BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV Előadó: Edit Mell.: 1 db Hiv.: - Czigléczkiné L iszkai NYILVANOS ÜLÉS napirendje Telefax: (66) A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Sportcélú infrastruktúra-fejlesztési pályázathoz kapcsolódóan a Sportcsarnok ingatlan jelzálogjoggal való megterhelése Előkészítő: Stratégiai-Fejlesztési Osztály Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének2015. május 21-én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! A Békéscsabai Előre Női Kézilabda Sportegyesület (5600 Békéscsaba, Gyulai út 1389 hrsz., adószám: , képviseli: Szabó Zoltán elnök, a továbbiakban: SE) megkereséssel fordult Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatához (a továbbiakban: Önkormányzat), amelyben jelezte, hogy pályázatot kíván beadni a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao törvény) alapján a Békéscsaba, 1385/11 hrsz.-ú, kivett sporttelep megnevezésű ingatlan felújítása, korszerűsítése érdekében. Az SE-nek az adott ingatlanra vonatkozó műszaki elképzeléseit a mellékelt beadvány tartalmazza, a teljes ráfordítás összege ,- Ft. A Tao törvény rendelkezései szerint az SE a tervezett beruházás 70 %-át tudná igénybe venni mint adókedvezményt, amely jelen esetben legfeljebb ,- Ft. A Tao törvény 221C. (6) bekezdése szerinti ezen összeg mértékéig a Magyar Állam javára szóló jelzálogjog alapítása kötelező, az üzembe helyezést követő 15 évig terjedő időszakra. Jelenleg az önkormányzati tulajdonú ingatlan a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) kezelésében, üzemeltetésében és hasznosításában van. A pályázattal összefüggésben megvalósuló beruházással kapcsolatos további kérdések egyeztetése és az adott ingatlanra vonatkozó szerződések, megállapodások esetleges módosítása a Zrt. feladata.

2 2 Tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás nem ellentétes az Önkormányzat terveivel és érdekeivel, javaslom a jelzálogjog bejegyzéséhez szükséges hozzájárulás megadását azzal, hogy az önerő biztosítására az Önkormányzat kötelezettséget nem vállal. A javaslatot a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezi. A bizottsági határozat a közgyűlési előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntését az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg. A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Stratégiai-Fejlesztési Osztály. HATÁROZATI JAVASLAT: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogya Békéscsabai Előre Női Kézilabda Sportegyesület (5600 Békéscsaba, Gyulai út 1389 hrsz., adószám: , képviseli: Szabó Zoltán elnök, a továbbiakban: SE) által beadásra kerülő létesítményfejlesztésre irányuló pályázat támogatásban való részesülése esetén a társasági adóról és osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 221C. (6) bekezdése alapján a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartásban Békéscsaba, 1385/11 hrsz. alatt felvett, természetben Békéscsaba, Gyulai úton található, m 2 nagyságú, kivett sporttelep megnevezésű ingatlanra a beruházási költség 70 %-áig, legfeljebb ,- Ft, azaz kilencmillióháromszáznyolcvannyolcezer-kilencszázkilencvenkilenc forint erejéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre, amelynek jogosultja a Magyar Állam, időtartama a beruházás üzembe helyezésétől számított 15 év. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a pályázathoz kapcsolódóan az önerő biztosítására nem vállal kötelezettséget. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy az SE nyertes pályázata esetén a pályázattal összefüggésben megvalósuló beruházással összhangban az ingatlanra vonatkozó hatályban lévő szerződéseket, megállapodásokat vizsgálja felül és szükség esetén módosításáról gondoskodj on. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Szarvas Péter polgármestert, hogy az 1. pont alapján szükséges jognyilatkozatokat megtegye. Felelős: Szarvas Péter polgármester Határidő: december 31. Békéscsaba, Ellenjegyzés:... Jogi:.,- / /'//AAA lj.,.. ' ("/V'Yf/"-( P enzugyl:.

3 Békéscsabai Előre NKSE Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szarvas Péter Polgánnester részére 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tisztelt Polgánnester Úr, a Békéscsabai Előre Női Kézilabda Sportegyesület infrastruktúra-fejlesztési pályázatot kíván benyújtani a Magyar Kézilabda Szövetség részére, amelynek célja a Városi Sportcsarnok kiszolgáló infrastruktúrájának megújítása. A beruházás indokoltsága: A Békéscsabai Előre Női Kézilabda Sportegyesület székhelye a békéscsabai Városi Sportcsarnokban található, amelyet március 19-én adták át a nagyközönségnek. A "90 es évek közepétől sajnos az infrastrukturális leépülés volt a jellemző, a helyiségek állapota fokozatosan romlott. A 2004-es női kézilabda Európa-bajnokság rendezését Szeged nem vállalta, de a megüresedő helyre azonnal jelentkezett a város. Emiatt több átalakítást volt szükséges végezni a csarnokban, új korszerű eredményjelzőt kapott, felújították: az öltözőket, új tenneket, fogadóegységeket alakítottak ki. Sajnos az elmúlt 10 évben csak egy jelentősebb energetikai beruházás valósult meg, a belső terek korszerűsítésére nem volt forrás. EgYre több csapat használja a létesítményt, és egyre több esemény kerül itt megrendezésre, és sajnos a jelenlegi öltözők már nem alkalmasak ezek megfelelő kiszolgálására. A földszinten található 2 darab 19,5 m2-es öltöző, ezek állapota nagyon leromlott, teljes korszerűsítésük szükséges. A két helyiség esetében teljes körű burkolás, festés, épületgépészeti, ffitéstechnikai és villamossági felújítás indokolt, valamint a szükséges a zuhanyzóval ellátott vizesblokk komplex renoválása is. Egy térelválasztó fal elbontásával szeretnénk növeini a hasznos belterületeket is. A beruházás célja a hasznos belterület növelésével két öltöző és a kapcsolódó vizesblokk teljes körű felújítása. A második emeleten két egymás melletti hotelszobát szeretnénk összenyitni és egy 33 m2-es öltözőt kialakítani. Teljes körű burkolás, festés, épületgépészeti, fűtéstechnikai és villamossági felújítás, mennyezeti gipszkartonozás indokolt, és szükséges egy 4 db zuhanyzóval ellátott vizesblokk kialakítása is. A beruházás célja egy vizesblokkal ellátott, teljesen új öltöző kialakítása. A nézőtéren a székek nagyon rossz állapotban vannak, hiszen ezek nagy része még az átadáskor került beépítésre. A lelátó "B" oldalán az első 2 sorban 32 szék található, itt szeretnénk egy minden igényt kielégítő lelátórészt kialakítani. Szükséges a korlát és a feljárók felújítása, az aljzat javítása és burkolása, a székek komplett cseréje, a sajtó számára kihúzható asztalok beépítése, a feljárókapuk cseréje, valamint áramvételezés biztosítása. A beruházás célja a lelátórész teljes körű felújítása és európai szintű munkakörülmények biztosítása a sajtó munkatársai számára.

4 Békéscsabai ElőreNKSE A bemutatott beruházásoka tervek szerint és között valósulnak meg. A projekt tervadatai: Beruházó: Békéscsabai Előre Női Kézilabda Sportegyesület (5600 Békéscsaba, Gyulai út hrsz., adószám: ) Beruházás helyszíne: Városi Sportcsarnok, Békéscsaba Pályázat ügyiratszáma: be/sfp-3264/2015imksz Projekt teljes ráfordítása: ,- Ft (beruházási érték: ,- Ft + ellenőrző szervezetnek fizetett díj: ,- Ft + közreműködői díj: ,- Ft) TAO Támogatás összege: ,- Ft Önrész: ,- Ft Törvényi háttér: (TAO tv. 22/C. (6) a) pontja): "Ha a tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, a támogatási igazolás kiállításának feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet vállalja, hogya beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását - a b) pontban meghatározott kivétellel és a (7) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - fenntartja, valamint benyújtja a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre" A pályázat beadásához az alábbi nyilatkozatok szükségesek a létesítmény tulajdonosa részéről: Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogyabejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles

5 Békéscsabai Előre NKSE Arra kérem Tisztelt Polgármester Urat, hogy a bemutatott műszaki tartalmú pályázat benyújtásához a Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot szíveskedjen kiadni. Kérem továbbá Tisztelt Polgármester Úr előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig, forintigjelzálogjog kerül bejegyzésre. Segítségét előre is köszönöm. Békéscsaba, április 24. Tisztelettel:

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49412015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó, Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 1 db- Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/465-1/2015/I. Tárgy: Maros-menti Utánpótlás Futball Club Üi.: Darabos Orsolya Katalin támogatási kérelmének elbírálása Melléklet: együttműködési

Részletesebben

be/sfp-8808/2015/mlsz

be/sfp-8808/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csopak Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve Csopak SC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2929 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

1 / 5 2013.05.05. 17:37

1 / 5 2013.05.05. 17:37 1 / 5 2013.05.05. 17:37 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Tapolca Városi Sport Egyesület Tapolca VSE 3

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 27-i ülésére Tárgy: FC Zirc támogatási kérelme sportpálya felújítási pályázathoz Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show...

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show... / 21 2013.11.28. 15:23 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

be/sfp-4288/2015/mkosz

be/sfp-4288/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Közigazgatástudományi Kar Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KTK-DSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

Részletesebben

be/sfp-4291/2015/mkosz

be/sfp-4291/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Malév - Budapest Airport - HungaroControl Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve Malév Sport Club A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 68. MELLÉKLET: 2 db. TÁRGY: Javaslat ingatlan használatának átadásáról szóló megállapodás módosítására (Szekszárd, Bartina u. 12/A) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

Ügyiratszám : be/sfphp02-4170/2013 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Abaújkéri Községi Sport Egyesület

Ügyiratszám : be/sfphp02-4170/2013 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Abaújkéri Községi Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Abaújkéri Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Abaújkér KSE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

ZSE. Utánpótlás típusa: - nincs - Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: Honlap:

ZSE. Utánpótlás típusa: - nincs - Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: Honlap: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Zagyvaszántói Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: ZSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Balmazújváros Sport Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve: BS Kft.

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Balmazújváros Sport Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve: BS Kft. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sport Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve: BS Kft. 2Gazdálkodási formakód: 113 3Tagsági azonosítószám 2527 Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI. 887/20J3. Előadó: Fábián Imréné Mell.: l db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 267 /2015. Előadó: Csizmadia Bernadett Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

Vági Sportegyesület Vági SE. Vág. Templom u. www.vag.hu 96533-008. Vág. Templom u. Riba Lajos elnök 303143205. vagonkormanyzat@t-online.

Vági Sportegyesület Vági SE. Vág. Templom u. www.vag.hu 96533-008. Vág. Templom u. Riba Lajos elnök 303143205. vagonkormanyzat@t-online. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében 3 Tagsági

Részletesebben

be/sfp-9277/2015/mlsz

be/sfp-9277/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Taksony Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Taksony SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1383 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

1 / 18 2014.09.25. 14:03

1 / 18 2014.09.25. 14:03 1 / 18 2014.09.25. 14:03 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Rácalmás Sportegyesület Rácalmás SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 20 2012.08.28. 10:32 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub SzPJK

Részletesebben

Tapolca VSE. - nincs -

Tapolca VSE. - nincs - 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Tapolca Városi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Tapolca VSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Társasági adójának 70%-val támogathatja a Gödi Sportegyesület 4 szakosztályát. Kérjük, tekintse meg tájékoztatónkat, amely tartalmazza a törvényi

Társasági adójának 70%-val támogathatja a Gödi Sportegyesület 4 szakosztályát. Kérjük, tekintse meg tájékoztatónkat, amely tartalmazza a törvényi Társasági adójának 70%-val támogathatja a Gödi Sportegyesület 4 szakosztályát. Kérjük, tekintse meg tájékoztatónkat, amely tartalmazza a törvényi rendelkezést is! Amennyiben adójával segítene fejleszteni

Részletesebben

be/sfp-8214/2015/mlsz

be/sfp-8214/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Gyulai Termál Futball Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Gyulai Termál FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2234 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-5167/2015/mkosz

be/sfp-5167/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd A kérelmező szervezet rövidített neve GY.K.S.E. Szekszárd A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

be/sfp-8377/2015/mlsz

be/sfp-8377/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kistarcsai Városi Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve KVSC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3091 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező jogállása: Amatőr Hivatásos. Bankszámlaszám: 1 1 7 0 7 0 2 4-2 2 1 1 4 7 2 3-0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező jogállása: Amatőr Hivatásos. Bankszámlaszám: 1 1 7 0 7 0 2 4-2 2 1 1 4 7 2 3-0 0 0 0 0 0 0 0 Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BKV Előre SC A kérelmező szervezet rövidített neve: BKV Előre SC Gazdálkodási formakód 2 : 5 2 1

Részletesebben

SZKC. Hajdu Gábor. Elnök E-mail cím: Egressy Gábor E-mail cím:

SZKC. Hajdu Gábor. Elnök E-mail cím: Egressy Gábor E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Szentendrei Kézilabda Club 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBI/B Áfa levonásra

Részletesebben

Kaposmérő SE. Adószám: 1 9 9 4 6 1 3 7-1 - 1 4. Bankszámlaszám: 6 7 1 0 0 1 4 5-1 0 0 0 0 1 2 8 - 7 5 2 1 Kaposmérő.

Kaposmérő SE. Adószám: 1 9 9 4 6 1 3 7-1 - 1 4. Bankszámlaszám: 6 7 1 0 0 1 4 5-1 0 0 0 0 1 2 8 - 7 5 2 1 Kaposmérő. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kaposmérő Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Kaposmérő SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

BTC KHE. Adószám: 1 9 8 2 0 0 8 8-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 6 0 2 0-2 0 0 1 9 9 7 6 - Széplaki Árpád. Ügyvezető Elnök.

BTC KHE. Adószám: 1 9 8 2 0 0 8 8-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 6 0 2 0-2 0 0 1 9 9 7 6 - Széplaki Árpád. Ügyvezető Elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bicskei Torna Club Közhasznú Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: BTC KHE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

1 / 19 2014.10.31. 7:58

1 / 19 2014.10.31. 7:58 1 / 19 2014.10.31. 7:58 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Kézilabda Klub Ajka KK Ajka 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés és versenyeztetés 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szentendrei Kézilabda Club A kérelmező szervezet rövidített neve: SZKC 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben