Návod k použití Kezelési utasítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Návod k použití Kezelési utasítás"

Átírás

1 _CZE.book 1 ページ 2007 年 2 月 19 日 月 曜 日 午 前 10 時 59 分 Návod k použití Kezelési utasítás SD Card/Hard Disk Video Camera Model No.SDR-H250EP SDR-H20EP Na obrázku je model SDR-H250. Model SDR-H20 není vybaven reflektorem pro natáčení videa. Az ábra az SDR-H250-et mutatja. Az SDR-H20 nem rendelkezik videolámpával. Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást. A

2 _CZE.book 2 ページ 2007 年 2 月 19 日 月 曜 日 Bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA: ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU, ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO POŠKOZENÍ VÝROBKU NEVYSTAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DEŠTI, VLHKOSTI, KAPÁNÍ NEBO STŘÍKÁNÍ A NEPOKLÁDEJTE NA NĚJ PŘEDMĚTY NAPLNĚNÉ TEKUTINAMI, JAKO JSOU VÁZY. POUŽÍVEJTE JEN DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ. NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STĚNU); UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ OBSLUŽNÉ SOUČÁSTI. SVĚŘTE ÚDRŽBU KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU. 午 前 10 時 59 分 Identifikační označení výrobku je umístěno na dolní straně přístrojů. EMC Elektromagnetická kompatibilita Tento symbol (CE) je umístěn na výkonovém štítku. Používejte jen doporučené příslušenství. Nepoužívejte jiné AV/S kabely a USB kabely než dodávané. Když používáte kabel předaný zvlášt', ujistěte se, prosím, že jeho délka nepřesahuje 3 metry. UPOZORNĚNÍ! NEINSTALUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DO KNIHOVNY, VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NEBO JINÉHO OMEZENÉHO PROSTORU. UJISTĚTE SE O DOBRÉ VENTILACI ZAŘÍZENÍ. ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO RIZIKU POŽÁRU NÁSLEDKEM PŘEHŘÁTÍ, UJISTĚTE SE, ŽE ZÁCLONY A JINÝ MATERIÁL NEZAKRÝVAJÍ VENTILAČNÍ OTVORY. NEZAKRÝVEJTE VENTILAČNÍ OTVORY ZAŘÍZENÍ NOVINAMI, UBRUSY, ZÁCLONAMI A PODOBNÝMI PŘEDMĚTY. NEPOKLÁDEJTE NA ZAŘÍZENÍ ZDROJE VOLNÝCH PLAMENŮ, JAKO JSOU HOŘÍCÍ SVÍČKY. S VYBITÝMI BATERIEMI NAKLÁDEJTE ZPŮSOBEM, KTERÝ BERE OHLED NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Zásuvka by měla být poblíž zařízení a snadno dostupná. Zástrčka sít ového přívodu by měla zůstat snadno obsluhovatelná. Abyste přístroj zcela odpojili od sítě, odpojte zástrčku sít ového přívodu ze zásuvky. 2

3 _CZE.book 3 ページ 2007 年 2 月 19 日 月 曜 日 Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti) Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce. 午 前 10 時 59 分 ČESKY 3

4 _CZE.book 4 ページ 2007 年 2 月 19 日 月 曜 日 Odškodnění za zaznamenaný obsah Výrobce v žádném případě neodpovídá za ztrátu záznamů v důsledku funkční poruchy nebo výrobní vady této kamery, jejího příslušenství nebo záznamových médií. Pečlivě respektujte autorská práva Nahrávání předem zaznamenaných pásků nebo disků, publikačních či rozhlasových materiálů pro jiné ne pro vaše soukromé pouití můe porušit autorská práva. Nahrávání určitých materiálů může být omezeno i pro účely soukromého použití. Logo SDHC je obchodní známka. Logo minisd je obchodní známka. Videokamera používá technologie, které jsou chráněny autorskými právy, a je chráněna patentovanými technologiemi a vymezením intelektuálního vlastnictví Japonska a U.S.A. Použití těchto technologií, chráněných autorskými právy, vyžaduje autorizaci od Macrovision Company. Demontáž videokamery a zásahy do ní jsou zakázány. Vyrobeno podle licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého písmene D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. LEICA je registrovanou ochrannou známkou společnosti Leica Microsystems IR GmbH a DICOMAR je registrovanou ochrannou známkou společnosti Leica Camera AG. Microsoft, Windows a DirectX jsou zapsané ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo jiných zemích. IBM a PC/AT jsou zapsané ochranné známky společnosti International Business Machines Corporation v USA. Celeron, Intel a Pentium jsou zapsané ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Intel Corporation ve Spojených státech a v jiných zemích 4 午 前 10 時 59 分 AMD Athlon a AMD Duron jsou ochranné známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Sound Blaster je obchodní ochranná známka společnosti Creative Technology Ltd. Snímky obrazovek výrobků Microsoft jsou otištěny se svolením společnosti Microsoft Corporation. Ostatní názvy systémů a výrobků uvedené v tomto návodu jsou obvykle zapsané ochranné známky nebo ochranné známky výrobců, kteří příslušný systém nebo výrobek vyvinuli. Tento návod k obsluze se vztahuje k modelům SDR-H250 a SDR-H20. Ilustrace se mohou mírně lišit od originálu. Na obrázcích v tomto návodu k obsluze je zachycen model SDR-H250, část výkladu se však týká jiných modelů. V závislosti na modelu nejsou některé funkce dostupné. Funkce se mohou lišit, proto si návod pečlivě přečtěte.

5 _CZE.book 5 ページ 2007 年 2 月 19 日 月 曜 日 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Před použitím Funkce...7 Příslušenství...9 Popis a použití jednotlivých součástí...9 Použití LCD monitoru...12 Použití dálkového ovládání (SDR-H250)...13 Disk a karta SD...15 Poznámky k vnitřnímu disku a kartám, které lze v kameře použít...15 Poznámky ke kartám SD...15 Pokyny pro zacházení s diskem...17 Indikátor přístupu...17 Nastavení Napájení...19 Nabíjení akumulátoru...19 Připojení k síťové zásuvce...23 Zapnutí/vypnutí videokamery...23 Vložení/vyjmutí karty SD...24 Volba režimu...25 Použití joysticku...25 Přepnutí jazyka...29 Používání menu...29 Nastavení data a času...31 Nastavení LCD monitoru...32 Záznam Před záznamem...34 Záznam pohyblivých snímků...36 Režimy záznamu a doby záznamu pohyblivých snímků...38 Záznam statických snímků...39 Počet obrazových bodů a kvalita snímků při záznamu statických snímků...42 Různé funkce v režimu záznamu...43 Funkce přiblížení/oddálení...43 Snímání sebe sama...44 Záznam s reflektorem pro natáčení videa (SDR-H250)...44 午 前 10 時 59 分 Funkce kompenzace protisvětla Funkce roztmívání/zatmívání Režim Soft skin Funkce Tele makro (SDR-H250) Funkce Barevné noční vidění Snímání pomocí samospouště Funkce záznamu s vodítky Širokoúhlý režim Funkce stabilizátoru obrazu Funkce omezení hluku větru Funkce ručního záznamu...50 Režim scény Nastavení ručního zaostření Vyvážení bílé Ruční nastavení rychlosti závěrky/ otvoru clony Přehrávání Přehrávání pohyblivých snímků...55 Přehrávání statického snímku...59 Úpravy Úpravy scén...61 Smazání scén Uzamčení scén pohyblivých snímků Používání playlistů...62 Co je to playlist? Vytvoření nového playlistu Přehrávání playlistu Úpravy playlistu Úpravy statických snímků...66 Odstranění souborů statických snímků Uzamčení souborů statických snímků Nastavení DPOF Kopírování souborů statických snímků Správa disku a karty Správa disku...70 Formátování disku Zobrazení informací o disku Správa karet...70 Formátování karty SD S jinými přístroji S televizorem...72 Přehrávání na televizoru

6 _CZE.book 6 ページ 2007 年 2 月 19 日 月 曜 日 S DVD rekordérem...73 Kopírování záznamů do DVD rekordéru...73 S videorekordérem...73 Kopírování snímků do jiných videopřístrojů...73 S tiskárnou (PictBridge) S počítačem Před použitím s počítačem...77 Co můžete s počítačem dělat...77 Operační prostředí...78 Instalace...81 Instalace programu ImageMixer3 for Panasonic...81 Čtení nápovědy k programu...82 Odinstalování softwaru...82 Připojení a rozpoznání...82 Postupy při připojení a rozpoznání...82 Zobrazení na počítači...83 Bezpečné odpojení USB kabelu...84 Práce se zaznamenanými snímky v počítači...84 Funkce DVD COPY...84 Přehrávání a import snímků...85 Tvorba disků ve formátu DVD-Video z vybraných snímků...86 Ostatní Menu...89 Menu...89 Další nabídky...90 Indikátory...92 Indikátory...92 Zprávy...94 Funkce, které nelze použít současně...96 Časté dotazy...97 Odstraňování závad...99 Upozornění pro použití Vysvětlení pojmů Technické údaje Počet zaznamenatelných snímků na disk nebo na kartu SD 午 前 10 時 59 分

7 _CZE.book 7 ページ 2007 年 2 月 19 日 月 曜 日 Před použitím Funkce Rozšířený záznam! Před použitím Na vnitřní pevný disk 30 GB můžete pořídit záznam odpovídající přibližně 22 8 cm diskům DVD. Můžete také zaznamenávat pohyblivé a statické snímky na kartu SD. HDD 午 前 10 時 59 分 Snadný záznam! (l 36) Není nutné hledat místo začátku záznamu. Nový záznam nepřepíše žádnou dříve zaznamenanou scénu. Snadné přehrávání! (l 55) Zaznamenané scény se zobrazí jako miniatury. Snadno vyhledáte scény, které si chcete prohlédnout. 7

8 _CZE.book 8 ページ 2007 年 2 月 19 日 月 曜 日 Před použitím Úprava scén! (l 61, 62) Sestavením oblíbených scén zaznamenaných na pevném disku vytvoříte originální video (playlist). Použití s počítačem! (l 77) 午 前 10 時 59 分 Při použití dodávaného software vytvoříte záložní DVD se záběry zaznamenanými v přístroji pouze pomocí jediného tlačítka. Vyexportováním záběrů do počítače a jejich úpravou můžete vytvořit originální DVD video. 8

9 _CZE.book 9 ページ 2007 年 2 月 19 日 月 曜 日 Příslušenství Před použitím přístroje zkontrolujte příslušenství. Paměťová karta SD (512 MB) RP-SDR512 Akumulátor (SDR-H250) CGA-DU12 Akumulátor (SDR-H20) CGR-DU06 Síťový adaptér VSK0651B (DE-974GC) 午 前 10 時 59 分 Síťový adaptér (VW-AD11E) Před použitím Akumulátor (lithiový/cgr-du06/640 mah) (SDR-H20) Akumulátor (lithiový/cga-du07/680 mah) (SDR-H20) Akumulátor (lithiový/cga-du12/1150 mah) Akumulátor (lithiový/cga-du14/1360 mah) Akumulátor (lithiový/cga-du21/2040 mah) Stativ (VW-CT45E) Kabel pro stejnosměrné napájení K2GJ2DC00011 nebo K2GJ2DC00015 AV/S kabel K2KZ9CB00001 Síťový kabel K2CR2DA00004 Popis a použití jednotlivých součástí 1 2 Dálkové ovládání (SDR-H250) N2QAEC Knoflíková baterie (SDR-H250) CR2025 Krytka objektivu (SDR-H20) LSYK2113 USB kabel K1HA05CD0010 CD-ROM Volitelné příslušenství Některé volitelné příslušenství nemusí být v některých zemích dostupné Objektiv (LEICA DICOMAR) (SDR-H250) Objektiv (SDR-H20) Nenasazujte na přístroj předsádkovou čočku nebo filtr, neboť způsobují vinětaci. 2 Kryt objektivu (SDR-H250) 3 Reflektor pro natáčení videa (SDR-H250) (l 44) 4 Snímač vyvážení bílé (l 53) Snímač dálkového ovládání (SDR-H250) (l 14) 5 Mikrofon (vestavěný, stereo) 9

10 _CZE.book 10 ページ 2007 年 2 月 19 日 月 曜 日 Před použitím 6 Kryt konektorů 7 Tlačítko menu [MENU] (l 29) 8 Vstupní konektor napájení z baterie [DC/C.C. IN] (l 23) 9 Výklopná část LCD monitoru (l 12) 10 Držák akumulátoru (l 19) 11 Výstupní konektor audio-video [A/V] (l 72, 73) 12 Indikátor stavu (l 23) 13 Hlavní vypínač [OFF/ON] (l 23) 14 Indikátor práce s pevným diskem/ počítačem [ACCESS/PC] (l 17, 83) 15 Otočný volič režimu (l 25) 16 Joystick (l 25) 17 Tlačítko mazání [ ] (l 61, 65, 66) 18 Konektor USB [ ] (l 74, 82) 19 Tlačítko spuštění/zastavení záznamu (l 36) 20 Kroužek pro otevření/zavření krytu objektivu (SDR-H250) (l 11) 21 Při záznamu: Páčka zoomu [W/T] (l 43) Při přehrávání: Páčka hlasitosti [svolr] (l 57) 午 前 10 時 59 分 22 Tlačítko snímku [ ] (l 39) 23 Osvětlovací dioda LED (l 91) Slot pro kartu (l 24) 25 Objímka stativu (l 12) 26 Páčka uvolnění akumulátoru [BATTERY] (l 19) LCD monitor (l 12) Vzhledem k omezením vyplývajícím z výrobní technologie LCD displejů se mohou na obrazovce LCD monitoru objevit malé světlé nebo tmavé body. Nejedná se však o závadu a na zaznamenaný obraz nemá tato skutečnost žádný vliv. 28 Páčka pro otevření otvoru pro kartu (l 24) 29 Tlačítko pro kopírování DVD [DVD COPY] (l 84) 30 Reproduktor 31 Tlačítko Power LCD plus [POWER LCD PLUS] (l 33)

11 _CZE.book 11 ページ 2007 年 2 月 19 日 月 曜 日 32 Tlačítko reflektoru pro natáčení videa [LIGHT] (SDR-H250) (l 44) 33 Nulovací tlačítko [RESET] (l 102) 34 Přepínač volby režimu [AUTO/MANUAL/ FOCUS] (l 35, 50, 51) 35 Kryt slotu pro kartu [SD CARD] (l 24) 36 Indikátor přístupu na kartu [ACCESS] (l 18, 83) 午 前 10 時 59 分 Před použitím Manipulace s krytem objektivu (SDR-H250) Aby byl objektiv chráněný, nezapomeňte zavřít kryt, když kameru nepoužíváte. Otočte kroužkem pro otevření/ zavření krytu objektivu Páskové poutko (l 11) Použití páskového poutka Přizpůsobte délku poutka, aby se vám do něj vešla ruka. Připevnění krytky objektivu (SDR-H20) Povrch objektivu chraňte připevněním krytky. 1 Protáhněte konec šňůry krytky objektivu řemínkem. Nastavte délku pásku a polohu opěrky. 2 1 Odepněte poutko. 2 Nastavte délku. 3 Pásek opět připněte Prostrčte krytku objektivu smyčkou. 11

12 _CZE.book 12 ページ 2007 年 2 月 19 日 月 曜 日 Před použitím 3 Při upevňování nebo snímání uchopte krytku objektivu z obou stran mezi ukazovák a palec. Během záznamu Sejmutou krytku objektivu lze připevnit do držáku krytky. Použití LCD monitoru Zaznamenávaný obraz můžete pozorovat na LCD monitoru. 1 Dotkněte se výklopné části LCD monitoru A a vyklopte LCD monitor ve směru šipky. A 午 前 10 時 59 分 Monitor lze vyklopit až o 90o. Objímka stativu Otvor pro připevnění kamery na stativ (volitelné příslušenství). (Pečlivě si v návodu k použití přečtěte, jak připevnit kameru na stativ.) 2 Nastavte úhel LCD monitoru podle potřeby. Monitor lze otočit až o 180o A směrem k objektivu nebo o 90o B opačným směrem. A B Při použití stativu nelze otevřít slot pro kartu. Kartu SD vložte před připevněním kamery na stativ. (l 24) 12 Jas a úroveň barev LCD monitoru lze nastavit pomocí menu. (l 32) Při násilném otvírání nebo otáčení LCD monitoru se může kamera poškodit nebo selhat.

13 _CZE.book 13 ページ 2007 年 2 月 19 日 月 曜 日 Použití dálkového ovládání (SDR-H250) EXT DISPLAY DATE/ TIME PHOTO SHOT START/ STOP ZOOM 4 SEARCH STILL ADV SKIP PLAY PAUSE VOL STOP SEARCH STILL ADV SKIP 7 8 午 前 10 時 59 分 Před použitím 1 Podržte stisknutou pojistku A a vytáhněte držák baterie. A 2 Vložte do držáku knoflíkovou baterii značkou (r) nahoru a zasuňte držák zpět na místo. 5 6 ENTER MENU Tlačítko snímku [PHOTO SHOT, ]* 2 Tlačítko zobrazení na obrazovce [EXT DISPLAY] (l 73) 3 Tlačítko data/času [DATE/TIME] (l 31) 4 Tlačítka pro ovládání přehrávání (l 56) 5 Tlačítko mazání [ ]* 6 Směrová tlačítka [3,4,2,1] (l 30) 7 Tlačítko pro spuštění/zastavení záznamu [START/STOP]* 8 Tlačítka ovládání zoomu/hlasitosti [ZOOM, VOL]* 9 Tlačítko menu [MENU]* (l 30) 10 Potvrzovací tlačítko [ENTER] (l 30) * znamená, že tlačítka fungují stejně jako odpovídající tlačítka na kameře. Vložte knoflíkovou baterii Před použitím dálkového ovládání vložte dodanou knoflíkovou baterii. Poznámky ke knoflíkové baterii Knoflíkovou baterii po vybití vyměňte za novou (číslo dílu: CR2025). Baterie by měla běžně vydržet přibližně 1 rok, podle toho, jak často kameru používáte. Knoflíkovou baterii ukládejte mimo dosah dětí. POZOR Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Při výměně používejte pouze stejný typ nebo ekvivalent doporučený výrobcem. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce. Varování Nebezpečí požáru, výbuchu a popálenin. Nenabíjejte, nerozebírejte, nezahřívejte nad 60 xc ani nevhazujte do ohně. Varování Knoflíkovou baterii ukládejte mimo dosah dětí. Nikdy nevkládejte knoflíkovou baterii do úst. Při polknutí přivolejte lékaře. 13

14 _CZE.book 14 ページ 2007 年 2 月 19 日 月 曜 日 Před použitím Rozsah použitelnosti dálkového ovládání Vzdálenost dálkového ovládání a snímače dálkového ovládání na kameře A: v okruhu cca 5m Úhel: cca 10o nahoru a 15o dolů, doleva a doprava A 午 前 10 時 59 分 Dálkové ovládání je určeno pro použití v interiéru. V exteriéru nebo při silném osvětlení nemusí kamera pracovat správně ani v použitelném rozsahu. 14

15 _CZE.book 15 ページ 2007 年 2 月 19 日 月 曜 日 Disk a karta SD Před použitím Kameru lze použít pro záznam pohyblivých snímků a statických snímků na vnitřní disk a na kartu SD. Poznámky k vnitřnímu disku a kartám, které lze v kameře použít Zobrazení na obrazovce Vnitřní disk (Pevný disk) 午 前 10 時 59 分 Paměťová karta SD Označení v návodu [HDD] [SD] Paměťová karta SDHC Kapacita 30 GB *1 8MB/ 16 MB 32 MB/ 64 MB/ 128 MB 256 MB/ 512 MB (dodávaná)/ 1GB/2GB 4GB Funkce Záznam pohyblivých snímků Záznam statických snímků *2 Tvorba playlistů : je možné : není možné *1 Část místa na 30 GB disku se používá pro formátování, správu souborů a jiné účely. 30 GB je bajtů. Použitelná kapacita bude menší. *2 Nelze zaručit během provozu. Poznámky ke kartám SD Kamera je kompatibilní s kartami SD i SDHC. Karty SDHC lze používat pouze v zařízeních, která jsou s nimi kompatibilní. Karty SDHC nelze používat pouze v zařízeních, která jsou kompatibilní pouze s paměťovými kartami SD. (Při používání paměťové karty SDHC v jiném zařízení si nezapomeňte přečíst návod k používání tohoto zařízení.) V tomto návodu jsou paměťové karty SD a paměťové karty SDHC označovány jako karta SD. Kamera podporuje paměťové karty SD naformátované systémem FAT12 a FAT16 podle specifikace paměťových karet SD a paměťové karty SDHC naformátované systémem FAT32. Karty SD formátujte v kameře. Jestliže je karta SD naformátována v jiném zařízení (například v počítači), bude záznam trvat déle a nemusí být možné ji použít. (l 70) 15

16 _CZE.book 16 ページ 2007 年 2 月 19 日 月 曜 日 Před použitím Při použití karty SD, na kterou se už několikrát zapisovala data, se může zbývající čas pro záznam zkrátit. Paměťovou kartu ukládejte mimo dosah dětí, aby ji nemohly polknout. Paměťové karty MultiMediaCard nelze v kameře použít. Je-li paměťová karta SD uzamčena pojistkou proti zápisu A, nelze na ni zaznamenávat, mazat z ní záznamy ani je upravovat. Karty SD, které lze použít pro záznam pohyblivých snímků Pro záznam pohyblivých snímků doporučujeme používat karty SD splňující požadavky Class 2 nebo vyšší na hodnocení rychlostní třídy karet SD (SD Speed Class Rating) nebo karty SD vyrobené společností Panasonic. (Při použití jiného druhu karty SD se může záznam pohyblivých snímků náhle přerušit.) Pro High Speed Paměťová karta SD Super High Speed Paměťová karta SD 午 前 10 時 59 分 High Speed Paměťová karta SD Paměťová karta SDHC 256 MB RP-SDH256 RP-SDR MB RP-SDK512 RP-SDH512 * RP-SDR512 A 1GB RP-SDK01G RP-SDV01G RP-SDH01G * RP-SDQ01G * RP-SDR01G 2GB RP-SDK02G RP-SDV02G RP-SDQ02G * RP-SDR02G RP-SDM02G 4GB RP-SDR04G RP-SDM04G RP-SDV04G * Již se nevyrábí. U následujících karet SD není zaručena funkce při záznamu pohyblivých snímků: jkarty SD s kapacitou od 32 MB do 128 MB jjiné než výše uvedené karty SD s kapacitou od 256 MB do 4 GB Aktuální informace najdete na následující webové stránce. (Tyto stránky jsou pouze v angličtině.) Pokyny pro zacházení Nedotýkejte se kontaktů na zadní straně karty. Kontakty na kartě chraňte před vodou, znečištěním a prachem. Neukládejte kartu na následujících místech: jna přímém slunečním světle. jve velmi prašném nebo vlhkém prostředí. jv blízkosti zdrojů tepla. jv místech, kde může docházet k výrazným rozdílům teplot (na povrchu se může srazit vlhkost). jkde jsou vystaveny elektrickému nebo elektromagnetickému poli. Když kartu nepoužíváte, vraťte ji do ochranného sáčku nebo obalu. Působením elektrického pole, statické elektřiny nebo v důsledku závady videokamery nebo karty SD se mohou data na ní uložená poškodit nebo smazat. Doporučujeme uložit důležitá data do počítače. 16

17 _CZE.book 17 ページ 2007 年 2 月 19 日 月 曜 日 Pokyny pro zacházení s diskem Kamera je vybavena vnitřním diskem. Disk je přesný nástroj, a proto s ním zacházejte opatrně. Nevystavujte kameru nárazům nebo otřesům. Před použitím Disk poté nemusí být možné rozpoznat nebo na něj poté nemusí být možné zaznamenávat nebo z něj přehrávat. Zejména se vyvarujte otřesů nebo nárazů během přehrávání nebo záznamu. Neupusťte kameru. Při silném nárazu do kamery, např. při pádu, se může disk poškodit. Kamera je vybavena funkcí detekce pádu, která chrání disk před nárazem při pádu kamery. Jestliže funkce zjistí, že během záznamu pohyblivého snímku došlo k pádu kamery, zazní zvuková výstraha ochrany činnosti disku. Jestliže funkce zjistí, že pád kamery pokračuje, může zastavit záznam nebo přehrávání. Věnujte pozornost teplotě kamery. Je-li teplota kamery příliš vysoká nebo příliš nízká, nemusí již fungovat záznam nebo přehrávání. Při zjištění odchylky teploty se zobrazí výstraha na LCD monitoru kamery. (l 94) Nepoužívejte kameru v místech s nízkým tlakem. Při používání kamery ve výškách nad 3000 m se může poškodit disk. Zaznamenaná data zálohujte, abyste je ochránili. Zaznamenaná data pravidelně zálohujte do počítače, na disk DVD apod. Při závadě disku nelze zaznamenaná data opravit. Zřeknutí se odpovědnosti za ztrátu zaznamenaného obsahu Panasonic nijak neodpovídá za škody přímo nebo nepřímo vzniklé v důsledku jakýchkoli problémů, které způsobí ztrátu záznamu nebo upraveného obsahu, a nezaručuje žádný obsah v případě, že záznam nebo úpravy nebudou řádně fungovat. Výše uvedené platí obdobně v případě jakékoli opravy kamery (včetně jakéhokoli jiného dílu nesouvisejícího s diskem). Indikátor přístupu Indikátor ACCESS/PC Indikátor ACCESS/PC se rozsvítí v době, kdy kamera načítá informace z disku (čtení, záznam přehrávání, mazání atd.). Jestliže v době, kdy svítí indikátor ACCESS/PC, provádíte dále uvedené operace, může se poškodit disk nebo zaznamenaná data a nebo může kamera fungovat nesprávně: svystavení kamery otřesům nebo nárazům smanipulace s přepínačem OFF/ON nebo s otočným voličem režimu svyjmutí akumulátoru nebo odpojení síťového napáječe 午 前 10 時 59 分 17

18 _CZE.book 18 ページ 2007 年 2 月 19 日 月 曜 日 Před použitím Indikátor přístupu na kartu Tento indikátor se rozsvítí v době, kdy kamera načítá informace z karty SD (čtení, přehrávání, mazání atd.). Jestliže v době, kdy tento indikátor svítí, provádíte dále uvedené operace, může se poškodit karta SD nebo zaznamenaná data a nebo může kamera fungovat nesprávně: sotevření krytu slotu pro kartu svyjmutí karty SD smanipulace s přepínačem OFF/ON nebo s otočným voličem režimu svyjmutí akumulátoru nebo odpojení síťového napáječe 午 前 10 時 59 分 18

19 _CZE.book 19 ページ 2007 年 2 月 19 日 月 曜 日 Nastavení Napájení Nabíjení akumulátoru Akumulátor kamery se dodává nenabitý. Před použitím kamery akumulátor nabijte. Je-li k síťovému napáječi připojen kabel pro stejnosměrné napájení, nebude se akumulátor nabíjet. Odpojte kabel pro stejnosměrné napájení od síťového napáječe. 1 Zapojte síťový kabel do síťového napáječe a do zásuvky. A 午 前 10 時 59 分 Vložení akumulátoru Zatlačte akumulátor do držáku a posuňte jej, až zaklapne. Nastavení Vyjmutí akumulátoru Současně s posunutím páčky BATTERY vytáhněte akumulátor. 2 Položte akumulátor do držáku, zarovnejte ho se značkou a bezpečně zasuňte. Výstupní kabel síťového napáječe není zcela zasunutý do patice napáječe. Na obrázku A je vidět mezera. Indikátor nabíjení Svítí: Nabíjení Zhasne: Nabíjení dokončeno Bliká: Akumulátor je nadměrně vybitý. Během chvíle se indikátor rozsvítí azačne normální nabíjení. Je-li teplota akumulátoru příliš vysoká nebo příliš nízká, indikátor CHARGE bliká a nabíjení bude trvat déle než obvykle. Doba nabíjení akumulátoru (l 20) Doporučujeme používat akumulátory Panasonic. (l 9) Při používání jiných baterií nemůžeme zaručit kvalitní funkci kamery. Přidržujte akumulátor rukou, aby neupadl. Před vyjmutím akumulátoru se ujistěte, zda je vypínač OFF/ON nastavený do polohy OFF a zkontrolujte, zda zhasnul indikátor stavu. POZOR Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Při výměně používejte pouze stejný typ nebo ekvivalent doporučený výrobcem. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce. 19

20 _CZE.book 20 ページ 2007 年 2 月 19 日 月 曜 日 Nastavení Doba nabíjení a doba záznamu Doby v následující tabulce platí při teplotě 25 oc a relativní vlhkosti 60%. Při teplotě vyšší nebo nižší než 25 oc se doba nabíjení prodlouží. Doba nabíjení Uvedené doby nabíjení jsou pouze orientační. 2 h 25 min znamená 2 hodiny a 25 minut. SDR-H250: Číslo modelu akumulátoru Napětí/kapacita Doba nabíjení Dodaný akumulátor/ CGA-DU12 (volitelný) 午 前 10 時 59 分 7,2 V/1150 mah 2 h 25 min CGA-DU14 (volitelný) 7,2 V/1360 mah 2 h 45 min CGA-DU21 (volitelný) 7,2 V/2040 mah 3 h 55 min SDR-H20: Číslo modelu akumulátoru Napětí/kapacita Doba nabíjení Dodaný akumulátor/ CGR-DU06 (volitelný) 7,2 V/640 mah 1 h 40 min CGA-DU07 (volitelný) 7,2 V/680 mah 1 h 30 min CGA-DU12 (volitelný) 7,2 V/1150 mah 2 h 25 min CGA-DU14 (volitelný) 7,2 V/1360 mah 2 h 45 min CGA-DU21 (volitelný) 7,2 V/2040 mah 3 h 55 min 20

21 _CZE.book 21 ページ 2007 年 2 月 19 日 月 曜 日 Nastavení Doba záznamu Skutečná doba záznamu označuje dobu záznamu při opakovaném spouštění/zastavení záznamu, zapínání/vypínání kamery, pohybu páčkou zoomu atd. 2 h 5 min znamená 2 hodiny a 5 minut. SDR-H250: Číslo modelu akumulátoru Dodaný akumulátor/ CGA-DU12 (volitelný) Napětí/kapacita 7,2 V/1150 mah CGA-DU14 (volitelný) 7,2 V/1360 mah Místo pro uložení záznamu 午 前 10 時 59 分 Maximální nepřetržitá doba záznamu Skutečně zaznamenatelná doba [HDD] 2h5min 55min [SD] 2h20min 1h [HDD] 2h30min 1h5min [SD] 2h45min 1h15min CGA-DU21 (volitelný) 7,2 V/2040 mah [HDD] 3h45min 1h40min [SD] 4h10min 1h50min SDR-H20: Číslo modelu akumulátoru Dodaný akumulátor/ CGR-DU06 (volitelný) CGA-DU07 (volitelný) CGA-DU12 (volitelný) CGA-DU14 (volitelný) CGA-DU21 (volitelný) Napětí/kapacita 7,2 V/640 mah 7,2 V/680 mah 7,2 V/1150 mah 7,2 V/1360 mah 7,2 V/2040 mah Místo pro uložení záznamu Maximální nepřetržitá doba záznamu Skutečně zaznamenatelná doba [HDD] 1h35min 40min [SD] 1h45min 45min [HDD] 1h40min 45min [SD] 1h55min 50min [HDD] 2h50min 1h15min [SD] 3h15min 1h25min [HDD] 3h25min 1h30min [SD] 3h50min 1h40min [HDD] 5h10min 2h15min [SD] 5h45min 2h35min Se zmenšující se kapacitou baterie se zobrazení mění. # # # #. Při vybití baterie bude blikat symbol ( ). Doba záznamu se liší podle způsobu používání. Udávané časy jsou přibližné. Doba záznamu bude kratší při používání podsvícení LCD monitoru kamery stisknutím tlačítka POWER LCD PLUS. 21

22 _CZE.book 22 ページ 2007 年 2 月 19 日 月 曜 日 Nastavení Akumulátory se při provozu nebo nabíjení zahřívají. Rovněž tak se zahřívá samotná videokamera. Je to naprosto běžný jev. Pamatujte, že za nízkých teplot se provozní doba akumulátoru zkracuje. Doporučujeme mít pro natáčení v zásobě nabitý náhradní akumulátor. 午 前 10 時 59 分 22

23 _CZE.book 23 ページ 2007 年 2 月 19 日 月 曜 日 Připojení k síťové zásuvce Po připojení síťového napáječe je kamera v pohotovostním stavu. Po zapojení síťového napáječe do zásuvky je primární okruh stále pod napětím. 午 前 10 時 59 分 Nastavení Při zapnutí kamery s nasazenou krytkou objektivu nemusí správně fungovat automatické nastavení vyvážení bílé (l 106). Zapnutí napájení Nastavte přepínač OFF/ON do polohy ON. A 1 Zapojte síťový kabel do síťového napáječe a do zásuvky. 2 Zapojte kabel pro stejnosměrné napájení do síťového napáječe. 3 Zapojte kabel pro stejnosměrné napájení do kamery. Nepoužívejte síťový kabel s jiným zařízením, protože je určen pouze pro tuto kameru. Nepoužívejte pro tuto videokameru síťový kabel od jiného přístroje. Po dobu, kdy je k síťovému napáječi připojen kabel pro stejnosměrné napájení, se nebude akumulátor nabíjet. Zapnutí/vypnutí videokamery (SDR-H250) Při záznamu otevřete před zapnutím kamery kryt objektivu. (l 11) Při zapnutí kamery se zavřeným krytem objektivu nemusí správně fungovat automatické nastavení vyvážení bílé (l 106). (SDR-H20) Při záznamu sejměte před zapnutím kamery krytku objektivu. Indikátor stavu A svítí a zapne se napájení. Při prvním zapnutí kamery se zobrazí výzva k nastavení data a času. Zvolte [ANO] a nastavte datum a čas. (l 31) Při prvním zapnutí kamery se zobrazí obrazovka pro volbu místa uložení pohyblivých snímků a statických snímků. Pro každý typ snímků zvolte [HDD] nebo [SD KARTA] a stiskněte joystick. Vypnutí napájení Nastavte přepínač OFF/ON do polohy OFF. Při vypnutí napájení indikátor stavu A zhasne. Zapnutí a vypnutí napájení pomocí LCD monitoru Je-li přepínač OFF/ON nastavený do polohy ON, lze napájení zapnout a vypnout pomocí LCD monitoru, je-li kamera v režimu záznamu videa nebo v režimu záznamu snímků. A 23

24 _CZE.book 24 ページ 2007 年 2 月 19 日 月 曜 日 Nastavení Zapnutí napájení Otevřete LCD monitor. Indikátor stavu svítí a zapne se napájení. Vypnutí napájení Zavřete LCD monitor. 午 前 10 時 59 分 2 Otevřete LCD monitor a posunutím páčky pro otevření krytu slotu pro kartu A otevřete kryt slotu pro kartu. A 3 Vložte kartu SD do slotu/vyjměte ji ze slotu. Indikátor stavu zhasne a napájení se vypne. Během záznamu se napájení nevypne ani při zavření LCD monitoru. Když kameru nepoužíváte, nastavte přepínač OFF/ON do polohy OFF. Vložení/vyjmutí karty SD Před vložením/vyjmutím karty SD se ujistěte, zda je vypínač OFF/ON nastaven do polohy OFF. Při vkládání nebo vyjímání karty SD v době, kdy je přepínač OFF/ON nastavený do polohy ON, se může kamera porouchat nebo mohou být ztracena data zaznamenávaná na kartu SD. 1 Nastavením přepínače OFF/ON do polohy OFF vypněte napájení. Zkontrolujte, zda indikátor stavu zhasnul. 24 B Při vkládání karty SD ji držte potištěnou stranou B nahoru a jedním zatlačením ji kolmo zasuňte na doraz do slotu. Při vyjímání karty zatlačte na její střed a vytáhněte ji kolmo ven.

25 _CZE.book 25 ページ 2007 年 2 月 19 日 月 曜 日 4 Bezpečně uzavřete kryt slotu pro kartu. 午 前 10 時 59 分 Použití joysticku Nastavení Kamera je vybavena joystickem pro volbu funkcí, uskutečňování operací atd., a je ji tedy možné snadno ovládat jednou rukou. Základní ovládání Ovládání na obrazovce menu a výběr souborů na obrazovce se zobrazením miniatur atd. Pohybem joysticku nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo vyberte položku nebo scénu, stisknutím joysticku ji potom nastavte. Volba režimu Voličem režimu přepínáte mezi režimy záznamu a přehrávání. Voličem režimu otáčejte pomalu, ale jistě. Otáčejte voličem režimu a nastavte piktogram požadovaného režimu do polohy znázorněné na obrázku Volba pohybem nahoru. 2 Volba pohybem dolů. 3 Volba pohybem doleva. 4 Volba pohybem doprava. 5 Potvrzení položky stisknutím joysticku. Operace na obrazovce menu (l 29) 5 Operace během záznamu Režim záznamu videa (l 36) Použijte pro záznam pohyblivých snímků. Režim přehrávání videa (l 55) Použijte pro přehrávání pohyblivých snímků. Režim záznamu snímku (l 39) Použijte pro záznam statických snímků. Režim přehrávání snímku (l 59) Použijte pro přehrávání statických snímků. Při otáčení voličem nepoužívejte násilí. Otáčením voličem režimu zvolte nebo. 1 Stiskněte střed joysticku a na obrazovce se objeví ikony. 1/2 NEXT Po dalším stisknutí středu joysticku indikace zmizí. Indikace se změní po každém pohybu joystickem dolů. 25

Návod k použití Kezelési útmutató

Návod k použití Kezelési útmutató Návod k použití Kezelési útmutató SD Card/Hard Disk Video Camera Model No.SDR-H280 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást.

Részletesebben

Návod k použití Kezelési utasítás

Návod k použití Kezelési utasítás Návod k použití Kezelési utasítás Digital Video Camera Model No. NV-GS320 EP Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást. Bezpečnostní

Részletesebben

LCD Digital Colour TV Návod k použití CZ Návod na obsluhu SK HU Kezelési utasítás Kullanım klavuzu TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-63 (1)

LCD Digital Colour TV Návod k použití CZ Návod na obsluhu SK HU Kezelési utasítás Kullanım klavuzu TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-63 (1) LCD Digital Colour TV Návod k použití Návod na obsluhu Kezelési utasítás Kullanım klavuzu CZ SK HU TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-63(1) Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali tento výrobek

Részletesebben

FL40211SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

FL40211SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea FL40211SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté

Részletesebben

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté příslušenství... 3 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 3 Zobrazení dálkového ovladače - TV...

Részletesebben

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Részletesebben

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté příslušenství... 3 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4 Zobrazení dálkového ovladače - TV...

Részletesebben

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Environmentální informace... 3 Funkce TV... 3 Zahrnuté příslušenství... 3 Sledování TV... 4 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4 Funkce tlačítek dálkového ovládání - Normální

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...2 Upozornění, funkce a příslušenství...2 Vlastnosti...2 Připojení napájení...3

Részletesebben

KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A5 Sestávající z CA-EXA5 a SP-EXA5 Składa się z CA-EXA5 i SP-EXA5 Tartalma: CA-EXA5 és SP-EXA5 Česky Polski Magyar PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA

Részletesebben

EX-AK1 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

EX-AK1 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER Česky COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-AK1 Consists of CA-EXAK1 and SP-EXAK1 Sestávající z CA-EXAK1 a SP-EXAK1 Składa się z CA-EXAK1 i SP-EXAK1 Tartalma:

Részletesebben

UX-G68 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTA GVT0203-004A [EV]

UX-G68 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTA GVT0203-004A [EV] Česky MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVÝ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MICRO MIKROKOMPONENS RENDSZER UX-G68 Sklada se z CA-UXG68 a SP-UXG68 Składa sie z CA-UXG68 i SP-UXG68 A CA-UXG68-bol es az SP-UXG68-bol

Részletesebben

EX-A1 Sestávající z CA-EXA1 a SP-EXA1 Składa się z CA-EXA1 i SP-EXA1 Tartalma: CA-EXA1 és SP-EXA1

EX-A1 Sestávající z CA-EXA1 a SP-EXA1 Składa się z CA-EXA1 i SP-EXA1 Tartalma: CA-EXA1 és SP-EXA1 KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A1 Sestávající z CA-EXA1 a SP-EXA1 Składa się z CA-EXA1 i SP-EXA1 Tartalma: CA-EXA1 és SP-EXA1 Česky Polski Magyar PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA

Részletesebben

EX-A10 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

EX-A10 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A10 Consists of RX-EXA10, SP-EXA10 and XV-EXA10 Sestávající z RX-EXA10, SP-EXA10 a XV-EXA10 Składa się z RX-EXA10,

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny SUPERBT CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 23 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 7 Při prvním použití 11 Denní používání 11 Užitečné rady a tipy 14 Čištění a údržba 15 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní

Részletesebben

"4'3.#/ *OTUSVL 6#- DKB PCT VHJ *OTUSVL /ÈWPE L

4'3.#/ *OTUSVL 6#- DKB PCT VHJ *OTUSVL /ÈWPE L CZ d a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC6507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB AMP AUDIO 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK - - VOL

Részletesebben

aurocompact/2 VSC S CZ, HU

aurocompact/2 VSC S CZ, HU aurocompact/ VSC S CZ, HU Pro servisního technika Návod k instalaci a údržbě aurocompact/ Kompaktní plynový kondenzační kotel s podporou solárního ohřevu VSC S CZ Obsah Obsah Pokyny k dokumentaci...4.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG VP-MM11S http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584896

Az Ön kézikönyve SAMSUNG VP-MM11S http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584896 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató SAMSUNG VP-MM11S. Megtalálja a választ minden kérdésre az SAMSUNG VP-MM11S a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Uživatelský manuál (2-33) Užívateľský manuál (34-65) Instrukcja obsługi (66-97) Használati útmutató (98-129)

Uživatelský manuál (2-33) Užívateľský manuál (34-65) Instrukcja obsługi (66-97) Használati útmutató (98-129) Uživatelský manuál (2-33) Užívateľský manuál (34-65) Instrukcja obsługi (66-97) Használati útmutató (98-129) User guide (129-159) WR150N Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem Uživatelský

Részletesebben

www.eluxshop.hu EUF2241AOW EU2242AOW...

www.eluxshop.hu EUF2241AOW EU2242AOW... EUF2241AOW EU2242AOW... CS MRAZNIČKA HU FAGYASZTÓ PL ZAMRAŻARKA SL ZAMRZOVALNIK... NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 INSTRUKCJA OBSŁUGI 36 NAVODILA ZA UPORABO 54 2 www.electrolux.com OBSAH 1. 2.

Részletesebben

R-239 ČESKY 800 W (IEC 60705) Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga

R-239 ČESKY 800 W (IEC 60705) Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga ČESKY R-239 MIKROVLNNÁ TROUBA - NÁVOD K POUŽITÍ, VČETNĚ KUCHAŘKY MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ - KEZELÉSI ÚTMUTATÓ SZAKÁCSKÖNYVVEL MIKROVLNNÁ RÚRA - NÁVOD NA OBSLUHU S KUCHÁRSKOU

Részletesebben

Digitální videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) Digitális videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i)

Digitální videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) Digitális videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) Digitális videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) Digitální videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) AF Autofókusz AF Automatické ostfiení CCD Töltéscsatolt eszköz

Részletesebben

BR755, BR855 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/08 revised 2/13 FORM NO. 56041742. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

BR755, BR855 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/08 revised 2/13 FORM NO. 56041742. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 12/08 revised 2/13 FORM NO. 56041742 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56601014(BR755), 56601015(BR855), 56601016(BR755C) Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

Részletesebben

használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning

használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning Hűtő - fagyasztó Chladnička s mrazničkou Chłodziarko-zamrażarka Køle-/fryseskab ERB29033X ERB34033X ERB36033W ERB36033X ERB40033W ERB40033X

Részletesebben

HP Deskjet F4200 All-in-One series. Temel Çalışma Kılavuzu Základní příručka Krátka príručka Útmutató

HP Deskjet F4200 All-in-One series. Temel Çalışma Kılavuzu Základní příručka Krátka príručka Útmutató HP Deskjet F4200 All-in-One series Temel Çalışma Kılavuzu Základní příručka Krátka príručka Útmutató Hewlett-Packard Company bildirimleri Bu belgede sunulan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Részletesebben

Trouba Sütő Piekarnik Rúra Fırın

Trouba Sütő Piekarnik Rúra Fırın CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 PL Instrukcja obsługi 28 SK Návod na používanie 43 TR Kullanma Kılavuzu 55 Trouba Sütő Piekarnik Rúra Fırın ZOB440 Obsah Bezpečnostní informace _ 2 Před prvním

Részletesebben

HK654400XB. www.eluxshop.hu CS Návod k použití ET Kasutusjuhend HU Használati útmutató LV Lietošanas instrukcija

HK654400XB. www.eluxshop.hu CS Návod k použití ET Kasutusjuhend HU Használati útmutató LV Lietošanas instrukcija HK654400XB CS Návod k použití ET Kasutusjuhend HU Használati útmutató LV Lietošanas instrukcija 2 19 35 52 2 www.aeg.com OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.............................................

Részletesebben

SEPARATE VOLUME INSTRUCTIONS FOR NETWORK FUNCTION SAMOSTATNÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO SÍŤOVOU FUNKCI INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA WSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH

SEPARATE VOLUME INSTRUCTIONS FOR NETWORK FUNCTION SAMOSTATNÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO SÍŤOVOU FUNKCI INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA WSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH Polski Česky DD-8 DD-3 Magyar This manual explains the network function of this system. V této příručce se popisuje sít ová funkce tohoto systému. Instrukcja zawiera informacje objaśniające funkcje sieciowe

Részletesebben

DSA25020 PL CZ SK SL HU LV. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie. Navodila za uporabo. Használati utasitás

DSA25020 PL CZ SK SL HU LV. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie. Navodila za uporabo. Használati utasitás DSA25020 PL CZ SK SL HU LV Instrukcja Obsługi Pokyny pro používání Návod na použitie Navodila za uporabo Használati utasitás Lietošanas instrukcija UWAGA! Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności

Részletesebben

Appareil photo numérique Digital Camera

Appareil photo numérique Digital Camera Appareil photo numérique Digital Camera MODE D EMPLOI - INSTRUCTION MANUAL Français / English / Español / Português / Italiano / Deutsch / Nederlands DJ018SP 8 5 POWER MODE 7 6 9 1 2 10 3 4 ENGLISH 1.

Részletesebben