unistor, aurostor, geostor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "unistor, aurostor, geostor"

Átírás

1 unistor, aurostor, geostor CZ; HU; PL; RO; SK

2

3 Pro servisního technika Návod k obsluze a instalaci unistor, aurostor, geostor Bivalentní zásobník teplé vody pro solární zařízení VIH S Zásobník teplé vody pro topné systémy VIH R Zásobník teplé vody pro tepelná čerpadla VIH RW CZ

4 Obsah 1 Informace k dokumentaci Obsah 1 Informace k dokumentaci Archivace podkladů Použité symboly Platnost návodu Popis zařízení Konstrukce a funkce Shoda se směrnicemi Přehled typů Typový štítek Bezpečnostní pokyny a předpisy Bezpečnostní pokyny Použití v souladu s určením Normy, pravidla a směrnice Obsluha Napouštění a vypouštění zásobníku teplé vody Péče Servis a údržba Instalace Místo instalace Rozměry Sklopný rozměr VIH S, VIH R a VIH RW Rozměry zařízení a rozměry pro připojení zařízení VIH S Rozměry zařízení a rozměry pro připojení zařízení VIH R Rozměry zařízení a rozměry pro připojení zařízení VIH RW Přeprava k místu instalace Přeprava v obalu Přeprava bez obalu Přeprava bez opláštění Přeprava bez izolace Montáž izolace a opláštění Připojení zásobníku Uvedení do provozu Údržba Čištění vnitřní nádoby Údržba ochranných magnéziových anod Náhradní díly Recyklace a likvidace Zařízení Obal Zákaznické služby a záruční lhůta Servis Záruční lhůta Technické parametry Technické parametry VIH S 300/400/500 a VIH R 300/400/ Technické parametry VIH RW Informace k dokumentaci Následující informace platí pro celou dokumentaci. Společně s tímto návodem k instalaci platí také další podklady. Za škody, které vzniknou nedodržováním těchto návodů, nepřebírá výrobce žádnou odpovědnost. Další platné podklady Při instalaci zásobníku dodržujte všechny návody platné pro jednotlivé součásti a komponenty zařízení. Tyto návody jsou přiloženy ke všem součástem zařízení a doplňkovým komponentům. 1.1 Archivace podkladů Tento návod k instalaci a všechny další platné podklady a případně potřebné pomůcky předejte provozovateli zařízení. Ten zajistí jejich uložení tak, aby návody i pomůcky byly v případě potřeby k dispozici. 1.2 Použité symboly Při instalaci zařízení dbejte bezpečnostních pokynů v tomto návodu! Dále jsou vysvětleny symboly, které jsou v textu uváděny: d Nebezpečí! Bezprostřední nebezpečí ohrožující zdraví člověka a jeho život! H Nebezpečí! Nebezpečí popálení nebo opaření! a Pozor! Možné nebezpečné situace pro produkt a životní prostředí! h Upozornění! Užitečné informace, upozornění a pokyny. Symbol potřebné činnosti 1.3 Platnost návodu Tento návod k montáži a obsluze se vztahuje výhradně na zařízení s následujícím obj. č.: Označení typu Obj. č. VIH S VIH S VIH S Tab. 1.1 Označení typu a obj. č. VIH S 2 Návod k obsluze a instalaci zásobníku unistor, aurostor, geostor _01

5 Informace k dokumentaci 1 Popis zařízení 2 Bezpečnostní pokyny a předpisy 3 Označení typu Obj. č. VIH R VIH R VIH R Tab. 1.2 Označení typu a obj. č. VIH R Označení typu Obj. č. VIH RW Tab. 1.3 Označení typu a obj. č. VIH RW Obj. č. přístroje naleznete na typovém štítku. 2 Popis zařízení 2.1 Konstrukce a funkce Solární zásobníky Vaillant VIH S 300/400/500 se používají jako nepřímo ohřívané zásobníky teplé užitkové vody pro zásobování teplou užitkovou vodou, které je podporováno solární energií. Zásobníky Vaillant VIH R 300/400/500 jsou nepřímo ohřívané zásobníky teplé vody. Zásobníky Vaillant VIH RW 300 jsou nepřímo vyhřívané zásobníky teplé vody určené specielně pro tepelná čerpadla. Pro zajištění dlouhé životnosti jsou zásobníky a spirály na straně užitkové vody smaltované. Jako dodatečnou ochranu proti korozi je každá nádoba vybavena ochrannou magnéziovou anodu. Formou příslušenství je k dostání bezúdržbová anoda na cizí proud. Výbornou tepelnou izolaci zajišťuje izolace z materiálu EPS, který neobsahuje FCKW (freony). Dále může být do zásobníku zabudována elektrická topná tyč (příslušenství), která podporuje dohřívání, a proto lze v letním provozu zcela upustit od dohřívání pomocí topného zařízení. Přenos tepla je zajištěn jednou (VIH R, RW) nebo dvěma (VIH S) navařenými spirálami. Zásobník je připojen přípojkou studené vody k vodovodní síti a pomocí přípojky teplé vody je spojen s odběrným místem. Při odběru teplé vody v odběrném místě natéká do zásobníku studená voda, která je potom ohřívána na teplotu nastavenou na regulátoru teploty. Pouze VIH S Ohřev probíhá u solárních zásobníků typu VIH S ve dvou oddělených okruzích. Ve spodní, chladné části jsou umístěny solární výměníky tepla. Relativně nízké teploty vody ve spodní části zajišťují i při malém slunečním svitu optimální přenos tepla ze solárního okruhu do vody v zásobníku. Na rozdíl od solárního ohřevu probíhá dohřívání teplé užitkové vody pomocí topného kotle nebo cirkulačního ohřívače vody v horní, teplejší části zásobníku. Pohotovostní objem pro dohřívání zaujímá přibližně jednu třetinu objemu zásobníku. 2.2 Shoda se směrnicemi Potvrzujeme, že náš výrobek byl vyroben podle směrnice EU o tlakových zařízeních. 2.3 Přehled typů Zásobníky jsou dodávány vždy v následujících velikostech: VIH S VIH S 300 VIH S 400 VIH S 500 Tab. 2.1 Přehled typů VIH S VIH R VIH R 300 VIH R 400 VIH R 500 Tab. 2.2 Přehled typů VIH R VIH RW VIH RW 300 Tab. 2.3 Přehled typů VIH RW Objem zásobníku 300 litrů 400 litrů 500 litrů Objem zásobníku 300 litrů 400 litrů 500 litrů Objem zásobníku 300 litrů 2.4 Typový štítek Typový štítek je z výroby umístěn nahoře na opláštění. 3 Bezpečnostní pokyny a předpisy Zásobníky Vaillant VIH S, VIH R a VIH RW byly zkonstruovány na základě moderní techniky a uznávaných bezpečnostních pravidel. Přesto může při jejich neodborném používání dojít k ohrožení zdraví a života uživatele nebo třetích osob, nebo k ohrožení zařízení či jiných věcných hodnot. a Pozor! Zařízení smějí být používána pouze pro ohřev pitné vody. Pokud voda neodpovídá parametrům vyhlášky o pitné vodě, nelze vyloučit poškození zařízení vlivem koroze. 3.1 Bezpečnostní pokyny Solární zásobníky VIH S 300/400/500, zásobníky VIH R 300/400/500 a VIH RW 300 musí být instalovány kvalifikovaným servisním technikem, který odpovídá za dodržování platných norem a předpisů, pravidel a směrnic. Výrobce poskytuje záruku pouze v případě, že instalaci provedla autorizovaná servisní firma. Ta také zodpovídá za kontrolu, údržbu, opravu a za změny zásobníku. Návod k obsluze a instalaci zásobníku unistor, aurostor, geostor _01 CZ 3

6 3 Bezpečnostní pokyny a předpisy Pojistný ventil a odtokové potrubí Při každém ohřevu teplé užitkové vody v zásobníku se zvětšuje objem vody, a proto musí být každý zásobník vybaven pojistným ventilem a odtokovým potrubím. Během ohřevu vytéká z odtokového potrubí voda. (Výjimka: Je k dispozici expanzní nádoba pro užitkovou vodu). Odtokové potrubí musí vést do vhodného odtoku, kde je vyloučeno ohrožení osob. Neuzavírejte proto pojistný ventil nebo odtokové potrubí. H Nebezpečí! Nebezpečí opaření horkou vodou! U solárního zásobníku VIH S může teplota vody na odběrných místech dosáhnout až 85 C. Ke správnému použití patří dodržování návodu k obsluze a instalaci a dodržování podmínek údržby a kontroly. 3.3 Normy, pravidla a směrnice Při instalaci zásobníku horké vody je třeba dodržovat zejména následující zákony, nařízení, technická pravidla, normy a opatření v právě platném znění: DIN TRWI Technická pravidla pro instalace pitné vody DIN 4753 Ohřívací zařízení pro pitnou a užitkovou vodu Předpisy a nařízení VDE a EVU (při použití ve spojení s odbočkovou lištou, elektrickou topnou tyčí nebo anodovým uzemněním) Předpisy a nařízení místního vodárenského podniku Nařízení o úsporách energií (EnEV) Nebezpečí poškození mrazem Pokud zůstane zásobník delší dobu mimo provoz v nevytápěné místnosti (např. zimní dovolená), musí být zásobník zcela vypuštěn. Změny Na zásobníku nebo ovládání, na přívodech vody a proudu (pokud je k dispozici), na odtokovém potrubí a pojistném ventilu pro vodu v zásobníku nesmíte provádět žádné změny. Netěsnosti Při netěsnostech v oblasti potrubí pro teplou vodu mezi zásobníkem a odběrným místem zavřete uzavírací ventil pro studenou vodu na zásobníku a nechejte netěsnosti opravit vaším autorizovaným servisem. 3.2 Použití v souladu s určením Zásobníky Vaillant VIH S, VIH R a VIH RW slouží výhradně k zásobování domácností a provozů pitnou vodou ohřátou až na 85 C podle vyhlášky o pitné vodě. Smějí být používány jen k tomuto účelu. Jakékoliv zneužití či použití v rozporu s určením je zakázáno. Tato zařízení musí být používána v kombinaci s topnými kotli Vaillant a cirkulačními ohřívači vody Vaillant. Solární zásobníky VIH S musí být navíc používány společně se solárním systémem Vaillant. Přístroj VIH RW 300 používejte s tepelným čerpadlem geotherm. Zásobník lze bez problémů integrovat do každého ústředního topení od společnosti Vaillant nebo jiného výrobce. Přitom je třeba dodržovat pokyny tohoto návodu. Zásobníky VIH S a VIH R můžete ale také napájet z dálkového rozvodu tepla za výměníkovou stanicí. Pak je však třeba zohlednit jiné údaje o výkonnosti. Jiné použití nebo použití přesahující toto určení se považuje za použití v rozporu s určením zařízení. Za takto vzniklé škody nenese výrobce/dodavatel žádnou odpovědnost. Riziko nese samotný uživatel. 4 Návod k obsluze a instalaci zásobníku unistor, aurostor, geostor _01

7 Obsluha 4 4 Obsluha Solární zásobník VIH S lze ovládat pomocí všech typů solárních regulátorů Vaillant. Zásobník VIH R můžete kombinovat s různými regulátory a topnými zařízeními. Zásobník VIH RW je regulován pomocí regulátorů tepelného čerpadla. Nastavení a odečítání teploty vody v zásobníku provedete vždy na příslušném regulátoru. 4.1 Napouštění a vypouštění zásobníku teplé vody Při uvádění zásobníku do provozu (např. po vypnutí a vypuštění z důvodu dlouhodobější nepřítomnosti) postupujte následovně: Před prvním ohřevem otevřete výtok teplé vody, abyste zkontrolovali, zda je nádoba naplněna vodou a zda není uzavřen uzavírací ventil na přívodu studené vody. Zkontrolujte, zda je zdroj tepla připraven k provozu. Na regulátoru nebo na topném zařízení nastavte teplotu vody v zásobníku VIH. Dosaženou teplotu vody v zásobníku můžete odečíst na regulátoru nebo na topném zařízení. čistící látky všech typů, benzín atd.), aby nedošlo k poškození pláště zařízení. 4.3 Servis a údržba Předpokladem dlouhodobé provozuschopnosti, spolehlivosti a dlouhé životnosti je pravidelná kontrola a údržba zásobníku provedená kvalifikovaným servisním technikem. a Pozor! Nikdy se nepokoušejte provádět údržbu zařízení sami. Touto činností pověřte autorizovaný servis. K tomu doporučujeme uzavřít smlouvu o údržbě s vaším autorizovaným servisem. d Nebezpečí! Neprovedená kontrola a údržba může nepříznivě ovlivnit provozní bezpečnost zařízení a způsobit věcné škody či poškození zdraví osob. Pokud voda obsahuje velké množství vápníku doporučujeme pravidelné odvápnění. h Upozornění! Při prvním ohřevu nebo po delším odstavení je plný výkon zásobníku k dispozici teprve po uplynutí určité čekací doby. h Upozornění! Z ekonomických a hygienických důvodů doporučujeme provést nastavení teploty zásobníku na 60 C, u zásobníků pro tepelná čerpadla VIH RW 300 na 55 C z důvodu nízkých teplot v systému. To zajistí nejvyšší možnou hospodárnost ve smyslu zákona o hospodaření s energiemi (EnEG) a zpomalí usazování vodního kamene v zásobníku. Při odstavování zásobníku z provozu postupujte v opačném pořadí a případně (např. při nebezpečí poškození mrazem) vypusťte navíc i zásobník. d Nebezpečí! Nezavírejte prosím pojistný ventil nebo odtokové potrubí, aby se v zásobníku nevytvořil příliš velký přetlak vyšší než 10 barů. Zkontrolujte čas od času provozuschopnost pojistného ventilu jeho profouknutím. 4.2 Péče K čištění vnějších dílů zásobníku postačí vlhký nebo mýdlovým roztokem namočený hadr. Nepoužívejte žádný čistící prostředek na bázi mechanického čistění nebo rozpouštědla (mechanicky Návod k obsluze a instalaci zásobníku unistor, aurostor, geostor _01 CZ 5

8 5 Instalace 5 Instalace a Pozor! Instalaci a první uvedení do provozu smí provádět výhradně autorizovaný kvalifikovaný servisní technik. Ten také přebírá odpovědnost za odbornou a předpisům odpovídající instalaci a první uvedení do provozu. V blízkosti odtokového potrubí pojistného ventilu je třeba umístit štítek s následujícím textem: Během ohřevu zásobníku vytéká z bezpečnostních důvodů z odtokového potrubí pojistného ventilu voda! Nezavírat! 5.1 Místo instalace Zásobník teplé vody má být umístěn v bezprostřední blízkosti zdroje tepla. Tím se vyloučí zbytečné ztráty. Při volbě místa instalace berte v úvahu hmotnost plného zásobníku. Umístění zásobníku zvolte tak, aby bylo možno vést potřebná potrubí jak na straně pitné vody, tak také na straně ohřevu a solárního systému. Zásobník teplé vody musí být instalován v místnosti chráněné proti mrazu. Z důvodu zamezení energetických ztrát musí být všechna hydraulická vedení opatřena tepelnou izolací v souladu s platnými nařízeními o topných zařízeních. 5.2 Rozměry Sklopný rozměr VIH S, VIH R a VIH RW VIH 300 VIH 400 VIH Obr. 5.1 Sklopné rozměry zařízení VIH R, VIH S a VIH RW 6 Návod k obsluze a instalaci zásobníku unistor, aurostor, geostor _01

9 Instalace Rozměry zařízení a rozměry pro připojení zařízení VIH S D H M G J I B L F E K Ø b t C A Obr. 5.2 Rozměry zařízení a rozměry pro připojení zařízení VIH S Legenda k obr Připojení ohřívací patrony (G1 1/2) 2 Kontrolní otvor (Ø 120) 3 Připojení teplé vody (R1) 4 Vstup topení (R1) 5 Jímka pro čidlo topení (Ø 12) 6 Zpětný tok topení (R1) 7 Připojení oběhového systému (R3/4) 8 Solární vstup (R1) 9 Jímka pro solární čidlo (Ø 12) 10 Solární zpětný tok (R1) 11 Připojení studené vody (R1) Typ Jednotka VIH S 300 VIH S 400 VIH S 500 A mm B mm C mm ,5 1062,5 D mm E mm F mm G mm H mm I mm ,5 1062,5 J mm K mm L mm M mm b mm t mm Tab. 5.1 Rozměry zařízení VIH S Návod k obsluze a instalaci zásobníku unistor, aurostor, geostor _01 CZ 7

10 5 Instalace Rozměry zařízení a rozměry pro připojení zařízení VIH R D J F G B I E H Ø b t C A Obr. 5.3 Rozměry zařízení a rozměry pro připojení zařízení VIH R Legenda k obr Připojení ohřívací patrony (G1 1/2) 2 Kontrolní otvor (Ø 120) 3 Připojení teplé vody (R1) 4 Připojení oběhového systému (R3/4) 5 Vstup topení (R1) 6 Jímka pro čidlo topení (Ø 12) 7 Zpětný tok topení (R1) 8 Připojení studené vody (R1) Typ Jednotka VIH R 300 VIH R 400 VIH R 500 A mm B mm C mm ,5 1062,5 D mm E mm F mm ,5 1062,5 G mm H mm I mm J mm b mm t mm Tab. 5.2 Rozměry zařízení VIH R 8 Návod k obsluze a instalaci zásobníku unistor, aurostor, geostor _01

11 Instalace Rozměry zařízení a rozměry pro připojení zařízení VIH RW D G B J I F E H Ø b t A Obr. 5.4 Rozměry zařízení a rozměry pro připojení zařízení VIH RW Legenda k obr Kontrolní otvor (Ø 120) 3 Připojení teplé vody (R1) 4 Vstup topení (R1) 5 Připojení oběhového systému (R3/4) 6 Jímka pro čidlo topení (Ø 12) 7 Zpětný tok topení (R1) 8 Připojení studené vody (R1) Typ Jednotka VIH RW 300 A mm 1775 B mm 279 D mm 500 E mm 1632 F mm 1546 G mm 1086 H mm 581 I mm 216 J mm 130 b mm 660 t mm 725 Tab. 5.3 Rozměry zařízení VIH RW Návod k obsluze a instalaci zásobníku unistor, aurostor, geostor _01 CZ 9

12 5 Instalace 5.3 Přeprava k místu instalace Zásobník je dodán kompletně smontovaný. Existuje několik možností přepravy k místu instalace. Kompletně v obalu, pokud je to na stavbě možné Bez obalu a kompletně smontované, pokud to umožňují podmínky transportní trasy Bez opláštění a izolace v případě, že jsou dveře příliš úzké nebo z důvodu ochrany opláštění Přeprava v obalu h Upozornění! K demontáži a montáži opláštění a izolace potřebuje 1 osoba cca. 10 minut. h Upozornění! Instalaci můžete alternativně provést buď s izolací a opláštěním nebo bez nich. h Upozornění! Použijte případně pomůcky k přepravě, které jsou součástí programu příslušenství. a Pozor! Nebezpečí poškození zásobníku. Pokud má být zásobník na místo instalace přepraven na přepravním vozíku nebo přenesen dávejte pozor, abyste nepoškodili izolaci na dně zásobníku. Nesmí být poškozena. Obr. 5.5 Přeprava v obalu, který se skládá z horní a dolní podložky ze styroporu a kartonové bedny Přeprava bez obalu Obr. 5.6 Přeprava bez obalu Odstraňte horní podložku a kartonovou bednu. Přetáhněte zásobník na dolní podložce přes okraj palety tak, abyste mohli odlomit dolní podložku nohou ve vyznačeném místě lomu. Umístěte před paletu rudl a naložte na něj zásobník. 10 Návod k obsluze a instalaci zásobníku unistor, aurostor, geostor _01

13 Instalace Přeprava bez opláštění Povolte na zadní straně zásobníku 3 plastové šrouby (1) z hliníkové lišty (nejprve pouze na jedné straně, použijte např. minci). Uchopte opláštění za hliníkovou lištu a obejděte zásobník dokola, aby vám zůstalo opláštění v ruce svinuté do tvaru kapky. Nyní povolte 3 plastové šrouby na druhé hliníkové liště, vytáhněte hliníkovou lištu a spojte oba konce přiloženou svorkou. 1 Obr. 5.7 Odstraňte víko a kryty Sundejte ze zásobníku víko. Vytáhněte oba kryty (1) umístěné vepředu na zásobníku. Obr. 5.9 Zafixování opláštění svorkou 1 Obr. 5.8 Uvolněte opláštění Návod k obsluze a instalaci zásobníku unistor, aurostor, geostor _01 CZ 11

14 5 Instalace Přeprava bez izolace h Upozornění! Zkontrolujte správné umístění čelního krytu, aby nedocházelo k tepleným ztrátám. Ustavte zásobník pomocí nastavitelných patek do svislé polohy. 5.4 Připojení zásobníku VIH S: Při instalaci zásobníku postupujte takto (viz obr. 5.2): Připojte k zásobníku vstup (4) a zpětný tok (6) topení. Připojte k zásobníku solární vstup (8) a zpětný tok (10). h Upozornění! Respektujte přiložené instrukce pro solární systém! Instalujte potrubí na studenou vodu (11) s potřebným bezpečnostním zařízením: Pokud se v místě instalace předpokládá tlak vody nižší než 10 barů, může být použit konstrukčně ověřený pojistný ventil DN 25. Mezi připojení zásobníku a pojistný ventil instalujte do potrubí na studenou vodu spojku tvaru T pro vypouštění zásobníku. Instalujte potrubí pro teplou vodu (3) a příp. cirkulační potrubí (7). Obr Demontáž izolace Rozřízněte nožem lepicí fólii ve spárách vepředu a vzadu. Nejprve odstraňte spodní polovinu izolace táhnutím do boku a potom její druhou spodní polovinu. Podle velikosti zařízení nyní demontujte horní poloviny izolace nebo víko Montáž izolace a opláštění Při montáži izolace a opláštění postupujte v opačném pořadí: Montujte opláštění shora dolů a fixujte části izolace lepicí páskou v místech spojů. h Upozornění! Lepicí pásky jsou umístěny vzadu vpravo vedle spáry na papíru. Namontujte opláštění tím, že umístíte hliníkovou lištu otvory na zajišťovací čepy a upevníte ji pomocí plastových šroubů. Šrouby pouze nasaďte, nešroubujte je. Po upevnění druhé hliníkové lišty nasaďte víko a čelní kryt. VIH R: Při instalaci zásobníku postupujte takto (viz obr. 5.3): Připojte k zásobníku vstup (5) a zpětný tok (7) topení. Instalujte potrubí na studenou vodu (8) s potřebným bezpečnostním zařízením: Pokud se v místě instalace předpokládá tlak vody nižší než 10 barů, může být použit konstrukčně ověřený pojistný ventil DN 25. Mezi připojení zásobníku a pojistný ventil instalujte do potrubí na studenou vodu spojku tvaru T pro vypouštění zásobníku. Instalujte potrubí pro teplou vodu (3) a příp. cirkulační potrubí (4). VIH RW: Při instalaci zásobníku postupujte takto (viz obr. 5.4): Připojte k zásobníku vstup (4) a zpětný tok (7) topení. Instalujte potrubí na studenou vodu (8) s potřebným bezpečnostním zařízením: Pokud se v místě instalace předpokládá tlak vody nižší než 10 barů, může být použit konstrukčně ověřený pojistný ventil DN 25. Mezi připojení zásobníku a pojistný ventil instalujte do potrubí na studenou vodu spojku tvaru T pro vypouštění zásobníku. Instalujte potrubí pro teplou vodu (3) a příp. cirkulační potrubí (5). 12 Návod k obsluze a instalaci zásobníku unistor, aurostor, geostor _01

15 Instalace 5 Uvedení do provozu 6 h Upozornění! Díky cirkulačnímu potrubí dochází k pohotovostním ztrátám, a proto má být zařazováno jen při široce rozvětvené síti teplé užitkové vody. Pokud je cirkulační potrubí potřebné, je nutné vybavit cirkulační čerpadlo podle nařízení o topných zařízeních spínacími hodinami Nepotřebnou přípojku uzavřete nerezovou čepičkou tak, aby byla odolná vůči tlaku. Případně proveďte elektrické propojení. h Upozornění! Připojte všechny přípojky pomocí šroubení. 5 H Nebezpečí! Nebezpečí opaření! Mějte na paměti, že pokud je k dispozici cirkulační okruh, nesmí do něj být zabudován termostatický mísič teplé vody, protože by nebyla zajištěna ochrana proti opaření. V takovém případě instalujte termostatický mísič teplé vody za cirkulační okruh. 4 Obr Instalace pojistných ventilů Legenda k obr Odvzdušňovací prvek 2 Odtokové potrubí 3 Uzavírací ventil 4 Uzavírací ventil s ručním kolečkem 5 Zkušební zátka 6 Přípojka pro manometr 7 Zamezovač zpětného toku 3 6 Uvedení do provozu Po úspěšné instalaci musíte napustit zásobník vodou na straně topení a pitné vody. Postupujte přitom takto: Pouze VIH S: Napusťte solární okruh (viz instrukce pro systém). Ze strany topení napouštějte přes přípojku pro napouštění a vypouštění kotle. Zkontrolujte těsnost zásobníku a zařízení. Ze strany pitné vody napouštějte přes vstup studené vody a odvzdušněte přes výtok teplé užitkové vody. Zkontrolujte funkci a správné nastavení všech regulačních a kontrolních zařízení. Pokud používáte regulátor, naprogramujte na něm spínací hodiny nebo časový program (stanovení začátku ohřevu zásobníku). Uveďte do provozu topný kotel. Pouze VIH S: Uveďte do provozu solární zařízení. Návod k obsluze a instalaci zásobníku unistor, aurostor, geostor _01 CZ 13

16 7 Údržba 8 Recyklace a likvidace 7 Údržba 7.1 Čištění vnitřní nádoby Čištění vnitřní nádoby zásobníku se provádí v okruhu s pitnou vodou, a proto dbejte na odpovídající hygienu čisticích nástrojů a prostředků. Při čištění vnitřní nádoby postupujte následovně: Vypusťte zásobník. Demontujte přírubové víko čisticího otvoru. Proveďte čištění proudem vody. Pokud je to potřebné, uvolněte a spláchněte usazeniny vhodným pomocným prostředkem - např. dřevěnou nebo plastovou škrabkou. h Upozornění! Při čištění dejte pozor, abyste nepoškodili smaltování topné spirály nebo vnitřní nádoby. Namontujte zpět přírubové víko a s ním i odpovídající těsnění na čisticí otvor zásobníku. Utáhněte pevně šrouby. h Upozornění! Stará nebo poškozená těsnění musíte vyměnit. Napusťte solární zásobník a zkontrolujte těsnost. H Nebezpečí! Nebezpečí opaření horkou vodou! Odtokové potrubí pojistného ventilu, který je umístěn na zásobníku teplé užitkové vody, musí zůstat neustále otevřeno. Zkontrolujte občas funkci pojistného ventilu jeho profouknutím. Jinak nelze vyloučit poškození zásobníku. 7.2 Údržba ochranných magnéziových anod Zásobníky jsou vybaveny ochrannou magnéziovou anodou, jejíž životnost je průměrně cca. 5 let. K provedení údržby anody demontujte plastové víko a povolte anodu nástrčným klíčem SW 27 nebo bitem. Vizuální kontrola Vytáhněte magnéziovou ochrannou anodu (1) a zkontrolujte její ubývání. Obr. 7.1 Optická kontrola magnéziové ochranné anody Poprvé musí být ochranná magnéziová anoda zkontrolována po dvou letech. Pak musíte tuto kontrolu provádět každý rok. Je-li to třeba, ochrannou anodu vyměňte za originální náhradní díl novou ochrannou magnéziovou anodu. Pokud je vzdálenost od víka nízká, můžete použít řetízkovou anodu. Jako alternativu můžete použít anodu na cizí proud. 7.3 Náhradní díly Seznam eventuálně potřebných náhradních dílů je uveden v platném katalogu náhradních dílů. Informace si vyžádejte v prodejnách a ve středisku služeb zákazníkům. 8 Recyklace a likvidace Zásobník a příslušný přepravní obal je z větší části vyroben ze surovin, které lze recyklovat. 8.1 Zařízení Zásobník teplé vody ani jeho příslušenství nepatří do domovního odpadu. Zajistěte, aby staré zařízení a eventuální příslušenství bylo doručeno kvalifikovanému podniku k řádné likvidaci. 8.2 Obal Likvidaci obalů určených k dopravě zařízení přenechejte autorizovanému kvalifikovanému servisu, který zařízení instaloval. h Upozornění! Dodržujte platné národní legislativní předpisy. 14 Návod k obsluze a instalaci zásobníku unistor, aurostor, geostor _01

17 Zákaznické služby a záruční lhůta 9 9 Zákaznické služby a záruční lhůta 9.1 Servis Opravy a pravidelnou údržbu výrobku smí provádět pouze smluvní servisní firma s příslušným oprávněním. Seznam autorizovaných firem je přiložen u výrobku, popř. uveden na internetové adrese Záruční lhůta Výrobce poskytuje na výrobek záruku ve lhůtě a za podmínek, které jsou uvedeny v záručním listě. Záruční list je nedílnou součástí dodávky přístroje a jeho platnost je podmíněna úplným vyplněním všech údajů. Návod k obsluze a instalaci zásobníku unistor, aurostor, geostor _01 CZ 15

18 10 Technické parametry 10 Technické parametry 10.1 Technické parametry VIH S 300/400/500 a VIH R 300/400/500 VIH S VIH R Jednotka VIH S 300 VIH S 400 VIH S 500 VIH R 300 VIH R 400 VIH R 500 Jmenovitý obsah zásobníku l Skutečný obsah zásobníku l Max. provozní tlak zásobníku bar Max. provozní tlak - topení bar Max. teplota vody C Max. teplota vstupu topné vody C Ztráty energie v pohotovostním režimu kwh/d 1,9 2,1 2,3 1,8 2,0 2,2 Výměník tepla - topení: Výhřevná plocha výměníku tepla m 2 0,7 0,7 1,0 1,6 1,5 2,1 Obsah topné vody ve výměníku tepla l 4,7 4,5 6,6 10,7 9,9 14,2 Ztráty tlaku ve výměníku tepla při max. spotřebě topné vody mbar Průtok topného média l/h Výstupní výkon teplé vody při 45/10 C 1) l/10 min Trvalý výkon teplé vody při teplotě topné vody 85/65 C 2) kw Trvalý výkon teplé vody při teplotě topné vody 85/65 C 2) l/h Charakteristika výkonu 1) N L ,0 15,0 19,0 Solární výměník tepla: Výhřevná plocha výměníku tepla m 2 1,6 1,5 2,1 Obsah topné vody ve výměníku tepla l 10,7 9,9 14,2 Ztráta tlaku ve výměníku tepla při solárním provozu se solární kapalinou mbar < 10 < 10 < 10 Průtok solární kapaliny l/h Přípojky: Přívod studené a teplé vody Závit R1 R1 R1 R1 R1 R1 Připojení oběhového systému Závit R 3 / 4 R 3 / 4 R 3 / 4 R 3 / 4 R 3 / 4 R 3 / 4 Připojení přívodu a zpětného toku Závit R1 R1 R1 R1 R1 R1 Rozměry zásobníku: Šířka s opláštěním mm Hloubka s opláštěním mm Výška mm Vnější průměr nádoby bez izolace mm Hmotnost (vč. obalu a izolace) kg Hmotnost s provozní náplní kg Tab Technické parametry VIH S 300/400/500 a VIH R 300/400/500 1) podle normy DIN 4708, část 3 2) Teplotní rozdíl teplé a studené vody: 35 K 16 Návod k obsluze a instalaci zásobníku unistor, aurostor, geostor _01

19 Technické parametry Technické parametry VIH RW 300 Jednotka VIH RW 300 Jmenovitý obsah zásobníku l 300 Skutečný obsah zásobníku l 285 Max. provozní tlak zásobníku bar 10 Max. provozní tlak - topení bar 10 Max. teplota vody C 85 Max. teplota vstupu topné vody C 110 Ztráty energie v pohotovostním režimu kwh/d 1,8 Výměník tepla - topení: Výhřevná plocha výměníku tepla m 2 2,9 Obsah topné vody ve výměníku tepla l 17,5 Ztráty tlaku ve výměníku tepla při max. spotřebě topné vody mbar 124 Průtok topného média l/h 2000 Výstupní výkon teplé vody při 10/45 C a teplotě zásobníku 60 C l/10min 410 Trvalý výkon teplé vody při 10/45 C a teplotě topné vody 50 C kw 14 Trvalý výkon teplé vody při 10/45 C a teplotě topné vody 50 C l/h 345 Charakteristika výkonu 1) N L Přípojky: Přívod studené a teplé vody Závit R1 Připojení oběhového systému Závit R 3 / 4 Připojení přívodu a zpětného toku Závit R1 Rozměry zásobníku: Šířka s opláštěním mm 660 Hloubka s opláštěním mm 725 Výška mm 1775 Vnější průměr nádoby bez izolace mm 500 Hmotnost (vč. obalu a izolace) kg 155 Hmotnost s provozní náplní kg 440 Tab Technické parametry VIH RW 300 Návod k obsluze a instalaci zásobníku unistor, aurostor, geostor _01 CZ 17

20

21 Szakemberek számára Kezelési és szerelési útmutató unistor, aurostor, geostor Kettős használatimelegvíz-tároló szolárrendszerekhez VIH S Használatimelegvíz-tároló fűtőrendszerekhez VIH R Melegvíztároló melegszivattyúkhoz VIH RW HU

22 Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz A dokumentumok megőrzése Alkalmazott szimbólumok A leírás érvényessége A készülék ismertetése Felépítés és működés Megfelelés az irányelveknek Típusáttekintés Adattábla Biztonsági tudnivalók és előírások Biztonsági információk Rendeltetésszerű használat Biztonsági utasítások/előírások Kezelés A használatimelegvíz-tároló feltöltése és leürítése Tisztítás Ellenőrzés és karbantartás Csatlakoztatás Felállítási hely Méretek Döntési méretek VIH S, VIH R és VIH RW A készülék és a csatlakozók méretei VIH S A készülék és a csatlakozók méretei VIH R A készülék és a csatlakozók méretei VIH RW Szállítás a felállítási helyre Szállítás a csomagolásban Szállítás csomagolás nélkül Szállítás burkolat nélkül Szállítás szigetelés nélkül A szigetelés és a burkolatlap visszaszerelése A tároló csatlakoztatása Üzembe helyezés Karbantartás A belső tartály tisztítása A magnézium védőanódok karbantartása Pótalkatrészek Újrahasznosítás és ártalmatlanítás A készülék A csomagolás Vevőszolgálat és garancia Vevőszolgálat Gyári garancia Műszaki adatok Műszaki adatok VIH S 300/400/500 és VIH R 300/400/ Műszaki adatok VIH RW Megjegyzések a dokumentációhoz Az alábbi megjegyzések a teljes dokumentációra vonatkozó útmutatóként szolgálnak. Ezzel a szerelési útmutatóval együtt még más dokumentációk is érvényesek. Az utasítások be nem tartása miatt keletkező károkért nem vállalunk felelősséget. Kapcsolódó dokumentumok A tároló szerelése során a berendezés alkatrészeinek és komponenseinek valamennyi útmutatóját vegye figyelembe. Ezek az útmutatók a berendezés mindenkori alkatrészeihez ill. kiegészítő komponenseihez mellékelve vannak. 1.1 A dokumentumok megőrzése Adja át ezt a szerelési útmutatót, valamint a vele együtt érvényes összes dokumentumot és az esetleg szükséges segédeszközöket a berendezés üzemeltetőjének. Ő fogja azokat tárolni, hogy az utasítások és segédeszközök szükség esetén rendelkezésre álljanak. 1.2 Alkalmazott szimbólumok A készülék szerelésekor vegye figyelembe az ebben a szerelési útmutatóban leírt biztonsági tudnivalókat! Az alábbiakban megismerheti a szövegben alkalmazott szimbólumok magyarázatát: d Veszély! Közvetlen testi és halálos sérülés veszélye! H Veszély! Égési vagy forrázási sérülés veszélye! a Figyelem! Termékre és környezetre veszélyes helyzet lehetősége! h Fontos tudnivaló! Hasznos információk és tudnivalók. Elvégzendő tevékenységre utaló szimbólum 1.3 A leírás érvényessége Ez a kezelési és üzembehelyezési útmutató kizárólag a következő cikkszámú készülékekre érvényes: Típusjelölés Cikkszám VIH S VIH S VIH S táblázat Típusjelölések és cikkszámok VIH S Típusjelölés Cikkszám VIH R VIH R VIH R táblázat Típusjelölések és cikkszámok VIH R 2 Az unistor, aurostor és geostor tárolók kezelési és szerelési útmutatója _01

23 Megjegyzések a dokumentációhoz 1 A készülék ismertetése 2 Biztonsági tudnivalók és előírások 3 Típusjelölés Cikkszám VIH RW táblázat Típusjelölések és cikkszámok VIH RW A készülék cikkszámát a típustáblán találja. 2 A készülék ismertetése 2.1 Felépítés és működés A Vaillant VIH S 300/400/500 szolártárolók közvetett fűtésű használatimelegvíz-tárolóként szolár-támogatású melegvízellátáshoz használhatók. A Vaillant VIH R 300/400/500 tárolók közvetett fűtésű használatimelegvíz-tárolók. A VIH RW 300 Vaillant tárolók indirekt módon fűtött melegvíztárolók, melyek speciálisan melegszivattyúkhoz készülnek. A hosszú élettartam garantálása érdekében a tároló és a csőkígyók az ivóvízoldalon zománcozva vannak. Kiegészítő korrózióvédelemként minden tartály magnézium védőanóddal van ellátva. Karbantartásmentes külső áramú anód tartozékként kapható. A freonmentes EPS-hőszigetelés gondoskodik a legkiválóbb hőszigetelésről. A tárolókba továbbá az utánfűtés támogatására szolgáló elektromos fűtőrúd (tartozék) is beszerelhető, mellyel nyári üzemben a fűtőkészülékkel történő utánfűtés teljes mértékben kihagyható. A hőátadás egy (VIH R, RW) ill. kettő (VIH S) behegesztett csőkígyón keresztül történik. A hidegvíz-csatlakozáson keresztül a tároló a vízhálózattal, míg a melegvíz-csatlakozáson keresztül a vízvételi helyekkel van összekötve. Ha egy vételi helyen meleg víz vételezésére kerül sor, akkor a tárolóba hideg víz áramlik be, ahol az a tároló hőmérsékletszabályozóján beállított hőmérsékletre lesz felmelegítve. Csak VIH S A felfűtés a VIH S típusú szolártárolók esetén két külön körben történik. Az alsó, hideg tartományban helyezkedik el a szolárhőcserélő. Az alsó tartományban uralkodó aránylag alacsony vízhőmérsékletek kevés napsugárzás esetén is garantálják a szolárkörről a tárolóvízre történő optimális hőátvitelt. A szolárfelfűtéssel ellentétben a melegvíznek a fűtőkészülék vagy az átfolyó vízmelegítő általi utánfűtése a tároló felső, meleg tartományában zajlik. Az utánfűtés készenléti térfogata a teljes tárolótartalom kb. egyharmada. 2.2 Megfelelés az irányelveknek Igazoljuk, hogy termékünk gyártása a nyomás alatt álló készülékekre vonatkozó EU-irányelvnek megfelelően történik. 2.3 Típusáttekintés A tárolók az alábbi méretekben szállíthatók: VIH S Tárolótérfogat VIH S liter VIH S liter VIH S liter 2.1. táblázat Típusáttekintés VIH S VIH R Tárolótérfogat VIH R liter VIH R liter VIH R liter 2.2. táblázat Típusáttekintés VIH R VIH RW Tárolótérfogat VIH RW liter 2.3. táblázat Típusáttekintés VIH RW 2.4 Adattábla A készülék gyárilag elhelyezett adattáblája felül a burkolaton található. 3 Biztonsági tudnivalók és előírások A Vaillant VIH S, VIH R és VIH RW tárolók a technika jelenlegi színvonala és az elismert biztonságtechnikai szabályok szerint készülnek. Ennek ellenére szakszerűtlen használat esetén a használó vagy más személyek testi épségét és életét, illetve a készülék vagy más anyagi javak károsodását fenyegető veszélyek előfordulhatnak. a Figyelem! A készüléket csak használati melegvíz melegítésére szabad használni. Ha a víz minősége nem felel meg az ivóvízrendelet előírásainak, akkor a készülék korrózió által okozott sérülései nem zárhatók ki. 3.1 Biztonsági információk A VIH S 300/400/500 szolártárolók, VIH R 300/400/500 és VIH RW 300 tárolók szerelését olyan képzett szakembernek kell végeznie, aki felelős az érvényben lévő előírások, szabályok és irányelvek betartásáért. Gyári garanciát csak akkor vállalunk, ha a készülék szerelését elismert szakipari cég végezte. Ez felel a tárolók ellenőrzéséért/karbantartásáért és javításáért, valamint a tárolókon végzett változtatásokért is. Az unistor, aurostor és geostor tárolók kezelési és szerelési útmutatója _01 HU 3

24 3 Biztonsági tudnivalók és előírások Biztonsági szelep és kifúvatóvezeték A szolártárolóban lévő használati melegvíz minden felfűtésekor megnő a víz térfogata, ezért minden tárolót egy biztonsági szeleppel és egy kifúvatóvezetékkel kell felszerelni. A felfűtés közben a kifúvatóvezetékből víz lép ki. (Kivétel: ha van használatimelegvíz-tágulási tartály.) A kifúvatóvezetéket olyan alkalmas lefolyóhelyre kell vezetni, ahol személyek veszélyeztetése kizárt. Ezért ne zárja el a biztonsági szelepet, ill. a kifúvatóvezetéket. H Veszély! Forró víz miatti forrázás veszélye! A VIH S szolártárolóknál a vételezési helyeken a 85 C-ot is elérheti a kifolyási hőmérséklet. Fagyveszély Ha a tároló hosszabb időn keresztül fűtetlen helyiségben marad üzemen kívül (pl. téli üdülés alatt), akkor a tárolót teljesen ki kell üríteni. Változtatások A tárolón vagy a szabályozón, a víz és az áram (ha van ilyen) tápvezetékén, a tárolóvíz kifúvatóvezetékén és biztonsági szelepén semmit nem szabad változtatni. Tömítetlenségek A tároló és a melegvízcsap közötti melegvízvezetékeknél észlelt tömítetlenségek esetén zárja el a tárolónál lévő hidegvíz-elzárószelepet, és megbízott szakipari cégével háríttassa el a tömítetlenséget. 3.2 Rendeltetésszerű használat A Vaillant VIH S, VIH R és VIH RW tárolók kizárólag az ivóvízrendeletnek megfelelő háztartási és kisipari fogyasztók legfeljebb 85 C-ig felmelegített használati melegvízzel való ellátására szolgálnak. Csak erre a célra szabad használni őket. Minden, nem rendeltetésszerű használat tilos. Használatuk Vaillant fűtőkazánokkal és átfolyós rendszerű vízmelegítőkkel kombinálva lehetséges. A VIH S szolártárolókat ezen túl a Vaillant szolárrendszerrel együtt kell alkalmazni. A VIH RW 300 egy geotherm melegszivattyúval együtt alkalmazandó. A tárolók minden Vaillant vagy más gyártmányú vizes központi fűtésű rendszerbe problémamentesen integrálhatók; ennek során figyelembe kell venni a rendelkezésre álló útmutatót. A VIH S és VIH R tárolók azonban egy hőátadóállomás segítségével távhővel is táplálhatók. Ilyenkor azonban más teljesítményadatokat kell figyelembe venni. Más jellegű vagy ezen túlmenő alkalmazás nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Az ebből eredő károkért a gyártó ill. szállító nem vállal felelősséget. A kockázatot kizárólag a készülék üzemeltetője viseli. A rendeltetésszerű használathoz a kezelési és szerelési útmutatóban foglaltak figyelembevétele, valamint a tisztítási és ellenőrzési feltételek betartása is hozzátartozik. 3.3 Biztonsági utasítások/előírások Szabályok és irányelvek Szerelés Kérjük, hogy saját biztonsága érdekében ügyeljen arra hogy készülékének szerelését és első üzembe helyezését kizárólag olyan feljogosított és képzett szakemberek végezzék, akik az érvényes előírások, szabályok és irányelvek betartásáért felelősséget vállalnak. Ugyancsak őket bízza meg melegvíztárolójának rendszeres ellenőrzésével, karbantartásával és javításával is. Változtatások Önnek tilos változtatásokat végeznie a készüléken vagy a szabályozón, a vízvezetékeken és - ha van ilyen- az elektromos vezetékeken, a lefúvató vezetéken és a melegvíztároló biztonsági szelepén. A melegvíz-tároló szerelésekor főleg a következő törvényeket, rendeleteket, műszaki szabályokat, szabványokat és rendelkezéseket kell betartani: az ivóvíz-berendezések szerelésére vonatkozó műszaki előírások. a megfelelő villamos szabványok (kazán kezelőtáblájáról történő használat esetén). az illetékes vízszolgáltató vállalat (Vízművek) rendelkezései. a fűtési rendszerekre vonatkozó rendelet. Biztonsági előírások Elhelyezés Kérjük, saját biztonsága érdekében ügyeljen arra, hogy melegvíztárolójának telepítését csak elismert szakember végezheti el! A fűtési rendszer ellenőrzése/karban tartása, valamint javítása vagy egyéb módosítások elvégzése is az ő feladata! Fagyvédelem Annak érdekében, hogy fűtési rendszere összes biztonsági funkcióját használhassa, a fűtőkészüléket ne kapcsolja le teljesen. Ha azonban a készülék hosszabb időre fagyveszélyes, fűtetlen helyiségben marad üzemen kívül, akkor a melegvíztároló vizét teljesen le kell ereszteni (l. A melegvíztároló ürítése szakaszt). 4 Az unistor, aurostor és geostor tárolók kezelési és szerelési útmutatója _01

25 Biztonsági tudnivalók és előírások 3 Kezelés 4 Tömítetlenségek A melegvíztároló és a fogyasztási helyek közötti melegvízvezeték tömítetlensége esetén azonnal zárja el a hidegvizes zárószelepet a biztonsági szerelvénysorban, majd szakemberrel szüntettesse meg a tömítetlenséget. Módosítások A tápvezetékek és a lefúvatóvezeték módosítását kizárólag szakember végezheti el! Leforrázódás veszélye! Ügyeljen arra, hogy beállítástól függően akár 85 C hőmérsékletű víz léphet ki a melegvíz vételi helyen! A melegvíztároló hőmérsékletét a fűtőkészüléken állítsa be. A beállítás közben a tároló kívánt hőmérsékletét a Vaillant fűtőkészülék kijelzőjén olvashatja le. Higiéniai okból (pl. legionárius-betegség elkerülésére) és gazdaságossági szempontok alapján a max. 60 C hőmérséklet beállítását javasoljuk. Gondozás A melegvíztároló burkolatát nedves ruhával (esetleg szappanos vízbe mártva) tisztítsa meg. Fontos! A készülékpalást sérülésének elkerülésére soha ne használjon súroló és oldó anyagokat tartalmazó tisztítószereket (bármilyen súrolószert, benzint vagy hasonló anyagokat). Telepítés A telepítési helyszínre vonatkozó követelmények A melegvíztárolót a hőveszteség elkerülésére a hő előállító közvetlen közelében helyezze el. A készülék telepítési helyének kiválasztásakor vegye figyelembe a megtöltött tároló súlyát: VIH CK 70 = 132 kg VIH R 120 = 183 kg VIH R 150 = 229 kg VIH R 200 = 297 kg A melegvíztárolót fagytól védett helyiségben kell felszerelni. Úgy válassza ki a telepítés helyét, hogy a célszerű vezetékezés (mind az ivóvíz, mind a fűtés oldalán) lehetséges legyen. Fontos! Az energiaveszteség elkerülésére az Energia megtakarítási Rendelet értelmében a fűtő- és melegvízvezetékeket hőszigeteléssel kell ellátni. Melegvíztároló elhelyezése A készülék szállításának megkönnyítésére a VIH melegvíztároló a burkolat talpán fogóbemélyedést alakítottak ki. 4 Kezelés A VIH S szolártároló valamennyi Vaillant szolárszabályozóval szabályozható. A VIH R tároló különböző szabályozókkal és fűtőkészülékekkel kombinálható. A VIH RW tárolót a melegszivattyú-szabályozók szabályozzák. A tároló vízhőmérsékletének beállítása és leolvasása a hozzárendelt szabályozókészüléken történik. 4.1 A használatimelegvíz-tároló feltöltése és leürítése A tároló üzembe helyezésekor (pl. hosszabb távollét miatti kikapcsolás és leürítés után) a következő módon járjon el: Az első felfűtés előtt nyisson ki egy melegvízvételi helyet, hogy ellenőrizhesse a tartály vízzel való feltöltöttségét, és hogy a hidegvíz-bevezetésben lévő elzárószerelvény nincs-e elzárva. Ellenőrizze, hogy a hőtermelő üzemkész-e. A VIH tároló vízhőmérsékletét a szabályozón ill. a fűtőkészüléken állítsa be. A tároló elért vízhőmérséklete a szabályozón ill. a fűtőkészüléken olvasható le. h h Fontos tudnivaló! Az első felfűtés alkalmával vagy hosszabb lekapcsolási szünetek után csak néhány perc elteltével áll rendelkezésre a teljes tárolóteljesítmény. Fontos tudnivaló! Gazdasági és higiéniai okokból azt javasoljuk, hogy a tárolóhőmérsékletet állítsa 60 C-ra. A VIH RW 300 melegszivattyú-tároló esetén az ajánlott tárolóhőmérséklet az alacsony rendszerhőmérsékletek miatt 55 C. Ez biztosítja az energiamegtakarítási törvény szerinti legnagyobb mértékű gazdaságosságot és késlelteti a tároló vízkövesedését. A tároló üzemen kívül helyezésekor fordított sorrendben járjon el, és szükség esetén (pl. fagyveszélynél) ürítse is le a tárolót. d Veszély! Ne zárja el a biztonsági szelepet ill. a kifúvóvezetéket; ellenkező esetben a tárolóban több mint 10 bar nagyságú túlnyomás keletkezhet. A biztonsági szelep üzemkészségét időről időre kiszellőztetéssel ellenőrizze. Az unistor, aurostor és geostor tárolók kezelési és szerelési útmutatója _01 HU 5

26 4 Kezelés 5 Csatlakoztatás 4.2 Tisztítás A tároló külső részeinek tisztításához elegendő egy nedves, esetleg szappanos oldattal átitatott kendő. A készülék külső burkolati sérülésének elkerülése érdekében ne használjon súroló és oldó hatású tisztítószert (semmilyen súrolószert, benzint vagy hasonlókat). 4.3 Ellenőrzés és karbantartás A folyamatos üzemkészség, a megbízhatóság és a hosszú élettartam előfeltétele a tároló szakember által elvégzett rendszeres ellenőrzése/karbantartása. a Figyelem! Soha ne próbálkozzon a készülék karbantartási munkáinak önálló elvégzésével. Ezzel mindig egy elismert szakipari céget bízzon meg. Javasoljuk, hogy ehhez kössön karbantartási szerződést szakipari cégével. d Veszély! Az ellenőrzés/karbantartás elmulasztása csökkentheti a készülék üzembiztonságát és anyagi károkhoz és személyi sérülésekhez vezethet. Nagy mésztartalmú víz esetén ajánlatos rendszeres időközönként vízkőmentesítést végezni. 5 Csatlakoztatás a Figyelem! A készülék csatlakoztatását és első üzembe helyezését csak elismert szakember végezheti el. Ö vállalja a szakszerű és előírásszerű szerelésért és az első üzembe helyezésért is a felelősséget. A biztonsági szelep kifúvatóvezetékének közelében az alábbi szövegű figyelmeztető táblát kell elhelyezni: A tároló fűtése közben biztonsági okokból víz folyhat ki a biztonsági szelep kifúvatóvezetékéből! Ne zárja el! 5.1 Felállítási hely A melegvíztárolót a hőtermelő fűtőkészülék közvetlen közelében kell felállítani. Ezáltal elkerülhetők a szükségtelen hőveszteségek. A felállítási hely kiválasztásakor vegye figyelembe a feltöltött tároló súlyát. A tároló felállítási helyét úgy válassza ki, hogy mind a használati melegvíz, mind a fűtés és a szolárkör csővezetékei célszerűen legyenek elhelyezve. A melegvíztárolót fagymentes helyiségben kell felállítani. Az energiaveszteségek elkerülése érdekében a fűtési rendszerekre vonatkozó rendelkezésnek megfelelően minden hidraulikus vezetéket hőszigeteléssel kell ellátni. 5.2 Méretek Döntési méretek VIH S, VIH R és VIH RW VIH 300 VIH 400 VIH ábra Döntési méretek VIH R, VIH S és VIH RW 6 Az unistor, aurostor és geostor tárolók kezelési és szerelési útmutatója _01

27 Csatlakoztatás A készülék és a csatlakozók méretei VIH S D J H G B M I F L E K Ø b t C A ábra A készülék és a csatlakozók méretei VIH S Jelmagyarázat az 5.2. ábrához 1 Fűtőpatron csatlakozása (G1 1/2) 2 Ellenőrzőnyílás (Ø 120) 3 Melegvíz-csatlakozás (R1) 4 Fűtés-előremenő ág (R1) 5 Fűtésérzékelő merülőhüvelye (Ø 12) 6 Fűtés-visszatérő ág (R1) 7 Keringtetőcsatlakozás (R3/4) 8 Szolár-előremenő ág (R1) 9 Szolárérzékelő merülőhüvelye (Ø 12) 10 Szolár-visszatérő ág (R1) 11 Hidegvíz-csatlakozás (R1) Típus Mértékegység VIH S 300 VIH S 400 VIH S 500 A mm B mm C mm ,5 1062,5 D mm E mm F mm G mm H mm I mm ,5 1062,5 J mm K mm L mm M mm b mm t mm táblázat A készülék méretei VIH S Az unistor, aurostor és geostor tárolók kezelési és szerelési útmutatója _01 HU 7

28 5 Csatlakoztatás A készülék és a csatlakozók méretei VIH R D G B J F I E H Ø b t C A ábra A készülék és a csatlakozók méretei VIH R Jelmagyarázat az 5.3. ábrához 1 Fűtőpatron csatlakozása (G1 1/2) 2 Ellenőrzőnyílás (Ø 120) 3 Melegvíz-csatlakozás (R1) 4 Keringtetőcsatlakozás (R3/4) 5 Fűtés-előremenő ág (R1) 6 Fűtésérzékelő merülőhüvelye (Ø 12) 7 Fűtés-visszatérő ág (R1) 8 Hidegvíz-csatlakozás (R1) Típus Mértékegység VIH R 300 VIH R 400 VIH R 500 A mm B mm C mm ,5 1062,5 D mm E mm F mm ,5 1062,5 G mm H mm I mm J mm b mm t mm táblázat A készülék méretei VIH R 8 Az unistor, aurostor és geostor tárolók kezelési és szerelési útmutatója _01

29 Csatlakoztatás A készülék és a csatlakozók méretei VIH RW D G B J I F E H Ø b t A ábra A készülék és a csatlakozók méretei VIH RW Jelmagyarázat az 5.4. ábrához 2 Ellenőrzőnyílás (Ø 120) 3 Melegvíz-csatlakozás (R1) 4 Fűtés-előremenő ág (R1) 5 Keringtetőcsatlakozás (R3/4) 6 Fűtésérzékelő merülőhüvelye (Ø 12) 7 Fűtés-visszatérő ág (R1) 8 Hidegvíz-csatlakozás (R1) Típus Mérték egység VIH RW 300 A mm 1775 B mm 279 D mm 500 E mm 1632 F mm 1546 G mm 1086 H mm 581 I mm 216 J mm 130 b mm 660 t mm táblázat A készülék méretei VIH RW Az unistor, aurostor és geostor tárolók kezelési és szerelési útmutatója _01 HU 9

30 5 Csatlakoztatás 5.3 Szállítás a felállítási helyre A tároló kiszállítása készre szerelve történik. A felállítási helyre történő szállítási módra több lehetőség is rendelkezésre áll. Kompletten a csomagolásban, ha a helyi viszonyok lehetővé teszik Csomagolás nélkül, kompletten összeszerelve, ha a szállítási útvonal ezt lehetővé teszi Burkolat és szigetelés nélkül, keskeny ajtók esetén vagy a burkolat védelme érdekében Szállítás a csomagolásban h h h Fontos tudnivaló! A burkolat és a szigetelés leszerelése és visszaszerelése egy embernek kb. 10 perces munkát jelent. Fontos tudnivaló! A szerelés szigeteléssel/burkolattal együtt vagy anélkül is végrehajtható. Fontos tudnivaló! Adott esetben használja a tartozékok közül a szállítási segédletet. a Figyelem! A tároló károsodásának veszélye. Ha a tárolót a felállítási helyre szállítókocsival vagy kézben kell vinni, akkor ügyeljen a tároló alján lévő szigetelésre. Annak nem szabad megsérülnie ábra Szállítás a (Styroporból készült felső és alsó bélelésből és ráhúzott kartondobozból álló) csomagolásban Szállítás csomagolás nélkül 5.6. ábra Szállítás csomagolás nélkül Vegye le a felső bélelést és a ráhúzott kartondobozt. 10 Az unistor, aurostor és geostor tárolók kezelési és szerelési útmutatója _01

unistor, aurostor, geostor

unistor, aurostor, geostor unistor, aurostor, geostor CZ, HU, PL, RO, SK Szakemberek részére Kezelési és telepítési útmutató unistor, aurostor, geostor Kettős melegvíz-tároló szolárberendezésekhez VIH S Melegvíz-tároló fűtőrendszerekhez

Részletesebben

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 PL PL 3 6 CZ HU SK Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4 Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 Návod na pou itie 15 18 UNIVERZÁLNY MOTOR MA II / MI 4 Pøed uvedením do provozu

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 14 RO Informaţii pentru 28 utilizator SK Návod na používanie 41 SL Navodila za uporabo 52 Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička

Részletesebben

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK 02/12 (2) 9099346000 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC 234

Részletesebben

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Chladnička Hűtőszekrény Chłodziarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si

Részletesebben

návod k použití használati útmutató

návod k použití használati útmutató návod k použití használati útmutató Chladnička s mrazničkou Hûtõ - fagyasztó ENA34415X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Üzembe helyezési útmutató Az alábbi utasítások szakképzett szerelõnek szólnak, akinek biztosítania kell a beszerelés, beállítás, és mûszaki karbantartás helyes elvégzését a jelenleg érvényben lévõ elõírások

Részletesebben

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 22 SK Návod na používanie 32 Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička ZFC14400WA Obsah Bezpečnostní

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 13 SK Návod na používanie 26 SL Navodila za uporabo 37 Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik ZRA22800WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Frigider

Chladnička Hűtőszekrény Frigider CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 RO Manual de utilizare 23 Chladnička Hűtőszekrény Frigider ZRA21600WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním použití _ 4 Denní používání 5 Užitečné

Részletesebben

VII. Čištění a údržba. ES prohlášení o shodě. VIII. Skladování. IX. Záruční lhůta a podmínky

VII. Čištění a údržba. ES prohlášení o shodě. VIII. Skladování. IX. Záruční lhůta a podmínky VII. Čištění a údržba V případě potřeby štít omyjte vlahým roztokem saponátu nebo mýdlovou vodou a osušte jej měkkým hadříkem. V žádném případě k čištění nepoužívejte abrazivní čistící prostředky, např.

Részletesebben

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE AR372 CAMINO ELECTRIC FIRE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA OBSLUHU CHEMINÉE ÉLECTRIQUE

Részletesebben

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 PROVOZ

Részletesebben

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4.

Részletesebben

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA CS HU Návod k použití 2 Használati útmutató 19 Sporák Tűzhely ZCE540G1WA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 6 Před prvním použitím 7 Varná deska Denní používání 7 Varná

Részletesebben

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 Závěsné plynové kondenzační kotle Kondenzációs fali gázkazánok Centrale murale cu condensare, pe gaz HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 Návod k použití určený pro uživatele a technika Felhasználói és szerelői

Részletesebben

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt.

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt. FAVORIT 88020 VI Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny SKINANDE CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 20 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Programy 7 Funkce 8 Před prvním použitím 8 Denní používání 11 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní pokyny

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...............................................................

Részletesebben

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE 6 PŘÍSLUŠENSTVÍ 7 OVLÁDACÍ

Részletesebben

Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci

Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci Kombinált tűzhely Használati és beszerelési utasítás Kuchnia gazowo-elektryczna Instrukcja obsługi i instalacji U104700-01 CEŠTINA 4 MAGYAR 20 POLSKI

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2.

Részletesebben

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration ESI 4610RAX...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 51 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109 Návod k použití PRAÈKA CZ Èesky,1 HU Magyar,13 SK Slovenský,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Technické údaje CZ PL Polski,37

Részletesebben

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 492

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 492 Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Vestavná trouba Beépített sütő ZOB 492 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 RO Manual de utilizare 29 Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator ZRB934PWH2 Obsah Bezpečnostní informace 2 Provoz _ 5 P i prvním použití

Részletesebben

AR 740 (8865070) Pneumatická nýtovačka / CZ Pneumatická nitovačka / SK Pneumatikus szegecselő / HU Druckluft-Schlagschraubendreher / DE

AR 740 (8865070) Pneumatická nýtovačka / CZ Pneumatická nitovačka / SK Pneumatikus szegecselő / HU Druckluft-Schlagschraubendreher / DE AR 740 (8865070) Pneumatická nýtovačka / CZ Pneumatická nitovačka / SK Pneumatikus szegecselő / HU Druckluft-Schlagschraubendreher / DE Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti

Részletesebben

Sporák Tűzhely Sporák

Sporák Tűzhely Sporák CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 SK Návod na používanie 28 Sporák Tűzhely Sporák ZCE560N Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím _ 6 Varná deska Denní používání

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Mraznička Fagyasztó Zamrażarka Mraznička EUP23900X 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ SKINANDE HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 7 Ovládací panel 8 Programy 8 Funkce 9 Nastavení 10 Před prvním použitím 12 Denní používání

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace CZ KYLSLAGEN HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 9 Provoz 10 Denní používání 11 Tipy a rady 14 Čištění a údržba 16 Odstraňování

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4

Részletesebben

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 8856000 Skládací vozík-rudl / CZ Skládací vozík-rudla / SK Összehajtható kézikocsi / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili

Részletesebben

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 592. http://www.markabolt.hu/

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 592. http://www.markabolt.hu/ Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Vestavná trouba Beépített sütő ZOB 592 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším

Részletesebben

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Részletesebben

Konyhabútor Beépítés és használat. instalace a použití K3C55/R

Konyhabútor Beépítés és használat. instalace a použití K3C55/R Konyhabútor Beépítés és használat sporák instalace a použití àïàðàò Óïîçîðåœà sporák instalace a použití KC/R HU CZ SB SK Konyhabútor multifunkciós tûzhely sütési programmal Használati útmutató Sporák

Részletesebben

unistor, aurostor, geostor

unistor, aurostor, geostor unistor, aurostor, geostor CZ, HU, PL, RO, SK Pro servisního technika Návod k obsluze a instalaci unistor, aurostor, geostor Bivalentní zásobníky teplé vody pro solární zařízení VIH S Zásobníky teplé

Részletesebben

SCRUBTEC 337.2 USER MANUAL 03/2013 (1) 9099872000. Model: 9087343020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

SCRUBTEC 337.2 USER MANUAL 03/2013 (1) 9099872000. Model: 9087343020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK 03/2013 (1) 9099872000 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA Model: 9087343020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC

Részletesebben

p INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI C NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI U KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS VIH 300/6, VIH 400/6, VIH 500/6

p INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI C NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI U KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS VIH 300/6, VIH 400/6, VIH 500/6 p INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI C NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI U KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS VIH 300/6, VIH 400/6, VIH 500/6 Pečlivě uschovejte tento návod a předejte jej případně i dalšímu majiteli

Részletesebben

509111-69 CZ/SK DC010

509111-69 CZ/SK DC010 509111-69 CZ/SK DC010 2 3 CZ RADIOPØIJÍMAÈ Blahopøejeme Vám! Zvolili jste si náøadí spoleènosti DEWALT. Roky zkušeností, dùkladný vývoj výrobkù a inovace vytvoøily ze spoleènosti DEWALT jednoho z nejspolehlivìjších

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ GRÄNSLÖS HU ČESKY 4 MAGYAR 29 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 6 Instalace 9 Popis spotřebiče 9 Před prvním použitím 10 Denní používání 11 Režim mikrovlnné trouby 13 Funkce

Részletesebben

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA

Részletesebben

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................ 3 2. POPIS SPOTŘEBIČE....................................................

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 30 LPG-NG-1F (8896316) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážení zákazníci,

Részletesebben

SCRUBTEC 545B / 545BL / 553B 553BL / BOOST 5 Instructions for use

SCRUBTEC 545B / 545BL / 553B 553BL / BOOST 5 Instructions for use SCRUBTEC 545B / 545BL / 553B 553BL / BOOST 5 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 02/2007 Revised 05/2015 (3) 9097054000 Česky Magyar Slovensky

Részletesebben

Smart. Janschitz ELEKTRICKÉ OHRADNÍKY VILLANYPÁSZTOROK IZOLÁTORY SZIGETELŐK BATERIE SZÁRAZELEMEK PÁSKY, LANKA, ŠŇŮRY SZALAGOK, HUZALOK,

Smart. Janschitz ELEKTRICKÉ OHRADNÍKY VILLANYPÁSZTOROK IZOLÁTORY SZIGETELŐK BATERIE SZÁRAZELEMEK PÁSKY, LANKA, ŠŇŮRY SZALAGOK, HUZALOK, VŠE KOLEM PASTVY Smart MINDEN A LEGELŐ KÖRÜL ELEKTRICKÉ OHRADNÍKY VILLANYPÁSZTOROK IZOLÁTORY SZIGETELŐK BATERIE SZÁRAZELEMEK PÁSKY, LANKA, ŠŇŮRY SZALAGOK, HUZALOK, DŮM & DVŮR HÁZ & UDVAR Janschitz Smart

Részletesebben

SR 1101 P PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

SR 1101 P PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SR 1101 P PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 1464020000 Edition 1 2009-04 Printed

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EG 11 IMR (8896109) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážení zákazníci,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HOTPOINT LI 675 DUO http://hu.yourpdfguides.com/dref/4692380

Az Ön kézikönyve HOTPOINT LI 675 DUO http://hu.yourpdfguides.com/dref/4692380 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Frigider cu congelator ENB34233W 2 electrolux OBSAH Electrolux.

Részletesebben

EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 37

EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 37 EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 37 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Részletesebben

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25 EN PL Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 6 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 5 SK CS UK RO Akumulátorové prerezávacie Akumulátorové zahradnické acumulator NÁVOD

Részletesebben

47635IP. Sporák Sporák. Návod k použití Návod na použitie

47635IP. Sporák Sporák. Návod k použití Návod na použitie 47635IP Sporák Sporák Návod k použití Návod na použitie 2 Vítejte ve světě Electroluxu Vybrali jste si prvotřídní výrobek Electrolux, který si, jak věříme, v budoucnu velmi oblíbíte. Electrolux si klade

Részletesebben

118 118 L, M, H PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS

118 118 L, M, H PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS 118 118 L, M, H PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS CZ SK PL H C76 - CZ - SK - PL - H 10/2007 Obsah Návod k použití... 2 Bezpečnost operátora...2 Obecné informace

Részletesebben

CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 23 RO Manual de utilizare 34 ZRA33100WA

CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 23 RO Manual de utilizare 34 ZRA33100WA CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 23 RO Manual de utilizare 34 ZRA33100WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Popis spotřebiče _ 4 Provoz 5 Při prvním použití _ 5 Denní používání

Részletesebben

SCRUBTEC 453 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo

SCRUBTEC 453 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo SCRUBTEC 453 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 04/2014 Revised 02/2016 (2) 9100000444 Česky Magyar Slovensky Slovenščina Model: 9087362020-9087365020

Részletesebben

Stručný průvodce Analytické váhy Modely XPE Rövid útmutató Analitikai mérlegek XPE típusok Kratke upute Analitičke vage Modeli XPE

Stručný průvodce Analytické váhy Modely XPE Rövid útmutató Analitikai mérlegek XPE típusok Kratke upute Analitičke vage Modeli XPE F F Čeština Magyar Hrvatski Stručný průvodce Analytické váhy Modely XPE Rövid útmutató Analitikai mérlegek XPE típusok Kratke upute Analitičke vage Modeli XPE www.mt.com XPE04 METTLER TOLEDO StaticDetect

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

BR 652 - BR 752 - BR 752C

BR 652 - BR 752 - BR 752C BR 652 - BR 752 - BR 752C PŘÍRUČK UŽIVTELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTTÓ EREDETI UTSÍTÁSOK NÁVOD N OBSLUHU ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK Z UPORBNIK ORIGINLN NVODIL 9098684000 Edition 2 2010-12 Printed

Részletesebben

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERB34003W8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3884923

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERB34003W8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3884923 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX ERB34003W8. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Részletesebben

SR 1601 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

SR 1601 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SR 1601 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 33019318 Edition 2 2010-09 Printed

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 30 AVR (8896116) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku,

Részletesebben

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása 8862235 Halogenová LED diodová svítilna 20 W / CZ Halogénové LED diódové svietidlo 20 W / SK Halogén LED diódás világítótest 20 W / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti

Részletesebben

Generátor elektrického proudu CZ Generátor elektrického prúdu SK Elektromos áramot fejlesztő generátor HU

Generátor elektrického proudu CZ Generátor elektrického prúdu SK Elektromos áramot fejlesztő generátor HU HERON EG 12 AVR (8896110) Generátor elektrického proudu CZ Generátor elektrického prúdu Elektromos áramot fejlesztő generátor Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku,

Részletesebben

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-MS120AE/BE/SE/PE VIDEOKAMERA. Vážený zákazníku

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-MS120AE/BE/SE/PE VIDEOKAMERA. Vážený zákazníku POKYN ÚTMUTATÓ VIDEOKAMERA kamerát választotta GZ-MS120AE/BE/SE/PE Podrobnější informace o obsluze přístroje viz NÁVOD K OBSLUZE na disku CD-ROM. CZ LYT2008-007A-M HU Vážený zákazníku Děkujeme vám za koupi

Részletesebben

Membránové hlubinné ponorné čerpadlo / CZ Membránové hlbinné ponorné čerpadlo / SK Membrános mélységi búvárszivattyú / HU

Membránové hlubinné ponorné čerpadlo / CZ Membránové hlbinné ponorné čerpadlo / SK Membrános mélységi búvárszivattyú / HU Membránové hlubinné ponorné čerpadlo / CZ Membránové hlbinné ponorné čerpadlo / SK Membrános mélységi búvárszivattyú / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Membránové hlubinné ponorné

Részletesebben

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Návod k použití Návod na obsluhu Kezelési utasítás Kullanım klavuzu CZ SK HU TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-61(1) Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali tento výrobek

Részletesebben

d CZ a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC8507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB DVBT AMP AUDIO AUX 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK

Részletesebben

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 -

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 - Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LCD TV a Ovládací tlačítka... 7 Přehled zapojení

Részletesebben

Obsah Nezapomeňte přečíst

Obsah Nezapomeňte přečíst Česky Polski Magyar Číslo modelu TX-P42XT50E TX-P50XT50E Návod k obsluze Plazmový televizor Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze dodávaném na CD-ROM. K zobrazení návodu k obsluze na CD-ROM

Részletesebben

AE9C25A WATER PUMP 250W 7-10 11-15. CZ PONORNÉ ČERPADLO - Návod k obsluze 3-6. H EL. TISZTAVÍZ SZIVATTYÚ - Kezelési utasítas

AE9C25A WATER PUMP 250W 7-10 11-15. CZ PONORNÉ ČERPADLO - Návod k obsluze 3-6. H EL. TISZTAVÍZ SZIVATTYÚ - Kezelési utasítas AE9C25A WATER PUMP 250W CZ PONORNÉ ČERPADLO - Návod k obsluze 3-6 SK PONORNÉ ČERPADLO - Návod na obsluhu 7-10 H EL. TISZTAVÍZ SZIVATTYÚ - Kezelési utasítas 11-15 RO POMPĂ DE APA CURATA - Instructiuni de

Részletesebben

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása 8848100 Hořák s piezo zapalováním / CZ Horák s piezo zapaľovaním / SK Piezogyújtású forrasztópisztoly / Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása

Részletesebben

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK SK Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť naše zariadenie. Prosíme, aby ste si pred zapojením zariadenia pozorne prečítali tento návod. Prosíme, dodržujte pokyny v tejto praktickej príručke pre Vašu rýchlu

Részletesebben

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR GYÁRTÓ: CRUSSIS electrobikes s.r.o., K Březince 227, 182 00 Praha 8, IČO: 24819671, Tel.: 283 101 361-2 SPECIFIKÁCIÓK e-atland 5.0 MTB modell. Váz: slumínium keverék 6061

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

Popis. Pokyny pro pouïití RUS. Technické parametry

Popis. Pokyny pro pouïití RUS. Technické parametry Tef-Veille bébé CzSk 10-03 25/03/08 14:28 Page 1 Jednotlivá vyobrazení jsou urãena pouze k ilustraci vlastností va í dûtské chûviãky a neodráïejí skuteãnou realitu. Spoleãnost TEAL SAS si vyhrazuje právo

Részletesebben

Přímočará pila / CZ Píla priamočiara / SK Dekopírfűrész / HU

Přímočará pila / CZ Píla priamočiara / SK Dekopírfűrész / HU Přímočará pila / CZ Píla priamočiara / SK Dekopírfűrész / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za

Részletesebben

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 8865104 Regulátor tlaku s filtrem a manometrem / CZ Regulátor tlaku s filtrom a manometrom / SK Légszűrő nyomásszabályozóval és manométerrel / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod

Részletesebben

Installation instructions. geostor CZ, HU, PL

Installation instructions. geostor CZ, HU, PL Installation instructions geostor CZ, HU, PL Návod k instalaci a údržbě Pro servisního technika Návod k instalaci a údržbě geostor VIH RW 400 B CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Archivace

Részletesebben

Improve your day! Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása

Improve your day! Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása Improve your day! 417200 Multifunkční nářadí / CZ Multifunkčné náradie / SK Multifunkcionális szerszám / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Rychlá nabídka...2 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Vložení baterií do dálkového ovladače...4

Részletesebben

Az üzemeltető számára. Rendszerleírás és kezelési utasítás. aurostep plus. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez

Az üzemeltető számára. Rendszerleírás és kezelési utasítás. aurostep plus. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez Az üzemeltető számára Rendszerleírás és kezelési utasítás aurostep plus Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez 2.350 P 3.350 P HU Az üzemeltető számára Rendszerleírás aurostep

Részletesebben

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERB36003W8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900693

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERB36003W8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900693 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX ERB36003W8. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Részletesebben

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Használati és karbantartási kézkönyv

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Használati és karbantartási kézkönyv CZ SK H Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Használati és karbantartási kézkönyv DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOSTT I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JE VELICE DŮLEŽITÁ. Tento

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

Návod k použití Kezelési utasítás

Návod k použití Kezelési utasítás _CZ.book 1 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 午 後 8 時 59 分 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást. Návod k použití Kezelési utasítás

Részletesebben

Digitální generátor el. proudu / CZ Digitálny generátor el. prúdu / SK Digitális áramfejlesztő generátor / HU

Digitální generátor el. proudu / CZ Digitálny generátor el. prúdu / SK Digitális áramfejlesztő generátor / HU DGI 30 q (8896215) Digitální generátor el. proudu / Digitálny generátor el. prúdu / Digitális áramfejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme

Részletesebben

EXTOL CRAFT 414172 Membránové hlubinné ponorné čerpadlo Membránové hĺbkové ponorné čerpadlo Mélykúti membrános búvárszivattyú

EXTOL CRAFT 414172 Membránové hlubinné ponorné čerpadlo Membránové hĺbkové ponorné čerpadlo Mélykúti membrános búvárszivattyú Membránové hlubinné ponorné čerpadlo Membránové hĺbkové ponorné čerpadlo Mélykúti membrános búvárszivattyú Membránové ponorné čerpadlo Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevil značce

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER DIGITÁLIS ÉBRESZTÔÓRA CL-801. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER DIGITÁLIS ÉBRESZTÔÓRA CL-801. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER DIGITÁLIS ÉBRESZTÔÓRA CL-801 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

NÁVOD NA INSTALACI, ÚDRŽBU A POUŽITÍ

NÁVOD NA INSTALACI, ÚDRŽBU A POUŽITÍ NÁVOD NA INSTALACI, ÚDRŽBU A POUŽITÍ OK 610 W OK 610 X CZ POKYNY K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A POUŽÍVÁNÍ ODSAVAČE SK POKYNY K INŠTALÁCII, ÚDRŽBE A POUŽÍVANIU ODSÁVAČA HUN ELSZÍVÓBERENDEZÉS BESZERELÉSI, KARBANTARTÁSI

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU HERON EGM 65 AVR-1 (8896119) Generátor elektrického proudu / Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku,

Részletesebben

PRESSING COMPACT PRESSING COMPACT PLUS PARNÍ GENERÁTOR GENERATOR PARY GÕZÁLLOMÁS

PRESSING COMPACT PRESSING COMPACT PLUS PARNÍ GENERÁTOR GENERATOR PARY GÕZÁLLOMÁS PRESSING COMPACT PRESSING COMPACT PLUS PARNÍ GENERÁTOR GENERATOR PARY GÕZÁLLOMÁS ÈESKY 1 - ZÁKLADNÍ INFORMACE O PARNÍM GENERÁTORU Pøívod páry Kontrolka termostatu Tlaèítko ovládání páry Regulátor teploty

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

DOMÁCÍ PEKÁRNA DOMÁCA PEKÁREŇ WYPIEKACZ DO CHLEBA KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA GZ-620

DOMÁCÍ PEKÁRNA DOMÁCA PEKÁREŇ WYPIEKACZ DO CHLEBA KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA GZ-620 DOMÁCÍ PEKÁRNA DOMÁCA PEKÁREŇ WYPIEKACZ DO CHLEBA KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA GZ-620 CZ SK PL H SI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NAVODILA ZA UPORABO 1 DŮLEŽITÉ

Részletesebben

Az Ön kézikönyve TEFAL CLASSIC VITALY http://hu.yourpdfguides.com/dref/3251469

Az Ön kézikönyve TEFAL CLASSIC VITALY http://hu.yourpdfguides.com/dref/3251469 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben