Heveny myeloid leukaemiás betegeink kezelésével szerzett tapasztalataink ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Heveny myeloid leukaemiás betegeink kezelésével szerzett tapasztalataink (2007 2013)"

Átírás

1 EREDETI KÖZLEMÉNY Heveny myeloid leukaemiás betegeink kezelésével szerzett tapasztalataink ( ) Selmeczi Anna dr. 1 Udvardy Miklós dr. 1 Illés Árpád dr. 1 Telek Béla dr. 1 Kiss Attila dr. 1 Batár Péter dr. 1 Reményi Gyula dr. 1 Szász Róbert dr. 1 Ujj Zsófia dr. 1 Márton Adrienn dr. 1 Újfalusi Anikó dr. 2 Hevessy Zsuzsanna dr. 3 Pinczés László oh. 1 Bedekovics Judit dr. 4 Rejtő László dr. 1 Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Általános Orvostudományi Kar, 1 Belgyógyászati Intézet, Hematológiai Tanszék, 2 Gyermekgyógyászati Intézet, Klinikai Genetikai Központ, 3 Laboratóriumi Medicina Intézet, 4 Pathológiai Intézet, Debrecen Bevezetés: Heveny myeloid leukaemiában a fiatal felnőttek (<60 év) kétharmada, az idősek ( 60 év) mintegy 90%-a hal meg a betegség következtében. Célkitűzés: A szerzők heveny myeloid leukaemiás betegeik kezelésével szerzett tapasztalataik elemzését tűzték ki célul. Módszer: között 173 heveny myeloid leukaemiás beteget kezeltek. A betegeket a European LeukemiaNet javaslata alapján osztályozták. Vizsgálták az életkor, a de novo vagy szekunder betegség, a daunoblastin dózisa, a bortezomib, a minimális residualis betegség és a betegség lefolyása közötti összefüggést. Eredmények: A fiatal betegek ötéves túlélése 25%, az időseké 2% volt. A túlélést a prognosztikai tényezők jelentősen befolyásolták: a fiatal, jó prognózisú betegek túlélése 50% volt. Fiataloknál a 90 mg/m 2 daunoblastin előnyös volt, míg a 45 mg/m 2 és 60 mg/m 2 hatékonysága között nem volt jelentős különbség. A bortezomibbal kiegészített standard indukciós kezelés ígéretesnek tűnt, de ennek megítéléséhez nagyobb számú beteg vizsgálata szükséges. Következtetések: A remisszió kialakulásának gyorsasága és mélysége, valamint a kiindulási fehérvérsejtszám jelentősen befolyásolhatják a betegség lefolyását a European LeukemiaNet osztályozás szerinti azonos csoportokon belül is. Orv. Hetil., 2014, 155(17), Kulcsszavak: heveny myeloid leukaemia, European LeukemiaNet, prognosztikai osztályozás, minimális residualis betegség, daunoblastin, bortezomib Treatment of acute myeloid leukemia a single center experience ( ) Introduction: Mortality of acute myeloid leukemia is still 60 70% in young (<60 years) adults and 90% in elderly ( 60 years) patients. Aim: The aim of the authors was to analyse the outcome of treatment in their patients with acute myeloid leukemia. Method: From 2007 to 2013, 173 patients with acute myeloid leukemia were treated. Patients were classified according to the European LeukemiaNet prognostic guideline. Association between mortality and the type of acute myeloid leukemia (secundary or primary), dose of daunoblastin at induction of treatment, and the rate of minimal residual disease were investigated. Results: The 5-year survival probability was 25% in young adults and 2% in the elderly. The survival was significantly influenced by these prognostic factors. The 5-year survival rate was 50% in the young, favorable prognostic group. The 90 mg/m 2 daunoblastin dose was found to be beneficial. Addition of bortezomib to the standard induction protocol had an additional beneficial effect. Conclusions: The speed and depth of the response to induction therapy, and the initial white blood cell count had an apparent effect on survival. Keywords: acute myeloid leukemia, European LeukemiaNet, prognostic classification, minimal residual disease, daunoblastin, bortezomib Selmeczi, A., Udvardy, M., Illés, Á., Telek, B., Kiss, A., Batár, P., Reményi, Gy., Szász, R., Ujj, Zs., Márton, A., Újfalusi, A., Hevessy, Zs., Pinczés, L., Bedekovics, J., Rejtő, L. [Treatment of acute myeloid leukemia a single center experience ( )]. Orv. Hetil., 2014, 155(17), (Beérkezett: február 9.; elfogadva: március 6.) DOI: /OH évfolyam, 17. szám

2 Rövidítések AML = akut myeloid leukaemia; Ara-C = cytarabin; CBF = core binding factor; CMV = cytomegalovirus; CR = komplett hematológiai remisszió; DNMT3A = DNS-metiltranszferáz; ELN = European LeukemiaNet; FLAG-Ida = fludarabin, nagy dózisú cytarabin, granulocytakolónia-stimuláló faktor, idarubicin; FLT3 = fms-szerű tirozinkináz 3; G-CSF = granulocytakolónia-stimuláló faktor; GVHD = graft versus host betegség; HAM = nagy dózisú cytarabin, mitoxantron; MDR = multidrog-rezisztencita; MLL = mixed lineage leukaemia; MRD = minimális residualis betegség; NPM1 = nucleophosmin; PTLD = poszttranszplantációs lymphoproliferativ betegség; 3+7 = cytarabin, daunorubicin; 3+7+V = cytarabin, daunorubicin, bortezomib A csontvelő infiltrációjával (20% feletti blastarány), leukaemiás vérképpel, nemritkán szervi érintettséggel járó heveny myeloid leukaemia (AML) klonális betegség, heterogén kórkép. Klinikailag többnyire csontvelői elégtelenség és gyors lefolyás jellemzi. Az AML a felnőttkori heveny leukaemiák 80%-át képezi. A betegek többsége (70%-a) 60 év feletti, a medián életkor a diagnózis idején 65 év. A tartós túlélés (gyógyulás) a fiatalkori AML-ben 30 40% körüli, idősebb korban, azaz 60 év felett ma sem haladja meg a 10 15%-ot [1]. A betegek az ismert prognosztikai tényezők, a citogenetikai vizsgálatok és a molekuláris biológiai markerek alapján jelentősen eltérő lefolyást és túlélést mutatnak. A betegek prognózisának megállapítására (amely kezelésüket is meghatározza) a citogenetikai és molekuláris biológiai vizsgálatokon alapuló European LeukemiaNET (ELN) széles körben elfogadott ajánlását alkalmazzuk [2]. Ennek megfelelően jó, intermedier és rossz prognózisú alcsoportokat különítünk el. A prognózist ezenkívül az életkor, az AML de novo vagy szekunder jellege (például előzetes myelodysplasiás szindróma), a kezdeti fehérvérsejtszám és a kezelésre adott válasz is jelentősen befolyásolja. Korábbi közleményünkben irodalmi adatok alapján áttekintettük az AML kezelésével kapcsolatos irodalmi ismereteket [3]. Jelenleg az utóbbi hat év során AML miatt kezelt 173 betegünk kezelésével szerzett tapasztalatainkat foglaljuk össze. Összefüggéseket kerestünk többek között az életkor, a prognosztikai csoportok, az AML de novo vagy szekunder jellege, a daunoblastin (vagy daunorubicin) dózisa és a betegség lefolyása között. Munkánkat a betegség diagnosztikájáról és kezeléséről közelmúltban megjelent kiváló hazai összefoglaló is segítette [4]. Módszer január 1. és december 31. között 173, nem promyelocytás AML-es beteget kezeltünk, akiknek adatait retrospektív módon, az elektronikus klinikai adatbázist felhasználva gyűjtöttük össze. Betegeinket január 1-jéig követtük. A 60 éves vagy annál idősebb betegeket az idős, míg a 60 év alatti betegeket a fiatalabb korcsoportba soroltuk. A statisztikai számításokhoz és ezek ábrázolásához a SAS 9.2 szoftvert használtuk. A paraméterek általános jellemzésére leíró statisztikát alkalmaztunk (folytonos változók esetén átlag és szórás, illetve medián és kvartilisek, diszkrét változók esetén gyakoriság). A túlélési valószínűségeket survival analízissel (Lifetest) határoztuk meg, és Kaplan Meier-féle túlélési görbéken ábrázoltuk. A vizsgálati csoportok túlélése (OS, overall survival) közötti összefüggéseket a log-rank teszt segítségével elemeztük. A p<0,05 értéket tekintettük statisztikailag szignifikánsnak. Betegek Betegeink medián életkora 64 év (19 93) volt. Közülük 72 (42%) 60 év alatti, 101 (58%) 60 év feletti, 72-nek de novo, 101-nek szekunder AML-je volt. Betegeink 54%-a volt nő, 46%-a pedig férfi. 60 éves kor alatt a de novo AML aránya 56% volt, míg az idősebb korosztályban ez mindössze 32%-nak bizonyult, tehát ebben a csoportban a betegek kétharmadának rossz prognózisú szekunder leukaemiája volt. A betegeket az ELN javaslata alapján jó, intermedier (I és II), valamint rossz prognosztikai csoportokba soroltuk [2]. A csontvelői minták citogenetikai értékelésére a Gyermekgyógyászati Intézet Klinikai Genetikai Központjában került sor. A molekuláris vizsgálatokat (például FLT3-mutáció) a Laboratóriumi Medicina Intézetben és a Pathológiai Intézetben végezték. A fiatal, de novo AML-es betegeink 20%-a, az idősek mindössze 6%-a volt kedvező prognózisú az ELN-osztályozás alapján, azaz kevés beteg tartozott a kedvező (tehát kemoterápiával potenciálisan gyógyítható) csoportba. A szekunder AML-es betegeink prognosztikai megoszlása lényegesen rosszabb volt. A fiatal betegeknél legtöbbször kuratív célú terápiát alkalmaztunk, míg az idős korosztályban (rossz általános állapot, kísérő betegségek, kedvezőtlen citogenetika és az életkor miatt) gyakran csak redukált dózisú kemoterápiára vagy szupportív kezelésre volt lehetőség. A redukált vagy palliatív kemoterápiával szemben a szupportív kezelés esetén vérkészítmények, antibiotikumok, granulocytakolónia-stimuláló faktor (G-CSF) adására került sor. A fiatal (60 év alatti) betegek 86%-a kapott teljes dózisú (kuratív célú) kemoterápiát. Erre az idős betegeknél mindössze 14%- ban volt lehetőség. A kuratív célú kezelésben részesülő 62 fiatal beteg közül 41 kapott 3+7 protokollnak megfelelő indukciós kezelést, amelyet 18 esetben bortezomibbal (Velcade) egészítettünk ki ( 3+7+V ). Három (rossz prognózisú) beteg primer FLAG-Ida (fludarabin, nagy dózisú Ara-C, azaz cytarabin, idarubicin, granulocytakolónia-stimuláló faktor) kezelésben részesült. A napjaink standard indukciós kezelésének tartott 3+7 protokoll cytarabin ( mg/m 2 /nap) hét napig tartó folyamatos infúzióját és daunorubicin háromnapos adását jelenti. A daunorubicin adagja a 3+7 és a 3+7+V protokollt kapó fiatal betegek közül nyolcban 45 mg/m 2, 24-ben 60 mg/m 2, 27-ben pedig 90 mg/m 2 volt. Az emelt dózisú dauno évfolyam, 17. szám 654

3 1. ábra A fiatal, de novo AML-es betegek túlélési valószínűsége az ELN prognosztikai beosztás szerint 2. ábra Az idős betegek túlélési valószínűsége az alkalmazott kezelés szerint 3. ábra A fiatal betegek túlélési valószínűsége a daunorubicin dózisa szerint 4. ábra Túlélési valószínűség a remisszió elérésének ideje szerint blastint kapó betegek medián életkora 41 (18 59) év volt. Idős betegeink közül 14-en (14%) részesültek kuratív célú kezelésben. Közülük a daunoblastin adagja ötben 45 mg/m 2, hétben 60 mg/m 2, míg kettőben 90 mg/m 2 volt. Két indukciós kezelést, majd remisszió esetén konszolidációs (nagy adagú cytarabin) kezelést alkalmaztunk. (A cytarabin dózisa legtöbbször 2 3 g/m 2 / nap volt másnaponként, hat alkalommal, 60 év felett adagját 0,5 1,0 g/m 2 -re csökkentettük.) A terápiarefrakter és relapsusban lévő betegeinket általában FLAG- Ida vagy HAM- (nagy dózisú Ara-C és mitoxantron) protokollal kezeltük, a kemoszenzitív betegekben allogén csontvelő-átültetésre törekedtünk ugyanúgy, mint a rossz és az intermedier prognózisú betegeink esetében (lehetőség szerint az első komplett remisszióban). Transzplantációra összesen 21 betegnél került sor. Eredmények A fiatal korosztályba tartozó 72 beteg tartós (ötéves) túlélése 25%, a 101 idősé 2% volt. A fiatal, de novo AML-es betegek 65%-ában alakult ki komplett hematológiai remisszió (CR, vagyis normális fizikális lelet, vérkép és 5% alatti csontvelői blastarány). Közülük a kedvező prognosztikai tényezőkkel bírók tartós túlélése 50%, az intermedier I. és II. csoportban levőké 34 és 20% volt (1. ábra). Szekunder AML-ben a fiatal és idős betegekben egyaránt csökkent a CR aránya (50%, illetve 7,2%), ezek tartós túlélése is lényegesen rosszabb volt. A kuratív célú kezelésben részesült 62 fiatal beteg 67,7%-a, míg a 14 idős beteg 64,3%-a került komplett hematológiai remiszszióba. Az intenzíven kezelt idős betegek hároméves túlélése 14% volt, szemben a palliatív kezelésben részesültek 3%-os túlélésével (2. ábra) évfolyam, 17. szám

4 1. táblázat A betegek jellemzői és a CR közötti összefüggés Jellemzők Fiatal (<60 év) Idős ( 60 év) N o CR** (%) N o CR** (%) De novo AML (65%) 32 4 (13%) Szekunder AML (50%) 69 5 (7%) ELN-besorolás* Jó 8 7 (88%) 2 0 (0%) Intermedier I (69%) 13 3 (23%) Intermedier II 5 2 (40%) 4 1 (25%) Rossz 6 3 (50%) 4 0 (0%) Ismeretlen 5 3 (60%) 9 0 (0%) * A European LeukemiaNet prognosztikai kritériumai szerint történt prognosztikai besorolás a de novo AML-es betegeknél. **CR = komplett hematológiai remisszió. Vizsgáltuk a daunorubicin dózisa és hatékonysága közötti összefüggéseket (3. ábra). Adataink szerint a fiatal betegeknél az emelt dózisú (90 mg/m 2 ) daunorubicin hatékonyabb, míg a 45 mg/m 2 és 60 mg/m 2 hatékonysága hasonló. Emelt dózis mellett a tartós túlélés aránya 43%, míg 60 mg/m 2 esetén 23% volt. Az idős betegek közül ketten kaptak emelt dózisú daunoblastint, a 45 mg/m 2 és 60 mg/m 2 ebben a korcsoportban is hasonló eredményeket adott. A 90 mg/m 2 daunoblastinnal kezelt fiatal betegekben indukciós halál nem fordult elő, míg a két idős közül egy szepszis miatt meghalt. 18 betegünk kapott bortezomibbal (Velcade) kiegészített 3+7 indukciós kezelést. Mindkét csoportban voltak jó, intermedier (I és II), valamint rossz prognózisú betegek. A 3+7+V protokoll 60 év alatt 89%, 60 év felett 100%-ban (két beteg) eredményezett CR-t. Túlélésük jobb volt, mint 3+7 kezelés esetén, a különbség azonban ezen kis betegszám mellett nem volt szignifikáns. Az alkalmazott protokollok mellett a remisszió eléréséig eltelt idő is meghatározó a prognózis szempontjából, ugyanis az első indukciós kezelés után CR-be kerültek 52%-a, míg a második indukciós kezelést követően CR-be jutottaknak csak 19%-a lett tartós túlélő (vagyis valószínűleg gyógyult) (4. ábra). A CR kialakulásához szükséges idő mellett a minimális residualis betegség (MRD) jelentőségét jelzi, hogy az első vagy második indukciós kezelést követően MRD-negatívvá váltak (MRD CR) esetén a tartós túlélők aránya 67% volt, míg a remisszióban lévő, de MRD+ betegekben ez csupán 40%-nak bizonyult. (MRD-negatívnak azokat a betegeket tekintettük, akiknél flowcitometriás vizsgálattal 0,1% alatti kóros blastartányt észleltünk.) A hagyományos prognosztikai markerek között a kezdeti fehérvérsejtszám fontosságára utal, hogy a jó, az intermedier (I és II) csoportba tartózó betegeink túlélési esélyei 30 G/L feletti fehérvérsejtszám esetén felére csökkentek. A betegek jellemzőit, a kezelés hatását (CR) az 1. és a 2. táblázat tartalmazza. 21 betegben került sor allogén őssejtátültetésre. Medián életkoruk 31 (18 57) év volt. Egy betegnél relapsust követően a második komplett hematológiai remisz- 2. táblázat A kezelésre adott válasz Kezelés Fiatal (<60 év) N o CR** (%) Indukciós halál Idős ( 60 év) (%) N o CR** (%) Indukciós halál (%) Kuratív (68%) 9 (15%) 14 9 (64%) 3 (21) Palliatív 8 0 (0%) 1 (13%) 76 0 (0%) 2 (3%) Szupportív 2 0 (0%) 11 0 (0%) Első indukciós protokoll (66%) 3 (11%) 12 7 (58%) 2 (17) 3+7+V (89%) 1 (6%) 2 2 (100) 0 (0%) FLAG-Ida 3 2 (67%) 0 (0%) 0 Daunoblastin dózisa* 90 mg/m (82%) 0 (0%) 2 0 (0%) 1 (50) 60 mg/m (58%) 3 (13%) 7 6 (86%) 0 (0%) 45 mg/m (50%) 1 (13%) 5 3 (60%) 1 (20) * A daunoblastin dózisa a 3+7 vagy 3+7+V protokoll során alkalmazott dózisra vonatkozik. ** CR = komplett hematológiai remisszió évfolyam, 17. szám 656

5 szió, 20 (rossz és intermedier prognózisú beteg) esetében pedig első komplett remisszió során. A transzplantált betegek csaknem fele (10 beteg) bizonyult tartós túlélőnek. Hatan szepszisben, egy akut GVHD-ban, ketten relapsusban, egy CMV-pneumonitisben, egy pedig poszttranszplantációs lymphoproliferativ betegség (PTLPD) miatt halt meg. Megbeszélés Napjainkban a fiatal (nem promyelocytás) AML-es betegek standard kezelését a 3+7 indukciós, majd a nagy adagú konszolidációs cytosin arabinosid kezelés jelenti [5]. Kedvezőtlen prognosztikai tényezők (intermedier és nagy rizikójú betegek, nem megfelelő terápiás válasz, MRD+ CR, kedvezőtlen molekuláris eltérések, például ckit-pozitivitás, FLT3-mutáció) vagy relapsus esetén allogén őssejtátültetés indokolt. Ezen irányelvek betartása mellett a fiatal és az idős AML-es betegeink tartós (ötéves) túlélése 25%-nak, illetve 2%-nak bizonyult, amely elmarad az irodalomból ismert 40 45%, illetve 10% körüli adatoktól [2]. A rosszabb terápiás eredményeket és túlélést a jó prognózisú betegek kisebb száma és a szekunder AML nagyobb aránya magyarázza. A fiatal, de novo AML-es betegeink túlélési adatai ugyanakkor hasonlóak a Mrózek és mtsai és mások által közöltek túlélési eredményeihez [1, 2, 6]. Az időskori AML-es betegek prognózisa azonban ma is kedvezőtlen, kezelésük megoldatlan. Az időseknél különösen fontos a személyre szabott kezelés. Az időskori AML-es betegek mintegy 15 20%-a ugyanis szintén alkalmas lehet a kuratív célú kezelésre. Lényeges tehát ezeknek a (jó biológiai állapotú és kedvező prognosztikai markerekkel rendelkező) betegeknek a felismerése és megfelelően intenzív kezelése [7]. Az AML kezelésében vitatott kérdés az anthracyclinek adagja. A daunoblastin javasolt dózisa korábban 45 mg/ m 2, majd 60 mg/m 2 volt, míg napjainkban (elsősorban a fiatal és jó általános állapotú betegeknél) 90 mg/m 2 -t ajánlanak, az optimális dózis azonban nem ismert [8]. Egyesek az emelt dózist csak 50 éves kor alatt és jó, valamint intermedier prognózisú betegeknek javasolják [9]. Más adatok szerint 90 mg/m 2 daunoblastin csak DNMT3A- és NPM1-mutáció, valamint MLL-transzlokáció esetén javasolt, egyéb esetekben a 90 mg/m 2 és 45 mg/m 2 hatékonysága nem tért el egymástól [10, 11]. Löwenberg és mtsai idősebb korban is alkalmazzák jó prognózisú core binding factor (CBF) leukaemia esetén [12]. Magunk megfelelő általános állapotú fiatal (inkább 50 év vagy ez alatti) betegeknél szintén 90 mg/m 2 daunoblastin adására törekszünk. A nagy adagú daunoblastint a betegek összességében jól tolerálják, kezeléssel kapcsolatos halálozás csak egy idős betegben fordult elő. A standard ( 3+7 ) kezelés hatékonysága ugyanakkor elmaradt az irodalmi adatoktól, amit fiatal betegeink rossz prognózisával (csaknem 50%-uknak szekunder AML-je volt) magyarázunk. Vizsgáltuk továbbá a bortezomibbal (Velcade) kiegészített 3+7 indukciós kezelés ( 3+7+V ) hatékonyságát. Megfigyeléseink szerint a 3+7+V hatékonyabb, jobb eredményeket (CR-t) és hosszabb túlélést eredményezhet, mint a 3+7 protokoll. A bortezomib valószínűleg fokozza az anthracyclinek (így a daunoblastin) hatékonyságát, csökkenti a fokozott NF-κB-aktivitást és a leukaemiás sejtek multidrog-rezisztenciáját (MDR), vagyis hatékonyabb kezelést eredményezhet [13, 14, 15]. A kis betegszám miatt azonban a bortezomib hatékonyságának megítélésére további vizsgálatok indokoltak. Az első indukciós kezelést követő remisszió, illetve annak minősége (MRD+, MRD ) szintén lényegesen befolyásolja a további kezelést (kemoterápia vagy transzplantáció), illetve a várható túlélést. Eredményeink alapján a lassan kialakuló vagy nem megfelelő (azaz MRD+) CR esetén ugyanúgy transzplantációra kell törekedni, mint kedvezőtlen prognosztikai tényezők esetén. Szekunder AML-ben az ELN prognosztikai osztályoknak kisebb a jelentőségük, a betegség ilyenkor rossz prognózisú és csak a transzplantáció lehet kuratív. Összefoglalva megállapítható, hogy az idős és szekunder AML-es betegek prognózisa ma is kedvezőtlen. Nagy dózisú (90 mg/m 2 ) daunoblastin adása, tapasztalataink szerint, a CR-t és a túlélést növeli, főleg a biológiailag jó állapotú fiatal betegekben ajánlható. A bortezomibbal kiegészített 3+7 protokoll szerepének tisztázására nagyobb számú beteg vizsgálatával szerzett tapasztalat szükséges. Eredményeink szerint a CR mellett az MRD megállapításának is fontos szerepe van a betegek kezelésében. A patogenezis jobb megismerése, a hagyományos és biológiai prognosztikai tényezők alkalmazása tehát eltérő prognózisú és eltérő kezelést igénylő AML-es betegek felismerését eredményezte. Az intenzívebb kemoterápiától (nagy dózisú anthracyclin), a biológiai szerek (bortezomib, FLT3-inhibitorok stb.) alkalmazásától és a korszerű szupportív kezeléstől a betegek túlélésének javulása várható. Az allogén transzplantáció szerepének tisztázása és az idősebbekre való kiterjesztése (redukált intenzitású kondicionálással végzett nem myeloablativ transzplantáció) a gyógyszeres kezelésre nem reagálókban is a gyógyulás reményét kelti. Irodalom [1] Burnett, A. K.: Treatment of acute myeloid leukemia: are we making progress? Hematology Am. Soc. Hematol. Educ. Program, 2012, 2012(1), 1 6. [2] Mrózek, K., Marcucci, G., Nicolet, D., et al.: Prognostic significance of the European LeukemiaNet standardized system for reporting cytogenetic and molecular alterations in adults with acute myeloid leukemia. J. Clin. Oncol., 2012, 30(36), [3] Telek, B., Rejtő, L., Kiss, A., et al.: Current treatment of acute myeloid leukaemia in adults. [A felnőttkori heveny myeloid leukaemia korszerű kezelése.] Orv. Hetil., 2012, 153(7), [Hungarian] évfolyam, 17. szám

6 [4] Fekete, S.: The progress of diagnostics and treatment of acute myeloid leukemia. [Az akut myeloid leukémiák diagnosztikájának és terápiájának fejlődéséről.] Hemat. Transzf., 2013, 46(2), [Hungarian] [5] Mayer, R. J., Davis, R. B., Schiffer, C. A., et al.: Intensive postremission chemotherapy in adults with acute myeloid leukemia. N. Engl. J. Med., 1994, 331(14), [6] Rowe, J. M.: Important milestones in acute leukemia in Best Pract. Res. Clin. Haematol., 2013, 26(3), [7] Döhner, H., Estey, E. H., Amadori, S., et al.: Diagnosis and management of acute myeloid leukemia in adults: recommendations from an international expert panel, on behalf of the European LeukemiaNet. Blood, 2010, 115(3), [8] Fernandez, H. F., Sun, Z., Yao, X., et al.: Anthracycline dose intensification in acute myeloid leukemia. N. Engl. J. Med., 2009, 361(13), [9] Lee, J. H., Joo, Y. D., Kim, H., et al.: A randomized trial comparing standard versus high-dose daunorubicin induction in patients with acute myeloid leukemia. Blood, 2011, 118(14), [10] Patel, J. P., Levine, R. L.: How do novel molecular genetic markers influence treatment decisions in acute myeloid leukemia? Hematology Am. Soc. Hematol. Educ. Program, 2012, 2012(1), [11] Patel, J. P., Gönen, M., Figueroa, M. E., et al.: Prognostic relevance of integrated genetic profiling in acute myeloid leukemia. N. Engl. J. Med., 2012, 366(12), [12] Löwenberg, B., Ossenkoppele, G. J., van Putten, W., et al.: Highdose daunorubicin in older patients with acute myeloid leukemia. N. Engl. J. Med., 2009, 361(13), [13] Minderman, H., Zhou, Y., O Loughlin, K. L., et al.: Bortezomib activity and in vitro interactions with anthracyclines and cytarabine in acute myeloid leukemia cells are independent of multidrug resistance mechanisms and p53 status. Cancer Chemother. Pharmacol., 2007, 60(2), [14] Udvardy, M., Kiss, A., Telek, B., et al.: The addition of bortezomib to induction therapy of refractory adultory AML, preliminary results. Haematologica, 2009, 94(Suppl. 2), 548. Abstract [15] Sarlo, C., Buccisano, F., Maurillo, L., et al.: Phase II study of bortezomib as a single agent in patients with previously untreated or relapsed/refractory acute myeloid leukemia ineligible for intensive therapy. Leuk. Res. Treatment, 2013, 2013, (Rejtő László dr., Debrecen, Nagyerdei krt. 98., Tisztelt Szerzőink, Olvasóink! Az Orvosi Hetilapban megjelenő/megjelent közlemények elérhetőségére több lehetőség kínálkozik. Rendelhető különlenyomat, melynek áráról bővebben a honlapon (Folyóirat Szerzőknek, Különlenyomat menüpont alatt) vagy Szerkesztőségünkben tájékozódhatnak. A közlemények megvásárolhatók pdf-formátumban is, illetve igényelhető Optional Open Article ( Adott díj ellenében az online közlemények bárki számára hozzáférhetők honlapunkon (a közlemények külön linket kapnak, így más oldalról is linkelhetővé válnak). Bővebb információ a címen vagy különlenyomat rendelése esetén a Szerkesztőségtől kérhető évfolyam, 17. szám 658

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban Dr. Nagy Attila, Dr. Sándor János, Dr. Ádány Róza (Debreceni Egyetem, NK, Megelőző Orvostani Intézet.) Az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

Bifázisos klinikai összegzés

Bifázisos klinikai összegzés Bifázisos klinikai összegzés Kamrafibrilláció és kamrai tachycardia defibrillálása Háttér A Physio-Control több helyszínű, prospektív, véletlenszerű és vak klinikai vizsgálatnak vetette alá a bifázisú

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ, PUBLIKÁCIÓK

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ, PUBLIKÁCIÓK SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ, PUBLIKÁCIÓK Név: Dr. SIMON ÁGNES Születési hely, idő: Nyíregyháza,1969. november 20. Állampolgárság: magyar Telefon, e-mail: +36-70/369-7408, simonagi70@hotmail.com Iskolák: Középiskola:

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

Sepsis management state-of-art

Sepsis management state-of-art Gondos Tibor Sepsis management state-of-art Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Budapest A Surviving Sepsis Campaign A kezdet Barcelona Declaration (2002. 10. 02.) European Society of Intensive Care

Részletesebben

A tüdőrák hazai gyógyszeres kezelésének elemzése

A tüdőrák hazai gyógyszeres kezelésének elemzése Eredeti közlemény 33 A tüdőrák hazai gyógyszeres kezelésének elemzése Moldvay Judit 1, Rokszin György 2, Abonyi-Tóth Zsolt 2, Katona Lajos 3, Kovács Gábor 4 1 Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika,

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Bevezetés. A fejezet felépítése

Bevezetés. A fejezet felépítése II./3.8. fejezet: Szervátültetés kérdése daganatos betegségek esetén Langer Róbert, Végső Gyula, Horkay Ferenc, Fehérvári Imre A fejezet célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a szervátültetés és a daganatos

Részletesebben

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban A Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Pécs 1 és az LKH Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Graz 2 közleménye Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

A születéskor gyűjthető. őssejtekről, felhasználási. lehetőségükről, valamint a KRIO Intézet. szolgáltatásairól

A születéskor gyűjthető. őssejtekről, felhasználási. lehetőségükről, valamint a KRIO Intézet. szolgáltatásairól A születéskor gyűjthető őssejtekről, felhasználási lehetőségükről, valamint a KRIO Intézet szolgáltatásairól krio Családi Őssejtbank A KRIO Intézet Sejt- és Szövetbank Zrt. 2004 óta végzi köldökzsinórvér

Részletesebben

Fiatal férfi beteg sikeres kombinált neurointervenciós idegsebészeti-sugársebészet

Fiatal férfi beteg sikeres kombinált neurointervenciós idegsebészeti-sugársebészet A carotisarteria szűkületének javasolt ellátási módját alapvetően befolyásolja, ha a szűkület mindkét oldalon szignifikáns mértékű, ha a szűkület oka előzetes nyaki besugárzás, illetve ha a betegnek intracranialis

Részletesebben

Mennyit vár ma Magyarországon egy myelomás beteg a diagnózisig?

Mennyit vár ma Magyarországon egy myelomás beteg a diagnózisig? EREDETI KÖZLEMÉNY Mennyit vár ma Magyarországon egy myelomás beteg a diagnózisig? Varga Gergely dr. 1 Mikala Gábor dr. 2 Andrikovics Hajnalka dr. 3 Masszi Tamás dr. 1, 2 1 Semmelweis Egyetem, Általános

Részletesebben

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában A Pécsi Orvostudományi Egyetem Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinikájának közleménye Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában DR. TÓTH FERENC, DR. NYÁRÁDY JÓZSEF,

Részletesebben

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése Kopper László A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a célzott terápiák lehetőségeit és a fejlesztés lényeges lépéseit. A fejezet teljesítését követően

Részletesebben

Asthma bronchiale és krónikus obstruktív tüdőbetegség együttes megjelenése

Asthma bronchiale és krónikus obstruktív tüdőbetegség együttes megjelenése CSALÁDORVOSI GYAKORLAT Asthma bronchiale és krónikus obstruktív tüdőbetegség együttes megjelenése Müller Veronika dr. Gálffy Gabriella dr. Tamási Lilla dr. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ

Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ Azért, mert a kemoterápia bizonyított módon fokozza a gyógyulás esélyét! A kemoterápiának az a célja, hogy az esetleg, vagy biztosan visszamaradt daganatsejtek

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE VPRIV 200 egység por oldatos infúzióhoz. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy injekciós üveg 200 egység* velagluceráz-alfát tartalmaz.

Részletesebben

Langerhans sejtes histiocytosis felnôttkorban* Langerhans cell histiocytosis in adults

Langerhans sejtes histiocytosis felnôttkorban* Langerhans cell histiocytosis in adults BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 85. ÉVF. 2. 55 59. Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Bôrgyógyászati és Allergológiai Klinika (igazgató: Kemény Lajos dr., egyetemi tanár)

Részletesebben

A primer mediastinalis lymphomák standard R-CHOP immun-kemoterápiás kezelése

A primer mediastinalis lymphomák standard R-CHOP immun-kemoterápiás kezelése EREDETI KÖZLEMÉNYEK A primer mediastinalis lymphomák standard R-CHOP immun-kemoterápiás kezelése Schneider Tamás dr. 1 Tóth Erika dr. 2 Lővey József dr. 3 Molnár Zsuzsanna dr. 1 Deák Beáta dr. 1 Várady

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról T a r t a l o m j e g y z é k 1. BEVEZETÉS... 4 2. ADATFORRÁSOK... 4 3. ELEMZÉSI MÓDSZEREK... 4 4.

Részletesebben

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen *

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1,és a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Ortopéd Traumatológiai Osztály 2, közleménye A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE Zevalin 1,6 mg/ml készlet radioaktív infúziós gyógyszerekhez 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL A Zevalin készlet formájában kerül forgalomba az

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETSTÍLUS: BETEGVISELKEDÉS ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉS. Dr. Szántó Zsuzsanna Magatartástudományi Intézet TÉZISEK

AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETSTÍLUS: BETEGVISELKEDÉS ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉS. Dr. Szántó Zsuzsanna Magatartástudományi Intézet TÉZISEK AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETSTÍLUS: BETEGVISELKEDÉS ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉS Dr. Szántó Zsuzsanna Magatartástudományi Intézet TÉZISEK Programvezető: Prof Dr. Rajna Péter Alprogramvezető: Prof. Dr. Kopp

Részletesebben

Újdonságok a krónikus urticaria területén* New aspects in the field of chronic urticara

Újdonságok a krónikus urticaria területén* New aspects in the field of chronic urticara BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 2014 90. ÉVF. 6. 293 297. Újdonságok a krónikus urticaria területén* New aspects in the field of chronic urticara SZEGEDI ANDREA DR. Debreceni Egyetem, Klinikai Központ,

Részletesebben

A HER2-negatív emlőrák kezelési stratégiái

A HER2-negatív emlőrák kezelési stratégiái A HER2-negatív emlőrák kezelési stratégiái Dr. Landherr László Uzsoki Utcai Kórház Magyar Szenológiai Társaság Tudományos Fóruma - 2012 Klinikai igények Az eredetileg rosszabb prognózisú HER2-pozitív emlőrák

Részletesebben

Intervenciós radiológia és sugárterápia

Intervenciós radiológia és sugárterápia Intervenciós radiológia és sugárterápia Hadjiev Janaki dr. Kaposvári Egyetem, Egészségügyi Centrum, Kaposvár A keresztmetszeti képalkotás forradalmi szerepe, a céltérfogat pontosabb meghatározása a CT-

Részletesebben

Az idősek alábecsülik saját számítástechnikai ismereteiket?

Az idősek alábecsülik saját számítástechnikai ismereteiket? TÁRSADALOM Az idősek alábecsülik saját számítástechnikai ismereteiket? Tárgyszavak: önbizalom; tanulás; memória; számítástechnika; korosztály. Alaphelyzet Az idősebbek integrálása a modern társadalomba

Részletesebben

fogyasztói ATTITŰDÖk Az ALmApIACon CONSUmER ATTITUDE TO APPLE

fogyasztói ATTITŰDÖk Az ALmApIACon CONSUmER ATTITUDE TO APPLE The hungarian Journal of food, nutrition and MarkeTing FELFÖLDI János, APÁTI Ferenc, SZABÓ Viktor, NÁBRÁDI András Debreceni Egyetem, Agrár- és műszaki Tudományok Centruma, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Újdonságok a prosztatarák diagnosztikájában és kezelésében

Újdonságok a prosztatarák diagnosztikájában és kezelésében Újdonságok a prosztatarák diagnosztikájában és kezelésében Riesz Péter dr. Nyírády Péter dr. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum, Budapest Az elmúlt

Részletesebben

Epidemiológia és prevenció

Epidemiológia és prevenció circulation_2011_02_5tord-imp:circulation 11/18/11 2:15 PM Page 99 Epidemiológia és prevenció Összefüggés az alvásfüggő légzészavarok és az újonnan kialakuló szív- és érrendszeri betegségek között Hassan

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Curiosin additív kezelés ulcus cruris transzplantációja során Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS Bevezetés A krónikus vénás keringési elégtelenség

Részletesebben

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL Egészségtudományi Közlemények, 5. kötet, 1. szám (2015), pp. 44 49. A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL KOVÁCS KITTI PROF. DR. BARKAI

Részletesebben

A csontvelői eredetű haem-és lymphangiogén endothel progenitor sejtek szerepe tüdőrákokban. Doktori tézisek. Dr. Bogos Krisztina

A csontvelői eredetű haem-és lymphangiogén endothel progenitor sejtek szerepe tüdőrákokban. Doktori tézisek. Dr. Bogos Krisztina A csontvelői eredetű haem-és lymphangiogén endothel progenitor sejtek szerepe tüdőrákokban Doktori tézisek Dr. Bogos Krisztina Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Pulmonológia program

Részletesebben

Reiczigel Jenő, 2006 1

Reiczigel Jenő, 2006 1 Reiczigel Jenő, 2006 1 Egytényezős (egyszempontos) varianciaelemzés k független minta (k kezelés vagy k csoport), a célváltozó minden csoportban normális eloszlású, a szórások azonosak, az átlagok vagy

Részletesebben

Közegészségügy természettel kapcsolatos perspektívái: a természet fiziológiai hatásainak számbavétele A publikálás időpontja: 2014. május19.

Közegészségügy természettel kapcsolatos perspektívái: a természet fiziológiai hatásainak számbavétele A publikálás időpontja: 2014. május19. Közegészségügy természettel kapcsolatos perspektívái: a természet fiziológiai hatásainak számbavétele A publikálás időpontja: 2014. május19. Absztrakt: a természet potenciális lehetőségeket nyújt az embereknek

Részletesebben

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása II. melléklet Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása 6 Tudományos következtetések A Kantos Master és a kapcsolódó nevek (lásd I. melléklet)

Részletesebben

Bevezetés. 2. Rhinitises/asthmás betegek kiemelése 880 dolgozót (695 beköltözot és 185 oslakost) kérdoív alapján emeltem ki ipari populációból Pakson.

Bevezetés. 2. Rhinitises/asthmás betegek kiemelése 880 dolgozót (695 beköltözot és 185 oslakost) kérdoív alapján emeltem ki ipari populációból Pakson. Bevezetés Inhalatív úton a légutakba jutó anyagok sora eredményez az arra érzékeny szervezetben kóros, megváltozott és specifikus légúti rendellenességet. A légúti allergia globális egészségügyi problémát

Részletesebben

együtt lét lap a CML-GIST Betegek Egyesületének hírlevele, 2015/1 A CML genetikai vizsgálatának aktuális kérdései dr. Andrikovics Hajnalka

együtt lét lap a CML-GIST Betegek Egyesületének hírlevele, 2015/1 A CML genetikai vizsgálatának aktuális kérdései dr. Andrikovics Hajnalka A CML genetikai vizsgálatának aktuális kérdései dr. Andrikovics Hajnalka Az orvos szemével dr. Modok Szabolcs Egyesületi aktivitás 2012 óta Egyesületi jelentkezési lap Faces of Courage and Hope A Bátorság

Részletesebben

Folyadékterápia az SBO-n

Folyadékterápia az SBO-n Folyadékterápia az SBO-n Gondos Tibor Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Budapest Folyadékterápia SSC guideline - 2012 Folyadékterápia - háttér Folyadékterápia lehet természetes vagy mesterséges

Részletesebben

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán Doktori értekezés tézisei Dr. Mayer László Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

Gyógytea-fogyasztási szokások napjainkban egy felmérés tapasztalatai

Gyógytea-fogyasztási szokások napjainkban egy felmérés tapasztalatai 2015. április GYÓGYSZERÉSZET 207 Gyógyszerészet 59. 207-212. 2015. Gyógytea-fogyasztási szokások napjainkban egy felmérés tapasztalatai Peták Zsolt 1 és Csupor Dezső 2 A gyógyteák csoportja jogi és szakmai

Részletesebben

Éves jelentés a szívinfarktus miatt kezelt betegek ellátásáról Magyarország-2014

Éves jelentés a szívinfarktus miatt kezelt betegek ellátásáról Magyarország-2014 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 1096 Budapest, Haller u. 29. Telefon: 299-8100, Fax: 299-8181 FŐIGAZGATÓSÁG Éves jelentés a szívinfarktus miatt kezelt betegek ellátásáról Magyarország-2014

Részletesebben

Chapter 10 Hungarian Summary. Az onkológiai gyógyszerfejlesztés eredetileg DNS-károsodást indukáló vegyületekre

Chapter 10 Hungarian Summary. Az onkológiai gyógyszerfejlesztés eredetileg DNS-károsodást indukáló vegyületekre 10 Összefoglaló Összefoglaló Az onkológiai gyógyszerfejlesztés eredetileg DNS-károsodást indukáló vegyületekre összpontosított, melyek az osztódó rákos sejteket célozzák meg. Jelenleg, nagy hangsúly fektetődik

Részletesebben

Az angiogenezis gátlásának szerepe a vastagbél- és végbélrák kezelésében

Az angiogenezis gátlásának szerepe a vastagbél- és végbélrák kezelésében Az angiogenezis gátlásának szerepe a vastagbél- és végbélrák kezelésében Eredeti közlemény Bodoky György Fôvárosi Szent László és Szent István Kórház, Onkológiai Osztály, Budapest A szolid daganatok korszerû

Részletesebben

EREDETI KÖZLEMÉNY. Klinikai Pszichológiai Tanszék, Budapest

EREDETI KÖZLEMÉNY. Klinikai Pszichológiai Tanszék, Budapest A kiégés és a depresszió diagnosztizálásának elősegítése demográfiai és munkahelyi védőés kockázati tényezőinek feltárásával egészségügyi szakdolgozók körében Ádám Szilvia dr. 1 Nistor Anikó 1 Nistor Katalin

Részletesebben

2014. május 23-án (PÉNTEK) 8:30-18:15-ig.

2014. május 23-án (PÉNTEK) 8:30-18:15-ig. 2014. május 23-án (PÉNTEK) 8:30-18:15-ig. 8:30 10:10 Follicularis lymphomák Üléselnökök: Borbényi Zita, Schneider Tamás SZÜNET A FOLLICULARIS LYMPHOMA KIALAKULÁSÁBAN ÉS PROGRESSZIÓJÁBAN SZEREPET JÁTSZÓ

Részletesebben

Szövettan kérdései Ami a terápiát meghatározza és ami segíti Dr. Sápi Zoltán

Szövettan kérdései Ami a terápiát meghatározza és ami segíti Dr. Sápi Zoltán Szövettan kérdései Ami a terápiát meghatározza és ami segíti Dr. Sápi Zoltán 1.Számú Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet Diagnózis (definitív): benignus, malignus, intermedier malignitás, borderline

Részletesebben

EMMI szakmai irányelv. az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez

EMMI szakmai irányelv. az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez Forrás: Egészségügyi Közlöny 2013. év 3. szám EMMI szakmai irányelv az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez Előszó A szakmai irányelv megjelentetése része egy hosszú folyamatnak, mely során a Nemzeti

Részletesebben

A beteg pszichológiai támogatása a megfelelő együttműködés elérése érdekében

A beteg pszichológiai támogatása a megfelelő együttműködés elérése érdekében dr. Molnár Márk Péter Budapesti Corvinus Egyetem mark.molnar@uni-corvinus.hu A beteg pszichológiai támogatása a megfelelő együttműködés elérése érdekében Budapest, 2015. február 26. Gyógyszerkommunikációs

Részletesebben

CISZTÁS FIBRÓZIS GYÓGYÍTHATÓ?!

CISZTÁS FIBRÓZIS GYÓGYÍTHATÓ?! CISZTÁS FIBRÓZIS GYÓGYÍTHATÓ?! Ujhelyi Rita 2012. November Gyermekpulmológiai Konferencia Cisztás fibrózis Öröklődő betegség Nem gyógyítható Klorid ion transzport zavar Légutak és emésztőrendszert érinti

Részletesebben

Docetaxel kombinációs kezeléssel (TAC) szerzett tapasztalataink az emlôrák adjuváns kemoterápiájában

Docetaxel kombinációs kezeléssel (TAC) szerzett tapasztalataink az emlôrák adjuváns kemoterápiájában Docetaxel kombinációs kezeléssel () szerzett tapasztalataink az emlôrák adjuváns kemoterápiájában BCIRG 001 randomizált, multicentrikus fázis III vizsgálat hazai eredményei Boér Katalin, 1 Láng István,

Részletesebben

2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról

2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról Debrecen, 2011. április Dr. Pásti Gabriella mb. megyei tiszti

Részletesebben

PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest

PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest ASZTMA GONDOZÁS SZEMPONTJAI Triggerek Aktuális tünetek Légzésfunkció KONTROLLÁLTSÁG

Részletesebben

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 85. ÉVF. 6. 283 288. Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Bôrgyógyászati és Allergológiai Klinika (igazgató:

Részletesebben

Korszerűség és széles körű alkalmazhatóság a Denti Implantációs Rendszerben

Korszerűség és széles körű alkalmazhatóság a Denti Implantációs Rendszerben I IMPLANTOLÓGIA N A P J A I N K B A N Dr. Vajdovich István, dr. Bóka Péter és dr. Vajdovich Éva Korszerűség és széles körű alkalmazhatóság a Denti Implantációs Rendszerben Bevezetés 2008 jelentős év a

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola. Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola. Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata PhD értekezés tézisei Készítette: Dr. Jánosi Katalin Témavezet : Dr.

Részletesebben

A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt

A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt Nagy László Komlósi István Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszék,

Részletesebben

Az új SM terápiák szemészeti vonatkozásai

Az új SM terápiák szemészeti vonatkozásai Az új SM terápiák szemészeti vonatkozásai Magyar Szemorvostársaság Neuroophthalmológiai Szekciójának Szimpóziuma 2011 Június 16. Terápia Gyulladáscsökkentés Neuroregeneráció Immunmoduláló kezelések Első

Részletesebben

VARGA PÉTER EMLÉKELŐADÁS 2015. Tamási Péter Péterfy Sándor utcai Kórház Központi Intenzív Osztály

VARGA PÉTER EMLÉKELŐADÁS 2015. Tamási Péter Péterfy Sándor utcai Kórház Központi Intenzív Osztály VARGA PÉTER EMLÉKELŐADÁS 2015 Tamási Péter Péterfy Sándor utcai Kórház Központi Intenzív Osztály Gondolatok a kritikus állapotú betegek táplálásáról (még mindig) több a kérdés, mint a válasz Kit kell

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A STROKE HOSSZÚTÁVÚ KIMENETELÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK PROSPEKTÍV VIZSGÁLATA STATISZTIKAI MÓDSZEREKKEL HÁROM STROKE CENTRUMBAN Dr. Fekete Klára Edit Témavezető: Dr.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Hematológia,jeles

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Hematológia,jeles SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SEZEMÉLYES ADATOK Név Dr. Masszi Tamás Születési hely, idı: Budapest, 1958. december 15. Lakcím: 1213 Budapest, Mókus út 38. Család: Nıs, öt gyermeke van: Eszter, Csilla, Domonkos, Katalin,

Részletesebben

Én adok HES-t - PRO. Nardai Gábor Péterfy Kórház és Baleseti Központ SZINT 2013

Én adok HES-t - PRO. Nardai Gábor Péterfy Kórház és Baleseti Központ SZINT 2013 Én adok HES-t - PRO Nardai Gábor Péterfy Kórház és Baleseti Központ SZINT 2013 Én adok HES-t Miért? HATÁSOS-E Kinek?? Mikor? VESZÉLYES-E? Mikor nem? Mennyit? MEGÉRI-E? Milyet? Hogyan? Miért adok HES-t?

Részletesebben

Fulvesztrant szerepe az előrehaladott emlőrák kezelésében St. Gallen 2013 Dr. Maráz Róbert

Fulvesztrant szerepe az előrehaladott emlőrák kezelésében St. Gallen 2013 Dr. Maráz Róbert Fulvesztrant szerepe az előrehaladott emlőrák kezelésében St. Gallen 2013 Dr. Maráz Róbert Kecskemét Május 18. Az előadás az AstraZeneca Kft. felkérésére készült Engedélyszám: PEFA0134HU20130516 Kiknél

Részletesebben

ELTÉRŐ TARTÁSMÓDOK ÉS TÁPOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA NÖVENDÉK CSINCSILLÁKON (Chinchilla lanigera) Lanszki J. és Horváth P.

ELTÉRŐ TARTÁSMÓDOK ÉS TÁPOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA NÖVENDÉK CSINCSILLÁKON (Chinchilla lanigera) Lanszki J. és Horváth P. 1 ELTÉRŐ TARTÁSÓDOK ÉS TÁPOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA NÖVENDÉK CSINCSILLÁKON (Chinchilla lanigera) Lanszki J. és Horváth P. Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kar, Kaposvár Bevezetés Az utóbbi

Részletesebben

Erdészettudományi Közlemények

Erdészettudományi Közlemények Erdészettudományi Közlemények 2. évfolyam 1. szám 2012 73 80 oldal AZ EZÜSTHÁRS FATERMÉSI TÁBLÁJÁNAK MÓDOSÍTÁSA Peszlen Roland József és Veperdi Gábor Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdővagyon-gazdálkodási

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával A Debreceni Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika és a **Szent János Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok

Részletesebben

Adatok statisztikai feldolgozása

Adatok statisztikai feldolgozása Adatok statisztikai feldolgozása Kaszaki József Ph.D Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Műtéttani Intézet Szeged A mérési adatok kiértékelése, statisztikai analízis A mért adatok konvertálása adatbázis

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

Polyák J., Moser Gy. A centralis támadáspontú antihipertenzív terápia elméleti alapjai Háziorvos Továbbképző Szemle 1998.(3):6; 384-391.

Polyák J., Moser Gy. A centralis támadáspontú antihipertenzív terápia elméleti alapjai Háziorvos Továbbképző Szemle 1998.(3):6; 384-391. Dr. Polyák József Egyetem:1980-86 Szegedi Orvostudományi Egyetem Szakdolgozat: az immunreaktív gastrointestinális peptidek ( gastrin, CCK és CCK analógok ) szerepe a stress intracerebrális mediációjában

Részletesebben

Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között

Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között Ovárdics Andrea Alapismereti és Szakmódszertani Intézet, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Összefoglalás:

Részletesebben

A Myeloma multiplex kezelésének finanszírozási protokollja

A Myeloma multiplex kezelésének finanszírozási protokollja A Myeloma multiplex kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. február 15. 1 1. Azonosítószám:

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15. STATISZTIKAI TÜKÖR A népesedési folyamatok társadalmi különbségei 214/126 214. december 15. Tartalom Bevezető... 1 1. Társadalmi különbségek a gyermekvállalásban... 1 1.1. Iskolai végzettség szerinti különbségek

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉS. Az acenocumarol és a warfarin hatásossága és biztonságossága a mélyvénás trombózis kezelésében.

TOVÁBBKÉPZÉS. Az acenocumarol és a warfarin hatásossága és biztonságossága a mélyvénás trombózis kezelésében. 1 TOVÁBBKÉPZÉS Az acenocumarol és a warfarin hatásossága és biztonságossága a mélyvénás trombózis kezelésében. Írta: DR. BERNÁT SÁNDOR IVÁN, DR. RÓKUSZ LÁSZLÓ Rövidítések: A = acenocoumarol INR = International

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ Név: Születési év: Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Publikációk Szakály Zs. Szakály Zs. Szakály Zs.

ÖNÉLETRAJZ Név: Születési év: Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Publikációk Szakály Zs. Szakály Zs. Szakály Zs. ÖNÉLETRAJZ Név: Dr. Szakály Zsolt Születési év: 1964 Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Iskolák: 1978-82. Árpád Gimnázium, Tatabánya. 1983-87. JPTE TK testnevelés-biológia szak. 1988-90. TFTI atlétika

Részletesebben

Életvégi döntések az intenzív terápiában az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai

Életvégi döntések az intenzív terápiában az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Dr. Élő Gábor Életvégi döntések az intenzív terápiában az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai Tézisek Semmelweis Egyetem 4. sz. Doktori Iskola Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Stomato-onkológiai szûrôvizsgálatok: a korai diagnózis lehetôségei

Stomato-onkológiai szûrôvizsgálatok: a korai diagnózis lehetôségei Stomato-onkológiai szûrôvizsgálatok: a korai diagnózis lehetôségei Eredeti közlemény Bánóczy Jolán 1, Bakó Attila 2, Dombi Csaba 3, Ember István 4, Kósa Zsigmond 2, Sándor János 4, Szabó György 5 1 Semmelweis

Részletesebben

I. melléklet. Az Európai Gyógyszerügynökség által beterjesztett tudományos következtetések, valamint az elutasítás indokolása

I. melléklet. Az Európai Gyógyszerügynökség által beterjesztett tudományos következtetések, valamint az elutasítás indokolása I. melléklet Az Európai Gyógyszerügynökség által beterjesztett tudományos következtetések, valamint az elutasítás indokolása Az Európai Gyógyszerügynökség által beterjesztett tudományos következtetések,

Részletesebben

A TAKARMÁNYOK FEHÉRJE TARTALMÁNAK ÉS AMINOSAV ÖSSZETÉTELÉNEK HATÁSA A TOJÓHIBRIDEK TELJESÍTMÉNYÉRE

A TAKARMÁNYOK FEHÉRJE TARTALMÁNAK ÉS AMINOSAV ÖSSZETÉTELÉNEK HATÁSA A TOJÓHIBRIDEK TELJESÍTMÉNYÉRE A TAKARMÁNYOK FEHÉRJE TARTALMÁNAK ÉS AMINOSAV ÖSSZETÉTELÉNEK HATÁSA A TOJÓHIBRIDEK TELJESÍTMÉNYÉRE HORÁK A. P. HALAS V. CZÁR D. - TISCHLER A. TOSSENBERGER J. Összefoglalás A nagy teljesítményre képes genotípusok

Részletesebben

Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban. Doktori tézisek. Dr.

Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban. Doktori tézisek. Dr. Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban Doktori tézisek Dr. Torzsa Péter Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Részletesebben

Az osteosarcoma kezelésének eredményei gyermekkorban hazai adatok

Az osteosarcoma kezelésének eredményei gyermekkorban hazai adatok 30 Eredeti közlemény Az osteosarcoma kezelésének eredményei gyermekkorban hazai adatok Hegyi Márta 1, Félné Semsei Ágnes 2, Jakab Zsuzsanna 1, Antal mre 3, Kiss János 3, Szendrői Miklós 3, Csóka Monika

Részletesebben

MULTIDROG REZISZTENCIA IN VIVO KIMUTATÁSA PETEFÉSZEK TUMOROKBAN MOLEKULÁRIS LEKÉPEZÉSSEL

MULTIDROG REZISZTENCIA IN VIVO KIMUTATÁSA PETEFÉSZEK TUMOROKBAN MOLEKULÁRIS LEKÉPEZÉSSEL MULTIDROG REZISZTENCIA IN VIVO KIMUTATÁSA PETEFÉSZEK TUMOROKBAN MOLEKULÁRIS LEKÉPEZÉSSEL Dr. Krasznai Zoárd Tibor Debreceni Egyetem OEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Debrecen, 2011. 10.17. Bevezetés

Részletesebben

Daganatellenes kezelésben részesült gyermekek késői pulmonalis toxicitásának vizsgálata

Daganatellenes kezelésben részesült gyermekek késői pulmonalis toxicitásának vizsgálata EREDETI KÖZLEMÉNY Daganatellenes kezelésben részesült gyermekek késői pulmonalis toxicitásának vizsgálata Jordán Zsófia oh. 1 Tokodi Zsófia oh. 1 Németh Ágnes dr. 2 Müller Judit dr. 2 Csóka Mónika dr.

Részletesebben

ENERGIA-MEGTAKARÍTÁS ÉS KLÍMAVÉDELEM ZÖLDFALAK ALKALMAZÁSÁVAL ENERGY SAVING AND CLIMATE PROTECTION WITH GREEN WALLS APPLICATION

ENERGIA-MEGTAKARÍTÁS ÉS KLÍMAVÉDELEM ZÖLDFALAK ALKALMAZÁSÁVAL ENERGY SAVING AND CLIMATE PROTECTION WITH GREEN WALLS APPLICATION Gradus Vol 3, No 1 (2016) 245-251. ISSN 2064-8014 ENERGIA-MEGTAKARÍTÁS ÉS KLÍMAVÉDELEM ZÖLDFALAK ALKALMAZÁSÁVAL ENERGY SAVING AND CLIMATE PROTECTION WITH GREEN WALLS APPLICATION Hoyk Edit 1*, Kovács András

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A SERDÜLŐKORI HIPERTÓNIA NÉHÁNY BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐJÉNEK VIZSGÁLATA Dr. Juhász Mária Témavezető: Dr. Páll Dénes, egyetemi docens, Ph.D. DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYOK

Részletesebben

Flexove 625 mg Tabletta Szájon át történő alkalmazás 1327 Lysaker, Norvégia Belgium - Navamedic ASA Vollsveien 13 C 1327 Lysaker, Norvégia

Flexove 625 mg Tabletta Szájon át történő alkalmazás 1327 Lysaker, Norvégia Belgium - Navamedic ASA Vollsveien 13 C 1327 Lysaker, Norvégia I. MELLÉKLET FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY- DÓZISOK, ALKALMAZÁSI MÓDOK, KÉRELMEZŐ, FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA A TAGÁLLAMOKBAN 1 Tagállam Forgalomba hozatali engedély

Részletesebben

Tápláltsági állapot vizsgálata. Élelmiszerfogyasztási gyakoriság mérése

Tápláltsági állapot vizsgálata. Élelmiszerfogyasztási gyakoriság mérése Tápláltsági állapot vizsgálata Élelmiszerfogyasztási gyakoriság mérése Tápláltsági állapot vizsgálata 1. Felnőttkorban: Különféle indexek 2. Gyermekkorban: Percentilis táblák vagy görbék BMI határértékek

Részletesebben

A Ni-BÁZISÚ SZUPERÖTVÖZETEK MEGMUNKÁLHATÓSÁGA HORONYMARÁSKOR. MACHINEBILITY OF THE Ni-BASED SUPERALLOYS BY END MILLING

A Ni-BÁZISÚ SZUPERÖTVÖZETEK MEGMUNKÁLHATÓSÁGA HORONYMARÁSKOR. MACHINEBILITY OF THE Ni-BASED SUPERALLOYS BY END MILLING Gradus Vol 2, No 2 (2015) 219-226 ISSN 2064-8014 A Ni-BÁZISÚ SZUPERÖTVÖZETEK MEGMUNKÁLHATÓSÁGA HORONYMARÁSKOR MACHINEBILITY OF THE Ni-BASED SUPERALLOYS BY END MILLING Kodácsy János 1, Kovács Zsolt Ferenc

Részletesebben

A vastagbélhám sejtkinetikai változásainak vizsgálata gyulladásos vastagbélbetegségekben a gyulladás szövettani aktivitásának függvényében

A vastagbélhám sejtkinetikai változásainak vizsgálata gyulladásos vastagbélbetegségekben a gyulladás szövettani aktivitásának függvényében A vastagbélhám sejtkinetikai változásainak vizsgálata gyulladásos vastagbélbetegségekben a gyulladás szövettani aktivitásának függvényében Doktori (PhD) dolgozat Gastroenterológia c. PhD program keretében

Részletesebben

A teriparatid (Forsteo) kezelés aktuális kérdései

A teriparatid (Forsteo) kezelés aktuális kérdései 2006/3 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 153 A teriparatid (Forsteo) kezelés aktuális kérdései Új tetracyclin-jelöléses módszer az anabolikus kezelés rövid távú hatásainak longitudinális vizsgálatára egyszeri crista

Részletesebben

A DEUTÉRIUMMEGVONÁS INTEGRÁLÁSA AZ ONKOLÓGIAI KEZELÉSEK RENDSZERÉBE TÖBBSZÖRÖZI A BETEGEK MEDIÁN TÚLÉLÉSÉT

A DEUTÉRIUMMEGVONÁS INTEGRÁLÁSA AZ ONKOLÓGIAI KEZELÉSEK RENDSZERÉBE TÖBBSZÖRÖZI A BETEGEK MEDIÁN TÚLÉLÉSÉT A DEUTÉRIUMMEGVONÁS INTEGRÁLÁSA AZ ONKOLÓGIAI KEZELÉSEK RENDSZERÉBE TÖBBSZÖRÖZI A BETEGEK MEDIÁN TÚLÉLÉSÉT Dr. Somlyai Gábor HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft. 1124 Budapest, Fürj u. 2., BAH Center

Részletesebben

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL TEACHING EXPERIENCES OF THE IT ENGINEERING COURSE OF UNIVERSITY OF DEBRECEN Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar Összefoglaló A Debreceni

Részletesebben

A CMDh megvizsgálta a PRAC alábbi, a tesztoszteron tartalmú készítményekre vonatkozó ajánlását:

A CMDh megvizsgálta a PRAC alábbi, a tesztoszteron tartalmú készítményekre vonatkozó ajánlását: II. melléklet Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeinek feltételekhez kötésben álló módosításának indoklása, valamint a PRAC ajánlástól való eltérések tudományos indoklásának

Részletesebben

CSERNELY KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE

CSERNELY KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE Gazdaságtudományi Közlemények, 6. kötet, 1. szám (2012), pp. 157 166. CSERNELY KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE VARGA BEATRIX Összefoglaló: Terveink szerint Csernely községet alapul véve kerül kidolgozásra

Részletesebben

FODOR MÓNIKA 1, RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA 2, KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA 3

FODOR MÓNIKA 1, RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA 2, KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA 3 FODOR MÓNIKA 1, RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA 2, KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA 3 Kihívások, fejlesztési lehetôségek a munkahelyi étkeztetésben a gazdasági válság hatására bekövetkezett változások tükrében Challenges

Részletesebben

Természetközeli erdőnevelési eljárások faterméstani alapjainak kidolgozása

Természetközeli erdőnevelési eljárások faterméstani alapjainak kidolgozása Zárójelentés Természetközeli erdőnevelési eljárások faterméstani alapjainak kidolgozása A kutatás időtartama: 22 25. A jelen pályázat keretében végzendő kutatás célja: A természetközeli erdőnevelési eljárások

Részletesebben