A elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése"

Átírás

1 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F ok rövid ismertetése 3.1. Intézkedés: lkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológia fejlesztési tevékenységek támogatása címe 3.1. Megvalósítás közeli kooperatív alkalmazott kutatások célja jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek eszközök, eljárások, szolgáltatások, technológiák, anyagok kidolgozásának és kipróbálásának támogatása, valamint a vállalkozási és költségvetési kutatóhelyek együttműködésében megvalósuló közös projektek támogatása az alábbi szakterületeken. 1. nyagtudomány, gyártástechnológia, eszközök; 2. Biotechnológia; 3. Elektronika, méréstechnika, irányítástechnika; 4. Energetika; 5. Infokommunikációs technológiák és alkalmazások; 6. Környezetvédelem; 7. Közlekedés millió Forint Nyertes ok 140 db. Támogatásra jogosult önállóan pályázó belföldi székhelyű jogi vételére jogosultak személyiségű és jogi személyiség nélküli vállalkozás, költségvetési szerv és intézménye, jogi személyiségű non-profit szervezet, vagy ezekből a K+F projekt megvalósítására létrejött társulás (un. kutatási konzorcium). kutatási konzorciumi tagok száma legfeljebb hat lehet. támogatás maximális támogatás maximuma költségvetési szerv és jogi személyiségű non-profit szervezet maximum 100% vállalkozás esetében a projekt elszámolható összes költségének o alapkutatás esetén max. 100% o alkalmazott kutatás esetén max. 60% o kísérleti fejlesztés esetén max. 35% amely 1. az Európai Közösség kutatás-fejlesztési keretprogramjához kapcsolódó programok esetében 15 százalékponttal, 2. kis és középvállalkozások (támogatási szempontból kedvezményezett vállalkozás TKV) esetén 10 százalékponttal, 3. nemzetközi együttműködés esetén 10 százalékponttal növelhető. támogatási kedvezmények összevonhatók, de a teljes támogatás nem haladhatja meg alkalmazott kutatás esetén a 75%-ot, kísérleti fejlesztés esetén az 50%-ot. támogatás minimális összege 10 millió, maximális összege 100 millió Ft. a) Támogatható tevékenységek:

2 alkalmazott kutatás az alkalmazott kutatáshoz szorosan kapcsolódó alapkutatás a támogatás összegének maximum 30 %-ig kísérleti fejlesztés Kizárólag az adott kutatási programban részt vevő kutatók, technikusok, egyéb kisegítő személyzet személyi jellegű ráfordításai a számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban számviteli törvény) 79. -ának (1)-(3) bekezdése szerint. személyi jellegű ráfordítások alapján megállapított bérjárulékok a számviteli törvény 79. -ának (4) bekezdése szerint. Kizárólag az adott kutatáshoz kapcsolódó anyagfelhasználás, igénybe vett szolgáltatások (konzultáció, technikai, kutatási szolgáltatások), egyéb szolgáltatások (szolgáltatási eljárási díj) költségei a számviteli törvény 78. -ának (2)-(4) bekezdése szerint. Kizárólag és folyamatosan kutatási célra használt eszközök (műszerek, berendezések,) bekerülési értékének a számviteli törvény ai és 51. -a szerint részét képező tételek. Ezen a címen a támogatás max. 30%-a számolható el. Kizárólag és folyamatosan kutatási célra használt immateriális javak (szellemi termékek) bekerülési értékének a számviteli törvény ai és 51. -a szerint részét képező tételek. számviteli törvény 25. -ának (7) bekezdése szerinti szellemi termékek - támogatási szempontból - csak akkor vehetők figyelembe, ha azokat a támogatott más szervezettől vásárolta. tudományos, műszaki eredmények (prototípus, bejelentett szabadalom, stb.) száma. kifejlesztett termékek eszközök, eljárások, szolgáltatások, anyagok, technológiák hasznosulása, piacképessége (megrendelések, stb.) száma. z eredmények nyilvános bemutatásának (honlap, publikáció, előadás, szakvásárokon történő bemutatók, a témában rendezett konferenciák, stb.) száma. vállalkozási és költségvetési kutatóhelyek együttműködésében megvalósuló közös projektek száma. z eredmények hasznosulása a felsőoktatásban. z elért eredményekre épülő nemzetközi együttműködések száma. projekthez kapcsolódó kutatás-fejlesztési és innovációs ráfordítások összege. hozzáadott érték változása a projekthez kapcsolódóan. lebonyolításban projekt kapcsán létrejött új, illetve megőrzött munkahelyek száma. 2

3 3.2 intézkedés: Közfinanszírozású és non-profit kutatóhelyeken a kutatás, a technológiatranszfer és kooperáció feltételeinek javítása címe célja Nyertes ok vételére jogosultak támogatás maximális Közfinanszírozású kutatóhelyek kutatási infrastruktúrájának fejlesztése közfinanszírozású és non-profit kutatóhelyek által végzett K+F tevékenység hatékonyságának növelése, kutatási infrastruktúrájuk fejlesztése, új műszerrel való ellátottságuk javítása millió Forint 100 db Kutatás-fejlesztési tevékenységet folytató költségvetési szervek és jogi személyiségű non-profit kutatási szervezetek támogatás maximuma a projekt elszámolható összes költségének új műszer beszerzése esetén 90%-a. Felújítás és korszerűsítés, akkreditálás esetén: 100%. támogatás új műszer beszerzése esetén minimum 10, maximum 100 millió Ft. Meglévő K+F eszköz felújítása, korszerűsítése: min. 1 max. 10 millió Ft. kkreditálás esetén: min. 1 max. 5 millió Ft. Támogatható tevékenység: új műszer beszerzése. meglévő K+F eszköz felújítása, korszerűsítése mérési tevékenység akkreditálása Kizárólag az új műszer beszerzésével, a mérési tevékenység akkreditálásával, a meglévő K+F eszköz felújításával, korszerűsítésével összefüggő személyi jellegű ráfordítások és azok bérjárulékai. Kizárólag az új műszer beszerzéséhez, a mérési tevékenység akkreditálásához, a meglévő K+F eszköz felújításához, korszerűsítéséhez kapcsolódó anyagfelhasználás, igénybe vett szolgáltatás költségei. Kizárólag és folyamatosan kutatási célra használt új műszer és a kapcsolódó szoftver vásárlása. projekthez kapcsolódó kutatás-fejlesztési és innovációs ráfordítások. hozzáadott érték változása a projekthez kapcsolódóan. projekt kapcsán létrejött új, illetve megőrzött munkahelyek száma. Innovációs szolgáltatások száma lebonyolításban 3

4 címe célja Nyertes ok vételére jogosultak támogatás maximális közfinanszírozású kutatóhelyek és a vállalatok közötti kooperatív kutatást és technológiatranszfert segítő partnerkapcsolatok és hálózatok kiépítésének támogatása hazai K+F tevékenység versenyképességének közvetett javítása, az üzleti és a közszféra tudományos és technológiai kapcsolatainak erősítése, az oktatás, a gazdasági-társadalmi célorientált kutatásfejlesztés és a tudás-, valamint technológiai együttműködések stratégiai célú integrálása Kooperációs Kutató Központokban millió Forint 10 db Kutatás-fejlesztési tevékenységet folytató költségvetési és jogi személyiségű non-profit kutatási szervezetek. támogatás minimális mértéke a projekt teljes futamidejére 60 millió, maximális mértéke 400 millió forint. projekthez igénybe vett, bármely államháztartási forrásból származó összes támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg a 163/2001. (IX. 14.) kormányrendeletben meghatározott mértéket. a) Támogatható tevékenységek: tudományos alap- stratégiai és alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés; hallgatók, oktatók, kutatók szakmai és tudományos továbbképzése; kutatási eredmények adaptálása, továbbfejlesztése; innovációs projekt megvalósíthatósági tanulmánya; know-how beszerzése, licencvásárlás; szabadalom, használati minta, védjegy és mintaoltalmi bejelentés; jogi, iparjogvédelmi, pénzügyi, üzleti tanácsadás igénybevétele. Működési költségek: a KKK menedzsment teljes munkabére és járulékai, az adminisztráció dologi költségei; a KKK munkájában közvetlenül részt vevő egyetemi/főiskolai oktatók KKK-ban végzett kutató-munkájának személyi kiadásai és azok járulékai; az KKK munkájában részt vevő hallgatók, PhD. képzésben résztvevők kutatói munkájának ellentételezése (a hallgatónak fizetett ösztöndíj; a szerzői jogdíj vagy eseti megbízási szerződésen alapuló jogviszonyban kifizetett ellentételezés formájában); a központban végzett kutatás-fejlesztés dologi költségei; a központ munkájához szükséges szakértői díjak fedezete (jogi, iparjogvédelmi, pénzügyi, üzleti tanácsadás is); 4

5 a központ munkájához szükséges képzések, továbbképzések költségei; a központ munkájához kapcsolódó hazai, nemzetközi konferenciák, szemináriumok, illetve egyéb rendezvények költségfedezete (utazási költség, napidíj, konferencia részvétel, illetve rendezés költsége), PR- és marketing-tevékenység fedezése. Felhalmozási költségek: a projekt megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, kizárólag kutatási-fejlesztési célra szolgáló műszerek, gépek, berendezések beszerzési, vagy előállítási költségeire a kért támogatás legfeljebb 30%-a használható fel; beruházás a szükséges épületek, laboratóriumok építési, átalakítási illetve felújítási költségei a projekt megvalósításához szükséges immateriális javak (iparjogvédelem alá eső találmányok, szabadalmak, szerzői jogi védelem alá tartozó műszaki tervek, dokumentumok és számítógépes programok) vételára vagy hasznosítási jogának költségei. projekthez kapcsolódó kutatás-fejlesztési és innovációs ráfordítások (összes ráfordítás, bevont vállalati forrás). kutatócsoportok korábbi tevékenységéhez képest mért hozzáadott érték változása a KKK keretében végzett közös K+F tevékenységben. projekt kapcsán létrejött új, illetve megőrzött kutatói munkahelyek száma. KKK működése során a gazdasági szférában dolgozó új, tudományos fokozattal rendelkező munkatársak létszáma. tudományos képzésbe bevont fiatal kutatók száma. KKK tevékenységébe bevont kutatóintézetek és vállalatok száma. lebonyolításban 3.3. intézkedés: Vállalati K+F kapacitások és innovációs képességek erősítése címe célja Induló technológia- és tudás-intenzív mikrovállalkozások, és ún. spin-off vállalkozások innovációs feladatainak támogatása támogatás célja a vállalati szektor versenyképességének, a vállalati kutatás-fejlesztési potenciál fejlesztése és az innovatív, technológiaintenzív tevékenység ösztönzése, konkrétan az innovatív és technológia-intenzív mikrovállakozások létesítésének ösztönzése, a magas hozzáadott értékű tevékenységek támogatása, a vállalati K+F tevékenység területeinek kiszélesítése, a K+F eredmények átvételének és használatának erősítése, 5

6 a vállalati kutatómunka minőségének javítása, és a vállalati kutatási infrastruktúra minőségének javítása. Nyertes ok vételére jogosultak 800 millió Forint 40 db Pályázhat technológiaintenzív tevékenységet folytató jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli, a projektjavaslat beadásakor öt évnél fiatalabb cégbejegyzésű mikrovállalkozás, illetve egyéni vállalkozás, továbbá olyan természetes személy, aki a spin-off vállalkozás létrehozását támogató intézményi nyilatkozattal rendelkezik. támogatás maximális (HUF) támogatás a 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet alapján de minimis támogatásnak minősül. a) Támogatható tevékenységek: önálló kutatás-fejlesztés kutatási eredmények adaptálása, továbbfejlesztése prototípus elkészítése innovációs projekt megvalósíthatósági tanulmánya K+F szolgáltatás igénybevétele, know-how beszerzése, licencvásárlás szabadalom, használati minta, védjegy és mintaoltalmi bejelentés jogi, iparjogvédelmi, pénzügyi, üzleti tanácsadás igénybevétele (maximum a támogatás összegének 10%-ig) Kizárólag az adott kutatási programban részt vevő kutatók, technikusok, egyéb kisegítő személyzet személyi jellegű ráfordításai és azok bérjárulékai. Kizárólag az adott kutatáshoz kapcsolódó anyagfelhasználás, igénybe vett szolgáltatások (technikai, kommunikációs, kutatási szolgáltatások), egyéb szolgáltatások (szolgáltatási eljárási díj) költségei. Kizárólag és folyamatosan kutatási célra használt eszközök (műszerek, berendezések,) vásárlása. Kizárólag és folyamatosan kutatási célra használt immateriális javak (szellemi termékek) vásárlása. támogatás legfeljebb 40 %-a fordítható K+F eszközök beszerzésére. projekthez kapcsolódó kutatás-fejlesztési és innovációs ráfordítások hozzáadott érték változása a projekthez kapcsolódóan 6

7 projekt kapcsán létrejött új, illetve megőrzött munkahelyek száma lebonyolításban címe célja Új kutatói munkahelyek létrehozásához kötődő vállalati kutatási infrastruktúra fejlesztése vállalati szektor versenyképességének fejlesztése a vállalati kutatásfejlesztési potenciál fejlesztésén és az innovatív, technológia-intenzív tevékenységek ösztönzésén keresztül: a vállalati kutatómunka minőségének javítása, magas hozzáadott értékű tevékenységek támogatása; K+F eredmények átvételéhez és alkalmazásához szükséges képességek fejlesztése; technológia-intenzív KKV-k támogatása; és a vállalati kutatási infrastruktúra minőségének javítása. Nyertes ok vételére jogosultak támogatás maximális 800 millió Forint 15 db Támogatásra jogosult önállóan pályázó belföldi székhelyű jogi személyiségű, ill. jogi személyiség nélküli vállalkozás. támogatás összege maximum 10 millió forint új, felsőfokú végzettséghez kötött és legalább öt éven keresztül folyamatosan működtetett kutatói álláshelyenként. Támogatásban legalább 3 kutatói állást létrehozó projekt részesülhet. Támogatás maximális aránya az összes elszámolható költséghez: KKV-k esetében: 45%, amely az alábbi esetekben növelhető: az Európai Közösség kutatás-fejlesztési keretprogramjához kapcsolódó programok esetében 50%; nemzetközi együttműködés esetén 50%. Egyéb esetekben: 25% a) Támogatható tevékenységek konkrét kutatás-fejlesztési programhoz kapcsolódóan: vállalati kutatói-fejlesztői munkahelyekhez szükséges műszer, kapcsolódó informatikai eszköz és program beszerzése kizárólag kutatási célra használt informatikai eszköz beszerzése kizárólag kutatási célra használt gép beszerzése Kizárólag és folyamatosan kutatási-fejlesztési célra használt eszközök (műszerek, berendezések) és a kapcsolódó szoftverek vásárlása. projekthez kapcsolódó kutatás-fejlesztési és innovációs ráfordítások hozzáadott érték változása a projekthez kapcsolódóan 7

8 lebonyolításban projekt kapcsán létrejött új, illetve megőrzött munkahelyek száma címe Vállalati innováció támogatása célja célja új, vagy az eddig ismerteknél előnyösebb tulajdonságokkal rendelkező technológia, termék vagy szolgáltatás kifejlesztésének támogatása, illetve az ehhez szükséges képességek fejlesztésének előmozdítása a vállalati innovációs képesség fejlesztésének ösztönzése, magas hozzáadott értékű tevékenységek arányának növelése a vállalati gazdálkodásban, K+F eredmények átvételéhez és adaptálásához szükséges képességek fejlesztése, innovatív vállalatok és technológia-intenzív KKV-k fejlesztéseinek ösztönzése, a vállalati innováció előmozdítása a vállalkozói és a K+F szféra kooperációs kapcsolatai erősítésének ösztönzése. Nyertes ok vételére jogosultak támogatás maximális 400 millió Forint 20 db Támogatásra jogosult önállóan pályázó, Magyarországon bejegyzett belföldi székhelyű jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli KKV, illetve ezekből a K+F projekt megvalósítására létrejött társulás. z utóbbi esetben a társult tagok felelősségét és tulajdoni részesedésüket meg kell határozni. Csak olyan KKV pályázhat, amely legalább két gazdasági évet lezárt. i célkitűzés megvalósítása keretében: max. 50 millió forint. De minimis támogatás esetén: a vállalkozásnak e jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma három év vonatkozásában nem haladhatja meg a százezer eurónak megfelelő forintösszeget. Támogatás maximális aránya az összes elszámolható költséghez (%): a kísérleti fejlesztési tevékenység esetében: max. 45%, de az alábbi esetekben a támogatás mértéke növelhető: az Európai Közösség kutatás-fejlesztési keretprogramjához kapcsolódó programok esetében max. 50%; nemzetközi együttműködés esetén max. 50%. kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány esetében 10 %. Beruházási támogatás igénybevétele esetén a támogatási térkép az irányadó (lásd. a 163/2001. (IX.14.) Korm. rendelet 29. és 30. -a). a) Támogatható tevékenységek: K+F eredmények hasznosítási jogának megszerzése K+F szolgáltatások igénybevétele 8

9 Technológia-transzfer szolgáltatások igénybevétele K+F eredmények adaptálása Önálló kísérleti fejlesztés (beleértve a prototípus elkészítését is) a tervezett K+F megvalósíthatóságának elemzése Újdonságvizsgálat Kizárólag az adott kutatási programban részt vevő kutatók, technikusok, egyéb kisegítő személyzet személyi jellegű ráfordításai és azok bérjárulékai. Kizárólag az adott kutatáshoz kapcsolódó anyagfelhasználás, igénybe vett szolgáltatások (technikai, kommunikációs, kutatási szolgáltatások), egyéb szolgáltatások (szolgáltatási eljárási díj) költségei. Kizárólag és folyamatosan kutatási célra használt eszközök (műszerek, berendezések,) vásárlása. Kizárólag és folyamatosan kutatási célra használt immateriális javak (szellemi termékek) vásárlása. támogatás legfeljebb 30 %-a fordítható K+F eszközök beszerzésére. projekthez kapcsolódó kutatás-fejlesztési és innovációs ráfordítások hozzáadott érték változása a projekthez kapcsolódóan projekt kapcsán létrejött új, illetve megőrzött munkahelyek száma lebonyolításban 9

2002. évi műszaki kutatás-fejlesztési pályázatok Tájékoztató füzet

2002. évi műszaki kutatás-fejlesztési pályázatok Tájékoztató füzet Oktatási Minisztérium 2002. évi műszaki kutatás-fejlesztési pályázatok Tájékoztató füzet Budapest, 2002 Tartalom Tartalom I. Általános tudnivalók...7 I.1. A Központi Műszaki Fejlesztési Alapprogram...7

Részletesebben

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag EA_KFI_07 Pályázati útmutató a Kutatás-fejlesztési és innovációs programhoz 2008 1 Tartalomjegyzék 1. A támogatás

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 Ügyféltájékoztató 1.

Részletesebben

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok 1.) Pályázati kód: ÉAOP- 2010-1.1.1/E Támogatás megnevezése: ÉAOP- 2010-1.1.1/E - Ipartelepítés Forrás összege: 1 965 000 000.- HUF Beadás kezdete:

Részletesebben

Oktatási Minisztérium AZ EU 6. KERETPROGRAMJÁBAN VALÓ. Budapest, 2003. június

Oktatási Minisztérium AZ EU 6. KERETPROGRAMJÁBAN VALÓ. Budapest, 2003. június Oktatási Minisztérium PÁLYÁZATOK AZ EU 6. KERETPROGRAMJÁBAN VALÓ EREDMÉNYES MAGYAR RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSÁRA ÉS A MŰSZAKI FEJLESZTÉS TÁRSADALMI FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSÁRA Tájékoztató füzet Budapest, 2003. június

Részletesebben

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat TET_IL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2011 Tartalomjegyzék Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

Összegzés. Error! Reference source not found. címről. 1 Az ALIPRO az EU 6. keretprogramban támogatást nyert projekt. Az ALIPRO-ról többet tudhat meg a

Összegzés. Error! Reference source not found. címről. 1 Az ALIPRO az EU 6. keretprogramban támogatást nyert projekt. Az ALIPRO-ról többet tudhat meg a Összegzés Az ALIPRO célja Az ALIPRO 1 az új tagállamok nemzeti és regionális kutatási programjait hangolja össze az európai informatikai kutatással a mobil technológiák, alkalmazások és szolgáltatások

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

9. sz. melléklet TÁMOP 1.4.3.-08/1 költségvetési specifikáció

9. sz. melléklet TÁMOP 1.4.3.-08/1 költségvetési specifikáció TÁMOP- 1.4.3-08/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok A komponens c. pályázati felhívásához II. forduló Pályázati projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható

Részletesebben

Az EU 6. keretprogramjában való

Az EU 6. keretprogramjában való 2. fejezet Az EU 6. keretprogramjában való magyar részvétel támogatása 2.1. Bekapcsolódás az EU 6. kutatás-fejlesztési keretprogramjába (EUB) 2.1.1. Cél A pályázat célja, hogy állami eszközökkel is elősegítse

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

2012. szeptemberi hírek

2012. szeptemberi hírek Pályázati hírek 2012. szeptemberi hírek Októbertől ismét beadható a méltán népszerű Telephelyfejlesztés pályázat Beszállítói programok támogatására lehet pályázni Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2014 OKT 2 7. T/1768. számú törvényjavaslat a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról Előadó: Lázár Jáno s Miniszterelnökséget vezet

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 2011 6.3.0

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 2011 6.3.0 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 2011 6.3.0 Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (E-környezetvédelem) c. konstrukcióhoz érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Hulladékhasznosítási

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus és Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által támogatott Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár innováció területén

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás célja A hazai ipar fejlesztése

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

Mikro-, Kis-, és Középvállalkozás pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai

Mikro-, Kis-, és Középvállalkozás pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai PÁLYÁZAT Mikro-, Kis-, és Középvállalkozás pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása iránya: Program

Részletesebben