HIPERELASZTIKUS ANYAGMODELLEK KONTINUUM-MECHANIKAI HÁTTERE, OPTIMALIZÁLÁSI LEHETŐSÉG MOONEY-RIVLIN ANYAGÁLLANDÓKRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIPERELASZTIKUS ANYAGMODELLEK KONTINUUM-MECHANIKAI HÁTTERE, OPTIMALIZÁLÁSI LEHETŐSÉG MOONEY-RIVLIN ANYAGÁLLANDÓKRA"

Átírás

1 HIPERELASZTIKUS ANYAGMODELLEK KONTINUUM-MECHANIKAI HÁTTERE, OPTIMALIZÁLÁSI LEHETŐSÉG MOONEY-RIVLIN ANYAGÁLLANDÓKRA CONTINUUM MECHANICS BACKGROUND OF HYPERELASTIC MATERIAL MODELS, OPTIMIZATION POSSIBILITY OF MOONEY- RIVLIN S MATERIAL PERMANENTS HURI Dávid 1, MANKOVITS Tamás 2 egyetemi hallgató 1, adjunktus 2 Debreceni Egyetem Műszaki Kar 4028 Debrecen, Ótemető u Kivonat: Jelen cikk összefoglalja a gumiszerű anyagok számítási lehetőségeit. A dolgozat második része bemutatja az NX NASTRAN megoldó által használt kontinuummechanikai összefüggéseket. Végül egy gumirugó végeselemes analízisének optimalizálási lehetőség kerül bemutatásra. Kulcsszavak: végeselem-módszer, gumirugó, Mooney-Rivlin anyagmodell Abstract: This paper presents the calculation possibilities for elastic materias. Continuum mechanics to be used for The NX NASTRAN solver which is also presented. Finally a finite element analysis of a rubber spirng is evaluted as a numerical example. Keywords: finite element method, rubber spring, Mooney-Rivlin material model 1. BEVEZETÉS A rugóknak nagyon jelentős szerepe van a gépészetben, és ez tovább bővül, ha fém helyett elasztikus anyagot használunk az adott feladatra. Ha egy tengelyszimmetrikus gumi tömbön nyomó igénybevétellel munkát végzünk, azt belső deformációs munka alakjában felhalmozza majd a terhelés megszűnése után újra külső mechanikai munkává tudja alakítani a tömb speciális alakkiképzése nélkül, akkor ezt a rugót anyagrugónak nevezzük. Ilyen esetben jellemzően progresszív rugókarakterisztikát kapunk, ami következtetni enged minket a tervezési nehézségekre. További problémát okoz, hogy a gumi rugalmasságát nagymértékben befolyásolja a tömb alakja, anyaga valamint alakváltozásának mértéke is. Fontos jellemzője a nagy fajlagosmunka-felvétel ami nagy pontosságot követel számításaink során [1]. A gépészetben az évek alatt elterjedt kézi számítások csak elhanyagolások útján, kis alakváltozások esetére (ε < 25%), korábban már felvett diagramokkal és tapasztalati tényezőkkel számíthatóak statikus terhelésekre. Ezen okok miatt mindig is megoldatlan probléma maradt a gumirugók tervezésének feladata. Azonban a számítógépes végeselemes szoftverek megjelenésével, soha nem látott lehetőségek nyíltak meg a gumiszerű anyagok analízisében. Cikkemben bemutatom a már ismert számításokat, majd összehasonlítom az általam használt végeselemes szoftver analízisének eredményeivel.

2 2. MÉRETEZÉS NYOMÓ IGÉNYBEVÉTELRE HAGYOMÁNYOSAN Az acéloknál jól ismert Hooke-törvény gumi esetén csak a τ nyírófeszültségre érvényes, a σ húzónyomó feszültségeket bonyolult elméleti összefüggések írják le. Nyomásnak kitett gumitömbben a feszültség eloszlása inhomogén. Az igénybevétel karakterisztikája progresszív, de azt a műszaki gyakorlatban a számítások megkönnyítése miatt a valóságot jól megközelítő egyenessel helyettesítik. A közelítő egyenest úgy vették fel, hogy nulla és 20%-as deformációnál megegyezzen a valós rugókarakterisztika értékével, így az egyenlete: F = f A E h ahol F a nyomóerő, f a rugóút, A a gumirugó nyomást átadó felülete, h a magassága végül E pedig a gumirugó látszólagos rugalmassági modulusza. A látszólagos E -modulusz függ a G- nyírómodulusztól és a gumi alakjától is. Az alaki függést a k alaki tényezővel vesszük figyelembe: k = (2) ahol A a deformációban gátolt, A pedig a deformációban résztvevő szabad felület. Szakirodalmakban találunk olyan diagramokat (1.ábra), melyek megteremtik a kapcsolatot E k között különböző keménységű gumik esetén. Ezen modulusz bevezetésével a számítás egyszerűvé válik és a közelítésből származó hiba nem jelentős 25%-os deformációig. (1) 1. ábra E k kapcsolata különböző Shore leménységekre 3. GUMISZERŰ ANYAGOK VÉGESELEMES LEÍRÁSÁHOZ ALKALMAZOTT KONTINUUM-MECHANIKAI ALAPOK A FEMAP 9.3 szoftver NASTRAN megoldója a gumiszerű anyagok vizsgálatához a mechanikában jól ismert elméleti alapokat tartalmazza. Ahhoz, hogy egy nagy alakváltozásra képes alkatrészt szimulálni tudjunk, tisztában kell lennünk az ide vonatkozó kontinuummechanikai háttérrel. A 2. ábra egy nagy alakváltozásra képes rugalmas testet ábrázol a t = 0 és t = t időpillanatban. A test nyomó igénybevételnek van kitéve, a mechanikai modellje pedig ideális állapotot modellez.

3 2. ábra rugalmas szilárd test nyomásának ideális esete Az ábra alapján kifejezhető a fajlagos megnyúlás, a három koordinátatengely irányában ε = ΔL L = L L L (3) ε = ε = ΔD D A deformáció meghatározására szolgáló nyúlási arányt (λ) bevezetve [2] = D D D (4) ahol ε < 0 λ = L L = L + L L L = 1 + L L L = 1 + ε (5) λ = λ = D D = D + D D D ahol ε, ε > 0, így nyomás esetén a nyúlási arány a három főirányban = 1 + D D D = 1 + ε = 1 + ε (6) λ = λ λ = λ λ = λ (7) A kapcsolatot a pillanatnyi és az azonosító állapot között az F az alakváltozási gradiens, szolgáltatja [3] dr = F dr (8)

4 Azonban az általunk tárgyalt ideális esetben a deformáció alatt nincs szögtorzulás, így a mátrixa leegyszerűsödik: λ 0 0 F = 0 λ 0 (9) 0 0 λ A gumi molekulájának elasztikus tulajdonságát legjobban az egységnyi térfogatra vonatkoztatott deformációs energia sűrűséggel lehet jellemezni W = W (J) + W (C) (10) ahol, W (J) a térfogatváltozásból származó deformációs energia sűrűség, míg W (C) a térfogatállandóságból származó deformációs energia sűrűség. A nemlineáris feladatokban tehát W függvénye C-nek azaz a jobboldali Cauchy-Green alakváltozási tenzornak, mely a kontinuum elem alakváltozási állapotának leírására szolgál, továbbá felírható C = F F (11) majd a mátrixszorzást elvégezve λ 0 0 C = 0 λ 0 (12) 0 0 λ Ahhoz, hogy általánosan kezelhető legyen a feszültség-deformáció összefüggése, feltételezem, hogy az anyag rugalmas tulajdonságai deformálatlan állapotban izotropok (azaz a vizsgált anyag minden irányban azonos tulajdonsággal bír és a deformáció alatt térfogata változatlan). Így a deformáció jellemzésére C három fő skalár invariánsa használható, melyek rendre I = λ + λ + λ (13) I = λ λ + λ λ + λ λ (14) I = detc = λ λ λ (15) A gumira jellemző, hogy közel összenyomhatatlan anyagként viselkedik, így alakváltozása során térfogata nem változik. Ezért felírható a nyúlás arányokra az alábbi összefüggés így következik, hogy λ λ λ = 1 (16) I = 1 (17) azaz a deformáció két független értékkel, I és I -vel jellemezhető. Ebből következik, hogy a W deformációs energiasűrűség csak ezen két változó függvénye W = f(i ; I ) (18)

5 A gumitest deformálatlan állapotára felírható az alábbi összefüggés így, λ = λ = λ = 1 (19) I = I = 3 (20) ahhoz, hogy fennállhasson az alábbi egyenlőség W = 0 (21) a deformációs energiasűrűség változóit módosítanom kell, így függvénye a W = f(i 3; I 3) (22) Az alakváltozás nemlineáris elméletének segítségével a W (C) deformációs energia sűrűséget kifejeztem. Ebből kiindulva különböző anyagmodellek definiálásával, a W egységnyi térfogatra vonatkoztatott deformációs energia sűrűség számítható. Ezt a kontinuummechanikai hátteret használva, a végeselemes diszkretizáció után a szoftver képes arra, hogy alakváltozási- és feszültségi állapotot számoljon a megfelelő peremfeltételek mellett. 4. HIPERELASZTIKUS ANYAGOK ANALÍZISE FEMAP 9.3-AL A hiperelasztikus anyagok az NX Nastran speciális, Advanced Nonlinear (solution 601 és 701) megoldó moduljában érhetőek el. Az alkalmazható anyagmodellek a Mooney-Rivlin, Ogden, Arruda- Boyce, Hyperfoam, és a Sussman-Bathe. Ezen anyagmodellek csak 2D-s térfogati és 3D-s térfogati elemek használata esetén elfogadottak [4]. 4.1 Mooney-Rivlin anyagmodell Ez esetben a térfogatváltozásból származó deformációs energia sűrűség W (J) = 1 2 κ(j 1) (23) ahol κ az ún. térfogati rugalmassági modulusz. Míg a térfogatállandóságból származó deformációs energia sűrűség W = C (I 3) + C (I 3) + C (I 3) + C (I 3)(I 3) + C (I 3) + C (I 3) + C (I 3) (I 3) + C (I 3)(I 3) + C (I 3) (24) ahol, C Mooney-Rivlin anyagállandók. Láthatjuk, hogy a Mooney-Rivlin anyagtörvény leírásához használható 9 C állandó, és a κ Bulk modulusz. De nem feltétlenül szükséges ennyire magasrendű anyagtörvényt alkalmazni. Ha úgy választunk, hogy csak C 0 akkor a neo-hookean anyagtörvényt kapjuk. Megkaphatjuk a hagyományos kétváltozós Mooney-Rivlin anyagtörvényt, ha úgy választunk, hogy csak C 0 és C 0 W = C (I 3) + C (I 3) (25)

6 MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 2012 Ha feltételezzük, hogy κ = akkor az előző két állandó segítségével leírható a rugalmassági és nyírási modulusz: G = 2(C + C ) (26) E = 6(C + C ) (27) A κ Bulk modulusz az anyag összenyomhatóságát fejezi ki. Ha értéke nagyobb mint 2000 akkor összenyomhatatlan anyagot feltételezünk. Nagysága 601-es megoldó alakalmazása esetén, számítható közel összenyomhatatlan (ν = 0,499) anyagra: κ = 2G(1 + 2ν) 3(1 2ν) ahol G a nyírási rugalmassági modulusz, ν a Poisson-tényező (28) 4.2 Ogden anyagmodell Ez esetben a térfogatállandóságból származó deformációs energia sűrűség W = μ λ α + λ + λ 3 W = f(i 3; I 3)W = 0 (29) ahol μ és α az Ogden anyagállandók. Láthatjuk, hogy az Ogden anyagtörvény leírásához 19 állandó használható: μ, α, n = 1,,9 és a bulk modolusz. Ha úgy választunk, hogy a μ, α 0 csak n = 1,2,3 esetén akkor a hagyományos 3 változós Ogden anyagtörvényt kapjuk meg. Ha feltételezzük, hogy κ = akkor a rugalmassági és nyírási modulusz leírható az alábbi összefüggésekkel: G = 1 2 μ α (30) E = 3 2 μ α (31) A bulk moduluszra érvényesek a Mooney-Rivlin anyagtörvénynél elmondottak. 4.3 Arruda-Boyce anyagmodell W = N 1 2 (I 3) N (I 9) N (I 27) N (I ) N I 243 (32) ahol N egy anyagállandó, N egy paraméter mely képviseli a kapcsolatot az anyagi láncok között.

7 4.4 Hyperfoam anyagmodell W = μ λ α + λ + λ J 1 β (33) ahol az anyagállandók a μ, α, β, n = 1,, N ig. N maximális értéke 9. Ez az anyagmodell erősen összenyomható elasztomerekhez lett létrehozva, így ha a bulk modulusz nagy (nagyobb mint 10), más anyagmodellt kell alkalmazni. 4.5 Sussman-Bathe anyagmodell 5. NUMERIKUS PÉLDA W = w(e ) + w(e ) + w(e ) (34) Numerikus példának egy egyszerűen kezelhető hengeres gumi alkatrészt vettem melynek átmérője D = 25,3mm vastagsága pedig h = 17,8mm. A próbatest előírt elmozdulással lett összenyomva a szoftverben, melynek hatására a létrejött alakváltozást a 3.ábra szemlélteti 5.1 Anyagmodell optimalizálása 3. ábra Alakváltozás FEMAP-ban 5 mm-nél Egy optimalizálási lehetőséget fogok bemutatni Mooney-Rivlin anyagmodellre. Célom olyan C és C anyagállandók felvétele melyek helyesen írják le az anyag viselkedését nyomásra. Az optimalizálás lépései rendre: - Vizsgálatunk tárgyát egy 32 Shore A keménységű gumi képezi, melynek rugókarakterisztikája hagyományos méretezési módszerrel számítható. - Közel összenyomhatatlan állapotra a κ = 250 értéket veszem fel

8 - Felveszem C és C anyagállandók értékét úgy, hogy teljesüljön az alábbi egyenlőség C C = 4 (35) - Próbafuttatással felveszem a rugókarakterisztikát 20%-as deformációig - Mindaddig változtatom a C és C értékét, míg a 20%-as deformációhoz tartozó nyomóerő közel azonos nem lesz a hagyományos módszerrel számított értékkel - Így anyagállandókat rendelhetek adott Shore keménységű gumianyagokhoz 5.2 Eredmények 4. ábra Optimalizálás során felvett rugókarakterisztikák Végeselemes futtatásokkal az optimalizálást elvégezve, különböző keménységű gumidarabokra a rugókarakterisztikák az alábbi képet mutatják 5. ábra optimalizált rugókarakterisztikák

9 így, az alábbi összefüggések állapíthatóak meg Shore A[ ] C [MPa] C [MPa] 32 0,259 0, ,436 0, ,586 0, ,736 0, ,92 0,23 1. táblázat anyagállandók értékei Nagyobb alakváltozást modellezve, jól látszik a rugókarakterisztika progresszív jellege, és jelentős eltérések figyelhetőek meg a hagyományos számítás, és a végeselemes analízissel felvett karakterisztikák között 5. ÖSSZEFOGLALÁS 6. ábra Rugókarakterisztikák 40%-os összenyomásig Feldolgozva az NX NASTRAN által gumiszerű anyagokra alkalmazott kontinuummechanikai hátteret, az anyagmodellek és állandóik definiálása érthetővé vált. Optimalizálással sikerült anyagállandókat megállapítani Mooney-Rivlin anyagmodell esetén, és a végeselemes analízisből kiderült, hogy a valóságot reprezentáló rugókarakterisztika érhető el nyomó igénybevételre. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A cikkben ismertetett kutató munka a TÁMOP-4.2.2/B-10/ jelű projekt részeként - az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 6. FELHASZNÁLT IRODALOM [1] DR. BARTHA ZOLTÁN, Gumiipari Kézikönyv I. kötet, Budapest, 1988 [2] MSC. SOFTWARE, Nonlinear Finite Element Analysis of Elastomers [3] BONET, J., WOOD R.D., Nonlinear Continuum Mechanics for Finite Element Analysis, Cambridge University Press, [4] NX NASTRAN 7.1, Advanced Nonlinear Theory and Modeling Guide

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR Katonai Mőszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. Bugyjás József A kumulatív hatás modellezése

Részletesebben

Az SCWR-FQT tesztszakasz be- és kilépő részének CFD analízise

Az SCWR-FQT tesztszakasz be- és kilépő részének CFD analízise Az SCWR-FQT tesztszakasz be- és kilépő részének CFD analízise Kiss Attila, Vágó Tamás, Aszódi Attila Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet 1111 Budapest, Műegyetem

Részletesebben

E G Y S Z E R Ű S Í T E T T H Í D T E H E R B Í R Á S V I Z S G Á L AT T Ú L S Ú LYO S J Á R M Ű E S E T É N

E G Y S Z E R Ű S Í T E T T H Í D T E H E R B Í R Á S V I Z S G Á L AT T Ú L S Ú LYO S J Á R M Ű E S E T É N G Y S Z R Ű S Í T T T H Í D T H R B Í R Á S V I Z S G Á L AT T Ú L S Ú LYO S J Á R Ű S T É N V I G H AT T I L A 1, K O L L Á R L Á S Z L Ó 2 1. BVZTÉS A túlsúlyos és túlméretes járművek kizárólag útvonalengedély

Részletesebben

Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész)

Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész) Almássy Kornél*, Subert István* Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész) Az M70 Letenyei szakaszán épülő földmű és ágyazat rétegein összehasonlító méréseket végezhettük

Részletesebben

Befektetések kockázatának mérése*

Befektetések kockázatának mérése* Befektetések kockázatának mérése* Bugár Gyöngyi PhD, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docense E-mail: bugar@ktk.pte.hu Uzsoki Máté, a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatója E-mail: uzsoki.mate@gmail.com

Részletesebben

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben)

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) 1 II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) BEVEZETÉS Az alcímben hivatkozott hosszabb tanulmány 1 megalapozta a tömegtársadalmak mechanikáját

Részletesebben

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE*

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* A LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* BARTUS TAMÁS A tanulmány azt vizsgálja, hogy logisztikus regressziós modellek értelmezésére jobban alkalmasak-e a marginális hatások (feltételes valószínűségek

Részletesebben

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban tehát attól függ, hogy x milyen értéket vesz fel. A függvényeket a közgazdaságtanban is a jól ismert derékszögû koordináta-rendszerben ábrázoljuk, ahol a változók nevének megfelelõen általában a vízszintes

Részletesebben

Mély munkagödrök mentén bekövetkezı mozgások

Mély munkagödrök mentén bekövetkezı mozgások Miskolci Egyetem Mőszaki Földtudományi Kar Mikoviny Sámuel Doktori Iskola PhD - kutatószeminárium dr. Szepesházi Róbert PhD-hallgató Mély munkagödrök mentén bekövetkezı mozgások Szemináriumvezetı dr. Greschik

Részletesebben

Tudományos tartalom: Scientific content: lvi. évf. 2009/2. szám

Tudományos tartalom: Scientific content: lvi. évf. 2009/2. szám A FAIPAR TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SCIENTIFIC JOURNAL OF WOOD INDUSTRY lvi. évf. 2009/2. szám Tudományos tartalom: A hőátbocsátási tényezők számítása egy fa bordavázas épület esetén II. 5. Faanyagú tartószerkezet

Részletesebben

Nem oldható kötések alkalmazása, szerszámai, technológiája

Nem oldható kötések alkalmazása, szerszámai, technológiája Szabó László Nem oldható kötések alkalmazása, szerszámai, technológiája A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0109-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Készítsen mérésadatgyűjtő berendezést, mely alkalmas az egyetemen fejlesztett GSM alapú helymeghatározásban használt adatbázis gyors egyszerű

Részletesebben

Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA **

Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA ** 23 Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA ** Az IS-LM elemzés fontos elemévé vált a mai nemzetközi és hazai makroökonómiai irodalomnak. Leírása,

Részletesebben

A parciális korrelációs együttható értelmezési problémái a többdimenziós normalitás feltételének sérülése esetén

A parciális korrelációs együttható értelmezési problémái a többdimenziós normalitás feltételének sérülése esetén A parciális korrelációs együttható értelmezési problémái a többdimenziós normalitás feltételének sérülése esetén egyetemi tanár, az MTA doktora, Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézete,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM Nap és szélenergiás hibrid rendszerek energetikai modellezése Doktori értekezés tézisei Bartha Sándor Gödöllő 2009 A doktori iskola megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola tudományága:

Részletesebben

A HOZAMGÖRBE DINAMIKUS BECSLÉSE

A HOZAMGÖRBE DINAMIKUS BECSLÉSE Budapesti CORVINUS Egyetem A HOZAMGÖRBE DINAMIKUS BECSLÉSE PH.D. ÉRTEKEZÉS Kopányi Szabolcs András Budapest, 2009 Kopányi Szabolcs András A HOZAMGÖRBE DINAMIKUS BECSLÉSE BEFEKTETÉSEK ÉS VÁLLALATI PÉNZÜGYEK

Részletesebben

A defaultráta, a nemteljesítési valószínűség és a szabályozás egyéb követelményei

A defaultráta, a nemteljesítési valószínűség és a szabályozás egyéb követelményei 2008. HETEDIK ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1 MADAR LÁSZLÓ A defaultráta, a nemteljesítési valószínűség és a szabályozás egyéb követelményei Bár a defaultráta, illetve a nemteljesítési valószínűség fogalmai egy ideje

Részletesebben

HARDVER- ÉS SZOFTVERRENDSZEREK VERIFIKÁCIÓJA

HARDVER- ÉS SZOFTVERRENDSZEREK VERIFIKÁCIÓJA Írta: ÉSIK ZOLTÁN GOMBÁS ÉVA NÉMETH L. ZOLTÁN HARDVER- ÉS SZOFTVERRENDSZEREK VERIFIKÁCIÓJA Egyetemi tananyag 2 COPYRIGHT: 2 26, Dr. Ésik Zoltán, Dr. Gombás Éva, Dr. Németh L. Zoltán, Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek

A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek Szerkesztette: Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna A KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

1. tétel: Építsen fel egy belső túlnyomással terhelt nyomástartó edényt korrozív közeg tárolására!

1. tétel: Építsen fel egy belső túlnyomással terhelt nyomástartó edényt korrozív közeg tárolására! 1. tétel: Építsen fel egy belső túlnyomással terhelt nyomástartó edényt korrozív közeg tárolására! - Vegyipari készülékek szerkezeti kialakítása a vegyipari készülékek csoportosítása alakjuk, funkciójuk

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben

Józsa Krisztián egyetemi adjunktus, Neveléstudományi Tanszék, BTK, SZTE, Szeged SZTE-MTA Képességkutató Csoport, Szeged

Józsa Krisztián egyetemi adjunktus, Neveléstudományi Tanszék, BTK, SZTE, Szeged SZTE-MTA Képességkutató Csoport, Szeged Iskolakultúra 2004/11 Józsa Krisztián egyetemi adjunktus, Neveléstudományi Tanszék, BTK, SZTE, Szeged SZTE-MTA Képességkutató Csoport, Szeged Az elsõ osztályos tanulók elemi alapkészségeinek fejlettsége

Részletesebben

A KVADRATIKUS SZIMPLEX ALGORITMUS VÉGESSÉGE INDEXVÁLASZTÁSI SZABÁLYOK ALKALMAZÁSA ESETÉN

A KVADRATIKUS SZIMPLEX ALGORITMUS VÉGESSÉGE INDEXVÁLASZTÁSI SZABÁLYOK ALKALMAZÁSA ESETÉN Alkalmazott Matematikai Lapok 3 (213), 1-21. A KVADRATIKUS SZIMPLEX ALGORITMUS VÉGESSÉGE INDEXVÁLASZTÁSI SZABÁLYOK ALKALMAZÁSA ESETÉN ILLÉS TIBOR, NAGY ADRIENN Dolgozatunkban bebizonyítjuk a kvadratikus

Részletesebben

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 98

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 98 Kiss Zoltán** Czigány Tibor*** Kulcsszavak: polimer, hegeszthetőség, kavaró dörzshegesztés Keywords: polymer, weldability, friction stir welding This paper gives an overview on the weldability of polymers

Részletesebben

MUNKAANYAG. Pölöskeiné Hegedüs Helén. Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Pölöskeiné Hegedüs Helén. Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése: Pölöskeiné Hegedüs Helén Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodás, projektvezetés A követelménymodul száma: 1181-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken

Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken SZAKDOLGOZAT Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken Márkus Bence Gábor Fizika BSc., fizikus szakirány Témavezető: Simon Ferenc egyetemi tanár BME Fizika Tanszék Belső konzulens: Kürti Jenő egyetemi

Részletesebben

Biztonságos útvonalválasztás ad hoc hálózatokban

Biztonságos útvonalválasztás ad hoc hálózatokban Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Híradástechnikai Tanszék Biztonságos útvonalválasztás ad hoc hálózatokban Ács Gergely Konzulens: Dr. Buttyán Levente Híradástechnikai

Részletesebben

NAGY ÖSSZEOMLÁS 2015

NAGY ÖSSZEOMLÁS 2015 NAGY ÖSSZEOMLÁS 2015 április 16. csütörtök 14 00 Ybl - Nagyelőadó A SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Építőmérnöki Intézet, Mechanika és Tartószerkezetek Szakcsoport pályázatot hirdet hallgatói részére

Részletesebben

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga Robbanásbiztos Berendezések BKI Vizsgáló Állomása Ex BKI Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Ex Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának

Részletesebben