Újvidék június szám LXII évfolyam. 5. szakasz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "289. 290. Újvidék. 2006. június 30. 9 szám LXII évfolyam. 5. szakasz"

Átírás

1 VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések díjszabása szerint Újvidék 9 szám LXII évfolyam Évi előfizetés dinár (előleg). A reklamálási határidő 15 nap. Szerkesztőség és ügykezelés: Novi Sad, Felszabadulás sugárút 81. szám YU ISSN COBISS.SR-ID szakasz A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja 10/92. 12/92. 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 2. szakaszának 3. pontja és 25. szakaszának 1. bekezdése alapján június 7-i AZON CSALÁDOK PÉNZSEGÉLYRE JOGOSULTSÁGÁRÓL, AMELYEKBEN IKREK SZÜLETTEK 1. szakasz E határozat megállapítja azon családok pénzsegélyre jogosultságát, amelyekben ikrek születtek, továbbá a szóban forgó jog érvényesítésének feltételeit és módját. 2. szakasz Az e határozat 1. szakaszában említett jogot az az anya érvényesítheti, akinek az ikrek születésének idején Vajdaság Autonóm Tartomány terülén van a lakhelye és a megszületett gyermekeiről közvetlenül gondoskodik. A család nevében ezt a jogot az apa érvényesítheti, ha az anya nem él, vagy elhagyta az ikreket, vagy indokolt okokból nem tud közvetlenül gondoskodni a megszületett gyermekeiről. 3. szakasz A pénzsegélyre jogosultság iránti kérvényhez az anya az alábbiakat mellékeli: 1. bizonyítékot (a személyazonossági igazolvány fénymásolatát) a Vajdaság autonóm tartományi község város területén levő lakhelyről; 2. az ikrek anyakönyvi kivonatát; 3. betétkönyv vagy folyószámla fénymásolatát. Ha a pénzsegélyre az apa jogosult, a kérvényhez és az e szakasz 1., 2. és 3. pontjában mellékelt bizonyítékokhoz be kell nyújtania az alábbiakat is: 1. az anya halotti anyakönyvi kivonatát; 2. a gyámhatósági szerv bizonylatát arról a tényről, hogy az anya elhagyta az ikreket; 3. végzést arról, hogy az anyától megvonták a szülői jogot; 4. bizonylatot az illetékes egészségügyi szervtől az anya súlyos betegségéről, vagy végzést arról, hogy az anyától megvonták a cselekvőképességet, 5. bizonylatot az illetékes intézménytől az anya börtönbüntetése letöltésének megkezdéséről és időtartamáról. 4. szakasz A pénzsegélyre jogosulás iránti kérvényt legkésőbb az ikrek első életévének betöltéséig az illetékes tartományi gyermekellátási közigazgatási szervhez kell benyújtani. Az e határozat 2. szakaszában megállapított pénzsegélyre jogosulás iránti kérvényről első fokon az illetékes tartományi gyermekellátási közigazgatási szerv dönt. Az illetékes tartományi gyermekellátási közigazgatási szerv vezetőjének első fokon meg határozata elleni panaszról Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa dönt. 6. szakasz A pénzsegélyt a jogosult szülő nevére szóló betétkönyvre, illetve folyószámlára fizetik be. Az egyszeri pénzsegélyt ,00 dinár összegben július 1-jétől fizetik ki. A pénzsegély nominális összegét minden évben Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa határozatban állapítja meg, minden naptári évben a Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséről szóló határozat elfogadása, illetve a szóban forgó intézkedés végrehajtásához szükséges eszközök megállapítása után. 7. szakasz Az e határozat 2. szakaszában említett pénzsegélyre való jog pénzellátását Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetésében kell biztosítani. 8. szakasz Ez a határozat a Vajdaság AT Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba, és július 1-jétől kell alkalmazni. Szám: / A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának a szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja 10/92. 12/92. 1/95., 03/02., 23/02. és 17/03. szám) 2. szakaszának 28. pontja és 25. szakaszának 1. bekezdése alapján június 14- i A TARTOMÁNYI SZERVEKBEN SZERVEZETEKBEN SZOLGÁLATOKBAN ÉS IGAZGATÓSÁGOKBAN DOLGOZÓ KINEVEZETT ILLETVE MUNKAKÖRBE HELYEZETT SZEMÉLYEK ÉS ALKALMAZOTTAK FIZETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 1. szakasz A tartományi szervekben szervezetekben szolgálatokban és igazgatóságokban dolgozó kinevezett illetve munkakörbe helyezett személyek és alkalmazottak fizetéséről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 19/05. szám) 8. szakaszának 3. fordulatában a: "Vaj-

2 414 oldal - 9 szám HIVATALOS LAPJA VAT daság Autonóm Tartomány gazdasági fejlesztési programjának a realizálására alakított szakszolgálat igazgatójának," szöveg után az alábbiakkal bővül: "az Európai Ügyek Hivatala igazgatójának, a Tartományi Ombudsman Szakszolgálata igazgatójának,". 2. szakasz Ez a határozat a Vajdaság AT Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba. Szám: /2006. Újvidék, június A tartományi közigazgatási illetékekről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/05. szám) 22. szakaszának 2. bekezdése alapján június 14- i közzéteszi A TARTOMÁNYI KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEK DÍJJEGYZÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLT DINÁR ÖSSZEGEIT 1. A Végrehajtó Tanács A tartományi közigazgatási illetékekről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/05. szám) összetevő részét képező A tartományi közigazgatási illetékek díjjegyzéke részbe előírt közigazgatási illetékek dinárértékeit összehangolja a létfenntartási költségek évi növekedési rátájával, amelyet a Köztársasági Statisztikai Intézet a május 1-jétől április 30-i időszakra vonatkozóan tett közzé, az alábbiak szerint: az illeték összehangolt összege dinárban 1) az 1. díjtétel ben - az 1. pont ban az il leték - a 2. pont ban az il leték 150,00 730,00 2) a 2. díjtétel ben - az 1. be kezdésben az il leték 150,00 3) a 3. díjtétel ben - az 1. be kezdésben az il leték 290,00 4) a 4. díjtétel ben: - az 1. pont ban az il leték - a 2. pont ban az il leték - a 3. pont ban az il leték 150,00 150,00 150,00 5) az 5. díjtétel ben: - az 1. be kezdésben az il leték 890,00 6) a 6. díjtétel ben: - az 1. be kezdésben az il leték 890,00 7) a 7. díjtétel ben: - az 1. be kezdésben az il leték 1460,00 8) a 8. díjtétel ben: - az 1. pont ban az il leték - a 2. pont ban az il leték - a 3. pont ban az il leték 9) a 9. díjtétel ben: - az 1. pont ban az il leték - a 2. pont ban az il leték 1460, , ,00 440,00 440,00 10) a 10. díjtétel ben: - az 1. be kezdésben az il leték 220,00 11) a 11. díjtétel ben: - az 1.be kezdésben az il leték 220,00 12) a 12. díjtétel ben: - az 1.be kezd ésben az il leték 220,00 13) a 13. díjtétel ben: - az 1.be kezdésben az il leték 150,00 14) a 14. díjtétel ben: - az 1.be kezdésben az il leték 8750,00 15) a 15. díjtétel ben: - az 1.be kezdésben az il leték ,00 2. Az 1. pontban említett tartományi közigazgatási illetékek összehangolt dinár összegét a Vajdaság AT Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik naptól kell alkalmazni. Szám: /2006. Újvidék, június A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 2. szakaszának 21. pontja és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján június 7-i AZ ÚJVIDÉKI VAJDASÁGI MÚZEUM MUNKAHELYEINEK RENDSZERESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATOT MÓDOSÍTÓ ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL A Végrehajtó Tanács jóváhagyja az újvidéki Vajdasági Múzeum munkahelyeinek rendszeresítéséről szóló szabályzatot módosító és kiegészítő szabályzatot, amelyet az újvidéki Vajdasági Múzeum igazgatója április 10-én, szám alatt meg. I Szám: / A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 2. szakasza 16. pontjának 19. fordulata és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján június 7-i AZ ÚJVIDÉKI MODERN KÉPZŐMŰVÉSZETI MÚZEUM IGA- ZGATÓBIZOTTSÁGA TAGJÁNAK A FELMENTÉSÉRŐL A Végrehajtó Tanács MILOŠ ARSIĆOT felmenti az újvidéki Modern Képzőművészeti Múzeum igazgatóbizottsági tagjának tisztsége alól. I Szám: /2006.

3 HIVATALOS LAPJA VAT 9 szám oldal 294. A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 2. szakasza 16. pontjának 19. fordulata és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján június 7-i AZ ÚJVIDÉKI MODERN KÉPZŐMŰVÉSZETI MÚZEUM IGAZGATÓBIZOTTSÁGA TAGJÁNAK A KINEVEZÉSÉRŐL A Végrehajtó Tanács SLAĐANA VARAGIĆOT, az újvidéki Modern Képzőművészeti Múzeum custosát kinevezi az újvidéki Modern Képzőművészeti Múzeum igazgatóbizottsági tagjának. I Szám: / A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 03/02., 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján június 7-i VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY VÉGREHAJTÓ TANÁCSA ALELNÖKI TANÁCSOSÁNAK FELMENTÉSÉSÉRŐL A Végrehajtó Tanács ZDRAVKO ŽIVKOVIĆ magisztert kinevezi alelnöki tanácsosának. I Ezt a határozatot közzé kell tenni Vajdaság AT Hivatalos Szám: / A tartományi közigazgatásról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 21/02. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 15. szakaszának 1. és 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján április 7-i VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY VÉGREHAJTÓ TANÁCSA REGIONÁLIS ÉS NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI TITKÁRSÁGA SEGÉDTITKÁRÁNAK FELMENTÉSÉRŐL A Végrehajtó Tanács BARBARA AVDALOVIĆOT felmenti Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsa Regionális és Nemzetközi Együttműködési Titkársága segédtitkárának tisztsége alól. I A Végrehajtó Tanács ZDRAVKO ŽIVKOVIĆ magisztert felmenti alelnöki tanácsosának tisztsége alól. I Szám: /2006. Ezt a határozatot közzé kell tenni Vajdaság AT Hivatalos Szám: / A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján június 7-i VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY VÉGREHAJTÓ TANÁCSA ALELNÖKI TANÁCSOSÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 298. A tartományi közigazgatásról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 21/02. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 15. szakaszának 1. és 2. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján április 7-i VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY VÉGREHAJTÓ TANÁCSA REGIONÁLIS ÉS NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI TITKÁRSÁGA SEGÉDTITKÁRÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL A Végrehajtó Tanács BARBARA AVDALOVIĆOT kinevezi Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsa Regionális és Nemzetközi Együttműködési Titkársága segédtitkárának.

4 416 oldal - 9 szám HIVATALOS LAPJA VAT I Szám: / Az egészségvédelemről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 107/05. szám) 130. szakaszának 3. bekezdése, A Vajdaság AT területén kórházi, szakorvosi és sajátos szakorvosi egészségvédelmi szolgáltatást nyújtó egészségügyi intézmények alapítói jogainak és kötelezettségeinek az átvételéről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 8/02. és 11/02. szám) I pontja és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján június 7-i A NAGYBECSKEREKI SZÉKHELYŰ DR. VASA SAVIĆ TÜDŐBETEGGONDOZÓ SZAKKÓRHÁZ IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL A Végrehajtó Tanács Dr. MILE KOVAČEVIĆET felmenti a nagybecskereki székhelyű Dr. Vasa Savić Tüdőbeteggondozó Szakkórház igazgatóbizottsági tagjának tisztsége alól, amelyre Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa augusztus 28-án kelt, / számú határozatával nevezte ki. I Szám: / Az egészségvédelemről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 107/05. szám) 130. szakaszának 3. bekezdése, A Vajdaság AT területén kórházi, szakorvosi és sajátos szakorvosi egészségvédelmi szolgáltatást nyújtó egészségügyi intézmények alapítói jogainak és kötelezettségeinek az átvételéről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 8/02. és 11/02. szám) I pontja és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján június 7-i A NAGYBECSKEREKI SZÉKHELYŰ DR. VASA SAVIĆ TÜDŐBETEGGONDOZÓ SZAKKÓRHÁZ IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL A Végrehajtó Tanács Dr. DUBRAVKA MEDIĆ pneumofiziológia szakorvost, a nagybecskereki székhelyű Dr. Vasa Savić Tüdőbeteggondozó Szakkórház alkalmazottját kinevezi a nagybecskereki székhelyű Dr. Vasa Savić Tüdőbeteggondozó Szakkórház igazgatóbizottsági tagjának. I Szám: / Az egészségvédelemről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 107/2005. szám) 130. szakaszának 3. bekezdése, A Vajdaság AT területén kórházi, szakorvosi és sajátos szakorvosi egészségvédelmi szolgáltatást nyújtó egészségügyi intézmények alapítói jogainak és kötelezettségeinek átvételéről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 8/02. és 11/02. szám) I pontja és A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának a szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02. 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján június 7-i A KAMENICAI SZÉKHELYŰ SREMSKA KAMENICA SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK, ÚJVIDÉK INTÉZETE IGAZATÓBIZOTTSÁGI TAGJÁNAK A FELMENTÉSÉRŐL A Végrehajtó Tanács PREDRAG ZAGORČIĆ újvidéki okl. jogászt felmentia kamenicai székhelyű Sremska Kamenica Szív- és Érrendszeri Betegségek, Újvidék Intézete igazgatóbizottsági tagjának tisztsége alól, amelyre március 3-án, / számú határozatával nevezte ki. I Szám: / Az egészségvédelemről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 107/2005. szám) 130. szakaszának 3. bekezdése, A Vajdaság AT területén kórházi, szakorvosi és sajátos szakorvosi egészségvédelmi szolgáltatást nyújtó egészségügyi intézmények alapítói jogainak és kötelezettségeinek átvételéről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 8/02. és 11/02. szám) I pontja és A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának a szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02. 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján június 7-i A KAMENICAI SZÉKHELYŰ SREMSKA KAMENICA SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK, ÚJVIDÉK INTÉZETE IGAZATÓBIZOTTSÁGI TAGJÁNAK A KINEVEZÉSÉRŐL A Végrehajtó Tanács MAJA LAUŠEVIĆ újvidéki okl. jogászt, ügyvédet kinevezi a kamenicai székhelyű Sremska Kamenica Szív- és

5 HIVATALOS LAPJA VAT 9 szám oldal Érrendszeri Betegségek, Újvidék Intézete igazgatóbizottságának elnökévé. I Szám: / Az egészségvédelemről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 107/2005. szám) 130. szakaszának 3. bekezdése, A Vajdaság AT területén kórházi, szakorvosi és sajátos szakorvosi egészségvédelmi szolgáltatást nyújtó egészségügyi intézmények alapítói jogainak és kötelezettségeinek átvételéről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 8/02. és 11/02. szám) I pontja és A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának a szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02. 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján június 7-i A KAMENICAI SZÉKHELYŰ SREMSKA KAMENICA SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK, ÚJVIDÉK INTÉZETE FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK A FEL- MENTÉSÉRŐL A Végrehajtó Tanács IGOR PAVLIČIĆ újvidéki okl. jogászt, ügyvédet felmenti a kamenicai székhelyű Sremska Kamenica Szív- és Érrendszeri Betegségek, Újvidék Intézete felügyelő bizottsága elnökének tisztsége alól, amelyre Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa március 3-án, / számú határozatával nevezte ki. I Szám: / Az egészségvédelemről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 107/2005. szám) 130. szakaszának 3. bekezdése, A Vajdaság AT területén kórházi, szakorvosi és sajátos szakorvosi egészségvédelmi szolgáltatást nyújtó egészségügyi intézmények alapítói jogainak és kötelezettségeinek átvételéről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 8/02. és 11/02. szám) I pontja és A Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának a szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02. 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján június 7-i A KAMENICAI SZÉKHELYŰ SREMSKA KAMENICA SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK, ÚJVIDÉK INTÉZETE FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK A KINEVEZÉSÉRŐL A Végrehajtó Tanács PREDRAG ZAGORČIĆ újvidéki okl. jogászt kinevezi a kamenicai székhelyű Sremska Kamenica Szív- és Érrendszeri Betegségek, Újvidék Intézete felügyelő bizottságának elnökévé. I Szám: / A Tartományi Végrehajtó Tanács szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 25. szakaszának 4. bekezdése alapján június 14- i A TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZ- ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁSI SEGÉDTITKÁR FELMENTÉSÉRŐL A Végrehajtó Tanács VLADIMIR SINĐIĆET személyes kérésére felmenti a tartományi mezőgazdasági, víz- és erdőgazdálkodási segédtitkár tisztsége alól. I Ezt a határozatot közzé kell tenni Vajdaság AT Hivatalos Szám: /2006. Újvidék, június törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 6/02. szám) 16. szakasza 1. bekezdésének 12. pontja és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 2. szakasza 16. pontjának 10. fordulata, 24. szakasza és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján június 14 i AZ ÚJVIDÉKI KÖZÉPISKOLAI DIÁKOTTHON IGA- ZGATÓJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL A Végrehajtó Tanács SVETLANA DANKUC újvidéki pedagógiatanárt június 19-i hatállyal felmenti az újvidéki Középiskolai Diákotthon igazgatójának tisztsége alól. Ezt a határozatot közzé kell tenni Vajdaság AT Hivatalos I Szám: /2006. Újvidék, június 14.

6 418 oldal - 9 szám HIVATALOS LAPJA VAT 307. törvény ( Az SZK Hivatalos Közlönye, 6/02. szám ) 16. szakasza 1. bekezdésének 12. pontja és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának szervezetéről és munkamódjáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/92., 12/92., 1/95., 3/02., 23/02. és 17/03. szám) 2. szakasza 16. pontjának 10. fordulata, 24. szakasza és 25. szakaszának 4. bekezdése alapján június 14 i AZ ÚJVIDÉKI KÖZÉPISKOLAI DIÁKOTTHON IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL A Végrehajtó Tanács SVETLANA DANKUC újvidéki pedagógiatanárt kinevezi az újvidéki Középiskolai Diákotthon igazgatójának tisztségére. Az újvidéki Középiskolai Diákotthon igazgatójának megbízatása június 20-án kezdődik, és négy évre szól I Ezt a határozatot közzé kell tenni Vajdaság AT Hivatalos Szám: /2006. Újvidék, június Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (A SZK Hivatalos Közlönye, 62/03., 64/03., 58/04. és 62/04. szám) 149. szakaszának 1. bekezdése alapján és 80. szakaszának 5. bekezdésével kapcsolatban, továbbá A tartományi közigazgatásról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 21/02. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 22. szakasza és 51. szakaszának 1. bekezdése, valamint 52. szakaszának 1. bekezdése alapján a tartományi oktatási és művelődési titkár SZABÁLYZATOT hoz A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI SZÉKHELYŰ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 2006/2007. TANÉVRE VONATKOZÓ OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK NAPTÁRÁRÓL 1. szakasz E szabályzat megállapítja a 2006/2007. tanévben a Vajdaság autonóm tartományi székhelyű általános iskolák tanulói számára az oktatási és nevelési tevékenység teljesítésének és a tanítási szünetek időpontját és -tartamát. 2. szakasz Az általános iskolában a tanítás, valamint az oktatási és nevelési tevékenység egyéb formái két félévre osztva folynak. Az első félév szeptember 1-jén, pénteken kezdődik, és december 22-én, pénteken fejeződik be, tehát az első félévben a tanítási napok száma 82. A tanítás szeptember 4-én, hétfőn kezdődik. A második félév január 15-én, hétfőn kezdődik, és június 15-én, pénteken, a nyolcadik osztályos tanulók számára pedig június 1-jén, pénteken fejeződik be. A második félévben a tanítási napok száma 99, tehát a tavaszi szünetig 58 tanítási nap, a tavaszi szünet befejezésétől a második félév végéig pedig 41, a nyolcadik osztályos tanulók számára pedig 31 tanítási nap van. 3. szakasz Az elsőtől a hetedik osztályig a tanulók a tantervet és óratervet 36 ötnapos tanítási hét, illetve 180 tanítási nap alatt teljesítik. A nyolcadik osztályos tanulók a tantervet és óratervet 34 ötnapos tanítási hét, illetve 170 tanítási nap alatt teljesítik. 4. szakasz Az alapfokú zeneiskolák és balettiskolák - az iskola éves munkaprogramja szerint - a hét hat napján is taníthatnak. 5. szakasz Tanítási szombatok: szeptember 16-án, a tanítás a pénteki órarend szerint folyik és szeptember 30-án, a tanítás az e szabályzat 10. szakaszának 1. és 2. bekezdése értelmében nem tanítási napként meghatározott nap órarendje szerint folyik. 6. szakasz A tanév folyamán a tanulók téli, tavaszi és nyári szünetet kapnak. A háromhetes téli szünet december 25-én, hétfőn kezdődik és január 12-én, pénteken fejeződik be. A négynapos tavaszi szünet április 10-én, kedden kezdődik és április 13-án, pénteken ér véget. A nyári vakáció június 18-án, hétfőn kezdődik és augusztus 31-én, pénteken ér véget. 7. szakasz Az első és a második félév végén a tanulmányi eredmények közlése és az értesítőkönyvek, bizonyítványok és oklevelek kiosztása az iskola éves programjában megállapított időpontban történik. 8. szakasz Az iskolák az állami és a vallási ünnepeket a törvénnyel összhangban ünnepelik. Az iskolák Szent Sava és Vid-napját munkanap keretében ünnepelik. Szent Sava ünnepe január 27-e, Vid-napja pedig június 28-a november 8-a, szerda a pedagógusok napja. 9. szakasz A tanulóknak és az iskola foglalkoztatottjainak joguk van a következő vallási ünnepeken a tanításról, illetve a munkáról kimaradni: - a görögkeleti vallásúaknak - a család védszentjének napján, - a karácsonyt a Gergely-naptár szerint ünneplő vallásfelekezetek tagjainak december 25-én, karácsony napján, - az iszlám vallási közösség tagjainak október 23-án, a ramadán első napján és december 30-án, az áldozati ünnep első napján, - a zsidó vallási közösség tagjainak október 2-án, jom kippur első napján. 10. szakasz Az iskola éves munkaprogramjában az e szabályzatban megállapított tanítási és munkanapok közül egy napot iskolanap megünneplésére, a tanulókkal folytatandó sporttevékenységre vagy más tanításon kívüli tevékenységi forma megvalósítására állapít meg. A mindszentek keresztény vallási ünnepről megemlékező környezetekben levő iskolák, ha az e napról megemlékező vallásfelekezethez tartozó tanulók vagy foglalkoztatottak távolléte miatt a tanítás vagy más közvetlen munkaformák lebonyolítását megnehezítené, november 1-jét, szerdát az e szakasz 1. bekezdése értelmében nem tanítási napként állapítják meg. Azok az iskolák, amelyekben ezen a napon is folyik tanítás és más közvetlen munkaformák, lehetővé teszik az említett vallásfelekezetek tagjainak a távolmaradást. Ha az iskola az e szakasz 1. bekezdésében említett nem tanítási napot nem jelölte ki iskolanap megünneplésére, az pedig a naptár szerinti tanítási, illetve munkanap, az iskola ezt a napot az éves munkaprogramban megállapított időpontban pótolja. 11. szakasz Az iskola a tanulók számára szervezett rekreatív tanítás, kirándulások és tanulmányi kirándulások időpontját az érvényes jogszabályokkal összhangban jelöli ki. Ha az iskola éves tervében a tanulmányi kirándulás vagy kirándulás időpontját tanítási napra jelöli ki, az azonos aktusban köteles megállapítani az elmulasztott oktatási és nevelési tevékenység bepótolásának időpontját és módját. 12. szakasz A Vajdaság autonóm tartományi székhelyű általános iskolák oktatási és nevelési tevékenysége 2006/2007. tanévre szóló naptárának nyomtatott, áttekintő táblázata e szabályzat alkotó része. 13. szakasz E szabályzat a Vajdaság AT Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba. Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság Szám: / Újvidék, március 31. Bunyik Zoltán s.k., Tartományi titkár

7 HIVATALOS LAPJA VAT 9 szám oldal

8 420 oldal - 9 szám HIVATALOS LAPJA VAT 309. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (A SZK Hivatalos Közlönye, 62/03., 64/03., 58/04. és 62/04. szám) 149. szakaszának 1. bekezdése alapján és 80. szakaszának 5. bekezdésével kapcsolatban, továbbá A tartományi közigazgatásról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 21/02. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 22. szakasza és 51. szakaszának 1. bekezdése, valamint 52. szakaszának 1. bekezdése alapján a tartományi oktatási és művelődési titkár SZABÁLYZATOT hoz A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI SZÉKHELYŰ KÖZÉPISKOLÁK 2006/2007. TANÉVRE VONATKOZÓ OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK NAPTÁRÁRÓL 1. szakasz E szabályzat megállapítja a 2006/2007. tanévben a Vajdaság autonóm tartományi székhelyű gimnáziumok, művészeti és szakközépiskolák (a továbbiakban: középiskolák) tanulói számára az oktatási és nevelési tevékenység kötelező formái (elméleti és gyakorlati oktatás, valamint gyakorlat) teljesítésének és a tanítási szünetek időpontját. 2. szakasz Az e szabályzat 1. szakaszában említett kötelező oktatási és nevelési tevékenységi formák az alábbiak szerint valósulnak meg( a gimnáziumokban: - az, I és II osztályban 37 ötnapos tanítási héten, illetve 185 tanítási napon, - a IV. osztályban 33 ötnapos tanítási héten, illetve 165 tanítási napon; a szakközépiskolákban: - a hároméves iskolák és I osztályában és a négyéves iskolák, I és II osztályában 37 ötnapos tanítási és munkahéten, illetve 185 tanítási és munkanapon, - a hároméves iskola II és a négyéves iskola IV. osztályában 34 ötnapos tanítási és munkahéten, illetve 170 tanítási és munkanapon. 3. szakasz A művészeti iskolák minden osztályában a tantervet és óratervet - az iskolának a törvénnyel összhangban levő éves munkaprogramja szerint - öt- vagy hatnapos tanítási héten teljesítik. 4. szakasz A középiskolában a tanítás, valamint az oktatási és nevelési tevékenység egyéb formái két félévre osztva folynak Az első félév szeptember 1-jén, pénteken kezdődik és december 22-én, pénteken fejeződik be, tehát az első félévben a tanítási és munkanapok száma 82. A tanítás szeptember 4-én, hétfőn kezdődik. A második félév január 15-én, hétfőn kezdődik és június 22-én, pénteken fejeződik be, a gimnáziumok IV. osztályos tanulói számára május 25-én, pénteken, a hároméves szakközépiskolák II osztályos tanulói és a négyéves szakközépiskolák IV. osztályos tanulói számára pedig június 1-jén, pénteken fejeződik be. A második félévben a tanítási és munkanapok száma 104, a tavaszi szünetig 58 tanítási nap, a tavaszi szünet befejezésétől a második félév végéig pedig még 46 tanítási nap van, a gimnáziumok IV. osztályos tanulói számára 26, a hároméves szakközépiskolák II osztályos és a négyéves szakközépiskolák IV. osztályos tanuló számára pedig 36 tanítási nap van. 5. szakasz Tanítási szombatok: szeptember 16-án, a tanítás a pénteki órarend szerint folyik és szeptember 30-án, a tanítás az e szabályzat 10. szakaszának 1. és 2. bekezdése értelmében nem tanítási napként meghatározott nap órarendje szerint folyik. 6. szakasz A tanév folyamán a tanulók téli, tavaszi és nyári szünetet kapnak. A háromhetes téli szünet december 25-én, hétfőn kezdődik és január 12-én, pénteken fejeződik be. A négynapos tavaszi szünet április 10-én, kedden kezdődik és április 13-án, pénteken ér véget. A nyári vakáció június 25-én, hétfőn kezdődik és augusztus 31-én, csütörtökön ér véget. 7. szakasz A tanulmányi eredmények közlése és az értesítőkönyvek kiosztása az iskola éves programjában megállapított időpontban történik. Az értesítőkönyvek kiosztása és a záróvizsga a hároméves oktatás befejezésekor, továbbá az érettségi vizsga a négyéves oktatás befejezésekor, valamint az oklevelek kiosztása az iskola éves programjában megállapított időpontban történik. 8. szakasz Az iskolák az állami és a vallási ünnepeket a törvénnyel összhangban ünnepelik. Az iskolák Szent Sava és Vid-napját munka keretében ünnepelik. Szent Sava ünnepe január 27-e, Vid-napja pedig június 28-a november 8-a, szerda a pedagógusok napja. 9. szakasz A tanulóknak és az iskola foglalkoztatottjainak joguk van a következő vallási ünnepeken a tanításról, illetve a munkáról kimaradni: - a görögkeleti vallásúaknak - a család védszentjének napján, - a karácsonyt a Gergely-naptár szerint ünneplő vallásfelekezetek tagjainak december 25-én, karácsony napján, - az iszlám vallási közösség tagjainak október 23-án, a ramadán első napján és december 30-án, az áldozati ünnep első napján, - a zsidó vallási közösség tagjainak október 2-án, jom kippur első napján. 10. szakasz Az iskola éves munkaprogramjában az e szabályzatban megállapított tanítási és munkanapok közül egy napot iskolanap megünneplésére, a tanulókkal folytatandó sporttevékenységre vagy más tanításon kívüli tevékenységi forma megvalósítására állapít meg. A mindszentek keresztény vallási ünnepről megemlékező környezetekben levő iskolák, ha az e napról megemlékező vallásfelekezethez tartozó tanulók vagy foglalkoztatottak távolléte miatt a tanítás vagy más közvetlen munkaformák lebonyolítását megnehezítené, november 1-jét, szerdát az e szakasz 1. bekezdése értelmében nem tanítási napként állapítják meg. Azok az iskolák, amelyekben ezen a napon is folyik tanítás és más közvetlen munkaformák, lehetővé teszik az említett vallásfelekezetek tagjainak a távolmaradást. Ha az iskola az e szakasz 1. bekezdésében említett nem tanítási napot nem jelölte ki iskolanap megünneplésére, az pedig a naptár szerinti tanítási, illetve munkanap, az iskola ezt a napot az éves munkaprogramban megállapított időpontban pótolja. 11. szakasz Az iskola a tanulók számára szervezett rekreatív tanítás, kirándulások és tanulmányi kirándulások időpontját az érvényes jogszabályokkal összhangban jelöli ki. Ha az iskola éves tervében a tanulmányi kirándulás vagy kirándulás időpontját tanítási napra jelöli ki, az azonos aktusban köteles megállapítani az elmulasztott oktatási és nevelési tevékenység bepótlásának időpontját és módját. 12. szakasz A Vajdaság autonóm tartományi székhelyű középiskolák 2006/2007. tanévre szóló oktatási és nevelési tevékenységi naptára nyomtatott, áttekintő táblázata e szabályzat alkotó része. 13. szakasz E szabályzat a Vajdaság AT Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba. Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság Szám: / Újvidék, március 31. Bunyik Zoltán s.k., Tartományi titkár

9 HIVATALOS LAPJA VAT 9 szám oldal

10 422 oldal - 9 szám HIVATALOS LAPJA VAT 310. törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 6/02. szám) 12. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja és A tartományi közigazgatásról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 21/02. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 22., 51. szakaszának 4. bekezdése és 52. szakaszának 1. bekezdése alapján a tartományi oktatási és művelődési titkár SLOVENSKÝ JAZYK A KULTÚRA VYJADROVANIA, pre 4. ročník zakladnej školy, TANKÖNYV jóváhagyásáról, amelynek szerzői Mariena Korošová, Vlasta Werleová és Zuzana Týrová A tartományi titkár JÓVÁHAGYJA a SLOVENSKÝ JAZYK A KULTÚRA VYJADROVANIA, pre 4. ročník zakladnej školy TANKÖNYVET, amelynek szerzői Mariena Korošová, Vlasta Werleová és Zuzana Týrová. I Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság Szám: / május Bunyik Zoltán s. k., Tartományi oktatási és művelődési titkár törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 6/02. szám) 12. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja és A tartományi közigazgatásról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 21/02. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 22., 51. szakaszának 4. bekezdése és 52. szakaszának 1. bekezdése alapján a tartományi oktatási és művelődési titkár ZAHRAMJE SA S GRAMATIKOU, slovenský jazyk pre 3. ročník zakladnej školy, TANKÖNYV jóváhagyásáról, amelynek szerzője Svetlana Zolňanová és Tatiana Ragová A tartományi titkár JÓVÁHAGYJA a ZAHRAMJE SA S GRAMA- TIKOU, slovenský jazyk pre 3. ročník zakladnej školy TANKÖNYVET, amelynek szerzői Svetlana Zolňanová és Tatiana Ragová. I Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság Szám: / június Bunyik Zoltán s. k., Tartományi oktatási és művelődési titkár törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 6/02. szám) 12. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja és A tartományi közigazgatásról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 21/02. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 22., 51. szakaszának 4. bekezdése és 52. szakaszának 1. bekezdése alapján a tartományi oktatási és művelődési titkár az általános iskola 4. osztálya számára OLVASÓKÖNYV JÓVÁHAGYÁSÁRÓL, amelynek szerzője Erdély Lenke A tartományi titkár JÓVÁHAGYJA az általános iskola 4. osztálya számára az OLVASÓKÖNYV HASZNÁLATÁT, amelynek szerzője Erdély Lenke. I Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság Szám: / június Bunyik Zoltán s. k., Tartományi oktatási és művelődési titkár törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 6/02. szám) 12. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja és A tartományi közigazgatásról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 21/02. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 22., 51. szakaszának 4. bekezdése és 52. szakaszának 1. bekezdése alapján a tartományi oktatási és művelődési titkár az általános iskola 3. osztálya számára OLVASÓKÖNYV JÓVÁHAGYÁSÁRÓL, amelynek szerzője Erdély Lenke. A tartományi titkár JÓVÁHAGYJA az általános iskola 3. osztálya számára az OLVASÓKÖNYV HASZNÁLATÁT, amelynek szerzője Erdély Lenke. I Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság Szám: / június Bunyik Zoltán s. k., Tartományi oktatási és művelődési titkár törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 6/02. szám) 12. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja és A tartományi közigazgatásról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 21/02. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 22., 51. szakaszának 4. bekezdése és 52. szakaszának 1. bekezdése alapján a tartományi oktatási és művelődési titkár a CARTE DE CITIRE PENTRU CLASA A III-a TANKÖNYV JÓVÁHAGYÁSÁRÓL, amelynek szerzője Mărioare Boldovină A tartományi titkár JÓVÁHAGYJA a CARTE DE CITIRE PENTRU CLASA A III-a TANKÖNYVET, amelynek szerzője Mărioare Boldovină.

11 HIVATALOS LAPJA VAT 9 szám oldal I Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság Szám: / június Bunyik Zoltán s. k., Tartományi oktatási és művelődési titkár törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 6/02. szám) 13. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja és A tartományi közigazgatásról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 21/02. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 22., 51. szakaszának 4. bekezdése és 52. szakaszának 1. bekezdése alapján a tartományi oktatási és művelődési titkár a s literárnoteoretickými pojmami pre 1. ročnik gymnázia TANKÖNYV jóváhagyásáról, amelynek szerzője Jozef Valihora A tartományi titkár JÓVÁHAGYJA a s literárnoteoretickými pojmami pre 1. ročník gymnázia TANKÖNYVET, amelynek szerzője Jozef Valihora. I Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság Szám: / június Bunyik Zoltán s. k., Tartományi oktatási és művelődési titkár törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 6/2002. szám) 57. szakasza alapján a tartományi jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi titkár HIRDETMÉNYT tesz közzé A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TERÜLETÉN MŰKÖDŐ KERÜLETI BÍRÓSÁGOK ÁLLANDÓ BÍRÓSÁGI TOLMÁCSAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL A Vajdaság Autonóm Tartomány területén működő kerületi bíróságoknak a következő nyelvekre van szüksége állandó bírósági tolmácsokra (a továbbiakban: tolmács): 1. Az Újvidéki Kerületi Bíróságnak: magyar nyelv 2 2. A Szabadkai Kerületi Bíróságnak: magyar nyelv 1 A tolmácsjelöltnek a következő általános és külön törvényi feltételeknek kell eleget tennie: 1. a Szerb Köztársaság állampolgára (erről a kérvényéhez állampolgársági bizonylatot kell csatolnia), 2. nem folyik ellene vizsgálat (az illetékes községi bíróság tanúsítványa), 3. nem ítélték el bűncselekményért felfüggesztés nélkül legalább hathavi börtönbüntetésre vagy olyan büntetendő cselekményért, amely az állami szervekben való munkára alkalmatlanná teszi (a büntetőnyilvántartásból a jogszabályok értelmében a Tartományi Titkárság kér adatokat), 4. nyelvtudományi karon szerzett oklevelet, vagy kitűnően tudja alkalmazni mind a forrás-, mind a célnyelvet írásban és beszédben egyaránt (az oklevél vagy más bizonyítványok, tanúsítványok hitelesített fénymásolata, vagy egyszerű fénymásolata az eredeti dokumentum bemutatásával), 5. ismeri a beszélt vagy írott forrás- és célnyelv jogi terminológiáját (a fentiek igazolásaként megfelelő tanúsítványokat stb. nyújt be), 6. fordítói teendők ellátásán megfelelő tapasztalatot szerzett. I Ha a csatolt dokumentáció alapján nem lehet megállapítani, hogy a jelentkező teljes mértékben eleget tesz a hirdetmény 5. és 6. pontjaiban foglalt feltételeknek, a Tartományi Titkárság jogi terminológiából írásbeli tudásfelmérő vizsgát folytathat le illetékes bizottság jelenlétében. Az előző bekezdésben foglalt tudásfelmérő vizsga költségei a jelöltet terhelik. II Az pont szerinti feltételek kielégítését igazoló bizonyítékokkal ellátott jelentkező leveleket a hirdetmény közzétételétől számított 15 napon belül a Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság címére kell eljuttatni: Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad. A levél, illetve kérvény benyújtásához a jelölteknek 130,00 dináros tartományi közigazgatási illetéket kell befizetni a Vajdaság AT költségvetésének a számlaszámára: , hivatkozási szám: (A tartományi közigazgatási illetékek 1. díjszabása Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/2005. szám). Szám: /2006. Kelt: június 19. ÚJVIDÉK 317. Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság Dr. Korhecz Tamás s.k., tartományi titkár A költségvetési rendszerről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 09/02., 87/02., 61/05. és 66/05. szám) 8. szakasza és A tartományi közigazgatásról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 21/02. szám) 50. és 52. szakasza alapján a tartományi pénzügyi titkár SZABÁLYZATOT VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KINCSTÁRA KONSZOLIDÁLT SZÁMLÁJÁNAK ALSZÁMLÁJÁN, ILLETVE EGYÉB SZÁMLÁIN LEVŐ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSI MÓDJÁRÓL ÉS A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI KÖLTSÉGVETÉSI IGÉNYBE VEVŐK ESZKÖZEINEK BEFEKTETÉSÉRŐL VALÓ JELENTÉSTÉTEL MÓDJÁRÓL BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. szakasz E szabályzat részletesen szabályozza a Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetési eszközei közvetlen és közvetett igénybe vevőinek (a továbbiakban: Vajdaság AT költségvetésének igénybe vevői) azon alszámlájáról, illetve egyéb számlájáról való pénzeszközök felhasználásának módját, amelyek Vajdaság Autonóm Tartomány kincstárának konszolidált számlájához (a továbbiakban: Vajdaság AT KKSZ) tartoznak. 2. szakasz Vajdaság AT költségvetésének igénybe vevői rendelkezhetnek olyan alszámlákkal, amelyeken a rendes gazdálkodáshoz szükséges eszközöket és olyan alszámlákkal, amelyeken a saját bevételeiket vezetik.

12 424 oldal - 9 szám HIVATALOS LAPJA VAT A rendes gazdálkodási alszámlákon levő pénzeszközöket a Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséről szóló határozattal összhangban kell vezetni. A saját bevételi alszámlákon a Vajdaság AT költségvetési eszközei igénybe vevőinek azon pénzeszközeit kell vezetni, amelyeket a törvénnyel összhangban termelnek meg. A rendes gazdálkodási alszámlán levő pénzeszközök nem vihetők át a Vajdaság AT költségvetési igénybe vevők saját bevételeinek alszámláira. 3. szakasz A Vajdaság AT költségvetési igénybe vevőinek saját bevételeit a Vajdaság AT KKSZ szintjén kell konszolidálni. Ha a Vajdaság AT költségvetésének igénybe vevőjét különböző hatalmi szintű költségvetésekből finanszírozzák, ezen igénybe vevő saját bevételeit a költségvetési eszközök közvetlen igénybe vevőjének hovatartozása szerint a kincstár szintjén kell konszolidálni. I A PÉNZESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSA 4. szakasz A Tartományi Pénzügyi Titkárság Kincstári Szektora (a továbbiakban: Kincstár) a Vajdaság AT közvetlen költségvetési igénybe vevőinek kérelmére a Kincstári Igazgatóságnak (a továbbiakban: Igazgatóság), a jóváhagyott appropriációk keretében a Vajdaság AT közvetlen költségvetési igénybe vevőinek rendes gazdálkodási kiadásaira, a negyedéves és havi költségtervek alapján, összhangban a Vajdaság AT költségvetési évre vonatkozó költségvetésével fizetési meghagyásokat ad ki. A Kincstár Vajdaság AT közvetlen költségvetési igénybe vevőinek kérelmére az Igazgatóságnak meghagyásokat ad ki az eszközöknek a költségvetési számláról a Vajdaság AT közvetett költségvetési igénybe vevőinek rendes gazdálkodására szolgáló alszámláikra való átutalására. A Vajdaság AT közvetett költségvetési igénybe vevői az Igazgatóságnak a Vajdaság AT költségvetéséről szóló határozatában bekapcsolt a költségvetési évre vonatkozó pénzügyi tervekkel összhangban fizetési meghagyásokat adhatnak ki 5. szakasz Vajdaság AT költségvetésének igénybe vevői a kifizetési meghagyásokat a saját bevételeinek alszámlájáról, a Vajdaság AT költségvetési évre vonatkozó költségvetéséről szóló határozattal összhangban, az Igazgatósághoz utalják. II A PÉNZESZKÖZÖK KEZELÉSE VAJDASÁG AT KKSZ ÁLTAL 6. szakasz A Vajdaság AT KKSZ -n levő minden pénzeszközt, a Vajdaság AT költségvetési évre vonatkozó költségvetéséről szóló határozatban megállapított kötelezettségek zavartalan teljesítése céljából a Kincstár kezel. Az e szakasz 1. bekezdésében említett pénzeszközök kezelésén az ezen eszközök hatékonyabb felhasználása céljából a bevételek és kiadások folyamatainak tervezése és irányítása értendő. 7. szakasz A folyó fizetőképesség finanszírozásához szükséges eszközök biztosítása céljából Vajdaság AT költségvetése a Vajdaság AT közvetett költségvetési igénybe vevői rendes gazdálkodásának alszámlájáról az eszközöknek a belső kölcsönzési számlájáról való átutalásával ideiglenesen eszközöket kölcsönözhet. Az e szakasz 1. bekezdésében említett kölcsön összege a Vajdaság AT költségvetési igénybe vevőinek rendes gazdálkodási alszámláin levő előző napi egyenleg napi összegének 60 %-ig terjedhet. Az e szakasz 1. bekezdésében említett kölcsönzés 30 napig, de legkésőbb a folyó év december 31-ig terjedhet. 8. szakasz Vajdaság AT költségvetésének közvetett igénybe vevői, a költségvetési év befejeztével, a költségvetési év fel nem használt eszközeinek a rendes gazdálkodási alszámláról Vajdaság AT költségvetésének végrehajtási számlájára való átutalására az Igazgatóságnak kezelési meghagyást adnak át. Ha az 1. bekezdésben említett igénybe vevők a költségvetési évben nem végzik el a fel nem használt eszközöknek a rendes gazdálkodási alszámláról való átutalását, az illetékes közvetlen igénybe vevők megszakítják az eszközöknek a közvetett igénybe vevők alszámlájáról ugyanazon rendeltetésre való átutalására vonatkozó kérelmek kézbesítését, míg az említettek meg nem küldik az ezen eszközöknek az 1. bekezdésben szerepelő teljes összegű felhasználásáról szóló dokumentációt, éspedig a jóváhagyott rendeltetéssel összhangban. Vajdaság AT költségvetésének igénybe vevői saját bevételeinek állását, amelyet a költségvetési év végén kell nyilvántartásba venni, a következő költségvetési év kezdetén ezen eszközök kezdeti állásaként kell átutalni. IV. AZ ESZKÖZÖK BEFEKTETÉSE 9. szakasz A tartományi pénzügyi titkár a Vajdaság AT KKSZ-n levő pénzeszközöket, kivéve a saját bevételeket, valamint azokat a bevételeket, amelyeknek rendeltetését az eszközök használatát korlátozó más jogszabály vagy szerződés állapítja meg, a hazai pénzpiacon befektetheti azon kamatkulcs szerint, amely nem alacsonyabb a Szerb Nemzeti Bank leszámítolási kulcsánál és oly módon, hogy a befektetett eszközök utáni kockázat a lehető legalacsonyabb legyen. A Vajdaság AT költségvetésének igénybe vevője a Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsával szerződést köthet a törvénnyel összhangban megtermelt saját bevételeinek befektetéséről, éspedig a hazai pénzpiacon. A Vajdaság AT költségvetésének igénybe vevője a saját bevételét Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsának előzetes jóváhagyásával, önállóan is befektetheti. A Vajdaság AT költségvetésének igénybe vevője a saját bevételének az 1. és 2. bekezdés szerint elvégzett befektetése után erről köteles értesíteni a Kincstárat, amely erről értesíti az Igazgatóságot. 11. szakasz Amikor a Vajdaság AT költségvetésének igénybe vevője az e szabályzat 10. szakasza 1. bekezdésében említett módon fekteti be a saját bevételét, Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsához kérelmet kell benyújtania a saját bevételeinek befektetéséről szóló szerződés megkötésére. Az 1. bekezdésben említett szerződés javaslat formájában benyújtott kérelemhez Vajdaság AT költségvetési igénybe vevőjének fel kell tüntetnie a saját bevételi alszámlájának számát, a befektetni szándékozó eszközök összegét, a befektetés fajtáját, valamint az eszközbefektetési feltételeket. Ha a saját bevételének befektetéséről szóló szerződés megkötését kérelmező Vajdaság AT költségvetésének közvetett igénybe vevője, előzőleg be kell szereznie a Vajdaság AT költségvetése illetékes közvetlen igénybe vevőjének véleményét. A Vajdaság AT költségvetési igénybe vevője saját bevételének befektetéséről szóló szerződés megkötésére vonatkozó kérelmét a Tartományi Pénzügyi Titkárság előzőleg megvitatja, és ha megállapítja, hogy a kérelem megalapozott, javaslatot tesz Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsának, hogy a Vajdaság AT költségvetésének igénybe vevőjével megkösse a szerződést a saját bevételek befektetéséről, amely részletesen szabályozza a szerződő felek kötelezettségeit és az eszközbefektetés feltételeit, és ezek nem lehetnek kedvezőtlenebbek azoknál a feltételeknél, amelyekkel ezt az e szabályzat 9. szakaszában említett eszközök esetében a pénzügyi titkár teszi. Az e szakasz 4. bekezdésében említett szerződés megkötése után, Vajdaság AT költségvetésének igénybe vevője a saját bevételének alszámlájáról befektetés céljából átutalja az eszközöket a Vajdaság AT KKSZ keretében levő külön alszámlára. Az eszközöknek az e szakasz 4. bekezdésben említett szerződés alapján való befektetését a Vajdaság AT KKSZ-ről való eszközök kibocsátásával, Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsának nevében, a Tartományi Pénzügyi Titkárság végzi. A befektetésből eredő bevételeket a Vajdaság AT KKSZ keretében levő külön számlára kell befizetni, ahonnan a Vajdaság AT költségvetése saját bevételének megfelelő alszámlájára kell beosztani. A befektetési határidő letelte után, a befektetett eszközöket be kell fizetni a Vajdaság AT KKSZ az e szakasz 5. bekezdésben említett külön alszámlájára, ahonnan visszakerül a Vajdaság AT költségvetési igénybe vevője saját bevételének alszámlájára. 12. szakasz Ha Vajdaság AT költségvetésének igénybe vevője a saját bevételét önállóan fekteti be, Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsának kérelmet nyújt

13 HIVATALOS LAPJA VAT 9 szám oldal be a saját bevételei önálló befektetésének jóváhagyása céljából, amelyben feltünteti a saját bevétele alszámlájának számát, a befektetés fajtáját, az összeget és az eszközbefektetés feltételeit. Ha a saját bevétele önálló befektetésének jóváhagyását kérelmező Vajdaság AT költségvetésének közvetett igénybe vevője, előzőleg be kell szereznie Vajdaság AT költségvetése közvetlen igénybe vevője illetékesének véleményét. A Vajdaság AT költségvetési igénybe vevőjének a saját bevétele önálló befektetésének jóváhagyására irányuló kérelmét előzőleg a Tartományi Pénzügyi Titkárság vitatja meg, és ha megállapítja, hogy az megalapozott, illetve az eszközöket olyan kamatkulcs szerint fektetik be, amely nem alacsonyabb a Szerb Nemzeti Bank leszámítolási kulcsánál és oly módon, hogy a kockázat a befektetett eszközök tekintetében a lehető legalacsonyabb mértékű, javasolni fogja Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsának, hogy a Vajdaság AT költségvetési igénybe vevőjének adja meg a saját bevételének önálló befektetésére vonatkozó jóváhagyást. Az e szakasz 3. bekezdésében említett jóváhagyást a kérelem kézhezvételétől számított tíz napon belül meg kell küldeni a kérelmezőnek. Az e szakasz 3. bekezdésében említett jóváhagyás kézhezvétele után a Vajdaság AT költségvetési igénybe vevője a jóváhagyott kérelemmel összhangban elvégzi a saját bevételének befektetését. 13. szakasz A Vajdaság AT költségvetésének közvetett igénybe vevője köteles havonta tájékoztatni a Vajdaság AT költségvetésének közvetlen igénybe vevőjét a saját bevételének befektetéséről, éspedig az előző hónapra vonatkozóan a hónap másodikáig, az 1.i és 2.i űrlap benyújtásával. A Vajdaság AT költségvetésének közvetlen igénybe vevője köteles a hatáskörébe tartozó közvetett igénybe vevők saját bevételeinek befektetéséről a Kincstárnak jelentést küldeni, külön-külön és összesítve a közvetlen igénybe vevő szintjén, az előző hónapra vonatkozóan a hónap harmadikáig, az 1.i és 2.i űrlap benyújtásával. A Vajdaság AT költségvetésének közvetlen igénybe vevője, amelynek a Vajdaság AT KKSZ keretében alszámlája van, köteles a Kincstárnak megküldeni a saját bevételének befektetéséről szóló jelentést, az előző hónapra vonatkozóan a hónap harmadikáig, az 1.i és 2.i űrlap benyújtásával. Az 1.i és a 2.i nyomtatott űrlapok e szabályzat összetevő részét képezik. IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 14. szakasz Vajdaság AT költségvetésének igénybe vevői kötelesek a pénzügyi feladatokra és tevékenységekre vonatkozó adatokról, írásbeli jelentésekről és elektronikus adatokról, a maguk részére és Vajdaság AT költségvetésének a hatáskörükbe tartozó közvetett igénybe vevői részére nyilvántartást vezetni. 15. szakasz E szabályzat hatályba lépésének napjával A Vajdaság AT-beli Kincstár konszolidált számlájának alszámláján, illetve egyéb számláin levő eszközök felhasználásának módjáról szóló szabályzat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 3/04., 25/04., 1/05. és 11/05. szám) hatályát veszti. 16. szakasz Ez a szabályzat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép hatályba. Szám: / Dátum: június Jovica Đukić magiszter s.k., Tartományi pénzügyi titkár törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 6/2002. szám) 24. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja és A tartományi közigazgatásról szóló határozat (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 21/2002. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 24., 51. és 52. szakasza alapján, valamint A szociális védelemről és a polgárok szociális biztonságának szavatolásáról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/91., 79/91., 33/93., 53/93., 67/93., 46/94., 48/94., 52/96., 29/01., 84/04., 101/05. és 115/05. szám) 69.b szakaszának 3. bekezdésével kapcsolatban a tartományi egészségügyi és szociálpolitikai titkár AZ ALIBUNÁR KÖZSÉGI MÁRCIUS 1-JE SZOCIÁLIS KÖZPONT IGAZGATÓJA KINEVEZÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL A tartományi titkár jóváhagyja DRAGANA ĐUNISIĆ alibunári okl. jogász kinevezését az Alibunár községi Március 1-je Szociális Központ igazgatói tisztségére. I Tartományi Egészségügyi és Szociálpolitikai Titkárság Szám: / május Dr. Miloš Lučić docens s. k., tartományi titkár törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 6/2002. szám) 24. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja és A tartományi közigazgatásról szóló határozat (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 21/2002. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 24., 51. és 52. szakasza alapján, valamint A szociális védelemről és a polgárok szociális biztonságának szavatolásáról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/91., 79/91., 33/93., 53/93., 67/93., 46/94., 48/94., 52/96., 29/01., 84/04., 101/05. és 115/05. szám) 69.b szakaszának 3. bekezdésével kapcsolatban a tartományi egészségügyi és szociálpolitikai titkár A SZABADKA KÖZSÉGI SZOCIÁLIS KÖZPONT IGAZGATÓJA KINEVEZÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL A tartományi titkár jóváhagyja LJILJANA POPOVIĆ topolyai okl. szociális gondozó kinevezését a Szabadka községi Szociális Központ igazgatói tisztségére. I Tartományi Egészségügyi és Szociálpolitikai Titkárság Szám: / május Dr. Miloš Lučić docens s. k., tartományi titkár törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 6/2002. szám) 24. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja és A tartományi közigazgatásról szóló határozat (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 21/2002. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 24., 51. és 52. szakasza alapján, valamint A szociális védelemről és a polgárok szo-

14 426 oldal - 9 szám HIVATALOS LAPJA VAT ciális biztonságának szavatolásáról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/91., 79/91., 33/93., 53/93., 67/93., 46/94., 48/94., 52/96., 29/01., 84/04., 101/05. és 115/05. szám) 69.b szakaszának 3. bekezdésével kapcsolatban a tartományi egészségügyi és szociálpolitikai titkár AZ INGYIA KÖZSÉGI DUNAV SZOCIÁLIS KÖZPONT MEGBÍZOTT IGAZGATÓJA KINEVEZÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL A tartományi titkár jóváhagyja GROZDANA RADENKOVIĆ ingyiai okl. defektológus-logopédus kinevezését az Ingyia községi Dunav Szociális Központ igazgatói tisztségére. I Tartományi Egészségügyi és Szociálpolitikai Titkárság Szám: / május Dr. Miloš Lučić docens tartományi titkár nevében Boris Kopilović s.k., törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 6/2002. szám) 24. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja és A tartományi közigazgatásról szóló határozat (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 21/2002. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 24., 51. és 52. szakasza alapján, valamint A szociális védelemről és a polgárok szociális biztonságának szavatolásáról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/91., 79/91., 33/93., 53/93., 67/93., 46/94., 48/94., 52/96., 29/01., 84/04., 101/05. és 115/05. szám) 69.b szakaszának 3. bekezdésével kapcsolatban a tartományi egészségügyi és szociálpolitikai titkár A KEVEVÁRA KÖZSÉGI KOVIN SZOCIÁLIS KÖZPONT IGA- ZGATÓJA KINEVEZÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL A tartományi titkár jóváhagyja MILČETA MILUTINOV dunadombói okl. szociális gondozó kinevezését a Kevevára községi Kovin Szociális Központ igazgatói tisztségére. I Tartományi Egészségügyi és Szociálpolitikai Titkárság Szám: / május Dr. Miloš Lučić docens tartományi titkár nevében Boris Kopilović s.k., törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 6/2002. szám) 24. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja és A tartományi közigazgatásról szóló határozat (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 21/2002. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 24., 51. és 52. szakasza alapján, valamint A szociális védelemről és a polgárok szociális biztonságának szavatolásáról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/91., 79/91., 33/93., 53/93., 67/93., 46/94., 48/94., 52/96., 29/01., 84/04., 101/05. és 115/05. szám) 69.b szakaszának 3. bekezdésével kapcsolatban a tartományi egészségügyi és szociálpolitikai titkár A PAZOVA KÖZSÉGI SZOCIÁLIS KÖZPONT MEGBÍZOTT IGAZGATÓJA KINEVEZÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL A tartományi titkár jóváhagyja VESNA TRBOVIĆ batajnicai okl. szociális gondozó kinevezését a pazovai községi Szociális Központ megbízott igazgatói tisztségére. I Tartományi Egészségügyi és Szociálpolitikai Titkárság Szám: / május Dr. Miloš Lučić docens s. k., tartományi titkár törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 6/2002. szám) 24. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja és A tartományi közigazgatásról szóló határozat (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 21/2002. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 24., 51. és 52. szakasza alapján, valamint A szociális védelemről és a polgárok szociális biztonságának szavatolásáról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/91., 79/91., 33/93., 53/93., 67/93., 46/94., 48/94., 52/96., 29/01., 84/04., 101/05. és 115/05. szám) 69.b szakaszának 3. bekezdésével kapcsolatban a tartományi egészségügyi és szociálpolitikai titkár A PALÁNKA KÖZSÉGI BAČKA PALANKA SZOCIÁLIS KÖZPONT MEGBÍZOTT IGAZGATÓJA KINEVEZÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL A tartományi titkár jóváhagyja BRANKA GAJIĆ palánkai okl. pedagógus kinevezését a Palánka községi Bačka Palanka Szociális Központ megbízott igazgatói tisztségére. I Tartományi Egészségügyi és Szociálpolitikai Titkárság Szám: / június Dr. Miloš Lučić docens s. k., tartományi titkár A vadászati törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 39/93. szám) 21. szakasza és Az egyes autonóm tartományi hatáskörök meghatározásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 6/02. szám) 47. szakasza alapján a tartományi mezőgazdasági, víz- és erdőgazdálkodási titkár hoz A GORNJI SREM VADÁSZTERÜLET

15 HIVATALOS LAPJA VAT 9 szám oldal GAZDÁLKODÁSBA ADÁSÁRÓL Az Újvidék község területén a Mezőgazdasági, Erdő- és Vízgazdálkodási Minisztérium által a /1-95. számú határozattal kijelölt GORNJI SREM vadászterületet a belgrádi Szerbiai Vadászszövetség kapja meg gazdálkodásra, amely az újvidéki NOVI SAD vadászegyesület által fog rajta 10 éves időtartamban gazdálkodni. I A vadászterülettel a vadászati törvény 22. szakaszában foglalt gazdálkodási feltételeket szerződésben kell megállapítani, amelyet a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság és a belgrádi Szerbiai Vadászszövetség e határozatnak a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 30 napon belül köt meg. II Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság Szám: /2006. Újvidék, június Daniel Petrovici s. k., tartományi titkár A vadászati törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 39/93. szám) 21. szakasza és Az egyes autonóm tartományi hatáskörök meghatározásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 6/02. szám) 47. szakasza alapján a tartományi mezőgazdasági, víz- és erdőgazdálkodási titkár hoz A VISOKA GREDA VADÁSZTERÜLET GAZDÁLKODÁSBA ADÁSÁRÓL A Nagykikinda község területén a Mezőgazdasági, Erdő- és Vízgazdálkodási Minisztérium által a /94. számú határozattal kijelölt VISOKA GREDA vadászterületet a belgrádi Szerbiai Vadászszövetség kapja meg gazdálkodásra, amely a homokrévi Perjanica Vadászegyesület által fog rajta 10 éves időtartamban gazdálkodni. I A vadászterülettel a vadászati törvény 22. szakaszában foglalt gazdálkodási feltételeket szerződésben kell megállapítani, amelyet a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság és a belgrádi Szerbiai Vadászszövetség e határozatnak Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 30 napon belül köt meg. II Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság Szám: /2006. Újvidék, június Daniel Petrovici s. k., tartományi titkár A vadászati törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 39/93. szám) 21. szakasza és Az egyes autonóm tartományi hatáskörök meghatározásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 6/02. szám) 47. szakasza alapján a tartományi mezőgazdasági, víz- és erdőgazdálkodási titkár hoz A DUNAV SREM VADÁSZTERÜLET GAZDÁLKODÁSBA ADÁSÁRÓL A Pazova község területén a Mezőgazdasági, Erdő- és Vízgazdálkodási Minisztérium által a / számú határozattal kijelölt DUNAV SREM vadászterületet a belgrádi Szerbiai Vadászszövetség kapja meg gazdálkodásra, amely a pazovai STARA PAZOVA Vadászegyesület által fog rajta 10 éves időtartamban gazdálkodni. I A vadászterülettel a vadászati törvény 22. szakaszában foglalt gazdálkodási feltételeket szerződésben kell megállapítani, amelyet a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság és a belgrádi Szerbiai Vadászszövetség e határozatnak Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 30 napon belül köt meg. II Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság Szám: /2006. Újvidék, június Daniel Petrovici s. k., tartományi titkár A vadászati törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 39/93. szám) 21. szakasza és Az egyes autonóm tartományi hatáskörök meghatározásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 6/02. szám) 47. szakasza alapján a tartományi mezőgazdasági, víz- és erdőgazdálkodási titkár hoz A NEOPLANTA VADÁSZTERÜLET GAZDÁLKODÁSBA ADÁSÁRÓL Az Újvidék község területén a Mezőgazdasági, Erdő- és Vízgazdálkodási Minisztérium által a /2-95. számú határozattal kijelölt NEOPLANTA vadászterületet a belgrádi Szerbiai Vadászszövetség kapja meg gazdálkodásra, amely az újvidéki NEO- PLANTA Vadászegyesület által fog rajta 10 éves időtartamban gazdálkodni. I A vadászterülettel a vadászati törvény 22. szakaszában foglalt gazdálkodási feltételeket szerződésben kell megállapítani, amelyet a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság és a belgrádi Szerbiai Vadászszövetség e határozatnak Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 30 napon belül köt meg. II Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság Szám: /2006. Újvidék, június 2. Daniel Petrovici s. k.,

16 428 oldal - 9 szám HIVATALOS LAPJA VAT 328. tartományi titkár A vadászati törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 39/93. szám) 21. szakasza és Az egyes autonóm tartományi hatáskörök meghatározásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 6/02. szám) 47. szakasza alapján a tartományi mezőgazdasági, víz- és erdőgazdálkodási titkár hoz A STARA TISA VADÁSZTERÜLET GAZDÁLKODÁSBA ADÁSÁRÓL A Zsablya község területén a Mezőgazdasági, Erdő- és Vízgazdálkodási Minisztérium által a /94. számú határozattal kijelölt STARA TISA vadászterületet a belgrádi Szerbiai Vadászszövetség kapja meg gazdálkodásra, amely a zsablyai SRNDAĆ Vadászegyesület által fog rajta 10 éves időtartamban gazdálkodni. I A vadászterülettel a vadászati törvény 22. szakaszában foglalt gazdálkodási feltételeket szerződésben kell megállapítani, amelyet a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság és a belgrádi Szerbiai Vadászszövetség e határozatnak Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 30 napon belül köt meg. II Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság Szám: /2006. Újvidék, június 2. Daniel Petrovici s. k., SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY VÉGREHAJTÓ TANÁCSA Szám: / május 18. ÚJVIDÉK tartományi titkár Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény (A JSZK Hivatalos Lapja, 33/97 és 31/01. szám) 209. szakaszának 1. és 2. bekezdése alapján VÉGZÉST hoz A SZABADKAI EGYETEMISTA KÖZPONT INTÉZMÉNY FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL SZÓLÓ április 12-én kelt, /2006. SZÁMÚ HATÁROZAT KIIGAZÍTÁSÁRÓL A szabadkai Egyetemista Központ Intézmény felügyelő bizottsága tagjainak kinevezéséről szóló határozat l. bekezdése 2. fordulatának 1. pontjában az "Ivana Marinkovićot" szövegrész helyébe az "Ivana Marinovićot" kerül, a 3. fordulat 1. pontjában pedig a "Dr. Dušan Bobert" szövegrész helyébe a "dr. Dušan Boberát" kerül. I Ezt a végzést közzé kell tenni Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos

17 HIVATALOS LAPJA VAT 9 szám oldal

18 430 oldal - 9 szám HIVATALOS LAPJA VAT

19 HIVATALOS LAPJA VAT 9 szám oldal

20 432 oldal - 9 szám HIVATALOS LAPJA VAT TARTALOM Sorszam Tárgy Oldal Sorszam Tárgy Oldal 289. Határozat azon családok pénzsegélyre jogosultságáról, amelyekben ikrek születtek Határozat a tartományi szervekben, szervezetekben, szolgálatokban és igazgatóságokban dolgozó kinevezett, illetve munkakörbe helyezett személyek és alkalmazottak fizetéséről szóló határozat módosításáról és kiegészítéséről A tartományi közigazgatási illetékek díjjegyzékének összehangolt dinár összegei Határozat az újvidéki Vajdasági Múzeum munkahelyeinek rendszeresítéséről szóló szabályzatot módosító és kiegészítő szabályzat jóváhagyásáról Határozat az újvidéki Modern Képzőművészeti Múzeum igazgatóbizottsága tagjának a felmentéséről Határozat az újvidéki Modern Képzőművészeti Múzeum igazgatóbizottsága tagjának a kinevezéséről Határozat alelnöki tanácsosának felmentéséről Határozat alelnöki tanácsosának kinevezéséről Határozat Regionális és Nemzetközi Együttműködési Titkársága segédtitkárának felmentéséről Határozat Regionális Nemzetközi Együttműködési Titkársága segédtitkárának kinevezéséről Határozat a nagybecskereki székhelyű dr. Vasa Savić Tüdőbeteggondozó Szakkórház igazgatóbizottsági tagjának felmentéséről Határozat a nagybecskereki székhelyű dr. Vasa Savić Tüdőbeteggondozó Szakkórház igazgatóbizottsági tagjának kinevezéséről Határozat a kamenicai székhelyű Sremska Kamenica Szívés Érrendszeri Betegségek, Újvidék Intézete igazgatóbizottsági tagjának a felmentéséről Határozat a kamenicai székhelyű Sremska Kamenica Szívés Érrendszeri Betegségek, Újvidék Intézete igazgatóbizottsági tagjának a kinevezéséről Határozat a kamenicai székhelyű Sremska Kamenica Szívés Érrendszeri Betegségek, Újvidék Intézete felügyelő bizottsága elnökének a felmentéséről Határozat a kamenicai székhelyű Sremska Kamenica Szívés Érrendszeri Betegségek, Újvidék Intézete felügyelő bizottsága elnökének a kinevezéséről Határozat a tartományi mezőgazdasági, víz- és erdőgazdálkodási segédtitkár felmentéséről Határozat az újvidéki Középiskolai Diákotthon igazgatójának felmentéséről Határozat az újvidéki Középiskolai Diákotthon igazgatójának kinevezéséről 420 Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság 308. Szabályzat a Vajdaság Autonóm Tartományi székhelyű általános iskolák 2006/2007. tanévre vonatkozó oktatási és nevelési tevékenységének naptáráról Szabályzat a Vajdaság Autonóm Tartományi székhelyű középiskolák 2006/2007. tanévre vonatkozó oktatási és nevelési tevékenységének naptáráról A / számú határozat jóváhagyása A / számú határozat jóváhagyása A / számú határozat jóváhagyása A / számú határozat jóváhagyása A / számú határozat jóváhagyása A / számú határozat jóváhagyása 423 Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság 316. Hirdetmény a Vajdaság Autonóm Tartomány területén működő kerületi bíróságok állandó bírósági tolmácsainak a kinevezéséről 423 Tartományi Pénzügyi Titkárság 317. Szabályzat Vajdaság Autonóm Tartomány kincstára konszolidált számlájának alszámláján, illetve egyéb számláin levő eszközök felhasználási módjáról és a Vajdaság autonóm tartományi költségvetési igénybe vevők eszközeinek befektetéséről való jelentéstétel módjáról 424 Tartományi Egészségügyi és Szociálpolitikai Titkárság 318. Határozat az Alibunár községi Március 1-je Szociális Központ igazgatója kinevezésének jóvá-hagyásáról Határozat a Szabadka községi Szociális Központ igazgatója kinevezésének jóváhagyásáról Határozat az Ingyia községi Dunav Szociális Központ megbízott igazgatója kinevezésének jóváhagyásáról Határozat a Kevevára községi Kovin Szociális Központ igazgatója kinevezésének jóváhagyásáról Határozat a Pazova községi Szociális Központ megbízott igazgatója kinevezésének jóváhagyásáról Határozat a Palánka községi Bačka Palanka Szociális Központ megbízott igazgatója kinevezésének jóváhagyásáról 426 Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság 324. Határozat a Gornji Srem vadászterület gazdálkodásba adásáról Határozat a Visoka Greda vadászterület gazdálkodásba adásáról Határozat a Dunav Srem vadászterület gazdálkodásba adásáról Határozat a Neoplanta vadászterület gazdálkodásba adásáról Határozat a Stara Tisa vadászterület gazdálkodásba adásáról 427 Kiadó: Tartomanyi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság. Felelős szerkesztő: Ksenija Jovanović, tel Nyomtatja a Dnevnik Nyomda, Szerkesztőség: Dnevnik Lapok és Folyóiratok - VAT Hivatalos lapja, Újvidék, Felszabadulás sugárút 81. szám. Tel.: , faxszám: Előfizetési szolgálat - tel.: , zsírószámla: Dnevnik Lapok és Folyóiratok Kft VAT Hivatalos Lapja megjelöléssel

Újvidék. 2008. január 31. 1. szám LXIV. évfolyam

Újvidék. 2008. január 31. 1. szám LXIV. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2008. január

Részletesebben

547. Újvidék. 2010. október 29. 19. szám LXVI. évfolyam. 4. szakasz

547. Újvidék. 2010. október 29. 19. szám LXVI. évfolyam. 4. szakasz Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2010. október

Részletesebben

Újvidék. 2008. december 29. 25. szám LXIV. évfolyam. alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa 2008. Szám: 02-00133/2008. 597.

Újvidék. 2008. december 29. 25. szám LXIV. évfolyam. alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa 2008. Szám: 02-00133/2008. 597. Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2008. december

Részletesebben

269. 270. Újvidék. 2006. május 31. 8 szám LXII évfolyam

269. 270. Újvidék. 2006. május 31. 8 szám LXII évfolyam VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések

Részletesebben

629. Újvidék. 2006. december 11. 18 szám LXII évfolyam

629. Újvidék. 2006. december 11. 18 szám LXII évfolyam VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXIX 15. новембар 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXIX 15. новембар 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXIX 15. новембар 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 8. szám Topolya, 2007. november 15. Broј 8. 15.11.2007. СТРАНА

Részletesebben

607. Újvidék. 2010. november 25. 21. szám LXVI. évfolyam

607. Újvidék. 2010. november 25. 21. szám LXVI. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2010. november

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom 1. BEVEZETÉS... 2 2. FOGALMAK... 2 3. A SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULTAK... 3 4. A SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ IGÉNY

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére Tárgy: Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

R E N D E L E T E T A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET KÉPVISELŐI ÉS A KÉPVISELŐ- TESTÜLETI MUNKATESTÜLETEK TAGJAINAK TÉRÍTMÉNYEIRŐL. 1.

R E N D E L E T E T A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET KÉPVISELŐI ÉS A KÉPVISELŐ- TESTÜLETI MUNKATESTÜLETEK TAGJAINAK TÉRÍTMÉNYEIRŐL. 1. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. egységes

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXV 18. септембар 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXV 18. септембар 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXV 18. септембар 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 6. szám 2003. szeptember 18. 94 80. A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK

Részletesebben

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Készítette: OKM Közoktatási Főosztály 1 Az elektronikus kiadvány a közoktatás szereplő számára a szakmai munka segítése céljából készült, alkalmazása

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye. a szakvizsgára jelentkezés módjáról és vizsganaptáráról a 2013. február 2013. június közötti vizsgaidıszakra

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye. a szakvizsgára jelentkezés módjáról és vizsganaptáráról a 2013. február 2013. június közötti vizsgaidıszakra A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a szakvizsgára jelentkezés módjáról és vizsganaptáráról a 2013. február 2013. június közötti vizsgaidıszakra hatályos: 2012.09.10 - I. TÁJÉKOZTATÓ a szakvizsgára jelentkezés

Részletesebben

Anyakönyvi ügyek Elérhetőség

Anyakönyvi ügyek Elérhetőség Anyakönyvi ügyek Elérhetőség Körjegyzőség Nádasd 9915 Nádasd, Kossuth út 101. Telefonszám: 94/524-014 Faxszám: 94/424-022 Anyakönyvvezető: Pesti Istvánné Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8.00-tól 12.00 óráig

Részletesebben

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről...

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2015/26. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2 Utasítások 30/2015. (VII. 01. MÁV-START

Részletesebben

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA CSNÁDPLOT NGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZT POLGÁRMESTERI HIVTLÁNK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT Záradék: Ezen Szervezeti és Működési Szabályzatot Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2007.

Részletesebben

2014/35. SZÁM TARTALOM

2014/35. SZÁM TARTALOM 2014/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 68/2014. (VII. 24. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók vasúti járművezetői tanúsítványával kapcsolatos

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 20. XLVIII. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 77./ ОДЛУКA О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО

Részletesebben

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1. Az intézmény alapítója és fenntartója: Alapító okirat: Az intézményt a 149/1998. (12.03.) Öh. sz. határozattal

Részletesebben

Iratkezelési Szabályzat

Iratkezelési Szabályzat Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája 1.Általános rendelkezések A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma,

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága. Elnökétől. 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága. Elnökétől. 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évben lejáró Tartós Befektetési Számlák hosszabbításával kapcsolatos lehetőségekről

Tájékoztató a 2015. évben lejáró Tartós Befektetési Számlák hosszabbításával kapcsolatos lehetőségekről Tájékoztató a 2015. évben lejáró Tartós Befektetési Számlák hosszabbításával kapcsolatos lehetőségekről Tisztelt Ügyfelünk! Az EQUILOR Befektetési Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C; ) képviseletében

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

S z o l n o k i F ő i s k o l a. S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2016 2 Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola), mint munkáltató valamint a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (továbbiakban:

Részletesebben

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.../2015. (XII....) Kgy. sz. H a t á r o z a t A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka

Részletesebben

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı. Rendelet tervezet

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı. Rendelet tervezet ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének Elıterjesztı: Dr. Kovács Beáta jegyzı Tárgy: Rendelet-tervezet a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl Iktatószám: 3-30/2010.

Részletesebben

R E N D E L E T E T A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET EGY TAGJA MANDÁTUMÁNAK MEGSZŐNÉSÉRİL

R E N D E L E T E T A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET EGY TAGJA MANDÁTUMÁNAK MEGSZŐNÉSÉRİL Број 7. 11.10.2010. СТРАНА 252. OLDAL 2010.10.11. 7. szám A helyhatósági választásokról szóló törvény 46. szakasz 1. bekezdésének 1. pontja (A Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

J E L E N T É S T. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. szám) 76. szakasza alapján megküldjük az alábbi

J E L E N T É S T. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. szám) 76. szakasza alapján megküldjük az alábbi SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Költségvetési és pénzügyi osztály Kelt: 2010. 10. 15-én Z e n t a A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,

Részletesebben

A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Bács Volán Autóbuszközlekedési ZRT. 6500 Baja, Nagy István utca 39. A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Elıkészítette: Ellenırizte: Jóváhagyta: Módosítás száma: 4. Pál Tamás technológus Németh Ferenc

Részletesebben

Újvidék. 2007. január 24. 1 szám LXIII évfolyam

Újvidék. 2007. január 24. 1 szám LXIII évfolyam VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Az intézmény általános jellemzői... 3 A bélyegzők felirata és lenyomata... 4 I. MŰKÖDÉS... 6

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE

SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKRTONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK... 4 Biztosítható vagyontárgyak...

Részletesebben

705. 707. 706. Újvidék

705. 707. 706. Újvidék Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 2009. december 18

Részletesebben

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Sándorfalva Város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

REGIONÁLIS SZAKMAI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MAGYARKANIZSA

REGIONÁLIS SZAKMAI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MAGYARKANIZSA REGIONÁLIS SZAKMAI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MAGYARKANIZSA A MAGYARKANIZSAI REGIONÁLIS SZAKMAI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MUNKAHELYI ÉS SZERVEZETI BESOROLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA MAGYARKANIZSA 1

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

HATÁROZATOT A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN LEVŐ, ÁLLAMI TULAJDONÚ FÖLDEK BÉRBEADÁSÁRÓL SZÓLÓ KÖZHIRDETMÉNY MEGHIRDETÉSÉRŐL s meghirdeti az alábbi

HATÁROZATOT A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN LEVŐ, ÁLLAMI TULAJDONÚ FÖLDEK BÉRBEADÁSÁRÓL SZÓLÓ KÖZHIRDETMÉNY MEGHIRDETÉSÉRŐL s meghirdeti az alábbi A Földtörvény 64. szakaszának 3. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2006/62, 2008/65. és 2009/41. szám) valamint Az állami tulajdonú földek bérbeadására illetékes szerv kijelöléséről szóló határozat 1.

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. szeptember 1. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK Tartalomjegyzék 1. számú melléklet...3 Villamosenergia

Részletesebben

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Szerződésszám: 60386-6/2015/START Besz. terv: T-11 660 és 661 sor CPV kód: 31681410-0; 50220000-3;

Részletesebben

1. A z Ö n k o r m á n y z a t J e l k é p e i

1. A z Ö n k o r m á n y z a t J e l k é p e i BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 27/2008. (VII.11.) számú rendelete BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK JELKÉPEIRŐL CÍMERÉRŐL ÉS ZÁSZLAJÁRÓL Budakalász Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T A mezőgazdasági területről szóló törvény 64. szakasza 3. bekezdése ( SZK 62/06-os, 69/08-as és 41/09-es számú Hivatalos Közlönye ) és az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági terület bérbeadásával kapcsolatos

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Kihirdetve: 2013. december

Részletesebben

Helyi Választási Iroda Vezetője. 8648 Balatonkeresztúr Ady Endre u. 52. Telefon: 85/575819, Fax: 85/575823

Helyi Választási Iroda Vezetője. 8648 Balatonkeresztúr Ady Endre u. 52. Telefon: 85/575819, Fax: 85/575823 Helyi Választási Iroda Vezetője 8648 Balatonkeresztúr Ady Endre u. 52. Telefon: 85/575819, Fax: 85/575823 Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító Sorszám Szakképzettsége

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA 2005.9.12. L 235/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS FORDÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA ( 1 ) ( 1 ) A Tanács írásbeli eljárással

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAIRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT jóváhagyására

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAIRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT jóváhagyására BUDAPEST XXI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTER CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA J A V A S L A T AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAIRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT jóváhagyására Készítette: Viszkievicz Ferenc Csepeli Egészségügyi

Részletesebben

Az Anyakönyvi Hivatal a 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. szám alatti polgármesteri hivatalban található.

Az Anyakönyvi Hivatal a 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. szám alatti polgármesteri hivatalban található. Az Anyakönyvi Hivatal a 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. szám alatti polgármesteri hivatalban található. Telefonszám: 88/235-001; 88/506-070 Faxszám: 88/235-001 E-mail: nyiradph@vnet.hu Kovács Károlyné igazgatási

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: /2012. Elıkészítı: Szabó Lajos / Egyed Irma ELİTERJESZTÉS a Képviselı testület 2012. március 29-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 6/A.számú melléklet Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Nyilvánosan M köd Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 2 Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Báta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális biztonság megteremtése

Részletesebben

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése)

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) Szerződésszám: Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság:

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 1 S z o l n o k i F ő i s k o l a A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 2010 - 2 - (1) A Szolnoki Főiskola Főiskolai Szenátusa

Részletesebben

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A 1 DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A ( Az 1995. április 4-ei, az 1998. április 23-ai, a 2000. április 27-ei, a 2002.március 28-ai, a 2005.november 23-ai, a 2009. május 6-ai és a 2012.

Részletesebben

2003. évi XXI. törvény

2003. évi XXI. törvény az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük Annak érdekében, hogy a közösségi szinten mőködı vállalkozásoknál, illetve vállalkozáscsoportoknál foglalkoztatott

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap támogatási tervezetének és pályázati felhívásának elfogadása Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző, mb. oszt. vez. Csikós Józsefné Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

Számítógépek és elektronikus berendezések biztosítási szerződési feltételei

Számítógépek és elektronikus berendezések biztosítási szerződési feltételei Számítógépek és elektronikus berendezések biztosítási szerződési feltételei 1/7 HE-12215/3 I. Alapbiztosítási feltételek 1. Az Allianz Hungária Biztosító Rt. Cg. 01-10-041356, székhely: 1054 Budapest,

Részletesebben

A SZÜLŐKÖN KÍVÜL KI VIHETI EL A GYERMEKET 1. Név:... Sz.ig.sz.:... Lakcím:...

A SZÜLŐKÖN KÍVÜL KI VIHETI EL A GYERMEKET 1. Név:... Sz.ig.sz.:... Lakcím:... Sorszám: FELVÉTELI ADATLAP A CSALÁDI NAPKÖZI ÜZEMELTETŐJÉNEK ADATAI Neve: M & H TRAINER Kft. Címe: 2330 Dunaharaszti, Vörösföld u. 25/b Telefon /Fax: 06-30 / 329 16-17 A GYERMEK ADATAI NEVE: SZÁZHOLDAS

Részletesebben

Tájékoztató a Nemzeti Eszközkezelı mőködésérıl

Tájékoztató a Nemzeti Eszközkezelı mőködésérıl TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETI ESZKÖZKEZELİ MŐKÖDÉSÉRİL A Nemzeti Eszközkezelı (továbbiakban: NET) és a Bank együttmőködési megállapodást kötöttek a hitelszerzıdésbıl eredı kötelezettségeiknek eleget tenni nem

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. január 01.-től Egyetértek: Készítette: Salgótarján, 2011. december 28. Salgótarján,

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT (( SOPRON 2011 Jelen szabályzat célja a NymE (a továbbiakban: Egyetem) kutatás-fejlesztési és pályázati tevékenységének elősegítése, támogatása, hatékonyságának

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK Ikt. sz.: 362/300/32-2/202. 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

Változáskezelés. 3. számú melléklet. I. A változáskezelési eljárást az alábbi esetekben kell alkalmazni:

Változáskezelés. 3. számú melléklet. I. A változáskezelési eljárást az alábbi esetekben kell alkalmazni: 3. számú melléklet Változáskezelés I. A változáskezelési eljárást az alábbi esetekben kell alkalmazni: A Felhasználó olyan új szolgáltatást igényel a Szolgáltatótól, amely nem része a hatályban lévő Szerződésnek.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS 2015. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja 2. Alapelvek 3. Az intézmény

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2007.(lV.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól (A

Részletesebben

N Y I L V Á N O S H I R D E T M É N Y ÜZLETHELYSÉGEK BÉRBEADÁSÁRA

N Y I L V Á N O S H I R D E T M É N Y ÜZLETHELYSÉGEK BÉRBEADÁSÁRA Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Az üzlethelyiségekben illetékes bizottság Szám: 361-14/2016-II Kelt: 2016.05.04-én Z E N T A N Y I L V Á N O S H I R D E T M É N Y ÜZLETHELYSÉGEK

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 7/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények helyiségeinek használatba adásáról, bérbe adásáról, a helyiségbérletek

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II. 15.) számú önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról. A Rendelet hatálya

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II. 15.) számú önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról. A Rendelet hatálya Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II. 15.) számú önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 HÁZIREND mely a Kisgyőri Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg

Részletesebben

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM Hajdúszoboszló Város Jegyzıjének 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM Alulírott... és házastársam,... kérem/kérjük, hogy...

Részletesebben

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Bevezetés Tarcal Község Önkormányzata, eleget téve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. november 30. Tartalom Jogszabályok oldal 2013. évi CLXXXVI. törvény egyes büntetőjogi tárgyú és

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KERPEL-FRONIUS ÖDÖN GYERMEKKÓRHÁZ 7624 Pécs, Nyár u. 8. 7601 Pécs, Pf.: 76 (72) 518-500 (72) 213-042

BARANYA MEGYEI KERPEL-FRONIUS ÖDÖN GYERMEKKÓRHÁZ 7624 Pécs, Nyár u. 8. 7601 Pécs, Pf.: 76 (72) 518-500 (72) 213-042 BARANYA MEGYEI KERPEL-FRONIUS ÖDÖN GYERMEKKÓRHÁZ 7624 Pécs, Nyár u. 8. 7601 Pécs, Pf.: 76 (72) 518-500 (72) 213-042 Szám: 114/2002. Ea.: Dr Horváth Imre/Bodai Eszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT a

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 2. módosítás 1 (35). oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 31-2010/2011. (2011.06.07). sz. határozatával 2011.06.07-én módosította, hatályos 2011.06.08-tól A szabályzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat földhaszonbérleti díjak felülvizsgálatára és a 2009. évi díjak megállapítására.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXIII 30. јануар 2001. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXIII 30. јануар 2001. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXIII 30. јануар 2001. г., Бачка Топола XXXIII. évfolyam 2. szám Topolya, 2001. január 30. Број 2. 30. 01. 2001. СТРАНА

Részletesebben

H I R D E T M É N Y T AZ ÁLLAMI TULAJDONÚ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK BÉRBEADÁSÁRA TARTANDÓ NYILVÁNOS ÁRVERÉS MÁSODIK FORDULÓJÁRA

H I R D E T M É N Y T AZ ÁLLAMI TULAJDONÚ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK BÉRBEADÁSÁRA TARTANDÓ NYILVÁNOS ÁRVERÉS MÁSODIK FORDULÓJÁRA A mezőgazdasági földterületekről szóló törvény 64. szakaszának 3. bekezdése (az SzK Hivatalos Közlönyének 62/06, 69/08 és 41/09 száma), az állami tulajdonú földterületek bérbeadási eljárásában illetékes

Részletesebben

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS JÁTÉKORSZÁG ÓVODA (2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS I. BEVEZETÉS A Kollektív Szerződés megkötésének időpontja: 2014. március 12. A Kollektív Szerződést megkötő felek: A munkáltató részéről:

Részletesebben

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben