Újvidék május szám LXII évfolyam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "269. 270. Újvidék. 2006. május 31. 8 szám LXII évfolyam"

Átírás

1 VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések díjszabása szerint Újvidék 8 szám LXII évfolyam Évi előfizetés dinár (előleg). A reklamálási határidő 15 nap. Szerkesztőség és ügykezelés: Novi Sad, Felszabadulás sugárút 81. szám YU ISSN COBISS.SR-ID A tervezésről és építésről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 47/03. és 34/06. szám) 19. szakaszának 4. bekezdése és Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/91. szám) 2a 1. bekezdésének 2. pontja alapján a Köztársasági Területrendezés Tervezési Ügynökség jóváhagyásával május 24-i A DELIBLÁTI-HOMOKPUSZTA KÜLÖN RENDELTETÉSŰ, KÜLÖNLEGES TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET TERÜLE- TRENDEZÉSI TERVÉNEK MEGHOZATALÁRÓL A Képviselőház meghozza a Delibláti-homokpuszta külön rendeltetésű, különleges természetvédelmi terület területrendezési tervét (a továbbiakban: területrendezési terv), amely e határozat összetevő része. A területrendezési terv megállapítja az Alibunár, Versec, Fehértemplom, Kevevára és Pancsova község területrendezési tervvel felölelt területei tervmegoldásainak, használatuk rendjének és feltételeinek, szervezetének, rendezésének és védelmének irányelveit. A területrendezési terv szöveges részből és grafikai ábrázolásból áll. A területrendezési terv grafikai ábrázolása 1 : arányban készült térképből áll, mégpedig a terület alapvető rendeltetéséről és a közlekedési infrastruktúráról; az infrastruktúra rendszerekről; a természetes erőforrásokról, a környezet, a természeti és kulturális javak védelméről és a települések, funkciók és közszolgálatok hálózatáról 1 : arányban készült térképből. Az e szakasz 2. bekezdésében említett 11 példányban készült grafikai ábrázolást a tartományi műépítészeti, településrendezési és építkezési titkár aláírásával látja el. A területrendezési terv a végrehajtására területrendezési és városrendezési tervek, fejlesztési tervek és programok, valamint jogszabályok és általános aktusok révén valósul meg. A területrendezési terv összetevő részét képező, a területrendezési terv implementálásáról szóló szerződést a Köztársasági Területrendezési Tervezési Ügynökség újvidéki székhelyű Vajdaság AT területi szervezeti egysége, a Tartományi Műépítészeti, Településrendezési és Építkezési Titkárság, a Tartományi Környezetvédelmi és Környezetbarát Fejlődési Titkárság, a Tartományi Gazdasági Titkárság, a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság, a Tartományi Energetikai és Ásványi Nyersanyagügyi Titkárság, a Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság, a Szerbiai Természetvédelmi Intézet Újvidéki Egysége, a Pancsovai Műemlékvédelmi Intézet, a Vojvodina šume Közvállalat, a pancsovai Banat Erdőgazdaság, valamint Alibunár, Versec, Fehértemplom, Kevevára és Pancsova község képviselő-testülete kötik meg. Az e határozat ának 2. bekezdésében említett grafikai ábrázolás egy-egy példányát tartósan Vajdaság AT Képviselőházában Alibunár, Fehértemplom, Versec, Kevevára és Pancsova község képviselő-testületében, a településrendezési tervezési és városrendezési ügyekben illetékes minisztériumban, a Köztársasági Településrendezési Tervezési Ügynökségben és az újvidéki székhelyű Vajdasági Városépítési Intézet területi és városépítési tervezési közvállalatban, két-két példányát pedig a Tartományi Műépítészeti, Településrendezési és Építkezési Titkárságon őrzik. A területrendezési terv alapját képező analitikai dokumentációt a Tartományi Műépítészeti, Településrendezési és Építkezési Titkárságon őrzik. 7. szakasz Az e határozat ának 2. bekezdésében említett grafikai ábrázolásba közvetlen betekintést jogi és természetes személyek a területrendezési tervezési és városrendezési ügyekben illetékes miniszter által előírt feltételekkel és módon nyerhetnek. 8. szakasz A külön jogszabályok szerint terület- és városrendezési terveket, fejlesztési terveket és programokat, jogszabályokat és más általános aktusokat e határozat rendelkezéseivel a hatályba lépésének napjától számított két éven belül össze kell hangolni. Az e határozat hatályba lépésének napjáig meg terület- és városrendezési terveknek, fejlesztési terveknek és programoknak azok a részei alkalmazandók, amelyek nincsenek ellentétben e határozattal. 9. szakasz A területrendezési terv szöveges részét közzé kell tenni Vajdaság AT Hivatalos Lapjában. 10.szakasz E határozat a Vajdaság AT Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép életbe. 01. Szám: 35-1/ A tervezésről és építésről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 47/03. és 34/06. szám) 19. szakaszának 4. bekezdése és Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/91. szám) 2a 1. bekezdésének 2. pontja alapján a Köztársasági Területrendezés Tervezési Ügynökség jóváhagyásával május 24 i AZ OBEDI-LÁP KÜLÖN RENDELTETÉSŰ, KÜLÖNLEGES TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MEGHOZATALÁRÓL A Képviselőház meghozza az Obedi-láp külön rendeltetésű, különleges természetvédelmi terület területrendezési tervét (a továbbiakban: területrendezési terv), amely e határozat összetevő része.

2 286 oldal - 8 szám HIVATALOS LAPJA VAT A területrendezési terv megállapítja Pecsince és Ruma község területrendezési tervvel felölelt területei tervmegoldásainak, használatuk rendjének és feltételeinek, szervezetének, rendezésének és védelmének irányelveit. A területrendezési terv szöveges részből és grafikai ábrázolásból áll. A területrendezési terv grafikai ábrázolása 1 : arányban készült térképből áll, mégpedig a terület különleges rendeltetéséről; az infrastruktúra rendszerekről; a települések, funkciók és közszolgálatok hálózatáról; a természetes erőforrásokról, a környezet-, a természeti és kulturális javak védelméről. Az e szakasz 2. bekezdésében említett 8 példányban készült grafikai ábrázolást a tartományi műépítészeti, településrendezési és építkezési titkár aláírásával látja el. A területrendezési terv a végrehajtására területrendezési és városrendezési tervek, fejlesztési tervek és programok, valamint jogszabályok és általános aktusok révén valósul meg. A területrendezési terv összetevő részét képező, a területrendezési terv implementálásáról szóló szerződést a Köztársasági Területrendezési Tervezési Ügynökség újvidéki székhelyű Vajdaság AT területi szervezeti egysége, a Tartományi Műépítészeti, Településrendezési és Építkezési Titkárság, a Tartományi Környezetvédelmi és Környezetbarát Fejlődési Titkárság, a Tartományi Gazdasági Titkárság, a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság, a Tartományi Energetikai és Ásványi Nyersanyagügyi Titkárság, a Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság, a Szerbiai Természetvédelmi Intézet Újvidéki Egysége, a Tartományi Műemlékvédelmi Intézet Mitrovica, a Vojvodina šume Közvállalat, a mitrovicai Sremska Mitrovica Erdőgazdaság, valamint Pecsince és Ruma község képviselő-testülete kötik meg. Az e határozat ának 2. bekezdésében említett grafikai ábrázolás egy-egy példányát tartósan Vajdaság AT Képviselőházában, Pecsince és Ruma község képviselő-testületében, a településrendezési tervezési és városrendezési ügyekben illetékes minisztériumban, a Köztársasági Településrendezési Tervezési Ügynökségben és az újvidéki székhelyű Vajdasági Városépítési Intézet területi és városépítési tervezési közvállalatban, két-két példányát pedig a Tartományi Műépítészeti, Településrendezési és Építkezési Titkárságon őrzik. A területrendezési terv alapját képező analitikai dokumentációt a Tartományi Műépítészeti, Településrendezési és Építkezési Titkárságon őrzik. 7. szakasz Az e határozat ának 2. bekezdésében említett grafikai ábrázolásba közvetlen betekintést jogi és természetes személyek a területrendezési tervezési és városrendezési ügyekben illetékes miniszter által előírt feltételekkel és módon nyerhetnek. 8. szakasz A külön jogszabályok szerint terület- és városrendezési terveket, fejlesztési terveket és programokat, jogszabályokat és más általános aktusokat e határozat rendelkezéseivel a hatályba lépésének napjától számított két éven belül össze kell hangolni. Az e határozat hatályba lépésének napjáig meg terület- és városrendezési terveknek, fejlesztési terveknek és programoknak azok a részei alkalmazandók, amelyek nincsenek ellentétben e határozattal. 9. szakasz A területrendezési terv szöveges részét közzé kell tenni Vajdaság AT Hivatalos Lapjában. 10. szakasz E határozat a Vajdaság AT Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba A tervezésről és építésről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 47/03. és 34/06. szám) 2ának 4. bekezdése és Vajdaság Autonóm Tartomány statútumában (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 17/91. szám) foglalt 2 1. bekezdésének 2. pontja alapján május 24-én megtartott AZ Ó-BÉGA CSÁSZÁRTÓ KÜLÖN RENDELTETÉSŰ, KÜLÖNLEGES TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK KIDOLGOZÁSÁRÓL El kell kezdeni az Ó-Béga Császártó külön rendeltetésű, különleges természetvédelmi terület területrendezési tervének kidolgozását (a továbbiakban: területrendezési terv). A területrendezési terv meghozatalának célja az Ó-Béga Császártó különleges természetvédelmi terület tervmegoldásai, használati rendje és feltételei, szervezési, rendezési és védelmi irányelveinek, természeti és művelődéstörténeti értékeinek megállapítása; a vidék eredeti természeti értékeinek megőrzése; a természetes erőforrások tartósan fenntartható irányítása és használata; a vidék, a halászat, az idegenforgalom, a vízgazdaság, a mezőgazdaság és más a különleges természetvédelmi terület bemutatásának kiegészítő funkciójába helyezhető tevékenységek hosszú távú fejlesztése, a települések, az infrastruktúra rendszerek és létesítmények kiépítése és rendezése; a térségi feltételek megteremtése e terület és környezete funkcionális integrációja céljából. A területrendezési terv felöleli Nagybecskerek község területének egy részét, mégpedig Erzsébetlak kataszteri községet, Rezsőháza kataszteri községet, Lukácsfalva kataszteri községet, Perlasz kataszteri községet és Stajićevo kataszteri községet. A területrendezési terv tanulmányi és tervdokumentáción, az eddigi kutatási eredményeken és a meglevő településrendezési és fejlesztési dokumentáción alapul. A területrendezési terv megrendelője a Tartományi Műépítészeti, Településrendezési és Építkezési Titkárság, a tevékenység hordozója a Köztársasági Területtervezési Ügynökség újvidéki székhelyű Vajdaság AT területi szervezeti egysége, a területrendezési tervet pedig az újvidéki székhelyű Vajdasági Városépítési Intézet területi és városépítési tervezési közvállalat dolgozza ki. Az illetékes környezet-, természet és műemlékvédelmi, közlekedési és távközlési, mezőgazdasági és vízgazdálkodási, energetikai és más tartományi közigazgatási szervek, külön szervezetek, közvállalatok és intézmények az Ó-Béga Császártó külön rendeltetésű, különleges természetvédelmi terület területrendezési tervének kidolgozásáról szóló határozat (a továbbiakban: határozat) hatálybalépésétől számított 30 napon belül a területrendezési terv kidolgozása hordozójának térítésmentesen megküldenek a feladatkörükbe tartozó minden rendelkezésükre álló adatot, feltételt és dokumentációt. 7. szakasz A területrendezési terv kidolgozásának határideje az e határozat hatálybalépésének napjától számított 14 hónap. 8. szakasz A területrendezési terv kidolgozásához szükséges eszközöket Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséből kell biztosítani. 01. Szám: 35-2/ szakasz A területrendezési tervjavaslatba a Nagybecskereki Községi Képviselő-testület épületében 30 napig lehet betekintést nyerni.

3 HIVATALOS LAPJA VAT 8 szám oldal 10. szakasz E határozat összetevő részei az Ó-Béga Császártó külön rendeltetésű, különleges természetvédelmi terület területrendezési tervének kidolgozásáról szóló program és az Ó-Béga Császártó külön rendeltetésű, különleges természetvédelmi terület területrendezési terve környezeti hatása stratégiai értékelésének kidolgozásáról szóló határozat, amelyet a Köztársasági Területtervezési Ügynökség újvidéki székhelyű Vajdaság AT területi szervezeti egysége meg május 15-én, / szám alatt. 1 Ez a határozat a Vajdaság AT Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba. 01. Szám: 35-3/ Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (VAT Hivatalos Lapja, 17/91. szám) 2a 1. bekezdésének 2. pontja és A gazdasági társaságokról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 125/04. szám) 7. és 18a alapján és 45ának 2. bekezdésével kapcsolatban május 24-i A DNEVNIK HOLDING LAP-ÉS KÖNYVKIADÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGRÓL A Dnevnik Holding Lap-és Könyvkiadó Részvénytársaság, amely a Dnevnik Lapkiadó és Nyomdaipari Közvállalat megalakításáról szóló határozattal (VAT Hivatalos Lapja, 18/91. szám), a Dnevnik LKNYKV-nak Dnevnik Közvállalat Holding korporációként való megszervezéséről szóló határozattal (VAT Hivatalos Lapja, 1/94. szám), a Dnevnik Holding Lapkiadó Közvállalatról szóló határozattal (VAT Hivatalos Lapja, 3/99., 8/2001., 7/2002., 18/2002., 5/2004., 10/2004. szám) alakult meg, tevékanységét összehangolja A gazdasági társaságokról szóló törvénnyel, és Dnevnik Holding Lap-és Könyvkiadó Részvénytársaságként folytatja tevékenységét. Ez a határozat rendelkezéseket tartalmaz: 1) az alapítóról, 2) az üzleti elnevezéséről és székhelyéről, 3) a tevékenységéről, 4) megjelöli, hogy a társaság nyitott vagy zárt, 5) a bejegyzett és befizetett kezdőtőke összegéről, bevitelének módjáról, illetve mely formában került be a betét, 6) a részvények számáról és névleges értékükről, 7) valamennyi fajta részvény számáról és a bejegyzett és kiadott osztályukról, 8) a szerveiről, képviseletéről és döntéshozataláról, 9) az általános aktusairól, 10) a környezetvédelemről, 11) a Dnevnik Holding megalakítási tevékenységének zavartalan végzése tekintetében jelentős egyéb kérdésekről. Vajdaság Autonóm Tartomány a Dnevnik Holding Lap-és Könyvkiadó Részvénytársaság (a továbbiakban: Dnevnik Holding) alapítója. A Dnevnik Holding üzleti elnevezése: Dnevnik Holding Lap-és Könyvkiadó Részvénytársaság, Újvidék. A rövidített üzleti elnevezés: Dnevnik Holding Rt., Újvidék. Székhelye: Újvidék, Felszabadulás sugárút 81. szám alatt. A Dnevnik Holding alapítója a Dnevnik Poljoprivrednik Rt.-nek és a Dnevnik Redakcija Dnevnik Rt.-nek, valamint a következő korlátolt felelősségű társaságoknak: Dnevnik-Nyomda Kft., Dnevnik-Promet Kft. és Dnevnik Lap és Folyóirat Kft., továbbá társalapítója a következő társaságoknak: Dnevnik Vojvodina press Kft. és Dnevnik - Prodaja Kft. A Dnevnik Holding Lap-és Könyvkiadó Részvénytársaság a feltételek létrejötte után zárt részvénytársaságként működik. A Dnevnik Holding tevékenysége holding teendők. A Dnevnik Holding a kapcsolt társaságok teendőit is ellátja, amelyek a következő tevékenységek némelyikét végzik: könyvkiadás, brosúrák, zenei könyvek és egyéb kiadványok kiadása lapkiadás folyóiratok és hasonló időszakos kiadványok kiadása egyéb kiadói tevékenység lapnyomtatás könyvkötés és befejező munkálatok reprodukció és szedés egyéb nyomtatással kapcsolatos tevékenységek könyvek, újságok és írott anyag kiskereskedelmi forgalmazása tanácsadás és számítógépes programok kidolgozása adatfeldolgozás adatbázis kidolgozása a számítógéppel kapcsolatos egyéb tevékenység. A holding teendők végzésében a társaság a következő teendőket is végzi: számviteli és könyvelési, valamint ellenőrzési teendőket, adóval kapcsolatos tanácsadói teendőket, általános jogi és káderteendőket, consulting és menedzsment teendőket, továbbá a kapcsolt társaságok kérelme szerinti egyéb teendőket. A Dnevnik Holding a törvénnyel összhangban az alapszabályban megállapított egyéb teendőket is elláthat. 7. szakasz A Dnevnik Holding ,00 dinár alaptőkével rendelkezik, amely teljes egészében be van jegyezve, át van utalva és be van fizetve. A tőke alapján részesedése van: - Vajdaság Autonóm Tartománynak ,00 dinár összegben, ami az alaptőke 53,20 %-át teszi ki és - a Szerb Köztársaságnak ,00 dinár összegben, ami az alaptőke 46,80 %-a. A Dnevnik Holding névre szóló egyszerű részvényt adott ki, amelynek névértéke a kiadás napján ,00 dinár, éspedig: 1) Vajdaság Autonóm Tartománynak részvényt. 2) A Szerb Köztársaságnak részvényt. A bejegyzett, befizetett és átutalt eszközök a Dnevnik Holding vagyonát képezik. 8. szakasz A jogforgalomban való kötelezettségeiért a Dnevnik Holding a saját teljes vagyonával felel. A Dnevnik Holding nem felel a kapcsolt társaságok kötelezettségeiért, a kapcsolt társaságok pedig nem felelnek a Dnevnik Holding kötelezettségeiért. 9. szakasz A Dnevnik Holding szervei: a Közgyűlés, az igazgatóbizottság, a végrehajtó bizottság és a felügyelő bizottság. A Dnevnik Holding szervei megválasztásának és működésének módját a Dnevnik Holding alapszabálya és valamennyi szerv működéséről szóló ügyrend részletesen szabályozza. 10. szakasz A Dnevnik Holding részvényeseinek Közgyűlését Vajdaság Autonóm Tartomány és a Szerb Köztársaság részvényeseinek meghatalmazott képviselői alkotják. A Dnevnik Holding Közgyűlésének 19 tagja van. A Közgyűlés tagjait a részvényesek illetékes szervei választják az alaptőkében való részesedésükkel. arányos számban A részvényesek Közgyűlésének van. 1 A Dnevnik Holding Közgyűlése: 1) meghozza a Dnevnik Holding alapszabályát; 2) meghozza az üzleti politika aktusát; 3) meghozza a Dnevnik Holding tevékenysége végzésének feltételeit és módját részletesen szabályozó aktusokat;

4 288 oldal - 8 szám HIVATALOS LAPJA VAT 4) elfogadja: az igazgatóbizottság, a revízor és a felügyelő bizottság éves jelentéseit; 5) dönt a megvalósított nyereség felhasználásáról és felosztásáról, illetve a veszteség fedezéséről; 6) dönt a Dnevnik Holding tőkenöveléséről és a Dnevnik Holding állóeszközeibe való befektetés összegéről; 7) dönt a biztonsági tartalékok összegéről és struktúrájáról; 8) megválasztja és felmenti az igazgatóbizottság tagjait; 9) dönt a Dnevnik Holding jogállásbeli változásairól és a jogi formájának módosításáról; 10) megválasztja és felmenti a revízort; 11) meghozza a Dnevnik Holding fejlesztési tervét és munkaprogramját; 12) meghozza ügyrendjét; 13) az e határozatban, a gazdasági társaságok jogi helyzetét szabályozó törvényben és a Dnevnik Holding alapszabályában megállapított egyéb teendőket is ellát. A Dnevnik Holding hatáskörébe tartozó határozatok meghozatala után, el kell készíteni és aláírni a jegyzőkönyvet, a meg határozatokat pedig be kell jegyezni a határozatok könyvébe. 1 Az igazgatóbizottságnak és tíz tagja van. Az igazgatóbizottság tagjait a Dnevnik Holding Közgyűlése választja meg és menti fel. Az igazgatóbizottság négy tagját a Dnevnik Holding munkavállalóinak sorából az alapszabályban megállapított módon választják. A Dnevnik Holding igazgatóbizottságának tagjait a Dnevnik Holding Közgyűlése az évi Közgyűlésen választja meg, de bármelyik rendkívüli Közgyűlésen is megválaszthatók, amelyet e választás céljából hívnak össze. 1 A Dnevnik Holding igazgatóbizottsága főleg a következőkre vonatkozó kérdésekről való döntéshozatalban illetékes: 1) a pénzügyi jelentések és információk pontosságának ellenőrzésében; 2) a társaság fejlesztésének és stratégiájának irányításában, valamint a társaság végrehajtó igazgatóinak és adminisztrációjának felügyeletében; 3) a társaság üzleti tervének megállapításában vagy jóváhagyásában; 4) a részvényesek Közgyűlése ek összehívásában és a napirendi javaslat megállapításában; 5) aláírási jog megadásában és visszavonásában; 6) a részvényesek Közgyűlése határozati javaslatának megerősítésében és a végrehajtásuk ellenőrzésében; 7) a részvények értékének és egyéb értékek megállapításában a törvénnyel összhangban; 8) a végrehajtó igazgatók megválasztásában és felmentésében, a társaság által megkötött szerződések feltételeinek jóváhagyásában és a térítésük megállapításában; 9) az osztalék összegének és napjának, a fizetés napjának és a osztalék kifizetési eljárás megállapításában; 10) a törvénnyel, az alapítói aktussal vagy az alapszabállyal összhangban egyéb kérdésekről való határozatok meghozatalában. Az igazgatóbizottság a saját tevékenységi köréből való kérdésekről a jelen levő tagok szavazattöbbségével dönt. Az egyenlő szavazatmegoszlás esetén az igazgatóbizottság elnökének szavazata a döntő. 1 A végrehajtó bizottság tagjait a Dnevnik Holding igazgatóbizottsága választja. A végrehajtó bizottság tagjai a végrehajtó igazgatók. A végrehajtó bizottság tevékenységi köre magában foglalja a Dnevnik Holding igazgatóbizottsága határozatainak végrehajtását, valamint a Dnevnik Holding ügyvitelének vezetésével és a folyó ügyeivel kapcsolatos valamennyi kérdést, kivéve a Dnevnik Holding igazgatóbizottságának és Közgyűlésének hatáskörébe tartozó kérdéseket. A végrehajtó bizottság tevékenységi körét és tagjainak számát a Dnevnik Holding alapszabálya részletesen meghatározza. 1 A Dnevnik Holding vezérigazgatója a végrehajtó bizottság. A Dnevnik Holding vezérigazgatóját Vajdaság AT Képviselőháza választja meg és menti fel. 1 A Dnevnik Holding felügyelő bizottságának 7 (hét) tagja van. A felügyelő bizottság tagjait a Dnevnik Holding Közgyűlése választja meg és menti fel. A felügyelő bizottság három tagját a Dnevnik Holding munkavállalóinak sorából, az alapszabályban megállapított módon választják. A Dnevnik Holding felügyelő bizottsága a következőkről tájékoztatja a Dnevnik Holding Közgyűlését: 1) a számviteli gyakorlatról, a Dnevnik Holding és a kapcsolt társaságok jelentéseiről és a pénzügyi jelentéstétel gyakorlatáról; 2) a Dnevnik Holding üzletvitelének a törvénnyel és a szabályozó testületek egyéb követelményeivel való összehangoltságáról; 3) a társaság független revízorának szakmai tudásáról, függetlenségéről és képességéről; 4) a Dnevnik Holding és a Dnevnik Holding igazgatóbizottsági tagjai között, valamint az e törvény értelmében kapcsolatban levő személyekkel kötött szerződésekről. A felügyelő bizottság ellenőrzi és vitát folytat a Dnevnik Holding igazgatóbizottságával, amikor ezt szükségesnek tartja, éspedig: 1) a revízor választásáról és munkájának térítéséről; 2) a társaság pénzügyi jelentéseinek hitelességéről és teljességéről, a nyereség elosztásának javaslatáról, valamint a részvényesek egyéb fizetéseiről; 3) a társaság részvényeseinek a pénzügyi és egyéb tényekről való jelentéstétele hitelességéről és teljességéről; 4) a társaság szervezetének és tevékenységének a magatartási kódexel való összehangoltságáról; 5) a társaság üzleti politikájának célszerűségéről és a törvénnyel való összehangoltságáról; 6) a részvényesek, a társaság szervének vagy más személyek kifogásaival kapcsolatos eljárásról. A felügyelő bizottság a részvényesek minden évi közgyűlésén jelentést nyújt be a részvényesek Közgyűlésének, a rendkívüli Közgyűlésen pedig, ha ezt a Közgyűlés tőle kéri. 17. szakasz A Dnevnik Holding általános aktusai: az alapszabály és egyéb általános aktusok, amelyek általános módon szabályozzák a Dnevnik Holding működése tekintetében lényeges kérdéseket. Az alapszabály a Dnevnik Holding alapvető általános aktusa, amely tartalmazza a Dnevnik Holding gazdálkodására és irányítására vonatkozó alaprendelkezéseket és a Dnevnik Holding működésére és gazdálkodása tekintetében jelentős egyéb kérdésekről szóló rendelkezéseket a törvénnyel összhangban. A Dnevnik Holding egyéb általános aktusainak összhangban kell lennie az alapszabállyal. 18. szakasz Ha a Dnevnik Holding veszteséggel zárja a gazdálkodási évet, a veszteséget a Dnevnik Holding eszközeiből kell fedezni. A Dnevnik Holding vesztesége, amely az e szakasz 1. bekezdésben foglalt módon nem fedezhető, a Dnevnik Holding alaptőkéjének törvénnyel összhangban történő csökkentésével kell fedezni. 19. szakasz A Dnevnik Holding folytathat a rendes tevékenység folytatásának eljárásában keletkező, az egészségre és a környezetre veszélyes és káros anyagok feldolgozását és tárolását felölelő tevékenységet, ha az illetékes szerv megállapítja, hogy a Dnevnik Holding eleget tesz a műszaki felszereltség feltételei, a munkavédelmi és környezetvédelmi, valamint egyéb előírt feltételek tekintetében. 20. szakasz A Dnevnik Holding az e határozat hatályba lépésének napjától számított 60 napon belül köteles szervezetét, az alapszabályát és általános aktusait összehangolni ezzel a határozattal. A személyek, akiket Vajdaság AT Képviselőháza a Dnevnik Holding Lap-és Könyvkiadó Részvénytársaságról szóló határozattal (VAT Hivatalos Lapja, 3/99., 8/2001., 7/2002., 18/2002., 5/2004., 10/2004. szám) összhangban kinevezett a Dnevnik Holding Közgyűlése tagjának, valamint a Dnevnik Holding vezérigazgatója, a megbízatási idő leteltéig folytatják munkájukat. 2 Az e határozat hatályba lépésével a Dnevnik Holding Lap-és Könyvkiadó Részvénytársaságról szóló határozat (VAT Hivatalos La-

5 HIVATALOS LAPJA VAT 8 szám oldal pja, 3/99., 8/2001., 7/2002., 18/2002., 5/2004., 10/2004. szám) és a Dnevnik Holding Lap-és Könyvkiadó Részvénytársaság felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló határozat (VAT Hivatalos Lapja, 5/05. és 2/06. szám) hatályukat vesztik. 2 Ez a határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való megjelenését követő nyolcadik napon lép hatályba. Vajdaság Autonóm Tartomány Tartomány Képviselőháza 01. Szám: / A Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/91. szám) 2a 1. bekezdésének 2. pontja alapján, A nyilvános tájékoztatásról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 43/03. és 61/05. szám) 14. és 10ával kapcsolatban május 24-i A POLJOPRIVREDNIK LAP FELETTI ALAPÍTÓI JOGOK ÁTRUHÁZÁSÁRÓL a Poljoprivrednik lap feletti alapítói jogokat átruházza az újvidéki székhelyű Dnevnik Poljoprivrednik Részvénytársaságra, Újvidék, Felszabadulás sugárút 81.szám alatt. A Poljoprivrednik lap kéthetenként jelenik meg a mezőgazdaság és a vidék számára. E határozat hatálybalépésének napján az újvidéki székhelyű Dnevnik Poljoprivrednik Rt. átveszi a Poljoprivrednik feletti alapítói jogokat. A Dnevnik Poljoprivrednik Rt. a határozat hatálybalépésének napjától számított 30 napon belül alapokmányait összehangolja a határozat rendelkezéseivel és megválasztja a Poljoprivrednik lap felelős szerkesztőjét. A Poljoprivrednik lap felelős szerkesztőjének a Dnevnik Poljoprivrednik Rt. alapokmányaival összhangban való megválasztásáig a felelős szerkesztő teendőit a Poljoprivrednik lap felelős szerkesztője látja el. Az felelős szerkesztő e szakasz 2. bekezdésében említett megválasztásának napján hatályát veszíti a Poljoprivrednik lap felelős szerkesztőjének megválasztásáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/02. szám). A határozat végrehajtása feletti felügyeletet a tájékoztatásban illetékes tartományi közigazgatási szerv fogja ellátni. Ez a határozat a Vajdaság AT Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba. 01. Szám: /2006. lnöke 274. Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/91. szám) 2a 1. bekezdésének 2. és 7. pontja alapján május 24 i A ROMA FELZÁRKÓZTATÁSI HIVATAL MEGALAPÍTÁSÁRÓL A Vajdaság Autonóm Tartományban (a továbbiakban: Tartomány) élő romák helyzetének az oktatás, a foglalkoztatás, az egészségügy, a lakhatás, az emberi és más téren jogaik érvényesítésének javítása, valamint a romáknak a társadalmi, a köz- és a politikai életbe való bevonása feltételeinek megteremtése érdekében megalapítjuk a Roma Felzárkóztatási Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal). A Hivatal alapítója Vajdaság Autonóm Tartomány. A hivatalalapításhoz szükséges eszközöket a tartományi költségvetés biztosítja. A Hivatal jogi személy, a törvényben, e határozatban és a statútumban megállapított jogokkal, kötelezettségekkel és felelősséggel. A Hivatal a közszolgálatokról szóló törvénnyel összhangban intézményként működik. A Hivatal neve: Roma Felzárkóztatási Hivatal, Újvidék. A Hivatal székhelye: Újvidék, Mihajlo Pupin sugárút 25. A Hivatal kötelezettségeiért egész vagyonával (teljes körű felelősség) felel. A Hivatal működéséhez szükséges eszközöket az alábbiakból kell biztosítani: 1. Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséből; 2. a szolgáltatások igénybe vevőitől beszedett térítésekből (eszközök) és a saját tevékenységük folytatása révén megvalósított egyéb bevételekből; 3. hazai és külföldi jogi és természetes személyek adományaiból és támogatásából; 4. a törvénnyel összhangban levő egyéb forrásokból. A Hivatal működésének megszűnése esetén a fennmaradt eszközök az alapítót illetik meg. A Hivatal tevékenységi köre: - a roma integrálási stratégia implementálása, felügyelete és alkalmazása, az akciótervek teljesítése a Tartományban; - a romák integrációjára irányuló különböző projektumok koordinálása, amelyekben részt vennének az egyes tartományi reszorttitkárságok; - a Roma Nemzeti Tanáccsal, a tartományi Roma Integrációs Tanáccsal és a megfelelő nemzetközi szervezetekkel és szervekkel való egyeztetés; - síkraszállás a roma női és emberi jogokért és azok előrelendítése a Tartományban; - a roma integrálási folyamat megvalósításának figyelemmel kísérése a Tartományban; - az egyes projektek végrehajtásához kapcsolódó szakmai és adminisztratív-műszaki teendők elvégzése és alkalmazásuk figyelemmel kísérése; - a Tartományban a romák integrációjával kapcsolatos tevékenység tervezéséhez és programozásához tartozó analitikai dokumentáció előkészítése; - együttműködés megteremtése és konzultációk folytatása a kormányzati és nemkormányzati szervezetekkel és szervekkel a romák integrálása és helyzetük javítása terén; - a roma integrálási stratégiában és az akciótervekben megfogalmazott célokon alapuló projektek megvalósítása; - a romák integrálásával és helyzetük javításával kapcsolatos hazai és nemzetközi programok alkalmazásának és teljesítésének koordinálása; - szemináriumok, tanácskozások, kerekasztal beszélgetések szervezése a romák integrálásával kapcsolatos tevékenységre vonatkozó kérdésekről;

6 290 oldal - 8 szám HIVATALOS LAPJA VAT - információs-dokumentációs tevékenység folytatása és nyilvántartás vezetése a romák integrációja tekintetében a Tartomány területén; - Szerbia és Montenegró és más országok által a romák integrálásáért folyó szaktevékenység előrelendítése érdekében foganatosított intézkedésekkel kapcsolatos információk figyelemmel kísérése és gyűjtése; - szakemberképzés és továbbképzés a romák integrálása terén könyvek, brosúrák és egyéb publikációk kiadása folyóiratok és hasonló időszaki kiadványok kiadása egyéb kiadói tevékenység tanácsadás és számítógépes programok kidolgozása adatfeldolgozás adatbázis fejlesztés tanácsadás és menedzsment más reklám- és propaganda szolgáltatások egyéb máshol nem említett üzleti tevékenységek A Hivatal a statútummal összhangban Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának jóváhagyásával egyéb tevékenységeket is folytathat. 7. szakasz A Hivatal köteles az illetékes tartományi szervek politikájának végrehajtásában tevékenyen részt venni. A Tartomány szervei révén felügyeletet végez és érvényesíti jogait a Hivatal alapításának indítékául szolgáló tevékenységek tekintetében a törvénnyel, a tartományi jogszabályokkal és a Hivatal alapszabályával összhangban. 8. szakasz A Hivatal szervei: az igazgató, az igazgatóbizottság és a felügyelő bizottság. Az igazgatót, az igazgatóbizottság elnökét és tagjait, a felügyelő bizottság elnökét és tagjait Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa nevezi ki és menti fel. Az igazgató, az igazgatóbizottság elnökének és tagjainak, a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megbízatása négy évig tart, és újraválaszthatók. 9. szakasz A Hivatal igazgatójának kinevezéséig Tatjana Perić megbízott igazgató látja el az igazgatói teendőket és él az igazgatói felhatalmazással. 10. szakasz A Hivatal igazgatójának legalább egyetemi végzettségű és az emberi és kisebbségi jogok terén legalább három év munkatapasztalattal rendelkező személy nevezhető ki. 1 Az igazgató: 1. képviseli a Hivatalt és a nevében jár el, 2. megszervezi és irányítja a Hivatal munkáját, 3. végrehajtja az igazgatóbizottság határozatait és intézekedéseket tesz végrehajtásukra, 4. gondoskodik a Hivatal törvényes működéséről, 5. javasolja munkaprogramját, 6. javaslatot tesz a jogszabályokra, amelyeket az igazgatóbizottság hoz meg, 7. jogszabályt hoz a munkahelyek belső szervezetéről és a munkahelyek besorolásáról, amelyet Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa hagy jóvá, 8. a törvényben és az alapszabályban megállapított más teendőket végez. 1 Az igazgató, az igazgatóbizottság és a felügyelő bizottság tagjai kinevezésének és felmentésének részletes feltételeit a Hivatal alapszabálya szabályozza. 1 A Hivatal igazgatóbizottságának és hat tagja van, közülük kettőt Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa a Hivatal alkalmazottai közül, a többi ötöt pedig a foglalkoztatási, egészségügyi, oktatási, ember- és kisebbségi jogi, valamint nemi egyenjogúsági szakemberek közül nevezi ki. 1 Az igazgatóbizottság: 1. meghozza a Hivatal alapszabályát, 2. meghozza az éves munkaprogramot, 3. elfogadja a pénzügyi tervet, 4. elfogadja a gazdálkodásról szóló pénzügyi jelentést, 5. efogadja a zárszámadást, 6. meghozza az általános aktusokat, 7. meghozza ügyrendjét, 8. a törvényben, Vajdaság Autonóm Tartomány jogszabályaiban és az alapszabályban megállapított egyéb teendőket is ellát. Az e szakasz 1. bekezdésének 1., 2., 3. és 5. pontjában említett határozatokat Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának jóváhagyásával kell meghozni. 1 A Hivatal felügyelő bizottságának és két tagja van, közülük egyet Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa a Hivatal alkalmazottai közül, a másik kettőt pedig a kiemelkedő ember- és kisebbségi jogi szakemberek közül nevezi ki. 1 A felügyelő bizottság: 1. megvizsgálja a zárszámadást és a gazdálkodási jelentést, és megállapítja, hogy a jogszabályokkal összhangban készültek-e, 2. meghozza ügyrendjét, 3. a törvényben és a statútumban megállapított egyéb teendőket is ellát. A felügyelő bizottság az elvégzett felügyelet eredményeiről jelentést tesz Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának és Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának. 17. szakasz A Hivatal a gazdálkodásáról évente legalább egyszer jelentést terjeszt és Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa elé. 18. szakasz A Hivatal az illetékességébe tartozó egyes szakmai teendők ellátására más jogi vagy természetes személyeket alkalmazhat. 19. szakasz A Hivatalban foglalkoztatottak jogaikat, kötelezettségeiket és felelősségüket a törvénnyel, a kollektív szerződéssel és az általános aktusokkal összhangban érvényesítik. 20. szakasz Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa a Hivatal igazgatóbizottságának elnökét és tagjait, a felügyelő bizottság elnökét és tagjait, valamint igazgatóját e határozat hatályba lépésétől számított 30 napon belül kinevezi. Az igazgatóbizottság a kinevezésétől számított 30 napon belül köteles meghozni a Hivatal alapszabályát és az illetékes cégjegyzékbe való bejegyzéséhez elengedhetetlenül szükséges más aktusokat. 2 E határozat a Vajdaság AT Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba. 01. Szám: 021-2/ Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 17/91. szám) 2ának 2. pontja alapján és 10. szakaszának 13. pontjával kapcsolatban május 24-i A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLETLEN ÉS ELÉGTELENÜL FEJLETT KÖZSÉGEI STÁTUSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KRITÉRIUMOKRÓL I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A határozat tartalma Ez a határozat meghatározza a Vajdaság Autonóm Tartomány (a továbbiakban: Tartomány) fejletlen és elégtelenül fejlett községei státusának megállapítására vonatkozó kritériumokat. A státus megállapításának okai

7 HIVATALOS LAPJA VAT 8 szám oldal A Tartomány területének arányos fejlődése céljából a költségvetési eszközök odaítélésekor, a fejlettségen kívül, gondot kell viselni a Tartomány fejlesztési stratégiájáról és távlatairól, a községközi és régióközi kapcsolattartásról és együttműködésről, a kommunális és gazdasági infrastruktúra állapotáról, a fejlesztési és egyéb minőségi elemekről is, amelyek hatással vannak a községek fejlettségi státusára. II. FEJLETTSÉGI KRITÉRIUMOK A fejletlen és elégtelenül fejlett községi státust a következő kritériumok szerint kell megállapítani: a gazdasági fejlettség kritériuma, a demográfiai kritérium és a foglalkoztatási kritérium. A fejlettségi kritérium elbírálásának eljárását és a község státusának megállapítását az ban foglalt valamennyi kritérium esetében külön kell megállapítani, a mutatók és ezen mutatókra vonatkozó határértékek alapján, éspedig az e határozatban megállapított módon. GAZDASÁGI FEJLETTSÉGI KRITÉRIUMOK Mutatók A gazdasági fejlettségi kritériumot a következő mutatók szerint kell mérni: lakosonkénti kiigazított nemzeti jövedelem, a községi költségvetés lakosonkénti folyó bevételei, a lakosonkénti kiskereskedelmi forgalom és a mezőgazdaságból, a vadászatból, az erdő- és a vízgazdálkodásból eredő társadalmi terméknek a teljes társadalmi termékben való részvétele. A gazdaságilag fejlettlen községi státus megállapításának határértékei és feltételei A gazdaságilag elégtelenül fejlett községi státus megállapítására vonatkozó határértékek a gazdasági fejlettségi kritérium mutatói szerint a következők: MUTATÓ HATÁRÉRTÉK Lakosonkénti kiigazított nemzeti a tartományi átlagnál 50%-kal jövedelem kisebb érték A községi költségvetés a tartományi átlagnál 50%-kal lakosonkénti folyó bevételei kisebb érték A lakosonkénti kiskereskedelmi a tartományi átlagnál 50%-kal forgalom kisebb érték A mezõgazdaságból, a vadászatból, az erdõ- és a vízgazdálkodásból eredõ társadalmi terméknek a teljes társadalmi termékben való részvétele a tartományi átlagnál 150%-kal nagyobb érték A község megkapja a gazdaságilag fejletlen község státusát, ha a gazdasági fejlettségi kritériumoknak legalább három mutatója szerint a fejletlenek közé tartozik. A gazdaságilag elégtelenül fejlett községi státus megállapításának határértékei és feltételei A gazdaságilag elégtelenül fejlett község státusának megállapítására vonatkozó határértékek a gazdasági fejlettségi kritérium mutatói szerint a következők: MUTATÓ HATÁRÉRTÉK Lakosonkénti kiigazított nemzeti a tartományi átlag 50% és 60%- jövedelem os értéke között A községi költségvetés a tartományi átlag 50% és 60%- lakosonkénti folyó bevételei os értéke között A lakosonkénti kiskereskedelmi a tartományi átlag 50% és 60%- forgalom os értéke között A mezõgazdaságból, a vadászatból, a tartományi átlag 140% és erdõ- és vízgazdálkodásból eredõ 150%-kos értéke között társadalmi terméknek a teljes társadalmi termékben való részvétele A község megkapja a gazdaságilag elégtelenül fejlett község státusát, ha a gazdasági fejlettségi kritériumoknak legalább három mutatója szerint az elégtelenül fejlettek közé tartozik, vagy pedig e kritérium két mutatója szerint a fejletlenek közé tartozik. IV. DEMOGRÁFIAI KRITÉRIUM Mutatók 7. szakasz A demográfiai kritériumot a következő mutatók szerint kell mérni: a népsűrűsége, a negatív természetes szaporulati ráta és a családi pótlékra jogosult gyermekek száma. A demográfiai szempontból fejletlen községi státus megállapításának határértékei és feltételei 8. szakasz A fejletlen községi státus megállapításának a demográfiai kritérium mutatói szerinti határértékei a következők: A népsûrûség MUTATÓ A negatív természetes szaporulati ráta A családi pótlékra jogosult gyermekek száma. A község megkapja a demográfiai szempontból fejletlen község státusát, ha a demográfiai kritériumoknak legalább két mutatója szerint a fejletlenek közé tartozik. A demográfiai szempontból elégtelenül fejlett községi státus megállapításának határértékei és feltételei 9. szakasz Az elégtelenül fejlett községi státus megállapításának a demográfiai kritérium mutatói szerinti határértékei a következők: A népsûrûség MUTATÓ A negatív természetes szaporulati ráta A családi pótlékra jogosult gyermekek száma HATÁRÉRTÉK a tartományi átlagnál 50%-kal kisebb érték a tartományi átlagnál 150%-kal nagyobb érték a tartományi átlagnál 150%-kal nagyobb érték HATÁRÉRTÉK a tartományi átlag 50% és 60%-os értéke között a tartományi átlag 140% és 150%-kos értéke között a tartományi átlag 140% és 150%-kos értéke között A község megkapja a demográfiai szempontból elégtelenül fejlett község státusát, ha a demográfiai fejlettségi kritériumok alapján legalább kettő szerint az elégtelenül fejletlenek közé tartozik, vagy pedig e kritériumok egy mutatója szerint a fejletlenek közé tartozik. V. A FOGLALKOZTATÁSI KRITÉRIUM Mutatók 10. szakasz A foglalkoztatási kritériumot a következő mutatók szerint kell mérni: a foglalkoztatási ráta, a munkanélküliségi ráta és az aktív munkaerő ráta. A foglalkoztatási kritérium szempontjából a fejletlen községi státus megállapításának határértékei és feltételei 1 A fejletlen községi státusnak a foglalkoztatási kritérium mutatói szerint megállapított határértékei a következők: MUTATÓ A foglalkoztatási ráta Az aktív munkaerõ ráta. A munkanélküliségi ráta HATÁRÉRTÉK a tartományi átlagnál 50%-kal kisebb érték a tartományi átlagnál 60%-kal kisebb érték a tartományi átlagnál 150%-kal nagyobb érték

8 292 oldal - 8 szám HIVATALOS LAPJA VAT A község megkapja a foglalkoztatási kritérium szerint fejletlen községi státust, ha e kritériumoknak legalább két mutatója szerint a fejletlenek közé tartozik. A foglalkoztatási kritérium szempontjából az elégtelenül fejlett községi státus megállapításának határértékei és feltételei 1 Az elégtelenül fejlett községi státusnak a foglalkoztatási kritérium mutatói szerint megállapított határértékei a következők: MUTATÓ A község megkapja a foglalkoztatási kritérium szerint az elégtelenül fejlett község státusát, ha e kritériumoknak legalább két mutatója szerint az elégtelenül fejlettek, vagy ha egy mutató szerint a fejletlenek közé tartozik. VI. A HATÁROZAT MEGHOZATALÁNAK ELJÁRÁSA 1 A demográfiai ügyekben illetékes tartományi titkárság legkésőbb a folyó év március 1-jéig megküldi a pénzügyekben illetékes tartományi titkárságnak a demográfiai kritériumok mutatóira vontkozó utolsó hivatalos adatokat, a munka és foglalkoztatási ügyekben illetékes tartományi titkárság pedig a foglalkozatatási kritériumok mutatóira vonatkozó adatokat. A pénzügyekben illetékes tartományi titkárság legkésőbb a folyó év április 1-jéig, az utolsó hivatalos adatok alapján, a község fejlettségét az ezen határozatban megállapított kritériumok alapján értékeli, majd az értékelés eredményeiről jelentést nyújt be Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának azon javasolt jegyzékkel, amely az elkövetkező évben fejletlen, illetve elégtelenül fejlett községi státust szerez. Vajdaság Autonóm Tartomány Végrahajtó Tanácsa legkésőbb a folyó év április 30-ig az elkövetkező évre vonatkozóan határozatot hoz a Tartomány fejletlen és elégtelenül fejlett községi státusának megállapításáról. VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉS HATÁRÉRTÉK A foglalkoztatási ráta a tartományi átlag 50% és 60%- os értéke között Az aktív munkaerõ ráta a tartományi átlag 60% és 70%- kos értéke között A munkanélküliségi ráta a tartományi átlag 140% és 150%-kos értéke között Ez a határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való megjelenését követő nyolcadik napon lép hatályba. Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsa külön aktusban megállapított kritériumok alapján meghatározza, hogy a Vajdaság Autonóm Tartomány területén megalakított mely egyesületek, illetve szövetségek (a továbbiakban: egyesületek) jogosultak megállapítani a törvénnyel összhangban az önálló művészeti és egyéb művelődési tevékenységet folytató személyt. Az egyesületek saját mércéik alapján megállapítják az önálló művészeti és egyéb művelődési tevékenységet folytató személy státusára tett javaslatot. A művelődési ügyekben illetékes tartományi közigazgatási szerv a fenti javaslat előterjesztésétől számított 60 napon belül határozatot hoz az önálló művészeti és egyéb művelődési tevékenységet folytató személy státusának megállapításáról. Az egyesület nyilvántartást vezet azokról a személyekről, akikről javaslata alapján a művelődési ügyekben illetékes tartományi közigazgatási szerv megállapította, hogy önálló művészeti és egyéb művelődési tevékenységet folytató személyeknek minősülnek. Az 1. bekezdésben említett nyilvántartásba be kell jegyezni a dátumot, hogy a személy mikor kezdett önállóan foglalkozni bizonyos tevékenységgel, a tevékenység fajtáját, valamint a tevékenység megszűnésének dátumát. Az egyesület bizonyítványt ad ki a nyilvántartásba bejegyzett tényekről. Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsa az e határozat hatályba lépésétől számított 30 napon belül meghatározza az e határozat ában említett egyesületet. Ez a határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való megjelenését követő nyolcadik napon lép hatályba. 01. Szám: 022-9/ Szám: 40-37/06. A rádióműsor-szórásról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 42/02., 97/04. és 76/05. szám) 9ának 6. bekezdése alapján és 9ával kapcsolatban május 24-i 276. Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (VAT Hivatalos Lapja, 17/91. szám) 2a 1. bekezdésének 2. pontja alapján, valamint 10. szakasza 1. bekezdésének 3. pontjával kapcsolatban május 24-i A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TERÜLETÉN ÖNÁLLÓ MŰVÉSZETI VAGY EGYÉB MŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ SZEMÉLY STÁTUSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSI MÓDJÁRÓL Ez a határozat a törvény értelmében meghatározza a Vajdaság Autonóm Tartomány területén önálló művészeti vagy egyéb művelődési tevékenységet folytató személy státusa megállapításának módját. A VAJDASÁGI RÁDIÓMŰSOR-SZÓRÓ INTÉZMÉNY PROGRAMBIZOTTSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL I. A Képviselőház a Vajdasági Rádióműsor-szóró Intézmény Programbizottságába a következőket nevezi ki: 1. NEMANJA ALEKSIĆ ügyvéd, a Köztársasági Rádióműsor-szóró 2. MIRA BANJAC színművésznő, a Köztársasági Rádióműsor-szóró 3. VICKÓ ÁRPÁD fordító, a Köztársasági Rádióműsor-szóró 4. VLADIMIR GVOZDEN irodalomkritikus, a Köztársasági Rádióműsor-szóró 5. NENA GRUJIČIĆ író, a Köztársasági Rádióműsor-szóró 6. JOVAN ZIVLAK író, a Köztársasági Rádióműsor-szóró

9 HIVATALOS LAPJA VAT 8 szám oldal 7. SVETISLAV JOVANOV dramaturg, a Köztársasági Rádióműsorszóró 8. KINKA RITA zeneművész, a Köztársasági Rádióműsor-szóró 9. RADE MILJOJKOVIĆ író, a Köztársasági Rádióműsor-szóró 10. Dr. DRAGO NJEGOVAN múzeumi kusztosz, a Köztársasági Rádióműsor-szóró 11. Dr. MIROSLAV PLANČAK tanár, a Köztársasági Rádióműsorszóró 12. VLADIMIR CRNJANSKI újságíró, a Köztársasági Rádióműsorszóró 13. Dr. ĐURA MUČENSKI belgyógyász szakorvos, Vajdaság AT Képviselőházának képviselője, 14. MILAN MICIĆ történelemtanár, képviselője, 15. SINIŠA KOJIĆ újságíró, képviselője, 16. MAJA SEDLAREVIĆ szerbnyelv- és irodalomtanár, Vajdaság AT Képviselőházának képviselője, 17. Dr. TÓTH TIVADAR oftalmológus, képviselője, 18. BÚS OTTÓ újságíró, képviselője. Ezt a határozatot közzé kell tenni Vajdaság AT Hivatalos Lapjában. II. 01. Szám: / Az egyes autonóm tartományi hatáskörök meghatározásáról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 6/02. szám) a alapján és 6ának 1. bekezdésével kapcsolatban, valamint Vajdaság Autonóm Tartomány statútumának (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/91. szám) 2a 1. bekezdésének 2. pontja alapján május 24-i A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI SZÉKHELYŰ EGYETEMISTA KÖZPONTOK MŰKÖDÉSÉNEK MÓDJÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL A vajdaság autonóm tartományi székhelyű egyetemista központok működésének módjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 18/02. szám) ának 4. bekezdése törlendő. E határozat a Vajdaság AT Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba. A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI SZÉKHELYŰ DIÁKOTTHONOK ÉS A KÖZÉPISKOLÁK KERETÉBEN LEVŐ DIÁKOTTHONOK MŰKÖDÉSÉNEK MÓDJÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL A vajdaság autonóm tartományi székhelyű diákotthonok és a középiskolák keretében levő diákotthonok működésének módjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/03. szám) ának 4. bekezdése törlendő. E határozat a Vajdaság AT Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba. 01. Szám: 6-6/ Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma 2ának 2. pontja és Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 62/03., 64/03., 58/04., 62/04. és 101/05. szám) 3ának 1. és 5. bekezdése és 149. szakaszának 1. bekezdése alapján május 24-i A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY ÁLTAL ALAPÍTOTT KÖZÉPISKOLÁK SZÁMÁRÓL, STRUKTÚRÁJÁRÓL ÉS TERÜLETI BEOSZTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL A Vajdaság Autonóm Tartomány által alapított középiskolák számáról, struktúrájáról és területi beosztásáról szóló határozat (VAT Hivatalos Lapja, 7/2005. szám) a az Észak-bánáti Körzet Nagykikinda község alatt levő 3. pontja a következőképpen módosul: "Miloš Crnjanski Szakközépiskola"; a Dél-bánáti Körzet Kevevára község alatt levő 1. pontja a következőképpen módosul: "Branko Radičević Gimnázium és Közgazdasági Iskola"; a Dél-bánáti Körzet Pancsova község alatt levő 7. pontja a következőképpen módosul: "Május 23-a Műszaki Iskola"; az Észak-bácskai Körzet Topolya község alatt levő 1. pontja a következőképpen módosul: "Dositej Obradović Gimnázium és Közgazdasági Iskola"; a Nyugat-bácskai Körzet Hódság község alatt levő 1. pontja a következőképpen módosul: "Jovan Jovanović Zmaj Gimnázium és Közgazdasági Iskola"; a Szerémségi Körzet Pazova község alatt levő 4. pontjának 1. fordulata törlendő és a Sid község alatt levő 2. pontja után a következő új 4. fordulattal egészül ki: "Elektrotechnika". Ez a határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való megjelenését követő nyolcadik napon lép hatályba. 01. Szám: / Szám: / Az egyes autonóm tartományi hatáskörök meghatározásáról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 6/02. szám) a alapján és 6ának 1. bekezdésével kapcsolatban, valamint Vajdaság Autonóm Tartomány statútumának (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/91. szám) 2a 1. bekezdésének 2. pontja alapján május 24-i Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (VAT Hivatalos Lapja, 17/91. szám) 2a 1. bekezdésének 2. pontja alapján és 1ával, valamint A közszolgálatokról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 42/9., 71/94. és 79/05. szám) 4. és 1ával kapcsolatban május 24-i

10 294 oldal - 8 szám HIVATALOS LAPJA VAT A VAJDASÁGI MŰVELŐDÉSI INTÉZET MEGALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL A Vajdasági Művelődési Intézet megalakításáról szóló határozat (VAT Hivatalos Lapja, 10/03. szám) 1a 1. bekezdésének 1. pontjában az "ezt Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsa hagyja jóvá" szavak törlendők. Az azonos szakasz 2. bekezdése hatályát veszíti. A 1 a következő új 13.a szakasszal egészül ki: "13. a szakasz jóváhagyja az Intézet alapszabályát. Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa jóváhagyja az Intézet pénzügyi tervét, a zárszámadását és a munkahelyek belső szervezetéről és rendszeresítéséről szóló szabályzatát." Ez a határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való megjelenését követő nyolcadik napon lép hatályba. 01. Szám: / Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/91. szám) 2ának 10. pontja alapján május 24 i VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA BIZOTTSÁGAI ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I. A bizottságai elnökének és tagjainak megválasztásáról szóló határozat (VAT Hivatalos Lapja, 27/04., 9/05., 19/05. és 3/06. szám) I. részének szövege a következőképpen egészül ki: 1. A 7. pontban a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságba megválasztja - Milan Aleksićet, a Bizottság tagjának, 2. A 15. pontban az Adminisztratív és Mandátumvizsgáló Mentelmi Bizottságba megválasztja - Bús Ottót, a Bizottság tagjának. II. Ezt a határozatot közzé kell tenni Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/91. szám) 2ának 2. pontja és Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza ügyrendjének 217. szakasza alapján május 24-i A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZÁBAN ÁLLANDÓ MUNKAVISZONYBAN LEVŐ KÉPVISELŐKRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I. A Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházában állandó munkaviszonyban levő képviselőkről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 30/04., 32/04., 4/05., 9/05., 10/05. és 17/05. szám) I. pontjában a következő fordulatok érvényüket veszítik: " - Savo Dobranić, a Jogszabályügyi Bizottság ", a II. pont pedig az alábbi új fordulattal bővül: " Aleksandra Sujić, Szerbia Ereje Mozgalom." II. Ezt a határozatot közzé kell tenni Vajdaság AT Hivatalos Lapjában. 01. Szám: / Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (VAT Hivatalos Lapja, 17/91. szám) 2ának 2. pontja és a Tartományi Biztonsági Tanács megalakításáról szóló határozat (VAT Hivatalos Lapja, 4/05. és 14/05. szám) 8. szakasza alapján május 24 i A TARTOMÁNYI BIZTONSÁGI TANÁCS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I. A Képviselőház Milorad Knežević őrnagyot és Milovan Kovačević ezredest, e határozat meghozatalának napjával felmenti a Tartományi Biztonsági Tanács tagjának tisztsége alól, amelyre A Tartományi Biztonségi Tanács tagjainak kinevezéséről szóló határozat módosítására és kiegészítésére vonatkozó határozatban (VAT Hivatalos Lapja, 04/05. és 14/05. szám) nevezte ki. II. A Képviselőház a Tartományi Biztonsági Tanács tagjának a következőket nevezi ki: - Mladen Kuribak vezérőrnagyot, a Szerb Köztársaság Belügyminisztériuma Rendőrigazgatóságának osztályvezetőjét és - Dragomir Obradović ezredest, a Szerb Köztársaság Belügyminisztériumának tanácsosát. III. Ezt a határozatot közzé kell tenni Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában. 01 Szám: / Szám: /05.

11 HIVATALOS LAPJA VAT 8 szám oldal 285. Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/91. szám) 2ának 2. pontja, továbbá a Vajdaság autonóm tartományi székhelyű diákotthonok és a középiskolák keretében levő diákotthonok működésének módjáról szóló határozat (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 10/03. szám) ának 4. bekezdése alapján május 24-i A ZENTAI BOLYAI TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2005/2006-OS TANÉVI MUNK APROGRAMJÁNAK A JÓVÁHAGYÁSÁRÓL A Képviselőház jóváhagyja a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium 2005/2006-os tanévi munkaprogramját, amelyet a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium iskolaszéke szeptember 1-jei meg. Ezt a határozatot közzé kell tenni Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában Vajdaság Autonóm Tartomány statútumának (VAT Hivatalos Lapja, 17/91. szám) 2a 1. bekezdésének 2. pontja és Vajdaság Autonóm Tartomány Garanciaalapjának megalakításáról szóló határozat (VAT Hivatalos Lapja. 17/03. és 3/06. szám) 10. szakaszának 2. bekezdése alapján május 24 i A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY GARANCIAALAPJA ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL A Képviselőház jóváhagyja a Vajdaság Autonóm Tartomány Garanciaalapja alapszabályának módosítására és kiegészítésére vonatkozó határozatot, amelyet Vajdaság Autonóm Tartomány Garanciaalapjának igazgatóbizottsága április 13 i meg. Ezt a határozatot közzé kell tenni Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában. 01. Szám: 022 8/ Vajdaság Autonóm Tartomány Statútuma (VAT Hivatalos Lapja, 17/91. szám) 2ának 2. pontja és A Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapjának megalakításáról szóló határozat (VAT Hivatalos Lapja, 4/02., 7/02., 15/02. és 3/06. szám) 7. szakaszának 2. bekezdése alapján május 24-i A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI ALAPJA ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL jóváhagyja a Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja alapszabályának módosítására és kiegészítésére vonatkozó határozatot, amelyet Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapjának igazgatóbizottsága a március 23-i meg. Ezt a határozatot közzé kell tenni Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában. 01 Szám: 02-5/ Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (VAT Hivatalos Lapja, 17/91. szám) 2a és Az újvidéki székhelyű Forum Kiadói Tevékenységű Könyv- és Lapkiadó Közvállalatról szóló határozat (VAT Hivatalos Lapja, 12/2001. és 3/2006. szám) 8. szakasza alapján május 24-i AZ ÚJVIDÉKI SZÉKHELYŰ FORUM - KIADÓI TEVÉKENYSÉGŰ KÖNYV- ÉS LAPKIADÓ KÖZVÁLLALAT ÉVI PÉNZÜGYI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL A Képviselőház jóváhagyja az újvidéki székhelyű Forum Kiadói Tevékenységű Könyv- és Lapkiadó Közvállalat évi pénzügyi gazdálkodásáról szóló jelentést, amelyet a Forum Kiadói Tevékenységű Közvállalat igazgatóbizottsága a február 22-i meg. Ezt a határozatot közzé kell tenni Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában. 01. Szám: 016-1/ Szám: /06.

12 296 oldal - 8 szám HIVATALOS LAPJA VAT TARTALOM Sorszam Tárgy Oldal Sorszam Tárgy Oldal Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselõháza 269. Határozat a Delibláti-homokpuszta külön rendeltetésû, különleges természetvédelmi terület területrendezési tervének meghozataláról Határozat az Obedi-láp külön rendeltetésû, különleges természetvédelmi terület területrendezési tervének meghozataláról Határozat az Ó-Béga-Császártó külön rendeltetésû, különleges természetvédelmi terület területrendezési tervének kidolgozásáról Határozat a Dnevnik Holding Lap-és Könyvkiadó Rszvénytársaságról Határozat a Poljoprivrednik lap feletti alapítói jogok átruházásáról Határozat a Roma Felzárkóztatási Hivatal megalapításáról Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány fejletlen és elégtelenül fejlett községei státusának megállapítására vonatkozó kritériumokról Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány területén önálló mûvészeti vagy egyéb mûvelõdési tevékenységet folytató személy státusának megállapítási módjáról Határozat a vajdasági Rádiómûsor-Szóró Intézmény Programbizottságának kinevezésérõl Határozat a Vajdaság Autonóm Tartományi székhelyû egyetemista központok mûködésének módjáról szóló határozat módosításáról Határozat a Vajdaság Autonóm Tartományi székhelyû diákotthonok és a középiskolák keretében levõ diákotthonok mûködésének módjáról szóló határozat módosításáról Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány által alapított középiskolák számáról, struktúrájáról és területi beosztásáról szóló határozat módosításáról és kiegészítésérõl Határozat a Vajdasági Mûvelõdési Intézet megalakításáról szóló határozat módosításáról és kiegészítésérõl Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselõháza bizottságai elnökének és tagjainak megválasztásáról szóló határozat kiegészítésérõl Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselõházában állandó munkaviszonyban levõ képviselõkrõl szóló határozat módosításáról és kiegészítésérõl Határozat a Tartományi Biztonsági Tanács tagjainak kinevezésérõl szóló határozat módosításáról és kiegészítésérõl Határozat a zentai Bolyai Tehetséggondozó gimnázium és kollégium 2005/2006-os tanévi munkaprogramjának a jóváhagyásáról Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány fejlesztési alapja alapszabályának módosítására és kiegészítésére vonatkozó határozat jóváhagyásáról Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány garanciaalapja alapszabályának módosítására és kiegészítésére vonatkozó határozat jóváhagyásáról Határozat az újvidéki székhelyû Forum - kiadói tevékenységû könyv- és lapkiadó közvállalat évi pénzügyi gazdálkodásáról szóló jelentés jóváhagyásáról 295 Kiadó: Tartomanyi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság. Felelős szerkesztő: Ksenija Jovanović, tel Nyomtatja a Dnevnik Nyomda, Szerkesztőség: Dnevnik Lapok és Folyóiratok - VAT Hivatalos lapja, Újvidék, Felszabadulás sugárút 81. szám. Tel.: , faxszám: Előfizetési szolgálat - tel.: , zsírószámla: Dnevnik Lapok és Folyóiratok Kft VAT Hivatalos Lapja megjelöléssel

607. Újvidék. 2010. november 25. 21. szám LXVI. évfolyam

607. Újvidék. 2010. november 25. 21. szám LXVI. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2010. november

Részletesebben

Újvidék. 2008. január 31. 1. szám LXIV. évfolyam

Újvidék. 2008. január 31. 1. szám LXIV. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2008. január

Részletesebben

547. Újvidék. 2010. október 29. 19. szám LXVI. évfolyam. 4. szakasz

547. Újvidék. 2010. október 29. 19. szám LXVI. évfolyam. 4. szakasz Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2010. október

Részletesebben

SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TARTOMÁNYI PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG

SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TARTOMÁNYI PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TARTOMÁNYI PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG TÁJÉKOZTATÓ A TARTOMÁNYI PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG MUNKÁJÁRÓL ÚJVIDÉK T a r t a l o m: 1. Általános adatok az állami szervről és a tájékoztatóról...

Részletesebben

A MAGYARKANIZSAI JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR ALAPSZABÁLYA

A MAGYARKANIZSAI JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR ALAPSZABÁLYA A Magyarkanizsai József Attila Könyvtár igazgatóbizottsága által 2001.08.08-án meghozott, a Községi Képviselő Testület 02-59/2001-I számú, 2001.07.31-én hozott végzésével (Kanizsa Község Hivatalos Lapja

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 5. szám Topolya, 2008. április 24. Broј 5. 24.04.2008. СТРАНА 27. OLDAL

Részletesebben

289. 290. Újvidék. 2006. június 30. 9 szám LXII évfolyam. 5. szakasz

289. 290. Újvidék. 2006. június 30. 9 szám LXII évfolyam. 5. szakasz VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések

Részletesebben

705. 707. 706. Újvidék

705. 707. 706. Újvidék Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 2009. december 18

Részletesebben

R E N D E L E T E T A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET KÉPVISELŐI ÉS A KÉPVISELŐ- TESTÜLETI MUNKATESTÜLETEK TAGJAINAK TÉRÍTMÉNYEIRŐL. 1.

R E N D E L E T E T A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET KÉPVISELŐI ÉS A KÉPVISELŐ- TESTÜLETI MUNKATESTÜLETEK TAGJAINAK TÉRÍTMÉNYEIRŐL. 1. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. egységes

Részletesebben

TÖRVÉNY AZ ÁLLAMI ÜGYÉSZI TANÁCSRÓL (A SZK Hivatalos Közlönye, 116/2008., 101/2010. és 88/2011. szám)

TÖRVÉNY AZ ÁLLAMI ÜGYÉSZI TANÁCSRÓL (A SZK Hivatalos Közlönye, 116/2008., 101/2010. és 88/2011. szám) TÖRVÉNY AZ ÁLLAMI ÜGYÉSZI TANÁCSRÓL (A SZK Hivatalos Közlönye, 116/2008., 101/2010. és 88/2011. szám) I. ALAPRENDELKEZÉSEK A törvény tartalma 1. szakasz Jelen törvény az Állami Ügyészi Tanács (a továbbiakban:

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVIII 29. септембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVIII 29. септембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXVIII 29. септембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 7. szám Topolya, 2006. szeptember 29. Broј 7. 29.09.2006. СТРАНА 129. OLDAL

Részletesebben

REGIONÁLIS SZAKMAI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MAGYARKANIZSA

REGIONÁLIS SZAKMAI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MAGYARKANIZSA REGIONÁLIS SZAKMAI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MAGYARKANIZSA A MAGYARKANIZSAI REGIONÁLIS SZAKMAI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MUNKAHELYI ÉS SZERVEZETI BESOROLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA MAGYARKANIZSA 1

Részletesebben

629. Újvidék. 2006. december 11. 18 szám LXII évfolyam

629. Újvidék. 2006. december 11. 18 szám LXII évfolyam VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések

Részletesebben

2015. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV

2015. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV Cégnév: Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: Szabadka, Lazar Nesic tér 1. Főtevékenység: 3811 Veszélyesnek nem minősülő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2 ALAPSZABÁLY 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A szervezet teljes neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Falusi Turizmus Egyesület Rövidített neve: GyMS megyei FTE Angol nyelven: Association of Rural Tourism in

Részletesebben

Újvidék. 2007. január 24. 1 szám LXIII évfolyam

Újvidék. 2007. január 24. 1 szám LXIII évfolyam VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések

Részletesebben

Újvidék. 2008. december 29. 25. szám LXIV. évfolyam. alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa 2008. Szám: 02-00133/2008. 597.

Újvidék. 2008. december 29. 25. szám LXIV. évfolyam. alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa 2008. Szám: 02-00133/2008. 597. Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2008. december

Részletesebben

R E N D E L E T E T AZ EGYESÜLETEK MUNKAPROGRAMJÁNAK FINANSZÍROZÁSÁRÓL. 1. szakasz

R E N D E L E T E T AZ EGYESÜLETEK MUNKAPROGRAMJÁNAK FINANSZÍROZÁSÁRÓL. 1. szakasz Az egyesületekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 51/09. sz.) 38. szakaszának 5. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének

Részletesebben

Број: 12. 01.08.2014. СТРАНА 285. OLDAL 2014.08.01. 12. szám

Број: 12. 01.08.2014. СТРАНА 285. OLDAL 2014.08.01. 12. szám Број: 12. 01.08.2014. СТРАНА 285. OLDAL 2014.08.01. 12. szám A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07., 34/10. és 54/11. sz.) alapján a 2014. július 31-én

Részletesebben

H I R D E T É S ÜZLETHELYISÉG BÉRBEADÁSÁRA

H I R D E T É S ÜZLETHELYISÉG BÉRBEADÁSÁRA Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Szám: 361-5/2015-II Kelt: 2015.02.12-én Z E N T A H I R D E T É S ÜZLETHELYISÉG BÉRBEADÁSÁRA Az állami tulajdonban, illetve Zenta község köztulajdonában

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2015. NOVEMBER 24. Z E N T A 159. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 2. bekezdése, Zenta község költségvetéséből

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. v.a. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016.

Részletesebben

N Y I L V Á N O S H I R D E T M É N Y ÜZLETHELYSÉGEK BÉRBEADÁSÁRA

N Y I L V Á N O S H I R D E T M É N Y ÜZLETHELYSÉGEK BÉRBEADÁSÁRA Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Az üzlethelyiségekben illetékes bizottság Szám: 361-11/2016-II Kelt: 2016.03.04-én Z E N T A N Y I L V Á N O S H I R D E T M É N Y ÜZLETHELYSÉGEK

Részletesebben

PÁLYÁZATI SZABÁLYZATOT

PÁLYÁZATI SZABÁLYZATOT Az alapítványokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 88/2010. és 99/2011. szám) 34. szakasza, a Prosperitati Alapítvány alapszabálya (meghozva 2016. január 21- én) 10. szakaszának 1.

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete. Alapszabály

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete. Alapszabály Magyar Fizikushallgatók Egyesülete 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület nevei: Alapszabály a) az Egyesület magyar neve: Magyar Fizikushallgatók Egyesülete, hivatalos rövidítése: Mafihe; b) az Egyesület

Részletesebben

R E N D E L E T E T A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET EGY TAGJA MANDÁTUMÁNAK MEGSZŐNÉSÉRİL

R E N D E L E T E T A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET EGY TAGJA MANDÁTUMÁNAK MEGSZŐNÉSÉRİL Број 7. 11.10.2010. СТРАНА 252. OLDAL 2010.10.11. 7. szám A helyhatósági választásokról szóló törvény 46. szakasz 1. bekezdésének 1. pontja (A Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 20. XLVIII. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 77./ ОДЛУКA О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I 1 " DÓZSA" LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A a 2001. 11. 28-i igazgatósági ülés 20./2001. sz. határozatával elfogadott módosításokkal, a 2002. 12.

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról1

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról1 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról1 Az Országgyűlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/462/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával és Tapolca Város Német Nemzetiségi

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I J E GY Z Ő K Ö N Y V

K Ö Z G Y Ű L É S I J E GY Z Ő K Ö N Y V K Ö Z G Y Ű L É S I J E GY Z Ő K Ö N Y V Az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelye: H- 1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9. székhelyén 2016. április 29-én (huszonkilencedikén)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére Szám: 156/2008. Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Szervezeti Működési

Részletesebben

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL mely létrejött MEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 9400 Sopron, Fő tér 1.) Ágfalva Község Önkormányzata (székhely: 9423

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

31-5/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés. H e l y b e n

31-5/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés. H e l y b e n 31-5/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n J a v a s l a t a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet, valamint a Heves Megyei

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY 2014. 05. 19. CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY 2014. 05. 19. CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY Elfogadva a Taggyűlés 6/ 2014 (V.19.) Tgy. sz. határozatával. A lábjegyzetben kurzív betűkkel a kamarai törvény kivonata olvasható. 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

2001. évi LVIII. törvény. a Magyar Nemzeti Bankról. I. Fejezet A MAGYAR NEMZETI BANK JOGÁLLÁSA, ELSŐDLEGES CÉLJA ÉS ALAPVETŐ FELADATA

2001. évi LVIII. törvény. a Magyar Nemzeti Bankról. I. Fejezet A MAGYAR NEMZETI BANK JOGÁLLÁSA, ELSŐDLEGES CÉLJA ÉS ALAPVETŐ FELADATA 2001. évi LVIII. törvény a Magyar Nemzeti Bankról Az Országgyűlés törvényt alkot a Magyar Nemzeti Bankról, annak elsődleges céljairól, alapvető feladatairól, intézményi, szervezeti, személyi, pénzügyi

Részletesebben

TÖRVÉNY A KÖZÉPISKOLAI OKTATÁSRÓL ÉS NEVELÉSRŐL. (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 55/2013. szám) I BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.

TÖRVÉNY A KÖZÉPISKOLAI OKTATÁSRÓL ÉS NEVELÉSRŐL. (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 55/2013. szám) I BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. TÖRVÉNY A KÖZÉPISKOLAI OKTATÁSRÓL ÉS NEVELÉSRŐL (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 55/2013. szám) I BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény tárgya 1. szakasz A jelen törvény a középiskolai oktatást és nevelést

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 14509/2015. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! 2014. március 15-én hatályba lépett

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2011. június 22-én 17 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2011. június 22-én 17 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2011. június 22-én 17 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. augusztus 02-án megtartott rendkívüli testületi ülésnek a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovács Árpádné Igazgató 1 Az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot a Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIII 27. фебруар 2001. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIII 27. фебруар 2001. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXIII 27. фебруар 2001. г., Бачка Топола XXXIII. évfolyam 3. szám Topolya, 2001. február 27. Број 3. 27. 02. 2001. СТРАНА

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladányi ÁMK Zöldág Napköziotthonos Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladány, 2013. szeptember 01. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája 5516 Körösladány,

Részletesebben

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202991 Szervezeti egységkód: 074077 Cím: 9024 Győr, Kálvária utca 20. E-mail cím: nador@nvarosi-gyor.sulinet.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 2/2013 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben

Број: 7. 31.03.2016. СТРАНА 92. OLDAL 2016. 03.31. 7. szám

Број: 7. 31.03.2016. СТРАНА 92. OLDAL 2016. 03.31. 7. szám Број: 7. 31.03.2016. СТРАНА 92. OLDAL 2016. 03.31. 7. szám A helyhatósági választásokról szóló törvény 56. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07., 34/10. és 54/11. sz.) alapján a i Községi Képviselő-testület

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 2013. évi XXIV. törvény A szociális közmûszolgáltatás kialakítása érdekében egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról 6471

MAGYAR KÖZLÖNY. 2013. évi XXIV. törvény A szociális közmûszolgáltatás kialakítása érdekében egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról 6471 MAGYAR KÖZLÖNY 51. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 27., szerda Tartalomjegyzék 2013. évi XXII. törvény A Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatalról 6444 2013. évi XXIII. törvény

Részletesebben

A Hermann Alice Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Hermann Alice Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Hermann Alice Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készült: 2013. Készítette: Nádasné Erdei Andrea óvodavezető Hermann Alice Óvoda OM azonosító: 030295 9400 Sopron, István bíró utca 1/a. Tel/Fax:

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (I.27.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. január 27-ei ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: Nyílt ülés: 1. Tájékoztató

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (ÜGYREND) - a módosításokkal egységes szerkezetben -

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (ÜGYREND) - a módosításokkal egységes szerkezetben - MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (ÜGYREND) - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2002., 2005., 2011. A MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A

A L A P S Z A B Á L Y A A MOST-HÍD PÁRT A L A P S Z A B Á L Y A (Egységes szerkezetben) Az Alapszabály a párt Közgyűlése által 2009. július 11-én jóváhagyott 1. sz. függelékkel, a 2009. november 21-én jóváhagyott 2. sz. függelékkel,

Részletesebben

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG T E R V E Z E T! A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A 2003. 04. 23-i közgyűlésen módosításokkal egységes szerkezetben megállapított alapszabály A RÁBA Járműipari Holding Rt. Alapszabálya

Részletesebben

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A az Alapszabállyal összhangban a Szövetség működését az alábbiak szerint határozza meg: I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013.

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013. Intézmény neve: LURKÓFALVA Óvoda Füzesgyarmat Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 5525 Füzesgyarmat Széchenyi u. 8. Intézmény OM-azonosítója: 201933 Intézmény

Részletesebben

A Nemzetközi Egészség Hálózat ALAPÍTVÁNY

A Nemzetközi Egészség Hálózat ALAPÍTVÁNY A Nemzetközi Egészség Hálózat ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A TA Az Alapítvány: 2009. évben, február hónap 05. napján egységbe foglalt szerkezetben került megalapításra. 1 A NEMZETKÖZI EGÉSZSÉG HÁLÓZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat S Z A K K A Y J Ó Z S E F S Z A K K Ö Z É P I S K O L A Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. - 2 - E szervezeti és működési szabályzat a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 20/2012. EMMI

Részletesebben

PÁLYÁZATI SZABÁLYZATOT

PÁLYÁZATI SZABÁLYZATOT Az alapítványokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 88/2010. és 99/2011. szám) 34. szakasza, a Prosperitati Alapítvány alapszabálya (meghozva 2016. január 21- én) 10. szakaszának 1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 201529 Cserhátsurány, Szabadság út 28. 2013. Készítette: Bóta Bernadett igazgató Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ INTÉZMÉNY ADATAI...4 1. A szabályzat

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. június 06-án (hétfő) 09.00 órára

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. június 06-án (hétfő) 09.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158 Fax: 85/361-802 M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 06-án (hétfő)

Részletesebben

SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara

SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara A l a p s z a b á l y 2012. május 24. 2012. május 24. 1 Preambulum A svájci-magyar kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében 1990.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2011. MÁRCIUS 31. Z E N T A 27. A mezőgazdasági földterületről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/06. és 65/08. más törvény és 41/2009. szám) 14. szakaszának 4. bekezdése,

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLYA 2014. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A KÖZTESTÜLET NEVE Győr-Moson-Sopron Megyei Építész Kamara 2.. 1./ SZÉKHELYE 9023 Győr, Corvin u. 22. 2./ ILLETÉKESSÉGI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány Alapító Okiratának

Részletesebben

BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Továbbá a 2013. év szeptember hónap 07 napján az egyesületi közgyűlés módosításokkal egységes szerkezetben foglaltan fogadta el. I. Az egyesület adatai 1. Az egyesület

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv, valamint a civil szervezetekre vonatkozó hatályos

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

A régióban működő foglalkoztatási paktumok közötti koordináció című projekt. Támogatási szerződés száma: 2003/004-561-01-02

A régióban működő foglalkoztatási paktumok közötti koordináció című projekt. Támogatási szerződés száma: 2003/004-561-01-02 Magyarország-Szlovénia Phare CBC Program 2003 A határrégió emberi erőforrás potenciáljának maximalizálása támogatási konstrukció A régióban működő foglalkoztatási paktumok közötti koordináció című projekt

Részletesebben

A VAS MEGYEI ÜGYVÉDI KAMARA ALAPSZABÁLYA

A VAS MEGYEI ÜGYVÉDI KAMARA ALAPSZABÁLYA A VAS MEGYEI ÜGYVÉDI KAMARA ALAPSZABÁLYA A Vas Megyei Ügyvédi Kamara közgyűlése az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 127.. alapján az Ügyvédi Kamara Alapszabályát az alábbiak szerint alkotta meg:

Részletesebben

TÖRVÉNY AZ ALAPFOKÚ OKTATÁSRÓL ÉS NEVELÉSRŐL. (Az SZK Hiv. Közlönye, 55/2013. sz.) I BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. 1.

TÖRVÉNY AZ ALAPFOKÚ OKTATÁSRÓL ÉS NEVELÉSRŐL. (Az SZK Hiv. Közlönye, 55/2013. sz.) I BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. 1. TÖRVÉNY AZ ALAPFOKÚ OKTATÁSRÓL ÉS NEVELÉSRŐL (Az SZK Hiv. Közlönye, 55/2013. sz.) I BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény tárgya 1. szakasz Ez a törvény szabályozza az egységes oktatási és nevelési rendszer

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2040 Budaörs, Szabadság út 162. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

AZ ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2040 Budaörs, Szabadság út 162. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 AZ ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2040 Budaörs, Szabadság út 162. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 2 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért 1021 Budapest, Lipótmezei út 1-5. A Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért Kuratóriuma a jelen Szervezeti

Részletesebben

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Az Egyesület adatai 1. Az Egyesület neve: Magyar Traumatológusok Önsegélyező Egyesülete 2. Az Egyesület székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) Elfogadva: 2013. március 11. 1088 Budapest, Trefort u. 8. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TREFORT ÁGOSTON GYAKORLÓISKOLÁJÁNAK

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2014. DECEMBER 3. Z E N T A 131. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 1. pontja és Zenta községben az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 13.882-1/2006-SZMM TERVEZET E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról Budapest, 2006. december 2 I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, NEVELÉSI TANÁCSADÓJA, KOLLÉGIUMA ÉS GYERMEKOTTHONA

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, NEVELÉSI TANÁCSADÓJA, KOLLÉGIUMA ÉS GYERMEKOTTHONA BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, NEVELÉSI TANÁCSADÓJA, KOLLÉGIUMA ÉS GYERMEKOTTHONA 7300 Komló, Tompa M. u. 14. Tel.:72 481 217 (iskola), 72 483 245 (kollégium), Fax: 72 481 277

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Tartalom A Szabályzat hatálya 4 I. fejezet: A Szent Pál Akadémia szervezete és működése 4 A Szent Pál Akadémia alapítása és fenntartása; székhelye,

Részletesebben

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 1

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 1 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 1 Az Országgyűlés abból kiindulva, hogy a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága és a mindennapi élethez nyújt szolgáltatásokat, fontosnak tartja, hogy

Részletesebben

A MUNKAHELYEK BELSŐ SZERVEZÉSÉRŐL ÉS RENDSZEREZÉSÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATOT A FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZETBEN. 1. szakasz

A MUNKAHELYEK BELSŐ SZERVEZÉSÉRŐL ÉS RENDSZEREZÉSÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATOT A FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZETBEN. 1. szakasz A Munkaügyi Törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 24/2005, 61/2005 és 54/2009 sz.) 24. szakasza alapján és a Forum Könyvkiadó Intézet Alapszabályának (54/2011 sz., kelt: 2011. 03. 22.) 20. és 38. szakaszaival

Részletesebben

BALASSI BÁLINT BAJTÁRSI EGYESÜLET

BALASSI BÁLINT BAJTÁRSI EGYESÜLET sz. példány BALASSI BÁLINT BAJTÁRSI EGYESÜLET MŰKÖDÉSI ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 2013. 12. 06. (2011. 01. 19.) ph. Szekeres István elnök 2 I. fejezet 1. Az egyesület neve, székhelye, státusza 1) Az egyesület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006.

A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Kövy Sándor Általános Iskola Szervezeti

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 45.598/2012. Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, valamint a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet átvételével kapcsolatos döntések

Részletesebben

1.2 Az OTKA körébe tartozó feladatok megvalósítását a központi költségvetés elkülönített fejezeti kezelésű előirányzata szolgálja.

1.2 Az OTKA körébe tartozó feladatok megvalósítását a központi költségvetés elkülönített fejezeti kezelésű előirányzata szolgálja. AZ ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS KUTATÁSI ALAPPROGRAMOK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Hatályos: a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet (KÁT) 2012. december 20-i ülése napjától, amelyen az OTKA SZMSZ elfogadásra

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 1 Година XXXIII 17. јануар 2001. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 1 Година XXXIII 17. јануар 2001. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 1 Година XXXIII 17. јануар 2001. г., Бачка Топола XXXIII. évfolyam 1. szám Topolya, 2001. január 17. Број 1. 17. 01. 2001. СТРАНА

Részletesebben

Az 1999. évi XLIII. törvény, és a 145/1999. (X. 1.) Kormány rendelete a temetőkről

Az 1999. évi XLIII. törvény, és a 145/1999. (X. 1.) Kormány rendelete a temetőkről Az 1999. évi XLIII. törvény, és a 145/1999. (X. 1.) Kormány rendelete a temetőkről 1999. évi XLIII. törvény I. Általános rendelkezések Alapelvek 1. (1) A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK

K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK A GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Budapest, Újpesti alsórakpart /Carl Lutz rakpart/ 29., Klaris Irodahajó, Cg. 01-10-046598,

Részletesebben