm 25 cm 18 cm 18 cm 20 cm 20 cm P20506 P20507 P20514 P20715 P20706 P20707 P20714 P20515 Modely zo série Classic a Vitaly majú maximálny prevádzkový tlak 80 kpa a maximálny bezpecnostný tlak 140 kpa. Vhodné tepelné zdroje 1 Plynový sporák 2 Elektrický sporák 3 Sklokeramická plata 4 Halogénová plata 5 Indukcná zóna Tlakové hrnce zo série Classic a Vitaly sú vhodné pre vsetky varné platne i indukcné zóny. Pri elektrickom sporáku je nutné dba o to, aby priemer platne mal rovnaký alebo väcsí priemer, nez je dno hrnca. Pri pouzití sklokeramickej platne musí by dno hrnca cisté a bez usadenín. Pri pouzití plynového sporáka zamedzte tomu, aby plame presahoval cez okraj hrnca. Príslusenstvo znacky TEFAL V prípade nutnosti výmeny dielcov alebo pri potrebe opravy sa láskavo obráte na servisné stredisko firmy TEFAL. Je dovolené pouzi len originálne súciastky znacky TEFAL vhodné pre daný model. 2 -Otvorenie Jednou rukou pridrzte krátku rukovä hrnca (K) a do druhej ruky uchopte rukovä veka (C). Palcom posute tlacidlo na uvonenie vzduchu (F) na stranu obr. 1. Palec ponechajte na tlacidle na uvonenie vzduchu, otácajte veko proti smeru hodinových ruciciek, kým sa neuvoní, a potom ho zodvihnite obr Zatváranie Polozte veko na hrniec a dbajte o to, aby oba trojuholníky na veku a na rukoväti hrnca (K) smerovali oproti sebe obr. 3. Otácajte vekom v smere hodinových ruciciek, kým pocutene nezaklapne obr. 4. Ak sa veko nedá uzavrie, skontrolujte, ci je tlacidlo na uvonenie vzduchu (F) posunuté dozadu. Ak to tak nie je, palcom posute tlacidlo dozadu. Model Classic Model Vitaly Varenie citlivých potravín a varenie pri uchovaní maximálneho mnozstva vitamínov Piktogram na casovom spínaci (A) nastavte na symbol resp. * poda indikátora polohy (G). Varenie mäsa a rozmrazovanie Nastavte piktogram na casovom spínaci (A) na symbol resp. * poda indikátora polohy (G). Uvonenie pary Nastavte piktogram na casovom spínaci (A) na symbol poda indikátora polohy (G). Pre model Vitaly: Jedinecný patentovaný systém spolocnosti TEFAL (vitamínový kôs), ktorý vám umozní optimálne uchovanie vitamínov rýchlejsie varenie v pare nez v beznom tlakovom hrnci Prvé pouzitie Naplte hrniec do 2/3 vodou. Postavte parný kôs na dno hrnca a umiestnite pod parný kôs trojnozku. Tlakový hrniec uzavrite. Nastavte casový spínac (A) do polohy,resp. *. Umiestnite hrniec na tepelný zdroj a zahrievajte pri najvyssej moznej teplote. Akonáhle zacne z ventilu unika para, znízte prívod tepla a nechajte vodu 15 minút vari. Po 15 minútach zdroj tepla vypnite. Hrniec pridrzte pod tecúcou chladnou vodou. Ke poklesne tlak na indikátore tlaku (E), tlakový hrniec uz nie je pod tlakom. Nastavte casový spínac (A) do polohy. Teraz môzete hrniec otvori. Umyte tlakový hrniec vodou a osuste ho. Poznámka: Výskyt skvn vo vnútri hrnca nie je príznakom oxidácie kovu. Sú to len usadeniny vápnika. Na ich odstránenie pouzite abrazívnu hubku a ocot zriedený vodou. 8 Pred varením Pred kazdým pouzitím vyberte casový spínac (A) (pozri paragraf 6) a pri dostatocnom svetle sa uistite, ze otvor na vypúsanie pary (B) nie je upchatý. V prípade potreby ho vycistite zubným spáradlom obr. 9. Nasate casový spínac (A) do polohy zodpovedajúcej danému receptu. Postavte tlakový hrniec na zdroj tepla nastavený na maximálnu teplotu. 9 Pocas varenia Varenie sa zacína v okamihu, ke z otvoru rovnomerne vychádza casovým spínacom (A) para a pocu pritom neprerusované sycanie. Znízte teplotu. Doba varenia uvedená v kuchárke sa zacína mera od tohto okamziku. Po uplynutí doby varenia vypnite prívod tepla. *poda daného modelu Vonkajsiu cas hrnca cistite hubkou. Hrniec i kôs môzete umýva v umývacke na riad. V prípade výskytu mliecneho sfarbenia vo vnútri hrnca môzete na vycistenie pouzi ocot alebo speciálny cistiaci prípravok na usachtilú oce. Cistenie veka Veko omyte pod vlaznou tecúcou vodou pomocou hubky a saponátu. 6. stránka Pokyny pre pouzívatea 1 Para unikajúca z casového spínaca je vemi horúca. 2 Ke zacne stúpa ukazovate tlaku, nie je uz mozné tlakový hrniec otvori. 3 Tlakový hrniec, rovnako ako ostatné kuchynské prístroje, nikdy nenechávajte pocas prevádzky bez dozoru, najmä ak sú v blízkosti detí. 4 Pozor, prúd pary je vemi horúci. 5 Na prenásanie hrnca vzdy pouzívajte úchytky. 6 V tlakovom hrnci neuchovávajte nijaké potraviny. Nikdy nepouzívajte vodný roztok chlóru alebo cistiace prostriedky s obsahom chlóru. 7 Veko tlakového hrnca nemozno umýva v umývacke na riad. Veko nikdy neponárajte do vody. 8 Raz za rok vymete tesnenie. 9 Pred cistením nechajte tlakový hrniec vychladnú a úplne ho vyprázdnite. 10 Po 10 rokoch by ste mali da tlakový hrniec skontrolova v servisnom stredisku firmy TEFAL.

6 ! TEFAL má odpove na Vase otázky 1. Veko nemozno zavrie: Skontrolujte, ci je tlacidlo na uvonenie vzduchu (F) posunuté dozadu. 2. Ak sa tlakový hrniec zahrial bez obsahu tekutiny: Dajte tlakový hrniec skontrolova v servisnom stredisku firmy TEFAL. 3. Ak indikátor tlaku nestúpa a pocas varenia neuniká z ventilu para: Pocas prvých minút je to normálne. Ak ani naalej neuniká nijaká para, skontrolujte, ci je -tepelný zdroj nastavený na maximálnu teplotu a prípadne nastavte vyssiu teplotu -vo vnútri hrnca dostatocné mnozstvo tekutiny -casový spínac nastavený na, resp. alebo, resp. * -tlakový hrniec správne uzavretý, -ci tesnenie alebo okraj hrnca nie sú poskodené casový spínac (A) do polohy. Potom môzete hrniec otvori. Nechajte tlakový hrniec vychladnú. Hrniec otvorte. Nechajte tlakový hrniec vychladnú. Otvorte veko. Na nový tlakový hrniec poskytuje firma TEFAL desarocnú záruku. Tá zaha nasledujúce prípady: - poskodenie vzniknuté ako dôsledok struktúry kovu pouzitého pri výrobe výrobku, - predcasné poskodenie základného kovu, napriek tomu, ze sa tlakový hrniec pouzíval poda návodu na obsluhu. Záruka nezaha: - skody vzniknuté neodborným zaobchádzaním (náraz, pád na zem, zahriatie v rúre) - dielce podliehajúce opotrebeniu: tesnenie, úchytky, kôs. Túto záruku môze poskytnú len servisné stredisko spolocnosti TEFAL. Kde sa najblizsie servisné stredisko nachádza, zistíte v zozname servisných stredísk. Výborné recepty pre tlakový hrniec Classic a Vitaly Bravcové mäso s hráskom a rajcinami Podávajte s horúcou ryzou. Pre 5 osôb Cas prípravy: 15 min. Cas varenia: 30 min. 25 min. 2 kg umytého hrásku, 500 g bravcového mäsa nakrájaného na kúsky, 3 karotky, 1½kg cerstvých rajcín, 4 strúciky cesnaku, so, cierne korenie, 1/2 pohára rastlinného oleja, 3 poháre vody, 1 zväzok koriandru. Rajciny olúpte, nakrájajte na kúsky a rozmixujte ich rucným mixérom. Mäso uvarte v tlakovom hrnci. Tlakový hrniec uzavrite. Akonáhle ventil zacne syca, znízte teplotu a nechajte mäso 20 minút vari. Mäso vyberte a hrniec vycistite. Vlozte karotku, hrások a olej, hrniec postavte na zdroj tepla a cca 5 minút miesajte. Pridajte rajciny, cesnak, koriander a vodu a hrniec uzavrite. Ke ventil zacne syca, znízte teplotu a varte 15 minút. Plnený kel Pro 5 osôb Doba pípravy: 30 min. Doba varu: 15 min. 12 min. 1 celá hlávka kelu (cca 1½ kg), pol sálky oleja, 8 olúpaných a nasekaných strúckov cesnaku, sava z polovice citrónu, 1 veká lyzica rajcatového pretlaku, 1 kávová lyzicka susenej mäty. Nápl: 1½ pohára ryze, pol kila mletého mäsa, so, cierne korenie. Odrezte kostia a uvonite jednotlivé kelové listy.minútu ich povarte vo vode, a potom nakrájajte na stredne veké kúsky. Pripravte nápl a listy naplte tak, ze ich polozíte na podlozku, doprostred dáte nápl a listy zviniete. Naplnené kelové listy vlozte do tlakového hrnca a pridajte olej. Rajcinový pretlak zriete 3 pohármi vody, pridajte cesnak a susenú mätu a zmesou polejte naplnené kelové listy. Tlakový hrniec uzavrite. Akonáhle zacne ventil syca, znízte teplotu a nechajte 15 minút vari. Potom vypuste paru z hrnca. Vyberte plnené kelové listy, prelejte ich omáckou a podávajte s jogurtom. 12 Tabu ka doby varenia pre zeleninu Cerstvá zelenina para varenie Karfiol varenie Brokolica para Sampióny na plátky para celé varenie Cakanka para Hrások para Fazua Zelená fazuka varenie Hrach (strukovina) varenie Kel krájaný para listy para Polosuchá fazua varenie Zemiaky krájané para varenie Karotka para Tekvica (pyré) para Pór Rekovky Ryza para para varenie varenie Articoky 18 min. 15 min. 3 min. 3 min. 1 min. 1 min.30 1 min min. 7 min. 10 min. 6 min. 7 min. 20 min. 10 min. 6 min. 6 min. 8 min. 2 min.30 7 min. 6 min. 7 min. 16 min. 15 min. 3 min. 3 min. 1 min. 1 min min min. 6 min. 10 min. 6 min. 7 min. 7 min. 7 min. 6 min. 5 min. 8 min. 2 min.30 5 min. 6 min. 7 min. Ruzickový kel Cvikla Zeler Sparga Spenát Hrach (strukovina) Psenica Cuketa para para para varenie varenie para varenie varenie varenie para varenie 7 min. 7 min min min. 6 min. 5 min. 10 min. 10 min. 5 min. 5 min. 5 min. 4 min. 3 min. 3 min. 14 min. 15 min. 6 min min. 14 min. 15 min. 5 min. 2 min. Zmrazená zelenina Articoky srdiecka Brokolica Karfiol Fazua Sampióny Hrások Fazua plochá Celá karotka Krájaná karotka Krájaný pór Ruzickový kel Spenát (listy) Biela fazua Cuketa para para para para para para para para para para para para para para 6 min. 3 min. 5 min. 8 min. 6 min. 4 min. 6 min. 10 min. 6 min. 24 min. 6 min. 9 min. 12 min. 11 min. 5 min. 3 min. 4 min. 6 min. 5 min. 4 min. 5 min. 8 min. 5 min. 20 min. 6 min. 7 min. 10 min. 8 min.. Podieajme sa na ochrane zivotného prostredia! Vás prístroj obsahuje pocetné zhodnotitené alebo recyklovatené materály. Zverte ho zbernému miestu alebo, ak neexistuje, zmluvnému servisnému stredisku, kde s ním bude nalozené zodpovedajúcim spôbom. 13 Autorizované opravny v ÈR ELPRAG,s.r. o. Na Hrázi Libeò Tel.: Fax: V SR: HOSPOL Rustaveliho Bratislava - Raèa Tel.: 07 / Tel.: 07 / Fax: 07 / Fontos biztonsági utasítások Olvassa el figyelmesen a következ utasításokat és kételyek esetén nézzen bele a használati utasításba. Hasonlóan, mint a többi edény esetében, ezt se használja felügyelet nélkül, fként olyan esetben, ha gyermekek vannak jelen.

7 Az edényt sose tegye elmelegített sütbe. Ha az edény nyomás alatt van, óvatosan mozogjon vele. Ne érjen a forró felületekhez és az edényt csakis a fülénél és nyomógombjainál fogva fogja meg, szükség esetén használjon hálló kesztyt. Az edényt csakis az ennek meghatározott célokra használja. Az edény használata közben túlnyomás keletkezik. Helytelen használat közben kifuthat belle a forró víz és leforrázhatja. Használat eltt bizonyosodjon meg róla, hogy az edény helyesen le van zárva. Az edényt soha ne nyissa ki ervel. Bizonyosodjon meg róla, hogy az edény belsejében keletkezett nyomás teljesen ki lett engedve. Az edényben soha ne fzzön folyadék nélkül, komoly károsodást szenvedhet. Használjon kizárólag olyan hforrásokat, amelyek alkalmasak a kuktákhoz. Az edényt ne töltse tovább, mint 2/3-ig. Olyan élelmiszereknél, amelyek fzés közben növelik térfogatukat, mint pl. rizs, hüvelyesek vagy befttek, az edényt ne töltse tovább a felénél. Ha olyan húst fz, amelynek ers a bre (pl.marhanyelv), amely a fzés közben megnövelheti térfogatát, a fzés befejeztével sose szúrja keresztül. Leforrázhatja magát. A húst tehát szúrja át a fzés eltt. Ha borsót vagy rebarbarát fz az edényben, az edényt a fzés eltt kicsit rázza meg, hogy ne freccsenjen ki hirtelen a víz. Minden használat eltt ellenrizze, hogy a szelepek nincsenek-e eldugulva. Az edényben soha ne süssön élelmiszereket olajban, nyomás alatt. A biztonsági rendszerrel való manipuláció közben tartsa be a Karbantartás és tisztítás fejezetben feltüntetett utasításokat. Az Ön modelljéhez minden esetben csakis TEFAL márkájú eredeti pótalkatrészeket használjon. Ez fként az edényre és fedjére érvényes. Tekintettel arra, hogy az alkoholpárák nagyon gyúlékonyak, fokozott óvatossággal járjon el, amennyiben olyan ételeket készít, amelyekhez szükséges alkohol használata. Az edényben nem lehetséges az ételek tárolása, sem készítés eltt, sem készítés után. A fed kinyitása eltt bizonyosodjon meg róla, hogy a szelep nincs nyomás alatt. Ezen utasításokat gondosan rizze meg. 15 Ábra A B C D E F G Idkapcsoló Gz kienged nyílás Fed fogantyúja Biztonsági szelep Nyomásmutató Leveg kienged gomb Idkapcsoló helyzetének mutatója H Fedszigetelés * I Pároló kosár * J Tartó láb* K Kukta edény nyele L Kukta edény M Kukta edény füle * modelltl függen 1. Tulajdonságok Edény aljának átmérje referencia Kapacitás Az edény bels átmérje Az edény aljának átmérje Rozsdamentes Classic modellek Vitaly modellek 4,5l 6l 8l 10l 22 cm 22 cm 25 cm 25 cm 18 cm 18 cm 20 cm 20 cm P20506 P20507 P20514 P20515 P20706 P20707 P20714 P Minimális megtöltési szint Minden alkalommal töltse fel a minimális szükséges folyadékmennyiséget, amely legkevesebb 25cl (1 csésze). Fzés párán A minimális folyadékmennyiség 75 cl ( 3-4 csésze). Helyezze el a pároló kosarat a tartó lábra (modelltl függen) 5.ábra. 5. Maximális megtöltési szint Soha ne töltse meg a kuktát jobban, mint az edény magasságának 2/3 a 6.ábra. Bizonyos élelmiszerek esetében Olyan élelmiszerek készítésénél, amelyek a fzés közben megnövelik térfogatukat, pl. rizs, hüvelyesek vagy befttek, ne töltse az edényt tovább a felénél 7. ábra. 6. Idkapcsoló használata (A) Az idkapcsoló eltávolítása Az idkapcsoló (A) eltávolítása eltt hagyja a készüléket kihlni. Nyomja meg az idkapcsoló közepét és egyúttal fordítsa a O helyzetbe a helyzetmutató (G) szerint 8.ábra. Távolítsa el az idkapcsolót. Az idkapcsoló visszahelyezése Helyezze el az idkapcsolót úgy, hogy az O a (G) szimbólumra mutasson. Nyomja meg az idkapcsoló középs részét és fordítsa a kívánt helyzetbe. A Classic és Vitaly modellek sorozatának 80kPa maximális mködési nyomásuk és 140 kpa biztonsági nyomásuk van. Alkalmas hforrások 1 Gáztzhely 2 Villanytzhely 3 Üvegkerámialap 4 Halogénlap 5 Indukciós fzlap A Classic és Vitaly kukták bármilyen hforráson használhatóak, ideértve az indukciós tzhelyet is. A villanytzhelynél szükséges figyelni arra, hogy a tzhely átmérje legalább akkora vagy nagyobb legyen, mint az edény alja. Az üvegkerámia tzhelynél az edény alja legyen tiszta, lerakodásoktól mentes. A gáztzhelynél kerülje el, hogy a láng kicsapódjon az edény szélén. TEFAL márka tartozékai Az alkatrészek szükséges cseréje vagy javítása esetében forduljon a TEFAL cég egyik szerzdésed márkaszervízéhez. Csakis eredeti TEFAL pótalkatrészek használata lehetséges, amelyek alkalmasak az adott modellhez. 2. Kinyitás Fogja meg az edény nyelét (K) és vegye a másik kezébe a fed fogantyúját (C).

8 Hüvelykujjával tolja oldalra a leveg kiengedési nyomógombját (F), 1.ábra. A hüvelykujját hagyja a leveg kienged gombját és a fedt forgassa az óramutató járásával ellentétes irányban, amíg ki nem nyílik, ezután a fedt meg lehet emelni, 2. ábra. 3. Lezárás Helyezze rá a fedt az edényre és figyeljen arra, hogy a fedn és az edényen található két háromszög (K) egymással szemben legyenek 3.ábra. Forgassa a fedt az óramutató járása szerint addig, amíg ez hallhatóan nem kattan be 4.ábra. Amennyiben a fedt lehetetlen lezárni, ellenrizze, hogy az (F) leveg kienged gombja hátra van-e tolva. Ha ez nincs így, nyomja a gombot hátra. Model Classic Model Vitaly Az érzékeny élelmiszerek fzése és a miximális vitamintartalom megrzése Az idkapcsolón (A) található piktogrammot állítsa be a vagy * szimbólumra a (G) mutató helyzete szerint. Hús fzése és kiolvasztás Az idkapcsolón (A) található piktogrammot állítsa be vagy * szimbólumra a (G) mutató helyzete a szerint. Gzfelszabadítás Az idkapcsoló (A) piktogrammját állítsa be a szimbólumra a (G) mutató szerint. Vitaly modellnél: A TEFAL cég egyedülálló szabadalmazott rendszere (vitaminkosár), amely lehetvé teszi: A vitaminok optimális megrzését Gyorsabb fzést a szokásos kuktában való fzésnél Els használat Töltse meg az edényt 2/3-ig vízzel. Helyezze el a pároló kosarat az edénybe és tegye be alá a tartó lábat. Zárja le a kuktát. Állítsa be az idkapcsolót (A) a vagy helyzetbe, illetve Helyezze el az edényt a hforrásra és melegítse a lehetséges legnagyobb hmérsékleten. Mihelyt a szelepbl gz kezd emelkedni, vegye le a hmérsékletet és hagyja a vizet 15 percig forrni. 15 perc után kapcsolja ki a hforrást. Az edényt helyezze folyó hideg víz alá. Mihelyt a nyomásmutatón (E) alacsony a nyomás, az edény nincs nyomás alatt. Az idkapcsolót (A) állítsa be a helyzetbe. Most ki lehet nyitni az edényt. Mossa meg az edényt vízzel és szárítsa meg. Megjegyzés: az edény bels falán található foltok nem fémoxidáció jelei. Csakis kalcium lerakodásáról van szó. Eltávolításuk érdekében használjon szivacsot és vízben oldott ecetet. 8. Fzés eltt Minden használat eltt távolítsa el az idkapcsolót (A) (lásd a 6. bekezdés) és világoson gyzdjön meg arról, hogy a gz kienged nyílás (B) nincs eldugulva. Szükség esetén tisztítsa ki fogpiszkálóval 9.ábra. Helyezze az idkapcsolót (A) az adott receptnek megfelel helyzetbe. Helyezze rá a kuktát a hforrásra, amely a maximális hmérsékletre van állítva. 9. Fzés közben A fzés abban a percben kezddik, amikor a nyílásból az idkapcsolón (A) keresztül pára kezd emelkedni és megszakítás nélküli sípolás hallatszik. Vegye le a hmérsékletet. A receptben megadott fzési id ettl a pillanattól kezddik. A fzési id elteltével kapcsolja ki a hforrást. * modelltl függen 10. A fzés végén Azután, hogy kikapcsolta a hforrást, két lehetsége van. A nyomás lassú felszabadulása: állítsa be az idkapcsolót (A) a helyzetbe. Amint a nyomásmutató(e) lemegy, a kukta már nincs nyomás alatt. A nyomás gyors felszabadulása: tartsa a kuktát folyó hideg víz alatt. Amikor a nyomásmutató (E) lemegy, a kukta már nincs nyomás alatt. Állítsa be az idkapcsolót (A) a helyzetbe. Most ki lehet nyitni az edényt. 11. Tisztítás és karbantartás Minden használat után tartsa be a tisztítással és karbantartással kapcsolatos utasításokat, biztosítva ezzel az edény hibátlan mködését. Az edényt és a kosarat minden használat után mossa meg langyos vízben. Az edény belsejének tisztítása Az edény belsejét tisztítsa súroló szivaccsal Az edény külsejét tisztítsa szivaccsal. Az edény és kosár mosogatógépben is mosható. Az edény belsejének tejszín elváltozása esetében a tisztításhoz lehetséges ecetet vagy nemesacélhoz készült tisztítószert használni. Fed tisztítása A fedt mossa meg folyó vízben szivacs és szappan segítségével. Utasítások a használó számára 1. Az idkapcsolóból kijöv gz nagyon forró. 2. Amint emelkedni kezd a nyomásmutató, az edényt már lehetetlen kinyitni. 3. Az edényt, ugyanúgy, mint a többi konyhai készüléket ne hagyja rizet nélkül, fleg gyermekek jelenlétében. 4. Vigyázat, a pára nagyon forró. 5. Az edény áthelyezéséhez mindig használjon fogókat. 6. Az edényben ne tároljon semminem élelmiszert. Sose használjon klóroldatot vagy klórtartalmú tisztítószert. 7. Az edény fedjét nem lehetséges mosogatógépben mosni. A fedt soha ne merítse vízbe. 8. Évente egyszer cserélej ki a tömítést.

9 9. Tisztítás elött hagyja az edényt kihlni és teljesen ürítse ki év elteltével a kuktát ellenriztesse le egy TEFAL márkaszervízben. TEFAL felel kérdéseikre 1. A fedt nem lehet lezárni Ellenrizze, hogy a leveg kienged gomb (F) hátra van-e tolva. 2. Amennyiben az edény folyadék nélkül lett hevítve: Ellenriztesse le az edényt egy TEFAL márkaszervízben. 3. Amennyiben a nyomásmér nem emelkedik és a szelepbl nem távozik el gz: Az els percekben ez normális. Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, ellenrizze, hogy - a hforrás a maximumra van állítva, esetleg állítsa feljebb annak hmérsékletét - az edényben elégséges mennyiség folyadék van - az idkapcsoló be van állítva a ill vagy ill * - az edény helyesen van-e lezárva - nincs-e megkárosodva a tömítés vagy az edény széle. 4 Amennyiben a nyomásmér emelkedik és nem távozik el gz Tartsa az edényt folyó hideg víz alá. Tisztítsa ki az idkapcsolót és a gz kienged nyílását 8.ábra és ellenrizze a biztonsági szelep billentyjét, hogy problémamentesen lenyomható-e 14.ábra. 5 Amennyiben pára távozik el a fed és az edény szélei között, ellenrizze: hogy a fed helyesen le van-e zárva a tömítés a helyén van e nem károsodott-e meg a tömítés Szükség esetén cserélje ki. a tömítés, biztonsági szelep vagy idkapcsoló nem szennyezdött-e.!! Soha ne használjon klóroldatot vagy klórt tartalmazó tisztítószereket. 17 az edény széle rendben van-e. 6 Amennyiben aktiválódik az egyik biztonsági rendszer, biztonsági szelep vagy tömítés kapcsolja ki a hforrást hagyja a kuktát kihlni nyissa ki az edényt. Ellenrizze és tisztítsa ki az idkapcsolót, idkapcsoló peckét, biztonsági szelepet és tömítést 7. Ha a fedt nem lehet kinyitni ellenrizze, hogy a nyomásmutató lecsökkent-e ha nem, engedje ki a gzt az edénybl, esetleg tartsa az edényt folyó hideg víz alá. 8. Ha az élelmiszer nincs megfzve vagy ha odaégett, ellenrizze: a fzés idejét a hforrás teljesítményét az idkapcsoló helyes beállítását folyadék mennyiségét 9. Ha az élelmiszer az edényben odaeégett: hagyja az edényt kevés ideig ázni, ezután az edényt mossa el soha ne használjon klóroldatot vagy klórtartalmú tisztítószert Biztonsági utasítások A kuktának több biztonsági berendezése is van. Ezekbl kett a túlnyomás ellen véd: els biztosíték. A (D) biztonsági szelep túlnyomás esetében lehetvé teszi a gz kiengedését az edény oldalán 15.ábra második biztosíték: túlnyomás esetében a gz a tömítésen(h) keresztül távozhat el, amely az edény és a fed között található 16. ábra Amennyiben aktiválódik az egyik a két biztonsági rendszer közül: kapcsolja ki a hforrást hagyja az edényt kihlni nyissa ki a fedt ellenrizze és tisztítsa ki az idkapcsolót (A), a gz kienged nyílást (B), biztonsági szelepet (D) és tömítést (H). Garancia az edényre a TEFAL cég tíz év garanciát biztosít, amely a következ esetekben érvényes: károsodás, amely az edény gyártásához használt fém alapanyag struktúrája hatására keletkezett, amennyiben az edény a használati utasítás szerint volt használva. A garancia nem foglalja magában: - a károkat, amelyek szakszertlen használat folyamán keletkeztek ( ütdés, földre való esés, sütben való melegítés) - alkatrészekre, amelyek elhasználódásnak vannak kitéve: tömítés, nyelek, kosár. ezen garanciát csakis a TEFAL társaság szervízközpontja válthatja be. A legközelebbi márkaszervízköz címe a szervízközpontok jegyzékében található. Kitün recept A Classic és Vitaly kuktákhoz Hal Tengeri halból és citrusokból készült rolád 4 személy részére Elkészítési id: 25 perc Fzési id: 7 perc 5 perc 4 adag 150 g hal, 1 grapefruit, 1 narancs, 1 limet leve, 2 paradicsom, 1 hagyma, 2 apróra metélt mogyoróhagyma, 60g vaj, 1 pohár száraz fehér bor, néhány levél tárkony, só, bors. A paradicsomot vágja fel karikákra. A hagymát hámozza meg és vágja fel vékony karikákra. A grapefruit és narancs negyedeit magozza ki és vágja fel szeletekre, miközben fogja fel levüket. Készítsen el 4 lap alufóliát és mindegyik lap közepére helyezzen egymás tetejére három paradicsomkarikát, erre az apróra vágott hagymát és mogyoróhagymát, szórja meg tárkonnyal és erre a zöldségalapra helyezze rá a haldarabokat. Emelje fel az alufólia lapok széleit úgy, hogy tálat alkossanak. Tegyen bele 1 leveseskanál fehét bort, 2 leveseskanál grapefruités narancslevet.

10 Powered by TCPDF ( Ízesítse néhány csepp limelével, sóval és borssal. Mindegyik haladagra helyezzen el 1 negyed grapefruitot, 2 negyed narancsot és 15g friss vajat. Ezután jól csavarja be és óvatosan helyezze a pároló kosárba. A kuktába öntsön 70cl vizet. kuktát zárja le. Amint a szelep elkezd sípolni, vegye lejebb a hforrást. Hagyja a roládot a meghatározott ideig fni. avokádóból készült saláta alkalmas. Hús és zöldség Sertéshús borsóval és paradicsommal Tálalja forró rizzsel 5 személy részére Elkészítési id: 15 perc Fzési id: 30 perc 25 perc 2 kg megmosott borsó, 500g sertéshús kockákra metélve, 3 sárgarépa, 1kg friss paradicsom, 4 gerezd fokhagyma, só, bors, 3 pohár növényi olaj, 3 pohár víz, 1 köteg koriánder. A paradicsomot mossa meg és vágja fel, utána kézi mixérrel mixelje össze. A húst tegye a kuktába és zárja le a fedelét. Amint a szelep sípolni kezd, vegye le a hmérsékletet és hagyja a húst 20 percig föni. Ezután vegye ki a húst és az edényt tisztítsa meg. Helyezze bele a répát, borsót és az olajat, tegye fel az edényt a hforrásra és kevergesse kb 5 percig. Tegye hozzá a paradicsomot, fokhagymát, koriándert és vizet, majd zárja le az edényt. Amint a szelep 18 sípolni kezd, vegye le a hmérsékletet és fzze 15 percig. Töltött kelkáposzta 5 személy számára Készítési id: 30 perc Fzési id: 15 perc 12 perc Zöldbab borsó Hüvelyes Káposzta Metélt Levelek Félszáraz bab Metélt burgonya Sárgarépa Tök (püré) Pór Retek Rizs Bimbóskel Céklarépa Zeller Spárga Spenót Borsó (hüvelyes) Búza Cukíni Fzés Fzés Párolás Párolás Fzés Párolás Fzés Párolás Párolás Párolás Párolás Fzés Fzés Párolás Párolás Párolás Fzés Fzés Párolás Fzés Fzés Fzés Párolás Fzés 7 perc 10 perc 6 perc 7 perc 20 perc 10 perc 6 perc 6 perc 8 perc 2 perc 30 7 perc 6 perc 7 perc 7 perc perc 6 perc 10 perc 5 perc 5 perc 3 perc 14 perc 15 perc 6 perc 30 2 perc 6 perc 10 perc 6 perc 7 perc 20 perc 7 perc 6 perc 5 perc 8 perc 2 perc 30 5 perc 6 perc 7 perc 7 perc perc 5 perc 10 perc 5 perc 4 perc 3 perc 14 perc 15 perc 5 perc 2 perc 1 egész kelkáposzta fejet (kb 1 kg), 1 csésze olaj, 8 meghámozott és apróra vágott fokhagymagerezd, fél citrom leve, 1 nagy kanál paradicsomlé, 1 kávéskanál szárított menta, töltelék: 1 pohár rizs, darált hús, só bors. Vágja ki a torzsát és szabadítsa fel a kelkáposzta egyes leveleit. Fzze ket vízben egy percig, ezután vágja fel közepes nagyságúra. Készítse el a tölteléket és a leveleket töltse meg úgy, hogy helyezze ket alátétre, középre helyezze el a tölteléket és a leveleket csavarja be. A megtöltött káposztaleveleket helyezze a kuktába és öntse le olajjal. A paradicsomlevet higítsa fel 3 pohár vízben, adja hozzá a fokhagymát és a szárított mentát és ezzel a keverékkel öntse le a megtöltött káposztaleveleket. A kuktát zárja le. Amint a szelep sípolni kezd, vigye le a hmérsékletet és hagyja fzni 15 percig. Ezután engedje ki a párát az edénybl. Vegye ki a töltött káposztaleveleket, öntse le szósszal és tálalja joghurttal. Táblázat a zöldségek fzésének idtartamára Friss zöldség Árticsóka Karfiol Brokkoli Csiperkegombaszeletek Egészben Cikória Borsó Bab Párolás Fzés Fzés Párolás Párolás Fzés Párolás Párolás 18 perc 15 perc 3 perc 3 perc 1 perc 1 perc 30 1 perc 30 1é perc 16 perc 15 perc 3 perc 3 perc 1 perc 1 perc 30 1 perc perc Articsóka darabkák Brokkoli Karfiol Bab Csiperkegomba Borsó Laposbab Egész sárgarépa Metélt sárgarépa Metélt pór Bimbóskel Spenót (levelek) Fehérbab Cukíni Fagyasztott zöldség Párolás 6 perc Párolás 3 perc Párolás 5 perc Párolás 8 perc Párolás 6 perc Párolás 4 perc Párolás 6 perc Párolás 10 perc Párolás 6 perc Párolás 24 perc Párolás 6 perc Párolás 9 perc Párolás 12 perc Párolás 11 perc 5 perc 3 perc 4 perc 6 perc 5 perc 4 perc 5 perc 8 perc 5 perc 20 perc 6 perc 7 perc 10 perc 8 perc Els a környezetvédelem! Az Ön terméke értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaz. Kérjük készülékét ne dobja ki, hanem adja le az erre a célra kijelölt gyüjtöhe lyen. 19.

PRESSING COMPACT PRESSING COMPACT PLUS PARNÍ GENERÁTOR GENERATOR PARY GÕZÁLLOMÁS

PRESSING COMPACT PRESSING COMPACT PLUS PARNÍ GENERÁTOR GENERATOR PARY GÕZÁLLOMÁS PRESSING COMPACT PRESSING COMPACT PLUS PARNÍ GENERÁTOR GENERATOR PARY GÕZÁLLOMÁS ÈESKY 1 - ZÁKLADNÍ INFORMACE O PARNÍM GENERÁTORU Pøívod páry Kontrolka termostatu Tlaèítko ovládání páry Regulátor teploty

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Üzembe helyezési útmutató Az alábbi utasítások szakképzett szerelõnek szólnak, akinek biztosítania kell a beszerelés, beállítás, és mûszaki karbantartás helyes elvégzését a jelenleg érvényben lévõ elõírások

Részletesebben

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE AR372 CAMINO ELECTRIC FIRE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA OBSLUHU CHEMINÉE ÉLECTRIQUE

Részletesebben

1505088866_Friteuse_Actifry_Est_Mise en page 1 09/07/14 15:51 PageC2

1505088866_Friteuse_Actifry_Est_Mise en page 1 09/07/14 15:51 PageC2 1505088866_Friteuse_Actifry_Est_Mise en page 1 09/07/14 15:51 PageC1 EN p. 1-7 CS p. 8-14 HU p. 15-21 SK p. 22-28 RO p. 29-35 SL p. 36-42 BG p. 43-49 SR p. 50-56 BS p. 57-63 HR p. 64-70 PL p. 71-77 LV

Részletesebben

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 PL PL 3 6 CZ HU SK Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4 Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 Návod na pou itie 15 18 UNIVERZÁLNY MOTOR MA II / MI 4 Pøed uvedením do provozu

Részletesebben

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR GYÁRTÓ: CRUSSIS electrobikes s.r.o., K Březince 227, 182 00 Praha 8, IČO: 24819671, Tel.: 283 101 361-2 SPECIFIKÁCIÓK e-atland 5.0 MTB modell. Váz: slumínium keverék 6061

Részletesebben

Popis. Pokyny pro pouïití RUS. Technické parametry

Popis. Pokyny pro pouïití RUS. Technické parametry Tef-Veille bébé CzSk 10-03 25/03/08 14:28 Page 1 Jednotlivá vyobrazení jsou urãena pouze k ilustraci vlastností va í dûtské chûviãky a neodráïejí skuteãnou realitu. Spoleãnost TEAL SAS si vyhrazuje právo

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PALSON CAPRICE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2892140

Az Ön kézikönyve PALSON CAPRICE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2892140 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

NÁVOD NA INSTALACI, ÚDRŽBU A POUŽITÍ

NÁVOD NA INSTALACI, ÚDRŽBU A POUŽITÍ NÁVOD NA INSTALACI, ÚDRŽBU A POUŽITÍ OK 610 W OK 610 X CZ POKYNY K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A POUŽÍVÁNÍ ODSAVAČE SK POKYNY K INŠTALÁCII, ÚDRŽBE A POUŽÍVANIU ODSÁVAČA HUN ELSZÍVÓBERENDEZÉS BESZERELÉSI, KARBANTARTÁSI

Részletesebben

511888-09 SK EM1. www.blackanddecker.eu

511888-09 SK EM1. www.blackanddecker.eu 511888-09 SK EM1 www.blackanddecker.eu 2 17 16 20 15 14 13 B 7 8 13 18 19 8 C D 3 SLOVENČINA Ďakujeme Vám, že ste si zvolili výrobok Black & Decker. Dúfame, že vám tento prístroj bude slúžiť mnoho rokov.

Részletesebben

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERB34003W8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3884923

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERB34003W8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3884923 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX ERB34003W8. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Részletesebben

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK SK Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť naše zariadenie. Prosíme, aby ste si pred zapojením zariadenia pozorne prečítali tento návod. Prosíme, dodržujte pokyny v tejto praktickej príručke pre Vašu rýchlu

Részletesebben

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 8856000 Skládací vozík-rudl / CZ Skládací vozík-rudla / SK Összehajtható kézikocsi / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili

Részletesebben

11a 11b 21* 18 19* 12* 13* 14a* 14b* 23* 24* 20* 25* 17a* 26* 17b* 17c* Ref: ZR0045 01 Ref: ZR0042 01. Ref: WB3051.20-30-40

11a 11b 21* 18 19* 12* 13* 14a* 14b* 23* 24* 20* 25* 17a* 26* 17b* 17c* Ref: ZR0045 01 Ref: ZR0042 01. Ref: WB3051.20-30-40 902975/01 40/11 C O M P A C T 11a 11b 3* 2 9 10 4 5 7b 8 10 12 7a 1a 1b 6 22 13* 12* 14a* 14b* 18 19* 21* 23* Ref: ZR0045 01 Ref: ZR0042 01 24* 15 16 20* 25* 17a* 17b* 17c* 26* Ref: WB3051.20-30-40 1 1

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 14 RO Informaţii pentru 28 utilizator SK Návod na používanie 41 SL Navodila za uporabo 52 Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička

Részletesebben

509111-69 CZ/SK DC010

509111-69 CZ/SK DC010 509111-69 CZ/SK DC010 2 3 CZ RADIOPØIJÍMAÈ Blahopøejeme Vám! Zvolili jste si náøadí spoleènosti DEWALT. Roky zkušeností, dùkladný vývoj výrobkù a inovace vytvoøily ze spoleènosti DEWALT jednoho z nejspolehlivìjších

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6

Részletesebben

CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 23 RO Manual de utilizare 34 ZRA33100WA

CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 23 RO Manual de utilizare 34 ZRA33100WA CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 23 RO Manual de utilizare 34 ZRA33100WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Popis spotřebiče _ 4 Provoz 5 Při prvním použití _ 5 Denní používání

Részletesebben

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Chladnička Hűtőszekrény Chłodziarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWS2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/956851

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWS2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/956851 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Frigider

Chladnička Hűtőszekrény Frigider CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 RO Manual de utilizare 23 Chladnička Hűtőszekrény Frigider ZRA21600WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním použití _ 4 Denní používání 5 Užitečné

Részletesebben

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 22 SK Návod na používanie 32 Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička ZFC14400WA Obsah Bezpečnostní

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWF2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/652198

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWF2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/652198 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve DELONGHI PMR 2005.I T http://hu.yourpdfguides.com/dref/3388750

Az Ön kézikönyve DELONGHI PMR 2005.I T http://hu.yourpdfguides.com/dref/3388750 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERB36003W8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900693

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERB36003W8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900693 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX ERB36003W8. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Részletesebben

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration ESI 4610RAX...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 51 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 RO Manual de utilizare 29 Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator ZRB934PWH2 Obsah Bezpečnostní informace 2 Provoz _ 5 P i prvním použití

Részletesebben

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA CS HU Návod k použití 2 Használati útmutató 19 Sporák Tűzhely ZCE540G1WA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 6 Před prvním použitím 7 Varná deska Denní používání 7 Varná

Részletesebben

DOMÁCÍ PEKÁRNA DOMÁCA PEKÁREŇ WYPIEKACZ DO CHLEBA KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA GZ-620

DOMÁCÍ PEKÁRNA DOMÁCA PEKÁREŇ WYPIEKACZ DO CHLEBA KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA GZ-620 DOMÁCÍ PEKÁRNA DOMÁCA PEKÁREŇ WYPIEKACZ DO CHLEBA KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA GZ-620 CZ SK PL H SI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NAVODILA ZA UPORABO 1 DŮLEŽITÉ

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4

Részletesebben

>KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH

>KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH >KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH +% % +% 6 +% 7 +% 5 %HpStWKHWŌ V WŌ &XSWRU vqfrusrudelo Tartalomjegyzék[hu] Használatiutasítás Biztonsági tanácsok és figyelmeztetések... 2 Beszerelés

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 13 SK Návod na používanie 26 SL Navodila za uporabo 37 Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik ZRA22800WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2.

Részletesebben

návod k použití használati útmutató

návod k použití használati útmutató návod k použití használati útmutató Chladnička s mrazničkou Hûtõ - fagyasztó ENA34415X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY MDR-NC13 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4059991

Az Ön kézikönyve SONY MDR-NC13 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4059991 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4.

Részletesebben

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 PROVOZ

Részletesebben

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25 EN PL Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 6 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 5 SK CS UK RO Akumulátorové prerezávacie Akumulátorové zahradnické acumulator NÁVOD

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ GRÄNSLÖS HU ČESKY 4 MAGYAR 29 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 6 Instalace 9 Popis spotřebiče 9 Před prvním použitím 10 Denní používání 11 Režim mikrovlnné trouby 13 Funkce

Részletesebben

MODEL: DRY 300 PLASTIK DRY 400 PLASTIK DRY 500 SACIA PLASTIK

MODEL: DRY 300 PLASTIK DRY 400 PLASTIK DRY 500 SACIA PLASTIK SK Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť naše zariadenie. Prosíme, aby ste si pred zapojením zariadenia pozorne prečítali tento návod. Prosíme, dodržujte pokyny v tejto praktickej príručke pre Vašu rýchlu

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HOTPOINT LI 675 DUO http://hu.yourpdfguides.com/dref/4692380

Az Ön kézikönyve HOTPOINT LI 675 DUO http://hu.yourpdfguides.com/dref/4692380 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

e * f * b3.1 b3.2 / C/H A/D* E *

e * f * b3.1 b3.2 / C/H A/D* E * b b b b. d c e f g g g g b. a a a a g4 h C/H a4 A/D G E i i- i- i- i- i4 j j j j k k i i5 k m m m l m m7- m7- m8m7 m6 m5 n m4 o b,c,d,e,f, g,h,i,j,k, m,n,o.. 0 0 stop 0 0... 4... 4. 4. 4. e 4 d c 5. 5.

Részletesebben

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK 02/12 (2) 9099346000 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC 234

Részletesebben

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

VII. Čištění a údržba. ES prohlášení o shodě. VIII. Skladování. IX. Záruční lhůta a podmínky

VII. Čištění a údržba. ES prohlášení o shodě. VIII. Skladování. IX. Záruční lhůta a podmínky VII. Čištění a údržba V případě potřeby štít omyjte vlahým roztokem saponátu nebo mýdlovou vodou a osušte jej měkkým hadříkem. V žádném případě k čištění nepoužívejte abrazivní čistící prostředky, např.

Részletesebben

Sporák Tűzhely Sporák

Sporák Tűzhely Sporák CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 SK Návod na používanie 28 Sporák Tűzhely Sporák ZCE560N Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím _ 6 Varná deska Denní používání

Részletesebben

Használati utasítás HU FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani többek között a következő alapvető óvintézkedéseket: 1. Olvassa végig a

Részletesebben

CLIPSO + CLIPSO + gourmet

CLIPSO + CLIPSO + gourmet CLIPSO + CLIPSO + gourmet BS BG HR HU PL CS RO SR SK SL RU UK Návod k použití - Ръководство на потребителя Vodič za korisnike - Használati útmutató - Instrukcja obsługi Návod k použití - Ghidul utilizatorului

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny SKINANDE CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 20 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Programy 7 Funkce 8 Před prvním použitím 8 Denní používání 11 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní pokyny

Részletesebben

Az Ön kézikönyve DELONGHI BDM 1200. S http://hu.yourpdfguides.com/dref/3390977

Az Ön kézikönyve DELONGHI BDM 1200. S http://hu.yourpdfguides.com/dref/3390977 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci

Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci Kombinált tűzhely Használati és beszerelési utasítás Kuchnia gazowo-elektryczna Instrukcja obsługi i instalacji U104700-01 CEŠTINA 4 MAGYAR 20 POLSKI

Részletesebben

VAKUUMCSOMAGOLÓ FÓLIA V1020

VAKUUMCSOMAGOLÓ FÓLIA V1020 VAKUUMCSOMAGOLÓ FÓLIA V1020 Használati utasítások 2 Figyelmesen olvassa át a mellékelt használati utasítást, és tartsa be a készülék használata közben. Az elolvasott utasításokat gondosan őrizze meg. A

Részletesebben

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109 Návod k použití PRAÈKA CZ Èesky,1 HU Magyar,13 SK Slovenský,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Technické údaje CZ PL Polski,37

Részletesebben

M 2600. Álló mixer. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu/

M 2600. Álló mixer. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu/ M 2600 Álló mixer Használati útmutató 3 Kedves Vásárló! A készülék első használatba vétele előtt gondosan tanulmányozza át ezt a Használati útmutatót, különösen az első részben található Biztonsági útmutatások

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Részletesebben

Használati útmutató HU 1

Használati útmutató HU 1 Használati útmutató HU 1 Tartalom Biztonsági információk... 3 Készülékleírás... 7 Alapbeállítások... 9 Alap funkciók... 10 Speciális funkciók... 13 Működés közben... 15 Milyen edény használható?... 16

Részletesebben

Sonkakészítő hőmérővel. *kizárólag sonkakészítés Termék száma: 420866

Sonkakészítő hőmérővel. *kizárólag sonkakészítés Termék száma: 420866 Sonkakészítő hőmérővel *kizárólag sonkakészítés Termék száma: 420866 Jelmagyarázat www.tescoma.com/video/420866 PRESTO sonkakészítő hőmérővel Tulajdonságok A PRESTO sonkakészítő kiváló eszköz a házi

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZC 2051 http://hu.yourpdfguides.com/dref/667257

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZC 2051 http://hu.yourpdfguides.com/dref/667257 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EHS746K. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

730278_RO47_silence force upgraded_chvec_730278 21/01/10 10:00 Page2. www.rowenta.com 730278 / 03-10

730278_RO47_silence force upgraded_chvec_730278 21/01/10 10:00 Page2. www.rowenta.com 730278 / 03-10 730278_RO47_silence force upgraded_chvec_730278 21/01/10 10:00 Page2 www.rowenta.com 730278 / 03-10 730278_RO47_silence force upgraded_chvec_730278 21/01/10 10:00 Page3 1 2 8 4 6 13 5 12 10 7 9* 3 11 3

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000419785 H www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági el írások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Frigider cu congelator ENB34233W 2 electrolux OBSAH Electrolux.

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...............................................................

Részletesebben

A BORPINCE HASZNÁLATA ELŐTT A KÖRNYEZET VÉDELME

A BORPINCE HASZNÁLATA ELŐTT A KÖRNYEZET VÉDELME A BORPINCE HASZNÁLATA ELŐTT Az Ön által vásárolt készülék egy borpince - vagyis egy kizárólag borok tartására használható profi készülék. A készülék hatékony használatához figyelmesen olvassa el ezt az

Részletesebben

Konyhabútor Beépítés és használat. instalace a použití K3C55/R

Konyhabútor Beépítés és használat. instalace a použití K3C55/R Konyhabútor Beépítés és használat sporák instalace a použití àïàðàò Óïîçîðåœà sporák instalace a použití KC/R HU CZ SB SK Konyhabútor multifunkciós tûzhely sütési programmal Használati útmutató Sporák

Részletesebben

d CZ a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC8507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB DVBT AMP AUDIO AUX 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK

Részletesebben

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt.

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt. FAVORIT 88020 VI Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000668852 B www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági előírások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

Upozornění! Určeno pro kutily. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504606-29 CZ/SK - (08/05) XTC12IK

Upozornění! Určeno pro kutily. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504606-29 CZ/SK - (08/05) XTC12IK www.blackanddecker.cz www.blackanddecker.sk Upozornění! Určeno pro kutily. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504606-29 CZ/SK - (08/05) XTC12IK 7 6 5 8 A B 4 3 2 C D 2 ČEŠTINA Použití přístroje

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PÁRÁTLANÍTÓ KÉSZÜLÉKEK. Használatba helyezés előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PÁRÁTLANÍTÓ KÉSZÜLÉKEK. Használatba helyezés előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PÁRÁTLANÍTÓ KÉSZÜLÉKEK Használatba helyezés előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót 1 Tartalomjegyzék Leírás... 2 Tulajdonságok...2 Műszaki adatok... 3 Funkciókalapelvei...4 Párátlanító

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX F89020IM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2629212

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX F89020IM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2629212 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX F89020IM. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

[hu] Használati utasítás

[hu] Használati utasítás [hu] Használati utasítás HR745536H Főzőhely á Tartalomjegyzék[hu] Használati utasítás Fontos biztonsági előírások...3 A károsodások okai...6 Süt sérülése...6 Alsó fiók sérülése...6 Elhelyezés, gáz- és

Részletesebben

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE 6 PŘÍSLUŠENSTVÍ 7 OVLÁDACÍ

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ESF68010 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628678

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ESF68010 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628678 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX ESF68010. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EWT13921W http://hu.yourpdfguides.com/dref/634784

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EWT13921W http://hu.yourpdfguides.com/dref/634784 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EWT13921W. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve DELONGHI ECAM 23.420 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3950055

Az Ön kézikönyve DELONGHI ECAM 23.420 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3950055 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX E3051-4-M http://hu.yourpdfguides.com/dref/2626853

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX E3051-4-M http://hu.yourpdfguides.com/dref/2626853 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX E3051-4-M. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG WF0600NXW http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584541

Az Ön kézikönyve SAMSUNG WF0600NXW http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584541 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ SKINANDE HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 7 Ovládací panel 8 Programy 8 Funkce 9 Nastavení 10 Před prvním použitím 12 Denní používání

Részletesebben

V IVAMAX Használati útmutató FITNESSPRO H A S IZOM E R Õ S ÍTÕ

V IVAMAX Használati útmutató FITNESSPRO H A S IZOM E R Õ S ÍTÕ VIVAMAX FITNESS PRO HASIZOM ERÕSÍTÕ Használati útmutató Szerviz Márkus János 06/30/946-0388 Budapest, Fõ u. 68. METESZ Székház II. emelet, 211. ajtó Jótállási szelvény Vivaldi Kft. Típus:.... Gyártási

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Mraznička Fagyasztó Zamrażarka Mraznička EUP23900X 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese

Részletesebben

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK SK Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť naše zariadenie. Prosíme, aby ste si pred zapojením zariadenia pozorne prečítali tento návod. Prosíme, dodržujte pokyny v tejto praktickej príručke pre Vašu rýchlu

Részletesebben

ELEKTROMOS PROGRAMOZHATÓ FŐZŐAUTOMATA

ELEKTROMOS PROGRAMOZHATÓ FŐZŐAUTOMATA ELEKTROMOS PROGRAMOZHATÓ FŐZŐAUTOMATA HASZNÁLATI KÖNYV Kérem, olvassa el a használati könyvet, mielőtt üzembe helyezi a főzőautomatát! Importőr: Bitalon Kft, Pécs www.avair.hu, biofa@hu.inter.net Mit tud

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER GR-780 GRILLSÜTÔ. Tisztelt Vásárló!

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER GR-780 GRILLSÜTÔ. Tisztelt Vásárló! HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER e l e c t r o n i c GR-780 GRILLSÜTÔ Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb mûszaki fejlesz tés eredménye,

Részletesebben

KOMBI KÁVÉFŐZŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MODEL: OCCM-4611. Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és

KOMBI KÁVÉFŐZŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MODEL: OCCM-4611. Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és KOMBI KÁVÉFŐZŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MODEL: OCCM-4611 Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg jövőbeni hivatkozásokra. FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK Ezen elektromos készülék

Részletesebben

BA 625, BA 725, BA 825

BA 625, BA 725, BA 825 BA 625, BA 725, BA 825 Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató Nilfisk Models: 56315800(625), 56315801(725) 56315802(725C), 56315803(825) 1/07 revised 10/08 FORM NO.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 592. http://www.markabolt.hu/

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 592. http://www.markabolt.hu/ Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Vestavná trouba Beépített sütő ZOB 592 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším

Részletesebben

Útmutató az alkalmazás elindítására

Útmutató az alkalmazás elindítására Útmutató az alkalmazás elindítására NÁVOD NA SPUSTENIE APLIKÁCIE A PC- re VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK A hardverre vonatkozó követelmények a JasPCP-HU alkalmazás működésére jelenleg a piacon kereskedelmi forgalomban

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI TA1033V http://hu.yourpdfguides.com/dref/644273

Az Ön kézikönyve ZANUSSI TA1033V http://hu.yourpdfguides.com/dref/644273 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

unistor, aurostor, geostor

unistor, aurostor, geostor unistor, aurostor, geostor CZ; HU; PL; RO; SK Pro servisního technika Návod k obsluze a instalaci unistor, aurostor, geostor Bivalentní zásobník teplé vody pro solární zařízení VIH S Zásobník teplé vody

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EFP6411X http://hu.yourpdfguides.com/dref/632594

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EFP6411X http://hu.yourpdfguides.com/dref/632594 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EFP6411X. Megtalálja a választ minden kérdésre az AEG-ELECTROLUX EFP6411X a felhasználói

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH WOL1650PL http://hu.yourpdfguides.com/dref/3655872

Az Ön kézikönyve BOSCH WOL1650PL http://hu.yourpdfguides.com/dref/3655872 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

NUK GİZSTERILIZÁTOR Használati útmutató

NUK GİZSTERILIZÁTOR Használati útmutató NUK GİZSTERILIZÁTOR Használati útmutató Kedves Szülı! Köszönjük, hogy megvásárolta a NUK Gızsterilizátorát! Ön most kipróbálhat egy olyan magas szintő minıségi terméket, amely nemcsak biztonságos, de megbízható,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve INDESIT IWC 7125 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3021664

Az Ön kézikönyve INDESIT IWC 7125 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3021664 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. STC1815 STC1820 STC1820D 511112-96 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker.

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. STC1815 STC1820 STC1820D 511112-96 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511112-96 SK Preložené z pôvodného návodu www.blackanddecker.eu STC1815 STC1820 STC1820D 2 3 4 Použitie výrobku Vaša strunová kosačka Black & Decker je určená

Részletesebben

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-72 SK LZR6

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-72 SK LZR6 www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-72 SK LZR6 2 SLOVENČINA Použitie výrobku Tento výrobok Black & Decker slúži na premietanie laserových lúčov ako pomoc pri použití

Részletesebben