Döntéshozatal, jogalkotás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Döntéshozatal, jogalkotás"

Átírás

1 Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések által meghatározott keretek között végzik minden intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges függetlenséggel, hatáskörökkel, eljárási renddel az intézmények nem ruházhatnak feltétel nélkül hatásköröket más intézményekre vagy testületekre minden intézménynek tiszteletben kell tartania a többi intézmény jogosítványait intézmények egymással jóhiszeműen és kölcsönösen kell együttműködjenek együttműködés elve EUSZ 4. cikk (3) bek. Az Unió és a tagállamok a lojális együttműködés elvének megfelelően kölcsönösen tiszteletben tartják és segítik egymást a Szerződésekből eredő feladatok végrehajtásában. A tagállamok a Szerződésekből, illetve az Unió intézményeinek intézkedéseiből eredő kötelezettségek teljesítésének biztosítása érdekében megteszik a megfelelő általános vagy különös intézkedéseket. A tagállamok segítik az Uniót feladatainak teljesítésében, és tartózkodnak minden olyan intézkedéstől, amely veszélyeztetheti az Unió célkitűzéseinek megvalósítását. Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 1

2 Az Európai Unió működésének elvei Szubszidiaritás és arányosság EUSZ preambuluma + 4. cikk (1) bek cikk + LSZ 2. Jk. a döntéseket az Unió polgáraihoz a lehető legközelebb eső szinten hozzák meg Transzparencia EUSZ 11. cikk (2)-(3) bek. EUMSZ 15. cikk, 17. cikk átláthatóság és nyilvánosság követelménye, hozzáférés lehetősége (internet növekvő jelentősége) Demokrácia EUSZ 6. cikk - Emberi jogok + Alapjogi Charta szerepe EUSZ 7. cikk - a demokratikus követelmények visszatérő és súlyos megsértése, vagy annak veszélye esetén követendő eljárás Az jogalkotás sajátosságai az államokon belüli törvényalkotási folyamatokhoz képest: általános felhatalmazás hiánya egységes eljárás hiánya törvényhozó hatalom kezdeményezési jogkörének hiánya Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 2

3 Az Európai Unió főbb intézményei Európai Tanács 27 tagállami állam- v. kormányfő + a Biz. elnöke Tanács 27 tagállami miniszter Európai Bizottság 27 biztos Tagállamok érdekeinek képviselete (Unióval + egymással szemben) Elsődleges döntéshozatali fórum Az Unió érdekeinek képviselete Kizárólag azé akár tagállamokkal szemben Elsődleges kezdeményező szerepkör Európai Parlament 785 képviselő Európai Bíróság 27 bíró Elsőfokú Bíróság Uniós polgárok képviselete Közvetlen választás legitimáció Folyamatosan növekvő szerep (jog+politika) Jogi kontroll Uniós jog alkotása + alkalmazása felett Az intézmények szerepe és egyéb szereplők az jogalkotás területén (séma) Magán lobbi Tagállami lobbi Tanács Európai Parlament kezdeményezés Európai Bizottság Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 3

4 EP vele vagy nélküle? EP folyamatosan erősödő szerepe, DE pl. Bizottság és Tanács az EP nélkül tőke szabad áramlása (EUMSZ 64. cikk) közös kereskedelempolitika (EUMSZ II. Cím) állami támogatások (EUMSZ 107. cikk) Bizottság egyedül monopóliumok, állami megrendelések (EUMSZ 106. cikk) migráns munkavállalók egyes jogai (EUMSZ 45. cikk) Jogalkotás kezdeményezése Ki kezdeményezhet t? Európai Bizottság (elsődleges) korlátozottan, nem általános jelleggel: Európai Parlament Európai Központi Bank, Európai Bíróság, Európai Beruházási Bank polgárok kezdeményezése (csak a Bizottság hatáskörébe tartozó kérdésben) Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 4

5 Bizottság Tanács hatalmi játék politikai egyensúlyozás Bizottság v. Tanács Unió v. tagállamok Bizottság kizárólagos kezdeményezés joga, DE fél szemmel mindig a Tanácson előzetes esélylatolgatás + egyéb feltételek A Bizottság és a kezdeményezés EUSZ 11. cikk konzultációs kötelezettség polgárok és az érdekképviseleti szervezetek az Unió bármely tevékenységéről véleményt nyilváníthassanak, és azokat nyilvánosan megvitathassák intézmények az érdekképviseleti szervezetekkel és a civil társadalommal nyílt, átlátható és rendszeres párbeszédet tartanak fenn érintett felekkel széles körű előzetes konzultációk tagállami parlamentek tájékoztatáshoz való joga szubszidiaritás elve, mint lehetséges akadály Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 5

6 Közösségi / jogalkotás (LSZ előtt / után) Közösségi jogalkotási eljárások (LSZ előtt): konzultációs eljárás (RSZ) együttműködési eljárás (EEO) hozzájárulási eljárás (EEO) együttdöntési eljárás (MSZ, ASZ, NSZ) Uniós jogalkotási eljárások (LSZ alapján): rendes jogalkotási eljárás (volt együttdöntési eljárás alapján) EUMSZ 294. cikk különleges jogalkotási eljárás (volt konzultációs vagy hozzájárulási eljárás alapján) EUMSZ 289. cikk (2) bek. Konzultációs eljárás (LSZ előtt) RSZ alapján általános (EEO-ig) jogalkotási módszer Európai Parlament szerepe csekély, inkább csak politikai LSZ: kevés esetben a különleges jogalkotási eljárás keretében tartja fenn, például: szabad mozgás és tartózkodás jogával kapcsolatos egyes kérdések (EUMSZ cikk) konzuli védelem harmonizációs szabályai (EUMSZ 23. cikk) harmadik államokkal kapcsolatos tőkemozgások (EUMSZ 64. cikk (3) bek.) versenyjog (EUMSZ 103. cikk) közös belső piac egyes harmonizációs szabályai (EUMSZ 115. cikk) harmadik államokkal, nemzetközi szervezetekkel kötött megállapodások általában (EUMSZ 218. cikk) Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 6

7 Konzultációs eljárás (LSZ előtt) Tanács döntése Elfogadás: egyhangúság v. minősített többség Módosítás: egyhangúság Konzultáció Európai Régiók Bizottsága Gazdasági és Szociális Bizottság EP véleménye alapján esetleg módosított EP véleménye Európai Parlament 1. Bizottsági szakasz 2. Plenáris ülés Tanács Európai Bizottság Együttműködési eljárás (LSZ előtt) 252. cikk szerinti eljárás EEO hozza létre, ASZ módosítja együttdöntési eljárás folyamatosan szorította ki (NSZ) Európai Parlament szerepének erősödésének jele gazdasági és pénzügyi unió egyes kérdései Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 7

8 Együttműködési eljárás (LSZ előtt) közösségi közösségi közösségi Tanács döntése Tanács döntése közös állásp: egyhangúság Biz. által elfog. módosítás: minősített többség Tanács EGYHANGÚ döntése elfogad / nem módosít módosít elutasít Európai Parlament (II. olvasat) közös álláspont Tanács EP véleménye (I. olvasat) Európai Parlament Bizottság véleménye az EP módosításáról (elfogadja vagy nem) Európai Bizottság Hozzájárulási eljárás (LSZ: KÜLÖNLEGES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS) EEO hozza létre (+ASZ) célja: egyfajta vétó lehetősége az Európai Parlament számára, de módosítási lehetőség nélkül LSZ: különleges jogalkotási eljárás, például: alapító szerződések rendes felülvizsgálati eljárása (EUSZ 48. cikk) Európai Unióhoz történő új csatlakozások (EUSZ 49. cikk) kilépés az Európai Unióból (EUSZ 50. cikk) megkülönböztetéssel szembeni fellépés (EUMSZ 19. cikk) polgárok jogainak bővítése (EUMSZ 25. cikk) harmadik államokkal, nemzetközi szervezetekkel kötött megállapodások egyes esetei (EUMSZ 218. cikk) hatáskörhiány esetében alkalmazható eljárás (EUMSZ 352. cikk) Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 8

9 Hozzájárulási eljárás (LSZ: KÜLÖNLEGES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS) elutasítja támogatja Tanács elutasítja hozzájárul Európai Parlament Európai Bizottság Együttdöntési eljárás (LSZ: RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS) MSZ hozza létre, ASZ, NSZ kiterjeszti célja: együttműködési eljárás felváltása Európai Parlament azonos erejű (társ-)jogalkotóvá válik legtöbb kérdésben ez vált fő jogalkotási formává LSZ: rendes jogalkotási eljárás fő jogalkotási forma EUMSZ 294. cikk Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 9

10 Együttdöntési eljárás (LSZ: RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS) elfogadják nem fogadják el EP / Tanács közös szöveg sikertelen EGYEZTETŐ BIZOTTSÁG elfogadja nem fogadja el Tanács (II. olvasat) elfogad / nem dönt módosít elutasít Európai Parlament (II. olvasat) Bizottság véleménye nem módosít elfogadja EP mód. közös álláspont Tanács (I. olvasat) Bizottság véleménye nem módosít módosít Európai Parlament (I. olvasat) Bizottság véleménye Európai Bizottság Együttdöntési eljárás (LSZ: ÁLTALÁNOS JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS) Statisztika: Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 10

11 Intézmények belső döntéshozatala jogalkotás során végrehajtás során Ld. a megfelelő intézményeknél Jogalkotási folyamat figyelemmel kísérése Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 11

12 Érdekképviselet (lobbi) Korai megoldási kísérletek / problémák önkéntesség személyek névtelensége nem egyértelmű / egységes szabályok (pl. adatközlések szabályai) Érdekképviselet (lobbi) Magatartási kódex Érdekképviseleti / Átláthatósági nyilvántartás Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 12

13 Köszönöm a figyelmet! Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 13

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA

A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA EURÓPAI UNIÓ A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA 2010. MÁRCIUS 2010.3.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 83/1 E U Sz. AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI

Részletesebben

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság 2012. december 13. Európai integráció és emberi jogok az EGK/Euroatom és ESZAK keretében lezajló európai integráció egyértelműen gazdasági célkitűzéseket

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 8.7.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 8.7.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 8.7.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 16-án az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról

Részletesebben

A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA. Brüsszel, 2004. október 29. (OR. fr) CIG 87/2/04 REV 2

A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA. Brüsszel, 2004. október 29. (OR. fr) CIG 87/2/04 REV 2 A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2004. október 29. (OR. fr) CIG 87/2/04 REV 2 Tárgy: Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés CIG 87/2/04 REV2 HU TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM

Részletesebben

A SZUBSZIDIARITÁS ELVE

A SZUBSZIDIARITÁS ELVE A SZUBSZIDIARITÁS ELVE Az Unió nem kizárólagos hatáskörei vonatkozásában a szubszidiaritás Európai Unióról szóló szerződésben foglalt elve meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett az Unió rendelkezik

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

Az európai uniós koordináció

Az európai uniós koordináció Az európai uniós koordináció Gerencsér Balázs Szabolcs Láncos Petra Lea Pedryc Dorottya 2015. április 25. 1. Az uniós koordináció fogalma Az európai unió és a tagállamok közötti együttműködés alapfeltétele

Részletesebben

1. SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL. Egységes szerkezetbe foglalt változat

1. SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL. Egységes szerkezetbe foglalt változat 1. SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Egységes szerkezetbe foglalt változat TARTALOM Preambulum 3 I. cím Közös rendelkezések 5 II. cím Az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződést az Európai Közösség

Részletesebben

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata ISSN 1830-4982 HU A TANÁCS FŐTITKÁRSÁGA Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata REFERENCIASZÖVEGEK 2009. DECEMBER Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Részletesebben

1. Az Európai Parlament feladatai, döntéshozatali eljárásai és felépítése

1. Az Európai Parlament feladatai, döntéshozatali eljárásai és felépítése 1. Az Európai Parlament feladatai, döntéshozatali eljárásai és felépítése Az Európai Parlament az Európai Unió egyetlen közvetlenül megválasztott testülete, és az egyetlen olyan nemzetek feletti intézmény,

Részletesebben

Előszó...3 Bevezetés...4 1. Az Európai Unió alapszerződései...17

Előszó...3 Bevezetés...4 1. Az Európai Unió alapszerződései...17 TARTALOMJEGYZÉK Előszó...3 Bevezetés...4 a. Európai Gazdasági Közösséget alapító szerződés...4 b. Az Egységes Európai Okmány...6 (i) Általában...6 (ii) A belső piac...7 c. Az Európai Unióról szóló Szerződés

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye Az európai polgári kezdeményezés (2010/C 267/12)

A Régiók Bizottsága véleménye Az európai polgári kezdeményezés (2010/C 267/12) 2010.10.1. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 267/57 A Régiók Bizottsága véleménye Az európai polgári kezdeményezés (2010/C 267/12) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA aláhúzza, hogy e rendelet elfogadása mérföldkövet

Részletesebben

Módosított javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Módosított javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.17. COM(2011) 135 végleges 2006/0084 (COD) Módosított javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott

Részletesebben

Jens-Peter Bonde AZ EU ALKOTMÁNYA SZERZŐDÉS EGY EURÓPAI ALKOTMÁNY LÉTREHOZÁSÁRÓL. az európai konvent

Jens-Peter Bonde AZ EU ALKOTMÁNYA SZERZŐDÉS EGY EURÓPAI ALKOTMÁNY LÉTREHOZÁSÁRÓL. az európai konvent AZ EU ALKOTMÁNYA SZERZŐDÉS EGY EURÓPAI ALKOTMÁNY LÉTREHOZÁSÁRÓL E az európai konvent 1 AZ EU ALKOTMÁNYÁNAK ELFOGADÁSA Jens-Peter Bonde A tagállamoknak egyhangúlag kell elfogadniuk kormányközi konferencián

Részletesebben

Fogyasztóvédelem eszközei

Fogyasztóvédelem eszközei Az előadás vázlata Európai Unió politikái Fogyasztóvédelmi politika 2012. tavasz dr. Lattmann Tamás 1. Fogyasztóvédelmi pillanatfelvétel Az EU fogyasztóvédelmi politikájának eszközei A fogyasztóvédelem

Részletesebben

Horváth Zoltán. I. rész

Horváth Zoltán. I. rész SZOLNOKI FŐISKOLA Horváth Zoltán Kézikönyv az Európai Unióról I. rész Készítette: Pataki Tamás Idegenforgalmi és szálloda szak Levelező tagozat IV. évfolyam 2004. november Email: soledad@freeweb.hu Mobil:

Részletesebben

2014.3.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/85

2014.3.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/85 2014.3.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/85 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 235/2014/EU RENDELETE (2014. március 11.) a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítását szolgáló finanszírozási

Részletesebben

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai 2012. ősz Dr. Lattmann Tamás Az uniós jog természete Közösségi jog : acquis communautaire (közösségi vívmányok) része a kötelező szabályok összessége Európai Bíróság

Részletesebben

L 331/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.15.

L 331/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.15. L 331/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.15. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1093/2010/EU RENDELETE (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA This publication is a private consolidation made by Kristina Savickaite, Lithuanian trainee, under the responsibility of Volker Heydt, Brussels, official at the European Commission's Directorate-General

Részletesebben

Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban

Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban Különös tekintettel a Lisszaboni Szerződés újításaira 2010.05.21. Dr. Jeney Petra Előadásvázlat A Lisszaboni Szerződés (LSZ) legfontosabb változtatásai A szabadság,

Részletesebben

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS MEGÁLLAPODÁS

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS MEGÁLLAPODÁS 2013.6.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 175/1 IV (Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS MEGÁLLAPODÁS az egységes

Részletesebben

MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG

MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST, 2013. DECEMBER 19. 1. oldal A - a továbbiakban: MSZIT vagy Egyesület - a Magyarország Alaptörvényében rögzített egyesülési jog alapján létrehozott,

Részletesebben

Új szerződés új szerep a régiók és a helyi önkormányzatok számára

Új szerződés új szerep a régiók és a helyi önkormányzatok számára Új szerződés új szerep a régiók és a helyi önkormányzatok számára A regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése 1 A Régiók Bizottsága napjainkban: formálódó szerep A régiók, városok és települések

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI

AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI E-jegyzet Szerkesz tet te: Szik l ai Is t vá n Szerzők: Fa r k as Zso m bor, Ju h ás z Gá b o r, Ke gy e Ad él, Lu k ác s Eri k a, Nyil as Mi h á ly, Ré z m ű v es Ju

Részletesebben

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz...

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz... Tartalomjegyzék EU és civil szervezetek... 3 Az Európai Unió célja, háttere... 3 Civil szervezetek az EU szemszögéből... 8 Civil szervezet definíciója az EU szerint... 9 Civil szervezetek szerepe az Európai

Részletesebben

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Szalayné Sándor Erzsébet PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Európa Központ Szeged, 2010. november

Részletesebben

RENDELETEK. A TANÁCS 390/2014/EU RENDELETE (2014. április 14.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Európa a polgárokért program létrehozásáról

RENDELETEK. A TANÁCS 390/2014/EU RENDELETE (2014. április 14.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Európa a polgárokért program létrehozásáról 2014.4.17. L 115/3 RENDELETEK A TANÁCS 390/2014/EU RENDELETE (2014. április 14.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Európa a polgárokért program létrehozásáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel

Részletesebben

SEGÉDANYAG KÖZIGAZGATÁSI JOG KÜLÖNÖS RÉSZ TÁRGYHOZ

SEGÉDANYAG KÖZIGAZGATÁSI JOG KÜLÖNÖS RÉSZ TÁRGYHOZ DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK SEGÉDANYAG KÖZIGAZGATÁSI JOG KÜLÖNÖS RÉSZ TÁRGYHOZ 2012/2013. TANÉV I. FÉLÉV DEBRECEN 2012 BALÁZS ISTVÁN AZ EURÓPAI KÖZIGAZGATÁSI

Részletesebben