Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének"

Átírás

1 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 37/2011. (XII. 15.), a 41/2012. (IV.26.), 45/2012. (V.30.) valamint az 53/2012. (IX. 27.) önkormányzati rendeletekkel módosított 25/2011. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről

2 1 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 6. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Zala Megyei Szervezete véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Lenti város közigazgatási területén lévő az alábbiakban felsorolt köztemetőre (a továbbiakban: temető): Kossuth úti, Petőfi utcai, a máhomfai városrészben a Lenti-Letenye-i összekötő út nyugati oldalán lévő, a máhomfai városrészben a Lenti-Letenye-i összekötő út keleti oldalán lévő, a mumori városrészben lévő, a lentiszombathelyi városrészben lévő, a lentikápolnai városrészben lévő, a bárszentmihályfai városrészben a Kölcsey út jobb oldalán lévő, a bárszentmihályfai városrészben a Kölcsey út bal oldalán lévő, a bárszentmihályfai városrészben lévő Mihályfai úti temetők, a Petőfi utcai temető bővítési területe. (2) Az (1) bekezdésben felsorolt temetők közül lezártnak minősül a Kossuth úti, a máhomfai városrészben a Lenti-Letenyei összekötő út nyugati oldalán, és a bárszentmihályfai városrészben a Kölcsey út bal oldalán lévő temető. (3) A temető használatának rendjére a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.), továbbá a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) foglaltak az irányadóak. 2. (1) A temető üzemeltetéséről és fenntartásáról Lenti Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a LE-KO Önkormányzati, Közszolgáltató és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft.) útján gondoskodik kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében. (2) Az önkormányzat felekezethez való tartozásra, vagy egyéb megkülönböztetésre tekintet nélkül lehetővé teszi az elhunyt eltemetését az általa fenntartott temetőben. 2. Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újra-használatbavétele 3. A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újra-használatbavételére a Tv., továbbá a Vhr. rendelkezéseit kell alkalmazni. 3. Temetési hely, sírhely 4. (1) a) A temetési hely koporsós temetés esetén aa) sírhely, amely lehet egyes sírhely, kettős sírhely, ab) gyermeksírhely, ac) sírbolt, kripta. b) Hamvasztásos temetés esetén a hamvakat tartalmazó urna temetési helye ba) urnafülke, kolumbárium, bb) urnasírhely, bc) urnasírbolt (urnakripta), bd) koporsós temetési helyen rátemetéssel.

3 2 (2) 1 A sírhely mérete a) felnőtt egyes sírhely esetén 2,10 m hosszú, 2 m mély és 0,90 m széles, b) felnőtt kettős sírhely esetén 2,10 m hosszú, 2 m mély és 1,90 m széles, c) 10 éven aluli gyermek esetén a sírhely 1,30 m hosszú, 2 m mély, és 0,60 m széles, d) urnasírhely esetén 0,8 m hosszú, 0,6 m széles, 1 m mély. Egyes sírhelyen rendszerint csak egy nagykoporsó, valamint egy urna temethető. Kettős sírhely két nagykoporsó egymás melletti elhelyezésére szolgál, melyre kettő-kettő urna temethető. (3) 2 Az urnasírbolt, urnakripta 1,0 m hosszú, 1,0 m széles, 0,50 m mély nagyságú. (4) Az urnafülke mérete a) 4 urna elhelyezése esetén 40 cm x 40 cm x 69 cm, b) 4-nél több urna elhelyezése esetén 40 cm x 40 cm x 91 cm. (5) A sírhelynek legalább 0,60 m, a gyermek sírhelynek legalább 0,30 m távolságra kell lennie egymástól. (6) A kolumbárium, urnasírbolt feliratozás nélküli márvány előlapját a Kft. a rendelkezési jog megszerzéséért fizetendő díjba beépítve biztosítja. 5. (1) A polgármester díszsírhelyet adományozhat azon elhunyt személy részére, aki a város fejlődésében, érdekeinek előmozdításában és értékeinek gyarapításában kimagasló tevékenységet fejtett ki. A díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját, és a temető üzemeltetőjét írásban kell értesíteni. (2) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan. (3) A díszsírhelybe az elhunyt házastársa is eltemethető. (4) Díszsírhely adományozására a Petőfi utcai temetőben kerülhet sor. 6. A temetési helyen elhelyezhető sírjel legnagyobb magassága 2 méter. E magassági méreten belül, a Tv. és a Vhr. rendelkezéseit figyelembe véve, sírjel az üzemeltető részére történő előzetes bejelentés után, külön engedély nélkül létesíthető. 7. (1) Az elhunytat, ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely felett rendelkezési joga, az elhalálozás ideje szerinti sorrendben a következő temetési helyre kell temetni. (2) Az (1) bekezdéstől eltérően kell eljárni, ha a) az elhunyt arról életében rendelkezett, b) az eltemettető mozgásában korlátozott, vagy idős személy annak érdekében, hogy a temetési helyet kedvezőbben megközelíthesse. (3) A (2) bekezdésben foglalt eltérésre csak akkor kerülhet sor, ha a sírhely olyan sírhelytáblában található, amely használatba vételének a Tv. 10. (3) bekezdésére tekintettel nincs akadálya. 1 A 41/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése szerinti módosítás április 27-én lépett hatályba. Ezidáig hatályos rendelkezés:4. (2) A sírhely mérete a) felnőtt egyes sírhely esetén 2,10 m hosszú, 2 m mély és 0,90 m széles, b) felnőtt kettős sírhely esetén 2,10 m hosszú, 2 m mély és 1,90 m széles, c) 10 éven aluli gyermek esetén a sírhely 1,30 m hosszú, 2 m mély, és 0,60 m széles, d) urnasírhely esetén 0,8 m hosszú, 0,6 m széles, 1 m mély. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni a sírhelyet, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 1,6 m mélyre kerüljön. Egyes sírhelyen rendszerint csak egy nagykoporsó, valamint egy urna temethető. Kettős sírhely két nagykoporsó egymás melletti elhelyezésére szolgál, melyre kettő-kettő urna temethető. 2 A 41/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 1. -a szerinti módosítás április 27-én lépett hatályba. Ezidáig hatályos rendelkezés: 4. (3) A sírbolt mérete: a) sírbolt, kripta legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító temetési hely, méretét a befogadó koporsó száma határozza meg, b) urnasírbolt, urnakripta 1,0 m hosszú, 1,0 m széles, 0,50 m mély.

4 3 8. (1) A 4. (1) bekezdésben felsorolt temetési hely feletti rendelkezési jog és az újraváltás időtartamára a Vhr. vonatkozó előírásai az irányadók. (2) A temetési hely feletti rendelkezési jog tartalmára vonatkozó szabályokat a Vhr. tartalmazza. (3) A sírhely feletti rendelkezési jog megszerzéséért, valamint újraváltásáért díjat kell fizetni. A díj összegét az 1. melléklet tartalmazza. (4) 3 (5) A temetési hely feletti rendelkezési jog a Vhr.-ben foglalt kivétellel meghosszabbítható, újraváltható, az erre vonatkozó szabályokat a Vhr. tartalmazza. 9. Az önkormányzat a temetőkben az alábbi infrastrukturális feltételeket biztosítja: a) hulladék rendszeres gyűjtése, elhelyezése és kezelése, b) vízvételi lehetőség, c) ravatalozó, d) ravatalozóba szállított holttest hűtése, e) illemhely, f) temetőn kívüli parkoló, g) temetőhöz vezető út, sírhelytáblákat összefogó úthálózat, melynek gépjárművel is járhatónak kell lenni, h) temető bekerítése vagy élő sövénnyel való ellátása, i) boncoló helyiségcsoport, j) temető területének, rendeletetésének és a hely jellegének megfelelő parkosítása, utak sorfásítása, k) hulladéktároló. 10. (1) A 9. -ban felsorolt létesítmények közül a) 4 b) a sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja, a keletkezett hulladékot, koszorú- és virágmaradványt az erre kijelölt gyűjtőhelyen díjtalanul elhelyezheti, c) a temetőben biztosított illemhelyet a temetőlátogató és a temetőben vállalkozási tevékenységet folytató díjtalanul használhatja. (2) 5 A temetőben vállalkozási tevékenységet végző díjat köteles fizetni a) az úthálózat gépjárművel történő használatáért, a vállalkozási tevékenységgel összefüggő vízhasználatért, a vállalkozási tevékenység során keletkezett hulladék elhelyezéséért, amennyiben annak elszállításáról nem a vállalkozó gondoskodik, b) a ravatalozó használatáért. (3) A (2) bekezdésben felsorolt díjak összegét a 2. melléklet tartalmazza. 3 Hatályon kívül helyezte a 41/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése április 27-én. Ezidáig hatályos rendelkezés:8. (4) A rendelkezési jog gyakorlása megszűnik, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár, vagy ha a temetési hely megszűnik. Megszűnik továbbá a temetési helyre vonatkozó rendelkezési jog a temetési helyből kikerült holttest új temetési helyre történő áthelyezésével. 4 Hatályon kívül helyezte a 37/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 2. -a december 16-án. Ezidáig hatályos rendelkezés: az egészségi állapota vagy életkora miatt mozgásában korlátozott személy a temető üzemeltetőjének írásos engedélye alapján a temetőben kiépített utat gépjárművel ingyenesen használhatja, 5 A 37/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése szerinti módosítás december 16-án lépett hatályba. Ezidáig hatályos rendelkezés: Díjat kell fizetni a) a temetőben végzett vállalkozási tevékenységgel összefüggő víz használatért, b) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetet kivéve a temetőben kiépített úthálózat gépjárművel történő használatáért, ide nem értve az elhunyt szállítását, c) a ravatalozó használatáért, d) a temetőben végzett vállalkozási tevékenység során keletkezett hulladék elhelyezéséért, amennyiben annak elszállításáról nem a vállalkozó gondoskodik.

5 4 4. A temető rendje 11. (1) A temető használatának rendjére vonatkozó szabályokra a Tv.-ben és a Vhr.-ben foglaltak ebben az alcímben foglalt eltérésekkel irányadóak. (2) A temető nyitvatartási ideje: a) április 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban 7-21 óráig, b) október 1-től március 31-ig terjedő időszakban 7-18 óráig, kivéve november 1-jét, a halottak napját. 12. (1) A nyitva tartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja. (2) A temetőben történő munkavégzést annak megkezdését megelőzően legalább 24 órával be kell jelenteni a Kft.-nek, eltekintve a Vhr.-ben foglalt kivételektől. (3) A temetőben történő munkavégzés során a Vhr.-ben foglaltakra tekintettel kell eljárni (1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki a) temetőben gépkocsin, motorkerékpáron, egyéb járművön engedély nélkül közlekedik, b) temetőbe vakvezető kutya kivételével kutyát vagy más állatot bevisz, c) az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül a temetőbe építőanyagot beszállít, építési vagy bontási munkát megkezd, bontási anyagot elszállít, vagy d) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen elhelyez, azt a temetőben elégeti. (2) A tiltott, közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos eljárásra a tiltott, közösségellenes magatartások megállapításáról, a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól, valamint az ezzel összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. 5. Záró rendelkezések 14. (1) Ez a rendelet október 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 18/2000. (IX. 5.) önkormányzati rendelete. (3) A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Lenti, szeptember 26. dr. Csizmazia Bernadett sk. jegyző Horváth László sk. polgármester Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve: szeptember 27. napján dr. Csizmazia Bernadett sk. jegyző Kiadmány hiteléül:. 6 A 44/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet 1. -a szerinti módosítás május 31-én lépett hatályba. Ezidáig hatályos rendelkezés: 13. Szabálysértést követ el és Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a temetőben kerékpáron közlekedik, a temetőbe kutyát bevisz, a vakvezető kutya kivételével, az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül a temetőbe építőanyagot beszállít, építési vagy bontási munkát megkezd, bontási anyagot elszállít, hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen elhelyez, azt a temetőben elégeti.

6 1. melléklet a 25/2011. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 5 A sírhely feletti rendelkezési jog időtartama, a megszerzéséért, valamint újraváltásáért fizetendő díj Sírhely típusa A rendelkezési jog időtartama Egyes sírhely esetén vagy az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 50 év, 50 év, Kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított Urnafülke, urnasírhely esetén Sírbolt esetén Urnasírbolt esetén 50 év, 30 év, 60 év, 30 év. Sírhely típusa A rendelkezési jog megszerzésekor újraváltásakor fizetendő díj összege (Ft) Egyes sírhely o központi temetőben o gyermek esetén központi temetőben o városrészekben o gyermek esetén városrészekben Kettős sírhely o Központi temetőben o Városrészekben Urnafülke a) 40 cm 40 cm 69 cm ( 4 urna elhelyezésére ) b) 40 cm 40 cm 91 cm ( 4-nél több urna elhelyezésére ) Urnasírhely Urnasírbolt A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

7 6 2. melléklet a 25/2011. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 7, 8, 9 A temetőfenntartási hozzájárulás, a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybe vételének díja Díj összege a) A temetkezési szolgáltató és a Lenti Város Önkormányzatával a Lenti köztemetőre vonatkozóan bérleti szerződéssel rendelkezők kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők temetőfenntartási hozzájárulás díja : 1.150,- Ft/belépési alkalom b) Létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások a temetkezési szolgáltató által történő igénybe vételének díja ba) Ravatalozó használata bb) Úthálózat gépjárművel történő használata, vállalkozási tevékenységgel összefüggő vízhasználat, a vállalkozási tevékenység során keletkezett hulladék elhelyezése, amennyiben annak elszállításáról nem a vállalkozó gondoskodik ,- Ft ,- Ft 7 A 37/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése szerinti módosítás december 16-án lépett hatályba. Ezidáig hatályos rendelkezés: A temető-fenntartási hozzájárulás, illetve a létesítmények vállalkozó részéről történő igénybevételének díja Hozzájárulás, igénybevétel megnevezése Díj összege (Ft) Más vállalkozó által temető-fenntartási hozzájárulás A díj magában foglalja: az úthálózat gépjárművel történő használatát, kivéve a rendelet 10. (1) bekezdésében foglaltakat, vállalkozási tevékenységgel összefüggő vízhasználatot, a vállalkozási tevékenység során keletkezett hulladék elhelyezése, amennyiben annak elszállításáról nem a vállalkozó gondoskodik. Ravatalozó használata A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 8 A 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. -a szerinti módosítás május 31-én lépett hatályba. Ezidáig hatályos rendelkezés: A temető-fenntartási hozzájárulás, illetve a létesítmények vállalkozó részéről történő igénybe vételének díja Hozzájárulás, igénybevétel megnevezése Díj összege (Ft) A vállalkozó által temető-fenntartási hozzájárulás A díj magában foglalja: az úthálózat gépjárművel történő használatát, vállalkozási tevékenységgel összefüggő vízhasználatot, a vállalkozási tevékenység során keletkezett hulladék elhelyezése, amennyiben annak elszállításáról nem a vállalkozó gondoskodik. Ravatalozó használata A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 9 Az 53/2012. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 1. -a szerinti módosítás szeptember 28-án lépett hatályba. Ezidáig hatályos rendelkezés: A temetőfenntartási hozzájárulás, a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybe vételének díja Díj összege (Ft) a) A temetkezési szolgáltató kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők temetőfenntartási hozzájárulás díja 1.150,- b) Létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások a temetkezési szolgáltató által történő igénybe vételének díja ba) Ravatalozó használata ,- bb) Úthálózat gépjárművel történő használata, vállalkozási tevékenységgel összefüggő vízhasználat, a vállalkozási tevékenység során keletkezett hulladék elhelyezése, amennyiben annak elszállításáról nem a vállalkozó gondoskodik ,-

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete Egységesítve: 2015.05.05. Hatályos: 2015.06.01. A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető:

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető: TEMETŐSZASÁLYZAT (a vastagon szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A temetőszabályzatot kiadó plébánia neve: Római Katolikus Plébánia címe: 6120 Kiskunrnajsa, Iskola u. 2. a temető

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 4/146-1/2010. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI. 19.) Kt. rendelet

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Részletesebben

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1.

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1. Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT Polgárdi, 2008. február 1. 1.. Bevezető rendelkezések 1. A temető a Polgárdi Római Katolikus Egyházközség

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl 1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl Az Országgyûlés az elhunyt személyek emlékének méltó megõrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről a 8/2001.(V.14.) sz. a 1/2003. (I.20.) sz. rendelettel és a 28/2004. (XII.13.) sz. rendelettel

Részletesebben

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra Szakmai támogatók: Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület Magán Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesülete Temetőkertészek és Temetőfenntartók Egyesülete Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 52-67 Rendelete: 4-5 T á r g y s o r o z a t a A Monori Rendőrkapitányság

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség Képviselőtestülete A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról Jászszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Iktatószám: Vj/91/2011. Vj/91-87/2011. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (II.17.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (II.17.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (II.17.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 12/2008/XII. 9/számú r e n d e l e t e a talajterhelési díj bevezetéséről Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete(a továbbiakban:

Részletesebben

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2..

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2.. Igal Város Önkormányzata Képsviselő-testületének 4/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Igal Város Önkormányzatának

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzata 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.20. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Bocskaikert Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Jászkisér Város

Részletesebben

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Balatonberény Önkormányzat illetékességi területére.

1. (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Balatonberény Önkormányzat illetékességi területére. 1 Balatonberény Község Önkormányzat képviselő-testületének 27/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.)

Hortobágy Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Hortobágy

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2004. (XII. 10.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről A 1/2005. (I. 27.), 20/2005. (IX. 30.),

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben