Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 1"

Átírás

1 Fegyveres konfliktusok joga nemzetközi humanitárius jog tavasz Lattmann Tamás ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi jogi tanszék Nemzetközi jog tagolása a fegyveres konfliktusokkal kapcsolatban ius ad bellum (háborúhoz való jog) ius in bello (háborúban alkalmazott jog) általános nemzetközi jog területe nehézségek: folyamatos, erős politikai nyomás államok szubjektív hozzáállása alapforrás ma: ENSZ Alapokmány nk. humanitárius jog / hadijog alkalmazást segítik: objektívabb jelleg kikényszeríthető alapforrások ma: Genfi egyezmények (1949) + egyéb Ius in bello hadijogi előírások rendszere nemzetközi szerződések Genfi egyezmények és kieg. jk. ( ) egyéb egyezmények nemzetközi szokásjogi szabályok együttesen elfogadott RoE-k (pl. ENSZ, NATO) Törvényi szintű szabályok évi CXIII. tv. (Hvt.) évi C. tv. (új Btk.) Végrehajtó szabályok 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet (Szolgálati Szab.) Nemzetközi jog Belső jog Egyedi utasítások, parancsok Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 1

2 Ius in bello hadijogi előírások rendszere Genfi Egyezmények (1949. augusztus 12.) 1. Egyezmény a hadrakelt fegyveres erők sebesültjeinek és betegeinek helyzetének javításáról (I. Genfi Egyezmény) 2. Egyezmény a tengeri haderők sebesültjeinek és betegeinek helyzetének javításáról (II. Genfi Egyezmény) 3. Egyezmény a hadifoglyokkal való bánásmódról (III. Genfi Egyezmény) 4. Egyezmény a polgári lakosság háború idején való védelméről (IV. Genfi Egyezmény) Kiegészítő Jegyzőkönyvek 1977 Jegyzőkönyv az 1949-es genfi egyezmények kiegészítéséről és a nemzetközi fegyveres összeütközések áldozatainak védelméről (I. Kiegészítő Jegyzőkönyv) 1977 Jegyzőkönyv az 1949-es genfi egyezmények kiegészítéséről és a nem nemzetközi fegyveres összeütközések áldozatainak védelméről (II. Kiegészítő Jegyzőkönyv) 2005 Jegyzőkönyv egy további megkülönböztető jelvény elfogadásáról (III. Kiegészítő Jegyzőkönyv) Alkalmazási kör Ld. pl GE Közös 2. cikk Azokon a rendelkezéseken kívül, amelyek a béke idején is alkalmazandóak, a jelen Egyezmény alkalmazást nyer a két vagy több Magas Szerződő Fél között bekövetkező megüzent háború vagy minden más fegyveres összeütközés esetén, még ha a hadiállapot fennállását közülük valamelyik nem is ismeri el. Az Egyezmény alkalmazást nyer valamely Magas Szerződő Fél területe egészének vagy egy részének bármilyen megszállása esetében is, még akkor is, ha ez a megszállás nem ütközik semmiféle katonai ellenállásba. Alapvető felosztás nemzetközi fegyveres konfliktusok (háború) nem nemzetközi fegyveres konfliktusok kormányzati részvétellel kormányzati részvétel nélkül belső zavargások, szórványos erőszak stb. jelentősége: alkalmazandó jog pl. bánásmód háború fogalma: az államok közötti fegyveres összeütközés + nemzetközi humanitárius jog szabályainak fokozatos kiterjesztése az államokon belüli konfliktusokra Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 2

3 Kialakulása bizonyos ősrégi, szokásjogi erejű szabályok XVIII-XIX. sz. hadviselés jelentős átalakulása, ennek összes következményével felvilágosodás elméleti eredményei nemzetközi jogi gondolkodás átalakulása szabályozási igény modern megjelenése Kialakulása Krími háború ( ) Solferino (1859), Jean-Henri Dunant 1864 Genfi egyezmény létrehozása Genfi Egyezmény első többoldalú nemzetközi szerződés nemzetközi humanitárius jog alapdokumentuma Eredmények: vöröskereszt embléma humanitárius célú jogi védelem Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 3

4 Ius in bello tagolása Genfi jog emberiességi (humanitárius) szabályok alapja: a genfi egyezmények (1864, 1906, 1929, 1949) Hágai jog a hadviselés szabályai, ehhez kapcsolódóan a harceszközök, harcmódok korlátozása alapja: 1899-es és 1907-es hágai egyezmények összeolvadás Egyéb fontosabb források, szerződések Példálózó felsorolás, nem teljes! Egyes fegyverek, harceszközök tilalma Szentpétervári Nyilatkozat (1868) Genfi Jegyzőkönyv (1925) Egyezmény a biológiai fegyverek tilalmáról (1972) Egyezmény egyes konvencionális fegyverek tilalmáról ill. korlátozásáról (1980) + ennek kiegészítő jegyzőkönyvei Egyezmény a vegyifegyverek tilalmáról (1993) Egyezmény a gyalogsági aknák tilalmáról (1997) Egyezmény a kazettás lőszerekről (2008) Különleges védelem Egyezmény a kulturális javak védelméről (1954) + ennek kiegészítő jegyzőkönyvei Felelősségre vonás ICTY, ICTR statútumok (1993, 1994) Nemzetközi Büntetőbíróság statútuma (1998) Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 4

5 Szokásjog jelentős szerepe Nemzetközi humanitárius jog elvei Emberiesség elve Szükségesség elve Különbségtétel elve Arányosság elve Különbségtétel elve személyek Harcos (kombattáns) a jogi előírások alapján meghatározható alanyi kör 1949 GE III. kombattánsi kör meghat. pl. fegyveres erők tagjai kombattáns kritériumok népfelkelés résztvevői (ld. pl évi XLII. tc.) Nem harcos (nem kombattáns) Mindenki, aki nem tartozik a kombattáns körbe, ebbe a kategóriába tartozik 1977 I. Kieg. Jk. reform (+ ellenzések) elfogás/fogva tartás esetén: hadifogoly státusz (GE III.) elfogás/fogva tartás esetén: nincs hadifogoly státusz (GE IV.) Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 5

6 Különbségtétel elve objektumok Katonai célpontok (abszolút) katonai objektumok katonai eszközök katonai infrastruktúra stb. Katonai célpontnak nem minősülő objektumok minden, ami nem minősül katonai célpontnak Katonai célpontok (relatív) I. Kieg. Jk. 52. cikk jellegüknél, elhelyezkedésüknél, céljuknál, vagy rendeltetésüknél fogva hatékonyan elősegítik a katonai műveletet és amelyek teljes, vagy részleges megsemmisítése, elfoglalása, vagy semlegesítése az akkori körülmények között meghatározott katonai előnyt jelent Hadviselés joga szárazföldi hadviselés tengeri hadviselés légi hadviselés önálló, de egymással összefüggő, helyenként egymást fedő jogi szabályok elektronikus hadviselés? űrbeli hadviselés? Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága Létrejötte: 1863 Jean-Henri Dunant Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága: svájci magánszervezet, funkcionális nemzetközi jogalanyisággal bír jogosítványok a Genfi egyezmények alapján irányítja, koordinálja az egyes nemzeti társaságok működését (hatáskör- és feladatmegosztás) Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 6

7 Vöröskereszt struktúra Jelvény, embléma embléma: a svájci lobogó inverze Jogi védelem alatt áll! egyéb emblémák: Törökország 1876 (vörös félhold) Irán (vörös oroszlán) minden egyéb emblémát elutasítottak 2005: vörös kristály Felelősségre vonás miért? normakövetés biztosítása jogsértések államok nemzetközi jogi felelőssége egyének büntetőjogi felelőssége Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 7

8 1949 genfi egyezmények közös 1. cikk A Magas Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy minden körülmények között tiszteletben tartják és tiszteletben tartatják a jelen Egyezményt. ebből fakadó számos kötelezettség jogalkotás beillesztés a képzésbe terjesztés tevőleges fellépés, ha kell grave breaches súlyos jogsértések a genfi egyezmények (+ kieg. jegyzőkönyvek) legsúlyosabb megsértésének esetei, amelyekkel szemben a részes államok büntetőjogi eszközökkel kell, hogy fellépjenek részes államok büntető jogalkotási kötelezettsége felkutatás, felelősségre vonás, v. kiadatás univerzális joghatóság lehetősége Népirtás ICC Stat. 6. cikk Bűncselekmények rendszere a nemzetközi jog területén Emberiesség elleni bcs.ek ICC Stat. 7. cikk Háborús bcs.ek ICC Stat. 8. cikk Agresszió ICC Stat. 8. bis cikk pl. szándékos emberölés; kiirtás; rabszolgaságba taszítás; áttelepítés vagy erőszakos elhurcolás; bebörtönzés; kínzás; erőszakos közösülés, nemi rabszolgaságban tartás, prostitúcióra kényszerítés, kényszerterhesség, kényszersterilizálás; üldözés; személyek erőszakos eltüntetése; apartheid; szándékosan nagy szenvedést, vagy a testi épség vagy a testi vagy a lelki egészség elleni súlyos sérelmet okozó embertelen cselekmények szándékos emberölés; kínzás, vagy embertelen bánásmód, ideértve a biológiai kísérleteket; súlyos szenvedések okozása, illetőleg a testi épség vagy az egészség grave súlyos károsítása; breaches vagyontárgyak katonai szükséglet által nem indokolt, tömeges, jogellenes és önkényes elpusztítása és eltulajdonítása; védett személyeknek ellenséges hatalom fegyveres erőinél való szolgálatra kényszerítése; védett személy szándékos megfosztása a tisztességes és szabályos bírósági eljáráshoz való jogától; jogellenes áttelepítés vagy elhurcolás, illetőleg jogellenes fogva tartás; túszejtés + hadviselés jogának megsértésének esetei Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 8

9 Bűncselekmények rendszere a magyar büntetőjog területén Új Büntető Törvénykönyv (2012. évi C. tv.) szerint: Tiltott toborzás Fegyverszünet megszegése Hadikövet elleni erőszak Védett személyek elleni erőszak Túlélők megölésére utasítás Élő pajzs használata Tiltott sorozás Védett tulajdon elleni támadás Háborús fosztogatás Nemzetközi szerződés által tiltott fegyver alkalmazása Humanitárius szervezet elleni támadás Visszaélés a nemzetközi jog által védett jelvénnyel vagy jelzéssel (Egyéb háborús bűntett) : Elöljáró vagy hivatali vezető felelőssége Köszönöm a figyelmet! Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 9

A TENGERI HADERŐK SEBESÜLTJEI, BETEGEI ÉS HAJÓTÖRÖTTEI HELYZETÉNEK JAVÍTÁSÁRA VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY

A TENGERI HADERŐK SEBESÜLTJEI, BETEGEI ÉS HAJÓTÖRÖTTEI HELYZETÉNEK JAVÍTÁSÁRA VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY A TENGERI HADERŐK SEBESÜLTJEI, BETEGEI ÉS HAJÓTÖRÖTTEI HELYZETÉNEK JAVÍTÁSÁRA VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY (II. GENFI EGYEZMÉNY) Alulírottak, az 1929. július 27-én a hadrakelt

Részletesebben

A POLGÁRI LAKOSSÁG HÁBORÚ IDEJÉN VALÓ VÉDELMÉRE VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY (IV. GENFI EGYEZMÉNY)

A POLGÁRI LAKOSSÁG HÁBORÚ IDEJÉN VALÓ VÉDELMÉRE VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY (IV. GENFI EGYEZMÉNY) A POLGÁRI LAKOSSÁG HÁBORÚ IDEJÉN VALÓ VÉDELMÉRE VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY (IV. GENFI EGYEZMÉNY) Alulírottak, a polgári lakosság háború idején való védelméről szóló Egyezmény

Részletesebben

KÜLÖNÖS RÉSZ. X. fejezet. Az állam elleni bűncselekmények. Az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása. Az alkotmányos rend elleni szervezkedés

KÜLÖNÖS RÉSZ. X. fejezet. Az állam elleni bűncselekmények. Az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása. Az alkotmányos rend elleni szervezkedés KÜLÖNÖS RÉSZ X. fejezet Az állam elleni bűncselekmények Az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása 139. (1) Aki olyan cselekményt követ el, amely közvetlenül arra irányul, hogy Magyarország alkotmányos

Részletesebben

NEMZETKÖZI VÉDELMI IRÁNYMUTATÁS: A kizáró klauzulák alkalmazása: A menekültek helyzetéről szóló 1951. évi Genfi Egyezmény 1.

NEMZETKÖZI VÉDELMI IRÁNYMUTATÁS: A kizáró klauzulák alkalmazása: A menekültek helyzetéről szóló 1951. évi Genfi Egyezmény 1. Nem hivatalos fordítás! Terjesztés: ÁLTALÁNOS HCR/GIP/03/05 2003. szeptember 4. Eredeti: ANGOL NEMZETKÖZI VÉDELMI IRÁNYMUTATÁS: A kizáró klauzulák alkalmazása: A menekültek helyzetéről szóló 1951. évi

Részletesebben

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén 2012. ősz dr. Lattmann Tamás ELTE ÁJK, Nemzetközi jogi tanszék Emberi jogok fajtái Karel Vasak: Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts

Részletesebben

AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KÖTÖTT GENFI EGYEZMÉNYEKET KIEGÉSZÍTŐ ÉS A NEM NEMZETKÖZI FEGYVERES ÖSSZEÜTKÖZÉSEK ÁLDOZATAINAK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ JEGYZŐKÖNYV

AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KÖTÖTT GENFI EGYEZMÉNYEKET KIEGÉSZÍTŐ ÉS A NEM NEMZETKÖZI FEGYVERES ÖSSZEÜTKÖZÉSEK ÁLDOZATAINAK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ JEGYZŐKÖNYV AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KÖTÖTT GENFI EGYEZMÉNYEKET KIEGÉSZÍTŐ ÉS A NEM NEMZETKÖZI FEGYVERES ÖSSZEÜTKÖZÉSEK ÁLDOZATAINAK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ JEGYZŐKÖNYV (II. JEGYZŐKÖNYV) PREAMBULUM A Magas Szerződő Felek,

Részletesebben

ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV

ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV Készült a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása címû programja keretében SZERZÕK:

Részletesebben

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei)

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) A) Nyilatkozat a résztvevô Államok kölcsönös kapcsolatait vezérlô

Részletesebben

1956 és a világ. Nagy Imre 1956. november 4-i rádiószózata és a Genfi Egyezmények DONÁTH FERENC

1956 és a világ. Nagy Imre 1956. november 4-i rádiószózata és a Genfi Egyezmények DONÁTH FERENC 1956 és a világ 150 [ ] DONÁTH FERENC Nagy Imre 1956. november 4-i rádiószózata és a Genfi Egyezmények Nagy Imre november 4-i beszédérôl helytelen, de széles körben elterjedt, lesújtó vélemény alakult

Részletesebben

Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek

Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek Tanulási segédlet ÁJT0501E kurzushoz Szociális munkás és Szociálpedagógus alapszakos

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

Az Európai Unió iránymutatásai a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről

Az Európai Unió iránymutatásai a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről Az Európai Unió iránymutatásai a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről 1. Az iránymutatások célkitűzése A nők elleni erőszakról szóló

Részletesebben

Alapvető szabályok: lásd: A fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségének alapvető szabályai

Alapvető szabályok: lásd: A fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségének alapvető szabályai Szószedet a fogyatékosságról és az emberi jogokról Alapvető szabályok: lásd: A fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségének alapvető szabályai Aláírás: Az emberi jogi egyezmények ratifikálásának első

Részletesebben

A büntetőjog általános szabályai 1

A büntetőjog általános szabályai 1 1. cím A büntetőjog általános szabályai 1 1. fejezet A törvény hatálya 3 A Btk. I. fejezetébe (1 6. -ig), a büntetőtörvény hatályát érintő azon rendelkezések tartoznak, amelyek szabályozzák, hogy a büntetőtörvény

Részletesebben

A MŰVELET-VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK KÉZIKÖNYVE

A MŰVELET-VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK KÉZIKÖNYVE A Humanitárius Jog Nemzetközi Intézete A MŰVELET-VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK KÉZIKÖNYVE Kidolgozó csoport Alan Cole alezredes Egyesült Királyság Haditengerészete Phillip Drew őrnagy Kanadai Fegyveres Erők Rob

Részletesebben

Az alábbi jelentés összefoglalja a Bizottság 2002. január és 2003. december között végzett tevékenységét.

Az alábbi jelentés összefoglalja a Bizottság 2002. január és 2003. december között végzett tevékenységét. A nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2002 január 2003 december között végzett tevékenységéről szóló jelentés I. Bevezetés A nemzetközi

Részletesebben

A terrorizmus elleni küzdelem, avagy a 22-es csapdája

A terrorizmus elleni küzdelem, avagy a 22-es csapdája A terrorizmus elleni küzdelem, avagy a 22-es csapdája Rada Mátyás Vajda Viktor A terrorizmus napjaink legégetőbb biztonságpolitikai kérdésévé vált. A közelmúltban a New York-i, londoni és madridi események,

Részletesebben

A jogszabály mai napon hatályos állapota. 54/2004. (XII. 13.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A jogszabály mai napon hatályos állapota. 54/2004. (XII. 13.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A jogszabály mai napon hatályos állapota 54/2004. (XII. 13.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének és nemzetközi szerződésbe ütközésének utólagos

Részletesebben

Dr. Galajda Ágnes: A családon belüli erőszak kérdésének megközelítése és kezelésének lehetőségei bírói szemszögből 1

Dr. Galajda Ágnes: A családon belüli erőszak kérdésének megközelítése és kezelésének lehetőségei bírói szemszögből 1 1 Dr. Galajda Ágnes: A családon belüli erőszak kérdésének megközelítése és kezelésének lehetőségei bírói szemszögből 1 Hiszem, hogy egyfajta evolúciós folyamat a tudatosság evolúciója közepette élünk.

Részletesebben

Menekültek, hazatérők és belső menekültek elleni szexuális és nemi alapú erőszak. - Megelőzés és a következmények kezelése - Irányelvek. 2003.

Menekültek, hazatérők és belső menekültek elleni szexuális és nemi alapú erőszak. - Megelőzés és a következmények kezelése - Irányelvek. 2003. Menekültek, hazatérők és belső menekültek elleni szexuális és nemi alapú erőszak - Megelőzés és a következmények kezelése - Irányelvek 2003. május Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosa 1 ENSZ Menekültügyi

Részletesebben

A HADIFOGLYOKKAL VALÓ BÁNÁSMÓDRA VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY (III. GENFI EGYEZMÉNY)

A HADIFOGLYOKKAL VALÓ BÁNÁSMÓDRA VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY (III. GENFI EGYEZMÉNY) A HADIFOGLYOKKAL VALÓ BÁNÁSMÓDRA VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY (III. GENFI EGYEZMÉNY) Alulírottak, az 1929. július 27-én a hadifoglyokkal való bánásmódra vonatkozóan Genfben

Részletesebben

Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban

Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban Különös tekintettel a Lisszaboni Szerződés újításaira 2010.05.21. Dr. Jeney Petra Előadásvázlat A Lisszaboni Szerződés (LSZ) legfontosabb változtatásai A szabadság,

Részletesebben

Karoliny Eszter Mohay Ágoston A nemzetközi migráció jogi keretei

Karoliny Eszter Mohay Ágoston A nemzetközi migráció jogi keretei I. A (nemzetközi) migráció fogalma Karoliny Eszter Mohay Ágoston A nemzetközi migráció jogi keretei A nemzetközi migráció kérdésköre, amely napjaink egyik legaktuálisabb problémája, rendkívül szerteágazó

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. július 24. 2013. 16. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 19/2013. (VII. 19.) AB határozat az egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenõrzés új szabályainak

Részletesebben

ALKOTMÁNYJOG Mintatételek

ALKOTMÁNYJOG Mintatételek dr. Csink Lóránt ALKOTMÁNYJOG Mintatételek Jogi szakvizsga kézikönyvek Novissima Kiadó Budapest, 2010. Alkotmányjog mintatételek 2010. 1/18 dr. Csink Lóránt Alkotmányjog mintatételek Novissima Kiadó, 2010.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Budapest, 2010. KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT A KÖZPONTI ÁLLAMI SZERVEK RENDSZERE (1. MODUL) SZERZŐK: 1.

Részletesebben

A Miniszterek Bizottságának R (2002) 5. sz. ajánlása a tagállamok felé a nőknek az erőszakkal szembeni védelméről 1

A Miniszterek Bizottságának R (2002) 5. sz. ajánlása a tagállamok felé a nőknek az erőszakkal szembeni védelméről 1 A Miniszterek Bizottságának R (2002) 5. sz. ajánlása a tagállamok felé a nőknek az erőszakkal szembeni védelméről 1 (A Miniszterek Bizottsága elfogadta 2002. április 30-án a Miniszterhelyettesek 794. ülésén)

Részletesebben

A nemzetközi jog a hidegháború után

A nemzetközi jog a hidegháború után Kardos Gábor A nemzetközi jog a hidegháború után Bevezető: A világ-jogrend Mennyiben vonhatók a nemzetközi viszonyok a nemzetközi jog irányítása alá? Ez a kérdés a mai napig vitatott, gyakran szélsőséges

Részletesebben

Kiemelt jelentőségű ügyek speciális szabályai

Kiemelt jelentőségű ügyek speciális szabályai Vaskuti András Kiemelt jelentőségű ügyek speciális szabályai A 2011. évi LXXXIX. törvény 1 indokolása Indokolt a törvényben meghatározni a kiemelt jelentőségű ügyek körét és azok eltérő eljárási szabályait,

Részletesebben

Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala KÉZIKÖNYV

Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala KÉZIKÖNYV Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala KÉZIKÖNYV a menekült státusz meghatározására szolgáló eljárásról és az azzal kapcsolatos követelményekről a menekültek helyzetéről szóló 1951. évi

Részletesebben