BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7."

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 267 /2015. Előadó: Csizmadia Bernadett Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) E-maii: NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Együttműködési Előkészítő: Stratégiai-Fejlesztési Osztály Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megállapodás aláírása a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrárés Egészségtudományi Karával Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének január 29-én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! A Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kara (a továbbiakban: SZIE-GAEK) együttműködési megállapodást kíván kötni Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) az alábbi pályázat vonatkozásában: A Szent István Egyetem és konzorciumi partnere (IBS Management Nonprofit Kft., 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 101b.) az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett "Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása" pályázaton támogatást nyert "Alapkutatás fejlesztés a Szent István Egyetem Pirolízis Technológiai Kutatóközpont jában" (T ÁMOP A-11111KONV ) tárgyában. A projekt keretében a SZIE-GAEK a tennikus hulladékkezelés elemzése, a pirolízis technológiára épülő energia-előállítás témakörében komplex kutatási projektet valósít meg. Ennek során 6 alprojekt keretében alapkutatást végez, kutatócsoportot hoz létre hazai és külföldi kutatók, illetve MTA doktorok, fiatal kutatók, PHD hallgatók bevonásával. Nemzetközi tapasztalatok adaptálást, K +F+I fejlesztést végez a vállalkozói szektor bevonásával. A projekt megvalósítása során az előírt kötelező tevékenységek közül az alábbiak valósulnak meg: 1. Alapkutatás és célzott alapkutatá.s keretében' 6 alprojekt. A 6 alprojekt mindegyike a hőbontáson alapuló hulladékkezelés témaköréhez kapcsolódik. 2. Kutatás-fejlesztés megvalósításához szükséges humánerőforrás és szolgáltatások biztosítása.

2 2 Ennek keretében: kutatócsoportok létrehozása, kutatók alkalmazása, a vállalati szektor kutatóinak bevonása, kutatók képzése, kutatási asszisztencia felállítása, fiatal kutatók és hallgatók bevonása, eredmények hasznosításával kapcsolatos képzéseken való részvétel. 3. Kutatás-fejlesztési szolgáltatások fejlesztése, illetve kutatási és innovációs együttműködések kialakítása. Nemzetközi innovációs együttműködés, tapasztalatcsere, hálózatépítés FP7 potenciális pályázó szervezetekkel, kutatóhelyek és vállalkozások, valamint kutatók és pedagógusok együttműködésének elősegítése, kutatásmenedzsmenti szervezetfejlesztés, tudástranszfer és tudásbázis-szolgáltatás fejlesztés, illetve a projekt során létrejött tudományos eredmények hasznosíthatóságának vizsgálata. 4. Kutatás-fejlesztési, valamint innovációs tevékenységek és azok infrastruktúrájának létrehozás án belül: Kutatás-fejlesztési célokat szolgáló tudományos eszközök és berendezések, illetve kutatásmenedzsmentet támogató informatikai eszközök beszerzése. A SZIE-GAEK projektmenedzserének a szakmai ajánlása tartalmazza, hogy az együttműködési megállapodás elfogadása és aláírása miért fontos, és milyen kölcsönös előnyökkel jár az együttműködő partnerek számára. Az ajánlás és a SZIE-GAEK részéről már aláírt együttműködési megállapodás az előterjesztés mellékletét képezi. Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalja, a bizottsági ülés jegyzőkönyvi kivonata a közgyűlési előterjesztés mellékletét képezi. A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Stratégiai-Fejlesztési Osztály. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntését a határozati javaslat alapján hozza meg. HATÁROZATI JAVASLAT: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködési megállapodást köt a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Karával az "Alapkutatás fejlesztés a Szent István Egyetem Pirolízis Technológiai Kutatóközpont jában" CÍmű, T ÁMOP A-l1/1/KONV számú projekt vonatkozásában a partnerségi kapcsolatok erősítése céljából. 2. Az együttműködési megállapodás aláírása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata számára nem jelent pénzügyi kötelezettségvállalást. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Szarvas Péter polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. Felelős: Szarvas Péter polgármester Határidő: február 28. Békéscsaba, január 21 Ellenjegyzés: JOgI:...,~~....

3 W. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI. AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR, BÉKÉSCSABA - SZARVAS - GYULA Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Telephely: Tessedik Campus, 5540 Szarvas, Szabadság u_ 1-3. Tel.: Fax: Tel.: Fax: E-mai]: E-maii: A Szent István Egyetem Pirolízis pályázatának Együttműködő partnerei részére Tisztelt Partnerünk! Tárgy: Szakmai ajánlás az együttműködési megállapodás aláírásához Az alábbiakban szeretném ismertetni Önökkel, hogy miért fontos a felek közt előkészített Együttműködési megállapodás elfogadása és aláírása. Az együttműködő partnerek számára a megállapodás aláírása kölcsönös előnyökkel jár, melyek a következők: 1. Az Európai Unió és Magyarország következő közötti pályázati ciklusban a felek, előzetes szakmai egyezetést követően lehetséges pályázati/konzorciumi partnerként jelentős pályázati források lehívására lehetnek jogosultak. 2. A projekt eredményeként létrejövő tudományos eredményekről részletesebb és későbbi beruházásokat szakmailag alátámasztó információkat kaphatnak. Ez a tudástár a nyilvános (nem együttműködő partnerek) részére jelentösen korlátozott. 3. A projekt során létrejött együttműködések eredményeként a SZIE a hasonló témában (pirolízis, termikus hőbontás, termikus hulladékgazdálkodás stb.) előforduló megkereséseket ingyen s zaktanácc sal látja el az együttműködő partnerek részére. 4. Az együttműködő partnerek részére rendezvényeiken és hasonló témában szervezett konferenciákon, workshopokon a SZlE kutatói rendelkezésre állnak, részletes tájékoztatást nyújtanak. 5. Esetleges beruházás előtt megtartandó lakossági tájékoztatókon segítséget nyújtanak a projekt kollégái a részletes és széleskörű tájékoztatásban. 6. Az együttműködő partnerek és az egyetem egymás hasoruó területen szerzett tapasztalataikat kicserélhetik, újabb fejlesztési, pályázati lehetőségekkel segítik egymást. Bízom benne, hogy az együttműködés elnyeri tetszésüket! Szarvas, január 19. r 'I : CertUnion ; ~ t. ~ ISO i ISO I ISO :

4 TÁMOP A-ll/l/KONV "Alapkutatás fejlesztés a Szent István Egyetem Pirolízis Technológiai Kutatóközpont jában" SZÉCHENYI EGVÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Jelen együttműködési megállapodás az alábbi felek között jött létre: Szervezet neve: Székhely: Szent István Egyetem, Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar 5600 Békéscsaba, Bajza utca 33. Levelezési cím: 5540 Szarvas, Szabadság út 1-3. Adószám: Azonosító szám: FI Képviseli: Dr. Bíró Tibor, dékán Szervezet neve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Képviseli: Szarvas Péter, polgármester mint Együttműködő Partner között, továbbiakban Felek. Preambulum A Szent István Egyetem és konzorciumi partnere (IBS Management Nonprofit Kft., 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 10/b.) Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programja (TÁMOP) keretében meghirdetett "Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása" pályázaton támogatást nyert "Alapkutatás fejlesztés a Szent István Egyetem Pirolízis Technológiai Kutatóközpont jában (TÁMOP A-ll/l/KONV )" tárgyában (továbbiakban: Projekt). Együttműködési célok A Felek a Projekt céljaihoz kapcsolódóan az alábbi területeken kívánják erősíteni partnerségi kapcsolataikat: - a hőbontás területén szerzett jelenlegi kutatási tapasztalatok és eredmények egymást közti megosztása, közös kutatási pályázati lehetőségek felkutatása a hőbontási technológiák gazdasági, társadalmi és környezeti szempontú fejlesztése témakörében különböző Európai Unió közösségi kutatási pályázatokban, így például a Horizon 2020 (FP8) pályázatokon közös részvétel kutatójelöltek és a fiatal kutatók számára, nemzetközi kutatási programokban történő részvétel biztosítása kifejlesztett tananyagok megosztása, a témában rendezett szakmai konferenciákon részvétel biztosítása tapasztalatcsere céljából. m Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Cím: 5540 Szarvas, Szabadság út MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Európai Unió Európai Szociális Alap I BEFEKTETÉS A JÖVÓBE

5 TÁMOP A-ll/1/KONV "Alapkutatás fejlesztés a Szent István Egyetem Pirolízis Technológiai Kutatóközpont jában" SZÉCHENYI Kapcsolattartás Az együttműködés célok elérése érdekében a Felek az alábbi kapcsolattartókat jelölik ki: Projektképviselő esetében: Név: Dr. Futó Zoltán Telefon: / Együttműködő partner esetében: Név: Szarvas Péter, polgármester Telefon: 06/ Levelezési cím: 5540 Szarvas, Szabadság út Levelezési cím: 5600 Békéscsaba Szent 1-3. István tér 7. Együttműködés időtartama A Felek megállapodnak abban, hogy jelen Együttműködési Megállapodás aláírásával lép hatályba, és a Projekt fenntartási időszakának végéig tart, amelynek várható időpont ja január 31. A Projekt képviselő vállalja, hogya Projekt fenntartási időszak végéről tájékoztatja Együttműködő Partnert. Titoktartás Felek kijelentik, hogy az együttműködésük során az egyik Fél által a másik Fél tudomására hozott vagy átadott bármely információt bizalmas információnak minősítenek és kötelezettséget vállalnak arra, hogy azokat megőrzik, mely kötelezettségük az együttműködés megszűnésétől számított 3 (három) évig fennáll. Felek megállapodnak abban, hogy Harmadik Fél tájékoztatása az egyik Fél által a másik Fél tudomására hozott vagy átadott bármely információ vonatkozásában csak a másik Fél előzetes írásbeli (minimum e-maii) hozzájárulásával lehetséges, amelynek ki kell terjednie a tájékoztatás tartalmára és céljára is. Dátum: Dátum: Békéscsaba MJV Szarvas Péter, polgármester Szent Istvá<n,igyetern ' ' Gazdasági, Agrar-;.:-és Egészségtudományi Kar Cím: 5540 Szarvas, Szabadság út MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Európai Unió Európai Szociális Alap I BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje

NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁ GA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I 272-3/2015. Előadó: dr. László Jenő Mell.: 3 db kivonat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI.fOGÚ V AR OS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI.fOGÚ V AR OS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI.fOGÚ V AR OS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7. lkt. sz.: IV 266/2015. Előadó: dr. Sódar Anita Mell.: l db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Tehjax: (66) 523-804

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. június 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. június 30-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról Előkészítette: dr. Uhrin Anna, jogi munkatárs Véleményező bizottság:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI. 887/20J3. Előadó: Fábián Imréné Mell.: l db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

%,'^/v <&,{<<, 0&. 3 1 ?014 JÚH. ^f~~? *ft 2014 JÜN. 2014 JúN 3 0. 2014 JŰL 10. 2. sz. melléklet

%,'^/v <&,{<<, 0&. 3 1 ?014 JÚH. ^f~~? *ft 2014 JÜN. 2014 JúN 3 0. 2014 JŰL 10. 2. sz. melléklet 2. sz. melléklet Ügyiratszám: 1-56154/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Századvég Politikai Iskola Alapítvány együttműködési megállapodás A kötelezettségvállalás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. január 27-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Szám:33143/2013 Város Alpolgármestere J a v a s l a t a Zöldfa úti komplex telep-program című, TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0086 azonosító számú pályázathoz benyújtott konzorciumi szerződés módosításának jóváhagyására

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/52-1/2010/I Üi.: Györbiró-Szabó András Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Magyarország Románia Határon

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 534-412010. Előadó:dr. Mell.: 5 db Pribojszki Szabina Postacím: 5601 Pf II2. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49412015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó, Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 1 db- Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 12. napján 10 óra 30 perckor

JEGYZŐKÖNYV. Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 12. napján 10 óra 30 perckor JEGYZŐKÖNYV Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 12. napján 10 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt üléséről

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.!kt. sz.: I 287-612011. Előadó: Opauszki Zoltán; dr. László Jenő Csaba Mell.: 2 db szerződéstervezet; 2 db állásfoglalás Postacím:

Részletesebben

Javaslat Együttműködési megállapodás aláírására a Bükk hegységben található klimatikus gyógyhelyekhez kapcsolódó integrált fejlesztés érdekében

Javaslat Együttműködési megállapodás aláírására a Bükk hegységben található klimatikus gyógyhelyekhez kapcsolódó integrált fejlesztés érdekében MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ikt.sz.: MH: 12-3/100/2007 Melléklet: 1 db együttműködési megállapodás Javaslat Együttműködési megállapodás aláírására a Bükk hegységben található klimatikus gyógyhelyekhez

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-ai rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-ai rendes ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 36/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-ai rendes ülésére Tárgy: Javaslat civil szervezetek programjaival kapcsolatos

Részletesebben

Projekt Irányítási Kézikönyv

Projekt Irányítási Kézikönyv Projekt Irányítási Kézikönyv A "Nemzetközi együttműködésben megvalósuló alapkutatás a kritikus nyersanyagok hazai gazdaságfejlesztő potenciáljának kiaknázására - - TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV -2012-0005 projekt

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére Tárgy: Az Életfa Kulturális Alapítványnak Békés Város Önkormányzatával együttműködési megállapodás megkötésére irányuló kérelmének elbírálása Előkészítette: dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Rendelőintézeti pályázat támogatása Sorszám: IV/10 Előkészítette: Dr. Gulyás Zsuzsanna igazgató főorvos, Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Véleményező Bizottság: Tisztelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése c. pályázati felhívásaihoz Kódszámok: TÁMOP 2.5.3.A-13/1

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 14-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 90 /2012.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 14-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 90 /2012. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 14-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 90 /2012. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Ős-Dráva mintaprogrammal kapcsolatos döntések ELŐTERJESZTŐ: Pohl Marietta,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A által fenntartott intézmények, vagyis a jelen Együttműködési Megállapodás tagjai (a továbbiakban Partnerek)

Részletesebben

NYILVANOS ÜLÉS napirendje

NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V. 38912013. Előadó: Túriné Kovács Márta, Tarné Stuber Éva, Varga Tamás, dr. Csernus Ibolya Mell.: 2 db Hiv. sz.:-

Részletesebben

Víz- és Környezettechnológiák Klaszter. VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák KLASZTER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Víz- és Környezettechnológiák Klaszter. VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák KLASZTER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák KLASZTER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A célja: Jelen (továbbiakban SZMSZ) határozza meg a VITIgroup Vízés Környezettechnológiák KLASZTER (továbbiakban VITIgroup

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 1 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a 2014-2020-as Európai Uniós programok

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGl'EIJOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGl'EIJOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGl'EIJOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szem István lér 7. Ikl. so.: I 8nI2009. Elóadó: dr. László Jenó: Lowls-Bortók Viktória Mell.: / db rendelettene:et, I db levél Hiv. s:.: Postacím: 560/

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2007 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2008. JANUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS PROJEKTMENEDZSMENT... 3 1.1 Saját lezárt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése c. pályázati felhívásaihoz Kódszámok: TÁMOP 2.5.3.A-13/1

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI. 2060 /2005. Előadó: Kiss Kornél Mell.: Hiv. sz.: Postacím:

Részletesebben