Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a községi köztemetőről és a temetkezésről szóló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a községi köztemetőről és a temetkezésről szóló"

Átírás

1 Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a községi köztemetőről és a temetkezésről szóló 14/2005. (X.24.), 19/2005.(XII.28.), 12/2006.(VIII.14.) 7/2012.(IV.23.) rendeletekkel módosított 5/2001. (V. 31.) rendelete (egységes szerkezetbe foglalt szövege)

2 - 2 - Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a községi köztemetőről és a temetkezésről szóló 14/2005. (X.24.), 19/2005.(XII.28.), 12/2006.(VIII.14.), 7/2012.(IV.23.) rendeletekkel módosított 5/2001. (V. 31.) rendelete (egységes szerkezetbe foglalt szövege) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 41.. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a községi köztemetőről, a temető használatáról, valamint a temetkezésről az alábbi rendeletet alkotja meg. I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed Hosszúhetény község közigazgatási területén található működő köztemetőre, annak létesítményeire, valamint az ott végzett temetkezési tevékenységekre és temetkezési szolgáltatásokra. A temető helye, tulajdonosa, fenntartója-üzemeltetője 2.. (1) A köztemető a Hosszúhetény Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Iskola utcai 178/1, 3 hrsz-ú ingatlanon lévő temető. (2) A temető fenntartója-üzemeltetője a Hosszúhetény Községi Önkormányzat. A temető működésének ellenőrzése 3.. (1) A temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását a jegyző ellenőrzi. (2) A jegyző ellenőrzési jogkörében eljárva jogszabálysértés esetén felhív a rendelkezések betartására, illetve szabálysértési eljárást folytat le. (3) A temetőben vezetett nyilvántartásokba a jegyző betekinthet az ellenőrzés során és vizsgálhatja a temetőben szolgáltatást végzők jogosultságát.

3 - 3 - II. Fejezet A temető használatának és igénybevételének szabályai 4.. (1) A temetőben mindenki köteles a hely jellegének megfelelő magatartást tanúsítani, az etnikai vagy vallási temetkezési szokásokat tiszteletben tartani, és tartózkodni a kegyeleti érzést sértő tevékenységtől, hanghatástól vagy magatartástól. (2) Minden látogató kötelessége a temetőnek, környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése. (3) A köztemetőbe polgári és egyházi szertartással történő temetés, búcsúztatás egyaránt lebonyolítható. (4) A temető nyitvatartása: november 1. és március 1. között óráig március 1. és október 31. között óráig (5) A temető területén kizárólag a kijelölt helyen lehet temetkezési szolgáltatást reklámozni, hirdetni. (6) A temető területére kizárólag a következő járművek hajthatnak be: - a temető üzemeltetését és a temetkezési szolgáltatásokat ellátó jármű. - a mozgásában korlátozott személyeket szállító jármű. - azon látogatók járművei, akik a sírok gondozásához szükséges nagy méretű eszközöket, anyagokat szállítanak. (7) A temetőbe állatokat bevinni, a vakvezető kutya kivételével tilos. (8) A temetőben gyertyát, mécsest gyújtani olyan körültekintő gondossággal lehet, amellyel a tűzokozás elkerülhető. Avart, elszáradt koszorú- és virágmaradványt a temetőben elégetni tilos. (9) A temetőből virágot, vagy sírra ültetett növényeket kivinni nem lehet. (10) A sírok közötti utakra növényeket telepíteni tilos. III. Fejezet A temetési helyek gazdálkodásának szabályai. 5.. (1) A temetőben a temetésre használt helyek a következők: - egyes sírhely - kettős sírhely - sírbolt (kripta) - urna fülke (kolombárium) (2) A temetőt sírhelytáblákra (parcellákra), ezeket sírhelysorokra, majd sírhelyekre kell felosztani. - a sírhelytáblákat: A, B,. - a sírhelysorokat: I., II.,. - a sírhelyeket: 1, 2, számmal kell megjelölni. (3) A sírhelytáblákba és sírhelysorokba a temetkezés az elhalálozás idejének megfelelő sorrendben történik, kivételt képez a rátemetés, az előre megváltott sír és az exhumálás. (4) Előre megváltani csak a kettős sírhely második helyét lehet.

4 - 4 - (5) A rendelkezési jogosultság a megváltás napjával kezdődik, a használati idő az alábbiak szerint alakul: - egyes és kettős sírhely 25 év - sírbolt 100 év - urna fülke 10 év (6) A használati idő azonos időtartammal akkor váltható meg újra, ha a temető, vagy a sírtábla nem kerül bezárásra. (7) A temetésre megváltott hely magánszemélyek között csere vagy adás-vétel tárgya nem lehet. (8) 1 Az 1.számú mellékletben meghatározott díjtételeket évente felül kell vizsgálni. A díjtétel meghatározása előtt ki kell kérni az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya megyei Fogyasztóvédelmi Egyesületének véleményét. 6.. A rátemetés során az eltemetett halott részére koporsós esetén legalább 25 év, urnás földbetemetés esetén legalább 10 év nyugvási időt kell biztosítani. IV. Fejezet Építési szabályok a temető területén 7.. (1) Sírbolt (kripta), urnafülke (kolombárium) a temetőn belül kijelölt helyre, a külön jogszabályban meghatározott esetekben és módon építési engedéllyel építhető. (2) Sírbolt építés során biztosítani kell, hogy a koporsó aljzata a talajjal érintkezzen. (3) A sírgödröt az üzemeltető hozzájárulásával a földben lebomló anyaggal burkolni lehet, azonban a koporsó aljzatának a talajjal érintkezni kell. (4) A temetőben végzendő munka időpontját be kell jelenteni az üzemeltetőnek. Az üzemeltető az építési munkáról nyilvántartást vezet, és amennyiben a munka búcsúztatást, szertartást zavarna az építéstől való tartózkodásra hívhatja fel a bejelentőt. (5) Az építéshez szükséges építőanyag beszállításához, az építési és bontási munkák megkezdéséhez az üzemeltető írásbeli engedélye szükséges. (6) Az építéskor keletkezett hulladékot, törmeléket a keletkezéstől számított 5 munkanapon belül az építőnek el kell szállítani. Amennyiben e kötelezettségének felszólításra sem tesz eleget, úgy az elszállításról az önkormányzat a kötelezett terhére és veszélyére gondoskodik. V. Fejezet A sírhelyek méretezése, a sírjelek alkalmazása, a növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai. (1) A sírhelyek méretezése: - a felnőtt egyes sírok hossza 2,2 méter, szélessége 1,00 méter, mélysége 2,00 méter - a felnőtt kettős sírhely hossza 2,2 méter, szélessége 2,00 méter, mélysége 2,00 méter - a gyermek sírok hossza 1,5 méter, szélessége 1 méter, mélysége 2,00 méter Beiktatta: 14/2005.(X.24.) önk. rend. 1.. Hatályos: 2005.XI.1-jétől.

5 - 5 - (2) A felnőtt sírok egymástól való távolsága 0,6 méter, a sírsorok egymás közti távolsága 0,8 méter. A gyereksírok egymástól való távolsága 0,5 méter, a sírsorok távolsága 0,6 méter. (3) Urna földbetemetése esetén a sírgödör mélysége 1,00 méter. (4) Egyes sírhely esetén egy koporsó rátemetésére van lehetőség (kettős sírhelynél egymás mellett kettő), ebben az esetben a felső koporsó(k) aljzatának 1,6 méter mélységbe kell kerülnie. (5) A sírboltok méretei: a) Felszíni méret 3 személyig 3,5 x 2,5 méter 6 személyig 3,5 x 3,2 méter 9 személyig 3,5 x 3,8 méter b) Belső méret 3 személyig 2,3 x 1,00 méter mélysége 3,2 méter 6 személyig 2,3 x 1,75 méter mélysége 2,6 méter 9 személyig 2,3 x 2,5 méter mélysége 2,6 méter (6) Ásott sírhelyek sírbolttá nem alakíthatók át. A föld felszínén sírkeret és fedőlap utólag is elhelyezhető. A sírjelek alkalmazása 9.. (1) A temetési hely jelölésére sírjel használható, illetve létesíthető. (2) A sírjel nem foglalhat el a temetési helyeknél nagyobb méretet, magassága anyagától függően: - műkő, terméskő estén legfeljebb 1,5 méter - kopjafa legfeljebb 2,00 méter lehet. (3) Egyedi formájú, egyedi anyagú sírjel létesítésére építési engedélyt kell kérni, mellékelve a vázrajzot és az anyag jellemzését. (4) A sírjel, vagy az azon lévő felirat, ábra meg kell feleljen a kegyeleti érzés elvárásainak nem lehet közízlést, kegyeletet sértő (1) A temetőben csak a temetési helyek díszítését szolgáló, a kegyeleti jelleggel összefüggő tárgyak, növények helyezhetők el. (2) A sírokra olyan növények telepíthetők, amelyek kifejlett magassága legfeljebb 1,5 méter, valamint nem terjed túl a temetési hely területén. A sírokra örökzöld és lombhullató fát ültetni nem lehet (1) A temetési helyek gondozása során a tevékenység mások kegyeleti érzéseit nem sértheti, a búcsúztatás alatt nem zavarhatja a szertartást. (2) A keletkezett hulladékot a kijelölt gyűjtőedényben kell elhelyezni. (3) A sírhelyek környékét tilos felásni, a talajt elhordani, vagy sír feltöltésére használni.

6 - 6 - VI. Fejezet A temetkezési szolgáltatások feltételei (1) A temetőben temetkezési szolgáltatást a jogszabályokban előírt engedéllyel rendelkező vállalkozók végezhetnek. (2) A temetési szolgáltatók kötelesek a hely jellegének megfelelő öltözékben, a szertartások és búcsúztatások rendjének tiszteletben tartásával végezni munkájukat. (3) A temető területén szolgáltatást nyújtó vállalkozók kötelesek a tevékenységük során keletkező hulladék elszállításáról gondoskodni. (4) A temetkezési szolgáltatók a temető létesítményeit bérleti díj ellenében vehetik igénybe. VII. Fejezet Vegyes és záró rendelkezések A rendelet július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg az 1/ számú tanácsrendelet, valamint az azt módosító 4/1995. (III. 06.) önk. számú rendelet hatályát veszti. Hosszúhetény, május 22. Nádor Rudolfné sk. polgármester Orbán László sk. jegyző Záradék: A rendelet a helyben szokásos módon május 31-én kihirdetésre került. Hosszúhetény, május 31. Orbán László sk. jegyző 2 Hatályon kívül helyezte: 7/2012.(IV.23.) önk. rend. 1.. Hatályos: 2012.IV.23-tól.

7 3 I. sz. számú melléklet Az 5/2001.(V.31.) rendelethez szeptember 1-jétől A temetési helyek megváltási és újraváltási díjai: - egyes felnőtt sírhely 25 évre 7.500,- Ft + ÁFA - kettős felnőtt sírhely 25 évre ,- Ft + ÁFA - gyermek sírhely 25 évre térítésmentes - sírbolt 100 évre ,- Ft + ÁFA - urna fülke 10 évre 4.500,- Ft + ÁFA Ravatalozó használati díja: Villany és víz felhasználás építési munkákhoz 3.000,- Ft + ÁFA 1.500,- Ft/nap + ÁFA 3 Módosította: 12/2006.(VIII.14.) önk. rend. 1.. Hatályos: 2006.IX.1-jétől.

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete Egységesítve: 2015.05.05. Hatályos: 2015.06.01. A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 4/146-1/2010. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI. 19.) Kt. rendelet

Részletesebben

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1.

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1. Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT Polgárdi, 2008. február 1. 1.. Bevezető rendelkezések 1. A temető a Polgárdi Római Katolikus Egyházközség

Részletesebben

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető:

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető: TEMETŐSZASÁLYZAT (a vastagon szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A temetőszabályzatot kiadó plébánia neve: Római Katolikus Plébánia címe: 6120 Kiskunrnajsa, Iskola u. 2. a temető

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről a 8/2001.(V.14.) sz. a 1/2003. (I.20.) sz. rendelettel és a 28/2004. (XII.13.) sz. rendelettel

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 52-67 Rendelete: 4-5 T á r g y s o r o z a t a A Monori Rendőrkapitányság

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl 1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl Az Országgyûlés az elhunyt személyek emlékének méltó megõrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra Szakmai támogatók: Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület Magán Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesülete Temetőkertészek és Temetőfenntartók Egyesülete Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János

Részletesebben

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség Képviselőtestülete A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 14/2002. (XII. 30.) RENDELETE A KÖZTISZTASÁGRÓL ÉS A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK GYŰJTÉSÉRE ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2004. (XII. 10.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről A 1/2005. (I. 27.), 20/2005. (IX. 30.),

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (XII.30.) sz., 8/2011. (IV.01.) sz., 1/2011. (I.28.) sz. és 17/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 12/2008.(12.04.)

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. r e n d e l e t e

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. r e n d e l e t e Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. r e n d e l e t e a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatásról. Szentkirály község Önkormányzatának

Részletesebben

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2 Ócsa Város 1 Önkormányzatának 10/1999./III.31./számu Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről 2 1

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.20. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Bocskaikert Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben a 14/2005.(XII.14.), 3/2010.(VI.23.), 3/2012.(V.02.)

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Nagykereki

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (XII.30.) sz. önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (XII.30.) sz. önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (XII.30.) sz. önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. E rendelet hatálya a község közigazgatási belterületére terjed ki. 3.. 4..

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. E rendelet hatálya a község közigazgatási belterületére terjed ki. 3.. 4.. GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/1997.(XII.5.)K.sz. r e n d e l e t e - A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről- A Képviselő-testület az egyes helyi

Részletesebben

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország

Részletesebben