Návod k použití Kezelési utasítás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Návod k použití Kezelési utasítás"

Átírás

1 _CZ.book 1 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 午 後 8 時 59 分 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást. Návod k použití Kezelési utasítás DVD Video Camera Model no. VDR-D310EP VDR-D220EP A

2 _CZ.book 2 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 午 後 8 時 59 分 Bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA: ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU, ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO POŠKOZENÍ VÝROBKU NEVYSTAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DEŠTI, VLHKOSTI, KAPÁNÍ NEBO STŘÍKÁNÍ A NEPOKLÁDEJTE NA NĚJ PŘEDMĚTY NAPLNĚNÉ TEKUTINAMI, JAKO JSOU VÁZY. POUžÍVEJTE JEN DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ. NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STĚNU); UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ OBSLUŽNÉ SOUČÁSTI. SVĚŘTE ÚDRŽBU KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU. Identifikační označení výrobku se nachází na spodní straně přístroje. EMC Elektromagnetická kompatibilita Tento symbol (CE) je umístěn na výkonovém štítku. Používejte jen doporučené příslušenství. Nepoužívejte jiné než dodané AV-S kabely a USB kabely (VDR-D310). Když používáte kabel předaný zvlášt', ujistěte se, prosím, že jeho délka nepřesahuje 3 metry. TŘÍDA 1 LASEROVÝ VÝROBEK IEC :2001 UPOZORNĚNÍ! NEINSTALUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DO KNIHOVNY, VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NEBO JINÉHO OMEZENÉHO PROSTORU. UJISTĚTE SE O DOBRÉ VENTILACI ZAŘÍZENÍ. ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO RIZIKU POŽÁRU NÁSLEDKEM PŘEHŘÁTÍ, UJISTĚTE SE, ŽE ZÁCLONY A JINÝ MATERIÁL NEZAKRÝVAJÍ VENTILAČNÍ OTVORY. NEZAKRÝVEJTE VENTILAČNÍ OTVORY ZAŘÍZENÍ NOVINAMI, UBRUSY, ZÁCLONAMI A PODOBNÝMI PŘEDMĚTY. NEPOKLÁDEJTE NA ZAŘÍZENÍ ZDROJE VOLNÝCH PLAMENŮ, JAKO JSOU HOŘÍCÍ SVÍČKY. S VYBITÝMI BATERIEMI NAKLÁDEJTE ZPŮSOBEM, KTERÝ BERE OHLED NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Zásuvka by měla být poblíž zařízení a snadno dostupná. Zástrčka sít ového přívodu by měla zůstat snadno obsluhovatelná. Abyste přístroj zcela odpojily od sítě, odpojte zástrčku sít ového přívodu ze zásuvky. 2 POZOR V zařízení je použit laserový zdroj třídy vyšší než 1. Pro zajištění trvalé bezpečnosti neodstraňujte žádné kryty ani se nepokoušejte o přístup dovnitř zařízení. Veškerou údržbu svěřte kvalifikovanému personálu.

3 _CZ.book 3 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 午 後 8 時 59 分 Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti) Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce. ČESKY Odškodnění za zaznamenaný obsah Výrobce v žádném případě neodpovídá za ztrátu záznamů v důsledku funkční poruchy nebo výrobní vady této kamery, jejího příslušenství nebo záznamových médií. Pečlivě respektujte autorská práva Nahrávání předem zaznamenaných pásků nebo disků, publikačních či rozhlasových materiálů pro jiné ne pro vaše soukromé pouití můe porušit autorská práva. Nahrávání určitých materiálů může být omezeno i pro účely soukromého použití. Logo SDHC je obchodní známka. Logo minisd je obchodní známka. Videokamera používá technologie, které jsou chráněny autorskými právy, a je chráněna patentovanými technologiemi a vymezením intelektuálního vlastnictví Japonska a U.S.A. Použití těchto technologií, chráněných autorskými právy, vyžaduje autorizaci od Macrovision Company. Demontáž videokamery a zásahy do ní jsou zakázány. Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojité D jsou ochranné známky Dolby Laboratories. LEICA je registrovanou ochrannou známkou společnosti Leica microsystems IR GmbH a DICOMAR je registrovanou ochrannou známkou společnosti Leica Camera AG. Ostatní názvy systémů a výrobků uvedené v tomto návodu jsou obvykle zapsané ochranné známky nebo ochranné známky výrobců, kteří příslušný systém nebo výrobek vyvinuli. Tento návod k obsluze je určen pro modely VDR-D310 a VDR-D220. Vyobrazení se může poněkud lišit od originálu. V tomto návodu k obsluze je vyobrazen model VDR-D310, i když se některé části návodu vztahují k jiným modelům. Některé funkce nejsou dostupné u každého modelu. Funkce se mohou lišit, proto prosím čtěte pozorně. 3

4 _CZ.book 4 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 午 後 8 時 59 分 Obsah Bezpečnostní pokyny Před použitím Funkce...6 Příslušenství...8 Popis a použití jednotlivých součástí...9 Použití LCD monitoru...12 Použití hledáčku...13 Použití dálkového ovládání (VDR-D310)...13 Disky a karty...15 Disky, které lze v kameře použít...15 Karty, které lze v kameře použít...19 Zacházení s diskem a kartou...20 Nastavení Napájení...21 Nabíjení akumulátoru...21 Připojení k síťové zásuvce...25 Zapnutí/vypnutí videokamery...25 Vložení/vyjmutí disku...26 Vložení/vyjmutí karty SD...28 Volba režimu...29 Použití joysticku...29 Přepnutí jazyka...33 Používání menu...33 Nastavení data a času...35 Nastavení LCD monitoru/hledáčku...36 Záznam Před záznamem...38 Záznam pohyblivých snímků...40 Režimy záznamu a doby záznamu pohyblivých snímků...41 Záznam statických snímků (statických snímků ve formátu JPEG)...43 Počet obrazových bodů a kvalita snímků při záznamu statických snímků...46 Různé funkce v režimu záznamu...47 Funkce přiblížení/oddálení...47 Snímání sebe sama...48 Funkce kompenzace protisvětla Funkce roztmívání/zatmívání Režim Soft skin Funkce Tele makro (VDR-D310) Funkce Barevné noční vidění Snímání pomocí samospouště Funkce záznamu s vodítky Širokoúhlý režim Funkce stabilizátoru obrazu Funkce omezení hluku větru Funkce ručního záznamu...53 Režim scény Nastavení ručního zaostření Vyvážení bílé Ruční nastavení rychlosti závěrky/ otvoru clony Přehrávání Přehrávání pohyblivých snímků...58 Přehrávání statických snímků (statických snímků ve formátu JPEG)...62 Úpravy Úpravy scén...64 Smazání scén Rozdělení scény Spojení scén Používání playlistů...66 Co je to playlist? Vytvoření nového playlistu Přehrávání playlistu Úpravy playlistu Úpravy statických snímků...71 Smazání statických snímků Uzamčení statických snímků Nastavení DPOF Používání disků a karet Používání disků...74 Uzavření disku Zrušení uzavření disku DVD-RW Uzamčení disku Formátování disků Zobrazení informací o disku Používání karet...76 Formátování karty SD... 76

5 _CZ.book 5 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 午 後 8 時 59 分 S jinými přístroji S televizorem...78 Přehrávání na televizoru...78 S přehrávačem DVD/DVD rekordérem...79 Přehrávání na DVD rekordéru, přehrávači DVD, počítači apod...79 Kopírování záznamů na pevný disk DVD rekordéru...80 S videorekordérem...81 Kopírování snímků do jiných videopřístrojů...81 S tiskárnou (PictBridge)...81 Ostatní Menu...84 Menu...84 Další nabídky...85 Indikátory...86 Indikátory...86 Zprávy...89 Funkce, které nelze použít současně...91 Časté dotazy...92 Odstraňování závad...93 Upozornění pro použití...98 Vysvětlení pojmů Technické údaje Počet zaznamenatelných snímků na kartu SD

6 _CZ.book 6 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 午 後 8 時 59 分 Před použitím Před použitím Funkce Snadný záznam! (l 40) Není nutné hledat místo začátku záznamu. Nový záznam nepřepíše žádnou dříve zaznamenanou scénu. Snadné přehrávání! (l 58) Zaznamenané scény se zobrazí jako miniatury. Snadno vyhledáte scény, které si chcete prohlédnout. Úprava scén! (l 64, 66) Sestavením oblíbených scén vytvoříte originální video (playlist) a poté je snadno zkopírujete na videorekordér nebo na pevný disk DVD rekordéru. 6

7 _CZ.book 7 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 午 後 8 時 59 分 Před použitím Neuzavřený disk DVD-RW nebo DVD-R nahraný v této kameře může být nepoužitelný, pokud jej vložíte do jiného přístroje, například do DVD rekordéru nebo do počítače. Předtím, než vložíte disk do jiného zařízení, jej nezapomeňte uzavřít. (l 74) Použití s přehrávačem DVD/DVD rekordérem! (l 79) Pro přehrávání scén zaznamenaných tímto přístrojem v přehrávači DVD/DVD rekordéru kompatibilním s disky o průměru 8 cm stačí jenom vložit disk. Máte-li DVD rekordér s pevným diskem, můžete scény zaznamenané tímto přístrojem na disk zkopírovat na pevný disk. Použití s počítačem! (VDR-D310) (Viz návod k obsluze pro připojení k PC.) S použitím softwaru na přiloženém disku CD-ROM můžete snadno upravovat scény a vytvářet originální disky ve formátu DVD-Video. 7

8 _CZ.book 8 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 午 後 8 時 59 分 Před použitím Příslušenství Před použitím přístroje zkontrolujte příslušenství. Akumulátor (VDR-D310) CGA-DU12 Akumulátor (VDR-D220) CGR-DU06 Síťový adaptér VSK0651B (DE-974GC) Kabel pro stejnosměrné napájení K2GJ2DC00011 AV/S kabel K2KZ9CB00001 Síťový kabel (VDR-D310) K2CQ2CA00006 (VDR-D220) K2CR2DA00004 Dálkové ovládání (VDR-D310) N2QAEC Knoflíková baterie (VDR-D310) CR2025 Krytka objektivu LSYK2004 USB kabel (VDR-D310) K1HA05CD0010 CD-ROM (VDR-D310) Utěrka pro čištění disku VFC Volitelné příslušenství Některé volitelné příslušenství nemusí být v některých zemích dostupné. Síťový adaptér (VW-AD11E) Akumulátor (lithiový/cgr-du06/640 mah) (VDR-D220) Akumulátor (lithiový/cga-du12/1150 mah) Akumulátor (lithiový/cga-du14/1360 mah) Akumulátor (lithiový/cga-du21/2040 mah) Širokoúhlý objektiv (VW-LW3707M3E) (VDR-D310) Teleobjektiv (VW-LT3714ME) (VDR-D310) Sada filtrů (VW-LF37WE) Reflektor pro natáčení videa (VW-LDC10E) Žárovka do reflektoru pro natáčení videa (VZ-LL10E) Stereofonní mikrofon (VW-VMS2E) (VDR-D310) Stativ (VW-CT45E) 8 cm disk DVD-RAM (jednostranný/ LM-AF30E) 8 cm disk DVD-RAM (oboustranný/ LM-AF60E) 8 cm disk DVD-RW (jednostranný/ LM-RW30E) 8 cm disk DVD-RW (oboustranný/lm-rw60e) 8 cm disk DVD-R (jednostranný/lm-rf30e) 8 cm disk DVD-R (oboustranný/lm-rf60e) 8 cm disk DVD-R DL (dvojitá vrstva na jedné straně/lm-rf55le) USB kabel (K1HA05CD0010) (VDR-D220)

9 _CZ.book 9 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 午 後 8 時 59 分 Popis a použití jednotlivých součástí 1 1 Objektiv (LEICA DICOMAR) (VDR-D310) Objektiv (VDR-D220) 2 Mikrofon (vestavěný, stereo) 3 Snímač vyvážení bílé (l 56) Snímač dálkového ovládání (VDR-D310) (l 14) 2 3 Před použitím 12 Indikátor přístupu na disk/do počítače [ACCESS/PC] (VDR-D310) (l 26) (Viz návod k obsluze pro připojení k PC.) Indikátor přístupu na disk [ACCESS/PC] (VDR-D220) (l 26) 13 Otočný volič režimu (l 29) 14 Joystick (l 29) 15 Tlačítko spuštění/zastavení záznamu (l 40) 16 Páčka vysunutí disku [DISC EJECT] (l 26) Tlačítko menu [MENU] (l 33) 5 Hledáček (l 13) Vzhledem k omezením vyplývajícím z výrobní technologie LCD displejů se mohou na obrazovce hledáčku objevit malé světlé nebo tmavé body. Nejedná se však o závadu a na zaznamenaný obraz nemá tato skutečnost žádný vliv. 6 Tlačítko mazání [ ] (l 64, 68, 71) 7 Výklopná část LCD monitoru (l 12) 8 Vstupní konektor napájení z baterie [DC/C.C. IN] (l 25) 9 Držák akumulátoru (l 21) 10 Hlavní vypínač [OFF/ON] (l 25) 11 Indikátor stavu (l 25) Při záznamu: Páčka zoomu [W/T] (l 47) Při přehrávání: Páčka hlasitosti [svolr] (l 60) 18 Tlačítko snímku [ ] (l 43) 19 Patice pro příslušenství Slouží k připojení příslušenství, jako je DC videosvětlo (volitelný). 20 Korekční tlačítko okuláru (l 37) Objímka stativu (l 12) 22 Páčka uvolnění akumulátoru [BATTERY] (l 21) 9

10 _CZ.book 10 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 Před použitím LCD monitor (l 12) 24 Kryt konektorů 25 Konektor mikrofonu [MIC] (VDR-D310) Jako externí mikrofon lze použít kompatibilní mikrofon napájený z kamery. Podle typu mikrofonu může být při napájení kamery ze síťového napáječe někdy slyšet šum. V takovém případě laskavě přepněte na napájení z akumulátoru a šum zmizí. 26 Výstupní konektor audio-video [A/V] (l 78, 81) 27 Reproduktor 28 Přepínač volby režimu [AUTO/MANUAL/ FOCUS] (l 39, 53, 54) 29 Nulovací tlačítko [RESET] (l 97) 30 Kryt slotu pro kartu [SD CARD] (l 28) 31 Indikátor přístupu na kartu (l 29) 32 Slot pro kartu (l 28) 33 Konektor USB [ ] (l 81) (Viz návod k obsluze pro připojení k PC.) (VDR-D310) 10 Vzhledem k omezením vyplývajícím z výrobní technologie LCD displejů se mohou na obrazovce LCD monitoru objevit malé světlé nebo tmavé body. Nejedná se však o závadu a na zaznamenaný obraz nemá tato skutečnost žádný vliv 午 後 8 時 59 分 Prostor pro disk (l 26) 35 Páskové poutko (l 10) Použití páskového poutka Přizpůsobte délku poutka, aby se vám do něj vešla ruka. Nastavte délku pásku a polohu opěrky. 1 Odepněte poutko. 2 Nastavte délku. 3 Pásek opět připněte. 3 1 Připevnění krytky objektivu Povrch objektivu chraňte připevněním krytky. Když je nasazen ochranný MC filtr nebo ND filtr ze sady filtrů (VW-LF37WE; volitelné příslušenství), použijte krytku objektivu, která je součástí sady filtrů. 2

11 _CZ.book 11 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 1 Protáhněte konec šňůry krytky objektivu řemínkem. 2 Prostrčte krytku objektivu smyčkou. 午 後 8 時 59 分 Sluneční clona Před použitím VDR-D310 Sluneční clonu sejměte otočením proti směru hodinových ručiček A. Při nasazování ji vložte do otvoru B a otočte ve směru hodinových ručiček C. A 3 Při upevňování nebo snímání uchopte krytku objektivu z obou stran mezi ukazovák a palec. B Během záznamu Sejmutou krytku objektivu lze připevnit do držáku krytky. Nasaďte chránič MC nebo filtr ND ze sady filtrů (VW-LF37WE; volitelné vybavení) na přední stranu sluneční clony. Jiné příslušenství na clonu nenasazujte. (Kromě krytky objektivu) (Viz návod na použití sady filtrů.) Při nasazování teleobjektivu (VW-LT3714ME; volitelné příslušenství) nebo širokoúhlého objektivu (VW-LW3707M3E; volitelné příslušenství) nejdříve sejměte sluneční clonu. (Viz návod k použití teleobjektivu nebo širokoúhlého objektivu.) C 11

12 _CZ.book 12 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 Před použitím Při nasazení dvou příslušenství objektivu, například filtru ND a teleobjektivu, a stisknutí páčky W/T směrem k W budou rohy obrazu potemnělé (vinětace). VDR-D220 Sluneční clonu sejměte otočením proti směru hodinových ručiček A. Při nasazování jí otáčejte ve směru hodinových ručiček B. A 午 後 8 時 59 分 (Pečlivě si v návodu k použití přečtěte, jak připevnit kameru na stativ.) Při použití stativu nelze otevřít slot pro kartu. Kartu SD vložte před připevněním kamery na stativ. (l 28) Použití LCD monitoru Zaznamenávaný obraz můžete pozorovat na LCD monitoru. B 1 Dotkněte se výklopné části LCD monitoru A a vyklopte LCD monitor ve směru šipky. Jiné příslušenství na clonu nenasazujte. (Kromě krytky objektivu) Při nasazování MC protektoru nebo ND filtru ze sady filtrů (VW-LF37WE; volitelné příslušentsví), nejprve sundejte sluneční clonu. (Podrobnější informace najdete v návodu pro příslušenství.) Objímka stativu Otvor pro připevnění kamery na stativ (volitelné příslušenství). 12 A Monitor lze vyklopit až o 90o. 2 Nastavte úhel LCD monitoru podle potřeby. Monitor lze otočit až o 180o A směrem k objektivu nebo o 90o B směrem k hledáčku. A B

13 _CZ.book 13 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 Jas a úroveň barev LCD monitoru lze nastavit pomocí menu. (l 36) Při násilném otvírání nebo otáčení LCD monitoru se může kamera poškodit nebo selhat. Je-li LCD monitor otočený o 180x směrem k objektivu a hledáček je vytažený (při zaznamenávání sebe sama), svítí současně LCD monitor i hledáček. Použití hledáčku Vytáhněte hledáček. 午 後 8 時 59 分 Před použitím Použití dálkového ovládání (VDR-D310) EXT DISPLAY DATE/ TIME PHOTO SHOT START/ STOP ZOOM SEARCH STILL ADV SKIP PLAY PAUSE VOL STOP SEARCH STILL ADV SKIP ENTER MENU 9 10 Hledáček se aktivuje. (Při otevření LCD monitoru se hledáček deaktivuje.) Je možné nastavit jas hledáčku (l 36) a zorné pole (l 37). 1 Tlačítko snímku [PHOTO SHOT, ]* 2 Tlačítko zobrazení na obrazovce [EXT DISPLAY] (l 79) 3 Tlačítko data/času [DATE/TIME] (l 36) 4 Tlačítka pro ovládání přehrávání (l 59) 5 Tlačítko mazání [ ]* 6 Směrová tlačítka [3,4,2,1] (l 34) 7 Tlačítko pro spuštění/zastavení záznamu [START/STOP]* 8 Tlačítka ovládání zoomu/hlasitosti [ZOOM, VOL]* 9 Tlačítko menu [MENU]* (l 34) 10 Potvrzovací tlačítko [ENTER] (l 34) * znamená, že tlačítka fungují stejně jako odpovídající tlačítka na kameře. Vložte knoflíkovou baterii Před použitím dálkového ovládání vložte dodanou knoflíkovou baterii. 13

14 _CZ.book 14 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 Před použitím 1 Podržte stisknutou pojistku A a vytáhněte držák baterie. 2 Vložte do držáku knoflíkovou baterii značkou (r) nahoru a zasuňte držák zpět na místo. A 午 後 8 時 59 分 Rozsah použitelnosti dálkového ovládání Vzdálenost dálkového ovládání a snímače dálkového ovládání na kameře A: v okruhu cca 5m Úhel: cca 10o nahoru a 15o dolů, doleva a doprava A Poznámky ke knoflíkové baterii Knoflíkovou baterii po vybití vyměňte za novou (číslo dílu: CR2025). Baterie by měla běžně vydržet přibližně 1 rok, podle toho, jak často kameru používáte. Knoflíkovou baterii ukládejte mimo dosah dětí. Dálkové ovládání je určeno pro použití v interiéru. V exteriéru nebo při silném osvětlení nemusí kamera pracovat správně ani v použitelném rozsahu. POZOR Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Při výměně používejte pouze stejný typ nebo ekvivalent doporučený výrobcem. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce. Varování Nebezpečí požáru, výbuchu a popálenin. Nenabíjejte, nerozebírejte, nezahřívejte nad 60 xc ani nevhazujte do ohně. Varování Knoflíkovou baterii ukládejte mimo dosah dětí. Nikdy nevkládejte knoflíkovou baterii do úst. Při polknutí přivolejte lékaře. 14

15 _CZ.book 15 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 Disky a karty Disky, které lze v kameře použít Typ disku DVD-RAM 8 cm Jednostranný/ oboustranný (DVD-RAM Ver. 2.1) 午 後 8 時 59 分 DVD-RW 8 cm Jednostranný/oboustranný Před použitím [DVD-RW Ver. 1.1/2X-SPEED (2X/1X)] Formát záznamu Formát DVD Video Recording (formát VR) Formát DVD Video Recording (formát VR) Formát DVD-Video (formát Video) Charakteristika Přepisovatelný disk Přepisovatelný disk Disk pro jednorázový záznam *1 Zobrazení na obrazovce Označení v návodu (RAM) (-RW VR ) (-RW V ) Funkce Smazání zaznamenaných scén Editace v kameře Přehrávání v jiných zařízeních *2 *3 *4 *5 Záznam po uzavření *6 15

16 _CZ.book 16 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 Před použitím Typ disku Formát záznamu DVD-R 8 cm Jednostranný/oboustranný DVD-R DL 8cm Dvouvrstvý na jedné straně (DVD-R for General Ver. 2.0) (DVD-R for DL Ver. 3.0) Formát DVD-Video (formát Video) Formát DVD-Video (formát Video) Charakteristika Disk pro jednorázový záznam Disk pro jednorázový záznam Zobrazení na obrazovce 午 後 8 時 59 分 Označení v návodu (-R) Funkce Smazání zaznamenaných scén *1 Disk lze po naformátování použít opakovaně. (l 75) *2 Přehrávače DVD a DVD rekordéry podporující disky o průměru 8 cm. *3 Přehrávání je možné v kompatibilních přístrojích. *4 Musí být uzavřen v kameře. (l 74) Přehrávání je možné v kompatibilních přístrojích. *5 Musí být uzavřen v kameře. (l 74) Disky DVD-R DL lze přehrávat v kompatibilních přístrojích. *6 Zrušte uzavření disku. (l 75) 16 Editace v kameře Přehrávání v jiných zařízeních *2 *5 Záznam po uzavření : je možné : není možné

17 _CZ.book 17 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 Před použitím Pro potřeby tohoto návodu k použití jsou disky DVD-R a DVD-R DL označovány jako DVD-R. Kamera neumožňuje zaznamenávat na disk statické snímky. Při použití oboustranného disku nelze nepřetržitě zaznamenávat nebo přehrávat z jedné strany na druhou. Disk je třeba vysunout a otočit. Nelze použít disky v držáku, kazetě nebo transportním obalu. Před použitím vždy vyjměte z těchto obalů samotný disk. Doporučujeme používat disky Panasonic. Obvykle je možné bez problémů použít pro záznam a přehrávání disky kompatibilní se standardem DVD. Některé běžně prodávané disky ovšem nesplňují kvalitativní a výkonové požadavky standardu DVD. Jestliže takový disk použijete, nemusí být možné obraz normálně zaznamenat nebo přehrát. (Zobrazí se zpráva DOPORUČUJEME POUŽÍT PANASONIC DISK.) Na následujícím webu odborné podpory najdete informace o discích, u kterých byla potvrzena kompatibilita s výrobky Panasonic. (Tyto stránky jsou pouze v angličtině.) Disky zaznamenané touto kamerou nemusí být reprodukovatelné v jiných přístrojích. Záznam ve formátu DVD Video na média DVD-R není podporován. Disky DVD-RW nebo DVD-R mohou být nepoužitelné, jestliže: jzaznamenáváte na disk v jiných přístrojích poté, co jste na něj zaznamenávali v této kameře. jzaznamenáváte na disk v této kameře poté, co jste na něj zaznamenávali v jiných zařízeních. jvložíte neuzavřený disk do nějakého jiného zařízení. Typy formátů 午 後 8 時 59 分 Co je formát DVD Video Recording (formát VR)? Jedná se o formát záznamu na disky DVD, umožňující opakovaný záznam a smazání a vytváření playlistů. Kamera umožňuje záznam ve formátu DVD Video Recording na média DVD-RAM a DVD-RW. Co je formát DVD-Video (formát Video)? Disk lze po uzavření přehrávat ve většině DVD přehrávačů. Kamera umožňuje záznam ve formátu DVD Video na média DVD-RW a DVD-R. Je-li disk zaznamenán ve formátu VR, lze data exportovat do počítače. O discích DVD-R DL (Dual Layer) Disky DVD-R DL (Dual Layer) mají dvě vrstvy povrchu pro záznam/přehrávání na jedné straně. Jestliže se při záznamu zaplní první vrstva (L0), pokračuje záznam bez přerušení na druhé vrstvě (L1). Zaznamenávaný obraz je však v místě přepnutí mezi vrstvami rozdělen do dvou snímků. Při přehrávání disku kamera automaticky přepíná mezi vrstvami, takže celý disk lze přehrát jako běžný disk. V místě přepínání mezi vrstvami se však obraz nebo zvuk krátkodobě zastaví. Příklady médií, která nelze v kameře použít Jiné disky než s průměrem 8 cm Jiné dvojvrstvé disky než DVD-R DL irw ir DVD-ROM DVD-Video CD-RW CD-R CD-ROM CD 17

18 _CZ.book 18 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 Před použitím Použití zcela nového disku DVD-RW Při použití média DVD-RW zvolte, zda se má záznam uskutečnit ve formátu DVD Video Recording (formát VR) nebo DVD-Video (formát Video) a disk naformátujte. (l 17, Typy formátů) 1 Po vložení nového disku DVD-RW se zobrazí obrazovka vpravo. Zvolte [ANO] a stiskněte joystick. 2 Zvolte typ formátu a stiskněte joystick. [VIDEO]: [VR]: Formát DVD-Video Formát DVD Video Recording 午 後 8 時 59 分 3 Na potvrzovací obrazovce zvolte [ANO] a stiskněte joystick. Chcete-li změnit typ formátu, naformátujte disk znovu. (l 75) Při formátování disku se na něm vymažou veškerá zaznamenaná data. 18

19 _CZ.book 19 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 Karty, které lze v kameře použít Před použitím Typ karty Paměťová karta SD Paměťová karta SDHC Kapacita Označení v návodu 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2GB V tomto návodu jsou paměťové karty SD a paměťové karty SDHC označovány jako karta SD. Kamera neumožňuje záznam pohyblivých obrazů na kartu SD. Aktuální informace najdete na následující webové stránce. (Tyto stránky jsou pouze v angličtině.) Kamera podporuje paměťové karty SD naformátované systémem FAT12 a FAT16 podle specifikace paměťových karet SD a paměťové karty SDHC naformátované systémem FAT32. Karty SD formátujte v kameře. Jestliže je karta SD naformátována v jiném zařízení (například v počítači), bude záznam trvat déle a nemusí být možné ji použít. (l 76) Doporučujeme používat značkové karty SD Panasonic. Je-li paměťová karta SD uzamčena pojistkou proti zápisu A, nelze na ni zaznamenávat, mazat z ní záznamy ani je upravovat. (SD) 4GB Kamera je kompatibilní s kartami SD i SDHC. Karty SDHC lze používat pouze v zařízeních, která jsou s nimi kompatibilní. Karty SDHC nelze používat pouze v zařízeních, která jsou kompatibilní pouze s paměťovými kartami SD. (Při používání paměťové karty SDHC v jiném zařízení si nezapomeňte přečíst návod k používání tohoto zařízení.) 午 後 8 時 59 分 Paměťovou kartu ukládejte mimo dosah dětí, aby ji nemohly polknout. Paměťové karty MultiMediaCard nelze v kameře použít. A 19

20 _CZ.book 20 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 Před použitím Zacházení s diskem a kartou Držení disku nebo karty Nedotýkejte se záznamové strany nebo povrchu kontaktů. Vložení/vyjmutí disku Nedovolte znečištění povrchu disku pro záznam/přehrávání otisky prstů nebo nečistotou. Je-li na ploše disku pro záznam/přehrávání nečistota (např. otisky prstů nebo špína), nelze snímky normálně zaznamenávat nebo přehrávat a mohou se objevit tyto úkazy: jnelze zaznamenávat nebo přehrávat. jpřehrávaný obraz se krátkodobě zastavuje nebo je během přehrávání přerušovaný zvuk. jv přehrávaných snímcích se objevuje černý šum. jzobrazí se zpráva ZKONTROLUJTE DISK - POŠKRÁBÁNÍ NEBO NEČISTOTY.. Je-li disk znečištěný Očistěte jej dodávaným čisticím hadříkem. Odstraňte nečistotu stíráním od středu k okrajům. Při otírání nepoužívejte sílu, protože byste mohli disk poškrábat. Nepoužívejte rovněž rozpouštědla (ředidla, vodu, antistatické přípravky, saponáty apod.). Pokyny pro zacházení Dejte pozor na poškrábání a znečištění. Nenalepujte na disky štítky nebo nálepky. (Mohou způsobit deformaci disku a nevyvážené otáčení, obraz je nepoužitelný.) Disky popisujte pouze po lícové straně a používejte popisovač s měkkým hrotem. Nepoužívejte kuličková pera nebo jiné psací potřeby s tvrdým hrotem. Nepoužívejte čistící spreje, benzín, ředidla, kapaliny pro zabránění vzniku statické elektřiny ani jiná rozpouštědla. Nepoužívejte obaly nebo kryty proti poškrábání. Disky neházejte, neskládejte je na sebe ani je nevystavujte nárazům. Nestavte na ně jiné předměty. Nepoužívejte následující disky: jdisky se zbytky lepidel ze sejmutých štítků nebo nálepek jdisky s poškozenými okraji nebo prasklé jdisky s nepravidelnými tvary, například ve tvaru srdíčka Kontakty na kartě chraňte před vodou, znečištěním a prachem. Neukládejte je na následujících místech: jna přímém slunečním světle jve velmi prašném nebo vlhkém prostředí jv blízkosti zdrojů tepla jv místech, kde může docházet k výrazným rozdílům teplot (na povrchu se může srazit vlhkost). jkde jsou vystaveny elektrickému nebo elektromagnetickému poli. Když disky a karty nepoužíváte, vložte je zpět do ochranných obalů. 20 午 後 8 時 59 分

21 _CZ.book 21 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 Nastavení Napájení Nabíjení akumulátoru Akumulátor kamery se dodává nenabitý. Před použitím kamery akumulátor nabijte. Je-li k síťovému napáječi připojen kabel pro stejnosměrné napájení, nebude se akumulátor nabíjet. Odpojte kabel pro stejnosměrné napájení od síťového napáječe. A 午 後 8 時 59 分 Nasazení akumulátoru Zatlačte akumulátor do držáku a posuňte jej, až zaklapne. Nastavení Vyjmutí akumulátoru 1 Zapojte síťový kabel do síťového napáječe a do zásuvky. 2 Položte akumulátor do držáku, zarovnejte ho se značkou a bezpečně zasuňte. Výstupní kabel síťového napáječe není zcela zasunutý do patice napáječe. Na obrázku A je vidět mezera. Indikátor nabíjení Svítí: Nabíjení Zhasne: Nabíjení dokončeno Bliká: Akumulátor je nadměrně vybitý. Během chvíle se indikátor rozsvítí a začne normální nabíjení. Je-li teplota akumulátoru příliš vysoká nebo příliš nízká, indikátor CHARGE bliká a nabíjení bude trvat déle než obvykle. Doba nabíjení akumulátoru (l 22) Doporučujeme používat baterie Panasonic. (l 8) Při používání jiných baterií nemůžeme zaručit kvalitní funkci kamery. Současně s posunutím páčky BATTERY vytáhněte akumulátor. Přidržujte akumulátor rukou, aby neupadl. Před vyjmutím akumulátoru se ujistěte, zda je vypínač OFF/ON nastavený do polohy OFF a zkontrolujte, zda zhasnul indikátor stavu. POZOR Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Při výměně používejte pouze stejný typ nebo ekvivalent doporučený výrobcem. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce. 21

22 _CZ.book 22 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 Nastavení Doba nabíjení a doba záznamu Doby v následující tabulce platí při teplotě 25 oc a relativní vlhkosti 60%. Při teplotě vyšší nebo nižší než 25 oc se doba nabíjení prodlouží. Doba nabíjení Uvedené doby nabíjení jsou pouze orientační. 2 h 25 min znamená 2 hodiny a 25 minut. VDR-D310: Číslo modelu akumulátoru Napětí/kapacita Doba nabíjení VDR-D220: Dodaný akumulátor/ CGA-DU12 (volitelný) 7,2 V/1150 mah 2 h 25 min CGA-DU14 (volitelný) 7,2 V/1360 mah 2 h 45 min CGA-DU21 (volitelný) 7,2 V/2040 mah 3 h 55 min Číslo modelu akumulátoru Napětí/kapacita Doba nabíjení Dodaný akumulátor/ CGR-DU06 (volitelný) 午 後 8 時 59 分 7,2 V/640 mah 1 h 40 min CGA-DU12 (volitelný) 7,2 V/1150 mah 2 h 25 min CGA-DU14 (volitelný) 7,2 V/1360 mah 2 h 45 min CGA-DU21 (volitelný) 7,2 V/2040 mah 3 h 55 min 22

23 _CZ.book 23 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 Nastavení Doba záznamu (Při použití disku DVD-RAM) Uvedené doby platí při použití hledáčku. Časy v závorkách označují dobu záznamu při použití LCD monitoru. Skutečná doba záznamu označuje dobu záznamu na disk při opakovaném spouštění/zastavení záznamu, zapínání/vypínání kamery, pohybu páčkou zoomu atd. 1 h 25 min znamená 1 hodina a 25 minut. VDR-D310: Číslo modelu akumulátoru Dodaný akumulátor/ CGA-DU12 (volitelný) CGA-DU14 (volitelný) VDR-D220: Napětí/ kapacita CGA-DU21 (volitelný) Číslo modelu akumulátoru Dodaný akumulátor/ CGR-DU06 (volitelný) CGA-DU12 (volitelný) 7,2 V/ 1150 mah 7,2 V/ 1360 mah 7,2 V/ 2040 mah Napětí/ kapacita 7,2 V/ 640 mah 7,2 V/ 1150 mah Režim záznamu XP SP LP XP SP LP XP SP LP Režim záznamu XP SP LP XP SP LP 午 後 8 時 59 分 Maximální doba souvislého záznamu 1h25min (1 h 20 min) 1h40min (1 h 30 min) 1h45min (1 h 40 min) 1h45min (1 h 40 min) 2h (1 h 50 min) 2h5min (1 h 55 min) 2h50min (2 h 40 min) 3h10min (3 h) 3h20min (3h5min) Maximální doba souvislého záznamu 1h5min (1 h) 1h20min (1 h 10 min) 1h25min (1 h 15 min) 2h (1 h 50 min) 2h20min (2 h 10 min) 2h30min (2 h 15 min) Skutečně zaznamenatelná doba 35 min (35 min) 45 min (40 min) 45 min (45 min) 45 min (45 min) 50 min (50 min) 55 min (50 min) 1h15min (1 h 10 min) 1h25min (1 h 20 min) 1h30min (1 h 20 min) Skutečně zaznamenatelná doba 30 min (25 min) 35 min (30 min) 35 min (30 min) 55 min (50 min) 1h (55 min) 1h5min (1 h) 23

24 _CZ.book 24 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 Nastavení Číslo modelu akumulátoru CGA-DU14 (volitelný) CGA-DU21 (volitelný) Napětí/ kapacita 7,2 V/ 1360 mah 7,2 V/ 2040 mah Režim záznamu XP SP LP XP SP LP 午 後 8 時 59 分 Maximální doba souvislého záznamu 2h35min (2 h 20 min) 3h (2 h 40 min) 3h10min (2 h 50 min) 3h50min (3 h 30 min) 4h30min (4h5min) 4h45min (4 h 20 min) Skutečně zaznamenatelná doba 1h5min (1 h) 1h20min (1 h 10 min) 1h25min (1 h 15 min) 1h40min (1 h 35 min) 2h (1 h 50 min) 2h5min (1 h 55 min) Se zmenšující se kapacitou baterie se zobrazení mění. # # # #. Při vybití baterie bude blikat symbol ( ). Doba záznamu se liší podle způsobu používání. Udávané časy jsou přibližné. Doba záznamu se zkrátí při současném použití hledáčku a LCD monitoru otočeného vpřed pro snímání sebe sama atd. Akumulátory se při provozu nebo nabíjení zahřívají. Rovněž tak se zahřívá samotná videokamera. Je to naprosto běžný jev. Pamatujte, že za nízkých teplot se provozní doba akumulátoru zkracuje. Doporučujeme mít pro natáčení v zásobě nabitý náhradní akumulátor. 24

25 _CZ.book 25 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 Připojení k síťové zásuvce Po připojení síťového napáječe je kamera v pohotovostním stavu. Po zapojení síťového napáječe do zásuvky je primární okruh stále pod napětím. 午 後 8 時 59 分 Zapnutí napájení Podržte stisknuté tlačítko A a přepínač OFF/ON nastavte do polohy ON. Nastavení A B Indikátor stavu B svítí a zapne se napájení. Při prvním zapnutí kamery se zobrazí výzva k nastavení data a času. Zvolte [ANO] a nastavte datum a čas. (l 35) 1 Zapojte síťový kabel do síťového napáječe a do zásuvky. 2 Zapojte kabel pro stejnosměrné napájení do síťového napáječe. 3 Zapojte kabel pro stejnosměrné napájení do kamery. Nepoužívejte síťový kabel s jiným zařízením, protože je určen pouze pro tuto kameru. Nepoužívejte pro tuto videokameru síťový kabel od jiného přístroje. V době, kdy je k síťovému napáječi připojen kabel pro stejnosměrné napájení, se akumulátor nebude nabíjet. Zapnutí/vypnutí videokamery Při záznamu sejměte před zapnutím kamery krytku objektivu. Při zapnutí kamery s nasazenou krytkou objektivu nemusí správně fungovat automatické nastavení vyvážení bílé (l 101). Vypnutí napájení Podržte stisknuté tlačítko A a přepínač OFF/ON nastavte do polohy OFF. Při vypnutí napájení indikátor stavu B zhasne. A B 25

26 _CZ.book 26 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 Nastavení Při prvním zapnutí po výměně disku nebo akumulátoru se spustí rozpoznávací program, který zkontroluje, zda je disk v pořádku. Tato kontrola trvá s diskem DVD-RAM asi 25 sekund. Jestliže chcete s kamerou pracovat ihned po zapnutí, postupujte takto. 1) Zapněte napájení. 2) Jakmile z obrazovky zmizí text NAČÍTÁM..., vypněte napájení. Přibližně 8 sekund po dalším zapnutí napájení můžete začít zaznamenávat. Kontrola může podle stavu disku trvat i déle. Není-li nastavené datum a čas, může spuštění záznamu trvat déle než obvykle. 午 後 8 時 59 分 Vypnutí napájení Zavřete LCD monitor a zatáhněte hledáček. Indikátor stavu zhasne a napájení se vypne. Napájení se nevypne, dokud nebude LCD monitor zavřený a hledáček zatažený. Při probíhajícím záznamu na disk se napájení nevypne ani při zavření LCD monitoru a zatažení hledáčku. Zapnutí a vypnutí napájení pomocí LCD monitoru/hledáčku Je-li přepínač OFF/ON nastavený do polohy ON, lze napájení zapnout a vypnout pomocí LCD monitoru a hledáčku, je-li kamera v režimu záznamu na disk nebo v režimu záznamu na kartu. Zapnutí napájení Otevřete LCD monitor nebo vytáhněte hledáček. Indikátor stavu svítí a zapne se napájení. 26 Když kameru nepoužíváte, nastavte přepínač OFF/ON do polohy OFF. Vložení/vyjmutí disku Při vkládání nebo vyjímání disku vložte do kamery nabitý akumulátor nebo ji připojte k síťovému napáječi. Pokud není zapnuto napájení kamery, kryt prostoru pro disk se neotevře. 1 Vložte akumulátor nebo připojte síťový napáječ. 2 Posuňte jednou páčku DISC EJECT a uvolněte ji. Několik sekund bliká indikátor ACCESS/PC a poté se pootevře kryt prostoru pro disk.

27 _CZ.book 27 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 3 Otevřete rukou kryt prostoru pro disk a vložte/vyjměte disk. Vložení disku Nasaďte disk na středový trn a zatlačte jej dolů, až zaklapne na místo. A Strana pro záznam/přehrávání B Snímací čočka 午 後 8 時 59 分 Nastavení Vyjmutí disku Tlačte trn dolů, uchopte disk za okraje a opatrně jej vyjměte. B A Dávejte pozor, abyste se při vkládání nebo vyjímání disku nedotýkali stran disku pro záznam/přehrávání. 4 Zavřete kryt prostoru pro disk zatlačením na místo označené PUSH CLOSE. Jestliže používáte nový disk DVD-RW, je nutné jej naformátovat. (l 18) Označení stran disku pro záznam/ přehrávání Jednostranný disk: Strana pro záznam/přehrávání je na druhé straně než potištěná strana. Oboustranný disk: Strana pro záznam/přehrávání SIDE A je na druhé straně než strana s označením SIDE A. 27

28 _CZ.book 28 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 Nastavení Strana pro záznam/přehrávání SIDE B je na straně s označením SIDE A. B A Značka SIDE A B Protilehlá strana je strana pro záznam/ přehrávání SIDE A. Při otevírání krytu nepoužívejte nadměrnou sílu. Nedotýkejte se snímací čočky ani strany disku pro záznam/přehrávání. Může to narušit záznam a přehrávání. Disk vložte pevně, abyste předešli poškození. Při otevření krytu bliká indikátor ACCESS/PC červeně. Neponechávejte kryt otevřený. Při otevřeném krytu se napájení nevypne ani po nastavení přepínače OFF/ON do polohy OFF. Jestliže disk není správně vložený, kryt se nezavře. Nikdy nezkoušejte zavřít kryt silou. Mohlo by dojít k poškození. Vložte znovu disk správně. Při vložení jednostranného disku do kamery potištěnou stranou dolů se zobrazí chybová zpráva. Vyjměte disk a vložte jej znovu stranou pro záznam/přehrávání dovnitř. Nepřipusťte znečištění nebo poškrábání strany pro záznam/reprodukci. Nevyjímejte akumulátor a neodpojujte síťový napáječ při vyjímání disku nebo dokud není napájení úplně vypnuto. V opačném případě se kryt neotevře. Pokud k tomu dojde, nasaďte znovu akumulátor nebo opět připojte síťový napáječ, ještě jednou posuňte páčku DISC EJECT a uvolněte ji. Při opětovném zapnutí napájení se může zobrazit zpráva o opravě disku. (l 90, Obnovení) Do prostoru pro disk nevkládejte žádné jiné disky než DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R nebo DVD-R DL o průměru 8 cm. V opačném případě může dojít k chybné činnosti. (l 17, Příklady médií, která nelze v kameře použít) Nedotýkejte se snímací čočky ani jiných dílů uvnitř prostoru pro disk. Rozhodně se 28 A DVD-RAM / SIDE A 午 後 8 時 59 分 nedotýkejte prostoru kolem snímací čočky, protože je mimořádně horký. Po vložení disku/po dokončení záznamu Pokud svítí indikátor ACCESS/PC, disk se otáčí a zaznamenávají se na něj informace. Jestliže v této době dojde k přerušení napájení, může být disk nepoužitelný. Neodpojujte síťový napáječ ani nevyjímejte akumulátor. Kamerou také silně netřeste a zamezte nárazům do kamery. Vložení/vyjmutí karty SD Před vložením/vyjmutím karty SD se ujistěte, zda je vypínač OFF/ON nastaven do polohy OFF. Při vkládání nebo vyjímání karty SD v době, kdy je přepínač OFF/ON nastavený do polohy ON, se může kamera porouchat nebo mohou být ztracena data zaznamenávaná na kartu SD. 1 Nastavením přepínače OFF/ON do polohy OFF vypněte napájení. Zkontrolujte, zda indikátor stavu zhasnul. 2 Posunutím otevřete kryt slotu pro kartu.

29 _CZ.book 29 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 3 Vložte kartu SD do slotu/vyjměte ji ze slotu. A Při vkládání karty SD ji držte potištěnou stranou A nahoru a jedním zatlačením ji kolmo zasuňte na doraz do slotu. Při vyjímání karty zatlačte na její střed a vytáhněte ji kolmo ven. 午 後 8 時 59 分 Volba režimu Nastavení Voličem režimu přepínáte mezi režimy záznamu a přehrávání. Voličem režimu otáčejte pomalu, ale jistě. Otáčejte voličem režimu a nastavte piktogram požadovaného režimu do polohy znázorněné na obrázku. 4 Bezpečně uzavřete kryt slotu pro kartu. Poznámky ke kartě SD Působením elektrického pole, statické elektřiny nebo v důsledku závady videokamery nebo karty SD se mohou data na ní uložená poškodit nebo smazat. Doporučujeme uložit důležitá data do počítače. Indikátor přístupu na kartu Tento indikátor se rozsvítí v době, kdy kamera načítá informace z karty SD (čtení, přehrávání, mazání atd.). Jestliže v době, kdy tento indikátor svítí, provádíte dále uvedené operace, může se poškodit karta SD nebo zaznamenaná data a nebo může kamera fungovat nesprávně: svyjmutí karty SD smanipulace s přepínačem OFF/ON nebo s otočným voličem režimu svyjmutí akumulátoru nebo odpojení síťového napáječe Režim záznamu videa (l 40) Použijte pro záznam pohyblivých obrazů na disk. Režim přehrávání videa (l 58) Použijte pro přehrávání pohyblivých obrazů z disku. Režim záznamu snímku (l 43) Použijte pro záznam statických snímků na kartu SD. Režim přehrávání snímku (l 62) Použijte pro přehrávání statických snímků z karty SD. Při otáčení voličem nepoužívejte násilí. Použití joysticku Kamera je vybavena joystickem pro volbu funkcí, uskutečňování operací atd., a je ji tedy možné snadno ovládat jednou rukou. Základní ovládání Ovládání na obrazovce menu a výběr souborů na obrazovce se zobrazením miniatur atd. 29

30 _CZ.book 30 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 Nastavení Pohybem joysticku nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo vyberte položku nebo scénu, stisknutím joysticku ji potom nastavte Volba pohybem nahoru 2 Volba pohybem dolů 3 Volba pohybem doleva 4 Volba pohybem doprava 5 Potvrzení položky stisknutím joysticku Operace na obrazovce menu (l 33) 2 5 Operace během záznamu Otáčením voličem režimu zvolte nebo. 1 Stiskněte střed joysticku a na obrazovce se objeví ikony. 午 後 8 時 59 分 1 Pohybem joysticku nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo vyberte scénu, kterou chcete přehrát, a stiskněte joystick. Vybraná scéna se přehraje na celé obrazovce. Na obrazovce se automaticky zobrazí provozní ikona. 2 Pohybem joysticku nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo ji ovládejte. Po dalším stisknutí středu joysticku indikace zmizí. Indikace se změní po každém pohybu joystickem dolů. 2 Pohybem joysticku nahoru, vlevo nebo vpravo vyberte položku. Operace během přehrávání Otáčením voličem režimu zvolte nebo. 30 1/2 NEXT Provozní ikona se zobrazí nebo zmizí vždy po stisknutí středu joysticku.

31 _CZ.book 31 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 Ikony ovládání zobrazené v jednotlivých režimech Automatický režim a ruční režim (l 39) Režim záznamu videa 1/2 NEXT 2/2 NEXT 3/3 NEXT 4/4 NEXT 午 後 8 時 59 分 Nastavení Ikona Směr Funkce Strana 3 Kompenzace protisvětla 48 (1/2) 2 Zatmívání/roztmívání 49 1 Režim nápovědy 33 3 Barevné noční vidění 51 (2/2) 2 Režim Soft skin 50 V ručním režimu (3/3) V režimu ručního ostření (4/4) Stínované ikony ovládání se nezobrazují při záznamu. Režim přehrávání videa 1 Tele makro (VDR-D310) 50 3 Vyvážení bílé 55 2 Hodnota clony nebo elektronického zesílení 56 1 Rychlost závěrky Nastavení ručního zaostření 54 Ikona Směr Funkce Strana 1/; 3 Přehrávání/zastavení 58 4 Konec přehrávání a zobrazení miniatur 58 : Přeskočení Rychlé převinutí na začátek 59 2; Pomalý posun vzad/přehrávání po snímcích (při zastavení) 59 9 Přeskočení Rychlý posun vpřed 59 ;1 Pomalý posun vpřed/přehrávání po snímcích (při zastavení) 59 31

32 _CZ.book 32 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 Nastavení Režim záznamu snímku 1/2 NEXT 2/2 NEXT 3/3 NEXT 4/4 NEXT Ikona Směr Funkce Strana 3 Kompenzace protisvětla 48 (1/2) Ø 2 Samospoušt 51 (2/2) 午 後 8 時 59 分 1 Režim nápovědy 33 2 Režim Soft skin 50 1 Tele makro (VDR-D310) 50 V ručním režimu (3/3) V režimu ručního ostření (4/4) 3 Vyvážení bílé 55 2 Hodnota clony nebo elektronického zesílení 56 1 Rychlost závěrky Nastavení ručního zaostření 54 Režim přehrávání snímku 32 Ikona Směr Funkce Strana 1/; 3 Spuštění/zastavení prezentace 62 4 Konec přehrávání a zobrazení miniatur 62 E 2 Přehrávání předchozího snímku (při zastavení) 62 D 1 Přehrávání následujícího snímku (při zastavení) 62

33 _CZ.book 33 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 Režim nápovědy Režim nápovědy vysvětluje zobrazené ikony ovládání, když je v režimu záznamu videa/ snímku nastavený přepínač AUTO/MANUAL/ FOCUS do polohy AUTO. Otáčením voličem režimu zvolte nebo. 1 Stisknutím joysticku zobrazte při přerušení záznamu ikonu. 1/2 1/3 NEXT 2 Pohybem joysticku doprava zvolte [ ]. 午 後 8 時 59 分 Nastavení Ukončení režimu nápovědy Stiskněte tlačítko MENU nebo zvolte [EXIT]. Při používání režimu nápovědy nelze nastavovat funkce. Jestliže používáte systém nápovědy, nelze zaznamenávat filmové záznamy ani statické snímky. Přepnutí jazyka EXIT 1/2 NEXT Můžete přepnout jazyk zobrazovaný na displeji nebo na stránce menu. 1/2 NEXT 1 Stiskněte tlačítko MENU, zvolte [LANGUAGE] a stiskněte joystick. 3 Pohybem joysticku nahoru, doleva nebo doprava zvolte požadovanou ikonu. MENU EXIT 1/2 NEXT Na obrazovce se zobrazí vysvětlení vybrané ikony. Indikace se změní po každém pohybu joystickem dolů. 2 Zvolte [Česky] a stiskněte joystick. Používání menu Informace o menu najdete v části Menu (l 84). 33

34 _CZ.book 34 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 Nastavení 1 Při zastavené kameře stiskněte tlačítko MENU. Zobrazené menu se liší podle nastavení otočného voliče režimu. V době, kdy je zobrazeno menu, neotáčejte voličem. MENU 午 後 8 時 59 分 5 Pohněte joystickem doprava nebo jej stiskněte. 6 Pohybem joysticku nahoru nebo dolů zvolte požadovanou položku. 2 Pohybem joysticku nahoru nebo dolů zvolte požadované hlavní menu. 7 Stisknutím joysticku potvrďte volbu. 3 Pohněte joystickem doprava nebo jej stiskněte. Návrat na předchozí obrazovku Pohněte joystickem doleva. 4 Pohybem joysticku nahoru nebo dolů zvolte požadovanou položku podmenu. 34 Opuštění stránky menu Stiskněte tlačítko MENU. MENU Stránka menu se nezobrazí při záznamu nebo přehrávání. V době zobrazení stránky menu nelze spustit jiné operace. Práce s dálkovým ovládáním (VDR-D310) Přechody mezi obrazovkami nabídek jsou stejné jako při používání tlačítek na kameře.

35 _CZ.book 35 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 1 Stiskněte tlačítko MENU. ENTER MENU 2 Vyberte položku menu. MENU ENTER Místo joysticku na kameře použijte směrová tlačítka (3,4,2,1) a tlačítko ENTER. 3 Stisknutím tlačítka MENU opusťte stránku nabídek. 午 後 8 時 59 分 Nastavení 1 Stiskněte tlačítko MENU, zvolte [ZÁKLADNÍ] # [NASTAV. ČASU] # [ANO] a stiskněte joystick. MENU 2 Pohybem joysticku doleva nebo doprava zvolte nastavovanou položku. Pohybem joysticku nahoru nebo dolů nastavte požadovanou hodnotu. ENTER MENU Údaj roku se mění takto: 2000, 2001,..., 2099, 2000,... Pro zobrazení času se požívá 24 hodinový formát. Nastavení data a času Při prvním zapnutí kamery se zobrazí výzva k nastavení data a času. Zvolte [ANO] a stiskněte joystick. Proveďte následující kroky 2 a 3 a nastavte datum a čas. Jestliže je zobrazeno nesprávné datum nebo nesprávný čas, upravte je. Otáčením voličem režimu zvolte nebo. 3 Stisknutím joysticku potvrďte volbu. Při stisknutí joysticku se spustí funkce hodin s časem [00] sekund. Nastavení ukončete stisknutím tlačítka MENU a zkontrolujte zobrazení data a času. 35

36 _CZ.book 36 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 Nastavení Změna způsobu zobrazení data a času Stiskněte tlačítko MENU, zvolte [NASTAVENÍ] # [DATUM/ČAS] # požadovaný způsob zobrazení a stiskněte joystick. Zobrazení data a času můžete zobrazit nebo změnit opakovaným stisknutím tlačítka DATE/ TIME na dálkovém ovladači. (VDR-D310) [DATUM] [VYPNOUT] [DAT/ČAS] :30 午 後 8 時 59 分 Nastavení LCD monitoru/ hledáčku Nastavení jasu a barevné úrovně hledáčku 1 Stiskněte tlačítko MENU, zvolte [NASTAVENÍ] # [NASTAVENÍ LCD] nebo [NAST. HLED.] # [ANO] a stiskněte joystick. Změna způsobu zobrazení Stiskněte tlačítko MENU, zvolte [NASTAVENÍ] # [FORMÁT DATA] # požadovaný způsob zobrazení a stiskněte joystick. MENU Způsob zobrazení Zobrazení na obrazovce [R/M/D] [M/D/R] [D/M/R] Pohybem joysticku nahoru nebo dolů zvolte položku, kterou chcete nastavit. Pohybem joysticku doleva nebo doprava ji nastavte. Hodnoty data a času jsou řízeny vestavěnou lithiovou baterií. Před zahájením záznamu nezapomeňte zkontrolovat čas. Je-li místo údaje času zobrazeno [- -], vybil se vestavěný lithiový akumulátor. Při jeho nabíjení postupujte takto: Při prvním zapnutí napájení po nabití se zobrazí výzva k nastavení data a času. Zvolte [ANO] a nastavte datum a čas. Dobití vestavěného lithiového akumulátoru Připojte ke kameře síťový napáječ nebo zapojte akumulátor a vestavěný lithiový akumulátor se dobije. Nepoužívejte kameru zhruba 24 hodin a baterie bude zálohovat údaj data a času po dobu přibližně 6 měsíců. (Baterie se dobíjí i tehdy, je-li přepínač OFF/ON nastaven na OFF.) 36 Ukazatel na úsečce se pohybuje. [NASTAVENÍ LCD] [JAS]: Jas LCD monitoru [BARVA]: Úroveň barev LCD monitoru [NAST. HLED.] [JAS]: Jas hledáčku

37 _CZ.book 37 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 Chcete-li nastavit jas hledáčku, zavřete LCD monitor a aktivujte hledáček jeho vytažením. Je-li LCD monitor otočen o 180 směrem k objektivu, nelze jeho jas a úroveň barev nastavit. Tato nastavení nemají žádný vliv na zaznamenávané snímky. Nastavení zorného pole Otáčením korekčním tlačítkem okuláru zaostřete obraz v hledáčku. 午 後 8 時 59 分 Nastavení 0h00m00s 0h00m00s 37

38 _CZ.book 38 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 Záznam Záznam Před záznamem Základní způsob držení kamery 1 午 後 8 時 59 分 Držte kameru oběma rukama. 2 Prostrčte ruku páskovým poutkem. 3 Nepřikrývejte rukama mikrofony nebo čidla. 4 Držte ruce u těla. 5 Mírně se rozkročte. Při natáčení v exteriéru mějte slunce za zády. Jestliže má natáčený předmět světlo za sebou, bude na záznamu tmavý. Při záznamu se ujistěte, že stojíte pevně a že nehrozí nebezpečí střetu s jinou osobou, míčem apod. 38

39 _CZ.book 39 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 Automatický režim Záznam Nastavte přepínač AUTO/MANUAL/FOCUS do polohy AUTO a vyvážení barev (automatické vyvážení bílé) a zaostření se nastaví automaticky. jautomatické vyvážení bílé (l 101) jautomatické zaostření (l 102) Podle jasu předmětu atd. se automaticky nastaví clona a rychlost závěrky na optimální jas. (Při nastavení do režimu záznamu videa: Rychlost závěrky je nastavena na maximální hodnotu 1/250.) Vyvážení barev a zaostření se v závislosti na světelných zdrojích nebo scénách nemusí nastavit automaticky. V takovém případě nastavte tyto hodnoty ručně. jscénické režimy (l 53) jvyvážení bílé (l 55) jrychlost závěrky (l 56) jhodnota clony/elektronického zesílení (l 56) jzaostření (l 54) Funkce Anti-Ground-Shooting (AGS) (VDR-D310) Tato funkce zabraňuje nežádoucímu záznamu, když zapomenete pozastavit záznam a jdete s kamerou otočenou vzhůru nohama v době, kdy běží záznam. Jestliže se kamera při záznamu na disk překlopí z normální polohy vzhůru nohama, automaticky se pozastaví nahrávání. Otáčením voličem režimu zvolte. Stiskněte tlačítko MENU zvolte [NASTAVENÍ] # [AGS] # [ZAPNOUT] a stiskněte joystick. Funkce AGS se může aktivovat a způsobit přerušení záznamu v kameře při natáčení předmětů ležících přímo nad vámi nebo přímo pod vámi. V takových případech nastavte [AGS] na [VYPNOUT] a pokračujte v záznamu. Pro pozastavení záznamu používejte tlačítko spuštění/zastavení záznamu. Funkce AGS je pouze záložní pro případ, že zapomenete záznam pozastavit. Doba, po níž kamera po překlopení vzhůru nohama přejde do stavu pozastavení záznamu, se liší podle provozních podmínek. 午 後 8 時 59 分 39

40 _CZ.book 40 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 Záznam Záznam pohyblivých snímků (RAM) (-RW VR ) (-RW V ) (-R) Záznam pohyblivých snímků na disk. Při prodeji kamery je poměr stran nastaven na [16:9] pro záznam snímků kompatibilní se širokoúhlými televizory. Chcete-li sledovat snímky na běžném televizoru (4:3), změňte nastavení poměru stran (l 52) před záznamem nebo při jejich sledování na připojeném televizoru (l 78). Před zapnutím kamery sejměte krytku objektivu. Při zapnutí kamery s nasazenou krytkou objektivu nemusí správně fungovat automatické nastavení vyvážení bílé. 1 Zapněte kameru. 2 Otáčením voličem režimu zvolte. 午 後 8 時 59 分 3 Otevřete LCD monitor nebo vytáhněte hledáček. 4 Stisknutím tlačítka spuštění/ zastavení záznamu spusťte záznam. Ukončení záznamu Opakovaným stisknutím tlačítka spuštění/zastavení záznamu zastavte záznam. [ ] a [;] svítí během záznamu červeně. Nepohybujte kamerou, dokud se nerozsvítí [;] zeleně. Snímky zaznamenané mezi dvěma stisknutími tlačítka spuštění/zastavení záznamu, kterými byl záznam spuštěn a zastaven, tvoří jednu scénu. 40

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-MS120AE/BE/SE/PE VIDEOKAMERA. Vážený zákazníku

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-MS120AE/BE/SE/PE VIDEOKAMERA. Vážený zákazníku POKYN ÚTMUTATÓ VIDEOKAMERA kamerát választotta GZ-MS120AE/BE/SE/PE Podrobnější informace o obsluze přístroje viz NÁVOD K OBSLUZE na disku CD-ROM. CZ LYT2008-007A-M HU Vážený zákazníku Děkujeme vám za koupi

Részletesebben

d CZ a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC8507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB DVBT AMP AUDIO AUX 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK

Részletesebben

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD DVD-S700

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD DVD-S700 Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD Típusszám / Model è. / Nr modelu DVD-S500 DVD-S700 MAGYAR ÈESKY POLSKI DVD-S700 (kizárólag

Részletesebben

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6

Részletesebben

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration ESI 4610RAX...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 51 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

Obsah Nezapomeňte přečíst

Obsah Nezapomeňte přečíst Česky Polski Magyar Číslo modelu TX-P42XT50E TX-P50XT50E Návod k obsluze Plazmový televizor Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze dodávaném na CD-ROM. K zobrazení návodu k obsluze na CD-ROM

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4

Részletesebben

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 -

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 - Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LCD TV a Ovládací tlačítka... 7 Přehled zapojení

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Rychlá nabídka...2 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Vložení baterií do dálkového ovladače...4

Részletesebben

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Chladnička Hűtőszekrény Chłodziarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si

Részletesebben

CZ Návod k obsluze HU Használati útmutató SK Návod na používanie DSC-H50

CZ Návod k obsluze HU Használati útmutató SK Návod na používanie DSC-H50 Digitální fotoaparát / Digitális fényképezőgép / Digitálny fotoaparát CZ Návod k obsluze HU Használati útmutató SK Návod na používanie DSC-H50 Podrobnosti o pokročilých postupech naleznete v příručkách

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ SKINANDE HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 7 Ovládací panel 8 Programy 8 Funkce 9 Nastavení 10 Před prvním použitím 12 Denní používání

Részletesebben

DLF39285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Használatý utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

DLF39285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Használatý utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea DLF39285SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Használatý utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství...

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny SKINANDE CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 20 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Programy 7 Funkce 8 Před prvním použitím 8 Denní používání 11 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní pokyny

Részletesebben

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Návod k použití Návod na obsluhu Kezelési utasítás Kullanım klavuzu CZ SK HU TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-61(1) Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali tento výrobek

Részletesebben

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE 6 PŘÍSLUŠENSTVÍ 7 OVLÁDACÍ

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 14 RO Informaţii pentru 28 utilizator SK Návod na používanie 41 SL Navodila za uporabo 52 Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička

Részletesebben

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt.

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt. FAVORIT 88020 VI Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 13 SK Návod na používanie 26 SL Navodila za uporabo 37 Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik ZRA22800WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním

Részletesebben

návod k použití használati útmutató

návod k použití használati útmutató návod k použití használati útmutató Chladnička s mrazničkou Hûtõ - fagyasztó ENA34415X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...............................................................

Részletesebben

Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci

Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci Kombinált tűzhely Használati és beszerelési utasítás Kuchnia gazowo-elektryczna Instrukcja obsługi i instalacji U104700-01 CEŠTINA 4 MAGYAR 20 POLSKI

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 492

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 492 Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Vestavná trouba Beépített sütő ZOB 492 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším

Részletesebben

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4.

Részletesebben

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 PROVOZ

Részletesebben

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 592. http://www.markabolt.hu/

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 592. http://www.markabolt.hu/ Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Vestavná trouba Beépített sütő ZOB 592 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším

Részletesebben

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA CS HU Návod k použití 2 Használati útmutató 19 Sporák Tűzhely ZCE540G1WA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 6 Před prvním použitím 7 Varná deska Denní používání 7 Varná

Részletesebben

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109 Návod k použití PRAÈKA CZ Èesky,1 HU Magyar,13 SK Slovenský,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Technické údaje CZ PL Polski,37

Részletesebben

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................ 3 2. POPIS SPOTŘEBIČE....................................................

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2.

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Frigider

Chladnička Hűtőszekrény Frigider CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 RO Manual de utilizare 23 Chladnička Hűtőszekrény Frigider ZRA21600WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním použití _ 4 Denní používání 5 Užitečné

Részletesebben

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK 02/12 (2) 9099346000 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC 234

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ GRÄNSLÖS HU ČESKY 4 MAGYAR 29 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 6 Instalace 9 Popis spotřebiče 9 Před prvním použitím 10 Denní používání 11 Režim mikrovlnné trouby 13 Funkce

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 RO Manual de utilizare 29 Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator ZRB934PWH2 Obsah Bezpečnostní informace 2 Provoz _ 5 P i prvním použití

Részletesebben

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 22 SK Návod na používanie 32 Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička ZFC14400WA Obsah Bezpečnostní

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD DVD-S68

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD DVD-S68 Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD Típusszám / Model è. / Nr modelu DVD-S48 DVD-S68 MAGYAR ÈESKY POLSKI DVD-S68 (kizárólag DVD-S68)

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Üzembe helyezési útmutató Az alábbi utasítások szakképzett szerelõnek szólnak, akinek biztosítania kell a beszerelés, beállítás, és mûszaki karbantartás helyes elvégzését a jelenleg érvényben lévõ elõírások

Részletesebben

Sporák Tűzhely Sporák

Sporák Tűzhely Sporák CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 SK Návod na používanie 28 Sporák Tűzhely Sporák ZCE560N Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím _ 6 Varná deska Denní používání

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace CZ KYLSLAGEN HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 9 Provoz 10 Denní používání 11 Tipy a rady 14 Čištění a údržba 16 Odstraňování

Részletesebben

Návod k použití Kezelési utasítás

Návod k použití Kezelési utasítás _CZ.book 1 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 午 後 8 時 59 分 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást. Návod k použití Kezelési utasítás

Részletesebben

FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou

FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou CZ Návod k obsluze ICF-SW35 Sony Corporation 2000 Vyti tûno v âeské republice 3 Displej POWER ON/OFF ENTER/CLOCK TUNE/SCAN/TIME SET T, t + DC IN 4.5 V Bateriový

Részletesebben

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

DVT 980 HD DVB-T DVB-T PŘIJÍMAČ NÁVOD K OBSLUZE PRIJÍMAČ DVB-T NÁVOD NA OBSLUHU ODBIORNIK DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI

DVT 980 HD DVB-T DVB-T PŘIJÍMAČ NÁVOD K OBSLUZE PRIJÍMAČ DVB-T NÁVOD NA OBSLUHU ODBIORNIK DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI DVT 980 HD DVB-T DVB-T PŘIJÍMAČ NÁVOD K OBSLUZE PRIJÍMAČ DVB-T NÁVOD NA OBSLUHU ODBIORNIK DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI DVB-T VEVŐKÉSZÜLÉK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVB-T RECEIVER INSTRUCTION MANUAL CZ SK PL HU GB

Részletesebben

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Részletesebben

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE AR372 CAMINO ELECTRIC FIRE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA OBSLUHU CHEMINÉE ÉLECTRIQUE

Részletesebben

DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka

DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka DVD-D360K DVD-D530 DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka p edstavte si moïnosti Dûkujeme, Ïe jste zakoupili tento produkt Samsung. Kompletnûj í servis mûïete získat, pokud produkt zaregistrujete na adrese

Részletesebben

KDC-W6027 KDC-WV6027

KDC-W6027 KDC-WV6027 KDC-W6027 KDC-WV6027 RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS CD UREDJAJ UPUTA ZA UPORABU B64-2711-00/00 (E2N/E2W) Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Poznámky 5

Részletesebben

Stručný průvodce Analytické váhy Modely XPE Rövid útmutató Analitikai mérlegek XPE típusok Kratke upute Analitičke vage Modeli XPE

Stručný průvodce Analytické váhy Modely XPE Rövid útmutató Analitikai mérlegek XPE típusok Kratke upute Analitičke vage Modeli XPE F F Čeština Magyar Hrvatski Stručný průvodce Analytické váhy Modely XPE Rövid útmutató Analitikai mérlegek XPE típusok Kratke upute Analitičke vage Modeli XPE www.mt.com XPE04 METTLER TOLEDO StaticDetect

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Mraznička Fagyasztó Zamrażarka Mraznička EUP23900X 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese

Részletesebben

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-593-298-62(1) Micro HI-FI Component System Návod k obsluze CZ Használati útmutató HU CMT-GPX9DAB 2005 Sony Corporation UPOZORNĚNÍ Nevystavujte jednotku dešti ani vlhku, abyste zabránili vzniku nebezpečí

Részletesebben

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR GYÁRTÓ: CRUSSIS electrobikes s.r.o., K Březince 227, 182 00 Praha 8, IČO: 24819671, Tel.: 283 101 361-2 SPECIFIKÁCIÓK e-atland 5.0 MTB modell. Váz: slumínium keverék 6061

Részletesebben

TOSHIBA. A3000 Series

TOSHIBA. A3000 Series TOSHIBA A3000 Series Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE A NASTAVENÍ PARAMETRÒ Bezpeãnostní zásady doporuãené a zakázané ãinnosti 4 Instalace a dûleïité informace ohlednû instalace 5 Dálkové ovládání rychl orientaãní

Részletesebben

Návod k použití Kezelési utasítás

Návod k použití Kezelési utasítás (CZE).book 1 ページ 2007 年 1 月 12 日 金 曜 日 午 前 9 時 55 分 Cover Návod k použití Kezelési utasítás DVD Video Camera Model No.VDR-D160EP Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC HDC-DX1 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3634785

Az Ön kézikönyve PANASONIC HDC-DX1 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3634785 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Popis. Pokyny pro pouïití RUS. Technické parametry

Popis. Pokyny pro pouïití RUS. Technické parametry Tef-Veille bébé CzSk 10-03 25/03/08 14:28 Page 1 Jednotlivá vyobrazení jsou urãena pouze k ilustraci vlastností va í dûtské chûviãky a neodráïejí skuteãnou realitu. Spoleãnost TEAL SAS si vyhrazuje právo

Részletesebben

47635IP. Sporák Sporák. Návod k použití Návod na použitie

47635IP. Sporák Sporák. Návod k použití Návod na použitie 47635IP Sporák Sporák Návod k použití Návod na použitie 2 Vítejte ve světě Electroluxu Vybrali jste si prvotřídní výrobek Electrolux, který si, jak věříme, v budoucnu velmi oblíbíte. Electrolux si klade

Részletesebben

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25 EN PL Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 6 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 5 SK CS UK RO Akumulátorové prerezávacie Akumulátorové zahradnické acumulator NÁVOD

Részletesebben

GSM bezpečnostní kamera

GSM bezpečnostní kamera GSM bezpečnostní kamera EYE-02...Buď v obraze vždy a všude... SMS CALL MMS MAIL VIDEO WWW JabloTool Návod k obsluze EYE-02.CZE.MAN.User_Manual.24.A - 1 - A Kamera EYE-02 10 Kryt baterie 6 GSM anténa 2

Részletesebben

Návod k použití Kezelési utasítás

Návod k použití Kezelési utasítás _CZE.book 1 ページ 2007 年 2 月 19 日 月 曜 日 午 前 10 時 59 分 Návod k použití Kezelési utasítás SD Card/Hard Disk Video Camera Model No.SDR-H250EP SDR-H20EP Na obrázku je model SDR-H250. Model SDR-H20 není vybaven

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 PL PL 3 6 CZ HU SK Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4 Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 Návod na pou itie 15 18 UNIVERZÁLNY MOTOR MA II / MI 4 Pøed uvedením do provozu

Részletesebben

LLF22197MP4CR. Návod k použití Használatý utasítás Instrukcja obs³ugi Návod na použitie. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

LLF22197MP4CR. Návod k použití Használatý utasítás Instrukcja obs³ugi Návod na použitie. Licensed by Hyundai Corporation, Korea LLF22197MP4CR Návod k použití Használatý utasítás Instrukcja obs³ugi Návod na použitie Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah P ed zahájením instalace a používání si prosím pe liv p e t te návod

Részletesebben

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 Závěsné plynové kondenzační kotle Kondenzációs fali gázkazánok Centrale murale cu condensare, pe gaz HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 Návod k použití určený pro uživatele a technika Felhasználói és szerelői

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Připojení napájení...4

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER DIGITÁLIS ÉBRESZTÔÓRA CL-801. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER DIGITÁLIS ÉBRESZTÔÓRA CL-801. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER DIGITÁLIS ÉBRESZTÔÓRA CL-801 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

unistor, aurostor, geostor

unistor, aurostor, geostor unistor, aurostor, geostor CZ; HU; PL; RO; SK Pro servisního technika Návod k obsluze a instalaci unistor, aurostor, geostor Bivalentní zásobník teplé vody pro solární zařízení VIH S Zásobník teplé vody

Részletesebben

FlexCare. 900 series. Register your product and get support at www.philips.com/welcome

FlexCare. 900 series. Register your product and get support at www.philips.com/welcome FlexCare 900 series Register your product and get support at www.philips.com/welcome 2 1 ČESKY 4 SLOVENSKY 15 MAGYAR 27 Obsah balení může být odlišný dle zakoupeného modelu. Obsah balenia môže byť odlišný

Részletesebben

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 8856000 Skládací vozík-rudl / CZ Skládací vozík-rudla / SK Összehajtható kézikocsi / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HOTPOINT LI 675 DUO http://hu.yourpdfguides.com/dref/4692380

Az Ön kézikönyve HOTPOINT LI 675 DUO http://hu.yourpdfguides.com/dref/4692380 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA

Részletesebben

Návod k použití Kezelési útmutató

Návod k použití Kezelési útmutató Návod k použití Kezelési útmutató SD Card/Hard Disk Video Camera Model No.SDR-H280 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást.

Részletesebben

SCRUBTEC 337.2 USER MANUAL 03/2013 (1) 9099872000. Model: 9087343020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

SCRUBTEC 337.2 USER MANUAL 03/2013 (1) 9099872000. Model: 9087343020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK 03/2013 (1) 9099872000 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA Model: 9087343020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC

Részletesebben

SR 1101 P PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

SR 1101 P PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SR 1101 P PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 1464020000 Edition 1 2009-04 Printed

Részletesebben

509111-69 CZ/SK DC010

509111-69 CZ/SK DC010 509111-69 CZ/SK DC010 2 3 CZ RADIOPØIJÍMAÈ Blahopøejeme Vám! Zvolili jste si náøadí spoleènosti DEWALT. Roky zkušeností, dùkladný vývoj výrobkù a inovace vytvoøily ze spoleènosti DEWALT jednoho z nejspolehlivìjších

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EG 11 IMR (8896109) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážení zákazníci,

Részletesebben

SCRUBTEC 545B / 545BL / 553B 553BL / BOOST 5 Instructions for use

SCRUBTEC 545B / 545BL / 553B 553BL / BOOST 5 Instructions for use SCRUBTEC 545B / 545BL / 553B 553BL / BOOST 5 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 02/2007 Revised 05/2015 (3) 9097054000 Česky Magyar Slovensky

Részletesebben

FLOORTEC 350. www.nilfisk-alto.com PŘÍRUČKA UŽIVATELE ORIGINALANLEITUNG ČESKY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ INSTRUCTIONS D ORIGINE MAGYAR

FLOORTEC 350. www.nilfisk-alto.com PŘÍRUČKA UŽIVATELE ORIGINALANLEITUNG ČESKY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ INSTRUCTIONS D ORIGINE MAGYAR www.nilfisk-alto.com FLOORTE 350 ČESKY MGYR SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČK UŽIVTELE ORIGINLNLEITUNG FELHSZNÁLÓI ÚTMUTTÓ INSTRUTIONS D ORIGINE NÁVOD N OSLUHU ÚDRŽU ORIGINL INSTRUTION PRIROČNIK Z UPORNIK ORIGINELE

Részletesebben

SR 1601 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

SR 1601 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SR 1601 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 33019318 Edition 2 2010-09 Printed

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 30 AVR (8896116) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku,

Részletesebben

BEJUBLAD HYLLAD CZ HU

BEJUBLAD HYLLAD CZ HU BEJUBLAD HYLLAD CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 8 Popis spotřebiče 8 Před prvním použitím 9 Denní používání 9 Funkce hodin 11 Použití příslušenství

Részletesebben

Smart. Janschitz ELEKTRICKÉ OHRADNÍKY VILLANYPÁSZTOROK IZOLÁTORY SZIGETELŐK BATERIE SZÁRAZELEMEK PÁSKY, LANKA, ŠŇŮRY SZALAGOK, HUZALOK,

Smart. Janschitz ELEKTRICKÉ OHRADNÍKY VILLANYPÁSZTOROK IZOLÁTORY SZIGETELŐK BATERIE SZÁRAZELEMEK PÁSKY, LANKA, ŠŇŮRY SZALAGOK, HUZALOK, VŠE KOLEM PASTVY Smart MINDEN A LEGELŐ KÖRÜL ELEKTRICKÉ OHRADNÍKY VILLANYPÁSZTOROK IZOLÁTORY SZIGETELŐK BATERIE SZÁRAZELEMEK PÁSKY, LANKA, ŠŇŮRY SZALAGOK, HUZALOK, DŮM & DVŮR HÁZ & UDVAR Janschitz Smart

Részletesebben

AR 740 (8865070) Pneumatická nýtovačka / CZ Pneumatická nitovačka / SK Pneumatikus szegecselő / HU Druckluft-Schlagschraubendreher / DE

AR 740 (8865070) Pneumatická nýtovačka / CZ Pneumatická nitovačka / SK Pneumatikus szegecselő / HU Druckluft-Schlagschraubendreher / DE AR 740 (8865070) Pneumatická nýtovačka / CZ Pneumatická nitovačka / SK Pneumatikus szegecselő / HU Druckluft-Schlagschraubendreher / DE Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti

Részletesebben

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-072-653-91 (3) Digital Video Camera Recorder Návod na používanie Skôr, ako zariadenie začnete používa, prečítajte si pozorne tento návod a odložte si ho ako prípadný zdroj informácií v budúcnosti. Kezelési

Részletesebben

Návod k použití Kezelési utasítás

Návod k použití Kezelési utasítás _CZE.book 1 ページ 2007 年 2 月 19 日月曜日 午前 10 時 59 分 Návod k použití Kezelési utasítás SD Card/Hard Disk Video Camera Model No.SDR-H250EP SDR-H20EP Na obrázku je model SDR-H250. Model SDR-H20 není vybaven reflektorem

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY MDR-NC13 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4059991

Az Ön kézikönyve SONY MDR-NC13 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4059991 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 30 LPG-NG-1F (8896316) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážení zákazníci,

Részletesebben

SW 750 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo

SW 750 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo SW 750 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 10/2006 Revised 08/2008 (2) 146 3080 000 Česky Magyar Slovensky Slovenščina Model: 908 4701 010-9084708010

Részletesebben

Generátor elektrického proudu CZ Generátor elektrického prúdu SK Elektromos áramot fejlesztő generátor HU

Generátor elektrického proudu CZ Generátor elektrického prúdu SK Elektromos áramot fejlesztő generátor HU HERON EG 12 AVR (8896110) Generátor elektrického proudu CZ Generátor elektrického prúdu Elektromos áramot fejlesztő generátor Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku,

Részletesebben

Návod k použití Kezelési utasítás

Návod k použití Kezelési utasítás Návod k použití Kezelési utasítás Digital Video Camera Model No. NV-GS180EP Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást. Bezpečnostní

Részletesebben

SCRUBTEC 453 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo

SCRUBTEC 453 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo SCRUBTEC 453 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 04/2014 Revised 02/2016 (2) 9100000444 Česky Magyar Slovensky Slovenščina Model: 9087362020-9087365020

Részletesebben

118 118 L, M, H PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS

118 118 L, M, H PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS 118 118 L, M, H PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS CZ SK PL H C76 - CZ - SK - PL - H 10/2007 Obsah Návod k použití... 2 Bezpečnost operátora...2 Obecné informace

Részletesebben

11a 11b 21* 18 19* 12* 13* 14a* 14b* 23* 24* 20* 25* 17a* 26* 17b* 17c* Ref: ZR0045 01 Ref: ZR0042 01. Ref: WB3051.20-30-40

11a 11b 21* 18 19* 12* 13* 14a* 14b* 23* 24* 20* 25* 17a* 26* 17b* 17c* Ref: ZR0045 01 Ref: ZR0042 01. Ref: WB3051.20-30-40 902975/01 40/11 C O M P A C T 11a 11b 3* 2 9 10 4 5 7b 8 10 12 7a 1a 1b 6 22 13* 12* 14a* 14b* 18 19* 21* 23* Ref: ZR0045 01 Ref: ZR0042 01 24* 15 16 20* 25* 17a* 17b* 17c* 26* Ref: WB3051.20-30-40 1 1

Részletesebben