Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről. Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről. Általános rendelkezések"

Átírás

1 Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről Csengőd Község Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. tv. (továbbiakban: törvény) 4.. (4), a 40. (1)-(3), a 41. (3) és a 42. felhatalmazása alapján, figyelemmel a törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) szabályairól a következőket rendeli el: Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya Csengőd községben az önkormányzat tulajdonában lévő temetőre, az ott végzett temetkezési és temető fenntartási tevékenységre terjed ki. (2) A köztemető ingatlannyilvántartási adatai: - 06/20 hrsz-u külterületi ingatlan, melynek térmértéke 7113 m2-06/22 hrsz-u külterületi ingatlan, melynek térmértéke 1 ha 4913 m2. 2. A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatbavételére a törvény és a rendelet szabályait kell alkalmazni. Temetési helyek 3. (1) A temetési helyek elhelyezkedésére vonatkozó térkép a rendelet 1. számú melléklete. A melléklet őrzési helye a polgármesteri hivatal anyakönyvi irodája. (2) A temetőben koporsós, valamint urnás temetésre van lehetőség. (3) A sírhely a megkezdett tömbön belül és a betelt tömbön belül elmaradt üres részben előre megváltható. (4) A megváltható sírhelyek mértei: - egyszemélyes felnőtt sírhely 130 cm x 210 cm - iker, felnőtt sírhely 260 cm x 210 cm - gyermek sírhely 80 cm x 140 cm A sírgödör mélysége 200 cm, koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. (Rendelet 11. (3) bekezdés) (5) A sírbolt legalább 2 koporsó elhelyezését szolgáló al- és felépítményből álló temetési hely. A sírbolt méretét a befogadó koporsók száma határozza meg. (Rendelet 11. (5) bekezdés)

2 2 (6) A megváltott sírhelyeken a síremléket úgy kell kialakítani, hogy az egyszemélyes sírhelyek közötti távolság 40 cm, az iker sírhelyek közötti távolság pedig 60 cm széles legyen. A kialakítandó síremlékek méretei: egyes felnőtt síremlék: iker felnőtt síremlék: gyermek síremlék: 90 x 210 cm 200 x 210 cm 60 x 130 cm (7) A sírbolt, síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a megrendelő az elhelyezés előtt köteles az üzemeltetőnél bemutatni. (8) A rosszul elhelyezett, vagy az előirt méreteket meghaladó sírbolt, síremlék elbontásáról, vagy áthelyezéséről a megrendelő köteles gondoskodni, ellenkező esetben a megrendelő költségére erről az önkormányzat gondoskodik. (9) A hamvakat tartalmazó urna koporsós temetési helyre és urna fülkébe helyezhető. (10) Koporsós temetési helyre, egyes felnőtt sírhelyre legfeljebb 2 urna helyezhető el. (11) Az urna fülke urnát befogadó belső mérete 30 cm x 30 cm. (12) A temetési helyek feletti rendelkezési jogért díjat kell fizetni. A díjat a megváltással egyidőben köteles a megrendelő az önkormányzat költségvetési számlájára befizetni. (A díjak mértékét a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.) (13) A polgármester ingyen sírhelyet biztosíthat annak a hozzátartozónak, aki nem képes az elhunytat eltemettetni és a temetés költségét az önkormányzat viseli. Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama 4. (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) a megváltást követő - egyes és kettős sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó rátemetést követő 25 év - sírbolt esetén 80 év - urna fülke és urna sírhely esetén 10 év (2) A temetési hely feletti rendelkezési jog a (3) bekezdésben foglalt kivétellel meghosszabbítható, újra váltható. A meghosszabbítás legrövidebb időtartamára az (1) bekezdésben foglaltak az irányadók. (3) A meghosszabbítás nem tagadható meg, kivéve akkor, ha az önkormányzat bizonyítja, hogy a területet átalakítja, vagy más célra kívánja használni. Erről a temetési hely felett rendelkezni jogosult nyilatkozatot kérhet.

3 3 A temető fenntartása és üzemeltetése 5. (1) A temető fenntartója és üzemeltetője Csengőd Község Önkormányzata. E feladata körében gondoskodik a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint közcélú zöldterületek karbantartásáról, szükség szerinti felújításáról. (2) Az önkormányzat a temető rendeltetésszerű használatához alábbi építményekkel, közművekkel, egyéb tárgyi és infrastrukturális feltételekkel rendelkezik: - ravatalozó - a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló helyiség és hűtő - vízvételi lehetőség - illemhely - hulladéktárolók (3) A helyi önkormányzat az éves költségvetési rendeletében biztosítja a temető fenntartás, infrastruktúra fejlesztés szükség szerinti előirányzatait. (4) Az érintettek a sírok gondozását, díszítését szabad belátásuk szerint végezhetik. Az ezen túlmenő minden temetői tevékenységet - pad elhelyezését, fa, bokor, cserje ültetését - a temető üzemeltetőjének előzetesen be kell jelenteni. (5) A temetőben munkát végző vállalkozók tevékenységük során az e rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységük gyakorlása során a temető látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban, a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak, zajkeltéssel a szertartásokat nem zavarhatják. (6) Az önkormányzat által biztosított építmények, közművek, szolgáltatások igénybevételéért díjat kell fizetni. A díjat a szolgáltatást igénybe vevő a temetési hely megváltással egyidőben köteles a megrendelő az önkormányzat költségvetési számlájára befizetni. (A díjak mértékét a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.) A temető rendje 6. (1) A temetőt nyitvatartási időben bárki látogathatja. (2) A temető nyitvatartási ideje: - április 1. napjától szeptember 30. napjáig 6-tól 20 óráig - október l. napjától március 31. napjáig 8-tól 18 óra (3) A temetőben munkát végezni csak nyitvatartási időben lehet. (4) A halott ravatalozóba történő beszállítását nyitvatartási időn túl is biztosítani kell. (5) A temetőben mindenki a hely kegyeletének megfelelő magatartást tartozik tanúsítani.

4 4 (6) A temetőbe járművel behajtani és azzal közlekedni - a halottszállító, valamint a síremlék szállítását végző jármű kivételével - tilos. (7) Kutyát - vakvezető kutya kivételével - a temető területére bevinni tilos. (8) A temetőben avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt égetni tilos. Záró rendelkezések 7. (1) Szabálysértést követ el az, aki: a.) Olyan sírboltot, síremléket, vagy kegyeleti tárgyat helyez el, amely sérti a közízlést, veszélyezteti mások testi épségét, vagy életét. b.) Sírhelyen lombos fát, vagy 80 cm-nél magasabbra növő lágy és fásszárú növényt telepít. c.) A temető területén kegyeletet sértő reklámtevékenységet végez, vagy a temető kerítésén reklámot, hirdetőfeliratot helyez el. Az eljáró önkormányzati szabálysértési hatóság a jegyző. (2) Az (1) bekezdésben irt cselekmény elkövetője Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. (3) Ez a rendelet szeptember 1. napján lép hatályba. (4) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az 16/2009.(XII.31.) rendelet hatályát veszti. ( Baltás István ) ( Rádulyné dr. Petrányi Júlia ) polgármester jegyző A rendeletet a képviselőtestület augusztus 30-i ülésén fogadta el. Kihirdetve szeptember 1-jén. Hatályos szeptember 5-től. ( Rádulyné dr. Petrányi Júlia ) jegyző

5 5 2. sz. melléklet Temetési helyek megváltási díja Egyes sírhely Ft - erre történő rátemetés Ft Kettes sírhely - erre történő rátemetés koporsónként Ft Ft Gyermek sírhely Ft - erre történő rátemetés Ft Sírbolt /2-4 koporsó befogadására/ Sírbolt /5-8 koporsó befogadására/ Urna fülke Ft Ft Ft A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák

6 6 3. sz. melléklet Üzemeltető által biztosított szolgáltatások díja 1. Ravatalozó használati díja temetésenként (berendezési tárgyakkal, halott hűtéssel) 2. Halott tárolása, hűtése (amikor nem a csengődi köztemetőben történik a temetés Ft Ft/nap 3. Egyszeri hulladékszállítási díj Ft 4. Temető fenntartási hozzájárulás Ft 5. Vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás díja a.) síremlék építése, felújítása b.) sírgondozás Ft/munkavégzési nap 300 Ft/munkavégzési nap A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete Egységesítve: 2015.05.05. Hatályos: 2015.06.01. A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 4/146-1/2010. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI. 19.) Kt. rendelet

Részletesebben

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1.

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1. Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT Polgárdi, 2008. február 1. 1.. Bevezető rendelkezések 1. A temető a Polgárdi Római Katolikus Egyházközség

Részletesebben

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető:

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető: TEMETŐSZASÁLYZAT (a vastagon szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A temetőszabályzatot kiadó plébánia neve: Római Katolikus Plébánia címe: 6120 Kiskunrnajsa, Iskola u. 2. a temető

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl 1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl Az Országgyûlés az elhunyt személyek emlékének méltó megõrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről a 8/2001.(V.14.) sz. a 1/2003. (I.20.) sz. rendelettel és a 28/2004. (XII.13.) sz. rendelettel

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 52-67 Rendelete: 4-5 T á r g y s o r o z a t a A Monori Rendőrkapitányság

Részletesebben

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra Szakmai támogatók: Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület Magán Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesülete Temetőkertészek és Temetőfenntartók Egyesülete Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.. /1/ bek. alapján Dunaegyháza

Részletesebben

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 12/2008/XII. 9/számú r e n d e l e t e a talajterhelési díj bevezetéséről Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete(a továbbiakban:

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések Kerepes község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (III. 25.) rendelete az állattartásról, az állatok védelméről és kíméletéről egységes szerkezetben az azt módosító 5/2005.(II.24.), 23/2005.(X.27.),

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (II.17.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (II.17.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (II.17.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

( módosításokkal egységes szerkezetben )

( módosításokkal egységes szerkezetben ) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 1/2007. (I.24.), 13/2009. (VI.24.), 17/2009.(IX.16.) és a 24/2010.(XII.01.) rendelettel módosított 35/2004. ( VII.16. ) R E N D E L E T E A KÖZTISZTASÁGRÓL,

Részletesebben

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség Képviselőtestülete A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának

Részletesebben

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.20. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Bocskaikert Község Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

I. A RENDELET CÉLJA, HATÁLYA 1..

I. A RENDELET CÉLJA, HATÁLYA 1.. Andocs Község Önkormányzatának 15/2003 (XI. 27.) sz. rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről. Andocs Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004.(XII.14.) rendelete

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004.(XII.14.) rendelete Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004.(XII.14.) rendelete a helyi környezet védelméről, a köztisztaságról, az állattartásról és a közterület használatáról. Keszeg Községi Önkormányzat

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben)

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1. Paks Város Önkormányzata a helyi adókról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (XII.30.) sz., 8/2011. (IV.01.) sz., 1/2011. (I.28.) sz. és 17/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 12/2008.(12.04.)

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben