DVT 980 HD DVB-T DVB-T PŘIJÍMAČ NÁVOD K OBSLUZE PRIJÍMAČ DVB-T NÁVOD NA OBSLUHU ODBIORNIK DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DVT 980 HD DVB-T DVB-T PŘIJÍMAČ NÁVOD K OBSLUZE PRIJÍMAČ DVB-T NÁVOD NA OBSLUHU ODBIORNIK DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI"

Átírás

1 DVT 980 HD DVB-T DVB-T PŘIJÍMAČ NÁVOD K OBSLUZE PRIJÍMAČ DVB-T NÁVOD NA OBSLUHU ODBIORNIK DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI DVB-T VEVŐKÉSZÜLÉK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVB-T RECEIVER INSTRUCTION MANUAL CZ SK PL HU GB Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji. Pred uvedením výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú v tomto návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený k prístroju. Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania. Instrukcja obsługi musi być zawsze dołączona. A termék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és az útmutatóban található biztonsági rendelkezéseket. A használati útmutatót tartsa a készülék közelében. Always read the safety&use instructions carefully before using your appliance for the first time. The user s manual must be always included.

2

3 DVB-T PŘIJÍMAČ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Čtěte pozorně a uschovejte pro budoucí potřebu! Varování: Bezpečnostní opatření a pokyny uvedené v tomto návodu nezahrnují všechny možné podmínky a situace, ke kterým může dojít. Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného z výrobků, je zdravý rozum, opatrnost a péče. Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživatelem/uživateli používajícími a obsluhujícími toto zařízení. Neodpovídáme za škody způsobené během přepravy, nesprávným používáním, kolísáním napětí nebo změnou či úpravou jakékoliv části zařízení. Aby nedošlo ke vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, měla by být při používání elektrických zařízení vždy dodržována základní opatření, včetně těch následujících: 1. Věnujte pozornost všem upozorněním a dodržujte veškeré instrukce. 2. Přístroj instalujte v souladu s pokyny v této příručce a zajistěte dostatečnou ventilaci vzduchu. 3. VAROVÁNÍ: Nesnímejte kryty, zabráníte úrazu elektrickým proudem. Přístroj neobsahuje žádné díly opravitelné uživatelem. Servis svěřte výhradně autorizovanému servisu. 4. VAROVÁNÍ: Nevystavujte výrobek dešti ani vlhkosti, hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. 5. Přístroj nevystavujte vodě (kapající ani stříkající) a nestavte na něj předměty obsahující tekutiny, např. vázy. 6. Přístroj čistěte výhradně suchým hadříkem. 7. Na přístroj nestavte zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky. 8. Přístroj nevystavujte slunečnímu záření a nestavte jej do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna, nebo jiná zařízení produkující teplo (např. zesilovače). 9. Nezakrývejte větrací otvory. Otvory a štěrbiny v krytu slouží k větrání. Otvory by nikdy neměly být zakryty položením přístroje na pokrývky, pohovku, koberec nebo podobný povrch. 10. Přístroj je určen pro použití v mírném klimatu. 11. Neumisťujte výrobek na nestabilní vozíky, podstavce, stativy, držáky ani stolky. Hrozí pád výrobku a poškození nebo zranění. 12. Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte napájení ze síťové zásuvky. 13. Zabraňte šlapání na přívodní kabel a chraňte jej před skřípnutím nebo zlomením, zejména v blízkosti vidlice a v místě, kde vystupuje z přístroje. 14. Přístroj nepoužívejte, pokud je poškozen přívodní kabel či vidlice kabelu, pokud došlo k pádu nebo jakémukoli poškození, k vniknutí cizího předmětu nebo kapaliny, pokud byl přístroj vystaven dešti nebo vlhkosti nebo pokud nepracuje správně. V takovém případě svěřte veškeré opravy autorizovanému servisu. 15. Během bouřky nebo pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte jej od napájení. 16. Přístroj odpojíte od sítě vytažením vidlice z elektrické zásuvky. Zásuvka musí zůstat za všech okolností snadno přístupná. 17. VAROVÁNÍ: Používejte pouze příslušenství stanovené výrobcem přístroje. 18. Je třeba věnovat pozornost ekologické likvidaci baterií. 19. UPOZORNĚNÍ: Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterie vyměňujte pouze za články stejného typu. 20. VAROVÁNÍ: Baterie nevystavujte vysokým teplotám, např. přímému slunci, ohni a podobně. 21. VAROVÁNÍ: Příliš silný zvuk ze sluchátek může způsobit poškození sluchu. Tento symbol upozorňuje na nebezpečné napětí uvnitř přístroje, představující riziko úrazu elektrickým proudem. Tento symbol upozorňuje na důležité instrukce pro provoz a údržbu, obsažené v literatuře dodávané spolu s přístrojem. CZ 3

4 CZ Tento symbol znamená, že jsou uživatelsky přístupné části přístroje odděleny od nebezpečného síťového napětí dvojitou izolací. Při servisu přístroje smí být použity pouze identické náhradní díly. UPOZORNĚNÍ V případě elektrostatického výboje může přístroj přestat pracovat správně a bude nutné jej resetovat. Varování: USB paměťové médium by mělo být zapojeno do přístroje přímo. Nepoužívejte prodlužovací USB kabel, hrozí selhání přenosu dat a rušení. PRO ZABRÁNĚNÍ POŠKOZENÍ SLUCHU NENASTAVUJTE K POSLECHU VYSOKOU ÚROVEŇ HLASITOSTI PO DELŠÍ DOBU! OBSAH Popis přijímače... 5 Dálkový ovladač... 6 Zapojení... 7 Začínáme... 8 Ovládání... 9 Úprava kanálů...10 Nastavení systému Nástroje...14 Hry...15 Nahrávání...15 TimeShift nahrávání...17 Odstraňování potíží...18 Technické specifikace

5 POPIS PŘIJÍMAČE Přední a zadní panel CZ Přední panel DVT 980 HD PVR Přepnutí na předchozí kanál 2. Přepnutí na následující kanál 3. Vypnutí do pohotovostního režimu 4. USB konektor pro nahrávání a vstup dat z USB paměťového zařízení Zadní panel RF IN: Tato zdířka slouží k připojení externí antény. 2. RF OUT: Tato zdířka umožňuje vyvedení VF signálu do vaší TV nebo jiného video zařízení. 3. COAXIAL: Tuto zdířku můžete propojit s koaxiální zdířkou vašeho audio systému podporujícího prostorový zvuk. 4. HDMI: Pomocí tohoto konektoru můžete připojit televizor nebo HDMI zařízení. 5. TV: Pomocí tohoto konektoru SCART můžete připojit televizor. 6. PŘÍVODNÍ KABEL: Slouží k připojení přístroje do elektrické sítě. 5

6 CZ DÁLKOVÝ OVLADAČ 1. STANDBY: Zapnutí přístroje nebo vypnutí do pohotovostního režimu. 2. INFO: Zobrazení informací o kanále. 3. PREV: Během přehrávání médií přeskočí na předchozí skladbu. 4. PLAY: Spuštění nebo obnovení přehrávání médií. 5. NEXT: Během přehrávání médií přeskočí na následující skladbu. 6. PAUZA: Pozastavení reprodukce médií/aktivace funkce TimeShift. 7. MENU: Vyvolání hlavního menu. 8. VOL+/-: Zvýšení nebo snížení hlasitosti. V menu posun vlevo/ vpravo. 9. OK: Potvrzení zadaného údaje nebo výběru. 10. RECORD: Slouží k nahrávání pořadů. 11. NUMERICKÁ TLAČÍTKA 0-9: Přímá volba kanálu nebo zadávání numerických hodnot. 12. USB: Vstup do nabídky Hudba 13. MEDIA: Vstup do nabídky Nahrávání. 14. TTX: Zobrazení informací teletextu. 15. TIMER: Nastavení časovače 16. MUTE: Vypnutí nebo obnovení zvuku. 17. SUBTITLE: Volba titulků. 18. REV: Během reprodukce posun směrem dozadu. 19. FWD: Během reprodukce posun směrem dopředu. 20. EXIT: Opuštění menu. 21. CH+/-: Výběr předchozího nebo následujícího kanálu. V menu posun nahoru/dolu. 22. STOP: Zastavení reprodukce média. 23. EPG: Vyvolá Elektronického programového průvodce. 24. BACK: Návrat zpět 25. TV/RADIO: Přepíná z TV na rozhlasové stanice a naopak. 26. AUDIO: Výběr jazyka zvukové stopy nebo audio režimu. 27. RES: Slouží k přepnutí rozlišení. 28. FAV: Vyvolá nabídku oblíbených kanálů. 29. BAREVNÁ TLAČÍTKA: Ovládání různých interaktivních funkcí qa qs qd qf qg qh qj qk ql w; wa ws wd wf wg wh wj wk wl 6

7 ZAPOJENÍ CZ Obecné Existuje mnoho různých typů televizorů a dalších zařízení, která můžete se settopboxem propojit. V této příručce jsou uvedeny některé z nejběžnějších způsobů připojení zařízení. Připojení TV HDMI TV Anténa HDMI kabel SCART kabel VF kabel Připojení HiFi systému HiFi Koaxiální kabel Poznámka: Při připojování přijímače k jinému zařízení, např. televizoru, videorekordéru a zesilovači, se řiďte také instrukcemi v příručce příslušného zařízení. Před zapojování také nezapomeňte odpojit všechna zařízení ze sítě. 7

8 CZ ZAČÍNÁME Uvítací obrazovka Při prvním zapnutí přístroje se objeví uvítací obrazovka. Pomocí kurzorových tlačítek nastavte region, jazyk, režim zobrazení a poměr stran obrazu. Přesuňte zvýraznění na OK a stiskem tlačítka OK na dálkovém ovladači spusťte vyhledávání kanálů. Vítejte Region Jazyk Mód zobrazení Poměr stran OK Czech Čestina 720p 4:3 LB Instalace 1. Stiskem tlačítka MENU vstupte do hlavní nabídky. 2. Stiskem tlačítka NAHORU nebo DOLU zvýrazněte položku Instalace a stiskem tlačítka VPRAVO vstupte do nabídky Instalace. 3. Pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLU zvýrazněte požadovanou položku a stiskem OK vstupte do podnabídky. 4. Stiskem tlačítka EXIT menu opustíte. Instalace Manuální ladění Automatické ladění LCN Manuální naladění kanálů 1. Vyberte Manuální ladění a stiskem OK vstupte do nabídky Manuální ladění. 2. Pomocí tlačítek šipek nastavte režim vyhledávání, prohledávané pásmo, číslo kanálu, frekvenci a šířku pásma a stiskem OK spusťte ladění kanálů. Manuální ladění Mód vyhledávání Podle kanálu Vyhledat pásmo UHF Kanál č. CH37(666000KHz) Frekvence KHz Šířka pásma 8 MHz Síla signálu Kvalita signálu 81% 97% Automatické ladění 1. Vyberte Automatické ladění a stiskem OK vstupte do nabídky automatického ladění. 2. Pomocí tlačítek šipek nastavte Pouze volné, poté zvýrazněte Hledat a stiskem OK spusťte automatické ladění. Automatické ladění Pouze volné Ne Hledat LCN Pokud je aktivována funkce LCN (logické číslo kanálu), nemůžete při ladění změnit originální čísla TV kanálů. Funkci LCN můžete aktivovat/deaktivovat nastavením LCN na zap/vyp. 8

9 OVLÁDÁNÍ Přepínání kanálů Existují tři způsoby, jak vybrat TV kanál: postupným procházením kanálů, přímým zadáním čísla kanálu nebo výběrem ze seznamu zobrazeného na obrazovce. 1. Postupné procházení kanálů: Pomocí šipek NAHORU a DOLU procházíte kanály jeden po druhém. 2. Volba čísla kanálu: Zadejte číslo kanálu přímo pomocí numerických tlačítek a stiskem OK přepněte na požadovaný kanál. 3. Výběr ze seznamu na obrazovce: Požadovaný kanál můžete také vybrat přímo ze seznamu na obrazovce. Podrobnosti viz kapitola Úprava kanálů. CZ Vstup do elektronického průvodce programy EPG Přístup k EPG všech kanálů 1. Stiskem tlačítka EPG vstupte do nabídky EPG. 2. Pomocí tlačítek šipek přepínejte mezi seznamem kanálů, časovým plánem vybraného programu a informacemi o aktuálním/následujícím pořadu. 3. Stiskněte zelené tlačítko pro uložení události do časovače. 4. Stiskněte červené tlačítko pro zobrazení časové osy. Čas Časovač 9

10 CZ ÚPRAVA KANÁLŮ Nabídka Upravit kanál 1. Stiskem tlačítka MENU vstupte do hlavní nabídky. 2. Stiskem tlačítka NAHORU nebo DOLU zvýrazněte položku Upravit kanál a stiskem tlačítka VPRAVO vstupte do nabídky Upravit kanál. 3. Pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLU zvýrazněte požadovanou položku a stiskem OK vstupte do podnabídky. 4. Stiskem tlačítka EXIT menu opustíte. Upravit kanál Seznam TV kanálů Seznam rádio kanálů Smazat vše Seznam TV kanálů 1. V nabídce Upravit kanál vyberte Seznam TV kanálů a stiskem OK vstupte do nabídky. 2. Pomocí šipek NAHORU a DOLU zvýrazněte kanál a stiskem OK zobrazte náhled vybraného kanálu. Pomocí tohoto menu můžete kanál nastavit jako oblíbený, nastavit přeskakování kanálu, kanál přesunout, přejmenovat nebo vymazat, nebo kanály setřídit. FAV Seznam TV kanálů Zámek Přesk Přesun Upravit Stiskem tlačítka FAV a tlačítka OK můžete upravit seznam oblíbených kanálů. Pomocí některého z barevných tlačítek a tlačítka OK můžete upravit příslušnou funkci. Upravit kanál Třídění Přejmen Smazat Upravit Seznam rádio kanálů 1. V nabídce Upravit kanál vyberte Seznam rádio kanálů a stiskem OK vstupte do nabídky. 2. Pomocí šipek NAHORU a DOLU zvýrazněte kanál a stiskem OK spusťte poslech vybraného kanálu. Poznámka: Ovládání nabídky Seznam rádio kanálů je v zásadě shodné jako v případě nabídky Seznam TV kanálů, jedna věc je však odlišná: V nabídce Seznam rádio kanálů nejsou k dispozici obrazové informace, takže se v okně náhledu na pravé straně vždy zobrazí logo rozhlasového přijímače. Smazat vše 1. V nabídce Upravit kanál vyberte Smazat vše a stiskněte OK. Budete vyzváni k zadání hesla (výchozí heslo je 0000). 2. Objeví se výstražné okno. Chcete-li vymazat všechny kanály, vyberte Ano a stiskněte OK. Chcete-li operaci vymazání zrušit, vyberte Ne a stiskněte OK. Varování! Opravdu chcete smazat všechny kanály? Ano Ne 10

11 NASTAVENÍ SYSTÉMU Nabídka Nastavení systému Nabídka nastavení systému umožňuje nastavit jazyk, TV systém, místní čas, časovač, rodičovský zámek, OSD menu, seznam oblíbených, audio popis, a další nastavení. 1. Stiskem tlačítka MENU vstupte do hlavní nabídky. 2. Stiskem tlačítka NAHORU nebo DOLU zvýrazněte položku Nastavení systému a stiskem tlačítka VPRAVO vstupte do nabídky. 3. Pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLU zvýrazněte požadovanou položku a stiskem OK vstupte do podnabídky. 4. Stiskem tlačítka EXIT menu opustíte. Jazyk Tato nabídka umožňuje nastavit jazyk. Nastavení systému Jazyk TV systém Nastavení místního času Nastavení časovače Rodičovský zámek Nastavení OSD Oblíbené Nastavení Audio Description Ostatní Jazyk Jazyk První audio Druhé audio Jazyk titulků Teletext Titulky Čeština Čestina Angličtina Čestina Čestina Zap CZ TV systém Tato nabídka umožňuje nastavit rozlišení videa, poměr stran obrazu, video výstup a digitální audio výstup. Možnosti nastavení jednotlivých položek: Video rozlišení: 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p Poměr stran obrazu: Auto / 4:3PS / 4:3LB / 16:9 Video výstup: SCART CVBS+ HDMI / SCART RGB Digitální audio výstup: LPCM Out / BS Out TV systém Video rozlišení 720p Poměr stran 4:3LB Video výstup SCART RGB Digital audio výstup LPCM out Nastavení místního času Tato nabídka umožňuje nastavit místní čas. Nastavení místního času Region: Tato nabídka umožňuje změnit nastavení regionu Region Czech GMT použití podle regionu GMT použití: Tato nabídka umožňuje zvolit nastavení GMT. GMT offset GMT+01:00 Letní čas Vyp Zvolit lze: Podle regionu/uživatelem definované/vyp Datum xxxx/xx/xx GMT offset: Toto nastavení je platné pouze tehdy, je-li v nabídce GMT použití vybráno Uživatelem definované. Posun od GMT lze nastavit v rozsahu -11:30 ~ +12:00 hodin, v krocích po půl hodině. Čas xxxx,xxx,xxxx 01:51 Letní čas: Možnosti jsou Zap / Vyp Datum: Nabídky Datum a Čas je možné nastavit pouze tehdy, vyberete-li v nabídce GMT použití možnost Vyp. Čas: Čas zadejte pomocí numerických tlačítek. 11

12 CZ Nastavení časovače Tato nabídka umožňuje nastavit časovač programů. Můžete nastavit až 8 časovačů. Mód časovače: Vyp / Jednou / Denně / Týdně / Měsíčně Služba časovače: Kanál / Nahrávat Zvolit lze: Podle regionu/uživatelem definované / Vyp Kanál Kanál: Můžete vybrat kanál, na kterém se přístroj zapne. Délka Datum časovače: Datum zadejte pomocí numerických tlačítek. Začátek: Čas začátku zadejte pomocí numerických tlačítek. Trvání: Dobu trvání zadejte pomocí numerických tlačítek. Aktuální datum/čas: 13:36 Mód časovače Služba časovače Datum časovače Začátek Uložit xx/xx/xxxx Denně Kanál BBC xx/xx/xxxx xx:xx xx:xx Zrušit Rodičovský zámek Tato nabídka umožňuje nastavit zámek kanálů a chránit nastavení menu. 1. V nabídce Nastavení systému vyberte Rodičovský zámek a stiskněte tlačítko OK. Budete vyzváni k zadání hesla (výchozí heslo je 0000). 2. Po vložení správného hesla pomocí numerických tlačítek se objeví nabídka Rodičovský zámek. Rodičovský zámek Zámek menu Vyp Zámek dle hodnocení Vyp Nové heslo ---- Potvrzení hesla ---- Zámek menu: Umožňuje uzamknout nabídky Upravit kanál a Instalace. Zámek dle hodnocení: Vyp / Věk 4 / Věk 5 / Věk 6 / Věk 7 / Věk 8 / Věk 9 / Věk 10 / Věk 11 / Věk 12 / Věk 13 / Věk 14 / Věk 15 / Věk 16 / Věk 17 / Věk 18 Nové heslo: Pro změnu hesla. Potvrzení hesla: Pro potvrzení nového hesla. Nastavení OSD Tato nabídka umožňuje nastavit dobu zobrazení a průhlednost OSD menu. Čas zobrazení: Průhlednost OSD: Průhlednost OSD menu lze nastavit na Vyp / 10% / 20% / 30% / 40%. Nastavení OSD Čas zobrazení 5 Průhlednost OSD Vyp Oblíbené Tato nabídka umožňuje přejmenovat skupiny oblíbených kanálů. 1. V nabídce Nastavení systému vyberte Oblíbené a stiskem tlačítka OK vstupte do menu oblíbených kanálů. 2. Vyberte požadovanou skupinu a stiskem OK otevřete virtuální klávesnici. Pomocí šipek a tlačítka OK zadejte jeden po druhém alfanumerické znaky požadovaného názvu. Když je nový název skupiny kompletní, zvýrazněte na klávesnici pomocí šipek OK a potvrďte stiskem OK. Skupina oblíbených kanálů je tímto úspěšně přejmenována. 3. Stiskem tlačítka EXIT opustíte menu přejmenování skupiny. Oblíbené 1 Oblíbené 2 Oblíbené 3 Oblíbené 4 Oblíbené 5 Oblíbené 6 Oblíbené 7 Oblíbené 8 Oblíbené Přejmenovat Oblíbené 1 12

13 Nastavení audio popisků - Audio Description Tato nabídka umožňuje vybrat službu AD, nastavit výchozí stav (zapnuty/ vypnuty) a korekci hlasitosti audio popisků (AD). Služba AD: Zap / Vyp Použít AD jako výchozí: Zap / Vyp. Korekce hlasitosti AD: -3 ~ +3 Nastavení Audio Description Služba AD Zap Použít AD jako výchozí Vyp Korekce hlasitosti AD 0 CZ Ostatní Tato nabídka umožňuje nastavit napájení antény, typ signálu, zvukovou signalizaci signálu a automatické vypínání. Napájení antény: Zap / Vyp Když je Napájení antény nastaveno na Zap, bude přijímač napájet anténu napětím 5 V. Při nastavení na Vyp nebude anténa z přístroje napájena. Typ kanálu: Vše / Volné / Šifrované Signalizace signálu: Zap / Vyp Automatické vypnutí: 30min /1 hodina / 2 hodiny /3 Hodiny / Vyp Ostatní Napájení antény Typ kanálu Signalizace signálu Automatické vypnutí Vyp Vše Vyp Vyp 13

14 CZ NÁSTROJE Nabídka nástrojů 1. Stiskem tlačítka MENU vstupte do hlavní nabídky. 2. Stiskem tlačítka NAHORU nebo DOLU zvýrazněte položku Nástroje a stiskem tlačítka VPRAVO vstupte do nabídky nástrojů. 3. Pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLU zvýrazněte požadovanou položku a stiskem OK vstupte do podnabídky. 4. Stiskem tlačítka EXIT menu opustíte. Nástroje Informace Tovární nastavení Aktualizace software přes OTA Aktualizace software přes USB Bezpečné odpojení USB zařízení Informace Tato nabídka zobrazuje některé parametry a informace o přijímači. 1. V nabídce Nástroje vyberte Informace a stiskem OK otevřete informační okno. 2. Stiskem tlačítka EXIT nabídku opustíte. xxx xxxxx xxxxx xxx xxx Informace x.x.x xxxxx xxxxx x.x.x x.x.x Tovární nastavení Tato nabídka umožňuje obnovit výchozí nastavení přijímače. Obnovení továrního nastavení způsobí vymazáni všech uložených kanálů. 1. V nabídce Nástroje vyberte Tovární nastavení a stiskněte OK. Budete vyzváni k zadání hesla (výchozí heslo je 0000). 2. Zobrazí se okno požadující potvrzení akce. Chcete-li obnovit výchozí nastavení a vymazat všechny kanály, vyberte Ano. Chcete-li reset do výchozího nastavení zrušit, vyberte Ne. 3. Stiskem tlačítka EXIT nabídku opustíte. Tovární nastavení Potvrďte vymazání všech uživatelských dat a nastavení. Všechny kanály budou vymazány. Ano Ne Aktualizace software Aktualizaci software je možné provést buď ze souboru uloženého na USB paměťovém zařízení, nebo prostřednictvím vzduchem přijímaného signálu (OTA). 1. V nabídce Nástroje vyberte Aktualizace software přes OTA nebo Aktualizace software přes USB a stiskněte OK. Zobrazí se menu aktualizace software. 2. Pomocí šipek vyberte požadovanou položku a poté zvýrazněte Start a stiskem OK spusťte aktualizaci. 3. Stiskem tlačítka EXIT nabídku opustíte. Aktualizace přes USB Typ aktualizace Allcode Soubor aktualizace Žádný soubor Start Bezpečné odpojení USB zařízení 1. V nabídce Nástroje vyberte Bezpečné odpojení USB zařízení. 2. Potvrďte stiskem OK. Zobrazí se okno pro potvrzení. 3. Stiskněte znovu OK. Odejmout disk Odejmout Ano Zrušit 14

15 HRY Nabídka her Tato nabídka vám umožňuje hrát hry. 1. Stiskem tlačítka MENU vstupte do hlavní nabídky. 2. Stiskem tlačítka NAHORU nebo DOLU zvýrazněte položku Hry a stiskem tlačítka VPRAVO vstupte do nabídky her. 3. Pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLU zvýrazněte požadovanou položku a stiskem OK vstupte do podnabídky. 4. Stiskem tlačítka EXIT menu opustíte. Othello Sudoku Hry CZ NAHRÁVÁNÍ Nabídka REC 1. Stiskem tlačítka MENU vstupte do hlavní nabídky. 2. Stiskem tlačítka NAHORU nebo DOLU zvýrazněte položku Nahrávání a stiskem tlačítka VPRAVO vstupte do nabídky rekordéru. 3. Pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLU zvýrazněte požadovanou položku a stiskem OK vstupte do podnabídky. 4. Stiskem tlačítka EXIT menu opustíte. REC Media Player Informace o PVR zařízení Nastavení PVR Přehrávač médií Pomocí přehrávače můžete přehrávat soubory uložené na USB paměťovém zařízení. 1. V nabídce REC vyberte Media Player a stiskem OK vstupte do obrazovky přehrávače médií. 2. Při prvním vstupu do okna mediálního přehrávače je zvýraznění na USB/HDD zařízení. Stiskem šipky DOLU přesunete zvýraznění na políčko adresáře a složky. 3. Stiskem tlačítka 1 můžete přepínat záložky mezi Hudba Obrázky, Video, Nahrávání. 4. Stiskem šipek NAHORU nebo DOLU vyberte požadovanou položku a stiskem OK přehrajte požadovaný soubor. 5. Stiskem tlačítka EXIT menu opustíte. Hudba: Červené tlačítko: Stiskem červeného tlačítka zobrazíte seznam skladeb (playlist) Hudba Obrázky Video Nahrávání Playlist FAV FAV vše Upravit Funkce Třiď Opakuj Konec Zelené tlačítko: Přesuňte zvýraznění na soubor, který chcete přidat do playlistu, a stiskem zeleného tlačítka jej přidejte. Žluté tlačítko: Stiskem žlutého tlačítka přidáte do playlistu všechny skladby v aktuálním adresáři. Opětovným stiskem všechny skladby aktuálního adresáře z playlistu odeberete. Modré tlačítko: Stiskem modrého tlačítka vstoupíte do podnabídky úprav. Tlačítko 2 : Stiskem tlačítka 2 otevřete okno třídění. Můžete řadit podle jména, času, velikosti, nebo oblíbených. Tlačítko INFO: Stiskem tlačítka INFO nastavíte režim opakování. Možnosti jsou: Opakovat složku / Složka náhodně / Opakovat jednou. Tlačítko EXIT: Návrat do hlavního adresáře 15

16 CZ Obrázky: Video: Červené tlačítko: Stiskem červeného tlačítka zobrazíte seznam (playlist) Zelené tlačítko: Přesuňte zvýraznění na soubor, který chcete přidat do playlistu, a stiskem zeleného tlačítka jej přidejte. U souboru se objeví symbol oblíbeného. Žluté tlačítko: Stiskem žlutého tlačítka přidáte do playlistu všechny skladby v aktuálním adresáři. Opětovným stiskem všechny skladby aktuálního adresáře z playlistu odeberete. Modré tlačítko: Stiskem modrého tlačítka vstoupíte do podnabídky úprav. Tlačítko 2 : Stiskem tlačítka 2 otevřete okno třídění. Můžete řadit podle jména, času, velikosti, nebo oblíbených. Tlačítko INFO: Stiskem tlačítka INFO otevřete informace o obrázku. Tlačítko 3 : Stiskněte tlačítko 3 pro prohlížení v režimu vícenásobného zobrazení. Tlačítko EXIT: Návrat do hlavního adresáře Modré tlačítko: Stiskem modrého tlačítka vstoupíte do podnabídky úprav. Tlačítko 2 : Stiskem tlačítka 2 otevřete okno třídění. Můžete řadit podle jména, času, nebo velikosti. Tlačítko EXIT: Návrat do hlavního adresáře Nahrávání: Červené tlačítko: Stiskem červeného tlačítka otevřete okno přejmenování Zelené tlačítko: Přesuňte zvýraznění na program, který chcete uzamknout. Po stisku zeleného tlačítka se zobrazí výzva k zadání hesla. Výchozí heslo je Po zadání správného hesla bude program uzamčen. Pokud chcete program odemknout, stiskněte znovu zelené tlačítko. Žluté tlačítko: Stiskem žlutého tlačítka přidejte značku vymazání k programu, který chcete vymazat. Tlačítko EXIT: Návrat do hlavního adresáře Informace o PVR zařízení Pomocí této nabídky můžete zobrazit určité parametry odnímatelného disku. 1. V nabídce REC vyberte Informace o PVR zařízení a stiskem OK otevřete informační okno. 2. Stiskem tlačítka EXIT nabídku opustíte. Informace USB disk A: xxx GB Oddíl disku Kapacita Volné místo Nahrávky TMS kapacita Systém souborů xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx Formát: FAT/NTFS 1. Stiskem žlutého tlačítka otevřete nabídku Formát. 2. Stiskem šipek VLEVO nebo VPRAVO změňte Režim disku. 3. Vyberte OK pro formátování. Vyberte Zrušit pro zrušení formátování. Nastavení PVR: REC&TMS/Nahrávání/TimeShift 1. Stiskem modrého tlačítka otevřete nabídku Nastavení PVR. 2. Stiskem šipek VLEVO nebo VPRAVO změňte Typ PVR. 3. Vybráním OK potvrďte. Vybráním Zrušit zrušte. Formát Nastavení PVR Formát Režim disku FAT OK Zrušit Nastavení PVR PVR typ REC & TMS OK Zrušit 16

17 Nastavení PVR Tato nabídka umožňuje upravit nastavení PVR rekordéru. Šipkami NAHORU nebo DOLU vyberte požadovanou položku a stiskem šipek VLEVO / VPRAVO změňte nastavení položky. Nastavení PVR Timeshift Uložení Timeshift PS nahrávání Pauza Vyp Vyp CZ TimeShift: Uložení TimeShift: PS nahrávání: AUTO / Pauza / Vyp Zap/Vyp Zap/Vyp TIMESHIFT NAHRÁVÁNÍ Připojíte-li do USB portu paměťové zařízení, můžete nahrávat TV pořady nebo použít funkci časového posuvu TimeShift. Můžete pozastavit právě vysílaný pořad a pokračovat v jeho sledování později (funkce TimeShift). Můžete nahrát právě vysílaný pořad. Když je úložná kapacita připojeného paměťového zařízení vyčerpána, nahrávání se zastaví. Poznámka: Pro nahrávání nebo funkci TimeShift používejte paměťová média ve specifikaci USB 2.0. Funkce nahrávání a TimeShift vyžadují paměťová média s dostatečnou kapacitou (> 2 GB). TimeShift Spuštění Funkci časového posuvu lze během sledování programu iniciovat stiskem tlačítka PAUSE. Pomocí šipek VLEVO / VPRAVO posuňte kurzor na pozici, od které chcete začít pořad sledovat. Stiskem tlačítka OK potvrďte. BBC 4 Přehrát TS Ovládání TimeShift Během přehrávání můžete provádět následující akce: Stiskněte tlačítko PAUSE pro pauzu přehrávání. Stiskněte tlačítko FWD pro rychlý posun reprodukce dozadu. Stiskněte tlačítko REV pro posunutí dozadu. Zastavení TimeShift Stiskem tlačítka STOP funkci TimeShilft zastavíte. Nahrávání Okamžité nahrávání Během sledování pořadu stiskněte tlačítko RECORD pro okamžité spuštění nahrávání právě sledovaného kanálu. Dalším stiskem tlačítka RECORD můžete zadat délku nahrávání. Chcete-li nahrávání zastavit, stiskněte tlačítko STOP. Objeví se okno požadující potvrzení akce. Vyberte Ano pro zastavení nahrávání, vyberte Ne pro pokračování v nahrávání. 17

18 CZ ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ Problém Možná příčina Řešení Nesvítí kontrolka Odpojená napájecí šňůra. Zkontrolujte napájecí šňůru. pohotovostního režimu. Přepálená síťová pojistka. Zkontrolujte pojistku. Nenalezen žádný signál. Není připojen anténní kabel. Připojte kabel antény. Poškozená nebo nesprávně Zkontrolujte anténu. nastavená anténa. Nacházíte se mimo oblast pokrytí Konzultujte s prodejcem. digitálním signálem. Žádný obraz nebo zvuk Na TV není vybrán správný vstup. Přepněte TV na správný vstup. Zobrazí se zpráva Kanál je šifrovaný. Vyberte jiný kanál. o šifrovaném kanále. Nefunguje dálkový ovladač Přijímač je vypnutý. Přijímač zapojte do elektrické zásuvky a zapněte. Zapomenuté heslo k uzamčeným kanálům. Dálkový ovladač není namířen na přijímač nebo je příliš daleko od přijímače. Vybité baterie. Ovladač namiřte přímo na přijímač z dostatečné blízkosti. Vyměňte baterie za nové. Spusťte znovu instalaci a naladění kanálů. TECHNICKÉ SPECIFIKACE Sekce Veličina Hodnota Tuner Vstupní frekvence 174~230 MHz 470~862 MHz VF vstupní úroveň -15~-70 dbm VF vstupní konektor IEC-TYPE, IEC169-2, FEMALE 1 VF výstupní konektor IEC-TYPE, IEC169-2, MALE, průchozí 1 Video Formát dekodéru MPEG-2 AVC/H.264 MPEG-4 ASP Formát obrazu 4:3 a 16:9 Video výstup HDMI, SCART (RGB) Modulace QPSK,16QAM,64QAM Audio Formát dekodéru MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF Audio výstup Digital audio: S/PDIF Přehrávač médií Formáty souborů MP3, OGG, JPG, JPEG, BMP, MPG, MPEG, VOB, AVI, TS, TRP, M2T, M2TS, MP4, MKV, MOV, TP, DAT, FLV 18

19 Sekce Veličina Hodnota Konektory 1 anténní vstup, 1 VF výstup 1 SCART (výstup do TV) 1 COAXIAL 1 USB konektor 1 HDMI 1.3/HDCP 1.2 Napájení Napětí V~ 50/60 Hz Příkon Max 6 W Příkon v pohotovostním 0,5 W režimu Rozměry š v h (mm) CZ VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADU Balicí papír a vlnitá lepenka odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly do sběrných kontejnerů na plasty. LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v členských zemích EU a dalších evropských zemích se zavedeným systémem třídění odpadu) Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili. 08/05 Tento výrobek splňuje požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti. Návod k obsluze je k dispozici na webových stránkách Změna textu a technických parametrů vyhrazena. 19

20 SK PRIJÍMAČ DVB-T BEZPEČNOSTNÉ POKYNY Čítajte pozorne a uschovajte na budúcu potrebu! Varovanie: Bezpečnostné opatrenia a pokyny uvedené v tomto návode nezahŕňajú všetky možné podmienky a situácie, ku ktorým môže dôjsť. Používateľ musí pochopiť, že faktorom, ktorý nie je možné zabudovať do žiadneho z výrobkov, je zdravý rozum, opatrnosť a starostlivosť. Tieto faktory teda musia byť zaistené používateľom/používateľmi používajúcimi a obsluhujúcimi toto zariadenie. Nezodpovedáme za škody spôsobené počas prepravy, nesprávnym používaním, kolísaním napätia alebo zmenou či úpravou akejkoľvek časti zariadenia. Aby nedošlo k vzniku požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom, mali by sa pri používaní elektrických zariadení vždy dodržiavať základné opatrenia, vrátane týchto: 1. Venujte pozornosť všetkým upozorneniam a dodržujte všetky inštrukcie. 2. Prístroj inštalujte v súlade s pokynmi v tejto príručke a zaistite dostatočnú ventiláciu vzduchu. 3. VAROVANIE: Nesnímajte kryty, zabránite úrazu elektrickým prúdom. Prístroj neobsahuje žiadne diely opraviteľné používateľom. Servis zverte výhradne autorizovanému servisu. 4. VAROVANIE: Nevystavujte výrobok dažďu ani vlhkosti, hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. 5. Prístroj nevystavujte vode (kvapkajúcej ani striekajúcej) a nestavajte naň predmety obsahujúce tekutiny, napr. vázy. 6. Prístroj čistite výhradne suchou handričkou. 7. Na prístroj nestavajte zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky. 8. Prístroj nevystavujte slnečnému žiareniu a nestavajte ho do blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, pece alebo iné zariadenia produkujúce teplo (napr. zosilňovače). 9. Nezakrývajte vetracie otvory. Otvory a štrbiny v kryte slúžia na vetranie. Otvory by nikdy nemali byť zakryté položením prístroja na pokrývky, pohovku, koberec alebo podobný povrch. 10. Prístroj je určený na použitie v miernej klíme. 11. Neumiestňujte výrobok na nestabilné vozíky, podstavce, statívy, držiaky ani stolčeky. Hrozí pád výrobku a poškodenie alebo zranenie. 12. Ak prístroj nepoužívate, odpojte napájanie od sieťovej zásuvky. 13. Zabráňte šliapaniu na prívodný kábel a chráňte ho pred pricviknutím alebo zlomením, najmä v blízkosti vidlice a v mieste, kde vystupuje z prístroja. 14. Prístroj nepoužívajte, ak je poškodený prívodný kábel či vidlica kábla, ak došlo k pádu alebo akémukoľvek poškodeniu, k vniknutiu cudzieho predmetu alebo kvapaliny, ak bol prístroj vystavený dažďu alebo vlhkosti alebo ak nepracuje správne. V takom prípade zverte všetky opravy autorizovanému servisu. 15. Počas búrky alebo ak nebudete prístroj dlhšie používať ho odpojte od napájania. 16. Prístroj odpojíte od siete vytiahnutím vidlice z elektrickej zásuvky. Zásuvka musí zostať za všetkých okolností ľahko prístupná. 17. VAROVANIE: Používajte iba príslušenstvo stanovené výrobcom prístroja. 18. Je potrebné venovať pozornosť ekologickej likvidácii batérií. 19. UPOZORNENIE: Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batérie vymieňajte iba za články rovnakého typu. 20. VAROVANIE: Batérie nevystavujte vysokým teplotám, napr. priamemu slnku, ohňu a podobne. 21. VAROVANIE: Príliš silný zvuk zo slúchadiel môže spôsobiť poškodenie sluchu. Tento symbol upozorňuje na nebezpečné napätie vnútri prístroja, predstavujúce riziko úrazu elektrickým prúdom. Tento symbol upozorňuje na dôležité inštrukcie pre prevádzku a údržbu, obsiahnuté v literatúre dodávanej spolu s prístrojom. 20

21 Tento symbol znamená, že sú používateľsky prístupné časti prístroja oddelené od nebezpečného sieťového napätia dvojitou izoláciou. Pri servise prístroja smú byť použité iba identické náhradné diely. UPOZORNENIE V prípade elektrostatického výboja môže prístroj prestať pracovať správne a bude nutné ho resetovať. Varovanie: Pamäťové médium USB by malo byť zapojené do prístroja priamo. Nepoužívajte predlžovací kábel USB, hrozí zlyhanie prenosu dát a rušenie. ABY STE ZABRÁNILI POŠKODENIU SLUCHU, NENASTAVUJTE PRE POČÚVANIE VYSOKÚ ÚROVEŇ HLASITOSTI NA DLHŠÍ ČAS! SK OBSAH Popis prijímača...22 Diaľkový ovládač...23 Zapojenie...24 Začíname...25 Ovládanie...26 Úprava kanálov...27 Nastavenie systému...28 Nástroje...31 Hry...32 Nahrávanie...32 TimeShift nahrávanie...34 Odstraňovanie ťažkostí...35 Technické špecifikácie

22 POPIS PRIJÍMAČA Predný a zadný panel Predný panel SK DVT 980 HD PVR Prepnutie na predchádzajúci kanál 2. Prepnutie na nasledujúci kanál 3. Vypnutie do pohotovostného režimu 4. USB konektor na nahrávanie a vstup dát z pamäťového zariadenia USB Zadný panel RF IN: Táto zdierka slúži na pripojenie externej antény. 2. RF OUT: Táto zdierka umožňuje vyvedenie VF signálu do vášho TV alebo iného videozariadenia. 3. COAXIAL: Túto zdierku môžete prepojiť s koaxiálnou zdierkou vášho audiosystému podporujúceho priestorový zvuk. 4. HDMI: Pomocou tohto konektora môžete pripojiť televízor alebo zariadenie HDMI. 5. TV: Pomocou tohto konektora SCART môžete pripojiť televízor. 6. PRÍVODNÝ KÁBEL: Slúži na pripojenie prístroja do elektrickej siete. 22

23 DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ 1. STANDBY: Zapnutie prístroja alebo vypnutie do pohotovostného režimu. 2. INFO: Zobrazenie informácií o kanáli. 3. PREV: Počas prehrávania médií preskočí na predchádzajúcu skladbu. 4. PLAY: Spustenie alebo obnovenie prehrávania médií. 5. NEXT: Počas prehrávania médií preskočí na nasledujúcu skladbu. 6. PAUZA: Pozastavenie reprodukcie médií / Aktivácia funkcie TimeShift. 7. MENU: Vyvolanie hlavného menu. 8. VOL+/-: Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti. V menu posun vľavo/ vpravo. 9. OK: Potvrdenie zadaného údaja alebo výberu. 10. RECORD: Slúži na nahrávanie relácií. 11. NUMERICKÉ TLAČIDLÁ 0-9: Priama voľba kanálu alebo zadávanie numerických hodnôt. 12. USB: Vstup do ponuky Hudba 13. MEDIA: Vstup do ponuky Nahrávanie. 14. TTX: Zobrazenie informácií teletextu. 15. TIMER: Nastavenie časovača 16. MUTE: Vypnutie alebo obnovenie zvuku. 17. SUBTITLE: Voľba titulkov. 18. REV: Počas reprodukcie posun smerom dozadu. 19. FWD: Počas reprodukcie posun smerom dopredu. 20. EXIT: Opustenie menu. 21. CH+/-: Výber predchádzajúceho alebo nasledujúceho kanálu. V menu posun hore/dole. 22. STOP: Zastavenie reprodukcie média. 23. EPG: Vyvolá Elektronického programového sprievodcu. 24. BACK: Návrat späť 25. TV/RADIO: Prepína z TV na rozhlasové stanice a naopak. 26. AUDIO: Výber jazyka zvukovej stopy alebo audiorežimu. 27. RES: Slúži na prepnutie rozlíšenia. 28. FAV: Vyvolá ponuku obľúbených kanálov. 29. FAREBNÉ TLAČIDLÁ: Ovládanie rôznych interaktívnych funkcií qa qs qd qf qg qh qj qk ql w; wa ws wd wf wg wh wj wk wl SK 23

24 ZAPOJENIE Všeobecné Existuje mnoho rôznych typov televízorov a ďalších zariadení, ktoré môžete so settopboxom prepojiť. V tejto príručke sú uvedené niektoré z najbežnejších spôsobov pripojenia zariadenia. Pripojenie TV HDMI TV SK Anténa Kábel HDMI SCART kábel VF kábel Pripojenie HiFi systému HiFi Koaxiálny kábel Poznámka: Pri pripájaní prijímače k inému zariadeniu, napr. televízoru, videorekordéru a zosilňovaču, sa riaďte taktiež inštrukciami v príručke príslušného zariadenia. Pred zapájaním taktiež nezabudnite odpojiť všetky zariadenia od siete. 24

25 ZAČÍNAME Uvítacia obrazovka Pri prvom zapnutí prístroja sa objaví uvítacia obrazovka. Pomocou kurzorových tlačidiel nastavte región, jazyk, režim zobrazenia a pomer strán obrazu. Presuňte zvýraznenie na OK a stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači spustite vyhľadávanie kanálov. Vitajte Región Jazyk Režim zobrazenia Pomer strán OK Czech Čeština 720p 4:3 LB Inštalácia 1. Stlačením tlačidla MENU vstúpte do hlavnej ponuky. 2. Stlačením tlačidla HORE alebo DOLE zvýraznite položku Inštalácia a stlačením tlačidla VPRAVO vstúpte do ponuky Inštalácia. 3. Pomocou tlačidiel HORE alebo DOLE zvýraznite požadovanú položku a stlačením OK vstúpte do podponuky. 4. Stlačením tlačidla EXIT menu opustíte. Inštalácia Manuálne ladenie Automatické ladenie LCN SK Manuálne naladenie kanálov 1. Vyberte Manuálne ladenie a stlačením OK vstúpte do ponuky Manuálne ladenie. 2. Pomocou tlačidiel šípok nastavte režim vyhľadávania, prehľadávané pásmo, číslo kanálu, frekvenciu a šírku pásma a stlačením OK spustite ladenie kanálov. Manuálne ladenie Režim vyhľadávania Podľa kanálu Vyhľadať pásmo UHF Kanál č. CH37 ( khz) Frekvencia khz Šírka pásma 8 MHz Sila signálu Kvalita signálu 81% 97% Automatické ladenie 1. Vyberte Automatické ladenie a stlačením OK vstúpte do ponuky automatického ladenia. 2. Pomocou tlačidiel šípok nastavte Iba voľné, potom zvýraznite Hľadať a stlačením OK spustite automatické ladenie. Automatické ladenie Iba voľné Nie Hľadať LCN Ak je aktivovaná funkcia LCN (logické číslo kanálu), nemôžete pri ladení zmeniť originálne čísla TV kanálov. Funkciu LCN môžete aktivovať/deaktivovať nastavením LCN na zap/vyp. 25

26 OVLÁDANIE Prepínanie kanálov Existujú tri spôsoby, ako vybrať TV kanál: postupným prechádzaním kanálov, priamym zadaním čísla kanálu alebo výberom zo zoznamu zobrazeného na obrazovke. SK 1. Postupné prechádzanie kanálov: Pomocou šípok HORE a DOLE prechádzate kanály jeden po druhom. 2. Voľba čísla kanálu: Zadajte číslo kanálu priamo pomocou numerických tlačidiel a stlačením OK prepnite na požadovaný kanál. 3. Výber zo zoznamu na obrazovke: Požadovaný kanál môžete taktiež vybrať priamo zo zoznamu na obrazovke. Podrobnosti pozrite v kapitole Úprava kanálov. Vstup do elektronického sprievodcu programami EPG Prístup k EPG všetkých kanálov 1. Stlačením tlačidla EPG vstúpte do ponuky EPG. 2. Pomocou tlačidiel šípok prepínajte medzi zoznamom kanálov, časovým plánom vybraného programu a informáciami o aktuálnom/nasledujúcom programe. 3. Stlačte zelené tlačidlo na uloženie udalosti do časovača. 4. Stlačte červené tlačidlo na zobrazenie časovej osi. Čas Časovač 26

27 ÚPRAVA KANÁLOV Ponuka Upraviť kanál 1. Stlačením tlačidla MENU vstúpte do hlavnej ponuky. 2. Stlačením tlačidla HORE alebo DOLE zvýraznite položku Upraviť kanál a stlačením tlačidla VPRAVO vstúpte do ponuky Upraviť kanál. 3. Pomocou tlačidiel HORE alebo DOLE zvýraznite požadovanú položku a stlačením OK vstúpte do podponuky. 4. Stlačením tlačidla EXIT menu opustíte. Zoznam TV kanálov 1. V ponuke Upraviť kanál vyberte Zoznam TV kanálov a stlačením OK vstúpte do ponuky. 2. Pomocou šípok HORE a DOLE zvýraznite kanál a stlačením OK zobrazte ukážku vybraného kanálu. Pomocou tohto menu môžete kanál nastaviť ako obľúbený, nastaviť preskakovanie kanálu, kanál presunúť, premenovať alebo vymazať, alebo kanály zotriediť. Stlačením tlačidla FAV a tlačidla OK môžete upraviť zoznam obľúbených kanálov. Pomocou niektorého z farebných tlačidiel a tlačidla OK môžete upraviť príslušnú funkciu. FAV Upraviť kanál Zoznam TV kanálov Zoznam rozhlasových kanálov Zmazať všetko Zoznam TV kanálov Zámka Presk Presun Upraviť Upraviť kanál Triedenie Premen Zmazať Upraviť SK Zoznam rozhlasových kanálov 1. V ponuke Upraviť kanál vyberte Zoznam rozhlasových kanálov a stlačením OK vstúpte do ponuky. 2. Pomocou šípok HORE a DOLE zvýraznite kanál a stlačením OK spustite počúvanie vybraného kanálu. Poznámka: Ovládanie ponuky Zoznam rozhlasových kanálov je v zásade zhodné ako v prípade ponuky Zoznam TV kanálov, jedna vec je však odlišná: V ponuke Zoznam rozhlasových kanálov nie sú k dispozícii obrazové informácie, takže sa v okne ukážky na pravej strane vždy zobrazí logo rozhlasového prijímača. Zmazať všetko 1. V ponuke Upraviť kanál vyberte Zmazať všetko a stlačte OK. Budete vyzvaní na zadanie hesla (predvolené heslo je 0000). 2. Objaví sa okno s výstrahou. Ak chcete vymazať všetky kanály, vyberte Áno a stlačte OK. Ak chcete operáciu vymazanie zrušiť, vyberte Nie a stlačte OK. Varovanie! Naozaj chcete zmazať všetky kanály? Áno Nie 27

28 SK NASTAVENIE SYSTÉMU Ponuka Nastavenie systému Ponuka nastavenia systému umožňuje nastaviť jazyk, TV systém, miestny čas, časovač, rodičovskú zámku, OSD menu, zoznam obľúbených, audiopopis a ďalšie nastavenia. 1. Stlačením tlačidla MENU vstúpte do hlavnej ponuky. 2. Stlačením tlačidla HORE alebo DOLE zvýraznite položku Nastavenie systému a stlačením tlačidla VPRAVO vstúpte do ponuky. 3. Pomocou tlačidiel HORE alebo DOLE zvýraznite požadovanú položku a stlačením OK vstúpte do podponuky. 4. Stlačením tlačidla EXIT menu opustíte. Jazyk Táto ponuka umožňuje nastaviť jazyk. Nastavenie systému Jazyk TV systém Nastavenie miestneho času Nastavenie časovača Rodičovská zámka Nastavenie OSD Obľúbené Nastavenie Audio Description Ostatné Jazyk Jazyk Prvé audio Druhé audio Jazyk titulkov Teletext Titulky Čeština Čeština Angličtina Čeština Čeština Zap TV systém Táto ponuka umožňuje nastaviť rozlíšenie videa, pomer strán obrazu, videovýstup a digitálny audiovýstup. Možnosti nastavenia jednotlivých položiek: Videorozlíšenie: 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p Pomer strán obrazu: Auto / 4:3PS / 4:3LB / 16:9 Videovýstup: SCART CVBS+ HDMI / SCART RGB Digitálny audiovýstup: LPCM Out / BS Out TV systém Videorozlíšenie Pomer strán Videovýstup Digital audiovýstup 720p 4:3LB SCART RGB LPCM out Nastavenie miestneho času Táto ponuka umožňuje nastaviť miestny čas. Región: Použitie GMT: GMT offset: Letný čas: Dátum: Čas: Nastavenie miestneho času Táto ponuka umožňuje zmeniť nastavenie regiónu Región Czech Použitie GMT podľa regiónu Táto ponuka umožňuje zvoliť nastavenie GMT. GMT offset GMT+01:00 Letný čas Vyp Zvoliť je možné: Podľa regiónu / Používateľom Dátum xxxx/xx/xx definované / Vyp Čas 1:51 Toto nastavenie je platné iba vtedy, ak je v ponuke xxxx,xxx,xxxx Použitie GMT vybrané Používateľom definované. Posun od GMT je možné nastaviť v rozsahu -11:30 ~ +12:00 hodín, v krokoch po pol hodine. Možnosti sú Zap / Vyp Ponuky Dátum a Čas je možné nastaviť iba vtedy, ak vyberiete v ponuke Použitie GMT možnosť Vyp. Čas zadajte pomocou numerických tlačidiel. 28

29 Nastavenie časovača Táto ponuka umožňuje nastaviť časovač programov. Môžete nastaviť až 8 časovačov. Režim časovača: Služba časovača: Kanál: Dátum časovača: Začiatok: Trvanie: Vyp / Raz / Denne / Týždenne / Mesačne Kanál / Nahrávať Zvoliť je možné: Podľa regiónu / Používateľom definované / Vyp Môžete vybrať kanál, na ktorom sa prístroj zapne. Dátum zadajte pomocou numerických tlačidiel. Čas začiatku zadajte pomocou numerických tlačidiel. Trvanie zadajte pomocou numerických tlačidiel. Aktuálny dátum/čas: 13:36 Režim časovača Služba časovača Kanál Dátum časovača Začiatok Dĺžka Uložiť xx/xx/xxxx Denne Kanál BBC xx/xx/xxxx xx:xx xx:xx Zrušiť SK Rodičovská zámka Táto ponuka umožňuje nastaviť zámku kanálov a chrániť nastavenie menu. 1. V ponuke Nastavenie systému vyberte Rodičovská zámka a stlačte tlačidlo OK. Budete vyzvaní na zadanie hesla (predvolené heslo je 0000). 2. Po vložení správneho hesla pomocou numerických tlačidiel sa objaví ponuka Rodičovská zámka. Rodičovská zámka Zámka menu Vyp Zámka podľa hodnotenia Vyp Nové heslo ---- Potvrdenie hesla ---- Zámka menu: Umožňuje uzamknúť ponuky Upraviť kanál a Inštalácia. Zámka podľa hodnotenia: Vyp / Vek 4 / Vek 5 / Vek 6 / Vek 7 / Vek 8 / Vek 9 / Vek 10 / Vek 11 / Vek 12 / Vek 13 / Vek 14 / Vek 15 / Vek 16 / Vek 17 / Vek 18 Nové heslo: Na zmenu hesla. Potvrdenie hesla: Na potvrdenie nového hesla. Nastavenie OSD Táto ponuka umožňuje nastaviť trvanie zobrazenia a priehľadnosť OSD menu. Nastavenie OSD Čas zobrazenia 5 Priehľadnosť OSD Vyp Čas zobrazenia: Transparentnosť OSD: Priehľadnosť OSD menu je možné nastaviť na Vyp / 10% / 20% / 30% / 40%. Obľúbené Táto ponuka umožňuje premenovať skupiny obľúbených kanálov. 1. V ponuke Nastavenie systému vyberte Obľúbené a stlačením tlačidla OK vstúpte do menu obľúbených kanálov. 2. Vyberte požadovanú skupinu a stlačením OK otvorte virtuálnu klávesnicu. Pomocou šípok a tlačidla OK zadajte jeden po druhom alfanumerické znaky požadovaného názvu. Keď je nový názov skupiny kompletný, zvýraznite na klávesnici pomocou šípok OK a potvrďte stlačením OK. Skupina obľúbených kanálov je týmto úspešne premenovaná. 3. Stlačením tlačidla EXIT opustíte menu premenovania skupiny. Obľúbené 1 Obľúbené 2 Obľúbené 3 Obľúbené 4 Obľúbené 5 Obľúbené 6 Obľúbené 7 Obľúbené 8 Obľúbené Premenovať Obľúbené 1 29

30 Nastavenie audiopopisov - Audio Description Táto ponuka umožňuje vybrať službu AD, nastaviť predvolený stav (zapnuté/ vypnuté) a korekciu hlasitosti audiopopisov (AD). Služba AD: Zap / Vyp Použiť AD ako predvolené: Zap / Vyp. Korekcia hlasitosti AD: -3 ~ +3 Nastavenie Audio Description Služba AD Zap Použiť AD ako predvolené Vyp Korekcia hlasitosti AD 0 SK Ostatné Táto ponuka umožňuje nastaviť napájanie antény, typ signálu, zvukovú signalizáciu signálu a automatické vypínanie. Napájanie antény: Zap / Vyp Keď je Napájanie antény nastavené na Zap, bude prijímač napájať anténu napätím 5 V. Pri nastavení na Vyp nebude anténa z prístroja napájaná. Typ kanálu: Všetko / Voľné / Šifrované Signalizácia signálu: Zap / Vyp Automatické vypnutie: 30 min /1 hodina / 2 hodiny /3 hodiny / Vyp Ostatné Napájanie antény Typ kanálu Signalizácia signálu Automatické vypnutie Vyp Všetko Vyp Vyp 30

31 NÁSTROJE Ponuka nástrojov 1. Stlačením tlačidla MENU vstúpte do hlavnej ponuky. 2. Stlačením tlačidla HORE alebo DOLE zvýraznite položku Nástroje a stlačením tlačidla VPRAVO vstúpte do ponuky nástrojov. 3. Pomocou tlačidiel HORE alebo DOLE zvýraznite požadovanú položku a stlačením OK vstúpte do podponuky. 4. Stlačením tlačidla EXIT menu opustíte. Informácie Táto ponuka zobrazuje niektoré parametre a informácie o prijímači. 1. V ponuke Nástroje vyberte Informácie a stlačením OK otvorte informačné okno. 2. Stlačením tlačidla EXIT ponuku opustíte. Nástroje Informácie Továrenské nastavenie Aktualizácia softvéru cez OTA Aktualizácia softvéru cez USB Bezpečné odpojenie zariadenia USB xxx xxxxx xxxxx xxx xxx Informácie x.x.x xxxxx xxxxx x.x.x x.x.x SK Továrenské nastavenie Táto ponuka umožňuje obnoviť predvolené nastavenie prijímača. Obnovenie továrenského nastavenia spôsobí vymazanie všetkých uložených kanálov. 1. V ponuke Nástroje vyberte Továrenské nastavenie a stlačte OK. Budete vyzvaní na zadanie hesla (predvolené heslo je 0000). 2. Zobrazí sa okno požadujúce potvrdenie akcie. Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia a vymazať všetky kanály, vyberte Áno. Ak chcete reset do predvoleného nastavenia zrušiť, vyberte Nie. 3. Stlačením tlačidla EXIT ponuku opustíte. Továrenské nastavenie Potvrďte vymazanie všetkých používateľských dát a nastavení. Všetky kanály budú vymazané. Áno Nie Aktualizácia softvéru Aktualizáciu softvéru je možné vykonať buď zo súboru uloženého na pamäťovom zariadení USB, alebo prostredníctvom vzduchom prijímaného signálu (OTA). 1. V ponuke Nástroje vyberte Aktualizácia softvéru cez OTA alebo Aktualizácia softvéru cez USB a stlačte OK. Zobrazí sa menu aktualizácie softvéru. 2. Pomocou šípok vyberte požadovanú položku a potom zvýraznite Štart a stlačením OK spustite aktualizáciu. 3. Stlačením tlačidla EXIT ponuku opustíte. Aktualizácia cez USB Typ aktualizácie Allcode Súbor aktualizácie Žiadny súbor Štart Bezpečné odpojenie zariadenia USB 1. V ponuke Nástroje vyberte Bezpečné odpojenie zariadenia USB. 2. Potvrďte stlačením OK. Zobrazí sa okno na potvrdenie. 3. Stlačte znovu OK. Odstrániť disk Odstrániť Áno Zrušiť 31

32 HRY SK Ponuka hier Táto ponuka vám umožňuje hrať hry. 1. Stlačením tlačidla MENU vstúpte do hlavnej ponuky. 2. Stlačením tlačidla HORE alebo DOLE zvýraznite položku Hry a stlačením tlačidla VPRAVO vstúpte do ponuky hier. 3. Pomocou tlačidiel HORE alebo DOLE zvýraznite požadovanú položku a stlačením OK vstúpte do podponuky. 4. Stlačením tlačidla EXIT menu opustíte. Othello Sudoku Hry NAHRÁVANIE Ponuka REC 1. Stlačením tlačidla MENU vstúpte do hlavnej ponuky. 2. Stlačením tlačidla HORE alebo DOLE zvýraznite položku Nahrávanie a stlačením tlačidla VPRAVO vstúpte do ponuky rekordéra. 3. Pomocou tlačidiel HORE alebo DOLE zvýraznite požadovanú položku a stlačením OK vstúpte do podponuky. 4. Stlačením tlačidla EXIT menu opustíte. REC Media Player Informácie o PVR zariadení Konfigur. PVR Prehrávač médií Pomocou prehrávača môžete prehrávať súbory uložené na pamäťovom zariadení USB. 1. V ponuke REC vyberte Media Player a stlačením OK vstúpte do obrazovky prehrávača médií. 2. Pri prvom vstupe do okna mediálneho prehrávača je zvýraznenie na zariadení USB/HDD. Stlačením šípky DOLE presuniete zvýraznenie na políčko adresára a priečinka. 3. Stlačením tlačidla 1 môžete prepínať záložky medzi Hudba Obrázky, Video, Nahrávanie. 4. Stlačením šípok HORE alebo DOLE vyberte požadovanú položku a stlačením OK prehrajte požadovaný súbor. 5. Stlačením tlačidla EXIT menu opustíte. Hudba: Červené tlačidlo: Zelené tlačidlo: Žlté tlačidlo: Modré tlačidlo: Tlačidlo 2 : Tlačidlo INFO: Tlačidlo EXIT: Stlačením červeného tlačidla zobrazíte zoznam skladieb (playlist) Hudba Obrázky Video Nahrávanie Playlist FAV FAV všetko Upraviť Funkcia Trieď Opakuj Koniec Presuňte zvýraznenie na súbor, ktorý chcete pridať do playlistu, a stlačením zeleného tlačidla ho pridajte. Stlačením žltého tlačidla pridáte do playlistu všetky skladby v aktuálnom adresári. Opätovným stlačením všetky skladby aktuálneho adresára z playlistu odoberiete. Stlačením modrého tlačidla vstúpte do podponuky úprav. Stlačením tlačidla 2 otvoríte okno triedenia. Môžete radiť podľa názvu, času, veľkosti alebo obľúbených. Stlačením tlačidla INFO nastavíte režim opakovania. Možnosti sú: Opakovať priečinok / Priečinok náhodne / Opakovať raz. Návrat do hlavného adresára 32

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 -

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 - Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LCD TV a Ovládací tlačítka... 7 Přehled zapojení

Részletesebben

Kettős HD DVB-T vevő/felvevő Felvétel USB Flash meghajtóra

Kettős HD DVB-T vevő/felvevő Felvétel USB Flash meghajtóra EVOLVE Andromeda Kettős HD DVB-T vevő/felvevő Felvétel USB Flash meghajtóra Használati útmutató www.evolve-europe.com Biztonsági tudnivalók A tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye

Részletesebben

DLF39285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Használatý utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

DLF39285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Használatý utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea DLF39285SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Használatý utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství...

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Rychlá nabídka...2 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Vložení baterií do dálkového ovladače...4

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

d CZ a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC8507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB DVBT AMP AUDIO AUX 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

Obsah Nezapomeňte přečíst

Obsah Nezapomeňte přečíst Česky Polski Magyar Číslo modelu TX-P42XT50E TX-P50XT50E Návod k obsluze Plazmový televizor Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze dodávaném na CD-ROM. K zobrazení návodu k obsluze na CD-ROM

Részletesebben

LLF22197MP4CR. Návod k použití Használatý utasítás Instrukcja obs³ugi Návod na použitie. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

LLF22197MP4CR. Návod k použití Használatý utasítás Instrukcja obs³ugi Návod na použitie. Licensed by Hyundai Corporation, Korea LLF22197MP4CR Návod k použití Használatý utasítás Instrukcja obs³ugi Návod na použitie Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah P ed zahájením instalace a používání si prosím pe liv p e t te návod

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

HD DVB-T vevõ/felvevõ Felvétel USB Flash meghajtóra USB RECORDER MKV. TimeShift. Használati útmutató. www.evolve.cz

HD DVB-T vevõ/felvevõ Felvétel USB Flash meghajtóra USB RECORDER MKV. TimeShift. Használati útmutató. www.evolve.cz T USB RECORDER EVOLVE GALAXY HD DVB-T vevõ/felvevõ Felvétel USB Flash meghajtóra MKV TimeShift 0012 Használati útmutató www.evolve.cz Biztonsági tudnivalók A tûz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében

Részletesebben

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD DVD-S700

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD DVD-S700 Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD Típusszám / Model è. / Nr modelu DVD-S500 DVD-S700 MAGYAR ÈESKY POLSKI DVD-S700 (kizárólag

Részletesebben

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-MS120AE/BE/SE/PE VIDEOKAMERA. Vážený zákazníku

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-MS120AE/BE/SE/PE VIDEOKAMERA. Vážený zákazníku POKYN ÚTMUTATÓ VIDEOKAMERA kamerát választotta GZ-MS120AE/BE/SE/PE Podrobnější informace o obsluze přístroje viz NÁVOD K OBSLUZE na disku CD-ROM. CZ LYT2008-007A-M HU Vážený zákazníku Děkujeme vám za koupi

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

SET-TOP-BOX Digitális vevőkészülék AX LION KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Magyar. Kérjük üzembehelyezés és használat előtt olvassa el ezt az útmutatót.

SET-TOP-BOX Digitális vevőkészülék AX LION KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Magyar. Kérjük üzembehelyezés és használat előtt olvassa el ezt az útmutatót. SET-TOP-BOX Digitális vevőkészülék AX LION KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük üzembehelyezés és használat előtt olvassa el ezt az útmutatót. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN

Részletesebben

KDC-W6027 KDC-WV6027

KDC-W6027 KDC-WV6027 KDC-W6027 KDC-WV6027 RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS CD UREDJAJ UPUTA ZA UPORABU B64-2711-00/00 (E2N/E2W) Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Poznámky 5

Részletesebben

DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka

DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka DVD-D360K DVD-D530 DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka p edstavte si moïnosti Dûkujeme, Ïe jste zakoupili tento produkt Samsung. Kompletnûj í servis mûïete získat, pokud produkt zaregistrujete na adrese

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

Full HD Digitális Földi Vevokészülék & Média Lejátszó READY. Kezelési Kézikönyv THD-2856+ MÉDIA FREE-TO AIR TERRESTRIAL KÉPNÉZEGETŐ LEJÁTSZÓ

Full HD Digitális Földi Vevokészülék & Média Lejátszó READY. Kezelési Kézikönyv THD-2856+ MÉDIA FREE-TO AIR TERRESTRIAL KÉPNÉZEGETŐ LEJÁTSZÓ HU Full HD Digitális Földi Vevokészülék & Média Lejátszó READY Kezelési Kézikönyv THD-2856+ MÉDIA TERRESTRIAL FREE-TO AIR LEJÁTSZÓ KÉPNÉZEGETŐ 2 THD-2856+ TARTALOMJEGYZÉK 1. Biztonsági előírások 2 2. Bevezető

Részletesebben

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 PL PL 3 6 CZ HU SK Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4 Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 Návod na pou itie 15 18 UNIVERZÁLNY MOTOR MA II / MI 4 Pøed uvedením do provozu

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER DIGITÁLIS ÉBRESZTÔÓRA CL-801. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER DIGITÁLIS ÉBRESZTÔÓRA CL-801. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER DIGITÁLIS ÉBRESZTÔÓRA CL-801 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Připojení napájení...4

Részletesebben

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE AR372 CAMINO ELECTRIC FIRE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA OBSLUHU CHEMINÉE ÉLECTRIQUE

Részletesebben

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Návod k použití Návod na obsluhu Kezelési utasítás Kullanım klavuzu CZ SK HU TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-61(1) Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali tento výrobek

Részletesebben

CZ Návod k obsluze HU Használati útmutató SK Návod na používanie DSC-H50

CZ Návod k obsluze HU Használati útmutató SK Návod na používanie DSC-H50 Digitální fotoaparát / Digitális fényképezőgép / Digitálny fotoaparát CZ Návod k obsluze HU Használati útmutató SK Návod na používanie DSC-H50 Podrobnosti o pokročilých postupech naleznete v příručkách

Részletesebben

SIGNAL HD 527 DVB T vevő, rögzítő, és médialejátszó készülék

SIGNAL HD 527 DVB T vevő, rögzítő, és médialejátszó készülék SIGNAL HD 527 DVB T vevő, rögzítő, és médialejátszó készülék A magyarországi földfelszíni digitális adások vételére alkalmas. Szemközti nézet IR érzékelő, LED kijelző, USB 2.0 port Nézet hátulról antennabemenet,

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny SKINANDE CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 20 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Programy 7 Funkce 8 Před prvním použitím 8 Denní používání 11 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní pokyny

Részletesebben

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Chladnička Hűtőszekrény Chłodziarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 13 SK Návod na používanie 26 SL Navodila za uporabo 37 Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik ZRA22800WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním

Részletesebben

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-593-298-62(1) Micro HI-FI Component System Návod k obsluze CZ Használati útmutató HU CMT-GPX9DAB 2005 Sony Corporation UPOZORNĚNÍ Nevystavujte jednotku dešti ani vlhku, abyste zabránili vzniku nebezpečí

Részletesebben

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration ESI 4610RAX...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 51 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI VEVŐ - KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI VEVŐ - KEZELÉSI ÚTMUTATÓ HD-8000 DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI VEVŐ - KEZELÉSI ÚTMUTATÓ HD8000 TISZTELT VÁSÁRLÓNK! KÖSZÖNJÜK, HOGY TERMÉKÜNKET MEGVÁSÁROLTA. A LEGJOBB TELJESÍTMÉNY ILL. A BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK, HOGY FIGYELMESEN

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4

Részletesebben

509111-69 CZ/SK DC010

509111-69 CZ/SK DC010 509111-69 CZ/SK DC010 2 3 CZ RADIOPØIJÍMAÈ Blahopøejeme Vám! Zvolili jste si náøadí spoleènosti DEWALT. Roky zkušeností, dùkladný vývoj výrobkù a inovace vytvoøily ze spoleènosti DEWALT jednoho z nejspolehlivìjších

Részletesebben

TOSHIBA. A3000 Series

TOSHIBA. A3000 Series TOSHIBA A3000 Series Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE A NASTAVENÍ PARAMETRÒ Bezpeãnostní zásady doporuãené a zakázané ãinnosti 4 Instalace a dûleïité informace ohlednû instalace 5 Dálkové ovládání rychl orientaãní

Részletesebben

MÉDIA LEJÁTSZÓ PICTURE VIEWER FREE-TO AIR FÖLDI

MÉDIA LEJÁTSZÓ PICTURE VIEWER FREE-TO AIR FÖLDI FREE-TO AIR MÉDIA FÖLDI LEJÁTSZÓ PICTURE VIEWER 2 SYNAPS T-20/T-30/T-50 1. Biztonsági előírások..... 2 2. Bevezető............. 3 2.1 Az előlap............ 3 2.2 A hátlap............. 4 2.3 A távirányító........

Részletesebben

Popis. Pokyny pro pouïití RUS. Technické parametry

Popis. Pokyny pro pouïití RUS. Technické parametry Tef-Veille bébé CzSk 10-03 25/03/08 14:28 Page 1 Jednotlivá vyobrazení jsou urãena pouze k ilustraci vlastností va í dûtské chûviãky a neodráïejí skuteãnou realitu. Spoleãnost TEAL SAS si vyhrazuje právo

Részletesebben

Alcor HD-600S Nagy felbontású digitális Földfelszíni vevőkészülék Kezelési Útmutató

Alcor HD-600S Nagy felbontású digitális Földfelszíni vevőkészülék Kezelési Útmutató Alcor HD-600S Nagy felbontású digitális Földfelszíni vevőkészülék Kezelési Útmutató 2 Tartalomjegyzék 1 TÁVIRÁNYÍTÓ... 5 2 A készülék ismertetése... 6 3 ÜZEMBE HELYEZÉS... 6 Üzembe helyezési útmutató...

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace CZ KYLSLAGEN HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 9 Provoz 10 Denní používání 11 Tipy a rady 14 Čištění a údržba 16 Odstraňování

Részletesebben

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6

Részletesebben

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................ 3 2. POPIS SPOTŘEBIČE....................................................

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Részletesebben

FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou

FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou CZ Návod k obsluze ICF-SW35 Sony Corporation 2000 Vyti tûno v âeské republice 3 Displej POWER ON/OFF ENTER/CLOCK TUNE/SCAN/TIME SET T, t + DC IN 4.5 V Bateriový

Részletesebben

Návod k použití Kezelési utasítás

Návod k použití Kezelési utasítás _CZ.book 1 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 午 後 8 時 59 分 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást. Návod k použití Kezelési utasítás

Részletesebben

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 PROVOZ

Részletesebben

A MindigTV Extra szolgáltatás használatához szükséges vevőegység. Alcor HD-2800 Felhasználói útmutató

A MindigTV Extra szolgáltatás használatához szükséges vevőegység. Alcor HD-2800 Felhasználói útmutató A MindigTV Extra szolgáltatás használatához szükséges vevőegység Alcor HD-2800 Felhasználói útmutató HD-2800 SET TOP BOX Digitális vevőkészülék HD-2800 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük üzembehelyezés és használat

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 14 RO Informaţii pentru 28 utilizator SK Návod na používanie 41 SL Navodila za uporabo 52 Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička

Részletesebben

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 22 SK Návod na používanie 32 Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička ZFC14400WA Obsah Bezpečnostní

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Üzembe helyezési útmutató Az alábbi utasítások szakképzett szerelõnek szólnak, akinek biztosítania kell a beszerelés, beállítás, és mûszaki karbantartás helyes elvégzését a jelenleg érvényben lévõ elõírások

Részletesebben

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 8856000 Skládací vozík-rudl / CZ Skládací vozík-rudla / SK Összehajtható kézikocsi / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili

Részletesebben

Stručný průvodce Analytické váhy Modely XPE Rövid útmutató Analitikai mérlegek XPE típusok Kratke upute Analitičke vage Modeli XPE

Stručný průvodce Analytické váhy Modely XPE Rövid útmutató Analitikai mérlegek XPE típusok Kratke upute Analitičke vage Modeli XPE F F Čeština Magyar Hrvatski Stručný průvodce Analytické váhy Modely XPE Rövid útmutató Analitikai mérlegek XPE típusok Kratke upute Analitičke vage Modeli XPE www.mt.com XPE04 METTLER TOLEDO StaticDetect

Részletesebben

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt.

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt. FAVORIT 88020 VI Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ SKINANDE HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 7 Ovládací panel 8 Programy 8 Funkce 9 Nastavení 10 Před prvním použitím 12 Denní používání

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Frigider

Chladnička Hűtőszekrény Frigider CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 RO Manual de utilizare 23 Chladnička Hűtőszekrény Frigider ZRA21600WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním použití _ 4 Denní používání 5 Užitečné

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...............................................................

Részletesebben

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-072-653-91 (3) Digital Video Camera Recorder Návod na používanie Skôr, ako zariadenie začnete používa, prečítajte si pozorne tento návod a odložte si ho ako prípadný zdroj informácií v budúcnosti. Kezelési

Részletesebben

Útmutató az alkalmazás elindítására

Útmutató az alkalmazás elindítására Útmutató az alkalmazás elindítására NÁVOD NA SPUSTENIE APLIKÁCIE A PC- re VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK A hardverre vonatkozó követelmények a JasPCP-HU alkalmazás működésére jelenleg a piacon kereskedelmi forgalomban

Részletesebben

LED TV Használati utasítás ECG-TV 621-622

LED TV Használati utasítás ECG-TV 621-622 LED TV Használati utasítás ECG-TV 62-622 Tartalom TARTALOM BEVEZETŐ... LEÍRÁS...2 TELEPÍTÉS...3 Leírás TÁVIRÁNYÍTÓ...5 A távirányító gombjai...5 A TÉVÉKÉSZÜLÉK HASZNÁLATA...8 PROBLÉMAMEGOLDÁS...6 MŰSZAKI

Részletesebben

MELEGLEVEGŐS HAJFORMÁZÓ HR-314

MELEGLEVEGŐS HAJFORMÁZÓ HR-314 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER e l e c t r o n i c MELEGLEVEGŐS HAJFORMÁZÓ HR-314 TISZTELT VÁSÁRLÓ! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú szépségápolási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki

Részletesebben

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109 Návod k použití PRAÈKA CZ Èesky,1 HU Magyar,13 SK Slovenský,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Technické údaje CZ PL Polski,37

Részletesebben

Nagy felbontású Földfelszíni vevőkészülék Kezelési Útmutató

Nagy felbontású Földfelszíni vevőkészülék Kezelési Útmutató 1 Nagy felbontású Földfelszíni vevőkészülék Kezelési Útmutató 2 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETŐ... 5 2 FŐ FUNKCIÓK ÉS TULAJDONSÁGOK... 5 3 TÁVIRÁNYÍTÓ... 6 4 ELŐ- ÉS HÁTLAP... 8 4.1 HÁTLAP...8 4.2 ELŐLAP...8

Részletesebben

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 592. http://www.markabolt.hu/

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 592. http://www.markabolt.hu/ Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Vestavná trouba Beépített sütő ZOB 592 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2.

Részletesebben

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK SK Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť naše zariadenie. Prosíme, aby ste si pred zapojením zariadenia pozorne prečítali tento návod. Prosíme, dodržujte pokyny v tejto praktickej príručke pre Vašu rýchlu

Részletesebben

A MindigTV Extra szolgáltatás használatához szükséges vevőegység. WayteQ HD-95CX Felhasználói útmutató

A MindigTV Extra szolgáltatás használatához szükséges vevőegység. WayteQ HD-95CX Felhasználói útmutató A MindigTV Extra szolgáltatás használatához szükséges vevőegység WayteQ HD-95CX Felhasználói útmutató HD-95CX Használati utasítás Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 JELLEMZŐK... 3 BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK...

Részletesebben

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25 EN PL Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 6 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 5 SK CS UK RO Akumulátorové prerezávacie Akumulátorové zahradnické acumulator NÁVOD

Részletesebben

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE 6 PŘÍSLUŠENSTVÍ 7 OVLÁDACÍ

Részletesebben

Kettős HD DVB-T vevő/felvevő. Delta HD. www.evolveo.com

Kettős HD DVB-T vevő/felvevő. Delta HD. www.evolveo.com Kettős HD DVB-T vevő/felvevő Delta HD www.evolveo.com DUAL HD DVB-T recorder BEVEZETÉS Előlapon USB port Power gomb Hátlapon TV antenna A külső TV antenna Koaxiális digitális audio TV Scart csatlakozni

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Mraznička Fagyasztó Zamrażarka Mraznička EUP23900X 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese

Részletesebben

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD DVD-S68

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD DVD-S68 Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD Típusszám / Model è. / Nr modelu DVD-S48 DVD-S68 MAGYAR ÈESKY POLSKI DVD-S68 (kizárólag DVD-S68)

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

GSM bezpečnostní kamera

GSM bezpečnostní kamera GSM bezpečnostní kamera EYE-02...Buď v obraze vždy a všude... SMS CALL MMS MAIL VIDEO WWW JabloTool Návod k obsluze EYE-02.CZE.MAN.User_Manual.24.A - 1 - A Kamera EYE-02 10 Kryt baterie 6 GSM anténa 2

Részletesebben

MKi 9000. užívateľský manuál felhasználói kézikönyv

MKi 9000. užívateľský manuál felhasználói kézikönyv MKi 9000 užívateľský manuál felhasználói kézikönyv Obsah Obsah... 2 Úvod... 4 Inštalácia zariadenia Parrot MKi9000... 5 Audio systém s ISO konektorom... 5 Audio systém s line-in konektormi... 6 Audio systém

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 492

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 492 Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Vestavná trouba Beépített sütő ZOB 492 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším

Részletesebben

Upozornění! Určeno pro kutily. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504606-29 CZ/SK - (08/05) XTC12IK

Upozornění! Určeno pro kutily. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504606-29 CZ/SK - (08/05) XTC12IK www.blackanddecker.cz www.blackanddecker.sk Upozornění! Určeno pro kutily. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504606-29 CZ/SK - (08/05) XTC12IK 7 6 5 8 A B 4 3 2 C D 2 ČEŠTINA Použití přístroje

Részletesebben

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-72 SK LZR6

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-72 SK LZR6 www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-72 SK LZR6 2 SLOVENČINA Použitie výrobku Tento výrobok Black & Decker slúži na premietanie laserových lúčov ako pomoc pri použití

Részletesebben

Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci

Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci Kombinált tűzhely Használati és beszerelési utasítás Kuchnia gazowo-elektryczna Instrukcja obsługi i instalacji U104700-01 CEŠTINA 4 MAGYAR 20 POLSKI

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ GRÄNSLÖS HU ČESKY 4 MAGYAR 29 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 6 Instalace 9 Popis spotřebiče 9 Před prvním použitím 10 Denní používání 11 Režim mikrovlnné trouby 13 Funkce

Részletesebben

ECE R-44/04 Gr. 0+ -13kg (- ca.18m) User guide PTBASE Q-FIX

ECE R-44/04 Gr. 0+ -13kg (- ca.18m) User guide PTBASE Q-FIX SK CZ HU PL ES NL FR IT UK DE ECE R-44/04 Gr. 0+ -13kg (- ca.18m) User guide PTBASE Q-FIX DE - WARNUNG Die folgende Kurzanleitung dient nur der Übersicht. Um maximale Sicherheit und maximalen Komfort für

Részletesebben

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

návod k použití használati útmutató

návod k použití használati útmutató návod k použití használati útmutató Chladnička s mrazničkou Hûtõ - fagyasztó ENA34415X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Részletesebben

Membránové hlubinné ponorné čerpadlo / CZ Membránové hlbinné ponorné čerpadlo / SK Membrános mélységi búvárszivattyú / HU

Membránové hlubinné ponorné čerpadlo / CZ Membránové hlbinné ponorné čerpadlo / SK Membrános mélységi búvárszivattyú / HU Membránové hlubinné ponorné čerpadlo / CZ Membránové hlbinné ponorné čerpadlo / SK Membrános mélységi búvárszivattyú / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Membránové hlubinné ponorné

Részletesebben

HD8140 T2/C MiniHD T2/C Mini Combo HD

HD8140 T2/C MiniHD T2/C Mini Combo HD HU Kezelési Kézikönyv HD8140 T2/C MiniHD T2/C Mini Combo HD usermanual_8140_minihd_minicombo_hu.indd 1 23/03/15 09:53 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Biztonság 3 2. Bevezető 3 3. Főbb jellemzők 3 4. A Távirányító

Részletesebben

www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. SZ360 511888-39 SK

www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. SZ360 511888-39 SK www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511888-39 SK SZ360 2 Použitie výrobku Vaše akumulátorové nožnice Black & Decker sú určené na strihanie rôznych materiálov v domácnosti vrátane

Részletesebben

HD-TV100 MP Digitális TV és médialejátszó

HD-TV100 MP Digitális TV és médialejátszó HD-TV100 MP Digitális TV és médialejátszó Használati utasítás 1. Funkciók áttekintése: FULL HD felbontású TV-készülék HD-felbontású digitális TV-készüléke MPEG-4(H.264) & MPEG-2, HD & SD szabványú DVB-T

Részletesebben

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Részletesebben

MODEL: DRY 300 PLASTIK DRY 400 PLASTIK DRY 500 SACIA PLASTIK

MODEL: DRY 300 PLASTIK DRY 400 PLASTIK DRY 500 SACIA PLASTIK SK Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť naše zariadenie. Prosíme, aby ste si pred zapojením zariadenia pozorne prečítali tento návod. Prosíme, dodržujte pokyny v tejto praktickej príručke pre Vašu rýchlu

Részletesebben

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Használati és karbantartási kézkönyv

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Használati és karbantartási kézkönyv CZ SK H Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Használati és karbantartási kézkönyv DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOSTT I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JE VELICE DŮLEŽITÁ. Tento

Részletesebben

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK 02/12 (2) 9099346000 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC 234

Részletesebben

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR GYÁRTÓ: CRUSSIS electrobikes s.r.o., K Březince 227, 182 00 Praha 8, IČO: 24819671, Tel.: 283 101 361-2 SPECIFIKÁCIÓK e-atland 5.0 MTB modell. Váz: slumínium keverék 6061

Részletesebben

Bétacom Kft. Kezelési útmutató. Nagyfelbontású digitális vevőegységhez

Bétacom Kft. Kezelési útmutató. Nagyfelbontású digitális vevőegységhez Nagyfelbontású digitális vevőegységhez Opticum HD x402p műholdvevő Opticum HD x403p műholdvevő Opticum HD xc402p kábeltv vevő Opticum HD xc 403p kábeltv vevő Feldolgozás dátuma: 2010.05 (1.1.39-es készülék

Részletesebben

NÁVOD NA INSTALACI, ÚDRŽBU A POUŽITÍ

NÁVOD NA INSTALACI, ÚDRŽBU A POUŽITÍ NÁVOD NA INSTALACI, ÚDRŽBU A POUŽITÍ OK 610 W OK 610 X CZ POKYNY K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A POUŽÍVÁNÍ ODSAVAČE SK POKYNY K INŠTALÁCII, ÚDRŽBE A POUŽÍVANIU ODSÁVAČA HUN ELSZÍVÓBERENDEZÉS BESZERELÉSI, KARBANTARTÁSI

Részletesebben

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA CS HU Návod k použití 2 Használati útmutató 19 Sporák Tűzhely ZCE540G1WA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 6 Před prvním použitím 7 Varná deska Denní používání 7 Varná

Részletesebben

digitális mholdvev Kezelési útmutató

digitális mholdvev Kezelési útmutató digitális mholdvev Kezelési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók. 2 Biztonsági és elvigyázatossági tudnivalók... 2 Terméktámogatás 3 Tartozékok.. 3 Ellap 4 Hátlap 4 Távszabályzó. 5 A rendszer

Részletesebben

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK SK Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť naše zariadenie. Prosíme, aby ste si pred zapojením zariadenia pozorne prečítali tento návod. Prosíme, dodržujte pokyny v tejto praktickej príručke pre Vašu rýchlu

Részletesebben

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. STC1815 STC1820 STC1820D 511112-96 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker.

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. STC1815 STC1820 STC1820D 511112-96 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511112-96 SK Preložené z pôvodného návodu www.blackanddecker.eu STC1815 STC1820 STC1820D 2 3 4 Použitie výrobku Vaša strunová kosačka Black & Decker je určená

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 RO Manual de utilizare 29 Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator ZRB934PWH2 Obsah Bezpečnostní informace 2 Provoz _ 5 P i prvním použití

Részletesebben