Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Borsod-Abaúj-Zemplén megye"

Átírás

1 Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA február 17. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 1/2011. (II. 18.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetése 4 önkormányzati rendelet 2/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2010 (II.17.) rendelet módosítása 60 II. A megyei önkormányzat határozatai Határozat száma Tárgya Oldal 1/2011. (II. 17.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása 94 határozat 2/2011. (II. 17.) határozat A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények élelmezési nyersanyagnorma megállapítása 95 3/2011. (II. 17.) határozata Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés aljegyzőjének kinevezése 96 4/2011. (II. 17.) határozat 5/2011. (II. 17.) határozat 6/2011. (II. 17.) határozat Roszkosné Dr. Török Mária, Igrici község jegyzője részére címzetes főjegyzői cím adományozására javaslat Dr. Halász Ferenc, Encs város jegyzője részére címzetes főjegyzői cím adományozására javaslat Dr. Agonás Lajos Béla, Bánhorváti község jegyzője részére címzetes főjegyzői cím adományozására javaslat /2011. (II. 17.) Miskolc Megyei Jogú Városi és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 97 1

2 határozat 8/2011. (II. 17.) határozat 9/2011. (II. 17.) határozat 10/2011. (II. 17.) határozat 11/2011. (II. 17.) határozat 12/2011. (II. 17.) határozat 13/2011. (II. 17.) határozat 14/2011. (II. 17.) határozat 15/2011. (II. 17.) határozat 16/2011. (II. 17.) határozat 17/2011. (II. 17.) határozat Közgyűlés Egyeztető Bizottsága tagjának megválasztása Gyógyító Képzelet Alapítvány támogatása a közgyűlés elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret terhére Energiatermelő és hasznosító beruházások céljából gazdasági társaság létrehozása, Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdaságának komplex fejlesztése, munkahelyteremtés, valamint a közszolgáltatások díjainak hosszú távú csökkentése érdekében A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által megkötött járóbeteg-szakellátási feladatok ellátásáról szóló társulási megállapodás megszüntetése, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház alapító okiratának módosítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó szociális, gyermekvédelmi intézmények átszervezésének megvalósítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó egészségügyi intézmények átszervezésének megvalósítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó közoktatási, közművelődési és közgyűjteményi intézmények átszervezésének megvalósítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi, közoktatási, közművelődési és közgyűjteményi intézmények átszervezésének megvalósítása, valamint a 138/2010. (XII. 16.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat módosítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok átszervezése, gazdasági társaság alapítása Borsod-Abaúj-Zemplén Megye évekre szóló közoktatási, feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének módosítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház A Perinatális Intenzív Centrumok és az Intenzív Neonatológiai osztályok műszaki fejlesztése című (TIOP-2.2.2/C/10/1) pályázaton való részvétele /2011. (II. 17.) határozat 19/2011. (II. 17.) határozat 20/2011. (II. 17.) határozat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj adományozása 225 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj adományozása 225 Fellebbezés elbírálása személyi térítési díj ügyben (R. B., Szerencs) 226 2

3 III. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság határozatai Határozat száma Tárgya Oldal 1/2011. (I. 10.) TVB A cigány kisebbség területi kisebbségi önkormányzati választás 229 határozat eredményének megállapítása 2/2011. (I. 10.) TVB határozat 3/2011. (I. 10.) TVB határozat 4/2011. (I. 10.) TVB határozat 5/2011. (I. 10.) TVB határozat 6/2011. (I.18.) TVB határozat 7/2011. (I.18.) TVB határozat 8/2011. (II.4.) TVB határozat A lengyel kisebbség területi kisebbségi önkormányzati választás eredményének megállapítása A német kisebbség területi kisebbségi önkormányzati választás eredményének megállapítása A ruszin kisebbség területi kisebbségi önkormányzati választás eredményének megállapítása A szlovák kisebbség területi kisebbségi önkormányzati választás eredményének megállapítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzati választásán szerzett mandátumáról történő lemondás és a megbízólevél Horváth József részére történő kiadása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzati választásán szerzett mandátumáról lemondás, és a megbízólevél Búri Ferenc részére történő kiadása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzati választásán szerzett mandátumáról történő lemondása és a megbízólevél Budai Ottó részére történő kiadása

4 I. A megyei önkormányzat rendeletei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a közgyűlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését követően - figyelemmel a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvényre - az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a megyei közgyűlésre, bizottságaira, az önkormányzati hivatalra, a megyei önkormányzat intézményeire terjed ki. (1) Az Áht. 67. (3) bekezdése alapján a közgyűlés a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg. 2. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények, az önkormányzati hivatal, a közgyűlés kiadásai, a felújítások, beruházások külön-külön alkotnak egy-egy címrendet. Alcímet alkotnak az önkormányzati hivatalon belül az 2.3 sz., 3.3. sz. mellékleten felsorolt feladatok. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetése 3. (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét eft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 2. sz. melléklet tartalmazza. 4. (1) A Megyei Önkormányzat évi költségvetésének kiadási főösszegét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés eft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások főösszegéből a.) a megyei intézmények működési, felhalmozási, felújítási kiadási a (3.1. sz. melléklet részletezése szerint), eft b.) a térségi integrált szakképzési központok működési, 4

5 felhalmozási, felújítási kiadási a (3.4.1.sz. melléklet részletezése szerint), c.) önkormányzati hivatal által tervezett felújítási kiadások feladatonként, beruházási feladatok célonkénti kiadási a (3.2.2 sz. melléklet részletezése szerint), eft eft d.) az önkormányzat testület és bizottságai és a hivatal által fizetendő működési kiadások (3.2. sz. melléklet szerint), eft e.) területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai (3.3. sz. melléklet szerint), f.) működési hitel törlesztés kamata g.) felhalmozási hitel kamata h.) kölcsön nyújtás (dolgozóknak) i.) II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó gázmotor fejlesztési hitel törlesztés j.) Felhalmozási hitel törlesztése k.) tartalék eft eft eft eft eft eft eft (3) A 4. (1) és (2) bekezdésében jóváhagyott kiadásokon belül, személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, az ellátottak pénzbeli juttatása, dologi jellegű kiadások összegét, az egyéb működési célú támogatásokat, a költségvetési létszámkeretet e rendelet 3.1. sz sz., 3.3. sz., és az 3.4. sz. mellékletei szerint hagyja jóvá a közgyűlés. (4) A Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételeit-kiadásait a törvényben meghatározott tartalommal a rendelet 1., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3., 3.1., , 3.2.,3.2.1., , 3.3., 3.4., , 4., 5., 6., 7., 8., sz. mellékletei tartalmazzák. 5. A 3. (1) bekezdésében, valamint a 4. (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási ok működési és felhalmozási célú csoportosítását mérlegszerűen a 4. sz. melléklet tartalmazza. A Megyei Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai 6. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, illetve hivatalát a költségvetésben előírt működési és felhalmozási célú - beleértve az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bérleti díjbevételeket is - bevételek beszedésére, és a jóváhagyott működési, valamint a felhalmozási célú kiadások teljesítésére. 7. Az önkormányzat költségvetési szervei, intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője a felelős. 5

6 8. A cél- és címzett támogatás elszámolása a vonatkozó törvényi rendelkezés alapján történik. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a költségvetésben szereplő, korábban elnyert támogatások elszámolása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, és gondoskodjon a finanszírozás, illetve a feladatok végrehajtásáról. 9. A 4. -ban megállapított kiadási ok közötti átcsoportosítást két közgyűlés között 10 millió Ft-ig, illetve a pályázatok saját forrás fedezete terhére a pályázati kiírásban előírt saját forrás erejéig a közgyűlés elnöke végrehajthat, melyet a évi költségvetés I. félévi, valamint az I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló előterjesztésekben jóváhagyásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Ez kiterjed az általános tartalékkal való rendelkezésre is. Ez a hatáskör új feladat vállalására nem terjed ki. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az önkormányzat által benyújtott pályázatokra vonatkozóan nyilatkozatot adjon ki a saját forrás biztosításáról. 10. A megyei intézmények, mint önálló költségvetési szervek e rendelet 2.1. sz. és 3.1. sz. mellékletekben megállapított bevételi és kiadási aikat az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet betartása mellett módosíthatják. A közgyűlés a költségvetési rendeletét a fentiek miatt a félévi és az I-III. negyedévi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló előterjesztés elfogadásakor módosítja. Ezért az intézmények az módosítási jogkörüket úgy gyakorolhatják, hogy azt negyedévenként, de legkésőbb október 30-ig jelezzék az önkormányzat hivatala felé. 11. A közgyűlés hozzájárul, hogy az intézmények felhalmozási célú forrásaik terhére - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Főjegyzőjéhez történő előzetes bejelentési kötelezettség mellett - felhalmozási feladataikat elvégezhessék, amennyiben ezek a tárgyévben, illetve a későbbiekben működési többlettámogatással nem járnak. 12. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi, Gazdálkodási és Területfejlesztési Főosztály (kincstár) gondoskodik a megyei intézmények finanszírozásáról. 13. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Megyei Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit tartós betétben, illetve államilag garantált értékpapírban kamatoztassa. 14. Minden olyan felhalmozás (felújítás, beruházás) esetében, melynek költséga a nettó kétmillió Ftot meghaladja, e rendelet 10. sz. mellékletében foglalt tartalmi előírás szerint engedélyokiratot kell kiadni. Az engedélyokiratot az önkormányzati hivatal Intézményirányítási Főosztálya és Pénzügyi, Gazdálkodási és Területfejlesztési Főosztálya készíti elő és annak kiadására a közgyűlés elnöke és a főjegyző együttesen jogosult

7 Az Áht. 15/A. -a előírja a céljellegű működési és fejlesztési támogatások meghatározott adataira vonatkozóan az önkormányzat közzétételi kötelezettségét. Közzétételre akkor nem kerül sor, ha a támogatás visszavonásra kerül, a támogatásról a kedvezményezett lemond, illetve ha a támogatási összeg melyet adott költségvetési éven belül egybe kell számítani nem éri el a Ft-ot. 16. A közgyűlés a Mecénás Pályázat pályázati felhívását a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 17. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 12. (6) és (7) bekezdésre vonatkozó előírás alól a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése felmentést ad. 18. Az Áht. 100/E. (1) bekezdésére vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése nem határoz meg jutalom jogcímre felhasználható támogatást. 19. Az Áht. 75. előírásaira vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskört egy éven belüli hitelművelet esetében a Közgyűlés Elnökének, az egy éven túli hitelműveletek esetében a Közgyűlés hatáskörébe utalja. 20. Záró rendelkezések E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de a pénzügyi bevételi és kiadási meghatározására irányuló rendelkezéseket január 1-jétől kell alkalmazni. Dr. Kovács János s.k. főjegyző Dr. Mengyi Roland s.k. a közgyűlés elnöke 7

8 1.sz.melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetési mérlege I. Működési bevételek I. Működési kiadások (ebből hitelkamat ,-) II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások (ebből hitelkamat ,-) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevétel IV. Pénzforgalom nélküli kiadások eft-ban V. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...IV) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+ V) V. Előző évek -maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele évi Megnevezés Megnevezés VI. Értékpapírok vásárlása VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai FINASZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII) FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+ VII) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+ VII) Kiadás évi 1. oldal, összesen: 1 8

9 2. sz. melléklet I. Ssz. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételei Megnevezés MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) évi eredeti évi eft-ban Változás %- a évhez viszonyítva % 1. Intézményi bevételek % 1.1. Működési bevételek % Önkormányzati finanszírozású intézmények bevételei Országos Egészségbiztosítási Pénztári finanszírozású intézmények bevételei % % Egyéb sajátbevétel % Vállalkozási bevételek % 1.2. Egyéb működési bevételek % Támogatásértékű bevételek % Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékű bevétele Országos Egészségbiztosítási Pénztári finonszírozású intézmények támogatásértékű bevétele Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékű bevétel Előző évek előir. maradv. és pm átvétele % Előző évi kiegészítés, visszatérülés Önkormányzatok bevétele % 2.1. Működési bevételek % Egyéb sajátbevétel % 2.2. Egyéb működési bevételek % Támogatásértékű bevételek % Miskolc Megyei jogú város gyermekvédelmi feladatok ellátása pénzeszköz bevétel % Pénzeszköz átvétel áht.kívűlről Előző évek előir.mar.és pm átvétele Előző évi kiegészítés, visszatérülés oldal, összesen: 5 9

10 2. sz. melléklet 2.3. Ssz. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételei Megnevezés Önkormányzatok sajátos működési bevétele évi eredeti évi eft-ban Változás %- a évhez viszonyítva % Illetékbevétel % Átengedett központi adó ( SZJA) % 2.4. Működési támogatások összesen % Normatív állami hozzájárulások % Központosított ok Kiegészítő támogatások Önhibáján kívűl hátrányos helyzetű önk.támog. Normatív kötött felhasználású támogatások % 3. Területi kisebbségi önkormányzat % 3.1. Működési bevételek Egyéb sajátbevétel Egyéb működési bevételek % Kisebbségi önkormányzat támogatásértékű bevétele Önkormányzat sajátos működési bevétele % Működési támogatások összesen Térségi Integrált Szakképzési Központ % 4.1. Működési bevétel Egyéb működési bevételek % Támogatásértékű bevételek % Pénzeszköz átvétel áht. kívülről % II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) % 2. oldal, összesen: 5 10

11 2. sz. melléklet Ssz. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételei Megnevezés évi eredeti évi eft-ban Változás %- a évhez viszonyítva 1. Intézmények bevételei % 1.1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Intézmények tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek % Támogatásértékű felhalm. bevételek % Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékű felhalmozási bevétele % Encsi Váci Mihály Gimnázium ÉMOP % OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü felhalmozási bevétele % "Csillagpont Kórház" projekt % TIOP Szikszó Kórház %. Országos Egészségbiztosítási Pénztártól % támogatásértékű bevétel Felhalm.célú pénzeszk átvét. Áht. kívűlről Előző évi felhalm.célú ei.mar.és pm. igénybevétele Önkormányzat bevételei % 2.1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek % Hivatal tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése % Hivatal vagyonhasznosítás bevétele % Pénzügyi befektetések bevétele % 2.2. Felhalmozási támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalm. bevét oldal, összesen: 5 11

12 2. sz. melléklet Ssz Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételei Megnevezés Felhalm. célú pénzeszk átvét. Áht. kívűlről Előző évi felhalm.célú ei.mar.és pm. igénybevétele évi eredeti évi Kisebbségi önkormányzat Felhalmozási támogatások Térségi Integrált Szakképzési Központ eft-ban Változás %- a évhez viszonyítva % 4.1. Egyéb felhalmozási bevételek % Támogatásértékű felhalmozási bevétel % III Felhalm.célú pénzeszk átvét. Áht. Kívűlről TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ( ) Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele % % % 0 0 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek A Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV) % V. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek előir.mar.és pm igénybevétele Működési célra Intézmények Hivatal Felhalmozási célra oldal, összesen: 5 12

13 2. sz. melléklet Ssz. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételei Megnevezés évi eredeti évi Intézmények 0 0 eft-ban Változás %- a évhez viszonyítva Hivatal 0 0 VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célra Felhalmozási célra 0 0 VII. Hitelek felvétele, kötvények kibocs. bevétele % 1. Hitelek felvétele % 1.1. Működési célra % 1.2. Felhalmozási célra % 2. Kötvények kibocs. bevétele % 2.1. Működési célra Felhalmozási célra % FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B (V+VI+VII) ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) % % 5. oldal, összesen: 5 13

14 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1.sz.melléklet eft-ban Bevételek Ssz. 1. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények évi eredeti évi Saját bevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Működési bevételek Működési célú hozam és kamatbevételek Működési bevételek összesen Támogatásértékű működési bevételek OEP-től működési bevétel Egyéb működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről Előző évi működési célú előirányat pénzmaradvány átvétel Előző évi ktgv. kieg. visszatérítés Egyéb működési bevétel összesen Idősek Otthona Bodrogkeresztúr Idősek Otthona Borsodnádasd Idősek Otthona Ormosbánya Idősek Otthona Ózd Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak Idősek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hejőbába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak oldal, összesen: 6 14

15 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1.sz.melléklet eft-ban Bevételek Ssz. 4. Megnevezés Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények évi eredeti évi Saját bevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Működési bevételek Működési célú hozam és kamatbevételek Működési bevételek összesen Támogatásértékű működési bevételek OEP-től működési bevétel Egyéb működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről Előző évi működési célú előirányat pénzmaradvány átvétel Előző évi ktgv. kieg. visszatérítés Egyéb működési bevétel összesen Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd oldal, összesen: 6 15

16 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1.sz.melléklet eft-ban Bevételek Ssz. Megnevezés évi eredeti évi Saját bevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Működési bevételek Működési célú hozam és kamatbevételek Működési bevételek összesen Támogatásértékű működési bevételek OEP-től működési bevétel Egyéb működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről Előző évi működési célú előirányat pénzmaradvány átvétel Előző évi ktgv. kieg. visszatérítés Egyéb működési bevétel összesen 5. Közművelődési intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Egyéb szolgáltatást végző intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Összesen (1-6-ig) Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig) oldal, összesen: 6 16

17 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1.sz.melléklet eft-ban Bevételek Ssz. Megnevezés Felhalmozás és tőkejellegű bevétel Támogatási értékű felhalmozási bevétel Egyéb Felhalmozási bevételek OEP felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht. kívülről Előző évi pénzmaradvány felhalm. Felhalmozási bevétel összesen Támogatási kölcsön visszatér, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Alap-és vállalkozói tevékenység közötti elszámolás Irányitó szervtől kapott támogatás 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak Idősek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hejőbába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 4. oldal, összesen:

18 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1.sz.melléklet eft-ban Bevételek Ssz. Megnevezés Felhalmozás és tőkejellegű bevétel Támogatási értékű felhalmozási bevétel Egyéb Felhalmozási bevételek OEP felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht. kívülről Előző évi pénzmaradvány felhalm. Felhalmozási bevétel összesen Támogatási kölcsön visszatér, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Alap-és vállalkozói tevékenység közötti elszámolás Irányitó szervtől kapott támogatás 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd oldal, összesen: 6 18

19 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1.sz.melléklet eft-ban Bevételek Ssz. Megnevezés Felhalmozás és tőkejellegű bevétel Támogatási értékű felhalmozási bevétel Egyéb Felhalmozási bevételek OEP felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht. kívülről Előző évi pénzmaradvány felhalm. Felhalmozási bevétel összesen Támogatási kölcsön visszatér, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Alap-és vállalkozói tevékenység közötti elszámolás Irányitó szervtől kapott támogatás 5. Közművelődési intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Összesen (1-6-ig) Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 0 Mindösszesen (1-7-ig) oldal, összesen: 6 19

20 2.2.sz.melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatal évi költségvetési bevételei Bevételek eft-ban Ssz. Megnevezés évi eredeti évi Közhatalmi bevételek Egyéb saját müködési bevételek Működési bevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Működési célú hozam és kamatbevételek Működési bevételek összesen Támogatásér tékű működési bevételek OEP-től működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Áht. kívülről Egyéb működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Állami támogatások összesen Előző évi működési célú mód. pénzmaradvány átvétel Előző évi ktgv. kiegészítés visszatérítés Egyéb működési bevétel összesen 1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Összesen oldal, összesen: 2 20

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2011. március 31. (rendkívüli ülés) TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA június 30., szeptember 23. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 10/ (VII.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2011. április 28. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 6/2011. (V. 4.)

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2008. november 27., december 18. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2010. február 11., április 09. (rendkívüli ülés) TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., július 2., szeptember 16. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2012. február 16. I. A megyei önkormányzat rendeletei TARTALOMJEGYZÉK Rendelet száma Tárgya Oldal 1/2012. (II. 23.)

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXI. (XLIX.) évfolyam 12. szám 2011. december 30. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 238/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat aljegyzője

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK A rendelet kihirdetésének napja: Nagymányok, 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012. (II.16.) számú

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót,

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót, Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII törvény 82. -ában foglaltak szerint elkészítettük a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítéséről szóló

Részletesebben

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2007. FEBRUÁR 16. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 217/2006.(XII.15.) sz. határozat A megyei közgyűlés pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási

Részletesebben

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 2007. december 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 3 RENDELET 9/2007. (XII. 6.)

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009. (IV. 24.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009. (IV. 24.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 Tolna Megyei Önkormányzat hatályos (egységes szerkezetű) rendeletei 10/2009. (IV. 24.) Tolna m. ör. a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009.

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. június hó 30. 9. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2003. (VI. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Salgótarján, 2009. február 5. Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg:

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2009. február 20-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Bóta Mizsei Ilona, Búsi Lajos, Dobos László, Fejér Andor,

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS 2012. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (III.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Jászkisér Város

Részletesebben

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában.

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. 34/2008. (IV. 25.) határozat A Közgyűlés Elnökének kuratóriumi

Részletesebben

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének./2009. (..) rendelete

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének./2009. (..) rendelete A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének./2009. (..) rendelete a IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetéséről és a végrehajtás

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2004. március hó 24. 4. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 23/2004. (II. 19.) Kgy. Baranya Megye Díszpolgára Kitüntető Cím adományozása

Részletesebben