Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE. Felelõs szerkesztõ: Dr. Szolnoky Miklós

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE. Felelõs szerkesztõ: Dr. Szolnoky Miklós"

Átírás

1 2000. II. évfolyam 3. szám FOCUS MEDICINAE Felelõs szerkesztõ: Dr. Szolnoky Miklós Szerkesztõbizottság: Dr. Bencsik Krisztina Prof. Czirják László Dr. Futó Judit Prof. Horváth Örs Péter Dr. Kalmár Ágnes Dr. Karabélyos Csaba Dr. Mátrai Zoltán Dr. Paál Mária Dr. Pál Katalin Szerkesztõbizottság tanácsadó testülete: Dr. Kiss Attila Dr. Komoly Sámuel Prof. Lipták József Prof. Mándi Yvette Prof. Maródi László Dr. Medgyesi György Dr. Megyeri Pál Dr. M. Tóth Antal Dr. Nagy Kálmán Prof. Pálóczi Katalin Prof. Perner Ferenc Prof. Pénzes István Prof. Péter Ferenc Prof. Rozgonyi Ferenc Prof. Sas Géza Prof. Schuler Dezsõ Dr. Siklós Pál Dr. Szabó János Prof. Szegedi Gyula Dr. Szita János Prof. Tekeres Miklós Prof. Tímár László Dr. Trestyánszky Zoltán Prof. Tulassay Tivadar Alapító: Biotest Hungaria Kft. Kiadja és a nyomdai munkáért felelõs: Dursusz Bt. Szerkesztõség és levelezési cím: Focus Medicinae 1118 Budapest, Beregszász út 55/B. ISSN: Megjelenik: három havonta Elõfizetési díj: évre 2001,- Ft. + áfa Tartalomjegyzék Bevezetõ 2 /Introduction/ Prof. Schuler Dezsõ Õssejt-transzplantáció a HLA-barrier ellen gyermekeknél 3 /Stem-cell transplantation against the HLA-barrier in children/ Prof. Thomas Klingebil Akut és krónikus graft versus host reakció a csontvelõi õssejt transzplantációja során 7 /Acute and chronic graft versus host reaction during the transplantation of the bone marrow stem cells/ Dr. Nagy Kálmán Allogén csontvelõ átültetés gyermekkori nem malignus betegségekben 13 /Allogenic bone marow transplantation in non malignant diseases of the childhood/ Dr. Kriván Gergely Transzplantáció és infekció, infekció-profilaxis 18 /Transplantation and infection, infection-prophylaxis/ Dr. Sinkó János Nagydózisú intravénás immunglobulinok szerepe a csontvelõ-transzplantációt követõ idõszakban 25 /The role of high-dose i.v. immunglobuline after bone marrow transplantation/ Dr. Frisch Ágota A zselatin oldatok használatának helye az intenzív betegellátásban 27 /The use of gelatine solutions in the intensive therapy/ Dr. Futó Judit HOZZÁSZÓLÁSOK A thromboembolia mai kezelése (az egy vagy két konszenzushoz) 30 /The actual treatment of thromboembolia/ Dr. Blaskó György FOLYÓIRATREFERÁTUMOK Focus Medicinae Graft versus host betegség gyermekkorban HLA-identikus testvérbõl származó köldökzsirnórvér vagy csontvelõ transzplantációja után 31 /Graft-versus-host disease in children who have received a cordblood or bone marrow transplant form an HLA-identical sibling/ Prof. Schuler Dezsõ Thymus szövet transplantáció komplett DiGeorge szindrómában 31 /Transplantation of thymus tissue in complete DiGeorge Syndrome/ Prof. Schuler Dezsõ A thymus funkciója súlyos kombinált immundefektus miatt végzett haemopoieticus õssejt- transzplantáció után 31 /Thymic function after haematopoietic stem-cell transplantation for the treatment of severe combined immunodeficiency/ Prof. Schuler Dezsõ Felnõttkori pszichoszociális következmények hosszan túlélõ akut limfoblasztos leukémiás és Wilms tumoros betegekben: kontrollált tanulmány 32 /Adult psychosocial out comes in long-term survivors of acute lymphoblastic leukaemia and Wilms tumour: a controlled study/ Prof. Schuler Dezsõ HÍREK 32 1

2 2000. II. évfolyam 3. szám FOCUS MEDICINAE Interdiszciplináris tudományos folyóirat Focus Medicinae Tisztelt Olvasóink! A Focus Medicinae célkitûzésének megfelelõen, egyes számaiban a közleményeket egy kiemelt tárgykör köré csoportosítja multidiszciplináris megközelítéssel. Jelen szám fõ témája az õssejt-transzplantáció, mely több évtizede fontos területe a hemato-onkológiának. Az utóbbi idõben a kezdetben alkalmazott csontvelõ-transzplantáció módszere jelentõs fejlõdést mutatott és a hematopoetikus õssejtek transzplantációjának indikációja is jelentõsen bõvült. Az eredményesség fõ akadálya a megfelelõ donorok hiánya, a graft versus host reakció és az eljárás során jelentkezõ súlyos infekció. E problémák újabb megközelítésének lehetõségeit, eredményességét és nehézségeit tárgyalják a jelen számban megjelent közlemények. E közlések kitûnõen alkalmasak arra, hogy korunk e jelentõs problémájának jelen állásáról tájékoztassa a különbözõ szakterületen dolgozó orvosokat. Az egyéb tárgykörre vonatkozó, az intenzív ellátás egy speciális aspektusáról szóló közlemény is érdeklõdésre tarthat számot. Prof. Schuler Dezsõ ÚTMUTATÓ SZERZÕINKNEK: A folyóiratban eredeti és áttekintõ jellegû közleményeket, valamint folyóiratreferátumokat jelentetünk meg. A kézirattal kapcsolatos formai követelmények (eredeti és áttekintõ /review/ jellegû közlemények) a következõk: A kézirat sorrendje: magyar nyelvû cím, szerzõvel együtt magyar nyelvû absztrakt magyar kulcsszavak angol nyelvû absztrakt angol kulcsszavak szöveg (csak magyarul) irodalomjegyzék (max. 30) táblázat(ok) ábrá(k), ábrajegyzék Cím: a szerzõk a munkahelyük megjelölésével szerepeljenek a közlemény címét követõen. Absztrakt: maximálisan 1 oldal terjedelmû legyen, az absztraktok esetén bekezdéseket ne használjunk, folyamatosan történjen a gépelés. Kulcsszavak: 5-10 jellemzõ kulcsszót emeljünk ki a szöveg elé, mindkét nyelven. Szöveg: (az itt felsorolt követelmények természetesen az absztraktra is vonatkoznak) 1 oldal: sor 1 sor: 70 leütés betûtípus: H-Arial, normál 12-es méretû, (a szöveg, amennyiben lehetséges Windows 3.1 vagy annál modernebb változatban készüljön) maximális oldalszám: 10 (esetenként ettõl eltérés lehet a szerkesztõbizottság döntése alapján) kívánt oldalszám: 6-8 oldal (A/4) helyesírás: ahol lehet magyar kifejezéseket és magyaros írásmódot használjunk Irodalomjegyzék: A hivatkozások száma ne haladja meg a 30-at. A szövegben az adott bekezdés végén levõ, zárójelbe tett szám jelezze a citált publikációt. Az irodalomjegyzék elsõ szerzõ szerinti ABC-rendben készüljön. Formai kérések: 1. Szerzõk megjelölése dõlt betûvel (elõl családnév, utána keresztnév elsõ betûje ponttal zárva. 3-nál több szerzõ esetén az elsõ három szerzõ után et al. álljon. 2. A cikk teljes címe 3. A folyóirat hivatalos rövidítése (pl. New Engl.J.Med.), kötetszáma és oldalszáma, majd legvégül az évszám (pl. 73(1), , 1986) Táblázat(ok): A táblázatok Windows 3.1 vagy ennél újabb verzióval készüljenek, és legyenek címmel ellátva. Ábrá(k): Színes ábrákat és fotókat nem áll módunkban leközölni, az esetleges színes ábrák fekete-fehér kópiában jelennek meg. Folyóiratreferátumok: Ezek esetében csak a referáló nevét és a forrást kell feltüntetni, (felül magyarra fordított cím, eredeti szerzõvel együtt, alatta a forrás pontos adatai, alul a referáló neve). A folyóirat-referátum a két gépelt oldal terjedelmet ne haladja meg, az elõbbiekben valamint az eredeti közleményeknél említett követelmények megtartása mellett. Kérjük a szerzõket, hogy a cikkeket floppy-n adják le szerkesztõségünknek, és amennyiben mód van rá, kinyomtatott formában is juttassák el azt a Biotest Hungaria Kft. irodájába! Cím: 1118 Budapest, Beregszász út 55/B 2

3 2000. II. évfolyam 3. szám Õssejt-transzplantáció... Õssejt-transzplantáció a HLA-barrier ellen gyermekeknél Prof. Klingebiel T. 1, Prof. Handgretinger R. 2 1 Universitätskinderklinik III (Hämatologie/Onkologie), Frankfurt, Deutschland 2 St. Jude s Childrens Hospital, Memphis, USA Összefoglalás: Perifériás mobilizált HLA-mismatch szülõi CD34+ progenitorokat izoláltak és használtak 39 különbözõ betegségben (16 ALL, 5 AML, 4 MDS, 3 CML, 6 immundeficiencia, 1 oszteopetrózis, 1 SAA, 3 malignus lymphoma; a 31 malignus betegségben szenvedõ gyermek közül 14 nem volt remisszióban a transzplantáció idejében) szenvedõ gyermek myeloablatív kezelését követõ hemopoetikus rekonstitúciójához. A HLA-mismatch 25 donornál 3 lokuszú, 9 donornál 2 lokuszú, 5 donornál egylokuszú volt. A T-lymphocyták deplécióját mobilizált perifériás CD34+ progenitorok pozitív szelekciójával végezték el mágnesesség-aktivált sejtszétválasztás (MACS) módszerével. A CD34+ sejtek tisztasága a MACS-szeparálást követõen 98-99% volt, a transzplantált CD34+ sejtek átlag száma 20,7 x 10 6 /kg (5,4-50,4 x 10 6 /kg), az infundált T-lymphocytáké pedig 1,5 x 10 4 /kg. Az idõ amíg a >1000/µl neutrofil számot és a thrombocyta szubsztitúciótól való függõség megszûnését elérték 11,4, illetve 28 nap volt. Az alacsony T-számnak tulajdoníthatóan csak rövid ideig tartó (7 beteg) ill. semmilyen graft-versus-host (GVHD) profilaxis még a három lokuszú mismatch szituációban sem volt szükséges. Csak 4 beteg esetén volt szignifikáns GVHD donor lymphocyta infúzió (DLI) adása után, amelyet 20 betegnél végeztek relapsus megelõzése céljából vagy azon betegeknél, akik átmeneti kevert kimérizmust mutattak. Mivel az izolált CD34+ sejtek B-lymphocyta kontaminációja alacsony volt (0,2%-os), nem észleltek EBV asszociált lymphoproliferatív szindrómát. Primer megtapadást láttak 34 betegnél. Nem történt megtapadás és rejekció jelentkezett 2, illetve 3 betegnél. Ezen 5 beteg közül 4-nél az ugyanazon donortól származó immunológiai rekondicionálást (szteroidok és anti-cd3 antitest) követõ tisztított CD34+ sejtekkel történõ második transzplantáció teljes és tartós hemopoetikus rekonstitúciót eredményezett. A T-, B- és NK-lymphocyták megjelenésének sebessége a transzplantált CD34+ sejtek számától függött, és gyorsabb volt, amennyiben ez a szám nagyobb volt, mint 20 x 10 6 /kg. A 39 beteg közül 15 életben van és tünetmentes, átlagosan 6 (1-41) hónapos követés után. A halál oka leggyakrabban relapsus vagy a nem malignus alapbetegség progressziója volt (13 beteg); 10 gyermek transzplantátummal kapcsolatos okokból (2 VOD, 7 infekció, megtapadás hiánya 1) egy pedig nem transzplantációs okból hunyt el. Összességében a túlélés 42%-os (SE=0,09). Adataink azt mutatják, hogy haploidentikus CD34+ sejtek megadózisával történõ transzplantáció valós terápiás lehetõség azon betegek számára, akiknek egyébként nem lenne megfelelõ donora. A rendelkezésre álló CD34+ õssejtek magas számának, a GVHD hiányának és a halálos infekciók alacsony incidenciájának tulajdoníthatóan a transzplantációnak ez a formája alternatívája lehet a nem-rokon köldökvér transzplantációnak. Kulcsszavak: CD34+ progenitorok, HLA-mismatch, hemopoetikus rekonstitúció, GVHD, vérlemezke-szubsztitúció Summary: Peripheral mobilised HLA-mismatched parental CD34+ progenitors were isolated and used for the hematopoietic reconstitution after myeloablative therapy in 39 pediatric patients with various diseases (ALL 16, AML 5, MDS 4, CML 3, immunodeficiency 6, osteopetrosis 1, SAA 1, malignant lymphoma; 14 of the 31 children with malignant disease were not in remission at time of transplantation). 25 donors were HLA three-loci mismatch, 9 donors were two-loci and 5 donors were one-locus mismatch. For depletion of T-lymphocytes, a positive selection of the mobilised peripheral CD34+ progenitors using the method of magnetic-activated cell sorting (MACS) was used. The purity of the CD34+ cells after MACS-sorting was 98-99%, the average number of transplanted CD34+ cells was 20,7 x 10 6 /kg (range 5,4-50,4 x 10 6 /kg) and the average number of infused T-lymphocytes was 1,5 x 10 4 /kg. The time to reach > 1000/µl neutrophiles and independence from platelet substitution was 11,4 and 28 days, respectively. Due to the low T-cell number, only a short term (7pts) or no prophylaxis (32 pts) for graft-versus-host disease (GVHD) even in the three-loci mismatch situation was necessary. A significant GVHD was only seen in 4 patients after donor lymphocyte-infusion (DLI), which was performed in 20 patients for prevention of relapse or in patients who showed a transient mixed chimerism. Since the B-lymphocyte contamination of the isolated CD34+ cells was low in the range of 0,2%, no EBV-associated lymphoproliferative syndrome was observed. A primary engraftment was seen in 34 patients. Non-engraftment and rejection occured in two and three patients, respectively. In four of these 5 patients, a second transplant using purified CD34+ cells from the same donor after an immunological reconditioning regimen (steroids and anti-cd3 antibody) resulted in a complete and sustained hematopoietic reconstitution. The speed of the recovery of T-, B- and NK-lymphocytes was dependent on the number of transplanted CD34+ cells and was more rapid if this number was > 20 x 10 6 /kg. 15 of the 39 patients are alive and disease-free with a median follow-up of 6 months (range 1-41). The main cause of death was relapse or the progress of the underlying nonmalignant disease (13 patients); 10 children died of transplant related causes (VOD 2, infection 7, non engraftment 1), and one of another, not transplant related cause. Overall survival is 0,42 (SE 0,09). Our data suggest that the transplantation of megadosis of haploidentical CD34+ cells is a realistic therapeutic option for patients who have otherwise no suitable donor. Due to the high numbers of available CD34+ stem cells, lack of GVHD and low incidence of fatal infections, this transplantation form might be an alternative to unrelated umbilical cord blood transplantation. Keywords: CD34+ progenitors, HLA-mismatch, hematopoietic reconstitution, GVHD, platelet substitution 3

4 2000. II. évfolyam 3. szám Õssejt-transzplantáció... Bevezetés Az allogén õssejttranszplantáció rosszindulatú és nem rosszindulatú gyermekkori megbetegedések kezelésének rutinmódszere. Hosszú ideig a leukémiák (2, 12, 13), valamint a nem malignus betegségek gyógyításának egyetlen lehetõsége a rokon vagy megfelelõ nem rokon donoroktól való transzplantáció volt. Azon betegeknél akik számára a megfelelõ idõben nem találtak alkalmas donort, ez a kezelési mód nem volt alkalmazható. Ezért a múltban nagy erõfeszítések folytak ilyen betegeknél az alternatív õssejtdonoroktól, különösen szülõktõl való transzplantációra. A múltban ezen transzplantációk akut és krónikus graft-versus-host betegségek magas számával, T-sejt depléciót követõ kilökõdésekkel vagy súlyos fertõzésekkel komplikálódtak (3, 6, 9). Állatkísérletekben ki lehetett mutatni, hogy transzplantált sejtek kielégítõen magas száma esetén teljesen T-sejt depletált õssejtpreaprátumok is beültethetõk és tartós, GVHD-mentes megtapadáshoz vezethetnek (4). Törekvésünk az volt, hogy megfigyeljük, a perifériás õssejtekbõl származó nagytisztaságú CD34+-el történõ, majdnem teljesen T-sejt depletált preparátumokkal végzett transzplantációval, a hemopoézis a malignus és nem malignus betegségben szenvedõ gyerekeknél teljesen rekonstruálható-e és tartós, GVHD mentes megtapadáshoz vezethet-e. A T- és B-sejtek számának redukciója és CD34+ sejtek magas fokú tisztítása céljából mi a mágnesesség által aktivált sejt-szétválasztó módszer (MACS) bevezetése mellett döntöttünk. Betegek és módszerek A perifériás õssejteket 39 rokon donortól, GCSFral (10 µg/kg 5 napon keresztül) történõ stimulációt követõen leukaferezissel nyertük. A donor 24 esetben az apa, 13 esetben a beteg anyja és kétszer a felnõtt fiútestvér volt. 5 betegnél 1 HLA-I vagy II osztályú mismatch, 8 betegnél 2 HLA-I vagy II mismatch és 26 betegnél mind A, B mind HLA-DR mismatch elõfordult. Az õssejteket MACS technológia segítségével (Miltényicég, Bergisch-Gladbach, Németország) nyerték. A preparátum átlagban 20,7 x 10 6 /kg CD34+ sejtet tartalmazott (medián: 19,6 x 10 6 /kg). A kontaminálódó T-sejt kontamináció 15,5 x 10 3 /kg (medián: 10,8 x 10 3 /kg) volt augusztusa és 1999 júniusa között 39 beteget kezeltünk, 16-nak ALL-je, 5-nek AML-je, 4-nek MDS-e, 3-nak malignus lymphomája és 3-nak CML-je volt. 8 beteg nem malignus megbetegedésben szenvedett. 8 8 beteg az elsõ remisszióban, illetve az elsõ krónikus fázisban volt. 9 beteg túl volt az elsõ remisszión, 14 beteg pedig nem volt remisszióban. Az elsõ remisszióban lévõ betegek mindegyike magas rizikójú beteg volt (pl. akut limfoid leukémiában non-responder a 33. napon). Az átlagos testtömeg 25,4 kg (medián: 20,0 kg), az átlagéletkor 7,7 év (medián: 7,25 év). Szupportívterápia Szupportív terápiaként Fluconazolt (5 mg/kg elbocsátásig) majd ezután Itraconazolt (10 mg/kg a 100. napig) adtunk. Minden beteg nem reszorbeálódó Amfotericin B-t kapott a 100. napig. A negatív CMV konstellációjú betegeknek adagonként 250 mg/m 2 Aciclovir-t (3 egyszeri dózis /ED/) adtunk, pozitív konstellációjú betegek dózisonként 500 mg/m 2 Aciclovir-t kaptak (3 ED). Az elbocsátás után minden beteg 1200 mg/m 2 Aciclovir-t kapott orálisan a 100. napig. Az anti-pcp-profilaxist szombatonként és vasárnaponként TMP/SMXvel végeztük. A neutropenia fázisában a betegek iv. 21 mg/nap Metronidazol-t kaptak, az elbocsátást követoen a 100. napig 5 millió egység/m 2 Colistin-t per os. Hetenként adtunk a betegeknek a 100. napig 200 mg/kg i.v. 7S-immunglobulint, majd ezután ugyanezen dózist három hetente a 200. napig. A betegek testének és környezetének bakteriológiai ellenõrzésére hetente végeztük tenyésztést. A hemokultúra 38,0 o C feletti testhõmérséklet esetén a centrális vénakatéterbõl vett vérbõl történt. A CMV ellenõrzõ vizsgálatát DNS-PCR segítségével hetente végeztük, s ugyancsak a gomba megtelepedésére irányuló vizsgálatokat. Hasonlóképpen hetenként végeztünk kimérizmusvizsgálatot is VNTR-PCR-rel. Az T-sejtszám alakulását minden héten FACS-vizsgálattal értékeltük. A kondicionálás 29 beteg esetén Busulfan-nal történt, 3 évesnél idõsebb betegeknél 4 x 4 mg/kg, 3 évnél fiatalabbaknál 4 x 5 mg/kg dózisban. Ezen kívül Cyclophosphamid-ot (4 x 50 mg/kg) és Thiotepa-t (2 x 10 mg/ kg) kaptak. 8 beteg hyperfrakcionált-gyorsított teljestestbesugárzásban (12 Gray-ig), és azon kívul Cyclofosphamid (2 x 60 mg/kg) vagy VP16 (40 mg/kg) + Thiotepa (2 x 5 mg/kg) kezelésben részesült. 2 súlyos, kombinált immunhiányos betegnél nem végeztünk kondicionálást. 23 beteg a kondicionáláson kívül ATG-t, illetve ALG-t kapott ( 3. naptól a 1. napig), 14 beteg OKT 3-t (emelkedõ dózisban, maximálisan 5 mg-ot). Eredmények 34 betegnél (87,2%) a megtapadás primer és tartós volt. 2 betegnél nem történt primer megtapadás. 2 betegnél a sikeres gyors megtapadást kilökõdés követte. 4 beteget 2. transzplantációval (kondicionálás OKT3 és Metilprednisolon segítségével) sikeresen tudtunk retranszplantálni. 1 betegnél (alapdiagnózis: súlyos aplasztikus anémia) nem tudtunk tartós megtapadást elérni. 32 betegnél nem végeztünk GVHD profilaxist. A vizsgálati periódus kezdetén 7 betegnek 14 napon keresztül 3 mg/kg CSA-t adtunk. Az õssejttranszplantációt követõen 32 betegnél nem jelentkezett akut graft versus host reakció, a beteg, akinél tartósan nem volt megtapadás, nem értékelhetõ. 6 beteg szenvedett maximum II. fokozatú, akut GVHD reakcióban. A betegek közepes túlélése 0,61 év, az átlagos túlélés 1,1 év. 15 beteg van életben tünetmentesen, 24 beteg 4

5 2000. II. évfolyam 3. szám Õssejt-transzplantáció... meghalt. Az elhunytak halálokai a következõk: 13 betegnél recidíva, 2-nél VOD, 5 betegnél vírusinfekció, 2- nél gombafertõzés, 1 betegnél tartós nem-megtapadás és más ok további 1 beteg esetén. A betegek túlélése 75%- os (SE 0,15) volt a 8 nem-malignus betegségben szenvedõ betegnél) és 28% (SE 0,08) 31 malignus betegségben szenvedõnél, (1. ábra). 17 remissziós betegnél a túlélés TÚLÉLÉS IDÕ (ÉVEK) MAL n= NEM MAL n=8 MALIGNUS BETEGSÉGEK TÚLÉLÉS 0.28 (SE 0.08) NEM MALIGNUS BETEGSÉGEK TÚLÉLÉS 0.75 (SE 0.15) p = ábra: Malignus és nem-malignus betegségben szenvedõ betegek túlélési valószínûségei. A különbség szignifikáns. valószínûsége 39% (SE 0,12), 14 nem-remissziós betegnél 14% (SE 0,09). Ezen különbségek Log-Rank-teszttel statisztikailag szignifikánsak (p=0,023) (2. ábra). Az egyes megbetegedésekben külön számított túlélés: 16 ALL-s betegnél 27%-os (SE 0,12) a túlélés. Mind az 5 AML-es be- TÚLÉLÉS TÚLÉLÉS ábra: Akut limfoid leukémiában szenvedõ betegek túlélési valószínûsége komplett remisszióban (CR) vagy még jelenlévõ csontvelõi vagy perifériás blasztsejtekkel (NR). A különbség statisztikailag erõsen szignifikáns. szemben, akiket nem-remisszióban transzplantáltak. A különbség Log-Rank-tesztben szignifikáns (p=0,0013, ld. 3. ábra). 19 beteg nem kapott további T-sejtet a transzplantációt követõen. 20 betegnél T-sejteket max. 3 alkalommal adtak. A T-sejt beadás után 14 betegnél nem lépett fel GVHD-reakció. 2 beteg I. fokozatú, 2 beteg III. fokozatú és egy beteg IV. fokozatú GVHD-ben szenvedett. Ez utóbbi letális kimenetelû gombainfekcióban halt meg. 1 betegnél van krónikus GVHD a tüdõ érintettségével. Immunrekonstitúció IDÕ (ÉVEK) CR= NR=6 ALL CR TÚLÉLÉS 0.46 (SE 0.17) ALL NR TÚLÉLÉS 0 p = Az immunrekonstitúció vizsgálata (ld. 4. ábra) a CD3+, CD4+ és CD8+ sejtek folyamatos emelkedését mutatja, éppúgy, mint a CD19+-okét. A transzplantáció után átlagban 72 nappal lehetett újra 100 CD3+ sejtet találni µl-enként. Azt találták, hogy az idõ, amíg 100/µl CD3+ sejt a perifériás vérben megjelenik, a beadott CD34+ sejtek mennyiségétõl függ. Több, mint 20 millió CD34+ sejt/ kg esetén ez a szám jelentõsen korábban elérhetõ IDÕ (ÉVEK) CR= NR=14 CR TÚLÉLÉS 0.39 (0.12) NR TÚLÉLÉS 0.14 (0.09) p = ábra: Malignus betegségben szenvedõ betegek túlélési valószínûsége. A teljes remisszióban (CR) levõ betegek (elsõ, második vagy a második komplett remisszión túl) és a manifeszt malignus megbetegedéssel transzplantáltak (NR) közötti különbség szignifikáns. ABSZOLÚT SEJTSZÁM / MM n=36 abscd3 abscd4 abscd8 abscd19 abscd16/56 n=28 n=19 n=12 n=5 n=3 teg meghalt recidívában. A 4 MDS-es beteg közül 2 életben van. A 3 mismatch és a kevesebb mismatch mellett transzplantáltak túlélése nem mutat különbséget. Azon ALL-s betegeknek, akiket remisszióban transzplantáltak 46%-os a túlélési valószínûsége azok 0 valószínûségével HÓNAPHÓNAPHÓNAP ÉV ÉV ÉV TRANSZPLANTÁCIÓ UTÁN ELTELT IDÕ 4. ábra: Haploidentikus õssejttranszplantációt követõ immunrekonstitúció. A CD3+ CD4+, CD8+, CD19+, CD16/56+ sejtek száma a perifériás vérben. 5

6 2000. II. évfolyam 3. szám Õssejt-transzplantáció... Megbeszélés 39 beteggel szerzett tapasztalataink azt mutatják, hogy a HLA-barrier ellenében lehetséges sikerrel transzplantálni. Tekintettel arra, hogy T-sejt depléció nélkül a GVH nagyon gyakori volt, így csak az összes T-sejt hatásos eltávolítása jött szóba számunkra (3, 6, 9). A CD34 szelekció több különféle módját végeztük el. A Miltényi CliniMACS rendszer lehetõvé teszi CD34+ sejtek nagy mennyiségének izolálását érett T-, és B-sejtekkel való minimális kontamináció mellett. 70-nél több mintánál, melyeket infúzióra készítettünk elõ, közepes tisztaságot (97%) értünk el, az eredeti minta által tartalmazott CD34+ sejtek 71%-os újranyerési aránya mellett. A T- sejt depléció 99-99,9%-os volt (5,11). Ezen magas újranyerési arány és tisztaság reprodukálhatónak mutatkozott. Tanulmányunk a megtapadás kielégítõ mértékét, 87,2%-os tartós primer megtapadást mutatott. 4 beteg esetén az ugyanazon donortól történt második transzplantáció sikeresen zajlott le. Mindazonáltal a 22%-os elsõdleges nem-megtapadás alapján olyan kondicionálásra tértünk át, amely primeren OKT3-t tartalmaz. Ezen tanulmány betegeinél nem figyeltünk meg további nemmegtapadásos esetet. A GVHD profilaxis is elegendõnek tûnt. A gyógyszeres GVHD profilaxis teljes hiánya ellenére (32 eset), csak 6-nál lépett fel akut GVHD. Úgy tûnik, hogy az immunrekonstitúció a CD34+ sejtek számától függ. 100/µl-nél magasabb átlagos CD3+ sejtérték a 72. napon volt megfigyelhetõ. Kétségtelenül aggodalomra késztet azon betegek száma, akik vírus-, vagy gombainfekcióban hunytak el. (jelenleg 7 a 38-ból = 18%). A súlyos infekciókban való elhalálozás a kielégítõ T-sejt regeneráció elmaradásával hozható összefüggésbe. A betegek túlélésének vizsgálata nem volt elsõdlegesen ezen tanulmány célja. Mindazonáltal azt találtuk, hogy a magasrizikójú ALL-betegek sikeresen kezelhetõk, amennyiben a transzplantáció remisszióban történik. A tanulmány eredménye az is, hogy a betegek, akik nincsenek remisszióban, ezen módszerrel sem kezelhetõk sikeresen. Irodalomjegyzék: 1. Aversa F., Tabilo A., Teneza A.et al.: Successful engraftment of T cell-depleted three loci incompatible transplant in leukemia patients by addition of recombinant human granulocyte colonystimulating factor mobilized peripheral blood progenitor cells to bone marrow inoculum. Blood, 84, , Barret A.J., Horowitz M.M., Pollock B.H. et al.: Bone marrow transplants from HLA-Identical siblings as compared with chemotherapy for children with acute lymphoblastic leukemia in a second remission. N. Engl. J. Med., 331, , Ferrara J.L., Deeg H.J.: Graft-versus-host disease. N. Engl. J. Med., 324, , Fischer A., Landeis P., Friedrich W. et al.: European experience of bone marrow transplantation for severe combined immunodeficiency. Lancet, 336, , Handgretinger R., Lang P., Schumm M. et al.: Isolation and transplantation of autologous peripheral CD34+ progenitor cells highly purified by magnetic-activated cell sorting. Bone Marrow Transplant., 21, , Henslee-Downee P.J., Abhyankar S.K., Parrish R.S. et al.: Use of partially mismatched related donors extends access to allogeneic marrow transplant. Blood, 89, , Henslee-Downee P.J., Parrish R.S., MacDonald J.S. et al.: Combined in vitro and in vivo. T-lymphocyte depletion for the control of graftversus-host disease following haploidentical marrow transplant. Transplantation, 61, , Kato K., Radbruch A.: Isolation and characterization of CD34+ hematopoietic stem cells from human peripheral blood by highgradient magnetic activated cell sorting. Cytometry, 14, , Lamb L.S., Szafer F., Henslee-Downee P.J. et al.: Characterization of acute bone marrow graft rejection in T-cell depleted partially mismatched related donor bone marrow transplantation. Hematology, 23, , Reissner Y., Martelli M.F.: Bone marrow transplantation across HLA barriers by increasing the number of transplanted cells. Immunol. Today, 16, , Schumm M., Lang P., Taylor G. et al.: Isolation of highly purified autologous and allogeneic peripheral CD34+ cells using the CliniMACS device. J. Hematother., 8, , Torres A., Martinex F., Gomez P. et al.: Allogeneic bone marrow transplantation versus chemotherapy in the treatment of childhood acute lymphoblastic leukemia in second complete remission. Transplant, 4, , Uderzo C., Valsecchi M.G., Bacigalupo A. et al.: Treatment of childhood acute lymphoblastic leukemia in second remission with allogeneic bone marrow transplantation and chemotherapy: ten-year experience of the Italian Bone Marrow Transplantation Group and the Italian Pediatric Hematology Oncology Association. J. Clin. Oncol., 13, ,

7 2000. II. évfolyam 3. szám Akut és krónikus graft versus host reakció... Akut és krónikus graft versus host reakció a csontvelõi õssejt transzplantációja során Dr. Nagy Kálmán Gyermekhematológiai és Csontvelõtranszplantációs Osztály (oszt. vez. fõorvos: dr. Nagy Kálmán), Gyermekegészségügyi Központ (vezetõ fõorvos: dr. Sólyom Enikõ), Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar II. sz. Gyermekgyógyászati Tanszék (tanszékvezetõ: dr. Nagy Kálmán), Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház, Miskolc (fõigazgató: dr. Csiba Gábor) Összefoglalás: A graft versus host /GVHD/ betegség a legfontosabb szövõdménye az allogén õssejt-átültetésnek. A GVHD-t, mint jelenséget az okozza, hogy a donor T-sejtek idegennek ismerik fel a recipiens antigénjeit. Klasszikus megítélés szerint az akut GVHD az elsõ l00 poszttranszplantációs napon belül jelenik meg, és az ezen idõponton kívûl megjelenõ tünetek a krónikus GVHD-hoz tartoznak. Az akut GVHD jellegzetes hármas vezértünete a dermatitis /bõrkiütés/, hepatitis /sárgaság/ és a gastroenteritis /hasmenés/, melyhez vérképzõszervi tünetek és nyálkahártya elváltozások társulnak. A betegség megítélésében a szervi tünetek klinikai osztályozása és egy általános, a betegség súlyossági fokozatait tükrözõ rendszer segít. A krónikus GVHD az alloreaktivitás késõi fázisa, feltûnõ hasonlóság mutatkozik a krónikus GVHD és az autoimmun betegségek között. A szerzõ a graft versus host betegség legfontosabb klinikai és laboratóriumi jellemzõit foglalja össze, beleértve az új kutatási irányokat és a graft versus leukémia jelentõségét is. Kulcsszavak: akut és krónikus graft versus host betegség, graft versus leukémia reakció Summary: Graft versus host disease /GVHD/ is the main complication of allogeneic stem cell transplantation. GVHD is a consequence of donor T cells recognise host as foreign. By the classical principles acute GVHD develops within the first 100 postransplant days, and chronic GVHD is defined by symptoms occuring afterwards. The usual triad of acute GVHD is dermatitis, hepatitis and gastroenteritis however hematolymphoid system and mucosal surfaces may also be involved. A staging system for individual organ involvement and overall grading system for the acut GVHD help the judgement of the severity of the disease. Chronic GVHD is a late phase of alloreactivity. Many similarities are in clinical features of chronic GVHD and autoimmune diseases. The author descript the main clinical and labor features of graft versus host disease including the new directions in the researche and the importance of graft versus leukaemia. Keywords: acute and chronic graft versus host disease, graft versus leukaemia reaction A csontvelõ-transzplantáció egyik legnagyobb kihívása a graft versus host betegség (GVHD). A donor T- sejtjei a befogadó antigénjeit idegennek ismerik fel. Ennek következménye a recipiens antigénjeinek prezentációja, T-sejt aktiváció és proliferáció ill. másodlagosan citotoxikus T-sejt hatás, citokin szekréció, NK aktivitás változás (1). A GVHD kialakulásának feltételei: hisztokompatibilitási különbség a donor és recipiens között, immunkompetens donor T-sejt, immunológiailag reakcióképes recipiens. 1. Genetikai különbség a donor és recipiens között A genetikai diszparitás a donor és recipiens között az MHC /major hisztokompatibilitási komplex/ közötti különbségen alapulnak. Az MHC peptid komplexet ismerik fel a T-lymphocyták receptorai és így a saját és nem saját sejteket különítik el egymástól. Az MHC gének emberben humán leukocyta antigénként ismertek és I. II. III. osztályba csoportosíthatóak. Az I.-es osztályban a transzplantációhoz az A, B antigéneket, a II.-es osztályban a DR, DP, DQ antigéneket, míg a III. osztályban a komplement antigéneket határozzák meg. Két egyén között minél több eltérés van a nagyfokú polimorfizmusú HLA antigénekben, annál valószínûbb, hogy a beültetett és megtapadt csontvelõ T-lymphocytái számukra idegenként ismerik fel a recipiens antigénjeit. A HLA antigének azonossága vagy különbözõsége döntõ jelentõségû a donor és recipiens számára, végsõ soron alapvetõen befolyásolja a transzplantáció kimenetelét. A transzplantációs genetikával foglalkozó laboratóriumok a HLA antigének meghatározását az ú.n. kevert lymphocyta kultúra vizsgálatával egészítik ki. A kevert lymphocyta kultúrában a donor és recipiens lymphocyta populációinak egymásra gyakorolt hatását vizsgálják úgy, hogy vagy a donor vagy a recipiens lymphocytáit irradiációval vagy mitomycinnel válaszképtelenné teszik. A két irányból elvégzett vizsgálat fontos információt ad a két populáció kölcsönhatásáról. Sajnos, a válasz sejtspecificitása nem ismert, így a vizsgálat bár szenzitív, de a GVHD szempontjából még egyezõ HLA antigének esetén is korlátozott értékû (8,9). 7

Poszttranszplantációs lymphoproliferatív betegség

Poszttranszplantációs lymphoproliferatív betegség Poszttranszplantációs lymphoproliferatív betegség Végső Gy, Piros L, Toronyi É, Chmel R, Török Sz, Földes K, Molnár M, Langer R Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest A daganatok

Részletesebben

Allogén hemopoetikus őssejt transzplantáció

Allogén hemopoetikus őssejt transzplantáció Allogén hemopoetikus őssejt transzplantáció Dr. Szomor Árpád PTE KK I.Belklinika Belgyógyászati Szintentartó tanfolyam 2014.03.29. Orvosi Nobel Díj 1990 E. Donnall Thomas Első sikeres allogén- HSCT acut

Részletesebben

Sejtfeldolgozás Felhasználás

Sejtfeldolgozás Felhasználás Sejtterápia Sejtfeldolgozás Felhasználás Fagyasztva tárolás Sejtmosás Alap sejtszelekció Komplex sejtszelekció Ex vivo sejtszaporítás Sejtaktiválás Immunizálás Génmodifikálás Köldökzsinórvér bank Limfocita

Részletesebben

Őssejt-transzplantáció orvostanhallgatóknak

Őssejt-transzplantáció orvostanhallgatóknak Őssejt-transzplantáció orvostanhallgatóknak Masszi Tamás Semmelweis Egyetem III. Belklinka Csontvelő-transzplantációs Tanszéki Csoport Szent László Kórház Budapest Az előadás vázlata 1. Alapelvek 2. Őssejt

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

NKAML: Natural Killer (cell, and) Acute Myeloid Leukaemia. HSCT: Haematopoietic Stem Cell Transplantation

NKAML: Natural Killer (cell, and) Acute Myeloid Leukaemia. HSCT: Haematopoietic Stem Cell Transplantation NKAML: Natural Killer (cell, and) Acute Myeloid Leukaemia HSCT: Haematopoietic Stem Cell Transplantation GVHD: Graft Versus Host Disease GVT: Graft Versus Tumor (effect) GVL: Graft Versus Leukaemia LGL:

Részletesebben

A vérképző őssejt- átültetésen átesett anyagcserebetegek gondozása

A vérképző őssejt- átültetésen átesett anyagcserebetegek gondozása A vérképző őssejt- átültetésen átesett anyagcserebetegek gondozása Horváth Orsolya, Kállay Krisztián, Benyó Gábor, Kassa Csaba, Csordás Katalin, Stréhn Anita, Sinkó János, Kriván Gergely Egyesített Szent

Részletesebben

A T sejtes immunválasz egy evolúciós szempontból váratlan helyzetben: Szervtranszplantáció

A T sejtes immunválasz egy evolúciós szempontból váratlan helyzetben: Szervtranszplantáció A T sejtes immunválasz egy evolúciós szempontból váratlan helyzetben: Szervtranszplantáció Autotranszplantáció: saját szövet átültetése, pl. autológ bőrtranszplantáció, autológ őssejt-transzplantáció.

Részletesebben

Őssejttranszplantált gyermekek intenzív ellátása

Őssejttranszplantált gyermekek intenzív ellátása Őssejttranszplantált gyermekek intenzív ellátása Dr. Faggyas Attila Szent László Kórház, GYITO Őssejttranszplantáció (SCT) Az őssejttranszplantáció egy rohamosan fejlődő terápiás lehetőség különböző malignus

Részletesebben

A. Fogalmi Meghatározások

A. Fogalmi Meghatározások II./3.9. fejezet: Daganatos betegségek őssejt-kezelése Masszi Tamás Ebben a tanulási egységben az egyes daganatos betegségek őssejt-transzplantációval történő kezelési lehetőségeinek és a felmerülő szövődményeknek

Részletesebben

A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2013. június 26.

Részletesebben

Őssejt-transzplantáció: indikációk, előkészítés, gondozás, eredmények. Dr Kriván Gergely Szent László Kórház

Őssejt-transzplantáció: indikációk, előkészítés, gondozás, eredmények. Dr Kriván Gergely Szent László Kórház Őssejt-transzplantáció: indikációk, előkészítés, gondozás, eredmények Dr Kriván Gergely Szent László Kórház E. Donnall Thomas (1920-2012) Transplants Transzplantációs aktivitás 1980-2009 35,000 30,000

Részletesebben

A születéskor gyűjthető. őssejtekről, felhasználási. lehetőségükről, valamint a KRIO Intézet. szolgáltatásairól

A születéskor gyűjthető. őssejtekről, felhasználási. lehetőségükről, valamint a KRIO Intézet. szolgáltatásairól A születéskor gyűjthető őssejtekről, felhasználási lehetőségükről, valamint a KRIO Intézet szolgáltatásairól krio Családi Őssejtbank A KRIO Intézet Sejt- és Szövetbank Zrt. 2004 óta végzi köldökzsinórvér

Részletesebben

Kassa Csaba, Kállay Krisztián, Benyó Gábor, Kriván Gergely. Szent László Kórház, Budapest Gyermekhematológiai- és őssejt-transzplantációs Osztály

Kassa Csaba, Kállay Krisztián, Benyó Gábor, Kriván Gergely. Szent László Kórház, Budapest Gyermekhematológiai- és őssejt-transzplantációs Osztály Kassa Csaba, Kállay Krisztián, Benyó Gábor, Kriván Gergely Szent László Kórház, Budapest Gyermekhematológiai- és őssejt-transzplantációs Osztály Enzimdefektus A mucopolysaccharidosis Fratantoni, Neufeld

Részletesebben

Kryoglobulinaemia kezelése. Domján Gyula. Semmelweis Egyetem I. Belklinika. III. Terápiás Aferezis Konferencia, 2014. Debrecen

Kryoglobulinaemia kezelése. Domján Gyula. Semmelweis Egyetem I. Belklinika. III. Terápiás Aferezis Konferencia, 2014. Debrecen Kryoglobulinaemia kezelése Domján Gyula Semmelweis Egyetem I. Belklinika Mi a kryoglobulin? Hidegben kicsapódó immunglobulin Melegben visszaoldódik (37 C-on) Klasszifikáció 3 csoport az Ig komponens

Részletesebben

Immunológia I. 4. előadás. Kacskovics Imre

Immunológia I. 4. előadás. Kacskovics Imre Immunológia I. 4. előadás Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) 3.1. ábra A vérsejtek képződésének helyszínei az élet folyamán 3.2. ábra A hemopoetikus őssejt aszimmetrikus osztódása 3.3. ábra

Részletesebben

Gyermekkori IBD jellegzetességei. Dr. Tomsits Erika SE II. sz. Gyermekklinika

Gyermekkori IBD jellegzetességei. Dr. Tomsits Erika SE II. sz. Gyermekklinika Gyermekkori IBD jellegzetességei Dr. Tomsits Erika SE II. sz. Gyermekklinika Gyulladásos bélbetegség feltételezhetı Hasmenés >4 hét >2 székürítés naponta Folyékony/pépes széklet Crohn-betegség? Colitis

Részletesebben

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Miért probléma a lázas gyermek a rendelőben? nem beteg - súlyos beteg otthon ellátható

Részletesebben

Hepatitis C vírus és cryoglobulinaemia

Hepatitis C vírus és cryoglobulinaemia Hepatitis C vírus és cryoglobulinaemia Dr Petrovicz Edina 2012.11.10. ESZISZL Kh. és Rendelőintézet Hepatitis C vírus (HCV) Flaviviridae család Hepacivirus nemzetség egyszálú RNS vírus Choo és Kuo 1989.

Részletesebben

A transzplantáció immunológiai vonatkozásai. Transzplantáció alapfogalmak. A transzplantáció sikere. Dr. Nemes Nagy Zsuzsa OVSZ Szakképzés 2012.

A transzplantáció immunológiai vonatkozásai. Transzplantáció alapfogalmak. A transzplantáció sikere. Dr. Nemes Nagy Zsuzsa OVSZ Szakképzés 2012. 1 A transzplantáció immunológiai vonatkozásai Dr. Nemes Nagy Zsuzsa OVSZ Szakképzés 2012. Transzplantáció alapfogalmak Transzplantáció:szövet/szervátültetés Graft: transzplantátum Allotranszplantáció:

Részletesebben

A köpenysejtes limfómákról

A köpenysejtes limfómákról A köpenysejtes limfómákról Dr. Schneider Tamás Országos Onkológiai Intézet Lymphoma Centrum Limfóma Világnap 2014. szeptember 15. Limfómám van! Limfómám van! Igen? De milyen típusú? Gyógyítható? Nem gyógyítható?

Részletesebben

FEHÉRJE VAKCINÁK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA III.

FEHÉRJE VAKCINÁK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA III. Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére FEHÉRJE VAKCINÁK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA III.

Részletesebben

SZERVÁTÜLTETÉSEK (A TRANSZPLANTÁCIÓK (TRX) IMMUNOLÓGIÁJA) A transzplantáció élı sejtek vagy szerv(ek) átvitele a hiányzó funkció helyreállítása vagy

SZERVÁTÜLTETÉSEK (A TRANSZPLANTÁCIÓK (TRX) IMMUNOLÓGIÁJA) A transzplantáció élı sejtek vagy szerv(ek) átvitele a hiányzó funkció helyreállítása vagy SZERVÁTÜLTETÉSEK (A TRANSZPLANTÁCIÓK (TRX) IMMUNOLÓGIÁJA) A transzplantáció élı sejtek vagy szerv(ek) átvitele a hiányzó funkció helyreállítása vagy pótlása céljából. Donor-élı v. halott (cadaver) ahonnan

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Az immunrendszer működésében résztvevő sejtek Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE

Az immunrendszer működésében résztvevő sejtek Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE Az immunrendszer működésében résztvevő sejtek Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE Tanárszakosok, 2017. Bev. 2. ábra Az immunválasz kialakulása 3.1. ábra A vérsejtek képződésének helyszínei az élet folyamán

Részletesebben

Immunpatológia kurzus, - tavaszi szemeszter

Immunpatológia kurzus, - tavaszi szemeszter Immunpatológia kurzus, - tavaszi szemeszter Prof. Sármay Gabriella, Dr. Bajtay Zsuzsa, Dr. Józsi Mihály, Prof. Kacskovics Imre Prof. Erdei Anna Szerdánként, 10.00-12.00-ig, 5-202-es terem 1 2016. 02. 17.

Részletesebben

Az intravénás immunglobulin hatásmechanizmusa és alkalmazási köre a klinikai immunológiában

Az intravénás immunglobulin hatásmechanizmusa és alkalmazási köre a klinikai immunológiában Az intravénás immunglobulin hatásmechanizmusa és alkalmazási köre a klinikai immunológiában Dr. Bazsó Anna ORFI Klinikai Immunológiai, Felnőtt-és Gyermekreumatológiai Osztály Haladás a reumatológia, immunológia

Részletesebben

Plazmaferezis és transzplantáció

Plazmaferezis és transzplantáció Plazmaferezis és transzplantáció Langer Róbert Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinika Problémafelvetés HLA ellenes antitestek jelenléte / magas szintje panel reactive antibodies (PRA)

Részletesebben

A szervezet immunválasza a vérátömlesztésre

A szervezet immunválasza a vérátömlesztésre A szervezet immunválasza a vérátömlesztésre Prohászka Zoltán III. Sz. Belgyógyászati Klinika, Kutatólaboratórium Semmelweis Egyetem, Budapest prohoz@kut.sote.hu Transzfúziós Tanfolyam Szigorló Orvostanhallgatóknak

Részletesebben

12. Transzfúzióhoz társuló nemkívánatos reakciók 2011.

12. Transzfúzióhoz társuló nemkívánatos reakciók 2011. 12. Transzfúzióhoz társuló nemkívánatos reakciók 2011. 12.1. Immunológiai eredetű azonnali reakciók 12.1.1. Azonnali hemolitikus transzfúziós reakció 12.1.2. Immunmediált trombocita destrukció 12.1.3.

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

Prognosztikai tényezők IBD-ben. A táplálékbevitel jelentősége. Veres Gábor I.Sz (Bókay) Gyermekklinika május 5.

Prognosztikai tényezők IBD-ben. A táplálékbevitel jelentősége. Veres Gábor I.Sz (Bókay) Gyermekklinika május 5. Prognosztikai tényezők IBD-ben. A táplálékbevitel jelentősége Veres Gábor I.Sz (Bókay) Gyermekklinika 2016. május 5. Tartalom Deep remission fogalma Étrend jelentősége Kizárólagos enterális táplálás Hosszútávú

Részletesebben

Őssejt-transzplantáció csecsemő- és gyermekkorban. Dr Kriván Gergely PhD Szent László Kórház

Őssejt-transzplantáció csecsemő- és gyermekkorban. Dr Kriván Gergely PhD Szent László Kórház Őssejt-transzplantáció csecsemő- és gyermekkorban Dr Kriván Gergely PhD Szent László Kórház A vérképzés sémája Az őssejtátültetés folyamata donor Beteg allogén Gyógyult gyógyszer sugár megtapadás fagyasztás

Részletesebben

AZ IMMUNRENDSZER ÚJRAFEJLŐDÉSE CSONTVELŐ-ÁTÜLTETÉST KÖVETŐEN: AZ ALLOGÉN ŐSSEJTTERÁPIA IMMUNOLÓGIAI VONATKOZÁSAI

AZ IMMUNRENDSZER ÚJRAFEJLŐDÉSE CSONTVELŐ-ÁTÜLTETÉST KÖVETŐEN: AZ ALLOGÉN ŐSSEJTTERÁPIA IMMUNOLÓGIAI VONATKOZÁSAI 1 of 13 11/02/2011 01:15 AM 2003/4. IMMUNOLÓGIA AZ IMMUNRENDSZER ÚJRAFEJLŐDÉSE CSONTVELŐ-ÁTÜLTETÉST KÖVETŐEN: AZ ALLOGÉN ŐSSEJTTERÁPIA IMMUNOLÓGIAI VONATKOZÁSAI Pálóczi Katalin a MTA doktora, tanszékvezető

Részletesebben

Allogén vérképzőőssejt-átültetés Magyarországon

Allogén vérképzőőssejt-átültetés Magyarországon EREDETI KÖZLEMÉNY Allogén vérképzőőssejt-átültetés Magyarországon Bátai Árpád dr. 1 Reményi Péter dr. 1 Réti Marienn dr. 1 Barta Anikó dr. 1 Gopcsa László dr. 1 Lengyel Lilla dr. 1 Torbágyi Éva dr. 1 Csukly

Részletesebben

A kimerizmus immunpatológiai és klinikai jelentôsége csontvelô-transzplantációban és szervátültetésekben

A kimerizmus immunpatológiai és klinikai jelentôsége csontvelô-transzplantációban és szervátültetésekben A kimerizmus immunpatológiai és klinikai jelentôsége csontvelô-transzplantációban és szervátültetésekben Eredeti közlemény Barta Anikó 1, Lengyel Lilla 1, Sipos Andrea 1, Torbágyi Éva 1, Földi János 1,

Részletesebben

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban Erdei Anna Biológiai Intézet Immunológiai Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Immunológiai Tanszék ORFI, Helia, 2015 április 17. RA kialakulása Gary S.

Részletesebben

NEM NEUTROPENIÁS FELNÕTT BETEGEK INVAZÍV CANDIDA-INFEKCIÓJA

NEM NEUTROPENIÁS FELNÕTT BETEGEK INVAZÍV CANDIDA-INFEKCIÓJA NEM NEUTROPENIÁS FELNÕTT BETEGEK INVAZÍV CANDIDA-INFEKCIÓJA Infektológiai Szakmai Kollégium Az invazív (akut hematogén) candidiasis bizonyos kockázati csoportba sorolható betegek körében elõforduló súlyos

Részletesebben

Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés Karl Landsteiner Karl Landsteiner:

Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés Karl Landsteiner Karl Landsteiner: Az AB0 vércsoport rendszer Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés 2011 Az AB0 rendszer felfedezése 1901. Karl Landsteiner Landsteiner szabály 1901 Karl Landsteiner: Munkatársai vérmintáit vizsgálva fedezte fel

Részletesebben

Heveny myeloid leukaemiás betegeink kezelésével szerzett tapasztalataink (2007 2013)

Heveny myeloid leukaemiás betegeink kezelésével szerzett tapasztalataink (2007 2013) EREDETI KÖZLEMÉNY Heveny myeloid leukaemiás betegeink kezelésével szerzett tapasztalataink (2007 2013) Selmeczi Anna dr. 1 Udvardy Miklós dr. 1 Illés Árpád dr. 1 Telek Béla dr. 1 Kiss Attila dr. 1 Batár

Részletesebben

http://www.rimm.dote.hu Tumor immunológia

http://www.rimm.dote.hu Tumor immunológia http://www.rimm.dote.hu Tumor immunológia A tumorok és az immunrendszer kapcsolatai Tumorspecifikus és tumorasszociált antigének A tumor sejteket ölő sejtek és mechanizmusok Az immunológiai felügyelet

Részletesebben

XIII./5. fejezet: Terápia

XIII./5. fejezet: Terápia XIII./5. fejezet: Terápia A betegek kezelésekor a sebészi kezelés, a kemoterápia (klasszikus citotoxikus és a biológiai terápia), a radioterápia és ezek együttes alkalmazása egyaránt szóba jön. A gégének

Részletesebben

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban 2007-2011 között Dr. Hortobágyi Judit Pikkelysömörre gyakorolt hatása 2007-től 2009-ig 1. Lokális hatása 2. Szisztémás hatása 3. Állatkísérlet

Részletesebben

Dr.Lászlóffy Marianna 2012.Március 7.

Dr.Lászlóffy Marianna 2012.Március 7. Dr.Lászlóffy Marianna 2012.Március 7. Bevezetés Az iparosodott világ lakosságának 30-40%-ában fejlődik ki élete folyamán daganatos megbetegedése. A megbetegedések kb.70-90%-át környezeti karcinogének okozzák.

Részletesebben

Bevezetés. A fejezet felépítése

Bevezetés. A fejezet felépítése II./3.8. fejezet: Szervátültetés kérdése daganatos betegségek esetén Langer Róbert, Végső Gyula, Horkay Ferenc, Fehérvári Imre A fejezet célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a szervátültetés és a daganatos

Részletesebben

Terhesség immunológiai vonatkozásai. Dr. Kovács László SZTE ÁOK Reumatológiai Klinika Immunológiai Alapok Tanfolyam Szeged, október 2-3.

Terhesség immunológiai vonatkozásai. Dr. Kovács László SZTE ÁOK Reumatológiai Klinika Immunológiai Alapok Tanfolyam Szeged, október 2-3. Terhesség immunológiai vonatkozásai Dr. Kovács László SZTE ÁOK Reumatológiai Klinika Immunológiai Alapok Tanfolyam Szeged, 2014. október 2-3. Az immunrendszer terhességben Magzat: szemiallograft Th1/Th2/Th17

Részletesebben

A psoriasis kezelése kórházunkban: eredményeink, céljaink. Dr. Hortobágyi Judit

A psoriasis kezelése kórházunkban: eredményeink, céljaink. Dr. Hortobágyi Judit A psoriasis kezelése kórházunkban: eredményeink, céljaink Dr. Hortobágyi Judit Psoriasis vulgaris Öröklött hajlamon alapuló, krónikus, gyulladásos bőrbetegség Gyakorisága Európában 2-3% Magyarországon

Részletesebben

30 év tapasztalata a TTP-HUS kezelésében

30 év tapasztalata a TTP-HUS kezelésében 30 év tapasztalata a TTP-HUS kezelésében Dr.Réti Marienn Egyesített Szent István és Szent László Kórház Hematológia és Őssejt-transzplantációs Osztály Thrombotikus mikroangiopathiák ENDOTHEL INFEKCIÓK:

Részletesebben

Autológ hemopoetikus ôssejt-transzplantáció eredményei chronicus myeloid leukaemiában

Autológ hemopoetikus ôssejt-transzplantáció eredményei chronicus myeloid leukaemiában Autológ hemopoetikus ôssejt-transzplantáció eredményei chronicus myeloid leukaemiában Gopcsa László 1, Barta Anikó 1, Bányai Anikó 1, Földi János 1, Kalász László 2, Pajor László 3, Gidáli Júlia 1, Pálóczi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Hematológia,jeles

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Hematológia,jeles SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SEZEMÉLYES ADATOK Név Dr. Masszi Tamás Születési hely, idı: Budapest, 1958. december 15. Lakcím: 1213 Budapest, Mókus út 38. Család: Nıs, öt gyermeke van: Eszter, Csilla, Domonkos, Katalin,

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu)

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Immunológia I. 2. előadás Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Az immunválasz kialakulása A veleszületett és az adaptív immunválasz összefonódása A veleszületett immunválasz mechanizmusai A veleszületett

Részletesebben

1-es típusú diabetes mellitus

1-es típusú diabetes mellitus Diabetológia nem diabetológusoknak 1-es típusú diabetes mellitus Tabák Gy. Ádám Az endokrinológia modern gyakorlata Nem csak endokrinológusoknak Budapest, 2015. március 14. 1-es típusú diabetes mellitus

Részletesebben

A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre. Dr. Kovács Attila

A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre. Dr. Kovács Attila A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre Dr. Kovács Attila 1 Elsődleges megelőzés /primer prevenció/: a betegség biológiai létrejöttének megakadályozását célozza meg

Részletesebben

Újabb szempontok a donor és a recipiens kiválasztásánál szerv és hemopoetikus őssejt transzplantáció előtt

Újabb szempontok a donor és a recipiens kiválasztásánál szerv és hemopoetikus őssejt transzplantáció előtt Újabb szempontok a donor és a recipiens kiválasztásánál szerv és hemopoetikus őssejt transzplantáció előtt A TRANSZFUZIOLÓGIA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI KÖTELEZŐ SZINTEN TARTÓ TANFOLYAM TRANSZFUZIOLÓGUSOKNAK Budapest,

Részletesebben

Hemopoetikus õssejt-átültetés gyermekkori malignus és nem-malignus betegségekben

Hemopoetikus õssejt-átültetés gyermekkori malignus és nem-malignus betegségekben Hemopoetikus õssejt-átültetés gyermekkori malignus és nem-malignus betegségekben Klinikai és immunológiai szempontok EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Dr Kriván Gergely Témavezetõ: Dr Falus András,

Részletesebben

Tüdőtranszplantáció Magyarországon:

Tüdőtranszplantáció Magyarországon: Tüdőtranszplantáció Magyarországon: (nem)utópia (vagy) realitás? Gál János Indikációk Parenchymás betegségekben: fibrosis, sarcoidosis, histiocytosis-x cystás fibrosis emphysema, alpha-1 AT hiány Vascularis

Részletesebben

Széklet-transzplantáció: a múlt, a jelen és a jövő

Széklet-transzplantáció: a múlt, a jelen és a jövő Széklet-transzplantáció: a múlt, a jelen és a jövő Dr. Gecse Krisztina, PhD I. sz. Belgyógyászati Klinika Semmelweis Egyetem Budapest Az első széklet transzplantáció (FMT) Eisemen B. et al. Fecal enema

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEK+KÖZLEMÉNYEK

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEK+KÖZLEMÉNYEK EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEK+KÖZLEMÉNYEK TRANSZPLANTÁCIÓ HEMOPOETIKUS ŐSSEJTEKKEL: EGY ÚJ PROGRAM ELINDÍTÁSÁNAK TAPASZTALATAI A SZENT LÁSZLÓ KÓRHÁZBAN (1993-2000) DR. MASSZI TAMÁS BUDAPEST

Részletesebben

2. HIV fertőzés és AIDS: a betegség minden stádiumában kifejezetten ajánlott a kezeltek influenza elleni védőoltása.

2. HIV fertőzés és AIDS: a betegség minden stádiumában kifejezetten ajánlott a kezeltek influenza elleni védőoltása. Infektológiai Szakmai Kollégium Elnök: Prof. Dr. Ludwig Endre Egyesített Szent István és Szent László Kórház, Budapest, 1097 Gyáli út 5-7. Tel/Fax: 455-8147 E-mail: eludwig@laszlokorhaz.hu Az Infektológiai

Részletesebben

Az omnipotens kutatónak, Dr. Apáti Ágotának ajánlva, egy hálás ex-őssejtje

Az omnipotens kutatónak, Dr. Apáti Ágotának ajánlva, egy hálás ex-őssejtje 1 Az omnipotens kutatónak, Dr. Apáti Ágotának ajánlva, egy hálás ex-őssejtje Írta és rajzolta: Hargitai Zsófia Ágota Munkában részt vett: Dr. Sarkadi Balázs, Dr. Apáti Ágota A szerkesztésben való segítségért

Részletesebben

Egyénre szabott terápiás választás myeloma multiplexben

Egyénre szabott terápiás választás myeloma multiplexben Egyénre szabott terápiás választás myeloma multiplexben Dr. Mikala Gábor Főv. Önk. Egy. Szt István és Szent László Kórház Haematológiai és Őssejt-Transzplantációs Osztály Mit kell tudni a myelomáról? Csontvelőből

Részletesebben

TÖBB SEJT. NAGYOBB BIZTONSÁG Miért válassza a Cord Blood Center őssejtbankot?

TÖBB SEJT. NAGYOBB BIZTONSÁG Miért válassza a Cord Blood Center őssejtbankot? TÖBB SEJT NAGYOBB BIZTONSÁG Miért válassza a Cord Blood Center őssejtbankot? Kedves Leendő Szülők! A folyamatosan fejlődő őssejtkutatás bebizonyította, hogy a köldökzsinórvérben rendkívül értékes őssejtek

Részletesebben

Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata

Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata Dr. Nemes Karolina, Márk Ágnes, Dr. Hajdu Melinda, Csorba Gézáné, Dr. Kopper László, Dr. Csóka Monika, Dr.

Részletesebben

Csépány Tünde 2014. Október 03.

Csépány Tünde 2014. Október 03. Csépány Tünde 2014. Október 03. » 33 éves nő, subacut» Sürgető vizelési inger» Spinalis laesióra gyanús panasz» Előzmény nincs » 51 éves nő, subacut» Járásképtelen, kezei ügyetlenek, lábai érzéketlenek,

Részletesebben

A (felnőtt) tüdőtranszplantált betegek postoperatív gondozása a Semmelweis Egyetemen

A (felnőtt) tüdőtranszplantált betegek postoperatív gondozása a Semmelweis Egyetemen A (felnőtt) tüdőtranszplantált betegek postoperatív gondozása a Semmelweis Egyetemen Prof. Dr. Veronika Müller Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika 2014. November 29. Fókuszban a beteg Előkészítés

Részletesebben

Immunológia alapjai 5-6. előadás MHC szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás.

Immunológia alapjai 5-6. előadás MHC szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás. Immunológia alapjai 5-6. előadás MHC szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás. Az immunrendszer felépítése Veleszületett immunitás (komplement, antibakteriális

Részletesebben

Új terápiás lehetőségek helyzete. Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Új terápiás lehetőségek helyzete. Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály Új terápiás lehetőségek helyzete Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály Mucopolysaccharidosisok MPS I (Hurler-Scheie) Jelenleg elérhető oki terápiák Enzimpótló kezelés

Részletesebben

Immunmoduláns terápia az autoimmun betegségek kezelésében. Prof. Dr. Zeher Margit DE OEC Belgyógyászati Intézet III. sz. Belgyógyászati Klinika

Immunmoduláns terápia az autoimmun betegségek kezelésében. Prof. Dr. Zeher Margit DE OEC Belgyógyászati Intézet III. sz. Belgyógyászati Klinika Immunmoduláns terápia az autoimmun betegségek kezelésében Prof. Dr. Zeher Margit DE OEC Belgyógyászati Intézet III. sz. Belgyógyászati Klinika 1 Mikrobiális immunmodulátorok Teljes baktériumok (Lactob.casce)

Részletesebben

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban 3. előadás Az immunrendszer molekuláris elemei: antigén, ellenanyag, Ig osztályok Az antigén meghatározása Detre László: antitest generátor - Régi meghatározás:

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

HUMAN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS (HIV) ÉS AIDS

HUMAN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS (HIV) ÉS AIDS HUMAN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS (HIV) ÉS AIDS Dr. Mohamed Mahdi MD. MPH. Department of Infectology and Pediatric Immunology University of Debrecen (MHSC) 2012 Diagnózis HIV antitest teszt: A HIV ellen termel

Részletesebben

Vértranszfúziók immunmodulációs hatása - TRIM

Vértranszfúziók immunmodulációs hatása - TRIM Vértranszfúziók immunmodulációs hatása - TRIM Kötelező szinten tartó tanfolyam transzfuziológusoknak 2013. Dr. Borka Péter Áldás vagy átok?! Káros immunmoduláció 1. Tumor immunológia 2. Bakteriális/vírus

Részletesebben

Procalcitonin a kritikus állapot prediktora. Fazakas János, PhD, egyetemi docens Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika

Procalcitonin a kritikus állapot prediktora. Fazakas János, PhD, egyetemi docens Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika Procalcitonin a kritikus állapot prediktora Fazakas János, PhD, egyetemi docens Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika Procalcitonin a kritikus állapot prediktora PCT abszolút érték

Részletesebben

Táplálás IBD-ben. Müller Katalin Eszter. I.sz. Gyermekklinika Semmelweis Egyetem

Táplálás IBD-ben. Müller Katalin Eszter. I.sz. Gyermekklinika Semmelweis Egyetem Táplálás IBD-ben Müller Katalin Eszter I.sz. Gyermekklinika Semmelweis Egyetem Incidencia (/100 ezer) Hazai incidencia értékek (HUPIR) 10,00 9,00 9,0 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 7,1 4,33 2,32

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS. origamigroup. www.origami.co.hu

BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS. origamigroup. www.origami.co.hu BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS origamigroup www.origami.co.hu I. Rheumatoid arthritis Sokat hallunk napjainkban az immunrendszernek az egészség

Részletesebben

Ha nem akarsz mellé-nyúl-ni, használj Nobivac Myxo-RHD-t! MSDay-MOM park, 2013.02.21. dr. Schweickhardt Eszter

Ha nem akarsz mellé-nyúl-ni, használj Nobivac Myxo-RHD-t! MSDay-MOM park, 2013.02.21. dr. Schweickhardt Eszter Ha nem akarsz mellé-nyúl-ni, használj Nobivac Myxo-RHD-t! MSDay-MOM park, 2013.02.21. dr. Schweickhardt Eszter Áttekintés Miért éppen a nyuszik? Védekezés módja Vakcina jellemzői Vakcina működése Ráfertőzési

Részletesebben

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Állatokon végzett tanulmányok A CV247 két kutatásban képezte vizsgálat

Részletesebben

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán Doktori értekezés tézisei Dr. Mayer László Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

A prokalcitonin prognosztikai értéke

A prokalcitonin prognosztikai értéke A prokalcitonin prognosztikai értéke az első 24 órában Dr. Tánczos Krisztián SZTE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Carlet et al. Antimicrobial Resistance and Infection Control 2012, 1:11 Carlet

Részletesebben

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Dr. Donáth Judit Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012-2014 2015. ÁPRILIS 17.

Részletesebben

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit ELŐADÁS VÁZLAT GYERMEKKORBAN KEZDŐDŐ FELNŐTT PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK: AUTIZMUS, ADHD, TIC-ZAVAR Balázs Judit 2012. november 15-17. SEMMELWEIS EGYETEM, KÖTELEZŐ SZINTEN TARTÓ TANFOLYAM AUTIZMUS FOGALMI SOKASÁG

Részletesebben

A mesenchymális őssejtek regeneratív és immunmoduláló hatása

A mesenchymális őssejtek regeneratív és immunmoduláló hatása A mesenchymális őssejtek regeneratív és immunmoduláló hatása Kiss Judit A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ELTE TTK Biológia Doktori Iskola Strukturális és funkcionális biológia Doktori Program A Doktori Iskola

Részletesebben

A plazmaferezis szerepe immunológiai. Dr. Haris Ágnes, Dr. Polner Kálmán Szent Margit Kórház, Budapest, Nephrológia Osztály Plazmaferezis Részlege

A plazmaferezis szerepe immunológiai. Dr. Haris Ágnes, Dr. Polner Kálmán Szent Margit Kórház, Budapest, Nephrológia Osztály Plazmaferezis Részlege A plazmaferezis szerepe immunológiai etiológiájú vesebetegségekben Dr. Haris Ágnes, Dr. Polner Kálmán Szent Margit Kórház, Budapest, Nephrológia Osztály Plazmaferezis Részlege 1189 PEX kezelés indikációja

Részletesebben

Immunológia Világnapja

Immunológia Világnapja a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Osztály, Immunológiai Bizottsága és a Magyar Immunológiai Társaság Immunológia Világnapja - 2016 Tumorbiológia Dr. Tóvári József, Országos Onkológiai Intézet Mágikus

Részletesebben

Bevezetés. 2. Rhinitises/asthmás betegek kiemelése 880 dolgozót (695 beköltözot és 185 oslakost) kérdoív alapján emeltem ki ipari populációból Pakson.

Bevezetés. 2. Rhinitises/asthmás betegek kiemelése 880 dolgozót (695 beköltözot és 185 oslakost) kérdoív alapján emeltem ki ipari populációból Pakson. Bevezetés Inhalatív úton a légutakba jutó anyagok sora eredményez az arra érzékeny szervezetben kóros, megváltozott és specifikus légúti rendellenességet. A légúti allergia globális egészségügyi problémát

Részletesebben

Markov modellek 2015.03.19.

Markov modellek 2015.03.19. Markov modellek 2015.03.19. Markov-láncok Markov-tulajdonság: egy folyamat korábbi állapotai a későbbiekre csak a jelen állapoton keresztül gyakorolnak befolyást. Semmi, ami a múltban történt, nem ad előrejelzést

Részletesebben

A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk.

A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk. A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk. Az eseteink túlnyomó részét neuro-, immunológiai eredetű kórképek adják.

Részletesebben

Az őssejtdonor keresés folyamata

Az őssejtdonor keresés folyamata Az őssejtdonor keresés folyamata Az őssejtátültetés sikerét befolyásoló tényezők Kondicionálás típusa R Az immunrendszer egyéb génjei D/R Virológia státus (CMV) D/R Az eredeti betegség (stádium és súlyossági

Részletesebben

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat.

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus az egyik leggyakoribb okozója a súlyos hasmenésnek csecsemő és kisdedkorban. Évente világszerte

Részletesebben

Laktózfelszívódási zavar egy gyakori probléma gyakorlati vonatkozásai

Laktózfelszívódási zavar egy gyakori probléma gyakorlati vonatkozásai Laktózfelszívódási zavar egy gyakori probléma gyakorlati vonatkozásai Karoliny Anna dr., B.Kovács Judit dr. Gasztroenterológiai és Nephrológiai Osztály, Heim Pál Gyermekkórház, Budapest (Igazgató: Nagy

Részletesebben

Csontvelőtranszplantált csecsemők és gyermekek ápolása gyermekintenzív osztályon

Csontvelőtranszplantált csecsemők és gyermekek ápolása gyermekintenzív osztályon Csontvelőtranszplantált csecsemők és gyermekek ápolása gyermekintenzív osztályon Nagy Zita gyermekszakápoló, Glaserné Sedlák Gabriella diplomás ápoló Egyesített Szent István és Szent László Kórház Gyermekintenzív

Részletesebben

Áttekintés az emlőrák megbetegedések és a gyógyítás helyzetéről Magyarországon beleértve a 2001 óta folyó mammográfiás szűréseket. Dr.

Áttekintés az emlőrák megbetegedések és a gyógyítás helyzetéről Magyarországon beleértve a 2001 óta folyó mammográfiás szűréseket. Dr. Áttekintés az emlőrák megbetegedések és a gyógyítás helyzetéről Magyarországon beleértve a 2001 óta folyó mammográfiás szűréseket. Dr. Kovács Attila 1 Emlőrák Világszerte a 5. leggyakoribb rák nőkben (valamennyi

Részletesebben

Kompatibilitás. Type & Screen

Kompatibilitás. Type & Screen Kompatibilitás Type & Screen Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ A kompatibilitási vizsgálatok célja nil nocere elv ( a transzfúziós szövődmény megelőzése) a donor vörösvérsejtek

Részletesebben

Kutatási beszámoló ( )

Kutatási beszámoló ( ) Kutatási beszámoló (2008-2012) A thrombocyták aktivációja alapvető jelentőségű a thrombotikus betegségek kialakulása szempontjából. A pályázat során ezen aktivációs folyamatok mechanizmusait vizsgáltuk.

Részletesebben

Rovarméreg (méh, darázs) - allergia

Rovarméreg (méh, darázs) - allergia Rovarméreg (méh, darázs) - allergia Herjavecz Irén Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Epidemiológia I. Prevalencia: - nagy helyi reakció: felnőtt 10-15 % - szisztémás reakció: gyerek 0.4-0.8

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

17.2. ábra Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására

17.2. ábra Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására 11. 2016. nov 30. 17.2. ábra Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására 17.3. ábra A sejtközötti térben és a sejten belül élő és szaporodó kórokozók ellen kialakuló védekezési mechanizmusok

Részletesebben

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 85. ÉVF. 6. 283 288. Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Bôrgyógyászati és Allergológiai Klinika (igazgató:

Részletesebben

11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban

11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban 11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban HIV fertőzés kimutatása (fiktív) esettanulmány 35 éves nő, HIV fertőzöttség gyanúja. Két partner az elmúlt időszakban. Fertőzött-e

Részletesebben