ENSZ. Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 1. Nemzetközi szervezetek, az Egyesült Nemzetek (ENSZ) Nemzetközi szervezetek csoportosítása.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ENSZ. Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 1. Nemzetközi szervezetek, az Egyesült Nemzetek (ENSZ) Nemzetközi szervezetek csoportosítása."

Átírás

1 Nemzetközi szervezetek mint a nemzetközi jog alanyai Nemzetközi szervezetek, az Egyesült Nemzetek (ENSZ) 202. tavasz Lattmann Tamás ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék nemzetközi szervezetek = ok által, nemzetközi szerződéssel, valamilyen feladatkör ellátására, saját intézményekkel létrehozott szervezetek. nk. szerv. 2. nk. szerv. nem ok által létrehozott szervezetek = nem nemzetközi szervezet pl. nem kormányzati szervezetek (NGOk pl. AI, HRW, ICRC), sportszervezetek (pl. FIFA, UEFA) stb. meghatározott mértékű jogalanyiság Nemzetközi szervezetek mint a nemzetközi jog alanyai származékos korlátozott Egyes naurui foszfátbányák ügye (Nauru v. Ausztrália) (992) Nauru Local Government Council (95 AUNZUK) jogalanyiságának hiánya Az ENSZ szolgálatában elszenvedett károkkal kapcsolatos tanácsadó vélemény (Bernadotteügy) (948). konkrétan az ENSZ jogalanyiságának vizsgálata milyen mértékű jogalanyiságot biztosít neki az Alapokmány? 2. objektív, a tagoktól független jogalanyiság Nyitott zárt szervezetek Egyetemes nemzetközi szervezetek tagság alapján: ENSZ, Egyetemes Postaunió stb. célok alapján: átfogó célok: ENSZ szakirányú célok: Egyetemes Postaunió Regionális nemzetközi szervezetek Európa Tanács, Amerikai Államok Szervezete, Afrikai Unió, Délkeletázsiai Nemzetek Szövetsége stb. Partikuláris nemzetközi szervezetek NATO stb. Stb. Nemzetközi szervezetek csoportosítása Regionális nemzetközi szervezetek + ENSZ Az ENSZ előtt XIX. sz. szervezeti formákba foglalt nemzetközi együttműködés egyes speciális területeken pl. Nemzetközi Távíró Egyesület (865), Nemzetközi Súly és Mértékügyi Hivatal (878), Nemzetközi Statisztikai Intézet (885) stb. ENSZ I. vh. után: Wilson Nemzetek Szövetsége (920946) ENSZ előképe, a győztes antant hatalmak kollektív biztonsági rendszere céljai: a fegyverkezés csökkentése, tagok politikai függetlenségének, területi integritásának garantálása, háborúhoz való jog korlátozása, viták békés rendezése, Állandó Nemzetközi Bíróság kudarc: tanulságok Lattmann Tamás (ELTE ÁJK)

2 Az ENSZ létrejötte Az ENSZ Alapokmánya 94. aug. 4. USANagyBritannia: Atlanti Charta 942. jan.. Washingtoni Nyilatkozat: szövetségesek + mások Németország, Olaszország 943. okt. 30. moszkvai négyhatalmi nyilatkozat ENSZ alapja 943. nov.dec. teheráni konferencia ENSZ fő vonalai 944. aug.okt. Dumbarton Oaksi tanácskozás (szervezeti szabályok simítása, pl. KözgyűlésBT elkülönítése stb.) 945. febr. jaltai konferencia (további finomítások, pl. BT döntéshozatala) 945. június 26. San Francisco Alapokmány aláírása (h.l október alapító tag) ENSZ Alapokmány I. Fejezet Célok és elvek II. Fejezet Tagság IIIV. Fejezet Szervek VI. Fejezet Viták békés rendezése VII. Fejezet Béke veszélyeztetése, megszegése, támadó cselekmények VIII. Fejezet Regionális megállapodások IXX. Fejezet Gazdasági és szociális együttműködés XIXIII. Fejezet Gyámság XIV. Fejezet Nemzetközi Bíróság XV. Fejezet Főtitkárság ENSZ céljai:. a nk. béke és biztonság fenntartása; 2. baráti kapcsolatok fejlesztése; 3. nk. együttműködés a szoc., gazd., kult., humanitárius problémák megoldása útján; 4. e közös célok összehangolásának központja ENSZ elvei:. önrendelkezési jog 2. emberi jogokra vonatkozó elvek 3. szuverén egyenlőség 4. kötelezettségek jóhiszemű teljesítésének követelménye 5. nemzetközi viszályok békés rendezése 6. erőszaktól + azzal való fenyegetéstől való tartózkodás kötelezettsége 7. tagi segítség az ENSZnek + tartózkodási kötelezettség a szankciókkal sújtott megsegítésétől 8. annak biztosítása, hogy a nemzetközi béke és biztonság fenntartása érdekében a nem tagok is elfogadják a fenti szabályokat 9. a belügyekbe való beavatkozástól való tartózkodás az ENSZ részéről Tagság az ENSZben Tagság az ENSZben Tagság létrejötte (Ao 4. cikk) az Alapokmány aláírói/megerősítői + minden más békeszerető Állam, amely a jelen Alapokmányban foglalt kötelezettségeket vállalja és a Szervezet megítélése szerint e kötelezettségek teljesítésére képes és hajlandó Tagfelvételi eljárás: BT ajánlása + KGY határozata 945: 5 tag 955. december 4. Magyarország+5 60as évek: jelentős létszámnövekedés 988: 59 tag 2000: 89 tag 202: 93 tag utolsó: Dél Szudán, alapító tagok (5 tag) ma: 93 tag, a világ majdnem összes a (kiv. vitatott iságok, megfigyelő státuszban lévő ok stb.) Tagfelvétel ügyében hozott tanácsadó vélemény (947). Jogosulte az ENSZ valamely tagja arra, hogy a tagfelvételhez való hozzájárulását akár a BTben, akár a KGYben az Ao. 4. cikk. pontjában kifejezetten elő nem írt feltételektől tegye függővé? 2. Megtehetie azt, hogy az illető megfelel a szóbanforgó rendelkezésben foglalt feltételeknek, igenlő szavazatát annak rendelje alá, hogy az illető mal egyidejűleg más okat is felvegyenek az ENSZ tagjai közé? Nemzetközi Bíróság: NEM (96) Tagság az ENSZben Az ENSZ ma Tag felfüggesztése (Ao. 5. cikk) tag ellen a BT megelőző vagy kényszerítő intézkedése KGY a BT javaslatára felfüggesztheti a tagot BT állíthatja helyre Tag kizárása (Ao. 6. cikk) Alapokmányban foglalt elveket következetesen megsérti KGY a BT javaslatára kizárhatja Kilépés? ( ) Ao. nem tartalmazza, de elméletben lehetséges (ld. Indonézia, ) Adós (Ao. 9. cikk) 2 évnyi hozzájárulásával tartozik KGYben a szavazati joga felfüggesztésre kerül pl febr.. 52/ febr.. 23/92 UN HQ (New York) Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 2

3 Az ENSZ ma Az ENSZ főszervei, struktúrája UNOG (Genf) BIZTONSÁGI TANÁCS TITKÁRSÁG NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG UNOV (Bécs) Katonai Vezérkari Bizottság szankciós bizottságok ICTY ICTR stb. KÖZGYŰLÉS GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS TANÁCS UNON (Nairobi) GYÁMSÁGI TANÁCS pénzalapok (pl. UNCTAD, UNEP, UNDP) UNHCR UNHABITAT UN University Emberi Jogi Tanács stb. szakosított intézmények funkcionális és regionális bizottságok ENSZ organigram (2007. dec.) ENSZ regionális csoportok Western European and Others Group (WEOG) 27 Eastern European Group 23 Latin American and Caribbean Group (GRULAC) 33 Asian Group 53 African Group 54 pl. választásoknál (BT nem állandó tagok, EJT stb.) Közgyűlés Közgyűlés hatáskörei általános hatáskör képviseleti, tanácskozó szerv tagok egyenlősége ( tag / szavazat) ülésszakok (rendes / rendkívüli / sürgős rendkívüli) döntéshozatal (50%+), fontos kérdésekben jelenlévő 2/3 6 főbizottság + helyettesítő szervek Befelé irányuló hatáskörök választások (BT, GSZT, Nk. Bíróság, Főtitkár, EJT stb.) szerződések jóváhagyása (GSZT és szakosított int.) tagok felvétele / felfüggesztése / kizárása Nk. Bíróságtól tanácsadó vélemény kérése költségvetés meghatározása (tagi hozzájárulások) segédszervek, intézmények stb. létrehozása Kifelé irányuló hatáskörök ügyek megvitatása (kivéve 2. cikk) ajánlások megtétele, figyelemfelhívás cselekvés? (. cikk) tanulmányozás kezdeményezése (kodifikáció, nk. jog fejlesztése) döntéshozatal Uniting for Peace határozat: 377. (V.) (950. nov. 3.) Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 3

4 Uniting for Peace határozat: 377. (V.) 950. nov arányban elfogadott határozat ellene: Csehszlovákia, Fehéroroszo., Lengyelo., SZU, Ukrajna tart.: Argentína, India BT: fő felelősség, KGY: mögöttes felelősség BT hatásköre elvonható, HA béke vesz., megsértése v. agresszió áll fenn ÉS a BT nem reagál sérti: Közgyűlés hatáskörei hatáskörmegosztás elve ENSZ Ao.. cikk (eredményes alkalmazására nem sűrűn került sor) Főbizottságok:. Leszerelési, nemzetközi biztonsági bizottság 2. Gazdasági és pénzügyi bizottság 3. Szociális, humanitárius és kulturális bizottság 4. Különleges politikai és dekolonizációs bizottság 5. Adminisztratív és költségvetési bizottság 6. Jogi bizottság + Akkreditációs bizottság Általános bizottság Közgyűlés Közgyűlés Közgyűlési határozatok mint jogforrások Helyettesítő szervek: Különböző, meghatározott hatáskörökkel bíró bizottságok, tanácsok, munkacsoportok stb. pl.. Emberi Jogi Tanács (Human Rights Council) 2. Különböző emberi jogokkal kapcsolatos bizottságok (CAT, CEDAW stb.) 3. Lefegyverzési Bizottság (Disarmament Commission) 4. Nemzetközi Jogi Bizottság (International Law Commission) 5. Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottság (UNCITRAL) 6. ENSZ Egyesített Személyzeti Nyugdíjalap (UNJSPB) stb. ENSZ Ao. 0.,. cikk KGY határozatai nem kötelező erejűek Délnyugat Afrikaügyek (Etiópia v. DélAfrika, Libéria v. DélAfrika) (966) Az ENSZ Közgyűlés határozatai nem kötelezőek, csak ajánlás jellegűek. DE: kodifikációs határozatok, pl. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (948) Nemzetközi Jog Elveiről Szóló Nyilatkozat (970) visszatérően, elsöprő többséggel elfogadott, azonos tartalmú határozatok nemzetközi szokásjog bizonyítéka legfelsőbb szintű politikai egyeztetés és döntéshozatal végrehajtó szerv jogalkotó szerv? Biztonsági Tanács elsődleges feladata: a nemzetközi béke és biztonság fenntartása esetek kivizsgálása javaslatok a viták megoldására szankciókat alkalmazhat nem fegyveres fegyveres ld. később Biztonsági Tanács tagjai jelenleg 0 választott + 5 állandó tag 20. jan dec jan dec. 3. Egyesült Államok Egyesült Királyság Franciaország Kínai Népköztársaság Orosz Föderáció DélAfrika Németország Portugália Kolumbia India Azerbajdzsán Guatemala Marokkó Pakisztán Togo állandó tagok African Group WEOG WEOG GRULAC Asian Group Eastern European Group GRULAC African Group Asian Group African Group Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 4

5 Választás: KGY választ 2 évre regionális csoportonként elosztott számú helyre: Helyek: African G: 3 GRULAC: 2 AsiaPacific G: 2 WEOG: 2 Eastern Eur. G: Magyarország: Biztonsági Tanács tagjai BTválasztás a keleteurópai helyre (20. október) Okt. 2 Okt Azerbajdzsán Magyarország () Szlovénia (3) Tart. 24 Érv. 5 () () össz / előtt: 6 választott + 5 állandó Változások az állandó tagok körében: Szovjetunió Orosz Föderáció (99) Kínai Köztársaság Kínai Népköztársaság GA RES 2758 (97) Biztonsági Tanács tagjai ENSZreform: több javaslat, ötlet (pl. G4 ok) Biztonsági Tanács hatáskörei ENSZ Alapokmány VI. fejezet a viták békés rendezése nem kötelező határozat érintett tartózkodni köteles ENSZ Alapokmány VII. fejezet a béke veszélyeztetése, a béke megszegése, támadó cselekmény kötelező határozat hozható nincs tartózkodási kötelezettség Döntések: VI. v. VII. fejezet alapján? eljárási kérdésben: 9/5 igen szavazat érdemi kérdésben: 9/5 igen szavazat állandó tagok ellenszavazata nélkül Vétó lehetősége a Biztonsági Tanácsban Vétóstatisztika ( ) ENSZ Ao. 27. cikk. A Biztonsági Tanács mindegyik tagjának egy szavazata van. 2. Eljárási kérdésekben a Biztonsági Tanács határozatait kilenc tagjának igenlő szavazatával hozza. 3. Minden más kérdésben a Biztonsági Tanácsnak határozatait tagjainak az összes állandó tagok egybevágó szavazatait magában foglaló kilenc igenlő szavazatával kell hoznia. a nem szavazat egyfajta vétó állandó tag tartózkodása? állandó tag távolmaradása? kialakult gyakorlat: érvényes Kína / Kínai Népk. (6) Franciao. (8) Egyesült Királyság (32) Egyesült Államok (82) SZU / Orosz Föd. (23) 97 előtti időszak: Kínai Köztársaság: 4 Franciaország: 4 Egyesült Királyság: 8 Egyesült Államok: 6 SZU / Orosz Föd.: 0 97 utáni időszak: Kínai Népköztársaság: 2 Franciaország: 4 Egyesült Királyság: 24 Egyesült Államok: 76 SZU / Orosz Föd.: 3 Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 5

6 A Biztonsági Tanács működése Titkárság Főtitkár + főtitkárhelyettesek + SMG (senior management group) ENSZ bürokrácia kettős lojalitás (saját és ENSZ) pártatlanság, politikai semlegesség funkcionális mentesség, adófizetés alóli mentesség fegyelmi felelősség, munkajogi viták belső rendezése Élén: Főtitkár Titkárság BT ajánlja KGY választja ENSZ legfőbb igazgatási tisztviselője részt vesz a fő szervek ülésein (BT, KGY, GSZB) évente beszámol a KGY előtt felhívhatja a BT figyelmét (nki béke és bizt.) nem utasítható, összeférhetetlenségi szabályok, felelősség kizárólag az ENSZnek Főtitkárok. Trygve Lie (norvég): Dag Hammarskjold (svéd): U Thant (myanmari): Kurt Waldheim (osztrák): Javier Perez de Cuellar (perui): BoutrosGhali (egyiptomi): Kofi Annan (ghánai): Ban Kimoon (délkoreai): 2007 Főtitkár szerepe Politikus vagy aktatologató? a Főtitkár magányossága Gazdasági és Szociális Tanács Feladatai: az ENSZ család többi tagjának koordinálása, összefogása gazd., szoc., kult. ügyek, egészségügy tanulmányok / jelentéstétel / kezdeményezés / ajánlások egyezménytervezetek, nk. konferenciák előkészítése szakosított intézmények koordinálása, irányítása kapcsolat a többi főszervvel 54 tag, évente 8 tag 3 évre, KGY választ African G: 4 GRULAC: 0 Asian G: WEOG: 3 EEG: 6 Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 6

7 Gazdasági és Szociális Tanács GSZT saját bizottságai funkcionális / regionális / állandó / eseti feladatai teljesítéséhez szükséges szakosított intézmények szakmai tevékenység színhelyei ILO, FAO, UNESCO, WHO stb. együttműködés az NGOkkal közös tanácskozások számukra biztosított speciális státusz Gyámsági Tanács Cél: gyámsági területek felügyelete, dekolonizáció segítése gyarmati területek mandátumterületek (NSZ rendszer) gyámság alatti területek (ENSZ rendszer) utolsó ilyen terület: Palau, 994. okt november.: GYT beszünteti a működést Nemzetközi Bíróság ld. külön előadás Köszönöm a figyelmet! Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 7