1. A "Jó gyakorlat" 2. A tulajdonos. 3. A megvalósítás helyszíne: 4. Az alkalmazási terület: 5. Tartalmi leírás: 842b90f8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A "Jó gyakorlat" 2. A tulajdonos. 3. A megvalósítás helyszíne: 4. Az alkalmazási terület: 5. Tartalmi leírás: 842b90f8"

Átírás

1 Intézmény neve: Intézmény címe: Kitöltő neve: 1. A "Jó gyakorlat" Megnevezése: 2. A tulajdonos neve: képviselője: Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Kiss Albert Kutató Gyermekek Tudományos Konferenciája Zalabéri Általános Iskola Kiss Albert 3. A megvalósítás helyszíne: 842b90f8 Intézmény/intézményegység/feladatellátási hely: Intézmény OMazonosítója: Zalabéri Általános Iskola Régió: Nyugat-Dunántúl Megye: Zala Település: Zalabér Irányítószám: 8798 Utca, házszám: Hunyadi u Az alkalmazási terület: x pedagógiai x módszertani - oktatásszervezési - szervezetfejlesztési - egyéb Intézménytípus: általános iskola Korosztály: Tartalmi leírás: Melyek a bemutatott jó gyakorlat céljai? Az általános iskolások tudományos diákkörének céljai: a tudományos diákkört vállaló alapfokú közoktatási intézmény kínálja fel növendékei számára a szubjektív alkotások létrehozásának lehetőségét olyan pedagógiai folyamatokkal, amelyekben érvényesül az információs forrásközpontok-, a kutatási módszerek éves gyerekek képességeinek megfelelő megismertetése, alkalmazásuk tanítása, valamint a tudományos problémák értelmezésének segítése a tudományos diákköri munkát végző diákok tanulják meg a felelősségteljes önművelést; a forrásközpontok felhasználását; az ismeretterjesztés digitális és nyomtatott formáit; az általuk érthető kutatási módszerek alkalmazását; a megértett tudományos problémák mikrokörnyezetükben történő vizsgálatát; a szubjektív alkotást és az alkotásukról történő kommunikációt a tudományos diákköri munkára felkészítő pedagógusok vállalják a tudomány iránt érdeklődő tehetségígéretek (és

2 intenzív felzárkóztatásra szoruló, de kreatív tanulók) szubjektív alkotásának, azon felül az alkotási folyamat bemutatásának, majd az arról folyó diskurzusnak a segítését a kutatás iránt affinitást mutató pedagógusok váljanak képessé - önszerveződő formában - továbbadni a tudományos diákköri munkában szerzett tapasztalataikat, tudásukat a tantestületük és más iskolák pedagógusainak Amennyiben a "jó gyakorlat" kiemelten alkalmas arra, hogy szolgálja az áttérést a tananyagközpontú módszertanról a tanulóközpontú/gyermekközpontú pedagógiai eljárások alkalmazására, ennek eszközrendszerét konkrétan, részletesen mutassa be. Empirikus kutatási háttér: Az empirikus kutatás tapasztalatait mutatja be a Tudományos diákkör az általános iskolákban Zalabér szerepe az első tíz évben című könyv (Kiss Albert, Pannon Egyetem ÉKP Országos Központja, Pápa 2009.). Ez a kutatási beszámoló bevezeti a pedagógusokat abba az innovációs munkába, amely elengedhetetlen a tudományos diákkör működtetésébe. Így segít abban a paradigmaváltásban, aminek sarkalatos kérdései: A tudományos alkotó munkába való bevezetés lehetséges-e tíz éves kortól az általános iskolákban a tömegoktatás keretei között, és kialakítható, működtethető-e az általános iskolások számára a kutató gyerekek tudományos konferenciája hálózat? Betöltheti-e a tudományos diákkörök országos hálózata azt a feladatát a tömegiskolázás keretei között, hogy növendékeit megismertesse a szubjektív tudományos alkotások létrehozás révén az újtudás termelésének alapjaival? Módszertani könyv: A tudományos diákkör létrehozásának és működtetésének módszertanát írja le Kiss Albert: Tudományos diákkör az általános iskolákban a diákkör létrehozása és működtetése (Zalabéri Általános Iskola, Zalabér 2010.) című könyve. Ez a módszertani könyv értelmezi az általános iskolai tudományos diákkört, bemutatja a tudományos diákköri tevékenységek és a NAT kapcsolatát, leírja a tudományos diákkör létrehozását, segítséget ad a tanulás segítéséhez a tudományos diákkörben. Útmutatást ad az ismeretterjesztő alkotás, a kutatásmódszertan, és a mikrokutatás elemeinek tanításához. Rezümék gyűjteménye ( ) Az általános iskolások által végzett tudományos diákköri munkák során keletkező (ismeretterjesztő és kutatásmódszertanban jártas, valamint a mikrokutatás elemeit tartalmazó) alkotásokról készült rezümék (összefoglalók) gyűjteménye bemutatja a diákköri alkotó tevékenységek eredményét. Ez a gyűjtemény egyaránt segítséget ad a tudományos diákköri munkára felkészítő pedagógusnak és a diákoknak ahhoz, hogy az alkotó tevékenységek eredményén keresztül célokat fogalmazhassanak meg, és mintákat tanulmányozhassanak a diákköri tanuláshoz. Értékelőlapok A tudományos diákköri tevékenység során keletkező írásos pályamunkáknak és a pályamunkákat bemutató előadásoknak értékelőlapjai. Kérdőívek és elégedettségmérő lapok Az általános iskolai tudományos diákköri konferenciák minőségbiztosításához készült kérdőívek és elégedettségmérő lapok Amennyiben a "jó gyakorlat" kiemelten és célzottan szolgálja valamely kompetenciaterületen, műveltségterületen a kompetencia alapú oktatás eszközrendszerének eredményes alkalmazását, ezt konkrétan, részletesen mutassa be. Tapasztalataink meggyőztek bennünket arról, hogy a tudományos diákköri tevékenységek fejlesztik a tudományos diákköri munkát végző tanulók kreatív önművelését, amelyek kihatnak a NAT 2007 szerint értelmezett kulcskompetenciákra. Elemzésünk szerint: az anyanyelvi kommunikációra specifikusan hat az ismeretek gyűjtése, a szövegfeldolgozás, a szövegalkotás, szubjektív alkotás, a beszámoló készítése, az előadás tartása, a zsűri reflektálásának fogadása, a rezümé készítése a matematikai kompetenciára specifikusan hat a problémafeltárás, míg érintőlegesen az ismeretek gyűjtése, a szubjektív ismeretbővítés, a beszámoló tartása a természettudományos kompetenciára specifikusan hat az ismeretek (empirikus) gyűjtése, a problémafeltárás (természettudományi kutatási módszerek alkalmazása), míg érintőlegesen a szövegfeldolgozás, a szövegalkotás, a beszámoló készítése és az előadás tartása a digitális kompetenciára specifikusan hat a virtuális ismeretgyűjtés (internet alkalmazásával), a beszámoló készítése (Word programmal), az előadás tartása (PowerPoint programmal), míg érintőlegesen a (digitális) szövegfeldolgozás, a szubjektív ismeretbővítés, a rezümé készítése a szociális és állampolgári, valamint a kezdeményező és vállalkozói kompetenciákra érintőlegesen hatnak a diákköri tevékenységek az esztétikai-, művészeti tudatosságra és kifejezőképességre érintőlegesen hat a kutatási beszámoló készítése és az előadás szemléltetése PowerPoint programmal A tudományos diákköri munkában létrejött diákalkotásokat elemezve a NAT által felsorolt műveltségterületek szerint csoportosítottuk. A tudományos diákköri munka tíz éve alatt több mint 1200 alkotás született. Ezeket az alkotásokat a diákok bemutatták (a regionális fordulókon és az országos döntőkön) előadások formájában, amelyek értékelését a

3 műveltségterületeknek megfelelően végezte a zsűri. A besorolás szerint az előadások megoszlása műveltségterületenként (csökkenő sorrendben): a legtöbb pályamunka az Ember és társadalom műveltségterületre érkezett (38%). Ezt követte az Ember a természetben műveltségterület (17%), a Földünk és környezetünk (14%), az Életvitel és gyakorlati ismeretek (10%), az Anyanyelv és irodalom (8%), az Informatika (3%), a Művészetek (2%), a Testnevelés és sport (2%), az Élő idegen nyelv (0,04%), végül a Matematika műveltségterület (0,04%) Amennyiben a "jó gyakorlat" kiemelten és célzottan szolgálja a gyermekek, szülők egyenlő hozzáférését a minőségi neveléshez, oktatáshoz, továbbá a sikeres együttnevelést, ezt konkrétan, részletesen mutassa be. A tudományos diákköri tevékenység nyílt pedagógiai folyamatokban zajlik, amelyben a nyíltság a pedagógus diák szülő együttműködésében ölt testet. A diákok érdeklődésének megfelelő tudományos téma feldolgozásában (a kutatásunk közben végzett rendszeres kérdőíves felmérés eredményei alapján) a gyerekek 75%-ban a pedagógussal és a családtaggal, és ezt 15%-ban kiegészítik - a választott tudományos témában jártas szakemberrel végzett közös tevékenységgel. A diákköri munka során a fenti arányban segítséget kapnak a munka megtervezéséhez, a forrásmunkák feltárásához, a vizsgálatok tervezéséhez, az eszközök készítéséhez, az eredmények elemzéséhez, a tudományos diákköri munkát bemutató pályamunka készítéséhez. Mindez lehetőséget teremt, a nyílt pedagógiai folyamatokban, a közös alkotási miliőben történő együttnevelésben Itt sorolja fel és röviden támassza alá, milyen hatások, eredmények várhatók a gyakorlat alkalmazásától. Itt a felhasználó számára kell megjeleníteni az adaptáció pedagógiai hasznát. Az általános iskolások tudományos diákkörének 10 éves működtetése alatt végzett empirikus kutatás során arra kerestük a választ, hogy a létrehozott tudományos diákkörök országos hálózata betöltheti-e tömegméretekben azt a feladatát, hogy növendékeinek biztosítsa a szubjektív alkotások létrehozásának lehetőségét, ezenközben bevezesse őket a kutatások világába, a kutatói problémalátásba, az önálló felelős tanulás és a kutatói tevékenységek gyakorlásába. Tapasztalataink, megfigyeléseink és vizsgálataink alapján a következőkben összegezhetjük megállapításainkat. (1) A tudományos diákköri munkát vállaló általános iskolák és diákok száma stabilizálódott az öt régióban. A városok és a falvak iskoláiban a személyi és a tárgyi feltételek egyaránt alkalmasak a diákköri munkához. Az iskolák által alkalmazott különböző kerettantervek mellett egyaránt bevezethető a tudományos diákköri tevékenységek tanulása: a kreatív önművelés, a szubjektív alkotások létrehozása és a gyerekek kutatásairól folytatandó diskurzus. A tudományos diákköri munka vállalása lehetőséget adhat az általános iskolák számára a tudásalapú társadalom kihívásaira megoldást jelentő tehetséggondozásra. (2) A 9 14 éves gyerekek érdeklődését felkelti a tudományos diákköri munka lehetősége. Motiválják őket a környezetükben lévő személyek családtagok, pedagógusok, szakemberek stb., a mindennapi életük tapasztalatai pl.: kisállattartás, családi munkamegosztás, a lakóhely gazdasági, társadalmi, kulturális élete stb., a kutató kíváncsiság, a megértés öröme, a szülők kitüntetett figyelme a pályamunka készítésekor és annak a konferenciákon történő bemutatásakor, a teljesítményük elismerése, megbecsülése, erősödő önbecsülésük, kiteljesedő tudásuk és képességeik révén szerzett magabiztosságuk, annak lehetősége, hogy legalább részben kiszabadulnak az oktalan iskolai kötelmek alól, és saját belátásuk és terveik szerint szabadon tanulhatnak. (3) A tudományos diákköri munkát segítő általános iskolai pedagógusok (tanítók, tanárok) pozitívan viszonyulnak a tudományos diákköri munkához. A tudományos diákköri munka során segítik a kreatív önművelést, a szubjektív alkotások létrehozását, a mikrokutatást és a kutatási folyamatban szerzett tapasztalatokról és tudásról szóló diskurzus tanulását. A kutatás iránt affinitást mutató pedagógusok képesek team munkában továbbadni a tantestületük pedagógusainak a kreatív önművelés és az alkotás közvetítéséhez szükséges pedagógiai tapasztalataikat, tudásukat, és képesek más iskolák pedagógusait motiválni az általános iskolai tudományos diákköri munkára. Ezáltal bővülhet a kialakított országos hálózat a közoktatás rendszerében, és így tovább terjedhet a pedagógiai folyamatokban megjelenő kreatív önművelés, és alkotás Annak összefoglaló leírását várjuk, hogyan alakult ki, milyen fázisai voltak a "jó gyakorlat" kifejlesztésének. Ez a leírás a felhasználó számára láthatóvá teszi az innováció alkalmazásakor várható feladatokat, segíthet az adaptációs munka tervezésében. Empirikus kutatás 1998-tól az iskolai alkotói napok indítása, fejlesztése, működtetése től iskolai tudományos diákkör indítása, pedagógiai folyamatainak fejlesztése től konzultáció a Veszprémi Egyetem Pedagógiai Kutatóintézet vezetőjével, Dr Zsolnai József professzor emeritussal

4 1999-ben általános iskolai tudományos diákköri konferencia meghirdetése Zala megyében ben általános iskolai tudományos diákkör meghirdetése Dunántúlon, az ÉKP-s iskolákban 2001-ben a legjobb tudományos diákköri munkák bemutatkozása a Veszprémi Egyetem Pedagógiai Kutatóintézetében, Pápán 2001-ben az első részeredmények publikálása, Kiss Albert: A TDK lehetőségei az általános iskolai tehetséggondozásban. Új Pedagógiai Szemle március, p az általános iskolák tudományos diákkörök országos hálózatának kiépítése öt régióval től az általános iskolai Országos Tudományos Diákköri Konferencia felmenő rendszerének működtetése, OKM akkreditációja az országos komplex tanulmányi versenyek sorában 2004-ben Zsolnai József publikációja: Kutatói utánpótlás már tíz éves kortól. Magyar Tudomány, sz p ben Kiss Albert publikációja: A tudományos diákköri munka kihívásai az általános iskolai pedagógusok számára. Pedagógusképzés szám 2008-tól az általános iskolai tudományos diákkör felveszi a Kutató Gyerekek Tudományos Diákkonferenciája KGYTK nevet. A KGYTK a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tagja ben megjelenik Kiss Albert: Tudományos diákkör az általános iskolákban Zalabér szerepe az első tíz évben című kutatási beszámolója a Pannon Egyetem ÉKP országos Központja és a Zalabéri Általános Iskola közös kiadásában ben megjelenik: Kiss Albert: Tudományos diákkör az általános iskolákban a diákkör létrehozása és működtetése című módszertani kézikönyve a Zalabéri Általános Iskola kiadásában. A módszertani leírás innovációjában segítségre volt: - a felkészítő pedagógusok továbbképzései - a tudományos diákköri munka során keletkező írásos pályamunkák elemzései - a gyerekek tudományos konferenciáin elhangzott előadások értékelései és az előadások videofelvételeinek elemzése - az országos döntőre elkészített rezümék elemzései - a felkészítő pedagógusok körében végzett kérdőíves felmérés eredményeinek elemzései - a regionális konferenciára meghívott gyerekek és szüleik körében végzett kérdőíves felmérések eredményeinek elemzései - a régiókoordinátorok szerepvállalásai a zsűrizésben és az országos döntőket követő konzultációk - a Veszprémi Egyetem Pedagógiai Kutatóintézetének munkatársainak értékelő munkája a gyerekek tudományos konferenciáin tartott előadások értékelései 2010-ben megjelenik Kiss Albert tanulmánya: A tudományos diákkörök helye a tudományos alkotó munkára való felkészítésben. Új Pedagógiai szemle, sz Azt kell bemutatni, hogy milyen jellemző körülmények esetén (a tanulócsoportok összetevői, az együttműködő partnerek összetétele, települési, térségi jellemzők, a szervezeti működés sajátosságai stb.) működőképes az ajánlott jó gyakorlat. Az általános iskolai tudományos diákköri munkában résztvevő gyerekek 9-14 évesek. Ők egyaránt lehetnek lappangó tehetségígéretek és tehetséges tanulók. Az empirikus kutatásunk szerint a több mint 1200 előadást tartó gyerekek életkori megoszlása a következő: 3.osztályos 1%; 4. osztályos 17%; 5. osztályos 17%; 6. osztályos 21%; 7. osztályos 26%; 8. osztályos 18%. Együttműködő intézményi partnerek az alkottató pedagógiai klímát vállaló iskolával: az iskolán belüli és kívüli forrásközpontok (könyvtárak, múzeumok, levéltárak, kutatási eredményeket alkalmazó intézetek, kutatóhelyek, tehetségsegítő szervezetek, Pannon Egyetem Pedagógiai Kutatóintézete). A tudományos diákköri tevékenységet segítő partnerek: pedagógusok, tehetségsegítő pedagógusok, tehetségsegítő szakemberek, szülők, aktív és nyugdíjas kutatók. Az általános iskolai tudományos diákkört vállaló iskolák öt régióba tömörülve (Kiss Albert országos koordinálásával, Pannon Egyetem MFTK ÉKP-Központ külső munkatársa, Zalabér) működtetik a Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciáját. A KGYTK koordinálásában résztvevő intézmények: Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda (Zalabér) a Nyugat-Dunántúli Régióban; Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda Osztopáni Tagiskolája (Osztopán) Dél Dunántúli Régió; Bocskai István Tagintézmény, Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola (Balmazújváros) Tiszántúli Régió; Mocsáry Antal Körzeti Általános és Művészeti Iskola (Karancslapujtő) Duna Tisza Köze Régió; Arany János Általános Iskola és Gimnázium (Százhalombatta) Budapest és Környéke Régió; Rózsakerti Általános Iskola (Budapest) a KGYTK országos döntő szervezője. A KGYTK tudományos diákköri tevékenység tudományos legitimálója és a kutatás vezetője Dr. Zsolnai József professzor emeritus az MTA doktora, Pannon Egyetem MFTK Mitől tekinthető újszerűnek, egyedinek az itt leírt jó gyakorlat? Abban az esetben is, ha adaptációs feladat előzte meg annak intézménybeli létrejöttét (pl. HEFOP programok alkalmazása). Az általános iskolai tudományos diákkör újszerűsége azon alapfokú közoktatási intézmények számára mutatkozik meg, ahol olyan kreatív tehetséggondozó, a tudományra érzékeny tanítók és tanárok dolgoznak, akik az intézményükön belül

5 vállalják és támogatják az általános iskolai tudományos konferenciák szervezését, lebonyolítását, akik attitűdjüknek és felkészültségüknek köszönhetően inspiráló hatással bírnak a tehetséges és a tehetségígéretes éves korosztályra, eredményesen ösztönzik a gyermekeket a szubjektív tudományos alkotás létrehozására. Az általános iskolai tudományos diákkör működtetéséhez készült módszertani kézikönyv újszerűsége megjelenik abban, hogy innovatív segítséget ad a tudományos diákkört vállaló általános iskoláknak, közoktatási intézményeknek a pedagógiai programjuk továbbfejlesztésében, az integrált tehetségfejlesztés megalapozásában és a tehetséges tanulók felkészítésében a gimnáziumi TUDOK tehetségsegítő programra. Emellett útmutatóul szolgál az oktatási intézményeknek az általános iskolai tudományos diákkörök létrehozásában és működtetésében. A Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciájához csatlakozás magában hordozza azt az újszerűséget, hogy módszertant közvetít a tehetséggondozó pedagógusoknak a látens tehetségígéretekkel (szocializációs- és kommunikációs hátránnyal küzdő, de kreatív) és a tehetségekkel történő bánásmódra, a majdani tudásalapú társadalomban való kreatív helytállás és megfelelés előkészítésére, megalapozására. Ily módszertani ajánlása például az, hogy miként lehetséges a tanítványt felkészíteni a nyomtatott és digitális tudományos információk és források magabiztos használatára, hogyan fejleszthető a gyermek tudományos problémákra való érzékenysége, miképpen történhet a kutatói módszerek megismertetése és a szóban forgó korosztály képességeihez mért alkalmazása, a szubjektív alkotói képesség fejlesztése. A KGYTK újszerűsége irányt nyújt a tudomány iránt affinitást mutató pedagógusoknak a éves tehetséges tanulók mikrokutatásra késztetéséhez, valamint gondolatokat indukál a tudományos szubjektív alkottatás pedagógiai folyamataiban felmerülő problémák megoldásának további kutatásához. A KGYTK újszerűsége lehetőséget teremt a csatlakozó pedagógusok számára, hogy a pedagógiai kompetenciája bővüljön a diákok képességeihez mért tudományos alkotásra (ismeretterjesztésre, kutatási módszerekben jártasságra, mikrokutatásra) késztetéssel, a nyomtatott és a digitális információhordozók, az iskolán belüli és kívüli információforrások alkalmazásával Hogyan lehet ellenőrizni és értékelni a megvalósulás gyakorlatában a működés eredményességét? Az általános iskolai tudományos diákkörökben folyó pedagógiai folyamatok ellenőrzését és értékelését Kiss Albert a KGYTK országos koordinátora három munkájában teszi közzé. Az elsőben a Tudományos diákkör az általános iskolákban Zalabér szerepe az első tíz évben című kutatási beszámolójában publikálta. Ebben a szerző leírja a diákok pályamunkáinak értékelését, a felkészítő pedagógusok munkájának kérdőíves felmérését, a kutató gyerekek motivációjáról, segítéséről történő adatgyűjtést és azok feldolgozását. A másodikban, a Tudományos diákkör az általános iskolákban a diákkör létrehozása és működtetése címűben a szerző bemutatja a Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciájának (KGYTK) felmenő rendszerű komplex tanulmányi versenyének ellenőrizhető működtetését. A harmadikban rögzíti a KGYTK működtetésének szabályzatát és minőségbiztosítási rendszerét. A KGYTK felmenő rendszerének kutatói legitimációját Dr. Zsolnai József professzor emeritus, az MTA doktora biztosítja és a kutatás módszertani értékelést a Pannon Egyetem MFTK munkatársai, valamint a régiók zsűrijében közreműködő minősített kutatók végzik. 6. Referenciák:... Nevezze meg az alkalmazás során bizonyított referenciákat! Kérjük, jelöljön meg az intézményhasználók elégedettségét igazoló, közvetlenül a jó gyakorlatra vonatkozó, utaló referenciákat. Ilyenek lehetnek például méltató, elégedettséget igazoló dokumentumok, vagy könyv,tanulmány stb.).mutassa be (legfeljebb egyoldalas terjedelemben) a hasznosulás meggyőző tapasztalatait! a) Referenciák Könyvek: Kiss Albert: Tudományos diákkör az általános iskolákban Zalabér szerepe az első tíz évben. Pannon Egyetem ÉKP Országos Központja, Pápa, Kiss Albert: Tudományos diákkör az általános iskolákban a diákkör létrehozása és működtetése. Zalabéri Általános Iskola, Zalabér, Folyóiratokban megjelenő publikáció Kiss Albert: A TDK lehetőségei az általános iskolai tehetséggondozásban. In: Új Pedagógiai Szemle, március, p. Zsolnai József: Kutatói utánpótlás már tíz éves kortól. In: Magyar Tudomány, sz p. Kiss Albert: A tudományos diákköri munka kihívásai az általános iskolai pedagógusok számára. Pedagógusképzés szám Kiss Albert: A tudományos diákkör helye a tudományos alkotó munkára felkészítésben. Új Pedagógiai Szemle szám Elismerések IIASHA SHIBA díj 2002 Budapest, a Kiválóságra törekvés és annak terjesztése az alkottató tehetséggondozásban, kitüntetetten az általános iskolai tudományos diákkör éves diákoknak programon belül

6 A Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája komplex tanulmányi verseny (KGYTK) 2008-tól tagja a Magyar Tehetségsegítő Szövetségnek b) A hasznosulás meggyőző tapasztalatai: A Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciáin résztvevő több mint 1200 diák pályamunkáit és előadásait elemezve, a kutatási tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy: A diákköri munkát megkezdő tanulók közel egyharmad része képes elkészíteni felkészítő témavezető pedagógusaik segítségével az érdeklődésének és képességeinek megfelelő tárgyra irányuló oldalas pályamunkát digitális formában úgy, hogy közben tudják használni az iskolai és az iskola környezetében elérhető forrásközpontokat, az információs technológia lehetőségeit. A tudományos diákköri munka tanulásakor eljutnak odáig a tanulók, hogy önállóan választanak vizsgálandó tudományos témát. Egyeztetés alapján választanak témavezető pedagógust, akivel a témán együtt dolgoznak. A kreatív önművelés, az alkotás folyamatában a diákok egyre önállóbban végzik tevékenységüket, s a létrejövő produktumba már egyre kevesebb lesz a segítő témavezető pedagógusok teljesítménye. Az elkészített pályamunkák többnyire az Ember és társadalom műveltségterületet érintik, kevésbé az Ember és természet, a Földünk és környezetünk, az Életvitel és gyakorlati ismeretek, az Anyanyelv és irodalom műveltségterületeket; legkevésbé az Informatika, a Művészetek, a Testnevelés és sport, az Élő idegen nyelv és a Matematika műveltségterületeket. Az országos döntőre meghívott pályamunkák felében (a tudományos téma bemutatása során) megjelenik az adekvát kutatásmódszertani elemek leírása is. Szép számmal vannak tanulók, akik (pedagógus segítségével) a képességeik szerint értelmezhető tudományos témákat és a hozzá kapcsolódó (általuk megérthető) problémát sikeresen elhelyezik a saját társadalmi-, természeti-, gazdasági-, nyelvi mikrokörnyezetükben. Ebben a kontextusban a tehetségesebb tanulók képesek mikrokutatást indítani, a tapasztalataikat értelmezni és azt összefoglalni (a kutatás iránt affinitást mutató pedagógusok irányításával). A diákköri munkát vállaló tanulók számára hozamként mutatkozik meg a kommunikációs, a problémamegoldó, az alkotó; a digitális írás-olvasás képességének fejlődése; az önbecsülés növelésének lehetősége és a kudarcokat és sikereket feldolgozó képesség fejlődése, ami növeli a helytállásuk esélyét a tudásalapú társadalomban. 7. Humán-erőforrás igény: Itt fejtse ki részletesen, milyen humán-erőforrás igény szükséges a sikeres adaptációhoz a jó gyakorlatot átvevő intézmény számára. Szükséges-e például pedagógiai asszisztens, rendszergazda, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus együttműködése, és/vagy megemelt óraszám tanulócsoport vagy pedagógus számára, illetve egyéb személyi feltételek. Az általános iskolai tudományos diákköri munka személyi feltételei: - a kreatív tehetséggondozást vállaló pedagógusok - tudományra érzékeny pedagógusok - továbbképzést, önképzést vállaló kreatív pedagógusok 8. Az adaptációhoz, a fenntartáshoz szükséges eszközigény: Itt adhatja meg a "jó gyakorlat" egyedi eszközigényét. (Például: játékok, info-kommunikációs eszközök, taneszközök, berendezések stb.) - számítástechnikai eszközök (számítógép, projektor, nyomtató) - internet hozzáférés - iskolakönyvtári információhordozók (folyóiratok, szakkönyvek, ismeretterjesztő könyvek) - tapasztalati megismerést segítő kémiai, fizikai, földrajzi, biológiai taneszközök 9. Az átvételéhez szükséges költségek típusai: - Know how ára - Hospitálás, helyszíni tapasztalatszerzés - Utazás - Mentorálás, az adaptációs folyamatba ágyazott felkészítés - Vezetői és/vagy pedagógus-képzés, továbbképzés - Kiadvány, DVD, CD - Egyéb költség Megjegyzés [k1]: A 9. és 10. pont kitöltése nem történt meg. 10. Az átadás-átvétel költségterve: A leírt "jó gyakorlat" költségtípusok szerinti bekerülési költsége, amely nem tartalmazza az adaptációhoz, fenntartáshoz szükséges eszközigény költségét. A megadott összegek modulárisan

7 is kalkulálhatók, ha szakmai szempontból az indokolt. Az alapmodul költségének azonban a "jó gyakorlat" biztonságos átvételéhez szükséges alapvető átadási költségeket tartalmaznia kell. Fel kell tehát sorolni azokat az összetartozó, egymástól elválaszthatatlan költségelemeket, amelyek az átvétel sikeréhez nélkülözhetetlenek. 11. Kapcsolattartó személy: Neve: Beosztása: Kiss Albert igazgató Postacíme: 8798 Zalabér Hunyadi u. 2. Telefonszáma: Mobiltelefon száma: címe: Mégsem Nyomtatás

Török gyerek megvágta, magyar gyerek gyógyítja. Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola

Török gyerek megvágta, magyar gyerek gyógyítja. Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Intézmény neve: Intézmény e-mail címe: Kitöltő neve: 1. A "Jó gyakorlat" Megnevezése: 2. A tulajdonos neve: képviselője: 3. A megvalósítás helyszíne: Intézmény/intézményegység/feladatellátási hely: Intézmény

Részletesebben

Intézmény neve: Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Arany János Általános Iskolája Intézmény címe:

Intézmény neve: Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Arany János Általános Iskolája Intézmény  címe: Intézmény neve: Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Arany János Általános Iskolája Intézmény e-mail címe: Kitöltő neve: 1. A "Jó gyakorlat" Megnevezése: 2. A tulajdonos neve: képviselője: 3. A megvalósítás

Részletesebben

x pedagógiai x módszertani x oktatásszervezési x szervezetfejlesztési - egyéb

x pedagógiai x módszertani x oktatásszervezési x szervezetfejlesztési - egyéb Intézmény neve: Wesley János Iskola Intézmény e-mail címe: Kitöltő neve: 1. A "Jó gyakorlat" Megnevezése: 2. A tulajdonos neve: képviselője: abaujker@wesley.hu Budai Sándor Az egészséges gyerekekért projekt

Részletesebben

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola. - oktatásszervezési - szervezetfejlesztési - egyéb

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola. - oktatásszervezési - szervezetfejlesztési - egyéb Intézmény neve: Intézmény e-mail címe: Kitöltő neve: 1. A "Jó gyakorlat" Megnevezése: 2. A tulajdonos neve: képviselője: 3. A megvalósítás helyszíne: Intézmény/intézményegység/feladatellátási hely: Noszlopy

Részletesebben

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola. Irányítószám: 8700 Utca, házszám: Széchenyi utca 60.

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola. Irányítószám: 8700 Utca, házszám: Széchenyi utca 60. Intézmény neve: Intézmény e-mail címe: Kitöltő neve: 1. A "Jó gyakorlat" Megnevezése: 2. A tulajdonos neve: képviselője: 3. A megvalósítás helyszíne: Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Alkalmazási terület: Biológia, terepgyakorlat, tehetséggondozás. Intézménytípus: középiskola Korosztály14-18.

Alkalmazási terület: Biológia, terepgyakorlat, tehetséggondozás. Intézménytípus: középiskola Korosztály14-18. Intézmény neve: NYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium e-mail címe: bolyai@bolyai.nyme.hu Kitöltő neve: Baranyai József Megnevezés: Tehetséggondozás terepen- természettudományos tábor

Részletesebben

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola. - oktatásszervezési - szervezetfejlesztési - egyéb

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola. - oktatásszervezési - szervezetfejlesztési - egyéb Intézmény neve: Intézmény e-mail címe: Kitöltő neve: 1. A "Jó gyakorlat" Megnevezése: 2. A tulajdonos neve: képviselője: Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola iskola@server.noszlopy-marcali.sulinet.hu

Részletesebben

A jó gyakorlatok. Ötlettől a minősítésig. Csordás Éva digitális szakterületű munkatárs - Zalaegerszeg. 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.

A jó gyakorlatok. Ötlettől a minősítésig. Csordás Éva digitális szakterületű munkatárs - Zalaegerszeg. 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. A jó gyakorlatok Ötlettől a minősítésig Nagykanizsa, 2011. január 31. Csordás Éva digitális szakterületű munkatárs - Zalaegerszeg Mi is az a jó gyakorlat? innovatív

Részletesebben

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola. - oktatásszervezési - szervezetfejlesztési - egyéb

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola. - oktatásszervezési - szervezetfejlesztési - egyéb Intézmény neve: Intézmény e-mail címe: Kitöltő neve: 1. A "Jó gyakorlat" Megnevezése: 2. A tulajdonos neve: képviselője: 3. A megvalósítás helyszíne: Intézmény/intézményegység/feladatellátási hely: iskola@server.noszlopy-marcali.sulinet.hu

Részletesebben

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola. - oktatásszervezési - szervezetfejlesztési - egyéb

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola. - oktatásszervezési - szervezetfejlesztési - egyéb Intézmény neve: Intézmény e-mail címe: Kitöltő neve: 1. A "Jó gyakorlat" Megnevezése: 2. A tulajdonos neve: képviselője: 3. A megvalósítás helyszíne: Intézmény/intézményegység/feladatellátási hely: Intézmény

Részletesebben

Egészségmegőrző projekt a beiskolázás időszakában

Egészségmegőrző projekt a beiskolázás időszakában Intézmény neve: Intézmény e-mail címe: Kitöltő neve: 1. A "Jó gyakorlat" Megnevezése: 2. A tulajdonos neve: képviselője: 3. A megvalósítás helyszíne: Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Arany János

Részletesebben

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola. Irányítószám: 8700 Utca, házszám: Széchenyi utca 60.

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola. Irányítószám: 8700 Utca, házszám: Széchenyi utca 60. Intézmény neve: Intézmény e-mail címe: Kitöltő neve: 1. A "Jó gyakorlat" Megnevezése: 2. A tulajdonos neve: képviselője: Noszlopy Gáspár Álatlános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola iskola@server.noszlopy-marcali.sulinet.hu

Részletesebben

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola. - oktatásszervezési - szervezetfejlesztési - egyéb

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola. - oktatásszervezési - szervezetfejlesztési - egyéb Intézmény neve: Intézmény e-mail címe: Kitöltő neve: 1. A "Jó gyakorlat" Megnevezése: 2. A tulajdonos neve: képviselője: 3. A megvalósítás helyszíne: Intézmény/intézményegység/feladatellátási hely: Intézmény

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Tanulásmódszertan ötödikeseknek

Tanulásmódszertan ötödikeseknek Intézmény neve: Intézmény e-mail címe: Kitöltő neve: 1. A "Jó gyakorlat" Megnevezése: 2. A tulajdonos neve: képviselője: titkar@turrgimnazium.hu Üvegesné Ozorai Hortenzia Tanulásmódszertan ötödikeseknek

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

Marcali Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola

Marcali Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Intézmény neve: Intézmény e-mail címe: Kitöltő neve: 1. A "Jó gyakorlat" Megnevezése: 2. A tulajdonos neve: képviselője: Marcali Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Noszlopy

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására.

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására. Készítette: Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó átadására. Intézmény neve: Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

aranyj@szechovisk.hu Adventtől karácsonyig projekt

aranyj@szechovisk.hu Adventtől karácsonyig projekt Intézmény neve: Intézmény e-mail címe: Kitöltő neve: 1. A "Jó gyakorlat" Megnevezése: 2. A tulajdonos neve: képviselője: 3. A megvalósítás helyszíne: Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola ARANY JÁNOS

Részletesebben

KGYTK Országos tehetségsegítő módszertani konferencia. Budapest, 2015. június 5.

KGYTK Országos tehetségsegítő módszertani konferencia. Budapest, 2015. június 5. KGYTK Országos tehetségsegítő módszertani konferencia Budapest, 2015. június 5. A konferenciát köszönti a vendéglátó intézmény igazgatóhelyettese, Horváth Erika A kilenc csodaszarvas című román népballadát

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

2009. május 18-19. Budapest

2009. május 18-19. Budapest A Rózsakerti Általános Iskola lapja II. évfolyam 7. szám Melléklet 2009. május 18-19. Budapest 2 KGYTK Tudja-e valaki, mi az: sok elszánt gyerek, aki kutatásra adta a fejét, és nem tágított, míg el nem

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

Türr István Gimnázium és Kollégium. x pedagógiai x módszertani - oktatásszervezési - szervezetfejlesztési - egyéb

Türr István Gimnázium és Kollégium. x pedagógiai x módszertani - oktatásszervezési - szervezetfejlesztési - egyéb 1. A "Jó gyakorlat" Megnevezése: 2. A tulajdonos neve: képviselője: 3. A megvalósítás helyszíne: Olvasni jó Türr István Gimnázium és Kollégium Dr. Hodásziné Pingitzer Andrea Intézmény/intézményegység/feladatellátási

Részletesebben

TÁMOP / Felkészülés a referencia-intézményi feladatokra a Than Károly Ökoiskolában. Kritériumrendszer

TÁMOP / Felkészülés a referencia-intézményi feladatokra a Than Károly Ökoiskolában. Kritériumrendszer Kritériumrendszer Minőségbiztosítási feladatok meghatározása Az elégedettség mérés folyamata: Az igény és elégedettség mérés előkészítése, munkaterv, módszerek megbeszélése Adatgyűjtés megtervezése Kérdőívek

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?!

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! ÁDÁM PÉTER NEMZETI PEDAGÓGUS KAR TANÉVNYITÓ SZAKMAI NAP 2016. AUGUSZTUS 29. Előzmények 1868 Eötvös József kötelező népoktatás (66 %) 1928 Klebelsberg K.

Részletesebben

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT T Ó T H I L O N A K I E M E L T F Ő E L Ő A D Ó ELŐZMÉNYEK 2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT Saját szakmai sajátosságainkhoz illeszkedő tehetséggondozó

Részletesebben

891d3d57. Intézmény e-mail címe: rumisk@t-online.hu. 1. A "Jó gyakorlat" Megnevezése:

891d3d57. Intézmény e-mail címe: rumisk@t-online.hu. 1. A Jó gyakorlat Megnevezése: Intézmény neve: Intézmény e-mail címe: Kitöltő neve: 1. A "Jó gyakorlat" Megnevezése: Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ rumisk@t-online.hu Kraft László 891d3d57 Kompetencia fejlesztés IKT

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - gödi innovatív intézményekben A projekt az Európai Unió

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER KONCEPCIÓJA

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER KONCEPCIÓJA Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER KONCEPCIÓJA FÖLDVÁRI ISTVÁN OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÉMAVEZETŐ Témaegységek 1. A

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

Munkaanyag ( )

Munkaanyag ( ) Munkaanyag (2016.07.02.) Ki a Kutatótanár: A Kutatótanár az a köznevelési intézményben dolgozó pedagógus, aki munkaköri alapfeladatain túl a Kutatótanári besorolásának öt éves időtartama alatt olyan kutatási,

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

A pedagógusok szakmai előmenetelének támogatása

A pedagógusok szakmai előmenetelének támogatása A pedagógusok szakmai előmenetelének támogatása Dr. Szabó Mária Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet alprojektvezető, TÁMOP 3.1.5/12 Amiről szó lesz Háttérben az eredményes iskolafejlesztés Középpontban

Részletesebben

Intézmény neve: Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Intézmény e-mail címe:

Intézmény neve: Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Intézmény e-mail címe: Intézmény neve: Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Intézmény e-mail címe: Kitöltő neve: rumisk@t-online.hu Bozi Jánosné 7d33f727 1. A "Jó gyakorlat" Megnevezése: Játék és varázslat (drámajátékok

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK

A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben 2009.Budapest Dr. Csontos Jánosné Szabó Gyuláné közoktatási szakértők 1 MOTTÓ Ha egy ország

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca

Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/1-2008-0011 Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca 49.-53. Tartalomjegyzék 1 Az érintett tevékenység

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest

Than Károly Ökoiskola Budapest Than Károly Ökoiskola Budapest Adaptációs terv Az adaptáció fogalma Az a folyamat, amelyben egy oktatási-nevelési intézmény valamely másik oktatásinevelési intézmény által készített innovatív oktatási/pedagógiai

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Beszámoló a tantestületnek 2010. június 21. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Társadalmi

Részletesebben

Pályázati kiírás. készítette: Kiss Albert. KGYTK Tehetség Tanács elnöke. Zalabér, 2011. szeptember 27.

Pályázati kiírás. készítette: Kiss Albert. KGYTK Tehetség Tanács elnöke. Zalabér, 2011. szeptember 27. Pályázati kiírás A KGYTK Tehetségsegítő Tanács meghirdeti a Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája nevű tehetséggondozó versenyét a 2011/12 es tanévre. készítette: Kiss Albert KGYTK Tehetség Tanács elnöke

Részletesebben

ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS (TÁMOP /1-2)

ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS (TÁMOP /1-2) ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS (TÁMOP 3.4.3-11/1-2) Peerfomance Kft. www.peerformance.hu Iskolai tehetséggondozás A pályázat kiírásra került. Célok (nem teljes felsorolás): esélynövelést szolgáló tehetséggondozás

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

INNOVÁCIÓK A TARTALMI ÉS A MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSBEN (A TÁMOP 3.1.15-14 projekt)

INNOVÁCIÓK A TARTALMI ÉS A MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSBEN (A TÁMOP 3.1.15-14 projekt) INNOVÁCIÓK A TARTALMI ÉS A MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSBEN (A TÁMOP 3.1.15-14 projekt) dr. Kaposi József főigazgató Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető SNI program EDUCATIO Kft. HEFOP 2.1.2 HEFOP 2.1.6 TÁMOP 3.1.6. Óvoda HEFOP 3.1.4 Iskola HEFOP 3.1.3 TÁMOP 3.4.2. TÁMOP

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK

HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK Dr. Martinkó József egyetemi docens Kaposvári Egyetem ÁTK Szakképzés-pedagógiai pedagógiai és Társadalomtudományi Tanszék 2006.08.24-25

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás 2009.

A kompetencia alapú oktatás 2009. A kompetencia alapú oktatás 2009. Kompetencia alapú okt. Hunyadi Stratégia Hunyadi János J KözoktatK zoktatási Intézm zmény Stratégi giájának ismertetése, se, prezentálása Az előzmények (1) Miért tudunk

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázaton.

TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázaton. Intézményünk, a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat (Nyíregyháza, Szarvas u. 10-12.) nyert a TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

A rendelkezésre álló erőforrások rövid bemutatása rövid ismertetése

A rendelkezésre álló erőforrások rövid bemutatása rövid ismertetése A rendelkezésre álló erőforrások rövid bemutatása rövid ismertetése Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye erőforrásai: Iskolai költségvetés (állami, önkormányzati támogatások)

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

MELLearN 12. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia. Felsőoktatási kihívások (alkalmazkodás stratégiai partnerségben)

MELLearN 12. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia. Felsőoktatási kihívások (alkalmazkodás stratégiai partnerségben) MELLearN 12. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia Felsőoktatási kihívások (alkalmazkodás stratégiai partnerségben) Inkluzív pedagógiai műhely a Tanuló város tanuló régió programban Kocsis

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Göd Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4 09/1 2009 0006 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Valló Péter intézményi folyamat szaktanácsadó vallo.peter@vbcomp.hu 1 Miről

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A pedagógusok szakmai munkájának támogatása Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12 projekt Főbb témák, csomópontok Milyen fejlesztések történnek a TÁMOP 3.1.5

Részletesebben

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány A Curie Alapítvány tevékenysége Alapítás 1993. Közhasznú alapítvány 1998. Regisztrált

Részletesebben

AZ EGYSÉGES PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT RENDSZER ELEMEI

AZ EGYSÉGES PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT RENDSZER ELEMEI Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 A TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 KIEMELT PROJEKT AZ EGYSÉGES PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT RENDSZER ELEMEI FÖLDVÁRI ISTVÁN OKTATÁSKUTATÓ ÉS

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben