BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7."

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI. 887/20J3. Előadó: Fábián Imréné Mell.: l db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) NYILVÁNOS ÜLES napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! A határozati javaslat III. pontja ALAPÍTÓI DÖNTÉS Tárgy: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előteri esztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének május 31-én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt J(özgyíílés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata (a továbbiakban: Önkonnányzat) december 20. napján Együttműködési megállapodást írt alá a T APPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági és Szolgáltató Kft.-vel (a továbbiakban: Kft.). Az Együttműködési megállapodás 2. sz. mellékiete a települési szilárd hulladék szállításával kapcsolatos Közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés). A Szerződés 1. pontja szerint a szolgáltató január l-től december 31-ig elvégzi Békéscsaba közigazgatási területén a szilárd kommunális hulladék szállításával kapcsolatos kötelező közszolgáltatást. A Kft. tulajdonosi struktúráját az 1. sz. melléklet tartalmazza január 1. napjával hatályba lépett a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.), amely a közszolgáltatói tevékenység végzésére, valamint a települési önkonnányzat által megkötésre kerülő közszolgáltatói szerződések megkötésére vonatkozó feltételeket is szabályozza. Ezen feltételek az alábbiak:

2 2 62. (2) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély alapján végezhető. 81. (1) A környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt csak annak a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhat, amelyben az állam, a települési önkormányzat vagy a települési önkormányzatok társulása a szavazatok többségével tulajdoni hányada alapján közvetlenül vagy közvetve rendelkezik, és a társaság tulajdonosaként jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők és a feliigyelőbizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja. 90. (4) A törvény hatálybalépésekor mííködő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt, valamint az OHÜ által kiadott minősitést e törvény hatálybalépését követő 6 hónapon belül beszerzi. 90. (5) Ha a törvény hatálybalépésekor mííködő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezet hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel, valamint az OHÜ által kiadot! minősitéssel a (4) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem rendelkezik, a települési önkormányzat a (-I) bekezdésben meghatározott határidőt követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 6 hónapos határidővel felmondja. A települési önkormányzat e kötelezettségét a fővárosi és megyei kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében vizsgálja. A Kft. nem kaphat a környezetvédelmi hatóságtól közszolgáltatói hulladékgazdálkodási engedélyt, mivel a tulajdonosi struktúrája nem elégíti ki a Ht.-ben előírt feltételeket. A Ht. alapján ugyan a város a többségi tulajdont és management jogokat megszerezheti a Kft.-ben, azonban a cégadatok alapján ez több száz millió forintos költséget jelenthet, illetve megegyezés szükséges a Kft. jelenlegi tulajdonosaival. Másik lehetőség, hogy az önkormányzat 100 % saját tulajdonú hulladékgazdálkodási közszolgáltató céget alapít. Ez esetben a gazdasági társaságnak a működéshez szükséges eszközöket, infrastruktúrát kell beszereznie, amely a jogszabályok értelmében történhet alvállalkozó bevonásával is. Ezen túl hatósági engedélyeket, minősítést kell szereznie a tevékenység folytatásához. A fentiekre tekintettel az önkonnányzatnak célszerű egy saját gazdasági társaságot alapítani. Az évi mintegy 400 millió Ft-os közszolgáltatást ellátó gazdasági társaságot javaslom 3 millió Ft törzstőkével a Békéscsabai Vagyonkezelő Zrt. törzsház keretében létrehozni. A cégalapítás a következő napirendi pontban kerül előteljesztésre. Az új közszolgáltató cégalapításához, a közbeszerzési eljárások lefolytatáshoz és a szükséges hatósági engedélyek beszerzéséhez javaslom, hogy a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-nél 10 millió Ft-os tőkeemelés történjen, amelynek forrása a évi költségvetés általános tartaléka. Az önkormányzatnak ezáltal a jelenlegi szerződést július 30. napjáig, 6 hónapos határidővel fel kell mondania, így a közszolgáltatást a Kft január 30. napjáig látja el. Amennyiben a Szerződés felmondása nem történik meg, a megyei kormányhivatal törvényességi felügyeleti vizsgálatot indít.

3 3 Az új közszolgáltató cég akkor folytathatja a tevékenységét jogszerűen, ha a jogszabályok által előírt telephellyel, gépjárműparkkal és személyi feltételekkel rendelkezik. Ezeket biztosíthatja alvállalkozók bevonásával is, ezért javaslom, hogyacégalapítást követően az ügyvezető kapjon felhatalmazást a jogszerű működéshez szükséges alvállalkozó i szerződések közbeszerzési eljárásainak megindítására, valamint a hatósági és egyéb engedélyek beszerzésére továbbá, hogy ezt követően január 31. napjával kezdődő hatállyal ajogszabályban rögzített maximális időtartamig kerüljön megkötésre az új közszolgáltatói szerződés. Az előterjesztést ismertetésre. az érintett bizottság megtárgyalta, a bizottság döntése a Közgyűlésen kerül A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Városüzemeltetési Osztály, Titkársági Osztály, Jogi, Önkormányzati és Szervezési CsopOli. HATÁROZATI JAVASLAT: I. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a T APPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági és Szolgáltató Kft.-vel (5600 Békéscsaba, Laktanya utca 3. sz.) december 20. napján aláírt Együttműködési megállapodás 2. sz. mellékletében szereplő Közszolgáltatási szerződést július 30. napján - 6 hónapos felmondási határidővel - a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 90. (5) bekezdésében foglaltak alapján felmondja július Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a felmondással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére július 30. II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az új közszolgáltató kft.-vel a hulladékkezelési közszolgáltatási tevékenységhez szükséges hatósági és egyéb engedélyek beszerzését követően 10 évre szó ló közszolgáltatói szerződést köt december 31.

4 4 ALAPÍTÓI DÖNTÉS III. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az új közszolgáltató kft. alapításához, a szükséges hatósági engedélyek beszerzéséhez, valamint a közbeszerzési eljárások lefolytatáshoz a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-nél 10 millió Ft alaptőkeemelést hajt végre, amelynek forrása a évi költségvetés általános tartaléka július 30. Békéscsaba, május 22. Vant ara Gyula polgármester? Ellenjegyzés: Jogi: ~A.-,.. ' UÍ'~ P enzugyi:...

5 Békéscsaba Megyei Jogú Vi-=a:.:.:' r:...:o_:.s_--b~~ba-'--~-=r Polgármestere Békéscsaba, Szent István Vant ara Gyula részére Tájékoztatás adás Tisztelt Polgánnester Folyó év március 27,-én kelt, T'7A26-2/2013 ikt. számú levelében tájékoztatást kért a TAPPE csoport tervezett intézkedéseiről a 2012.évi CLXXXV. törvény vonatkozó rendelkezései kapcsán. Válaszom könnyebb megérthetősége érdekében először bemutatnám a TAPPE csoport jelenlegi strukturális felosztását: Gyurkó Csaba magánszemély Hondár Lajos magánszemély Mezőberény Város Önkormányzata Békés-Ötös Kft. Gyurkó Csaba magánszemély 1/200 tulajdon 38/40 tulajdon 38 önkormányzat Mint látható, a TAPPE csoport kizárólagos magyar tulajdonban van. Ajelenlegi struktúra magánszemélyek, s önkormányzatok részvételével, már a Ht. életbelépése előtt is biztosította a zavartalan működést.

6 A törvény jelenlegi formájában a tevékenység folytatásához három engedély meglétét írja elő: Hulladékgazdálkodási engedély: Erre szüksége van minden társaságnak, aki valamilyen szinten foglalkozik hulladékgazdálkodással. Ennek megkérését elindítottuk a T APPE Hulladékgazdálkodási, a T APPE Szállítási, a Békéscsabai Városüzemeltetési, valamint a Békés-Manifest Kft. vonatkozásában. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély: Ez a "hulladékgazdálkodási engedé~y" után kérhető, s feltétele az, hogy az önkormányzati, illetve állami tulajdon meghatározó legyen. Erre az engedélyre annak a társaságnak van szüksége, amelyik hivatalosan birtokosa az adott település közszolgáltatásának. Ez a mi esetünkben a Békés Manifest Kft., amely többségi önkormányzati tulajdonú, non-profit társaságként szolgáltat 40 településen, valamint a TAPPE Hulladékgazdálkodási Kft., amely Békéscsaba közszolgáltatásának birtokosa 2015 december 31. -ig. OHÜ minősítés: Ebben jelenleg nem tudunk előre haladni, mivel az ezt szabályozó törvény még nem jelent meg. A konkrétan Békéscsabát érintő válaszok: A "hulladékkezelő-mű" üzemeltetését a Békéscsabai Városiizemeltetési Kft. végzi. Ezen tevékenység végzéséhez elég a "hulladékgazdálkodási engedély". Megszerzése folyamatban, nem érezzük problémásnak. A TAPPE Hulladékkezelési Kft., mint a békéscsabai közszolgáltatás jelenlegi birtokosa, magán tulajdonú társaság. A közszolgáltatási engedély megszerzéséhez biztosítani kell a legalább 51 %-os önkormányzati tulajdonlást, tehát a jelzett tulajdonrész mértékéig elidegenítést tervezünk. A fenti tulajdonosi struktúrából kiderül, hogya T APPE Hulladékgazdálkodási Kft. kulcsfigurája a TAPPE csoportnak, hiszen tulajdonolja a TAPPE Szállítási, valamint a Békéscsabai Városüzemeltetési Kft.-t is. Így közvetve, illetve közvetlenül részese az 1,4 Mrd forintos árbevételnek, a teljes eszközparknak, a Békés-Manifest Kft-n keresztül végrehajtója 40 település szolgáltatásának. Kimondható, hogy Békés Megye hulladékgazdálkodásának formálója, irányítója. Eddigi tevékenységünket is a maximális lokálpatriotizmus jellemezte (lásd pl.: DAREH rendszer átformálása Békéscsabafelsúlyozásával), tehát örülnénk, ha a leendő tulajdonostársban Békéscsabát, s nem más önkormányzatot tisztelhetnénk. Békéscsaba, április 8. Tisztelettel: