Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)"

Átírás

1 Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete Egységesítve: Hatályos: A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 41. (3) bekezdésének a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1.. (1) Jelen rendelet célja a temetőknek és a temetkezés rendjének a helyi sajátosságokkal összhangban történő szabályozása. (2) A rendelet hatálya kiterjed Kadarkút város közigazgatási területén lévő önkormányzati tulajdonú működő és lezárt temetőkre. (3) A Kadarkút 0227 hrsz és a 619 hrsz alatt működő köztemetők tulajdonosa a települési önkormányzat. (4) Kadarkút Város Önkormányzata az önkormányzati tulajdonú köztemetők fenntartásáról és üzemeltetéséről a Szalai és Társa Temetkezési Bt vel kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik. A köztemetők tárgyi és infrastrukturális létesítményei: 2.. (1) 1 Az Árpád utcai temető az alábbi infrastrukturális létesítményekkel rendelkezik: - ravatalozó - kerítés - temetőhöz vezető szilárd burkolatú út - illemhely - vízvételi lehetőség - hulladéktárolás és szállítás (2) A 619. hrsz-ú (Körmendi utcai) temetőben: - temetőhöz vezető gépjárművel járható út és parkolóhely - temetőn belüli gépjárművel járható út - ravatalozó - halott hűtő berendezés 1 Módosította a 14/2011.(IV.29.) Ökr. 1.. Hatályos től.

2 - kerítés - vízvételi lehetőség - illemhely valamint - megoldott a hulladéktárolás és szállítás Temető használat és igénybevétel szabályai, 3.. (1) A temetőben mindenki köteles a hely jellegének megfelelő magatartást tanúsítani, az etnikai vagy vallási temetkezési szokásokat tiszteletben tartani, és tartózkodni a kegyeleti érzést valamint a szertartások rendjét sértő tevékenységtől, vagy magatartástól. (2) Minden látogató kötelessége a temető környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése. (3) A köztemetőkben polgári és egyházi szertartással történő temetés, búcsúztatás egyaránt lebonyolítható. (4) A temetőt nyitvatartási időben bárki látogathatja. (5) A temetők nyitva tartása: március 1. és november 8. között 6-20 óráig november 9. és február 28. között 7-18 óráig (6) A látogatók számára a temető bejáratánál az üzemeltető tájékoztató táblát függeszt ki a temető nyitva tartásáról, vázlatos térképéről és rendjéről. (7) A temető területére gépjárművel kizárólag a következő járművek hajthatnak be: - a temető üzemeltetését és a temetkezési szolgáltatásokat ellátó jármű, - a mozgásukban korlátozott személyeket szállító jármű, - azon látogatók járművei, akik sírgondozáshoz szükséges, nagy méretű eszközöket, anyagokat szállítanak. A behajtást az üzemeltető engedélyezi és ellenőrzi. (8) 2 Tilos a temetési szertartás ideje alatt az anyagszállítás és a zajjal járó munka végzése. Temetői rend 4. (1) A temetőben végzendő minden munkát (pl. pad elhelyezés, faültetés) a temető üzemeltetőjének be kell jelenteni kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a temetési hely beültetését és díszítését. (2) A temetőben 10 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyeletével tartózkodhat. (3) A temetőben gyertyát, mécsest égetni a tűzvédelmi előírások betartásával szabad. A temetőben avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt égetni tilos. (4) A temető területére állatot bevinni a vakvezető kutya kivételével - tilos. (5) 3 A temetőben lévő síremléket, sírjelet felállítani, bontani, temetőből sírkövet, fejfát, síremléket, vagy ezek egy részét kivinni csak a temető üzemeltetőnek történő előzetes 2 Kiegészítette a 14/2011.(IV.29.) Ökr. 2.. Hatályos től. 3 Módosította a 14/2011.(IV.29.) Ökr. 3.. Hatályos től.

3 bejelentés után, a rendelkezési jogosulttól származó írásbeli nyilatkozat birtokában lehet. Felállítást és bontást szakirányú végzettséggel rendelkező személy végezhet. (6) A temetőben elhelyezett kegyeleti tárgyakat, növényeket és egyéb díszítésére szolgáló anyagokat megrongálni tilos. (7) A sírok közötti utakra növényeket telepíteni nem lehet. (8) A sírhelyek gondozásával kapcsolatosan keletkezett szemetet a sírhelyek között tárolni tilos, azt az arra kijelölt tároló helyre kell szállítani. (9) 4 Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, vagy bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltető engedélyével szabad. Az építési, bontási hulladékot a keletkezéstől számított 1 napon belül el kell szállítani. Temetési helyek és azok gazdálkodási szabályai 5. (1) A temetők területén koporsós temetésre szolgáló temetési helyek: - egyes sírhely - kettes sírhely - kettes sírbolt - négyes sírbolt - hatos sírbolt (2) Hamvakat tartalmazó urnákat temetőn belül az alábbi temetési helyekre lehet elhelyezni: - koporsós sírhelybe -rátemetéssel - sírboltba- rátemetéssel - urnafülkébe - urnasírhelyre - urnasírboltba (3) A temetkezési helyek feletti rendelkezési jog legrövidebb időtartama: - a koporsós betemetés, illetve koporsós rátemetés napjától számított 25 év; - sírbolt esetén 60 év; - urnafülke és urnasírhely esetén 10 év; - urnasírbolt esetén 20 év. 6. (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható, azaz a temetési hely újraváltható. A meghosszabbítás legrövidebb időtartamára az 5. (3) bekezdésben foglaltak az irányadók. (2) A megváltott, de fel nem használt temetkezési helyet a rendelkezésre jogosult kérelmére a temető üzemeltetője köteles visszaváltani a megváltáskori érvényes díjtétel megfizetése mellett. (3) Temetési hely előre váltható, de másra nem ruházható át. (4) Az elhunytat ha az eltemettetőnek vagy az elhunytnak nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga - az elhalálozás ideje szerinti sorrendben következő temetési helyre kell temetni. 4 Hatályon kívül helyezte a 14/2011.(IV.29.) Ökr. 4.. Hatályos től.

4 (5) Sírhelybe vagy sírboltba történő urna rátemetésnél az urna a koporsós temetési hely használati idejét nem hosszabbítja meg. (6) Egy koporsós sírhelybe 1 koporsós rátemetés és 2 urna rátemetés vagy 4 urna rátemetés történhet. (7) Urnát urnatartóban kizárólag zárt és rögzített állapotban a sír felületére is el lehet helyezni. (8) 5 Újra betemetés esetén az eltemettetőnek a megtalált csontmaradványokról való rendelkezés lehetőségét a Kr 19. (5) bekezdésében meghatározottak szerint biztosítani kell. Amennyiben az eltemettető nem a csontmaradványok díjmentes mélyebbre ásását választja, úgy a sírhelydíjon felül meg kell fizetnie az e rendelet mellékletének II. rész h) pontjában meghatározott díjtételt is. A temetési helyek méretei: Sírhelyek méretezése, sírjelek alkalmazása, 7. (1) Sírhely mérete - Egyes sírhely: szélessége 90 cm hosszúsága 210 cm. - Kettős sírhely: szélessége 160 cm hosszúsága 210 cm. Meglévő sorokban a temetési helyek egymástól való távolsága: Meglévő sorok közti távolság: Újonnan kialakítandó sorok közti távolság: Újonnan kialakítandó sorokban a temetési helyek egymástól való távolsága: 50 cm. 100 cm. 150 cm. 100 cm. (2) sírbolt külső mérete belső mérete - kettes: szélesség 180 cm, hossz 310 cm szélesség 100 cm, hossz 230 cm - négyes: szélesség 240 cm, hossz 310 cm szélesség 160 cm, hossz 230 cm - hatos: szélesség 320 cm, hossz 310 cm szélesség 240 cm, hossz 230 cm A külső méret a vasbeton záró kereten készülő járdával együtt értendő. Új sírbolt építéséhez a kiviteli terveket a temető üzemeltetőnek be kell mutatni. A sírbolt építésének kivitelezési munkái csak az üzemeltető hozzájárulásának birtokában kezdhetők meg. (3) Urnasírhely mérete: szélessége 60 cm hossza 80 cm (4) 6 Urnasírbolt mérete: szélessége 50 cm, hossza 100 cm; járdával együtt: szélessége 75 cm, hossza 125 cm. (4) Urnafülke belső mérete legalább 30 cm x 30 cm A kettőnél több urnafülkés urnafalban biztosítani kell az urnatáblák egyöntetűségét, méretazonosságát és az urnafülkék egyedi díszíthetőségét. Az urnafülkéket úgy kell 5 Kiegészítette a 14/2011.(IV. 29.) Ökr. 5. -a. Hatályos től. 6 Módosította a 3/2013.(III.29.) Ökr. 1. -a. Hatályos től

5 kialakítani, hogy minden fülkéhez egy darab örökmécses, egy darab virágtartó váza és egy darab koszorútartó kampó elhelyezhető legyen. A kegyeleti közszolgáltatás feltételei és díjai 8. (1) Kadarkút Város köztemetőiben a temető üzemeltetéssel és fenntartással kapcsolatos kegyeleti közszolgáltatási szerződésben rögzített - feladatokat a Szalai és Társa Temetkezési Bt. (Barcs Bajcsy-Zs. u. 140.) látja el. (2) A temetkezési helyek feletti rendelkezési jog megváltásáért és újraváltásáért díjat kell fizetni melynek mértékét a rendelet melléklete tartalmazza. (3) A temetőkben vállalkozásszerűen munkát végzőknek (sírköves, kőműves, stb.) temető fenntartási hozzájárulási díjat nem állapít meg az Önkormányzat. (4) 7 A temetőkben a temetkezési szolgáltatást végző vállalkozóknak a rendelet mellékletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni a temetői létesítmények és üzemeltetői szolgáltatások igénybe vételéért. E díjfajtát a temetkezési szolgáltatást végző üzemeltető is köteles megfizetni. A temetőben a temető üzemeltetőjének szakszemélyzetét kell igénybe venni a temetkezési szolgáltatónak a sírhelynyitáshoz és visszahantoláshoz valamint a temetőn belül az erre a célra rendszeresített szállító járművön történő halott szállításhoz. (5) A díjak mértékét Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatosan felmerült szükséges és indokolt költségek alapján állapítja meg - és évente felülvizsgálja. Temetési szolgáltatás és a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek rendje 9. (1) A temetőben munkáját végző vállalkozó (temetkezési szolgáltató, kertész stb.) tevékenysége során az e rendeletben valamint a temetőkről és temetkezésről szóló törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltakat köteles betartani. (2) A temetőben munkát végzők tevékenységének összehangolásáról, a temető rendjének betartatásáról az üzemeltető gondoskodik, a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint. (3) 8 Építőanyagnak a temetőbe való beszállításához, építési, vagy bontási munkák elvégzéséhez az üzemeltető engedélye szükséges. Az üzemeltető jogosult minden engedély köteles munkánál a jogerős hatósági engedély bemutatását kérni, amelynek hiánya esetén a munkavégzést megtiltja. Az építési és bontási hulladékot a keletkezésétől számított 1 napon belül a temetőből el kell szállítani. (4) 9 Az üzemeltető és a szolgáltató tevékenysége során a temetőt látogatók kegyeleti érzéseit nem sértheti, zajkeltéssel a szertartásokat nem zavarhatja. (5) 10 A temetői munkák különösen rátemetés, exhumálás, áthelyezés során talált 7 Módosította a 3/2013.(III.29.) Ökr. 2. -a. Hatályos től 8 Kiegészítette a 14/2011.(IV. 29.) Ökr. 6.. Hatályos: től. 9 Kiegészítette a 14/2011.(IV. 29.) Ökr. 6.. Hatályos: től. 10 Kiegészítette a 14/2011.(IV. 29.) Ökr.6.. Hatályos: től.

6 értéktárgyakról pl.: ékszer, nemesfémből készített protézis és a megtalálás körülményeiről az üzemeltető jegyzőkönyvet köteles felvenni és 3 napon belül az önkormányzatnak a feltalált értékekkel együtt átadni. (6) 11 A talált értékek biztonságos megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik a jogosultnak történő átadásig. Szabálysértési rendelkezések Szabálysértést követ el és ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki e rendelet 3. (1)- (4) bekezdéseit és (7) bekezdését, 4. -át, 6. (3) bekezdését, 8. (4) bekezdését és 9. (1), (3)-(6) bekezdését megszegi. Záró rendelkezések 11.. (1) Ez a rendelet július 1. napján lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Kadarkút Város Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2006 (VII. 10.), valamint az azt módosító 15/2008.(VII. 11.), 17/2008.(IX. 10.) rendelet hatályát veszíti. (3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja. Verkman József sk. polgármester Dr. Horváth Zsolt jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: Kadarkút, június 26. Dr. Horváth Zsolt jegyző Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteléül: Kadarkút, május 5. Dr. Horváth Zsolt jegyző 11 Kiegészítette a 14/2011.(IV. 29.) Ökr. 6.. Hatályos: től. 12 Módosította a 14/2011.(IV.29.) Ökr.6.. Hatályos: től.

7 Melléklet 1,2,3 a temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2009.(VI.26.) önkormányzati rendelethez A temetési helyek, temetői létesítmények és üzemeltetői szolgáltatások díjai* I. A temetési helyek megváltásának és újraváltásának díjai a) Sírhely - egyes Ft 25 évre b) Sírhely - kettes Ft 25 évre c) Sírbolt - kettes Ft 60 évre d) Sírbolt - négyes Ft 60 évre e) Sírbolt - hatos Ft 60 évre f) Urnafülke urnafalban Ft 10 évre g) Urnafülke különálló egy férőhelyes Ft 10 évre h) Urnafülke különálló - két férőhelyes Ft 10 évre i) Urnasírbolt kettes Ft 20 évre j) Urnasírbolt négyes Ft 20 évre II. Temetői létesítmények vállalkozók részéről történő igénybevételének díja a) Temetői létesítmények igénybevételének díja Ft b) Halott átadás-átvétel díja Ft c) Sírásás (első temetés esetén) Ft d) Sírásás mélyített (első temetés esetén) Ft e) Ravatalozási kellékdíj Ft f) Hűtő igénybevételi díja: Ft/nap g) Sírhelynyitás Ft h) Csontmaradványok egyéb módon történő elhelyezése Ft új sírhelyre i) Lejárt, meg nem váltott és újraértékesített temetkezési helyek sírhely előkészítési díja Ft j) Hantolás díja Ft k) Halott szállítás a sírig Ft 1 Módosította a 3/2013.(III.29.) Ökr. 3. -a Hatályos : től. 2 Módosította a 9/2014.(IV.25.) Ökr. 1. -a Hatályos : től. 3 Módosította a 7/2015.(IV.30.) Ökr. 1. -a Hatályos : től.

8 *A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák! 8

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1 Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 1/1996.(III.11.) rendelete az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl és a köztisztaságról 1 (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Illeték leróva! H a t á r o z a t ÉTDR azonosító: 201400000861 ÉTDR

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben

az állatok tartásáról

az állatok tartásáról M A GY A R KE S Z I KÖ Z S É G K É P V IS E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4/2000. (II.15.) számú rendelete az állatok tartásáról Magyarkeszi Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. torvény

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

Tác Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről

Tác Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről MHK JogszabAly szolgaltatas 1. oldal, összesen: 7 oldal Tác Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről Tác Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

1. fejezet: Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

1. fejezet: Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(IV.28.) sz. rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Budapest

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA ÉTDR ügyazonosító: 201300052984 ÉTDR iratazonosító: IR-000282540/2013. Szám: KE-03D/EP/00142-9/2013. Üi.: Szalai

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet hatálya. Várakozási övezet

A rendelet hatálya. Várakozási övezet A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

69/2008. (XII.10. Főv.Kgy. rendelet Budapest Főváros szmogriadó-tervéről

69/2008. (XII.10. Főv.Kgy. rendelet Budapest Főváros szmogriadó-tervéről 69/2008. (XII.10. Főv.Kgy. rendelet Budapest Főváros szmogriadó-tervéről A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. (4) bekezdés

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet 24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet Budapest fõváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

Terület-bérbeadási szerződés, és együttműködési megállapodás a B my LAKE Fesztivál tartásáról

Terület-bérbeadási szerződés, és együttműködési megállapodás a B my LAKE Fesztivál tartásáról Terület-bérbeadási szerződés, és együttműködési megállapodás a B my LAKE Fesztivál tartásáról amely létrejött egyrészről: Balatonvilágos Község Önkormányzata (8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.;

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról, valamint a szabálysértési tényállást tartalmazó

Részletesebben

építési engedélyt megadja,

építési engedélyt megadja, Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/30653-16/2011 Tárgy: Oláh és Társa Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 11748007- GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Veszprémi Főegyházmegye, (8200 Veszprém, Vár u.18., képviseli: Dr. Márfi Gyula, érsek, adószám: 19897253-1-19, bankszámlaszám: 20180812)

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2 Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok, illetve a kiszervezett és kiszervezhető feladatok felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Jogszabályok. 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Jogszabályok. 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről Jogszabályok 1. Séta pórázon vagy anélkül? 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 147. Veszélyeztetés kutyával 193. (1) Aki

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

Óbudai 26. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet - Házirend

Óbudai 26. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet - Házirend Óbudai 26. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet - Házirend Az Óbudai 26. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet (továbbiakban Szövetkezet) 1032 Budapest,Ágoston u. 1-2-3. sz. alatti lakóépületeiben különös figyelemmel

Részletesebben