Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén"

Átírás

1 Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén ősz dr. Lattmann Tamás ELTE ÁJK, Nemzetközi jogi tanszék Emberi jogok fajtái Karel Vasak: Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts to give Force of law to the Universal Declaration of Human Rights. UNESCO Courier XXX:11, November Szabadság! Egyenlőség! Testvériség! Emberi jogok három generációja : I. generáció Polgári és politikai jogok II. generáció Gazdasági, szociális és kulturális jogok III. generáció Szolidaritási jogok / Jövő nemzedékek jogai egyéni jogok? egyezmények Emberi jogok és a nemzetközi jog Előnyök jobb ellenőrzés azonos, közös sztenderdek közös értékek politikai nyomás lehetősége Problémák állami akarat? nemzetközi jogi trükközések lehetősége politikai, ideológiai különbségek 1

2 Emberi jogok és a nemzetközi jog univerzalizmus kulturális relativizmus Emberi jogok nemzetközi védelmének történeti fejlődése I. Világháború előtt nem elfogadott korai, ritkás eredmények (pl. fellépés a rabszolgaság ellen) Két világháború között kisebbségek jogainak nemzetközi védelme Egyezmények a korábbi időszak eredményeképpen (pl. Rabszolgaság elleni egyezmény, 1926) Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO 1919) II. Világháború utáni időszak koncepcionális változás védelem különböző szintjei (univerzális regionális szint), eltérő fejlődés közös elemekkel Emberi jogok védelmének szintjei ENSZ + Amerika/Afrika/Európa/egyéb történelmi és/vagy kulturális, vallási határok mentén 2

3 Emberi jogok nemzetközi védelmének elvei A belső jog és a nemzetközi jog szintjei közötti viszony meghatározása: kiegészítő jellegű védelem belső jogorvoslati fórumok kimerítésének kötelezettsége párhuzamos eljárások kerülése cél: legjobb elérhető védelem igénybevétele állami jogsértés esetén nem az általános nemzetközi jogi szabályok alkalmazása (reciprocitás nem működik!) A nemzetközi emberi jogi rendszerek jogforrási elemei Nyilatkozatok kötelező erő kérdéses politikai szándékok, célok kitűzése pl. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (1948), Emberi Jogok és Kötelességek Amerikai Nyilatkozata (1948), Iszlám Emberi Jogok Kairói Nyilatkozata (1990) Egyezmények nemzetközi szerződések, így kötelező erővel bírnak kompromisszumot tükröznek államok kötelesek a bennük foglaltak biztosítására tartalmuk lehet: emberi jogok azonosítása, nevesítése intézmények felállítása Emberi jogok és a nemzetközi jog Hogyan működik? alkalmazás idegen állampolgárokkal szemben is A állam nemzetközi jogi kötelezettségek megteremtése (nemzetközi szerződések) nemzetközi jogi ellenőrzés B állam belső jogba beillesztés / alkalmazás alkalmazás a magánjogi viszonyokban? International human rights law (IHRL) 3

4 ENSZ Alapokmány és az emberi jogok 1. cikk Az Egyesült Nemzetek célja, hogy ( ) 3. gazdasági, szociális, kulturális vagy emberbaráti jellegű nemzetközi feladatok megoldása útján, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok mindenki részére, fajra, nemre, nyelvre vagy vallásra való tekintet nélkül történő tiszteletben tartásának előmozdítása és támogatása révén nemzetközi együttműködést létesítsen; Alapokmányból fakadó kötelezettségek: 55. cikk: az együttműködés előmozdítása 56. cikk: államok együttműködése megkülönböztetés tilalmának abszolút jellege feladatok/hatáskörök az ENSZ egyes szervei részére ENSZ emberi jogi tárgyú egyezményeinek rendszere ENSZ Alapokmánya Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi PPJNE I. Jk. (1966) Emberi jogok Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi nemzetközi törvénye PPJNE II. Jk. (1989) Egyezmény a faji megkülönböztetés tilalmáról (1965) Apartheid elleni egyezmény (1973) Nőkkel szembeni megkülönbözt. (1979) Kínzás elleni egyezmény (1984) Gyermekjogi egyezmény (1989) Migráns munkavállalók jogairól (1990) Fogyatékkal élő személyek jogairól (2006) + kiegészítő jegyzőkönyvek Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata december 10. 4

5 Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata mennyire egyetemes? kritika: megelőző viták ENSZ eredeti tagjai: kulturális relativizmus Az egyezségokmányok (1966) 1. Polgári és Politikai Jogok Első Fakultatív Jegyzőkönyv a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányához (1966) Második Fakultatív Jegyzőkönyv a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányához, a halálbüntetés eltörléséről (1989) 2. Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Fakultatív Jegyzőkönyv a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányához (2008) Az egyezségokmányok (1966) Közös elemek: a biztosított jogok tekintetében minden megkülönböztetés kizárt alapja: a népek önrendelkezéshez való joga Különbségek: emberi jogok két generációja ebből fakadó különbségek eltérő állami kötelezettségek 5

6 Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi A biztosított jogok kategóriái: 1. abszolút jogok, korlátozás vagy eltérés nem lehetséges 2. abszolút jogok, korlátozás vagy eltérés lehetséges a 4. cikk alapján 3. nem abszolút jellegű emberi jogok (korlátozás vagy eltérés a jogállami keretek között és eszközökkel lehetséges) Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 1. abszolút, korlátozhatatlan jogok élethez való jog, a halálbüntetés kivételével (6.cikk) kínzás, kegyetlen, embertelen megalázó elbánás tilalma (7. cikk) orvosi vagy tudományos kísérleteknek való, nem önkéntes alávetés tilalma (7. cikk) rabszolgaságtól, szolgaságtól való mentesség (8. cikk, 1. és 2. bek.) szerződéses kötelezettségek teljesítésének képtelensége okán való letartóztatás tilalma (11. cikk) büntető jogszabályok visszamenőleges hatályának tilalma (15. cikk) jogképesség kétségbevonhatatlansága (16. cikk) gondolat-, vallás- és lelkiismereti szabadság (18. cikk, 1. és 2. bek.) Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 2. abszolút, de a nemzet létét fenyegető és hivatalosan kihirdetett szükségállapotban (rendkívüli vagy hadiállapot) korlátozható jogok kényszer- és kötelező munka tilalma (8. cikk, 3. bek.) letartóztatottak jogai (10. cikk) bírói eljárások egyes garanciális jogai, kivéve a tárgyalás nyilvánosságát (14. cikk) magánélet védelme (17. cikk) család védelme, házasságkötéshez való jog (23. cikk) gyermeket megillető védelemhez való jog (24. cikk) törvény előtti egyenlőség (26. cikk) nemzeti, vallási, nyelvi kisebbségek jogai (27. cikk) 6

7 Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 3. jogok, melyeket az állam meghatározott feltételekkel és módokon korlátozhat személyes szabadság védelme (9. cikk) mozgásszabadság joga, ország elhagyásának joga, hazatérés joga (12. cikk) külföldi tartózkodása az állam területén (13. cikk) bírói tárgyalások nyilvánossága (14. cikk) vallás vagy meggyőződés kinyilvánításának szabadsága (18. cikk, 3. bek.) véleménynyilvánításhoz való jog (19. cikk) gyülekezési jog (21. cikk) egyesülési jog (22. cikk) közéletben való részvétel joga (25. cikk) Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Gazdasági, szociális és kulturális jogok (második generáció) részes államok kötelessége: TÖREKEDNI A BIZTOSÍTÁSRA 2. cikk 1. Az Egyezségokmányban részes valamennyi állam kötelezi magát arra, hogy - különösen gazdasági és technikai téren - mind saját erejéből, mind pedig a nemzetközi segítségnyújtás és együttműködés útján a rendelkezésére álló valamennyi erőforrás igénybevételével, minden megfelelő eszközzel, ideértve különösen a jogszabályi intézkedéseket, fokozatosan biztosítja az Egyezségokmányban elismert jogok teljes gyakorlását. Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi 4. cikk eltérés lehetősége Közvetlen kötelezettségek? 1. Gazdasági, szociális és kulturális jogok biztosítása megkülönböztetés nélkül 2. a törekvés kötelezettsége a semmittevés önmagában jogsértésnek minősül 7

8 Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyes elismert jogok: munkához való jog szakszervezetek létrehozásához / azokhoz való csatlakozáshoz való jog sztrájkjog társadalombiztosítási ellátáshoz való jog anyák és gyermekek védelemhez való joga megfelelő életszínvonalhoz való jog legmagasabb fokú testi és lelki egészséghez való jog ENSZ emberi jogi rendszerének kritikája bonyolult széttöredezett (külön bizottságok) bírói fórum hiánya politikai jelleg egyedi ügyek elbírálhatósága? univerzális jelleg = univerzális kompromisszumkényszer politikai feszültségek: kétség (különösen EJENY utáni időszak) Regionális rendszerek előnyei ENSZ-rendszerhez képest fejlettebb szabályozás alakítható ki nagyobb kompromisszumkészség és képesség fejlettebb jogi eredmények lehetősége fejlettebb garanciális (intézményi) megoldások lehetősége 8

9 Emberi jogok védelme az Európa Tanács keretei között az Emberi Jogok Európai Egyezménye Egyezmény + 15 (14+1) kiegészítő jegyzőkönyv EGYEZMÉNY JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV BIZTOSÍTOTT JOGOK (meghat. számú ratif.) INTÉZMÉNYI GARANCIÁK (teljes konszenzust igényel) Emberi jogok védelme az Európa Tanács keretei között az Európai Szociális Charta 1961 Torino második generációs jogok védelme + 3 jk. ( , 1995) os módosítás: Átdolgozott Európai Szociális Charta (ETS 163) hasonló kötelezettségrendszer, mint más, ilyen tárgyú szerződéseknél törekvés kötelezettsége + legalább 10 cikk, ezen belül legalább 5 un. kulcscikkely biztosításának vállalása Köszönöm a figyelmet! Hasznos olvasnivaló: 9

Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek

Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek Tanulási segédlet ÁJT0501E kurzushoz Szociális munkás és Szociálpedagógus alapszakos

Részletesebben

1. cikk Az emberi méltóság Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell.

1. cikk Az emberi méltóság Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell. AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA Preambulum Európa népei, az egymás közötti egyre szorosabb egység létrehozása során úgy döntöttek, hogy osztoznak a közös értékeken alapuló békés jövôben. Szellemi és

Részletesebben

Szociális jog. A 2011. december 31-én hatályos állapot szerint

Szociális jog. A 2011. december 31-én hatályos állapot szerint Juhász Gábor és Tausz Katalin Szociális jog A 2011. december 31-én hatályos állapot szerint Az elektronikus kiadvány a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0043 A szociálpolitikus és a szociális munkás képzés megújítása

Részletesebben

A javítóintézetben alkalmazott rendészek kiegészítő képzése. tansegédlet 2015.

A javítóintézetben alkalmazott rendészek kiegészítő képzése. tansegédlet 2015. Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja 1108 Budapest, Újhegyi út 9-11. Tel.: 261-7011 Fax: 431-0180 A javítóintézetben alkalmazott rendészek kiegészítő képzése tansegédlet 2015. Tartalom 1.

Részletesebben

Gyermeki anyagi jogok

Gyermeki anyagi jogok Dr. Bíró Endre: Gyermeki anyagi jogok I. A gyermeki jogok fogalma és helye a jogági struktúrában A gyermeki jogok külön absztrakciós szintet képeznek a jogági struktúrában. Egyfelől a gyermeki jogok nem

Részletesebben

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga Somfai Balázs Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga A gyermekek nem mini felnőttek mini emberi jogokkal ( Building a Europe for and with Children című hároméves Európa tanácsi program egyik jelmondata)

Részletesebben

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei)

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) A) Nyilatkozat a résztvevô Államok kölcsönös kapcsolatait vezérlô

Részletesebben

Egyezmény a gyermek jogairól BEVEZETÉS

Egyezmény a gyermek jogairól BEVEZETÉS Egyezmény a gyermek jogairól BEVEZETÉS Az Egyezmény részes államai tekintetbe véve, hogy az Egyesült Nemzetek Alapokmányában meghirdetett elveknek megfelelően, az emberi közösség valamennyi tagja veleszületett

Részletesebben

Általános gyermekjogi ismeretek szülőknek és szakembereknek. A jog nem éttermi menü, amiből a gyerekeknek kis adag is elég.

Általános gyermekjogi ismeretek szülőknek és szakembereknek. A jog nem éttermi menü, amiből a gyerekeknek kis adag is elég. Általános gyermekjogi ismeretek szülőknek és szakembereknek A jog nem éttermi menü, amiből a gyerekeknek kis adag is elég. Herczegh Anita 2014 Tartalom 1. Bevezető gondolatok... 5 2. A gyermeki jogok

Részletesebben

Egyezmény az emberi jogok és alapvetô szabadságok védelmérôl. és kiegészítô jegyzõkönyvei

Egyezmény az emberi jogok és alapvetô szabadságok védelmérôl. és kiegészítô jegyzõkönyvei Egyezmény az emberi jogok és alapvetô szabadságok védelmérôl és kiegészítô jegyzõkönyvei 1 Official version: Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as amended by Protocol

Részletesebben

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata Bevezető Tekintettel arra, hogy az emberiség családja minden egyes tagja méltóságának, valamint egyenlő és elidegeníthetetlen jogainak elismerése alkotja a szabadság,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Magyarország Szabadság Alkotmányának irányelvei a globalista szocialista-kommunizmus és a liberáliskapitalizmus föderációját a természetes értékrend szerinti konföderációval felváltó

Részletesebben

Emberi Jogok Európai Egyezménye

Emberi Jogok Európai Egyezménye Emberi Jogok Európai Egyezménye A 11. és 14. Kiegészítő Jegyzőkönyv által módosított Emberi Jogok Európai Egyezménye valamint az 1., 4., 6., 7., 12. és 13. Kiegészítő Jegyzőkönyv Az Egyezményt korábban

Részletesebben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007 2010), különös tekintettel a gyermeki jogokra

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007 2010), különös tekintettel a gyermeki jogokra Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007 2010), különös tekintettel a gyermeki jogokra Lux Ágnes Szabó Máté Sziklay Júlia Az ombudsmanok működésének az alapjogok

Részletesebben

1809-1948-1989-2008-2009 AZ EMBERI JOGOK FEJLŐDÉSÉNEK GLOBÁLIS ÉS EURÓPAI FORDULÓPONTJAIN Szabó Máté 1 Haraszti Margit Katalin 2

1809-1948-1989-2008-2009 AZ EMBERI JOGOK FEJLŐDÉSÉNEK GLOBÁLIS ÉS EURÓPAI FORDULÓPONTJAIN Szabó Máté 1 Haraszti Margit Katalin 2 1809-1948-1989-2008-2009 AZ EMBERI JOGOK FEJLŐDÉSÉNEK GLOBÁLIS ÉS EURÓPAI FORDULÓPONTJAIN Szabó Máté 1 Haraszti Margit Katalin 2 Hatvan éves az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 2008. december 10.-

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Magyarország Alaptörvénye 1

Magyarország Alaptörvénye 1 Magyarország Alaptörvénye 1 (2011. április 25.) Isten, áldd meg a magyart! NEMZETI HITVALLÁS MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezdetén, felelősséggel minden magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat:

Részletesebben

1. Cikk 2. Cikk 3. Cikk

1. Cikk 2. Cikk 3. Cikk EGYEZMÉNY a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a Magyar Köztársaságban élõ horvát kisebbség és a Horvát Köztársaságban élõ magyar kisebbség jogainak védelmérõl A Magyar Köztársaság és a

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Általános közigazgatási ismeretek I. modul: Központi állami szervek rendszere Jegyzet Budapest, 2013 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Általános közigazgatási

Részletesebben

Az Európai Unió iránymutatásai a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről

Az Európai Unió iránymutatásai a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről Az Európai Unió iránymutatásai a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről 1. Az iránymutatások célkitűzése A nők elleni erőszakról szóló

Részletesebben

nemzetközi védelme 1 Németh Ildikó

nemzetközi védelme 1 Németh Ildikó Iustum Aequum Salutare X. 2014. 1. 33 40. A Családjogi Charta és a gyermekek jogainak nemzetközi védelme 1 PhD-hallgató (PPKE JÁK) 1. A családjog, a gyermekek jogai és a Családjogi Charta Idén ünnepli

Részletesebben

A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA. Brüsszel, 2004. október 29. (OR. fr) CIG 87/2/04 REV 2

A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA. Brüsszel, 2004. október 29. (OR. fr) CIG 87/2/04 REV 2 A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2004. október 29. (OR. fr) CIG 87/2/04 REV 2 Tárgy: Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés CIG 87/2/04 REV2 HU TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) (tervezet)

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) (tervezet) MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) (tervezet) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelősséggel

Részletesebben

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye és az Egyezményben biztosított jogok érvényesülése

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye és az Egyezményben biztosított jogok érvényesülése Az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye és az Egyezményben biztosított jogok érvényesülése NYITRAY ZSUZSANNA ELTE ÁJK Nemzetközi Jogi Tanszék Az a mód, ahogyan egy társadalom a gyermekeket kezeli, nemcsak törődésé

Részletesebben

A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA

A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA EURÓPAI UNIÓ A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA 2010. MÁRCIUS 2010.3.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 83/1 E U Sz. AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI

Részletesebben

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése érdekében elfogadott intézkedésekről Budapest, 2012. június 28. Tartalomjegyzék Pont Oldal Bevezetés

Részletesebben

Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról

Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (a továbbiakban: UNESCO) Általános Konferenciája,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETHEZ VALÓ JOG

AZ EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETHEZ VALÓ JOG AZ EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETHEZ VALÓ JOG 1. Az emberi jogok XX. századi fejlődése A II. világháború és az önkényuralmi rendszerek kegyetlenkedéseinek hatására vált korunk egyik globális jellemzőjévé az emberi

Részletesebben

1949. évi XX. törvény

1949. évi XX. törvény 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya[1] A többpártrendszert, a parlamenti demokráciát és a szociális piacgazdaságot megvalósító jogállamba való békés politikai átmenet elősegítése érdekében

Részletesebben

Dr. Pornói Imre. Gyermek és ifjúságvédelem Szöveggyűjtemény

Dr. Pornói Imre. Gyermek és ifjúságvédelem Szöveggyűjtemény Dr. Pornói Imre Gyermek és ifjúságvédelem Szöveggyűjtemény AZ 1901: VIII. TÖRVÉNY-CZIKK AZ ÁLLAMI GYERMEKMENHELYEKRŐL 1. A talált, valamint a hatóságilag elhgyottnak nyilvánított hét éven alóli gyermekek

Részletesebben