Az Ön kézikönyve SONY MDR-NC13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön kézikönyve SONY MDR-NC13 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4059991"

Átírás

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: Velikost návlek zkontrolujte podle barvy uvnit. Pi výmn nasate návleky na sluchátka pevn, aby nedoslo k jejich sklouznutí a nezstaly v usích. Noise Canceling Headphones Návod k obsluze Használati útmutató Návod na pouzívanie MDR-NC Sony Corporation Printed in Malaysia Sluchátka s funkcí potlacení sumu odstraují nezádoucí okolní sum a poskytují tissí prostedí pro dokonalý zvukový zázitek. Mikrofon uvnit jednotlivých sluchátek vytváí pomocí elektrického obvodu pevrácenou zvukovou vlnu na zrusení tohoto sumu Sluchátka s funkcí potlacení sumu omezují pibl. 87,4% okolního sumu pomocí elektrického obvodu (podle standard mení Sony) Svislý uzavený typ sluchátek pro nosení uvnit ucha zajisuje pohodlí pohodlí a pevné uchycení Kombinovaná sluchátka ze silikonové gumy zajisují bezpecné nosení a dlouhodobé pohodlí Piléhavý design pro bezpecnjsí usazení Dlouhá zivotnost baterií - s alkalickou baterií AAA pibl. jej více, mze se snadno ze zarázky vysmeknout.) Technické údaje Obecné Dynamický, zavený 13,5 mm, klenutý typ (v souladu s CCAW) Výkonová zatizitelnost 50 mw Impedance 16 pi frekvenci 1 khz (zapnuté napájení) 16 pi frekvenci 1 khz (vypnuté napájení) Citlivost 98 db/mw (zapnuté napájení) 99 db/mw (vypnuté napájení) Frekvencní rozsah Hz Odstup potlacení sumu*1 Pibl. 9 db*2 Kabel Pibl. 1,5 m dlouhý kabel OFC, etízek na krk (vcetn pouzdra baterie) Zásuvka Pozlacená stereo mini zástrcka tvaru L Zdroj napájení Stejnosmrné naptí 1,5 V baterie, 1 R03 (velikost AAA) Hmotnost Sluchátka pibl. 7 g (bez kabelu) Pibl. 19 g pouzdro baterie (vcetn baterie, bez kabelu) Typ Mnice Feleslegessé vált elemek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyjtési rendszereiben) Ez a szimbólum az elemen vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Egyes elemeken vagy azok csomagolásán ez a szimbólum együtt szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom (Pb) vegyjelével akkor, ha az elem 0,0005%-nál több higanyt vagy 0,004%-nál több ólmot tartalmaz. Kérjük, hogy azt a használt elemek gyjtésére kijelölt gyjthelyen adja le. A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít megelzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol biztonsági, teljesítményi, illetve adatok megrzése érdekében elengedhetetlen az energiaellátás folyamatosságának biztosítása, csak az arra felkészült szerviz állomány cserélheti ki. Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen az elem megfelel kezelése, a termékének elhasználódásakor jutassa el azt az arra kijelölt elektromos és elektronikus hulladékgyjt pontra. Minden más elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza, milyen módon lehet biztonságosan az elemet a készülékbl eltávolítani. Az elemet a használt elemek megfelel begyjthelyén adja le. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyjt szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta. Az elem élettartama Elem Sony alkálielem, LR03-as (AAA méret) Sony mangánelem, R03-as (AAA méret) Körülbelüli élettartam*1 100 óra*2 50 óra*2 *1 1 khz és 0,1 mw + 0,1 mw kimeneti teljesítmény esetén *2 A fent megadott idk a hmérséklet és az üzemi körülmények függvényében változhatnak. Mikor kell elemet cserélni? Ha a POWER kijelz villog vagy nem világít, cserélje ki az elemet egy újra. Velikosti návlek (barva uvnit) Megjegyzés Ha az elem lemerülben van, elfordulhat, hogy a zajszr funkció nem mködik megfelelen. Piléhavý design pro bezpecnjsí usazení Sluchátka mají prmt na zadní stran. Usazuje se na dutinu ucha. Barevné cásti A füldugó felhelyezése Ha a füldugó nem tökéletesen illeszkedik a fülébe, a zajcsökkentés hatása nem lesz optimális. A zajcsökkentés optimális hatékonyságának biztosítása és a jobb hangminség elérése érdekében válasszon más méret füldugókat, vagy igazítsa ket fülébe úgy, hogy viseletük kényelmes legyen és fülét teljesen kitöltsék. A gyárban M (közepes) méret füldugót illesztenek a fülhallgatóra. Ha úgy találja, hogy az M méret füldugó nem megfelel, cserélje ki a mellékelt S (kicsi) vagy L (nagy) méretre. A füldugók méretét belsejük színe jelzi. A füldugót cseréjekor forgatva szorosan rögzítse a fülhallgatóra, nehogy lejöjjön és a fülében maradjon. (1) Instalace a baterie 1 Siln zatlacte na kryt baterie na zadní stran pouzdra baterie a otevete jej. Ped otevením krytu pouzdra baterie zkontrolujte, zda vidíte západky krytu.

3 Malé Velké S (oranzová) M (zelená) L (svtle modrá) Piléhavý design Zarázka na kabelu 1 2 Dodávané píslusenství Baterie Sony R03 (velikost AAA) (1) Návleky (S 2, M 2, L 2) Pepravní pouzdro (1) Zástrckový adaptér pro pouzití na palub letadla*3 (jednoduchý/duální) (1) Zarázka na kabelu (1) Návod k obsluze (1) Zárucní karta (1) *1 Podle standard mení Sony *2 Ekvivalent pibl. 87,4% snízení energie zvuku ve srovnání s nosením sluchátek. *3 Nemusí být kompatibilní s hudebními sluzbami na palub letadla. Vzhled a technické parametry mohou být zmnny bez pedchozího upozornní. Cesky Sluchátka s funkcí odstranní sumu Sejmutí návleku Uchopte sluchátko a návlek stáhnte otácivým pohybem. 3 UPOZORNNÍ Nevystavujte pístroj desti ani vlhkosti, pedejdete tak nebezpecí vzniku pozáru ci úrazu elektrickým proudem. Neotevírejte kryt pístroje. Hrozí nebezpecí úrazu elektrickým proudem. Opravy svte výhradn kvalifikovanému servisnímu technikovi. Varujeme vás, ze veskeré zmny ci úpravy, které nejsou výslovn schváleny v této pírucce, mohou zpsobit ztrátu vaseho oprávnní pouzívat toto zaízení. Platnost oznacení CE se vztahuje pouze na zem, kde je toto oznacení zákonné, zejména na zem Evropského spolecenství (EU). Zapnte napájení sluchátek. Indikátor POWER se rozsvítí cerven. Jakmile je napájení zapnuto, dochází k redukci okolního sumu, a hudbu lze poslouchat cist i pi nizsí hlasitosti. 1 2 Navite kabel. Upevnte kabel zatlacením do otvoru. Jellemzk A zajszr fülhallgató kiszri a nemkívánatos környezeti zajokat, ezzel fokozva a hangélményt. Mindegyik fülbe illesztend egységben mikrofon és elektromos áramkör található, amely a zajt kioltó hanghullámokat állít el A zajszr fülhallgatók az elektromos áramkör segítségével a környezeti zaj mintegy 87,4%-át kiszrik (a Sony mérési szabványa szerint) Kényelmesen és biztonságosan viselhet zárt típusú, függleges, fülbe helyezhet fülhallgató A hibrid szilikon füldugók biztonságosan illeszkednek és sokáig kényelmesen viselhetk Biztonságosabban illeszked, bent maradó kialakítás Az elem sokáig kitart egy AAA méret alkáli elem mintegy 100 órás üzemidt biztosít Kétfunkciós: a zene zajszréssel és anélkül is hallgatható A készülékhez csatlakozódugóadapter is tartozik, hogy a fülhallgató közvetlenül csatlakoztatható legyen a repülgépeken kialakított sztereó vagy villás audioaljzathoz A füldugók mérete (belsejük színe) Nosení sluchátek ON F OF W PO ER Sluchátka a pouzdro baterie lze také ulozit oddlen do dleného pepravního pouzdra (soucástí servisních a zárucních dokumentech. A 2 Vlozte do pouzdra baterie jednu baterii R03 (velikost AAA). Pi vkládání baterie vnujte pozornost její správné polarit. duální zástrcka stereofonní mini zástrcka Sluchátka nepouzívejte, pokud je zakázáno pouzívat elektronická zaízení, nebo pokud je zakázáno pouzívat vlastní sluchátka pro hudebneacute;s az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Németország, Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képvisel. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez forduljon. Nepouzívejte sluchátka pi ízení auta, jízd na kole apod. Protoze sluchátka potlacují zvuky okolí, mohou být pícinou dopravní nehody. Nepouzívejte také sluchátka k poslechu v situacích, ve kterých nesmí dojít ke snízenému vnímání okolních zvuk, napíklad na zeleznicních pechodech, na stavbách apod. A Zivotnost baterie Baterie Alkalická baterie Sony LR03 VELIKOST AAA Manganová baterie Sony R03 VELIKOST AAA 1 Piblizn hodin*1 100 hodin*2 50 hodin*2 Do sluchátkové zdíky sedadla na palub letadla Karom Poznámka týkající se statické elektiny Ve zvlást suchém prostedí mzete cítit v usích jemné brnní. K tomu dochází následkem statické elektiny naakumulované v tle, nejedná se o závadu sluchátek. Úcinek lze minimalizovat nosením odv z pírodních materiál. Nakládání s nepotebnými bateriemi (platí v Evropské unii a dalsích evropských státech vyuzívajících systém oddleného sbru) Tento symbol umístný na baterii nebo na jejím obalu upozoruje, ze s baterií opatenou tímto oznacením by se nemlo nakládat jako s bzným domácím odpadem. Symbol nacházející se na urcitých typech baterii mze být pouzit v kombinaci s chemickou znackou. Znacky pro rtu (Hg) nebo olovo (Pb) jsou pidány, pokud baterie obsahuje více nez 0,0005% rtuti nebo 0,004% olova. Správným nakládáním s tmito nepotebnými bateriemi pomzete zabránit mozným negativním dopadm na zivotní prostedí a lidské zdraví, k nímz by mohlo docházet v pípadech nevhodného zacházení s vyazenými bateriemi.

4 Materiálová recyklace pomze chránit pírodní zdroje. V pípad, ze výrobek z dvod bezpecnosti, funkce nebo uchování dat vyzaduje trvalé spojení s vlozenou baterií, je teba, aby takovouto baterii vyjmul z pístroje pouze kvalifikovaný personál. K tomu, aby s baterií bylo správn nalozeno, pedejte výrobek, který je na konci své zivotnosti na místo, jenz je urcené ke sbru elektrických a elektronických zaízení za úcelem jejich recyklace. Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédnte do té cásti návodu k obsluze, která popisuje bezpecné vyjmutí baterie z výrobku. Nepotebnou baterii odevzdejte k recyklaci na píslusné sbrné místo. Pro podrobnjsí informace o recyklaci tohoto výrobku ci baterii kontaktujte, prosím, místní obecní úad, firmu zabezpecující místní odpadové hospodáství nebo prodejnu, kde jste výrobek zakoupili. * Výstup 1 khz, 0,1 mw + 0,1 mw *2 Uvedený cas se mze lisit v závislosti na teplot nebo podmínkách pouzití. Pi pipojení ke zdíce sluchátek (stereo mini jack) zaízení WALKMAN* apod. Kdy je teba vymnit baterii Baterii vymte za novou, jakmile bliká nebo zhasne indikátor POWER. Poznámka Pokud je baterie vybitá, nemusí funkce potlacení sumu pracovat správn. Pi pipojení k dálkovému ovladaci pes zdíku stereo mini jack zaízení WALKMAN* atd. Pokud nejsou sluchátka ádn nasazena, nemusí funkce potlacení sumu pracovat správn. Sluchátka lze pouzívat i bez zapnutí napájení. V tom pípad není zapnuta funkce potlacení sumu a sluchátka fungují jako pasivní sluchátka. Po zapnutí napájení sluchátek se ve sluchátkách mze ozvat malé zasycení. Tento zvuk pedstavuje provozní zvuk funkce potlacení sumu. Nejedná se o závadu. Na tichém míst nebo v pípad urcitých typ sumu se mze zdát, ze není funkce potlacení sumu úcinná, nebo ze je sum zvýraznn. V takovém pípad vypnte napájení sluchátek. V blízkosti mobilních telefon se mohou vyskytnout interferencní sumy. Nastane-li tato situace, umístte sluchátka do vtsí vzdálenosti od mobilního telefonu. Pokud zvuk ze sluchátek sumí, pesute pouzdro baterie dále od zdroj rusení, napíklad od rádia apod. Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyjtési rendszereiben) Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyjtésére kijelölt gyjthelyen adja le. A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. így tesz, a zajszr funkció nem fog rendesen mködni. Mikrofon Vezetés, kerékpározás stb. közben he használjon fülhallgatót Minthogy a fülhallgató kiszri a környezeti zajok egy részét, ha a közlekedés során használja, balesetet okozhat. Ne használja a fülhallgatót olyan helyeken és helyzetekben, például vasúti keresztezdésben, építkezésen stb. se, ahol nem szabad elnyomni a környezeti zajokat. Poznámka pre spotrebiteov: Nasledujúca informácia platí iba pre zariadenie predávané v krajinách uplatujúcich smernice EÚ Výrobcom tohoto výrobku je Sony Corporation, Konan Minato-ku, Tokyo, Japonsko. Autorizovaným zástupcom pre EMC a bezpecnos výrobku je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Nemecko. ke sa sum znízi, neodstráni sa úplne. na potlacenie sumu nebude správne fungova. esetben kapcsolja ki a fülhallgatót. A közeli rádiótelefonok zajt okozhatnak. (sztereó mini aljzathoz) csatlakoztatja. Hibaelhárítás Nincs hang Ellenrizze a fülhallgató és az A/V készülék csatlakoztatását. Ellenrizze, hogy a csatlakoztatott A/V készülék be van-e kapcsolva. Növelje a hangert a csatlakoztatott A/V készüléken. Pripojenie ku konektoru pre slúchadlá (typu stereo mini) na zariadeniach WALKMAN* a pod. Zivotnos batérie Batéria Alkalická batéria Sony typu LR03, vekos AAA Mangánová batéria Sony typu R03, vekos AAA Priblizná zivotnos*1 100 hodín* 50 hodín*2 2 Ha WALKMAN* stb. sztereó mini aljzattal rendelkez távirányítójához csatlakoztatja. A zajelnyomó hatás nem megfelel A csipesz használata A csipesz segítségével az elemtartót inge zsebére csíptetheti. Csipesz Távirányító * A,, WALKMAN" és a,, WALKMAN" embléma a Sony Corporation bejegyzett védjegye. Cserélje ki a füldugókat olyan méretre, amelyek jobban illeszkednek a fülébe. Állítsa be úgy a füldugókat, hogy kényelmesen illeszkedjenek a fülébe. A zajszr funkció kis frekvenciájú zajok esetén hatásos, például repülgépen, vonaton vagy irodában (légkondicionáló berendezés közelében), nagyobb frekvenciák, pl.

5 az emberi beszéd esetén pedig kevésbé. Pripojenie k diakovému ovládacu s konektorom typu stereo mini od zariadenia WALKMAN* a pod. Ak nemáte slúchadlá pevne nasadené, funkcia na potlacenie sumu nemusí správne fungova. Slúchadlá môzete pouzíva aj vtedy, ak nie je zapnuté napájanie. Funkcia na potlacenie sumu nebude aktívna a slúchadlá budú slúzi ako pasívne slúchadlá. Po vypnutí napájania slúchadiel môzete pocu slabé zapraskanie. Nejde o poruchu slúchadiel, ale o prevádzkový zvuk funkcie na potlacenie sumu. Na tichých miestach alebo pri sume urcitého typu môzete ma pocit, ze funkcia na potlacenie sumu nie je úcinná, alebo ze sa sum zvýsil. V takom prípade vypnite napájanie slúchadiel. Ak sa v blízkosti nachádzajú mobilné telefóny, môzu spôsobi interferenciu. V takom prípade umiestnite slúchadlá alej od mobilných telefónov. Ak zo slúchadiel pocu sum, umiestnite cas na batériu alej od zdrojov rusenia, akým je napríklad rádio a podobne. Poznámka o statickej elektrine V suchom prostredí môzete pociova mierne tpnutie v usiach. Toto spôsobuje statická elektrina, ktorá sa nahromadila v tele. Nejde o poruchu slúchadiel. Tento príznak sa dá zmierni nosením siat z prírodných materiálov. Riesenie problémov Nepocu ziadny zvuk Skontrolujte pripojenie slúchadiel k audiovizuálnemu zariadeniu. Nastavte polohu podloziek slúchadiel tak, aby pohodlne zapadli do usí. Funkcia eliminovania sumu je úcinná v prípade nízkofrekvencných rozsahov, napríklad v lietadlách, vlakoch, alebo v kanceláriách (v blízkosti klimatizácie a pod.) a nie je úcinná pri vyssích frekvenciách, ako sú udské hlasy. *1 Výstup 1 khz, 0,1 mw + 0,1 mw *2 Cas uvedený vyssie sa môze lísi v závislosti od teploty a podmienok pouzívania. Pomocou svorky môzete prichyti cas s batériou na vrecko na koseli. svorka Kedy vymeni batériu Ke indikátor POWER bliká alebo sa vypol, batériu je potrebné vymeni za novú. 2 Az R betvel jelölt fülhallgató-egységet a jobb, az L (a L használatát egy tapintható pont könnyíti meg) betvel jelöltet a bal fülébe tegye. A füldugót óvatosan nyomja be a fülébe, hogy az kényelmesen illeszkedjék és kitöltse a fül nyílását. Megjegyzés Ügyeljen arra, hogy a füldugó megfelelen illeszkedjék a fülébe, mert különben a zajszr funkció hatástalan lesz. Igazítsa a füldugókat fülébe úgy, hogy viseletük kényelmes legyen és fülét teljesen kitöltsék. A készüléket nem lehet bekapcsolni Ellenrizze, nem merült-e le az elem (ekkor a POWER kijelz nem világít). Cserélje ki az elemet egy újra. 2 Poznámka Ak je batéria slabá, funkcia potlacenia sumu nemusí fungova správne. A mellékelt kábelbeállító használata A kábel hosszát úgy szabályozhatja, hogy a kábelt feltekeri a kábelbeállítóra. (Hozzávetleg 40 cm-nyi kábel tekerhet fel a kábelbeállítóra. Ha többet teker fel rá, akkor a kábel könnyen lejöhet a kábelbeállítóról.) A csatlakoztatott forráseszköz, például rádió vagy televízió, hangja nem hallható, vagy a fejhallgatóból érkez hang zajos Helyezze az elemtartót távolabb a csatlakoztatott forráseszköztl. Slúchadlo oznacené písmenom R nasate na pravé ucho a slúchadlo oznacené písmenom L (L obsahuje hmatatený bod pre jednoduché pouzívanie.) nasate na avé ucho. Podlozka slúchadla opatrne vlozte do ucha tak, aby priliehal k vnútrajsku ucha. Poznámka Uistite sa, ze podlozky slúchadiel správne priliehajú k usiam, inak funkcia na potlacenie sumu nebude fungova. Nastavte polohu podloziek slúchadiel tak, aby pohodlne priliehali k usiam. Napájanie sa nezapne Skontrolujte, ci nie je vybitá batéria (indikátor POWER sa vypne). Vymete batériu za novú. Instalácia podloziek slúchadiel Ke podlozky slúchadiel dobre nepriliehajú k usiam, funkcia na potlacenie sumu nebude optimálna. Optimalizáciu funkcie na potlacenie sumu dosiahnete zmenou vekosti podloziek slúchadiel alebo upravíte podlozky slúchadiel tak, aby pohodlne priliehali zvnútra aj zvonka k uchu. Pred expedovaním tovaru sa k slúchadlám pripevujú podlozky slúchadiel vekosti M. Ak vám podlozky slúchadiel vekosti M nepriliehajú správne k usiam, môzete ich vymeni za dodávané kryty vekosti S alebo L. Vekos podloziek slúchadiel skontrolujete pomocou farby vnútornej casti. Pri výmene podloziek slúchadiel dbajte na ich správne nasadenie na slúchadlá, aby sa zabránilo náhodnému uviaznutiu krytov v usiach. Mszaki adatok Általános adatok dinamikus, zárt 13,5 mm-es, domború (CCAW hangtekercs) Teljesítmény 50 mw Impedancia 16 1 khz-en (ha be van kapcsolva) 16 1 khz-en (ha ki van kapcsolva) Érzékenység 98 db/mw (ha be van kapcsolva) 99 db/mw (ha ki van kapcsolva) Frekvenciatartomány Hz Teljes zajszrési mutató*1 kb. 9 db*2 Kábel kb. 1,5 m hosszú OFC többszálas kábel, nyaklánc jelleg (elemtartós) Dugasz Aranyozott, L alakú sztereo mini csatlakozódugó Áramellátás 1,5 V egyenáram, 1 R03 (AAA méret vékony ceruza) elem Tömeg kb.

6 7 g a fülhallgató (kábel nélkül) kb. 19 g az elemtartó (elemmel, kábel nélkül) Típus Hangszóró Pouzitie dodávanej nastavovacej svorky kábla Dzku kábla môzete upravova navinutím kábla pomocou nastavovacej svorky kábla. (Pomocou nastavovacej svorky kábla môzete navinú kábel s dzkou az 40 cm. Ak naviniete viac, kábel sa uvoní z nastavovacej svorky.) Zvuk z pripojeného zdrojového zariadenia, akým je napríklad rádio a televízny prijímac, nie je pocu alebo zo slúchadiel pocu sum Presute cas s batériou alej od pripojeného zdrojového zariadenia. Technické parametre Vseobecné Typ dynamický, zatvorený Budice slúchadiel priemer 13,5 mm, kupolovitý typ (prispôsobené pre vodice typu CCAW) Zaazitenos 50 mw Impedancia 16 pri frekvencii 1 khz (pri zapnutom napájaní) 16 pri frekvencii 1 khz (pri vypnutom napájaní) Citlivos 98 db/mw (pri zapnutom napájaní) 99 db/mw (pri vypnutom napájaní) Frekvencný rozsah Hz Pomer úplného potlacenia zvukov okolia*1 priblizne 9 db*2 Kábel mnohovláknový kábel z bezkyslíkovej medi s dzkou priblizne 1,5 m, retiazka okolo krku (vrátane casti s batériou) Konektor pozlátený konektor typu stereo mini v tvare L Zdroj napájania jednosmerné napätie 1,5 V 1 batéria, typu R03 (vekos AAA) Hmotnos slúchadlá s hmotnosou priblizne 7 g (bez kábla) cas s batériou s hmotnosou priblizne 19 g (vrátane batérie, bez kábla) Biztonságosabban illeszked, bent maradó kialakítás A fülhallgatók hátsó oldalán kiemelkedés van. Ez illeszkedik a fül üregébe. Stabilný dizajn, ktorý zabezpecí lepsie nasadenie Slúchadlá majú na zadnej strane výcnelok. Zapadne do otvoru v uchu. Funkcie Slúchadlá na potlacenie zvukov okolia znizujú sum okolitého prostredia, cím zabezpecujú kvalitnejsí zázitok pri prehrávaní zvukových záznamov. Mikrofón umiestnený vnútri slúchadiel v spojení s elektronickým obvodom vytvára opacnú zvukovú vlnu, ktorá tieto okolité zvuky rusí Slúchadlá na potlacenie zvukov okolia pomocou elektronického obvodu znízia sum okolitého prostredia priblizne o 87,4% (poda meracieho standardu spolocnosti Sony) Uzavreté slúchadlá do usí na pohodlné nosenie a bezpecné nasadenie Hybridné silikónové podlozky slúchadiel na pevné nasadenie a pohodlné dlhodobé nosenie Stabilný dizajn, ktorý zabezpecí lepsie nasadenie Dlhá zivotnos batérie pri pouzití alkalickej batérie AAA je mozné pocúva hudbu priblizne 100 hodín Hudbu je mozné prehráva s aktivovanou funkciou potlacenia zvukov okolia aj bez nej Dodávaná redukcia umozuje jednoduché pripojenie k duálnym konektorom alebo ku konektorom typu stereo hudobných zariadení v lietadlách Vekosti podloziek slúchadiel (farba vnútornej casti) Bent maradó kialakítás Kábelbeállító 1 2 Stabilný dizajn Farebné casti Malé Veké 3 Kapcsolja be a fülhallgatót. Ekkor a POWER kijelz pirosan világít. Ha bekapcsolta a fülhallgatót, az csökkenti a környezeti zajokat, és így kisebb hangervel is tisztábban hallja a zenét. Mellékelt tartozékok Sony R03 (AAA méret) elem (1 db) Füldugók (S 2 db, M 2 db, L 2 db) Tok (1 db) Csatlakozódugó-adapter repülgéphez*3 (egy ágú/ villás) (1 db) Kábelbeállító (1 db) Használati útmutató (1 db) Garanciakártya (1 db) *1 A Sony mérési szabványa szerint. *2 Ez mintegy 87,4%-os hangenergia-csökkenésnek felel meg ahhoz viszonyítva, hogy nem használja a fülhallgatót. 3 * Elfordulhat, hogy egyes repülgépeken kialakított aljzatokkal nem használható. A gyártó fenntartja magának a jogot arra, hogy a kivitelt és a mszaki adatokat elzetes értesítés nélkül megváltoztathassa. 3 L (Svetlomodré) 1 ON F OF W PO ER S (Oranzové) M (Zelené) Zapnite slúchadlá. Indikátor napájania POWER zacne svieti cerveným svetlom. Ke sú slúchadlá zapnuté, sum z okolia sa znízi a hudbu budete lepsie pocu aj pri nizsej hlasitosti. Nastavovacia svorka kábla 1 2 Tekerje fel a kábelt. A nyílásba belenyomva rögzítse a kábelt. 2 Mködésjelz Odpojenie podlozky slúchadla Podrzte slúchadlo a zárove pokrúte a odpojte podlozku slúchadla. ON OF F W PO ER A fülhallgató szállítása Kapcsoló 1 Indikátor napájania Navite kábel. Zatlacením kábla do otvoru ho prichytíte na mieste. Dodávané príslusenstvo Batéria Sony R03 (vekos AAA) (1) Podlozky slúchadiel (S 2, M 2, L 2) Puzdro na prenásanie (1) Redukcia na pouzívanie v lietadlách*3 (jednoduchá/ duálna) (1) Nastavovacia svorka kábla (1) Návod na pouzívanie (1) Zárucný list (1) *1 Poda meracieho standardu spolocnosti Sony. Ha ki kell cserélni a füldugót vagy ha javítani kell a fülhallgatót, feltétlenül Sony márkakereskedt keressen fel. A fülhallgatót óvja a közvetlen napsugárzástól, a htl és a nedvességtl. A fülhallgatót óvja az ers rázkódástól. Óvatosan kezelje a fülhallgató-egységet. Ha a fülhallgató használata során émelygést vagy hányingert érez, azonnal vegye le fejérl.

7 Powered by TCPDF ( A füldugót szorosan rögzítse a fülhallgatóra. Sérülést okozhat, ha egy füldugó véletlenül leválik és fülében marad. 4 Zapnite audiovizuálne zariadenie. Prenásanie slúchadiel Slúchadlá a cas s batériou sa môzu skladova aj osobitne v dodávanom puzdre na prenásanie, ktoré je clenené na oddiely. Instalácia batérie 1 Posunutím otvorte kryt batérie na zadnej strane casti s batériou. Pred otvorením krytu batérie sa uistite, ze háciky na kryte batérie je vidie. ztip Ak sa podlozka slúchadla smýka a nedá sa odpoji, uchopte ho do suchej mäkkej látky. Poznámky k pouzívaniu slúchadiel v lietadle Dodávaná redukcia sa môze pripája k duálnym konektorom alebo ku konektorom typu stereo mini hudobných zariadení v lietadlách. Slovensky Slúchadlá s potlacením sumu Nasadenie podlozky slúchadla Otocte a zatlacte podlozky slúchadiel do slúchadiel, pokia koniec farebnej casti podlozky slúchadiel nebude zarovno s A. Odporúcania duálne konektory konektory typu stereo mini villás aljzathoz sztereó mini aljzathoz UPOZORNENIE Zariadenie nevystavujte dazu ani vlhkosti, inak hrozí nebezpecenstvo poziaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Zariadenie neotvárajte, predídete tak moznému úrazu elektrickým prúdom. Opravy zverte iba kvalifikovanému pracovníkovi. Akékovek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené v tomto návode na pouzívanie, môzu ma za následok zrusenie práva zákazníka pouzíva toto zariadenie. Platnos oznacenia CE sa týka iba tých krajín, v ktorých je toto oznacenie ustanovené zákonom, najmä krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Háciky Ne használja ezt a fülhallgatót, amikor a repülgépen tilos az elektronikus eszközök használata, illetve amikor tilos a repülgépen szolgáltatott zene hallgatásához saját fülhallgatót használni. Ha bármilyen, ebben a kézikönyvben nem ismertetett kérdése, problémája merülne fel a rendszerrel kapcsolatban, forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedhöz. Slúchadlá nepouzívajte, ak je v lietadle zakázané pouzíva elektronické zariadenia, alebo ak je zakázané pripája vlastné slúchadlá k hudobným zariadeniam v lietadle. A Ak máte akékovek otázky alebo problémy týkajúce sa systému, ktoré nie sú popísané v tomto návode, obráte sa na najblizsieho obchodného zástupcu spolocnosti Sony. Amikor befejezte a zenehallgatást Kapcsolja ki a fülhallgatót. Megjegyzések a fülhallgatóhoz Hallása védelmében A fülhallgatót ne használja nagy hangervel. A szakértk nem javasolják, hogy hosszú ideig folyamatosan nagy hangervel hallgasson zenét vagy más msort. Ha csengeni kezd a füle, csökkentse a hangert, vagy vegye le a fülhallgatót. m Po skoncení pocúvania hudby Vypnite napájanie slúchadiel. Slúchadlá cistite jemnou suchou látkou. Konektor cistite pravidelne, jeho znecistenie môze spôsobi skreslenie zvuku. Ak chcete podlozky slúchadiel vymeni alebo opravi, obráte sa na obchodného zástupcu spolocnosti Sony. Slúchadlá nenechávajte na miestach vystavených priamemu slnecnému ziareniu, vysokej teplote alebo vlhkosti. Slúchadlá nevystavujte prílis vekým nárazom. S budicmi slúchadiel zaobchádzajte opatrne. Ak chcete podlozky slúchadiel vycisti, odstráte ich zo slúchadiel a vycistite ich vo vode s malým mnozstvom jemného saponátu. Skôr, ako budete po vycistení podlozky slúchadiel pouzíva, dôkladne ich vysuste. Podlozky slúchadiel je treba obcas vymeni. Ak sa opotrebujú castým pouzívaním alebo dlhodobým skladovaním, vymete ich za nové. Ak sa pocas pouzívania slúchadiel budete cíti malátni alebo vám bude nevono, okamzite ich prestate pouzíva. Podlozky slúchadiel pevne nasate na slúchadlá. V prípade, ze sa podlozka uvoní a ostane v uchu, môze dôjs k poraneniu..

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 PL PL 3 6 CZ HU SK Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4 Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 Návod na pou itie 15 18 UNIVERZÁLNY MOTOR MA II / MI 4 Pøed uvedením do provozu

Részletesebben

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR GYÁRTÓ: CRUSSIS electrobikes s.r.o., K Březince 227, 182 00 Praha 8, IČO: 24819671, Tel.: 283 101 361-2 SPECIFIKÁCIÓK e-atland 5.0 MTB modell. Váz: slumínium keverék 6061

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY HDR-CX280E http://hu.yourpdfguides.com/dref/5067744

Az Ön kézikönyve SONY HDR-CX280E http://hu.yourpdfguides.com/dref/5067744 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE AR372 CAMINO ELECTRIC FIRE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA OBSLUHU CHEMINÉE ÉLECTRIQUE

Részletesebben

FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou

FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou CZ Návod k obsluze ICF-SW35 Sony Corporation 2000 Vyti tûno v âeské republice 3 Displej POWER ON/OFF ENTER/CLOCK TUNE/SCAN/TIME SET T, t + DC IN 4.5 V Bateriový

Részletesebben

Popis. Pokyny pro pouïití RUS. Technické parametry

Popis. Pokyny pro pouïití RUS. Technické parametry Tef-Veille bébé CzSk 10-03 25/03/08 14:28 Page 1 Jednotlivá vyobrazení jsou urãena pouze k ilustraci vlastností va í dûtské chûviãky a neodráïejí skuteãnou realitu. Spoleãnost TEAL SAS si vyhrazuje právo

Részletesebben

Rolly töltőbölcső CDL-SE10. 2008 Sony Corporation. Kezelési útmutató

Rolly töltőbölcső CDL-SE10. 2008 Sony Corporation. Kezelési útmutató Rolly töltőbölcső Kezelési útmutató CDL-SE10 2008 Sony Corporation FIGYELEM! A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék, nedvesség hatásának. A készüléket nem szabad

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Üzembe helyezési útmutató Az alábbi utasítások szakképzett szerelõnek szólnak, akinek biztosítania kell a beszerelés, beállítás, és mûszaki karbantartás helyes elvégzését a jelenleg érvényben lévõ elõírások

Részletesebben

509111-69 CZ/SK DC010

509111-69 CZ/SK DC010 509111-69 CZ/SK DC010 2 3 CZ RADIOPØIJÍMAÈ Blahopøejeme Vám! Zvolili jste si náøadí spoleènosti DEWALT. Roky zkušeností, dùkladný vývoj výrobkù a inovace vytvoøily ze spoleènosti DEWALT jednoho z nejspolehlivìjších

Részletesebben

3-215-703-11(1) Sztereóerõsítõ. Kezelési útmutató XM-ZR602. 2007 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

3-215-703-11(1) Sztereóerõsítõ. Kezelési útmutató XM-ZR602. 2007 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU) 3-215-703-11(1) Sztereóerõsítõ Kezelési útmutató XM-ZR602 2007 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU) Fõbb jellemzõk 110 W legnagyobb teljesítmény csatornánként (4 Ω-on). Ez a készülék mono erősítőként

Részletesebben

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-072-653-91 (3) Digital Video Camera Recorder Návod na používanie Skôr, ako zariadenie začnete používa, prečítajte si pozorne tento návod a odložte si ho ako prípadný zdroj informácií v budúcnosti. Kezelési

Részletesebben

MCMD-R1 Sony Corporation 2004 Printed in Czech Republic

MCMD-R1 Sony Corporation 2004 Printed in Czech Republic 2-189-280-11(1) Čtečka paměťových karet pouze pro Hi-MD walkman Čítačka pamäťových kariet určená len pre Hi-MD Walkman Czytnik kart pamięci (tylko do odtwarzaczy Hi-MD Walkman) Memóriakártya olvasó (csak

Részletesebben

Konyhabútor Beépítés és használat. instalace a použití K3C55/R

Konyhabútor Beépítés és használat. instalace a použití K3C55/R Konyhabútor Beépítés és használat sporák instalace a použití àïàðàò Óïîçîðåœà sporák instalace a použití KC/R HU CZ SB SK Konyhabútor multifunkciós tûzhely sütési programmal Használati útmutató Sporák

Részletesebben

4 csatornás, D-osztályú erősítő

4 csatornás, D-osztályú erősítő 4-581-373-11(2) (HU) 4 csatornás, D-osztályú erősítő Kezelési útmutató Tulajdonos feljegyzései A típusjel és a sorozatszám a készülék alján található. Írja fel a sorozatszámot az alábbi helyre. Panaszbejelentés

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: / Baumit Estrich MG Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter MG / Estrich MG 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: / Estrich MG 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER DIGITÁLIS ÉBRESZTÔÓRA CL-801. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER DIGITÁLIS ÉBRESZTÔÓRA CL-801. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER DIGITÁLIS ÉBRESZTÔÓRA CL-801 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY HDR-PJ650E http://hu.yourpdfguides.com/dref/5067621

Az Ön kézikönyve SONY HDR-PJ650E http://hu.yourpdfguides.com/dref/5067621 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: Baumit Poter/ Baumit Estrich Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter / Estrich 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Poter / Estrich 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo,

Részletesebben

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK SK Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť naše zariadenie. Prosíme, aby ste si pred zapojením zariadenia pozorne prečítali tento návod. Prosíme, dodržujte pokyny v tejto praktickej príručke pre Vašu rýchlu

Részletesebben

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Chladnička Hűtőszekrény Chłodziarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS AJ260 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2363140

Az Ön kézikönyve PHILIPS AJ260 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2363140 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

4-138-184-43(1) DVD Writer. Kezelési utasítás DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-43(1) DVD Writer. Kezelési utasítás DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-43(1) DVD Writer Kezelési utasítás DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Biztonsági szabályok FIGYELMEZTETÉS A tűz és áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY D-EJ1000 http://hu.yourpdfguides.com/dref/674901

Az Ön kézikönyve SONY D-EJ1000 http://hu.yourpdfguides.com/dref/674901 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Frigider

Chladnička Hűtőszekrény Frigider CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 RO Manual de utilizare 23 Chladnička Hűtőszekrény Frigider ZRA21600WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním použití _ 4 Denní používání 5 Užitečné

Részletesebben

Digitális fényképezőgép

Digitális fényképezőgép 4-546-358-12(1) (HU) HU Digitális fényképezőgép Kezelési útmutató DSC-QX30 2 A mellékelt csuklópánt használata Kezelési útmutató HU Az alábbi oldalról letöltheti a PlayMemories Home nevű fotórendszerező

Részletesebben

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration ESI 4610RAX...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 51 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC SL-CT820 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4210416

Az Ön kézikönyve PANASONIC SL-CT820 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4210416 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY CDX-S2020 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3999167

Az Ön kézikönyve SONY CDX-S2020 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3999167 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S

Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Sanova omietka S / SanovaPutz S 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S 2. Typ,

Részletesebben

CZ Návod k obsluze HU Használati útmutató SK Návod na používanie DSC-H50

CZ Návod k obsluze HU Használati útmutató SK Návod na používanie DSC-H50 Digitální fotoaparát / Digitális fényképezőgép / Digitálny fotoaparát CZ Návod k obsluze HU Használati útmutató SK Návod na používanie DSC-H50 Podrobnosti o pokročilých postupech naleznete v příručkách

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Rychlá nabídka...2 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Vložení baterií do dálkového ovladače...4

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG LAC-6710R http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911442

Az Ön kézikönyve LG LAC-6710R http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911442 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...............................................................

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

MODEL: DRY 300 PLASTIK DRY 400 PLASTIK DRY 500 SACIA PLASTIK

MODEL: DRY 300 PLASTIK DRY 400 PLASTIK DRY 500 SACIA PLASTIK SK Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť naše zariadenie. Prosíme, aby ste si pred zapojením zariadenia pozorne prečítali tento návod. Prosíme, dodržujte pokyny v tejto praktickej príručke pre Vašu rýchlu

Részletesebben

Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell

Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Jadrová omietka

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX F89020IM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2629212

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX F89020IM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2629212 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX F89020IM. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109 Návod k použití PRAÈKA CZ Èesky,1 HU Magyar,13 SK Slovenský,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Technické údaje CZ PL Polski,37

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA 100 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4211701

Az Ön kézikönyve NOKIA 100 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4211701 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 13 SK Návod na používanie 26 SL Navodila za uporabo 37 Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik ZRA22800WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním

Részletesebben

Upozornění! Určeno pro kutily. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504606-29 CZ/SK - (08/05) XTC12IK

Upozornění! Určeno pro kutily. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504606-29 CZ/SK - (08/05) XTC12IK www.blackanddecker.cz www.blackanddecker.sk Upozornění! Určeno pro kutily. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504606-29 CZ/SK - (08/05) XTC12IK 7 6 5 8 A B 4 3 2 C D 2 ČEŠTINA Použití přístroje

Részletesebben

Az Ön kézikönyve COBRA MT 975 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2306553

Az Ön kézikönyve COBRA MT 975 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2306553 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

PMD 7. Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70764 Leinfelden-Echterdingen GERMANY www.bosch-pt.com 2 609 141 284 (2015.

PMD 7. Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70764 Leinfelden-Echterdingen GERMANY www.bosch-pt.com 2 609 141 284 (2015. PMD 7 OBJ_BUCH-1986-003.book Page 1 Tuesday, July 7, 2015 12:14 PM EEU EEU Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70764 Leinfelden-Echterdingen GERMANY www.bosch-pt.com 2 609 141 284 (2015.07) T / 202

Részletesebben

11a 11b 21* 18 19* 12* 13* 14a* 14b* 23* 24* 20* 25* 17a* 26* 17b* 17c* Ref: ZR0045 01 Ref: ZR0042 01. Ref: WB3051.20-30-40

11a 11b 21* 18 19* 12* 13* 14a* 14b* 23* 24* 20* 25* 17a* 26* 17b* 17c* Ref: ZR0045 01 Ref: ZR0042 01. Ref: WB3051.20-30-40 902975/01 40/11 C O M P A C T 11a 11b 3* 2 9 10 4 5 7b 8 10 12 7a 1a 1b 6 22 13* 12* 14a* 14b* 18 19* 21* 23* Ref: ZR0045 01 Ref: ZR0042 01 24* 15 16 20* 25* 17a* 17b* 17c* 26* Ref: WB3051.20-30-40 1 1

Részletesebben

Használati utasítás. Távirányítós autóriasztó rendszer Dvojzónový autoalarm s diaľkovým ovládaním. Uživateľská príručka

Használati utasítás. Távirányítós autóriasztó rendszer Dvojzónový autoalarm s diaľkovým ovládaním. Uživateľská príručka Távirányítós autóriasztó rendszer Dvojzónový autoalarm s diaľkovým ovládaním Termékkód / Kód produktu: 55076 CA011 i Használati utasítás Uživateľská príručka HU Használati utasítás Doboz tartalma 1db központi

Részletesebben

SZERKEZETI ELEMEK ÉS FUNKCIÓJUK. Vezeték nélküli FM sztereo fejhallgató HA-W500 RF (EG) FONTOS

SZERKEZETI ELEMEK ÉS FUNKCIÓJUK. Vezeték nélküli FM sztereo fejhallgató HA-W500 RF (EG) FONTOS SZERKEZETI ELEMEK ÉS FUNKCIÓJUK ADÓ Vezeték nélküli FM sztereo fejhallgató HA-W500 RF (EG) Megrend. szám: 35 04 38 Figyelem Elektromos áramütés, tűzveszély elkerülésére az alábbiakra ügyeljünk: 1. Burkolatát

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY PCM-M10 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2814720

Az Ön kézikönyve SONY PCM-M10 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2814720 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 14 RO Informaţii pentru 28 utilizator SK Návod na používanie 41 SL Navodila za uporabo 52 Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička

Részletesebben

NÁVOD NA INSTALACI, ÚDRŽBU A POUŽITÍ

NÁVOD NA INSTALACI, ÚDRŽBU A POUŽITÍ NÁVOD NA INSTALACI, ÚDRŽBU A POUŽITÍ OK 610 W OK 610 X CZ POKYNY K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A POUŽÍVÁNÍ ODSAVAČE SK POKYNY K INŠTALÁCII, ÚDRŽBE A POUŽÍVANIU ODSÁVAČA HUN ELSZÍVÓBERENDEZÉS BESZERELÉSI, KARBANTARTÁSI

Részletesebben

Harmonizované technické špecifikácie Trieda CR - CS ll EN 998-1 Pevnosť v tlaku 1,5 N/mm² EN 1015-11 Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda CR - CS ll EN 998-1 Pevnosť v tlaku 1,5 N/mm² EN 1015-11 Prídržnosť Baumit Ušľachtilá omietka / EdelPutz Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Ušľachtilá omietka / EdelPutz 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Ušľachtilá omietka / EdelPutz 2. Typ, číslo

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SENCOR SPV-8351T http://hu.yourpdfguides.com/dref/2275206

Az Ön kézikönyve SENCOR SPV-8351T http://hu.yourpdfguides.com/dref/2275206 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

118 118 L, M, H PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS

118 118 L, M, H PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS 118 118 L, M, H PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS CZ SK PL H C76 - CZ - SK - PL - H 10/2007 Obsah Návod k použití... 2 Bezpečnost operátora...2 Obecné informace

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 23 RO Manual de utilizare 34 ZRA33100WA

CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 23 RO Manual de utilizare 34 ZRA33100WA CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 23 RO Manual de utilizare 34 ZRA33100WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Popis spotřebiče _ 4 Provoz 5 Při prvním použití _ 5 Denní používání

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Mraznička Fagyasztó Zamrażarka Mraznička EUP23900X 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese

Részletesebben

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. STC1815 STC1820 STC1820D 511112-96 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker.

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. STC1815 STC1820 STC1820D 511112-96 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511112-96 SK Preložené z pôvodného návodu www.blackanddecker.eu STC1815 STC1820 STC1820D 2 3 4 Použitie výrobku Vaša strunová kosačka Black & Decker je určená

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

AE9C25A WATER PUMP 250W 7-10 11-15. CZ PONORNÉ ČERPADLO - Návod k obsluze 3-6. H EL. TISZTAVÍZ SZIVATTYÚ - Kezelési utasítas

AE9C25A WATER PUMP 250W 7-10 11-15. CZ PONORNÉ ČERPADLO - Návod k obsluze 3-6. H EL. TISZTAVÍZ SZIVATTYÚ - Kezelési utasítas AE9C25A WATER PUMP 250W CZ PONORNÉ ČERPADLO - Návod k obsluze 3-6 SK PONORNÉ ČERPADLO - Návod na obsluhu 7-10 H EL. TISZTAVÍZ SZIVATTYÚ - Kezelési utasítas 11-15 RO POMPĂ DE APA CURATA - Instructiuni de

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG RAD-114 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911396

Az Ön kézikönyve LG RAD-114 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911396 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny SKINANDE CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 20 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Programy 7 Funkce 8 Před prvním použitím 8 Denní používání 11 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní pokyny

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Fontos Biztonsági Utasítások...2 Biztonsági előírások... 2 Fő Egység:... 3 Remote Control... 3

Tartalomjegyzék. Fontos Biztonsági Utasítások...2 Biztonsági előírások... 2 Fő Egység:... 3 Remote Control... 3 Tartalomjegyzék Fontos Biztonsági Utasítások...2 Biztonsági előírások... 2 Fő Egység:... 3 Remote Control... 3 A termék részei...3 Csatlakozások...4 Csatlakozás Külső Audio Készülékhez... 4 Az egységen

Részletesebben

Az Ön kézikönyve TEFAL CLASSIC VITALY http://hu.yourpdfguides.com/dref/3251469

Az Ön kézikönyve TEFAL CLASSIC VITALY http://hu.yourpdfguides.com/dref/3251469 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD DVD-S700

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD DVD-S700 Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD Típusszám / Model è. / Nr modelu DVD-S500 DVD-S700 MAGYAR ÈESKY POLSKI DVD-S700 (kizárólag

Részletesebben

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 8856000 Skládací vozík-rudl / CZ Skládací vozík-rudla / SK Összehajtható kézikocsi / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 RO Manual de utilizare 29 Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator ZRB934PWH2 Obsah Bezpečnostní informace 2 Provoz _ 5 P i prvním použití

Részletesebben

Návod k použití Kezelési utasítás

Návod k použití Kezelési utasítás _CZ.book 1 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 午 後 8 時 59 分 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást. Návod k použití Kezelési utasítás

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG 26LE5500 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911150

Az Ön kézikönyve LG 26LE5500 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911150 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 22 SK Návod na používanie 32 Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička ZFC14400WA Obsah Bezpečnostní

Részletesebben

Obsah Nezapomeňte přečíst

Obsah Nezapomeňte přečíst Česky Polski Magyar Číslo modelu TX-P42XT50E TX-P50XT50E Návod k obsluze Plazmový televizor Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze dodávaném na CD-ROM. K zobrazení návodu k obsluze na CD-ROM

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG T240HD http://hu.yourpdfguides.com/dref/3376489

Az Ön kézikönyve SAMSUNG T240HD http://hu.yourpdfguides.com/dref/3376489 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

A Sony, a VAIO és a VAIO embléma a Sony Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye. Minden más védjegy tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett

A Sony, a VAIO és a VAIO embléma a Sony Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye. Minden más védjegy tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett A Sony, a VAIO és a VAIO embléma a Sony Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye. Minden más védjegy tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett védjegye. Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók és előírások...

Részletesebben

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 PROVOZ

Részletesebben

d CZ a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC8507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB DVBT AMP AUDIO AUX 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA BH-601 http://hu.yourpdfguides.com/dref/824094

Az Ön kézikönyve NOKIA BH-601 http://hu.yourpdfguides.com/dref/824094 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató NOKIA BH-601. Megtalálja a választ minden kérdésre az NOKIA BH-601 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Köszönjük, hogy a ConCorde-6035CID telefonkészüléket választotta. A készülék használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Köszönjük, hogy a ConCorde-6035CID telefonkészüléket választotta. A készülék használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Köszönjük, hogy a ConCorde-6035CID telefonkészüléket választotta. A készülék használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A telefonkészülék használata közben

Részletesebben

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERB34003W8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3884923

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERB34003W8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3884923 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX ERB34003W8. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Részletesebben

Nokia Purity Pro sztereó Bluetooth-fülhallgató a Monstertől - Felhasználói kézikönyv

Nokia Purity Pro sztereó Bluetooth-fülhallgató a Monstertől - Felhasználói kézikönyv Nokia Purity Pro sztereó Bluetooth-fülhallgató a Monstertől - Felhasználói kézikönyv 1.0. kiadás 2 Biztonság Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat,

Részletesebben

Smart. Janschitz ELEKTRICKÉ OHRADNÍKY VILLANYPÁSZTOROK IZOLÁTORY SZIGETELŐK BATERIE SZÁRAZELEMEK PÁSKY, LANKA, ŠŇŮRY SZALAGOK, HUZALOK,

Smart. Janschitz ELEKTRICKÉ OHRADNÍKY VILLANYPÁSZTOROK IZOLÁTORY SZIGETELŐK BATERIE SZÁRAZELEMEK PÁSKY, LANKA, ŠŇŮRY SZALAGOK, HUZALOK, VŠE KOLEM PASTVY Smart MINDEN A LEGELŐ KÖRÜL ELEKTRICKÉ OHRADNÍKY VILLANYPÁSZTOROK IZOLÁTORY SZIGETELŐK BATERIE SZÁRAZELEMEK PÁSKY, LANKA, ŠŇŮRY SZALAGOK, HUZALOK, DŮM & DVŮR HÁZ & UDVAR Janschitz Smart

Részletesebben

Az Ön kézikönyve OMRON S8TS http://hu.yourpdfguides.com/dref/2889814

Az Ön kézikönyve OMRON S8TS http://hu.yourpdfguides.com/dref/2889814 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

Baumit Thermo vakolat (Baumit ThermoPutz) Baumit Thermo omietka [Dátum výroby je na obale na bočnej strane vo formáte yyyy.mm.dd (rok, mesiac, deň)]

Baumit Thermo vakolat (Baumit ThermoPutz) Baumit Thermo omietka [Dátum výroby je na obale na bočnej strane vo formáte yyyy.mm.dd (rok, mesiac, deň)] 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.

Részletesebben

PRESSING COMPACT PRESSING COMPACT PLUS PARNÍ GENERÁTOR GENERATOR PARY GÕZÁLLOMÁS

PRESSING COMPACT PRESSING COMPACT PLUS PARNÍ GENERÁTOR GENERATOR PARY GÕZÁLLOMÁS PRESSING COMPACT PRESSING COMPACT PLUS PARNÍ GENERÁTOR GENERATOR PARY GÕZÁLLOMÁS ÈESKY 1 - ZÁKLADNÍ INFORMACE O PARNÍM GENERÁTORU Pøívod páry Kontrolka termostatu Tlaèítko ovládání páry Regulátor teploty

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EWT13921W http://hu.yourpdfguides.com/dref/634784

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EWT13921W http://hu.yourpdfguides.com/dref/634784 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EWT13921W. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA 5330 MOBILE TV EDITION http://hu.yourpdfguides.com/dref/4212289

Az Ön kézikönyve NOKIA 5330 MOBILE TV EDITION http://hu.yourpdfguides.com/dref/4212289 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató NOKIA 5330 MOBILE TV EDITION. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

CZ EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod k obsluze 4-9. SK EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod na použitie 10-15

CZ EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod k obsluze 4-9. SK EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod na použitie 10-15 CZ EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod k obsluze 4-9 SK EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod na použitie 10-15 H EXCENTRIKUS CSISZOLÓ 430W - Kezelési utasítas 16-21 WETRA-XT, ČR s.r.o, Náchodská 1623, Praha 9,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-B43DBE8 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4576848

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-B43DBE8 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4576848 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERB36003W8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900693

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERB36003W8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900693 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX ERB36003W8. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G http://hu.yourpdfguides.com/dref/2633908

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G http://hu.yourpdfguides.com/dref/2633908 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX 66301K- MN 96G. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Részletesebben

Használati útmutató. Ventus B116

Használati útmutató. Ventus B116 Használati útmutató Ventus B116 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 5 A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA... 6 A CSOMAG TARTALMA... 6 A TELEFON KEZELSZERVEI (ÁTTEKINT ÁBRA)...

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NILFISK NEPTUNE E http://hu.yourpdfguides.com/dref/3470722

Az Ön kézikönyve NILFISK NEPTUNE E http://hu.yourpdfguides.com/dref/3470722 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

freeport A FREEPORT RENDSZER... 3 A KÉSZLET TARTALMA... 4 EM 1 VEVŐKÉSZÜLÉK... 4 SK 2 ZSEBADÓ... 6 A RENDSZER BEÁLLÍTÁSA... 9

freeport A FREEPORT RENDSZER... 3 A KÉSZLET TARTALMA... 4 EM 1 VEVŐKÉSZÜLÉK... 4 SK 2 ZSEBADÓ... 6 A RENDSZER BEÁLLÍTÁSA... 9 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tartalom BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 2 A FREEPORT RENDSZER... 3 A KÉSZLET TARTALMA... 4 EM 1 VEVŐKÉSZÜLÉK... 4 SK 2 ZSEBADÓ... 6 SKM 3 VEZETÉK NÉLKÜLI MIKROFON... 8 A RENDSZER BEÁLLÍTÁSA...

Részletesebben

TOSHIBA. A3000 Series

TOSHIBA. A3000 Series TOSHIBA A3000 Series Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE A NASTAVENÍ PARAMETRÒ Bezpeãnostní zásady doporuãené a zakázané ãinnosti 4 Instalace a dûleïité informace ohlednû instalace 5 Dálkové ovládání rychl orientaãní

Részletesebben

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA

Részletesebben

Membránové hlubinné ponorné čerpadlo / CZ Membránové hlbinné ponorné čerpadlo / SK Membrános mélységi búvárszivattyú / HU

Membránové hlubinné ponorné čerpadlo / CZ Membránové hlbinné ponorné čerpadlo / SK Membrános mélységi búvárszivattyú / HU Membránové hlubinné ponorné čerpadlo / CZ Membránové hlbinné ponorné čerpadlo / SK Membrános mélységi búvárszivattyú / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Membránové hlubinné ponorné

Részletesebben

4a 4b 4c. 8a 8b 8c 11. 9a 9b 9d 9e 9c

4a 4b 4c. 8a 8b 8c 11. 9a 9b 9d 9e 9c 5 2 6 4a 4b 4c 3 8a 8b 8c 11 9a 9b 9d 9e 9c 1 10 12 5 5 6 3 = reg. TM of Multi Media dyras LLC Kezelési útmutató a dyras ALDS-430 5.1-es házimozi hangszórórendszerhez Kezelési útmutató a dyras ALDS-430

Részletesebben