Alsó tagozaton tanító pedagógusok szaklapja. Az Óperenciástengeren / 2. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsó tagozaton tanító pedagógusok szaklapja. Az Óperenciástengeren. 2011 / 2. szám"

Átírás

1 Alsó tagozaton tanító pedagógusok szaklapja Az Óperenciástengeren túl 2011 / 2. szám

2 TARTalom rajzpályázat A rajzpályázat nyertesei... 1 a differenciálás lehetősége matematikaórán... 2 Matekfilm... 3 indítókulcs a komp-hoz... 4 Előírt írásfüzet... 4 Környezetismeret Az igék mélyen elhallgatott csoportja... 6 Az erdei óvoda... 7 Bepillantás az autizmus világába... 9 Aktualitások Konferenciafigyelő kalendárium PáLYázatfigyelő egy rajzpályázat margójára OK! könyvek cirkuszi mutatványok mesterséges fészekodúk és lakóik Mesés matek A szavak varázsa Kiadja a Műszaki Könyvkiadó Kft. Felelős kiadó: Orgován Katalin ügyvezető igazgató Főszerkesztő: Hedvig Olga Lapszerkesztő: Bosznai Gábor Lapmenedzser: Gergely Eszter Műszaki szerkesztő: Haász Anikó Tördelés: Interneon Kft. Fotók, ábrák: Műszaki Kiadó, Füki Gyula ISSN Azonosító szám: MK X Nyomta és kötötte: Pátria Nyomda Zrt. Felelős vezető: Fodor István vezérigazgató

3 rajzpályázat????????????????????????? A Rajzpályázat nyertesei Az előző számunkban meghirdetett rajzpályázatunk témája: illusztráció készítése Móricz Zsigmond Iciri-piciri című verséhez. Megszülettek a közönségszavazás és a szakmai zsűrizés eredményei is. Szeretnénk megköszönni a pályázatra beérkezett rajzok kis alkotóinak a fantasztikus műveket és felkészítő tanáraik segítségét, lelkesedését. Nagyon nehéz volt a döntés most is. Az eredmények nagyon szorosak lettek, sokszor csak egészen pici választotta el a dobogós rajzokat a többi alkotástól osztály: I. helyezett II. helyezett III. helyezett Péterfia Janka Kertész Gréta Sárik Levente I. helyezett 3 4. osztály: II. helyezett III. helyezett Zalay Dorottya Horváth Barnabás Leigh Alexandra A dobogós helyet elért pályázókat a Műszaki Kiadó kiadványaiból összeállított, sok-sok olvasnivalót és interaktív tananyagot tartalmazó taneszközcsomaggal ajándékozzuk meg a következő értékben: III. helyezett: Ft értékű könyvcsomag Ft értékű interaktív tananyag III. helyezett: Ft értékű könyvcsomag Ft értékű interaktív tananyag III. helyezett: Ft értékű könyvcsomag Ft értékű interaktív tananyag Szeretnénk megköszönni a helyezettek rajzait beküldő, az őket felkészítő tanítók munkáját is, gratulálunk nekik eredményes munkájukhoz, őket egy-egy értékes, pedagógusoknak szóló könyvcsomaggal és interaktív tananyaggal ajándékoztuk meg. Új PÁLYÁZATI kiírásunk a 15. oldalon található 1

4 Hatékony tanítás A differenciálás lehetősége matematikaórán A matematikai tartalmak széles sávú megközelítése A matematikai tartalom széles sávú megközelítése a taneszközrendszer sokrétűségével és sokoldalúságával érhető el. Hogy alkalmazkodni tudjunk tanulóink kognitív struktúrájához, tantárgy iránti érdeklődéséhez és motivációjához, olyan eszközrendszert kell választanunk, amely helyi tantervünket figyelembe véve direkt fejlesztéssel szolgálja az eltérő igényeket. Ez alapján olyan tankönyvcsaládot dolgoztunk ki, ahol a pedagógusnak az osztályában tanuló gyerekekhez igazodva lehetősége van válogatni a kiadványok között. szabad arra törekednünk, hogy minden osztályban minden feladatot minden tanulóval megoldassunk, mert ez lehetetlen, frusztráló pedagógusra és gyerekre egyaránt. Ennek elkerülése végett tipográfiailag is megkülönböztetjük a különböző szintű, színvonalú feladatokat, így a pedagógus könnyedén az adott gyerekhez, tanulócsoporthoz tudja illeszteni a megfelelő mélységben feldolgozandó ismeretanyagot. (A minimumszintű feladatok sorszámát üres keretbe írtuk, az átlagosnál nehezebb feladatok sorszámát nyolcszög alakú keretbe foglaltuk, a többi feladat átlagos nehézségű.) Arra sem kell törekednünk, hogy minden témakört minden osztályban teljes részletességgel tárgyaljunk. A tankönyv csak oktatási segédlet, a pedagógus autonómiája eldönteni, hogy a helyi tantervet és az osztály képességstruktúráját figyelembe véve mit, hogyan, milyen mélységben kínál a gyermekeknek. A tankönyv és a hozzá kapcsolódó gyakorlókönyvek minden évfolyamon biztosítják, hogy a kritikus matematikai készségeket és a speciális matematikai kompetenciákat az átlagos vagy az átlagosnál gyengébben teljesítő tanulók is el tudják sajátítani, nagy hangsúlyt fektetve a tanulók részképességeinek a fejlesztésére. A Tudáshozó című kiadvány 1. osztályban járul hozzá az elemi számolási készségek differenciált fejlesztéséhez. A Mesélő fejtörő nagy segítségünkre szolgál az előkészítő szakaszban, hiszen sokoldalúan fejleszti a tanulók bázisfunkcióit, amelyek elengedhetetlenül fontosak a magasabb szintű matematikai gondolkodás fejlődéséhez. Az 1. osztályban két csoportra, majd a 2. osztálytól négy csoportra készült dolgozatfüzetek minden évfolyamon diagnosztizáló mérést és kritériumorientált mérésre alkalmas témazáró dolgozatokat tartalmaznak. A Furfangos fejtörő, Fejlesztő fejtörő, Feladatgyűjtemény 3 4. című kiadványok kötetenként tematikusan rendezett több száz feladattal járulnak hozzá a tehetséges tanulók gondozásához, fejlesztéséhez. A Kapcsolj!-füzetek a matematikai kompetenciát sokoldalúan fejlesztve kínálnak érdekes, izgalmas feladatokat a nyári szünidőre vagy akár tanórai, szakköri foglalkozásra. Tanórán belüli differenciálás A tankönyveink sokkal több feladatot tartalmaznak, mint amennyit az adott évfolyamon föl lehet dolgozni. Nem A tanulók a számok tulajdonságait vizsgálják, tapasztalatokat szereznek, következtetéseket vonnak le. Már a feladat sorszámának tipográfiai jelölése alapján is láthatjuk, hogy a három feladat három különböző szinten és mélységben dolgozza fel a tananyagot. Adódik a lehetőség, hogy három csoportba, képesség szerint differenciálva fejlesszük a tanulók számfogalmát. A 3. feladattal azok a gyerekek foglalkoznak, akiknek még szükséges, hogy játék pénzzel ellenőrizzék a számok páros, illetve páratlan voltát, majd a megfigyeléseik alapján megállapításokat tegyenek. A 4. feladat már megkívánja a tanulóktól a rendszerező képességet, a függvényszemléletet, a számok halmazokba sorolásának a képességét, a számok tulajdonságairól tanultak biztos ismeretét és felhasználását. Ez a tananyag optimumszintű feldolgozását jelenti. Az 5. feladat a számok tulajdonságainak az elemzését, elvonatkoztatott gondolkodást, fejlett következtetési és rendszerező képességet vár el a tanulóktól. Izgalmas játékot kínál ez a matematika iránt élénkebben érdeklődő tanulók számára. Czakó Anita pedagógiai szakértő, tankönyvszerző 2

5 Matekfilm Számtalan kérés érkezett már kiadónkhoz bemutató tanórák szervezésére, hiszen sok tanítót érdekel, hogy máshol, más körülmények között ugyanabból a matematika-tankönyvből egy másik pedagógus hogyan taníthat. Erre azonban nem nyílik, nem nyílhat a tanítóknak saját munkájuk mellett lehetőségük, sokszor még saját településükön, saját iskolájukban sem. Annak a hatékony és sokrétű fejlesztőmunkának bemutatására nem vállalkozhattunk, amelyet a különféle gyermekcsoportokkal, gyerekek százezreivel folytatnak a Hajdu-tankönyveket használó tanítók. Elsősorban tehát azoknak szántuk ezt a filmet, akik szeretnének időnként bekukkantani egy ismeretlenül is ismerős iskola tantermébe, betekintést nyerni a másutt zajló tanításba. Ehhez az iskolák világának ábrázolásában jártas dokumentumfilm-készítőket kértük fel, akik kiváló érzékkel és nagy empátiával közelítettek a témához és vonják be a nézőket az osztálytermi történésekbe. Minthogy nincs mód iskolák százainak végigjárására, így néhány szerző megszólaltatásával és csupán kiragadott iskolapéldák bemutatásával kívánjuk megerősíteni tanítóink meggyőződését a választott módszertan hatékonyságáról és támogatást nyújtani azoknak, akik a szerzőkkel, valamint a filmben szereplő tanítókkal és diákokkal együtt vallják, hogy gondolkodni jó! A filmet készítették: Békési Gábor, Pálos Gergely, Pálos György, Ponyiczky László, Szirmai Márton (Pyramus és Tsa.) További információk: 3

6 Könyvajánló Indítókulcs a KOMP-hoz A KOMP 1. Olvasás-írás tanítói kézikönyve immár nyomtatásban is kapható a pedagógusok munkáját, órára való készülését megkönnyítendő. Az A/4-es formátumban megjelent, közel 300 oldalas kézikönyv mindenre kiterjedően segíti a tanítókat: részletes módszertani leírás található benne a KOMP tantárgy-pedagógiai oktatási program szövegértési-szövegalkotási, olvasás- és írástanítási módszeréről. Az alaposan kidolgozott mintaóravázlatok minden tantárgyra és minden óratípusra kiterjednek. A szerkesztő ismerteti a tanulói kiadványok szerkezetét, megjelenését és koncepcióját, a fejlesztés menetét és sarokpontjait. Megtalálja a kézikönyvben az érdeklődő tanító a készségfejlesztés típusait is a kiadványokból kiemelt konkrét feladatok köré csoportosítva. A második fejezet a betűtanulást követő olvasókönyvi szövegek feldolgozását segíti szövegértési feladatsorokkal és a tanítóknak szánt tanácsokkal, javaslatokkal. A hallás utáni szövegértésre szánt szövegek melyeket a tanító olvas fel a harmadik fejezetbe kerültek (a kiadványok interaktív változatában ezek hangzóanyagként megtalálhatók). A kézikönyv mindezeken túl részletes tanmeneteket is tartalmaz. Az A típusú tanmenet az átlagos és a tehetséggondozást igénylő, a B típusú az átlagos és a felzárkóztatásra szoruló gyerekek számára készült. A tanmenetek tanórára és oldalszámra, feladatszámra lebontva ismertetik a tanév során elsajátítandó ismereteket és készségfejlesztési célokat. Előírt írásfüzet Megjelent a Hundidac Nagydíjat és Szép Magyar Könyv Díjat nyert KOMP tankönyvcsalád újabb terméke, az Előírt írásfüzet 1. osztályosoknak. A magabiztos írástechnikai készség eléréséhez a gyerekeknek szükségük van további írástechnikai gyakorlásra. Ennek megfelelő fejlesztésére való a KOMP Előírt írásfüzet 1. osztályosoknak című kiadvány, amely az 1. évfolyamos KOMP Írás munkafüzet és Írás gyakorlólapok feladattípusait mechanikus (másolós, gyakorló, rögzítő típusú) kódolással egészíti ki. A magabiztos íráskészség kialakulásának nemcsak pszichés, kognitív vagy mentális, hanem anatómiai gátja is lehet: a kéz csontozata nem minden gyermek esetében fejlődik ki 6-7 éves korra a megfelelő mértékben, ami elengedhetetlen a finommotorika fejlesztéséhez és a stabil íráskészség kialakulásához. A füzet a gyerekek életkori sajátosságainak és eltérő mértékű fejlődésének figyelembevételével készült, szem előtt tartva a differenciálás, a folyamatos készségfejlesztés lehetőségét. Felzárkóztató jellege miatt a későbbi évfolyamokon is nagy segítséget jelenthet a tanítóknak az eltérő fejlődésű gyerekek gyakoroltatásához. Azonosító: MK A/5; 64 old. Az Előírt írásfüzet az alapozó szakasz feladataival kezdődik (betűelemek vázolása, gyakorlása), majd az írott kisbetűkkel folytatódik, és mondatmásolási feladatokkal fejeződik be a tanév végén. A mondatok szavai között elhelyezett függőleges vonalak segítik a gyerekeket abban, hogy betűméret- és betűkötésarányosan, illetve a vonalrendszer adta méreten belül maradva próbálják meg a mondattá formált szavakat leírni. A mondatmásoltatós részbe elválasztási feladatok is kerültek, mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy a gyerekek nem vagy nem szívesen választanak el írás közben. A mondathizlalásos feladatok nemcsak a gyakorlás során is alapvető fokozatosságot, hanem a kommunikációs készségek fejlesztését is szolgálják. 4

7 Taneszközfigyelő Környezetismeret 1 4. Az 1 2. osztályos kötetek a természettudományos műveltség alapjait a cselekvés, a felfedezés, a játék és a fizikai megtapasztalás útján oktató tankönyvek. Metodikájukban következetesen a perceptuális ismeretszerzésen és feldolgozáson alapuló, tevékenykedtető megközelítést alkalmazzák, és a kognitív képességek mellett mindazokat a kompetenciákat fejlesztik, amelyek a szűkebb, lakóhelyi környezet tanulmányozásával kezdve a tágabb környezet felfedezésén át az empirikus tudományok világába vezetik be a tanulókat. Koncentrikusan, a közvetlen környezettől a távolabbi, épített és természeti környezet felé haladva a közvetlen tapasztalással megközelíthető ismeretet nyújtanak az anyagi világ változatos megjelenési formáiról. A jelenségeket oksági alapon, természettudományos módon magyarázzák, és tartanak a minket körülvevő világ természettudományos tényeinek egyre tudatosabb megismerése és felfedezése felé. A 3 4. osztályos könyvek szerzői tapasztalt, gyakorló környezeti nevelők, így a kötetek szakmai, természetismeretre nevelési és fenntarthatóságra nevelési szempontból is korszerűek. A bennük szereplő feladatok alkalmasak arra, hogy a tanulók közvetlen környezetükben gyűjtsenek tapasztalatokat, érzékennyé váljanak környezetük iránt, felismerjék értékeiket, ha szükséges, gondoskodjanak megőrzésükről. Lehetővé teszik az elemi természettudományos műveltség megalapozását: megfigyelést; kísérletet igénylő; valaminek az elkészítésére irányuló; vitára, érvelésre buzdító, kompetenciafejlesztő feladatokat tartalmaznak. A gyerekek lakóhelyükön túl a távolabbi természeti és ember által létrehozott környezetet is megismerhetik, felfedezhetik. A könyvekben sok vizsgálat található az állatok, növények, élettelen természet megismerésére; harmadikban a tanulók tapasztalataikat elsősorban rajzban rögzítik, szóban fogalmazzák meg, negyedik osztályban a játék és a tapasztalatszerzés fokozatosan kibővül vizsgálatok tudatos megtervezésével, végrehajtásával. A könyvekhez a tanárok munkáját segítő tanmenet is készül. Elkészültek a 3 4. osztályos tankönyvekhez kapcsolódó, témazáró feladatsorokat tartalmazó füzetek. Céljuk, hogy segítséget adjanak a tanulók tudásának folyamatos ellenőrzéséhez. A feladatsorok a tankönyvek megfelelő fejezeteihez kapcsolódnak, de szövegezésük, ábráik olyanok, hogy más tankönyv használata esetén is érthetőek. A pedagógusok dolgozathoz és dolgozat előtti összefoglaláshoz is kiválóan használhatják. 5

8 Taneszközfigyelő Az igék mélyen elhallgatott csoportja Az alsós nyelvtankönyvek általában mostohán bánnak az igék egy jelentős csoportjával, az állapotigékkel. Kérdezhetnénk, hogy minek annak a gyereknek az igéknek erről a csoportjáról hallania, tudnia, hiszen éppen elegendő számára az igék klasszikus hármas felosztásával megismerkednie: a cselekvéssel, a történéssel és a létezéssel Az anyanyelvi és az idegen nyelvi jártasság megalapozásához, a használat közben tetten ért, élő nyelv megértéséhez és elsajátításához, az alkalmazásképes tudás megszerzéséhez azonban ez a kategória elengedhetetlen a gyerekek kommunikációs kompetenciáinak fejlesztése során. Erről olvashatnak kedves Olvasóink az alábbiakban. A KOMP 3. nyelvtankönyvében az igék csoportosításán belül a szerző és az alkotószerkesztő külön differenciálós órát szán az állapotigéknek. Nem azért, mintha ezt kötelező lenne a gyerekeknek ebben az életkorban megtanulniuk. Azért, hogy az anyanyelv iránt érdeklődő gyerekek majdnem az összes igét, amellyel olvasmányaikban és élőszóban találkoznak, be tudják sorolni az igék valamelyik csoportjába jelentéskör, használat, funkció szerint. Miért is fontos ez? Nem is gondolnánk, hogy hány olyan igénk van, amelyik nem cselekvést, nem történést és nem is létezést fejez ki de egy kicsit mégis mindegyiket. Ezek az igék az úgynevezett állapotigék változatos csoportját alkotják. Az állapotigék mindig a létezés valamelyik állapotáról tudósítanak, arról, hogy a cselekvő éppen hogyan, milyen állapotban van. Ez az igefajta azt fejezi ki, hogy az élőlényeket milyen érzelmi, értelmi vagy egyéb állapot jellemzi (örül, nevet, izgul, fél, elkeseredik; ért, tud, felfog, gondol; fázik, fáj, hasonlít). Az állapot tartozhat élettelen dolgokhoz is (foszlik, bűzlik, illatozik). Az élőlények és az élettelen dolgok ilyenkor nem cselekednek ugyan, mégis átélik az ige által megjelölt állapotot, és kisebbnagyobb mértékben részt is vesznek benne (féltékenykedik, szeret, bízik, nyugtalankodik, megijed). A történéshez hasonlóan az élőlények és az élettelen dolgok állapota is mindig független a szándéktól, az akarattól. Kérdezzünk csak rá ezekre az igékre! Sem a Mit csinál?, sem a Mi történik? kérdésre nem felelnek igazán. És egy kicsit mégis A fáj (nekem, neked stb.) ige például első hallásra történést fejez ki. A fájdalom azonban mindig valamilyen cselekvés, történés eredménye, következménye. Velünk történik, mi szenvedjük el, mégis valamennyire részt veszünk benne. A nevet, a mosolyog, a sír és a csalódik (én, te stb.) inkább tűnnek cselekvő igéknek elsőre. Holott nem azok. A nevetés, a mosoly, a sírás és a csalódás éppen annyira történik is velünk valaminek a következményeképpen, mint amennyire azt mi tevékeny, cselekvő módon irányítani szeretnénk. Miért titkolnánk el mindezt az érdeklődő gyerekek elől? Az állapotigékkel való megismerkedés további haszna, hogy még jobban elmélyíti és tudatosítja a harmadikos gyerekek számára a cselekvést és a történést kifejező igék megkülönböztetését, valamint fejleszti a gondolkodásukat és a figyelmüket. A Mondaton innen, mondaton túl olvasókönyvben lévő olvasmányok, mesék számtalan állapotigét tartalmaznak a nyelv természete szerint (Az egyik szemem sír, a másik nevet.; Így szomorkodott az öreg király.; stb.). Javasoljuk a kedves tanítóknak, hogy bátran kerestessenek a gyerekekkel a KOMP 3. olvasmányaiban is igéket, és soroltassák is be azokat. Higgyék el, az ügyesebb gyerekeknek a csoportosítás az állapotigék esetében is menni fog! 6

9 Az erdei iskola Iskolaprogramok mint a közoktatás-fejlesztés és a környezeti nevelés eszközei Az erdei óvoda Magyarországon a fenntartható fejlődést (1) szolgáló nevelésre és oktatásra számos, az egész országra kiterjedő program, kezdeményezés van. Ilyenek a Zöld óvoda program (2006), az Ökoiskola program (2004), a különféle erdei óvoda és erdei iskola programok (2003), amelyek a közoktatás rendszerében lévő nevelési-oktatási intézményekben jelenleg is működnek, azonban az intézmények teljes számát tekintve azoknak csak kis hányadában (2). Az óvodák az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, míg az iskolák a Nemzeti alaptanterv kiadásáról és bevezetéséről szóló 243/2003. (XII.17.) kormányrendelet (továbbiakban: Nat) és az arra épülő kerettantervek alapján készítik el a helyi programjukat, amelyekben hangsúlyosan megjelenik az egészségfejlesztés, az egészség- és környezeti nevelés. Az iskolák számára a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 48. (3) bekezdése alapján további feladatként kötelezően meg kell fogalmazniuk a helyi programjukban az egészségfejlesztési, egészségnevelési és környezeti nevelési feladataikat. A Nat évi módosítása során több új elemmel egészült ki, többek között bekerült az Európai Unió által javasolt nyolc elemből álló kulcskompetencia keretrendszer is. A módosítások által lehetővé vált az iskolákban, hogy a korábbi iskolai helyi tantervekben rögzített ismeretek átadásán túl korszerűbb, a környezeti neveléssel, környezettudatossággal kapcsolatos tartalmakat és fejlesztési feladatokat beépítsék a kötelező tanórai foglalkozások keretei közé. Arra is mód nyílt, hogy a szabadidős tevékenységeken belül olyan foglalkozásokat szervezzenek, amelyek a környezeti neveléssel kapcsolatosak. A Nat módosítása révén kiemelt fejlesztési terület lett a környezeti nevelés. Ezen adatok ismeretében a változtatások számos területen szükségesek, így az egyik kiemelt fejlesztési terület lehet a 2003-ban indult erdei iskola program 2006-ban az erdei óvoda program, amelyek a fenntarthatóságot segítő tudás és magatartásminták elsajátítását tűzték ki célul. A nevelés-oktatás tárgya az ember és környezete/környezet 1 A fenntartható fejlődés (sustainable development) olyan fejlődési folyamat, amely kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket, ahogy az az Egyesült Nemzetek Szervezetének 1987-es Brundtland-jelentése megfogalmazta. (a szerk.) 2 A KSH adatai alapján az óvodák száma meghaladja a 2300-at, ebből a Zöld Óvoda címet elnyertek száma alig éri el a 300-at. Az alap- és középfokú oktatási intézmények száma eléri az 5900-at, az Ökiskola címmel rendelkezők száma pedig valamivel kevesebb, mint 500. Az érdekegyeztető tanács adatbázisában 218 regisztrált erdei óvoda-iskola szolgálat van, ebből 124 az elmúlt években minősítettek száma. kapcsolata, s e kapcsolat összefüggéseinek megismerése és megértése, megértetése. Az erdei óvoda-iskola mozgalom egyik hosszú távú célja, hogy a kialakított bázisra építve létrejöjjön a fenntartható fejlődésre nevelés gyakorlatának bemutatását szolgáló ökopontok, oktatóközpontok hálózata. A hálózat alapját a legjobb gyakorlatot bemutató, minősített erdei óvoda-iskola szolgáltatóhelyek képezhetik. Ezek a kistérségi ökotanulóhelyek a nevelés, az oktatás, az idegenforgalom, a természetvédelem és a térségfejlesztés céljait ötvözve segítik a közoktatás rendszerén túl a fiatalok és a felnőttek ismeretszerzését a fenntartható fejlődés szolgálatában. Az erdei óvoda program Ma már bebizonyosodott, hogy hatékony fenntartható környezeti nevelés, az élethosszig tartó tanulás az óvodábaniskolában kezdődik. Az erdei óvodai program olyan tudatosan tervezett és szervezett tevékenység, amelyre jellemző, hogy: beépül az óvoda nevelési folyamatába, nevelési programjába; tiszteletben tartja a nevelés folyamat jellegét, a nevelési területek kölcsönhatását, egymásra épülését; a különböző környezeti adottságokra építve segíti, erősíti a gyermekek környezet, természet iránti érzékenységét, környezettudatos magatartásuk kialakulását; cselekvésre, cselekedtetésre és élménypedagógiára támaszkodva komplex módon érvényesíti a tapasztalatszerzést, messzemenően figyelembe véve az életkori sajátosságokból adódó elvárásokat. Az erdei óvoda program több (egymást követő minimum 3) napon keresztül folytatott tevékenység, amely bentlakásos vagy egész napos formában valósulhat meg. Helyszíne a nevelési intézmény székhelyétől eltérő, de nem távol eső természeti környezet. Az óvodáskor sajátosságából következően lehetőség szerint egy nevelési évben több alkalommal (évszakonként) jussanak el a gyermekcsoportok ugyanabba a természeti környezetbe. Az erdei iskola program Az erdei iskola program olyan sajátos tanulásszervezési forma, amelyre jellemző, hogy: 7

10 az iskola tantervének integráns részét képezi; a megismerés tárgyát az erdei iskola program helyszínének természeti, épített és szociokulturális környezete alkotja; a program megvalósítását a tanulók aktív, cselekvő tevékenységére alapozva biztosítja; az ismeretszerzés folyamatát elsősorban kooperatív tanulási technikákra, a projektmódszer alkalmazására építi; kihasználja az együttes tevékenységekben rejlő szocializációs lehetőségeket. Az erdei iskola program egy pedagógiai projekt, amelynek megvalósítási ideje alsó tagozaton minimum 3 éjszaka és 4 nap, felső tagozaton minimum 4 éjszaka és 5 nap. Helyszíne eltérhet a lakóhely helyszínétől (például hegyvidék helyett vízpart), és szorgalmi időre esik. Az erdei iskola programok helyzete, múltja, jelene Az erdei iskola mint sajátos tanulásszervezési forma hazánkban az 1920-as években alakult ki, a 90-es évek második felétől reneszánszát éli, a mai kor igényeinek megfelelő pedagógiai célkitűzéseket és jogszabályi környezetett kapott. Az erdei iskola programban rejlő lehetőségeket a kormányzat már a ra vonatkozó, erdei iskolával kapcsolatos programjában körvonalazta (3). Itt fogalmazódott meg, hogy minden általános iskolás korú gyermek egyszer díjmentesen részt vehessen erdei iskola programban. A témában érintett civil képviselet elérte, hogy az Erdei Óvoda-Iskola Program Érdekegyeztető Tanács működtetésével megvalósuljon az erdei iskolát vagy óvodát szolgáltatók minősítése, amely hat-, illetve négyéves múltra tekint vissza. A szolgáltatók minősítési rendszere, a benne foglaltatott kritériumok egyértelművé teszik, a szolgáltatónak mi mindennek kell megfelelnie ahhoz, hogy minősíttethesse erdei óvoda-iskola programját. A megfogalmazott elvárásoknak való megfelelés folyamatosan ellenőrizhető és számon kérhető (monitoring). Hazánkban a minősített erdei óvoda-iskola programokat szolgáltatók száma egyenletesen növekszik az elmúlt 3 A környezetvédelmi tárca kezdeményezésére már 2000-ben együttműködési megállapodás jött létre az OM-mel e témában, ezt követte az Erdei Iskola Programot Koordináló Tárcaközi Bizottság létrejötte. években. Részükről a követelmények egy jelentős részének teljesítése a jelenlegi helyzetben önkéntes, és csupán erkölcsi elismerésben részesülnek: a környezetvédelemért és az oktatásért felelős tárcák vezető tisztségviselői és az Erdei Óvoda-Iskola Program Érdekegyeztető Tanács elnöke által közösen aláírt tanúsítványt kapnak. Szükség lenne arra, hogy az illetékes kormányzati szervek pályázati lehetőségekkel ösztönözzék a minőség, a folyamatos fejlődés, a környezeti nevelés mint módszertani lehetőség iránti igény megjelenését. Az utóbbi években az erdei iskola programokban részt vevők száma jelentősen visszaesett a támogatás drasztikus csökkenése miatt. Ez veszélyezteti az oktatási intézmények pedagógiai programjainak megvalósulását, a környezeti nevelés folyamatosságát, illetve a Nat célkitűzéseinek elérését, valamint gyermekek tömegeit fosztja meg az élményekre épülő, gyakorlatorientált ismeretek elsajátításától. A hazai és EU-forrású tervekben szerepel az erdei óvoda és iskola programok (pl. infrastrukturális) fejlesztésének támogatása, de a pályázati célkitűzések és azok bírálata nincsenek összhangban. Ezért a programok megvalósítása által elérhető nemzeti előnyök körére tekintettel szükségszerű a pályázatok kiírásának és bírálatának újragondolása. Az erdei óvoda-iskola programok hatékony alkalmazása a közoktatás és környezeti nevelés-fejlesztés érdekében A Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ) és a Szövetség az Erdei Iskolákért Egyesület (SZEI) az Erdei Óvoda-Iskola Program Érdekegyeztető Tanács támogatásával mint civil partner felajánlotta szakmai segítségét az illetékes kormányzati szerveknek az erdei óvoda-iskola programokat érintő fejlesztési tervek hatékony és hatásos megvalósítása érdekében. Célunk: a környezeti nevelés, azon belül az erdei óvodaés iskola szolgáltatások, programok hatékonyságának növelése. Mindezzel pedig a közoktatás fejlesztési célkitűzéseinek szolgálata a környezetismeret és tágabb értelemben az önismeret, a honismeret fejlesztése. Pájer Sándor, a SZEI elnöke Mécs Csaba, a KOKOSZ elnöke Aktuális: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség május 6-án a Svájci Magyar Együttműködési Program keretén belül pályázatott hirdetett többek között erdei óvoda-iskola programok igénybevételének finanszírozására. A fő pályázó KOKOSZ és együttműködő civil partnerei sikeresen pályáztak, melynek kapcsán ezer gyermek jelentős támogatására kerülhet sor a 2012-es tanévtől. A közoktatási intézmények e szolgáltatások igénybevételére pályázhatnak 2011 szeptemberétől várhatóan 2012 júniusáig. Ebben az esetben is az óvodások és az iskolások kapják meg közvetlenül a támogatást, de a programok szolgáltatói kerülnek versenyhelyzetbe. E pályázat keretében a szolgáltató feladata, hogy a közoktatási intézmények részére szerződéses viszonyban programokat biztosítson. 8

11 Az autizmusról BEPILLANTÁS AZ AUTIZMUS VILÁGÁBA Ki ne látta volna az 1989-ben négy Oscar-díjat elnyerő Esőember című filmet, amelyben Dustin Hoffman autista férfit alakított? De biztosan tudjuk, valójában mi az autizmus, hogyan ismerhető fel, hogyan viszonyuljunk egy autista emberhez? Ezekre és hasonló kérdésekre szeretnénk választ adni az Autisták Országos Szövetségének (AOSZ) (1) segítségével induló cikksorozatunkban. Miért tartjuk fontosnak e témát? Mintegy autista ember él Magyarországon, a szakemberek szerint ez a leggyorsabban növekvő létszámú fogyatékossági csoport a világon. Évről évre több gyerekről állapítják meg, hogy autista, mint együttvéve azt, hogy cukorbeteg, rákos vagy AIDS-es Mi az autizmus? Olyan állapot vagy másképpen fogyatékosság, amely eltérő fejlődéshez vezet. A napjainkban használt hivatalos kifejezés: autizmus spektrumzavar. A kifejezésben a spektrum szó arra utal, hogy az autizmusnak számtalan megjelenési formája van. Az autizmus viselkedési tünetekben nyilvánul meg, a tünetek leggyakrabban 2-3 éves kor körül válnak nyilvánvalóvá. Mik a tünetek? A három fő terület, ahol az autizmussal elő emberek egész életük során nehézségekkel küzdenek: kommunikáció ez alatt nem elsősorban a beszédet értjük, bár előfordulhat, hogy az autista gyermek nem tanul meg beszélni, társas kapcsolatok az íratlan társadalmi szabályok megértése, betartása, szociális képzelet mások szándékainak, érzelmeinek megértése. Kommunikációs problémák: nehezen értik és/vagy használjak az arckifejezéseket, nem értik a szójátékokat, a szarkazmust, nehezen értik meg az átvitt értelmű kifejezéseket, oda nem illő mondatokat kevernek a beszélgetésbe. Éppen ezért segítséget jelenthet nekik, ha világosan, egyszerűen és rövid mondatokat használva beszélünk, valamint elég időt hagyunk az elmondottak megértésére. Társas kapcsolati problémák: nehezen ismerik fel vagy értik meg más emberek érzéseit, problémait, ezért érzéketlennek tűnhetnek, nem vagy nehezen követik az íratlan társadalmi szabályokat; például túl közel állhatnak egy másik emberhez, jobban élvezik az egyedüllétet, mint a társaságban töltött időt, nem várnak vigasztalást, támogatást másoktól, furcsának vagy oda nem illőnek tűnhet a viselkedésük, mivel nehézséget jelenhet számukra, hogy pontosan kifejezzék érzelmeiket vagy szükségleteiket. A társas kapcsolati nehézségek azt jelentik, hogy az autista emberek nehezen kötnek barátságokat, de nem jelenti azt, hogy nem is szeretnének kapcsolatba kerülni más emberekkel. Szociális képzeleti nehézségek: Nekünk sem mindig könnyű kitalálnunk, hogy más emberek mit éreznek, azt pedig talán még nehezebb, hogy mit gondolnak. Az autizmussal élő embereknek ez különösen nehéz, mert nehezen tudják az emberek viselkedéséből megjósolni, hogy mi fog történni, nem biztos, hogy észreveszik a veszélyt jelentő helyzeteket, az autista gyermekek nem szívesen játszanak szerepjátékokat, nem kedvelik a változásokat, nehezen boldogulnak ismeretlen helyen vagy helyzetben. A szociális képzeleti nehézségeket nem szabad összekeverni a képzelet hiányával. Sok kreatív autista emberről tudunk, akik nagyszerű teljesítményt nyújtanak zenészként, íróként vagy festőkent. Mi okozza az autizmust? Még nincs pontos válasz, de a világon sok kutató foglalkozik a témával. A szakemberek szerint az autizmust genetikai és környezeti hatások kombinációja okozza. 1 Az Autisták Országos Szövetségét (AOSZ) szülők alapították 1988-ban Autisták Érdekvédelmi Egyesülete néven. Az azóta eltelt több mint húszéves működés során az AOSZ meghatározó szereplője lett az autista emberek érdekvédelmének, és több mint 1600 egyéni tagot és több mint 67 szervezetet tömörítő országos ernyőszervezetté nőtte ki magát. Az AOSZ célja az autista emberek és családjaik életminőségének javítása, érdekeinek védelme, képviselete, informálása, a társadalom figyelmének felkeltése. 9

12 Gyógyítható-e az autizmus? A tudomány pillanatnyi állása szerint az autizmus nem gyógyítható. Létezik azonban sokféle fejlesztési mód, amellyel az autista emberek élete megkönnyíthető, képességeik pedig fejleszthetők. Forrás: Iránytű szülőknek diagnózis után, Mit tehetünk mi? Hogyan teremtsünk kapcsolatot autista emberekkel? Mielőtt elítélünk egy autista embert vagy gyermeket a viselkedéséért, próbáljuk meg megérteni őt. Az autista embernek a világ sokszor átláthatatlan, kaotikus és ijesztő. Rose Blackburn, egy autizmussal élő felnőtt így ír erről: Számomra a külvilág ismeretlen zajok és szimbólumok káosza, teljesen nyers és érthetetlen. Próbálj meg egyszer úgy megnézni egy tévésorozatot, hogy leveszed a tévé hangját. Abban a pillanatban a szereplők viselkedése váratlan és kiszámíthatatlan lesz, elveszti az értelmét. Minden egyes pillanatban, amikor szembesülök a külvilággal, én ezzel a zűrzavarral szembesülök. Képzeld csak el, hogy sétálsz az utcán, és egyszer csak egy csapat tökrészeg fickó özönlik ki egy kocsmából a közeledben. Mivel részegek, a viselkedésük többé nem logikus, vagyis számodra kiszámíthatatlan. Ideges leszel, fogalmad sincs róla, mit fognak tenni a következő pillanatban, mire hogyan fognak reagálni. Fenyegetőnek érzed a helyzetet, mivel nem tudod többé kontrollálni. Én nagyjából minden pillanatban így érzem magam. Nem tudom kiszámítani az emberek viselkedését, nem látom előre a szándékaikat. Az időm jelentős részében tehát szorongok. Fontos megértenünk, hogy az autizmus nem automatikusan jár együtt az agresszív viselkedéssel. Az autista ember akkor lehet agresszív, ha nem érti, hogy mit akar tőle a világ, nem tudja, hogy mi és miért történik vele. Azt hiszem, ezzel mi magunk is így vagyunk, tehát nem is különbözünk annyira. Nem teszi könnyebbé a helyzetet, hogy az autizmus egy láthatatlan fogyatékosság. Szakavatott szem kell ahhoz, hogy valakiről néhány perc alatt pusztán a viselkedése miatt el tudja dönteni, hogy autista-e. Ha azonban tudjuk, hogy autista emberrel beszélünk, van néhány olyan egyszerű szabály, amely könnyebbé teheti a beszélgetést. Rövid, világos, egyszerű mondatokat használjunk! Szólítsuk a nevén az autista embert! Gyűjtőfogalmakat (pl. emberek, barátaim, figyelem) hiába használunk. Egyszerre egy állítás, egy kérdés, egy kérés! Kerüljük az elvont fogalmakat (pl. mindjárt, majd, dehogynem, nemigen)! Kerüljük a metaforákat, átvitt értelmű kifejezéseket, pl.: Ne húzd már az időt! Hát nem látod, hogy ott van az orrod előtt? Kerüljük a szóvicceket! Az autista ember mindent szó szerint értelmez. Számolj tízig szabály! Türelem! Tolerancia! Kapcsolatteremtés esetén szintén fontos tudnunk, hogy az autisták számára az íratlan társadalmi szabályok nehezen értelmezhetők, ráadásul az érzékszerveik is másként működhetnek. Éppen ezért valószínűleg nem szeretik, ha kicsit is belegyalogolunk a személyes terükbe, vagy beszélgetés közben barátilag megérintjük őket. Ugyanakkor ők esetleg túl közel jöhetnek hozzánk, hiszen nem érzik a szociális távolságot. Egészen nyugodtan megkérhetjük őket, hogy menjenek picit távolabb. Ha lehet, ne használjunk mindig más vicceskedő köszönést. Maradjunk a klasszikus üdvözlési formáknál! Ha vesszük a fáradságot, és megismerjük az autista embereket, akkor egy nagyon izgalmas világba nyerhetünk betekintést. Egy olyan őszinte világba, ahol nem léteznek hazugságok, csúsztatások vagy kertelés. Végül egy gondolat Jim Sinclair tollából, aki maga is érintett: Az autizmussal élő embernek az autizmusa csak az egyik tulajdonsága, ha mégoly meghatározó is. Soha nem szabad elfelejtenünk, hogy az autizmussal élőnek saját személyisége, vágyai, álmai vannak, csakúgy, mint bárki másnak. Szilvásy Zsuzsanna, az Autisták Országos Szövetségének elnöke Milyen oktatási forma megfelelő az autizmussal élő gyermekek számára? Különböző oktatási környezetek lehetséges előnyei és kockázatai A mai magyar közoktatási rendszerben az autizmussal élő gyermekek többféle intézménytípusban részesülhetnek nevelésben-oktatásban. Járhatnak többségi intézménybe vagy speciális óvodába, iskolába is. Az, hogy végül melyik oktatási forma mellett dönt a család, nagyon sok szempont mérlegelését és folyamatos értékelését kívánja meg. A döntések természetesen sohasem véglegesek, a gyermek fejlődésével újra és újra át kell gondolnunk a helyzetet. Ebben a folyamatban sokat segíthetnek a gyermeket és az intézményrendszert jól ismerő szakemberek, de a döntés végül is a családé. Nagyon nehéz a választás, többek között azért, mert a szakszerű autizmusspecifikus szolgáltatások hazai kínálata ma még meglehetősen szűkös. Mindazonáltal remélem, hogy ezzel a cikkel is hozzájárulhatok a mérlegelendő szempontok összegyűjtéséhez, végiggondolásához. A fejlődési zavar spektrum jellege miatt, az érintett gyermekek nagyon sokféle, egyenetlen és egyedi képességstruktúrája miatt az intézményválasztás kapcsán is elmondható, hogy nincs egyetlen jó recept. Vannak azonban olyan közös 10

13 alapok, amelyekre bármely oktatási forma esetén érdemes odafigyelniük a szülőknek. Az alábbi szempontok a nyelvi és értelmi képességektől függetlenül, az autizmus teljes spektrumán érvényesek. Közös szempontok az autizmus teljes spektrumán Az autizmussal élő gyermekeknek olyan óvodára, iskolára van szükségük, amely felkészült arra, hogy mindazt a tudást, tartalmat átadja, amelyet általában nyújt más, ott tanuló gyermeknek is. Emellett a szakembereknek képesnek kell lenniük az autizmusban sérült területek célzott, egyénre szabott fejlesztésére is. Ennek megfelelően a fejlesztés, oktatás során kiemelten fontos területnek kell lennie a következőknek: a kommunikáció egészének fejlesztése, ezen belül a beszéd (-értés és -használat) és a beszédet kiegészítő, támogató, pótló alternatív és augmentatív kommunikáció tanítása; a szociális készségek és szociális megértés fejlesztése; szabadidős készségek tanítása; a mindennapi életben megfelelően alkalmazható tudás átadása; az önállóság és rugalmasság fejlesztése. Szintén alapvető követelmény az egyéni megközelítés, amely egyéni felmérést, tervezést és legalább az idő egy részében egyéni fejlesztést jelent. Elengedhetetlen a családdal való folyamatos, szoros együttműködés. Fontos, hogy a környezet biztonságos, átlátható, jól szervezett legyen. A jól szervezett környezetben az autizmussal élő gyermekek számára világos, előre látható, hogy mikor mi fog történni velük, milyen tevékenységeket végezhetnek, hol, kivel, mikor, hogyan. Előre jelzik számukra azt is, ha változások lesznek környezetükben. Lényeges, hogy ezeket az információkat ne csak elmondják, hanem meg is mutassák úgy, hogy a gyermekek biztosan értsék. Ennek legjobb eszköze a különböző vizuális segítségek alkalmazása, például tárgyas, képes, írott napirendeké, folyamatleírásoké vagy más látható információforrásoké. Arra is szükség van, hogy a szakemberek felismerjék, értsék és kezeljék az autizmussal élő gyermek szenzoros (érzékszervi) érzékenységét vagy ingerkereső viselkedését. A felkészült intézményekben a viselkedésproblémákat nem elnyomni vagy büntetni próbálják, hanem megérteni és kezelni a háttérben rejlő okokat. Mindezek az alapfeltételek akkor teljesíthetők, ha rendelkezésre állnak az autizmus területén képzett szakemberek. Azok az intézmények, amelyek a fenti szempontok szerint működnek, megfelelőek lehetnek, függetlenül attól, hogy speciális csoportban vagy integráltan látják el a gyermekeket. Integráció vagy speciális oktatás? Ezt a fontos kérdést minden esetben egyénileg kell mérlegelnünk a lehetőségek, az előnyök és a hátrányok elemzésével. Néhány gondolat a mérlegeléshez: Theo Peeters, a neves belga szakember magyarul is megjelent könyvében beszámol egy olaszországi élményéről, ahol az integráltan nevelt autizmussal élő fiú az iskolai nap nagy részében a segítőjével sétált, annak érdekében, hogy ne zavarja az oktatást, és jó legyen a közérzete (Peeters, 2005). Nyilvánvaló, hogy a példában bemutatott diák semmilyen értelemben nem vett részt az oktatásban vagy a közösség életében. Világos tehát, hogy nem elégedhetünk meg azzal, ha a gyermek fizikailag jelen van a többségi intézményben, a sikeres integrációnak számos nélkülözhetetlen feltétele van (ezekről a feltételekről bővebben is olvashatunk a 2/2005 OM rendeletben (2) ). Ugyanakkor a valódi, tervezett integrációnak sok fontos előnye van: a kortársak jelenléte pozitív hatással lehet a szociális-kommunikációs fejlődésre akkor, ha az autizmussal élő gyermek ehhez megfelelő támogatást kap. A tanulási lehetőségek és követelmények azonosak a többi gyermekéivel. Az előnyök mellett szeretném felhívni a figyelmet néhány lehetséges veszélyre, hátrányra is. A leggyakoribb probléma, hogy a többségi intézményben nincs egyéni fejlesztési terv és képzett szakember. Ilyenkor a gyermek nem kap semmiféle segítséget az autizmusból fakadó nehézségek leküzdéséhez. Ez sokszor ahhoz vezet, hogy elsajátítja ugyan a tananyagot vagy annak egy részét, de nem tudja önállóan alkalmazni a tanultakat, a társas kapcsolatok és a kommunikáció terén pedig nem vagy csak nagyon lassan lép előre. Szakszerű segítség nélkül a gyermek magányos lehet, vagy akár zaklatás, bántalmazás áldozatává válhat az iskolában. Előfordulhat, hogy a tananyag egy részével nem tud megbirkózni, ezért túlterhelt és elkeseredett. A speciális oktatás szintén járhat előnyökkel és hátrányokkal. A legfontosabb előnyök: a szakemberek tapasztalata, képzettsége, a kisebb csoportlétszámok, az egyéni fejlesztés lehetősége, a tananyag, a környezet és az eszközrendszer megfelelő volta. A hátrányok közé sorolhatjuk a kortársakkal való kapcsolatok hiányát és azt, hogy a speciális csoportok összetétele életkor és képességek szempontjából gyakran túl heterogén. Előfordulhat, hogy túlságosan alacsonyak az elvárások és a követelmények. Úgy tűnik, hogy sok gyermek számára jó megoldás lenne, ha ötvöznénk a speciális és az integrált oktatás előnyeit. Ennek egyik lehetősége a többségi iskolán belül működő speciális csoport, ahonnan a gyermekek teherbírásuknak és érdeklődésüknek megfelelően fokozatosan bekapcsolódhatnak a tanórákba vagy más programokba. Néhány ilyen csoport már működik Magyarországon, de kialakításuk és fenntartásuk feltételeit egyelőre nagyon nehéz megteremteni. Őszi Tamásné gyógypedagógus, Autizmus Alapítvány Megjelent: Esőember folyóirat, 2010/1. szám 2 2/2005 OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 11

14 Aktualitások Ősztől újból friss zöldséget és gyümölcsöt kapnak az általános iskolás gyerekek A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) a 2011/2012-es tanévre is meghirdeti az iskolagyümölcs programot, melynek célja, hogy az általános iskolás (1 4. évfolyamos) gyermekek friss zöldséget, gyümölcsöt kapjanak, és megkedveljék ezeket az egészséges termékeket. A kezdeményezés elősegíti a zöldség- és gyümölcsfogyasztást, hozzájárul a gyermekek étkezési szokásainak megváltoztatásához és az elhízás elleni küzdelemhez, valamint az ezekkel összefüggésben kialakuló betegségek megelőzéséhez. Jelentős változás a korábbi két ciklushoz képest, hogy a gyermekek érdekeit és a pedagógusok kérését is figyelembe véve a 2011/2012-es tanévtől az alsó tagozatos gyermekek az alma mellett más friss gyümölcsöt, zöldséget, illetve 100%-os gyümölcslevet is kaphatnak. A program nem egyenlő a termékkiosztással. A hosszú távú eredmények eléréséhez a tanulók olyan ismeretekhez juthatnak ezzel a kezdeményezéssel, amelyek a későbbiekben kedvezően befolyásolhatják étkezési szokásaikat. (Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája) Aktualitások Új, pedagógusoknak szóló menüponttal bővült az MME honlapja A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) zöld szervezetként különösen fontosnak tartja, hogy a gyerekekben már iskolás, sőt óvodás korban kialakuljon a természet iránti szeretet és tisztelet. Ezen területen a pedagógusok által végzett munka döntő fontosságú a jövő nemzedék életében, környezetéhez való hozzáállásában. Az MME ezért szeretné segíteni az óvodapedagógusok, a tanítók és a tanárok munkáját ezen a téren. Az órákhoz, foglalkozásokhoz olyan háttéranyagot hoznak létre folyamatosan az oldalukon, amely konkrét segítséget nyújt a környezeti nevelésben. Mivel madárvédelmi és természetvédelmi területen tevékenykedik az egyesület, így elsődlegesen ilyen témákat ölel fel a honlap környezeti nevelési anyaga is. Az óvodai, iskolai foglalkozások kapcsán a gyerekekben ezernyi kérdés merül fel. Ezek megválaszolása a minden hétfőn frissülő pedagógus oldal témákra bontott almenüi segítségével könnyebb feladat lesz. (forrás: 12

15 Konferenciafigyelő VI. Országos Interaktív Tábla Konferencia és Módszertani Börze Idén igazán tartalmas programra számíthatnak a látogatók, hiszen a VI. Országos Interaktív Tábla Konferencia és Módszertani Börze a HunDidac 2011 Taneszköz-kiállítással együtt kerül megrendezésre új helyszínen, a Millenáris Parkban ban az első konferencián az újdonság, a technikai eszköz iránti érdeklődés hozott össze minket, a kiadót, és Önöket, pedagógusokat. Öt év elteltével, 2011-ben konferenciánk célkitűzése sokat változott: fejlődtünk mi is, Önök is, együtt változtunk a diák, az iskola, a világ igényeivel. Megismertük az új eszközt, felszereltünk vele számos intézményt, és most arra keressük a választ, hogyan lehet és érdemes használni a tanítás során. mondja Antal Csilla kommunikációs menedzser. Évente közel 400 gyakorló pedagógus részvételével zajlik a konferencia, ahol számos előadáson, workshopon, minitanfolyamon vehetnek részt az érdeklődők, és megtekinthetik az oktatási piac számára újabb és újabb fejlesztéseket tartogató kiállítók standjait is. A konferencia plenáris megnyitója és a kiállítás mindkét napja ingyenesen látogatható, a szekciókban zajló bemutatók, workshopok előzetes regisztrációhoz kötöttek. A részvételi díj pedagógusok számára 3000 Ft, nem pedagógus érdeklődők számára Ft. A regisztráció végső határideje: szeptember 21. A konferencia helyszíne: Millenáris Nagycsarnok (B épület); Budapest II., Kis Rókus u A konferencia időpontja: október 1. (szombat) 9:30 16:00 óráig További információk: Ízelítő a programból: ~ ~ az interaktív tábla használatáról gyakorló pedagógusoktól ~ ~ eszközök gyakorlati bemutatója kiscsoportos workshopok keretében ~ ~ népszerű Flash tanfolyam kezdő és haladó szinten ~ ~ a Műszaki Kiadó újdonságainak alkalmazása gyakorlati szemmel ~ ~ interneten fellelhető ingyenes tartalmak és szoftverek bemutatása A kávészünetekben és a svédasztalos ebédszünetben kötetlen beszélgetésre, eszmecserére várják a látogatókat a kiadó munkatársai. 13

16 Kalendárium Szeptember 10. Az elsősegélynyújtás világnapja Tíz éve emlékeznek meg Magyarországon az elsősegélynyújtás világnapjáról. Minden év szeptemberének második szombatján ünneplik országszerte az elsősegélynyújtókat és a megmentett életeket. A világnappal arra is fel kívánják hívni a figyelmet, hogy kívánatos lenne az elsősegélynyújtás szélesebb körű ismerete a laikusok körében is, mert sok esetben életmentő az idejében és szakszerűen érkező segítség. Szeptember 8. Az írástudás világnapja Az UNESCO minden évben szeptember 8-án rendezi meg az Írástudás Nemzetközi Világnapját, amelynek keretében a szervezet különféle rendezvényekkel igyekszik felhívni a figyelmet az analfabetizmus felszámolásának fontosságára. Adataik szerint a világon ma is 776 millió felnőtt analfabéta, vagyis öt emberből egy nem tud írni-olvasni. Október 1. A zene világnapja Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész kezdeményezésére és javaslatára az UNESCO október 1-jét A Zene Világnapjának nyilvánította 1975-ben. Azóta a világ minden pontján ezen a napon különösen nagy figyelmet szentelnek annak a csodának, amelyet zenének hívnak. Ez a nap a zeneművészet legnagyobb alakjaira is emlékeztet, segíti a különböző kultúrák zenéinek jobb megismerését. Október 18. A magyar festészet napja Sokan vallják: a festészet ünnep. Én képeket akarok látni a falakon, hogy újra kinyissák elém a világot írta Babits Örökkék ég a felhők mögött című versében. Örökkék Ismerjük ezt a színt? Ismerjük a színskála valamennyi színének hasonló mélységű tartalmát? Tudjuk-e, hogy a színritmusoknak és gesztusoknak milyen hangulatteremtő ereje van? Egész nemzedékek, társadalmi rétegek életéből maradt ki a festészet értékeinek élményszerű elsajátítása, miáltal világuk nem képes kinyílni a szó babitsi értelmében óta hazánkban rendszeresen megünnepeljük a Magyar Festészet Napját, amelyet október 18-ra tűztek ki. Azért erre a napra, mert ekkor ünnepeljük Szent Lukács névnapját, aki évszázadok óta a festők védőszentje. Ez a nap 2002 óta a fény, a színek, a formák és ritmusok, az élő festészet ünnepe! Október 23. Nemzeti ünnep Nemzeti ünnepünk az évi forradalom és szabadságharc kezdetére, valamint a Magyar Köztársaság évi kikiáltásának napjára emlékezik óta ez a nap állami ünnep. November 3. A Magyar Tudomány napja 1997 óta november 3. a Magyar Tudomány Napja. Ez volt ugyanis az a nap 1825-ben, amelyen az országgyűlés elhatározta a Magyar Tudományos Akadémia létrehozását, s amelyen gróf Széchenyi István felajánlotta minden birtokának egy éves jövedelmét a Magyar Tudós Társaság, mai nevén a Magyar Tudományos Akadémia megalapításának céljára. 14

17

18

19

20

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Autizmussal élő hallgatók a felsőoktatásban. Krausz Katalin gyógypedagógus AOSZ Őszi Tamásné gyógypedagógus Autizmus Alapítvány, ELTE BGGYK

Autizmussal élő hallgatók a felsőoktatásban. Krausz Katalin gyógypedagógus AOSZ Őszi Tamásné gyógypedagógus Autizmus Alapítvány, ELTE BGGYK Autizmussal élő hallgatók a felsőoktatásban Krausz Katalin gyógypedagógus AOSZ Őszi Tamásné gyógypedagógus Autizmus Alapítvány, ELTE BGGYK Autizmussal élek, de nem autista vagyok elsősorban. (Ellen Notbohm:

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

A jó tankönyv az együttnevelés segítője

A jó tankönyv az együttnevelés segítője A jó tankönyv az együttnevelés segítője A tanulás aktív, konstruktív folyamat. Ez akkor is így van, ha a tanulni vágyó sajátos nevelési igényű gyermek. A gyógypedagógia specialitása abban rejlik, hogy

Részletesebben

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Általános iskola, felső tagozat Dr. Koreczné Kazinczi Ilona vezető szerkesztő 2014. 08. 21. Szombathely Magyar nyelv FELSŐ TAGOZAT Matematika Magyar nyelv Kalandozások

Részletesebben

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc Módszertan Téma Előadó Időtartam Képzés díja, melyhez útiköltség számítandó Kompetenciafejlesztés a hittanoktatásban Dr. Jakab-Szászi Andrea Moduláris tervezés a középiskolai hittanoktatásban avagy: Dr.

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Műszaki Könyvkiadó Kft. A 2014/15-ös tanév tankönyvjegyzékére kérvényezett közismereti tankönyvek listája

Műszaki Könyvkiadó Kft. A 2014/15-ös tanév tankönyvjegyzékére kérvényezett közismereti tankönyvek listája A 2014/15-ös tanév tankönyvjegyzékére kérvényezett közismereti tankönyvek listája Cikkszám Cím CA 0230 MATEMATIKA 2. TANKÖNYV, elsõ kötet CA 0231 MATEMATIKA 2. TANKÖNYV; második kötet CA 0501B-K MATEMATIKA

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás Intézményi önértékelés: belső elvárások kialakítása a gyakorlatban az intézményi belső értékelési csoport (BECS) közreműködésével Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció terület Külső elvárás Belső

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA

A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA Dr. Kaposi József főigazgató Oktatáskutató és Fejlesztő

Részletesebben

Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei. Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre?

Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei. Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre? Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre? Az OFI mint tankönyvkiadó 2014. október 1-jén az OFI átvette a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. és az Apáczai

Részletesebben

Oktatási kínálatunkról

Oktatási kínálatunkról Oktatási kínálatunkról Az általános iskolák honlapjaira elsõsorban ismerõsök (jelenlegi és volt diákok, szülõk) ugranak be" néhány futó pillanatra, hogy körülkémleljenek, történt-e valami érdemleges utolsó

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jászberény 2016 Érvényes: 2016/2017. tanév Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése A 2008. évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése Bevezetés A közoktatásért felelős minisztérium megbízásából 2008-ban hatodik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre.

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái Kovács Lászlóné laszlone.kovacs@vm.gov.hu A Zöld Óvoda program jelentősége Jogi háttér tartalmában megtalálható Az Óvodai nevelés

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Idegen nyelvi munkaközösség

Idegen nyelvi munkaközösség Idegen nyelvi munkaközösség A Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában kiemelt odafigyeléssel kezeljük az idegen nyelv oktatását. Az iskolavezetés, a szakmai munkaközösség és a tantestület támogatásának

Részletesebben

Digitális tartalomfejlesztés természettudományos tantárgyak

Digitális tartalomfejlesztés természettudományos tantárgyak Digitális tartalomfejlesztés természettudományos tantárgyak Készítette: Neumann Viktor A digitális tartalomfejlesztés szervezeti keretei Az (OFI) által gondozott, 2013-ban indult TÁMOP 3.1.2-B kiemelt

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-8. évfolyam Módosítva Székesfehérvár 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A helyi tanterv célja, koncepciója... 3 2. Tantárgyi rendszer és óraszámok...

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

Felhívás. Jutalmazás:

Felhívás. Jutalmazás: Felhívás A Környezet-és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ) és konzorciumi partnere a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) támogatásban részesült a Svájci-Magyar

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TARTALOM A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓI... 2 MEGKÜLÖNBÖZTETŐ

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Kulcskompetenciák fejlesztése Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Iskolánkról Három (évfolyamonként 1-1 osztályos) kisiskola 2005-ben társult Tagintézményenként merőben eltérő szülői háttér Tagintézményeink

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása 2015. február

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

A víz szerepe a történelemben

A víz szerepe a történelemben Projektterv A víz szerepe a történelemben Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 7. és 8. évfolyam Készítette: Gerőcsné Berkes Judit Katalin Tiszaújváros, 2015. november 23. A projekt leírása:

Részletesebben

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei 2016. 06. 20. Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. AUTMENTOR 2015 Együttműködés Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

Tudta-e? Fontos tudnivalók az autizmusról. www.aosz.hu

Tudta-e? Fontos tudnivalók az autizmusról. www.aosz.hu Tudta-e? Fontos tudnivalók az autizmusról www.aosz.hu A kiadvány a Kézenfogva Alapítvány Fogadd el, fogadj el közvélemény-formáló rendezvénysorozata keretében készült. Mi az autizmus? Az autizmus (a latin

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázaton.

TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázaton. Intézményünk, a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat (Nyíregyháza, Szarvas u. 10-12.) nyert a TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia

Részletesebben

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára Kedves Érdeklődő! Tudod hogyan kell helyesen kezet mosni? Megfelelően használod az antibiotikumokat? Mit tudsz a mikróbákról? Ismered meg a szexuális úton terjedő betegségeket és tudod hogy lehet megelőzni

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN. Készítették: Keszi Roland -Kiss László -Papp Gergő -Pál Judit

AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN. Készítették: Keszi Roland -Kiss László -Papp Gergő -Pál Judit MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÉVES KONFERENCIÁJA ÉS KÖZGYŰLÉSE 2010. NOVEMBER 5-7. FOGYATÉKOSSÁG ÉS INTEGRÁCIÓ SZEKCIÓ AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN Készítették: Keszi Roland -Kiss László -Papp

Részletesebben