MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA október 19., szerda. Tartalomjegyzék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY. 121. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 19., szerda. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY 121. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA október 19., szerda Tartalomjegyzék évi CXXXIII. törvény A Magyar Köztársaság évi költségvetésének végrehajtásáról /2011. (X. 19.) Korm. rendelet 216/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 217/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 15/2011. (X. 19.) MNB rendelet 16/2011. (X. 19.) MNB rendelet 36/2011. (X. 19.) BM rendelet 53/2011. (X. 19.) NFM rendelet 54/2011. (X. 19.) NFM rendelet 73/2011. (X. 19.) AB határozat 78/2011. (X. 19.) OGY határozat 1347/2011. (X. 19.) Korm. határozat 89/2011. (X. 19.) ME határozat Az elektronikus közszolgáltatásokkal összefüggõ elektronikus fizetésekre és elolásokra vonatkozó szabályokról A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról A veszélyeztetett vadon élõ állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról A minõsített adatot, az ország alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintõ vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylõ beszerzések sajátos szabályairól A Liszt Ferenc emlékérme kibocsátásáról A szélfelirattal ellátott Liszt Ferenc emlékérme kibocsátásáról A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint a hivatásos tûzoltóságok egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 14/2010. (XII. 31.) BM rendelet módosításáról Az egyetemes postai szolgáltatók és az engedélyes postai szolgáltatók viteli nyilvántartásai elkülönített vezetésének, valamint az egyetemes postai szolgáltatások költségítására vonatkozó elveirõl és részletes szabályairól A tengeri hajók bejelentkezési és bejelentési kötelezettségérõl Az Alkotmánybíróság határozata A Gazdasági Versenyhivatal évi tevékenységérõl és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beoló elfogadásáról A Regionális Operatív Programok keretében új kiemelt projektjavaslatok akciótervi nevesítésérõl (szociális célú városrehabilitáció) Az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentésérõl és új tag megbízásáról 30708

2 30470 MAGYAR KÖZLÖNY évi 121. II. Törvények évi CXXXIII. törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetésének végrehajtásáról* A 2010 májusában hivatalba lépett nemzeti ügyek kormánya azzal szembesült, hogy az elõzõ Bajnai Gordon által vezetett szocialista kormány költségvetésében hamis adatok szerepelnek. A költségvetési törvényben leírt fõbb ok ugyanis egyáltalán nem feleltek meg a valóságnak: a 3,8%-os hiány valójában a 7%-ot is meghaladta volna. A nemzeti ügyek kormányának rendkívüli gazdasági intézkedéseket kellett meghoznia annak érdekében, hogy hazánk elkerülje az adósságválságot és a saját lábára álljon. Az elsõ és a második gazdasági akciótervvel, a bankadó, a válságadó kivetésével, valamint költségvetési zárolásokkal, államigazgatási fizetési plafon bevezetésével sikerült stabilizálni a költségvetést és megteremteni a gazdasági növekedés feltételeit. Az Országgyûlés az Alkotmány 19. (3) bekezdés d) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 28. -ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CXXX. törvény végrehajtásáról, az országgyûlési képviselõk évi választása kampányának költségvetési támogatásáról szóló 3/2010. (II. 18.) OGY határozat és a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 21/2010. (II. 26.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következõ törvényt alkotja: I. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 1. A fõösszegek 1. Az Országgyûlés a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtását a okban foglalt finanszírozási célú pénzügyi mûveletek nélkül a) ,1 millió forint bevétellel, b) ,6 millió forint kiadással és c) ,5 millió forint hiánnyal hagyja jóvá. 2. A központi alrendszer kiadási és bevételi ainak teljesítését az 1. melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcím-csoportonként, jogcímenként, -csoportonként és kiemelt onként tartalmazza. 3. Az Országgyûlés a központi alrendszer mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. 2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések 4. Az Országgyûlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 3. -ának megfelelõen a központi alrendszer deviza- és forintadósság-állományából 2010-ben az államháztartásért felelõs miniszter az adósságtörlesztési la terhére a) ,8 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket, b) ,3 millió forint összegben fizetett vissza deviza államkötvényeket, c) ,8 millió forint összegben fizetett vissza devizahiteleket. * A törvényt az Országgyûlés a október 3-i ülésnapján fogadta el.

3 MAGYAR KÖZLÖNY évi Az Országgyûlés jóváhagyja, hogy az 1. -ban megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 3. -ának felhatalmazása alapján az államháztartásért felelõs miniszter 2010-ben a) ,9 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített, b) ,4 millió forint összegben forinthiteleket vett fel külföldi hitelezõktõl, c) ,3 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezõktõl. 6. Az Országgyûlés jóváhagyja, hogy 2010-ben a 4. szerinti visszafizetések finanszírozására az államháztartásért felelõs miniszter a Költségvetési Törvény 3. -ában kapott felhatalmazás alapján a) ,0 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített, b) ,2 millió forint összegû deviza államkötvényt értékesített, c) ,7 millió forint összegben devizabetétet használt fel. 7. Az Országgyûlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelõs miniszter a Költségvetési Törvény 3. -ában foglalt felhatalmazás alapján a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében ,7 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített és ,2 millió forinttal csökkentette a kincstárjegyek állományát. II. AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA 8. (1) A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által kezelt, állami kölcsönbõl és állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya december 31-én 207,7 millió forint, amelybõl 45,9 millió forint a kölcsön típusú, 161,8 millió forint a járadék címén elõírt követelés. (2) Az Országgyûlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság évi költségvetésének végrehajtásáról szóló évi XCVIII. törvény 15. (1) bekezdése szerint december 31-én ilyen címen fennállt 492,3 millió forint követelés év során a jogerõs bírói végzéssel lezárt felolásoknál elolt veszteség miatt 284,6 millió forinttal csökkentette a követelésállományt. 9. (1) Az Országgyûlés jóváhagyja, hogy az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (8) bekezdésének felhatalmazása szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) az állami vagyonért felelõs miniszter döntése alapján év folyamán ,7 millió forint összegû tulajdonosi kölcsönt nyújtott állami tulajdonú gazdasági társaságok részére. (2) Az Országgyûlés jóváhagyja, hogy az MNV Zrt évben ,6 millió forint összeg ellenében 96,5% mértékû állami tulajdonrészt szerzett a Malév Magyar Légiközlekedési Zrt.-ben. A tulajdonrész megszerzése érdekében az MNV Zrt ,0 millió forint összegû pénzforgalommal járó kifizetést teljesített, valamint 9389,0 millió forint összegû tulajdonosi kölcsön nyújtásból származó tõke- és kamatkövetelés, továbbá 4664,6 millió forint összegû vételár-elõleg megfizetésbõl eredõ követelés beításával pénzforgalommal nem járó nem pénzbeli hozzájárulást teljesített. (3) Az Országgyûlés jóváhagyja, hogy évben 478,9 millió forint bruttó forgalmi értékû ingyenes vagyonátruházásról történt döntés, amelybõl a Költségvetési Törvény 8. (7) bekezdése szerinti ingyenes vagyonátruházás 435,0 millió forint volt. 10. Az Országgyûlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közremûködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként december 31-éig a) a központi költségvetés a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerzõdésbõl eredõ kárpótlás alapján megállapított életjáradék megtérítése jogcímén 2,4 millió forintot, a jövedelempótló és jövedelemkiegészítõ szociális támogatások jogcímén 54,4 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) Ellátási lája javára térítsen meg, b) a központi költségvetés közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 99,2 millió forintot az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) részére a OEP elolási la javára térítsen meg.

4 30472 MAGYAR KÖZLÖNY évi (1) Az Országgyûlés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: Ny. Alap) a 13. c) pontjában megállapított 3687,2 millió forint összegû hiányát az Ny. Alap KESZ hitelállományából december 30-i hatállyal elengedi. (2) Az Országgyûlés az E. Alapnak a 15. c) pontjában megállapított ,0 millió forint összegû hiányát az E. Alap KESZ hitelállományából december 30-i hatállyal elengedi. 12. Az Országgyûlés elrendeli, hogy a Munkaerõpiaci Alap a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 39. (2) bekezdés f) pontja alapján 1221,5 millió forintot a NYUFIG Munkáltatói befizetésekbõl finanszírozott korengedményes nyugdíj ú technikai la javára december 31-éig térítsen meg. III. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása 13. Az Országgyûlés az Ny. Alap évi költségvetésének végrehajtását a) ,5 millió forint bevételi fõösszeggel, b) ,7 millió forint kiadási fõösszeggel, c) 3687,2 millió forint hiánnyal jóváhagyja. 14. Az Országgyûlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap a) évi mûködési -maradványa 3469,7 millió forint, amelybõl 748,7 millió forint a kormányhivatalokba integrált regionális nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek maradványa, 228,9 millió forint a Költségvetési Törvény 23. (2) bekezdése alapján engedélyezett túlteljesülés maradványa, b) évi mûködési kiadásai 1066,4 millió forint elõzõ évi -maradvány felhasználását tartalmazzák. 4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása 15. Az Országgyûlés az E. Alap évi költségvetésének végrehajtását a) ,2 millió forint bevételi fõösszeggel, b) ,2 millió forint kiadási fõösszeggel, c) ,0 millió forint hiánnyal jóváhagyja. 16. Az Országgyûlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap a) évi mûködési -maradványa 3681,6 millió forint, amelybõl az elõzõ évi maradvány összege 15,0 millió forint, b) évi mûködési kiadásai 3487,8 millió forint elõzõ évi -maradvány felhasználását tartalmazzák. 5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 17. Az Országgyûlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény a) 23. (2) bekezdése alapján az évközi nyugellátás emelésével, valamint a nyugdíjak korrekciós célú emelésével összefüggésben a mûködési kiadások fedezetére a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél az engedélyezett 390,7 millió forint túlteljesülésbõl évben 161,8 millió forint, b) 23. (3) bekezdése, illetve a 28. (1) (2) bekezdése alapján ba) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a nyugellátások alcímen belül az adott terhére méltányossági alapon megállapításra kerülõ nyugellátásra 207,8 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 999,7 millió forint, egyszeri segélyre 581,0 millió forint,

5 MAGYAR KÖZLÖNY évi bb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül a 2. Táppénz jogcímcsoportnál 42,2 millió forint, 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoport nál 10,9 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport nál 18,6 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcímcsoportnál 27,9 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz-támogatás jogcímcsoportnál 945,6 millió forint felhasználása történt meg. 18. Az Országgyûlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Köztársaság évi költségvetésének végrehajtásáról szóló évi XCVIII. törvény 17. -ában és 19. -ában elõírt megtérítési kötelezettségek teljesítése megtörtént. IV. 6. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések 19. (1) Az Országgyûlés a Svájci Magyar Együttmûködési Program forrásaira vonatkozó, a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CXXX. törvény 65. (1) bekezdése alapján tett évi kötelezettségvállalást ,1 millió forint összegben hagyja jóvá. (2) Az Országgyûlés az Új Magyarország Fejlesztési Terv, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, valamint az Európai Halászati Alapból finanszírozott halászati támogatások forrásaira vonatkozó, a Költségvetési Törvény 65. (2) (5) bekezdései alapján tett évi kötelezettségvállalást a 12. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá. 20. (1) Az Országgyûlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben ,6 millió forint összegben igényeltek a Kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel normatív hozzájárulásokat, normatív kötött felhasználású támogatásokat, a megyei önkormányzatokat megilletõ személyi jövedelemadót, jövedelemdifferenciálódást mérséklõ támogatást. A helyi önkormányzatok együttesen ,6 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról, valamint a Költségvetési Törvény 44. (4) bekezdése szerinti intézményátadás következtében 67,0 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá a Költségvetési Törvény 44. (3) bekezdése szerinti intézményátvétel miatt ugyanezen aik 10,3 millió forinttal megnövekedtek. (2) A normatív hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású támogatások ait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 3. melléklet tartalmazza. (3) Az Országgyûlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak a) a visszafizetési kötelezettsége 2210,2 millió forint, b) a központi költségvetésbõl 5368,0 millió forint kiegészítés jár, azaz c) az a) és b) pontban foglaltak alapján, elolási egyenlegként a év után 3157,8 millió forint hozzájárulás és támogatás jár az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után a normatív hozzájárulásokból, a normatív kötött felhasználású támogatásokból megilletõ, valamint a megyei önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatóok alapján a személyi jövedelemadó-részesedésbõl megilletõ és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözeteinek az Áht. 64. (7) bekezdése szerinti elolása alapján. (4) Az Országgyûlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásokat és normatív kötött felhasználású támogatásokat saját ításaik alapján az õket ténylegesen megilletõnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, az Áht. 64/A. (4) bekezdése szerint 74,0 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. 21. (1) Az Országgyûlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklõ kiegészítések és beítások után ténylegesen teljesített mutatóok alapján járó és a költségvetési évben az önkormányzatok részére folyósított összegek különbözetei az Áht. 64/A. (8) bekezdésének megfelelõen az Áht. 64. (7) bekezdése szerinti elolás alapján a következõk: a) visszafizetési kötelezettség 672,9 millió forint, b) központi költségvetést terhelõ pótlólagos támogatás 1911,4 millió forint.

6 30474 MAGYAR KÖZLÖNY évi 121. (2) A Költségvetési Törvény 4. ú melléklete III/6.5 pontja szerinti 18,3 millió forint igénybevételi kamatot fizetnek azon helyi önkormányzatok, amelyeknél az év végi elolás során az iparûzési adóerõ-képesség jövedelemkülönbség mérséklésre gyakorolt hatásával való július 31-ei elolás módosításra került és emiatt, vagy a Kincstár területi szervei Áht. 64/D. -a szerinti felülvizsgálati eljárása eredményeként visszafizetési kötelezettség keletkezett. (3) Az Országgyûlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az Áht. 64/B. (1) bekezdése alapján a) a központosított ok jogcímen 351,9 millió forint, b) a leghátrányosabb helyzetû kistérségek felzárkóztatásának támogatása jogcímen 9,0 millió forint, c) a május júniusi rendkívüli idõjárásban megsemmisült lakóingatlanok helyreállításának támogatása jogcímen 9,7 millió forint, d) egyéb központi támogatások jogcímen 5,9 millió forint, e) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ (forráshiányos) települési önkormányzatok támogatása jogcímen 429,9 millió forint, továbbá f) a december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt 1183,7 millió forint lemondási és visszafizetési kötelezettségük keletkezett. (4) Az Áht. 64/A. -a alapján a visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat fizetési kötelezettség március 26. napjától keletkezett. (5) Amennyiben a (4) bekezdésben meghatározott határidõt követõ 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg a Kincstár Önkormányzatok elõzõ évrõl származó befizetései, valamint a Kincstár Helyi önkormányzatok kamatbeszedési lájára, a Kincstár az Áht. 64/A. (6) bekezdése alapján intézkedik a központi költségvetést megilletõ követelés érvényesítésérõl. (6) Az Országgyûlés jóváhagyja, hogy a helyi önkormányzatok saját elolásuk alapján az (1) bekezdés b) pontja, a (3) bekezdés a) pontja, valamint a 20. (3) bekezdés b) pontja szerinti tételek összesített egyenlegeként 6960,8 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak, amely összeg átutalásáról a Nemzetgazdasági Minisztérium rendelkezett. 22. (1) A helyi önkormányzatok központosított ainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 4. melléklet tartalmazza. Ehhez kapcsolódóan a) az önkormányzatok és jogi személyiségû társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása ainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását az 5. melléklet, b) a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerûsítésének támogatása ainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 6. melléklet részletezi. (2) A helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott elõadó-mûvészeti szervezetek támogatása ainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 7. melléklet tartalmazza. (3) A helyi önkormányzatok a) címzett és céltámogatás ainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 8. melléklet, b) vis maior tartalék támogatás ainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 9. melléklet, c) leghátrányosabb helyzetû kistérségek felzárkóztatásának támogatása ainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 10. melléklet, d) fejlesztési feladatai támogatás ainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 11. melléklet részletezi. 23. (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat 9497,1 millió forint egyszeri a évi önkormányzati közoktatási támogatás mértékét kompenzáló közoktatási kiegészítõ támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CLXIX. törvény 1. melléklet, XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás jogcím-csoport a terhére 2011 decemberében. (2) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat 2174,7 millió forint egyszeri a évi önkormányzati, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatás mértékét kompenzáló szociális kiegészítõ támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CLXIX. törvény 1. melléklet, XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 20. cím, 19. alcím, 3. Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése jogcím-csoport a terhére 2011 decemberében.

7 MAGYAR KÖZLÖNY évi (3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeirõl szóló évi CXXIV. törvény 3. (2) bekezdése alapján az érintett egyházak a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CLXIX. törvény 1. melléklet, X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 15. cím, 5. alcím, 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcím-csoport ának emelésével évben ,8 ezer forint pótlólagos támogatásra jogosultak. (4) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat a és évi önkormányzati közoktatási támogatás mértékét kompenzáló, a Magyar Köztársaság évi költségvetésének végrehajtásáról szóló évi CXXVIII. törvény 10. (1) bekezdésének, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetésének végrehajtásáról szóló évi LXXVIII. törvény 11. (1) bekezdésének rendelkezése alapján biztosított egyszeri közoktatási kiegészítõ támogatás összegén túl, azzal azonos jogcímen további 928,8 millió forint illeti meg a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CLXIX. törvény 1. melléklet, XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás jogcím-csoport a terhére 2011 decemberében. V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 24. Ez a törvény a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. Dr. Schmitt Pál s. k., köztársasági elnök Kövér László s. k., az Országgyûlés elnöke

8 1. melléklet a évi CXXXIII. törvényhez Cím Alcím Jogcím Jogcím Cím Alcím Jogcím Jogcím I. ORSZÁGGYÛLÉS Millió forintban neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Országgyûlés Hivatala 1 Országgyûlés hivatali szervei , ,5 460,0 968,5 1 Személyi juttatások 9 480, ,4 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2 331, ,2 3 Dologi kiadások 3 425, ,0 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 37,2 22,1 1 Intézményi beruházási kiadások 413,5 950,5 2 Felújítás 1 250, ,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,2 3 Kölcsönök 11,0 11,0 2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 682,7 710,2 5,0 100,5 1 Személyi juttatások 418,0 425,4 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 103,9 104,5 3 Dologi kiadások 153,1 255,0 14,6 1 Intézményi beruházási kiadások 12,7 126,9 3 Kölcsönök 7,5 4 Fejezeti kezelésû ok 2 Nemzetközi tagdíjak 22,0 3 Dologi kiadások 22,0 4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselõk Fóruma 100,8 77,0 5,4 3 Dologi kiadások 18,8 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 82,0 23,2 5 Az Európai Unió magyarországi képviselõi váltásával kapcsolatos kiadások 3 Dologi kiadások 26,7 6 Képviselõtestület váltásával kapcsolatos kiadások 3 000, ,6 1 Személyi juttatások 1 939,5 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 490,5 3 Dologi kiadások 150,0 1 Intézményi beruházási kiadások 285,0 2 Felújítás 135,0 10 Megszûnõ Költségvetési Tanács Titkársága maradványának átvezetése 461,2 139, cím összesen: ,8 465, , , , , MAGYAR KÖZLÖNY évi 121.

9 Cím Alcím Jogcím Jogcím Cím Alcím Jogcím Jogcím 5 Közbeszerzések Tanácsa 1 Közbeszerzések Tanácsa 158,3 183, , ,7 1 Személyi juttatások 676,6 597,2 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 189,8 153,5 3 Dologi kiadások 896, ,7 1 Intézményi beruházási kiadások 33,5 58,4 2 Felújítás 11,2 2,1 3 Kölcsönök 3,4 3,4 5. cím összesen: 1 807, ,6 158, , ,1 183,7 6 Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása 110,0 109,9 7 Pártok támogatása 1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása 1 Magyar Szocialista Párt 908,0 655,8 2 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 740,9 870,1 5 Kereszténydemokrata Néppárt 215,1 213,5 6 Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt -39,1 222,2 7 Lehet más a politika -21,8 123,6 2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása 4 MIÉP - Jobbik a harmadik út 37,9 15,8 5 SzDSz - A magyar liberális párt 261,1 108,8 6 Magyar Demokrata Fórum 223,8 116,1 8 Pártalapítványok támogatása 1 Táncsics Mihály Alapítvány 545,0 402,4 2 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 465,5 538,6 3 Antall József Alapítvány 66,0 47,1 4 Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztõ, Kutatási és Oktatási Szabadelvû Alapítvány 88,2 44,1 5 Barankovics István Alapítvány 71,2 70,3 7 Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért Alapítvány 25,0 12,5 8 Ökopolisz Alapítvány 40, cím összesen: 3 696, ,0 9 Az ORTT prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 34,4 10 Magyar Rádió támogatása 1 Magyar Rádió Zrt. mûsorterjesztési költségeire 6 101, ,9 2 Magyar Rádió mûvészeti együtteseinek támogatására 1 000, ,0 11 Magyar Televízió támogatása 1 Magyar Televízió Zrt. mûsorterjesztési költségeire 7 803, ,8 12 Duna Televízió támogatása 1 Duna Televízió Zrt. mûsorterjesztési költségeire 2 034, ,0 13 Média közalapítványok támogatása 1 Magyar Televízió Közalapítvány támogatása 300,0 2 Hungária Televízió Közalapítvány támogatása 2 345, ,5 neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás MAGYAR KÖZLÖNY évi

10 Cím Alcím Jogcím Jogcím Cím Alcím Jogcím Jogcím 14 Magyar Távirati Iroda Zrt. támogatása 1 Közszolgálati feladatokra 2 580, ,0 2 A határon túli magyar sajtó hírellátására 80,0 80,0 3 A évi országgyûlési és önkormányzati választások idõszakában történõ tájékoztatási többletfeladatokra 110,0 98,0 6 Szerkesztõségi rendszer fejlesztése és elnöki stratégiai elképzelések 160,0 160,0 15 Üzemben tartási díj pótlása , , cím összesen: , ,3 16 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 1 Bolgár Országos Önkormányzat 37,5 37,5 2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 36,5 36,5 3 Országos Horvát Önkormányzat 92,4 92,4 4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 181,4 181,4 5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 52,9 52,9 6 Országos Cigány Önkormányzat 235,3 235,3 7 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 36,5 36,5 8 Országos Örmény Önkormányzat 36,5 36,5 9 Országos Szlovák Önkormányzat 93,2 93,2 10 Országos Szlovén Önkormányzat 41,6 41,6 11 Szerb Országos Önkormányzat 49,6 49,6 12 Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 29,8 29,8 13 Ukrán Országos Önkormányzat 29,8 29,8 17 Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása 1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 19,2 19,2 2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 12,5 12,5 3 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 51,5 51,5 1 Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 2,1 4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 73,2 73,2 5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 17,2 17,2 6 Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 78,6 78,6 7 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 14,6 14,6 8 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 7,0 7,0 9 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 105,8 105,8 10 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 16,9 16,9 11 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 32,2 32,2 12 Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 7,8 7,8 13 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 8,0 8, cím összesen: 1 397, ,6 neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás MAGYAR KÖZLÖNY évi 121.

11 Cím Alcím Jogcím Jogcím Cím Alcím Jogcím Jogcím neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 19 Költségvetési Tanács 1 Költségvetési Tanács Titkársága 900,0 900,9 3,0 1 Személyi juttatások 459,0 374,2 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 123,0 88,6 3 Dologi kiadások 255,0 245,4 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 461,6 1 Intézményi beruházási kiadások 63,0 117,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 139,7 19. cím összesen: 900,0 900, ,9 3,0 900,9 20 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete , ,7 1 Személyi juttatások 5 037, ,6 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 443, ,5 3 Dologi kiadások 2 701, ,2 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 479,6 821,2 3,6 13,8 1 Intézményi beruházási kiadások 540,9 294,0 2 Felújítás 1,0 3 Kölcsönök 50,0 150,0 64,6 117,4 2 Fejezeti kezelésû ok 3 Intézményi mûködési tartalék 3 Dologi kiadások 4 633,3 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 728,3 20. cím összesen: , , , ,9 21 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 30, ,1 1 Személyi juttatások 1 626,6 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 430,5 3 Dologi kiadások 8 496,0 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 41, ,2 1 Intézményi beruházási kiadások 460,2 2 Felújítás 19,6 3 Kölcsönök 1,5 1,5 21. cím összesen: , ,8 30,0 Összesen: , , , , , ,9 MAGYAR KÖZLÖNY évi

12 Cím Alcím Jogcím Jogcím Cím Alcím Jogcím Jogcím II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 493, ,8 1,0 1 Személyi juttatások 575,7 722,2 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 157,8 114,9 3 Dologi kiadások 337,5 454,8 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,1 0,1 1 Intézményi beruházási kiadások 417,1 216,0 2 Felújítás 3,0 0,1 3 Kölcsönök 2,0 2 Fejezeti kezelésû ok 2 Célok 1 Állami kitüntetések 282,1 1 Személyi juttatások 239,4 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 0,2 3 Dologi kiadások 42,5 3 Fejezeti tartalék 27,2 27,2 27,2 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Összesen: 1 802, , ,1 1, ,0 1 Alkotmánybíróság 1 330, ,0 3,4 1 Személyi juttatások 863,4 788,4 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 234,6 208,4 3 Dologi kiadások 230,5 373,1 0,1 1 Intézményi beruházási kiadások 61,8 2 Felújítás 1,5 6,0 3 Kölcsönök 0,6 0,9 Összesen: 1 330, , ,3 4, , MAGYAR KÖZLÖNY évi 121.

13 Cím Alcím Jogcím Jogcím Cím Alcím Jogcím IV. ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSOK HIVATALA 1 Országgyûlési Biztosok Hivatala 1 584, ,2 6,4 1 Személyi juttatások 1 013,9 992,4 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 280,7 263,7 3 Dologi kiadások 259,0 306,5 1 Intézményi beruházási kiadások 31,3 19,9 3 Kölcsönök 2,4 2,4 V. ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK Összesen: 1 584, , ,9 8, ,2 1 Állami Számvevõszék 6 611, ,5 18,0 7,6 1 Személyi juttatások 4 459, ,6 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 144, ,6 3 Dologi kiadások 941,5 911,5 2,0 1 Intézményi beruházási kiadások 72,6 139,8 2 Felújítás 13,7 37,6 3 Kölcsönök 1,6 1,6 VI. BÍRÓSÁGOK Jogcím neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Összesen: 6 631,2 20, , ,7 9, ,5 1 Bíróságok , , , ,1 1 Személyi juttatások , ,6 2 Munkaadókat terhelõ járulékok , ,7 3 Dologi kiadások , ,2 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 5,0 883,2 1 Intézményi beruházási kiadások 245, ,1 2 Felújítás 200,0 293,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 4 Kormányzati beruházás 1 290,1 3 Kölcsönök 61,9 62,1 2 Fejezeti kezelésû ok 1 Beruházás 1 Igazságszolgáltatás beruházásai 943,6 172,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 188,2 4 Kormányzati beruházás 943,6 MAGYAR KÖZLÖNY évi

14 Cím Alcím Jogcím Jogcím Cím Alcím Jogcím Jogcím 4 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 1 Nemzetközi tagdíjak és kötelezõ jellegû, önkéntes hozzájárulások 4,3 4,3 3 Dologi kiadások 4,3 4,3 6 Kincstári lavezetési díj kiadásai 0,3 0,3 3 Dologi kiadások 0,3 0,2 7 Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása 116,0 24,5 3 Dologi kiadások 50,0 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,1 3,8 1 Intézményi beruházási kiadások 66,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 60,1 8 Fõvárosi és Pest Megyei Bíróságon felhalmozódott ügyhátralék kezelése 735,5 1 Személyi juttatások 423,8 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 114,3 3 Dologi kiadások 197,4 9 Új Magyarország Fejlesztési Terv programjai 1 Tudásalapú igazságszolgáltatás-fejlesztés - Magyarországi bírák és igazságügyi alkalmazottak képzése és integrált tudásbázis kialakítása 52,9 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 52,9 1,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,0 16 Fejezeti tartalék 100,0 100,0 VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Összesen: , , , , , ,8 1 Ügyészségek , ,5 40,0 201,4 1 Személyi juttatások , ,2 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 5 012, ,4 3 Dologi kiadások 3 076, ,1 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 5,0 11,0 5,0 103,0 1 Intézményi beruházási kiadások 1 121, ,4 2 Felújítás 30,0 33,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,0 15,0 3 Kölcsönök 39,0 39,0 47,5 47,5 3 Fejezeti kezelésû ok 2 Nemzetközi szervezetekben való részvétellel kapcsolatos kötelezettségek 1,3 1,5 3 Dologi kiadások 1,3 1, MAGYAR KÖZLÖNY évi 121.

15 Cím Alcím Jogcím Jogcím Cím Alcím Jogcím Jogcím 3 EU tagságból eredõ feladatok 24,0 34,5 1 Személyi juttatások 10,0 18,4 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1,5 4,7 3 Dologi kiadások 12,5 11,3 4 Jogerõsen megállapított kártérítések céla 30,0 30,0 3 Dologi kiadások 28,2 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 30,0 0,8 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA Összesen: ,3 84, , ,3 351, ,5 1 A települési önkormányzatot megilletõ, a településre kimutatott személyi jövedelemadó , ,4 2 A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése 5 633, ,2 3 A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése , ,2 4 Normatív hozzájárulások 1 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai , ,8 2 Körzeti igazgatás 7 625, ,7 3 Körjegyzõség mûködése 4 099, ,7 4 Megyei, fõvárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai 5 383, ,6 5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 799,2 799,2 6 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 129,9 130,7 7 A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdõ települési önkormányzatok feladatai 4 923, ,5 8 Üdülõhelyi feladatok 4 993, ,4 9 Területi gyermekvédelmi szakszolgálat mûködtetése 1 211, ,7 10 Pénzbeli szociális juttatások , ,6 11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai , ,0 12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások , ,9 13 Közoktatási hozzájárulások , ,3 5 Központosított ok , ,7 6 A helyi önkormányzatok mûködõképességének megõrzését szolgáló kiegészítõ támogatások , ,7 7 Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott elõadó-mûvészeti szervezetek támogatása , ,4 8 Normatív, kötött felhasználású támogatások 1 Kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3 470, ,0 2 Egyes szociális feladatok támogatása , ,2 3 A többcélú kistérségi társulások támogatása , ,4 4 A helyi önkormányzati hivatásos tûzoltóságok támogatása , ,1 10 Címzett és céltámogatások 950,0 657,3 11 Vis maior tartalék 1 100, ,9 12 Budapest 4-es Budapest Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér közötti metróvonal építésének támogatása , ,4 13 Siklósi vár felújítása 100,0 14 A leghátrányosabb helyzetû kistérségek felzárkóztatásának támogatása 4 614,6 15 A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása 8 480,2 neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás MAGYAR KÖZLÖNY évi

16 Cím Alcím Jogcím Jogcím Cím Alcím Jogcím Jogcím 16 Fõvárosi közösségi közlekedés kiegészítõ támogatása ,0 17 Üdülõhelyi feladatok kiegészítõ támogatása 999, május júniusi rendkívüli idõjárásban megsemmisült lakóingatlanok helyreállításának támogatása 1 807,5 19 Fõvárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása 7 500,0 20 Várpalota és térsége támogatása 75,4 X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Összesen: , ,6 neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása 8 853, ,8 21, ,6 1 Személyi juttatások 6 500, ,6 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 635, ,0 3 Dologi kiadások 734, ,5 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 3,5 189,1 15,0 1 Intézményi beruházási kiadások 67,4 2 Felújítás 21,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 32,6 3 Kölcsönök 3,0 3,0 5,2 51,3 2 Magyar Szabadalmi Hivatal 15, , ,8 1 Személyi juttatások 1 352, ,5 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 345,3 346,0 3 Dologi kiadások 1 390, ,0 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 172,4 94,2 32,8 1 Intézményi beruházási kiadások 192,3 238,0 2 Felújítás 6,0 15,7 3 Kölcsönök 4,0 4,0 3 Egyenlõ Bánásmód Hatóság 198,5 216,9 3,0 99,5 1 Személyi juttatások 117,1 142,0 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 31,6 37,2 3 Dologi kiadások 51,7 136,1 1,7 1 Intézményi beruházási kiadások 1,1 3,6 4 Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 656,8 694,8 100,0 590,0 1 Személyi juttatások 461,7 484,3 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 111,3 122,7 3 Dologi kiadások 157,8 494,0 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 39,5 309,2 1 Intézményi beruházási kiadások 26,0 374,4 2 Felújítás 10, MAGYAR KÖZLÖNY évi 121.

17 Cím Alcím Jogcím Jogcím Cím Alcím Jogcím Jogcím neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 5 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal , , , ,7 1 Személyi juttatások 2 688, ,0 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 726,4 614,2 3 Dologi kiadások , ,6 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 3, , ,6 1 Intézményi beruházási kiadások 614, ,2 2 Felújítás 156,6 3,4 3 Kölcsönök 5,0 0,1 6 Igazságügyi szakértõi és kutató intézetek 1 510, ,8 850, ,9 1 Személyi juttatások 1 376, ,3 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 376,5 363,5 3 Dologi kiadások 507, ,6 0,5 1 Intézményi beruházási kiadások 100,0 148,8 3 Kölcsönök 2,4 1,0 7 Szülõföld Alap Iroda 1,5 158,4 218,5 1 Személyi juttatások 81,0 105,2 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 24,5 25,0 3 Dologi kiadások 52,9 63,5 1 Intézményi beruházási kiadások 11,6 8 Megyei Közigazgatási Hivatalok 7 166, ,9 529, ,1 1 Személyi juttatások 5 190, ,5 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 362, ,5 3 Dologi kiadások 1 128, ,5 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 708,4 121,7 1 Intézményi beruházási kiadások 9,9 171,5 2 Felújítás 4,7 28,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 270,9 3 Kölcsönök 9,6 9,6 9 ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet 286,9 312,2 70,0 70,8 1 Személyi juttatások 220,0 220,9 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 60,1 59,2 3 Dologi kiadások 76,8 90,0 10 Balassi Intézet 4 290, ,1 760, ,7 1 Személyi juttatások 2 354, ,3 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 516,6 551,0 3 Dologi kiadások 1 398, ,1 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 492,9 417,4 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 171,0 219,2 6 Kamatfizetések 0,5 MAGYAR KÖZLÖNY évi

18 Cím Alcím Jogcím Jogcím Cím Alcím Jogcím Jogcím neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 25,2 1 Intézményi beruházási kiadások 117,2 117,0 2 Felújítás 19,3 4 Kormányzati beruházás 11,2 11 Igazságügyi Hivatal 4 930, ,0 189,2 1 Személyi juttatások 3 257, ,8 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 826,6 841,2 3 Dologi kiadások 819, ,4 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 3,0 2,6 0,1 1 Intézményi beruházási kiadások 24,8 5,2 3 Kölcsönök 1,7 52,8 12 Regionális képzõ központok 279,6 322, , ,3 1 Személyi juttatások 1 604, ,6 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 431,8 419,1 3 Dologi kiadások 2 599, ,2 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,1 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 34,6 149,0 151,7 1 Intézményi beruházási kiadások 147,0 177,7 2 Felújítás 2,0 3,3 3 Kölcsönök 0,7 0,7 13 Wekerle Sándor Alapkezelõ 910, , , ,4 1 Személyi juttatások 1 017, ,0 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 301,8 292,0 3 Dologi kiadások 265, ,4 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 687, ,8 0,7 1 Intézményi beruházási kiadások 23,7 39,0 15 Fejezeti kezelésû ok 2 Célok 1 Központilag kezelt fejezeti feladatok 302,8 166,9 302,5 1 Személyi juttatások 241,7 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 48,9 3 Dologi kiadások 12,2 36,7 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 313,8 40,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,4 3 Kölcsönök 2,4 2,4 2 Feladatfinanszírozási ok maradványának befizetése 3 Dologi kiadások 143,5 3 Afganisztáni tartományi újjáépítési segélyprogram kiadásainak támogatása 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1, MAGYAR KÖZLÖNY évi 121.

19 Cím Alcím Jogcím Jogcím Cím Alcím Jogcím Jogcím neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 4 Legyen jobb a gyermekeknek nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása 80,0 27,9 1 Személyi juttatások 19,1 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 4,8 3 Dologi kiadások 16,5 12,3 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 39,6 50,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,9 5 Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 125,0 6 Szabályozási és monitoring feladatok támogatása 3 Dologi kiadások 88,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,9 7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 653,8 290,7 1 Személyi juttatások 14,0 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 3,6 3 Dologi kiadások 636,2 352,4 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 105,6 8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 395,6 40,3 1 Személyi juttatások 20,0 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 4,9 3 Dologi kiadások 370,7 320,5 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 10,7 9 Közszolgálati és közigazgatási minõségfejlesztési feladatok 3 Dologi kiadások 20,1 13 Kormányzati személyügyi feladatok támogatása 15,0 17,6 1 Személyi juttatások 12,1 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2,9 3 Dologi kiadások 88,2 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 84,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,4 14 A helyi közbiztonság javításában résztvevõk támogatása 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 50,0 16 EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel elõkészítése 2 439, ,0 1 Személyi juttatások 70,0 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 20,1 3 Dologi kiadások 2 348, ,9 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2,3 MAGYAR KÖZLÖNY évi

20 Cím Alcím Jogcím Jogcím Cím Alcím Jogcím Jogcím neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 17 A büntetõeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 120,0 207,3 1,6 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 120,0 205,3 18 Jogi segítségnyújtás 85,0 232,5 8,4 3 Dologi kiadások 85,0 240,7 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,1 24 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása 377,7 19,9 1 Személyi juttatások 140,0 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 34,0 3 Dologi kiadások 203,7 4,5 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 6,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,0 25 Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása 300,0 226,9 1 Személyi juttatások 15,0 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2,4 3 Dologi kiadások 7,3 7,8 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 275,3 117,6 20,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 156,4 26 Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása 140,5 132,2 6,2 3 Dologi kiadások 140,5 136,9 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 22,6 1 Intézményi beruházási kiadások 70,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 23,9 27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 51,4 40,5 3 Dologi kiadások 51,4 69,6 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,9 29 Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása 1 616, ,7 3 Dologi kiadások 850, ,2 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 766, ,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,4 30 Uniós projektek támogatása 24,1 33 Ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások 11,1 34 ÚMFT-s fejlesztések elõkészítése, projektek kidolgozása 8,3 35 A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi egyenlõtlenségek csökkentését elõsegítõ programok támogatása 18,4 36 Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani feladatok támogatása 254,3 37 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása 15, MAGYAR KÖZLÖNY évi 121.

21 Cím Alcím Jogcím Jogcím Cím Alcím Jogcím Jogcím neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása 59,4 3 Dologi kiadások 0,7 40 A Megyei Közigazgatási Hivatalok megszûnésével kapcsolatos feladatok 672,6 281,7 3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 1 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 69,0 69,0 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 69,0 61,5 2 Tom Lantos Alapítvány támogatása 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2 451,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 548,1 3 Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása 370,1 370,1 50,0 3 Dologi kiadások 0,3 0,2 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 369,8 419,9 10 Egyéb civil és non-profit szervezetek támogatása 158,0 63,0 34,4 3 Dologi kiadások 117,0 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 158,0 135,4 11 Társadalmi szervezetek és segítõk támogatása 18,0 11,7 2,0 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 18,0 9,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 12 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány 315,0 315,0 3 Dologi kiadások 11,2 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 315,0 549,8 13 Civil szervezetek, kapcsolódó feladatok támogatása 161,0 120,1 0,1 1 Személyi juttatások 27,0 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 8,6 3 Dologi kiadások 24,4 9,2 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 101,0 90,6 14 Nemzeti Civil Alapprogram 7 000, ,4 165,8 3 Dologi kiadások 560,0 436,3 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 6 440, ,4 15 Rádió C 35,0 35,0 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 35,0 18,0 16 Rajkó Mûvészeti Együttes 35,0 35,0 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 35,0 35,0 MAGYAR KÖZLÖNY évi

22 Cím Alcím Jogcím Jogcím Cím Alcím Jogcím Jogcím neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás Tagú Cigányzenekar 35,0 30,0 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 35,0 30,0 18 Elsõ Roma Tájház 30,0 27,0 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 30,0 19 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány mûködéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 36,0 4 Határon túli magyarok programjainak támogatása 1 Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása 1 203, ,5 2,8 1 Személyi juttatások 34,0 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 9,0 3 Dologi kiadások 101,0 18,0 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 967, ,0 1 Intézményi beruházási kiadások 92,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,0 2 Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása 3 475, ,7 3,7 1 Személyi juttatások 37,0 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 10,0 3 Dologi kiadások 250,0 8,0 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 3 178, ,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 39,8 3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 2 207, ,6 15,4 1 Személyi juttatások 26,0 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 7,0 3 Dologi kiadások 13,1 21,5 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2 161, ,5 1,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 172,3 4 A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttmûködést szolgáló intézmények erõsítése 662,4 259,4 39,6 3 Dologi kiadások 0,6 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 662,4 460,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 119,8 5 Corvinus Támogatásközvetítõ Zrt. Tõkeemelése 250,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 250,0 5 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 1 Egyházi közgyûjtemények és közmûvelõdési intézmények 652,0 652,0 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 652,0 649, MAGYAR KÖZLÖNY évi 121.

23 Cím Alcím Jogcím Jogcím Cím Alcím Jogcím Jogcím neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 2 Hittanoktatás 3 008, ,0 3 Dologi kiadások 0,8 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 3 008, ,8 3 Egyházi alapintézmény-mûködés, Szja rendelkezése és kiegészítése 8 212, ,5 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 8 212, ,5 4 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék , ,9 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások , ,9 5 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítõ egyházi személyek jövedelempótléka 1 555, ,0 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1 555, ,0 6 Egyházi oktatási és kulturális célú támogatás 45,0 45,0 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 45,0 44,1 7 Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások 1,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 580,0 14 Roma telepeken élõk lakhatási és szociális integrációs programja 1 000,0 325,3 0,2 3 Dologi kiadások 60,0 29,1 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 115,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 940,0 597,0 15 Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása 100,0 91,2 2,0 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 3,2 3 Dologi kiadások 22,0 12,0 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 64,8 43,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,1 16 Cigányság lakáskörülményeinek javítása 3 Dologi kiadások 100,0 18 Az egyenlõ bánásmód és az esélyegyenlõség fejlesztése 1 Az egyenlõ bánásmód és az esélyegyenlõség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása 545,0 193,7 5,0 1 Személyi juttatások 15,0 2 Munkaadókat terhelõ járulékok 6,1 3 Dologi kiadások 134,0 16,7 5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 394,9 547,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,3 MAGYAR KÖZLÖNY évi

2013. évi... törvény

2013. évi... törvény I 2013. évi.... törvény a Magyarország 2012. évi központi költségvetésér ől szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvén y végrehajtásáról * Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 2003. november 24., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK 2003: XCV. tv. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról....................................

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 1998. november 4., szerda 99. szám Ára: 770, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1998: XLVIII. tv. 1998: XLIX. tv. 50/1998. (XI. 4.) BM r. 46/1998.

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 20.127 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére . NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER Iktatószám: NGM/ /2015. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése NEM NYILVÁNOS Készült 2015. 10. 21-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az államháztartás számviteléről szóló

Részletesebben

Budapest, 2013. január 29. Ára: 5200 Ft 1. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 2 298 II. GAZDASÁG 299 340 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 341 407

Budapest, 2013. január 29. Ára: 5200 Ft 1. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 2 298 II. GAZDASÁG 299 340 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 341 407 Budapest, 2013. január 29. Ára: 5200 Ft 1. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 2 298 II. GAZDASÁG 299 340 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 341 407 2 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 155. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 20., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 155. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 20., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 20., kedd Tartalomjegyzék 269/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 270/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 271/2011. (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

2016. évi. törvény. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről I. FEJEZET

2016. évi. törvény. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről I. FEJEZET 06. évi. törvény Magyarország 07. évi központi költségvetéséről Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk () bekezdése alapján Magyarország 07. évi központi költségvetéséről a következő törvényt alkotja:

Részletesebben

2014. évi C. törvény. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről

2014. évi C. törvény. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről a következő törvényt

Részletesebben

I. FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG ÉRTÉKE

I. FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG ÉRTÉKE 85 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi 7. II. Törvények 0. évi CCIV. törvény Magyarország 0. évi központi költségvetésérõl* Az Országgyûlés az Alaptörvény 6. cikk () bekezdése alapján Magyarország 0. évi központi költségvetésérõl

Részletesebben

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 213. évi előirányzat

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Tervezet Tájékoztató a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Budapest, 2007. október hó A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó

Részletesebben

Javaslat. Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére

Javaslat. Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Szendrő Város Polgármestere Javaslat Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. számú törvény 71. - ában foglaltak szerint

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről a következő törvényt alkotja:

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről a következő törvényt alkotja: 850 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 0. évi. II. Törvények 0. évi CCXXX. törvény Magyarország 04. évi központi költségvetéséről* Az Országgyűlés az Alaptörvény. cikk () bekezdése alapján Magyarország 04. évi

Részletesebben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét, hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny megújult névvel és tartalommal jelenik meg.

Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét, hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny megújult névvel és tartalommal jelenik meg. Budapest, 2011. március 22. Ára: 4870 Ft 3. szám Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét, hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny megújult névvel és tartalommal jelenik meg. A Pénzügyi Közlönyt

Részletesebben

T/7655/XXX. Az Országgyűlés. ajánlása. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló. T/7655. sz. törvényjavaslat.

T/7655/XXX. Az Országgyűlés. ajánlása. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló. T/7655. sz. törvényjavaslat. TERVEZET! 2012. 12. 09. T/7655/XXX. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának ajánlása Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 42. szám 10617 V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A belügyminiszter 15/2011. (IV. 22.) BM rendelete az önkormányzatok és jogi személyiségû társulásaik európai

Részletesebben

T/1498/409. Az Országgyűlés. Számvevőszéki és költségvetési bizottságának. Sport- és turizmus bizottságának. ajánlása

T/1498/409. Az Országgyűlés. Számvevőszéki és költségvetési bizottságának. Sport- és turizmus bizottságának. ajánlása T/1498/409. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának Fenntartható fejlődés

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat.../2014. (...) határozata a 2014. évi költségvetéséről A Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény

OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény Fogyasztókkal kötött pénzügyi lízingszerződésekhez Érvényes 2016. 05. 01-től Az ingatlanlízing díj- és költségtételeiről 1. Kamat Kamatbázis: Forint lízing: 3 havi BUBOR

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda 103. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 22/2010. (XII. 22.) BM utasítás a belügyi tudományos

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. január végi helyzetéről 2015. február * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.( X.16.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.11.) önkormányzati

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 4., csütörtök. Tartalomjegyzék. 26/2010. (XI. 4.

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 4., csütörtök. Tartalomjegyzék. 26/2010. (XI. 4. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 4., csütörtök 168. szám Tartalomjegyzék 26/2010. (XI. 4.) VM rendelet 27/2010. (XI. 4.) VM rendelet 110/2010. (XI. 4.) OGY 1221/2010.

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló jelentés

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló jelentés Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Összefoglaló jelentés az ÁKK Zrt. és partnerei által nyilvántartott hitelek, állampapírok, a kapcsolódó fedezeti és betétügyletek egyeztetéséről

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. február végi helyzetéről 2015. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. november végi helyzetéről 2015. december * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KÖZPONTI ELŐIRÁNYZATAI

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KÖZPONTI ELŐIRÁNYZATAI Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek IX. 2 5 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének 1 306,0 általános IX. 5 5

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. október végi helyzetéről 2015. november * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

Magyarország Kormánya Zárószavazás előtti módosító javaslat!

Magyarország Kormánya Zárószavazás előtti módosító javaslat! 116551 11511 Z Z nr -~, 0 6. Magyarország Kormánya Zárószavazás előtti módosító javaslat! Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

T/3860/918. Az Országgyűlés

T/3860/918. Az Országgyűlés T/3860/918. Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának Foglalkoztatási

Részletesebben

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 1-jén (szerda) 8 órára

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 1-jén (szerda) 8 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város

Részletesebben

A fejezet fontosabb előirányzatai és azok változása 2008. évi 2008. évi. 2007. évi eredeti módosított tény előirányzat.

A fejezet fontosabb előirányzatai és azok változása 2008. évi 2008. évi. 2007. évi eredeti módosított tény előirányzat. A "Miniszterelnökség" fejezet a miniszterelnök munkáját, a kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő szervezetek költségvetését tartalmazta.

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM A 2010. évben végrehajtott és a 2011. évre előkészített szervezeti átalakítások nyomán létrejött szervezeti struktúra és háttérintézményi hálózat működtetése

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1.

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1. Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 9/2010. (II.22.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Budapest

Részletesebben

11. cím: Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

11. cím: Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 11. cím: Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok A X. Miniszterelnökség fejezet 11. Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím (mint önálló költségvetési fejezet) felügyeletét a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatokat

Részletesebben

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI A fejezet a központi költségvetés devizában és a forintban fennálló adóssága kamat- és egyéb

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2013. február havi helyzetéről 2013. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testület Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testület Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testület Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l

Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l Hercegszántó Község Polgármestere Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 50/A (1) bek. 4. pontja

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások

A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások 6. számú melléklet a 2005. évi. törvényhez A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások 1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása

Részletesebben

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet)

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A zárszámadási adatok számszaki és tartalmi valódisága 2. A fejezetek és az intézmények szervezeti,

Részletesebben

Emőd Város Képviselő-testületének 7/2010. (VI. 25.) R E N D E L E T E

Emőd Város Képviselő-testületének 7/2010. (VI. 25.) R E N D E L E T E Emőd Város Képviselő-testületének 7/2010. (VI. 25.) R E N D E L E T E Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 12.) számú rendeletének módosításáról Emőd Város Képviselő-testülete

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyi Államtitkárság Környezet- és Természetvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS

Részletesebben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása A LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása 2011. június hó Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi költségvetésének végrehajtása Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Gyűjtőszámlahitelről

TÁJÉKOZTATÓ a Gyűjtőszámlahitelről TÁJÉKOZTATÓ a Gyűjtőszámlahitelről A Gyűjtőszámlahitelt az a természetes személy (adós vagy adóstárs) igényelheti, aki a korábban felvett jelzáloghitele törlesztési terheit, a jelentős árfolyam növekedés

Részletesebben

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató:

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: SZAKMAI JOGTÁR A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Jelen szakmai jogtár arra ad segítséget, hogy az egyes joganyagokról tájékoztatást

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 2011. évi CXLVI. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról 32438

MAGYAR KÖZLÖNY. 2011. évi CXLVI. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról 32438 MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 14., hétfõ 132. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXLVI. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Felhívás!

TARTALOMJEGYZÉK. Felhívás! Budapest, 2012. március 26. Ára: 4935 Ft 3. szám Felhívás! Felhívjuk tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a közlöny szerkesztõségének elérhetõsége megváltozott: telefon: 795-2721, fax: 795-0295 cím: 1051

Részletesebben

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október JELENTÉS Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október Számvevői Iroda Iktatószám: V-3055-16/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

T1177001955. Tisztelt Elnök Asszony!

T1177001955. Tisztelt Elnök Asszony! AZ ORSZÁGGYŰLÉS KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA T1177001955. Melléklet: Tájékoztató Dr. Szili Katalin az Országgyűlés elnöke Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A Bizottság a Házszabály 121. -ának (6)

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. FEBRUÁR 17. ÁRA: 1775 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK 6/2009. (I. 20.) Korm. rendelet a költségvetési

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 13. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. február 15., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 13. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. február 15., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. február 15., kedd Tartalomjegyzék 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 5/2011. (II. 15.) KIM rendelet 6/2011. (II. 15.) NGM rendelet 7/2011.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 3372 3442 II. GAZDASÁG 3443 3462 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 3463 3544

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 3372 3442 II. GAZDASÁG 3443 3462 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 3463 3544 Budapest, 2012. szeptember 25. Ára: 4935 Ft 11. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 3372 3442 II. GAZDASÁG 3443 3462 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 3463 3544 3372 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 11. szám I.

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

CompLex Hírlevél. új jogszabályok. Tartalom. 2007. március

CompLex Hírlevél. új jogszabályok. Tartalom. 2007. március új jogszabályok 2007. évi XIX. törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról 2007. 04. 01. 2007. évi XVIII. törvény a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között az egymás

Részletesebben

SZAKMAI JOGTÁR. Tájékoztató:

SZAKMAI JOGTÁR. Tájékoztató: SZAKMAI JOGTÁR A tőzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Jelen szakmai jogtár arra ad segítséget, hogy az egyes joganyagokról tájékoztatást

Részletesebben

2015. évi költségvetési adatok - 4.hó (millió forintban) Eredeti előirányzat

2015. évi költségvetési adatok - 4.hó (millió forintban) Eredeti előirányzat 01 00 00 00 00 I. ORSZÁGGYŰLÉS 01 01 01 00 00 Országgyűlés hivatali szervei 560,0 20 860,5 6 148,6 20 899,4 5 952,8 6 747,1 01 01 01 00 00 K1 - Személyi juttatások 11 216,2 12 775,9 2 959,8 01 01 01 00

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 2 1128 II. GAZDASÁG 1129 1164 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1165 1282

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 2 1128 II. GAZDASÁG 1129 1164 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1165 1282 Budapest, 2012. január 30. Ára: 4935 Ft 1. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 2 1128 II. GAZDASÁG 1129 1164 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1165 1282 2 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 2013. évi XXIV. törvény A szociális közmûszolgáltatás kialakítása érdekében egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról 6471

MAGYAR KÖZLÖNY. 2013. évi XXIV. törvény A szociális közmûszolgáltatás kialakítása érdekében egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról 6471 MAGYAR KÖZLÖNY 51. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 27., szerda Tartalomjegyzék 2013. évi XXII. törvény A Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatalról 6444 2013. évi XXIII. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 1010/23402/2015 TÁRGY: A NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZRT. ÁLTAL MEGVÁSÁROLT, ÁLLAMI TULAJDONBAN LÉVŐ LAKÁSOK INGYENES ÖNKORMÁNYZATI TULAJODONBA ADÁSA MELLÉKLET: 2 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM 12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 17/2008. (V. 2. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Értékelési

Részletesebben

a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére

a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/318/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek elidegenítésének

Részletesebben

ÁTALAKULÁSI TERV. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ÁTALAKULÁSI TERV. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁTALAKULÁSI TERV Békéscsaba, 2014. június 23. Fekete Antal s.k. vezérigazgató DAKK ZRT. BÁCS VOLÁN ZRT. KÖRÖS VOLÁN ZRT. KUNSÁG VOLÁN

Részletesebben

OTP Lakáslízing Zrt. Hirdetmény. Az ingatlanlízing díj- és költségtételeiről

OTP Lakáslízing Zrt. Hirdetmény. Az ingatlanlízing díj- és költségtételeiről OTP Lakáslízing Zrt. Hirdetmény Az ingatlanlízing díj- és költségtételeiről 1. Kamatbázis 2. THM Forint lízing: 3 havi BUBOR; Euro-s lízing és euro alapú lízing: 3 havi EURIBOR; Svájci frank lízing és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A támogatások odaítéléséről a közoktatási szakállamtitkár 2010. június 30-áig dönt, a támogatások júliusban kerülnek átutalásra.

TÁJÉKOZTATÓ. A támogatások odaítéléséről a közoktatási szakállamtitkár 2010. június 30-áig dönt, a támogatások júliusban kerülnek átutalásra. TÁJÉKOZTATÓ a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatásokról (A 2010. évi költségvetési törvény 5. számú mellékletének 5. pontja alapján) A támogatás igénylésének, döntési

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Első Fejezet. c) hiányát 699 735,6 millió forintban, azaz hatszázkilencvenkilencezerhétszázharmincöt

Első Fejezet. c) hiányát 699 735,6 millió forintban, azaz hatszázkilencvenkilencezerhétszázharmincöt 2004. évi törvény a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről, valamint annak a végrehajtásához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 21. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 21. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 21. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. május 8., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 12/2013. (V. 8.) BM utasítás a belügyi járművek használatáról és üzemeltetéséről szóló 15/2011.

Részletesebben

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai IX. Helyi önkormányzatok i IX. Helyi önkormányzatok i fejezet A Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) szerint a helyi önkormányzatok

Részletesebben

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt.

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. Postacím: 3525 Miskolc, Dózsa György út 12. Tel.: +36 48 510 000, +36 48 512 530 Fax: +36 48 510 001 web: www.erbbank.hu e-mail: info@erbbank.hu TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben