Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Borsod-Abaúj-Zemplén megye"

Átírás

1 Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA április 28. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 6/2011. (V. 4.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi 4 önkormányzati zárszámadásának elfogadása rendelet 7/2011. (V. 4.) önkormányzati rendelet 8/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítása A helyben központosított közbeszerzésekről szóló 21/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítása II. A megyei önkormányzat határozatai Határozat száma Tárgya Oldal 35/2011. (IV. 28.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása 154 határozat 36/2011. (IV. 28.) határozat 37/2011. (IV. 28.) határozat 38/2011. (IV. 28.) határozat Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság gyermekvédelmi szakellátást érintő együttműködésének megvalósulásáról Pályázat benyújtása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményekben biztosított, a feladatellátás racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények átszervezésére vonatkozó intézkedések

2 39/2011. (IV. 28.) határozat 40/2011. (IV. 28.) határozat 41/2011. (IV. 28.) határozat végrehajtásáról I. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok átszervezésére vonatkozó intézkedések végrehajtása II. Gazdasági társaságok alapító okiratainak módosítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartói irányítása alatt működő egyes helyi önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak módosítása Könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötése /2011. (IV. 28.) határozat 43/2011. (IV. 28.) határozat 44/2011. (IV. 28.) határozat A gyermekvédelmi szakellátás helyzete, javaslat az aktuális feladatokra 226 Tokaj Város Önkormányzat szakosított szociális feladatainak átvétele 227 Ózd Város Önkormányzat közoktatási feladatainak átvétele /2011. (IV. 28.) határozat 46/2011. (IV. 28.) határozat 47/2011. (IV. 28.) határozat 48/2011. (IV. 28.) határozat 49/2011. (IV. 28.) határozat 50/2011. (IV. 28.) határozat 51/2011. (IV. 28.) határozat 52/2011. (IV. 28.) határozat 53/2011. (IV. 28.) határozat 54/2011. (IV. 28.) határozat A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Középtávú Gazdasági Programja ( ) A Mezőcsáti Fióklevéltár megszüntetése és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Alapító Okiratának módosítása Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért Közalapítvány évi munkájáról A területi kisebbségi önkormányzatokkal kötendő megállapodások jóváhagyása Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról Dr. Szunyogh Szabolcs, Abaújszántó város jegyzője részére címzetes főjegyzői cím adományozására javaslat Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatására vonatkozó igény benyújtása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi intézmények Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című (ÉMOP-4.1.2/A-11) pályázaton való részvétele A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi közbeszerzési tervének elfogadása Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által tervezett nevelésioktatási intézmények átszervezésével, megszüntetésével kapcsolatos szakvélemény

3 55/2011. (IV. 28.) határozat Domaháza Község Önkormányzata által tervezett óvodai feladatellátási rendszerének átszervezésével kapcsolatos szakvélemény /2011. (IV. 28.) határozat Sajóbábony Város Önkormányzata által fenntartott és működtetett Általános Művelődési Központ átszervezésével kapcsolatos szakvélemény /2011. (IV. 28.) határozat 58/2011. (IV. 28.) határozat 59/2011. (IV. 28.) határozat Bírósági ülnökök megválasztása 312 Fellebbezés elbírálása személyi térítési díj ügyben (B. P., Miskolc) 315 Pasztorniczky István megyei képviselő részére adott válasz elfogadása 317 3

4 I. A megyei önkormányzat rendeletei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2011. (V. 4.) önkormányzati rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi zárszámadásának elfogadásáról A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ban biztosított felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hátköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közgyűlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését követően a következőket rendeli el: 1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtását eft bevétellel, (1., 3.1. melléklet) hagyja jóvá eft kiadással, (2-5. melléklet) eft tárgyévi helyesbített pénzmaradvány, ( 7. melléklet) eft tárgyévi vállalkozási maradvánnyal ( 7. melléklet) 2. Az 1. -ban megállapított kiadási főösszeg teljesítéséből a megyei intézmények fenntartására, működtetésére, felhalmozására (3.2. melléklet) eft a Megyei Önkormányzati Hivatal által teljesített felújítási kiadások feladatonként, beruházási feladatok célonkénti kiadásaira, a kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiadása nélkül (4. 4. melléklet) eft a Megyei Önkormányzati Hivatal által fizetendő működési kiadásokra (5. mellékletek) ebből: eft a Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása eft Hitel és kötvény kamat eft Kisebbségi önkormányzat működési és felhalmozási kiadása (2.2 melléklet) eft összeggel hagyja jóvá. 4

5 3. Céltámogatás maradvány (2008. és évben) eft A céltámogatás maradvány keletkezésének oka, hogy a közbeszerezési eljárásban a nyertes ajánlatok árai nem érték el a tervezett becsült értéket. A céltámogatás elszámolására és a maradvány visszafizetésére a közgyűlés felhatalmazza elnökét. 4. Az előírt közzétételi kötelezettségnek megfelelően egyszerűsített tartalmú - az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - könyvviteli mérleget a 9. melléklet, a pénzmaradványelszámolást a 10. melléklet, a vállalkozási maradvány kimutatást a 11. melléklet, a pénzforgalmi jelentést a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének pénzügyi mérlegét a 6. és a 6.1. melléklet szerint hagyja jóvá. 6. A normatív állami hozzájárulás elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. 7. A Megyei Önkormányzat teljes körű vagyonkimutatatását a 8. melléklet szerint, a vagyonkimutatás részeként az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok részletes kimutatását 14., 14.1., 14.2., 14.3., 14.4., 14.5., melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés. 8. A évi országgyűlési képviselő választással összefüggésben a személyi juttatások módosított a miatt az összes kiadási összege, továbbá az intézményi működési bevétel 75 efttal növekszik. 9. (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti: a) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.17.) rendelet, b) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.17.) rendelet módosításáról szóló 10/2010. (V.4.) rendelet, c) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.17.) rendelet módosításáról szóló 12/2010. (VII.8.) rendelet, d) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.17.) rendelet módosításáról szóló 13/2010. (IX.21.)rendelet, e) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.17.) rendelet módosításáról szóló 18/2010. (XII.17.) rendelet, f) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.17.) rendelet módosításáról szóló 2/2011. (II.18.) rendelet, 5

6 g) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi zárszámadásának elfogadásáról szóló 7/2010. (V.4.) rendelet. Dr. Kovács János s.k. főjegyző Dr. Mengyi Roland s.k. a közgyűlés elnöke 6

7 1. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételei Ssz. Megnevezés évi eredeti Teljesítés XII. 31-én eft-ban Teljesítés %-a módosíott hoz viszonyítva I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK % 1. Intézményi müködési bevételek % 1.1. Működtetés szempontjából önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmények bevételei % Saját-,kamat-,ÁFA bevételek % Áht-kivülről működésre átvett pénzeszköz % 1.2. Működtetés szempontjából Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási körébe tartozó intézmények müködési bevételei % Saját-,kamat-,ÁFA bevételek % Vállalkozási bevételek % Áht-kívülről működésre átvett pénzeszköz % 1.3. Önkormányzati Hivatal müködési bevétele % Saját-,kamat bevételek % ÁFA bevétel % Kisebbségi Önkorm.kamat és egyéb bevét % 2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele % 2.1. Illetékbevétel % 2.2. Átengedett személyi jövedelemadó % 2.3. Önkormányzat lakbérbevétel % II. TÁMOGATÁSOK % 1. Normatív állami hozzájárulás % 1.1. Megyei intézményekben ellátottak utáni normatív hozzájárulás % évi normatív elszámolás miatti bevétel % 2. Központosított ok % 2.1. Működésképtelen önkorm.támog % 2.2. Központosított ok % 3. Felhasználási kötöttséggel járó állami támogatás % 3.1. Normatív módon elosztott állami támogatás % 4. Fejlesztési célú támogatások % 4.1. Címzett támogatás % 4.2. Céltámogatás (Eü-i gép-műszer) % 4.3. VIS maior % 4.4. LEKI támogatás % III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK % 1. Tárgyi eszköz értékesítés % 1.1. Megyei Önkormányzat Hivatala tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése % 1.2. Tárgyi eszköz értékesítése intézményeknél % 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei % 2.1. ÉMÁSZ részvény értékesítés bevétele % 2.2. Vagyonhasznosítás bevétele % 3. Pénzügyi befektetések bevételei % 4. Véglegesen átvett pénz ÁHT kivülről % 1. oldal, összesen: 3 7

8 1. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételei Ssz. Megnevezés évi eredeti Teljesítés XII. 31-én eft-ban Teljesítés %-a módosíott hoz viszonyítva IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK % 1. Támogatásértékű müködési bevétel % 1.1. Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékű müködési bevétele % 1.2. OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü müködési bevétele % 1.3. Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékű müködési bevétel % évi normatív elszámolás miatti bevétel % 1.5. Intézményektől átvett pénzeszköz % 1.6. Bérpolitikai Intékedés % 1.7. Védelmi iroda működési támogatása % 1.8. Szoc. foglalkoztatás támogatása % 1.9. Kisebbségi Önkorm.támogat elnöki keretből,egyéb tám % Területi Kisebbségi Önkrmányzatok támogatása % Területi Kisebbségi Önkrmányzatok támogatása % Szlovák Kisebbségi Önk.tám.Szlovákiától % Munkaügyi központtól átvett % OGY választásra átvett % Kisebbségi választ % Nemzeti Erőforr.Min.tól.bentlakásos Int.tám % Miskolc Megyei jogu város gyermekvéd. feladatok ellátása miatti pénzeszköz % Közalapítvány 2009.évi normatíva beutalása % 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel % Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékű felhalmozási bevétele Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékű felhalmozási bevétel OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü felhalmozási bevétele % % % 2.4. "Csillagpont" kórház projekt % 2.5. Megyei Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási bevétele (Szikszói II. Rákóczi F. Kórházban TIOP projekt megvalósítása) % 2.6. Védelmi iroda felhalmozási támogatása % 2.7. Encsi Váci Gimn. ÉMOP támogatás % 2.8. Laptopok értékének átad.ellátótól % 2.9. Céltámogatás % V. Edelény Fogyatékosok Otthona akadály mentesítése Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése % % VI. Tárgyévi költségvetési bevételek összesen % 2. oldal, összesen: 3 8

9 1. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételei eft-ban Ssz. Megnevezés évi eredeti Teljesítés XII. 31-én Teljesítés %-a módosíott hoz viszonyítva VII. Pénzmaradvány igénybevétel % 1. Pénzmaradvány Hivatal összesen % 1.1. Önkormányzati Hivatal % 1.2. Intézmények befizetési kötelezettsége % 1.3. Területi Kisebbségi Önkormányzatok % 1.4. Intézmények % OEP által finanszírozott intézmények % Önkormányzat által finanszírozott Intézmények % Intézmények alulfinanszírozása % Vállalkozás miatti visszaforgatás % VIII. Hitelek % 1. Működési célú hitel % 2. Felhalmozási célú hitel % IX. Kötvény % X. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN % 3. oldal, összesen: 3 9

10 1.1. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzatok évi működési bevételei Ssz Feladatok megnevezés Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 4. Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 5. Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen évi eredeti Teljesítés XII. 31- én Eredeti Működési bevétel Teljesítés XII. 31- én Tárgyi eszköz értékesítés bevétel Eredeti Bevételből Teljesítés XII. 31- én Eredeti Végleges pénzeszközátvétel Teljesítés XII. 31- én Eredeti Felhalmozás Teljesítés XII. 31- én Működés 1. oldal, összesen: 2 10

11 1.1. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzatok évi működési bevételei Ssz Feladatok megnevezés Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 4. Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 5. Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen Eredeti Működés Támogatásértékű bevétel Teljesítés XII. 31- én Eredeti Felhalmozás Teljesítés XII. 31- én Bevételből Eredeti Önkormányzati támogatás Teljesítés XII. 31- én Eredeti Pénzmaradvány Teljesítés XII. 31-én oldal, összesen: 2 11

12 1.2. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal évi átvett pénzeszközei eft-ban Ssz. Megnevezés évi eredeti Teljesítés XII. 31-én A. Központi és központositott bevétel Központositott ok Fejlesztési célú támogatás B. Támogatásértékű működési bevétel bérfejlesztéshez támogatás Területi kisebbségi Önkorm.támogatása Miskolc Mj. Város gyermekvéd.fela. ellátása miatt pénzeszköz átadás C. Támogatásértékü felhalmozási bevétel II. Rákóczi F. Szikszó TIOP Támogatás Céltám eü.gép műszer LEKI támogatás Átvett pe.felhalm.feladatra Edelény gép-műszer Encsi Gimn. ÉMOP támogatása Intézményi beutalás a 2010 évi kv.terhére D. Összesen: (A+B+C) oldal, összesen: 1 12

13 2. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének kiadásai Ssz. Megnevezés évi eredeti Teljesítés XII. 31- én 1. Intézmények kiadásai Ápoló, gondozó otthoni és rehabilitációs ellátást nyújtó intézmények Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátást nyújtó intézmények Középfokú iskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Közművelődési intézmények Egyéb szolgáltatást végző intézmények Kórházak Önkormányzati Hivatal által fizetendő kiadások Felhalmozási kiadások Testület és bizottságainak kiadása Önkormányzati Hivatal működési kiadása és igazgatási kiadások TISZK -ek müködési és felhalmozási kiadásai Területi kisebbségi önkorm.támogatás Egyéb feladatok Oktatási feladatok utáni normatíva átadása Területi kisebbségi önkorm. Kiadása Kölcsön nyújtás (dolgozóknak) Hitel törlesztés Hitel kamat Tartalék Általános tartalék Céltartalék (bér és dologi ) Kiadás összesen (1-6-ig) oldal, összesen: 1 13

14 2.1. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala évi költségvetési kiadásai feladatonként eft-ban Ssz. Feladat megnevezése évi eredeti Teljesítés XII. 31- én 1. Testület és bizottságainak kiadása Önkormányzati Hivatal működési kiadásai Egyéb feladatok Felhalmozási kiadások Intézményfinanszírozás Sajó menti TISZK átadott pénzeszköz Zempléni TISZK átadott pénzeszköz Kisebbségi Önkorm. támogatása Kisebbségi Önkorm. kiadásai Kisebbségi Önkorm.felhalm. Kiadásai Hiteltörlesztés, kamattörlesztés Megyei Könyvtár fejl.hitel tőketörlesztés fejlesztési hitelkamat Szikszói gázmotor fejlesztési hitel tőketörlesztés Működési hitelkamat Kölcsön nyújtás Általános tartalék Céltartalék Összesen oldal, összesen: 1 14

15 2.2. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat évi működési kiadások Kiadásból eft-ban Ssz. Feladatok megnevezés évi eredeti Teljesítés XII. 31- én Eredeti Személyi jellegű Teljesítés XII. 31- én Eredeti Munkaadót terhelő járulékok Teljesítés XII. 31- én Dologi Eredeti Teljesítés XII. 31- én Eredeti Speciális célú támogatások Teljesítés XII. 31- én Eredeti Beruházások Teljesítés XII. 31- én Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzata Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata Összesen oldal, összesen: 1 15

16 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 3.1. melléklet Ssz. 1. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények évi Teljesítés XII. 31- én Eredeti Működési bevétel Teljesítés XII. 31- én Eredeti Tárgyi eszköz értékű bevétel Teljesítés XII. 31- én Eredeti Teljesítés XII. 31- én Eredeti Teljesítés XII. 31- én Idősek Otthona Bodrogkeresztúr Idősek Otthona Borsodnádasd Idősek Otthona Ormosbánya Idősek Otthona Ózd Működés Bevételből Támogatás értékű bevétel Felhalmozás 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak Idősek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hejőbába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak oldal, összesen: 9

17 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei Bevételből 3.1. melléklet Ssz. Megnevezés évi Teljesítés XII. 31- én Eredeti Működési bevétel Teljesítés XII. 31- én Eredeti Tárgyi eszköz értékű bevétel Teljesítés XII. 31- én Eredeti Működés Támogatás értékű bevétel Teljesítés XII. 31- én Eredeti Felhalmozás Teljesítés XII. 31- én 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd Közművelődési intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Egyéb szolgáltatást végző intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ Összesen (1-6-ig) oldal, összesen: 9

18 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei Bevételből 3.1. melléklet Ssz. Megnevezés évi Teljesítés XII. 31- én Eredeti Működési bevétel Teljesítés XII. 31- én Eredeti Tárgyi eszköz értékű bevétel Teljesítés XII. 31- én Eredeti Működés Támogatás értékű bevétel Teljesítés XII. 31- én Eredeti Felhalmozás Teljesítés XII. 31- én 7. Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva összesen Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig) oldal, összesen: 9

19 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 3.1. melléklet Ssz. 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd Megnevezés Eredeti Működés Támogatási értékű bevétel OEP-től Teljesítés XII. 31-én Eredeti Felhalmozás Teljesítés XII. 31- én Eredeti Önkormányzati támogatás Teljesítés XII. 31- én Eredeti Teljesítés XII. 31- én Eredeti Teljesítés XII. 31- én Működés Véglegesen átvett pénzeszközök Intézményi Bevételből Felhalmozás 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak Idősek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hejőbába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak oldal, összesen: 9

20 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 3.1. melléklet Ssz. Megnevezés Működés Támogatási értékű bevétel OEP-től Felhalmozás Önkormányzati támogatás Működés Véglegesen átvett pénzeszközök Intézményi Bevételből Felhalmozás Eredeti Teljesítés XII. 31-én Eredeti Teljesítés XII. 31- én Eredeti Teljesítés XII. 31- én Eredeti Teljesítés XII. 31- én Eredeti Teljesítés XII. 31- én 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd Közművelődési intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Egyéb szolgáltatást végző intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ Összesen (1-6-ig) oldal, összesen: 9

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., július 2., szeptember 16. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2011. március 31. (rendkívüli ülés) TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA június 30., szeptember 23. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 10/ (VII.

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. július 7., kedd. 3. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. július 7., kedd. 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. július 7., kedd 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. július 7., kedd 3. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. RENDELETEI és HATÁROZATAI I. - II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. RENDELETEI és HATÁROZATAI I. - II. KÖTET XXI. évfolyam 1. szám 2011. február 23. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. II. 17-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. június 1., kedd. 3. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. június 1., kedd. 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. június 1., kedd 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. június 1., kedd 3. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. június hó 30. 9. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2003. (VI. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2012. február 16. I. A megyei önkormányzat rendeletei TARTALOMJEGYZÉK Rendelet száma Tárgya Oldal 1/2012. (II. 23.)

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 3. szám 2009. május 5. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. IV. 29.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 2007. december 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 3 RENDELET 9/2007. (XII. 6.)

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2011. július 19., kedd. 5. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2011. július 19., kedd. 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2011. július 19., kedd 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2011. július 19., kedd 5. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009. (IV. 24.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009. (IV. 24.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 Tolna Megyei Önkormányzat hatályos (egységes szerkezetű) rendeletei 10/2009. (IV. 24.) Tolna m. ör. a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2006. február 22. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 1/2006. (II. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2010. év

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2010. év SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 21. év A Közgyűlés a 17/211. (IV.28.) önkormányzati rendeletével elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49.

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. 2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2/2008. (II. 22.) HBMÖK 3/2008. (II. 22.) HBMÖK 4/2008. (II. 22.) HBMÖK A Hajdú-Bihar Megyei

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/( 08.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata a évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályiról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2007. FEBRUÁR 16. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 217/2006.(XII.15.) sz. határozat A megyei közgyűlés pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/79-12/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja. 2010. évi 2. szám Győr, 2010. május 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja. 2010. évi 2. szám Győr, 2010. május 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK MEGYEI KÖZLÖNY Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja 2010. évi 2. szám Győr, 2010. május 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE . (XLVI.) évfolyam 3. szám 2008. április 28. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 49/2008. (IV. 24.) MÖK határozat Polgárdy Imre megválasztásáról a közgyűlés társadalmi

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

2006. október 2. II. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal

2006. október 2. II. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. október 2. II. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal 35/2006. (X. 2.) rendelet az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.20.)

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd Szent István tér 11-13. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben