Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről"

Átírás

1 Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről

2 2 Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva, élve a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: törvény) 40.. (1) bekezdésében és 41.. (3) bekezdésében kapott felhatalmazással, figyelemmel a törvény végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) szabályaira, az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1.. (1) A rendelet hatálya Tát Nagyközség közigazgatási területén fekvő temetőre, az ott végzett temetkezési és temető-fenntartási tevékenységre terjed ki. (2) Az önkormányzat a tulajdonában és fenntartásában lévő temető üzemeltetéséről kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötése útján gondoskodik. (3) A köztemető területén belül található háborúban elesettek emlékhelye, német katonák kopjafája és szovjet katona sírja fenntartásáról Tát Nagyközség Önkormányzata gondoskodik. Azon táti díszpolgárok sírjának fenntartásáról, akiknek erre kötelezhető hozzátartozója nincs az Önkormányzat a temető üzemeltetőjének útján gondoskodik A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatbavételére a törvény és a rendelet szabályait kell alkalmazni. Temetési helyek, sírjelek 3.. (1) A temetőben koporsós valamint urnás temetésre van lehetőség. (2) A koporsós temetés lehet egyes sírhely vagy kettős sírhely. (3) Az egyes sírhely mérete 90x210 cm, a kettős sírhelyé 210x210 cm. A sírhelyek között oldalirányban 50 cm, a sírhely fejfa felőli részén 50 cm, a közlekedésre szánt oldalán pedig 100 cm távolságot kell biztosítani. (4) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye a ravatalozó melletti urnafal. Az urna koporsós temetési helyre rátemethető. 2 (5) A temetési hely felett rendelkezni jogosult köteles saját költségén gondoskodni a sírjel fenntartásáról, gondozásáról, helyreállításáról. 3 (6) A temetőben a temetési helyek bekerítése tilos Megállapította a 14/2009.(X.30.) Kt. sz. rendelet 2 Módosította a 14/2009.(X.30.) Kt. sz. rendelet 3 Megállapította a 14/2009.(X.30.) Kt. sz. rendelet 4 Megállapította a 14/2009.(X.30.) Kt. sz. rendelet

3 3 5.. (1) Az elhunytat ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely felett rendelkezési joga, vagy azt használni nem kívánja az elhalálozás ill. eltemetés ideje szerinti sorrendben következő temetési helyre kell temetni. (2) Az urnafalban lévő temetkezési helyekből a még meg nem váltott, márványtáblával ellátottak közül választani lehet. Egy urnafülkébe legfeljebb két urna helyezhető el. 6 A temetési hely feletti rendelkezési jog 6.. (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) 25 év mind a koporsós, mind az urnás temetés esetében. (2) A sírhely feletti rendelkezési jog megszerzéséért, valamint újraváltásáért díjat kell fizetni, melynek összegét e rendelet melléklete tartalmazza. (3) Kettős és mélyített sírok esetében a rendelkezési jogosultság idejét az utolsó rátemetésről kell számítani. 7 (4) A temetési helyekkel való ésszerű gazdálkodás érdekében még élő személy részére koporós temetési hely előre nem váltható meg. 8 A temető infrasrukturális létesítményeinek használata 7.. (1) Sírgondozás céljára a temetőben lévő közkifolyókat a sírokat látogató ingyenesen használhatja, a keletkező hulladékot, koszorú és virágmaradványt az erre kijelölt konténerbe díjtalanul elhelyezheti. 9 2) Díjat kell fizetni a temetőben végzett vállalkozási tevékenységgel összefüggő temetőhasználatért. 10 (3) A temetőben végzett vállalkozási tevékenység során keletkezett hulladékot a vállalkozó köteles saját költségén a munka befejezésével egyidejűleg elszállítani. 11 (4) A temetőben bárminemű tevékenység végzésének idejét, módját (a hozzátartozók sírgondozási tevékenységét kivéve) a temető üzemeltetőjével egyeztetni kell Hatályon kívül helyezte a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendelet 8. -a 6 Megállapította a 14/2009.(X.30.) Kt. sz. rendelet 7 Megállapította a 14/2009.(X.30.) Kt. sz. rendelet 8 Megállapította a 14/2009.(X.30.) Kt. sz. rendelet 9 Módosította a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendelet 8. -a 10 Módosította a 14/2009.(X.30.) Kt. sz. rendelet 11 Megállapította a 14/2009.(X.30.) Kt. sz. rendelet

4 4 (5) A rendeletben említett díjak mértékét a melléklet tartalmazza. 8.. (1) A temetőben a sírok egy méternél magasabbra növő növényzettel tervezett beültetését az önkormányzat építési hatósága felé be kell jelenteni. A telepítés csak annak egyetértése után végezhető el. Fákat csak a temető fenntartója ültethet. 13 (2) A temető fenntartójának engedélye nélkül, vagy attól eltérő módon végzett munka esetén a temető üzemeltetője a sírhely felett rendelkezni jogosult figyelmét határidő kitűzésével felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére. A felhívás eredménytelensége esetén a temető fenntartójánál kezdeményezi a mulasztó felelősségre vonását (1) A temető bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel kell tüntetni a temető nyitvatartási idejét, a tulajdonos és az üzemeltető megnevezését, pontos címét, valamint a temető térképet ki kell függeszteni. (2) A temető nyitvatartási ideje: február-március hónapokban 07,00 18,00 óráig, április 1-től november 15-ig 06,00-21,00 óráig, november 16-tól január 31-ig 07,00 17,00 óráig. 15 (3) A (2) bekezdésben meghatározott nyitvatartási időtől egyházi és világi ünnepek alkalmából az üzemeltető a tulajdonossal történt előzetes egyeztetés szerint eltérhet. (4) A temetkezési szolgáltatók kötelesek a temetőn belül - az elhunyt hűtésével, - az elhunyt szállításával (szállításra kialakított járművel), - sírásás, sírhelynyitással kapcsolatos feladatok elvégzésére irányuló szolgáltatások ellátásához az üzemeltető személyzetét, valamint a fenntartó és üzemeltető berendezéseit igénybe venni Megállapította a 14/2009.(X.30.) Kt. sz. rendelet 13 Módosította a 14/2009.(X.30.) Kt. sz. rendelet 14 Megállapította a 14/2009.(X.30.) Kt. sz. rendelet 15 Módosította a 7/2003. (II.28.) Kt. sz. rendelet 1. -a 16 Megállapította a 14/2009.(X.30.) Kt. sz. rendelet

5 5 (1) A nyitvatartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja. (2) 17 (3) (1) Tilos a.) a temetőbe kutyát bevinni, a vakvezető kutya kivételével, b.) az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül a temetőbe építőanyagot beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, a bontási anyagot elszállítani, c.) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen lerakni, d.) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit megsérteni, e.) a sírokat és a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálni, f.) elbontott sírjelet a temetőben ill. a temető kerítésén kívül tárolni, g.) a temetőben gépjárművel közlekedni - az elhunyt szállításán kívül - vállalkozói tevékenység végzése céljából kizárólag az anyagszállítás időtartamára lehet, a temető üzemeltetőjének engedélyével és felügyelete mellett. A jármű összsúlya nem haladhatja meg a 3,5 tonnát. 19 (2) Aki a rendelet 7.. (2) bekezdésébe, 8..-ába, valamint a 11..-ba foglaltakat megszegi, szabálysértést követ el és forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Záró rendelkezések 12.. E rendelet november 1-én lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szenes Lajos polgármester Dérné dr. Varga Katalin jegyző A kihirdetés napja: október 27. Dérné dr. Varga Katalin jegyző 17 Hatályon kívül helyezte a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendelet 8. -a 18 Hatályon kívül helyezte a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendelet 8. -a 19 Megállapította a 14/2009.(X.30.) Kt. sz. rendelet

6 6 Melléklet 20 TEMETŐI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK Egyes sírhely Kettős sírhely Urna sírhely meglévő sírhelybe Urnafülke (felszerelt táblával, felirat nélkül) Urnafülke alsó sorban (felszerelt táblával, felirat nélkül) Temetői létesítmény igénybevétele Temetőfenntartási hozzájárulás (vállalkozásszerű munkák) Sírhely ásás, nyitás Mélyített sírhely ásás ,- Ft (25 évre) ,- Ft (25 évre) 6.250,- Ft ,- Ft (25 évre) ,- Ft (25 évre) ,- Ft/alkalom (koporsós temetés) ,- Ft/alkalom (urnás temetés) 6.250,-Ft/sírkő ,- Ft ,- Ft 20 Módosította a 11/2014. (VI.24.) önkormányzati rendelet

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete Egységesítve: 2015.05.05. Hatályos: 2015.06.01. A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 4/146-1/2010. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI. 19.) Kt. rendelet

Részletesebben

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető:

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető: TEMETŐSZASÁLYZAT (a vastagon szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A temetőszabályzatot kiadó plébánia neve: Római Katolikus Plébánia címe: 6120 Kiskunrnajsa, Iskola u. 2. a temető

Részletesebben

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1.

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1. Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT Polgárdi, 2008. február 1. 1.. Bevezető rendelkezések 1. A temető a Polgárdi Római Katolikus Egyházközség

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl 1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl Az Országgyûlés az elhunyt személyek emlékének méltó megõrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről a 8/2001.(V.14.) sz. a 1/2003. (I.20.) sz. rendelettel és a 28/2004. (XII.13.) sz. rendelettel

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Részletesebben

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség Képviselőtestülete A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 52-67 Rendelete: 4-5 T á r g y s o r o z a t a A Monori Rendőrkapitányság

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.20. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Bocskaikert Község Önkormányzatának

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2004. (XII. 10.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről A 1/2005. (I. 27.), 20/2005. (IX. 30.),

Részletesebben

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra Szakmai támogatók: Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület Magán Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesülete Temetőkertészek és Temetőfenntartók Egyesülete Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.. /1/ bek. alapján Dunaegyháza

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (II.17.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (II.17.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (II.17.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 5/2012. (II.28) KT. rendelet A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Báránd Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. (1) és

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL A 14/2005. (III. 23.) 2, A 45/2005. (X. 28.)

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 18/2001.(VI.27.) számú önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról.

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 18/2001.(VI.27.) számú önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról. 18/2001. (VI.27.) Ök. sz. rendelet a vásárokról és piacokról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 18/2001.(VI.27.) számú önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról. Az önkormányzat a Lakitelek polgárainak színvonalas

Részletesebben

30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről

30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről 30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete az 1988. évi I. törvény 34. (2) bekezdése,

Részletesebben

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (...) önkormányzati rendelet-tervezete a hulladékkezelési közszolgáltatásról

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (...) önkormányzati rendelet-tervezete a hulladékkezelési közszolgáltatásról Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (...) önkormányzati rendelet-tervezete a hulladékkezelési közszolgáltatásról Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei RENDELETT TERVEZET Füzérradvány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2012. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Füzérradvány

Részletesebben

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Biri Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben