Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai"

Átírás

1 Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai ősz Dr. Lattmann Tamás Az uniós jog természete Közösségi jog : acquis communautaire (közösségi vívmányok) része a kötelező szabályok összessége Európai Bíróság (EB) értelmezése szerint: A közösségi jog sajátos, a nemzeti jogtól és a nemzetközi jogtól is elkülönülő jogrend. Lisszaboni Szerződés: közösségi jog uniós jog Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 1

2 Az uniós jog, mint autonóm jogrend Autonomista felfogás közösségi jog: sui generis jogrend saját maga állapítja meg a nemzeti joggal való viszonyára vonatkozó szabályokat korlátok: csak az EK jog maga fórum: csak az EB (közösségi jog értelmezésének monopóliuma) Alkotmányos felhatalmazások elmélete közösségi jog tagállamon belüli érvényesüléséhez továbbra is szükséges a belső alkotmányos felhatalmazás a közösségi jog tagállami joggal való viszonyára vonatkozó szabályokat is belsőleg el kell ismerni korlát: tagállami alkotmány fórum: tagállami alkotmánybíróság (vagy megf.) Az uniós jog helye Nemzetközi jog Uniós jog i (belső) jog Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 2

3 Uniós jog nemzetközi jog? Alanyok? Szabályozási tárgykör? Közvetlen alkalmazhatóság? Kikényszerítés? Nemzetközi jog ok + nk. szervezetek közi viszonyok (közjogi) Nem jellemző (állami alkotmányos rendszer dönti el) i önsegély + esetlegesen bírói út Uniós jog Egyének is EK (EU), tagállamok, egyének magánjogi jellegű viszonyai is Egyes források esetén közvetlen hatály és alkalmazhatóság Bírói út Az uniós jog jellegét tekintve közelebb áll a belső joghoz, mint a nemzetközi joghoz. Nemzetközi jog működésének modellje nemzetközi jog területe Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 3

4 Uniós jog működésének modellje Elsődleges források Másodlagos források EU jogalkotás Uniós jog nemzetközi jogi gyökerekkel bíró, de jellegében a belső joghoz hasonló sajátos, önálló jogrend Sajátosságai: uniós hatáskörökben érvényesül az EU intézmények alkotják, bizonyos esetekben a tagállami jogalkotás közreműködésével elsőbbséget élvez a tagállami joghoz képest esetenként (nem mindig!) közvetlen hatály/alkalmazhatóság Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 4

5 Uniós jog források Lisszabon előtt és után Elsődleges források ALAPÍTÓ SZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS JOGELVEK Másodlagos források 1. pillér EK Rendelet Irányelv Határozat Ajánlás, állásfoglalás Közös stratégia 2. pillér Együttes fellépés KKBP Közös álláspont Nk. megállapodás 3. pillér Lisszaboni Szerződés BRIE ezt megszünteti Kerethatározat Alapító szerződések Európai Szén- és Acél Közösséget létrehozó szerződés 1950 (2002-ben hatályát veszítette) Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés (RSZ, majd EKSZ) EURATOM szerz. Európai Közösségek egységes Tanácsát, illetve egységes Bizottságát létrehozó szerződés (Fúziós szerződés) 1965 Európai Egységes Akta 1986 Az Európai Unió létrehozására vonatkozó Maastrichti Szerződés (EUSZ) 1992 Amszterdami Szerződés (ASZ) 1997 Nizzai Szerződés (NSZ) 2001 Lisszaboni Szerződés (Reformszerződés) 2007 Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 5

6 Csatlakozási egyezmények Dánia, Egyesült Királyság, Írország 1972 Görögország 1980 Spanyolország, Portugália 1985 Ausztria, Finnország, Svédország 1994 Ciprus, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia, Szlovénia 2003 Bulgária, Románia 2005 Általános jogelvek 1) emberi jogok elsődlegesen Európa Tanács, azon belül is az Emberi Jogok Európai Bíróságának eredményei + a tagállamok által megerősített emberi jogi tárgyú egyezmények Emberi Jogok Európai Egyezménye Európai Szociális Charta 2) a jogalkotás és jogalkalmazás jogállami elvei Európai Bíróság gyakorlatának termékei értékelő jogösszehasonlítás tagállamok közös alkotmányos hagyományai Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 6

7 Általános jogelvek pl. (EB gyak.) Audietur et altera pars (hallgattassék meg a másik fél) Hatékony jogi felülvizsgálat elve Equity (igazságosság, méltányosság) Jóhiszeműség elve (EK szervek eljárása jogalappal + magánszemélyek: visszaélés til.) Jogbiztonság elve Visszaható hatály tilalma (általában csak negatív értelemben, de lehet kivétel) Szerzett jogok védelme (szűk kivételekkel) Bizalomvédelem elve (közösségi/uniós jogalkotással kapcsolatos elvárások terén) Arányosság elve 1. pillér (LSZ hat. lépéséig létezik) EKSZ 249. cikk (Lisszaboni Szerződésig) Feladatai ellátása érdekében és e szerződés rendelkezéseinek megfelelően az Európai Parlament és a Tanács közösen eljárva, valamint a Tanács, illetve a Bizottság rendeleteket alkot és irányelveket bocsát ki, határozatokat hoz, ajánlásokat tesz vagy véleményt ad. EUMSZ 288. cikk (Lisszabon után) Az Unió hatásköreinek gyakorlása érdekében az intézmények rendeleteket, irányelveket, határozatokat, ajánlásokat és véleményeket fogadnak el. Rendelet (regulation, reglement) Irányelv (directive) Határozat (decision) Ajánlás (recommendation) Vélemény (opinion) Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 7

8 RENDELET mint jogforrás Általános hatállyal bír, minden elemében kötelező. EU minden nyelvén meg kell jelentetni a Hivatalos Lapban Közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. esetenként igényelhet további nemzeti jogalkotást is, de ez nem érinti kötelező jellegét és közvetlen hatályát IRÁNYELV mint jogforrás Az elérendő célokat illetően minden címzett tagállamra kötelező, de a forma és az eszközök megválasztását a nemzeti hatóságokra hagyja. Ha minden tagállamra kötelező, akkor Hivatalos Lapban közzé kell tenni. Az eredmény tekintetében állít fel kötelezettséget jogalkotási kötelezettséget jelent a tagállam számára Egyfajta kompromisszum a szabályozási szükséglet és tagállami szuverenitás között Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 8

9 IRÁNYELV kötelezettségek! határidő (1-3 év között) nem feltétlenül kell egységes belső jogforrási formában DE az alkotandó jogszabály(ok)nak meg kell felelni az alábbiaknak: Effet utile biztosítása (hatékony érvényesülés) Megismerhetőség Normavilágosság Általánosan kötelező jelleg Csupán a megfelelő állami gyakorlat nem elég (pl. jogalkalmazási iránymutatások stb. kiadása a gyakorlat jeleként nem elegendő) HATÁROZAT (régebben: döntés ) Teljes egészében kötelező azokra nézve, akiket címzettként megjelöl. Címzettje lehet tagállam és magánjogi jogalany is. Ügydöntő jelleg (közigazgatási aktusokhoz hasonlítható) de facto válhat egyfajta normatív előírássá is Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 9

10 VÉLEMÉNY, AJÁNLÁS Jogi kötelező erővel nem bírnak. Lehet jogi jelentőségük más szabály értelmezésénél eljárási feltételként Jogforrási rendszer reformja Alkotmányszerződés I-33. cikk: Az Unió jogi aktusai európai törvény megfelel rendelet európai kerettörvény megfelel irányelv európai rendelet megfelel végrehajtási rendelet v. Végül nem lép hatályba irányelv európai határozat megfelel határozat ajánlás és vélemény. megfelel ajánlás és vélemény EUMSZ 288. cikk: Az Unió jogi aktusai föderalista jellegű elemek kiiktatása európai törvény, európai kerettörvény nem lesz határozat fogadható el a megszűnt második és harmadik pillér helyén Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 10

11 Az uniós jog forrásainak megjelölése Természetes számozás A Tanács 1086/2006/EK rendelete (2006. július 11.) az euro és az eurót bevezető tagállamok pénznemei közötti átváltási árfolyamokról szóló 2866/98/EK rendelet módosításáról A Tanács 1086/2006/EK rendelete Council Regulation (EC) No 1086/2006 Az uniós jog forrásainak megjelölése CELEX számozás (szektor)(évszám)(betűjel)(aktus száma) 32006R1086 kód értelmezése: R 1086 a CELEX dokumentációs rendszerében a hármas szektor jelenti a másodlagos jogforrásokat a jogforrás keletkezési ideje a jogforrás formája (R = rendelet) a jogforrás sorszáma az adott évben Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 11

12 Az uniós jog forrásainak fellelhetősége Eur-Lex Európai Unió Bírósága releváns magyar intézmények, honlapok Köszönöm a figyelmet! Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 12

Az uniós jog elsőbbsége, közvetlen hatálya és alkalmazhatósága

Az uniós jog elsőbbsége, közvetlen hatálya és alkalmazhatósága Az uniós jog elsőbbsége, közvetlen hatálya és alkalmazhatósága 2012. ősz Dr. Lattmann Tamás Uniós jog működésének modellje Elsődleges források Másodlagos források Állam Jogalkotás Állam Jogalkotás EU jogalkotás

Részletesebben

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság 2012. december 13. Európai integráció és emberi jogok az EGK/Euroatom és ESZAK keretében lezajló európai integráció egyértelműen gazdasági célkitűzéseket

Részletesebben

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt Az Európai Unió jogi ábécéje Klaus Dieter Borchardt A jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Az itt található információkért és nézetekért a szerző vállalja

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Doktori Iskola. Dr. Balogh-Békesi Nóra

Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Doktori Iskola. Dr. Balogh-Békesi Nóra Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Dr. Balogh-Békesi Nóra KÖZÖSSÉGI JOG ÉS SZUVERENITÁS- TRANSZFER A CSATLAKOZÁSI KLAUZULÁK ÉS A HATÁSKÖR MEGOSZTÁS MENTÉN Témavezető:

Részletesebben

O L V A S Ó K Ö N Y V A Z E G Y É N J O G I H E L Y Z E T E A Z E U R Ó P A I U N I Ó B A N

O L V A S Ó K Ö N Y V A Z E G Y É N J O G I H E L Y Z E T E A Z E U R Ó P A I U N I Ó B A N SZALAYNÉ SÁNDOR ERZSÉBET egyetemi docens O L V A S Ó K Ö N Y V A Z E G Y É N J O G I H E L Y Z E T E A Z E U R Ó P A I U N I Ó B A N AZ OLVASÓKÖNYV alapját egy TANULMÁNYGYŰJTEMÉNY képezi. Szöveges és prezentációs

Részletesebben

A SZUBSZIDIARITÁS ELVE

A SZUBSZIDIARITÁS ELVE A SZUBSZIDIARITÁS ELVE Az Unió nem kizárólagos hatáskörei vonatkozásában a szubszidiaritás Európai Unióról szóló szerződésben foglalt elve meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett az Unió rendelkezik

Részletesebben

Tájékoztató az EKP 1 vizsgához (2013-2014. tanév őszi szemeszter)

Tájékoztató az EKP 1 vizsgához (2013-2014. tanév őszi szemeszter) Tájékoztató az EKP 1 vizsgához (2013-2014. tanév őszi szemeszter) A tájékoztató tételsor csupán indikatív jellegű! Célja, hogy a hatékonyabb tanuláshoz és az eredményesebb vizsgázáshoz segítséget nyújtson.

Részletesebben

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz...

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz... Tartalomjegyzék EU és civil szervezetek... 3 Az Európai Unió célja, háttere... 3 Civil szervezetek az EU szemszögéből... 8 Civil szervezet definíciója az EU szerint... 9 Civil szervezetek szerepe az Európai

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

A MAGYAR TÁRSASÁGI JOG VÁLTOZÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓS JOGHARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN

A MAGYAR TÁRSASÁGI JOG VÁLTOZÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓS JOGHARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Logisztika szakirány A MAGYAR TÁRSASÁGI JOG VÁLTOZÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓS JOGHARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN Budapest,

Részletesebben

Előszó...3 Bevezetés...4 1. Az Európai Unió alapszerződései...17

Előszó...3 Bevezetés...4 1. Az Európai Unió alapszerződései...17 TARTALOMJEGYZÉK Előszó...3 Bevezetés...4 a. Európai Gazdasági Közösséget alapító szerződés...4 b. Az Egységes Európai Okmány...6 (i) Általában...6 (ii) A belső piac...7 c. Az Európai Unióról szóló Szerződés

Részletesebben

Európai uniós kislexikon

Európai uniós kislexikon E ENG M IS ÉRINT Európai uniós kislexikon SZAVAK ÉS KIFEJEZÉSEK AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓBAN, FONTOSABB RÖVIDÍTÉSEK Budapest 2002 EURÓPAI UNIÓS KISLEXIKON SZAVAK ÉS KIFEJEZÉSEK AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓBAN, FONTOSABB

Részletesebben

BOROS ANITA. A KÖZIGAZGATÁSI JOG EUROPANIZÁLÓDÁSA - különös tekintettel Középmagyarországi Régióban megvalósuló közbeszerzési eljárásokra *

BOROS ANITA. A KÖZIGAZGATÁSI JOG EUROPANIZÁLÓDÁSA - különös tekintettel Középmagyarországi Régióban megvalósuló közbeszerzési eljárásokra * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 BOROS ANITA A KÖZIGAZGATÁSI JOG EUROPANIZÁLÓDÁSA - különös tekintettel Középmagyarországi Régióban

Részletesebben

tanulmányok A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésen alapuló térség jogforrásainak feltárása [*] CZIGLER DEZSŐ TAMÁS HORVÁTHY BALÁZS

tanulmányok A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésen alapuló térség jogforrásainak feltárása [*] CZIGLER DEZSŐ TAMÁS HORVÁTHY BALÁZS tanulmányok CZIGLER DEZSŐ TAMÁS HORVÁTHY BALÁZS A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésen alapuló térség jogforrásainak feltárása [*] I. BEVEZETŐ Az Európai Unión belül a határok megszüntetése,

Részletesebben

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete Üzleti jog tanszék. Európai üzleti jog

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete Üzleti jog tanszék. Európai üzleti jog Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete Üzleti jog tanszék Európai üzleti jog Tansegédlet Összeállította: dr. Verebics János egyetemi

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

Az Európai Közösség környezetvédelmi jogának szerepe a bős-nagymarosi vízlépcsőrendszerrel kapcsolatos jogvita rendezésében

Az Európai Közösség környezetvédelmi jogának szerepe a bős-nagymarosi vízlépcsőrendszerrel kapcsolatos jogvita rendezésében Az Európai Közösség környezetvédelmi jogának szerepe a bős-nagymarosi vízlépcsőrendszerrel kapcsolatos jogvita rendezésében Baranyai Gábor 2005 június 1 I. BEVEZETÉS A MEGVÁLASZOLANDÓ KÉRDÉSEK I.1 Az elemzés

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

KÖZBESZERZÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAIBAN:

KÖZBESZERZÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAIBAN: Sigma Állami és Közigazgatási Fejlesztés Támogatása A Sigma az OECD és az Európai Unió közös kezdeményezése, elsősorban EU finanszírozással KÖZBESZERZÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAIBAN: AZ UNIÓS ÉRTÉKHATÁR

Részletesebben

Az előretolt helyőrség, avagy áttörte-e az Európai Unió Bírósága az irányelvek vertikális közvetlen hatályának elvét a Kücükdeveci ítéletével?

Az előretolt helyőrség, avagy áttörte-e az Európai Unió Bírósága az irányelvek vertikális közvetlen hatályának elvét a Kücükdeveci ítéletével? Az előretolt helyőrség, avagy áttörte-e az Európai Unió Bírósága az irányelvek vertikális közvetlen hatályának elvét a Kücükdeveci ítéletével? Varga Zoltán* A tanulmány az uniós irányelvek közvetlen hatályával

Részletesebben

A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA. Brüsszel, 2004. október 29. (OR. fr) CIG 87/2/04 REV 2

A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA. Brüsszel, 2004. október 29. (OR. fr) CIG 87/2/04 REV 2 A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2004. október 29. (OR. fr) CIG 87/2/04 REV 2 Tárgy: Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés CIG 87/2/04 REV2 HU TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM

Részletesebben

SZEMÉLYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK SZABAD MOZGÁSA, A DIPLOMÁK ÉS A SZAKKÉPZETTSÉGEK ELISMERÉSE

SZEMÉLYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK SZABAD MOZGÁSA, A DIPLOMÁK ÉS A SZAKKÉPZETTSÉGEK ELISMERÉSE IPOSZ EMBLÉMA EU EMBLÉMA 3 SZEMÉLYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK SZABAD MOZGÁSA, A DIPLOMÁK ÉS A SZAKKÉPZETTSÉGEK ELISMERÉSE EU CSATLAKOZÁSRA FELKÉSZÍTŐ PROGRAMOK KISVÁLLALKOZÁSOKNAK IPOSZ TANANYAG SOROZAT BUSINESS

Részletesebben

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Szalayné Sándor Erzsébet PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Európa Központ Szeged, 2010. november

Részletesebben

Az uniós jog és a belső jog viszonya uniós és alkotmányjogi szemszögből

Az uniós jog és a belső jog viszonya uniós és alkotmányjogi szemszögből 202 Láris Liliána Büntetőjogi Tanszék Témavezető: Bárd Károly habil. egyetemi docens, CEU Az uniós jog és a belső jog viszonya uniós és alkotmányjogi szemszögből Bevezetés Az uniós jog 1 és a belső jog

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2.7.2008 COM(2008) 422 végleges Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és az Európai Közlekedési és Szállítási

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI

AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI E-jegyzet Szerkesz tet te: Szik l ai Is t vá n Szerzők: Fa r k as Zso m bor, Ju h ás z Gá b o r, Ke gy e Ad él, Lu k ác s Eri k a, Nyil as Mi h á ly, Ré z m ű v es Ju

Részletesebben

A Dél alföldi HEURégió Pont Egyesület Információs Kiadványa 2010/II.

A Dél alföldi HEURégió Pont Egyesület Információs Kiadványa 2010/II. A Dél alföldi HEURégió Pont Egyesület Információs Kiadványa 2010/II. Szeged, 2010. Helyi adók, gépjárműadó, illeték A helyi adózás magyarországi rendszere teljes mértékben megfelel az európai normáknak,

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS KÖZVETLEN MEGVALÓSULÁSÁNAK FORMÁI, FÓRUMAI EURÓPAI KITEKINTÉS *

A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS KÖZVETLEN MEGVALÓSULÁSÁNAK FORMÁI, FÓRUMAI EURÓPAI KITEKINTÉS * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. TÁBIT RENÁTA A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS KÖZVETLEN MEGVALÓSULÁSÁNAK FORMÁI, FÓRUMAI EURÓPAI KITEKINTÉS

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. dr. Váczi Péter. A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. dr. Váczi Péter. A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Váczi Péter A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői Doktori értekezés Témavezető: Dr. Patyi András, PhD tanszékvezető

Részletesebben