7. A nemzetközi szervezetek. Az ENSZ.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7. A nemzetközi szervezetek. Az ENSZ."

Átírás

1 7. A nemzetközi szervezetek. Az ENSZ március 24. Nemzetközi jog II. I. A nemzetközi szervezetek története Ókor: amphüktionia Középkor: zsinatok bécsi kongresszus XIX. század: folyami bizottságok, technikai területen mőködı uniók XX. század: hágai békekonferenciák Nemzetek Szövetsége ENSZ Nemzetközi szervezetek kiteljesedése 1945 után II. A nemzetközi szervezetek megjelenésének hatása a nemzetközi jogra Változások a nemzetközi jogrendben Intézményesített kapcsolatok, állandó kommunikáció Jogalanyiság Nemzetközi szervezetek jelentısége Jogalkotás Nemzetközi viták békés rendezése Különösen jelentıs nemzetközi szervezetek 1

2 III. A nemzetközi szervezetek fogalma 4 ismérv a) Államok hozzák létre b) Nemzetközi szerzıdéssel c) Jogalanyiság d) Állandó szervezeti keret kormányközi szervezet Diplomáciai gyakorlat széles értelmezése IV. A nemzetközi szervezetek osztályozása a) Résztvevık száma alapján: univerzális nem univerzális b) Együttmőködés tárgyai alapján: általános feladatkörő speciális feladatkörő + regionális V. A nemzetközi szervezetek belsı mőködésének általános szabályai Szervezet 3 típusú fı szerv Plenáris tanácskozó szerv Szőkkörő döntéshozó szerv Titkárság A határozatok jogi természete Ajánlás Kötelezı határozat 2

3 VI. Az NGO-k Nemzetközi szervezetek Kormányközi szervezetek Nem kormányzati szervezetek NGO INGO A jóslat : a XXI. század az NGO-k százada lesz (B. Boutros-Ghali) Számuk nagyon gyorsan nı: : 150x A növekedés Afrikában a legnagyobb De a székhelyek továbbra is Európában (Párizs, Róma, Brüsszel, Genf, London) Történetük Kezdetek: európai eredet Lovagrendek, szerzetesrendek Hanza-szövetség Olyan feladatok ellátására jöttek létre, amelyet az állam nem tudott/nem akart ellátni Maihoz hasonló forma: XIX. szd. 3

4 Tudományos kritériumok 1. Nemzetközi jelleg 2. Magánkezdeményezés ( kormányközi szervezetek) 3. Non-profit jelleg ( transznacionális vállalatok) jogalanyiság Fıszabály: nem a nemzetközi jog alanyai, hanem valamely állam belsı joga szerint jönnek létre és mőködnek! De: kialakulóban van nemzetközi jogalanyiságuk pl. Vöröskereszt (nemzetközi szerzıdések feladatokat ruháznak rá, kialakult szervezet, állami támogatás, stb.) Nki tudományos testületek: pl.: Nki Jogi Intézet, Nki Jogi Egyesület Egyházi szervezetek: pl.: Egyházak Világtanácsa Nki sportszövetségek: pl.: Nki Olimpiai Bizottság, Nki Labdarúgó Szövetség Környezetvédelmi szervezetek: pl.: Greenpeace, Nki Természetvédelmi Unió Emberi jogi és humanitárius szervezetek:pl.: Vöröskereszt Nki Bizottsága 4

5 I. Az ENSZ megalakulása Népszövetség 1919, Wilson Struktúra: Közgyőlés Tanács Titkárság (fıtitkár) + Állandó Nemzetközi Bíróság Pozitív hagyatéka mandátum rendszer, kodifikáció Az ENSZ formálódása Ötlet: II. VH kezdetétıl Konferenciák (1943 Moszkva, 1943 Teherán, 1944 Dumbarton Oaks, 1945 Jalta) április 25-június 26., San Francisco (50+1 állam) 5

6 Alapokmány Nemzetközi szerzıdés (!) sajátosságokkal: a) Eltérések a szerzıdési jogtól Módosítás: Kgy 2/3-al elfogadja, tá-k 2/3-a ratifikálja, ebben a BT 5 állandó tagja Értelmezés: általános módszerek + Nki. B. b) Sajátos tartalom (preambulum, prioritás) Ha az Egyesült Nemzetek tagjainak a jelen Alapokmányból folyó és bármely egyéb nemzetközi megállapodásból eredı kötelezettségei összeütköznének, az Alapokmányból folyó kötelezettségeiket illeti elsıbbség. III. Az ENSZ tagság 51 állam 192 állam (http://www.un.org/en/members/index.shtml) Tagfelvétel feltételei Békeszeretı állam Vállalja a tagsággal járó kötelezettségeket Tagság megszőnése Kizárás: ha megsérti az Ao. Elveit Felfüggesztés: ha a BT kényszerítı intézkedéseket alkalmazott Kilépés:? Bıvítési hullámok (http://www.un.org/en/members/growth.s html) Szovjetunió Oroszország; egy Kína elve 6

7 IV. Az ENSZ rendszere - Az ENSZ-család többi tagja A. Szakosított intézmények: ECOSOC-al nemzetközi szerzıdés Együttmőködés irányítása: Fıtitkár + Koordinációs Adminisztratív Bizottság Pl. UNESCO, FAO, ICAO, ILO, stb. B. Kvázi-szakosított intézmények Nki szerzıdés a Közgyőléssel Pl. NAÜ, ICC, WTO C. Autonóm szervek Szerzıdés a Közgyőléssel ECOSOC és Kgy irányítása alatt Pénzügyileg és feladatkörüket tekintve önállóak! Pl. UNEP, UNICEF, UNU 7

8 Szakosított intézmények Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO/OIT) Az ENSZ Élelmezési és Mezıgazdasági Szervezete (FAO) Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO/OACI) Egészségügyi Világszervezet (WHO/OMS) Egyetemes Postaegyesület (UPU) Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU/OIT) Meteorológiai Világszervezet (WMO/OMM) Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO/OMPI) Nemzetközi Mezıgazdaság-fejlesztési Alap (IFAD) Iparfejlesztési Szervezet (UNIDO/ONUDI) Nemzetközi Drogkontroll Program (IDCP) Idegenforgalmi Világszervezet (UNWTO/OMT) Világbank Csoport (WB): Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (IBRD/BIRD) és szervezetei (Nemzetközi Fejlesztési Egyesülés, Nemzetközi Pénzügyi Társaság, ICSID/CIRDI l. no. 395./c) Nemzetközi Valutaalap (IMF/FMI) Kvázi szakosított intézmények Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) Kereskedelmi Világszervezet (WTO/OMC) Nemzetközi Büntetıbíróság (ICC/CPI) Nemzetközi Vegyifegyver Tilalmi Szervezet (OPCW/OIAC) Nemzetközi Tengerfenék Hatóság Autonóm szervek Az Egyesült Nemzetek Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (UNCTAD), Az Egyesült Nemzetek Környezeti Programja (UNEP), Az Egyesült Nemzetek Gyermek Alapja (UNICEF), Az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja (UNDP), Az Egyesült Nemzetek Népesedési Alapja (UNFPA), Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Fıbiztosának Hivatala (UNHCRI), A Világélelmezési Program (WFP), Az Egyesült Nemzetek Palesztin Menekültek Segélyezı Ügynöksége (UNRWA), Az Egyesült Nemzetek Emberi Települések Programja (UN-Habitat), Az Egyesült Nemzetek Interregionális Bőnözést és Igazszolgáltatást Kutató Intézete (UNICRI), Az Egyesült Nemzetek Képzési és Kutatási Intézete (UNITAR), Az Egyesült Nemzetek Társadalomfejlıdési Kutató Intézete (UNRISD), Az Egyesült Nemzetek Leszerelés Kutató Intézete (UNIDIR), Az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Kutató és Képzési Intézete a Nık Elırehaladására (UN-INSTRAW), Az ENSZ Egyeteme (UNU), United Nations Office for Project Services (UNOPS), United Nations System Staff College (UNSSC), Az Egyesült Nemzetek AIDS Programja (UNAIDS) 8

9 Szervezete: V. Az ENSZ Közgyőlése Tagság: 192 (delegációk) Ülésszakok Rendes Rendkívüli Rendkívüli sürgıs (Egyesülve a békéért Határozat) Szervei Általános Bizottság napirend Mandátumvizsgáló Bizottság 6 fıbizottság 6.: jogi fıbizottság Segédszervek, pl.: ILC Nyelvei Hivatalos nyelvek (angol, francia, spanyol, kínai, orosz, arab) Munkanyelvek (angol, francia) Határozathozatal Quorum Vitához: 1/3 Határozathozatalhoz: többség Szavazati arányok Fontos kérdések: jelen lévı és szavazó tagok 2/3 Egyéb kérdések: jelen lévı és szavazó tagok egyszerő többsége Konszenzus módszere Határozatok jogi természete Ajánlás fıszabály Kötelezı határozatok 9

10 a Közgyőlés feladat- és hatásköre Általános feladatkör (10. cikk) Együttes és párhuzamos feladatkörök (BTvel) Kizárólagos feladatkör költségvetés megállapítása 2 évente Fıtitkár + Hozzájárulások Bizottsága Fizetıképesség függvénye Szankció, ha az állam nem fizet nincs szavazati joga Titkárság - fıtitkár Kinevezés: BT ajánlására a Kgy Feladatai: Adminisztráció vezetése Diplomáciai feladatok Viták békés rendezése felhívhatja a Biztonsági Tanács figyelmét a nemzetközi békét és biztonságot veszélyeztetı ügyekre Személyisége, kinézete nagyon fontos Mindig kis országból! VII. További fıszervek Gazdasági és Szociális Tanács (ECOSOC) 54 tag 3 évre választva Nemzetközi Bíróság Gyámsági Tanács felfüggesztette a mőködését 10

ALAPVETŐ TÉNYEK AZ ENSZ-RŐL

ALAPVETŐ TÉNYEK AZ ENSZ-RŐL ALAPVETŐ TÉNYEK AZ ENSZ-RŐL Kiadja a Magyar ENSZ Társaság 2013 1 A mű eredeti címe: Basic Facts about the United Nations Kiadta az ENSZ Tájékoztatási Főosztálya, New York, New York 10017, Egyesült Államok

Részletesebben

Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek

Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek Tanulási segédlet ÁJT0501E kurzushoz Szociális munkás és Szociálpedagógus alapszakos

Részletesebben

Vázlat 3. Emberi jogok regionális védelme Európában

Vázlat 3. Emberi jogok regionális védelme Európában Vázlat 3. Emberi jogok regionális védelme Európában I. Regionális védelem modellje II. Európa Tanács a) történet b) feladat c) szervezet III. Dokumentumok a) Emberi Jogok Európai Egyezménye (EJEE) b) Európai

Részletesebben

Ez az Egyesült Nemzetek Szervezete

Ez az Egyesült Nemzetek Szervezete Vienna International Centre PO Box 500, A-1400 Vienna, Austria Tel: (+43-1) 26060 4666 Fax: (+43-1) 26060 5899 Email: unis@unvienna.org http://www.unis.unvienna.org/ Csak információs célokra nem hivatalos

Részletesebben

Nemzetközi jog II. Belső jog Nem anyagi jog nem eljárási jog - A nk. gazdasági kapcsolatok joga: Nemzetközi eredetű Anyagi (vagy eljárási is lehet)

Nemzetközi jog II. Belső jog Nem anyagi jog nem eljárási jog - A nk. gazdasági kapcsolatok joga: Nemzetközi eredetű Anyagi (vagy eljárási is lehet) Nemzetközi jog II. ÁLTALÁNOS RÉSZ Nemzetközi magánjog A nemzetközi magánjog azoknak a szabályoknak az összessége, melyek külföldi elemet tartalmazó vagyoni, illetve munka- és családjogi viszonyokat szabályoznak.

Részletesebben

A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A XXI. SZÁZADBAN

A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A XXI. SZÁZADBAN A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A XXI. SZÁZADBAN ENSZ-AKADÉMIA 2004/2005 Szerkesztette: Dr. Gömbös Ervin MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG HUNIDA Kht 2005 1 A Külügyminisztérium és az ENSZ Fejlesztési Programja

Részletesebben

60 lépés egy jobb világért az ENSZ válasza korunk kihívásaira

60 lépés egy jobb világért az ENSZ válasza korunk kihívásaira 60 lépés egy jobb világért az ENSZ válasza korunk kihívásaira Az Egyesült Nemzetek (Szervezete) egy pusztító háború következményeként jött létre; az alapító tagok célja a nemzetközi kapcsolatok stabilizálása

Részletesebben

A MIGRÁCIÓ, A GLOBÁLIS NÉPESEDÉSI POLARIZÁCIÓ ÉS AZ ENSZ DEMOGRÁFIAI PROGNÓZISAI

A MIGRÁCIÓ, A GLOBÁLIS NÉPESEDÉSI POLARIZÁCIÓ ÉS AZ ENSZ DEMOGRÁFIAI PROGNÓZISAI Simai Mihály akadémikus, a Magyar ENSZ Társaság elnöke A MIGRÁCIÓ, A GLOBÁLIS NÉPESEDÉSI POLARIZÁCIÓ ÉS AZ ENSZ DEMOGRÁFIAI PROGNÓZISAI 2011 májusában, a Világszervezetben két fontos esemény kapcsán kerültek

Részletesebben

GLOBÁLIS KIHÍVÁSOK, MILLENNIUMI FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MAGYARORSZÁG

GLOBÁLIS KIHÍVÁSOK, MILLENNIUMI FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MAGYARORSZÁG GLOBÁLIS KIHÍVÁSOK, MILLENNIUMI FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MAGYARORSZÁG ENSZ-AKADÉMIA 2008 Szerkesztette: Gömbös Ervin MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG 2008 Az ENSZ-AKADÉMIA 2008 megrendezését, beleértve e könyv kiadását

Részletesebben

1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office)

1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office) A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE Az ILO tripartit felépítése egyedülálló az ENSZ rendszerében, hiszen a munkaadók és munkavállalók szervezetei egyenlő partnerként vesznek részt az

Részletesebben

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE *

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Napjainkra a környezetszennyezés

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ FEJLŐDŐ ORSZÁGOK FELÉ IRÁNYULÓ POLITIKÁJA

AZ EURÓPAI UNIÓ FEJLŐDŐ ORSZÁGOK FELÉ IRÁNYULÓ POLITIKÁJA AZ EURÓPAI UNIÓ FEJLŐDŐ ORSZÁGOK FELÉ IRÁNYULÓ POLITIKÁJA KOLLER INEZ GRÜNHUT ZOLTÁN Az Európai Unió sajátos kétfejű képződményében a Bizottság és a Tanács egyaránt osztozik a fejlődő országok felé irányuló

Részletesebben

VÁZLAT 5. Emberi jogok regionális védelme Afrikában I. A modell + Afrika jellegzetességei II. AU III. Emberi jogi Dokumentumok IV. Ellenırzési mechanizmus I. Regionális védelem modellje Regionális nemzetközi

Részletesebben

Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl

Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl I. Bevezetés A magyar Nemzeti Tanácsadó Bizottság

Részletesebben

Magyarország egyetlen egyetemisták által szerkesztett külügyi magazinja. A nemzeti és etnikai kisebbségek nemzetközi védelme a XX.

Magyarország egyetlen egyetemisták által szerkesztett külügyi magazinja. A nemzeti és etnikai kisebbségek nemzetközi védelme a XX. Magyarország egyetlen egyetemisták által szerkesztett külügyi magazinja HEGEDŰ E S DÁNIEL A nemzeti és etnikai kisebbségek nemzetközi védelme a XX. században 2 0 0 4 Az igény a nemzeti-etnikai kisebbségek

Részletesebben

T/2204. számú. törvényjavaslat

T/2204. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2204. számú törvényjavaslat az egyrészrıl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrıl az Örmény Köztársaság közötti Partnerségi és Együttmőködési Megállapodás, valamint

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

2000/5. Nemzetközi Szerződés a belügyminisztertől. a Nemzetközi Migrációs Szervezet Alapokmánya. Bevezetés

2000/5. Nemzetközi Szerződés a belügyminisztertől. a Nemzetközi Migrációs Szervezet Alapokmánya. Bevezetés A Magas Szerződő Felek 2000/5. Nemzetközi Szerződés a belügyminisztertől a Nemzetközi Migrációs Szervezet Alapokmánya Bevezetés emlékeztetve az 1951. december 5-én, Brüsszelben megrendezett Migrációs Konferencián

Részletesebben

A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET ALAPOKMÁNYA x

A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET ALAPOKMÁNYA x A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET ALAPOKMÁNYA x AZ ALAPOKMÁNY SZÖVEGE 1 ELŐSZÓ Mivel az általános és tartós béke csak a társadalmi igazságosság talaján valósítható meg; És mivel találhatók még olyan munkafeltételek,

Részletesebben

NEMZETKÖZI JOG NEMZETKÖZI JOG ~: A jogrendszernek az a speciális ága, mely a nk jogalanyok egymás közötti kapcsolatát (jogviszonyát) szabályozza.

NEMZETKÖZI JOG NEMZETKÖZI JOG ~: A jogrendszernek az a speciális ága, mely a nk jogalanyok egymás közötti kapcsolatát (jogviszonyát) szabályozza. NEMZETKÖZI JOG NEMZETKÖZI JOG ~: A jogrendszernek az a speciális ága, mely a nk jogalanyok egymás közötti kapcsolatát (jogviszonyát) szabályozza. Államonként 1 jogrendszer ezen belül jogág jogszabály jogi

Részletesebben

Karoliny Eszter Mohay Ágoston A nemzetközi migráció jogi keretei

Karoliny Eszter Mohay Ágoston A nemzetközi migráció jogi keretei I. A (nemzetközi) migráció fogalma Karoliny Eszter Mohay Ágoston A nemzetközi migráció jogi keretei A nemzetközi migráció kérdésköre, amely napjaink egyik legaktuálisabb problémája, rendkívül szerteágazó

Részletesebben

JOGI ALAPTAN TÉTELEK

JOGI ALAPTAN TÉTELEK JOGI ALAPTAN TÉTELEK 1. Jogképződési módok 2. A jogszabály fogalma és szerkezeti elemei A jogszabályok csoportosításai 3. A magyar jogforrási rendszer A jogforrási rendszer alapelvei 4. A jogalkalmazás

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erısödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelı képességének

Részletesebben

Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban. Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok

Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban. Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok 2 Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat köteteinek címei: 1. Az egészségfejlesztés

Részletesebben

BENDE ZSÓFIA HALAT VAGY HÁLÓT? *

BENDE ZSÓFIA HALAT VAGY HÁLÓT? * 1. évf. 2. szám: 2011/ 2. Feltöltve: 2011. december 30. BENDE ZSÓFIA HALAT VAGY HÁLÓT? * Egy dollár. Ma több mint egymilliárd embernek ennyiből kell megélnie naponta. Az Európai Parlament volt elnökének

Részletesebben

EURÓPAI KÖZJOG ÉS POLITIKA 2. 2011/2012

EURÓPAI KÖZJOG ÉS POLITIKA 2. 2011/2012 EURÓPAI KÖZJOG ÉS POLITIKA 2. 2011/2012 - Indikatív Tételsor - Szürke Modul (Külgazdaság, CFSP, SZBJT) Külgazdasági Politika 1. Mi a vámunió? EUMSz 28. c. (1): Az Az Unió vámuniót alkot, amely a teljes

Részletesebben

ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT

ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT CE/ID/hu 1 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a Közösség, valamint A BELGA

Részletesebben

A Rendırség feladatai az illegális migráció és a nemzetközi terrorizmus elleni fellépés terén, különös tekintettel a Balkán biztonsági helyzetére

A Rendırség feladatai az illegális migráció és a nemzetközi terrorizmus elleni fellépés terén, különös tekintettel a Balkán biztonsági helyzetére ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Németh József r. alezredes A Rendırség feladatai az illegális migráció és a nemzetközi terrorizmus elleni

Részletesebben

Regionális és globális problémakezelés a kábítószerügy területén

Regionális és globális problémakezelés a kábítószerügy területén BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad információhozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illeti.

Részletesebben